Sõnu seletav sõnaraamat

Homogeensed pvc - KATTED KOGU PAKSUSES SAMA MATERJAL KIHILISED PVC-KATTED KOOSNEVAD KULUMISKIHIST JA ALUSKIHIST VILTALUSEGA PLASTKATTED ALUSKIHIKS DZUUTKANGAS VÕI POLÜESTERVILT, KASUTAMINE LÕPETATUD ELASTSED VINÜÜLKATTED PINNAKIHIKS LÄBIPAISTEV PVC-KIHT (0.15...0,8 mm), SELLE ALL MUSTRI-KIHT, SELLE ALL ALUSKIHT KATTEMATERJALIDE TÜÜBID PVC- PLAADID ENAMASTI HOMOGEENSED, SUURUSEGA 30X30 KUNI 60X60 CM, SUUREMAMÕÕTMELISED PLAADID TAVALISELT KEEVITATAKSE.
Hoone parameetrid on näidatud Tabel 3. Ehitise tehnilised andmed Tabel 3. Ehitise tehnilised andmed Hoone näitaja Suurus/ühik Hoone pikkus 42,9 m Hoone laius 18,9 m Hoone kõrgus 14,4 m Sokli kõrgus 0,4 m Hoone korruselisus 3 Korruse kõrgus 4,2 m Korruse puhaskõrgus 3,9 m Brutopind 1 674,7 m2 Netopind 1 511,6 m2 Kasulik pind 1 284,0 m2 Ühendusteede ja tehniliste ruumide pind 227,6 m2 Hoone alune pind 824,6 m2 Hoone ruumala 6 865,0 m2
Haprad on materjalid, mille tõmbetugevus on tunduvalt väiksem nende survetugevusest (kivimaterjalid, malm jms) 4. Puidu omadused- niiskus, erinevad määratavad tugevuse liigid, tekstuur PUIDU POSITIIVSED OMADUSED a. Väike tihedus (puithoone on kerge) b. Küllalt suur tugevus c. Väike soojajuhtivus d. Lihtne töödelda e. Sobib paljudesse kohtadesse 1. VÄRVUS – enamikel puuliikidel valge, kollakas, pruunikas v punakas.

Hoone tulepüsivusklass on TP1 ning põlemiskoormus vastavalt ET-2 0109-0306 alla 600MJ/m2. Hoone projekteeritud tööeaks on klass D (50a, ET-1 0113-0189). Ehitise kavandatava tööea tagamise eelduseks on: projektijärgselt teostatud ehitustööd, kasutades selleks ettenähtud kvaliteediga tooteid ja töö teostamise nõudeid ning ehitustegevust on nõutekohaselt kontrollitud ja dokumenteeritud.
Hal - 02-01 (alus monoliitbetoonist 4 tk 25,8 103,2 1 934,00 6 708,00 700 001,60 738,2 8 642,00 35 1832 ja kate puidust) 6 Aiapingi paigaldamine 1 HAL-03-06 (pingil 4 tk 3,6 14,4 4 418,90 936,00 31 154,00 991,1 5 354,90 36 1833 monoliitbetoonist alus 0 Jäätmehooldusvarustu 184 s Kataloog Prügikonteiner 600L, 306,7 3 tk 1 600,00 4 800,00 1 600,00 37 196200 1841 ratastel 8
Haake - vibrorull : Täitur on seest õõnes trummel 4, kuhu sisse ka- hele rulllaagrile on paigaldatud kiilrihmajamiga vibraator, mida käitab mootor 5. Trummel pöörleb veerelaagritel, mis kummi-amortisaatoritega on kinnitatud keevisraamile 3. Raami tiisli haakeseadis 1 on varustatud vedruleevendiga. Raami tagaotsas on mootoritalad hõõrdsiduriga mootori paigaldamiseks.

Hüdro - ja pneumoseadmetes • Etteanne mehaanilise põrkmehhanismi abil, mis tagab kiire ja täpsee painutamise • Bajonettfiksaatoriga hammaslatt • Painutusseadiste kiire vahetamine Tugev ja kompaktne kaasaskantav elektriline torupainutaja, 12 – 28 mm Universaalselt kasutatav santehniliste torude ja küttetorude paigaldamisel, külmutus- ja kliimaseadmete valdkonnas.
Hankekulud 3 - ks: -hanke rajamiskulud -hankimiskulud -ehituskulud Süst. on hierarhiline ja ehituskulud on osa hankimiskuludest ja hankimiskulud omakorda osa rajamiskuludest
Hvac – Heating, ventilating, and air conditioning IT – Information technology IFC – Industry Foundation Classes MEP – Mechanical, electrical and plumbing RFI – Request for information R&D – Research and development SCL – Seattle Central Library SEI – Structural Engineering Institute VD – Virtual design VDC – Virtual design and construction

Hõlma lisaseadistena on kasutusel mitmesugused külgtiivad, mis suurendavad lohistuskuheliku mahtu sõredais ja vähesidusais pinnastes, vastavad kihvad pinnase kobestamiseks ja kändude juurimiseks, külgnõlvurid tammi- ja teenõlvade tasandamiseks. Buldooseri tootlikkus Buldooseri tehniline tootlikkus T (m3/h) kobestamata pinnase kaevamisel ja teisaldamisel: 3600V k
Haldamisest ehk juhtimisest. Kvaliteedi juhtimine ehitusettevõttes: • Dokumendiohje • Personali juhtimine • Auditeerimine • Pakkumistegevus • Hanketegevus • Alltöövõtu hanked • Kleinditagasiside jne Kõik 3 on omavahel seotud: KVALITEET ISO 9001, KESKKOND ISO 14001 ja TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS OHSAS 18001 Süsteemikapitali uuendamine:
Hööveldamine on ka üks spooni tootmise meetoditest. Puidu Hööveldamine Tisleritöös kasutatakse väga erineva otstarbega käsihöövleid nii pinna tasandamiseks kui ka profiilide lõikamiseks. Puidu hööveldamisel höövelpingis on lõikeriistaks pöörlev silindriline noavõll , mille sisse on paigaldatud üldjuhul sirge lõikeservaga noad.

Hoones on tuletõkkesektsioonipiiriga EI 30 eraldatud tehniline ruum ning kogu saunakompleks (so. naiste ja meeste riietusruumid koos WC ning pesuruumide ja saunadega). Tuletõkkekonstruktsioonis oleva avatäite tulepüsivusaeg peab vastama vähemalt poole tuletõkkekonstruksioonile ettenähtud tulepüsivusajast, st. > EI15.
Hinnati evs - EN ISO 140-14:2004 järgi, mis difuusse helivälja tingimustes annab läbiviidud katsete standardhälbeks sagedusvahemikus 1003200Hz vastavalt 3,50,4dB. Arvestades, et möbleeritud korterites difuusset helivälja tagada pole praktiliselt võimalik, on tegelik katsetulemuste hajuvus suurem.
Harilik tsementmört – tugevus on 10MPa. Lubimörtidel – 0,4... 1 MPa Mördile esitatavad nõuded: • hea töödeldavus • veehoidvus (lubimörtide veehoidvus on parem kui tsementmörtidel) • ei tohi kihistuda • hea nake aluspinnaga Lubimörtidele on omane suhteliselt madal survetugevus ja külmakindlus.

Hammasratas - hammaslatt, c) hüdraulilised: c1) šarniir-hoob, c2) teleskoop, c3) parallelogramm 117-Kuidas liigitatakse hüdraulilised tõstukid tõstemehhanismi tüübi alusel? a) trosstõstemehhanismiga, b) hammaslatt tõstemehhanismiga 118-Nimetage ehitustõstukite tüübid konstruktsiooni alusel.
Haardetegur – teepinna seisundi parameeter, mis iseloomustab auto ratta ja teepinna vahelist haaret.
Hüdrotehniline betoon on mõeldud selliste konstruktsioonide ehitamiseks, mis puutuvad pidevalt kokku veega.

Hinnakiri on traditsiooniline allikas, mida iga-aastaselt avaldavad paljud organisatsioonid.
Haake - vibrorull. Tampe kasutatakse liiv-, savi-, liivsavi-, klibu- ja kruuspinnaste tihendamiseks betoon- ja muldehitiste liitekohtades, kuhu on raske ligi pääseda, torustike rajamisel kitsastes kaevikutes täitepinnaste tihendamiseks samuti filtratsioonitõkke ekraanide rajamiseks.
Hoone maa - aluse osa ehitamisel on töö, mille järgi valitakse 79.Loetle küsimused, mis tuleb kajastada ametijuhendis Taoline hinnakujundusmehhanism on soovitav avarii- ja seadmed ei jääks rajatava ehitise alla 9)et ehitusplatsi korraldus teiste tööde parameetrid- keldri ehitus.

Hoone tagaküljel on tavaliselt elamu põhikehandist eenduv trepikoja maht, kus paremates elamutes paiknesid ka kuivkäimlad, kehvemates olid need eraldi hoovis. Lisaks nõuti tuletõrje-eeskirjadega ka teist treppi, see on tavaliselt keskses koridoris paiknev pikk järsk ühemarsiline trepp.
Hallitus on kasvav mikroseente koloonia mingil seene elutegevuseks vajalikke orgaanilisi aineid sisaldaval alusmaterjalil (substraadil). Hallitusseened kasvavad nii materjalide pinnal kui ka sees ning neil on tähtis roll looduse ringkäigus puidu lõplikul lagundamisel huumuseks.
Horisontaalsed osategevused ehk juhtimisfunktsioonid: Kavandamine; Organiseerimine; Eestvedamine ; Kontrollimine Vertikaalsed osategevused: Otsutamine; Kordineerimine; Suhtlemine Otsustamine on valiku tegemine erinevate tegevussuundade, probleemide lahendamisvõim aluste , toimimisviiside jne vahel.

Htre ku - u6eMls€s - Lo,*r.(i&"1*oogb@erb, fn ripi I -o) (oe4lr,'g t;t^t"-L6g'&) ' ?d*'r& LprqJl;aety*\ (r).e,i ia;U ilu^d-a*s.*a;' uair" ^ : ,*',rak ?;t\,ffi."ffi^ tAa4-^"t-- vaLa&ilt Z.VA\hD * ke,,^4L r,rr.ivEj^of-lt W^ Auoaauoc' flUri r^;,p,Ua "; YY t'4""4""'*'L i,5',- ' ' '
Hoone gabariidid on 31,02 m x 13,02 m. Koos keldrikorrusega on korruseid kokku 3. Katuse tüübiks on lamekatus, kaldega 5°, mis on kaetud 2 kordse SBS-rullmaterjaliga. Hoone välisseinteks on E- Betoonelemendi sandwichpaneelid, mis on välisviimistletud polümeer fassaadikrohviga.
Hüdro - JUHEND isolatsiooni betoonil jt piisavalt tugevatel tsementaluspindadel enne plaatide paigaldamist. Külma VÄLISRUUM kätte jäävates ruumides kasutatakse kõikide liite kohtade ja läbiviikude tihendamiseks butüülkummist nurga-, läbiviigu- ja vuugilinte.

Hüdrotehniline betoon on veealuseks betoneerimiseks mõeldud spetsiaalbetoon.
Haprus on   materjali   omadus   puruneda   järsku   ilma   nimetamisväärsete   eelnevate  deformatsioonideta. Haprad on materjalid, millede tõmbetugevus on tunduvalt väiksem nende  survetugevusest (enamik kivimaterjale, malm jne).
Hõõrdekindluse näitajaks on materjali massikadu hõõrdepinna ühiku kohta.

Hoone ruumiosa nimetatakse pööninguks. Kui hoonel pööningut ei ole ja viimase korruse vahelagi on soojustatud ning isoleeritud, siis nimetatakse seda katuslaeks. Aknad ja uksed ● Uksed on seinte avanevad osad pääsemaks hoonesse ja liikumiseks ruumist
Hal - 11062 teisaldamine kuni 50 m 5,0 känd 4,0 20 1 040,00 20 800,00 329,3 1 040,00 1 1112 kaugusele 6 Raadamis- ja lammutusjäätmete 118 vedu ja utiliseerimine 156, 150,3 ABI-01-15 15,0 t 2 352,00 156,80 2 1181 Võsa ja puude äravedu 80 2
Hüdrovasar - eeliseks on see, et hüdrovasaraid saab kasutada vee all, ei ole vaja kütust ega suruõhku või auru, saab reguleerida lööke, saab lülitada manuaalse juhtimise peale mis võimaldab teha üksikuid lööke, rohkem kui 120 l/min.

Hoone ruumala on hoone füüsiline maht (ei võeta arvesse ehitusealuseid läbisõite). Hoone maapealase osa maht määratakse hoone esimese korruse piiride väliskontuuri mööda tehtud horisontaallõikepinna korrutamisel hoone täiskõrgusega.
Hea töödeldavusega – puiduga samaväärse soojapidavusega – on hingav seinamaterjal – heli- ja isolatsiooniomadused tulevad esile krohvitult – on hea tulepüsivusega – ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase – ei hallita ega mädane.
Hoonel on olemas tööprojekt ja kõik vajalikud dokumendid ning sellega mindi ehitusluba taotlema. Esimesel korral saadi üle vaadatud projekt tagasi, tuli teha mõned kooskõlastused, mis tavaliselt on üsnagi tavaline protsess.

Höövli lõikesügavus on hõlpsasti reguleeritav. Höövli juhtimiseks on selle paku külge kinnitatud sarv- ja/või nuppkäepide(med). Sõltuvalt otstarbest on höövlid erineva suuruse, konstruktsiooni ja höövliraua lõikeserva profiiliga.
Helipidav – väike mahukaal – tule- ja niiskusekindel – niiskust tasakaalustav – külmakindel – kergesti töödeldavusega – lihtne paigaldada ja viimistleda – keskkonnasõbralik – lihtne transportida ja töödelda.
Hindamiskriteeriumid on lepingus määratletud). Juhtimistöövõtja võib ärilistel kaalutlustel (kui temaga sõlmitud leping seda võimaldab) olla huvitatud sellest, et osta korrashoiutöid (all)töövõtjatelt sisse võimalikult odavalt.

Hoone maa - aluse osa ehitamisel on töö, mille järgi valitakse teiste tööde parameetrid – keldri ehitus: 1)süvendi põhja silumine ja vajadusel liivapadja rajamine tehakse vahetult enne vundamenditaldmikke paigaldamist.
Haagise abil on kiiresti võimalik muuta sadulveoki funktsiooni, masinat võime kasutada metsaveoks, vedelike veoks, suuregabariidiliste veoste teisaldamiseks jms. 14. Mis on treiler, tooge naiteid treileri kasutusvaldkondadest.
Halvenemine on seotud tsenrifugaal efektiga, mis vee ja aurusegu liikumisel läbi torupõlve surub vee torupõlve välimise moodustaja suunas ning torusein torupõlve sisemise moodustaja juures võib jääda piisava jahutuseta.

Haruldasemad liigid on hilistoomingas, punane leeder, juudapuulehik, himaalaja hortensia, siberi ja Mayri nulg jt. Suurim puu pargis on tamm (Ü = 643 cm). Rahvasuus on levinud sellised nimed nagu Rootsi kuninga või Kuningapoja tamm.
Hargnemine - selle tagajärjel lisanduvad organisatsiooni ülesehitusse uued iseseisvad tegevuste ja toimingute rühmitused. Tööjaotust mõjutavate paljude tegurite hulgas on kõige tähtsamad tööde maht ja mitmekesisus.
Halb komme on kodust lahkumisel ventilatsiooni töölejätmise asemel vannitoa või dušširuumi uks avatuks jätta (et kuivaks). Väga paljudes korterite kuivatati pesu tubades ning ka dušikabiinid olid kööki ehitatud.

Hoones on võimalik rentida spordivarustust (jalgrattad, suusad, uisud, kelgud jne.), pesta ja saunatada, võistluste korral pidada staapi ning vajadusel kasutada hoones olevat saali väiksemateks kokkusaamisteks jms.
Horisontaalset hüdroisolatsiooni on samuti võimalik paigaldada vundamendi tugevdamisel või siis freesitakse vundamenti soon, millesse hüdroisolatsioon paigaldatakse 28.Viige ennast kurssi erinevate Eestis ehitatud vahelae tüüpidega.
Hoiatusmärgi kõrgus on vähemalt 5cm ja laius 2,5cm. • Hoiatusmärgi ülaosas (40% märgi kõrgusest ) on valge «a» mustal põhjal, alaosas (60% märgi kõrgusest ) selgelt loetav valge või must tekst punasel põhjal.

Haprus on materjali omadus puruneda järsku ilma nimetamisväärsete eelnevate deformatsioonideta. Haprad on materjalid, mille tõmbetugevus on tunduvalt väiksem nende survetugevusest (enamik kivimaterjale).
Hoonete maa - alune osa, sh. keldri lagi, peab olema ehitatud mittepõlevast materjalist. Vundament tuleb konstrueerida nõnda, et maapinna niiskus ja vesi maapinnal või pinnases ei pääseks piirdetarinditesse.
Hammasratas - hammaslatt c) hüdraulilised – šarniir-hoob, teleskoop, parallelogramm 3. Konstruktsioonilt a) masttõstukid b) šahttõstukid c) trosstõstukid d) kopptõstukid e) iseliikuvad ja autotõstukid.

Hüdroisolatsioonikihile on põrandakütte efektiivsus kõrgem, kuna küte ei pea kuivatama märga betoonikihti. Põrandaküttekaablid peavad jääma igast küljest tasandusseguga ümbritsetuna tervenisti tasandussegu sisse.
Hispaanlastel on kogu aeg manjana,manjana, aga eestlane oma pimedas kohusetundes ja töökuses () ei saa nii töötada...vb sellepärast võtamegi šnitti Skandinaaviast, sest koostöö nendega sujub paremini.
Höövli korpusel on 2 käepidet, millede abil höövlit suunatakse töö ajal ja neli tugijalga, mis on elektrihöövli kinnitamiseks alusele, kui me kasutame teda statsionaarses asendis sarnaselt höövelpingile.

Hõlma külgedel on tõukeaisade kinnitusaasad, mille ümberasetamisega universaalraami vastavatesse avadesse saab muuta hõlma pöördenurka rõhttasandil 500 ... 900 ning hõlma pikikallet 50...100 (Maikov).
Haigusnähtude põhjuseks on tema organismis kahjulike (kantserogeensete) ainete kuhjumine. Kuna need arstid ei suutnud kindlaks teha mürgistuse põhjust (allikat), pöördus Mart L. sanitaar-epidemioloogide poole.
Haard - ja heitkopaga ekskavaatorite tööorganid on riputatud trosside külge ja nende tööseadmestiku põhielemendiks on sõrestiknool ja trossid kopale vastavasuunalise liikumise andmiseks.

Hl a - a,., {,^^^ lra-tA "oW^t",[ , n- o.\I*J^!n ,^-,q Itn^oez liaLaleu ryL |tt"!r-o@^tur-bd*^r+l&t ^er"L \l {
Hankeosa - hankeosa – jaotab eh. hanket-ni osadeks -konst. elemendid – jaotab eh. füüsiliselt osadeks -seadmeost – jaotab eh. füüsiliselt osadeks Lk 12. teine pool 3. Töölik.
Hapniku juuresolekul - Rumeenia kaevanduskatastroofil jõudis tappev lahus ka Doonausse), uraani, vanaadiumit, ....... Näiteks tooks vase tootmismeetodi, mille abil toodetakse ~ 1/4 maailma vasest.

Hoone välisgabariit on tavaliselt u. 0,5m suurem teljegabariidist ning Koormuse määramisel on tarvis teada hoone välisgabariite, seega hoone plaanimõõdud on järgmised: Laius L=17,5 m; Pikkus
Hammastapi tugevuseks on 80…100% massiiv - puidu tugevusest (välja arvatud löökkoormus). Vähem tugevust nõudvates elementides kasutatakse ka kiiltappi, mille tugevus oleneb kiilu pikkusest.
Hoonete välisviimistluseks on kasutatavad pika töölavaga varustatud ühe või kahe mastiga iseliikuval alusel, mis varustatud väljatõmmatavate külgtugedega masttõstukid e iseliikuvad töölavad.

Hce400 - Ristlõike kuju (valumasinat) näitav tähis 400 - Kõrgus mm Põhitüüp paneeli paksus Tulepüsivus Paneeli Omakaal Toetuspinna mm aeg omakaal vuugitult pikkus projekt.
Horisonteerimine - põhitelg vertikaalseks 26. Nurgamõõtmise instrumentide peamised koostisosad (joonisega!) 27. Pikksilma peamised koostisosad(joonisega!) 28. Horisontaalnurga mõõtmine
Hoone maa - aluse osa maht määratakse sokli kõrguselt tehtud horisontaallõikepinna korrutamisel keldrikorruse põrandast esimese korruse puhta põrandani arvestatud kõrgusega.

Hoone sisekujunduse ehk interjööri veelgi suurema ruumi saamiseks liitsid arhitektid kaks põhimõtteliselt erinevat ehitisetüüpi – basiilika ja tsentraalehitise – kuppelbasiilikaks.
Hädaväljapääs - evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral.
Hüdraulilised lisandid on mineraalained, mis seovad tsemendis oleva ja kivistumisel tekkiva lubja ja muudavad selle vees lahustumatuks, suurendades sellega tsemendi vastupanu korrosioonile.

Homeostaaž – SÜSTEEMI VÕIME PÖÖRDUDA TASAKAALUSEISUNDISSE PÄRAST KÕIKVÕIMALIKKE MÕJUTUSI, s.h. KA PÄRAST SELLISEID MIDA EI NÄINUD ETTE SÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAJA
Haake - poolhaake ja liikurskreeprid; tross-plokk või hüdrojuhtimine; liikumismõjul laaditav või sundlaadimisega; tühjendus- sund, poolsund või vaba tühjendus.
Heliisolatsioon on 36 dB. Võrdluseks uste heliisolatsioon on 30 dB. Seega enamus juhtudel heliisolatsioon 36 dB ühe korteri tubadevahelistel vaheseintel on täiesti piisav.

Hoonesse on projekteeritud kaminahi ning seinale kinnitatav JUNKERS Ceraclass ZW14- 2DH AE gaasikatel küttevõimsuse vahemikuga 8,0-14,0 kW ning kuumaveevalmistamise
Hoone arhitektuurse - tehnilise lahenduse iseloomustust • Hoone põhilisi tehnilisi parameetreid • Infot eelarve koostamisel kasutatud hindade ja ajanormide allikate kohta.
Hoone projekt on dokumentatsioon, mis kirjeldab kavandatava hoone arhitektuuri, tehnosüsteeme ja -võrke, krundisiseste rajatiste, teede ja platside tehnilist lahendust.

Hoonestusõigus on asjaõiguslik, kinnistusraamatusse kantav hoone aluse maa ja hoone teenindamiseks vajaliku maa tasu eest kasutamine, käsutamine, valdamine ja haldamine.
Htt paneelid - kasutatakse katuslagede ehitamiseks ja on kindlasti seal parim lahendus, kuna paneel oma kahepoolse kaldega organiseerib ise vee ärajuhtimise katuselt.
Harilik pärn on väga hea meetaim, pärnaõiemesi on maailmaturul üks hinnalisemaid. Üks suur pärnapuu võib paarinädalase õitsemisajaga anda kuni 12 kg mett.

Hay - . /lttt-tV9 s' -ft,u wu - 4l . - Pu. l;cr**a{,1&.4.pr. .1li{i4r }i ;:. rr j!.r.r,.r tl :- ftrzf{. .'- h -- - l, rti\(uv ii l)ltu,,cu1t.r, I" I {l I
Haldusagendigi puhul – omanikul endal puudub võimalus oma kinnisvara haldamisega tegeleda. Põhiline erinevus haldusagendi mudelist ilmneb aga lepingute korralduses.
Hüdromehhaniseerimis - vahendid f) tranšeedeta läbindusmasinad g) puurtööde masinad h) masinad külmunud pinnaste töötlemiseks i) vaiatööde masinad ja seadmed.

Hoonesse pääsemine on tagatud ühesuunalise liiklusega pandusega, mille laius on 1,2 m ja pikikalle 4%. Pandus on piiratud 80 mm kõrguse alumiiniumist käsipuuga.
Hüdrovasarad on 2…5 grupi ekskavaatorite lisatöövarustus, mis paigaldatakse pöördkopa asemele. Vasar kinnitatakse kopavarre külge nn. kiirühendusega.
Hoone projekteerija - arhitekt Arnold Matteus (1897 – 1986) oli aastatel 1926– 1935 ja 1941–1944 Tartu linnaarhitekt, aastatel 1944–1960 linna peaarhitekt.

Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade, ridamajade või väikeste korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni.
Hoonekarbi korral on võimalik jätta küttesüsteem välja ehitamata ning hädavajalik soojus tuua ruumidesse ventilatsiooni sissepuhkeõhu eelsoojendamisega.
Haagise abil on kiiresti muuta sadulveoki funktsiooni, masinat võime kasutada metsaveoks, vedelike veoks, suuregabariidiliste veoste teisaldamiseks jms.

Headeks omadusteks on küllalt suur tugevus, pikk iga, võimalus kasutada neid väga erinevates hooneosades, toormaterjal (savi) on looduses väga levinud.
Hun - " b^*i*,t l, t /,fi'l.'l,ita"^tL ilil*A+ lt'f;Wsn"^Irflt^^r, - |zou au taL^; ,isH plah'*^ a;rYer-j A^,-a aw au^ otGSG 'Tz I tst' : :
Hädaväljapääs on võimalus pääseda hoonest tulekahju korral lisaväljapääsu kaudu maapinnale, sealhulgas ka väljastpoolt antavat abi kasutades.

Hoonesse on varutud individuaalseid tulekustutuse vahendeid (vahtkustuti ja tulekustutustekk), paigaldada autonoomne tuleohu signalisatsioon.
Hemo a22 - 2S pumpab materjali kruvipumba abil: reverseeritava pöörlemissuunaga pump võimaldab materjale pumbata kahel erineval kiirusel.
Häda - ja evakuatsioonipääs peab olema märgistatud, välja arvatud I kasutusviisiga ehitiste ruumides, mis ei ole avalikus kasutuses.

Hoone välisseinteks on projekteeritud monteeritavad raudbetoon sanditšpaneelid SW Tartu Maja AS-st, mida on kasutatud ka vundamendi soklipaneelina.
Harilik jalakas on Eesti niisketes viljakates metsades tavalisem kui künnapuu ning erinevalt künnapuust pole ta ka looduskaitse alla võetud.
Hef - seina arvutuskõrgus; h - korruse puhaskõrgus; ρn - vähendustegur, kus n = 2, 3 või 4 sõltub seina kinnitustingimustest.

Hõõguvad koksi - , tuha- ja tahmaosakesed • hõõguv koksikiht restpõletamise korral Kaheaatomilised gaasid praktiliselt soojust ei kiirga.
Helipidavus on sellisel lael üsna hea kuna löögimüra kandub läbi komposiitkonstruktsiooni halvemini kui läbi õhukese terasplaadi.
Horisontaallaadimisega laevad e. RO-RO-laevad võimaldavad väga kiiresti lastida- lossida laeva vööri või ahtri aparellide (bow or stern ramps) kaudu.

Hinnapakkumise küsimisel on alati oluline lisada soovitav kogus, soovitav tarneaeg ja kas soovitakse laevõrk osta koos kandesüsteemiga või mitte.
Hoone maa - alune osa on pidevalt niiskes keskkonnas ja vastavalt vee koormusjuhtumile tuleb valida sobiv hüdroisolatsioonisüsteem.
Hoone vundamendiks nimetatakse maaaluseid konstruktsioone, millele toetuvad seinad või postid ja mis annavad koormused edasi ehitise alusele.

Hinnakirjade sisu on avardunud, kuigi kiire inflatsiooni puhul on iga-aastastes väljaannetes avaldatu oluliseks puuduseks andmete aegumine.
Hoones on elutuba, kabinet, köök, kolm magamistuba, eraldi vannituba ja WC, majapidamisruum, saun koos pesemisruumiga, garaaž.
Htt - paneelid on sobilikud katuslagede ehitamiseks kuna paneelil on Rõduuksed on oma konstruktsioonilt analoogilised aknale.

Hemo a22 - 2S jõudlus on 8 või 16 I/min (14 või 27 kg/min). HEMO 10 on õhuvaba kõrgsurveprits pahtli ja värvi pihustamiseks.
Hööveldatud välisvoodrilaudadel on oma kvaliteedisüsteem, mis põhineb pinna kvaliteedil (saetud, peensaetud või hööveldatud) ning oksakohtade arvul.
Hüdroisolatsioonil on põhiliselt kahesugune eesmärk – takistada vee tungimist seina ja juhtida seina tunginud vesi sealt ohutult välja.

Hoone kütteenergiavajadus on maksimaalselt 15 kWh ruutmeetri TFA kohta aastas või hoone küttekoormus on maksimaalselt 10 W ruutmeetri TFA kohta.
Hoone teisaldamine on üsnagi mahukas töö ja ilmselt vägagi kallis seega mõistlik oleks naaberkrundi omanikule tehtudd kahju hüvitada.
Horisontaalsiirde piirsuurust – piirsuurused on esitatud rahvuslikus eripäras, projektides tuleks määratleda piirsuurused kokkuleppel tellijaga.

Hülss on poltidega kinnitatud kahest poolest lahtikäiva ääriku külge, mis on poltidega kinni tõmmatud sõuvõlli ümber.
Hdf plaadid on suure tiheduse ja kõvadusega. HDF plaadid kasutatakse mööblitööstuses ja sisekujunduses viimistlusmaterjalina.
Haldustöövõtjale on antud volitused sõlmida edasi lepinguid juba kõigi teenuseid osutavate ning töid teostavate alltöövõtjatega.

Hallitus - ja majavamm võivad tekitada järgmisi tervisehäireid: -limaskestade ärritused (nohu, köha, silmaärritused jne)
Head heli - isolatsiooniomadused; • lihtne töödelda kanepivillanoa või tavaliste elektriliste lõikeinstrumentidega (sobib
Hal - 02-10 2 tk 6,0 12 21 418,90 1 560,00 61 557,80 934,2 22 978,90 metallraamistikuga 6 34 1831 betoonist vundament.

Hallmalm e. Valumalmis esineb süsinik vaba grafiidi lehekestena, see muudab malmi pehmemaks ja kergemini töödeldavaks.
Huvitatud isikutel on aga vähem õigus, neil puudub õigus küsida hankijalt selgitusi tehtud kvalifitseerimise vms otsuse kohta.
Höövelmaterjalid –  välisvoodrilauad, sisevoodrilauad, põrandalauad  (piirdelauad, liistud, sulundlaud e. punnlaud).

Hoone ehteks on lopsaka dekooriga neobarokne välisuks. Hoone võib olla ümber ehitatud 18. sajandi baroksest puithoonest.
Hoone välimust ehk eksterjööri kujutas endast algul kolmelöövilist kuppelbasiilikat, mille pikkuseks oli ligi 77 meetrit.
Hõlm on ühendatud baasmasinaga tõukeaisade abil, mis koos hõlmaga moodustavad jäiga karbikujulise tõukeraami.

Hallitused on tervisele kahjulikud: eosed, mükotoksiinid, lagunemisproduktid tekitavad ärritus ning allergianähtusi.
Harilik vinüültapeet - mustri ning pesemis-ja hõõrdumis-kindluse tõttu on need ette nähtud kööki, vannituppa või esikusse.
Hooldus - ning remonditööde maksumuse plaanimisel peab arvestama teistsugust kulutuste struktuuri kui uusehitusel.

Hallitusseente hüüfid on sageli värvusetud ja puidul nähtavad väikeste mustade täppidena, sarnaselt sinavusseene viljakehaga.
Hoone välisseinteks on kolmekihilised sandvitšpaneelid. Hoone välisseinte ja sokli viimistluseks on kaitsekihiga betoonpind.
Hüdro - mehhaaniline transmissioon b) Elektro-mehhaaniline transmissioon c) Elektro-hüdrauliline transmissioon

Hef on elemendi arvutuspikkus; i on elemendi ristlõike inertsraadius ja t on ristlõike väiksem mõõt.
Hele värvus on tingitud sellest, et kogu malmis olev süsinik on rauaga keemiliselt ühinenud. Ta on veel hapram.
Hoonestuse soojusvarustust on võimalik lahendada lokaalselt väikekatelde (tahkeküte, gaasimahutid) või soojuspumpade baasil.

Hoonesiseste külma - ja soojaveetorustike materjaliks valida plasttoru Wirsbo-Pex või kihiline komposiittoru UNIPIPE.
Halb pinnas on tolmliiv, plastne ja voolav savipinnas, muld turvas, muda, mis tavaliselt püütakse eemaldada.
Hoone maa - aluse osa ehitamisel on töö, mille järgi valitakse teiste tööde parameetrid- keldri ehitus.

Hoonetüübid on jaotatud kolme rühma: kütmata keldriga hoone, köetava keldriga hoone ja ilma keldrita hoone.
H07v - R on vasksoontega ja neid toodetakse kõigis vajalikes värvides ristlõikega 1,5 kuni 120 mm2.
Harklaadurite tööorganiks on kaks nn käppa, mis liiguvad tõsteraamil ja suunatakse tõstetava lasti alla tema haaramisel.

Hammasta - piga jatkatud prusse voib arvutustes kasit- leda kui terveid, jatkamata ̈ ̃ ̈ ̈ elemente.
Haprapurunemise korral on purunemisega kaasnevad deformatsioonid nii väikesed, et nad ei ole visuaalselt jälgitavad.
Holz prof on sügavimbuv ja seondub keemiliselt puiduga, tagades selle efektiivse ja pikaajalise kaitse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Horisontaalid ehk samakõrgusjooned ehk isohüpsid saadakse kui lõigata maapinda mõtteliselt horisontaalsete tasapindadega , mis on üksteisest võrdsel vertikaalkaugusel h (s.o horisontaalide lõikevahe) Horisontaal – see on joon, mis kaardil või plaanil ühendab ühesuguse kõrgusega maastikupinkte.
Haprus - on materjali omadus puruneda järsku ilma nimetamisväärsete eelnevat deformatsioonideta.
Hinnangu staadium on nn. „jalad maapeal“ staadium, kus valitakse alternatiivsetest lahendustest edukam.

Hinnarisk on suur. 4)Tellija peab ette nägema kuulutused maksumuse tagantjärele kontrollimiseks.
Hoo - ne projekteerimisel on mõistlik siin osaliselt koormuste maksimaalsuurusi vähendada.
Hüdrovasarad on 2…5 grupi ekskavaatorite lisatöövarustus, mis paigaldatakse pöördkopa asemele.

Hoones on loomulik ventilatsioon, köögis ja märgades ruumides on lisaks sundventilatsioon.
Hoiakule - pilt 6 euroopastuda, kaasajastada vene kultuuri Euroopa elementide ülevõtmisega.
Hudroisolatsiooni - ja kapilaartousu katkestsvad kihid). Kate ja alus voivad koosneda mitmest kihist.

Hea nimi on selline, mille lugemisel on meeskonnal tunne, et tarbija räägib otse sellega.
Hele värvus on tingitud sellest, et kogu malmisolev süsinik on rauaga keemiliselt ühinenud.
Hoonestustus viis on lahtine. Ei ole krundi piirist krundi piirini ja on vaba paigutus maja suhtes.

Hüdrofoobne tsement – saadakse tavalise tsemendi krinkli jahvatamisel koos vett tõrjuva lisandiga.
Hapuks – seetõttu pidi värvi vastavalt laastukogusele üsna täpselt kokku kaaluma.
Hoone põhja - ja lõunatiiva vahel asub terrass kuhu pääseb köögist ja sauna eesruumist.

Hoone lisasoojustamine on üldjuhul piirdetarindite muutmine, mis eeldab ehitusluba ja ehitusprojekti.
Hädavalgusti – valgusti, mis jätkab teatud aja jooksul valguse andmist ka pingekatkestuse
Has been on the market for at least a decade, it has been used sparsely on traditional

Hinnaindeks – seotud pakkumishindadega ja sisaldavad muid hinnalisandeid sõltuvalt eh.
Hoonete maa - alune osa, sh. keldri lagi, peab olema ehitatud mittepõlevast materjalist.
Hoone ruumala – kogu hoone füüsiline maht (ei võeta arvesse hoonealuseid läbisõite)

Hõõrduvus on   materjali   mahu   ja   massi   vähenemine   hõõrde   toimel.
Hoone välistreppe on soovitav varustada varikatusega või varustada soojendusega, et vältida
Hõõrdvaiad - (kandevõime saavutatakse tekkiva hõõrdejõuga pinnase ja vaia vahele).

Hammasratas - , kolbradiaal- ja kolbaksiaalhüdromootori skeemid ja tööpõhimõtted.
Hüdraulilised sideained on tsemendid, portlandtsemendid, tsemendi eriliigid ja hüdrauliline lubi.
Hüdroajam on seade mehhanismide ja masinate käitamiseks vedeliku (õli) vahendusel.

Hõõrdevaiad – kandevoime saavutatakse tekkiva hõõrdejõuga pinnase ja vaia vahel.
Haprus – materjali omadus puruneda järsku ilma eelnevate deformatsioonideta.
Hdf – plaatide levik väga kiire maailmas, hinnanguliselt kasv 20% aastas.

Hüdroisolatsioon on vajalik kaitsmaks hoonet pinnaseniiskuse, sademevee ja survevee eest.
Heledad toonid on aga külmemad ja muudavad ruumi näiliselt avaramaks ning suuremaks.
Hermeetikud - liigid, kasutamine (milline hermeetiku liik, millisele materjalile?)-

Hoone ehitus - ning viimistlusmaterjalide omadustest ning sisekliima parameetritest.
Hallitust on võimalik eemaldada ise või kutsuda selleks spetsiaalsed inimesed.
Hõlma ette on kinnitatud kiil, mis kaitseb eesmisi lõiketeri ja lõhestab puitu.

Hüdrauliline eskavaator - ühest või mitmest elemendist koosnev jäik nool, kopavars ja kopp.
Harktapp on väga sarnane tavalise keeltapiga, kuid lõigatakse vastupidiselt.
Hüdroisolatsiooniks on kahe või kolmekihiga tugevdatud tugikangaga rullmaterjalist kate.

Hadid - Bergisel hüppetorn ; Daniel Leibeskind- juufi holokausti muuseum.
Having on complex steel structures was found in a review of the literature.
Hea mikrokliima on oluline, et tunneksime ennast toas mugavalt nii suvel kui talvel.

Hüdromootor on seade, mis muudab vedeliku rõhuenergia mehhaaniliseks energiaks.
Hea ligipääsetavusega on ka WC, mille juures on silmas peetud puuetega inimeste vajadusi.

Hoones on üks evakuatsioonipääse, mis asub hoone põhjapoolsel küljel.
Hooneks on lasteaed, kinnistu suurusega 3891,2 m2, paiknedes selle keskel.
Hoones on autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid ja pulberkustutid.

Hõõrdevaiad – kandevõime saavutatakse hõõrdejõuga vaia ja pinnase vahel.
Hüdrotehniliseks - , tulekindlaks-, kiirgustihedaks-, happekindlaks- jne betooniks.
Hoone põrandad on kogu ulatuses kollasest mattglasuuriga keraamilisest plaadist.

Hoonel on põranda soojustus ja suured puiduga köetavad kerised saunas.
Hoonel on plaanitud laudadest lagi, mille peal on 300-400mm soojustust.

Hõõrdevaiad - kandevõime saavutatakse hõõrdejõuga pinnase ja vaia vahel.
Hoonel on kokku 7 maapealset korrust, millest esimene o parkla korrus.

Haab - kergemi puuliik, pehme ja poorne, kergesti töödeldav puit.
Hooldustsükli aeg - ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutud seisunditase.
H75 - täisplokk 490*75*190 UH150 490*150*190 RUH380 490*380*190

Heliisolatsioon 20 - 40 dB. Valguse läbivus 69- 81% olenevalt klaaside arvust.
Hoone aadressiks on Tallinna mnt. 40A, Pärnu ning funktsiooniks õppeasutus.
Hööveldamine on materjali lõikamine käsihöövli või höövelmasinaga.

Howell on öelnud: „Kõige praktilisem asi on väga hea teooria.
Hõõrdetakistus on arvutatav laeva veealuse osa välispinna suuruse järgi.
Hüdraulilise sideainega e. tsementstabiliseeritud kihid, mis on suure kandevõimega

Haab - eesti puudest kergeim, pehme, poorne, hästi töödeldav
Haaval on vähe oksi, ta on kiirekasvuline ja odavam kui okaspuu.
Hallas - Murula, K. (2009). Arhitekt ja tema aeg Voldemar Herkel.

Hoone välisseinad on laotud valgest silikaattellisest, seotud puhta vuugiga.
Hõõrduvus on materjali ja mahu ja massi vähenemine hõõrde toimel.
Hüdrofoobne tsement - saada.tsemendiklinkri jahv.koos hüdrofoobse lisandiga.

Hallitus - kahjustustest annab märku spetsiifiline lõhn ruumis.
Harjakrohv - harjaga silutud või laotatud ning silutud krohvipind.

Hüdroisolatsiooni ehitamine on raskem, kui tegemist on vee hüdrostaatilise rõhuga.
Hügroskoopsus on materjali võime imada niiskust ümbritsevast õhust.
Happekindel betoon – Kasutatakse eelkõige keemiatööstuste ehitamisel.

Hoone asukoht on projekteeritud detailplaneeringus ette antud kohale.
Halvim juhtum – võimalik sündmus, millel on halvimad tagajärjed

Harilik pärn on Eesti armastatuimaid õue-, pargi- ja puiesteepuid.
Hdf plaat – toimub termomehaaniliselt kõrgtihe puitkiudplaat.
Hoonel on kuubetuumenrullkate, mille all on 330mm soojustust.

Hajuskiirgus – Kiirgus, mis langeb vaatluskohale peale hajumist.
Hea tapeetimisalus on tasane, jäik, kuiv, puhas ja ühtlase värvusega.

Hapniku maht on atsetüleeni mahust rohkem kui 1,3 korda suurem.
Hõlma alläärele on kinnitatud kulumiskindlast terasest lõiketerad.

Hoone siseuksed on 2,1 m kõrgused puiduspooniga kaetud sileuksed.
Häid tulemusi on saadud isegi langemiskõrgustel kuni 8 meetrit.
Hügroskoopsus on materjali omadus imeda endasse niiskust õhust.

Hallas - Murula, K. (2012). 101 Eesti arhitektuuriteost.
Helilained on kuulmise alus ning helide liikumise eelduseks.
Hoone sise - ja väliskeskkonna üldised arvestusparameetrid

Hoonemahuga on Tartu 20. sajandi üks efektsemaid ansambleid.
Hammasrattast on üks ühendatud ajamiga, teine jookseb kaasa.
Hoidmata on võimatu saavutada töös head lõpptulemust.

Hoone aknad on kahekordse klaaspaketiga puitalumiiniumaknad.
Hoonete demonteerimis - või lammutusprotsess koosneb viiest etapist:
Hõlmaraami keskosas on pesa tõukeraami keraliigendi kuulpea jaoks.

Hügroskoopsus - materjali võime imeda endsse niiskust õhust
Halli ankrul on ka mitmeid teisi olulisi puudusi – näit.
Hoitakse paber - või kilekottides kaitstuna niiskumise eest.

Hoone kandekonstruktsioonideks on kandvad sise- ja välisseinad või karkass.
Hõõrdekindlus on eriti oluline treppide ja põrandate puhul.
H2 kõrgus on 56.52 m Energia- ja survekaod on joonisel.

Halb ehitusalus on tolmliiv, eriti veega küllastunud olekus.
Hapendatud bituumen - saadakse naftabituumenite hapendamise teel.
Harilik tellis - 15 tsüklit; kõnniteeplaat - 100 tsüklit.

Hariliktellis - survetugevus sõltub põletustemp ja ajast.
Hiljem linaõli - värnitsast ja kriidist valmistatud kitiga.
Hoffman - vertikaalne triip, rütm, tihe ruudujaotus.

Haab on Eestis kasvavatest puudest kõige kergem.
Haigestumise tunnuseks on õhupuudus, valu hingamisel ja hingeldus.
Happekindlas kivis on kas puhas kvarts või alumiiniumdioksiid.

Hoonetel on veel malbe fassaadile liibuvad pilastrid.
Hüdroisolatsioonikiht – lõigatakse ära ülaltpoolt tulev vesi.
Hoonel on lamekatus, kattematerjaliks on SBS kate.

Hruštšovka on kahe trepikohaline ja neljakorruseline.
Hüdrauliline löök – kui voolav vesi liiga järsku peatada.
Hoone soojuspidavus on tagatud piisava kihilise soojustusega.

Haardeseadmed – Kiil-,aas- ja fritsioon haardeseade.
Hüdrofoobsed - Takistavad vee liikumist vee boorides.

Haamrike on trummikilega ühenduses alasi kaudu.
Hammasratas on pöörderingiga alalises hambumises.

Hügroskoopsus - võime imeda niiskust endasse õhust.
Hüdrostaatika – uurib tasakaalus olevat vedelikku.

H jalg - ja jalgrattateed koos ülekäiguga.
Hoonestatud maa - alal. Maa-alal paikneb tehnovõrke.

Hoonetel on tavaliselt kasutuseaks 50 aastat.
Hõlm on liikurmasina baasist väljaspool.
Hüdratatsiooniprotsess on eksotermiline ehk vabaneb soojus.

Hea heli - ja bonded board) soojusisolaator.
Heakord – maja ümber tänavakate ehitus.

Hdf – plaat (high density fireboard)
Hilisem juurdeehitus on põhjaseinas asuv käärkamber.

Hollandi plaat on valmistatud suunatud puiduhake.
Hoonesse on ette nähtud sundventilatsioon.

Happekindlus on vajalik erikonstruktsioonides.
Homomorfism – ÜHESUUNALINE VASTAVUS – 69
Hea soojus - &heliisoleeri`võime.On mater.

Haab – Eesti puuliikidest kergeim.

Hoone omanikul on seda võimalik ka ise teha.

Hoopis wafer - plaati, millest järgnevalt:
Horisontaalvuugis on soovitav kasutada veenina.

Hoolikas eeltöötlus on pinnaviimistluse aluseks.

Hoonesse on projekteeritud maaküte.
Hõõrde - ja paindejõudude toimel.

Haavast on tehtud ka katuselaaste.

Hoone tehnilis - majanduslikud näitajad

Heljum – muudab vee sogaseks.
Hoonele on kavandatud lamekatus.

Hea heli - ning soojusisolaator.
Hoonel on juba uus katus peal.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hingavus – paljude odavama hinnaklassi jalanõud on kaetud PU-kihiga, mis muudab need küll veekindlaks, kuid läbi ei pääse ka õhk, mistõttu hakkab jalg higistama ning jalats muutub ebahügieeniliseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hoone üldpind on liiga jämedaks võrdlusaluseks, kuid sõltuvalt kasutaja soovidest on välja töötatud mitmeid põhimõtteid, et kujundada vastavad üldriiklikud normid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hõõrdkrohv – puithõõrukiga tasandatud krohvipind  Jäme pritskrohv – mördi pumba või krohvimis kopaga käsitsi tehtud kare krohvipind.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hõõrdekindluse näitajaks on materjali massikadu hõõrdepinna ühiku kohta. Hõõrdekindlus omab erilist tähtsust treppide ja põrandate puhul.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hüdrotehniline betoon – Nagu juba üleval pool mainitud on tegu betooniga, mis puutub pidevalt veega kokku.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hoone brutopindala on 1 674,7 m2. Sellega pinna maksumusena on 24 280 443, 91 / 1674,7 = 14 498 kr/m2

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hüdraulilised sideained – vajavad kivistumiseks vett ja on ka hiljem märjas keskkonnas vastupidavad
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hoone maht on 8 665 m3. Sellega pinna maksumusena on 24 280 443, 91 / 8665 = 2 802 kr/m2
Vote UP
-1
Vote DOWN
Haprad materjalid on üldiselt nn lahtiste pooridega, st et poorid on omavahel ühendatud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hoonesse on projekteeritud 40 korterit.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hoone õhutihedus on n50Pa ≤ 0,6 korda/h.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Hoonete põhiosad - Hoonete konstruksioonid jagunevad: 1) kandekonstruks- võtavad vastu koormusi (tuul, omakaal, lumi) ja kannavad need üle kas pinnasele või spetsiaalsele alusele.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Haardeala ON EHITISE OSA KUS BRIGAAD TÖÖTAB PÜSIVA KOOSEISUGA. ERINEVAIL OSATÖÖDEL VÕIB HAARDEALADE ULATUS OLLA ERINEV (OLENEVALT TÖÖMHUKUSEST), ET TAGADA KINDEL
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto