SÔnu seletav sÔnaraamat

HĂŒpotees –  esitab tingimused, mille olemasolu korral kuulub Ôigusnorm kohaldamisele;  dispositsioon  –   mÀÀrab   Ă”igussuhtega   reguleeritava   suhte   osaliste   kĂ€itumise,   nende   Ă”igused   ja  kohustused;  sanktsioon – esitab Ôigusliku vastutuse, mis kohaldatakse dispositsiooni nĂ”uete rikkuja suhtes. Skemaatiliselt: Kui 


, siis 


, muidu 


 .
HĂ€daseisund – tegevus, millel on Ă”igusrikkumise tunnused, kuid pandi toime ohu kĂ”rvaldamiseks, mis Ă€hvardas hĂ€dasolijat vĂ”i teist isikut vĂ”i nende Ă”igusi vĂ”i ettevĂ”tte, asutuse vĂ”i organisatsiooni Ă”igusi vĂ”i riigi huvisid. Ei ole Ă”igusrikkumine, kui seda ohtu antud asjaoludel ei saadud kĂ”rvaldada muude vahenditega ning kahju ei ole Ă€hvardanud ohuga vĂ”rreldes ebamĂ”istlikult suur.
HÀÀleĂ”iguslikud on LĂ€tis pĂŒsivalt elavad 18-aastaseks saanud LĂ€ti Vabariigi kodanikud, samuti EL kodanikud, kes on kantud elanike registrisse vĂ€hemalt 90 pĂ€eva enne valimisi antud KOV-s. Esindusnormid: Kuni 2000 elanikku — 7 saadikut; 2001 kuni 5000 elanikku— 9 saadikut; 5001 kuni 20 000 elanikku— 11 saadikut; 20 001 kuni 50 000 elanikku — 13 saadikut; ĂŒle 50 000 elaniku — 15 saadikut”. ________________________________________________________________________________________________________

Hooletus - kĂ€ibes vajaliku hoole jĂ€rgimata jĂ€tmine Raske hooletus- kĂ€ibes vajaliku hoome olulisel mÀÀral jĂ€rgimata jĂ€tmine Mittevaraline kahju kuulub hĂŒvitamisele: -kehavigastuste v tervisekahjustuste tekitamisel -isiku surma ppĂ”hjustamisel vĂ”i ĂŒliraske kehavigastuse tekitamisel -vabaduse vĂ”tmise, au teotamisel -muudel seaduses sĂ€testatud juhtudel Kahju tuleb hĂŒvitada ĂŒhekordselt makstava summana, v.a juhul, kui kahju iseloomule on mĂ”istlik kahju hĂŒvitamine perioodiliste maksudena.
Hagi esemed on abielu lahutamine, lapse elukoha kindlaksmÀÀramine ja ĂŒhisvara jagamine hagi alused on kĂ”ikvĂ”imalikud faktilised asjaolud tĂ€psustada tuleks ettepanekut laste elukoha kohta, elatisest ei ole ĂŒldse vaja rÀÀkida, hageja ei ole nĂ”udnud (dispositiivsuse printsiip!) vana seadustik nĂ”udis ka ĂŒhisvara nimekirja hagiavalduse sisu: TsMS § 364(?) 200. par 377. 202. H esitas hagi K vastu Ă”iguse rikkumise kĂ”rvaldamiseks ja tekitatud kahju eest hĂŒvitise saamise Ă”iguse tunnustamiseks.
Halduskandja - Erinevate organistasioonide ja subjektide kogusummat, kes esinevad nn haldusekandjatena, kelle funktsiooniks on haldusĂŒlesannete tĂ€itmine (riik avalik- halduslik juriidiline isik). Haldusorgan-Organ peab vastama teatud tingimustele: peab olema varustatud avaliku vĂ”imu volitusega ja omama nende teostamiseks vastavaid vahendeid; peab olema organisatsiooniliselt iseseisev; tal peab olema teatud koht Ă”igussĂŒsteemis; tema pĂ€devus peab olema Ă”iguslikult mÀÀratletud.

Hoiuleping –  Leping, millegaÂ ĂŒks isik (hoidja) kohustub hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temaleÂ ĂŒleantud vallasasja ja hoidmise lĂ”ppemisel selle  hoiuleandjale tagastama. // Hoiutasu – Tasu, mida hoidjal on Ôigus saada, kui hoiulepingu pooled on selles sĂ”naselgelt kokku leppinud vĂ”i kui asjaolude  kohaselt vĂ”ib eeldada tasu maksmist ning sel juhul peab hoiuleandja hoiutasu maksma hoidmise lĂ”ppemisel. 
Histriooniline isiksus – teatraalsus, dramaatilisus, sisendatavus, mĂ”jutatavus, ÔÔnes ja labiilne emotsionaalsus, egotsentrilisus, soov olla tĂ€helepanu keskpunktis, vĂ”rgutav vĂ€limus vĂ”i kĂ€itumine, liigne mure kehalise veetluse pĂ€rast Anankastne isiksus – liigsed kĂ”hklused ja ettevaatlikkus, reeglite liigne tĂ€htsustamine, tĂ€iuslikkuseiha, ĂŒlimkohusetundlikkus, rÔÔmudest loobumiseni, liigne pedantsus, jĂ€ikus, kangekauelsus, nĂ”uab teistelt samasugust kĂ€itumist.
Haldusakt on haldusorgani poolt haldusĂŒlesannete tĂ€itmisel avalik-Ă”iguslikus suhtes ĂŒksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku Ă”iguste vĂ”i kohustuste tekitamisele, muutmisele vĂ”i lĂ”petamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, kĂ€skkiri vĂ”i muu

Huviteooria – Avalik Ă”igus lĂ€htub riigi huvist , eraĂ”igus lĂ€htub ĂŒksikisiku kasust Subkordinatsiooni teooria – Avalik Ă”iguses on subjektid alluvussuhetes, eraĂ”iguses ollakse vĂ”rdsetes suhetes TĂ€iendatud subkordinatsiooni teooria – (puudutab avalikku Ă”igust ainult) avalikus Ă”iguses allutakse avaliku vĂ”imu kandjale Miks neid teooriaid kolm on? – JĂ€relikult kahest ei piisa, nendes on mingi puudulikus, Sest kaks esimest on puudulikud.
Hea haldus tĂ€hendab eelkĂ”ige tĂ”husat haldust - menetlusosaliste Ă”iguste tagamine (nt menetlusse kaasamise ja Ă€rakuulamise Ă”igus) tagab haldusele vajaliku informatsiooni, vĂ”imaldades vastu vĂ”tta sisuliselt Ă”ige otsuse (Parrest 2006: 24). Hea halduse mĂ”iste sisaldub paljude riikide seadustes, kuid selle piirid on enamasti ebamÀÀrased, mida peetakse ĂŒldiselt positiivseks, sest see vĂ”imaldab arvestada konkreetset olukorda.
Hagimenetlus – esitatakse hagi (nĂ€iteks vĂ”la vĂ€ljanĂ”udmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud). Menetlusosaliseks vĂ”ib olla ka kolmas isik, kes omab puutumust vaidlusega. Hagimenetluses ei saa kohus ise tĂ”endeid koguda (vĂ€lja arvatud abieluasjas ja pĂ”lvnemisasjas, samuti lapse huve puudutavas vaidluses) ning otsus tuleb langetada vaid poolte esitatud tĂ”endite alusel.

Hms on ĂŒldseadus, mis sĂ€testab haldusvaldkondade ĂŒhised menetlusnĂ”uded; suur osa haldusmenetluse ĂŒksikasjadest tulenevad muudest seadustest vĂ”i nende alusel antud rakendusmÀÀrustest. Seaduses kirjeldatakse haldusmenetlust halduses tehtavate Ă”igustoimingute kaudu – haldusmenetlus on haldusorgani tegevus haldusakti vĂ”i mÀÀruse andmisel, toimingu tegemisel vĂ”i halduslepingu sĂ”lmimisel.
Horisontaalsed kĂŒsimiseviisid - puudutavad ĂŒht vĂ”i teist Ă”iguse kĂŒlge  Õiguse ajalugu- mahkas, kĂ”ige keerulisem Ă”igusteadus, sest kĂŒsides ajaloo kohta peab olema vĂ”imeline ise ajas liikuda, asetama ennast ajalukku  Õiguse sotsioloogia- kĂ”ige noorem Ă”igusteadus, huvitub ĂŒhiskondade tekkest, inimsuhete tekkest, nende arengust  Õiguse teooria Oleneb olukorrast, milline kĂŒsimus Ă”iguse kohta on tĂ€htsam.
Haldusakt on tĂŒhine, kui: 1) sellest ei selgu haldusakti andnud haldusorgan (ebaselgus) 2) sellest ei selgu haldusakti adressaat; 3) seda ei ole andnud pĂ€dev haldusorgan; (pĂ€devus) 4) see kohustab toime panema Ă”igusrikkumise; (Ă”igusrikkumisele kohustamine) 5) sellest ei selgu Ă”igused ja kohustused, kohustused on vastukĂ€ivad vĂ”i seda ei ole muul objektiivsel pĂ”hjusel kellelgi vĂ”imalik tĂ€ita.

Hagimenetlus – konkreetne nĂ”ue 2. hagitamenetlus – a. isiku surnuks tunnistamine surmaaja tunnistamine b. isiku teadmata kadumise fakti tuvastamine c. varahoolduse seadmine, kes kadunud tunnistatud d. eestkostja mÀÀramine e. lapsendamine f. pĂ€randi /hoiumeetmete rakendamine Menetlusosalised: I hagita menetlus a. avaldaja b. muud asjast puudutatud isikud II hagiga menetlus a) hagija b) kostja
Haldusakt on ÔiguspÀrane, kui ta on antud pÀdeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva Ôiguse alusel ja sellega kooskÔlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminÔuetele.
Halduse seaduslikkus tĂ€hendab ĂŒhelt poolt, et haldusvĂ”im tohib individuaalset vabadust piirata ainult siis, kui teda volitab selleks seadus (PS § 3 lg 1 lause 1). Teiselt poolt tĂ€hendab see, et ĂŒkski halduse Ă”igusnorm (mÀÀrus, halduse individuaalakt) ei tohi olla vastuolus ĂŒhegi kĂ”rgemal astmel oleva Ă”igusnormiga (seadus, pĂ”hiseadus). 5. SĂ”ltumatute kohtute poolt tagatav Ă”iguskaitse.

Hooletusega on tegu toime pandud, kui isik paneb toime sĂŒĂŒteo, teadmata sĂŒĂŒteokoosseisule vastava asjaolu esinemist, kuid oleks pidanud seda tĂ€helepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral ette nĂ€gema (nt kassapidaja jĂ€tab hooletusest seifile vĂ”tme ette ning varas viib sealt ara suure rahasumma). Karistusseadustiku kohaselt jaotatakse kuriteod esimese ja teise astme kuritegudeks.
HĂŒpoteetilis - deduktiivne jĂ€reldus empiirilistelt algandmetelt loogiliselt paratamatule jĂ€reldusele, mis algandmetest sĂ”ltuvalt vĂ”ib siiski vale olla (seega on loogiliselt mittekehtiv). HĂŒpoteetilis-deduktiivne jĂ€reldus on sĂŒmmeetriline seletusega: SĂŒllogism rakendatuna reaalsusele (empiiriliselt interpreteeritud sĂŒllogism): Inimesed on surelikud (H) Aristoteles on inimene (T)
Halduseeskiri on haldusesisene akt, mis on esmajĂ€rjekorras suunatud haldusele enesele ning siduv haldusorganitele. Halduseeskirja tunnustena vĂ”ib nimetada tunnused: 1. halduseeskiri on suunatud vastava ametiasutuse töötajaskonnale; 2. halduseeskirja andmise eesmĂ€rk on ĂŒhtlustada organisatsiooni ametnike rakenduspraktikat; 3. jĂ€rgimine on organisatsiooni liikmetele kohustuslik.

Hkms - s sĂ€testatu peale . Nt Isik pöördub kaebusega halduskohtusse minister X kĂ€skkirja seadusevastaseks tunnistamiseks, kuna leiab, et X minister vabastas ta avalikust teenistusest seadusliku aluseta jne. Tsiviilasjad on peamiselt vaidlused isikute vahel tsiviilĂ”iguse valdkonnas, nt isik pöördub maakohtusse kindlustuselt Ă”iglase kahjuhĂŒvitise vĂ€ljamĂ”istmiseks.
Harupoliitikate kooskÔlastus on mahukas riigi keskvÔimu rahastatav ja otsustatav meetmete blokk, s.h. piirkondlikud toetused ja investeeringud. Regionaalpoliitika pÔhiliseks hoovaks on riigieelarve kaudu jagatavad eelarvelised dotasioonid, mille suuruse ja arvutamise metoodika osas lepitakse lÀbirÀÀkimiste kÀigus igaaastaselt kokku kohaliku omavalitsuse liitude ja riigi lÀbirÀÀkimistel.
Hkms mĂ”ttes on haldusakt iga otsustus, mis vastab HKMS § 4 lg 1 tunnustele (HKMS § 4 lg 1 - haldusaktiks, mille peale vĂ”ib halduskohtusse kaevata vĂ”i protestida, on avalik- Ă”iguslikke haldusĂŒlesandeid tĂ€itva asutuse, ametniku vĂ”i muu isiku korraldus, kĂ€skkiri, otsus, ettekirjutus vĂ”i muu Ă”igusakt, mis on antud avalik-Ă”iguslikes suhetes ĂŒksikjuhtumi reguleerimiseks.

HĂŒvitise miinimummÀÀr on 25 % piletihinnast, kui reis hilineb vĂ€hemalt: - maksimaalselt 4 tundi kestma pidanud sĂ”idul hilineb laev saabumisel ĂŒle 1 tunni - 4 kuni 8 tundi kestma pidanud sĂ”idul hilineb laev saabumisel ĂŒle 2 tunni - 8 kuni 24 tundi kestma pidanud sĂ”idul hilineb laev saabumisel ĂŒle 3 tunni - ĂŒle 24 tunni kestma pidanud sĂ”idul hilineb laev saabumisel ĂŒle 6 tunni-
HoonestusĂ”igus – ulatub lisaks ehitisealusele maale ka kinnisasja osale, mis on vajalik ehitise kasutamiseks; maatĂŒki omanik kaotab Ă”iguse nimetatud maad vallata ja kasutada - on vajalik neile, kellel ehitis on pĂŒstitatud vĂ”i kes soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale - on vajalik, kui tahetakse, et maa ja sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitised oleksid erinevate isikute
Hiljem pĂ”hja - Itaalias algas rooma Ă”iguse uus Ă”itseng, kui sealsed Ă”igusteadlased koostasid sĂ€ilinud materjalist ĂŒhtse sĂŒsteemi ning rakendasid rooma Ă”iguse sĂ€tteid ja pĂ”himĂ”tteid oma aja ĂŒhiskonna tarbeks. XI saj lĂ”pus Bolognas hakkasid nn glossaatorid eriti Digesta’t teoreetiliselt ĂŒmber töötama, sellel töötlusel rajanes mandri hilisem Ă”igusteooria.

Halduse seaduslikkus tĂ€hendab ĂŒhelt poolt, et tĂ€itevvĂ”im tohib individuaalset vabadust piirata ainult siis, kui teda volitab selleks seadus, ja teiselt poolt, et ĂŒkski halduse Ă”igusnorm (mÀÀrus, ĂŒldkorraldus, halduse individuaalakt) ei tohi olla vastuolus ĂŒhegi kĂ”rgemal astmel oleva Ă”igusnormiga (seadus, PS). Selle pĂ”himĂ”tte keskne sĂ€te on PS § 3 lg 1 I lause.
HĂŒpnoos - unetaoline seisund, kutsutakse esile meetodeid kasutades- sĂ”nalised sisendused, monotoonsed Ă€rritajad, muutumatute fikseeritud pilguga objektide, vĂ€ikese kontsentratsiooniga narkootiliste ainete kasutamine. SĂ€ilib valvepiirkond ajukoores (kĂ”nekeskus), suureneb sugereeritavus- valdav osa ajukoorest on pidurdunud, ei saa vahendada enesekontrolli.
Hagimenetluses on hagi esitanud isik, kelle Ă”igusi on vĂ€idetavalt rikutud e kes Ă”iguskaitset taotleb, hageja ning kostjaks isik, kelle vastu hagi esitatakse e kelle vastu Ă”iguskaitset taotletakse. Seega on formaalses mĂ”istes poolteks need isikud, kes on hagiavalduses pooltena nimetatud. Üldjuhul langevad menetluse pooled kokku eraĂ”igusliku vaidluse pooltega.

HÀdaseisund on olukord, mis vajab inimese aktiivset sekkumist ja ka mingi kahju pÔhjustamist, et ara hoida suuremat kahju, nÀiteks on kahjutule teisele hoonele leviku tÔkestamiseks tuletÔrjujad sunnitud lammutama kuurid, laeva karidelt pÀÀstmiseks ja sellega ka meeskonna pÀÀstmiseks heidetakse merre osa laeva lastist jms. 3. Kurjategija kinnipidamine.
Haldusorgan on teinud ettepaneku halduslepingu sĂ”lmimiseks (adressaat); ïŹ 3) isik, kelle Ă”igusi vĂ”i kohustusi haldusakt, haldusleping vĂ”i toiming vĂ”ib puudutada (kolmas isik); ïŹ 4) haldusorgan, kes peab seaduse vĂ”i mÀÀruse kohaselt esitama menetlevale haldusorganile arvamuse vĂ”i kooskĂ”lastuse Ă”igusakti andmiseks vĂ”i toimingu sooritamiseks.
Haldusorgan ennistada – nii omal algatusel kui ka menetlusosalise taotlusel, kuid seda vaid juhul, kui: 1. menetlustĂ€htaeg on mööda lastud mĂ”juval pĂ”hjusel; 2. menetlustĂ€htaja ennistamise pĂ”hjendatud taotlus on esitatud kahe nĂ€dala jooksul pĂ€rast menetlustoimingu sooritamist takistava asjaolu Ă€ralangemist; 3. seadus ei keela menetlustĂ€htaega ennistada.

Huviteooria – Avalik Ă”igus lĂ€htub riigi huvist , eraĂ”igus lĂ€htub ĂŒksikisiku kasust; Subkordinatsiooni teooria ehk subjekti teooria – Avalik Ă”iguses on subjektid alluvussuhetes, eraĂ”iguses ollakse vĂ”rdsetes suhetes; TĂ€iendatud subkordinatsiooni teooria – (puudutab avalikku Ă”igust ainult) avalikus Ă”iguses allutakse avaliku vĂ”imu kandjale.
Hochenbach - Bishofi sĂŒsteemi puhul saab kvoodi, jagades 400 000 9-ga (8+1). Kvoodiks tuleb 44 444. Sellise kvoodi puhul saab A endiselt 2 mandaati, B saab 1 mandaadi juurde (kokku 2), C ja D saavad endiselt ĂŒhe ja E saab ikka 0. Endiselt on kĂŒllalt suur hÀÀlte jÀÀk, seekord 33.3%, aga Ă”nnestus jagada 1 mandaat rohkem kui Hare sĂŒsteemiga.
HoonestusĂ”igus - isik, kelle kasuks see on seatud, Ă”igus omada kinnisasjal sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitist (koormab maatĂŒkki). RealiseerimisĂ”igused Omanik vĂ”ib teise isiku kasuks seada Ă”iguse asja realiseerimiseks teatud asjaolude saabumisel (nt omanik ei tĂ€ida lepingust tulenevaid kohustusi) OmandamisĂ”igus - asjaĂ”iguslik ostueesĂ”igus.

Halduskohtu kontrollile on allutatud ka notari ja perekonnaseisuametniku Ôigusaktid ja toimingud. PÔhimÔtteliselt on kaebuse esemeks ka teatamistoimingud (hoiatused, kutsed, meeldetuletused, teated jne.). Nimetatud aktid ei ole Ôigusliku tÀhenduseta, sest nad peavad olema kehtiva Ôigusega kooskÔlas ning vÔivad omada teatud Ôiguslikke tagajÀrgi.
HĂ€lvik on fĂŒĂŒsiliselt vĂ”i psĂŒĂŒhiliselt defektne isik 6. Normaliseerimise vahenditena pakutakse psĂŒĂŒhilist (psĂŒĂŒhiliste hĂ€lvete puhul) vĂ”i somaatilist (fĂŒĂŒsiliste hĂ€lvete puhul) ravi vĂ”i kahjutukstegemist - Vangistuse puhul toime, mida me saavutame, ongi eelkĂ”ige, et sel ajal, kui isik on kinnipidamiskohas, on ta kahjutu.
HĂŒpotees - eluliste asjaolude kirjeldus, mille seadusandja on tegelikkusest vĂ€lja valinud, transformeerinud Ă”iguskeelde ja kirja pannud Ă”igusnormis (juriidiline asjaolu). Lihtne hĂŒpotees- seadusandja on tegelikkusest vĂ€lja valinud 1 elulise asjaolu, fikseerinud selle ja sellest ĂŒhest piisab Ă”igusliku tagajĂ€rje saamise jaoks.

Hiinlased on need, keda ĂŒhendab sama “rass veri ja kultuur”. Hiina identiteet , mi 20 saj, vĂ€ltel kannatanud nii paljude LÀÀne kallalekippumiste lĂ€bi on nĂŒĂŒd ĂŒmberkujundamisel hiina kultuuri pĂŒsielementide osa. Ajalooliselt on see identiteet ĂŒhtlasi olnud sobitatav erinevat laadi vahekorraga Hiina riigi keskvĂ”imudega.
Halduse sisuks on konkreetsete abinĂ”ude rakendamine ĂŒksikjuhtumite reguleerimiseks ning kindlaksmÀÀratud plaanide teostamiseks ja elluviimiseks. Halduse sisuks on ka selliste ĂŒlesannete tĂ€itmine, mis ei ole otseselt seaduses antud. See hoiab Ă€ra halduse liiga passiivseks muutumise tingituna seadusandluse aeglasest protsessist.
Halduse seaduslikkus tĂ€hendab ĂŒhelt poolt, et haldusvĂ”im tohib individuaalset vabadust piirata ainult siis, kui teda volitab selleks seadus (§ 3 lg 1 lause 1), ja teiselt poolt, et ĂŒkski halduse Ă”igusnorm (mÀÀrus, halduse individuaalakt) ei tohi olla vastuolus ĂŒhegi kĂ”rgemal astmel oleva Ă”igusnormiga (seadus, pĂ”hiseadus).

Haldusmenetluse seadus on ĂŒldseadus, mis sĂ€testab haldusvaldkondade ĂŒhised menetlusnĂ”uded; suur osa haldusmenetluse ĂŒksikasjadest, nĂ€iteks taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja tĂ€htajad, tulenevad muudest seadustest vĂ”i nende alusel antud rakendusmÀÀrustest. Haldusmenetlusel on esmajoones tĂ€htsust ametiasutuste jaoks.
Homo sapiens - ehk siis nĂŒĂŒdisinimene on kui destruktiivne olend, kes liigutab end alles siis kui see on tulutoov ja kasulik.
HoonestusĂ”igus – kinnisasja vĂ”ib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks on hoonestusĂ”igus seatud, on vÔÔrandatav ja pĂ€randatav Ă”igus omada kinnisasjal tĂ€htajaliselt sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitist HoonestusĂ”igus on vajalik neile, kelle ehitis on pĂŒstitatud vĂ”i kes soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale.

Heauskne omandamine – vallasasjaĂ”iguses tĂ€idab Ă”igusnĂ€ivuse ĂŒlesannet valdus (kehtib eeldus, et asi kuulub isikule, kelle valduses see asi on). Eeldused: Seaduslik valdus VĂ€listavad asjaolud: Omandamist ei toimu, kui asi oli omanikult varastatud, kadunud vĂ”i muul viisil tema tahte vastaselt tema valdusest vĂ€lja lĂ€inud.
Halduse seisukohast on nÔukoja roll suhteliselt vÀike ning esimese ja teise astme kohtud on justiitsministeeriumi valitsemisalas, siis asubki kohtuhaldusaparaat justiitsministeeriumi juures. Minister kinnitab kohtute eelarved, vÔttes arvesse kohtute haldamise nÔukoja seisukoha kohtute eelarvete kujunemise ja muutmise kohta.
Haldusekandjateks on (liigid): - riik avalik-Ă”igusliku juriidilise isikuna; - kohalik omavalitsus avalik-Ă”igusliku juriidilise isikuna; - muud avalik-Ă”iguslikud juriidilised isikud; - fĂŒĂŒsilised ja eraĂ”iguslikud juriidilised isikud, kes tĂ€idavad avaliku halduse ĂŒlesandeid seaduse, haldusakti vĂ”i halduslepingu alusel.

HĂŒpomaania – kĂ”rgenenud vĂ”i Ă€rritunud meeleolu, vĂ€hemalt 4 pĂ€eva, vĂ€hemalt 3 maania tunnust, mĂ€rgatav muutus Ei pĂ”hjusta: olulist sotsiaalset vĂ”i tööalast hĂ€iret, hospitaliseerimist TsĂŒklotĂŒĂŒmia Vahelduvad: hĂŒpomaniakaalsed, kerged depressiivsed episoodid Kestus: ĂŒle 2 aasta, sĂŒmptomiteta alla 2 kuu
Hoiuleping - selle alusel hoiule vÔtja kohustus hoiule andjale viimase nÔudel tagasi andma hoiule antud vallasasja.
HĂŒpoteegiga on tagatud nĂ”ue, sellele nĂ”udele kolme aasta jooksul enne kinnisasja mĂŒĂŒmist sundenampakkumisel vĂ”i pankroti vĂ€ljakuulutamist vĂ€lja maksmata intressid, samuti viivis ja vĂ”la sissenĂ”udmise kulutused, hĂŒpoteegipidaja poolt kinnisasja omaniku eest tasutud kindlustusmaksud ning muud kĂ”rvalnĂ”uded.

Halduskolleegium on mĂ€rkinud, et „eraelu puutumatuse riivena kĂ€sitatakse muu hulgas isikuandmete kogumist, sĂ€ilitamist, kasutamist ja avalikustamist” (RKHKo 12.07.2012, 3-3-1- 3-12, p 19). Andmete, sealhulgas isikuandmete hulk ja neis sisalduv teave ĂŒha suureneb ja sekkumine isikuandmete sfÀÀri ĂŒha laieneb.
Heaks nĂ€i - teks on siinkohal 2009. aasta mĂ€rtsikuus alanud koostöö Heateo Sihtasutusega (mĂ”nel osaleval advokaadi- bĂŒrool algas koostöö juba varem), mille eesmĂ€rk on leida ĂŒhiskonda positiivselt mĂ”jutavad sotsiaalsed ettevĂ”tted, toetada neid materiaalselt, aga ka erinevate teadmiste ja kogemustega.
Huviga ehk töötaja töösuhtes omandatud teadmised vĂ”ivad tööandjat oluliselt kahjustada; piirang on mĂ”istlikult ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt piiritletud; 2) on sĂ”lmitud kirjalikult; 3) selle eest makstakse hĂŒvitist; 4) see on sĂ”lmitud kuni ĂŒheks aastaks arvates töölepingu lĂ”ppemisest.

HÀÀletamis - ja kandideerimisĂ”igus - HÀÀletamisĂ”igus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispĂ€evaks saanud 18-aastaseks ja kelle pĂŒsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas vĂ”i linnas.
Halduskolleegium on mĂ€rkinud, et eraelu puutumatuse riivena kĂ€sitatakse muu hulgas isikuandmete kogumist, sĂ€ilitamist, kasutamist ja avalikustamist118. TĂ€nasel infotehnoloogia ajastul vĂ”ib julgelt vĂ€ita, et isikuandmete hulk ja neis sisalduv teave ĂŒha suureneb ja sekkumine isikuandmete sfÀÀri aina laieneb.
Haldusorgan on teinud ettepaneku halduslepingu sÔlmimiseks (4) KohtuvÀlise menetleja ametnik on kohustatud esitama (adressaat); menetlusalusele isikule ja teistele menetlusosalistele ning kohtule oma 3) isik, kelle Ôigusi vÔi kohustusi haldusakt, haldusleping vÔi toiming pÀdevust tÔendava tunnistuse.

Hagejad on rajanud oma haginÔude pÔhivÀite nÔudeÔiguse pÀrimise osas sellele, et kuna U. Kombe elas tagastatavas majas kuni oma surmani, saab ta lugeda pÀrandi vastuvÔtnuks vara 13. Kassatsioonkaebuses viidatud TsK § 536 lg-t 4 ei saa asja lahendamisel kohaldada, kuna selle valdama asumisega.
Haiglad - karantiin; sadamad vĂ”i piirivööndid - nt sulgemine; vaid maksuparadiisis jms); 3) riigi territooriumi haldusjaotuse ĂŒksus(t)es, mis Ă”igusaktis vastavalt ka sĂ€testatakse (pealinnas; X vallas vĂ”i maakonnas; kolmes provintsis; ĂŒksnes territoriaalvetes vĂ”i kontinentaalselfi osas jne).
Huviteooria kohaselt on avalik Ă”igus see, mis on seotud riigi huvidega, eraĂ”igus see, mis on seotud ĂŒksikisiku kasuga3. TĂ€napĂ€evaks on aga Ulpianuse huviteoorial pĂ”hinev eristus muutunud ebapiisavaks - osa avaliku Ă”iguse norme kaitseb erahuve, ning samas vĂ”ib eraĂ”iguse norm lĂ€htuda avalikest huvidest.

Heredis – pĂ€rija asendamine 3. paterfamilias – pereisa; materfamilias – pereema; fili/filiae familias – pere pojad/tĂŒtred; 4. emptio-venditio – ost-mĂŒĂŒk; lex venditionis – mĂŒĂŒgiseadus 5. cura prodigi – rasikaja esindaja; cura furiosi – mentaalselt haige inimese esindaja; cura
Hinnaalandamine - Eeldus: mittekohase tĂ€itmise vastuvĂ”tt Tahteavaldus teisele poolele, Hinda vĂ€hendatakse vĂ”rdeliselt kohustuse mittekohase tĂ€itmise vÀÀrtuse suhtele kohase tĂ€itmise vÀÀrtusesse, Alternatiiv kahju hĂŒvitamisele MĂ”istlik kasutada juhul, kui ei ole veel kogu lepingusummat tasutud.
HukkamĂ”istjate hukkamĂ”sitmine - kurjategija paneb kuriteo toime ja vĂ€idab, et politsei ja teised, kes tema kĂ€itumist kritiseerivad, pole ise sugugi ausad ja nad teevad ise ka pĂ€tti ning seega pole neil moraalset Ă”igust sĂŒĂŒdistada, sest hukkamĂ”istjad ise pole paremad; nt tĆĄetĆĄeeni terrorist, purjus politseinik.

Hooletus – kĂ€ibes vajaliku hoole jĂ€rgimata jĂ€tmine Raske hooletus - kĂ€ibes vajaliku hoole olulisel mÀÀral jĂ€rgimata jĂ€tmine Kutsealane hooletus – kui isik tegutseb kutsealal, siis hinnatakse tema hoolsust selle jĂ€rgi, kuidas oleks kĂ€itunud mĂ”istlik ja kogenud sama kutseala esindaja.
HĂ€vitamise vormid on lubatud (abort) vĂ”i diskuteeritakse nende vĂ”imaliku lubamise ĂŒle (eutanaasia). Kui aga mĂ”elda nĂ€iteks terrorismivastase eriĂŒksuse tegevusele, kus inimese tapmine teatavatel tingimustel on lubatud vĂ”i isegi kohustuslik, tundub see ebajĂ€rjekindlusena inimelu pĂŒhaduse kaitsmisel.
HaldusĂ”iguse normistikus on olulisel kohal veel need, milledega reguleeritakse riigi- ning omavalitsusteenistujate Ă”iguslik seisund, avaliku teenistuse alused, tingimused ning kord, aga samuti pĂ€devus otsustusprotsessis ja eriti: diskretsiooni ehk suva maht oma ĂŒlesannete teostamisel ning suhtlemisel rahvaga.

Hinnaalandamine on   Ôiguskaitsevahend,  kus   lepingupool  vÔtab   vastu  kohustuse   mittekohase  tÀitmise,   kuid  selle  tingimuseks on tasumisele kuuluva hinna alandamine vÔrdeliselt kohustuse mittekohase tÀitmise vÀÀrtuse suhtele  kohase   tÀitmise   vÀÀrtusesse.
HaldusĂ”iguse ĂŒldpĂ”himĂ”tted on kindlaks mÀÀratud pĂ”hiseaduses, konkreetne normistik sisaldub seadustes, eelkĂ”ige konstitutsioonilistes seadustes, nagu Vabariigi Valitsuse seadus (RT I 1995, 94, 1628), aga ka seadusjĂ€rgsetes Ă”igusaktides, peamiselt seaduse alusel ja tĂ€itmiseks antavates Vabariigi Valitsuse
His book – it is still plagiarism (e.g. “This author is the cheap prostitute selling the cheap ideas” Author X. BUT! If I say “According to author X this author is 
 “- it is plagiarism). When you have no quotation marks but have rendered other author’s ideas – be very careful.

HĂŒvitamise erikoosseis - ei nĂ”ua kahjutekitaja sĂŒĂŒd) mĂ”tte kohaselt on ettenĂ€itamist nĂ”udev isik kohustatud isikule hĂŒvitama ka kahju, mis tekib asja ajutise kasutuse Ă€rajÀÀmise tĂ”ttu - see kahju, mis asja valdajal tekib, kuna ta ei saa asja kasutada sel hetkel, kui ta peab asja ette nĂ€itama.
Halduskohtus on menetlusosalisteks: pooled (kaebaja ja vastutaja), kolmas isik ja kaasatud haldusorgan. Halduskohus lahendab vaidlusi, mille ĂŒks pool on riik vĂ”i omavalitsus (vĂ”i ametnik), kes on oma avalik-Ă”iguslikke ĂŒlesandeid tĂ€ites rikkunud inimese (vĂ”i juriidilise isiku) Ă”igusi.
Heauskne omandamine - Kui isik omandab tehinguga kinnisomandi vÔi piiratud asjaÔiguse kinnistusraamatusse kantud andmetele tuginedes, loetakse kinnistusraamatusse kantud andmed tema suhtes Ôigeks, vÀlja arvatud juhul, kui omandaja teadis vÔi pidi teadma, et kinnistusraamatusse kantud andmed on

HĂ€lbekĂ€itumine on seotud psĂŒĂŒhiliste hĂ€lvetega, nt. sĂŒĂŒtundega kurjategijad. HĂ€lbekĂ€itumise teel seaks kurjategijat kiustades teda kuritegelikust kĂ€itumisest eemaldada. Isik vĂ”ib hĂ€lbelĂ€itumisse sattuda, kujutades ennast sotsiaalse loomane ehk seksuaaltung (libido) viib teda edasi.
Hagimenetluses on sageli vajalik esitada tÀiendavaid tÔendeid, teha taotlusi, kutsuda vÀlja tunnistajaid jne. Seega, peab vÀga hoolikalt kaaluma, kas asjal on olemas kiir- menetluse eeldused (TsMS paragrahv 481), vÔi siiski vÔib eeldada, et pigem on kiirmenetlust vÀljastavad asjaolud.
HĂ€daseisund - tegevus millel on Ă”igusrikkumise tunnuseid, kuid mis pandi toime ohu kĂ”rvaldamiseks Kohustuste kollasioon tegu, millega rikutakse Ă”iguslikku kohustust ei ole Ă”igusvastane, kui isik peab tĂ€itma ĂŒheaegselt mitut Ă”iguslikku kohustust ja kĂ”igi tĂ€itmine pole vĂ”imalik.

Huviteooria – ‱ Avalik Ă”igus on see, mis lĂ€htub ĂŒhiskonna ehk avalikust huvist ‱ EraĂ”igus on see, mis lĂ€htub ĂŒksikisiku huvist (kasust) ‱ SUBJEKTITEOORIA – ‱ Avalik Ă”igus on see, kus vĂ€hemalt ĂŒks subjektidest peab olema riik ehk avalik-Ă”iguslik juriidiline isik.
Haldusmenetlus on avalik. Haldusorgan hoolitseb haldusmenetlust kÀsitleva olulise teabe (dokumentide esitamise juhendid, nÀidisvormide tÀitmise juhendid, blanketid jms) vÀljapaneku eest oma asukohas ning avaldab selle teabe oma ametlikul veebilehel, kui see haldusorganil on olemas.
Hart on visandanud haritud inimesele intuitiivselt tajutava skeemi Ă”igusest oma 1961.a. avaldatud teoses “The Concept of Law.”(Hart, H. L. A. (1961) The Concept of Law. The Clarendon Press, Oxford, lk 3.), mis eesti keeles on esitatud Mario Rosentau poolt alljĂ€rgmiselt.

HĂŒpoteesis on fikseeritud: a) tegu ning teo tagajĂ€rg oma aegruumis tĂ€pselt piiritletud faabulas ning kĂ”igis eritunnustes; b) see objekt, millele see teoreetiline tegu koos tagajĂ€rjega on suunatud kĂ”igis objekti eritunnustes. c) vastutust kergendavad vĂ”i raskendavad asjaolud.
Hend on kujunenud kohtuniku siseveendumuse pÔhjal ja vÀljendab seda, kuid erineb tavapÀrasest praktikast. Kohtunikul on Ôigus tÔlgendada seadust oma siseveendumuse alusel tavapÀrasest erine- valt. See ei vÀlista aga seaduse tundmise ning enese tÀiendamise kohustust.
HaldusĂ”igusnorm on abstraktne ja ĂŒldkohustuslik kĂ€itumisreegel, mille esemeks on haldusĂ”igussuhe. HaldusĂ”igusnorm reguleerib vahekordi, mis tekivad avaliku halduse teostamisel. See mÀÀrab haldusorganite, asutuste, kodanike jt nĂ”utava, lubatava vĂ”i soovitava kĂ€itumise piirid.

HĂ€dakaitset on piiratud juhtudel, kui rĂŒnnatakse vĂ€ga vĂ€ikese tĂ€htsusega Ă”igushĂŒve ‱ Kaitse toodud nĂ€idete vastu on piiratud — vĂ”imaluse korral tuleb taanduda vĂ”i alustada kaitset defensiivselt ja alles hĂ€davajaduse korral minna ĂŒle aktiivsele kaitsele HĂ€daseisund
Haldusakti on erinevates teooriates pĂŒĂŒtud mÀÀratleda vĂ€ga erineval moel.
HĂ”ljumisaeg on ajavahemik tehingu tegemisest kuni tingimuse saabumiseni vĂ”i selle saabumise vĂ”imatuse ilmnemiseni (TsÜS § 106 lg 1). a) EdasilĂŒkkava tingimusega tehingu puhul hakkab kĂŒll tehing kehtima tingimuse saabumisel, aga juba enne seda kaitstakse Ă”igustatud poolt.

Hagimenetluse korral on keel, milles esitati hagiavaldus (ĂŒks 23-st Euroopa Liidu ametlikust keelest), kohtumenetluse keeleks, see tĂ€hendab keeleks, milles menetlus kulgeb. Eelotsuste puhul on kohtumenetluse keele selle liikmesriigi ametlik keel, kes Euroopa Kohtu poole pöördus.
Hoidjal on Ă”igus Kaupu samal laopinnal ĂŒmber paigutada seda hoiuleandjaga kooskĂ”lastamata. Hoidjal ei ole Ă”igust Kaupu ĂŒmber paigutada ĂŒhest laost teise vĂ”i ladustada kolmanda isiku juures ilma hoiuleandjalt eelnevalt nĂ”usolekut saamata vastavalt LS paragrahvile
HĂ€daseisund - (Tegu ei ole Ă”igusvastane, kui isik paneb selle toime, et kĂ”rvaldada vahetut vĂ”i vahetult eesseisvat ohtu enda vĂ”i teise isiku Ă”igushĂŒvedele, tema valitud vahend on ohu kĂ”rvaldamiseks vajalik ning kaitstav huvi on kahjustatavast huvist ilmselt olulisem.

Haigekassal on tööÔnnetuse vĂ”i kutsehaiguse tagajĂ€rjel makstud hĂŒvitise tagasinĂ”udeĂ”igus ĂŒksnes juhul, kui tööandja on tööÔnnetuse vĂ”i kutsehaiguse pĂ”hjustamise eest vastutav, st et ta pĂ”hjustas tööÔnnetuse oma kohustuste rikkumisega ja ta oli sĂŒĂŒdi.
Halduskoostööseadus – KOV ĂŒksuse, muu avalik-Ă”igusliku juriidilise isiku, eraĂ”ig juriidilise isiku vĂ”i fĂŒĂŒsilise isiku vĂ”ib volitada riigihaldus ĂŒlesandeid tĂ€itma seaduse alusel antud haldusaktiga – peab olema seaduslik volitus, ei saa volitada nĂ€iteks mÀÀrusega.
HĂŒpoteegipidajal on Ă”igus nĂ”uda vastavate tingimuste saabudes, s.o tavaliselt hĂŒpoteegiga tagatud nĂ”ude mitterahuldamise korral, vĂ”lasumma tasumist hĂŒpoteegiga koormatud kinnisasja mĂŒĂŒgist saadud rahast ja kinnisasja omanik on kohustatud lubama kinnisasja mĂŒĂŒmist.

HaldusĂ”igussuhted – Ă” suhete 1 liike (vĂ€hemalt 2 Ă” subj vaheline Ă”iguslik seos, mis tekib Ă”n alusel konkreetsest asjaolust). Kui n on hĂ”n, siis on tegemist hĂ” suhtega (seotud subj av Ă”-ga). HĂ” suhe on ĂŒhest kĂŒljest subj av Ă” tagajĂ€rg, kuid on ka selle eeldus.
Haldusakti motiveerimine on vajalik selleks, 1) et isik, kellele haldusakt on adresseeritud, mÔistaks, miks ja millisel Ôiguslikul alusel on haldusakt antud; 2) et haldusakti seaduslikkust kontrollival asutusel, sh kohtul, oleks vÔimalik otsustada, kas haldusakt on seaduslik.
HĂ€lbekĂ€itumine – lĂ€heb vastuollu ĂŒldiselt jĂ€rgitavate normidega.

HÀÀletamisĂ”igus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispĂ€evaks saanud 18-aastaseks ja kelle pĂŒsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas vĂ”i linnas.
HĂŒpoteegi lĂ”petamisel on selleks isikuks hĂŒpoteegipidaja, kasutusvalduse lĂ”petamisel kasutusvaldaja jne. Kolmanda isiku kasuks koormatud piiratud asjaĂ”iguse lĂ”petamisel (nt hĂŒpoteegiga koormatud hoonestusĂ”iguse lĂ”petamine) on tĂ€iendavalt vaja ka lĂ”petatavat Ă”igust
Hoolsuskohustus – juhtorgani liikmelt tavaliselt oodavat hoolega.

Haldusorganid – kĂ”ik tĂ€idesaatva riigivĂ”imu struktuurid – riigiasutused, - ametnikud ja kollektiivorganid, ka KOV asutused ja organid ja iseseisvad avalik-Ă”iguslikud juriidilised isikud (TÜ) aga ka eraisikud (notar9 kui nad tĂ€idavad avalikke ĂŒlesandeid)
Halduslepingud on ka lepingud EL struktuuritoetuste maksmisel, lepingud riigieelarvest toetuste saamiseks jne. 21 c) Avalike ĂŒlesannete delegeerimise lepingud on ĂŒldjuhul avalik-Ă”iguslikud, sest nad mÀÀravad kindlaks ka avaliku teenuse kasutamise tingimused.
HĂ€daseisund - tekib mitte inimese Ă”igusevastasest rĂŒndest, vaid mingit ohtu pĂ”hjustava teguri toimel, selle ohu kĂ”rvaldamine ei ole ĂŒldreeglina vĂ”imalik, tekitamata kahju teiste isikute Ă”igushĂŒvedele, vahend, mis valitud ohu kĂ”rvaldamiseks on vajalik.

HÀdaseisund - ohuseisund (1) Isik, kes tekitab kahju ennast vÔi teist isikut vÔi vara Àhvardava ohu tÔrjumiseks, ei tegutse Ôigusvastaselt, kui kahju tekitamine on vajalik ohu tÔrjumiseks ja kahju ei ole Àhvardanud ohuga vÔrreldes ebamÔistlikult suur.
Hallotsinogeenid – mĂ”ju 5-15min – 4-12(24)tundi Looduslikud: meskaliin , psilotsĂŒbiin SĂŒnteetilised: LSD (lĂŒsergiidhappe dietĂŒĂŒlamiid) MDA(metĂŒleendioksĂŒamfetamiin) MDMA(metĂŒleendioksĂŒmetĂŒĂŒlamfetamiin) TMA(trimetoksĂŒamfetamiin) PCP(fentsĂŒklidiin)
Hageja Ôigus on esitada hagi ning juba esitatud hagi puhul mÀÀratleda vaidluse ulatus- haginÔuet vÀhendada vÔi suurendada, muuta hagi alust ja eset, taotleda kostja asendamist. Hagejal on Ôigus hagi igal ajal tagasi vÔtta vÔi hagi menetlusest loobuda.

Haldusorgan on kohustatud hoidma riigi- ja Àrisaladust ning hoidma saladuses salastatud vÀlisteabe ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmeid Haldusmenetluses tuleb jÀrgida isikuandmete töötlemise korda vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Hommiku - ja Ă”htumaise mĂ”tteviisi kujunemise periood - 692 – 1054. 692.a. toimunud Trullo kirikukogu jĂ€rel jĂ€i kiriku ĂŒhtsus, samuti kanoonilise Ă”iguse ĂŒhtsus veel pĂŒsima, kuid arengutendentside erinevus Ida ja LÀÀne vahel jĂ€rjest suurenes.
HoonestusĂ”igus on vajalik neile, kellel ehitis on pĂŒstitatud vĂ”i kes soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale. HoonestusĂ”igus on ka ainsaks vĂ”imaluseks juhul, kui tahetakse, et maa ja sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitised oleksid erinevate isikute omandis.

H valdus on J suhtes omavoliline § 40 lg 2(-) - valduse Ă€ravĂ”tmine § 40 lg 2 (?) - tegevus J nĂ”usolekuta (tekstist) (+) - H vĂ”ttis jalgratta J-lt (-) aga AÕS § 40 lg 4 – omavoli tagajĂ€rgede eest vastutab ka valduse pĂ€rija jm Ă”igusjĂ€rglane.
Hinna alandamine - Eeldused: kehtiv leping , vÔlgnik on kohustust tÀitnud mittenÔuetekohaselt , rikutud kohustus on tasuline ja tasu maksmise kohustusega vastastikuses seoses , vÔlausaldaja on mittekohase tÀitmise vastu vÔtnud , hinna alandamise avaldus.
HaldusÔigus on Ôppeaine haldusÔiguse teooriast ja haldusÔigusest kui Ôigusharust, mille normid reguleerivad avalik-Ôiguslike institutsioonide ja haldusorganite moodustamist eesmÀrgiga tagada avalike huvide realiseerimine ja isikute Ôiguste kaitse.

Hinnaalandamine on Ôiguskaitsevahend, kus lepingupool vÔtab vastu kohustuse mittekohase tÀitmise, kuid selle tingimuseks on tasumisele kuuluva hinna alandamine vÔrdeliselt kohustuse mittekohase tÀitmise vÀÀrtuse suhtele kohase tÀitmise vÀÀrtusesse.
HĂŒvitada 10 - kordses vÀÀrtuses, kui aga vargal ei ole midagi tagasi anda, tuleb ta tappa (28:17). Samuti on selles fikseeritud karistused meditsiinilise hooletuse eest, kusjuures mĂ”ned neist olid nii karmid, et peletasid paljud arstierialast eemale.
Huvigruppide konfliktivĂ”ime – kas konkreetsel grupil on vĂ”imalusi rakendada mingeid sanktsioone, kui seadusandlik organ ei ole nĂ”us nende huvisid arvesse vĂ”tma vĂ”i kui alguses tundus, et neid arvestatakse aga hiljem seaduseprojektis jĂ€id nende huvid kĂ”rvale.

Huviteooria – kelle huvides – lĂ€htub sellest, kas Ă”igusakt lĂ€htub avalikust- vĂ”i erahuvist (Rooma jurist Julianus) § igaĂŒhel on Ă”igus elule – riik kaitseb isikuid ka ĂŒksteise eest Enamik norme arvestab nii era kui ka avalike huvidega.
HĂ€lbelisusel on duaalne funktsioon (E.Durkheim): o Grupi liitmine- hĂ€lbivate inimeste identifitseerimise ja karistamise lĂ€bi liituvad ĂŒhiskonna ĂŒlejÀÀnud liikmed ĂŒhise moraalisĂŒsteemiga, mis omakorda kujundab ja tugevdab nende enda uskumusi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Haldusorgan on mÀÀratletud haldusmenetlusseadustikus § 8 lg 1. VĂ€lispĂ€devus (pĂ€devust teostab asutuse juht) ja sisepĂ€devus (kui seaduses pole tĂ€psustatud, et pĂ€devust teostab h organi juht, siis vĂ”ib mÀÀrata ametnikud kes töötavad h organis ja kes h organi nimel teostavad h organi pĂ€devust). Organi, asutuse ja ametiasutuse vahekord – Ă” aktides kasutatakse mĂ”isteid asutus vĂ”i ametiasutus; organi mĂ”istet eriti ei kasutata.

Harilik vÀÀrtus - kohalik keskmine mĂŒĂŒgihind (turuhind). Asja hindamine erilise huvi jĂ€rgi pĂ”hineb kasul, mida valdaja saab Vara on isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate Ă”iguste ja kohustuste kogum, kui seaduses ei ole sĂ€testatud teisiti.
HĂ€daseisundi tunnused on KarS § 29 jĂ€rgi jĂ€rgmised: 1. Ohuolukord: vahetu vĂ”i vahtult eesseissev oht toimija vĂ”i teise isiku Ă”igushĂŒvedele 2. PÀÀstetoiming: tegu on ohu tĂ”rjumiseks vajalil; kaitstav huvi on kahjustavast huvist ilmselt olulisem
Hagi on kohtule esitatud vaidlustatud vÔi vÀidetavalt rikutud subjektiivsete Ôiguste kaitse nÔue. Hagi ei ole Ôigustatud isiku nÔue kohustatud isiku vastu vaid isiku nÔue kohtule, mille kaudu hageja otsib kaitset oma Ôigustele.

Hoidjal on kohustus kaup vastuvĂ”tmisel ĂŒle vaadata, kontrollida koguseliselt, kaalult ja muude tunnuste jĂ€rgi kauba vastavust saate- vĂ”i veodokumentidele ja puudustest viivitamatult teatada hoiuleandjale vastavalt LS paragrahvile 901.
HĂ”ljumisaeg on ajavahemik tehingu tegemisest kuni edasilĂŒkkava tingimuse saabumiseni. Sel ajal ei vĂ”i Ă”igustatud isik nĂ”uda kohustuste tĂ€itmist, kohustatud isik ei vĂ”i teha midagi, mis takistaks tingimuse saabumisel kohustuse tĂ€itmist.
Hagita menetluses on menetlusosalisteks avaldaja ja puudutatud isikud (TsMS § 198 lg 1 p 2). Kohtu ĂŒlesanne on ka kaasata menetlusse kĂ”ik puudutatud isikud – isikud, kelle olemasolevaid vĂ”i tulevasi Ă”igusi esitatud avaldus vĂ”ib puudutada.

Hetkeline olukord on keeruline, kuna ligikaudu 90% meil kasutavast tarkvarast on illegaalne, audiovisuaalse toodangu mĂŒĂŒmisel ei jĂ€rgita vastavaid seaduseid ning ĂŒha enam on turul maailmakuulsate firmade vĂ”ltsitud kaubamĂ€rkidega toodanguid.
Hagi ese on hageja protsessuaalne taotlus, milles taotletakse kohtult millegi vÀljamÔistmist vÔi tuvastamist vms ning mille kohta vÔtab kohus hagi rahuldamise (vÔi rahuldamata jÀtmise) korral seisukoha kohtuotsuse resolutsioonis.
Haldusakti resolutiivosa on haldusaktiga kindlaksmÀÀratavaid Ôigusi ja kohustusi sisaldav osa. Haldusakti muudel osadel, sealhulgas haldusakti pÔhjenduses tuvastatud asjaoludel on iseseisev Ôiguslik tÀhendus ainult seaduses sÀtestatud juhtudel.

Hoiutasu – Tasu, mida hoidjal on Ă”igus saada, kui hoiulepingu pooled on selles sĂ”naselgelt kokku leppinud vĂ”i kui asjaolude kohaselt vĂ”ib eeldada tasu maksmist ning sel juhul peab hoiuleandja hoiutasu maksma hoidmise lĂ”ppemisel.
HĂ€daseisund – olukord, kui isik paneb toime teo, et kĂ”rvaldada ohtu enda vĂ”i teise isiku Ă”igushĂŒvedele ja tema valitud vahemik ohu kĂ”rvaldamiseks on vajalik ja see huvi, mida tema kaitseb, on kahjustatavast huvist ilmselt olulisem.
HĂ€daseisund – tegevus, millel on Ă”igusrikkumise tunnused, kuid pandi toime ohu kĂ”rvaldamiseks, mis Ă€hvardas hĂ€dasolijat vĂ”i teist isikut vĂ”i nende Ă”igusi vĂ”i ettevĂ”tte, asutuse vĂ”i organisatsiooni Ă”igusi vĂ”i riigi huvisid.

HaldusÔiguslik teovÔime on vÔime iseseisvalt realiseerida oma haldusÔiguslikke Ôigusi ja kohustusi. Kui haldusÔigusnorm annab ka alaealisele vÔimaluse iseseisvalt realiseerida oma Ôigusi/kohustusi, siis jÀrelikult on tal ka haldusteovÔime.
HĂŒpoteegi pidaja on see isik, kelle kasuks on hĂŒpoteek kantud kinnistusraamatusse. Omanik on hĂŒpoteegi puhul koormatud kinnisasja omanik, kes ei pea tingimata olema vĂ”lgnik, kes laenu sai. 13. TÖÖÕIGUS TööÔiguse mĂ”iste ja allikad.
Haldusleping on ÔiguspÀrane, kui ta vastab HMS §-des 54-57 vÔi §-des 89-91 ja § 92 lÔikes 2 sÀtestatud nÔuetele. Nimetatud nÔudeid kohaldatakse halduslepingule niivÔrd, kuivÔrd need ei ole vastuolus halduslepingu olemusega.

Halduslepingute liikidest on olulisim haldusleping, millega ĂŒks avalik-Ă”iguslikke haldusĂŒlesandeid tĂ€itev isik (riik, KOV, avalik-Ă”iguslik juriidiline isik) volitab teist isikut (nt eraĂ”iguslikku juriidilist isikut) tĂ€itma haldusĂŒlesandeid.
HoonestusĂ”igus on ka ainsaks vĂ”imaluseks juhul, kui tahetakse, et maa ja sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitised oleksid erinevate isikute omandis. HoonestusĂ”igus on tĂ€htajaline Ă”igus, kuni 99 a. HoonestusĂ”igus on ĂŒldjuhul tasuline.
Halduse kontroll on halduse ĂŒle teostatav jĂ€relevalve, mille eesmĂ€rgiks on haldustoimingute kvaliteedi kindlakstegemine ja vajadusel nende parandamine ning mis kujutab endast erinevate vormide ja institutsioonide ja meetodite kogumit.

HĂŒpotees - normi kehtivuse tingimused ‱ DISPOSITSIOON- vajalik kĂ€itumine (Ă”igused ja kohustused) ‱ SANKTSIOON- riiklik mĂ”jutusvahend, mida rakendatakse dispositsiooninĂ”uete eiramise eest hĂŒpoteesi tingimuste olemasolul.
Hoiatuse tegemine on tĂ€itmismenetluse esimeseks kohustuslikuks astmeks (erandid § 12). See on meeldetuletus isikule, et ta kohustuse tĂ€idaks ning ĂŒhtlasi teavitatakse teda tagajĂ€rgedest, mis saab, kui kohustust siiski ei tĂ€ideta.
Hooletusele on omane nii juhudelikti kui ka voluntatiivse elemendi puudumine. Hooletuse puhul on tegemist ĂŒksnes normatiivse etteheitega s.t. et isik oleks vĂ”inud ja pidanud koosseisupĂ€rase asjaolu realiseerumist ette nĂ€gema.

Haldusorganil on Ôigus nÔuda haldusmenetluse kÀigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende kÀsutuses olevate tÔendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud.
HoonestusĂ”igus on tĂ€htajaline Ă”igus, kuni 99 a. OstueesĂ”igus OstueesĂ”igus on ĂŒks kinnisasja koormamise viise, mille kohaselt isikul, kelle kasuks on ostueesĂ”igus seatud, on Ă”igus kinnisasja mĂŒĂŒmisel asuda omandaja asemele.
Haldusaktid – haldusĂŒlesande tĂ€itmiseks avalik- Ă”iguslikus suhtes ĂŒksikjuhtumil antud haldusvĂ€lise isiku Ă”iguste ja kohustuste loomisele, muutmisele vĂ”i lĂ”petamisele suunatud otsused. (ettekirjutus, luba, kĂ€skkiri)

Halduskandjad - Riik, KOV, muu avalik-Ă”iguslik juriidiline isik vĂ”i avalikku ĂŒlesannet tĂ€itma volitatud eraisik 2. Tegevuse omistatavus haldusorganile  kui ei ole tegemist haldusorganiga, pole edasine analĂŒĂŒs vĂ”imalik
Haldusorgan on seadusega vĂ”i selle alusel avaliku halduse ĂŒlesandeid tĂ€itma volitatud asutus, kogu vĂ”i isik On haldusekandja pĂ€devus, mitte isiklik pĂ€devus Organid vĂ€ljendavad haldusekandja tahate oma pĂ€devuse piires.
Hea tundjana on ta populaarne ka positivismi vastaste seas Harti ĂŒks radikaalsemaid samme on loobumine positivistlikust printsiibist, mille kohaselt on Ă”iguseks kĂ”ik see, mida kĂ€sib poliitiline suverÀÀn vĂ”i seadusandja.

Haldusakt on ĂŒldakti konkretiseerija ehk n-ö vahepealseks etapiks Ă”igustloova akti ja isiku vahel. Kui ĂŒldaktides vĂ€ljendab riik oma seisukohta abstraktselt, siis ĂŒksikaktiga teeb riik seda konkreetses kĂŒsimuses.
Haldusorganiks on see konkreetne asutus (nt ministeerium, amet), kogu (nt volikogu, komisjon) vĂ”i isik (nt minister, peadirektor, linnapea), mis seadusega vĂ”i selle alusel on mÀÀratud avaliku halduse ĂŒlesandeid tĂ€itma.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hebefreenne skisofreenia – juhtivateks on emotsoonide, tahteelu- ja mĂ”ttekĂ€iguhĂ€ired - kĂ€itumine on inadekvaatne, ettearvamatu, maneerlik, sihipĂ€rasus on kadunud - mĂ”ttekĂ€ik on desorganuseeritud, kĂ”ne laialivalguv ja seosetu , stereotĂŒĂŒpsed fraasid - meeleolu on lame ja inadekvaatne, sageli kaasnevad itsitamine vĂ”i enesega rahulolev omaette naermine, kĂ”rk hoiak, grimassid, maneerlikkus, veiderdamine, hĂŒpohondrilised

Hormoonide kaasus – vabakaubandus v. ettevaatusprintsiip Ettevaatusprintsiibi seisukohast on huvitav kaasus nn Hormoonide kaasus, mis puudutas kasvuhormoonidega töödeldud loomaliha impordi reguleerimist Euroopa Liidu poolt.
HaldusĂ”iguse formaal - juriidilisel kĂ€sitlemisel rĂ”hutavad paljud haldusĂ”igusteadlased haldusĂ”iguse poliitilist funktsiooni, mille sisuks on ĂŒksikisiku ja kogu ĂŒhiskonna kaitse avaliku vĂ”imu vĂ”imalike kuritarvituste eest.
Haldusakt — tĂ€idesaatva riigivĂ”imu Ă”igusaktid ehk eksekutiivaktid (mÀÀrused, korraldused, kĂ€skkirjad) TĂ€idesaatva riigivĂ”imu – riigipea ning valitsuse haldusakte tuleb anda seaduse alusel ning tĂ€itmiseks.

HĂŒpermarket on jaekaubandusettevĂ”te, kus mĂŒĂŒgipinda on ĂŒle 2500 m2 ning toidu-ja esmatarbekaupade osakaal ĂŒletab 50%. HĂŒpermarketid asuvad peamiselt suurte magistraalide ÀÀres vĂ”i suurtes kaubanduspiirkondades.
Hypotheca – s.o pant, mille juures jÀÀb vĂ”lgnikule nii omandiĂ”igus kui ka asja valdus PĂ€rilik rent – sai alguse maa kasutamisest, mis anti rendile riigi vĂ”i munitsiipiumide poolt 100 aastaks vĂ”i pĂ”liseks.
Humanistlik - ratsionaalne faas 2. SĂŒstemaatiline ehk geomeetriline faas 3. LoomuĂ”iguslikud kodifikatsioonid JĂ€rgnevas kĂ€sitluses eristatakse ratsonalistliku loomuĂ”iguse 4 arengufaasi: 1. teoloogiaga seotud faas.

Hagi on esitatud palvega, et talgulaulu lauliku ja laulupĂ€eval Luule laulu eest tasutakse autori tasu ning ĂŒhtlasi trĂŒkitaks laulikust uus ja parandatud versioon , kus talgulaulu autoriks mĂ€rgitakse Luule.
HaldusÔigus on avaliku Ôiguse haru, mille normid reguleerivad avalikku haldust teostavate organite moodustamist ja funktsioneerimist ning sealjuures tekkinud suhteid eesmÀrgiga tagada avalike huvide realiseerimine.
Huvide konflikt on sÀtestatud advokatuuri eetikakoodeksi §3. (1) Advokaat ei tohi samas asjas esindada vÔi kaitsta kahte vÔi enamat klienti vÔi osutada neile muud Ôigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus.

HĂŒvitise suurus on Riigikogu liikme kolme kuu ametipalk - HĂŒvitist ei maksta, kui riigikogu liige nimetatakse teise riigiametisse, jĂ”ustub sĂŒĂŒdimĂ”istev kohtuotsus, on kestvalt vĂ”imetu oma ĂŒlesandeid tĂ€itma, surma
Haldusakti eriliigiks on ĂŒldkorraldus, mille mĂ”iste annab HMS § 51 lg 2: „Üldkorraldus on haldusakt, mis on suunatud ĂŒldiste tunnuste alusel kindlaksmÀÀratud isikutele vĂ”i asja avalik-Ă”igusliku seisundi muutmisele.
Hindamise eeltingimused on tĂ€idetud ĂŒksnes siis, kui konstitutsiooniline Ă”igus on kehtestatud vastuseks Ă”igusvajadusele ning kehtestatud Ă”igus funktsioneerib seda vajadust rahuldavalt ja Ă”iguskultuuris ettenĂ€htud viisil.

HĂ€vimisega on tegemist juhul, kui asja taastamine endisel kujul on kĂŒll tehniliselt vĂ”imalik, see ei ole aga majanduslikult otstarbekas, kuna asja parandamise kulud ĂŒletaksid tuntavalt taastatud asja vÀÀrtust.
Halduseeskiri on suunatud vastava ametiasutuse töötajaskonnale; 2. halduseeskirja andmise eesmĂ€rk on ĂŒhtlustada organisatsiooni ametnike rakenduspraktikat; 3. jĂ€rgimine on organisatsiooni liikmetele kohustuslik.
HoonestusĂ”igus – kaks kinnisasja on ĂŒksteise peal :ĂŒhele kuulub maa teisele hoone seal peal. HoonestusĂ”igus on vÔÔrandatav, pĂ€ritav ja tĂ€htajaline on 99 aastat vĂ”ib ka pikendada veel 99 aastat ja on tasuline

Halb motiiv on halvem kui halb tegu, eriti kaval on uhkus (uhkus kÔige suurem patt, sest on ainus, mis tuleneb headest tegudest) ja patune iha. TÔe juurde viib kolm teed: alandlikkus, alandlikkus ja alandlikkus.
Huvialaharidus - teadmiste, oskuste, vilumuste, vÀÀrtuste ja kĂ€itumisnormide kogum, mis lisaks ĂŒld- ja kutseharidusele loob tĂ€iendavaid eeldusi isiksuse arenguks, samuti aitab inimesel elu ja tööga toime tulla
HaldusĂŒksus on haldusjaotusel pĂ”hinev, seaduse ja teiste Ă”igusaktidega kindlaks mÀÀratud staatuse, nime ja piiridega ĂŒksus, mille territooriumi ulatuses teostatakse riiklikku vĂ”i omavalitsuslikku haldamist.

HoonestusĂ”igus – kinnisasja vĂ”ib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks on hoonestusĂ”igus seatud, on vÔÔrandatav ja pĂ€randatav Ă”igus omada kinnisasjal tĂ€htajaliselt sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitis.
Hooldus - ja parendamisteenused, sageli on toote loomine teenuse osutamise iseloomuga ï‚—Ăœldprintsiip – kui lepingu katkestamisel ei saa tehtut tagastada, siis ei pea ka selle eest makstud raha tagastama.
HaldusĂ”igus on Ă”igusnormide kogum, mis spetsiifilisel viisil determineerib haldustegevust, -menetlust ja –organisatsiooni. Õigusinstituut kujutab endast kindlaid suhteid reguleerivate Ă”igusnormide kogumit.

Hartas on olemas vĂ€ga ĂŒldised sĂ€tted, mille alusel ei tohtinud olla diskrimineerimist jne. Suurt tĂ€helepanu InimĂ”iguste ĂŒlddeklaratsioon 10. dets 1948 – ĂŒlemaailmne inimĂ”igusi sĂ€testav dokument.
Hooletus on   kĂ€ibes  nĂ”utava hoole jĂ€rgimata jĂ€tmine, mis tĂ€hendab, et ei ole olemas  ĂŒldist mÔÔdupuud hooletuse hindamiseks, vaid  eeldatakse olukorrale vastavat hoolsust.  
Huviteooria kohaselt on peamiseks Ôiguse mÀÀrajaks huvi: "Kui asi puudutab Rooma riigi huvi, on see avalik Ôigus, kui eraisiku kasu, siis eraÔigus". Seega on eraisiku subjektiivsed Ôigused seotud kasu ja HUVIGA.

Hereditatis petitio - pĂ€randi hagi,millega taotles pĂ€rija pĂ€randi saamist , vĂ€ites ja pĂ”hjendades oma taotlust pĂ€rijaks olekuga  Interdivtum quorum bonorum-preetoriĂ”iguslik hagi,pĂ€randi vĂ€ljanĂ”udmiseks.
Hoiuleping ehk hoid Hoiulepingu jĂ€rgi kohustub ĂŒks pool (hoidja) hoidma temale teise poole poolt ĂŒle antud vara ja tagastama selle tervena. Hoiuleping loetakse sĂ”lmituks alates vara hoiulevĂ”tu hetkest.
HĂŒpoteegi lĂ”petamiseks on vaja Ă”igustatud isiku tahteavaldust ja hĂŒpoteegikande kustutamist kinnistusraamtust (AÕS § 622). Kustutuskande tegemiseks kinnistusraamatusse on vaja vastavat menetlusĂ”iguslikku avaldust.

Halduse pÔhimÔte on Eesti Ôiguskorras veel suhteliselt uus, siis ei ole sel alal veel mÀrkimisvÀÀrset kohtupraktikat, ent Riigikohus on siiski mÔningates lahendites hea haldustava pÔhimÔtet tÀpsustanud.
HaldusĂŒlesandeid - korraldavad ja juhivad iseseisvalt kohalikku elu, lĂ€htudes valla- vĂ”i linnaelanike Ă”igustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla vĂ”i linna arengu iseĂ€rasusi (KOKS § 2 lg. 2).
Haldusakti funktsioonist - konkretiseerida Ă”igusnorme ĂŒksikjuhtudele; korraldus on siis Ă”iguspĂ€rane, kui eesmĂ€rki, mida antud Ă”igusaktiga taotletakse, on vĂ”imalik nii faktiliselt kui ka Ă”iguslikult saavutada.

Hagita asjad on seaduses konkreetselt Àra toodud, nÀiteks isiku surnuks tunnistamine, piiratud teovÔimega isikule eestkostja mÀÀramine, lÀhenemiskeelu rakendamine, kaebused kohtutÀituri peale jne.
HĂ€dadekreet - Presidendil Ă”igus vastu vĂ”tta, kui edasilĂŒkkamatud riiklikud vajadused ilmnevad Vabariigi Valitsuse poolt vĂ€lja kuulutatud eriolukorras, kus Riigikogu ei saa vĂ”i ei jĂ”ua kokku tulla.
HĂŒpoteegipidjal on Ă”igus nĂ”uda vastavate tingimuste saabumisel vĂ”lasumma tasumist hĂŒpoteegiga koormatud kinnisasja mĂŒĂŒgist saadud rahast ja kinnisasja omanik on kohustatud lubama kinnisasja mĂŒĂŒmist.

HĂŒpotees - normi kehtivuse tingimused (n.Kui kindlustusvĂ”tja vÔÔrandab kindlustatud asja, lĂ€hevad asja omandajale ĂŒle kĂ”ik kindlustusvĂ”tja kindlustuslepingust tulenevad Ă”igused ja kohustused.
Haldusakti alusel on vĂ€lja antud tegevusluba, tunnistus vĂ”i muu haldusakti andmise kohta vĂ€ljastatud tĂ”end (HMS § 55 lg 5), siis selle ĂŒmbervahetamine sĂ”ltub konkreetsetest asjaoludest ja vajadustest.
Halduse ĂŒksikaktid - toiming, mis on otseselt suunatud teatud Ă”iguslike tagajĂ€rgede tekitamisele. 2. halduslepingud 3. muud Ă”igustoimingud o Õigusvastased teod-ei vasta haldusĂ”igusnormi ettekirjutustele.

Hetkeolukord on selline, et autoriÔiguste rikkumine internetis vohab massiliselt ning tÀnaseks ei ole suudetud vÀlja mÔelda ka selliseid mehhanisme, mis suudaksid sellistele rikkumisele piiri panna.
Hindade stabiilsus – vĂ”etakse eelmise majandusaasta tulemuse alusel kolme kĂ”ige vĂ€iksema inflatsiooniga EL liikmesriikidega nĂ€itajad, sealt saadakse keskmine ja sellele liidetakse 1,5 protsendipunkti.
Horisontaalse puhul on funktsionaalselt jaotatud otsustamispĂ€devust teostavad organid formaalselt ĂŒhel (riiklikul) tasandil, vertikaalse puhul jaotatakse vĂ”im mitmete (riiklike) otsustamistasandite vahel.

HĂŒpoteek on pangale tagatiseks, et kui sa jÀÀd laenu maksmisega hĂ€tta, on pangal Ă”igus nĂ”uda tagatiseks oleva kinnisasja (korter, maja) mĂŒĂŒmist ja saadud rahaga tekkinud nĂ”ude rahuldamist.
HaldusĂŒlesannete tĂ€itmine - ĂŒlesannete tĂ€itmist ei pea ĂŒldjuhul teostama riik vĂ”i kohalikud omavalitsused ise, vaid nad vĂ”ivad need ĂŒle anda ka eraĂ”iguslikele isikutele, tagades samal ajal nende tĂ€itmise.
Hms on ĂŒldseadus, mis sĂ€testab haldusvaldkondade ĂŒhised menetlusnĂ”uded; suur osa haldusmenetluse ĂŒksikasjadest tulenevad muudest seadustest vĂ”i nende alusel antud rakendusmÀÀrustest.

Halastus - eelkristlikus Ă”iguses oli vastavmĂ”iste tundmatu, iga tavalise Ă”igusnormi juures kĂŒsis kirik kas see vastab tema Ă”petusele heast ja kurjast, piiblieetikast sai Ă”iguse mÔÔdupuu.
Holt – isikule: tsiviilĂ”iguses sĂ€testatud alustel ja korras (VÕS §-d 1027-1042; maakohus); 2. Isikult – HOle: RVastS-s sĂ€testatud alustel ja korras (RVastS §-d 22-24; halduskohus).
HoonestusĂ”igus on kinnisasjad, mis piltlikult öeldes lasuvad „teineteise peale“. HoonestusĂ”igusel on dualistik olemus – see on piiratud asjaĂ”igus, mis samas on sisuliselt loetud kinnisasjaks.

Haldusriik – kujutab sellist riigivĂ”imu korraldust, kus kĂ”ige tĂ€htsamat osa etendavad riigi Valitsus ja neil on vĂ”imalik otsustavalt mĂ”jutada nii seadusandliku kui ka kohtuvĂ”imu tegevust.
Hono - rius III teeb ĂŒlesandeks oma saadikule Liivimaal vastristituid Rooma kiriku erilise kaitse all hoida ja kĂ”igile, kes pöörduvad, tĂ€ielikku vabadust (libertatem plenariam) lubada.
Head haldust on mÔistetud nii menetlusele viitavana kui ka sisulist tÀhendust omavana, seostades seda selliste pÔhimÔtetega nagu vÔrdsus, objektiivsus, proportsionaalsus (Kuusikko 2001: 455).

Haldusriik – riigivĂ”imu korraldus, kus kĂ”ige tĂ€htsamat osa etetndavad riigi tĂ€idesaatva vĂ”imu organid ja neil on vĂ”imalik otsustavalt mĂ”jutadanii seadusanliku kui kohtuvĂ”imu tegemist.
Hermeneutika – Corpus iuris – Materiaalne derogatsioon – kui vana norm on sisuliselt tĂŒhistatud MĂ”istete killunemine – kui tĂ”lgendamisel on grammatikas aja jooksul sĂ”nad omandanud uue
H eeskirjad – Ă” ĂŒhtlase rakendamisega seotud (teatud ametkond rakendab teatud Ă”n, mis eeldab f asjaolude kindlakstegemist ja abstr teokoosseisu tunnuste tĂ”lgendamist, mis on subjektiivne.

Hagi alus on ĂŒĂŒrisuhe (ĂŒĂŒrileping) hagi ese on K vĂ€ljatĂ”stmine 181. H esitas kohtule hagi tööle ennistamises ja sunnitud töölt puudumise aja eest saamata jÀÀnud töötasu nĂ”udes.
Humanitaarabist on abivajajateni toimetatud ÜRO pagulaste ĂŒlemkomissari (UNHCR), Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC), ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF), Maailma Toiduprogramm (WFP) kaudu.
Hagi ese on abielu lahutamine (1) puuduse kohta on RKh öelnud, et masinkirja puudumine ei ole oluline – loobuda saab ainult siis, kui segab asja lĂ€bivaatamist, peaasi on selge loetavus.

Hermeneutika pĂ”hisĂ”num on hermeneutiline spiraal – see seisneb selles, et meil on olemas teatud eelteadmine, millega me vaatleme ĂŒhte kaasust, meil tekib uus eelteadmine ja me lĂ€heme seaduse kallale.
Huvidekonflikt on see kui rikutakse sisesuhtest tulenevat kohustust kui tehakse tehing iseendaga, mis ei ole automaatselt tĂŒhine vaid tuleb kontrollida, kas see toob kaasa kahjulikke tagajĂ€rgi.
Halduskohtusse on tagatud igaĂŒhele, kelle Ă”igusi ja vabadusi on avaliku vĂ”imu kandja haldussuhetes rikkunud, ja sellega ei ole vastuolus, et HKMS §7 omistab kaebeĂ”iguse eelkĂ”ige isikutele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
HĂŒpoteek on rahalist nĂ”uet tagav piiratud asjaĂ”igus, mis kinnisasja koormatisena annab isikule, kelle kasuks see on seatud (hĂŒpoteegpidaja), Ă”iguse hĂŒpoteegiga tagatud nĂ”ude rahuldamisele panditud (hĂŒpoteegiga koormatud) kinnisasja arvel (AÕS § 325 lg 1). Sellest sĂ€ttest tuleneb, et omanik on kohustatud taluma kinnisasja sundmĂŒĂŒki, mitte aga rahuldama vĂ”lausaldaja nĂ”uet.
HĂŒpoteesis ehk kuriteokoosseisu kirjelduses sisaldub aga varjatud vormis ka ĂŒldise iseloomuga korraldus (resp keeld! J.L.) mis kohustab kĂ”iki ja igaĂŒht (!: J.L.) hoiduma sellisest teost.
Harilikult kk - d nagu ka USA Ülemkohus ei tunnista mittekonstitutsioonilist akti kehtetuks, vaid piirduvad vastava akti PS-vastaseks tunnistamisega, pĂ€rast mida ei saa akti enam rakendada.

HĂŒvanguks on siiski kĂ”ige parem, kui inimesed vastavalt loomuĂ”igusele ennast ja enda omandit kaitseksid. Niisiis vĂ”ib öelda, et lex talionis't tulnuks rakendada ju Ă”ilsal eesmĂ€rgil.
Hagi esitamisel on ÀÀrmiselt oluline, Ôiguste kaitse valik oleks optimaalne st valitud Ôiguskaitsevahend tagaks ka reaalses elus Ôiguse vÔi vabaduse kaitse ja viiks soovitud lahenduseni.
Hagid – VĂ”laĂ”igus ( vĂ”ib ka pĂ€rimisĂ”igus) VĂ”ib teha ĂŒldise jĂ€relduse, et erinevate riikide tsiviilĂ”igus ei ole niivĂ”rd erinev, kuivĂ”rd sellest sĂŒsteemist vĂ”ib tunduda.

Haldusorgan on Ôiguslikult loodud haldusekandja asutus, millel on kindle pÀdevus ( Ôigused ja kohustused). Kuid see pÀdevus ei ole tema isiklik pÀdevus, vaid haldusekandja pÀdevus.
Heategevus - ja hoolitsemisfunktsioon Riigikirikuna tÀitis ristikirik ka muid funktsioone - haigete, orbude hoolekanne jne. Suuresti just sel eesmÀrgilannetati kirikule palju varasid.
Harta sĂ€tted on subsidiaarsuse pĂ”himĂ”tet arvesse vĂ”ttes ette nĂ€htud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele ĂŒksnes liidu Ă”iguse kohaldamise korral.

Hispaania k - is ĂŒldsĂ€tted, pĂ”hiĂ”igused ja –vabadused ning kroon (monarhia) → kĂ”igepealt peab selliste muudatuste poolt olema parlamendi mĂ”lema koja vĂ€hemalt 2/3-line enamus.
Huviteooria - kĂ”ik, mis on riigi huvides on AÕ ja kĂ”ik, mis isiku huvides on EÕ 2. Subjektiteooria- kui ĂŒks Ă”igussuhtes osaleja on avalik vĂ”im, siis on tegemis avaliku Ă”igusega.
HĂŒpoteeki nimetatakse ĂŒhishĂŒpoteegiks. ÜhishĂŒpoteegi puhul on hĂŒpoteegipidajal Ă”igus nĂ”uda nĂ”ude tĂ€ielikku vĂ”i osalist rahuldamist iga ĂŒhishĂŒpoteegiga koormatud kinnisasja

Heauskne on juhul, kui valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valdusel puudub seaduslik alus vÔi et teisel isikul on suurem Ôigus asja vallata, pahauskne aga vastupidisel juhul.
Hierarhia - Madalamal seisvad ĂŒldaktid peavad olema kooskĂ”las kĂ”rgemal seisvate ĂŒldaktidega samuti ĂŒldaktidega peavad olema kooskĂ”las ka ĂŒksikaktid ja eraĂ”iguslikud lepingud.
HÀÀletamisÔigus on vÀlismaalasel, kes vastab kÀesoleva paragrahvi lÔikes 1 nimetatud tingimustele ja kes: 1) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa vÔi alalise elamisÔiguse alusel.

Halduskontroll on avaliku halduse ĂŒle teostatav jĂ€relevalve, mille eesmĂ€rk on haldustegevuse kvaliteedi (Ă”iguspĂ€rasus, otstarbekus) kindlaks tegemine ja vajadusel selle parandamine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Harti kontseptsioon on selles mĂ”ttes kahtlemata pehmem ja sarmikam NĂ”nda siis eksisteerib Harti jĂ€rgi kahte tĂŒĂŒpi Ă”igusnorme- pĂ”hi- ehk primaarsed normid, mis kehtestavad subjektide Ă”igused ja kohustused, teevad ettekirjutusi teatud kĂ€itumiseks vĂ”i sellest hoidumiseks ning sekundaarsed normid, mis kehtestavad primaarsete Ă”igusnormide tunnustamise, rakendamise ja muutmise korra.
HĂ”ivamisĂ”igus – kui on tegemist peremehetu vallasasjaga, millel pole omaniku vĂ”i omanik on loobunud, siis kes selle oma valdusesse, sellel on Ă”igus hĂ”ivamise kaudu saada omanikuks.

HĂŒpoteegipidaja on isik, kelle kasuks on hĂŒpoteek seatud kinnistusraamatusse(seal peab ka nĂ€itama hĂŒpoteegisumma). Tema ja vĂ”lgniku vahel ei pea olema tekkinud vĂ”laĂ”iguslikku suhet.
HĂŒpotees - Ă”igusnormi loogilise struktuuri osa, kus on kirjas juriidilised faktid; Ă”igusnormi hĂŒpotees on se Ă”igusnormi osa, mis seab enesega Ă”iguslike tagajĂ€rgede tekkimise.
HĂ€daseisnundivĂ”imelised on mistahes Ă”igushĂŒved: fĂŒĂŒsilised, ainelised, vaimsed vĂ”i emotsionaalsed. Samas ei ole hĂ€daseisundiga Ă”igustatud ĂŒhe elu hĂ€vitamine paljude elude pÀÀstmiseks.

Haldus Ă”igus on avaliku Ă”iguse haru, mis reguleerib jooksul, liikluseeskiri, koolikohustus alates 7. eluaastast) b) haldusorganisatsiooni ĂŒlesehitust ja avaliku halduse teostamist.
Haldus Ă”igus on avaliku Ă”iguse haru, mis reguleerib normid (nt. roheline tuli valgusfooris, nimeseadus kuni 3 nime, haldusorganisatsiooni ĂŒlesehitust ja avaliku halduse teostamist.
Halduskohus - lahendab a.Ô vaidlusi- rikutud Ôigusi vÔi piiratud vabadusi- appelatsioon, kui on eabÔigesti kohaldatud normi, hinnatud tÔendedi vÔi rikutud kohtumentluse normi.

Heauskne omandamine - Isik, kes on asja ĂŒleandmisega omandanud heauskselt, on asja omanik asja oma valdusse saamise ajast ka siis, kui vÔÔrandaja ei olnud Ă”igustatud omandit ĂŒle andma.
Hoiuleping – Leping, millega ĂŒks isik (hoidja) kohustub hoidma teise isiku (hoiuleandja) poolt temale ĂŒleantud vallasasja ja hoidmise lĂ”ppemisel selle hoiuleandjale tagastama.
HĂ”ljumisajal on ĂŒldjuhul keelatud tingimuse saabumisele hea usu pĂ”himĂ”tte vastaselt kaasa aidata vĂ”i selle saabumist takistada, samuti Volitus ehk tehinguga antud esindusĂ”igus.

Hooletus on kĂ€ibes nĂ”utava hoole jĂ€rgimata jĂ€tmine, mis tĂ€hendab, et ei ole olemas ĂŒldist mÔÔdupuud hooletuse hindamiseks, vaid eeldatakse olukorrale vastavat hoolsust.
Hagejal on Ôigus kuni kohtuvaidluseni (kohtuvaidlus on sÀtestatud TsMS paragrahvis 402) hagi muuta (TsMS § 376). Muuta vÔib hagi nÔuet (eset) ja hagi alust (asjaolusid).
Haldusaktiks on ka haldusleping (avalik-Ă”iguslikke suhteid reguleeriv leping). Seaduste ja mÀÀruste peale halduskohtusse kaevata ei saa, sest need ei reguleeri ĂŒksikjuhtumeid.

HaldusnÔukogudesse on kuulumine teise riigiametisse sÔltumata sellest, kas selle eest saab tasu vÔi ei. MÀrgiti, et oluline on, et ta sellises haldusnÔukogus teostab tÀitevvÔimu.
HaldusĂ”igussuhe on Ă”igussuhte ĂŒks liik. Õigussuhte all mĂ”istetakse vĂ€hemalt kahe Ă”igussubjekti vahelist Ă”iguslikku seost, mis tekib Ă”igusnormi alusel konkreetsest asjaolust.
Haldusakt on ĂŒldmĂ”iste. See tĂ€hendab, et dokumendi kĂ€sitamine haldusaktina ei sĂ”ltu dokumendi nimetusest (nt ettekirjutus, otsus, korraldus vĂ”i kĂ€skkiri), vaid sisust.

Harmoonia on nii fĂŒĂŒsiline (looduses) kui ka eetiline pĂ”himĂ”te (inimloomuses). Pythagorase jaoks oli see peamine alus, kust edasi minna, millest lĂ€htuvalt asju seletada.
Hoiatus on oluliseks menetluslikuks osaks, mistÔttu tuleb siinkohal tÀpselt jÀrgida vorminÔudeid ning tuua Àra seadusega loetletud andmed, mida hoiatus peab sisaldama.
HĂ€dadekreete - see on juhtudel, kui edasilĂŒkkamatud riiklikud vajadused ilmnevad valitsuse poolt vĂ€lja kuulutatud eriolukorras, kus Riigikogu ei saa vĂŽi ei jĂŽua kokku tulla.

Honores - magistraadid, kĂ”rged riigiametnikud) venditor, oris m. mĂŒĂŒja mos, moris m. komme, tava, harjumus pater, tris m. isa praetor, oris m. preetor (kohtumagistraat)
Hooletuse juures on veel sammuke kaugemal ning mingid kÀitumisotsustused indiviidi puhul on ju leitavad. Ta ei otsusta toime panna kuritegu, aga otsustab kÀituda teataval viisil.
Hageja on hagis taotlenud tagaseljaotsuse tegemist, kuid hagiavalduses esitatud asjaolud ei ole Ôiguslikult veenvad, teeb kohus otsuse, millega jÀtab hagi rahuldamata.

HaldusĂ”iguse printsiibid - HaldusĂ”iguse printsiibid kui abstraktsioonid tulevad PS-st, seadustest, rahvusvahelistest lepingutest ja rahvusvahelise Ă”iguse ĂŒldtunnustatud pĂ”himĂ”tetest.
HĂ€daseisund - hĂ€daseisundit vĂ”ib mÀÀratleda, kui vahetut ohtu enda vĂ”i teise isiku Ă”igushĂŒvele, mida saab kĂ”rvaldada ĂŒksnes teisele Ă”igushĂŒvele kahju tekitamisega.
HĂŒpoteegiga on tagatud: pĂ”hinĂ”ue, kĂ”rvalkulud ning menetluskulud, asja mĂŒĂŒgiga seotud kulutused ja pandipidaja poolt pandieseme sĂ€ilitamiseks tehtud vajalikud kulutused

Haldusriik - kus kÔige tÀhtsamat osa etendavad riigi tÀidesaatva vÔimu organid ja neil on vÔimalik otsustavalt mÔjutada nii seadusandliku kui ka kohtuvÔimu tegevust.
Halduskohtul on pÀdevus tunnistada haldusakt tÀielikult vÔi osaliselt kehtetuks, tunnistada akt Ôigusvastaseks, nÔuda eelneva olukorra taastamist, mÔista vÀlja kahju.
HaldusĂ”iguserikkumiste asjades on senini pĂ”hinenud haldusĂ”iguserikkumiste seadustiku normidel. MittetulundusĂŒhingute seadus aga nĂ€eb ette menetluse halduskohtumenetluse seadustiku alusel.

Hoiuala - moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul kÀesoleva seadusega sÀtestatud viisil.
HoonestusĂ”igus – isikul, kelle kasuks hoonestusĂ”igus seatud on, on vÔÔrandatav ja pĂ€randatav Ă”igus omada kinnisasjal tĂ€htajaliselt sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitist
Hypotheca - pant mille juures jÀÀb omanikule nii omandiÔigus, kui ka asja valdus ja vÔlausaldaja vÔib nÔuda asja vÀlja andmist, kui vÔlgnik vÔlga tagasi ei tasu.

HĂ€dadekreete – kui edasilĂŒkkamatud riiklikud vajadused ilmnevad Valitsuse poolt vĂ€lja kuulutatud eriolukorras, kus Riigikogu ei saa vĂ”i ei jĂ”ua kokku tulla (§ 87 p 8)
Halduskaebuseks nimetatakse teoorias vaiet, mis esitatakse vaidlust tekitanud Ôigusakti vastuvÔtnud vÔi toimingu sooritanud organi (ametniku) kÔrgemalseisvale instantsile.
Halduskohus – haldusasjad (avalikĂ”igus nt. omandi ja maareform, avaliku teenistus, kodakondsus ja migratsioon, riigivara, riik v kohalik omavalitsus rikub isikuĂ”igusi)

HĂŒvitise suuruseks on reisitasu, millest on maha arvatud reisikorraldaja poolt kokkuhoitud kulud, samuti see, mille reisikorraldaja vĂ”ib reisiteenust teisiti kasutades omandada.
Halduskohtud on esimese astme kohtud, ringkonnakohtud on apellatsioonkohtud ning Tartus asuv riigikohus kassatsioonkohus ja ĂŒhtlasi pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kohus.
Hkms jÀrgi on halduskohtus vaidlustatavad nii haldusaktid kui ka kÔik muud haldustoimingud, sh halduslepingud, reaaltoimingud, halduse faktiline tegevus ja tegevusetus.

HĂŒpermneesia – ĂŒlimĂ€lu, sundmĂ€lestus *VaegmĂ€lu e. HĂŒpomneesia *MĂ€lulĂŒnk e. Amneesia – osaline, tĂ€ielik ; joobe mĂ€lulĂŒnk, afektiivne mĂ€lulĂŒnk, hĂŒsteeriline
Haldusorgan on seaduse rakendamiseks vĂ”i mingis tegevuse valdkonnas pĂ€dev (nt : “Riiklikku tuleohutusjĂ€relevalvet teostab PÀÀsteamet kogu riigi territooriumil”)
Hindamise mitteteostamine – kui haldusorgan ei saa aru, et talle on antud seadusliku volitusega Ă”igus vabalt hinnata asjaolusid vĂ”i ta ei nĂ€e faktoreid, millest tuleb lĂ€htuda.

Hindamist on kontrollinud .. a. audiitor 
, isikukood 
., tunnistus nr. 
 .
Haldusaktid - haldusorgani poolt antud haldusĂŒlessannete tĂ€itmiseks, avalikĂ”iguslikus suhtes ĂŒksik juhtumi reguleerimiseks isikule suunatud reguleeriv Ă”igusakt
Hoidjal on Ă”igus saada tasu (hoiutasu) ĂŒksnes juhul, kui pooled on selles sĂ”naselgelt kokku leppinud vĂ”i kui asjaolude kohaselt vĂ”ib eeldada tasu maksmist.

HaldusĂ”igusnorm on abstraktne ja ĂŒldkohustuslik kĂ€itumisreegel, mille esemeks on haldusĂ”igussuhe. HaldusĂ”igusnorm reguleerib vahekordi, mis tekivad avaliku halduse
Hierarhilisus tĂ€hendab seda, et sĂŒsteemi (e. Ühiskonna) element on ĂŒhest kĂŒljest sĂŒsteemi terviklik osa, teiselt poolt aga iseseisev madalamat jĂ€rku sĂŒsteem.
Haldusel on Ă”igus kĂŒsida arvamust Ă”iguskantslerilt, et viimane asja kontrolliks ja pöörduks Riigkohtusse pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relvalve kolleegiumi poole.

Halduskaristusena on kÀsitletav aga loa vÔi litsentsi ÀravÔtmine (kehtivuse lÔpetamine) vastavate eeskirjade vÔi muude Ôiguslike ettekirjutuste rikkumise korral.
Haldusorgan on kohustatud hoidma riigi- ja Àrisaladust ning hoidma saladuses asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmed, sealhulgas eraelulised isikuandmed.
Heauskne valdus - Valdus on heauskne, kui valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valdusel puudub Ôiguslik alus vÔi et teisel isikul on suurem Ôigus asja vallata.

Hooldus - isiku ja varahooldus VĂ”ib kirjutada avalduse et soovin lahendada hooldusĂ”iguse kĂŒsimus Laps vĂ€h 10 aastane siis tuleb tema arvamusega arvestada.
HÀÀletamissedelile on kantud ainult ĂŒhe kandidaadi nimi, mĂ€rgib Riigikogu vĂ”i valimiskogu liige sedelil lahtrisse risti sel juhul, kui ta hÀÀletab kandidaadi poolt.
Hagi ese – materiaalĂ”iguslik nĂ”ue kostja vastu, see tegevus, mida kostja on kohustatud hagi rahuldamise korral tegema vĂ”i rahasumma, mida vĂ€lja mĂ”ista.

Haldusorgan on neid kaasanud (neid alustatud menetlusest teavitanud ja andnud vÔimaluse oma menetlusosalise Ôiguste ja kohustuste realiseerimiseks) vÔi mitte.
HaldusĂ”iguse ĂŒldosa – struktureerib haldusĂ”igust, koondab neid Ă”igusinstituute, printsiipe ja mĂ”isteid, mis on pĂ”himĂ”ttelise tĂ€htsusega kogu haldusĂ”iguse jaoks.
HoonestusĂ”igus on ĂŒks suuremaid maatĂŒki koormatisi, kuna maatĂŒki omanik kaotab hoonestusĂ”iguse seadmisega maatĂŒki valduse ja vĂ”imaluse saada maatĂŒkist vilju.

Hagi aluseks on asja lahendamiseks vajalikud olulised faktilised asjaolud, millele rajaneb nÔue. MateriaalÔiguslik alus vÀljendub konkreetses seaduse sÀttes.
HaldusĂ”iguse rikkumine on sĂŒĂŒline tegu, kas tahtlik vĂ”i ettevaatamatu, mis vĂ€ljendub tegevuses vĂ”i tegevusetuses, mille eest seadusega on ette nĂ€htud halduskaristus.
Harta aluseks on pĂ”himĂ”te, mille kohaselt igaĂŒks, kaasa arvatud kuningas, peab kuuletuma seadusele!!! TavaĂ”igus kasvas vĂ€lja B. kuninglike kohtute otsustest.

HĂ€bistavad - nĂ€iteks abielurikkumise puhul aeti naisel hĂ€be paljaks ning sunniti alasti olema avalikkuse ees. Rahalised – Ka needus on ĂŒks karistuse liik.
HĂŒpoteegipidaja - on see isik, kelle kasuks on hĂŒpoteek kantud kinnistusraamatusse. Tema ja kinnisasja omaniku vahel ei pea tingimata olema vĂ”laĂ”iguslikku suhet.
Haldusaktil on reguleerimise esemeks on avaliku halduse mingisuguse suhete valdkond, viis vÔi iseloom vÔib olla erinev, vÔib olla kohustav / keelav / lubav.

HĂŒpoteegipidajal on AÕS § 352 lg 1 jĂ€rgi Ă”igus nĂ”uda sundtĂ€itmist tĂ€itemenetluse seadustikus sĂ€testatud korras, kui hĂŒpoteegiga tagatud nĂ”uet ei tĂ€ideta.
HĂ€dakaitseseisund – kaitseb ennast vĂ”i teist isikut vĂ”i nende Ă”igusi vĂ”i organisatsiooni Ă”igusi vĂ”i riigi huvisid ohustava Ă”igusvastase rĂŒnde tĂ”rjumine.
HÀÀled on vÔrdse kaaluga). Demonkraatia printsiibis sisaldub enamuse pÔhimÔte, ka riigikogu ja vabariigi valitsus teeb oma otsused hÀÀlteenamusega.

Haldusakt on tĂŒhine, 2. haldusakt on kehtetuks tunnistatav (sellest rÀÀgime hiljem eraldi pikemalt), 3. haldusakt jÀÀb vaatamata rikkumisele kehtima.
Halduskaristus on Ôiguslik repressioon, mis avaldub Ôiguserikkuja Ôiguste ja vabaduste piiramises vÔi talle tÀiendavate karistuslike kohustuste panemises.
Hoolsuskohustus – ÄriĂŒhingu puhul on teinud kĂ”ik endast oleneva, et Ă€riĂŒhing maksab nt makse. Kui nĂ€iteks pankrotis, siis peab esitama pankrotiavalduse.

Humanus - "inimlik") hakati juba varajases renessansis nimetama Ă”petlasi, kes sĂŒvenesid antiiksesse kultuuri ja tutvustasid sellest ammutatud teadmisi
HĂŒpoteegi mĂ”te on selles, et selle kaudu saab hĂŒpoteegipidaja (vĂ”lausaldaja) nĂ”uda sundkorras oma sissenĂ”utavaks muutunud nĂ”uete rahuldamist kinnisasjast.
Haldusmenetluse aspektist on aktuaalne eelkÔige menetlusosalise vÀÀrikuse kaitse menetluses. Haldusmenetlusel on kokkupuutepunktid ka nn menetluslike pÔhiÔigustega.

Hashish – nĂ”rerikkad taimeosad – THC 5-25% / tubakaga segi sigaretina vĂ”i erilise piibuga, suu kaudu pulbrina/joogina/suhkru vĂ”i maitsetaimedega
Hea hind - Kollase hinnasildiga tĂ€histatakse toodete pakkumisi vĂ”i pĂŒsivalt soodsaid hindasid, mis kehtivad vastavalt 2-3 nĂ€dalat vĂ”i kuni 6 kuud.
HĂ”ivamine – peremehetu vallasasi (ei ole olnud kellegi omandis vĂ”i on sellest loobutud), hĂ”ivaja on asja oma valdusse vĂ”tnud omandamise eesmĂ€rgil.

Hagid – taotletakse omandiĂ”iguse tunnustamist – omandihagi puhtal kujul; omanik kaitseb ennast teise vĂ€idetava omaniku eest; actio publicana.
Haldusel on vahetu kontakt konkreetse eluvaldkonnaga, tal on detailne ja laiapÔhjaline informatsioon vastavate eluliste suhete ja nende arengu kohta.
Haldusmenetluse puhul on menetluse eesmĂ€rgipĂ€rasus, tĂ”husus, lihtsus, kiirus ja sÀÀstlikkus ning isikule ĂŒlemÀÀraste ebameeldivuste tekitamisest hoidumine.

Haldusaktid on eksekutiivaktideks konstitutsiooni ning tavalise seaduse suhtes, olles samas legislatiivaktideks madalama ÔigusjÔuga haldusakti suhtes.
Haldusorgan on kohustatud hoidma riigi- ja Àrisaladust ning hoidma saladuses salastatud vÀlisteabe ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud andmed.
Haldusvastutus on vÀÀrtegu, mille eest karistatakse isikut kas rahatrahviga vÔi arestiga. VÀÀrtegu on tavaliselt kergem karistus kuriteoga vÔrreldes.

Halduskaristus on sunnivahend, mida kohaldatakse haldusÔiguse rikkumise eest nii Ôigusrikkuja karistamiseks kui ka uute Ôigusrikkumiste Àrahoidmiseks.
Heauskne – juhuk, kui valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valdusel puudub seaduslik alus vĂ”i et teisel isikul on suurem Ă”igus asja vallata
HĂŒpoteegipidaja on kinnisasja vÀÀrtuse vĂ€henemise Ă€rahoidmiseks teinud vajalikke tegusid, on tal Ă”igus nĂ”uda omanikult tehtud kulutuste hĂŒvitamist.

HaldusÔigus on Ôigusharu, mis reguleerib suhteid, mis tekivad formaalselt mÔistetud halduse sfÀÀris. HaldusÔigussuhte osapooleks on haldusorgan.
Hoogustamisel on neile vajalik nende huvide ja hĂŒvede kaitse, mida aga nende seadusevastasest tegevusest tulenevalt ei saa pakkuda neile avalik vĂ”im.
HÀdaseisund - kÔrvalisele isikule kahju tekitamine, tÀhendus. Juriidiline ehk faktiline koosseis on selline juriidiline et Àra hoida suurem kahju.

HĂŒpoteek on kinnispant. Isikul, kelle kasuks on hĂŒpoteek seatud on Ă”igus hĂŒpoteegiga tagastatud nĂ”ude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.
Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ja vormistamise korrektsus. Praktilised tööd on mingi konkreetse ĂŒksikteema, materjali vms kohta.
Haldusorgan on seadusega, selle alusel antud mÀÀrusega vĂ”i halduslepinguga avaliku halduse ĂŒlesandeid tĂ€itma volitatud asutus, kogu vĂ”i isik.

Helsingi pakt – mittesiduv lepe; ei kohusta riike formaalselt sellest kinni pidama; olu oluline mĂ”ju; hakati jĂ€rgima inimĂ”iguste rikkumist NLis.
Hooletuse puhul on tegemist ĂŒksnes normatiivse etteheitega s.t. et isik oleks vĂ”inud ja pidanud koosseisupĂ€rase asjaolu realiseerumist ette nĂ€gema.
Hageja on saatnud kostjale tÀhitud kirja renditasude osas selgituste saamiseks, kuid kostja ei ole sellele vastanud (lisatakse vastuhagile).

Haldustegevuses on vĂ”imalik isikute Ă”igusi ja vabadusi piirata ĂŒksnes seaduses ettenĂ€htud alusel (nt soodustava haldusakti kehtetuks tunnistamine.
HaldusÔigus on avaliku Ôiguse haru, mille normid reguleerivad haldusorganite moodustamist ja tegevust ning selle kÀigus tekkivaid Ôigussuhteid.
Heauskne – eeldatakse et vastastikku kĂ€itutakse eetiliselt, ĂŒksteisega arvestavalt, kĂ€itutakse et oleks usaldus ja ei tekiks usaldamatust.

Hageja on vaieldava materiaalÔigussuhte eeldatav Ôigustatud subjekt, kostja on vaieldava materiaalÔigussuhte eeldatav kohustatud subjekt.
Haldusorgan on kohustatud kaalutlusÔigust seadusega ettenÀhtud olukordades kasutama ja ta vastutab selle Ôiguse seaduspÀrase teostamise eest.
Hare sĂŒst - i on tĂ€iustanud Hochenbach- Bishof. Selle sĂŒst-i korral saadakse kvoot, kui jagada ringk kĂ”igi hÀÀlte arv mandaatide arvuga+1.

Huvitavaid hĂŒppeid – hĂŒpete eel oli just see, et pandi uus ĆĄeff – oli kergemalt valmis pingutama, et kĂ”ik toimepandud teod saavad registreeritud.
HĂŒpnoos - patsient hĂŒpnotiseeritakse, inimene vajub poolunne, aktiivsemad ajukeskused jÀÀvad Ă€rkvele, need suudavad kĂŒsimustele vastata.
HĂŒpoteegipidajal on Ă”igus deponeeritud raha kĂ€tte saada 10 aasta jooksul, arvates hĂŒpoteegi kustutamise vĂ”i omanikuhĂŒpoteegiks muutmise pĂ€evast.

Hagi aegumisel on alati vÔimalik nÔude vabatahtlik tÀitmine kostja poolt, kuid riigi sunnijÔu kasutamine nÔude rahuldamisel ei ole vÔimalik.
Heredes sui - PĂ€rijad on isikud,kes on pĂ€randaja vĂ”imu all ,nĂ€iteks lapsed  Heredes extranei- Isikud, kes ei seisa pĂ€randaja vĂ”imu all
Hinna alandamiseks on vajalik mittekohase tÀitmise vastuvÔtmine, kohase ja mittkohase tÀitmise erinev vÀÀrtus, avalduse tegemine teisele poolele.

HĂ€davajadus on eelkĂ”ige vÀÀramatu jĂ”u tagajĂ€rjel tööandja varale vĂ”i muule hĂŒvele tekkida vĂ”iva kahju ja kahju tekkimise ohu olukord.
Haldusprotsessi Ă”igusharud on kriminaalĂ”iguse ja kriminaalmenetluse ning tsiviilĂ”iguse ja tsiviilkohtumenetluse Ă”igusharudega sarnases sĂŒsteemses seoses.
HaldusÔigus on tervikuks seondunud Ôigusnormide kogum, on Ôigusharu, mis kuulub avaliku Ôiguse hulka /reguleerimisesemeks on avalik haldus.

Hooldaja - isik, kellega valla-vÔi linnavalitsus on sÔlminud lapse perekonnas hooldamise lepingu, et vÔimaldada lapsel elada perekonnas.
Huviteooria – avalik Ă”igus on kĂ”ik see, mis lĂ€htub riigi huvist (ehk ĂŒldistest huvidest) eraĂ”igus on see, mis puudutab ĂŒksikisiku kasu
HĂŒpoteesis on fikseeritud tegu ja/vĂ”i sĂŒndmus, objekt, millele tegu/sĂŒndmuson suuantud ja vastutust kergendavad vĂ”i raskendavad asjaolud.

HĂŒvitama a - le kahju, mille siis A peaks loovutama B-le. Kui A kahju hĂŒvitamist ei nĂ”ua, saab B nĂ”uda A hĂŒvitisnĂ”ude loovutamist talle.
Homo oeconomicus – tĂ€iesti ratsionaalne, majaduslikult mĂ”tlev, sĂ”ltumatu, egoistlik, tundetu, psĂŒhholoogilistest teguritest mitte mĂ”jutatud
HoonestusĂ”igus on ka ainsaks vĂ”imaluseks juhul, kui tahetakse, et maa ja sellega pĂŒsivalt ehitatud ehitised oleksid erinevate isikute omandis.

Hulgikaubandus on selline kaubandustegevuse liik, mille korral mĂŒĂŒakse kaupa ja selle mĂŒĂŒgiga seonduvat teenust isikule, kes ei ole tarbija.
Halduslepingud – poolte kokkulepe ja ei ole tegu ĂŒhepoolse kohustusliku reguleerimisega ja eraĂ”iguses n eeskoste on sisuliselt alluvussuhe.
Haldusorganile on seadusega antud volitus kaaluda otsuste tegemist vÔi valida erinevate otsustuste vahel- seda nimetatakse kaalutlusÔiguseks.

Huviteeoria - realistlik teooria - fĂŒĂŒsilist isikut v juriidilist isikut eristavad erinevad huvid Ta on olemas ainult Ă”iguslikus mĂ”ttes.
HÀÀletamis - ja kandideerimisÔigus Riigikogu, KOV volikogu, EP valimistel Riigikogu: hÀÀletamine 18, kandideerimine 21. a Eesti kodanik.
HĂŒpoteegi ĂŒleandmiseks on nĂ”utavad hĂŒpoteegipidaja ja hĂŒpoteegi omandaja notariaalselt kinnitatud kokkulepe ning kande tegemine kinnistusraamatusse.

Haldusmenetluse pÔhieesmÀrk on kaitsta kodanikke vÔimu omavooli eest, loetakse haldusmenetluseks vaid see osa riigi tegevusets, mis ka kodanikke puudutab.
Haldusorganile on antud Ôigus teostada diskretsiooni, kuid teatud juhtudel on haldusorgan kohustatud teatud Ôiguslikku tagajÀrge rakendama.
Hartas on sÀtestatud Ôigus varale ja on ekstra Àra toodud, et seda Ôigust ei tohi piirata, mujal sellist Ôigust pole sÀtestatud.

Hindaks el - i Ôigusega kooskÔlas oleva Eesti Ôigusakti sÀtte kaudu selle sÀtte aluseks oleva EL-i Ôiguse vastavust pÔhiseadusele.
Hinna alandamine on aga vÔimalik, kui esineb kohustuste nÔuetekohase tÀitmise ja mittenÔuetekohase tÀitmise vahel erinev vÀÀrtuste vahe.
HoonestusĂ”igus –  VÔÔrandatav vĂ”i pĂ€randatav Ôigus omada kinnisasjal tĂ€htajaliselt sellega pĂŒsivaltÂ ĂŒhendatud ehitist. 

Hageja on hagiavalduse esitaja ning kostja on hageja poolt oma hagiavalduses nÀidatud isik, kelle vastu tema haginÔue on suunatud.
Hagi tagamine tÀhendab toimingut, kus kostja vÔimalikku varavÔÔrandamise vastu seatakse keeld, et oleks vara mille arvelt arvet tÀita.
Halduse tegevus on vajalik, kui eesmÀrki ei ole vÔimalik isikut vÀhem koormavat, ent vÀhemalt sama mÔjuvat abinÔu rakendades saavutada.

Haldusorganite pÔhifunktsioon on materiaalse halduse elluviimine ja reguleerimine; kÔrvalfunktsioon on jurisdiktsioonifunktsioon ja legislatiivfunktsioon.
Haldussunnimenetlust – nĂ€iteks teha ettekirjutus –, vĂ”i ehk piisab olukorra lahendamiseks ĂŒksnes mitteametliku suulise hoiatuse tegemisest.
Hankija on kohustatud korraldama hankemenetluse avatud hankemenetlusena vÔi piiratud hankemenetlusena, kui RHS-st ei tulene teisiti.

Henri dunant – lahinguvĂ€lja kole pilt, asutas liikumise mis vĂ”ttis eesmĂ€rgiks, et parandada sĂ”ja keskele sattunud inimeste olukorda.
Haldusorgan on pÔhimÔtteliselt vÔimeline diskretsiooniÔiguse teostamise aluseks olnud kaalutlused tagantjÀrele kohtuprotsessi ajal
Hoopis keerulisem on vĂ”rrelda sunnanuhtluse ja eluaegse vanglakaristuse ĂŒldpreventiivset efekti - nende karistuste mĂ”ju kogu ĂŒhiskonnale.

Haldusaksy on kaitstav ĂŒksnes selles ulatsuses, mille osas menetlusosalisel oli vĂ”imalus onma arvamust ja vastuvÀÀiteid avaldada.
Haldusorgan on kohustatud talle esitatud taotluse vastu vÔtma, sÔltumata selle puudustest, kui seadusega ei ole sÀtestatud teisiti.
Haldusorganile on jĂ€etud vĂ”imalus asutada nĂ€iteks eraĂ”iguslik Ă€riĂŒhing vĂ”i anda teatud ĂŒlesanne eraĂ”igusliku Ă€riĂŒhingu kĂ€tte.

HaldusÔigus on Ôigusnormide kogum, mis spetsiifilisel viisil determineerib haldustegevust, haldusmenetlust ja haldusorganisatsiooni.
Hms – s on palju ĂŒritatud juurutada tĂ€napĂ€evase klienditeeninduse pĂ”himĂ”tteid, mis on samuti osaks heast haldustavast.
HĂ”ljumisaeg – HĂ”ljumisaeg on ajavahemik tehingu tegemisest kuni tingimuse saabumiseni vĂ”i selle saabumise vĂ”imatuse ilmnemiseni.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Haldusakti mĂ”iste on mÀÀratletud HMSi § 51 lg-s 1 jĂ€rgmiselt: „Haldusakt on haldusorgani poolt haldusĂŒlesannete tĂ€itmisel avalik-Ă”iguslikus suhtes ĂŒksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku Ă”iguste vĂ”i kohustuste tekitamisele, muutmisele vĂ”i lĂ”petamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, kĂ€skkiri vĂ”i muu Ă”igusakt.
Hierarhilisus – sĂŒsteemi element on ĂŒhest kĂŒljest sĂŒsteemi terviklik osa, teiselt poolt aga iseseisev madalamat jĂ€rku sĂŒsteem.
HaridussĂŒsteem on vĂ€ga suure funktsiooniga, kuna suudab pakkuda mĂ”testatud tegevust vĂ€ga suurele osale kriminaalsest elanikkonnast.

Harmoneeritud standard on eristaatusega Euroopa standard, mis kirjeldab tehnilisi lahendusi direktiivides toodud oluliste nÔuete tÀitmiseks.
HĂŒpoteesi rolliks on piiritleda ĂŒldisest inimhulgast just see isikute paar, kelle vahel nĂŒĂŒd dispositsiooni kohane Ă”igussuhe tekibki.
HĂŒvised – kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks, vĂ”ivad olla materiaalsed (kaubad) vĂ”i mittemateriaalsed (teenused)

Haigeid on nii öelda mitut tĂŒĂŒpi: on selliseid, kes ise on tĂ€ie mĂ”istuse juures ja aga ka vegetatiivses seisundis haiged.
HaldusĂ”iguses on ĂŒhepoolne kohustus kĂ€ske tĂ€ita – kohustuslikkus ja 1poolsus. Avaliku vĂ”imu poolt antud kĂ€sud on ĂŒhepoolsed.
HÔlmab riigi - ja kohalike eelarvete kehtestamist ja vastuvÔtmist, riigi vahendite kulutamise korda, maksude sissenÔudmise korda.

HĂŒpoteegi puhul on vĂ”lausaldajaks hĂŒpoteegipidaja, kellele kuulub hĂŒpoteek, mis tagab tema vĂ”laĂ”iguslikku nĂ”uet VÕLGNIKU vastu.
Hugo grotius – traktaat „Mare liberum“: avameri on inimkonna ĂŒhisvara (res communis) ega tohi olla hĂ”ivatud kellegi poolt.
Huvide tÀitmine on muutunud keerukamaks, tekkinud on juba grupid ja parteid, mis tegelevad poliitikaga ja riigivÔimu kÀsitlemisega.

HĂŒpoteek on vahend rahalise nĂ”ude tagamiseks. Tekib kande tegemisega kinnistusraamatusse ja lĂ”peb selle kande kustutamisega.
Huviteooria – Ă”igusnormide huvi suundumusesest lĂ€htuv, selle alusel teenib avalik Ă”igus avalikke huve ja eraĂ”igus erahuve.
Huviteooria puudus – lepinguĂ”igus, pĂ€rimisĂ”igus jne. (seos eraĂ”igusega, kuulub sinna alla), avalik Ă”igus ja eraĂ”igus vastuolus.

HĂŒpoteegipidajal on seadusega vĂ”imalus vĂ”tta omaniku tegevus vaatluse ja jĂ€relevalve alla, kasutades vajaduse korral ka riigi abi.
Haldusakt on Ă”igusakt, (ĂŒksik-)norm, regulatsioon, Ă”iguskorra osa. Õigusaktina ei saa teda taandada ka pelgalt tĂ”endiks.
Heastamise pakkumine on lubatud kuni lepingust ei ole taganetud vĂ”i seda ĂŒles öeldud vĂ”i nĂ”utud tĂ€itmise asemel kahju hĂŒvitamist.

Hooldaja – mÀÀratakse teovĂ”imelisele isikule, nt vanainimestele, kelle mĂ”istus terve, aga fĂŒĂŒsiline tegevus piiratud
Hooletus – vajaliku hoole jĂ€rgimatajĂ€tmine b. raske hooletus – vajaliku hoolsuse olulisel mÀÀral jĂ€rgimata jĂ€tmine
Huvi kaitse - vĂ”imaldab avalikku kontrolli tehingu ĂŒle. 2. Privaatautonoomia kaitse- kĂ”igi tehingus osalejate huvide kaitse.

Huviteooria - on seotud Rooma riigi huvidewga, eraĂ”igus on see, mis on seotud ĂŒksikisuku kasuga (autor-Rooma jurist ulpianus)
HĂ”ivamisel on samuti tegemist riigi ja omavalitsuse eriĂ”igusega, ehkki muude asjade hĂ”ivamine on vĂ”imalik ka igaĂŒhe poolt.
Halduskohtu organisatsioon on kolmeastmeline: eraldiseisvad halduskohtud, ringkonnakohus, kassatsioonikohus=Riigikohtu halduskohtukolleegium.

Hooldaja on muu hulgas kohustatud tasuma pÀrandvara arvel pÀrandaja vÔlad ning hooldaja tegutseb pÀrija(te) esindajana.
Hagiavalduse esitamine on oluline tahteavaldus, mis algatab kohtumenetluse ning seda ei saa kohus teha allkirjastamata dokumendi alusel.
Haldusakti olemuseks on toiming. Igasugusele toimingule on aga omane peale subjekti, eseme ja eesmÀrgi ka teostamise viis ja iseloom.

Haldusmenetlus on haldusorgani tegevus mÀÀruse vÔi haldusakti andmisel, toimingu sooritamisel vÔi halduslepingu sÔlmimisel.
Hankijal on hankelepingust tulenev kohutus tasuda TÀitjale Instituudi möbleerimise eest kokkulepitud tasu 304 900 eurot.
Hermeneutika - tuleneb kreekakeelsest algest ja see tÀhendab arusaamist vÔi interpreteerimist e. tÔlgenamist kreeka keeles.

Hoiuste direktiiv – eesmĂ€rk informatsiooni vahetamine liikmesriikide vahel, kui ei anna informatsiooni, siis rakendatakse maksu.
Huvidega - ikkagi tegelt ju nĂ”ukogu nĂ”usolekut oleks vaja olnud aga keegi ei ĂŒtle et nĂ”ukogu poleks vb seda otsustaud.
Huviteooria puuduseks on asjaolu, et nii era- kui avalik-Ôiguslikud normid peavad enamasti arvestama nii era- kui ka avalike huvidega.

HĂŒvitiseks on töötaja keskmine tööpĂ€evatasu iga tööpĂ€eva eest, mis sellesse vĂ€hem etteteatatud ajavahemikku jÀÀb.
Hinna alandamine – Kui lepingupool on vastu vĂ”tnud mittekohase tĂ€itmise, vĂ”ib alandada tema poolt tasumisele kuuluvat hinda.
Hooldus - vÔi mandaatterritooriumi on territooriumid, mis vÔeti Àra Esimese ja Teise maailmasÔja kaotanud riikidelt.

Hoolsuskohustus – ĂŒldine, ÄS §315 lg1. 2. Peamised kohustused – juhtimis-, esindamis-, kontroll- ja jĂ€relevalvekohustus.
HoonestusĂ”igus – VÔÔrandatav vĂ”i pĂ€randatav Ă”igus omada kinnisasjal tĂ€htajaliselt sellega pĂŒsivalt ĂŒhendatud ehitist.
Hunta on sÔjavÀelastest moodustatud valitsus, mis harilikult on vÔimule tulnud pÀrast sÔjavÀelist riigipööret.

Hageja taotlusel on vÔimalik kostja ka menetlusse kaasata, kui selgub, et hagi ei ole esitatud kÔigi kohustatud isikute vastu.
HaldusÔiguse normid on olemuslikult subordineeritud riigiÔiguse normidele, st haldusaktid on seadusest alamal seisvateks aktideks.
Hobbesi riik on ĂŒksnes vĂ€list rahu ohustavate loomulike tungide ĂŒle valitsemise vahend, mille ĂŒlesande on rahu hoidmine.

HĂ€dadekreet — antakse situatsioonide puhul, mis nĂ”uavad kiiresti rakendatavat abinĂ”ud, et olukord hullemaks ei lĂ€heks.
HĂŒpoteek on kinnisasja pant, mis lihtsustab maa- vĂ”i korteriomaniku jaoks laenu saamist ja annab laenuandjale tagatise.
Halduskohtu pĂ€devuses on igasuguse avaliku vĂ”imu teostamisel vĂ”i muude avalike ĂŒlesannete tĂ€itmisel tekitatud kahju hĂŒvitamine.

Helsinki - JyvÀskylÀ,1981 123. Modeen, T. Virkamiesoikeus pÀÀpiirteitÀin .Werner Söderström OY. Porvoo-Helsinki,
HoonestusÔigus on iseseisev kinnistu ehk ta kÀitub nagu tavaline kinnistu, seda on vÔimalik kasutada, kÀsutada ja vallata.
Helisalvestise tootjal on Ă”igus nĂ”uda fonogrammi ĂŒldsusele suunamise eest tasu, kusjuures tasu maksab see, kes ĂŒldsusele suunab.

Hierarhilisus – iga sĂŒsteemi element on kindlas kohas; samas on iga element kas madalamat vĂ”i kĂ”rgemat jĂ€rku element.
HĂŒpermarket - jaeettevĂ”te, kus mĂŒĂŒgipind on ĂŒle 2500 m2 (Profindex ja Nielsen) (piirkonnas elanikke vĂ€hemalt 50 000)
Hageja - AS ABC, registrikood 11419925 PĂ€rnu mnt. 999, Tallinn, 13615 Tel. 
.. FaxHalb seejuures on aga asjaolu, et preestrid panid inimesed kannatama nende endi pÀrast, see omakorda tÔi kaasa asketismi.
HÀlbekÀitumise pÔhjus on asjaolu, et mÔjukamate gruppide liikmed riputavad vÀhemmÔjukatele sildi, et nad on kÀitumishÀlvikud.
HĂ” allikaks on need Ă” aktid, mis sisaldavad Ă”n (PS, seadused, mÀÀrused, presidendi seadlused) mitte aga ĂŒksikaktid.

HaldusÔiguse printsiibid on need juhtivad pÔhimÔtted, millest lÀhtuvalt kujuneb ja funktsioneerib avaliku halduse organisatsioon.
Hindamispiiride ĂŒletamine – kui haldusorgan ĂŒletab piire, mis talle on andnud rakendatav mÀÀratlemata Ă”igusmĂ”iste vĂ”i seadus.
Hobbes - Tema jaoks ei tĂ€hendanud loomuĂ”igus normatiivset sĂŒsteemi, vaid igaĂŒhe esialgset piiramatut vabadust.

Hoiuleandjal on Ă”igus hoidja tööajal kaupa ĂŒle vaadata, vĂ”tta proove ja teha asja sĂ€ilitamiseks vajalikke tegusid.
HĂ”ljumisaeg on edasilĂŒkkava tingimuse puhul see aeg, millal sĂŒndmus saabub vĂ”i saab selgeks, et sĂŒndmus ei saabugi.
Hagiavalduses on mitu hagejat esitanud ĂŒhise nĂ”ude sama kostja vastu, mÀÀratakse hagihind nĂ”ude vÀÀrtuse jĂ€rgi.

Halduri pĂ€devus on erinev sellest, kas ta esindab juriidilisest isikust vĂ”lgnikku vĂ”i fĂŒĂŒsilisest isikust vĂ”lgnikku.
Harta pÔhieesmÀrk on kaitsta inimeste pÔhiÔigusi Euroopa Liidu Ôigusaktide ja nende kohaldamise taustal liikmesriikides.
Hoiustamine tĂ€hendab raha, erinevate vÀÀrtpaberite ning –asjade tĂ€htajalist vĂ”i –ajatut oma arvele vĂ”tmist.

Holland on agent. Siseriiklik – kui teenid intressi riigis, siis sellel riigil Ă”igus maksustada intressi tulu.
Hooldus on aga mÔeldud tÀisealisele teovÔimelisele isikule, kes vajab abi seoses kehalise vÔi vaimse puudega.
HÀdakaitse eelduseks on teatavasti tulevase kannatanu mitteÔiguspÀrane tegu nagu nÀiteks vÀgivald, sissetungimine, vargus.

Halduse sisuks on ka abinĂ”ude rakendamine ĂŒksikjuhtumite reguleerimiseks ning kindlaksmÀÀratud plaanide teostamine.
Halduspersonali - haldusametnike ja administratiivtöötajate - “lahutamine” materiaalsetest ettevĂ”tlusvahenditest.
Hea vĂ”im on selline, mis on ĂŒldistes huvides, on seaduslik ning selle tulemusena alamad tahavad vĂ”imule alluda.

Hindamise kuritarvitamine – kui haldusorgan meelega/ekslikult ĂŒletab mÀÀratlemata Ă”igusmĂ”iste rakendamise sisemised piirid.
Hoiaku Ă”ppimist – Hoiakud ja vÀÀrtused on vajalik selleks, et kurjategija vĂ”iks hakkama saada psĂŒĂŒhilise poolega.
Horisontaalne mobiilsus – liikumine uuele positsioonile, mis on sama prestiiĆŸikas kui eelmine, s.t muutus sama kihi siseselt.

HĂŒpoteegipidaja on kohustatud hĂŒpoteegi kustutama vĂ”i loovutama alles siis, kui tĂ€hendatud kulutused on ette tasutud.
Hagita menetlused on liiga erinevad, mistÔttu tuleb iga menetluse puhul hinnata, kas ja millises ulatuses eeldus kehtib.
Halduskohus on erikohus. Erijuhtum on organiseeritud kuritegevuse kohus ja seal on 3 kohtunikku, kes asja arutavad.

HaldusĂ”igusvĂ”ime on mÀÀratletud pĂ”hiseaduse ja seadustega ning ta tekib ĂŒldjuhul sĂŒnni momendist ja lĂ”peb surmaga.
HoonestusĂ”igus on Ă”igus ĂŒhele ehitisele antud kinnisasjal, see Ă”igus on vÔÔrandatav ja pĂ€randatav (AÕS § 241).
HĂ€davajadus – hĂ€davajaduse puhul peab töötaja tĂ€itma töösuhtega otseselt mitteseotud tööandja korraldust.

HĂŒpoteegi jagamist on vaja eelkĂ”ige siis, kui hĂŒpoteegipidaja soovib iga ĂŒksiku nĂ”ude tagada konkreetse hĂŒpoteegiga.
Halduse kandjal – juriidilisel isikul (riigivastutus); – vaidlused Ă”iguspĂ€rase tegutsemise ĂŒle halduskohtutes.
Halduseeskiri on haldusesisene akt, mis on esmajÀrjekorras suunatud haldusele enesele ning siduv haldusorganitele.

HĂŒpoteek on piiratud asjaĂ”igus, mis kohustab omanikku taluma sundtĂ€itmist tema kinnisasjast ja mitte rohkem.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hageja on saatnud pretensiooni tasumise nĂ”udega , kuid kostja ei ole sellele reageerinud (pretensioon nr.1-7/648). Vastavalt ĂŒlalmainitud lepingu punktile 4.6. kohustus kostja saadud kauba maksetĂ€htaja ĂŒletamise eest maksma viivist 0,5 % iga viivitatud pĂ€eva eest tĂ€htajaks tasumata summast lĂ€htudes.
Halduse ĂŒldaktid on vaidlustatavad Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse kohtukolleegiumis, halduse ĂŒksikaktid halduskohtus.

Haldusorgan on seadusega vĂ”i selle alusel avaliku halduse ĂŒlesandeid tĂ€itma volitatud asutus, kogu vĂ”i isik.
HÀdakaitsega on tegemist niivÔrd, kuivÔrd isikut ajendab soov kaitsta ennast, kaaskodanikku, ettevÔtet, riiki.
HĂŒvitamise nĂ”uded on vĂ”laĂ”igusseaduse jĂ€rgi isikule kehavigastuse tekitamise vĂ”i tema tervise kahjustamise korral?

HĂ€daseisund - rĂŒnnatakse seda, kust oht ei tule (tulekahju tĂ”ttu lammutatakse kuur, et pÀÀseda ligi majale)
HÀÀletamisÔigus on vÀlismaalasel, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa vÔi alalise elamisÔiguse alusel.
HĂŒpotees on iga Ă”igusnormi loogilise struktuuri obligatoorne element, sest ilma selleta ei ole Ă”igusnormi.

HĂŒpotees - eeldused,millal Ă”igusnormi rakendatakse(aeg,koht,subjekt) N:sĂ”jaaeg,looduskatastroofi piirkond.
Haldusakti motiveerimine on ĂŒldine nĂ”ue, mis peab tagama PS § 15 sĂ€testatud kaebeĂ”iguse reaalse teostamise vĂ”imaluse.
HĂ€daseisund on siis kui rĂŒnnatakse seda, kust oht ei tulene, kuid siiski selleks, et mingit kahju Ă€ra hoida.

HoonstusĂ”igus on vajalik neile, kellel ehitis on pĂŒstitatud vĂ”i kes soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale.
HĂ€daseisund - sel puhul on tegemist ohuga elule, tervisele vĂ”i varale, kuid siin ei ole tegemist rĂŒnnakuga.
HÀÀlte lugemine on avalik. Valimistulemused teeb kindlaks Vabariigi Valimiskomisjon hÀÀletamistulemuste jÀrgi.

Hagi on kohtule esitatud vaidlustatud vÔi vÀidetavalt rikutud subjektiivsete Ôiguste kaitse nÔue.
Haldusaktideks – vastu vĂ”etud riigi jurisdiktsiooniorganite poolt; See on Ă”iguse allikate formaalne jaotus.
Hegel on mĂ”jutatud kindlasti Rousseaust (religioon ja moraal kui tunded, sĂŒda olulisem mĂ”istusest).

Hindamisel on otsustavaks lahenduskÀigu Ôigsus ning oskus kasutada Ôiguse allikaid ja kohaldada seadust.
HoonestusĂ”igus on vajalik neile, kelle ehitis on pĂŒstitatud vĂ”i kes soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale.
HÀÀletusÔigus on kÔigil vÀhemalt 18 aastasel kodanikel, kandideerimisÔigus vÀhemalt 21 aastasel kodanikul.

HĂ”ivamisel – vallasomand tekib peremehetu asja vĂ”tmisega enda valdusesse, tahtega saada selle omanikuks.
Halduse objektiks on sotsiaalne kooselu, haldus peab tegelema ĂŒhiskonna ja sellesse kuuluvate inimeste asjadega.
Halduse pĂ”hiĂŒlesandeks on konkreetsete abinĂ”ude rakendamine ĂŒksikjuhtumite reguleerimiseks ja plaanide teostamiseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Haldusmenetlus on nii suhtlus avaliku sektoriga, kohaliku omavalitsusega, avaliku sektori, k.a kohalike omavalitsuste Ă”igusaktide andmine ja tĂ€itmine, nende aktide vĂ”i toimingute vaidlustamine. Haldusmenetlus vĂ”ib ise olla pikk protsess, kuid kĂ€tkeb endast tavaliselt vĂ€ga lĂŒhikesi vaidlustus tĂ€htaegu.
HumanitaarĂ”igus on normide kogum, mis pĂŒĂŒab saavutada tasakaalu inimĂ”iguste kaitse ja sĂ”ja vajaduste vahel.
Halduskaristus on seadusega ette nÀhtud negatiivseks tagajÀrjeks haldusÔiguserikkumise toimepanemise eest.

Head kombed on eetiline kategooria, milles vĂ€ljendub ausalt ja Ă”iglaselt mĂ”tleva inimese sĂŒndsustunne.
HoonestusĂ”igus on vajalik neile, kellel on pĂŒstitatud ehitus vĂ”i soovivad seda pĂŒstitada vÔÔrale maale.
HaldusĂ”igusvĂ”imega on varustatud ka ĂŒhingud ja nende liidud, samuti teised eraĂ”iguslikud juriidilised isikud.

Hannity - bin-laden-raid-direct-result-of-what- obama-denounces-as-torture-techniques/ (13.10.2012)
HoonestusÔiguslikul isikul on vÔim hoonestusÔigusega seatud ehitise ja selle ehitise jaoks vajaliku maa kasutamisega.
HĂŒpotees – oletused, mida empiirilise uuringu kĂ€igus kas lĂŒkatakse ĂŒmber vĂ”i leiavad kinnitust.

Hakatakse kriminaal - protsessidel kaasama vÀljavalitud kodanikke koos professionaalsete kohtunike arvamusega.
Haldusakt on ĂŒldakti konkretiseerija ehk n-ö vahepealseks etapiks Ă”igustloova akti ja isiku vahel.
Halduslepingu sĂ”lmimiseks on haldusorgan Ă”igustatud ĂŒksnes juhul, kui seaduses sisaldub selleks vastav volitusnorm.

HÀÀlteenamuse nÔue on niivÔrd range, et tÔenÀosus Vabariigi Presidendi valimiseks Riigikogus on minimaalne.
Hagejal on Ă”igus esitada repliik ning kostjal oma vasturepliik, mida tuleb teha ĂŒhe kuu jooksul.
Haldusorgan on asutus, kogu vĂ”i isik, kes on seadusega volitatud tĂ€itma avaliku halduse ĂŒlesandeid.

HaldusÔigus on tervikuks seondunud Ôigusnormide kogum (Ôigusharu), mis kuulub avaliku Ôiguse hulka.
Heliaia - kĂ”rgem kohus Jaotav Ă”iglus igaĂŒhele vastavalt ta panusele, eelkĂ”ige suhetes riigiga.
Haldusakt on suunatud vĂ€ljapool haldusorganisatsiooni seisvale isikule 6. haldusakt on ĂŒhepoolne.

HaldusÔiguse subjektideks on see osa Ôigussubjektidest, kes on haldusÔiguslike Ôiguste ja kohustuste kandjateks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
HĂ€daseisundi puhul on pĂ”hikriteeriumid jĂ€rgmised: - kahju tekitamine oli ohu tĂ”rjumiseks vajalik - tekitatud kahju ei ole ebamĂ”istlikult suur vĂ”rreldes Ă€hvardanud ohuga Kahju sissenĂ”udmisel on aga kaks erandit: 9 kui tĂ”rjutud oht tuleneb ohu tĂ”rjujast endast, siis ta peab tekitatud kahju hĂŒvitama.
Haldusaktidegi puhul on ka toimingu sooritamisel menetlus, mis algab kas isiku taotlusega vÔi asutuse poolt.

Huvatav on see fakt, et suureneb vÀgivaldsekuriteode arv mis on toime pandud erilise julmusega.
Haldusorganil on Ôigus saata kutse ja kutsuda isik vÀlja menetlusosalise, tunnistaja, eksperdi vÔi
Hooldaja on teovÔimelistel isikutel (sotsiaaltöötaja). Eeskostja esindab, hooldaja ei esinda.

Horisontaalne on objekti suhtes pos vÔi neg reaktsiooni esile kutsuv, seotud motivatsiooniobjektiga.
Huviteeoria - realistlik teooria - fĂŒĂŒsilist isikut v juriidilist isikut eristavad erinevad huvid
Hagi - avaldusele lisatakse ka vÀljasaadetud nÔue (pretensioon) ja sellele saadud vastus.

Halduskohtud – Tallinna ja Tartu halduskohtud, millel 4 kohtumaja(Tallinn, Tartu, PĂ€rnu, JĂ”hvi)
HaldusĂ”iguse eriosa – tegeleb haldusĂ”iguse ĂŒksikute harude vĂ”i haldusmĂ”jutuste teatud valdkondadega.
Hammurapi koodeks - lĂ”i BabĂŒloonias korra nn valitseja Ă”igus, Ă”igust loob kuningas , tema ametnikud.

Haldusvastutus – rakendavad selleks pĂ€devad haldusorganid, nt politsei, toll, inspektsioonid jne.
Hea pĂ”hikord on Õkord. Mis on polise Õallikaks? Platon vastab, et Õ headuse ja Ă”igluse ideega.
Heauskne omandamine on vÔimalik, kui tsiviilÔiguslik isik, mitte valduse teenija, vaid otsene valdaja.

HÀÀltest on see koht, kus lĂ€heb kontroll AS ĂŒle. Aga see peab lĂ€htuma selgelt AS huvidest.
Haldusakt on suunatud, peab olema vĂ”imalus ĂŒheselt aru saama, millised on tema haldusaktist
Hegelil on eelkÔige olulised ideed, mitte materiaalsed jÔud, töösuhted jms nagu Marxil.

HĂŒpoteegipidajal on Ă”igus pöörduda tĂ€ituri poole kinnisasja suhtes tĂ€itemenetluse algatamiseks.
Haldusmenetlus - lahendatakse vaidlusi, mis on tekkinud avaliku vĂ”imu ja ĂŒksikesindajate vahel.
Haldusorgan - seadusega antud avaliku halduse ĂŒlesandeid tĂ€itma mÀÀratud asutus vĂ”i sisk.

Hariduse andmine on riigi jÀrelevalve all ning laste hariduse valikul on otsustav sÔna vanematel.
HÔivamisÔigus - st kui tegemist on peremehetu varaga, siis vÔib asja hÔivamise kaudu omandada.
HĂŒpotees - nĂ€itab elulisi asjaolusid, millele Ă”iguslooja on andnud Ă”igusliku tĂ€henduse.

Hoiatus - ja tÔendamisfunktsioonile ka nÔustamisfunktsiooni, mis on esiplaanil nÀiteks
Huvigrupid – kellega tuleb arvestada, arvestame jur normide kohaldamiel ja tĂ”lgendamisel.
Hakkab tööÔiguses on positsiooni Àra kasutama, selline situatsioon ei sobinud loomuÔiguslastele.

Halduse ĂŒksikaktid - toiming, mis on otseselt suunatud teatud Ă”iguslike tagajĂ€rgede tekitamisele.
Haldusorgan on kohustatud vÀlja selgitama menetletavas asjas olulise tÀhendusega asjaolud.
HaldusĂ”iguslikule reguleerimisele on iseloomulik: - kĂ€sud – ettekirjutused, mida subjekt on kohustatud tĂ€itma.

HaldusĂ”igusnorm - on ĂŒldkohustuslik kĂ€itumisreegel, mis reguleerib abstraktse hulga juhtumeid.
Heauskne valdaja on kohustatud vÀljaandmiseks ajast mil sai teada nÔude esitamisest enda vastu.
Heauskne valdus - valdaja ei tea ega peagi teadma, et tema valdusel puudub Ôiguslik valdus vÔi

Hooldaja on kohustatud niisuguse isiku taasilmumisel andma teavet vara valitsemise kohta.
Huviteooria – eristab, mis era-, mis avalik Ă”igus Avalik Ă”igus – lĂ€htub riigi huvist.
Haldusorgan on teinud ettepaneku halduslepingu sÔlmimiseks pÀdevust tÔendava tunnistuse.

Haldusriik - vĂ”ib kujuneda seadusriigis kui ĂŒksikud riigiametnikud ei allu enam korrale.
HaldusÔiguslik ÔigusvÔime on vÔime kanda haldusÔiguslikke kohustusi ja omada haldusÔiguslikke Ôigusi.
Hartad - kirjeldasid nii maaomaniku kui ka temaga seotud isikute Ôigusi ja kohustusi.

Head kombed – on need mis vastavad ausalt ja Ă”iglaselt mĂ”tleva inimese sĂŒndsustundele.
Heitenormatiiv on nÔue saasteallikast eralduvale heitmele, mis mÀÀrab saasteaine piirkoguse
Hotell on toitlustusteenust osutav majutusettevÔte, kus on vÀhemalt 10 majutusruumi.

HĂŒvitiseks on töötaja keskmine tööpĂ€evatasu iga vĂ€hem etteteatatud tööpĂ€eva eest.
Hageja on isik, kes on esitanud hagi ja kostja on isik, kelle vastu on hagi esitatud.
Halduse sisuks on plaanipÀrane ja eesmÀrgistatud tegevus poliitiliste otsuste elluviimisel.

Heitvaraga – maasse peidetud raha vÀÀrtusega ese, mille omaniku ei saa kindlaks teha.
HĂ€dadekreet on ĂŒldakt, mida antakse kehtivas Ă”iguses mÀÀratletud nn. hĂ€daolukordades.
HÀÀleiguse piiramine - § 303. vajalik selleks, et mÔndades olukordades ei arvestata neid hÀÀli.

Hagimenetluses on poolteks hageja ja kostja, hagita menetluses avaldaja ja asjast puudutatud
Haldusakti kehtivus tĂ€hendab selle ĂŒhepoolse tahteavalduse vĂ”imet luua Ă”iguslikke tagajĂ€rgi.
HaldusĂ”igussuhete spekter on vĂ€ga lai ja mitmekesine, mistĂ”ttu puudub ka nende korrektne tĂŒpoloogia.

Heitunu – inimene, kes on kaotanud lootuse tööd leida ja loobub tööotsingutest.
Hooajatöödeks – ei kehti kauem kui 6 kuud!!! (nt kĂŒtja pole; peamiselt pĂ”llumajanduses)
HÀdakaitse tingimused on kÔikidele vÔrdsed, kuid Ôigus hÀdakaitsele tekib hÀdakaitseseisundis.

HĂ€dakaitsest on hĂ€daseisundi korral tegemist ohuga, mis ei seisne Ă”igusvastases rĂŒndes.
HĂ€dakaitset on piiratud juhtudel, kui rĂŒnnatakse vĂ€ga vĂ€ikese tĂ€htsusega Ă”igushĂŒve.
HĂŒpnoos - ĂŒksikud on vĂ€ga hĂŒpnotiseeritavad, enamik on hĂŒpnot mĂ”ningal mÀÀral.

HĂŒvehaldus - sotsiaalne kindlustatus, soodustuste andmine ja avalike teenuste osutamine.
Hagimenetluses on pooltel vastandlikud huvid, hageja soovib, et nÔue rahuldataks ja kostja
Haldustegevusega on tegemist (nt haldusakti peab koheselt motiveerima, toimingut aga ei pea).

Vote UP
-1
Vote DOWN
HaldusĂ”iguse eriosa – haldusĂ”iguse ĂŒksikud harude  Avaliku teenistuse Ă”igus  Kohaliku omavalitsuse Ă”igus  SotsiaalĂ”igus  EhitusĂ”igus  KorrakaitseĂ”igus  MetsaĂ”igus  Kultuuri- ja teadushaldusĂ”igus  Eelarve- ja finantsĂ”igus  AndmekaitseĂ”igus  jt valdkonnad
HĂŒvitama maksu - ja Tolliametile maksumĂ€rkide trĂŒkkimise kulud, vĂ€lja arvatud juhul, kui
Hagi aegumistÀhtaeg on selline ajavahemik, mille jooksul Ôigustatud isik saab kohtult kaitset.

Haldusmenetluse seadus on keskseks, kuid mitte ainsaks haldusmenetlust reguleerivaks Ôigusaktiks.
Heauskesl asjaajajal on ka vÀljaandmiskohustus § 1021 ja informeerimise kohustus § 1024 lg 3.
HoonestusÔigus on isiku Ôigus vÔÔral kinnisasjal ehitist omada vÔi seda sinna ehitada.

HĂŒvitamist r - i poolt, kuna ei taha oma kauaaegse kliendi E vastu pretensioone esitada.
Hezbollah – 1982 loodud LĂ”una –Liibanoni vabastamiseks Iisraeli okupatsioonist.
HĂŒpoteek on valduseta pandiĂ”igus, st panditud kinnisasi jÀÀb omaniku valdusesse.

HĂŒpotees on Ă”igusnormi obligatoorne element, sest ilma selleta ei ole Ă”igusnormi.
Hagejal on kompromissi sÔlmimise korral saada tagasi pool tasutud riigilÔivust.
Haldusaktide teatavakstegemine on toiming, millega informeeritakse asjast huvitatud isikuid akti sisust.

Haldusorgan pikendada – nii omal algatusel kui ka menetlusosalise taotlusel (HMS § 33 lg 5).
Haldusorganiks on ĂŒkskĂ”ik milline avalikke ĂŒlesandeid tĂ€itev asutus vĂ”i ĂŒksikisik.
Haldusorganite otsuseid on vĂ”imalik vaidlustada ja nende ĂŒle teostatakse efektiivset kontrolli.

Hulkuv loom - omanikuta vÔi loomapidaja juurest lahti pÀÀsenud (edaspidi hulkuvad)
HÔivamine on peremehetu asja oma valdusesse vÔtmine, eesmÀrgiga see asi omandada.
HĂ”ivamisĂ”igus – AÕ §96 – asja vĂ”ib omandada hĂ”ivamisega, kui asi on peremehetu.

Haaratavatel objektidel on kÔik sootermini poolt haaratavate objektide tunnused ja lisaks vÔib
Hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
HĂ”ivatuse mÀÀr – nĂ€itab tötajate osa kogu tööealisest elanikkonnast protsentides.

Hagimenetluse nÀol on tegu klassikalise tsiviilasjaga, kus poolte vahel on eraÔiguslikust
HaldusÔigus on Ô haru, mis reguleerib suhteid, mis tekivad av halduse teostamisel.
Hoidjal on Ôigus kohaldada pandiÔigust, vastavalt LS paragrahv 907 sÀtetele.

Hooaja - , konkreetse teema vÔi tÀhtpÀevaga seotud kauba vÀljapaneku pind.
HÀdavajadus on eelkÔige seotud vÀÀramatust jÔust tuleneva kahjuga tööandjale.
HĂ”imuĂŒhiskonnas on tööjaotus minimaalne, inimene on kui kariloom, ĂŒhiskondlik olend.

HaldusĂ”igus – ĂŒks suuremaid Ă”igusharusid suhete mitmekesisuse ja mahu poolest.
Hierarhilisus - iga allpool olev sĂŒsteemi osa peab olema vastavuses kĂ”rgema osaga.
Hierarhilisus – element kui sĂŒsteemi terviklik osa ja iseseisev madalam sĂŒsteem.

Hilinenud kaitse - pĂ€rast rĂŒnnet minnakse seda tĂ”rjuma, tavaliselt kĂ€ttemaksu ajel.
Hooletus on suurim hoolimatus, mis on mitte mÔistev asi,mida kÔik mÔistavad.
Huviteooria – Avalik Ă”igus on see, mis lĂ€htub ĂŒhiskonna ehk avalikust huvist.

Hageja ees - ja perekonnanimi ï€Ș Hageja isikukood ï€Ș Eliise ***** 4951********
Heausksuse pĂ”himĂ”ttest – töötajal peab olema vĂ”imalik korraldada oma töö- ja pereelu.
Hoiatusstreik on kohaselt kuni ĂŒhetunnine streik töötajate enda huvide kaitseks.

HÀdaseisundiga on siis tegemist, kui tÔrjutakse ohtu, kas isikule vÔi siis varale.
HĂŒpotees on eeldus(ed) vĂ”i tingimus, mille esinemisel on see norm kohaldatav.
Hagiavaldus - isiku pöördumine tsiviilkohtu poole kohtumenetluse alustamiseks.

Haldusele on pĂ”hiseaduslikult ĂŒle antud teatud osa legislatiivfunktsioonist.
Haldusvastutus – jĂ€rgneb vÀÀrteole, vĂ€iksem kahju tingib lahjemad karistused.
Hoiatamisfunktsioon - notar hoiatab osalisi kehtivast Ôigusest tulenevate riskide eest.

HÔ on see, mis ei kujuta endast riigi konstitutsiooni vÔi protsessiÔ.
HĂŒvitsit ehk töötaja hakkab uuel tool saama palka vastavalt tehtud tööle.
HaldusĂ”igus ehk administratiivĂ”igus on ĂŒks suuremaid Ă”igussĂŒsteemi harusid.

Humanistid - puudu 14. Rooma Ôiguse lÀbitöötamise pÔhisuunad uuemal ajal.
HÀÀlt muuta on vajalik, et tagada valimiste vabadus ja hÀÀletamise salajasus.
Hagi alus – olulised asjaolud, juriidilised faktid, millele rajaneb nĂ”ue.

HaldusÔigus on Ôigusharu, mis reguleerib suhteid riigivalitsemise valdkonnas.
HaldusÔigusel on Ô kasutada ka sunnivahendeid, kuid selleks on tÀpsed reeglid.
HĂ€lbekĂ€itumine on seotud psĂŒĂŒhiliste hĂ€lvetega, nt. sĂŒĂŒtundega kurjategijad.

HÀÀletamise pÀeval on keelatud jaoskonnakomisjoni ruumes igasugune valimispropaganda.
Haldusterritoriaalsel jaotusel on oma juhtimisorgan, nt riigi- vÔi kohaliku omavalitsuse organ.
Hilisklassikalisest perioodist on pÀrit kirjutatud rooma Ôiguse tipp ehk Corpus iuris civilis.

Hooldajaks on isik, kellega on sÔlmitud lapse perekonnas hooldamise leping.
Hooletusele on omane nii juhudelikti kui ka voluntatiivse elemendi puudumine.
Horisontaalselt – piiritletud maatĂŒkk, piiri nihutada ei vĂ”i enda alagatusel.

HÀdaseisundi ÔiguspÀrasuseks on nÔutav, et tekitatud kahju oleks vÀiksem Àrahoitud kahjust.
HÔlmatud on nii Ôigus igale poole minna kui ka Ôigus iga kohta vÀltida.
HĂŒpotees — eeldus ehk mallolustik, millele jĂ€rgneb Ă”iguslik tagajĂ€rg.

HaldusnÔukogu on ILO tÀidesaatev organ, mille koosseis valitakse 3ks aastaks.
Hoolsusvastasus on ettevaatamatuse delikti karistatavuse kÔige olulisem eeldus.
HÀÀletamine volikogus on avalik. Isikuvalimised otsustatakse salajasel hÀÀletamisel.

Haldusmenetluses on kĂŒllaltki reljeefselt sĂ€testatud haldusmenetluse seaduses.
Heaks vahendiks on organisatsioonis vÀlja töötatud klienditeenindusstandard.
Huvitatud avalikkusel on laialdased vÔimalused mÔjude hindamise menetluses osaleda.

HÀÀletamisel on otsustavaks eesistuja hÀÀl, kui muidu hÀÀled poolitusid.
HĂŒpoteek on rahalise kohustuse tagamise vahend, kus panditakse kinnistu.
Haak - on sarnane hargile kuid ĂŒks haru on lĂŒhike 8. saar 9. sild

Haldusakt on suunatud vÀljapool haldusorganisatsiooni seisvale isikule.
Haridustöötajatele on kehtestanud tööaja konkreetse kestuse Vabariigi Valitsus.
HĂ€vimise korral on Pandipidajal Ă”igus saada oma valdusesse kindlustushĂŒvis.

Halduse diskretsioon tÀhendab eelkÔige vabadust Ôiguslike tagajÀrgede suhtes.
Haldusmenetlus on vaid see osa riigi tegevusest, mis ka kodanikke puudutab.
Holograafiliine testament - kogu testamendi tekst on kirjutatud pÀrandaja enda poolt.

HoonestusĂ”igus on tĂ€htajaline Ă”igus (max. 99 aastat). Üldjuhul tasuline.
Huvilisteks on kÔik, keda antud juhtum puudutab otseselt vÔi kaudselt.
HÀÀleÔiguseta eelisaktsiad - annavad Ôiguse dividendidele, aga ei anna hÀÀleÔigust.

H praktika – seotud vĂ”rdse kohtlemise pm-ga. H vĂ”ib ennast siduda.
Haldusorganile on antud hindamisruum, mis ei allu kohtulikule kontrollile.
Hallutsinatsioon – subjektiivne tajuelamus ilma vastava reaalse objektita.

Hammurapi valitsemine - 1792-1750 e.Kr, kuid need aastaarvud on ĂŒpris tinglikud.
Hea nÀide on Prantsuse tsiviilkoodeks (1804.a) ehk Napoleoni koodeks.
Heckscheri - Ohlini teooria – suhtelise eelise teooria edasiarendus.

Hoonestaja on maatĂŒki otsene valdaja, maatĂŒki omanik kaudne valdaja.
HoonestusĂ”igus – Ă”igus hoonestada kellelegi teisele kuuluval kinnistul.
Hulgikaubandus - kaupa mĂŒĂŒakse suurtes kogustes ja mitte lĂ”pptarbijale.

Huvijurisprudents – kui Ă”igust kĂ€sitleti kui huvide konflikti resultaati
HÀdaseisundiga on tegu siis, kus tÔrjutakse ohtu kas isikule vÔi varale.
Hagi aluseks on saamata jÀÀnud töötasu, mille suurus oli 642 eurot.

Hagi eelduseks on mÔlema osapoole ja vaidlusaluse asja viibimine kohtus.
HaldusĂ”igus – Ă”igusnormide kogum, mis kehtib haldustegevuse suhtes.
Hiinale on iseloomulik klassivÔitlus ja see kestab tÀnapÀevani.

Hindamisdokumentide juures on seaduses ettenÀhtud juhtudel nÔutav audiitorkontroll.
Hms – ĂŒldised alused; kaalutlusĂ”iguse alusel tehtav otsus.
Hooldajal on Ôigus saada lapse kasvatamiseks 1 lisapuhkepÀve kuus.

HÀÀlteenamuse nĂ”ue - otsuse vastuvĂ”tmiseks vajalik hÀÀltearv (ÄS § 299).
Halduskohtu ĂŒlesandeks on ainult haldustoimingute Ă”iguspĂ€rasuse kontrollimine.
Haldusorgan on kohustatud tegema diskretsioonotsustusi ilma vigadeta.

Hindamisobjekt on heas korras ning seda on kasutatud sihtotstarbeliselt.
Hms - i ökonoomsuse pÔhimÔte 3. Kahju vÀltimise printsiip
Horisontaalteljel on kujutatud tulusaajate hulk kumulatiivses vÀljenduses.

HĂ€vimise korral on krediidisaajal seega kohustus lisatagatiste andmiseks.
HĂŒvised on majapidamise jaoks omavahel seotud ja MP eelistustest.
HĂŒvitamised - kui ka intellektuaalse omandi vaidlusi, ĂŒhinguĂ”igust.

Hageja ĂŒlesandeks on mÀÀrata ja mĂ€rkida hagiavalduses tsiviilasja hind.
Hagi on aegunud siis, kui hagi aegumistÀhtaeg on möödunud.
Halduse kontroll - avaliku administratsiooni ĂŒle teostatav jĂ€relevalve.

HoonestusĂ”iguse seadmisel on eesmĂ€rgiks hoone pĂŒstitamine, mitte maa kasutamine.
HĂŒstereesiteooria – sĂŒsteemi tasakaal sĂ”ltub selle minevikuseisundist.
Haldusakti resolutiivosa on kohustuslik igaĂŒhele, sh haldus ja riigiorganitele.

Horvath - IBM-i Teadmiste Juhtimise Instituudi vanemkonsuldant,
HÀÀletamisviis - kas avalik vĂ”i salajane- on ĂŒldkoosoleku otsustada.

HĂŒvise kogus on maksimaalne, ollakse „kasti“ vasakul all nurgas.
HĂŒvitise ĂŒlempiiriks on tehtud kulutused, mitte ei lĂ€htu asja vÀÀrtusest.
HaldusÔ on pÔhiseaduse ja sellele allutatud seaduste produkt.

Hoiatuse tegemine on tÀitmismenetluse esimeseks kohustuslikuks astmeks.
Hooldus - ja eeskoste asutusena ei ole hagi esitamise Ôigust.
HĂŒgieen on toiduainetega kokkupuutumisel vĂ€ga tĂ€htsal kohal.

Haldusakt on igaotsustus, mis vastab HKMS § 4 lg 1 tunnustele.
Haldusakt on administratsiooni toimingute Ôiguslikuks vormiks.
Halduskohtu pÀdevuses on avalikÔiguslikest suhetest tulenevad vaidlused ja

Hullem – me ei saa seadusega mĂ€rata,mida vĂ”ib ĂŒle anda.
HĂŒpoteek on kinnisasja pantimine pikaajalise laenu tagatisena.

Halduse kandja on samaaegselt ka avalik-Ôiguslik juriidiline isik.
Heakskiit on kehtiv, kui see on avaldatud ettepaneku tegijale.
Heausksus Ă€risuhetes – isikuid tuleb kaitsta ebaausate Ă€risuhete eest.

Hilisklassitsismi perioodil on kirjutatud ulatuslikke rooma Ôiguse kommentaare.
Haldusterritoriaalne korraldus on Eesti territooriumi jagunemine haldusĂŒksusteks.
Hiljemalt palgapÀeval on kohustatud vÀlja maksma. Eelneval tööpÀeval.

Hochenbach - Bishofi sĂŒsteemi puhul jĂ€i jagamata 2 mandaati.
Hoiakust - ebameeldivad asjad tulevad kiiresti ja vastupidi.
HoonestusĂ”iguse oĂŒ - le F pĂ€rast esimese astme kohtu otsuse tegemist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
HĂ€daseisundi puhul on tegemist ohuga, mis ei seisne otseses rĂŒndes teise isiku poolt, vaid mingis muus ohtlikus situatsioonis (nĂ€iteks varisemisohtlik elamu, ohtlikud loomad vmt). Oht ei pruugi Ă€hvardada isikut ennast, vaid vĂ”ib olla suunatud kolmandatele isikutele.
HĂŒbriid – kus 2 riiki tĂ”lgendavad erinevalt instrumente.
Hageja – teise isiku vastu kohtus nĂ”ude esitanud isik.

Hageja - inimene, kes nÔuab oma Ôiguste jaluleseadmist.
Haldama – mĂ”jutama, tĂ€ide viima, teostama, korraldama.
Halduskohtud on ka ainsad erikohtud Eestis, mis on moodustatud.

Halduskohus - kohus, mis lahendab avalik-Ôiguslikke vaidlusi.
HaldusÔigussuhe on tihedalt seotud subjektiivse avaliku Ôigusega.
Haridusvallas on minister Jaak Aaviksoo vÀga hea alguse teinud.

Haruna on tema reguleerimismeetodiks autoritaarne meetod.
Heckscher – Ohlini teooria olemus ja peamised jĂ€reldused.
Hinna alandamine on lubatud ka siis, kui hind on juba Àra makstud.

Hollywood on ainult kaubamÀrk/logo, mitte juriidiline isik.
HÀÀleÔiguslik on Eesti kodanik, kes on vÀhemalt 18 aastat vana.
HĂŒmn - Beethoven  Juhtlause:ĂŒhinenud mitmekesisuses

Haldusleping on kokkulepe, mis reguleerib haldusÔigussuhteid.
Haldusorgan on kohustatud selgitama ka materiaalseid Ôigusi.
Harilik vÀÀrtus on selle kohalik keskmine mĂŒĂŒgihind (turuhind).

Huviteooria – vanim teooria, pĂ”hineb Rooma Ă”igusteadusel.
HĂ”ivamisĂ”igus – nt. kes vĂ”tab peremehetu asja enda omandisse
HÔljumisaeg on ebamÀÀrane periood, kus pole teada mis saab.

Hageja on nÔus asja arutamisega kirjalikus menetluses.
Hagita menetluses on ĂŒldjuhul tegemist erandliku kohtualluvusega.
Halduskohtumenetluse kord on sÀtestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Hierarhia huvigruppides – kuidas nendega arvestada - tasakaalustatult.
Hulkumine – 41 juhul, Ă”iget kodu ei ole Õpihimu puudus
Vote UP
-1
Vote DOWN
Haldusleping on leping, mis on sĂ”lmitud avaliku vĂ”imu kandja ja eraĂ”igusliku juriidilise vĂ”i fĂŒĂŒsilise isiku vahel ning sellega on eraĂ”iguslikule isikule antud avaliku vĂ”imu volitusi vĂ”i kui leping reguleerib kolmandate isikute subjektiivseid avalikke

Halduslepingud on vĂ”imalikud nii ĂŒksik- kui ka ĂŒldaktidena.
Heast - halvast ja kui ta toimis valesti, sĂŒĂŒtunne.
Hon on vÔÔrandatav aga selleks vaja omaniku luba.

Hooletus on kÀibes vajaliku hoole jÀrgimata tÀitmine.
HĂ€dakaitseseisund - on seotud Ă”igusevastase rĂŒnde tĂ”rjumisega.
HĂ€daseisund on siis kui rĂŒnnatakse seda, kust oht tuleneb.

HĂŒpotees - eeldused, et miskit juhtuks ( nt : veeavarii)
Hagita asjad – avaldaja ja muud asjast puudutatud isikud.
Haldusaktid - konkreetsed aktid teatud isikutele suunatud.

HĂŒpotees – tingimused, mille puhul Ă”igusnorm kehtib.
HĂŒvitamine - 5.a. – 2 kuud etteteatamist + 2 kuu keskm.

Haridustöötajal on tööaja kestus mÀÀratud VV mÀÀrusega.
HĂŒpotees - KUI (esinevad sellised juriidilised faktid.
Halduskohtud - arutavad esimese astme kohtuna haldusasju.

HoonestusÔigus on kinnisomandiga sarnane absoluutne Ôigus.
HÀbistavad karistused - hÀbiposti panemine, hÀbikivide kandmine.

Halduse mĂ”iste on mitmetĂ€henduslik ja kĂŒllaltki raskesti
Heausksust eeldatakse – kinnistusraamatu Ă”igsust TsĂŒS § 139.

HÀrra Ôilis on otsustanud loovutada oma neeru sÔbrale.
HĂ”ivamine – peremehetut asja, leida valduseta asja.
HĂŒvitis – MÀÀramata ajaline TL – 2 kuu keskm.

Heakskiit on kehtiv, kui see on avaldatud ettepaneku
Hermeneutika – pĂ”hisĂ”num on hermeneutiline spiraal.
Vote UP
-1
Vote DOWN
HĂ€dakaitseseisund - hĂ€dakaitse on kaitsjat ennast; teist isikut vĂ”i nende Ă”igusi; ettevĂ”tte, asutuse vĂ”i organisatsiooni Ă”igusi vĂ”i riigi huvisid ohustava Ă”igusvastase rĂŒnde tĂ”rjumine, hĂ€dakaitse eesmĂ€rgiks on kaitsta seaduslikult Ă”iguskorra huve.

HĂŒpoteegi jĂ€rjekohal on suur majanduslik ja Ă”iguslik tĂ€htsus.
Hagi esemeks on materiaalÔiguslik nÔue kostja vastu.

HaldusÔiguse mÔiste - avaliku Ô.se haru, mille normid regul.
Haridustöötajale on pÔhipuhkuse kestus 56 kalendripÀeva.
HĂŒgieeninĂ”uded on tĂ€itmiseks kĂ”igile, ilma eranditeta.

Hagejal on Ôigus 1. Muuta hagi alust vÔi eset.
Haldur – kuni 2004 oli haldur kui ettevĂ”tja.
Haldusakt on veel andmata vÔi toiming sooritamata

Hartas on kirjas otseselt, et on Ôigus varale.
Heitvesi - suublasse juhitav kasutusel olnud vesi

Huviteooria – eristab, mis era-, mis avalikĂ”igus.
Haldusmenetluses on kohustus tuvastada igasuguseid asju.

HaldusÔigusnormi subjektiks on isik, kellele norm on adresseeritud.

Hommiku - ja Ôhtumaise mÔtteviisi kujunemine.

H Ă”igus - ) normide ĂŒlesanded (funktsioonid).
HaldusÔiguse seisukohalt on muidugi olulisemad Ôigustoimingud.
Hagilistes asjades on erandlik kohtualluvus sÀtestatud:

Hagita asjad on seaduses konkreetselt Àra toodud.
Hagita menetluses on erineva ka kaebeÔiguse olemasolu.

Hinnal on tootjaid ja tarbijaid suunav roll.

HĂŒpoteek on vahend rahalise nĂ”ude tagamiseks.
Hagi on lubatav, aga L ainult enda nimel.
HaldustÔkendid on mittekaristuslikud sunnivahendid.

Hayeki teooria on neoliberalismi teoreetiline tuum.
Haldusasi - halduskohtus lahendatav kohtuasi.
Haldusautonoomia on poliitlisest tunduvalt piiratum.

Haldusel on abistav ja soodustav funktsioon.
HaldusÔiguses on tavaÔigusel piiratud tÀhendus.
HaldusÔigussuhted on iseloomulikud ka haldusekandjate