S천nu seletav s천naraamat

Harmooniline v천nkumine on v천nkumine, mida saab kirjeldada siinus- v천i koosinusfunktsiooniga. Harmoonilise v천nkumise v천rrand: x = A 닕 cos( 0t + 0) v천i x = A 닕 sin(0t + 0). A amplituut (tasakaaluasendi ja maksimaalse h채lbe vahe) 0 nurksagedus (t채isv천ngete arv aja체hikus) 0 algfaas (m채채rab 채ra v천nkumise asendi ajahetkel 0) 0t + 0 faas (v천nkumise asend suvalisel ajahetkel) Harmoonilise v천nkumise korral on kiirus suurim tasakaaluasendis ning kiirendus suurim 채채rmustes.
Helesinine 470 520nm , roheline 520 570 nm, kollane 570 600 nm, oran탑 600 630 nm, punane 630 760 nm N채idis arvutus체lesanded: 1) Hapniku aatomi ionisatsiooni energia on 14eV. Kui suur on ionisatsiooni p천hjustava kiirguse minimaalne sagedus? 2) Arvuta UV kiirguse kvandi sagedus, kui tema energia on 6,6닕10-19 J ja infrapunase kiirguse kvandi sagedus , kui tema energia on 0,25 eV. 3) Leia n채htava valguse lainepikkustevahemikule 380nm-760nm vastavate valguskvantide energiavahemik.
H체drosilindri 체lesandeks on vedeliku h체draulilise energia muutmine kolvi sirgjoonelise liikumise mehaaniliseks energiaks (i.k termin hydraulic cylinder, linear actuator). Leiavad kasutamist mitmesuguste kulgevate liikumiste realiseerimiseks P천hilised silindrite t체체bid: 횥hepoolse toimega silindrid Kahepoolse toimega silindrid 횥hepoolse toimega silindrid t철철k채ik h체draulilise energia arvelt, tagasik채ik raskusj천u v천i siis tagastusvedru toimel.

H천천gumine on kinnituseks, et vaatamata raskesti usutavusele maksab relatiivsusteooriat siiski t천siselt v천tta AJA SUHTELISUS JA OMAAEG Klassikalises Newtoni f체체sikas on aeg absoluutne, s.t. aja kulg on k천ikjal 체hesugune (체htlane) ja ei s천ltu millestki.
Hulgaliselt pluuto - sarnaseid objekte sealpool Neptuuni orbiiti ja leidsid objekti, mis oli isegi suurem, kui Pluuto, mist천ttu kerkis k체simus, kas nimetada need teised leitud objektid Pluuto j채rgi samuti planeetideks? L천plik otsus tehti 2006. aastal Rahvusvahelise Astronoomialiidu peaassableel ( RAL). K천igepealt s천nastati esimest korda tehniline planeedi definitsioon, mille kohaselt on P채ikeses체steemis ainult kaheksa planeeti Merkuurist Neptuunini.
H채gu on palju h천redam kondensatsiooniproduktide kogum kui udu. Tema piisakesed on ka v채iksemad (l채bim천천t alla 0.0005 mm). Seet천ttu on ka n채htavus h채gus suurem kui udus (1-10 km). V채rvuselt on ta hallikas.

Heleduselt on Jupiter neljas objekt taevas (p채rast P채ikest, Kuud ja Veenust; m천nikord on Marss samuti heledam). Jupiter koosneb umbes 90% vesinikust ja 10% heeliumist metaani, vee, ammoniaagi ja "kivimi" lisandiga. See on koostiselt v채ga l채hedane algsele P채ikese udukogule, millest moodustus terve P채ikeses체steem. Tuuma peal asub p천hiline osa planeedist vedela metallilise vesiniku kujul.
H천천glamp on seniajani laialdases kasutuses, sest nii selle valmistamine kui ka ekspluatatsioon on suhteliselt lihtsad (teda on v천imalik valmistada sobivas suuruses sobivale pingele, t철철tab nii alalis- kui ka vahelduvvooluga, ei karda sagedast sisse- v채ljal체litamist, s체ttib hetkeliselt, on tundetu 체mbruse temperatuuri suhtes jne). H천천glamp on k천ige vanem elektriline valgusallikas.
H체perhiidudeks nimetatakse k천ige suurema absoluutse heledusega t채hti, mida t채histatakse harilikult heledusklassiga 0. H체perhiiud tekivad v채ga harva, kui nende tekkeks on olemas v채ga suur kogus k체llalt tihedat gaasi v천i sulab t채hetekkepiirkonnas kokku mitmeid v채ga massiivseid just s체ndinud t채hti. Meie Galaktikas on neid teada k체mne ringis, l채hemates galaktikates kokku veidi rohkem.

Horisonditasand vaatleja horisonditasand, risti vertikaalsirgega Maailmatelg sirge, mis 체hendab maailma poolusied Taevaekvaator tasand risti maailmateljega, jagab taevasf채채ri pooleks Taevamaeridiaanitasand maailmateljega 체hes tasandis, jagab taevasf채채ri pooleks 5. K채채ne 灌 t채he nurkkaugus taevaekvaatorist 灌= + - 90 otset천us 慣 nurk kahe tasandi vahel 慣=
H체perhiidudeks nimetatakse k천ige suurema absoluutse heledusega t채hti, mida t채histatakse harilikult heledusklassiga 0. H체perhiiud tekivad v채ga harva, kui nende tekkeks on olemas v채ga suur kogus k체llalt tihedat gaasi v천i sulab t채hetekkepiirkonnas kokku mitmeid v채ga massiivseid just s체ndinud t채htiNeutront채ht on surnud ja kokkukukkunud t채ht, mis koosneb peamiselt neutronitest.
Hinnangud on v채ga erinevad: vene akadeemik F. Daviteja eeldab veet천usu 70 m v천rra, Moskva 체likooli teadlased prognoosisid 1990. aastal, et aastaks 2030 t천useb 천hutemperatuur 0,6 kuni 1,5 kraadi v천rra ja veetase kerkib vaid 35 cm; 체lemaailmsel klimatoloogide konverentsil eeldati, et temperatuuri t천us on 1,5 kuni 3 kraadi ja maailmamere veetase t천useb 4 kuni 8 m v천rra.

Harmooniline v천nkumine on protsess, kus punktmass liigub m철철da sirget ning tema asukohta kirjeldav koordinaat (x) muutub ajas siinus (v천i koosinus) funktsiooni j채rgi. Harmooniliselt v천ngub n채iteks 체htlase nurkkiirusega () m철철da ringjoont liikuva punkti (m) projektsioon (P). V천nkuva punkti kogu energia v천rdub igal ajahetkel kineetilise energia (Wk) ja pot. Energia (Wp) summaga.
Hargi - amortisaatoritel. Uuemate mootorrattamudelite tagahargi-amortisaatorid on enamasti kahepoolse toimega (avaldavad vastupanu m천lemas suunas). Seejuures on amortisaatori vastupanu lahtit천mbamisel umbes kolm korda suurem kui kokkusu- rumisel. Kahepoolse toimega (autot체체pi) amortisaatorid summutavad m채rksa t천husamalt s천iduki enamkoormatud tagaosa 천천tsumist.
Hele komeet on n채ivm천천tmetelt suurem Kuust ja torkab t채histaevas h채sti silma, paraku ilmub neid v채he (k체mmekond igal aastal). Taevas n채htav pole tegelikult aga komeet vaid temast purskuv ja p채ikesevalguses helenduv gaas.Komeedist eralduvate gaaside spektri j채rgi koosnevad nad valdavalt veest; v채hesel m채채ral on s체sinikku, hapnikku ja teisi kergemaid elemente.

Hertzsprungi - Russelli diagramm Ejnar Hertzsprung ja Henry Norris Russel avastasid fundamentaalse fakti- graafikul, mille horisontaalteljele on kantud t채htede temperatuur (ehk spektriklass) ja vertikaalteljele t채htede absoluutne heledus, ei paikne t채htede esinduspunktid juhuslikult, vaid valdavalt kitsas ribas- peajadas, mis kulgeb diagonaalselt 체le diagrammi.
H천천rdej천u suund on liikumisega vastassuunas. Eristatakse seisuh천천rdej천udu ja seisuh천천rdetegurit ning liugeh천천rdej천udu ja liugeh천천rdetegurit. 횥lesanded 4.21-4.26 횥lesl체kkej천ud (m천nikord ka Archimedese seadusest: vedelikku v천i gaasi asetatud kehale m천jub 체lesl체kkej천ud F체, mis on v천rdne selle keha poolt v채ljat천rjutud vedeliku v천i gaasi kaaluga.
Harmooniline v천nkumine on protsess, kus punktmass liigub m천천da sirget ning tema asukohta kirjeldav koordinaat (x) muutub ajas sinus v천i koosinus funktsiooni j채rgi.

Horisontaalses torus on voolava vedeliku r천hk seda v채iksem, mida suurem on voolamise kiirus H천천rdekaod reaalses vedelikus (+ viskoossus) H천천rdekaod torustikus s천ltuvad j채rgmis-test teguritest nagu: - torustiku pikkus - torustiku ristl천ige - torustiku pinnakaredus - liidete arv torustikus - vedeliku voolukiirus - vedeliku viskoossus Vooluhulga andurid.
Hrd - ks HRD peajadal asuvate t채hed on v채ga stabiilsed (pikaealised), sellelt v채lja j채채vad t채hed on ebastabiilsed (l체hikese elueaga). T채htede energiaallikad T채htedel on peamiselt kaks energiaallikat: gravitatsioonilisel kokkut천mbumisel vabanev energia ja t채he sisemustes toimuvate tuumade s체nteesireaktsioonidel vabanev seoseenergia.
H체poteesi kohaselt on mineraalid, mis ei sisalda radioaktiivseid aineid, inaktiivsed, ning teised, mis sisaldavad tooriumi v천i uraani, aktiivsed. Kui aga naine hakkas m천천tma nende aktiivsete mineraalide kiirgust ja 체llatus, et radioaktiivsus ilmneb palju tugevamini, kui v천iks j채reldada uraani v천i tooriumi hulga j채rgi, mida antud ained sisaldavad.

Hajuv valgusvihk - teineteisest eemalduvad valguskiired Paralleelne valgusvihk paralleelsed valguskiired Koonduv valgusvihk teineteisele l채henevad valguskiired Langemisnurk on nurk langeva kiire ja peegelpinna ristsirge vahel 慣. Peegeldumisnurk on nurk peegeldunud kiire ja peegelpinna ristsirge vahel 棺. V횛RDSED Kumerpeegel hajutab valgust.
Hr diagramm - Anal체체sinud t채htede absoluutset heledust, spektrit, v채rvi ja m천천tmeid, m채rkasid Taani astronoom Ejnar Hertzsprung ja USA astronoom Henry Norris Russell, et t채hed moodustavad oma v채liste parameetrite (mass, l채bim천천t, heledus, v채rv, temperatuur) p천hjal seadusp채ra, mida nimetatakse Hertzsprung밨usselli diagramm e.
H천천rde tegur on 0,02. 37. Leida t철철, mis tehakse 0,2 tonnise massiga koormuse t천stmisel 10 meetri k천rgusele m철철da kaldpinda, mille kalde nurk on 20 o ja h천천rde tegur on 0,03. 38. Rakett massiga 0,2 kg startis vertikaalselt 체les algkiirusega 50 m/s. m채채rata raketi kineetiline ja potentsiaalne energia 체ks sekund p채rast starti.

H체vetegur - iseloomustab sumbuvust energeetilisest, 쐊aotsil채inud energia seisukohast (mida v채iksemad energiakaod, seda suurem h체vetegur). Q=*N e , kus Ne on aja jooksul sooritatud v천nkumiste arv. N채eme, et h체vetegur on seda suurem, mida rohkem v천nkeid j천uab s체steem teha, enne kui amplituud kahaneb e korda.
Henderson - Hasselbalchi v천rrandiga, mis seob omavahel (konjugeeritud alus)/ (dissotsieerumata hape) suhte, pH ja pK. N천rga happe tiitrimisk천verad n채itavad, et n천rga happe lahuse pH muutub happe v천i aluse lisamisel k천ige v채hem siis, kui pH on v천rdne n천rga happe pK-ga ja sellel p천hineb puhverlahuste valmistamine.
Huygensi - Fresneli printsiibi kohaselt iga lainefrondi punkt on elementaarlaine allikaks, kusjuures valguse intensiivsus mingis ruumipunktis on m채채ratud elementaarlainete liitumise tulemusega. Samas faasis olevad lained tugevdavad 체ksteist, vastasfaasis olevad lained n천rgendavad v천i kustutavad 체ksteist liitumisel.

Harmooniliseks v천nkumiseks ehk siinusv천nkumiseks nimetatakse mis tahes v천nkumist, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni v천i koosinusfunktsiooni abil ja sellise v천nkumise v천rrandit nimetatakse X w P harmoonilise v천nkumise v천rrandiks (X= 0 sin( 0 t+ 0 )). Lainepikkus 貫 on v채him kaugus kahe sama faasis v천nkuva faasipunkti vahel.
Harmooniline v천nkumine on v천nkumine, milles v천nkuv suurus muutub ajas sinusoidaalse seadusp채rasuse j채rgi (saab kirjeldada sin-funktsiooni v천i cos- f-i abil). x = A sin(뎥+0), kus x-h채lve tasakaaluasendist, A-v천nkeamplituud, 뎥- v천nkumise faas, 0-algfaas. Siinusfunktsiooni periood on 2. 16.Pendlid.
Hetkkiirus on kiirus, mida keha omab trajektoori antud punktis, antud ajahetkel ja mis on m채채ratud seda trajektoori punkti sisldava l천pmata v채ikese nihke ning selleks kulunud ajavahemiku suhtega. ( kiirus ) 체htlasel sirgjoonelisel liikumisel n채itab, millise nihke sooritabkeha aja체hikus.

H천천rdumine on tingitud pinna konaruste haakumistest 체ksteise taha.kehale m천juvad raskusj천ud ja toereaktsioon, millised tasakaalustavad teineteist ja nende resultant on 0. Kuid peale j천u F m천jub kehale veel FH, mis on tema liikumisega vastassuunaline j amida nimetatakse seisuh천천rdej천uks.
Horoskoop on taevakehade (eesk채tt planeetide) seisu kujutav skeem teatud ajapunktil 뿈 T채pse s체nnikaardi koostamiseks on tarvis teada t채pset s체nniaega ja -koha geograafilisi koordinaate 뿈 Horoskoobi v천ib koostada mistahes hetkele, elus v천i eluta olendile, kollektiivile ja aastajale
Horisontaalses torus on voolava vedeliku r천hk seda v채iksem, mida suurem on voolamise kiirus, Reservuaarist v채lja voolava vee kiirus on niisama suur, kui on l천ppkiirus veetaseme ja v채ljavooluava k천rguste vahele vastavalt k천rguselt kukkumisel o H천천rdekaod혻reaalses혻vedelikus혻(+혻viskoossus)혻

H천천glampide asemele on astunud luminestsentslambid, mis sama valgustustugevuse annavad kaks v천i enam korda v채iksema elektrikuluga. Sama lambisokli kasutamine v천imaldab sujuvalt 체le minna 철konoomsematele lahendustele, arvestades ka kasutusea m채rgatava pikenemisega ei ole investeering eriti halb.
H천천rdetegur 關, on keha liikumist takistav j천ud teise tahke keha v천i aine suhtes kokkupuutepinnal m천juvate osakestevahelise j천u t천ttu Deformatsiooni liigid elastne(keha endine kuju taastub), plastne(keha deformeeritud kuju s채ilib) v천i habras(keha puruneb deformatsiooni korral).
H천천rdej천ud on vastupanu vastassuunalisele liikumisele, mis tekib kahe pinna kokkupuutel. 21. M천iste: Elastsusj천ud: Elastsusj천uks nimetatakse j천udu, mis tekib kehade kuju muutumisel e. deformeerumisel. 22. M천iste: Keha impulss e. liikumishulk: Keha massi ja kiiruse vaheline korrutis.

Headeks juhtideks on k천ik metallid, maapind, soolade ja hapete lahused, inimese keha jne Dielektrikud on klaas, marmor, siid, kumm, 천hk. Dielektrikutest valmistatud kehasid nim isodaatoriteks. Rutherfordi katse 1910 aastal tegi inglise f체체sik rutherford kindlaks aatomi koostise ja ehituse.
Hertz tema tuli toime elektromagnetlainete tekitamise ja registreerimisega. Oma katses l채htus ta ,et piiratud ruumiosas toimuva elektromagnetv천nkumise tekitamiseks on vajalik suletud v천nkering. Ruumis lainena leviva v천nkumise saamiseks on vaja kasutada avatud v천nkeringi.
H체dratatsioon veemolekuli 체hendumine veetu mineraaliga H체drol체체s mineraalidel agunemine lihtsamateks 체henditeks h체droksiiliooni liitumisel Murenemiskoorik on maismaa pinnakiht, kus toimub murenemine ja selle tagaj채rel maakoore 체laosas tekkib rabe kivimmaterjal.

Hessi seadus reaktsiooni soojusefekt s천ltub ainult l채hteainete ja saaduste iseloomust ja olekust, ei s천ltu protsessi kulgemise viisist ega vaheetappidest termokeemiline v천rrand reaktsiooniv천rrand, mis sisaldab reaktsiooni soojusefekti v채채rtust 걚H0reaktsioon
H천천rdej천ud on 3500 N. Leida iga j천u poolt tehtav t철철 ja k천igi j천udude summaarne t철철. 1) vedav j천ud on A = F S cos = 80kN 2) raskus t철철 on A = F S cos - mgS cos90쨘 = 0 3) h천천rdej천ud A = F S cos 4) toereaktsiooni t철철 = 0 5) summaarne 80 kJ 70 kJ = 10 kJ
Heleduskontrasti t천ttu on Saturni pilvev철철did raskesti m채rgatavad. Saturn koosneb umbes 75% vesinikust ja 25% heeliumist ning lisanditena veest, metaanist, ammoniaagist ja 쐊ivimist - mis on sarnane 체rgsele P채ikse udukogu koostisele, millest moodustus P채ikses체steem.

H채rmatumine - gaasi muutumine tahkeks aineks, ilma veeks muutumata.
H천천rdumine nimetatakse kehade kokkupuutel ilmnevat vastastikm천ju.
Harudes on voolutugevus t채histatud vastavalt I1 ja I2. Juhtmetes, mis 체hendavad vooluallika positiivse pooluset poolust punktiga A ja punkti B vooluallika negatiivse poolusega, on voolutugevuse t채hiseks I. Elektrivoolu suund on skeemil m채rgitud noolekesega.

Hetkeks t on tema kiirus: . Arvutame n체체d j천u poolt ajavahemiku t jooksul tehtud t철철. Et liikumine oli j천u m천jumissuunas, on vektorite vaheline nurk null ja selle koosinus 1. J채relikult on t철철 A v천rdne j천u F ja l채bitud tee pikkuse s korrutisega.
Hetkv채채rtust nim. amplituudv채채rtuseks. N채iteks Im , Um ,Em Elektromotoorse j천u hetkv채채rtus i=IMsin뎥 e=Emsin(뎥+) Ohmi seadus ja Kirchhoffi seadused j채채vad 천igeks ka muutuva pinge ja voolu hetkv채채rtuste jaoks, kui need muutused pole liiga kiired.
Hinnanguliselt on meetrise kuni sajameetrise l채bim천천duga kivikamakaid meie 체mbruses miljoneid. Kui aga 천nnestuks k천ik asteroidid 체hte kerasse kokku koguda, oleks saadava 짬planeedikese쨩 l채bim천천t umbes 1500 km ehk vaevalt pool meie Kuu l채bim천천dust.

Henry - Laur Allik & Henry Vari 10 H Lapsep천lv ja s체nd 겕 Christiaan Huygens s체ndis 14. aprillil 1629 aastal Hollandis Haagi linnas 겕 Christiaanil oli kokku kolm venda ja 체ks 천de. 겕 Christiaan Huygens p채rines m천jukast Hollandi perekonnast.
Horisontaalsel pinnal on r천humisj천ud v천rdne raskusj천uga, N=m쨌g. Sellisel juhul v천ib h천천rdej천udu arvutada valemist: F=關쨌m쨌g. Tehniliste seadmete detailide kokkupuutel p체체takse h천천rdumist v채hendada, tehes pinnad siledaks ja m채채rides neid 천liga.
H천천rdej천u p천hjuseks on pinnakonaruste haakumine ja ka erinevate kehade pinnaosakeste vahel tekkiv t천mbej천ud (v채ga siledate pindade kokkupuutela). H천천rdej천ud on alati suunatud suhtelisele liikumisele vastupidiselt, paralleelselt kokkupuutuvate pindadega.

Harmoniline v천nkumine on protsess, kus punktmass 3.V천nkumiste sumbumine- on ka kirjeldatavad siinusfunktsioonina, kuid selle amplituud liigub m철철da sirget ning tema asukohta kirjeldav koordinaat(X) muutub ajas siinus(v천i v채heneb ajas ekspotentsiaalselt.
H체dromehaanika on mehaanika haru, mis k채sitleb vedelike f체체sikalisi omadusi ja k채itumist: 궒 staatilises olekus - H횥DROSTAATIKA 궒 voolavas olekus H횥DROD횥NAAMIKA 궥 Vedelikud ei oma kindlat kuju, vaid v천tavad neid 체mbritseva anuma kuju.

Hin - ostmisel vastama k체simusele, kuidas ta kavatseb seda p천hi- navahe aga teevad tasa paremad d체naamilised omadused, liselt k채sutada kas soolomasinana v천i k체lghaagisega, tunne, et mootoril j채tkub j천udu igas olukorras.
Hakati alfa - osakestega ber체lliumi pommitama (prootoneid ei tekkinud, tekkis hoopis suure l채bitungimisv천imega kiirgus). Kui selle kiirguse ette panna parafiinplaat, suureneb kiirgus tunduvalt- kiirgus pidi p천rkuma vesiniku tuumadega.
Harmooniliseks nimetatakse v천nkumist, mis on nihkedeformatsiooni, kui vastastahkude sumbumatu ja milles v천nkuv suurus muutub suhtelist nihet y , mis v천rdub nihkenurga ajas sinusoidaalse (harmoonilise) tangensiga... seadusp채rasuse j채rgi.

Halogeenlamp on h천천glamp, mille t채idisgaasile on lisatud halogeen 체hendeid (harilikult joodi v천i broomiga, harvemini kloori, fluori v천i nende 체henditega). Halogeeni kasutatakse lampides nn halogeenringluse protsessi tekitamiseks.
Hapniku aatommass on 16 s..t. M = 2횞16 = 32 g/ mol. SI- s청steemis peab mass olema kilogrammides, siis hapniku molekulmass on 0,032 kg/mol. S체sihappegaasi valem CO2 . S체siniku aatomimass - 12 M =12+2횞16 = 44 g/mol. = 0.044 kg/mol.
Heledaim Siirius P채ikeses체steemi l채bim천천t 0,003 ly Linnutee Galaktika 뱇채bim천천t 100 000 ly, paksus 2000 ly 1011t채hte 뱈ass 3*1041kg P채ike teeb ringi 체mber galaktika keskpunkti 200 miljoni aastaga, kiirus 250

Harmooniline v천nkumine V천nkumiseks nim protsesse,milledel on iseloomulik teatud korduvus .Siinuseliselt v koosinuseliselt toimuvaid f체체sikalisi suurusemuutusi ajas nim harm v천nk.H v amplituudiks nim keha max h채lvet tasakaaluasendist.
Homogeene elektriv채li - homogeense v채lja j천ujooned on omavahel paralleelsed sirged, mille vahekaugus ei muutu Elektriv채lja punkti potentsiaal- n채itab, kui suur on selles punktis 체hikulise positiivse laenguga keha potentsiaalne energia.
Horisonti ehk Schwarzschildi raadiust Kuigi must auk iseenesest ei ole n채htav, siis valguse kiirusele l채hedase kiirusega musta auku langev aine tekitab elektromagnetkiirguse voo musta augu piirkonnast ja muudab ta n채htavaks.

Hayabusa on meeskonnata kosmose missioon mida juhib Jaapani Kosmose Uuringu Selts (JAXA). Selle Missiooni 체lessandeks on tuua proove v채ikeselt Maa ligidal olevalt asteroidilt nimega 25143 Itokawa erinevateks anal체체sideks.
H천천rdu - musse; ratas asetatakse ventiilipoolse k체ljega vastu maa- mise v채hendamiseks puistatakse sisekumm ja v채liskummi pinda. Tallates rehvi jalgadega, surutakse v채liskummi serv sisepind talgiga 체le. p철ialt lahti.
Heli valjus on seda suurem, mida suurem on v천nkeamplituud: kuuldel채ve korral on see (molekuli nihe) ca 10-11 m ja valul채ve korral 0,01 mm. Aga k천lari membraan v천ngub ju mitme millimeetri ulatuses! See on silmagagi n채ha.

Headeks kaitsevahenditeks on metallplaadid. Spetsiaalses kaitseriietuses on kasutusel tinaplaadid. K천ige paremad kaitseomadused on kaevandustel, s체vistatud raudbetoonkaitseehitistel, kivimajade keldritel, puitvooderdusega pinnasvarjeil.
H천천rdumine - teineteise suhtes liikuvate pindade kokkupuutekohtades esinev vastastikum천ju,mis takistab kehade liikumist teineteise suhtes. H천천rdej천u abil iseloomustatakse h천천rduvate kehapindade vahel esinevat j천udu.
Hammasratas - pea체lekandes aga k채sutatakse autode transmissioo- n i 천 l i s i d. Viimaseid toodetakse viskoossetest j채채k천lidest r millele omaduste parendamiseks on lisatud v채heviskoosset destillaat천li ja lisandit.

Hingamine on fotos체nteesi p철철rdreaktsioon produktide ja substraatide vahetuse m천ttes. CH2O + O2 -> CO2 + H2O. Nagu fotos체nteesi puhul, ka hingamise puhul on tegu nelja elektroni liikumisega CH2O 체hikult hapnikule.
H천천rdej천ud fh h천천rdumisel esinev j천ud, mis s천ltub kokkupuutuvate pindade siledusest, kehade materjalist ja pindadega risti m천juvast j천ust ning on suunatud piki kokkupuutuvaid pindu liikumisele vastupidises suunas.
Helivaljus l on heli intensiivsuse I tajumise s천ltuvus helik천rgusest ehk helisagedusest. Helisagedus on heliv천ngete arv sekundis ja m천천detakse hertsides (Hz). Inimene kuuleb helisagedusest ainult p천hiv천nkesagedust.

Harmooniliseks v천nkumiseks ehk siinusv천nkumiseks nimetatakse mis tahes v천nkumist, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni v천i koosinusfunktsiooni abil ja sellise v천nkumise v천rrandit nimetatakse harmoonilise v천nkumise v천rrandiks:
Hargil on pikad keerdvedrud, mis toetuvad 체helt poolt silindrist, kolbklapist koos varrega ja silindrikaanest, mis 천천tsotsakutele, teiselt poolt p천skede keermetatud korki- on 체htlasi kolvivarre juhtpuksiks.
Handi - mansi rahvust, eestlasi aga esindab meie muistse piksejumala Uku nimeline kraater. Aasia rahvaid esindavad 26 nime, aafriklasi esindab 8 nime, Austraaliat ja Okeaaniat 7 nime, l천unaameeriklasi 5 nime.

Holograafia on ruumilise kujutise saamise meetod, mis p천hineb objekti poolt tekitatud difraktsiooniefektide registreerimisel fotoplaadile ning mida seniajani on saatnud edu vaid koherentse valgusallika kasutamisel.
Heli tugevus ehk intensiivsus I n채itab helilainete energiat, mis aja체hikus kandub l채bi pinna체hiku. Intensiivsuse 체hikuks on 1 J/(s.m2) = 1 W / m2 . Intensiivsus on seda suurem, mida suurem on v천nkeamplituud.
Heliks nimetatakse elastses keskkonnas levivat mehhaanilist v천nkumist, mille sagedus asub vahemikus 16... 20 000Hz(infra-ultra). Helilained levivad vedelikes ja tahketes kehades niisama h채sti kui gaasides.

Huygens - Fresneli printsiibi kohaselt v천ib igat lainepinna punkti vaadelda elementaarlaine allikana, kusjuures valguse intensiivsus mingis ruumipunktis on m채채ratud elementaarlainete liitumise tulemusega.
Hale - Bopp (t천ukas enesetapule 39 USA Heavens Gate쨈i nimelise kultusr체hmituse liiget) 3. Halley komeet 4. Hyakutake (ilmus 1996. aastal) Ehitus Komeetide ehituses eristatakse tuuma, pead ja saba.
Hammasratas - pea체lekanne Rasketel mootorratastel 짬Uraal쨩, 짬Dnepr쨩 ja K-750 kan- takse j천ud k채igukastist vedavale rattale kardaan체lekande ja hammasratas-pea체lekande kaudu (joon. 85). Kardaan체lekanne.

Hinnanguliselt on uutes tuumaelektrijaamades ja p천levkivijaamades toodetud elektrienergia omahinnad v천rreldavad, kuid keskkonnamaksudest tulenev m채채ramatus v천ib muuta tuumaelektri konkurentsiv천imelisemaks.
H채sti soojust on selle p채evane temperatuur -120째C ja 철ine k천igest -200째C. Kallisto s채rab nagu kalliskivi, kuna kraatreid 체mbritsev vesi on k체lmunud ning tekitab tumeda suurkuu pinnal erevalgeid laike.
H천천rdej천ud on j천ud, mis takistab v천i pidurdab kahe kokkupuutuva pinna libisemist m철철da teineteist . H천천rdej천ud tekib, kui 체ks keha liigub teise keha vastas ning nende pindade konarused haakuvad.

Hobuse mass on 500 kg. Milline on tema raskusj척ud ? 4. Milline on 65 kg massiga inimese kaal liftis, kui lifti kiirendus on 1,3 m/s 2 laskumise algul ? 5. Honda Accord 2,01 mass on ligikaudu 1,4 tonni.
Hayabusa missioonil on v채ga s체gav inseneriteaduslik t채htsust ka JAXA-le. Esiteks aitab see katse JAXA-t arendada oma ioon mootoreid, iseseisvat optilist navigatsioonis체steemi, s체gaval kosmoses suhtlemist.
Homoge - elses rnagnetviiljas E : t.ai - 0.4; + 0.2.{ [ikrrva osalesc kiirus'ektor o' 22i.+ 1.Oi* 11k. Leidke sellele osalieselemoinv jild, kui tema laerlg on 5 nrc Iscloomustage trajeltoori kuiu.

Huygensi - Fresneli printsiip? 횥tleb, et igat lainepinna punkti v천ib vaadelda elementaarlaine allikana , kusjuures valguse intensiivsus mingis ruumipunktis on m채채ratud laineliitumise tulemusena.
H체potees E. Rutherford, prooton (kr. protos 밻simene) 1919.a. katseline t천estus (l채mmastiku aatomi tuumasid pommitatakse 慣 - osakestega, eralduvad prootonid). Positiivselt laetud tuumaosakesed.
H천천rdetegur on ilma m천천t체hikuta suurus, mis s천ltub kokkupuutuvate pindade karedusest, pinnakonarlustest, mateterjalist, aineosakeste vahelistest t천mbej천ududest ja m채채ratakse katselisel teel.

Harmooniline v천nkumine - nimetatakse mis tahes v천nkumist, mida saab t채isarvkordsete sageduste suhete puhul kirjeldavad liitv천nkeid nn Lissajous` kirjeldada siinusfunktsiooni v천i koosinusfunktsiooni abil.
Hellas planitia - L철철gikraater l천una poolkeral, s체gavuseks 6 km ning diameeter umbes 2000 km. Suur osa Marsi pinnas on t채is kraatreid, kuid leidub ka orge, m채gesid, tasandikke ning k천rgendikke.
H천천rdumine on f체체sikaline n채htus, kus keha v천i aine liikumist takistab aineosakeste vaheline j천ud h천천rdepindadel. H천천rdumise t천ttu muundub osa liikumist p천hjustavat energiat soojuseks.

Harmooniline v천nkumine v천nkumised on protsessid, milledele on isel teatud ajaline korduvus. Harmooniliseks nim protsesse, milledele on muutuva suuruse s천ltuvuse ajast m채채rab sin v천i cos funktsioon.
Hiliss체gis - ajavahemik,mil 철철p채eva keskmised temperatuurid p체sivad 5 ja 0쨘 C vahel, vegetatsioon on l천ppenud, toimumb karastumise l천ppj채rk,mille k채igus taimed omastavad talvekindluse.
H천천rdej천ul on mitmeid liike: seisuh천천rdej천ud ja liugeh천천rdej천ud ning v천imalik on ka veereh천천rdumine. Seisuh천천rdej천uks nimetatakse h천천rdej천udu, mis takistab keha liikumahakkamist.

H천천rduvate detai - terasest ekraan 18 jagab tsentrifuugi siseruumi kaheks lide vahelt v채ljavalgunud 천li juhitakse p채rast v채hest j채h- kambriks, mis on omavahel 체hendatud pikliku ava 17 kaudu.
Hiidplaneedid - Jupiter,Saturn,Uraan,Neptuun(1.suur mass ja m천천tmed 2.v채ike tihedus 3.palju kaaslasi 4.k천igil r천ngad ja r천ngastes체steem 5. tihe, l채bipaistmatu atmosf채채r 6.p철철rlevad
Hajuskiirgus - kiirgus, mis langeb vaatluskohale (maapinnale) peale hajumist Aluspinna albeedo (peegeldusv천ime, peegeldustegur) - pinnalt peegeldunud ja pinnale langenud kiirgusvoogude suhe

Halogeenlamp on h천천glambi eriliik, kus lambi valgusvoog on palju kirkam ja p체sivam ning eluiga pikem (2 0006 000 tundi). Halogeenlampide valik on m채rksa rikkalikum kui h천천glampidel.
Heliallikas - elastne keha on v천imeline v천nkuma 체heaegselt nii tervikuna (p천hisagedus) kui ka selle korrap채raste osadena (체lemhelidena). Muusikalise heli k천lav채rviga ehk t채mbriga.
H체potees E. Rutherford 1932.a. J.Chadwick katseline t천estus (ber체lliumi aatomi tuumasid pommitatakse 慣 -osakestega, eralduvad neutronid) Elektriliselt neutraalsed tuumaosakesed.

Harmooniline v천nkumine on protsess, kus punktmass liigub m철철da sirget ning ringjoont liikuva punkti(m tema asukohta kirjeldav koordinaat (x) muutub ajas siinus (v천i koosinus) funktsiooni j채rgi.
Hiljem ase - tatakse sidemele k체lmaveekott v천i k체lma veega niisutatud vatt. Kannatanu valu v채hendamiseks antagu talle valuvai- gisteid (p체rameiin, analgiin jt.). Minestus ja 큄okk.
Hapniku puhul on ebatavaline, et ta muundub tagasi tasakaalustatud olekusse: on vaja 3/4 sekundit, et v채lja kiirata rohelist valgust ja kahte minutit, et v채lja kiirgata punast valgust.

Harmooniliseks nim. V천nkumist, mille korral h채lve s천ltub ajast siinusfunktsiooni j채rgi (sinusoidaalselt) 5. Vabav천nkumine on sumbv천nkumine v천nke amplituud aja jooksul v채heneb.
Heli levimiskiirus on erinevate materjalide korral erinev ning s천ltub lisaks k천igele veel ka temperatuurist. Heli kiirus s천ltub ka keha kujust ja paljude kristallide korral levimissihist.
Hooldaja Elaine Masoniga, kes eelnevalt oli abielus David Masoniga, kes valmistas Hawkingi esimese k천neaparaadi 겕 2006. aasta oktoobris lahutas Hawking oma teisest naisest.

Haumea on k채채busplaneet 겗 Avastatud 2004 겗 Nime saanud Hawaii maa- ja viljakusjumalanna j채rgi 겗 Haumeal on kaks kuud 겗 Haumea on ovaalne Haumea on k채채busplaneet.
Heledaid alasid nimetatakse mandriteks. Kuu tekke kohta on aegade jooksul esitatud mitmeid oletusi, kuid siiki t채nap채eval on teadlaste seas k천ige soositum nn katastroofih체potees.
H천천rdej천ud on alati suunatud vastupidiselt nihkele v천i kea liikuma sundivale j천ule h천천rdetegur oleneb m천lemast kokkupuutuvast pinnast h천천rdetegur on ilma m천천t체hikuta

Huygensi printsiip - k천iki valgusliane froni punkte v천ib vaadelda uute valgusallikatena, millest kiirgunud lainete interfeerumise tulemusena m채채ratakse lainefrondi iga uus asend.
H천천rdumise p천hjusteks on pindade ebatasasus ning aineosakeste vahelised t천mbej천ud (siledad pinnad). Keha kuju muutmisel ehk deformeerimisel tekkivat j천udu nimetatakse elastsusj천uks.
H채iritustest ehk virvendustest. V채ga kaua aega tagasi ei saanud need tihedush채iritused areneda ega kasvada, sest intensiivne kiirgus p체hkis tekkivad struktuurialged laiali.

H천천rumise teel kui kehasid h천천rutakse omavahel kokku, siis kanduvad osad elektronid 체helt kehalt teisel, seel채bi omandab 체ks keha negatiivse ja teine positiivse laengu.
Harmooniline v천nkumine - V천nkumiseks nim protsesse,milledel on iseloomulik teatud korduvus .Siinuseliselt v koosinuseliselt toimuvaid f체체sikalisi suurusemuutusi ajas nim harm v천nk.
Helilainete intensiivsus on 체htlasi ka heliallika v천nkeamplituud. Amplituud on v천nkek천vera harja maksimaalne kaugus keskjoonest ehk tasakaaluolekust ja see iseloomustab helitugevust.

Harmooniline v천nkumine on v천nkumine Nihkedeformatsiooni puhul on tegemist h채lbega v천rdelise ja tasakaaluasendi poole tangensiaalpingega t, mis on v천rdne tahu suunatud j천u m천jul.
Hiidplaneedid - Jupiter,Saturn,Uraan,NeptuunHiidplaneetideks nimetatakse P채ikeses체steemi suure massiga planeete, mis koosnevad valdavalt erinevatest gaasidest ning j채채st.
Hd tv - d hakkasid ilmuma poodidesse aastatel 1998, siis kui 체ldsuse poolt ei olnud vastuv천etud mingisugust odavat viisi, kuidas salvestata v천i m채ngida HD pilti.

Huvitavamaid on see, milles kaks kosmilist stringi kihutavad suure kiirusega Aastal 1931 t천estas Kurt G철del oma kuulsa teoreemi matemaatika olemuse ebat채ielikkuse kohta.
Henry - Mario Hallik Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level L체hike kirjeldus Toimus umbes 13,7 miljardit aastat tagasi.
Hephaistos on suurima ekstsentrilisusega (0,83), 1973 NA orbiidi tasandil on suurim kalle ekliptika suhtes (68) ja 1983 TB l채henes P채ikesele vaid 0,14 a.체. kaugusele.

Hologrammis on salvestatud lisaks kiiritustihedusele ka faasiinfo ning kujutise taastekitamisel tekkiv valgusv채li on identne salvestamisel esemelt tulnud valgusv채ljaga.
Homogeenne v채li - elektriv채li mille tugevus on igas ruumipunktis nii suuruselt kui suunalt 체hesugune. Homogeense elektriv채lja j천ujooned on 체ksteisega paralleelsed sirged
H천천rdetegur on suurus, mis iseloomustab kokkupuutepindade materjali ning v천rdub h천천rdej천u ja toereaktsiooni suhtega Liugeh천천rdej천ud on v천rdeline toereaktsiooniga

Hertzsprungi - Russelli diagramm- 1913 H. Russeli koostatud diagramm, kus iga t채hte t채histas punkt graafikul, mille telgedeks on spektriklass ja absoluutne t채hesuurus.
H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes. See m천jub maapealsetes tingimustes k천ikidele liikuvatele kehadele.
Hajusparve hr - diagrammi on suhteliselt lihtne koostada, sest parve t채hed on meist v천rdsel kaugusel ja absoluutse heleduse asemel v천ime kasutada n채ivat t채hesuurust.

H천천rdej천ud on liikumisele vastassuunaline j천ud, mis tekib kahe keha kokkupuutel aatomite ja molekulidevahelise vastasm천ju t천ttu, kui kahe pinna konarused haakuvad.
H채rmatumiseks nimetatakse 체leminekut gaasilisest faasist tahkesse. Rekristallisatsiooniks nimetatakse faasisiirdeid, mille k채igus muutub tahke aine kristallstruktuur.
H천천rdumise v채hen - gend 15 v천imaldab suuremat nurga muutumist kardaan- damiseks on harkide silmadesse lukustusr천ngastega kinni- v천lli ja red체ktori vedava v천lli vahel.

Hom철ostaas on bioloogiliste ja k체berneetiliste s체steemide v천ime s채ilitada neis toimuvate protsesside tasakaalu ning v채ltida s체steemi ohtlikke k천rvalekaldeid.
Haumea on p채ikeses체steemi viies k채채busplaneet, mis avastati 2005. aastal 2003. aastal tehtud fotode anal체체sil ja seni tuntud vaid koodi 2003 EL61 j채rgi.
Hawking on oma f체체sikateoreetiku karj채채ri jooksul(1960-ndate aastate algusest kuni 1990-ndate aastate keskpaigani) tegelenud Einsteini relatiivsusteooriaga.

Heleduselt on Jupiter neljas objekt taevas (p채rast P채ikest, Kuud ja Veenust; m천nikord on Marss samuti heledam). Teda teatakse juba esiajaloolisest ajast peale.
Heterogeenseks nimetatakse s체steemi, mille 체ksikutel osadel on erinevad f체체sikalised omadused. Seejuures on s체steemi osad 체ksteisest eraldatud lahutuspindadega.
Homogeenne on elektriv채li ka kahe paralleelse 체htlaselt laetud plaadi vahel, mille pinna체hikul paiknevad laengud on suuruselt v천rdsed, kuid vastasm채rgilised.

H채rmatumiseks nim. aine teise.Siirdesoojus on soojushulk, mis neeldub v천i 체leminekut gaasilisest faasist tahkesse eraldub faasisiirdel aine 체he massi체hiku faasi.
H천천rdej천ud on v천rdne h천천rdeteguri ja normaalr천humisj천u korrutisega : F = 겥 N. Normaalr천humisj천ud on pinnaga ristiolev j천ud, mis surub keha vastu pinda.
Homogeenne v채ljatugevus on igas punktis nii suuruselt kui suunalt 체hesugune , v천i homogeenne v채lja j천ujooned on omavahel paralleelsed sirged , mille vahekaugus ei muutu.

Huvitav fakt on see, et tema nime registreerides tehti kirjaviga ning algselt oli tema s체nnitunnistuses kirjas Earnest (ing. k. siiras, sihikindel, t천simeelne).
Hilisematest uuringutest on tumeaine olemasolule viidanud galaktikate p철철rlemisk천verad, gravitatsioonili채채tsedning kuuma gaasi jaotus galaktikates ja galaktikaparvedes.
Heledamad alad on arvatavasti kaetud l채mmastiku j채채ga, millele on lisatud metaani, etaani ning s체sinik-monooksiidi. Tumedamate alade koostis on seni teadmata.

Holograafia on ruumilise kujutise saamise meetod, mis p천hineb objekti poolt tekitatud difraktsiooniefektide registreerimisel fotoplaadile Ait채h kuulamast !!!
Hooke - Keha deformeerimisel tekkiv elastsusj천ud on v천rdeline keha pikenemisega ja tema suund on vastupidine deformeeritava keha osakeste nihkesuunale.
Hetkkiirus - kiirus kindlal ajahetkel(on l체hikesel ajavahemikul l채bitud tee keskmine kiirus) Keskmine kiirus-on kogu teepikkuse ja kogu liikumisaja jagatis

Harmoniline v천nkumine on protsess, kus punktmass liigub m철철da sirget ning tema asukohta kirjeldav koordinaat(X) muutub ajas siinus(v천i koosinus) funktsiooni j채rgi.
Harmooniliseks v천nkumiseks nim. Sin-liselt v천i cos-liselt toimuvaid f체체sikalise suuruse perioodilisi muutusi ajas. (joonis1 + x=x0sinwt) Harmoonilisi v천nkumisi iseloom.
Heeliumiks on t채htedes 2 v천imalust: a) prooton- prooton reaktsioon (pp) b) s체sinik- l채mmastik ts체kkel (CN) M천lemal juhul tekib He4 neljast prootonist.

Hiinlased on kasutanud l채채nekalendrit alates 1911. aastast, kuid kuukalendrit kasutatakse endiselt p체hade t채histamiseks, nt Hiina uue aasta saabumisel.
Hajumine on protsess, mille k채igus kiirgus kaldub k천rvale oma sirgjoonelisest liikumistrajektoorist liikumisteele j채채va keskkonna eba체htluse t천ttu
Huygensi printsiip on meetod, mille j채rgi saab m채채rata lainefrondi kuju mingil j채rgneval hetkel, kui on teada laine levimiskiirus ning selle kuju antud hetkel.

Hetkkiirus kiirus antud ajahetkel v넂 on v천rdeline kohavektori tuletisega antud ajaj채rgi ning suunatud m철철da trajektoori puutujat selles punktis.
H천천rdu - Kolvi alumine osa ehk j체htpind 5 tagab kolvi laperdami- mise v채hendamiseks on detaili sisepind hoolikalt lihvitud seta liikumise silindris.
H철ppleri viskosimeeter on kujutatud joonisel 19. M흲흲detakse kuuli langemise aega uuritava vedelikuga t채idetud silindris, mis on 100 nurga all vertikaalsihi suhtes.

Hetkkiirendus on esitatav kujul , kus tangentsiaalkiirendus ja normaalkiirendus . Tangentsiaalkiirendus iseloomustab kiiruse arvv채채rtuse muutumist ajas.
Hajus peegeldumine - Valguse peegeldumist, mille tulemusena valgus p채rast peegeldumist levib k천ikv천imalikes suundades, nimetatakse hajusaks peegeldumiseks.
Helisignaali peaosad on elektromagnet koos ankruga ja viimasega 체hendatud kaksikmembraan (joon. 64). Alalis- voolusignaalil lisandub veel mehaaniline katkesti.

H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes ning see on alati vastassuunaline keha liikumisele.
Heliallika v천imsus on aja체hikus vabanev helienergia hulk (m천천t체hikuks W) Heli intensiivsus (tugevus) I on aja체hikus pinna체hikut l채biv helienergia hulk
Homogeenne s체steem on selline, mille f체체sikalis-keemilised omadused on k천igis punktides 체hesugused. Sellise s체steemi n채iteks on gaas, vesi, j채채 jne.

Hadroneid on kahte t체체pi: Bar체onid, mis koosnevad kolmest kvargist (v천i kolmest antikvargist); Mesonid, mis koosnevad kvargist ja antikvargist
Harmooniline v천nkumine on v천nkumine mis ei sumbu ning mis v천ngub sin v천i cos funktsiooni p천him천ttel, Valem X=x0*sin(2ft) X h채lve x0 밶mplituud t
Hiidplaneedid ehk v채lisplaneedid koosnevad p천hiliselt gaasidest, kuid mille keskmes v천ib olla ka mineraalne tuum, on suured ja v채ikse tihedusega.

Hiidplaneedid ehk Jupiteri t체체pi planeedid on P채ikeses체steemi suure massiga planeedid, mis koosnevad valdavalt erinevatestgaasidest ning j채채st.
H천천rde j천uks nim. j천udu, mis takistab keha V=const vektor a=const liikumist NI-Kui kehale ei m천ju teised kehad v천i teiste v천i liikuma hakkamist.
H천천rdej천ud - j천udu, mis tekib 체he keha liikumisel m철철da teise keha pinda ja on suunatud liikumisele vastupidiselt, nimetatakse h천천rdej천uks.

Homogeenne elektriv채li - EV mille tugevus on igas ruumipunktis nii suuruselt kui ka suunalt 체hesugune. Homogeense EV j천ujooned on 체ksteisega paralleelsed.
Homogeenne elektriv채li - elektriv채lja tugevus k천ikides puntkides on 체hesugune, seega laengu liikumise j천ujooned on paralleelsed ja 체hesuguse tihedusega.
Hooratas - must Vastukaalud - roheline Klassikaline mehaanika 겕 Tekkis 천htumaa kultuuris, mille l채bivaks ideeks oli inimese ja Jumala seos.

H채rmatumiseks nim. aine 체leminekut faasi.Rekristallisatsiooniks nim. gaasilisest faasist tahkesse faasisiirdeid, mille k채igus muutub tahke faasi.
H천천rdej천ud on alati vastassuunaline keha liikumisele. Kokkupuutuvate pindade konaruste haakumine on h천천rdumise tekkimise peamiseks p천hjuseks.
H천천rdej천ud on alati vastassuunaline keha liikumisele! H천천rdumise tekkimise peamiseks p천hjuseks on kokkupuutuvate pindade konaruste haakumine.

H천천rdej천ud vastupanu vastassuunalisele liikumisele, m천jub kehade vahel piki nende kokkupuutepinda, (F on r천humispiirkond, 체hikut pole), ,
H천천rdej천ul on kaks v천imalust: 1. Keha seisab paigal, Mingi j천ud F p체체ab keha paigalt nihutada, kuid h천천rdumise t천ttu j채채b keha paigale.
Heaks tulemuseks on 5 minutit, sest kui mikser 체he minuti t철철tamise juures 체le kuumeneb ning seiskub, siis ei pea ta t천enaoliselt ka kaua vastu.

Hetkkiirus v천imalikult l체hikese (nullile l채heneva) ajavahemiku jooksul sooritatud nihke ja selle ajavahemiku suhe (suhte piirv채채rtus).
Harilikust rull - laagrist rullide v채iksema l채bim천천du ja suu- tukaale kaks hooratast, mida 체hendab v채ndakael (joon. 11, rema pikkuse poolest.
Harmooniline v천nkumine on v천nkumine, milles v천nkuv suurus muutub ajas sinusoidaalse seadusp채rasuse j채rgi (saab kirjeldada sin-funktsiooni v천i cos-f-i

Heaks kaitsekihiks on rasketest metallidest (tavaliselt pliist) ekraanid; l채bipaistvad aknad tehakse kuni 50% pliioksiide sisaldavast flintklaasist.
Hinnatakse 8 25 kWh/m 3 ruumi kubatuuri kohta aastas, kuid suhteliselt v채ikeste investeeringutega (70 75 krooni korteri 1 m 2 kohta ).
H천천rdumine on erinevate kehade kokkupuutuvate pindade vahel esinev vastastikune m천ju, mis takistab nende kehade liikumist teineteise suhtes.

H채채le tugevuseks ehk intensiivsuseks nimetatakse energia hulka, mis l채bib sekundis h채채le lainetega risti olevat 체hte ruutmeetri suurust pinda.
Harmoonilised v천nkumised - ehk siinusv천nkumiseks nimetatakse mis tahes v천nkumist, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni v천i koosinusfunktsiooni abil.
Hawking on leidnud 체ldist tunnustust teoreetikuna, kelle panus 체ldrelatiivsusteooria 체hendamisesse kvantmehaanikaga on k천ige suurem.

Helivaljuse 체hik on 1 bell (1 B) Kasutatakse ka kordseid 체hikuid, n채iteks 1 db. Helivaljuse 체hikule anti nimetus telefoni leituaja Belli auks.
Hetkkiirus on vektoriaalne suurus: v = , kusjuures 늽t 넂 0. 횥hik 1 m/s. T채psemalt 늽t 철elduna kasutatakse nihke tuletist aja j채rgi.
H체vetegur q on v천rdeline t채isv천ngete arvuga relasaksiooniaja v채ltel VALEM 16. 1.6. Lainete levik elastses keskkonnas: (SISSEJUHATUSEKS)

Heilaine tekitajaks on v천nkuvad kehad mis v천nguvad sagedusega 16-20 000 Hz Lainete interferents tekib, kui keskkonnas levib korraga mitu lainet.
Heterogeenne s체steem s체steem, mis koosneb mitmest Tasakaalukonstant on p채ri- ja vastassuunaliste erisuguste omadustega osast faasist.
Homogeenseks nimetatakse keskkonda, mille k천ik punktid on samav채채rsed, isotroopseks aga keskkonda, milles k천ik suunad on samav채채rsed.

Hulkrakses organismis on parameetri v채채rtuse suurendajad ja v채hendajad ruumiliselt lahutatud, seega on vajalik regulatsioon 체le terve organismi.
Haaramise - ehk abikaasah체poteesi j채rgi haaras Maa enda 체mber tiirlema juba "valmis" Kuu, mis lendas temast liiga l채hedalt m철철da.
H천천rdej천ud on f체체sikaline suurus, mis tekib liikuva keha kokkupuutel teiste kehadega ning on alati suunatud liikumisele vastas suunas.

H천천rdej천ud - erinevate kehade kokkupuutuvate pindade vahel esinev vastastikm천ju, mis takistab nende kehade liikumist teineteise suhtes.
Homogeenne j천ud igas ruumipunktis kehale m천juv j천ud on samasuur ja samasuunaline, . Statsionaarne j천uv채li - ehk j천ud ajas ei muutu.
H채lve x on v천nkuva keha kaugus tasakaaluasendist. Ringsagedus on aja체hikus l채bitud radiaanide arv. Amplituud xo on suurim h채lve.

Huumlahendus on k천rge pinge all toimuv 1.S채delahendus see tekib siis, kui vooluallika ionisatsioon, mille k채igus eraldub valgust.
Hetkkiirust iseloomustab erinevalt keskmisest P천him천천t체hi 1 km/h kiirusest keha liikumist 체hel hetkel, mitte k ajavahemikus.
H천천rdej천ud J천ud, mis tekib alati kehade vahetul kokkupuutel ja m천jub piki kokkupuute pinda ning on suunatud liikumisele vastu.

Hawking on teadusmaailmas tuntud kui "mees, kes on relatiivsusteooria heaks teinud rohkem kui 체ksk천ik kes p채rast Einsteini".
Hajuv valgusvihk Hajuva valgusvihu jaoks on vaja, et paraleerne valgusviht l채biks kumerl채채tse, sest kumerl채채ts hajutab valgust.
Hiidplaneetidel on v채ga palju kuusid Jupiteril 16, Saturnil 18, Uraanil 15 ja Neptuunil 8. Lisaks on erineva suurusega nn r천ngad.

Homogeenne elektriv채li 체htlase v채ljatugevusega elektriv채li, mille j천ujooned on paralleelsed sirged ja j천ujoonte vahekaugus ei muutu
Hidalgo on ainuke asteroid mis keerleb 체mber Jupiteri, ta on ebatavaline, sest tal on pikim tee l채bimis aeg: 13, 77 aastat.
H천천rdej천ud on liikumapaneva j천uga vastassuunaline ning jaguneb seisuh천천rdej천uks, liugeh천천rdej천uks ja veereh천천rdej천uks.

H천천rdej천ud - on keha liikumist takistav j천ud teise tahke keha v천i aine suhtes kokkupuutepinnal m천juvate osakestevahelise j천u
Hertzsprung - Russeli diagramm (HR-diagramm). N채itab iga t채he asukohta graafikul vastavalt tema spektriklassile ja heledusele.
Hst - l puuduvad t채ielikult rakettmootorid, sest neist v채ljuvad gaasid saastaksid teleskoobi optikat ja tema 체mbrust.

H천천rdej천ud - kui keha liigub m철철da pinda, siis m천jub kehale h천천rdej천ud, mis on suunalt vastupidine keha liigutava j천uga.
H체droenergia on puhas ja hea viis saada energiat, aga et saada korralikult ja palju energiat on vaja ehitada see 천igesse kohta.
Hh3 - 2). Kooniliste rull-laagrite korral (짬Dnepr쨩 ja 짬Uraal쨩) tuleb p채rast m채채rimist reguleerida laagril천tku.

Hajusat ehk difuusset peegeldumist (karedalt pinnalt, n채iteks paberilt). Tasapeegel on tasand, millelt valgus peegeldub.
Harjadeta alalisvoolumootoris on voolu mehaaniline kommutatsioon asendatud elektroonilisega kommuteerib asendianduri poolt juhitav vaheldi.
Hiidplaneetideks nimetatakse P채ikeses체steemi suure massiga planeete, mis koosnevad valdavalt erinevatest gaasidest ning j채채st.

Halogeenlampidel on tavalistest h천천glampidest suurem valgusviljakus (kuni 40 lm/W) ja valgusvoo stabiilsus ning pikem t철철iga.
Heli kiirus on v채iksem, est heli levib t채nu molekulide p천rgetele, need kanduvad edasi soojusliikumise keskmise kiirusega.
Helilaine on aines levivad mehaanilised (aineosakeste paiknemise ning sellega seotult r천hu v천i sisepingete) v천nkumised.

H천천rdej천ud on keha liikumist takistav j천ud teise tahke keha v천i aine 체mber seda liikumatut punkti l채biva liikuva telje.
Hcl - ga sisseviidud vee hulk (g) 4,659 4,659 Summaarne vee hulk l채hte lahuses (g) 10,85 4,659 (mooli) 0,603 0,265
H천천rdetegur - m천천t체hikuta suurus, mis n채itab, mitu korda on h천천rdej천ud suurem r천humisj천ust ehk normaalr천humisest.

Hertzsprungi - Russelli diagrammil paiknevad punased hiiud peajada kohal ning moodustavad sellest selgesti eristuva r체hma.
H천천rdej천u t철철 on negatiivne, sest see m천jub alati keha liikumisele vastupidises suunas (keha kineetiline energia v채heneb).
Hakklihamasinad on varustatud reversfunktsiooniga, mis k채ivitab mootori vastassuunalise p철철rlemise ja vabastab ummistuse.

Head voolujuhid on h천be, vask, alumiinium; kaks viimast on ka p천hilised materjalid juhtmete ja kaablisoonte valmistamisel.
Higgsi boson on osakestef체체sika standardmudelis esinev elementaarosake, mille olemasolu ennustas esimesena Peter Higgs.
H천천rdej천ud on v천rdeline kokkupuutuvate pindade vahelise r천humisj천uga ja s천ltub pindade karedusest ning materjalist.

H체drolaasid katal체체sivad h체drol체체si. L체aasid katal체체sivad substraadi mitteh체drol체체tilist lagundamist.
Hetkkiirus on vektoriaalne 겛 겛 suurus. T채his v = 늽s / 늽t , kusjuures 늽t 넂 0. 횥hik 1 m/s. Hooke'i seadus.
Huygensi printsiip - selle printsiibi kohaselt on iga keskkonna punkt kuhu laine on j천udnud, ise uue elementaarlaine allikas.

H천ivatud tsooni nimetatakse valentstsooniks, kuna see t채itub valentselektronidega . Juhtivuse ja mittejuhtivuse p천hjused.
H천천rdej천ud on alati suunatud kiiruse vastu (vastassuunaline keha liikumisele), seega h천천rdej천ud pidurdab liikumist.
Hajuv valgusvihk - Valgusvihku, mis moodustub teineteisest eemalduvatest valguskiirtest, nimetatakse hajuvaks valgusvihuks.

Hiidelliptilised parvegalaktikad on tekkinud mitme galaktika liitumise teel v천i v채iksemate galaktikate haaramisega suure galaktika poolt.
Homogeenseks nimetatakse v채lja, mille tugevuse vektor on k천igis ruumi punktides 체hesugune nii pikkuselt kui suunalt.
H천천glambi t철철temperatuur on k천rge, siis on siin probleemiks h천천gniidi aurustumine, mille t천ttu niit peeneneb ja l천puks katkeb.

H천천rde - ja takistusj천ud ei ole konservatiivsed j천ud, kuna nende puhul s천ltub tehtud t철철 trajektoori kujust.
Harmooniline v천nkumine - nimetatakse mis tahes v천nkumist, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni v천i koosinusfunktsiooni abil.
Hom철ostaasi printsiip on t채htis 꺖 bioloogias- aitab hoida Gibbsi vabaenergia k천rge ning annab nii eluks vajalikku energiat.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hapniku molaarmass on 32. P ehk r천hk on 2mP T on 27 kraadi+273 et teha kalviniteks= 300 R on alati 8,3 J/molK V=50liitrit= 0,05m astmel3. m= 2*10astmel6*0,05*32/ 8,3J/molK*300= 3200000/2490=1285g. 36. Isoprotsessid+ 체lesanded selle kohta Isobaarne protsess- tegemist on protsessiga, mille puhul j채채b r천hk konstantseks.
Harmoonilline v천nkumine nimetatakse mistahes v천nkumist, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni ja koosinusfunktsiooni abil.
Heisenberg koos E. Schr철dingeriga 1925.a arvutasid v채lja mikroosakeste mehaanika, kus v천tsid arvesse ka laineomadusi.

Hele komeet on n채ivm천천tmetelt suurem Kuust ja torkab t채histaevas h채sti silma; selliseid ilmub paraku aga harva.
Helilained on mehaanilised pikilained (levisiht 체htib v천nkumiste sihiga keskkonna h천rendused ja tihendused).
Heterogeenne katal체체s katal체saator on ise faasis, reaktsioon toimub selle (tahkel) pinnal d) kiiruse s천ltuvus segamisest

Hingamine on protsesside kogum , mille k채igus varustatakse rakud hapnikuga ja eemaldatakse liigne s체sihappegaas.
Hygensi printsiip - Printsiibi j채rgi on keskkonna iga punkt, milleni laine on j천udnud, iga uue elementaarlaine allikaks.
Hooke seadus elastsusj천ud on v천rdeline keha j채iksuse ning piukkuse muutumisega tekkib t천mbe ja surve j천uga.

H천천rdej천ud - j천ud mis tekib kehade pindade kokkupuutel ja takistab kehade liikumist teineteise suhtes[t채his-Fh].
Helenduselt on kolmandal kohal peale P채ikest ja Kuud.Atmosf채채r tihe ja m천jub planeedi pinnale suure raskusena.
Hologramm on aga holografeerimise tulemusena valgussalvestil (nt vastaval fotoplaadil) saadav interferentsipilt.

Huygensi printsiip - seisneb j채rgmises: kk. iga punkt , milleni laine on j천udnud, on ise uue elementaarlaine allikaks.
H천천rdej천ud - tekib kahe keha kokkupuutepinnal, p체체ab alati takistada nende pindade liikumist 체ksteise suhtes.
Hooke seadus v채ikestel deformatsioonide keha elastsusj천ud on v천rdeline keha pikenemise v천i l체henemisega.

H천천rdkeevitus on suhteliselt uus liitmise tehnoloogia, mis leiutati aastal 1991 TWI (The Welding Institute) poolt.
H체dro - ja pneumoskeemide lugemine, skeemidel esitatavate h체dro- ja pneumos체steemide t철철 kirjeldamine.
Heledaid alasid nimetatakse mandriteks. Merede pind koosneb p천hiliselt basaldist, mandritel domineerib anortosiit.

H천천rdej천ud On n채htus kus kehade kokkupuutel tekib liikumist v천i liikuma hakakmist taistav vastastikm천ju
H체drostaatika uuritakse vedeliku tasakaalu seadusi (vedelik liikumatu, kokkusurumatu, vedeliku viskoossust ei
H천천gniit on volframist, sest aine talub k천rget temperatuuri ja 3 000쨘C juures hakkab heledalt valgustama.

H천천rdumine on n채htus, kus kehade kokkupuutel tekib liikumist v천i liikuma hakkamist takistav vastastikm천ju.
Hargnemata osasse on l체litatud ampermeeter A, Ampermeeter l체litatakse vooluahelasse alati j채rjestikku tarvitiga.
Helilaine on aines levivad mehaanilised v천nkumised mille sagedus asub vahemikus 16 Hz kuni umbes 20 000 Hz

Hetkkiirus - kiirus antud hetkel Keskmine kiirus- l채bitud teepikkuse ja selle l채bimiseks kulunud aja suhe.
Hiidplaneedid on suure massiga planeedid p채ikeses체steemis ja neid on neli- Uraan, Saturn, Neptuun ja Jupiter.
Huygensi printsiip lainefrondi iga punkt on elementaarlainete allikas, kus elementaarlained levivad igas suunas.

H천천rdej천ud j천ud, mis tekib keha liikumisel m철철da pinda, on suunalt vastupidine keha liigutava j천uga.
H천천rdumine on v채ga vajalik, n채iteks ei saaks ilma h천천rdej천uta masinad alustada liikumist ega pidurdada.
Helendavat jutti - 엓angevat t채hte. Kui suurem t체kk, siis n채htav helendava tulekerana, see on boliid.

Homogeenne - elektriv채li, mille E-vektor on k천igis ruumi punktides 체hesugune nii pikkuselt, kui suunalt.
Harmooniline v천nkumine - nimetatakse mingi f체체sikalise suuruse muutumist ajas siinuse v천i koosinuse seaduse j채rgi.
Harmooniliseks nimetatakse v천nkumist, milles v천nkuv suurus muutub ajas sinusoidaalse seadusp채rasuse j채rgi.

Hygensi - Frenelli printsiip 체tleb, et igat lainepinna punkti v천ib vaadelda elementaarlaine allikana.
H천천rdej천ud on alati suunatud liikumisele vastu ning mida krobelisem on pind, seda suurem on h천천rdej천ud.
H체drod체naamikaks nimetatakse teadust, mis tegeleb kehade liikumise uurimisega vedelikes ja voolamise uurimisega.

Heitgaaside ener - gia kulutatakse kulgemisel m철철da summuti kere lab체rint- k채ike ja l채bi vaheseinte avade.
H천천rdej천ud on j천ud mis takistab keha liikuma hakkamist, keha liikumist v천i libisemist teise kehapinnal.
Harmooniliseks v천nkumiseks nimetatakse mingi f체체sikalise suuruse muutumist ajas siinuse v천i koosinuse seaduse j채rgi.

Hod - 2쨩r M2K-K), M/K-II, 짬Jawa쨩, motorollerite 짬Turist쨩, B-150M jt. ning mopeedide sidurid.
Hoiavad pinget ehk 엝asemete vahet mitteelektrilised nn k천rvalj천ud, mis teevad seal vajalikku t철철d.
Homogeenne - selline elektriv채li, mille v채lja tugevus on suuruselt ja suunalt igas punktis 체hesugune.

Horisontaalteljel on h체gromeetri ja verikaalteljel ps체hromeetriga m채채ratud relatiivse niiskuse v채채rtused.
H천천rumise teel nim. posit laenguks; mis tekib eboniidist pulga h천천rumisel karusnahaga nim negat. laenguks.
Harmooniline v천nkumine v천nkumine, mis toimub tasakaaluasendi poole sunatud ja h채lbega v천rdelise j천u m천jul.

Hetkkiirus on vektoriaalne suurus mis iseloomustab kiirust antu hetkel, v천i trajektoori antud punktis.
H채vitas inglise - Hispaania 체hendlaevastik Nelsoni juhtimisel Trafalgari merelahingus Prantsuse laevastiku.
H천천rdej천ud j천ud, mis tekib kehade kokkupuutel ja takistab nende liikumist v천i liikuma hakkamist.

Homogeenseks nimetatakse sellist elektriv채lja, mille igas punktis on 체hesugune elektriv채lja tugevus.
Huygensi printsiip - iga ruumipunkt, kuhu laine j천uab on uueks laineallikaks, kust kiirgub elementaarlaine.
H천천rdej천ud H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis takistab keha liikumist v천i liikumahakkamist.

Hale - Bopp. Selliste komeetide orbiit ulatub kaugeimas punktis napilt Jupiteri orbiidi taha.
Harmooniline v천nkumine v천nkumine, mille puhul v천nkuva suuruse s천ltuvuse ajast m채채rab siinusfunktsioon.
Hayabusa missioon on esimene katse proovida maanduda asteroidil, koguda proove ja siis tulla tagasi Maale.

Heledamad alad on tihedasti t채is vagusid, need on 5-15 kilomeetrit laiad ja kuni sada meetrit k천rged.
Helivaljuse m천천t체hikuks on 1 db (0,1 B) 65.Mis on kaja? Kaja on peegeldunud heli, mida kuuleme iseseisva helina.
Homogeenne elektriv채li on v채li, mille E-vektor on k천igis ruum punktides 체hesugune nii pikkuselt kui suunalt.

H천천rdej천u tekkimine h천천rdej천ud tekib alati kehade vahetul kokkupuutel ja m천jub piki kokkupuutepinda.
H천천rdej천ud j천ud, mis m천jub m철철da pinda liikuvale kehale ja on liikumisssuunaga vastupidine.
H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes.

H천천rdetegur - m천천t체hikuta suurus, mis s천ltub kokkupuutuvate pindade karedusest, materjalist jne.
Hertzsprungi - RUSSELLI DIAGRAMM ..................................................................9
Homogeenne e - v채 on selline e-v채, mille e-v채 tugevus on k천ikjal nii suuruselt kui suunalt sama.

Homogeenne elektriv채li - elektriv채li, mille tugevus on igas ruumipunktis suuruselt kui ka suunalt 체hesugune.
H천천rdej천ud on v채ga oluline, kuna m천jub maapealsetes tingimustes k천ikidele liikuvatele kehadele.
Hajukiirgus p채ikesekiirgus, mis on hajutatud veeauru, tolmu-, 천hu- ja teiste osakeste poolt.

Hekto - h 102=100 hPa; 960 hPa = 960횞102 hPa = 96000 Pa p천hiaste 100=1 m, A, V 12 m = 12 m
Holograafiast on huvitavalt kirjutanud H. K채채mbre oma "Laseriraamatus" (Tln: Valgus, 1978, 짠 25).
Huygensi printsiip - keskkonna iga punkt, milleni laine on j천udnud, on ise uue elementaarlaine allikaks.

Hale - Bopp셢 tuuma l채bim천천duks on 40 kilomeetrit ja tiirlemisperiood on 2533 aastat.
Hammasratta rumm on p천rksiduri kaudu 체hen- sama t철철p천him천ttega, kuigi konstruktsioonid erinevad.
Harmooniline v천nkumine on 체htlase ringjoonelise liikumiseparalleelkiirte abil saadud projektsioon sirgele.

Henn k채채mbre F체체sika XII klassile www.miksike.ee www.kool.ee en.wikipedia.org postimees.ee
Herts on perioodilise protsessi sageduse 체hik, mis kuulub ka SI-s체steemi 체hikute hulka.
Hertzsprung - Russelli diagramm n채itab spektriklassi ja absoluutse t채hesuuruse vahelist seost.

Hetkkiirus - keha kiirus teatud ajahetkel. Hetkkiirus muudab kiirust, suunda ja rakenduspunkti.
Hooke seadus Kehas tekkiv elastusj천ud on v천rdeline keha deformatsiooni suurusega Fe=k 늽 l
H천천rdej천ud - tekib kehade vahetul kokkupuutel ja on alati suunatud piki kehade kokkupuutepinda.

Harmooniline v천nkumine - v천nkumine, mille korral keha liikumist kirjeldab siinus-v천i koosinusfunktsioon.
Harmooniliseks v천nkumiseks nimetatakse v천nkumist, mida saab kirjeldada siinus v천i koosinus funktsiooni abil.
H천천rdej천ud - j천ud, mille t천ttu j채채b keha alati seisma, kui talle ei m천ju m천ni muu j천ud.

H천천rdej천ul on mitu liiki: 꺖 Seisuh천천rdej천ud 꺖 Liugeh천천rdej천ud 꺖 Veereh천천rdej천ud
H천천rdumine - seisu ja liuge, m천jub seisvale kehale,takistab keha liikumist/liikuma hakkamist.
Hanna - Liisa Roone 횆IKE 횆ike ehk pikne on kompleksne elektriline atmosf채채rin채htus.

H천천rdetegur on h천천rdej천u ja pindu kokkusuruva normaalj천u suhe: Fh 쨉= Fn 19. Elastsusj천ud
H천천rumisj천ud on suuim tahkete ainete vahel, palju v채iksem vedelikus ja veel v채iksem gaasidel.
Harmooniline v천nkumine - sellist v천nkumist, mida saab kirjeldada siinus- v천i koosinusfunktsiooni abil.

Homogeenne j천uv채li on tsentraalse j천uv채lja erijuht, kus tsenter asub l천pmata kaugel vaatluskohas.
H천천rdumine n채htus, mis esineb kokkupuutuvate kehade vahel ja takistab nende omavahelist
Harmooniline ostsillaator on niisugune s체steem, mis v천ngub harmooniliselt teatud tasakaaluasendi 체mber.

Harmooniline v천nkumine f체체sikalise suuruse muutumine aja jooksul cos v천i sin funktsiooni j채rgi.
Harmooniline v천nkumine on protsess, kus punktmass liigub soojushulk ja Q2 on jahutile antud soojushulk.
H천천rdej천ud - H천천rdej천ud m천jub maapealsetes tingimustes k천ikidele liikuvatele kehadele.

H천천rdej천ud on lihtsamal juhul v천rdeline kiirusega V: F2 rV kus r on h천천rdetegur.
Hajusaine on koondunud pilvedesse, mille vahel aine tihedus on keskmisest palju v채iksem.
Hetkkiiruseks nimetatakse kiirust, mida keha omab antud hetkel ehk antud trajektoori punktis.

H채lbeks nimetatakse v천nkuva keha kaugust tasakaaluasendist mistahes ajahetkel (t채his-
H천천rdej천ud j천ud, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teineteise suhtes.
Harmooniline v천nkumine k천ik samasugused v천nkumised, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni abl.

Heli kiirus on vahemaa, mille helilaine l채bib 체hikulise aja jooksul elastses keskkonnas.
Hygensi printsiip iga punkt, milleni on laine j천udnud, on ise uue elementaarlaine allikaks.
H채da on aga selles, et koera eluaja jooksul v천ib t채toveering muutuda loetamatuks.

H체drostaatika on h체dromehaanika ja h체draulika haru, mis uurib tasakaalus olevat vedelikku.
Halod on atraktiivsed ja suhteliselt kergesti vaadeldavad ilma 체hegi abivahendita.
Hcl - ga sisseviidud vee hulk: 4,683 g Summaarne vee hulk l채hte lahuses: 4,683 g

H천천rdej천u t철철 on alati negatiivne, sest h천천rdej천ud on alati vastassuunaline liikumisele.
H천천rdej천ud on vastupanu vastassuunalisele liikumisele, mis tekib kahe pinna kokkupuutel.
H체gromeeter a) juush체gromeeter (t철철 p천hineb juukse pikkuse s천ltuvusel niiskusest

Harmooniliseks nim. v척nkumisi, mida saab kirjeldada siinus- v척i koosinusfunktsiooni abil.
Helilaine on pikilaine. Helid jagunevad: 1) kuuldav heli ; 2) ultraheli ; 3) infraheli
H천천rdej천u t철철 on alati negatiivne, sest h천천rdej천ud on alati liikumisele vastassuunaline

H천천rdej천ud fh on elektrilise p채ritoluga nagu elastsusj천udki, aga mehaanikas k채sitletav.
Heelium on tekkinud s체gaval kaljude sees ja ta pole j천udnud sealt veel aurustuda.
Hadronid on tugevale interaktsioonile alluvad kvarkstruktuuriga elementaarosakesed.

Heledatel on m채rgatav ioonsaba, v채ga heledatel on n채htavad m천lemat t체체pi saba.
Harmooniline v천nkumine V천nkumiseks nim. protsesse, milledel on iseloomulik teatud korduvus.
Holograafia on optikavaldkond, mis tegeleb hologrammide uurimise ning valmistamisega.

H천천rdej천ud - j천ud, mis tekib kehade kokkupuutel ja on suunatud piki kokkupuutepinda
H천천rdej천ud on suunatud keskt천ukej천ule vastu, seet천ttu on tegemist liugh천천rdega.
H천천rdej천ud on 3500 N. Leida iga j천u poolt tehtav t철철 ja k천igi j천udude summaarne

Hajus peegeldumine valguse peegeldumine, mille tulemusena valgus levib k천ikv천imalikes
Hapendajat on vaja, sest hapniku on v채he ja k체tus p천leb hapendajaga reageerides.
Hele komeet on n채ivm천천tmeliselt suurem Kuust ja torkab t채histaevas h채sti silma.

Horisont - n채iline piir kauguses, kus taevas ja maapind paistavad kokku puutuvat
H체droelektrijaam on voolava vee mehaanilisest energiast elektrienergiat tootev ettev천te.
Harmooniliseks nimetatakse v천nkumist, mida kirjeldab siinus- v천i koosinusfunktsioon.

Hessen - Kasseli maakrahv koos saatjatega siseneb kitsasse k천rgesse koridori.
Huygensi printsiip - iga punkti, kuhu laine on j천udnud v천ib vaadelda uue elementaarlaine
H천천rdej천ud on liikumisele vastassuunaline j천ud, mis tekib kahe pinna kokkupuutel.

Heledus b iseloomustab kiirgavat pinda (ka peegeldumisel) antud vaatesuunas.
Hiidude l채bim천천t on sadu, 체lihiidudel tuhandeid kordi suurem kui P채ikese l채bim천천t.
Hiidude l채bom천천t on sadu, 체lihiidudel tuhandeid kordi suurem kui P채ikese l채bim천천t.

H천천rdej천ud - Tekib kehade kokkupuutel ja on suunatud piki kehade kokkupuutepinda.
H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis takistab keha liikumist v천i liikumahakkamist.
H천천rdumise p천hjusteks on pindade ebatasasus ning aineosakeste vahelised t천mbej천ud (siledad

H체drosf채채r - geosf채채r, mis h천lmab planeedil Maa oleva keemiliselt sidumata vee
H체drov천imendi on seade, mida kasutatakse h체droajamites l채hte j천u v천imendamiseks.
Heli sagedus - n채itab, mitu t채isv천nget sooritab 천huosake 체he sekundi jooksul.

Hetkv천imsus on pinge hetkv채채rtuse U ja voolutugevuse hetkv채채rtuse I korrutis.
H천천rdej천ud on alati vastupidine liikumisele v천i suunab kuhu keha peaks liikuma.
H천천rdetegur s천ltub - 1.) pindade t철철tlusest, puhtusest 2.) kokkupuutuvatest pindadest,

Haumea on munakujuline taevakeha, mille m천천tmed on Pluutoga v천rreldavad.
Hetkkiiruseks nimetatakse keha kiirust, antud hetkel ja antud trajektoori punktis.
Homogeenses elektriv채ljas on elektriv채lja tugevus ja suund k천igis tema punktides 체hesugune.

Hulga taime - ja loomariikide sh. dinosauruste peaaegu 체heaegse v채ljasuremise.
H체drostaatiline r천hk ehk h체drostaatiline pinge on r천hk, mis m천jub tasakaalu vedelikus.
Halogeenlamp - h천천glamp, mille kvartsklaasist kolvis on v채ike hulk halogeeni.

Hele ala on t채is kraatreid, tume ala on tasane ning ulatub lahtedena heleda
Hetkkiirus - Hetkkiiruseks nimetame keha kiirust mingil konkreetsel ajahetkel.
Homogeenne elektriv채li tugevus igas ruumipunktis nii suunalt kui suuruselt 체hesugune.

Huumlahendus h천rendatud gaasides, kasut valgusreklaamides, signaallampides.
H천천rdej천ud s천ltub pindade t철철tlusest, materjalist, vastu pinda suruvast j천ust.
H천천rdeteguri t채his on [쨉]. H천천rdej천u suund on alati vastupidine liikumise suunaga.

H체droelektrijaamadega on sarnane lugu, ehitamine kallis ja v채ga palju elektrit ei tooda.
Hape r - NH2 + HCl 넂 R NH3 Cl vesi R NH2 + H2O 넂 R NH3 OH
Hiljuti on m철철da maad liikuv s천jav채gi hakanud samuti kasutama nomexit.

Hajumine on valguskiirte levimine erinevatesse suundadesse valgusallikast.
Hammasratas - pea체lekanne, v천ib 천li sellest sattuda pidurile Lisaseadised.
Harilikes tingimustes on ainult v채ikestel vedelikutilkadel oma kuju, nimelt kera kuju.

Heledamad alad on m채gised ja arvatavasti on need Kuu esialgse koore j채채nukid.
H천bevalge plaatina on p체siv hapete suhtes, ainult kuningvesi suudab teda lahustada.
H천천rdej천ud on alati liikumist takistav ja suunatud liikumisele vastassuunas.

H천천rdej천ud - keha liikumist takistav j천ud teise tahke keha v천i aine suhtes
H천천rdej천ud - j천ud,mis tekib kui konarlikud kehad haakuvad 체ksteise k체lge.
Harmooniline v천nkumine V천nkumine, mida saab kirjeldada sin v천i cos funktsiooniga.

Harmoonilised v천nkumised - v천nkumised, mida saab kirjeldada siinuse v천i koosinuse funk.
Heliallikaks nimetatakse v천nkuvat keha Heliks nimetatakse keskkonnas levivat
H천천rdej천ud on v천rdne toereaktsiooniga ja suunatus suhtelisele liikumisele.

H체po - , iso- ja h체pertoonilised lahused, rakkude k채itumine nendes.
Heelium - neoonlaser Pooljuhtlaser ehk dioodlaser Laserite t체체bid
Hetkkiiruseks nim. sellist kiirust, mida keha omab antud trajektoori punktis.

Hiidplaneetidele on iseloomulik suur mass, suured m천천tmed kuid v채ike tihedus.
H천천rdej천ud - on tingitud kehade pinnakonaruste vastastikusest haakumisest.
H체briidsed orbitaalid on 체htlasema energia, nende kattumisel tekkiv side on tugevam.

Heledad tsefeiidid hiiud paistavad meile kaugelt nagu universumi majakad.
Heledamatel aladel on kraatreid umbes k체mme korda v채hem kui tumedamatel aladel.
Helir천hk on r천hk, mis tekib helilaine levimisel gaasis v천i vedelikus.

Henry cavendish - M채채ras gravitatsioonikonstandi ja Maa massi ning tiheduse.
H천천glamp on lamp, milles optilist kiirgust tekitab h천천guv tahke keha.
H천천rdej천ud on j천ud, mis m천jub liikuvatele ja paigalseisvatele kehadele.

Hadroneid on mitusada. Need k천ik va. prooton on ebastabiilsed.
Hetkkiirus vektoriaalne suurus, mis n채itab kiirust antud ajahetkel.
Hiidt채hed on suure absoluutse heledusega ja suurte m천천tmetega t채hed.

Hilisema p채ritoluga on nn. margapuu e. p채smer (Egiptus). See on mittev천rd천lgne
Homogeenne elektriv채li - kus j천ujooned on paralleelsed nt kahe laetud plaadi vahel.
Homogeenseks nimetatakse elektriv채lja, milles j천ujooned on paralleelsed.

Hall pind pind, millelt peegeldub peale laengevast valgusest 5-95%
Harmooniline v천nkumine v천nkumisi, mida saab kirjeldada siinusfunktsiooni abil.
Hologrammil on j채채dvustatud eseme ruumiline kolmem천천tmeline kujutis.

Horisonditasand see on vaatleja horisonditasand, risti vertikaalsirgega.
H천천rdej천ud on alati suunatudvastupidises suunas keha liikumise suunaga.
Hantlid on alguses 1.0 m kaugusel teljest, p채rast 0.20 m kaugusel.

Heelimutuumaks muundub igas sekundis energiaks 4 miljonit tonni ainet.
Heli levimiseks on vaja keskkonda, mis on v천imeline v천nkeid edasi kandma.
H체drod체naamika uurib kehade liikumist vedelikes ja vedelike voolamist.

Harmooniliseks v천nkumiseks nimetatakse v천nkumist, mille ajas천ltuvus on v채ljendatav
Helivaljuse 체hik on 1 bell (1 B). Sageli kasutatakse 체hikut 1 detsibell (1
Hetkkiirus on kiirus antud ajahetkel v천i trajektoori mingis punktis.

Hiidplaneetideks ehk Jupiter t체체pi planeedid. Maaga v천rreldes on suurema
H채rmatumine - faasisiire, kus aine l채heb gaasilisest faasist tahkesse
H채rmatumiseks nimetatakse aine 체leminekut gaasilisest faasist tahkesse.

H천천rdej천ud on v천rdeline pindu kokkusuruva j천uga r천humisj천uga.
Hiidplaneetide tihedus on v채iksem v천rreldes Maa t체체pi planeetide tihedusega.
Hologramm - laserivalguse abil tekitatud kolmem천천tmeline kujutis.

Homogeenne elektiv채li - kui elektriv채li on k천ikjal suuruselt ja suunalt sama.
Homogeenne katal체체s kulgeb gaasifaasis/lahuses, k천ik ained 체hes faasis.
H채rmatumiseks nim. aine 체leminekut gaasilisest faasist tahkesse faasi.

H채채led on kaalult v천rdsed ning igal valijal on ainult 1 h채채l.
H천천gniit on kompaktsuse eesm채rgil enamasti kujundatud keermikuna.
H천천rdej천ud on v천rdne h천천rdeteguri ja normaalr천humise korrutisega

Harmooniline v천nkumine v천nkumine, mille graafikuks on sin v천i cos k천ver.
H천천rdkatte eemal - damiseks puuritakse needid klotsi sisek체ljelt v채lja.
H체drauliline l철철k on 체ks muutuva e mittestatsionaarse voolamise olukordi.

H체drostaatiline r천hk on tasakaalus oleva vedeliku pinnaga risti m천juv pinge.
H체ppajate impulss on ka 0, sest me ei liigu Maa suhtes, st kiirus on null.
Hajumine - toimub suurtel osakestel seep채rast on pilved valged.

Hajuv valgusvihk moodustub teineteisest eemalduvatest valguskiirest.
Hapniku molekul on vesiniku molekulist ......... korda suurema massiga.
Hetkkiirus keha kiirus kindlal ajahetkel, vektoriaalne suurus.

Hetkv채채rtus voolutugevuse v천i pinge v채채rtus antud ajahetkel.
Hologramm on seade eseme kolmem천천tmelise kujutise tekitamiseks.
Hr diagramm on seos spektriklassi ja absoluutse t채hesuuruse vahel.

Hetkkiiruseks nimetatakse keha kiirust mingil konkreetsel ajahetkel.
Homogeenne j천ujooned on paralleelsed ja vahekaugus ei muutu.
H채rmatumine on vastupidine, ehk siis gaasilisest faasist tahkesse.

Hajus valgus - See on valgus, mille levimisel puudub kindel suund.
Hiidplaneetidel on n천rk r천ngaste s체steem ja v채hemalt 14 kaaslast.
Holograafial on mitmeid rakendusi teaduses, tehnikas, meditsiinis.

H체dro - ja pneumoajami eksami- ja kontrollt철철 k체simused:
Hajuskiirguseks nim. p채ikesekiirgust, mis on atmosf채채ris hajunud.
Hiidkiirendil suurel hadronite p천rkkiirendil ehk kollaideril.

Hiidplaneeti on oluliselt massiivsemad kui Maataolised planeedid.
Homogeenne esineb kahe paralleelse 체htlaselt laetud plaadi
Hullu inimkonnale on iseloomulik taotleda taotlematut.

Huumlahendus kasutatakse valgusreklaamis ja signaal lampides.
H채rmatumiseks nim. aine on h천redam ja teda on kerge kokku suruda.
Hetkkiirus on keha kiirus v채ga l체hikese ajavahemiku jooksul.

Hetkkiirus - kiirus, mida omab antud hetkel trajektoori puntis
Hiljem usa - s kompaktset helisalvestamiseks sobivat kassetti.
Huvi all on olnud k천ikv천imalikud P채ikeselt p채rit m천jud.

H천천rdej천ud on v천rdne h천천rdeteguri r천humisj천u korrutisega.
H체gromeetriline meetod on kasutusel 천hu relatiivse niiskuse m채채ramisel.
Haemus on suurim, ta tipp on k체mme kilomeetrit k천rgemal

Hajuskiirgus - j천uab p채rast l채bi pilvede hajumist maapinnale
Hinget천mbe s체gavus on 0,5 l. Minutiventilatsioon on siis u 16*0,5=8 l
Horisont on (silma)piir, kust veel valgust vastu v천etakse.

Heli k천rgus ehk sagedus t천useb kui rong s천idab meie suunas.
Hetkkiirus on kiirus kindlal ajahetkel v천i antud ajahetkel.

Huule - ja keelekida eemaldamine; fibroomi eemaldamine.
H천천rdej천ude on mitut sorti, 체ks neist on seisuh천천rdej천ud.
Harmooniline v천nkumine - saab kirjeldada sin-v천i cos-funktsiooni abil.

Hawkingi kiirgus on soojuskiirgus mis kiirgub mustadest aukudest.
Heaks aeglustiks on ka grafiit, mille tuumad neutroneid ei neela.
Helikiirus on v천rdne sageduse ja lainepikkuse korrutisega.

H채rmatumine aine 체leminek gaasilisest faasist tahkesse.
H체briidtsoon tekib siis, kui kaks viimast tsooni kattuvad
Hajumine valguskiir hajub, st. levib korrap채ratult.

Hajus valgus - valguse peegeldumine mitmesugustelt kehadelt.
Hetkkiirus k천ver - joonelisel liikumisel 늽s v = (2.2) 늽t
Hetkkiiruseks nimetatakse kiirust mingil suvalisel ajahetkel.

H천천rdej천ud - On suunalt vastupidine keha liigutava j천uga.
H천천rdumine kehade kokkupuutel ilmnevat vastastikm천ju.
Hiidt채hed on suurimad t채hed, isegi P채ikesest suuremad.

Holograafia - esemete ruumilise kujutise fotografeerimine.
Homogeenne magnetv채li - sama mis 12 vastus, ainult n채ide on erinev.
H채ireallikas - mobiiltelefonil levi puudumine, taustam체ra.

H천be - 4,7 eV kaalium - 2,22 eV kaltsiumoksiid -2eV
Hajusparved on lahtised, ilma kindla kujuta t채hekogumid.
Hetkkiirus on alati suunatud trajektoori muutuja sihiks.

Hetkv채채rtus - voolutugevuse v채채rtus antud ajahetkel(i).
Hiidt채hed mida paremal ja k천rgemal, seda suuremad.
Hambaravis on lasertehnoloogia kasutusel k체mme aastat.

Heliotsentriline maailmas체steem - keskpunktiks maailmas on P채ike- Kopernik.
Hetkkiirus on keha kiirus kindlal v천i antud ajahetkel.
H천천rdej천u suund on kokkupuutuvate kehade pinnaga parallelne.

H천천rdumine on teineteise suhtes liikuvate pindade mass.
Halo - keraspilved, mis 체mbritsevad galaktikat.
Harvaesinevad ah - d umbes 200 tk. Esinevad vabal kujul.

Hetkv채채rtus on muutuva suuruse v채채rtus mingil hetkel.
Hiidt채hti on erinevat v채rvi ja ka erineva suurusega.
Hommikutaevas Koidut채ht 뿈 횛htutaevas Ehat채ht

Hoolimata eel철eldust on supernoova siiski v천imas loodusn채htus.
H채mmastavamad on siiski tohutud vulkaanilised tasandikud.
H천천rdej천ud - kehade vastastikune liikumise takistamine

H천천rdej천ud on tiirlemise aeglaseks teinud planeetidel.
H천천rdetegur on alati suunatud liikumisele vastassuunas.
H체droajam on ajam, kus t철철tavaks kehaks on vedelik.

Hamman on suur massiivne hoone paljude ruumidega.
Heliks nimetatakse keskkonnas levivat v천nkumist.
Helilaine on aines levivad mehaanilised v천nkumised.

H천천rdej천ud on alati vastassuunaline keha liikumisele.
H천천rdej천ud on lihtsamal juhul v천rdeline kiirusega V:
Halogeenlambid on tavaliselt h천천glampidest v채iksemad.

Hetkev채채rtus on voolutugevus mingil kindlal ajahetkel.
Hetkkiiruseks nim. kiirust antud hetkel antud pikkused.
Hiidplaneetidel on arvukalt kaaslasi ja esinevad r천ngad.

Heli valjus on kuulmispaistingu tugevuse m천천t.
Heterogeensetes reaktsioonides on tahkete ainete kontsentratsioon c = 1
Hetkkiirus Kiirus mingil konkreetsel ajahetkel.

H채rmatumine Aine 체leminek gaasilisest tahkesse.
H천천rdej천ud on vastassuunaline veoj천uga (joonis 6).
H체potermia 35째C 뿈 H체pertermia 42째C

Hajus valgus valgus, millel puudub kindel suund.
Hetkkiirus on keha kohavektori tuletis aja j채rgi.
Hiliss체gis on aeg p채rast kasvuperioodi lakkamist.

H채rmatumine gaasi v천i auru muutumine tahkiseks
H천천gniit on W, kuna W sulamis temp on v채gasuur.
Hawkingi kiirgus on soojuskiirgus mis kiirgub mustadest

Hetkkiirus keha kiirus konkreetsel ajahetkel.
Hetkkiirus n채itab keha kiirust antud hetkel.
Homogeenne elektriv채li muutumatu tugevusega elektriv채li.

Homogeensuse t천ttu on saanud v천imalikuks teadmistekogum.
Htp on ekvivalentne 6 aatomilisele rakule.
H체droelektri - Soojuselekt- jaamad rijaamad 19% 64%

Heisenberg on saanud ka Nobeli f체체sikapreemia.
Hiidplaneedid on Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun.
Hiidplaneetideks on Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun.

Hindamiseks on sisse toodud temperatuuri m천iste.
Hingamists체klite arv on t채iskasvanul 12-16 korda minutis.
Homogeensusest on varem r채채kinud Nicolaus Cusanus.

H천천rdej천ud on vastupidine keha liigutava j천uga.
Harjahoidjad on kinnitatud kere v천i ikke k체lge.

Hetkkiirus - kiirus mingil suvalisel ajahetkel.
Hiidplaneet jupiter on p채ikeses체steemis viies planeet.

H천천rdej천ud on keha liikumisele vastassuunaline.
H천천rdumine on 체ks kehade vastastikm천ju liike.
H체dro - , soojus- ja tuuleelektrijaamades.

Heelium - 3 (3He), liitiumi ja ber체lliumi.
Heterogeensetes reaktsioonides on j채rk v채iksem kui molekulaarsus

Hiidplaneedid Jupiter, Saturn, Uraan, Netuun.
Hiiumaal on v채ga hea keskmine tuule kiirus.
Huumlahendus - realiseerub h천rendatud gaasides.

Huygensi - Fresneli koostist. Lihtsaim difr.
Halo - r천ngas P채ikese v천i kuu 체mber
Haumeal on kaks kuud: Hi셢aka ja Namaka.

Horisondist k천rgemal - seega on varjutus n채htav poolel
Horisont tasand kuhu taevav천lv toetub.

H천천rdej천ud on vastassuunaline elastsusj천ule.

H체potees - on oletatav vastus k체simusele.
Hetkkiirus keha kiirus kindlal ajahetke
H천천glampide t철철iga on ainult ligikaudu 1 000 tundi.

Harmoonilise tasa - ja keralaine lainefunktsioon.
Haumea on k채채busplaneet ehk plutoid.

Hulk osakesi on p채rit p채ikeselt, tekitavad
H천천rdej천u suund on vastupidin liikumis suunale.
H천천rdej천ud a kiirendus, (m/s2)


Hoba on suurim teadaolev meteoriit.
H체perpolarisatsioon - polariseerituse suurenemine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
H천천rdumine on kehade kokkupuutuvate pindade vahel esinev vastastikm천ju, mis takistab kehade liikumist teiste kehade suhtes H천천rdej천uks nimetatakse j천udu, mis tekib kahe pinna kokkupuutel, ja takistab nende kehade omavahelist liikumist.
Hetkkiirus on kiirus kindlal ajahetkel.

Hiidplaneedid on veel ka Uraan ja Neptuun.
H천천rdej천ud on liikumist takistav j천ud.


Homeo - sarnane, stasis- seisund.
Hakkamiseks on vaja k천rvalisi j천ude.

Homogeense e - v채 j천ujooned on paral.
H체dro - ja aeromehaanika EMH5020

Hiidplaneedid on k천ik 체pris sarnased.
Huygens - valgus on lainete voog.

Heledatel komeetidel on tavaliselt kaks saba.
Hetkkiirus on vektoriaalne2 suurus.


Hajusparved e. galaktilised parved.
Heisenberg - 600w.jpg (24.03.2009)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hundi reegel antud alanivoo elektronide summaarne spinn peab olema maksimaalne (alguses t채ituvad 체hekaupa sama spinniga elektronidega, siis lisanduvad vastupidise spinniga elektronid) 3 elektroni paigutamine d-alakihile: , MITTE
Vote UP
-1
Vote DOWN
Homogeenne s체steem s체steem, mille omadused on k천ikide reaktsioonist osav천tvate ainete kontsentratsioonid tema k천igis osades 체hesugused v천i muutuvad 체hest kohast omavahel seotud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Helitugevus on muusikas 체ks heli omadustest, mis on seotud ps체hhof체체silise m천istega helivaljus ning f체체sika m천istega heliintensiivsus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Heledad t채hed on P채ikesest suuremad; m천ne miljardi aasta p채rast nad paisuvad 체lihiidt채heks ja seej채rel plahvatavad supernoovana.
Vote UP
-1
Vote DOWN
H천천glambi kasutegur 5%, Kuumutatud kehad lambipirnid (h천천gniit) kuna kiirguse max asub Wolframist h천천gniit hakkab temp.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Higgsi v채li on kvantv채li, mille v채채rtus ei ole null ja mis t채idab kogu ruumi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
H천천gumine on leegita p천lemine, mis toimub madalal temperatuuril ja aeglaselt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
H천천glambi kasutegur 5%, kuna kiirguse max asub pikkadel lainepikkustel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Helitugevus s천ltub v천nkumise amplituudist.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Head soojusjuhid - metallid halved soojusjuhid - gaasid, j채채, vesi Gaasides paiknevad osakesed h천redalt, liikumise edasikandumine 체helt osakeselt teistele esineb vaid osakeste p천rkumisel.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta 체les lahtrisse(v채hemalt 3 t채hte pikk).
Leksikon p천hineb AnnaAbi 천ppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 m천istet) p천hineb annaabi 천ppematerjalidel, seet천ttu v천ib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord v천id teenida kuni 10 punkti.

Suvaline m천isteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 p채evane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 p채eva mureta

5.85궗

3.9궗

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto