Sõnu seletav sõnaraamat

Interneti unikaalsus on tema kahepoolne suhtlus, mis eristab seda meediumi teistest varemnimetatud suhtluskanalitest. Selle kaudu on võimalik sõnumi passiivne tarbija lülitada aktiivseks suhtluspooleks ja anda seeläbi võimalus otsustada ühelt poolt temani jõudva turundusinfo, ent teisalt ka ettevõtte turundustegevuse üle laiemalt Aitab kaasa klienditeeninduse paranemisele Kahesuunaline kommuniaktsioon võimaldab kiiret ja operatiivset kliendiprobleemide lahendamist.
Intraskoop on mehhaaniline, püstoli-kujuline searümpade tailihamõõtur (joonis), mis ei ole ühendatud arvutigaKorrektne intraskoobiga mõõtmise koht on sea vasaku poolrümba seljal viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahe kohal 7 cm rümba poolitusjoonest
Intemetiühendusega arvuti on alati potentsiaalsete rünnete sihtmärk ning praktika näitab, et uued võrku ühendatud arvutid leitakse ka suhteliselt kiiresti üles, isegi kui neid avalikes kanalites ei reklaamita. Lõpmata turvaliseks ei õnnestu servereid kunagi teha, kuid alati on võimalik saavutada mõistlik ressursi- mahutuse ja turvalisuse suhe.

Infovoogude juhtimine – et vastuvõtjat ära ei CDMA e koodijaotusega hulgipöördus – multipleksimine, kus lihtne meiliedastusprotokoll – ette nähtud serverivaheliseks ummistataks. Adresseerimine – sõnumile on vaja omistada hulk saatjaid kasutab samaaegseks signaalide saatmiseks ühele sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks.
Ipad 3 on kolmanda põlvkonna iPad, tahvelarvuti USA ettevõttelt Apple Inc. iPad 3 on kujundatud ühe inimese liikuva töökoha suhtlemisliidesena internetiga ja seeläbi teiste inimestega. Sidevahendina ei ole iPad 3 Eestis kasutatav üle neljanda põlvkonna mobiilsidevõrgu. Puudub eestikeelne kasutajaliides.
Igaljuhul on Cyrix protsessorid vähe levinud olnud koguaeg): Cyrix'i protsessorite ajajärk (millest mina teadlik olen) algas 1993 ja lõppes 1998. Nende protsessorid ei saavutanud edu. Esimene Cyrix'i protsessor oli 486DX4 (1993), teine seeria Cyrix'il oli 5x86 mille taktsagedus küünis 233 Mhz'ni.

Ipsec - ist ega muust kõigest taolisest, nende jaoks on teise võrgu arvutid nagu samas kohtvõrgus, mis muudab töö tegemise väga mugavaks kui on vaja näiteks teises linnas asuvas kontoris oleval serveril asuvaid faile näha või teenuseid kasutada.
Igale asile on antud unikaalne number, mille järgi see Internetis identifitseeritakse. BGP kasutab Path Vector marsruutimisprotokolli (sarnane Distance Vector protokolliga). Iga ASi välislüüs saadab naabritele informatsiooni kogu tee kohta sihtpunkti.
Impact on this is the user interface (UI), which for best usability is usually graphical (i.e. a GUI). A software product possesses the characteristic reliability to the extent that it can be expected to perform its intended functions satisfactorily.

Ikt - firmades on projektijuhtideks üsna tihti naisterahvad, mis tuleneb intervjueeritava arvates naisterahva paremast suhtlemisoskusest meeskonnaga, mis reeglina koosneb meestest, ning võimest tagada parem töödistsipliin meeskonnas.
Installeerimine - Tarkvara paigaldamine (ka draiverite, pistikprogrammite jpm paigaldamine) ehk installimine ehk installatsioon on protsess, mille käigus arvutiprogramm pannakse kasutaja arvutisse nii, et seda oleks võimalik hiljem käivitada.
Isobaarses protsessis on aurule juurdeantav soojushulk q=h2-h1. Kui isobaarses kuumutusprotsessis aur läheb niiskest olekust ülekuumendatud olekusse, siis protsessist osavõttev soojushulk J/kg, Mehaaniline töö on isobaarses protsessis l=p(v2-v1).

Item identification - Large projects typically produce 1000s of docs which must be identified - Some of these docs must be maintained for the lifetime of the software - Doc naming scheme should be defined so that related docs have related names.
Ipad - iga on võimalik kasutada audiovisuaalset meediat nagu raamatud, perioodikaväljaanded, filmid, muusika ja mängud, kuid saab ka luua sisu rakendustega iMovie (videotöötlus), GarageBand (muusika), Keynote, Pages, Numbers
Interrupt - Driven Systems – katkestustega juhitavad programmid Katkestustega juhitavates süsteemides põhiprogramm koosneb “hüppest iseendale”. Programmi kulgu kontrollitakse riistvara ja/või tarkvara katkestustega.

Inimene ise on otsustanud seda üle toota, loodusesse visata, sisse süüa, sellega ennast ja maailma mürgitada – plastik ise pakub meile lihtsalt suurel hulgal võimalusi, on meie asi neid kasutada või mitte kasutada.
Internet on samuti kanal turundussõnumite vahendamiseks (nii nagu raadio, televisioon ja trükimeedia). Internetis leitav olemine aitab kinnistada ettevõtte kaubamärki ja tutvustada pakutavaid teenuseid.
Ilmutuseade on sarnane traditsioonilisel meetodil kasutatavale seadmele. CTP puhul võib aga ilmutusseadme integreegrida CTP külge nii, et plaat suunatakse peale valgustamist kohe ilmutusmasinasse

Internetiturunduse puhul on kasutatavaks meediumiks Internet. E-turundus aga hõlmab lisaks ka mobiilse ja muu traadita meediumi kasutamist ning digitaalset kliendiandmete haldamist ja kliendisuhete juhtimist.
Iso 9000 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardite rühm, mis reglementeerib kvaliteeditagamissüsteeme toodete hankimisel, tarnimisel, väljatöötamisel ja tootehooldusel.
Ii põhifaas – juustu fermentatsioon e. juustu valmimine Piimsuhkur muundatakse piimhappeks jt. käärimisproduktideks, toimub valkude ja vähesel määral rasvade hüdrolüüs.

Igasugused viirused on häkkerite poolt loodud programmid, mis kasutavad vastuvõtlike arvutite ründamiseks internetti, mis võivad arvuti täitsa kasutuskõlbmatuks muuta.
Intra - AS ruutimine – tuntud ka Interior Gateway Protocols (IGP) protokolliperel põhineva ruutimisena. Tuntumad IGP’dest – RIP, OSPF, IGRP.
I põhifaas – piimarasva ja – valgu kontsentreerimine Piima eeltöötlus - Piima kalgendatakse juuretisega Kalgenditöötlus -- Piima kalgendatakse.

Indikaatorlampide ühendamiseks on emaplaadil olemas spetsiaalne nõelte kogumik mis ongi mõeldud arvuti korpuse esipaneeli lampide ja lülitite ühendamiseks.
Iso 11798 – informatsioon ja dokumentatsioon - Säilitatavus ja vastupidavus informatsiooni kirjutamisel, trükkimisel ja kopeerimisel
Ipad 4 - l võrreldes iPad 3-ga on kindlasti parem tahvelarvuti, sellel on kiirem protsessor, täiustatud Wi-Fi ja parem esikaamera.

Intensiivseks nimetatakse sellist olekuparameetrit, mis ei sõltu termodünaamilises süsteemis oleva keha massist või osakeste arvust.
I etapp - Mehaaniline puhastamine II etapp- Bioloogiline puhastamine III etapp – Keemiline puhastamine Täname kuulamast!
Ipad 2 on mõeldud eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste nagu raamatute, filmide, muusika, mängude ja veebi kasutamiseks.

Igas mailiserveris on nii SMTP kliendi kui serveri pool, saatja server käitub lihtsalt SMTP kliendina, vastuvõtja SMTP serverina.
Ilmutusseades on võimalik määrata plaadi liikumise kiirust, ilmuti temperatuuri, ilmuti värskendamise intervalli.
Ipv4 - s on ta valikuline, st. IPv4 kasutavad tooted ei pea oskama IPseci, IPv6 jaoks on ta kohustuslik

Inter - AS: Administraatorid soovivad ülevaadet kes ja kuidas saadab infovoogusid üle tema võrgu.
Ipv4 - s on nii. Tunneli tekitamise puhul krüpteeritakse kogu IP pakett, nagu eelpool öeldud.
Infotehnoloogias on USB järjestiksiinil töötav standardiseeritud port, tänu millele saab arvuti külge

Ipv6 on täielikult ära kaotatud kontrollsumma, et vähendada töötluseks kuluvat aega.
Ilmutusseade on automaatne ilmutusmasin, kus plaadi ilmutamine toimub harjade ja valtside abil.
In so - called symmetric key systems, Alice and Bob's keys are identical and are secret.

Investeeringud riist - ja tarkvarasse ning äriprotsesside kohandamisse tunduvad liiga suured ega tasu
Ip aadress on võrguinterfeisside tuvastamiseks ja unikaalseks identifitseerimiseks võrgus.
Itl - i kuulub 64 ettevõtet, neist 56-l on ITL-i kodulehel olemas e-maili aadress.

Iri – teekatte tasasus mõõdetakse liikuva rattaga mm/m, kasutatakse infrapuna.
Igas seadmes on olemas oma ruutimise tabel, mille Eelneva viisi nimetus on Slotted ALOHA.
Igas võrguseadmes on puhver (stack), kuhu salvestatakse kõik töötlemist ootavad paketid.

Ip aadress on jagatud neljaks osaks, mis on üksteisest eraldatud siis uuesti saata.
Ilmutusvannis on filtrid, et ilmutuse tagajärjel tekkivaid tahkeid jääke eemaldada.
Inimeste motiveerimisel on väga tähtis roll organisatsiooni eesmärkidel, mis määravad nende

Intra - AS: Üks administraator, kõik õigused, ei mingeid eraldi õigusi
Ineter - AS routing ehk autonoomsüsteemide vahelise suhtluse protokollid.
Ip puhul on Mac ja IP aadressid IP üle ATM-i puhul on IP ja ATM aadressid.

Ip aadress on jagatud neljaks osaks, mis on üksteisest eraldatud punktiga.
Igas kaadris on saatja ja saaja aadress, sild jätab saatja aadressi meelde.
Idee ilmumine - kui idee pole väärtuslik, on kõik ülejäänu kasutu.

Ii proov – 100 g jahu, 80 g vett, 1,5 g soola, 2,5 g presspärmi.
Informatsiooni moonutamine on teate tahtlik muutmine kellegi isiklike huvide tõttu.
Installeerimise käigus on soovi korral võimalik valida erinevaid parameetreid.

Internet on jagatud isoleeritud alamvõrkudeks, mis on omavahel
Impulssmüra – telefoni puhul suvaline krõbin ja muu taoline.
Igas seadmes on olemas oma 2)kasutada datagrammvõrgu edastust.

Iso 9706 – informatsioon ja dokumenteerimine- Paberid
Index term — Kernel, Linux, Operating Systems, Windows

Igale asutusele on oluline alluvate suhtumine oma töösse.
Igrp on kaugusvektoriga siselüüsi protokoll.
Ilmutusmasinad on samuti digitaalselt programmeeritavad.

Ipad on korporatsiooni Apple Inc tahvelarvuti.
I proov – 100 g jahu, 80 g vett, 1,5 g soola.
Istudes on võimalik oma keha eest hoolt kanda.

Illustratsioonid või on trükise tekst erinevates keeltes.
Iso 14001 - loodusressurside juhtimissüsteem.

Iso 9001 – kvaliteedi juhtimissüsteemid.

Iso - valgesus ja CIE valgesus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Insertimine - Insertimist on võimalik teostada nii liim kui ka traatmasinas või siis lahtiselt kus toode kinnitatakse silikoon riba või liimiga lehele.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto