Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"hooletussejätmise" - 19 õppematerjali

13
doc

Koduvägivald

Koduvägivald Referaat perekonnaõpetuses 2009 Sisukord Koduvägivald......................................................................................................................................1...

Perekonnaõpetus - Keskkool
92 allalaadimist
19
doc

Konflikti lahendamine

OSA. KONFLIKTIDE LAHENDAMINE Käesolev osa käsitleb konfliktide lahendamist kolmest vaatenurgast. Need vaatenurgad ei välist üksteist, küll aga tegelevad konfliktiga mõnevõraa erinevalt. Esimest võib nimetada kõrvaltvaataja perspektiiviks. Teine vaatenurk on konfliktis osaleja oma. Kolmas vaatenurk on lepitaja oma (Lehtsaar, 20...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
212 allalaadimist
14
doc

Waldorfi referaat

Sissejuhatus Käesolev referaat käsitleb Rudolf Steineri pedagoogikal põhinevat Waldorf-meetodit, mille baasil on rajatud spetsiaalsed Waldorf-koolid. Rudolf Steiner (1861-1925) oli saksa-austria filosoof, kelle panus seisneb selles, et ta lõi inimese arengut kehalisest, hingelisest ja vaimsest seisukohast uuriva antropoloogia alusel pedagoogika (antroposoofia), mis hõlmab nii tunnetusjõ...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
136 allalaadimist
7
doc

Alaealise väärkohtlemine

Alaealise väärkohtlemine Lapse ehk alaealise väärkohtlemine (ingl. k. child abuse) ei ole enam uus mõiste eesti ühiskonnas. Lapse väärkohtlemine on mistahes käitumine lapse suhtes, mis alandab tema füüsilist ja psüühilist heaolu, seades ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi1. Laste väärkohtlemine seostub vaesuse, töötuse, ebastabiilsuse ja alkoholismiga ehk nende teguritega, mis muudavad in...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
150 allalaadimist
14
docx

Lapse väärkohtlemine

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Maris Huopolainen LAPSE VÄÄRKOHTLEMINE referaat Tartu 2010 SISSEJUHATUS On olnud aegu, kus lapse peksmine, halvustamine ja isegi tapmine on olnud tavalised nähtused ning sellistele tegudele ei järgnenud karistust. Mida aeg seda, seda enam on...

Sotsiaaltöö alused - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
2
doc

Lapse õiguste konventsioon

Igaühel on õigus kõigile Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis esitatud õigustele ja vabadustele ilma mis tahes vahetegemiseta rassi, nahavärvi, soo, keele, usu, poliitiliste või teiste seisukohtade, rahvuse või sotsiaalse päritolu, varandusliku või sünnistaatuse või mingi muu kriteeriumi alusel. Inimõiguste ülddeklaratsioonis on Ühinenud Rah...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
8 allalaadimist
28
doc

Lapse areng

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste instituut Klassiõpetaja Külli Kelder ÕPIMAPP Tallinn 2011 J. I. Clarke; C. Dawson; D. Bredehoft ,,Millal saab küllalt?" On olemas kolme liiki järelandlikkust: · Mõistest liiga palju ja küllalt mittearusaamine · Ülehoolitsemine oVanemad hoolitsevad üle tehes liiga palju, hell...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
223 allalaadimist
13
doc

Lapse õiguste konventsioon

Lapse õiguste konventsioon Vastu võetud 26.09.1991 (õ) 25.11.2008 14:00 Mitteametlik tõlge Lapse õiguste konventsioon* Vastu võetud ÜRO peaassamblee poolt 20. novembril 1989. a....

Politoloogia - Keskkool
9 allalaadimist
14
docx

Lapse väärkohtlemise roll lapse arengus

Sotsiaalsed probleemid Eestis Kodune töö Lapse väärkohtlemise roll lapse arengus Kas probleemsetest peredest tulevad probleemsed lapsed? Puudega laps ­ kas ühiskonna liige või sotsiaalne probleem? Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala 1.kursus...

Pedagoogika -
20 allalaadimist
46
pptx

EUROOPA SOTSIAALHARTA

09.13 Euroopa sotsiaalharta · Millal? · Eesmärk · Sisu Millal? · Sõlmiti 18. oktoobril 1961. aastal. · Parandatud ja täiendatud sotsiaalharta võeti vastu 03.05.1996 · Eesti allkirjastas sotsiaalharta 2000. aastal. Eesmärk · Inimeste majanduslike ja sotsiaalsete õiguste kaitsmine. · Parandatud ja täiendatud sotsiaalharta võ...

Õendus -
10 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Halvasti lõhnava, purjus või ebaviisaka kodutu abistamine kuulub kiirabi klassikaliste ülesannete valdkonda. Kaastunde ja heatahtlikkuse määr nende patsientide vastu näitab, kui palju on abi andjatel tegelikku inimlikkust ja professionaalsust. Võimalikud esmased viited kodutusele  Üldise hooletussejätmise märgid: halb toitumuslik seisund, puudulik kehahooldus, määrdunud riided.  Hingamisraskused köha, bronhiidi, pneumoonia, tuberkuloosi tõttu.  Diabeet.  Keha pealispinna muutused: nahamuutused, kehaparasiidid (nt täid ja kirbud), tursed, hematoomid.  Alkoholism, uimastisõltuvus.  Ebanormaalne kehatemperatuur (palavik, hüpotermia).  Psühhiaatrilised haigused. Meetmed  Jälgige nii nag...

Esmaabi -
125 allalaadimist
15
pptx

LAPSE ÕIGUSED

LAPSE ÕIGUSED KOOSTAJA: Villu Päid Lapse õigused Eesti lastekaitse seaduse koostamisel on arvestatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetega. Lapse õiguste konventsioon, millega Eesti ühines 26. septembril 1991, toetub neljale põhimõttele: Igal lapsel on õigus osalemisele Tegutseda tuleb lapse huve esikohale seades Diskrimineerimine ei ole lubatu...

Ühiskond - Põhikool
8 allalaadimist
11
docx

Sotsiaaltöötaja Akuutravi üksuses

Sissejuhatus 1. Sotsiaaltöö akuutravi üksuses Kaasaegne meditsiin liigub suurema kättesaadavuse ja tehniliste lahenduste aktiivse kasutamise poole. Sellisteks märkideks on kindlasti internetiapteegid, perearsti nõuande telefonid, võimalus konsulteerida teiste arstidega interneti vahendusel. Lisame veel edusammud infotehnoloogia arengus, mis tagab järjepideva t...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
17 allalaadimist
14
odt

Lapse õiguste konventsioon

3. Osalisriigid võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et tagada töötavate vanemate laste õigus lasteasutuste, lastekaitseteenistuste jm. hüvedele. Artikkel 19 1. Osalisriigid rakendavad kõiki seadusandlikke, administratiivseid, sotsiaalseid ja haridusalaseid abinõusid, et kaitsta last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest, kui laps viibib vanema(te), seadusliku hooldaja või seaduslike hooldajate või mõne teise lapse eest hoolitseva isiku hoole all. 2. Niisugused kaitseabinõud peaksid hõlmama tõhusaid vahendeid sotsiaalprogrammide ellurakendamiseks, mis tagaksid vajaliku toetuse lapsele ja nendele, kes tema eest hoolitsevad, samuti ka muude eelpo...

Kirjandus -
1 allalaadimist
28
docx

Igal lapsel on huvi ja õigus perekonnale

Seni, kui laps ei ole võimeline oma õigusi teostama, teevad seda tema eest vanemad või eestkostjad. Sealjuures tuleb lapse huvide teostamisel lähtuda alati lapse huvidest. Kuna lapsed ei suuda oma õiguste ja huvide eest alati ise seista, vajavad nad täiskasvanute abi ning kaitset. Lapse esmased abistajad ja kaitsjad on tema vanemad. Last tuleb kaitsta vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletussejätmise , ärakasutamise, seksuaalse kuritarvitamise ning muude ohtude eest. Lisaks kaitsele peavad vanemad tagama lastele eluks vajaliku ning looma sobivad tingimused, et laste anded ja huvid saaksid areneda. Põhiseadus (PS) kehtestab vanemate õiguse ja kohustuse oma lapsi kasvatada ning nende eest hoolitseda. Lapse õiguste konventsioon (LÕK) ütleb, et vanemad vastutavad lapse eest ühiselt...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
94
pdf

Inimõigused

Art. 17 18 Laste õigused Vanemad vastutavad ühiselt lapse üleskasvatamise ja arendamise eest. Lapse huvid peavad olema tähelepanu keskpunktis. Art. 18 19 Laste õigused Lapsed peavad olema kaitstud igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise , hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise eest. Art. 19 20 Laste õigused Lapse, kes on ajutiselt või alaliselt ilma jäetud perekondlikust miljööst, on õigus riigi erilisele kaitsele ja abile. Art. 20 21 Laste õigused Lapsendamise korral peavad lapse huvid olema seatud esikohale. Art...

Inimõigused - Keskkool
5 allalaadimist
126
pdf

Laste tervis, lastekaitse, terviseedendus

2. Emotsionaalse kannatuse (hirm, alandus, ängistus, lootusetus) tekitamine. 3. Pärsib lapse positiivseid emotsionaalseid tundeid – laps ei oska tunda kaasa. Lapse hooletussejätmine ...on lapse väärkohtlemise liik, mille puhul asetatakse laps psüühilise või füüsilise ebamugavuse seisundisse, kuna tema esmased vajadused jäetakse vanemate poolt rahuldamata. Hooletussejätmise liigid:  Füüsiline  Emotsionaalne  Tervislik  Hariduslik  Järelvalvetus Füüsiline hooletussejätmine  Ilma eakohasest ja vajalikust toidust  Ei reageerita nutule  Ei võeta sülle  Ei lohutata  Ei riietata keskkonnatingimustele vastavalt Emotsionaalne hooletussejätmine  Ei tunnustata.  Ignoreeritakse lapse vajadusi.  Emotsionaalset lä...

Lapse tervise edendamine - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
26 allalaadimist
49
docx

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS : - : · . · TARTU 2006 Sissejuhatuseks Kiirest...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
14
docx

Vanema hooldusõiguste äravõtmine ja selle tagajärjed

Lapse heaolu ohustamise korral on võimalik kohtu kaudu hooldusõigust piirata või täielikult ära võtta. 2. Hooldusõiguse äravõtmine ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 19 näeb ette lapse kaitse igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise , hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise eest. Samuti keelab Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 lapse alavääristamise, hirmutamise või karistamise viisil, mis valmistab talle piina, tekitab talle kehalisi kahjustusi või ohustab kuidagi teisiti tema vaimset või kehalist tervist. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 27 näeb ette, last ja vanemaid tohib üksteisest eraldada vastu nende tahtmist juhul, kui l...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun