Sõnu seletav sõnaraamat

I kk - st i`de/i/d `aasta/i/d, redele/i/d, `kringle/i/d IV kk koleda/i/d, habeme/id, `õela/i/d, magase/i/d V kk-st soolase/i/d, `juukse/i/d `mõtte/i/d, `pääsme/id, `küünla/i/d VII kk `ratta/id, `armsa/i/d, `mandre/i/d tüvemitmus II kk-st pesi, seminare V kk-st olulisi VI kk-st `siile, `saiu, `nalju, `sõpru, sõdu, `koeri, `suuri, `uusi, `küüsi, käsi, õnne`likke
Idarannik - Nad tõrjusid välja keldid 7 kuningriiki, 9. saj. “taani seadused” 1066 Normandia dünastia- William vallutaja Slaavlased- panevad liikuma Avaaride surve 6.sajandil ületasid Doonau ja asuvad Balkani poolsaare aladele, kus teame, et tänapäeval on suur osa Balkani ps põhjaosast slaavikeelsed alad.
Intonatsioonil on ka abstraktsem lingvistilise väljenduse plaan, mis näitab kõneleja lingvistilist kompetentsi. Intonatsiooni mõjutavad (koos) mitmed tegurid, sh: grammatiline struktuur Nt lausetüüp: inversiooniga küsimus, nt tõusev intonatsioon küsilausete lõpus inglise k-s,

Intonatsioon e. muusikaline rõhk – helikõrguste liikumine sõnas ja lauses.
Itaalia keel - Veneetsia dialekt: suuline norm keskajal Vahemere piirkonnas, 18. saj. kirjakeeleks Kirde-Itaalias (Goldoni) - “Sitsiilia-Apuulia” variant (segatud provanssaali elementidega): kirjanduskeel Friedrich II õukonnas 13. saj. - Toscana (eriti Firenze) variant.
Infostruktuur tähendab viisi, kuidas tuuakse teksti uut infot.

Ingressiivne kõne – hääle tekkimine sissehingatava õhuga.
Instrument – vahend, millega tehakse midagi; • koht – koha väljendus; • tulemus • kogeja e patsient – kellele tegevus on suunatud; • komitatiiv – kellega koos midagi tehakse; • allikas – kust kuhu; • benefaktiiv – kasusaaja.
Infiniitsed vormid on niisugused pöördsõnast regulaarselt moodustatavad vormid, mis normaaljuhul ei saa lauses iseseisvalt öeldisena esineda ning milles pöördsõna morfoloogilised kategooriad saavad väljenduda vaid puudulikult.

Ini - mese puhul kasutatakse lagipea t¨ henduses a . Kasutamine numbri neli m˜ istes o 8 s¨ steemis on laen, v¨ idetav seos kalaga tuleb samuti ‘k¨ mne t¨ ve’ u a u u kaudu nagu ka m¨ rgi puhul.
Implikatuur on Paul Grice'ilt pärinev (lingvistilise) pragmaatika termin, mis tähistab vihjamisi edasi antud infot, mida ütleja otseselt ei väljenda, kuid mille kuulaja siiski vastu võtab
Indoeuroopa keelkond – maailma suurima kõnelejate arvuga keelkond, ala ulatub Indiast Euroopani; jaguneb rühmadeks: keldi, germaani, balti, romaani, indoiraani + albaania, kreeka ja armeenia keel

Include anti - (against), co- (with), mis- (wrong, bad), and trans- (across). Prefixation (the process of adding a prefix to a word) is a common way of forming new words in English.
Identifikatsioonikatsed – katseisik peab uuritavatest kategooriatest teadlik olema 2) diskriminatsioonikatsed – katseisik ei pea olema uuritavatest kategooriatest teadlik.
Inimese suu on vaid uks t¨ hendus, teine on rituaala- a numa suu , mis p˜ hit¨ henduseks m¨ rgi esinemisel osana muudes m¨ rkides nagu o a a a jne.

Indikaator on just verbi ühilduv isikulõpp, nii nagu substantiivi grammatilise soo kõige selgem osutaja on soos ühilduv substantiivi laiend.
Inkorporeeriv keel on keel, milles GRAMMATILISE PROTSESSI TULEMUSENA SAAB ÜHEST SÕNAST TEISE SÕNA OSA 8.Arvu kategooria markeeritud liige/liikmed on:
Isikuline tegumood on tegumoekategooria markeerimata liige, mille korral tegevussubjekt on tavaliselt väljendatav alusena, nt Jüri käis eile linnas.

Ivi – luu; pandanuse vilja südamik, lõpetamata ülesanne, mis inimese muretsema paneb; jutluse kokkuvõte; vimma pidama 6
Ii kk - st seminar : seminare ~ seminari/sid `siil : `siile : `siili/sid `koer : `koeri : `koera/sid sai : `saiu : `saia/sid
Implosiivid on helilised. Sulu vallandamise ajal kõri tõmmatakse järsult allapoole, õhk hõreneb ja õhk voolab sissepoole.

Inimese langus on 0,5–1 Hz päevas (ülemine sagedus 20 000 Hz). 20a pärast kuulen (20 000 – 20 x 365 =) 12 700 Hz sagedust.
Isasuguorganid – Paariline munand, munandimanus ja seemnejuha ning paaritu kusiti koos lisasugunäärmetega ja peenis.
Isassuguorganiteks on paariline munand, munandimanus ja seemnejuha ning paaritu kusiti koos lisasugunäärmetega ja peenis.

Islandis on olnud seadusega keelatud perekonnanime võtmine, mis võib tõenäoliselt ka praegu kehtida.
Igas reklaamis on saatja, vastuvõtja ja objekt ehk reklaamija, reklaami vastuvõtja ja reklaamitav toode.
Identiteet ehk teatud rahvarühma kokkukuuluvus-tunne põhineb oluliselt vastava keele valdamisel.

Igas tarbetekstis on nimed. Tekstitöötluse seisukohalt on see probleem – nime ei saa analüüsida.
Institutsionaalsed tekstiliigid on ajakirjandustekstid, poliitika- ja majanduskeel, ametnike ja kodanike suhtlemine.
Implikatiivsed - omadus b võib esineda ühes keeles ainult sellel eeldusel, et keeles on ka

Intrinssed ehk märkamatud Foneetika uurib häälikuid ja nende käitumist kõnevoolus.
Inkade kipud - nn sõimekiri- on küll kiri, aga ei koosne graafilistest sümbolitest
Indoeuroopa keeltes on rõhk liikuv, kuid germaani keeltes fikseerus rõhk esimesel silbil.

Inglise k - s tavaline, nt I am > I’m, I have > I’ve. Eesti rehe all > rehal.
Indoeuroopa keeli on umbes 150. Põhiosa Euroopa keeltest kuulub indoeuroopa keelkonda.
Isa - ABS tagasi tulema-PST ‘Isa tuli tagasi’ d) yabu banaga-ɲu

Implitsiitne - diskuteeritakse teiste valdkondadega otse välja ütlemata.
Infixes – An infix is an affix that is inserted inside its base.
Irreversible idiom – a multi-word expression whose order cannot be hanged.

I kk - st i`dee : i`de/i/d ~ i`dee/sid pesa : pesi ~ pesa/sid
Inimese nimi on mitmeosaline, ei saa seda tunnistada nimeks.
Invariantne etalon on foneem. Foneem on fonoloogia põhiüksus.

Isolaatkeeled on keeled millel ei ole leitud sugulaskeeli.
Islandis on rangelt reglementeeritud eesnimede list.

Intonatsioon – kõnes esinev helikõrguste liikumine.
Ipa on rahvusvaheline transkriptsioon.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Isanimi on tema isa konkreetne eesnimi, mis ei lähe suguvõsas edasi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ilmaütlev kääne on kaasaütleva vastandkääne, mille abil näidatakse:
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto