Facebook Like
Add link

Heeliumi andmed, kasutusalad ja ohtlikkus - sarnased materjalid

heelium, gaas, veeldatud, hupalli, sattumine, jahutamiseks, ltida, task, option, youth, gaasidest, surub, rske, sissehingamise, vahetatakse, lahustuvus, hnatu, maitsetu, pelgulinna, steemis, mittep, lmem, keevitusel
18
docx

Keemia: lahused, metallid, gaasid

...uritud. Väärisgaaside aatomid ei ole võimelised omavahel ühinema, mistõttu nad esinevad atomaarsel kujul. Leidumine ja saamine. Väärisgaasid kuuluvad õhu koostisesse ja neid toodetaksegi tööstuslikult vedela õhu fraktsioneerival destillatsioonil. Heeliumi leidub ka suhteliselt rohkem maakoores Omadused. Väärisgaasid on värvuseta ja lõhnata üheaatomilised gaasid. Nad on madala sulamis- ja keemistemperatuuriga lihtained. Väärisgaasi aatomite vahel ei teki tavalisi keemilisi sidemeid, aatomite vastastiktoime on tingitud ainult nõrkadest van der Waal...

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
1
doc

Väärisgaasid

...sel toimub iga sekundi jooksul? 10. Miks on kasulik He toiduaineid säilitada? 11. Mille poolest argoonkeevitus hea on? Vastused: 1. Väärisgaasid on reageerimisvõimetud gaasid.Nad on õhus tihedamad. 2. Nende elektronkatte väliskihis on 8 (heeliumil 2) elektroni. 3. ? 4. 1893.a juhtis inglise füüsik Rayleigh tähelepanu sellele, et õhu lämmastiku erikaal erineb keemilisel teel lämmastikuühendite lagundamisel saadud lämmastiku erikaalust. Vahe oli küll väga väike, aga ületas ikkagi tunduvalt võimaliku katsevea. Huvitudes selle...

Keemia - Keskkool
21 allalaadimist
1
doc

Väärisgaasid

... tundmatut gaasi hakati alates 1894a. nimetama argooniks. 5. Milliseid ühendeid on väärisgasidega saadud? Flooriide, oksiide ja ka floriidioksiide ( nt. XeF6, XeO3 ja XeF4O) 6. Kui palju He kulub Teie üles tõstmiseks? Minu üles tõstmiseks kuluks umbes 60m3 heeliumi. 7. Millega üllatasid sakslased I maailma sõja ajal inglasi? Pommitasid inglaseid pommidega, mis ei süttinud. Varem kasutati vesinikku, mis plahvatas. 8. Milline seos on tuukritel He? Kui kasutada heeliumi, ei tekita lämmastik vereringesse mulle, mis võib põhjustada ummistusi ning hulljulgust...

Keemia - Kutsekool
14 allalaadimist
3
doc

HAPNIKU, LÄMMASTIKU, SÜSIHAPPEGAASI JA VESINIKU KASUTAMINE

... kasutamine (gaasiline hapnik veeldub -183°C) · koos põleva gaasiga metallide lõikamisel (O2 ei põle, ta paneb põlema) · haiglates ­ hapnikumaskides · kodukasutuseks astmahaigetel · hingamisgaas lennukites; tuukritel on sissehingatav gaas koos heeliumiga · kalakasvatuses ­ kui lasta O2 vette, paljunevad ja kasvavad kalad kiiremini saak ja kasum suuremad; kasutatakse näiteks angerjate kasvatuses · paberitööstuses paberivalgendamiseks - O2 eemaldab koos soodaga Na2CO3 tselluloosist puitaine ehk ligniini · veepuhastusjaamades ...

Keemia - Põhikool
9 allalaadimist
7
doc

Väärisgaasid

... 6 9. Kasutatud kirjandus 7 2 Sissejuhatus Väärisgaasid on keemilised elemendid, mis kuuluvad perioodilisussüsteemi VIIIA rühma. Nende elektronkatte väliskihis on 8 (heeliumil 2) elektroni. Väärisgaasid on väga madala keemistemperatuuriga värvitud gaasid, mis esinevad üheaatomilise lihtainena ning peaaegu kunagi ei astu keemilistesse reaktsioonidesse. Väärisgaasid on Heelium (He), Neoon (Ne), Argoon (Ar), Krüptoon (Kr), Ksenoon (Xe) ja Radoon (Rn). Heelium kuulub s­ eleme...

Keemia - Keskkool
35 allalaadimist
12
doc

Referaat metallid

...origa. Pole teada, kas seda looduses esineb. Füüsikalised omadused Ta kondenseerub temperatuuril 27,1 kelvinit ja tahkub temperatuuril 24,6 kelvinit. Neoon on värvitu. Elektronlampides ja neoonlampides hõõgub ta punakas-oranzilt. Neoon on väärisgaasidest heeliumi järel kõige kergem (väiksema tihedusega). Külmutusvõime ruumalaühiku kohta on neoonil vedela heeliumi omast üle 40 korra suurem ja vedela vesiniku omast kolm korda suurem. Tavaliste pingete ja voolutugevuste korral annab neoon haruldaste gaaside seas kõige intensiivsema elektrilahenduse. Le...

Keemia - Keskkool
97 allalaadimist
6
pdf

Keevitus

...üsi vahel ning põletist väljub ainult plasmajuga. Plasmakaare annab otsese kaarega põleti, plasmajoa aga kaudse kaarega põleti. Elektroodid valmistatakse kas vasest või volframist. Plasmat moodustavate gaasidena kasutatakse lämmastiku, argooni, vesiniku, heeliumi, hapnikku ja nende segusid. Plasmakaart kasutatakse lõikamisel, keevitamisel ja pealesulatamisel, kusjuures töödeldav materjal peab elektrit juhtima. Plasmajuga kasutatakse peamiselt kuumutamiseks kuid ka elektrit mitte juhtivate materjalide keevitamiseks. Plasmakaarega on võimalik keevitad...

Keevitamine - Tallinna Tehnikakõrgkool
76 allalaadimist
9
ppt

Heelium

...sen ja Joseph Norman Lockyer Uue elemendi nimetus: Päikese kreekakeelse nimetuse järgi (helios ­ päike). Esinemise Maal avastas 1881 itaalia teadlane L. Palmier Vesuuvi vulkaaniliste gaaside spektrist. 1895 eraldas W. Ramsay heeliumi kleveiidist. 10.04.11 Üldine... Heelium (He) on Maal vähelevinud keemiline element. Keemiliselt on He väärisgaas, ühendeid pole siiani veel ühtegi avastatud. He aatomite vahelised tõmbed on nõrgad- keemistemperatuur on kõigist elementidest madalaim. ...

Keemia - Keskkool
11 allalaadimist
4
doc

Heelium

Levimus Planeedil Maa on heelium vähelevinud element, mida leidub looduses vaid vabas olekus. Üldvarusid atmosfääris hinnatakse 3,7*109tonnile, kerguse tõttu esineb peamiselt ülakihtides, kust levib aeglaselt kosmosesse. Sel teel on suurem osa heeliumist, mis Maal on tekkinud radioaktiivse lagunemise käigus miljardite aastate jooksul, planeedilt lahkunud. He sisaldub looduslikes gaasides ja absorbeerunult haruldastes radioaktiivsetes mineraalides kleveiidis, monatsiidis ja torianiidis (kuni 10,5 l/kg). Atmosfääris esineb peamiselt Heelium4, Heel...

Keemia - Keskkool
31 allalaadimist
38
rtf

Üldiselt keevitamisest

...i võngutata, lisametalli ja keevitatava toote pinna vaheline nurk hoitakse piires 15...20º, keevituspõleti nurk toote pinna suhtes on 75...80º. Keevitamise reziim valitakse olenevalt keevitatava toote paksusest ja keemilisest koostisest. 1.3.3. Heeliumis keevitamine ...on sarnane argoonis keevitusega. Võrreldes argoonis keevitamisega põleb kaar heeliumis püsivamalt ja põhimetalli läbisulatus on sügavam. Argooni (65%) ja heeliumi (35%) segus keevitamisel saadakse põhimetalli sügav läbi- sulatus, hästi moodustunud õmblus ning keevitamisel tekib vähe...

Keevitus - Kutsekool
93 allalaadimist
11
doc

Krüptoon

...selleks poolestusaegadega ained. inimest kiiritada just siis, kui aktiivsus 1000 bekerelli, siis 2 miljardeid aastaid. Näiteks Lühikese poolestusajaga ained ta inimese sisse satub. Faktinurk · Kas teatsite et õhus on heeliumi, krüptooni, mõned teised aga neid on · Sir William Ramsay ja peale põhi koostis osade vesinuku, ksenooni, väga vähe. M.W Tarves avastasid ka 1% ulatuse: neooni, randooni ja CO2 ja veel ...

Keemia - Keskkool
20 allalaadimist
5
doc

Erinevate gaaside iseloomustus ja rakendamine

... kasutatakse aatomiabsorbtsiooni spektromeetrias grafiitpõleti kattegaasina. · Üheks argooni põhilisemaks kasutusalaks on puhtalt või erinevate segudena kaitsegaasina kasutamine kaarkeevituses. · Argooni kasutatakse segudes näiteks fluori ja heeliumiga eksimeerlaserites. · Argoon on üks peamisi gaase, mida kasutatakse hõõglampides, tavaliselt segatuna lämmastiku, krüptooni või neooniga, luminofoortorude puhul segatuna neooni, heeliumi ja elavhõbeda auruga ning türatron-raadiolampide puhul segatuna neooniga. · Argooni ...

Pneumaatika ja hüdraulika - Kutsekool
13 allalaadimist
12
doc

10 keemilist elementi

... uuesti hapnikku. Samuti kasutatakse süsihappegaasi tulekustutamisel ja erinevates jahutuslahendustes. C 12,01115 Süsinik 4 Heelium Heelium on perioodilisustabelis 1. perioodis ning VIIIA rühmas. Heeliumil on vaid kaks elektroni ning selle aatomnumber on 2. Keemiliselt on helium väärisgaas. Et heeliumi aatomite vahelised tõmbejõud on äärmiselt nõrgad, on heeliumi keemistemperatuur kõigi elementide seas madalaim ehk siis 268,934 kraadi. Heeliumi tihedus on 0,0001787 g/cm3,...

Keemia - Põhikool
18 allalaadimist
11
doc

Liitium

...väheneb. LiH liitiumhüdriid. Leiab rakendamist välitingimustes H saamisel: LiH + H O LiOH + H (1 kg LiH annab 2,8 m³ vesinikku) LiD liitiumdeuteriidi kasutatakse termotuumarelvas triitiumi saamiseks. Li aatomi kiiritamisel neutronidega tekivad heeliumi ja triitiumi (T) aatomid, D ja T on termotuumapommi põhikomponendid. Neutronid ja vajalik ülikõrge temperatuur saadakse termotuumapommis (vesinikupommis) sisalduva aatomipommi lõhkamisel. Li-karbonaadi ja Li-fluoriidi kasutatakse emailide, glasuuride ja eriklaaside valmistam...

Keemia - Keskkool
9 allalaadimist
21
docx

Kordamisküsimusi valmistumisel keemiaeksamiks.

... 55. Hingamissegud sukeldumisel, nende koostamise üldpõhimõtted. · Segud ­ muudetud õhukomponentidega . · Argox ­ hapniku ja argooni segu · Nitrox ­ argooni lisandiga õhk ­ vähendab lämmasikunarkoosi võimalust · Hydreliox ­ heeliumi, hapniku ja vesiniku segu, hyrox ­ hapniku ja vesiniku segu · Trimix ­ levinuim hingamissegu ­ hapnik, heelium ja lämmastik ­ komponentide vahekorrad sõltuvad sukeldumissügavusest ja sukeldumisreziimist. · Segude kasutamine peab minimiseerima hingamissegude erinevate komponentide na...

Keemia -
8 allalaadimist
5
doc

Küsimused gaaside ja molekulaarkineetilise teooria kohta

...teraktsioonid puuduvad. 9) Kas kergemad gaasid asuvad eelistatult kõrgemates või madalamates atmosfääri kihtides? Kergemad gaasid asuvad eelistatult kõrgemates atmosfääri kihtides. 10) Miks heelimi eraldatakse maagaasist, aga mitte õhust? Heeliumi leidumine maa atmosfääris on alles kolmandal kohal, põhjuseks ürgse heeliumi puudumine Kuna sellel on väike aatommass ei suuda maa gravitatsiooniväli seda kinni hoida. Kuna maal eksisteeriv heelium pärineb selliste maakoores leiduvate elementide nagu uraan ja toorium alfalagunemises...

Füüsikaline keemia -
25 allalaadimist
8
doc

Vesinik

...ide kokkusaamise teel, ilma et mõni footon neid kohe jälle lahutaks. Sellest ajast saadik on olemas reliktkiirgus ning Universum on vesinikuga täidetud. Universumi aatomitest koosnevas aines (välja jääb tume aine) oli 3/4 massiosa vesinikku, 1/4 massiosa heeliumi ja mõni miljardik massiosa liitiumi. Teised keemilised elemendid on tuumareaktsioonide saadustena hiljem tekkinud. Kui Universum veelgi jahtus, jagunes mass asümmeetriliselt ning moodustusid vesinikupilved. Gravitatsiooni toimel tihenesid need pilved algul galaktikateks ning hiljem prototähte...

Keemia - Kutsekool
43 allalaadimist
13
odt

Hapnik ja Vesinik

...t tuumade ja elektronide kokkusaamise teel, ilma ,et mõnifooton neid kohe jälle lahutaks. Sellest ajast saadik on olemas reliktkiirgus ning Universum on vesinikuga täidetud. Universumi aatomitest koosnevas aines oli 3/4 massiosa vesinikku, 1/4 massiosa heeliumi ja mõni miljardik massiosa liitiumi. Teised keemilised elemendid on tuumareaktsioonide saadustena hiljem tekkinud. Kui Universum veelgi jahtus, jagunes mass asümmeetriliselt ning moodustusid vesinikupilved. Gravitatsiooni toimel tihenesid need pilved algul galaktikateks ning hiljem prototäh...

Keemia - Keskkool
15 allalaadimist
10
doc

Keemiliste elementid ja ühendite omadused

...lsiust värvituks vedelikuks. 4 Väärisgaaside keemilised omadused Väärisgaasid ehk inertgaasid on keemilised elemendid, mis kuuluvad perioodilisussüsteemi 18. ehk VIIIA rühma. Nende elektronkatte väliskihis on 8 (heeliumil 2) elektroni. Väärisgaasid on väga madala keemistemperatuuriga värvitud gaasid, mis esinevad üheaatomilise lihtainena ning peaaegu kunagi ei astu keemilistesse reaktsioonidesse.Väärisgaasid on: heelium, neoon, argoon, krüptoon, ksenoon ja radoon.Kõiki väärisgaase leid...

Keemia - Keskkool
50 allalaadimist
82
doc

Gaaskeevitus

... külge kinni jääda, mis lahtitõmmates rebeneb. Vigastatud kohta ei tohi hõõruda, loputada leige veega ning pöörduda arsti poole. Hapnik on väga aktiivne gaas, andes ühendeid kõigi keemiliste elementide peale inertgaaside (argooni, neooni, heeliumi, ksenooni ja krüptooni). Hapniku ühinemisel teiste elementidega eraldub suur kogus soojust s.t. reaktsioonid on eksotermilised. Territooriumil, kus käsitletakse hapnikku, on suitsetamine ja lahtise tule tegemine keelatud. Vältida viibimist territooriumil, kus võib olla suurenenud hapniku sisald...

Abimehanismid - Kutsekool
5 allalaadimist
3
doc

KEEVITUSTÖÖD

...id : süsinik,räni,mangaan,vask ja nikkel.Autode kereremondil on traadi läbimõõduks 0,6-0,8 mm . Traadi pind peab olema täiesti puhas ja roostevaba , selleks traadi pind tavaliselt vasetatakse .Kaitsegaasidena kasutatakse nii puhtaid süsihappegaasi ,argooni,heeliumi ja lämmastikku , kuid tihti ka nende gaaside segusid. Kaitsegaasid on jagatud 7 messe rühma, mis tähistatakse tähtedega R,I,M1,M2,M3,C ja F. Rühmagaasid võivad jaguneda alarühmadeks , nii tähistatakse TIG keevitamisel kasutatav puhas argoon I1 , heelium I2 .MAG keevitamisel on parim gaasise...

Keevitamine - Kutsekool
11 allalaadimist
10
pptx

Heelium kui mittemetall

...tomiline gaas; natuke kergem õhust; st -270ºC; kt -269ºC . Keemilised omadused keemiliselt väärisgaas; ei põle. Leidumine leidub vähesel määral Maa atmosfääris; heelium on universumis levikult teine element. Heeliumit eraldatakse tavaliselt maagaasist ja radooni raadiumi radioaktiivse lagunemise produktidest. Kasutamine meditsiinis; õhupallides; süvasukeldumisel; keevitamisel, lõikamisel; jahutab tuumareaktoreid. Heelium üldiselt heelium avastati Päikeselt; kõige ebatavalisem gaas(...

Elementide keemia - Keskkool
1 allalaadimist
5
pdf

III Arvutused gaaside ja aurudega

...m. Kodused ülesanded: 1. Kui palju vett saab 70 m3 auru, mis on temperatuuril 180 o C ja rõhul 8,0 atm, kondenseerumisel? 2. Gaasisegu sisaldab 22% heeliumi, 18% vesinikku, 30% lämmastikku ja 30% argooni. Milline on segu koostis mahuprotsentides? 3. Mitu liitrit SO2 temperatuuril 35 oC ja rõhul 110,5 kPa on vaja 25 kg 65%-lise H2SO4 saamiseks, kui protsessi saagis 87%? 4. Kinnises reaktoris mahuga 75 dm3 oli 0 oC ja 1,0 atm rõhu juures 30 l vesi...

Keemia ja materjaliõpetus -
126 allalaadimist
5
docx

Elektrivool gaasides Sädelahendus ja kaarleek

...us leidub alati laetud osakesi. Päikeselt liigub Maa poole peale valgust kandvate neutraalsete (ilma elektrilaenguta) footonite ka laetud osakesi. Neid on aga tunduvalt vähem kui maailmaruumi avarustest tulevas kosmilises kiirguses sisalduvaid vesiniku-, heeliumi-, süsiniku-, hapniku-, raua- jt ioone arvust. Nende energia on miljoneid kordi suurem kui energia, mida on osakestele suudetud anda inimese poolt loodud kiirendites. Kui sellised energiapommid õhu molekulidega kokku põrkavad, tekib ioone veelgi juurde. Seetõttu on õhk umbes 50 kilomeetri kõ...

Füüsika - Keskkool
70 allalaadimist
5
doc

Heelium

...9 kraadi. Heelium ei ole põlev, mürgine ega sööbiv. Levimus : Planeedil Maa on heelium vähelevinud element, mida leidub looduses vaid vabas olekus. Kerguse tõttu esineb peamiselt ülakihtides, kust levib aeglaselt kosmosesse. Sel teel on suurem osa heeliumist, mis Maal on tekkinud radioaktiivse lagunemise käigus miljardite aastate jooksul, planeedilt lahkunud. Heelium sisaldub looduslikes gaasides ja absorbeerunult haruldastes radioaktiivset es mineraalides kleveiidis, monatsiidis ja torianiidis (kuni 10,5 l/kg). Atmosfääris esineb peamiselt Heelium-4, heel...

Keemia - Kutsekool
17 allalaadimist
4
rtf

Keevitamine

Keevitamine Kaitsegaasidena kasutatakse nii puhtaid süsihappegaasi,argooni,heeliumi ja lämmastikku,kuid tihti ka nende gaaside segusid.Kaitsegaasid on jagatud 7-sse rühma,mis tähistatakse tähtedega R,I,M1,M2,M3,C ja F.Rühma gaasid võivad jaguneda alarühmadeks.Nii tähistatakse TIG keevitamisel kasutatav puhas argoon I1,heelium I2.MAG keevitamisel on parimaks gaasisegu AGAMX- 20.K...

Keevitamine - Kutsekool
20 allalaadimist
12
pptx

NEOON

...tabelis 2. perioodis ja VIIIA rühmas. Elektronskeem Ne: +10|2)8). Väärisgaas Füüsikalised omadused Kondenseerub temperatuuril 27,1 kelvinit Tahkub temperatuuril 24,6 kelvinit Värvitu, kuid elektronlampides ja neoonlampides hõõgub punakasoranzilt Heeliumi järel kõige kergem Õhus normaalolukorras 0.0012% Kasutusalad Neoonreklaam Kõrgepingeindikaatorites Liigpingepiirikute...

Keemia - Kutsekool
5 allalaadimist
8
doc

8.klassi iseseisevtöö

...18 amü. Tal on kolm stabiilset isotoopi massiarvudega 20, 21 ja 22. Neoon kondenseerub temperatuuril 27,1 kelvinit ja tahkub temperatuuril 24,6 kelvinit. Neoon on värvitu. Elektronlampides ja neoonlampides hõõgub ta punakas-oranzilt. Neoon on väärisgaasidest heeliumi järel kõige kergem (väiksema tihedusega). Külmutusvõime ruumalaühiku kohta on neoonil vedela heeliumi omast üle 40 korra suurem ja vedela vesiniku omast kolm korda suurem. Tavaliste pingete ja voolutugevuste korral annab neoon haruldaste gaaside seas kõige intensiivsema elektrilahenduse. Vääri...

Keemia - Põhikool
7 allalaadimist
8
docx

LOODUSLIK RADIOAKTIIVSUS

...3 on looduslikult radioaktiivsed. Alfa, beeta ja gamma kiirgus Radioktiivse kiirguse uurimisel avastati, et võib tegelikult koosneda kolmest erinevast komponendist. Selleks uurimiseks kasutati, kas elektri või magnetvälja. α kiirgus Kujutab endas heeliumi aatomi tuumi. Nad on positiivsed ja suure massiga. Tal on suhteliselt väikene kiirus, suhteliselt väikene läbitungimisvõime. Inimesele veidikene ohtlik, võib põhjustada nahavähki. β kiirgus Kujutab endas valguse kiiruse lähedaselt liikuvaid elektrone. Ei levi väga kaugele ( ca 10...

Keemia - Keskkool
5 allalaadimist
11
doc

Anorgaaniline keemia I

...­ aatomi tuumas on 1 prooton ja 2 neutronit. Sisaldus maakoores massi järgi väike (0,87%); aatomite arvu järgi suur (17% aatomi-%); leviku poolest Maal 9. kohal; universumis kõige levinum element; T on radioaktiivne beetakiirgur, mille lagunemisel tekib heeliumi isotoop. T moodustab atmosfääri ülakihtides kosmilise kiirguse mõjul, peamiselt õhulämmastiku ja kosmilises kiirguses esinevate neutronite regeerimisel. Hinnatakse, et maailmameres on u 250kg, magevees 45kg ja atmosfääris u 3kg triitiumi. Kasutatakse termotuumareaktsiooni evitamine energeet...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
73 allalaadimist
7
doc

Keemilised elemendid ja nende tekkelugu

...metalli avastajaks on sir Humphry Davy, kel õnnestus 1808. aastal saada seda metalli puhtal kujul. Germaaniumi(Ge) olemasolu ennustas 1872. D.I. Mendelejev ja nimetas selle elemendi ekasiliitsiumiks; germaaniumi avastas 1886. aastal C. Winkler. Heeliumi avastas 1868.a J. Jaanssen ning temast sõltumatult J. N.Lockyer ja E.Frankland. Lämmastiku(N) avastas Daniel Rutherford 1772 aastal Edinburgis. Põlemist mittesoodustava gaasina nimetati teda algul "mürgiseks õhuks". 1898 a. avastasid Marie ja Pierre Curie looduslikke uraani...

Keemia - Põhikool
45 allalaadimist
6
docx

Keevituse liigid, kaitseriietus.

... väljub ainult plasmajuga. Plasmakaare annab otsese kaarega põleti, plasmajoa aga kaudse kaarega põleti. Elektroodid valmistatakse kas vasest või volframist. Plasmat moodustavate gaasidena kasutatakse lämmastiku, argooni, vesiniku, heeliumi, hapnikku ja nende segusid. Kontakt- ehk punktkeevitus. Kontaktkeevitamisel kuumutatakse liidetavaid detaile neid läbiva vooluga ja surutakse liidetavaid kohad kokku kuni plastse deformatsiooni tekkeni. Enamlevinud on punktkeevitus ja joonkeevitus. Punktkeevitusel liidetakse detailil ük...

Keevitamine - Kutsekool
27 allalaadimist
1
doc

Heelium

Heelium(He) Heelium on VIII rühma esimene element. Tema aatomis on täitunud elektronkiht 1s2. Aatomi elektronstruktuuri püsivuse tõttu erineb heelium kõikidest teistest keemilistest elementidest. Heeliumil on suurim ionisatsiooni energia (24,58 eV), kuid väikseim aatomi polariseeritavus. Seetõttu on heeliumi aatomite vahelised van der Waalsi jõud äärmiselt nõrgad ning avalduvad alles ülimadalate temperatuuride või väga kõrgete rõhkude juures. Lihtainena on heelium füüsikaliste omaduste poolest k...

Keemia -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun