Sõnu seletav sõnaraamat

Helcomi ülesanneteks on kordineerida läänemere seiret, hinnata Läänemere olukorda ning koguda andmeid reostuskoormuse kohta, töötada välja soovitusi reostuse piiramiseks, töötab välja erinevaid soovitusi laevadelt ning sadamates pärinevate reostuste piiramiseks ning likvideerimiseks, koordineerib naftatankerite ning teiste ohtlikke jäätmeid vedavate laevade õnnetuste likvideerimist.
Hautamise lõppetapil on arengu staadiumid eraldatavad palja silmaga: • Marjatera polariseerub - üks poolus jääb tumedaks ja teine muutub kahvatuks • Umbes kuu enne koorumist on läbi marjatera koore näha tuksuvat südant • Kaks nädalat enne koorumist on näha silmatäpid • Ka jalad hakkavad üha selgemini paistma enne koorumist • Loote arenedes marjatera toiduvarud vähenevad
Hea söödaväärindus – ühe kg munamassi tootmiseks kulub kanal suhteliselt vähe sööta (tasakaalustatud söötmise korral 2,4...2,6 kg täisratsioonilist kuivsööta, tagasihoidlikuma söötmise korral 3,2...3,5 kg) e. Kiire kasv – tibu kaalub koorudes 30...40 g, kahe ja poole kuu vanuselt juba 1500...1600 g. Tibude kehamass suureneb 80 päevaga ligi 40...50 korda.

Hobikalakasvatus on tavaliselt ekstensiivne tootmine – looduslikes tiikides ilma täiendava söötmiseta, madal asustustihedus (300tk/ha), toodang 100-150 kg/ha. e. Tootmises aga kasutatakse intensiivset tootmist – lisasöötmisega, kõrged asustustihedused, kaubakala 500-1000 kg/ha. 10. Karpkala kasvatamise tsükli põhietapid ja nende kestus.
Hoolimata gps - süsteemi täpsusest ja töökindlusest, on vähe tõenäoline, et traditsiooniline radariga laeva asukoha määramine lõpetatakse ära. Radariga laeva asukoha määramine on siiani muude süsteemide oluline osa. Seega peavad need kaks tehnoloogiat töötama koos, mitte ei asendataks ühte teisega.
Hoiualadel on keelatud need tegevused, mis võivad kahjustada või hävitada elupaika või kasvukohti, kavandatud töö tuleb 1 kuu ette teatada , 1 kuu jooksul vastatakse: a) lubatud b) lubatud tingimustega c)keelatud , hoiualal tegutsemise kohta ei ole vaja teada anda õue ja elamualade kohta.

Hüdroloogia – teadusharu maakera vesikestatas (hüdrosfäärist). Sisevete hüdroloogia Merehüdroloogia ehk okeanoloogia ehk okeanograafia ehk mereteadus Teadus jõgedest ehk potamoloogia Teadus järvedest ehk limnoloogia Teadus soodest ehk telmatoloogia Teadus liustikest ehk glatsioloogia
Hiivama - to heave up Hästi pidav- good-holding Hästi pidav- good-holding Hästi pidav- good-holding Järele laskma- to pay out/away Järele laskma- to pay out/away Järele laskma- to pay out/away Kaikoht- berth Kaikoht- berth
Häiritud on   närvisüsteemi   talitus,  hingamine ja  vereringe.  Temperatuuril  alla  +1°  võivad  karpkalad  hukkuda.  Lõpused  on sel  juhul  turses,  mustjaspunased,  lõpusekaaned osaliselt  avatud.

Hüdrauliliseks löögiks nimetatakse vedeliku rõhu äkilist suurenemist torustikus. See võibolla tingitud voolava vedeliku inertsist ja seadme liikuvate osade inertsist.Kolbpumbal on hüdraulilise löögi leevendamiseks olemas paisupaak.
Horisontaalsel võrgustikul on näidatud teoreetiliste veeliinide asetus, mille lõiked joonestatakse teoreetiliste veeliinidena poollaiusele e. poolplaanile. See on vertikaalprojektsioon, millel on näidatud veeliinide ja ülateki kuju.
Hammasvõõ on   hambumises   hammaslatiga,   ning hammasvõõ   telgpidisel   mliikumisel   pannakse   ümber   oma   telje   põõrlema põõrataspuks koos temaga ühenduses olev plunžer. 

Hea aklimatsioonivõime – kümnete tuhandete lindude üleskasvatamine ühes ruumis pole vähendanud nende produktiivsust j. Suur tapasaagis – 70-75%. Tapasaagis on kõrgem kalkunitel ja kanabroileritel.
Hapnikurežiim on veel säilunud eutrofeerunud oligotroofsetes järvedes, kus hapnik puudub vaid sügavamates põhjalähedastes kihtides ning üleküllastumist veesambas praktiliselt ei esine.
Hea võimalus on kombineerida asustusmaterjali 3 KALAKASVATUSE ERIALA tootmine kaubavähi kasvatamisega – tiikide harvendamisel saadud 2-3 aastased vähid müüakse asustusmaterjaliks.

Hiiglasi on ka meie vetes elavate tuurlaste hulgas, kes kuuluvad kõhrluuliste kalade rühma. Veel üsna pikka aega tagasi püüti Kaspia meres kuni 90 puuda raskusi beluugasid.
Heitvesi - on inimkasutuses olnud ja seejärel loodusesse tagasi lastud vesi.  Kolloid- Mittekristalliline aine , mis koosneb ultramikroskoopilistest osakestest.
Hapnikusisaldus on soovitav hoida 8 mg/l, kuigi angerjas talub hapnikusisaldust vahemikus 3–15 mg/l. Kasvandusse toodud klaasangerjaid söödetakse algul tursa marjaga.

Hiivamisel on Taavetiga vettelasteva päästeparve veeskamine vajalik ankruketi pesu, selleks on ehitatud Ttabel toimub sarnaselt päästepaadi veeskamisele.
Heteroosiks nimetatakse nähtust, kui järglaste fenotüübiline väärtus ületab märgatavalt oma vanemate (või tõu) keskmist fenotüübilist väärtust.
Hüdrometeoroloogilised tingimused – nähtavus, udud, temperatuurid, valitsevad tuuled, tormid, tuulevaikus, veealused ja veepealsed ohud, hoovused, nende iseloom ja tingimused.

Hingamisprotsessil on 3 etappi: 1. etapp (glükolüüs) toimub raku tsütoplasmas, 2. etapp (tsitraaditsükkel) ja 3. etapp (hingamisahel) toimuvad mitokondrites.
Hüdro - termokostüüm (veetürp) peab olema selline, et seda oleks võimalik lahti pakkida ja selga panna ilma kõrvalise abita ……… minutiga.
Haned on vanimad põllumajanduslinnud, on nende aretamisel olnud tulemused tagasihoidlikumad kui näiteks kanade ja partide aretamisel.

Hoovuses on vee transport suunatud tuule suunast 90º paremale (põhjapoolkeral), siis toimub ülemise veekihi liikumine kaldast eemale.
Hink on saanud oma venekeelse nimetuse teravate astelde tõttu, mis asetsevad silmade juures; nende asteldega torkab kalake üsna
Hakohu maru on suuremõõtmeline uurimislaev varustatud mitmete uurimistööde laboritega ja vaatlusvarustusega, sealhulgas vintsidega.

Helcom on tähtsaim Läänemere kaitse organisatsioon mis loodi 1974. aastal ning eesti liitus konventsiooniga 1992. aastal.
Hõõrdepinna kiiruse - ja koormuse režiimile, hakkab õlikile pakksus vähenema ja hõõrdumine võib üle minna kuivhõõrdumiseks.
Huvitav fakt on veel see, et I maailmasõja käigus tellis Venemaa oma laevastiku täiendamiseks allveelaevu ka välismaalt.

Horisontaallaadimisega laevad e. ro-ro-laevad võimaldavad väga kiiresti lastida-lossida laeva vööri või ahtri aparellidenkaudu.
Hea söödaväärindus – Eestis aretatavatel seatõugudel on 1 kg kehamassi juurdekasvuks peekoninuumal kulunud 3,5-4 sü.
Herding effect on fish by the two vessels may increase the capture efficiency in shallow waters and at the surface.

Hammasrataspumbad on laialt kasutatud sest nad on lihtsa ehitusega, kõrge kasuteguri, vastupidavad ja üpris odavad.
Handle - operated turn-foot twist-lock ...............................................................
Hästikavandatud kasvandus on efektiivselt toimiv ettevõte, kus tootmist saab kohandada muutuvale nõudlusele vastavaks.

Hoiualateatis on teatis maa omanikule ja teatab omanikule kaitsealusest objektist väljaspool kaitsealasid
Horisontaalava - on traalnootadel ülemiseselise otste horisontaalne vahekaugus meetrites (traalimisel).
Hülsi sisepind on hoolikalt lihvitud, et ei tekiks hõõrdumist kolvi, kovirõngaste ja hülsi vahel.

Haabjas ehk ühepuupaat oli kalastusaluse ning transpordi vahendina kasutusel juba kiviajal.
Haidega on vähem probleeme, kui võtta kalad välja öösel ja panna võrgud siis tagasi.
Heitmiseks on keelatud: plastik ja tooted sellest, plastiku tuhk jms; lähemal kui 25 miili

Handid on ise väiksemat kasvu ja nemad eelistavad veerandi võrra väiksemat kanuusi.
Helised - signaalid on üldosas; konteineritega ja on raske teistega kokku terviku.
Haabjas - ühest puust lootsik http://www.soomaa.com/?id=64&lang=est (11.01.2011)

Hautamiseks on ohutu kasutada puhast põhjavett, mida soojendatakse ja õhustatakse.
Hõõglambid on lihtsad ja odavad, puuduseks on madal valgusviljakus ja kasutegur.
Haspel on käesoleva määruse tähenduses vahend õngenööri kerimiseks.

Horisontaal cnc - freespink on mõeldud peamiselt nurklike toodete valmistamiseks.
Hallhüljes – (Halichoerus grypus) on Läänemere hüljeste hulgas suurim.
Haalamis tekil on neli sildumis vintse, mille abil lasevad sildumisotsi kaile.

Harjaslõugsed – väikese pikliku kehaga väga liikuvad planktilised loomad.
Half - weight shoes available for midwater and semipelagic fishing.
Halb seljatugi – selg kangestub ja hakkab töö ajal või järel valutama.

Haalamistööde kohtades on haalamise ajal kõrvaliste isikute viibimine keelatud.
Hinnaliseks kõrvalsaaduseks on suled ja udusuled, mida kasutatakse kergetööstuses.
Hammasrataspump - on pump, mille pumpavaks elemendiks on hammasrattad.

Hook - link, length 0.5+2.0 m Quantity: MBL: 300 psc 1.5 t
Hobusekasvatus on jäänud siiski üksikute fanattide pärusmaaks.
Hanedel on võime ladestada organismi suurel hulgal rasva.

Hinnanguks on ka laeva massveeväljasurve teadmine vajalik.
Hoovused – vee horisontaalne liikumine maailmameres.
Hormonaalselt – hüpofüüsi e ajuripatsisuspensiooniga.

Haliinsus – mitu grammi soola on liitris vees, ‰
Hingamistüüp – intensiivse ainevahetusega tüüp.

Hapnikusisaldus on tavaliselt madalaim kevadtalvel.

Heliimpulsi saatehetkel on neoonlamp skaala nullpunktis.
Hõbekajakas – valge-sinihalli sulestikuga.
Hmax on klapi maksimaalne tõus.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Helmeskate on tõesti kena pulmaehe, mis aha ei anna veel põhjust isaskalu eriti kadestada, sest see edevus võib neile minna kalliks maksma.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Hiidhai küttimisel on esinenud õnnetusjuhtumeid, kuna tal on nivõrd hiiglaslik jõud, et ta võib sabalöökidega purustada
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto