Otsingule "histriooniline isiksus" leiti 7 faili

histriooniline isiksus – teatraalsus, dramaatilisus, sisendatavus, mõjutatavus, õõnes ja labiilne emotsionaalsus, egotsentrilisus, soov olla tähelepanu keskpunktis, võrgutav välimus või käitumine, liigne mure kehalise veetluse pärast Anankastne isiksus – liigsed kõhklused ja ettevaatlikkus, reeglite liigne tähtsustamine, täiuslikkuseiha, ülimkohusetundlikkus, rõõmudest loobumiseni, liigne pedantsus, jäikus, kangekauelsus, nõuab teistelt samasugust käitumist.
Isiksus ja isiksushäired
9
sxw

Isiksus ja isiksushäired

isiksush äirete vahel puuduvad kindlad piirid, kuid on võimalik eristada üksteist mittevälistavad ja mõnes osas kattuvate tüüpide ja alatüüpide kirjeldusi; 5. isiksushäireid ei ole paslik ravida enne 16-17 eluaastat, kuigi iseloomulikud avaldused võivad olla juba varem ilmnenud Tihtipeale esinevad koos mitu isiksushäiret: Düssotsiaalne, emotsionaalselt ebastabiilne ja histriooniline häire võivad esineda koos antisotsiaalse, piirialase, histrioonilise ja nartsissistliku isiksushäirega. 2.2.Isiksushäire kriteeriumid Kriteeriumid, millest vähemalt kolm peaksid kattuma, et diagnoosida isiksushäiret, on: • märkimisväärsed mitteharmoonilised hoiakud ja käitumine, mis hõlmab paljusi valdkondi, näiteks emotsioone, erutuvust, impulsikontrolli, mõtlemis-, suhtlus- ja tajumisviisi; • eelmainitu...

Psühholoogia - Keskkool
56 allalaadimist
Spetsiifilised isiksushäired
14
doc

Spetsiifilised isiksushäired

Seda kasutatakse klassifitseerimaks haigusi ja teisi terviseprobleeme. (WHO 21.04.2007). RHK kümnenda versiooni järgi kuulub spetsiifiliste isiksush äirete alla kaheksa häiret: skisoidne, düssotsiaalne, ebastabiilne, paranoiline, histriooniline , anankastne, vältiv- ja sõltuv isiksus. Lisanduvad veel muud spetsiifilised isiksushäired ja täpsustamata isiksushäire. (WHO Eesti 20.04.2007). RHK-10 on välja on jätnud DSM-IV kõige kahtlasemad – nartsisliku ja passiiv-agressiivse isiksushäire (Allik etc 2003: 122). DSM ehk The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on tõlgituna Diagnostiline ja Statistiline Vaimsete Häirete Käsiraamat. See on standartne vaimsete häi...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
255 allalaadimist
Nartsissistlik isiksusehäire
12
doc

Nartsissistlik isiksusehäire

Klaster A Paranoidne Paranoidne Skisoidne Skisoidne Skisotüüpne Skisotüüpne Klaster B Düssotsiaalne Antisotsiaalne Emotsionaalselt ebastabiilne Piirialane (borderline) - impulsiivne tüüp Histriooniline - piirialane tüüp Nartsissistlik Histriooniline Klaster C Vältiv Vältiv Sõltuv Sõltuv Obsessiiv-kompulsiivne Obsessiiv-kompulsiivne Passiiv-agressiivne Passiiv-agressiivne Nartsissistlik Depressiivne (Puuduvad RKH-põhi...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
119 allalaadimist
Isiksuse psühhopatoloogia kokkuvõte
3
docx

Isiksuse psühhopatoloogia kokkuvõte

Piirialast tüüpi ebastabiilne isiksus : on emotsionaalselt ebastabiilne, tal on ebaselge minapilt, eesmärgid ja eelistused. Kalduvus langeda intensiivsetesse ja ebastabiilsetesse suhetesse, kogeda ägedaid emotsionaalseid kriise. Keskne tunnus on identiteedi puudumine. Tüüpilised on enesetapu või vigastamiskatsed, näiteks hülgamise vältimiseks. Klammerduvad teiste inimeste külge. Histriooniline isiksus: on teatraalne. Varem tunti kui hüsteerikut. Püsiv iha erutuse, tunnustuse ja tähelepanu keskpunktis olemise järele, milleks esineb dramaatiliselt, väljendab liialt emotsioone. On väga emotsionaalne, peab tundeid väga tähtsaks ja pingutab, et esile kutsuda armastust. Kulutab palju aega suhtlemisele, kuna tema enesehinnang oleneb teiste heakskiidust. Anankastne isiksus: on perfektsionist, kes on ülehõivatud detailide...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
40 allalaadimist
Kohtupsühholoogia arvestuseks kordamine
5
docx

Kohtupsühholoogia arvestuseks kordamine

ub, käitub agressiivselt • Ei tunne süüd, ei õpi kogemusest • Ennastõigustav Ebastabiilne isiksus • Kõikuv meeleolu • Tagajärgedega mittearvestamine • Vähene implusskontroll o Implusiivset tüüpi: sagedased vägivallapuhangud o Piirialast tüüpi: ebaselge kujutlus endast, ebastabiilsed suhtes, emotsionaalsed kriisid, sagedased enesevigastused Histriooniline isiksushäire • Teatraalsus, enesedramatiseerimine • Väga mõjutatav • Emotsionaalselt labiilne • Enesekesksus, enesehellitamine • Hoolimatus teiste vastu • Vajadus olla tähelepanu keskpunktis • Manipuleeriv käitumine Anankastne isiksushäire • Kõhklev, ettevaatlik • Liigselt planeeriv • Liigselt hoolikas, pedantne • Ülim kohusetundlikkus •...

Õiguse psühholoogia - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks
20
docx

KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks

haiguse sama episoodi vältel üheaegselt ning kestavad vähemalt mõne päeva, 1)maniakaalne 2)depressiivne 3) segatüüpi Psühhoosi ravi: 1)Ägeda faasi ravi – psühhoosi kiire kupeerimine 2)Pikaajaline ravi – relapsi ja haigusepisoodi kordumise ärahoidmine(säilitus- ja toetusravi) TÄISKASVANU ISIKSUS - JA KÄITUMISHÄIRED A-RÜHM – SKISODNE, PARANOILINE, SKISOTÜÜPNE B-RÜHM – ANTISOTSIAALNE,EBASTABIILNE,HISTRIOONILINE,NARTSISSISTLIK C-RÜHM – VÄLTIV, SÕLTUV, OBSESSIIV-KOMPULSIIVNE ISIKSUS Paranoiline isiksus : tundlikkus tõrjumise, ebaedu suhtes ; mitteandestamine, kalduvus viha pidada, umbusklikkus, kalduvust kogemust moonutada ; oma õiguse tagaajamine, kahtlused partneri truuduse suhtes, enesekeskne hoiak, sündmusi tõlgendab ülekaalukalt kui vandenõu tulemust. Skisoidne isiksus – Rõõmu tunneb vähestest tegevustest, emotsionaalne külmus,...

?iguskaitseasutuste s?steem -
11 allalaadimist
Kliiniline psühholoogia
30
docx

Kliiniline psühholoogia

Paanikahäire Paanikahood erinevad oma kestvuselt, sageduselt, paanikasümptomite arvu ja tugevuse, samuti katastroofimõtete sisu poolest. Paanikahood võivad ootamatult ilmneda ka une pealt. Komorbiidsus: Depressioon 50-60% Teised ärevushäired- agorafoobia, sotsiaalfoobia Alkohoolisõltuvus Vältiv, sõltuv ja histriooniline isiksuseh äire Kroonilise valu sündroom Ärrituva soole sündroom Seletusi:  Algab tüüpiliselt varases täiseas, tavaliselt elumuutuse või kriisisituatsiooni ajal.  Umbes 30% patsientidest esimene paanikahoog seotud võõrutusnähtudega psühhoaktiivsetest ainetest või alkoholist.  30-40% häire tekkest seletav pärilikkusega  Mitmed neurokeemised...

Psühholoogia -
31 allalaadimist
T e a t a   v e a s t