Sõnu seletav sõnaraamat

Hansa liit - Hansa Liit oli 12. ja 17. sajandi vahel Lääne- ja Põhjamere ruumis eksisteerinud institutsioon, mis kujutas endast samaaegselt nii linnade kui ka individuaalsete kaupmeeste organisatsiooni. Hansa eesmärgid olid peamiselt kaubandusmajanduslikud, aga lisaks kaubvahetuse soodustamisele ja reguleerimisele kaitses liit enda liikmeid ka poliitiliselt, näiteks aadli võimupüüdluste või muude konkurentide vastu.
Hammurapi – babüloonia kuningas, kes vallutas mesopotaamia ning rajas suurriigi vana babüloonia ning kes lasi koostada seadustekogu, nebukadnetsar II – uus babüloonia kuningas, gilgameš – sumeri valitseja, kelle lugude põhjal loodi akadikeelne eepos.
Homeros – Vana-Kreeka kirjanik kes kirjutas esimesed eeposed “Ilias” ja “Odysseia”  Agoraa – Turuplats, kus toimusid rahvakoosolekud  Aleksander Suur – Makedooniast pärit valitseja (336-323 eKr), kes vallutas mõne aastaga Pärsia aga ka Kesk-Aasia oma võimu alla  Hellenism – ajaloperiood 2000-1100 eKr Vana-Kreekas/ maailma esimene segakultuur ehk kosmopoliit  Polis – Tüüpiline Kreeka linnriik

Hellen – kreeka hõimude doorlaste, aioollaste, joonlaste ja ahhailaste esivanemad. Lineaarkiri A-kreetalaste kasutatud savitahvlitele vajutatav silpkiri, mida ei osata siiamaani lugeda.
Hobuserauakujuline - teatron, keskel mänguplats-orkestra, (Balkani poolsaarel), Mileetos (Väike-Aasia läänerannikul), orkestra taga puust lavaehitis-skeene, proskeenion, näitlejad Sürakuusa(Sitsiilias). kandsid maske ja jalas kandsid koturne, mängiti komöödiaid ja Ateena polis: Kodanikkonna moodustasid kõik Ateena tragöödiaid, teatrisse olid naised ka lubatud, kui vaatajatele täiskasvanud meessoost põliselanikud, olenemata varast või näitemäng ei meeldinud siis loobiti neid toidu või kividega.
Horos - taevajumal 8. Egiptuse aasta jagunemine põllutööde järgi • Ra- päikesejumal (tähtsaim). Peeti ka Horosega samaks 1) Juuni-juuli kuni oktoober: üleujutusperiood (sinine Niilus) • Amon- loomis- ja viljakusjumal- tekitab liikumist ja 2) Okt-nov kuni veebruar: põlluharimisperiood kaost 3) Veebruar-märts kuni juuni: põuaperiood • Osiris- surnutejumal • Isis-viljakus- ja emadusjumalanna 9. Egiptuse ühiskonnakorraldus • Hathor- armastuse-, tantsu- ja taevajumalanna- kaitses

Hoogustus lääne - Sm-le põgenemine, eriti Austria-Ung piiri avamisel  1989. okt – paljudes Ida-Sm linnades meeleavaldused, kus nõuti opositsioonirühmituse Uus Foorum legaliseerimist → suruti maha, kuid olid sunnitud järeleandmisi tegema, ametist lahkus vana juht, asendati nooremaga, kes ei suutnud aga rahvast ohjeldada  1989. nov – Berliini müüri lammutamine, piirivalve vaatas jõutetult pealt → opositsioon legaliseeriti, kompartei monopol kaotati, ettevalmistused vabadeks valimisteks
Hieroglüüf on teatavasti piltkiri, mis koosneb mitmesugustest figuuridest (loomad, linnud, inimesed).
Hävita - misaktis esitatakse hävitamiseks eraldatavate dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed: viide avaliku arhiivi hindamisotsusele; tähis liigitusskeemi või muu arhiivi koosseisu loetleva dokumendi järgi; sarja nimetus või toimiku pealkiri; piirdaatumid; toimikute või muude üksuste hulk; dokumen-tide säilitustähtaeg; viide õigusaktidele, mis reguleerivad dokumendi säilitamist või hävitamist, kui need on olemas; märge hävitamise viisi, aja, koha ja läbiviija kohta.

Homi habilis - osav inimene- 3 mlj a.t. kehahoiak paranes, ajumaht suurenes; tööriistade valmistamine kivist, küttimine, korilusHomo erectus- sirge inimene, alaliik Heidenbergi inimene- 2 milj a.t. tume nahk, pikemad, sihvakamad, ajumaht suurem; küttimine, korilus, pihukirves, tule kasut, eluasemed(koopad, onnid)Homo sapiens-1.)neandertaallane-250 000 a.t. etteulatuv näoosa, lai nina, langus laup küttimine, püsiv eluase, kivitööriistad, surnute matmine 2.)homo sapiens e tark inimene e
Hcl - ga sisseviidud vee hulk, g 4,667 Summaarne vee hulk lähte lahuses, g 9,647 Summaarne vee hulk lähte lahuses, mooli 0,536 Etanooli lähtelahuses, g - - - 0,750 0,790 Etanooli lähtelahuses, mooli - - - 0,016 0,017 Etüületanaati lähtelahuses, g - - - 3,550 3,540 Etüületanaati lähtelahuses, mooli - - - 0,040 0,040 Tasakaalusegu tiitrimiseks kulunud 0.5180 n - - - 69,800 69,200 NaOH ml arv 5 ml 3 n HCl tiitrimiseks kulunud 0.5280n NaOH 28,700 29,200 28,950 29,509 29,764
Hitler – Saksamaa diktaator B.Mussolini – Itaalia diktaator J. Stalin – NSVL juht G.Žukov – Punaarmee marssal F. D. Roosevelt – USA president D.Eisenhower – USA kindral Montgomery – Briti vägede juhataj R.Ryti – Soome peaminister E. Rommel – Saksa väejuht Paasikivi – Moskva delegatsiooni juht H.Truman – USA president C.K.E.Mannerheim – Soome president C.Attlee – Inglismaa peaminister D.MacArthur – USA kindral J.K.Kallio – Soome president

Hoover - USA president C.Chaplin -kuulus näitleja, koomik ja rezhisöör Sun Yatsen -Hiina esimene president E.M.Remarque -Saksa kirjanik “Läänerindel muutusteta” M.Gandhi -India poliitik, iseseisuslane S.Dali -sürrealist J.Džugašvili -e. Stalin – NSVL diktaator W.Disney -kuulus multifilmide looja C.Kaishek -Hiina, Taiwani president E.Hemingway -kuulus kirjanik 20.saj. J.Nehru -India poliitik, peaminister H.Ford -USA autode tootja http://www.abiks.pri.ee
Hufu püramiid on kõige suurim ja kuulsaim – XXVII sajandil eKr. Elanud vaarao Hufu (kreeka keeles Cheops). Suurim kolmest püramiidist on Cheopsi (Hufu) püramiid, mis on ühtlasi maailma suurim kivist ehitis ning kuni 15. saj oli ta ka kõige kõrgem inimese poolt rajatud
Heinrich stahl – Tallinna toomkiriku õpetaja, kes koostas esimese eesti keelse grammatika. Usuõpetuse käsiraamatu Johann Hornung – Ladinakeelse grammatika avaldas, tuntakse kui vana kirjaviis Johan Skytte – Liivimaa kindralkuberner, kes asutas Tartu Ülikooli August Wilhelm Hupel – Andis välja esimese ajakirja August von Kotzebue – Asutas esimese teatritrupi Tallinnas Anton Thor Helle – kirikuõpetaja, kes tegi esimese tervikliku piibli põhjaeesti keeles

Herzl - Austrias juudi perekonnas sündinud advokaadist ajakirjanik keda loetakse sionismina tutntud poliitilise liikumise loojaks ja esimeseks juhiks ning ideoloogiksM.Planck-saksa füüsik, keda peetakse kvantteooria rajajaks ning seega 20. sajandi üheks tähtsaimaks füüsikuks, on Nobeli füüsikapreemiaga pärjatudN.Bohr-Taani füüsik, kes aitas avastada aatomistruktuuri ja kvantmehaanikat, mille eest pälvis 1922. aastal Nobeli füüsikapreemiaA.
Hruštsov – 1953-1964. 2) L. Brežnev – 1964-1982. 3) J.Andropov – 1982-1984. 4) K. Tšernenko – 1984-1985. 5) N. Karotamm – 1944-1950. 6) J. Käbin – 1950-1978. 7) Karl Vaino – 1978-1988. 8) Märtsiküüditamine – 25.märts 1949-29.märts 1949. 9) Kolhoseerimine Eestis – 1947-1952. 10) Metsavendlus Eestis – 1941-1953. 4. Millised riigid kuulusid sotsialismileeri, millised sotsialistlikusse sõprusühendusse? Miks? 1) Sotsialismileer.
Homo erectus e. püstine inimene • 1,8 – 0,3 milj aastat tagasi • esimene hominiid, kes lähkus Aafrikast • suurem keha ja aju • oskas ka sutada tuld • valmistasid varjualuseid • eksisteeris kommunikatsioon • pikad • ilmselt tumeda nahaga

Hakkama jäär - jumal Khnum. Just tema olevat oma potikedral inimkehale kuju andnud. Eriti hoolikalt voolis ta välja tulevased vaaraod ning andis neile ka elujõu, mida nimetati ka. Jumalad Egiptlased austasid väga paljusid jumalaid (neid oli üle 700). Osa jumalaid kehastas loodusnähtusi, paljude puhul oli tegu mõne pühaks peetud looma või linnu jumalustamisega. Ühtede jumalate tähtsus piirdus vaid kitsa alaga, teisi austati kogu Egiptuses.
Härgmäe lahing – e. Oomuli lahing, 2. augustil 1560, ordu kaotas lõplikult Venemaale Liivimaa kuningriik – 1570-1577, kuningas oli Taani kuninga vend, hertsog Magnus, keskuseks oli Põltsamaa , pärast teist edutut Tallinna piiramist läks Magnus Poola teenistusse Jam Zapolski vaherahu – 1582 Poola ja Venemaa vahel, Lõuna-Eesti loovutati Poolale Pljussa vaherahu – 1583 Venemaa ja Rootsi vahel, Põhja-Eesti ja Ingerimaa linnused läksid
Hiliskeskaega on protestantlikus kirjanduses käsitletud kirikuelu langusena - slline ettekujutus on ühekülgne, siin olid omad keerulised olukorrad, nende konfliktolukordades oli vaimulikel mängida Avignoni ja rooma vahe. 14. sajandist suur osa Liivimaa kirikutest olid kirikuvande all, aga me ei tea, kas seda millekski ka peeti - keelatud olid küll jumalateenistused, aga kas nad siiski toimusid?. Probleem lahendati alles 1390. aastateks.

Hunnid - Aasia rändrahvas, kes tungis 4. Sajandil Euroopasse ning põhjustas suure rahvasterändamise Jeesus Kristus- juudi soost rändjutlustaja Palestiinas 1.saj eKr. Tema pooldajad hakkasid Jeesust pidama vanas testamendis ettekuulutatud messiaseks ja Jumala pojaks, kes oma ristisurmaga on inimkonna pattudest lunastanud Kapitooliumi küngas- üks Rooma linna seitsmest künkast, mis oli Vana-Rooma usuline ja poliitiline keskus
Historiograafias on keskaja Liivimaal suurimaks ordumeistriks ülendatud Plettenberg, kes oli Vestfaallane, juba noores eas Liivimaale tulnud, Saksa Ordusse astunud ja seal karjääri teinud, 1484 valiti ordumeistriks, püsis ametis kuni oma surmani 1535. Teda on esile toodud mitmete asjaolude tõttu: pidas sõda Venemaaga, mille edukuses ühemõttelist vastust anda ei saa; tema ajal leidis Liivimaal aset reformatsiooniideede sissetung.
Hingedeaeg on surnutele pühendatud aeg hilissügisel, kui puulehed hakkavad kolletuma, (looduse suremine). Usuti, et surnute hinged külastavad sel ajal oma endist kodu ning püüti nendega olla heades suhetes (kaeti neile toidulaud, nendega kõneldi, viidi tare peale ande, köeti saun). Hingedeajal elati vaikselt, hoiduti müra tekitavatest kodustest töödest, söödi tavanditoite, viideti aega jutuvestmise ja mõistatamisega.

Hukkus kilingi - Nõmme algkoolis kinoseansil tuleõnnetuses 17 kooliõpilast, vigastada sai rohkem kui 50[1]. See on ka Eesti suurim vigastatutega õnnetus lastega[viide?]. Major Paul Lilleleht oli 1941. aasta suvel Kilingi-Nőmme kaitselahingu – Liivamäe lahingu juht, kui Pärnust saadeti 2 bussi- ja 6 autotäit hävituspataljoni mehi vőimu tagasi vőtma. Hävituspataljoni rünnak löödi tagasi, major Lilleleht sai haavata.
Hellenismiperioodiks nimetatakse perioodi Aleksander Suure vallutustest 334. eKr kuni Rooma võimu kehtestamiseni 30. eKr. Aleksander Suure vallutusretkede tagajärjed: vallutati alad Egiptusest kuni Iraani ja Kesk-Aasiani, mis tähendas, Idamaades kehtestati makedoonlaste ja kreeklaste ülemvõim; vallutatud aladele hakkas massiliselt rändama kreeklasi ja makedoonlasi, kes rajasid seal uusi linnu, n’iteks Aleksandria ja Antiookia.
Hiina omausundid - Kas konfutsianism on religioon või filosoofia? Kas taoism on filosoofia või hoopis religioon? Mis on Hiina uskumusmaailmas eripärast? Kui eesti kodudes on levinud feng shui põhimõtete rakendamine, siis kas selline harmoonia taotlus on üldinimlik või on selles midagi Hiina usumaailmale ainuomast? Hiina tsivilisatsiooni peetakse kõige pikema järjepideva ajalooga tsivilisatsiooniks tänapäeva maailmas.

Hellenismi periood – A.S. vallutusretke tagajärjed-pärslased makedoonlased vallutasid pärsia impeeriumi, seega kõik maad egiptusest iraanini ja kagu-aasiani. riik lagunes selle tagajärjel muudatused kaasnes kreeklaste ja makedoonlasteümberasumine euroopast lähis-idasse. vahemere idarannikul levisid kreeka keel ja elulaad, ajavahemik Aleksander suure vallutustest kuni rooma võimuni nimetatakse hellenismi perioodiks.
Hamartia – eksimus, tragöödiates ei ole kangelaste kannatuste põhjuseks kaasasündinud pahelisus, vaid eksimus • anagnorsis – äratundmine, muutus teadmatusest teadmisse • peripeteia – pööre, pööre kangelase olukorras, nt õnnest õnnetusse v vastupidi • katarsis – selles kajastub tragöödia eesmärk – äratada pealtvaatajas kaastunnet ja sel viisil avaldada vaatajale puhastavat mõju
Hoburaudsõlg - Rooma rauaaja teisest poolest pärinevad samuti ligi paarkümmend peamiselt Virumaalt leitud massiivse lamekumera ristlõikega hoburaudsõlge, mille kaare keskel ja otstes on laiemad kettad.

Hera – abielu kaitsja Hephaistos – tule-ja sepatöö jumal Ares – sõjajumal Hermes – jumalate käskjalg, teekäiate jumal Artemis – loomade- ja jahijumal Apollon – ilu-ja kunstijumal Dionysos – veinijumal Athena – sõjajumalanna Poseidon – merejumal Hestia – kolde- ja ohvritule jumalanna Demeter – viljakusejumalanna Hades – allilma valitseja Nike – võidujumalanna
Hingel on kolm osa : mõistuslik, emotsionaalne ning instinktide osa. Õiglus nende puhul väljenduks iga osa funktsioonipärases toimimises: mõistus valitseb(tarkus), emotsioonid toetavad(julgus) ning instinktid on ohjeldatud(mõõdukus). Hilisemates dialoogides väidab ta, et vooruslik elu sünnib ilupüüdlusest ehk armastusest. Vastavalt ilupüüdlusele on seotud ka õnnelikkuse määr.
Hammurapi seadused – Babüloonia kuninga Hammurapi korraldusel koostatud suur seaduste kogu, mis raiuti suurtesse kivitulpadesse Hansa Liit – Läänemere ääres tegutsevate saksa kaupmeeste vennaskond

Hippokrates - arst ja teadusliku meditsiini rajaja; pani aluse sellele, et inimese haigusi ei peetud enam jumalate poolt saadetuiks vaid seda seostati keskkonna ja „nelja ihumahla“ tasakaaluga.
Heidelbergi inimene - 700 000 aastat tagasi, euroopa, oskasid küttida suuri loomi • Neandertallane-250 000 aastat tagasi , atlandi ookeanist kesk-aasiani ,oskasid sõnastatud kõne, neil oli ühtekuuluvustunne, surid välja u 30 000 aastat tagasi • Nüüdisinimene ehk Homo sapiens-200 000 aastat tagasi paralleelset neandertallastega , aafrikas , olemuselt tänapäeva inimeste sarnased, kalapüük
Homo habilis – kasutas teatud määral tööriistu, eesti keeles osavinimene, samuti ainult Aafrikas. Kõige rohkem leide on avastatud Olduvai mäekurust, millega on tegelenud perekond Leakey (al 1931. a). Olulisemad leiud pärinevad 1960ndate algusest – eoliidid/chopper ehk veerekivitööriist (ühest küljest killud ära löödud, kivi terav) Esiaeg ja arheoloogia alused (AIA6042)

Hitler 8 - 9 aastasena 11 Kasutatud materjal: http://et.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#1932._aasta_Saksamaa_presidendivalimised http://et.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Teine_maailmas.C3.B5da http://www.google.ee/search? hl=et&sugexp=kjrmc&cp=4&gs_id=d&xhr=t&q=adolf+hitler&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2, or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1366&bih=635&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Humanism – ilmalik haritus ja ilmalikud teadused vastandina kiriklikule maailmakäsitlusele ja teoloogiale, keskpunktis oli inimene, mitte Jumal, mõiste tuli kasutusele 15.-16. saj.
Hallsteini doktriin – Saksamaa Liitvabariigi välisministeeriumi kantsleri Walter Hallsteini poolt 1955. a. sõnastatud poliitika, mille kohaselt Saksamaa Liitvabariik käsitles Saksa 5 Demokraatliku Vabariigi tunnustamist kolmandate riikide poolt „ebasõbraliku aktina”. Nii saavutas Saksamaa Liitvabariik positsiooni, kus enamikus maailma riikides ei olnud DDRi diplomaatilist esindust.

Hirmuvalitsemine ehk terror 5. valitsev, lubatud ideoloogia 6. riigi kontroll inimese meelsuse üle 7. eelneva seadustiku hävitamine 8. sõjaks valmistumine 9. võitlus sise- ja välisvaenlastega NT: NSVL, Itaalia, Saksamaa  Saksamaa, Itaalia ja Jaapani olukord pärast I MS Saksamaa- Saksamaa sai I MS lüüa ning pikka aega kasvanud rahulolematus 1918. aasta novembris revolutsiooniks.
Hesiodoselt on säilinud kaks poeemi: küpses eas loodud „Tööd ja päevad“ (828 värssi) ja varasem „Theogonia“ („Jumalate pärinemine“, 1022 värssi). Oma kutsumuse kohta lausub ta, et endised luuletajad esitasid oma väljamõeldisi, tema aga tahab „kõnelda tõtt“. Isiklikud elamused ja kogemused olid Hesiodosel aluseks „Tööde ja päevade“ kirjutamisel.
Humanism - maailmavaade, mis vastandus senisele kiriklikule maailmakäsitlusele uued arusaamad, mille kohaselt kõrgeimaks väärtuseks oli inimene oma väärtuste ja vabadusega.

Habilis - ga algab peale arheoloogide töö. Paleoantropoloogid need nagu tegelevad luudega Leiu:Olduvai mäekurust kõige olulisem leid Perekond LEAKEY alustas seal 1931 ja otsisid 30a enne kui leidsid kõige sensatsioonilisemaid leide H.Habilise luud, mis tulid välja 1960. Neid leitud esemeid hakati nimetama EOLIIDID – kivid mis meenutavad pihku mahtuvaid tööriistu.
Hertsogiks - Gotthard Kettler • Üleväina-Liivimaa- Daugava jõest põhja poolne ala, sh ka ordule kuulunud Eesti ala(Poolale) o Poola kuningas Sigismund II August kinnitas Liivimaa aadlile privileegi, mis andis neile väga ulatuslikud õigused: usuvabadus, ainuõigus täita kohalikke riigiameteid, kinnitas kohaliku õiguskorra edasikehtimise ning avardas lääniõigust.
Heidegger - Autentne eksisteerimine – tunnistada enda surelikkust, mitte millekski muutumist aitab elada tähenduslikku elu, elu, mis võimaldab pidevat kasvu ja muutumist, saamist (becoming); kõikide tingimuste aktsepteerimine ja personaalsete valikute tegemine (st valikuvabaduse rakendamine). Süü tundmine ja vabadus; valikuvabadusest loobumine (elada autentset elu)

Hilisematest teostest on tuntumad “Parmenides”, “Politikos” (“Riigimees”), “Timaios” ja “Nomoi” (“Seadused”). Platoni rajatud Akadeemia ajalugu jagatakse 3 perioodi: 1. Vana akadeemia – Platoni surmast a-ni 260 e. Kr. 2. Keskmine akadeemia – 260 e. Kr.- uue ajaarvamise algus, platonism asendub skepsisega. Esimene selle ajajärgu juhataja – Arkesilaos.
Haridus 18 - 19.sajandil: Vaatamata Põhjasõja poolt tekitatud tagasilöögile hakkas alates 18.sajandi teisest poolest tasahilju edenema ka talurahvale hariduse andmine.
Hansaliit - Läänemere ääres tegutsevate saksa kaupmeeste ühendus Tallinn, Tartu, Viljandi on Hansaliidu liikmed Läände veeti teravilja, kalu, karusnahku, hauakive, vähem ka lina ja hülgerasva Venemaale(itta) veeti soola, heeringaid, õlut, metallitooteid, luksusesmeid Sisekaubandus toimus laatadel ja turgudel Kaupmeeste ühendused : Mustpeade vennaskond ja

Heloodid - Messeenia elanikud, orjad 15% kodanikud 25% naised ja lapsed 10% metoigid- võõramaalased Valitsemiskorraldus Kaks kuningat, vanemate nõukogu (30 Rahvakoosolek (vabad 20+ a mehed) - liiget 60+ a) - geruusia, 5 efoori, ekleesia , 500-liikmeline nõukogu spartiaatide koosolekud korraldas, 6000 kohtunikku, 10 strateegi, sõda ja rahu, otsene demokraatia
Hadese aladel on taimekasvu ja „Iliases“ on Hades „kuulus varssade poolest“. Jõed Styx „Vihkamine“, Akheron „Laugas“, Kokytos „Hala“, Phlegethon „Leegitsev“ ja Lethe „Unustus“. Õnnesaared – seal asusid õndsad sangarid ja õiged koolnud pärast surma, samuti kaugel Ookeanis, aga pigem mahedate tuulte kui päikeseta udu meelevallas.
Hannibal – Kartaago väepealik, purustas Rooma väed Cannae lahingus 216 a. eKr. Roomlased said siiski uuesti võitu ja sundisid Hannibali Itaaliast lahkuma.

Hetkega kaduda - rüütliturniiril võis rüütel kaotada oma varustuse, sealjuures ka hobuse ning veel enam-eneseväärikuse. Kui piisavalt vaprust välja ei näidanud, võis rüütel kaotada koha õukonnas. Siiski olid rüütlid piisavalt nutikad, liikudes ühest õukonnast teise ning kes juba rüütel oli, see täitis oma rüütlikohuseid nii hästi kui oskas.
Hellebard on jalaväelase relv, ühendab sõjarelva, oda ja sõjavasara konksu elemente, vars 2- 2,5 m ja 8-kandiline, tänapäeval on Vatikani armee relvadeks (paavsti šveitslastest ihukaitsjatel). Sõjavasara puhul eristatakse jalameeste ja ratsaväelaste oma, vasara tald tehtud haraliseks, et läbida raudrüüd, sai kasutada ratsa, vars u.meetripikkune.
Hettiidi lihtkogukondlaste – talupoegade ja linnaelanike – ühiskondlikust positsioonist on teada vähe, kuid näib kindel, et nad olid isiklikult vabad ja majanduslikult riigist üsna sõltumatud. Tõenäoliselt teenisid nad sõjaväes ja on võimalik, et neil oli õigus osaleda sõjaväe koosolekul ning seega teatav võimalus riigiasjade otsustamisel kaasa rääkida.

Hominiidide liik – homo sapiens (e nüüdisinimene). Lähis-Ida kaudu jõudsid nüüdisinimesed Aasiasse ja Euroopasse (u 45 tuh a tagasi), asustasid Austraalia ning jõudsid üle Beringi väina kohal oleva maasilla kaudu Põhja-Ameerikasse. Pikka aega eksisteerisid inimese paralleelsed arenguliinid - neanderatallased ja nüüdisinimesed Euraasias üheaegselt.
Hansapäev – linnade esindajate koosolek - ei toimunud regulaarselt, vaid kutsuti kokku ainult juhul, kui oli vajadus arutada mõnda konkreetset küsimust.
Hiina rahvavabariik on olnud pideva rahvusvahelise kriitika all seoses inimõiguste rikkumistega. Paljud riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid on teravalt arvustanud Hiina võimukandjaid nende soovimatuse pärast austada kodanikuvabadusi ja –õigusi. Eriti karmid on Hiina võimud olnud nende vastu, keda peetakse kehtiva riigikorra poliitilisteks vastasteks.

Homo erectus - sirginimene, tumeda, sileda nahaga, pikemad ja sihvakamad, esiletungiv nina, uudishimulik, elas koobastes, sõi liha, tööriistaks pihukirves.
Hitleri kõrval on ka tema truu elukaaslane Eva Braun (tolle aja Saksa filminäitleja), kes mingil juhul ei taha lahkuda abikaasa juurest, ega „tulekoldest“ ― Berliinist. Kui venelased on saksarindest läbi tunginud, ei võta enam Hitleril kaua aega mõistmiseks, et sõda on kaotatud ning et kogu tema idee, luua oma maailmariik on hukule määratud.
Hallsteini doktriin - ei tunnustanud Saksamaa LV Saksa DV, käsitledes end saksa rahva ainuesindajana. 1955. aastal, kohe pärast täieliku iseseisvuse saavutamist, deklareeris Saksa LV valitsus, et kui mõni riik peaks SDVd tunnustama ja sellega diplomaatilise vahekorra rajama, siis võtab SLV seda kui vaenulikku akti ja katkestab kõnealuse riigiga suhted.

Heinrich iv – Saksa-Rooma keiser, kes pidi ette võtma patukahetusretke paavsti juurde Conossasse, mille tulemusena nähti paavstivõimu ülemuslikust ilmaliku võimu ees. • Innocentius III – paavst, kes kuulutas välja 4.ristisõja ja juhtis tolleaegset võitlust ketserlusega, täpsustas ristiusu seisukohti ning täiustas kiriku korraldust.
Hadrian expanded on this idea, redesigning the German border by ordering a continuous timber palisade supported by forts behind it. Although such defences would not have held back any concerted invasion effort, they did physically mark the edge of Roman territory and went some way to providing a degree of control over who crossed the border and where.
Hääldus on mõlema pärisnime puhul identne [sa ´vua]. Et hoone tellijal, tööstur Pierre Savoyl polnud oma tulevase maakodu kohta arhitektile ühtki mõistlikku soovi esitada, saigi villa lahendus ääretult minimalistlik2. Arhitekt nimetas oma lahenduse teravmeelselt „ideetuks”. Hoonet peetakse õigustatult funktsionalismi etaloniks.

Hakkas lõuna - ja Kesk-Leedus kujunema Kunda kultuuriga tihedalt seotud NEEMENI kultuur. Tulekivi- palju tööriistu ja relvi (Kunda ja Narva kultuuri esindajad kasutasid pigem luid ja sarvi). - Kammkeraamika kultuuri seostatakse tavaliselt soomeugrilaste saabumisega, nöörkeraamika kultuuri indoeurooplaste, täpsemalt baltlaste mõjudega.
Husain -  ali noor e m  poe g ,  kes  püüdis  peal e  ali surm a  uusti  võimule  tulla,  kuid  hukkus   koo s  kaasla st e g a  680a  Karbala  lahingu s.  S elle g a  prohv eti  järglask on d  lõpp e s s Ali­ muha m e e d i  onupo e g  ja  väim e e s  ali (valitse s  656­ 661),  neljas  kaliif
Her award - winning novels, including Oranges Are Not the Only Fruit (1985), The Passion (1987), and Sexing the Cherry (1989), are often playful and humorous, but nevertheless serious reconsiderations of gender and sexual identity—particularly what it means to be lesbian—as well as to the relativity of existence, desire, and time.

Hinduism - Hinduismi kohta öeldakse mõnikord, et tegemist ei ole ühe religiooniga, vaid nimetusega religioonide džunglile, kus teineteise kõrval elab ja tegutseb lugematu hulk erinevaid jumalaid. Ning hoolimata sellest ütleb muistne hindu pühakiri Rigveeda, et Tõde on üks, inimesed ainult nimetavad seda erinevate nimedega.
Hippokrates - kreeka arst, arstiteaduse ja arsti kutse-eetika rajaja, tõi arstiteadusesse anamneesi, etioloogia ja prognoosi mõisted.
Huvipakkuv on fakt, et Edise selleaegne omanik kindral Maydell juhatas Põhjasõjas rootslaste vasakut tiiba ja lõi oma Edise mõisa lähedal Pühajõe ääres lahingus venelaste Sheremetievi ratsaväge. 18. sajandi teisel poolel omandas Edise mõisa (koos Revino ja Vasavere külaga) Tollide suguvõsa, kellele kuulus Kukruse mõis.

Hippokrates – oli Vana-Kreeka arst, arstiteaduse ja arsti kutse-eetika rajaja, püüdis leida haiguse ja tervise loomulikke seletusi
Halastamatut tsentralisee - rimispoliitikat. Selleks oli vaja eelkõige printsipiaalselt kehtestada ühtne riigikeel. Sellega oleks olnud alla kriipsutatud kasvõi ainult printsiip formaalsest kuuluvusest ühtse riigi juurde, administratiivorganitele oleks aga kätte antud tehniline vahend, ilma milleta ei saa ühtset riiki üldse olemaski olla.
Harmoonimlisel inimesel on mõõduka suurusega meelelisi naudinguid, suur nauding ühiskondlikest tunnetest ja suhetes, ülimalt suur refleksiivne nauding (vaatleme ühiskondlikku käitumist ja tunneme rõõmu enda vooruslikust käitumisest) – oma ühiskondlike tunnete vaatlemisest sisekaemuses ja neist tulenevatest vooruslikest tegudest.

Hellenism - A Suur vallutas egiptusest iraani ja kesk-aasiani, kreeklaste ja makedoonlaste massiline ümberasumine lähis-idasse
Hiinlased on   kõike  järjekindlalt   säilitanud,  mitte   pole  lasknud  vanadel   uskumustel  vajuda   unustuste  hõlma.  Näiteks  üleskaarduvate   servadega   katuseräästad,   mida   jätkuvalt   ehitatakse   majadele   vaimude   eemale  peletamiseks. See on neil tõeliselt iidne komme. 
Hispaanlaste - tuleku ajaks olid nende olulisemad linnad juba maha jäetud ja džunglisse mattunud. Pealegi osatakse kaasajal lugeda maajade hieroglüüfkirja, paraku mitte täielikult. Maajade ligi poolteist tuhat aastat vana kultuur oli äärmiselt rikkalik ja mitmekesine. Nad olid geniaalsed matemaatikud ja astronoomid.

Hobbes – valitsejal lasus kohustus tagada alamate julgeolek, ühiskondliku lepinguga riigivõim, mis ohverdas senised vabaduse piiramatu võimuga valitsejale, kõik inimesed sünnivad võrdsetena, kuningavõim pole jumalast, vaid rahvast; monarhi kätte peab olema koondunud täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim.
Helsingi lepped - Euroopa Julgeoleku ja Koostöökonverentsil augustis 1975 Euroopa riikide ning Ameerika Ühendriikide ja Kanada riigipeade kohtumisel sõlmitud leping, mis sätestas deklaratiivses vormis üleeuroopalise strateegilise julgeoleku ja rahvusvahelise läbikäimise põhimõtted, sealhulgas humanitaarküsimustes.
Haagi - ehk adrakohtunik, kelle ülesandeks oli nende talupoegade kindlakstegemine, ülesotsimine ja tagasitoomine.

Hatšepsuti tempel – Dair al-Bahris, 16.-15. sajandil eKr ehitatud kuninganna Hatšepsutile, sinna viis 1 km pikkune sfinkside tee, tempel on kolme üksteisest väljatõusva terrassi kujuline, terasside seinu palistab sammastik, neid ühendavad 2 pikka kaldteed, ülemise terrassi õuest pääses kaljusse raiutud pühamusse
Hermes - jumalate käskjalg, Hades – allmaailma valitseja, Demeter – viljakusejumalanna, Dionysus- veinijumal.
Henry ford - autode masstootmine (1 auto=12h) • 1900 F. Zeppelin- tsepeliin e õhulaev • 1903 Wright- lennuk (12 s, 36,6m) • sidetehnika ja info levimine eetri kaudu- raadiolained • 1895 G. Marconi esimene raadiosaade • 1901 raadiosignaal üle Atlandi Maailm muutus senises väiksemaks ja kättesaadavamaks.

Hartaks - 14 aug. 1940, millega määrati kindlaks, et kumbki riik ei taotle käimasolevas sõjas uusi territooriume, ei nõustu mingisuguste territoriaalsete muudatustega, mis pole asjast huvitatud rahvaste vaba tahe ja austavad kõigi rahvaste õigust valida endale valitsemisvorm, mille all nad soovivad elada.
Hoff on ise märkinud, et raamatut kirjutama ajendas teda tõsiasi, et Lääne ülikoolides interpreteerisid taoistlikku filosoofiat hajameelsed pisiasjadesse takerdunud professorid, kes olid oma vaimselt taustalt lähedased Hiina konfutsiaanidele, kelle maailmavaadet taoistid oma kirjatöödes parodeerisid.
Henry ford – käivitas esimesed konveierid oma auto tehases, tänu millele lühenes autode tootmise aeg mitmelt päevalt 12.tunnile. 1900. a tegi esimese lennu Ferdinanad Zeppelin Saksamaal (tsepeliin) 1903. a püsis vendade Orville ja Wilbur Wright’ i lennumasin õhus 12 sekindit ja tuli tervena alla tagasi.

Hippokrates – > arst, mõtteviis, mis püüdis leida haiguse ja tervise loomulikke seletusi (Hippokratese vanne)
Harrastamised on maarajoonides. Sel aastal asustati ka Abjas esimene maaspordiühingu motoklubi „Jõud“. Nõukogude Liidus pandi alus üleliidulistele meistrivõistlustele söeraja-, jääraja- ja hipodroomisõidus. Eestis hakati taaskord korraldama suviseid meistrivõistlusi, mis toimuvad veel tänapäevalgi.
Humanism – Erasmus – sõda on loomalik, halb ja mittekristlik, samas türklaste vastu võib sõdida. Machiavelli – iga kaitsesõda on õiglane, isegi ründajal on õigus rünnata, samuti on preventatiivne sõda õiglane, kui eksisteerib ründe oht. 6.Hugo Grotiuse loomuõiguslik õiglase sõja doktriin.

Hephaistos – sepatöö jumal, seppade kaitsja, Aphrodite abikaasa, kunsti ja käsitöö hoidja, inetu välimusega, õiglase loomusega, kujutati sepavasara ja -tangidega. 13. Hermes – kaupmeeste ja vaeste jumal, ettevõtlike inimeste kaitsja, jumalate käskjalg, kujutati tiivuliste sandaalide ja kübaraga.
Habsburgide dünastia on lõpetanud oma ajaloolise tähenduse ja et nüüd loodav uus riik peab endale otsima imperaatorit, kes tõesti väärib “Rheini krooni”. Selline sakslane õnnestas äik-selist saatust seda enam, et Saksa imperaatoris nägi ta Friedrich Suure järeltulijat – seda, kes ükskord juba näitas
Hippokrates - Kreeka meditsiinialase mahuka Faalanks - Kreeka lahingurivi teose autor Türann - Ainuvalitseja

Hippokrates - oli kuulsaim kreeka arst 5. - 4. saj eKr. Mitmeköitelise arstiteadusliku käsiraamatu autor.
Hillary clinton - Ameerika Ühendriikide poliitik Sarah Louise Heath Palin - Ameerika Ühendriikide poliitik, Alaska osariigi kuberner John Sidney McCain III - Ameerika Ühendriikide poliitik, Arizona osarigi senaator (http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Ameerika_%C3%9Chendriikide_poliitikud, 11.05. 2009)
Hoolekandesüsteem – eksisteerisid haiglad, vanadekodud, vaeslastekodud, kirik jagas nälgivatele tasuta vilja.

Hukati giljotiiniga – mehaanilise tapamasinaga 21. jaanuar (?) 1793. c) Poliitilised jõud konvendis: ∙ Žirondiinid pooldasid nüüd vabariiki ja lugesid revolutsiooni lõppenuks (160 saadikut) ∙ Jakobiinid soovisid revolutsiooni jätkata – Robespierre, Danton, Marat (200 saadikut) ∙ Soo (400 saadikut)
Hamburg - Bremeni peapiiskop soovis taastada kiriku kunagise liidriposistsiooni Põhja- Euroopas 4. Saksa kaupmehed tahtsid tugiala Daugava jõe äärde 5. Rahulik misjonitöö osutus liiga vaevarikkaks, sõjast loodeti kiiremaid tulemusi 6. Rüütlid tahtsid endale, poegadele, vendadele uusi valdusi
Hermes – Zeusi käskjalg, kõige nutikam jumal, kaupmeeste kaitsja, taevaheerold Aphrodite - Venus

Historitsism on peamiselt ehituskunsti suund, mis matkib ajaloolisi stiile, tekkis romantismi mõjul. Historitsismiks nimetatakse Karl Popperi eeskujul vaadet, mille kohaselt on võimalik leida ajaloo käigu objektiivsed, vääramatud seaduspärasused ning nende põhjal ka ette näha ajaloo edasist kulgu.
Hundiosa - täielikult teine suhtumine - ravi, maagia Viin on ravim Vene sõjaväe standard oli 40°. Eestis oli 50°. 10.11.11 Surma ended Ootamatud ended - jäälagunemise aeg; hingede aeg 1. Nõel katki (omanik ei saa särki lõpuni kanda) 2. Sitakärbes särgile 3. Kuuseokka maitse 4. Koputatakse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hieroglüüfid – kujunesid 4. ja 3. aastatuhande vahetusel eKr, kirjamärgid, meenutavad piltkirja, arvatavasti on sellest arenenud; enamik hieroglüüfe tähistas mingit mõistet, aga oli ka ühtede või teiste konsonantide sümbol; hieroglüüf sobis kõigi samu konsonante samas järjestuses sisaldavate sõnade tähistamiseks; keerulise kujuga, nende joonistamine aeganõudev, kasutati enamasti poliitilise ja religioosse sisuga raidkirjades; dešifreeriti Rosetta kivi pealt 1822 – Jean Champollion

Hrv - ga säilitas sõprus- ja liitlassuheid ainult Albaania Usa kohta kuulutas Mao, et too on paberist tiiger, kes purustatakse, nagu purustati Hitler Mao suri 1976, pärast mida hakkasid Hiina majandus- ja kultuurisuhted maailmaga kiiresti tihenema. Hiina avati väliskapitalile, mõned lÕuna.
Hajaküla - külatüüp, mille puhul talud paiknesid üksteisest kaugemal, levis Lõuna-Eesti kuppel-
Hatšepsut - naine troonil • Vaarao Thutmosis II poolõde ja abikaasa • Valitses 1498-83 e.Kr regendina • Kiire ehitustegevuse algus-surnutempel • Reljeefidel kujutatud seaduslik valitsejana • Võimukas,kuid tark • Suri Thutmosis II käe läbi • Haud leiti 1916, muumia arvatavasti leitud

Hermes - MERCURIUS Z + Maia (Atlase tütar). Tiivulised sandaalid, tiivad kübaral, heeroldisaual.
Hippokrates - seletas haigusi looduslikel mitte jumalike põhjustega. Heredotos- esimene ajaloo uurija.
Hruštšov 1956 - 1964 *juhikultus taandus; vaimuelu vabamaks, Eestis lubati läänekirjandust; ranget tsentraliseeritust hakati leevendama; uudismaade rajamine; osteti läänest vilja; hruštšovkade rajamine ; seitsmeaastaku plaan, pidi jõudma ideaalse kommunismini; kolm kriisi: Ungari, Kuuba, Berliini

Hurda peateened on eesti rahvaluule kogumine ja teadusliku publitseerimise algatamine. Ise alustas ta kogumist 1860, saanud äratust kodukohast ja "Kalevipojast". Rahvaluule kogumist korraldas Hurt EKmS presidendina ja hiljem iseseisvalt; rakendas rahvaluuleteaduses esimesena vabatahtlikke korrespondente.
Halloween on lühenenud nimetusest pühakutepäeva laupäev (All Hallows' Even, misjuures Hallow tähendab vanainglise keeles pühakut). Halloween on tänu oma pikale ajaloole kombinatsioon paljudest traditsioonidest, millest tähtsamad on vana keldi püha Samhain, pühakutepäev ja hingedepäev.
Hurt - ärkamisaja tegelane, laulupeo üks organisaatoreid C.R.Jakobson - ajalehe “Sakala” looja F.R.Kreutzwald - eepose “Kalevipoeg” looja K.Päts - ajalehe “Teataja” toimetaja Tallinnas J.Tõnisson - ajalehe “Postimees” toimetaja Tartus Georg Lurich - Maadleja ja tõstja.

Hera – Zeusi õde ja abikaasa, taevakuninganna ja abielu kaitsja Poseidon – Zeusi vend, allmaailma ja surnute valitseja Demeter – Zeusi õde, musta mulla ja võrsuva vilja jumalanna Ares – Sõjajumal (Zeusi poeg)Athena – sõjajumalanna, tarkusejumalanna Apollon – valgusejumal,
Hieroglüüfkiri – püha kiri Hieraatiline kiri – preestrite kiri Demootiline kiri – rahva kiri Haridus ja teadus: Hästiarenenud arstiteadus, matemaatika ja astronoomia (päikesekalender). Kirjutamisoskus oli privileeg, mis sai osaks ainult vähestele kuid lugemisoskus sai selgeks rohkematele.
Hippokrates – meditsiini arengu suur areng, vanne – alati kaitsta patsiendi tervist ja elu.

Hallsteini doktriin – Lääne-Saksamaa poliitika Ida-Saksamaa suhtes, Saksa LV ei tunnistanud Saksa DV. Uus idapoliitika – Brandti poliitika, suhete normaliseerimiseks Ida-Euroopaga. Sotsiaalne turumajandus – Saksa majandusime, turumajanduse põhimõtted on ühendatud tugeva sotsiaalpoliitikaga.
Hitler - oli Austriast pärit Saksamaa poliitik ja Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAP) juht (1921–1945). Aastatel 1934–1945 oli ta Saksamaa diktaator ametliku tiitliga Saksamaa kantsler (1933–1945) ning tiitliga riigipea ("füürer ja riigikantsler"; 1934–1945).
Hurt - Aleksandrikooli Peakomitee President, andis välja „pildid isamaal sündinud asjust“, Eesti Kirjameeste Seltsi president, 1870 pidas Vanemuise Seltsis kõne eestlaste vaimusuurusest, Korraldas EÜS- i Kalevipoja õhtuid, 1888. Algatas lehtedes Rahvaluule kogumise kampaania.

Hetiidid - võtsid kasutusele raua rahvas – sumerid nende järel aga semiidirahvad • Pärsia vallutas 6 saj. e kr Egiptuse, Uus- Babüloonia (Mesopotaamia), Vahemere idarannik, Iisrael ja Foiniikia • Linna tsivilisatsioon – linn oli poliitiline, majanduslik ja religioone keskus
Hitleri saksa - maj riigi diktatuur.pariisi rahukonv-1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust võitjate ja kaotajate vahel.
Hoyningen - Huene[2] poolt kavandatud neogooti stiilis hoones aadressil Suur-Kloostri tänav 11a, kus asub Eesti KunstiakadeemiaKunstikultuuri teaduskonna kunstipedagoogika, muinsuskaitse ja restaureerimise, rahvakunsti ja kultuuriantropoloogia õppetoolid ning Kunstiteaduste Instituut.

Huvtavamad leiud on olnud kunagise järve põhjast (ahingud, harpuunid, nooleotsad). Kiviaegsetes asulakohtades on alles enamasti kivihunnikud, kus on tulejäänused (söetükid jms), teiseks võimaluseks nende kivikuhjatised polnud ainult enesesoojendamiseks vaid seal sai ka liha küpsetada.
Hiline rauaaeg – noorem rauaaeg 11 – 12 saj Maaharimine – kõrgel tasemel, põllukultuurid (talirukis, nisu, kaer, oder, hernes, uba). Adramaa – ühe adraga harimise põld, loomapidamine (veised, hobused, lambad, kitsed, sead). Elamud – suitsutuba, ilma korstnata vaid kiviahjuga.
Hindenburg – Sakslaste kindral, kes oli kriitilises olukorras Saksa armee juht esimeses maailmasõjas ida-rindel. 21. Luddendroff – kindral, kes oli Saksa armees esimese maailmasõja ida-rindel staabiülemaks kuna oli olnud lääne-rinde esimestes lahingutes silmapaistvalt edukas.

Hippokrates - Kreeka meditsiinialase mahuka teose autor, arst ja arstiteaduse rajaja.
Harmoonia – need osad on omavahel õiglases vahekorras, igal osal on oma funktsioon: mõistus valitseb (tarkus), emotsioonid toetavad mõistust (julgus), instinktid on ohjeldamatud (mõõdukus – peavad olema vaos hoitud)  õiglane hing – õiglane toimimine inimeste suhtes.
Hitleri seisukoht – mitte kaasata põliselanikke okupeeritud alade juhtimisse, vaid hoida nad sellest võimalikult kaugel – andis selge sõnumi, et Hitleril ei ole kavatsust Ida-Euroopa rahvaid totalitarismist vabastada, vaid asendada bolševistlik türannia natsionaalsotsialistlikuga.

Hirohito - Jaapani keiser 1926–1989. • Erwin Rommel – II maailmasõjas juhatas Aafrika korpuse vägesid Põhja-Aafrikas, • Harry Truman – USA president (aastatel1945–1953). • Konrad Adenauer - Lääne-Saksamaa poliitik, Kristlik- Demokraatliku Liidu üks rajajatest.
Hellenid – kreeklased, Balkani poolsaarel asunud muistse Kreekamaa ehk Hellase asukad vanaajal hellenism – ajajärk Aleksander Suurest kuni I sajandini eKr, mil pärast Aleksandri vallutusi Idamaadesse rännanud kreeklaste ja makedoonlaste kultuur segunes Idamaade kultuuriga
Hopliidid ehk jalaväelased paistsid silma distsipliini, hoiaku ja relvastusega

Hussiitide sõjad – Feodalismi ja katoliku kiriku vastane revolutsiooniline liikumine Euroopas 15. sajandi I poolel, haripunkt oli Tšehhis 1419-37. J. Husi hukkamine (1415) tekitas Tšehhis suure rahulolematuse ning elavdas sakslaste ülemvõimu ja katoliku kiriku vastast liikumist.
Harry truman - Augustis 1945 andis Truman käsu heita Jaapanile kaks tuumapommi.
Hispaania - 16 sajandi kõige võimsam riik, talle kuuluvad Hispaania õukond asus pikka aega Vahemere äärses alas, Partseloonas Kujunes Kastiilia ja Aragoni alusel, abielu läbi Iseseisvaks jäi Protugal Türgi impeerium - Euroopa Lähis ida ja vahemere kõige võimsam riik

Holokaust - 1941.a. 7. detsember Pearl Harbour - Atlandi Harta - Ühinenud Rahvad - Sb ja USA kokkulepe sõja eesmärkide ja sõjajärgse maailmakorralduse kohta Rahutagamise organisatsioon - 1942.a. Baaside leping - lubati tuua Nõukogude sõjaväebaasid 1939.a. 28. september
Hilisema eesti - Valga alal 434 kauplemisega tegelenud ettevõtet, siis 1929. aastal oli neid järgi jäänud 356. Põhjuseks oli osa linna tagamaa jäämine Läti poolele aga teatud määral ka kaupade erinev hinnatase kummalgi pool piiri ning sellest tingitud salakaubitsemine.
Hurda 1400 - st korrespondendist moodustasid kooliõpetajad, kui arvukalt oli ka käsitöölisi, talumehi ning üldse eri elanikkihtide esindajaid. Liikumises osales seni väheaktiivseid piirkondi, mistõttu tegemist oli esimese tõelise üle-eestilise rahvusliku üritusega.

Hippokrates – arst, kes koondas kokku senised meditsiinialased teadmised.
Homeros on mingi ürgpoeet, kes lõi ühe või mõlema eepose algkavandi, millele pärastised luuletajad kogusid aina uut materjali, kuna teiste arvates Homeros oli hilisem luuletaja, kes kogus ja ühendas muistsed üksteisest sõltumatud lugulaulud ühiseiks tervikuiks.
Hammurap - Babüloni kuningas Assur, Ninive- Asüüria riigi pealinnad

Holokausti - dogmaatikud on koonduslaagreis hukkunute ja hukatute kohta toodud arvudes lähtunud ütlusest " mida rohkem, seda uhkem". Auschwitzi laagris hukatute arvuks nimetati Nürnbergis 4,2 miljonid, seda hukkunute arvu peeti tõeseks veel 1970-ndate aastate lõpuni.
Hävituspataljonid – Tahtsid jätta Eestisse musta maad kuid se ei olnud nende kohustus! q Millised olid Eesti mehe võimalused ja valikud II maailmasõjas? Mida ise oleks teinud? (Arutlus) Vasta pöördel (10+3p) Pataljon Narva relvajõududesse nõukogude armee ja soome armee.
Holokaust – paljude rahvaste, usklike ja poliitiliste rühmade vastu toime pandud genotsiid natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud või liidendatud aladele aastatel 1933-1945. *Kitsamas tähenduses mõistetakse selle all juutide kallal nats.

Holokaust on üks genotsiidijuhtumeid (genotsiid – inimeste massiline hävitamine rassilistel, rahvuslikel, usulistel vm põhjustel). Et näha erinevust holokausti ja teiste genotsiidijuhtumite vahel, tuleb sarnasused ja erinevused selgelt ja arusaadavalt välja tuua.
Hisp - s--->Rahvarindes puhastus – ohvrid eelkõige anarhistid; mõlemal poolel vabatahtlikke • 1937 – Franco väed kontrollisid suuremat osa Hisp-st • 1939 – hõivasid Madriidi • 1. apr 1939 – kuulutas Franco kodusõja lõppenuks--->Franco diktatuur
Herakles – vägiteod, uskumatu tugevus „Hercules: The Animated Series“ Disney multifilm „Hercules: The Legendary Journeys“ teleseriaal „Hercules“ Pietro Francisci väga üldiselt seotud Herklese müüdi ja vanakreeka eepilise poeemi „Argonautikaga“

Hippokrates - kreeka arst, arstiteaduse ja arsti kutse-eetika rajaja.
Haab ehk 365 päevaline kalender oli sarnane meie kalendrile.
Hippokrates – mitmeköitelise arstiteadusliku käsiraamatu autor.

Hupeli ajakirja on korduvalt nimetatud “Liivimaa valgustuse keskväljaandeks”. Selles ajakirjas diskuteerisid nii kodanlikust kui ka aadliseisust valgustajad pärisorjuse üle ja tegid reformiettepanekuid. Ajakiri on väärtuslik oma topograafilise ainestiku poolest.
Haudadest on päevavalgele toodud hämmastaval hulgal luksusasju, sealhulgas türkiismosaiigiga kuju, kuld- ja hõbeesemed, kvartskristallist gemmid, õhukesed obsidiaanist kõrvaehted, jadeiidist kaelakeed, pärlid, merevaik, korallid, pigisüsi ja ka savinõusi.
Hruštšovi valitsemisaeg – “sula” – lõpetati massirepressioonid, alustadi Gulagi likvideerimist, alustati süütult represseeritute rehabiliteerimist, laienes sõnavabadus, Stalini isikukultuse tunnistamine, jätkuvalt rasketööstuse eelisarendamine, põllumaj arendus.

Henricus carvel - Tallinna dominiiklaste kloostri ülem 15. sajandil Simon Wanradt-Niguliste kiriku õpetaja, kes pani kokku luterliku katekismuse (usu õpetamise raamatu). Johann Koell-Pühavaimukiriku eesti jutlustaja, kes tõlkis luterlikku katekismust eesti keeled.
Hernhuutlus - vennastekoguduste liikumine, Saksamaal, Herrnhutis tekkinud usuvool, mis propageeris usuvagadust, alandlikkust, kõlblust, sotsiaalset võrdsust ja vendlust; Eestisse levis 1730.- 1740. Aastatel; Jelaziveta Petrovna keelustas, kuid Katariina II lubas.
Hadz – palverännak , 1 kord elus Mekas palverännakul.

Hadž – palverännak Mekasse, vähemalt kord elu jooksul
Hospidal - vaeste ja haigete jaoks mõeldud hooldekandeasutus
Hurt - lõi agaralt kaasa Vanamuise seltsi tegemistes, osales juhtivalt eest rahvusliku liikumise suurüritustes (tuntud kõnemees). Esindas Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja Eesti Kirjameeste Seltsi presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda.

H aeg on see, kus linnaelanike arv ületab 50% piiri.
Haarmann - surmanuhtlus • Grans- 12 a. sunnitööd • 15.04.1925 giljotineeriti • Pea tänapäevani Göttingenis, neli ajulõiku Münchenis • Ajukelme mitmes kohas kasvanud ajukapsli külge Andrei Chikatilo • Andrei sündis Yablochnoye külas 1936
Hippokrates – kõige kuulsaim arst 5-4 sajandi vahetusel.

Holocaust - Holokaust (kreeka keeles holokauston, 'täielikult ohverdatud'; heebrea keeles ‫ השואה‬HaSho'a, 'häda') on termin, mida üldiselt kasutatakse Teise maailmasõja ajal Saksamaa poolt juutide vastu toime pandud genotsiidi tähistamiseks.
Holokaust – juutide massiline tagakiusamine ja hävitamine natslikul Saksamaal ja ta poolt okupeeritud aladel 1935-45.a. Jaapani tuumapommitamine – sõja lõpetamiseks lasid Ameerika Ühendriigid käiku uue kohutava purustusjõuga relva – tuumapommi.
Holokaust – natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja tema okupeeritud aladel 1933 – 1945. aastatel toimunud juudivastane terror ja juutide laushävitamine Homo sapiens – „tark inimene“, viimane inimlaste liigist, tänapäeva inimese otsene esivanem

Hieroglüüfid on tõenäoliselt piltkirjast välja arenenud, sest meenutvad väga piltkirja. Kuna hieroglüüfide väljajoonistamine oli keeruline, kirjutati nendega põhiliselt poliitilise ja religioosse sisuga raidkirju ja teisi esinduslikuma sisuga tekste.
Haritlaskonna tekkimine - Väheste eesti soost tippharitlaste kõrval, kelle arv 19.saj teisel poolel hakkas jõudalt kasvama, moodustasid kujuneva eesti haritlaskonna põhituumik, „maa sool“-rahvakoolide õpetajad, kellest sai kandev jõud rahvuslikus liikumises.

Henry vii – (1485-1509) Mille pärast oli meeldejääv? Mida tähtsat saavutas Inglismaa jaoks Henry VIII Henry VIII – (1491-1547) Edasi käik isa jälgedes Abielud ja usupoliitika Lahkumine katolikust kirikust 1534. a kuulutati kunigas kiriku peaks
Holokaust - juutide massiline mõrvamine 1943 sakslaste taganemise algus 6.06.1944 Normandia dessant Prantsusmaa rannikul 08.05.1945 lõppets teine maailmasõda Euroopas 6.08.1645 Jaapani linna Hiroshima pommitamine aatompommiga Nõukogude liit 1922-1991
Hiljem ida - Saksamaa (Saksa DV),Hiina Rahvavabariik,Mongoolia,Põhja-Vietnam ja Põhja-Korea. *Rahvademokraatideks nimetati maid , mis olid Moskva võimu all , sest Fidel Castro võimuletulek 1959a.l Kuubal lõi Moskvale tugipunkti Ameerika külje all.

Hädad on Jahve karistus teiste jumalate austamise eest • Selle tulemusena hakati Jahvet pidama kogu maailma loojaks ja tekkis monoteism Kasutatud kirjandus • Mait Kõiv, (2006) “Inimene, ühiskond, Kultuur” 1 osa Tänan tähelepanu eest!!!
Harveyl on selles suhtes kohe kindlasti õigus, et suur osa püramiiditekstidest on jäänud teenimatult märkamata ja ehk on seeläbi ignoreeritud tõeliselt olulist informatsiooni, mille puudumise tõttu mõistetakse vanu egiptlasi praegu valesti.
Herodotos – 5.saj keskel hakkas uurima ja kirja panema lähema ajaloo sündmusi – ajaloo isa; teos “Historia” keskendub Kreeka-Pärsia sõdadele, ka eellugu, kirjeldab Euroopa, Aasia, Aafrika rahvaste kombeid; püüab välja tuua õpetliku iva

Hieroglüüfe meenutavat on leitud veel seitse sajandit kaugemalt.
Homo rhodesiensis ehk Rodeesia inimene Eristati Lõuna-Aafrika (Rodeesia) leidude põhjal, lähtekohaks 1921. a leitud kolju (Kabwe-1 või Broken Hill’i kolju). Esimene Aafrikast leitud varaste inimlastega seostatud leid. Määratleja Arthur Smith Woodward.
Hääletamiskorda - ei jõutud üksmeelele - kolmanda seisuse esindajad lahkusid ja moodustasid RAHVUSKOGU Rahvuskoguga liitub osa aadlike ning vaimulike saadikuid - ASUTAV KOGU Asutav kogu koostas Prantsusmaale põhiseaduse ja pani olguse uuele riigikorrale.

Hippokrates – arsti ees on kõik inimesed võrdsed
Halikarnassose mausoleum on üks vanaaja Seitsmest maailmaimest.
Heloodid – alistatud orjad (naaberriigist Messeeniast)  Otsused tehakse spartiaatide koosolekul  Venemate nõukogu e. geruusia  2 kuningat  5 efoori – kuningate tegevuse ja riigiametnike kontrollimiseks (valitakse igal aastal uued)

Hauakambrid – tumulused Tavaliselt oli hauakambris üks, hilisemal ajal kaks ruumi Tumulused olid rikkalikult kaunistatud reljeefide ja seinamaalidega (kujutati tantse ja mänge, värvidest kasutati kollast, punast, pruuni, rohelist ja helesinist.
Hammurapi seadustes on kirjas: „Kui poeg on löönud oma isa, tuleb tal käed ära lõigata“ või kui kasupoeg ütleb oma isale või emale, kes on ta üles kasvatanud „ Sa ei ole mu ema või sa ei ole mu isa,“ siis tuleb tal keel suust lõigata“.
Heaoluühiskond - ühiskond, kus on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, mille eest vastutab peamiselt valitsus (sotsiaaldemokraatlike erakondade suur mõjuvõim)Iseloomuustas kõrge elatustase, sotsiaalne turvalisuse kasv.

Humanism on 14. sajandil alguse saanud maailmavaade, mis rõhutab inimese erilist rolli universumis.3 See peab kõrgeimaks väärtuseks isiksust, kaitseb inimväärikust ning taotleb isiksuse igakülgset arenemist ja selleks vajalikke tingimusi.
Hõivasid põhja - Itaalia ja slaavlased suurema osa Balkanist – tekkis Bulgaaria riik jt. 633 – 641 vallutasid araablased Islami lipu all Süüria, Mesopotaamia ja ja Egiptuse, jätkates seejärel liikumist läände mööda Vahemere lõunarannikut.
Hindamisraamatus on   kirjas,   et  maagia: nõiakunsti läbiviija oli  nõid  e. tark, inimene, kellel võimeid kasutati ravimisel ja sooritas  kümnendik läänimeestest olid tõepoolest eesti soost.  tähtsamaid   toiminguid.

Hingesuurus – põlgus välise suhtes, suured teod mis lähtuvad vooruslikkusest toovad gloria! 3. Kristlus ja au, Aquino Thomas pühakute aust Alandlikkus on voorus, isetu käitumine Jumala palge ees, kristlane võtab au vastu viidates jumalale.
Hopliidid – raskerelvastuses jalaväelased.
Hopliidid - raskerelvastatud jalaväelased.

Hiljemad põlved on teda nimetanud ka ajaloo isaks, tema teos „Historia“ on tänapäeva teadlastele hindamatu allikmaterjal . 10. 594 eKr – Soloni seadusandlus Ateenas, kärpis aristokraatia eesõigusi ja avas lihtkodanikele rohkem võimalusi.
Hetiididele on omistatud ka üks kõige olulisem leiutis inimkonna ajaloos - raua kasutamine tööriistade valmistamiseks (u. 1300 a eKr). Peagi levis rauatöötlemisoskus Mesopotaamiasse ja Kreekasse ning seejärel laiemaltki. Algas rauaaeg.
Hukkunuid - > 18.03 barrikaadid ja ülestõus Berliini ülestõus: F. Wilhelm IV käsib vägedel lahkuda -> tapetutele korraldatakse riiklikud matused -> valitakse Preisi Rahvuskogu -> põhiseaduse vastuvõtt -> konstitutsiooniline monarhia

Heinz valk on 1988. aastal lausunud kuldsed sõnad,“Ükskord me võidame niikuinii!”. Iga kord, kui kuulen või loen neid sõnu, tulevad mulle pähe sündmused, nagu fosforiidisõda, Balti kett, Laulev Revolutsioon ja taasiseseisvumine.
Huvipiirkonnad ida - ja Kagu-Euroopas. Hitler ja Stalin võisid vallutusi jätkata, ilma et nad teineteist segaks. Saksamaa kavatses minna uuesti Poolat ründama, kuid pidi arvestama, et Poolale tuleksid niikuinii appi Suurbritannia ja Prantsusmaa.
Hiina hieroglüüfkiri - Arenes välja piltkirjast.

Hieronymus – Tõlkis piibli ladina keelde 395 – Rooma laguneb ida- ja lääne riigiks 753 eKr – asustati Rooma linn 381a – Kristlus kuulutati Rooma riigiusuks 476a – germaani väepealik kõrvaldas võimult viimase Lääne-Rooma
Hiliskesaeg – Rooside sõda (1455.-1485. a.), reformatsioon, Columbuse reis (1492. a.), Augsburgi usurahu, trükikunsti leiutamine, Nantesti edikt, Liivi sõda, Madalmaade iseseisvumine, reformatsioon, Lääne-Rooma riik kadus (476. a.)
Holokaust - natside eestvõttel läbiviidud tsiviilisikute massimõrv Saksamaal ja vallutatud aladel.1939. aasta septembris, Poola vallutamise järel, aeti sealsed juudid kodudest välja ja suleti erikorraga linnaosadesse – getodesse.

Hinnus - kindel naturaalmaks, mida pidi maksma feodaalile (väiksem kui kümnis) Taanlased olid esimesed, kes hakkasid ehitama linnuseid, kus elasid läänimehed, kelle ülesanne oli piirkonna kaitsmine, tekkisid ka Eesti aadlikud.
Holokaustist on kirjutatud väga palju erinevaid raamatuid, kus autorid jutustavad vägagi erinevalt koonduslaagrites toimunud gaasitamisest (inimeste) nende piinamisest ja mõrvamisest. Seega jääb tõde iga inimese enda otsustada.
Hävituspataljonid - Hävituspataljonid olid NSVL sisejulgeoleku nimel töötavad üksused, kelle eesmärgiks ja ülesandeks oli hävitada kõiki NSVL vastaseid mässajaid ja neid, kes vastaseid abistasid idarindel (Eestis nt metsavennad).

Hitleri vastane – Ühinenud Rahvaste deklaratsioon, Lääneriikide abi, Atlandi Harta, Lend- lease’i seadus, strateegiline pommitamine 1941, 14.aug kohtusid Inglismaa ja USA, et sõlmida Hitleri-vastane koalitsioon e Atlandi Harta.
Hetiidid on rahvas, keda on mainitud Piiblis ja keda peeti tegelikkuses mitte olemasolevaks, sest Piiblis on nimetatud palju erinevaid rahvaid, keda tegelikkuses ei ole. 1834 .a. leiti Ankarast 80 km Hetiitide pealinna varemed.
Hitleri saksa - maj riigi saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust itaalia taset majanduses ega kuskil mujal.

Hattori - ja OE-pered valitsesid koos Iga-mäestikualadel ja Koga mägiala põhjapoolsetel külgedel MOCHIZUKU-,UKAI- ja NAKAI-pered. Parematel aegadel paiknes Koga-aladel viiskümmend peret,mille igas oli 30-40 GENIN ninjat.
Haaras 406 – 405 aastal demagoogia abil ja palgasõdurite toel türannivõimu aristokraatlik väepealik Dionysios, kes sõlmis Kartaagoga rasketel tingimustel rahu ja alustas Sürakuusa kiiret kindlustamist ning relvastamist.
Havel - oli Tšehhi president, kelle eestvedamisel on Tšehhi edukalt integreerunud Euroopasse . N.Ceausescu- oli Rumeenia diktaator, ta oli aastatega kujundanud Rumeeniast sotsialismileeri kõige karmima režiimiga riigi.

Hellenismi 336 – 30 eKr • Egiptus, • Aleksandria • Aleksandria • Aleksander Makedoonia, • Pergamon rajamine, Suur Balkani • Antiookia tuletorn • Dareios III poolsaar, • Rhodose Pärsia koloss • Artemise tempel
Homo - mensura-väide: “Inimene on kõikide asjade mõõt, olevatele, et nad on, ja mitteolevatele, et nad ei ole.” Seisukohast „Kõik on nii nagu miski kellelegi näib“ järeldub, et kõik otsustused on õiged.
Holdre - olid varem ka kuulunud Valga maakonda (Läti Valga maakond), teine osa võeti ära Võrumaal ja Valga loodepoolne üle võeti üle Viljandimaalt - omamoodi lapitekk, erinevalt maakondest ära võetud valdadega.

Hariduselus - mindi üle emakeelsele õppele, lihtsustati koolisüsteemi, töötati välja uued õppekavad, võeti kasutusele uusi õpikuid, ehitati moodsaid koolimaju, aidati kaasa rahvusmeelse õpetajaskonna kujunemisele.
Hellenism - Hellenismiperioodi peamised sündmused seonduvad Alekasner Suure vallutustega.Hellenistlik riigi ja ühiskonnakorraldus-Piiramatu võimuga monarh,valitseja jumalikustamine. Sõjavägi koosnes palgasõduritest.
Henriku kroonika on tähtsaim allikas ristisõdade kohta Liivimaal, tema teksti on kasutanud ka hilisemad kroonikud (näiteks "Vanemas riimkroonikas"). Vahel on ka arvatud, et Henrik on muinaseestlasi käsitlenud tendentslikult.

Heraldika - Rüütliseisuse liikmeil kombeks lisada oma ristinime juurde kohanimi ning tarvitada sugukonna tunnusena vappi – pärilikult edasiantav sümboolne värviline märgis, mis on loodud kindlate reeglite alusel.
Hoogne elamuehitus – väikesed korterid • 1961 rahareform • kommunaalteenused ja korteriüür suhteliselt madalad; palk kulus peamiselt riietusele ja toidule • 1962 tõsteti toiduainete hindu keskmiselt kolmandiku võrra.
Hugo treffner - mängis rolli langusperioodil EkmS-s. Oma järjekindlusetusega rahvajuhiks ei sobinud, kuid tema 1884.a tööd alustanud poeglaste erakool, hiljem gümnaasium on eesti kultuurilukku siiski oma jälje jätnud.

Hellenismiperiood – Hellenismiperioodiks nimetatakse ajavahemikku Aleksander Suure vallutustest aastast 334 eKr kuni Rooma võimu kehtestamiseni aastal 30 eKr. Hellenistlik kultuur – hellenismile omapärane kultuuride segu.
Harju pank – läks 1925 suure pauguga lõhki (Päts ja Laidoner olid osanikud, kuid pääsesid puhtalt). 1920 aastate alguses Eesti-Ve majsuhted arenesid tormiliselt, kuid peagi hakkasid tunda andma ka pol vahekorrad.
Higistamisruumid - saunad; külmaveeruumid-dušhid; Lucius Cornelius Sulla riietusruumid; masaažiruumid; teoreetiliste ainete ruumid;maadlusruumid. Gümnaasiumides käidi alasti,seal tegeleti enamike kehaliste treeningutega.

Hinduism on oma järgijate arvu poolest kolmas religioon maailma (950 miljonit järgijat, 14% maailma rahvastikust). Indias on suurimad hinduistlikud templid ehk Mandirid ning seal asub hinduistide püha jõgi Ganges.
Holokaust - on paljude rahvaste, usklike ja poliitiliste rühmade (juutide) vastu toime pandud genotsiid natsionaalsotsialistlikul Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud või liidendatud aladel aastatel 1933 – 1945.
Hugenott - sama aga prantsusmaal anglikaani kirik- reformatsiooni käigus rajatud kuningale alluv inglise kirik, oli protestantlik, jumala teenistus sarnane katolikule 1534 kuulutas Henri 8 end inglismaa kiriku peaks.

Hoffmann - pop. jutustaja, kes oli Saksast pärit kasuksepp, tema juhtulisel mingi Toomemäge kaitsva piiskopi valvemeeskonna vasu lahingusse, selle eest sunniti ta linnast lahkuma, usupuhastuse eestvedaja Liivimaal.
Humanism - 15-16 sajand, esialgu renessanssi kultuurikandjate seas, hiljem haritlaskonnas. Selle mõistega tähistati ilmalikku haritust ja ilmalikke teadusi vastandina kiriklikule maailmakäsitlusele ja teoloogiale.
Hakkasid väike - Aasia kreeka linnad lüüdlaste eeskujul müntima raha (esimesed mündid on meile teada Eefesosest) ja 6. sajandi lõpuks oli müntimine levinud kogu Kreeka maailmas Väike-Aasiast Itaalia ja Sitsiiliani.

Hamburgi - Bremeni peapiiskop lootis sel teel taastada oma kiriku kunagise liigripostitsiooni Põhja-Euroopas 2. Ristisõda toetasid saksa kaupmehed, nad olid huvitatud kindla tugiala rajamisest Väina jõe ääres.
Haruldane on reljeefsete kaunistustega pronkskirves Pimestikult, mis kuulub I a. tuh. esimesse poolde e.Kr. Rauaaja alguses saavutasid laialdase leviku kivikirstkalmed, mis vanemal rauaajal asendusid tarandkalmetega.
Hermanni nimega on seotud kõik 19. sajandi viimaste aastakümnete muusikaelus ettevõetu: laulupidude korraldamine, muusikakirjanduse kirjastamine, esimese eestikeelse muusikaajakirja väljaandmine, rahvaviiside kogumine.

Hackfleisch – hakkliha „capo“ (juht, pea) – vangilaagrite algusajal kandsid ägeda peksmise tagajärg kapod käesidemeid, millel oli täht C. Olles tihtipeale määratud vangide hulgast, olid kapod kurikuulsad
Harmoonili - selt arenenud kodanik- ku. korraldus Riiklikes koolids Tasulistes koolides Kellele Ainult valitsevale klas- Algul Ateena sile(spartiididele)7-18 vab.kodanikele.Hilje aastastele poeg-ja tütar- m lastele.
Herder – sakslane, avaldas euroopa rahvaste rahvaluulekogumiku) indiviidi väärtustamine veel – ühiskond pidi tuginema valgustatud monarhidele – juhivad valgustusfilosoofide ideede alusel, progressi alus.

Hakkama mässa - jateks. 48 Mässajateks mitte rahvuse vastu, mitte riigi kui niisuguse vastu, vaid maa sellise juhtimise vastu, mis ülestõusnute sügava veendumuse kohaselt viiks vältimatult Saksa rahvusluse hukule.
Historia – ajalooline teos, milles on kirjeldatud alates ajaloolisest ajast Vanade Idamaadeja Kreeka orjandusriikide vahelisi kokkupõrkeid Meeste ja naiste vahelised suhted Vana-Kreekas Ühiskond patriarhaalne.
Hitler on esitanud oma seisukohad ja mõtted väga sirgjooneliselt, ausalt ja ilma selle liigse suhkrustatud sõnavahuta, mis on nii omane marksistidele ja mis püüab varjata nende äärmist inimvihkajalikkust.

Hotellis on 390 hotellituba, 13 konverentsiruumi, mille kogupind on üle 900 m2, banketisaalid, restoran Senso ja kohvik Café Boulevard, 26. korrusel asuv tervisekeskus, ööklubi Bonnie & Clyde ning ilusalongid.
Hüperinflatsioon on eelkõige äärmuslik näide sellest, kuidas raha ohjeldamatu juurdetrükkimine kespanga poolt majanduse elavdamiseks tegelikult hävitab usu mitte raha väärtusesse, vaid majandussüsteemi tervikuna.
Hellenismiajastu on periood, mis kestis Aleksander Suure vallutustest (~323 e.m.a) kuni Rooma võimu kehtestamiseni (~30 e.m.a). Aleksander Suure vallutused panid aluse Kreeka kultuuri levikule kogu selleaegses maailmas.

Heloodid – kõige alam seisus Sparta riigis, orjad, kes harisid spartiaatide põlde; Lakoonika põliselanikud, kelle spartalased olid alistanud, nende esiisad olid neil aladel elanud juba enne doorlaste tulekut
Hitler - Jugend oli paramilitaarne organisatsioon, selle eesmärk oli kasvatada tulevasi sõdureid, kes oleksid valmis kaitsma „aaria rassi“ puhtust ja vajadusel surema Hitleri ning isamaa (Vaterland) eest.
Hardouin - Mansard- hämmastas suurejoonelise ansambliga-lossi juurde kuulus suur park ja hulk kõrvalhooneid *Uudne lossi põhiplaan: loobuti esmakordselt kinnisest siseõuest, selle üks külg jäeti avatuks.

Hellenismiperioodi – algust (sellest lähemalt allpool). Oma edu (Aleksander ei kaotanud ühtegi suuremat lahingut) ja järelmõjuga on Aleksander kindlalt ära teeninud juba antiikajal talle omistatud hüüdnime Suur.
Hereesia - kõrvalekalle (ketserlus) 1. ariaanlus-„Kristus on ainult inimene” 2. monofüsiitlus-„Kristus on ainult Jumal” Dogmaatika pannakse paika kirikukogude-, kuhu kogunevad kristlased üle maailma.
Heroodes - Juudamaa prokuraator (Rooma valitseja). (Piiblis Mt 2:1) Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma.

Härja - ja lohekujudega Ištari värav ning selle juurest algav protsessioonitänav, mis suundus kuningalossist ja Semiramise rippaedadest2 möödudes 91 m kõrguse tsikuraadi3 – nn. Paabeli torni4 juurde.
Hävingu põhjused on ebaselged. Arvatakse, et kultuuri hävitas võimas vulkaanipurse ühel väikesaarel 120 km kirde pool, mille tuhk ja kivid ning maavärina tagajärjel tekkinud hiidlained purustasid Kreeta keskused.
Hüksoslaste - aegne text (18-16 ss.) räägib otseselt Egiptuse “keeltest”. See mitmekeelsus osalt soodustas vokaalideta hieroglüüfkirja säilimist, sest see kiri kergendas läbikäimist oru eri osade vahel.

Historic - uk.com/HistoryUK/England-History/RichardTheLionHeart.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_I_of_England http://et.wikipedia.org/wiki/Richard_I http://www.postimees.ee/080907/esileht/ak/281749.php
Homerose põhjal on tehtud järeldus, et kreeka arhailiselt per oli orjade seisund veel raskem ja isandate võim absoluutsem kui klassikalisel per. Odüsseiast tuleb ka välja , et isandal on õigus ka oma orje tappa.
Hernhuutlus - propageerisid usuvabadust alandlikust ja kõlbsust,aga ka võrdsust ja vendlust.Selle mõjul võõrduti kõrtsidest,millest paljud suleti,suurt rõhu oandi kõlbsusele.Kirikuõpetajad ja maarahvas.

Hansakaubandus põhja - ja Läänemerel: • Peamiseks kaubavahendajaks oli XII sajandil tekkinud Hansa Liit – Saksa kaupmeeste ühendus, hiljem kaubalinnade liit (alates XIV sajandist). • Tähtsaim linn oli Lübeck.
Heitemasin e. katapult Pilt Ristisõdade lõpp ● Saksa ordu vallutab Kuramaad ● Ebaõnnestus Leedulaste ristiusustamine ● Leedu vürstid moodustavad riigi ● Iseseisev ristiusustamine Aitäh kuulamast!
Hopliit – raskerelvastuses jalaväelane, kod.õigused, võis muretseda relvastuse spartiaatide kasvatussüsteem, riigi kontrolli all, arendada sõjamehe omadusi, 7, 20, 30 – olulised aastad=totalitaarne

Head inimesed on need, kes teevad ratsionaalseid valikuid (ehk igaüks). Ükski loomupärane kalduvus pole iseenesest halb ega hea, vaid oluline on, millistele tegudele alus anda, milleks neid omadusi rakendame.
Hitleri saksa - maj riigi diktatuur.pariisi rahukonv-1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust võitjate ja kaotajate vahel.
Historia – mineviku uurimine + grafo - kirjutama, kirjutan = ajaloo kirjutamine, kirjalik jutustus möödunust. Lähtudes sellest tähendusest nimetati minevikus ajalooteoste autoreid historiograafideks.

Hellenism - A Suur vallutas egiptusest iraani ja kesk- aasiani, kreeklaste ja makedoonlaste massiline ümberasumine lähis-idasse. Riigid- Egiptus(kuningad Ptolemaiosed), Seleukiidide riik(valitses Seleuk.
Heloot - kõige alam seisus Sparta riigis, orjad, kes harisid spartiaatide põlde; Lakoonika põliselani- kud, kelle spartalased olid alistanud, nende esiisad olid neil aladel elanud juba enne doorlaste
Hera - Zeusi abikaasa ja õde, taeva kuninganna ◊ Poseidon-merejumal ◊ Hades-allilma ja surnute valitseja ◊ Demeter-musta mulla, viljakuse ja kuldse põlluvilja jumalanna, põllutööde kaitsja.

Hoone tunnustena on säilinud 19. sajandi IV veerandile iseloomulike detailide ja ülesehitusega fassaadijoonis, müüritises on 19. sajandil kujunenud kehandi kõrval säilinud ka 17. ja 18. sajandi hoonete osi.
Hüpotees – Läti Hendriku järgi lõi Lembit ühe preestri maha ja võttis riided endale ◦ 2. hüpotees – saadud kaubitsemise käigus ◦ 3. hüpotees – kullaketrajad teevad brokaati (muinasjutud)
Hastily convicted on charges the Marquess of Exeter, the Duchess of of adultery, incest and witchcraft, she was Norfolk and the Dowager Marchioness beheaded on 19 May 1536. of Dorset stood as her four godparents.

Henriku maarja - ülistus on väga kenas kooskõlas keskaegse Euroopa üldise lopsaka Maarja-kultusega, tema Maarja kuju on ema arheotüübile vastavalt armastav, abistav, halastav, helge, hea, igavene, leebe.
Heinrich stahl – esimene eestikeelne grammatika, 1637. Johan Hornung – ladinakeelne eesti keele grammatika, 1693. Andreas ja Adrian Virginius – Uus(Vastne) Testament 1686. Esimene läbinisti eestikeelne
Hamburgi ehk Riia linnaõigus : Tartu, Uus-Pärnu,Viljandi, Paide, Haapsalu Piiskopiõigus : Vana-Pärnu Linnaõiguse tuumaks oli linnakodanike isikliku vabaduse , eraomandi ja pärismisõiguse kaitse.

Hilisdünastiline periood e. Hilis-Egiptuse periood (1075 – 525 eKr) – Egiptus oli jagatud kaheks: 1) Alam-Egiptus, pealinn Avaris, valitses vaarao; 2) Ülem-Egiptus, pealinn Teeba, valitsesid Amoni ülempreestrid.
Hollandi troon on antud Tema Kõrgusele Wilhelm Federik, Oranski-Nassau Printsile ja jääb sellele, selleks, et Tema seaduslikud järglased valdaksid seda pärimise teel kooskõlas järgnevate määrustega.
Humanism – uus ellusuhtumine, mis tõi Jumala asemel tähelepanu keskmesse inimese: • Edukaid inimesi ei rahuldanud keskaegne seisukoht, et kõik materiaalne on patune ja takistab õndsaks saamast.

Heinrich stahl - Esimese eesti keele grammatika autor, avaldas esimesena eesti keeles usuõpetuse raudvara Horatio Nelson- 1801 Tallinna alla eskaadriga tunginud kuulus Briti admiral Napoleoni sõdade ajal.
Hawking on teadusmaailmas tuntud kui "mees, kes on relatiivsusteooria heaks teinud rohkem kui ükskõik kes pärast Einsteini". Veelgi tuntumaks teeb legendaarse professori tema harukordne elukäik.
Henriette - Maria võis jääda katoliiklaseks ning kasvatada kuningliku perekonna lapsi, kuni nad olid 8-aastased. Abielusõlmimine lükati edasi, sest James I suri ja Charles pidi hakkama kuningaks.

Homoseksuaalsust ehk   pederastiat   peeti  täiesti normaalseks. Lihtrahva seas polnud see nii levinud, võimalik et seda peeti häbiväärseks nagu  ka homoseksuaalset prostitutsiooni. 
Horos – taeva jumal; vaarao oli Horose maine kehastus(3000eKr); keskmise riigi ajal vaadati Horost, kui Osirise ja Iirise poega; Horose silmad olid Päike ja Kuu; põhiline kummardamiskoht Edfus
Hiilgeaeg – 7-6 saj. eKr. (6 saj. hakkas Rooma vabariik etruskeid vallutama). Säilinud hauakirjad, mida ei suudeta väga mõista; etruskid olid ennustajad ja preestrid, armastasid täringumänge.

Hammurapi – Vana-Babüloonia kuues kuningas, Babüloonia suurriigi rajaja, maailma esimese teadaoleva seadustekogu kehtsetaja (Hammurapi seadused) – põhimõte ''silm silma, hammas hamba vastu.
Hammurapi seadused – Hammurapi seadused (ka Hammurabi seadused) on Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana-Babüloonia valitseja Hammurapi 18. sajandil eKr, Vana-Idamaade tähtsaim õigusmälestis.
Harald riipalu on kahtlemata läbi aegade väljapaistvamaid eesti ohvitsere-samas aga ka ainus,kelle kohta nii mõnegi võitluskaaslase mälestuses on avaldatud arvamust,et mehele lõi natsivärk pähe.

Harpuun – Harpuun on odakujuline vahend, millega saab püüda kalu või teisi suuri veeloomi. Lihtne harpuun koosneb kiskudega teravikust ja varrest, mis on kinnitatud nööri või trossi otsa.
Hugenotid – Prantsuse kalvinistid, kelle peamisteks tugialadeks olid Normandia ja Lõuna- Prantsusmaa. Katoliiklaste kallaletung jumalateenistust pidavatele hugenottidele vallandas sõjategevuse.
Hansa liit – ühendas Põhja-Saksamaa, Madalmaade ja Liivimaa kaubalinna, sealjuures Tallinn, Tartu ja Viljandi Vahenduskaubandus ­ Euroopast sool, tekstiil, metall ­ Venemaalt karusnahad, vaha

Hellebard – käsitööliste ja talupoegade leiutatud relv, mille teravikuga sai torgata nagu odaga, labaotsaga lüüa nagu kirvega, spetsiaalne konks aga võimaldas tõmmata rüütleid sadulast.
Hieron – kuulsust hobukaarikuvõitudega Kreekas panhelleni mängudel ja kutsusid Kreekast toonase Hellase silmapaistvamad poeedid Pindarose, Simonidese ja Bakchylidese oma kuulsust ülistama.
Holokaust on näide sellest, kuidas tsiviliseeritud ühiskond võib kasutada oma tehnoloogilisi teadmisi ja kogemusi ning bürokraatlikku infrastruktuuri inimesi hävitava poliitika elluviimiseks.

Hulk vene - vastaselt meelestatud mehi sõitnud salaja Saksamaale, kus nad koondati jäägripataljoni. 25. veebruaril saabusid jäägrite peajõud Vaasasse ning neist kujunes Soome armee selgroog.
Hannuka - valgusepüha; rõõmus püha, mis tähistab Jerusalemma templi vabastamist 164.a. e.m.a • Tu bi-shvat - puude uusaasta • Purim - pääsmisrõõmupüha • Tisha be-Av - leinapäev
Hegemoonia - ülemvõim „Jõudude tasakaal“ - kõik riigid keskmise tugevusega, Inglismaa kontollib Diplomaatia sünniaeg 17-18saj. diplomaat-saadik, ei saa karistada, isiku ja vara puutumatus

Hellenism – Hellenism on ajajärk Aleksander Suurest kuni I sajandini eKr, mil pärast Aleksandri vallutusi Idamaadesse rännanud kreeklaste ja makedoonlaste kultuur segunes Idamaade kultuuriga
Herakles - kreeka armastatuim kangelane, heerold, jumala ja inimese laps Achilleus on müütiline vanakreeka kangelane, Achilleus oli vapraim kreeklane Trooja sõjas,Homerose "Iliase" kangelane.
Homo habilis e. osavinimene • 2.5 – 1.5 milj aastat tagasi • Ida-Aafrikas • valmistasid ise algelisi tööriistu raidudes kivist kilde • Esimesed säilmed on leitud Aafrikast Oldurai orust

Hanoi – kommunistlik ehk sotsialistlik • Lõuna-Vietnam ehk Vietnami Vabariik, pealinn Saigon – kapitalistlik Vietnami sõda • Vietnami kodusõda hakkas muutuma Vietnami-USA sõjaks.
Holokausti tagamaad – rassism ja natsism Rassism on eksisteerinud pikka aega ning põhineb ideel, nagu oleksid erinevatest kultuuridest pärit inimesed erinevad ning mõned kultuurid paremad kui teised.
Hyde park – 12. aprill 1945 Warm Springs) oli Ameerika Ühendriikide 32. president (4. märts 1933 – 12. aprill 1945). Pingutustest hoolimata ei jõudnud Roosevelt näha maailmasõja lõppu.

Hea valitsus on see, kui on hea valitseja, kes annab häid seadusi ning riik sekkub võimalikult vähe inimeste asjadesse ja täidab vaid miinimumfunktsioone (õiguse mõistmine ja rahu tagamine).
Hertz 1886 - 1889 Raadiolokatsioonile pani aluse raadio leiutamine 1895 Raadiolokatsiooni põhimõtte patenteeris saksa insener Chr. Hülsmeyer 1904 Radarisüsteem Suurbritannia idarannikul 1939
Hispaania kodusõda on nimetatud ka Teise maailmasõja peaprooviks. See oli Saksamaa võimalus proovida ka oma relvastust, sellel hetkel oli Saksamaal tööstuses esimesel kohal raske- ja sõjatööstus.

Holland – 1939, natsid lõpetasid dem. Austria – Dollfusi parempoolne valitsus, 1932 Iirimaa Bulgaaria – kuningas Borisi ainuvalitus, 1934 Luksemburg Eesti – Pätsi ainuvalitsus, 1934
Vote UP
-1
Vote DOWN
Homerose eeposed - Kuigi mükeene kõrgkultuur oli hävinud meeldis hellenitele meenutada vanu aegu ja sageli meeldis laulda trooja sõjast, need laulud levisid põlvest põlve ja enam kui 400 aastat peale Trooja purustamist loodi nende muistsete laulude põhjal eeposed Ilias ja Odüsseia, Kreeklased pidasid nende autoriks pimedat laulikut Homerost . Need olid hellenite tähtsamad kirjandusteosed.
Haarata 8 - liikmeline „riikliku erakorralise seisukorra komitee“. Massiliste rahvademonstratsioonide, allumatuse, armee passiivsuse mõjul kukkus riigipöördekatse kolme päevaga läbi.

Hetiidi riik – rahvakoosolek Seisuslik hierarhia: 1.valitseja 2.preestrid 3.ametnikud, sõjapealikud 4.kaupmehed 5.käsitöölised 6.talupojad 7.orjad KASTIKORD Orjus: sõjavangid, võlaorjus.
Hidžra on islamis mõiste, millega tähistatakse 622. aastal toimunud “Mediina juveel” - Raamat prohvet Muhammadi väljarändu koos 70 moslemi perekonnaga A’ishast Mekast Mediinasse.
Holocaust - Sakslaste poolt juutide vastu pandud genotsiidi tähistamine, Ühinenud Rahvad- on ühisdeklaratsioon, 1.jaanuar 1942 Washingtonis, 26 teljeriigide vastu sõdivad riigi esindajad.

Horatius – küllaltki uuendusmeelne luuletaja peaks keelde suhtuma vabalt, julgema mängida, luua ebaharilikke vorme (Catullus kasutas sageli omapäraseid sõnu) -> rikastunud luulekeelt.
Humanism – isiksuse vabadust taotlev maailmavaade renessanssiajal Heliotsentriline maailmasüsteem – universumi mudel, mille kohaselt maa koos teiste planeetidega liigub ümber päikese
Humanitaarteaduste suukorvistamine - Väga jõuliselt tungitakse peale ka humanitaarteadustele, nt ajalooteaduse poolest on väga nukker aeg. Ka sotsioloogiale pannakse päitsed pähe ja formaalselt ära nullitakse.

Huvitav fakt on veel see, et koolis pidid kõigil alati kaasas olema marlimaskid juhuks kui tuumasõda tuleb ei saa läbi marli radioaktiivsed õhku hingata, kuigi tegelt see ei aidanud midagi.
Harju mässu ehk Jüriöö ülestõusu algus oli paljutõotav – kõikjal leegitsesid mõisad ja kirikud, eestlased olid täis võitlusiha ning silmapiiril nähti juba kauaigatsetud vabadust.
Hipodroom on hobuste võidukihutamiseks kohandatud ovaalikujuline ringrada, mille äärde on püstitatud tribüünid pealtvaatajatele ja tallid hobustele, see on avaliku elu peamine keskus.

Hävita - misest, • • eelnes rahvuslik ärkamisaeg, mis tõstis eestlaste rahvustunnet, • • iseseisvumise nimel tegutsedes valitses erinevate poliitiliste jõudude vahel üksmeel.
Heksameetrit on kasutanud Homeros, Hesiodos, Simonides, , Ennius – kohandas ladina keelele, Lucretius („Asjade loomusest“) Ovidius („Metamorfoosid“), Vergilius, Juvenalis (satiirid)
Hellen –  vanaaja kreeklased; selle nimetusega eristati kreeklasi kreeka keelt  mittekõnelevatest rahvastest (barbaritest)  Homerose eeposed – Odüsseia ja Ilias 

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hippokrates – 5.-4.saj., arst, kirjutas teose meditsiini kohta, püüab haigusi seletada looduslike, mitte jumalike põhjustega, määrav olevat 4 ihumahla – vere, lima, musta ja valge sapi vahekord organismis, haigestud siis, kui ühte on rohkem; teoses on ka tänapäevani kehtiv arstide ametitõotus – Hippokratese vanne – kohustab arste võitlema patsientide elu ja tervise eest
Hispaanlastel on suurimate pidutsejate kuulsus ja kuigi Barcelonas pole ehk sellist fanaatilist ööelu nagu Madridis, on see ikkagi koht, mis ärkab tõeliselt ellu pärast päikeseloojangut.
Homeros - (VIII sajandil eKr. e. )Legendaarne Vana-Kreeka luuletaja-jutustaja, looja eepiline luuletused "Ilias" ja "Odüsseia". filosoof; arendas välja õpetuse hüvedest ja voorusest.

Hullem kombinatsioon on põud koos kodusõjaga, mille on üle elanud Tšaad, Sudaan, Etioopia ja Mosambiik, erandiks jällegi Botswana, kus olid suured põuad 1981-86 ja 1991-92, aga riik tuli toime.
Heale töödeldavusele on Tallinnas palju kunstilisi raiddetaile ning tänu paekivi vastupidavusele on enamik ehitisi suurepäraselt säilinud, kui neid pole hävitanud sõjad, tuli ega lammutustöö.
Hieraatiline kiri – kasutati igapäevases asjaajamises, lihtsam, erines märkide kujult, kuid mitte põhimõtetelt, märke loeti mõistete või häälikute tähistusena, kasutati determinatiive

Hilteri - vastase Sõjategevus vaherahu ja koalitsiooni rahulepingud dokumendid ja konverentsid 1939 23.08.1939 – Pm ja SB kuulutasid 01.09 – Sm kallaletung Poolale – II ms algus.
Hakati all - linnu müüridega ümbritsema. Umbes sel ajal hakatakse linnu süstemaatiliselt planeerima, kvartalid saavad täisnurkse kuju vastavalt sirgete ristuvate tänavate võrgule.
Heinrich vii – (1308-1313) esimene Luksemburgi dünastiast pärinev keiser pärast Friedrich II. Liitis oma poja abielu kaudu Tšehhi pärijannaga Luksemburgide valdustega Tšehhi riigi.

Hisp on neg pol vägivalla või terrorireziimi trad ligi 170 a järjest , kuid sellest hoolimata suudetakse üles ehit üks kõige paremini toimiv lõuna Euroopa demokraatia riik .
Horose - nimelise päikesejumala kultuse keskus (hieraks – jahi-kull, pistrik). Samal ajal kujunes põhjas riik, mille pealinnaks oli Buto, kus samuti austati päikesejumal Horost.
Hajakülad - talud paiknesid üksteisest kaugemal (Lõuna-Eesti) 8. eestlaste sõjaline tase Eestlaste relvastuses olid tähtsal kohal odad- väiksemad viskeodad ja tugevamad torkeodad.

Hansaliit - Põhja-Saksamaa, Madalmaade ja Põhjamaade kaubaliit, 14. saj. Hansaliidu linnade arv oli umbes 160-170 linna, kuid need linnad pole kunagi üheaegselt Hansaliitu kuulunud.
Hiroshima 200 - st arstist 180 hukkus või sai haavata, õdesid oli kokku 1 780, kellest hukkus või sai haavata 1 654. 55 haiglast jäi töökorda vaid kolm ja needki asusid linna servas.
Hävituspataljon - Põletatud maa taktika- Tannenbergi liin- oli II maailmasõja ajal saksa sõjaväe organisatsiooni "Organisation Todt" poolt Kirde-Eestisse 1943–1944 ehitatud kaitseliin.

Hansu jüri - Kambja kihelkonnast pärit üks parimatest Forseliuse õpilastest, kelle Forselius Stockholmi kaasa võttis, et tõendad eesti poiste hiilgavaid võimeid Rootsi kuningale.
Hiljem stockholmi – 22.juuni 1634. Kümne aastat hiljem astub troonile ta tütar Christina (seni valitses Ferdinand II ja III), kui hiljem loobub troonist (tema asemele astus Karl X Gustav)
Hinge ilu on välisest ilust õilsam, kõige ilusam on teadmiste ja seaduste ilu. Sokratiline enesküllasus- vähene huvi välise vastu, distants maailma suhtes, tundetus valu suhtes.

Homeini - pariisist põgenenud usujuht, juhtis vastuhakku iraanis Margaret Thatcher-suurbritannia peaminister, viis oma otsused karmi käega ellu ning teda kutsuti raudseks leediks.
Hukkamise põhjused - Konstanzi kirikukogu otsustas 1415, et Hus on ketser- hereesia pooldajat – isikut, kes kaldub kõrvale kiriku õpetusest ja ta mõisteti surma ning põletati tuleriidal.
Hurt – ärkamisaja tegelane, kes asutas eesti kirjameeste seltsi, et oleks aina rohkem ja rohkem kirjutisi eesti keeles, asutas esimese eesti keelse kreisikooli Aleksandrikool.

Homo erectus ehk püstine (sirge) inimene Välimus: Tänapäeva inimese pikkune, tõenäoliselt minetanud ahvidele omase tumeda pika karvkatte ja seetõttu pigmendirikka, tumeda nahaga.
Hamas – palestiinlaste ühtsus on kadunud, iisrael ei taha palestiinlaste autonoomiat tunnistada. Mõningad piirkonnad on täielikult Hamasi kontrolli all – nt Gaza sektor.
Hiiumaal on jõuluorikale sõrmega tehtud keskele ka maagiline märk – viiskand, selle ümber veel sõrmeotsaga kirjad (Astel, 1992). Teine peamine jõululeib oli ümara kujuga.

Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.
Homerose luules on alati nähtud naiste ideoloogilist väärtustamist ja abielu romantiseerimist. Tuleb välja, et naistel oli palju iseseisvat võimu ehk koduse majapidamise valdkonnas.
Hävines kreeta - Mükeene kultuuril • losse üles ei ehitatud • kiri unustati • vähenes rahvaarv • rände tõttu muutus Eugese meri Kreeka sisemereks • võeti kasutusele raud

Honecker – Saksa DV kommunistide juht a.i. Uus Foorum – kommunistide vastane oposistlik rühmitus a.ii. Põfenemine Läände – b. 9. Nov 1989 – Berliini müüri langemine
Head meresõitjad – oletatavasti sõitsid nemad esimestena ümber Aafrika Kolooniate rajajad - kuulsaim P-Aafrikas asuv Kartaago (814eKr). Hiljem said tugipunktidest ka omaette riigid.
Heinrich schliemann – saksa arheoloog – põhiteene – pani aluse antiikmuististe uurimisele ja ürit tõestada, et teatud antiik eeposed on koostatud teatud ajaloo sündmuste põhjal.

Hera – Zeusi abikaasa, abielunaiste kaitsja, tohutult armukade 3. Poseidon – Zeusi vend, vete valitseja, habetunud, sümboliks oli kolmikhark, sümbolloomaks oli hobune.
Hilisemalt on leitud aga näiteks linnuseid, kus on leitud söeproovide abil, et seal on inimesed elanud ka Rooma rauaajal. Linnuseid ei ole sel perioodil aga pidevalt kasutatud.
Homo habilis ehk osav inimene Välimus: Ta oli väga lühike (umbes 127 cm), kerge (45 kilogrammi) ning võrreldes tänapäeva inimesega olid tal ebaproportsionaalselt pikad käed.

Hugenott – Pariis koos suure osa Prantsusmaaga keeldus teda tunnistamast⇒ jõuti kokkuleppele, et ta saab kuningana tunnustuse, kui pöördub tagasi katoliku kiriku rüppe.
Halvenenud - Normandia dessant ja teine rinne Prn-l, Punaarmee Bagration Valgevenes jne. Saksa väejuhatus oli Baltikumis tegutsevate vägede arvu sept-ks oluliselt vähendanud.
Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.

Holstein - Gottorpi dünastia Adolf Fredrik (1751-1771) 1765. a. jaanuar- kokku tuleb uus riigipäev Kübarad üritavad võimule jääda ja saavad Prantsusmaalt rahalist tuge.
Hauas on sõjarüü ja muud sõjakäigul osalemiseks vajalikud tarbed, aga kuninga füüsiliste puuete tõttu võib uskuda, et ta isiklikult nendes lahingutes ei osalenud.
Hinnus - talupoegade koormine, kindlaksm22ratud naturaalmaks; Taani hindamisraamat- 1241.aastast p2rinev raamat, milles Eestimaa kohta k2ivas nimistus oli vaid kolm m6isat.

Homo erectus – a) arenes välja Australopithecus africanusest elas 200-300 000 a ja suri välja, b) arenes edasi Homo habilisest, kes ise arenes Australopithecus africanusest.
Hansa liit - 13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit, mille juhtlinnaks oli Lübeck.
Homeini – Pariisi usujuht, kes naasis 1979 aastal tagasi kodumaale, mille peale kuulutati Iraan islamivabariigiks ning seda pööret nimetataksegi islamirevolutsiooniks.

Hauapanused - surnule kaasa pandud esemed, nt ehted, tööriistad jm. Heebrea keel- on üks paljudest semiidi keeltest, mis kuuluvad omakorda semiidihamiidi keelte perekonda.
Hesiodos – poeet ( u 700 a eKr) ‘’Tööd ja päevad’’ alapealkiri :‘Õpetussõnad põlluharijale’ [naine osta, tarvilikud asjad hangi, tee tööd hoolega jm]
Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ diktatuur.pariisi rahukonv-1919-1920.töötati välja püsivad rahulepingud leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.

Homoios – samasugused, võrdsed olid spartiaadid, lyg oli rangelt ära keelanud rikkuse näitamise, isegi rahakasutamine oli keelatud, kasutati rahana neid raudvardaid.
Hermann samson - luterliku fundamentalismi silmapaistvaim esindaja 3.Johann Fischer – koolimeistrite õpetamiseks asutati Tartu lähedale Piiskopmõisasse õpetajate seminar.
Holokaust on ajalooline sündmus, mis on muutnud meie arusaama demokraatiast, inimõigustest ja rassismist. Just seoses holokaustiga on tulnud käibele ka sõna genotsiid.

Heinrich stahl - esimese eestikeelse grammaatika koostaja, avaldas usuõpetuse käsiraamatuid Andreas Virginius- arendas eesti kirjakeelt, Kambja pastor, tõlkis piiblit eesti
Herbert hoover – USA president • Franklin Delano Roosevelt – 1932 USA president, demokraat • Al Capone – USA tuntuim gangster, avaliku korra kokkuvarisemise sümbol.
Hoone pöhiplaan on piklik, on kahe sambaga eeskoda (portikus). Kaugvaates möjub tempel monumentaalselt, lähivaates aga völub oma skulptuuride ja muude detailide kaunidusega.

Hannibal - ületas sõjaelevantidega Alpid, 216 eKr võitis Cannae lahingus hävitavalt roomlasi ja pärast tulutut liitlaste otsimist sai 202 eKr Zama lahingus lüüa.
Heinrich stahl - Tallinna toomkiriku õpetaja, kes koostas 1637. aastal esimese eesti grammatika, mille sisu seisnes küll eesti keele kohandamises saksa keele reeglistikuga.
Herodotos on selles kirjeldanud alates ajaloolisest ajast Vanade Idamaade ja Kreeka orjandusriikide vahelisi kokkupõrkeid, mille haripunktiks oli Kreeka-Pärsia sõjad.

Herodotos - ajaloolane ja „ajaloo isa“, kes oma teoses „Historia“ (kr k uurimus) kirjeldas Kreeka-Pärsia sõda, aga ka ümbritsevate maade ajalugu ja olustikku.
Hierarhia – astmeline süsteem erinevate asjade organiseerimiseks. Tavaliselt püramiidi kujuga, kus alumisel astmel on vähemtähtsad ning tipus väga tähtsad asjad.
Hilisemad uurimised on näidanud et Jannsen oli sakslaste poolt ära ostetud ning sealt tulnud toetussummade eest avaldas ta “Eesti Postimehes” sakslastele meelepärast juttu.

Hoone omanikeks on olnud raehärrad, raesekretärid ning kaupmehed. 1965. aastal kolis sisse Tallinna Linnamuuseum, mille töötajad on siin näinud ja tundnud kummalisi asju.
Huštšov – ( 1953-64), sulaaeg, vägivallapoliitika leevendamine, võimu koondamine enda kätte, vangilaagrite sulgemine, NSVL peab 1980 aastaks jõudma kommunismini.
Haapsalu vaksal on linna üheks omapärasemaks hooneks, mille puitpitsiline historistlik ehituslaad on saanud eeskujuks nii mõnelegi teisele supellinna esinduslikule majale.

Hans susi - Tallinna Linnakooli 6pilane, kes tegeles piibli t6lkimisega. Katkut6bisena palus Hans, et talle m6eldud raha kasutataks ka edaspidi yhe poisi koolitamiseks.
Hetäär - “kaaslanna”, vabade elukommetega kunstihuviline vallaline naine. Paljudel aristokraatidel olid püsivad  abieluvälised suhted hetääridega
Hiis - on eesti rahvapärimuses looduslik pühapaik, kus taotleti rituaalide ja ohvritalituste abil kõrgemate jõudude (vaimuda, jumalate, esivanemate) soosingut.

Hiliskeskajaks – XIV. – XV. – Hiliskeskajal hakkasid paljud keskajale iseloomulikud nähtused ( feodaalkord, rüütlikultuur , paavstivõim ) pikkamööda alla käima.
Hinduismis on palju pühakirju (veedad,upanišaadid, puraanad ning eeposed ’’Maahabharata’’ ja ’’Ramajana’’) Enamik neist on kirjutatud sanskriti keeles.
Holokaust - Teise maailmasõja ajal Saksamaa poolt juutide vastu toime pandud genotsiid(rahvus,hävitamine) Loodi sõjaväeline organisatsioon SS(Salapolitsei Gestapo )

Hurt - "Pildid isamaa sündinud asjust", eestlased peavad vaimult suureks saama, rahvaluule, konservatiivne pool Jannsen, radikaalsem leer alguses Jakobson ja Hurt
Haldusjaotus 1944 - 1945-ni, Petserimaa Venemaale, 1950 kaotati vallad, moodustati rajoonid(algul 39 rajooni, hiljem 15), linnades täitevkomiteed, külanõukogud, 3 oblastit.
Hellenismiperiood 338 - 30 aastat eKr. Aleksander Suur täitis Pärsia vallutamisega oma isa Philip II plaanid ja lõi suure impeeriumi, mis ulatus Indiani ja hõlvas ka Egiptust.

Hernhuutlus - usuvool, mis levis talurahva seas(ka vennasteliikumine), pidasid tähtsaks usuvagadust, alandlikkust ja kõlblust, aga ka sotsiaalset võrdsust ja vendlust
Hiljem nötkenshof - Lauküla läheduses, Halechof- Aaldu talu ning Buchholtzhof- Karijärve juures Karula kihelkonnas). Nii jäi Sangaste mõisa territooriumile ka Valga linn.
Hingedeaja ehk esivanemate mälestamise, samuti sügiseste tähtpäevade mardi- ja kadripäeva juurde, mis mõlemad on seotud kujutlusega hingedest ja nende naasmisest.

Heaoluriik - Riik mis sekkub turumajandusse ning tulude jaotamisse, et leevendada sotsiaalsete teenuste ja väljamaksete abil tururiskide mõju inimeste toimetulekule.
Henry ford - käivitas 20.sajandi algul oma autotehases esimesed konveierid, millega ühauto tootmisaeg lühenes mitmelt päevalt 12 tunnile, suurenes autode tootmine.
Hetiidid - --> Kreeta, Küpros ---> Kreeka, Itaalia ---> 1000 e.Kr Reini ja Doonau ülemjooks Kujunevad uhked rauakultuurid, mis mõjutavad kogu Põhja – Euroopat.

Hiilgav isolatsioon – Inglismaa välispoliitika, mille põhiliseks huviks oli see, et Inglismaa ei sekkunud teiste maade poliitikasse ja nende omavahelistesse konfliktidesse.
Hangitud vahendid – suurt osa kasutati ka Rootsi riigi sõjalistes huvides ära. Loomulikult tekitas reduktsioon tõsist vastuseisu, seda ennekõike kohaliku aadli hulgas.
Hõlmas põhja - Eestis ja 60.korpusepiirkond hõlmas Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätit. 68.korpuspiirkonna eesotsas oli Seckendorff ja 60.korpuspiirkonna eesotsas Pappritz.

Hallsteini doktriin – 15 aasta jooksul lähtus Lääne-Saksa välispoliitika nn Hallsteini doktriinist, mille järgi Saksa LV on ainus Saksa riik ning Saksa rahva esindaja.
Havituspataljon - Venemaa rajab hävituspataljonid,mille eesmärgiks hävitada kõik kariloomad, vili, vabrikud,sillad jne. Eesti Laskurkorpus-loodi punaarmee koosseisus.
Heaoluriigile on veel omane see, et umbes pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfääri vajadusteks. Majandamis- ja maksutulusid võib riik kulutada mitmel otstarbel.

Henry ford – autotehase esimesed konveierid Ferdinand Zeppelini – õhulaev tsepeliin Vennad Wrightid – esimene lennuk Guglielmo Marconi – esimene raadiosaade
Hugenberg nägi – nagu Ludendorff ja hiljem Papen – Hitleris ja NSDAP-s kuulekaid, suunatavaid tööriistu aitamaks saksameelseid jõudusid massiliikumiseks saamisel.
Hermann - > Ajaleht "Postimees" (Al.1891. muutus ajaleht igapäevaseks). • 1883 Tartus HTG -> Ettevalmistuse said suurema osa eestlasi, kes tahtsin TÜ astuda.

Hiljem moodustas E. Savisaar just Keskerakonna ja hakkas võitlema nende inimeste õiguste eest, kelle Rahvarinde poolt toetatud rahareform oli säästudest ilma jäetud.
Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.
Hüperinflatsioon on situatsioon, mille puhul inflatsioon on (riigi) kontrolli alt väljunud. See väljendub kiires hinnatõusus, samal ajal kui valuuta kaotab väärtust.

Hansakaubandus põhja - Euroopas Teine tähtis kaubatee kulges piki Põhja-Läänemerd ja Lääne-Euroopat Venemaale. XII sajandil hakkas üha enam hoogustuma hansakaubandus.
Hariduse edendamine on iidsetest aegadest olnud juudi ühiskonna tähtsaimaks ülesandeks. Eesmärgiks on seatud anda oma kodanikele maksimaalselt kõrgetasemeline haridus.
Hattorpi - taguse torni katust on tugevdatud aastal ~1435. Aastal 1455. aasta jaanuarist on pärit märge, et on muretsetud 12 plekki tornide tuulelippude jaoks.

Homerose järgi on ta Zeusi ja Dione tütar. Teise versiooni järgi oli Kronos kastreerinud ära oma isa Uranose ja tema genitaalidest kasvas merevahus üles Aphrodite.
Hoonete akna - , ukse- ning kaubaluugiavad olid tavaliselt ääristatud raidkividega ning välisnurgad olid laotud puhastest paekvaadritest, mida krohviga ei kaetud.
Hurda rahvalauluväljaanded on süstematiseeritud kihelkonna ja laulutüübi järgi, topograafilis-tüpoloogilist põhimõtet järgivad ka hilisemad eesti rahvalaulude väljaanded.

Hüpokaustahju ees on tavaliselt kütteruum, kust teda köetakse. Mõndade hüpokaustahjude küttekolde all on õõnsus, mida tõenäoliselt kasutati puuvarude hoidmiseks.
Hammurapi seadused on Babüloonia seadustekogu, mille kehtestas Vana-Babüloonia valitseja Hammurapi 18. sajandil eKr ning mis on Vana-Idamaade tähtsaim õigusmälestis.
Hannibal – Kartaago väepealik, kes purustas Rooma sõjaväe Cannae lahingus 216 aastal eKr. Pompeius – üks võimsamaid riigimehi koos Caesariga omal ajal.

Heaoluühiskond – 20. saj ühiskond, kus on saavutatud peaaegu kõigi kodanike sotsiaalne ja maj. turvalisus (selle eest on vastutanud riik) , nt. skandinaaviamaad .
Heebrea piibli ehk Vana Testamendi viis esimest raamatut – Moosese raamatud ehk toora – sisaldavad judaismi seadusi ja jutustavad juudi rahva varasemast ajaloost.
Heloot - Spartiaadi maaori (enamasti alistatud messeenlased ja ka Lakoonika pärisrahvas). 5. Demokraatia - rahvavõim, kõige varasem oli Ateena demokraatia.

Hingete ajal – neid hingi ei kardetud, vaid oodati (kui neid oodatakse ja kõik on korras, siis on hingega head suhted ja hing ei tule muul ajal tagasi kummitama.
Hulljulged on need inimesed, kes teevad neid trikke lihtsalt triki enda pärast, kuid rahva ees. See võib küll väga ohtlik olla, aga ju siis neile see meeldib.
Hellenismiperioodiks nimetatakse ajajärku, millele pani alguse Aleksander Suure vallutusretk. Aleksander on peamiselt tuntud Pärsia Ahhemeniidide impeeriumi purustajana.

Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ Usa(W.Wilson),Uk(D.L.George),Prantsusmaa(Clemenceau).versailles leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.
Homerosel on jumalate käitumise motiivid sageli inimestele raskesti mõistetavad ja taevased ei lähtu alati üldisest heaolust vaid oma egoistlikest huvidest.
Homoniidid - e. inimlased –ahviliste kõrgeima arengutasemega sugulased , kuhu kuuluvad nii inimese eellased Australopiteekused jne. kui ka praegused inimesed.

Haridustase inimestel on üsna kõrge ja arstiabi kättesaadavus hea. Kasutatud kirjandus • Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, TINK-YVER, kirjastus Valgus 1976, lk407-410
Huvitav fakt on ka see, et kui Hitler hakkas tegema holokausti ja teisi massimõrvu, siis Stalin oli ainuke kes ei hakanud seda blokkima vaid hakkas aitama kaasa.
Hinnangud – teatav käitumine on halb, teatav hea. Millised on paremad teguviisid? Kuidas asjad peaksid maailmas olema  kirjeldavate väidete tuletamine.

Hurt – sõnastas „rahvusliku ülesande“, poliitiline ühendus Venemaaga, saksa kultuur eesti kultuuri põhjana ja luteri usk- Euroopasse kuulumine.
Haigustel on komme sajandite jooksul vähem surmavaks muutuda ja seetõttu oli tuhandete aastate eest malaaria arvatavasti märksa ohtlikum kui tänapäeval.
Hansaliit – saksa kaubalinnade liit Kaupmeeste liite moodustati sest : • ühiselt kergem oma kaupa kaitsta • seista oma huvide eest • harjutada riske

Haridžiidid on vanim islamiusuliste rühmitus Sunniidid on ülekaalukalt suurim islami haru Šiiidid moodustavad sunniitide järel islami suuruselt teise suuna
Heinrich v – (1106-1125). Kukutas ja pagendas oma isa, Heinrich IV. Tema ja paavst Calixtus II vahel sõlmitud Wormsi konkordaat lõpetas investituuritüli.
Hermes - MERCURIUS-zeusi ja maia laps,jumalate käskjalg,kaitses kaupmehi,kaubandus ja turujumal,une ja unenägude jumal,varaste ja petturite kaval jumal.

Hieron 480 - 466 aastani järglane kukutati võimult, esimene Sitsiilia linnade hiigelaeg, kui Hieron 444 lõi Kymai linna juures Etruskide laevastiku puruks.
Hurt - usuteaduskonna üliõpilane,huvitus eesti rahvuslik ärkamine,tundis huvi fololoogia vastu,tuntud kõnemees,otepää kirikuõpetajanaastasy 1872.
Heinrich i – esimene Saksi dünastiast kuningas, Linnupüüdja (918/9-936). Kauples ühe ungari üliku vangi võtmisega välja 9-aastase rahu ungarlastega.

Hispaania - hispaanias võitsid üldvalimised Rahvusrindlased , see ei meeldinud sõjaväelastele . Aastal 1936 suvel puhkes mäss millest kasvas kodusõda.
Hollandlased on põhiseaduse referendumil „ei” öelnud, kui ta ise ka on lubanud taolise rahvahääletuse korraldada, millest ilmselt on mõttekam loobuda.
Hurt - • Eestlased peavad vaimselt suureks saama • Osales Vanemuise seltsi loomises • Õppis tartu ülikooli usuteaduskonnas • Oli väga usklik

Hans susi - Talle usaldati piibli tõlkimine, aga see töö jäi katki, sest ta suri katku Balthasar Russow- Tallinna kroonikakirjutaja ja luteri vaimulik.
Hathor – lehmakujuline, lehmapea või sarvedega jumalanna kehastas loomade ja inimeste viljakust, kaitses eriti naisi ja edendas tantsu ning muusikat.
Hellenism - polnud enam poliseid, suurriigid, mida valitsesid monarhia, ajajärk, mil kreeklased valitsesid idamaade üle kuni Rooma võimu kehtestamiseni.

Hilisemast ajast on samas teada, et läänemeresoome naiste riietus varieerus väga oluliselt sõltuvalt naise east, abielulisest staatusest ja laste olemasolust.
Hisp - s Pürenee põhjaosa,alistas saksid Põhja-Saksamaal. Aastal 800 kroonis paavst Karl Suure keisriks. Ludwig Vaga (814-840) – Karl Suure poeg.
Horos ehk haugas (lind). Üks oli "horose nimi" ja teine oli nn "horose kuldnimi". Kuningas pmst oli oros, mitte Horos ei olnud ainult kuninga sümbol.

Hunnid - • Pärit arvatvasti Mongoolia steppidest • Rändkarjakasvatajad • Suurepärased ratsanikud, peamine relv vibu, ka odad, mõõgad, lassod.
Henricus carvel - Tallinna dominiiklaste kloostriülem (eestlane). Simon Wanradt - Niguliste kiriku 6petaja, kes pani kokku luterliku katekismuse (usu 6petamise
Hoffmann - Saksamaalt pärit kasuksepp, kelle juhtimisel läks mitmesaja liikmeline inimhulk Toomemäge kaitsva piiskopi valvemeeskonna vastu lahingusse.

Härmal on suur tähtsus Eesti muusika maailmas, kuna ta oli esimene naishelilooja eestis, ning vaatamata kõigi vastuseisule otsustas ta siiski õppida
Halb jumal on Rudra (punane). Selleks, et teda mitte solvata, mõeldakse eufemistlik nimetus Šiva (leebe, taltsas). Teda kummardati, et ta ei teeks viga.
Haritlaskodanlus - arstid, ajakirjanikud, advokaadid, professorid, nende arv üha kasvas, olid ülikoolis käinud kodandluse sobitumine Vana korra hierarhiasse.

Hindeskaala aluseks on 46 tasemetöö maksimumpunkti (mitte 52 punkti koos lisaülesandega). Õpetajal on õigus õpilase hinnet 5% ulatuses tõsta või langetada.
Hipi e. Lillelaste liikumine – 1960ndatel tekkis ühiskonnas hipiliikumine, mis oli protestik väikekodanliku elustiili ja sõdade pidamise vastu.
Hingega on seotud hauatagune elu. Arvati, et surnute hinged lähevad Manalasse (Toonelasse), kust nad pimedal ajal tulevad välja koduseid külastama.

Hirmsad nälja - aastad, millest jutustavad egiptuse tekstid ja Piibel, rääkides seitsmest nälja-aastast, aga samuti Egiptuse keskaja araabia ajaloolased.
Holokaust - juutide massiline hävitamine Atlandi harta-SM vastase võitluse eesmärkide kogum(14 aug. 1941) ÜRO-Ühinenud Rahvase Organisatsioon(1945)
Hurt - Mõõdukas kultuuri hariduslik suund *Eesti kirjameeste seltsi president ja vaimnejuht *1870. kooliõpetaja *Rahvaluule koguja ja innustaja.

Hargreavesi – mehhaaniline vokk, Cartwright- mehhaanilised kangasteljed, Bell- puuvillase riide trükkimise masin, Whitney- puuvilla puhastamise masin.
Hermes – Teekäijate kaitsja, jumalate käskjalg 2. Usurituaalid a. Jumalatega suhtlemine: Suhelda võis igaüks – ohverdada ja palveid esitada.
Hilejm on selgunud, et tegemist oli šantaažiga ehk tegelikult poleks NSV Liit ilmselt söandanud Poolat rünnata, kuid Jaruzelski seda ei teadnud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hinnus - püsiva suurusega naturaalmaks 46. Nädalategu-kindel arv tööpäevi mõisa põldudel rakmepäevade või jalapäevade näol 47. Talgud-hooajaliste tööde kiireks lõpetamiseks mõeldud töö, mille puhul talgulised olid mõisa leival ning neid kostitati õhtul 48. Vakupidu-talupoegade ja feodaalide kokkusaamised, mis korraldati maksude
Hannuka on üks rõõmsamaid pühasid juudi kalendris, kuid selle pidamisele ei pannud alust mitte toora, vaid hoopis üks sündmus juutide ajaloos.
Hans susi - tallinna linnakooli 6pilane, kes pyydis Piiblit eesti keelde t6lkida. Herman Rode - Lybecki maalija, kes loos Niguliste kiriku tiibaltari.

Hansakaubandus – Lääne ja Põhjamerd hõlmav ala. Hiilgeaeg oli 14. sajnandil, kui sinna kuulus enamik Londoni-Novgorodi joonele jäävaid sadamalinnu.
Harald v on Olav V (1903—1991) ja kuninganna Märtha (1901—1954) poeg, esivanemate kaudu voolab temas ka taani, inglise ja rootsi kuningate verd.
Heaoluühiskond on ühiskond, mille puhul on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, mille eest kannab peamist vastutust valitsus.

Hellenid - kõik kreeklased kokku.KIRJANDUS tragöödia-Aischylos``Erasteia``,Sophokles``Kuningas Oidipus``.komöödia- Aristophanes``Linnud``TEADUS-
Hilisematel aegadel on neid õige vähe juurde ehitatud . Asustatud paikades liikujale paistab alati mõni vana kirik , kui neid just korraga rohkem näha pole.
Hruštsov on see liider, kes välismaad ei pelga, vaid vastupidi- tema välispol aktiivsus on enneolematu Nõukogude varasemat ajalugu silmas pidades.

Hugenotid – Prantsusmaa kalvinistid 16.-18. sajandil KALVINISTID – protestantliku usuvooli esindajad, mis rajati 1536. aastal Johann Calvini poolt
Hea näide on võtta kasvõi meie kodusest Eestist – Erki Nool valiti ju Riigikokku eeskätt tänu tema spordialastele teenetele ja olümpiakullale.
Hellenism - Kreeka ja Lähis-Ida rahvaste kultuurisulam, sest Kreeka tsivilisatsioon levis Lähis- Ida maadesse ja vastu saadi idapoolseid mõjutusi.

Humanism - 14.sajand Põhja-Itaalias tekkinud ideaal vabast haritud inimesest ja humanistlik mõtlemine, mis on renessansliku maailmavaate keskmeks.
Huumoriga on seotud sürrealistide suhtumine erootikasse, mis tähendas nende jaoks ülimat vitaalsust, eluülistust, kus puutuvad kokku elu ja surm.
Hädaolukorras on iga väiksemgi lootus lohutus ning just seda kasutasid fašistid ära ning suutsid võimule saada ja seejärel Itaaliast diktatuuririigi

Hoffmann – W. von Plettenberg – Ordumeister, kelle eest võttel sõlmis Liivimaa liidu Leeduga ja lõi Vene vägesid Pihkvamaal 16. saj. algul.
Herakleitos - Ephesusest, 6.saj teisel poolel, aristokraat, kuna Ephesus pöördus demokraatiasse, siis talle ei meeldinud see ja ta elas pagenduses.
Hernhuutlus ehk vennastekoguduse liikumine sai alguse Saksamaalt Herrnhuti asundusest. Kirikuga võrreldes anti piiblile palju rahvalikum tõlgendus.

Hitchcock - õudusfilmide meister ,,Santaaž’’. C. Chaplin-lavastaja-näitleja,tema komöödiad naerutasid miljoneid inimesi üle kogu maailma.
Homeros - pime laulik, eeposte „Illias” ja „Odüsseia” autor • Herodotos - ajaloolane, „ajaloo isa“ • Sophokles - näitekirjanik.
Hoone sisekujunduseski on säilinud klassitsistlikke dekoorielemente (Muinsuskaitseamet). Mõisast peamiselt lõunapoole püstitati ka erinevaid kõrvalhooneid.

Havel - Tšehhi president, kelle eestvedamisel on Tšehhi edukalt intergreerunud Euroopasse. L.Walesa- Poola sõltumatute ametiühingute juht.
Hellenism - ajajärk Aleksander Suure vallutustest kuni Rooma võimu kehtestamiseni, kui kreeka ja makedoonia kultuur segunes idamaade kultuuriga.
Historiograafia on ajalooteaduse haru ja tema uurimisobjektiks on mineviku uurimise, kirjeldamise ja seletamise ajalugu, so. ajalooteaduse enda ajalugu.

Hruštšov - Peale Beria mahalaskmist mõjukaimaks tegelaseks kujunenud isik, kelle ajal algas sulaperiood ehk ühiskonna teatav liberaliseerimine.
Hughson on selles ikka veel veendunud: “Tollal oli kõigil selge, et good old Ribb oli spioon ja et ta seetõttu saigi kiiresti maalt lahkuda.
Härra meri on väga austatud ning armastatud just seetõttu, et ta tutvustas Eestit maailmale ning aitas riigis stabiilset demokraatiat kehtestada.

Hernhuutlus - ehk vennastekoguduste liikumine ehk vennastekogudusliikumine on 18. sajandist Kesk-Euroopast pärinev protestantlik äratusliikumine.
Hiilgeaeg 1710 - 1783, kaptulatsioonide sõlmimisest asehalduskorra kehtestamiseni, katkestus kuni 1796, seejärel Balti erikorra n-ö teine tulemine.
Hipodroom on võidukihutamisteks kujundatud ovaalikujuline ringrada, mille ärde on püstitatud tribüünid pealtvaatajatele ja tallid hobustele.

Hominiid - inimlaste evolutsiooni ahvilikest eellastest nüüdisinimeseni anastav majandus-kõik vajalik loodusest,korilus,kalapüük,küttimine
Hormoonravist hoolimata on ta ikkagi vaid 169 cm pikk ja kaalub 67 kg. Meedia armastab teda kutsuda "uueks Diego Maradonaks" Pilt : Barcelona jalgpalliväljak.
Hruštšov - sulaaeg, eluolu paraneb, rääkis Stalini kuritegudest, kõrvaldati võimult, vangilaagrid pandi kinni, Siberist lubati tagasi tulla.

Hõisati sini - must-valge lipp iseseisvust jätkus üheks päevaks 25. veebuar jõudsid linna võõrad väed, algas Keiserliku Saksamaa okupatsioon.
Haapsalu piiskopilinnus on Eesti keskaja kindlusarhitektuuri tähelepanuväärne mälestusmärk, mille sajanditetagusest hiilgusest on säilinud vaid varemed.
Haarata enam - vähem laialdasema ringkonna pooldajaid, siis osutuvad isegi sellised kõige halastamatud tagakiusamised lõppude lõpuks kasutuiks.

Heinrich iv - oli Franki ehk Saali dünastiasse kuuluv Saksa-Rooma keiser ning Heinrich VIII nime all ka Baieri hertsog. Ta oli Heinrich III poeg.
Hera kurjus tähendab abielu eitamist=ebanormaalne. Normaalsus tuleb taastada nii, et muudetakse taas abielukõlbulikuks või üldse abiellutakse.
Hiroglüüfid - kirjamärgid, meenutavad väliselt piltkirja ja on tõenäoliselt sellest kujunenud. Enamik hieroglüüge tähistas mingit mõistet.

Hruštšov - Peale Beria maha laskmist hakkas järk-järgult kujunema mõjukaks tegelaseks Stalini teine lähedane kaastöölane Nikita Hrutšov.
Head küljed on monarhia kaotamine, mis tähendas et Prantsusmaal kukutati kuningvõim ja kuningas Louis XVI hukati rahva ees ning loodi vabariik.
Hieroglüüfid - esinduslikumad tekstid Hieraatiline kiri – igapäevaseks asja ajamiseks Papüürus- sellele kirjutati Õpiti preestrikoolides –

Hiinlastel on   väga   tugevad   uskumused,  traditsioonid,   tavad   ja   kõik   muu,   mis   erineb   Euroopamaade   kultuurist.
Holokaust on väga laialt tuntud üle maailma, isegi selle tähtpäev on kalendris ära märgitud ja mitmed miljonid inimesed tähistavad seda.
Homeros – pime laulik, “Iliase” ja “Odüsseia” autor, ainsana säilinud eeposed, mõlemad pärinevad Trooja sõja eeposte tsüklist

Hävituspataljonid - Hävituspataljonid olid Teise maailmasõja ajal ja pärast seda Nõukogude Liidu juhtkonna otsusel loodud paramilitaarsed üksused.
Hümn - Maamme( Meie Maa) Hümni muusika autor on saksa immigrant Fredrik Pacius 1848 ja rootsikeelsete sõnade autorJohan Ludvig Runeberg.
Haagi - ehk adrakohtunikud- pagenud talupoegade kindlaks tegemisel, ülesotsimiseks, väljaandmiseks ja tagasitoomiseks loodud ametikohad.

Halschteini doktriin - 8. Trumani doktriin- 9. Vietnamiseerimine- 1972-75 USA sõjaväelased tulevad Vietnamist ära, sõdima jäävad vaid vietnamlased.
Hamburgi - Bremeni peapiiskop lootis taastada oma kiriku kunagise liidripositsiooni Põhja-Euroopas. Rahulik misjonitöö ei andnud tulemusi.
Hammurapi -   Babüloonia   kuningas,   valitses   aastateil   1792­1750   ekr.  Hammurapi   rajas   Vana­Babüloonia   suurriigi.

Hansa liit - 13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.
Hiied – looduslik püha, kus taotleti rituaalide ja ohvritalituste abil kõrgemate jõudude (vaimude, jumaluste, esivanemate) soosingut.
Hindenburg – Saksamaa poliitik, riigitegelane ja president enne Hitlerit (...-1934), tema järgi sai ka nime Saksamaa üks suurim õhusõiduk

Hipiliikumine – Pikad juuksed , laiad püksid , teksad . Sotsiaalne võrdõiguslikkus - Rassismi liikumine - Lääne saksamaale tulid türklased
Homo heidelbergensis ehk Heidelbergi inimene Välimus: Arvatakse, et ta ei olnud veel Euroopa ilmastikule kohaselt lühike ja jässakas, pigem vastupidi.
Hävituspataljon – moodustati põletatud maa taktika elluviimiseks ning võitluseks nn rahvavaenlastee ja Bandiitide (s.o Eesti rahvuslaste) vastu.

Hüdrolüüs on keemilise ühendi lagunemine vee toimel, üks aktiivsemaid reaktsioone, mis põhjustab muutusi materjalis ja objektide hävimist.
Hermen rode - Hans Susi – Tallinna linnakooli õpilane, talle usaldati Piibli tõlkimine, aga ta suri enne katku kui jõudis töö lõpetada.
Hipid – 1960ndatel Ameerika Ühendriikides alguse saanud noorsooliikumine, mis koosnes tarbimisühiskonna ideaalides pettunud noortest.

Hispaania kodusõda - 1936-1939. vabariiklaste ja sõjalise diktatuuri kehtestanud fašismimeelsete vahel. Sõda lõppes vabariiklase lüüa saamisega.
Hjull - ’jõul’ - mingis skandinaavia keeles päikeseratas (algupäraselt). Norra keeles häid jõule on God jul. Tunguusi meteoriit.
Hupeli venemaa - aineliste teoste retseptsioon ja kriitika kaasaegsete poolt Saksamaa lugejad võtsid Venemaa-ainelised teosed üsna hästi vastu.

Hurt - Eesti rahvas on väiksearvuline mistõttu tuleb suureks saada vaimult, see tähendab eestlane peab saama harituks ja kultuurseks.
Häältest – ning konservatiivsete ja rahvuslike parteide katostrofaalne kaotus ei leidnud kõnelustel vom Papeniga väärilist tähelepanu.
Hesiodos on esimene Euroopa kirjanik kelle autorlus on kindel ning kelle elulugu me tunneme, sest tema teoses on autobiograafilisi vihjeid.

Hindamisraamat 1241 - pärgamentköide, milles Eestimaa kohta käivas nimistus on ainult 3 mõisat. Tõenäoliselt oli neid selleks ajaks juba rohkem.
Hitleri ideed - tuli tühistada versailles’ Usa(W.Wilson),Uk(D.L.George),Prantsusmaa(Clemenceau).versailles rahuajastu 1929-Usa majanduskriis.
Homeros – kreeklaste parim ja kuulsaim poeet, pime laulik, ‘Iliase’ ja ‘Odüsseia’ autor ( 8. – 7.saj eKr) [arhailine periood]

Homeros – pime laulik , keda kreeklased pidasid oma kõige tähtsamate kirjandusteoste, eeposte „Ilias” ja „Odüsseia” autoriks.
Hunnid - Sise-Aasiast pärit mongoliidne rahvas, kes 4. sajandil tungisid Ida- ja Kesk- Euroopasse, põhjustades suure rahvasterändamise
Hansakaubandus – P-Euroopa kaubateed Põhjamerel, Läänemerel XII Hansaliit algselt saksa kaupmeeste ühendus, XIV – kaubalinnade ühendus.

Harjumaal kose - Uuemõisas. III (1856/1849, Saaremaal 1865) 1807 – talupoegi hakatakse võtma maamiilitsasse Teotöö asendamine raharendiga.
Hellenismi periood on kreeka tsivilisatsiooni levimine Lähis-Ida maades. Egiptuses, Mesopotaamias ja Väike-Aasias tekkisid kreeka pärased linnas.
Hellenistlikust vaimust on mõjutanud siiski vaid üksikud Piibli raamatud, nagu näiteks Koguja raamat. Sel ajal valmisid ka Estri ja Taanieli raamatud.

Hernhuutlased - vennastekogudused, mille kaudu liikusid pietistlikud ideed rahva sekka, kui pietism jäi rohkem haritud teoloogide pärusmaaks.
Hertsog magnus – Taani kuninga vend, Taani hertsog, valitses Saaremaad, Ivan Julm tegi temast Liivimaa (mille pealinn oli Põltsamaa) kuninga.
Hetiidid ehk hetid (ka: hitiidid ehk hitid) olid esimene indoeuroopa rahvas, kesjõudis oma arengus riikluse ja tsivilisatsiooni tasemele.

Hispaania kodusõda - (1936.juuli-aprill 1939) oli esimene pärat I MS puhkenud sõda Euroopas. Vasakpoolsete ja parempoolsete natsionalistide vahel.
Huvitav fakt on see, et Berliini müürist kujunes välja külma sõja sümbol, kuna selle püstitamisega paljude arvates Külm sõda algaski.
Harbouri – USA mereväebaasi Havail Vaikses ookeanis: • USA rasked kaotused b) Jaapan hõivab kõik liitlaste tugipunktid Kagu-Aasias

Harmoonia tähendab seda, et need osad on õiglases vahekorras ja ükski osa ei sega vahele teise toimimisele, igaühel on oma funktsioon.
Haridus vanal - Liivimaal. Üldharidus puudus, kättesaadav vähestele, kogu hariduselu oli allutatud kirikule, preestritele keeleoskusnõue.
Heaoluühiskond on ühiskond, kus on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, mille eest vastutab tavaliselt valitsus.

Heaoluühiskond - mis see on /tunnused/, Heaoluühiskond on ühiskond, kus on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus.
Hermes on kreeka müüdis ja kreeklaste teadvuses kui üks populaarsemaid jumalaid, kuigi jumalatehierarhias on tal alluva positsioon.
Hingeloendus - Mingi riigi maa-alal elavate inimeste nimekiri, mille peamine eesmärk on anda ülevaade riigi sissetulekust inimeste arvelt.

Holopi ühkiht on kadunud 18 saj , seot peeter I pearahareformiga, kus meesholopid on selgelt määratud võrdse maksukohuslasena nagu teised.
Hufu - kreeka päraselt Cheops on Egiptuse vaarao 26. saj eKr, kes lasi enda matmispaigaks ehitada suurima püramiidi Giza väljale.
Hagia sophia e. "Püha Tarkus" (praeguses türgi keele Aya Sophia) on kirik praeguses Istanbulis, Türgi, bütsantsi ehituskunsti suurteos.

Hiis – eesti rahvuspärimustes looduslik pühapaik, kus taotleti rituaalide ja ohvritalituste abil kõrgemate jõudude soosingut.
Homo erectus ehk sirginimene. Sirginimene liike tuntakse juba päris palju ja nende jäänused on leitud Aafrikast, Euroopast ning Aasiast.
Hammurapo seadus - 282 paragrahvi, mustal kivil kiilkirjas:Kui keegi lööb välja vaba mehe silma, peab ka tema lööja silma välja lööma.

Hansa liit – Põhja – Läänemere kallaste linnad +sisemaal. Hansa Liitu pole kunagi formaalselt rajatud, tekkis 12. - 13. sajandil.
Hatšepšut – 15. saj eKr naisvaarao -> kaubandusretked Thutmosis III – 15. saj eKr, suur ehitaja, suurim Egiptuse valduste laiendaja
Hertsog magnus - Taani kuninga vend, kes sai endale võimu Lääne-Eestis. Hiljem andis Ivan lV Julm talle Liivimaa Kuningriigi valitsemise.

Hertsogkond - Rootsi valdusse langenud Põhja-Eesti. Kuberner –Haldas riigimaid, kõrgeim isik, asus Tallinnas, kunni poolt määratud.
Hilisrauaaegsete odadega on probleeme, kuna keegi neid tüüpe täpselt ei tea. Leitud on neid näiteks Lõhavere linnusest ning Randvere kivikalmest.
Homerose eeposed - Trooja sõjast jutustavad muistsed lood „Iilias“ ja „Odüsseia“, mille autoriks peetakse pimedat laulikut Homerost.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Heaoluühiskond – ühiskond, mille puhul on saavutatud enamiku kodanike sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, mille eest kannab peamist vastutust valitsus heliotsentriline maailmakäsitlus – Mikolai Koperniku õpetus, mis peab Päikest planeetide süsteemi keskpunktiks ja väidab, et Maa koos muude planeetidega tiirleb umber Päikese.
Hellenistlik skulptuur - skulptorid andsid hästi edasi emotsioone, suurepärane tehnika ja keerukamad poosid, hakati kopeerima vanasid skulptuure.
Humanist –  inimesekeskne ja ilmalik maailmavaade, mis vastandub keskajal jumalakesksele  ja kiriklikule maailmavaatele.

Hungveipingid – noorte punavalvurite salgad, kes kiusasid taga Mao vastaseid Brežnevi doktriin – NSV Liidu välispoliitiline doktriin
Hilisem antiiktraditsioon on üksmeelne selles, et Thales ammutas kõik oma esialgsed teaduslikud teadmised Babülooniast, Foiniikiast ja Egiptusest.
Hobbes – elas Commonwealthi ajal pagulasena Prantsusmaal, seega tal ei olnud parlamendi ja vabariigi suhtes eriti sooje suhteid.

Holstein - Gottorpi dünastia Adolf Fredrik (1751-1771) MAJANDUSPOLIITIKA Pommeri sõjast 11 miljonit taalrit ebaseaduslikku võlga.
Hopliit – raskerelvastuses jalaväelane, võitles kinnises faalanksis, kandis suurt kilpi, kiivrit, turvistikku, säärekaitseid.
Hurt - õppind usuteaduskonnas; tegeles rahvusliku ärkamisega; huvitus filoloogiast; tuntud kõnemees; Otepää kirikuõpetaja.

Hämmastas kamikaze - operatsioone korraldavaid kindraleid ja admirale eriti kolledži- ja ülikooliõpilastelt saadud jaatavate vastuste hulk.
Harpuuni - ja ahinguotsad, loomahammastest valmistatud ripatsid, üks arvatav loomakujuke). Leiti ka puusütt, loomaluid, kalaluid.
Henricus carvel – Tallinna dominiiklaste kloostriylem (eestlane). Hermen Rode – Lybecki maalija, kes loos Niguliste kiriku tiibaltari.

Herder - töötas riias kirikuõpetajana ja koolmeistrina saksamaa kuulsamaid valgustajaid, eesti ja läti rahvalaulude vahendaja
Hermesele – 580 värssi). Hümnid erinevad tekkeaja (u. VII-IV saj. e. Kr.) ja -koha poolest, kogumiku koostamise aeg on teadmata.
Hertsoginna marie - Antoniette’iga. Louis XVI oli ükskõikne ja otsustusvõimetu riigivalitsemise suhtes ega suutnud sellega toime tulla.

Huviobjekt on naistegelane. Ta ülistab Ateena demokraatiat kui vabaduse ja võrdsuse etaloni, mõistes hukks türannia ja oligarhia.
Hermopolise süsteem - Thot- oli mingi linnupeaga mehena kujutatud, peafunktsioon oli kirjatarkuse jumal ja/või puu-jumal. Kirjakunsti looja.
Hirvepargi massimeele - avaldust. Hirvepargis toimunu oli osa nn. rahvusküsimusest mis aitas kaasa Nõukogude võimu kokkuvarisemisele Eestis.

Hogarth - i ja Leonard Woolley-ga. 1908 liitus ta Oxfordi ülikooli ohvitseride treenimise korpusega (kursus kestis kaks aastat).
Holhõn - Gol-i lahingutest sai tuule tiibadesse Georgi Žukovi karjäär, tema kuulutati kogu operatsiooni peamiseks väejuhiks.
Humanism - see mõiste tähistas ilmalikku haritust ja ilmalille teadusi vastandina kiriklikule maailmakäsitusele ja teoloogiale.

Hussiitide sõjad – tšehhidevõitlus Saksa keisri ja katoliku ülemvõimu vastu lõppes lüüasaamisega 1434.a. Euroopa varauusaja algul
Hadese vald - surnute riik; Hades oli allmaailma sünge kuningas, Zeusi vend ja Persephone abikaasa; hiljem samastati teda Plutoniga
Hansaliit - valitses läänemere kaubandust-Põhja-Euroopa kaubalinnade ühendus. Keskus asus lübeckis, liitu kuulus u.100 linna.

Harjumaa - Varbola-Jaanilinn (eesti suurim linnus sel ajal). 3. Reval - Toompea, Iru. 4. Läänemaa - Ridala, Lihula, Soontagana.
Hiliskeskaeg on suurte parteivõitluste aeg. (lk 25) Nii sai lõppevast keskaajast kohtuliku piinamise ja julmuse uimastav õitseaeg.
Hilismesoliitikumi ajast on leitud Kunda kultuuri asulaid ka Lääne-Eesti saartelt (Kõnnu asula, Kõpu asula). Seal tegeldi ka hülgepüügiga.

Hispaania – Puhkes sõjaväelaste mass, mis kasvas kodusõjaks ning mis muutus peagi rahvusvaheliseks sõjaliseks kokkupõrkeks.
Holokaust – Teises Maailmasõjas Saksamaa poolt juutide suunas läbi viidud genotsiid ehk usulise ühenduse täielik hävitamine
Hugo treffner - Eesti soost haritlaskonna kujunemisel omas suurt tähtsust 1883 Tartus tööd alustanud Hugo Treffneri Eragümnaasium.

Humanism - tuli kasutusele 15-16 saj Itaalias, esialgu renessansi juhtivate kultuurikandjate seas, seejärel kogu haritlaskonnas.
Hassiidid on juudi religioosne liikumine, mis ei sekku poliitikasse ning samuti hoiduvad nad igasugusest avalikust tähelepanust.
Heksameetrit on kasutanud Homeros, Hesiodos, Simonides, Ovidius Vergilius, Juvenalis, Titus Lucretius Carus, Publius Vergilius Maro.

Hiiepuu – on pühaks peetud põlispuu, mille juures taotleti rituaalide ja ohvritalituste abil kõrgemate jõudude soosingut.
Hinduism on maailma vanim järjepidev religioon, ent puudub asutaja, pole ühtset usutunnistust ega ühtset autoriteedi allikat.
Hoiti võib - olla ära revolutsioonid teatud aja jooksul, kuid arvan, et täielikult ei olnud võimalik blokeerida ideede levikut.

Homeros – pime laulik, “ilias” ja “odüsseia” omistatakse talle, aga ei teada, kas ta oli olemas ja kas oli autoriks.
Homo sapiens – Umbes 40 000 aastat tagasi ilmus Euroopasse juba tänapäeva inimesega sarnanev liik- Homo sapiens ehk tarkinimene.
Hurt on sellal veel usuteaduskonna tudeng, kuid on end näidanud juba Perno Postimehe veergudel, on sinna kaastööd teinud.

Hääleõiguslik on kodanik, kes on sanud kakskümmend aastat vanaks ja on olnud vahetpidamata vähemalt ühe aasta Eesti kodakondsuses.
Halvaks pooleks on see, et me ei tea kuidas nad toimetasid nendes pühapaikades • Uuritakse 19-20 sajandil kirja pandud rahvaluulet.
Hammurapi - kuningas babüloonias ning tema käsul tehti suur seaduste kogu Seaduste kogu- kokku kogutud ja korrastatud seadused

Heaoluühiskonda - inimeste elu oli sotsiaalsete tagatiste ja riikliku abiprogrammide toel kindlustatud.=>võrdsed võimalused kõigil.
Hertsog - -->markii --->krahv. Kõrgkeskajal (Prantsusmaal jm Lääne - Euroopas) kuningakord seoses läänikorraga nõrgenes.
Hiigelaeg 8 - 5 saj eKr, perioodil kujunesid linnriigid, kreeka ja rooma allikatest teame et neil oli 12 linnriigist koosnev liit.

Honecker – Saksa DV vanameelne liider, kes astus massiliikumise survel ametikohalt maha ning sellega kaasnes Berliini müür.
Hruštšovi majanduspoliitikas - tulemuseks see, et just tema ajal NSV Liit esimest korda hakkas välismaalt vilja ostma sisse, et oma rahvast toita.
Humanism – inimest väärtustav maailmavaade, mis sai alguse hiliskeskaegses Itaalias ja levis varauusajal ka mujal Euroopas.

Hävituspataljonid – et sakslatele midagi väärtuslikkue ei jääks, õhku laskmine, hävitati kariloomi, vilja ja lasti maha inimesi.
Haruldus – objekt on väärtuslik, kui ta on haruldane, ebatavaline või kindlat tüüpi esemete eriti suurepärane näidis.
Herodotos - ”Ajaloo isa”, kirjutas raamatu Kreeka-Pärsia sõdadest, “Historia” sai ajalugu tähistavaks üldmõisteks.

Hinnus - kõik kindlaks määratud suurusega asjalised koormised, nt naturaalhinnus- naturaalmaksed ja rahahinnus- raharent.
Hitleri lõppeesmärgil – rassideoloogilisel hävitusretkel „eluruumi vallutamiseks idas” – polnud Ribbentriopi mõttemaailmas kohta.
Homoseksuaalne armastus - Kreeka aristokraatide elu kulges enamasti sookaaslaste seltsis, see andis tugeva eelduse samasooliste sümpaataiks.

Hugenott - kalvinistliku kiriku pooldajad Prantsusmaal anglikaani kirik- Inglise kuningale (Henry8) alluv protestantlik kirik.
Hellenism – periood, mis sai alguse Aleksander Suure vallutustega, iseloomustab Kreeka tsivilisatsiooni levikut idamaadesse.
Hertsog magnus - Taani kuninga vend kes astus Venemaa teenistusse, juhtis eestis vene vägesi, kuid ei suutnud vallutada Tallinnat.

Hiilgav isolatsioon – Inglismaa ei olnud huvitatud püsivatest liitudest teiste riikidega ja soovis olla isoleeritud – see õnnestus
Hilisemast ajast on tuntud ajaloolased keiser Alexios Komnenose tütar Anna Komnena ja üks keisririigi helegeim pea Michael Psellos.
Himation - kasutati külmemal ilmal Linn ja maa võis panna ka paljale ihule 1. Ühiskond linnaline st Pükse nad ei kandnud.

Himmelu - SS Gestapo- salajane riigi politsei Goebbels- propaganda pea Hess- partei töötaja, kirjutas „Mein...“ üles.
Hindade revolutsioon – hindadetõus • Avardusid teadmised ümbritseva maailma kohta, arenesid geograafia, zooloogia ja botaanika jne.
Hispaania - ühtne riik (1492), kogu Hispaania ala ühendatud ühtseks kuningriigiks kuninganna Isabella ja kuningas Fernando.

Humanistid - Erasmus -sõda loomalik, mittekristlik, valitseja tuleks kasvatada nii et ta mõistaks et rahu on ülim väärtus.
Hansalinn - Liivimaa kaubalinnad (riia,Tallinn,Tartu,Uus-Pärnu ja Viljandi); hansa ühised huvid pidid neile olema seaduseks
Hea teooria on selline, mis annab palju võimalusi ümberlükkeks, kuid neid võimalusi on tegelikult väga raske realiseerida.

Hernan cortes - oli Hispaania maadeavastaja ja vallutaja (konkistadoor), kes on peamiselt tuntud asteekide impeeriumi alistajana.
Hernhuutlus – levis talurahva hulgas, pidasid tähtsaks usuvagadust, alandlikkust ja kõlblust, aga ka sotsiaalset võrdsust.
Hertsog alba – Felipe II käsutäitja, lõi „rahutuste nõukkogu“, et karistada Hispaania-vastases ülestõusus osalenuid.

Hertsog alba - Hispaaniast Madalmaadesse rahutusi maha suruma tulnud (Felipe II) käsutäitja, kes lõi „rahutuste nõukogu“
Hieroglüüfe on tuhandeid,hiinlased on oma kirja vähe muutnud,nii saavad ka tänapäeva inimesed aru mis esivanemad kirjutasid.
Hussiidid – J. Husi õpetuse pooldajad, feodalismi ja katoliku kiriku vastasest revolutsioonilisest liikumisest osavõtjad.

Hammurapi – Vana-Babüloonia riigi looja ja valitseja, korrastas ja laiendas riiki, koostas sumerite eeskujul seadustekogu
Harkat - ul-Jihad-al-Islami • HI-Gulbuddin • HI-Khalis • Haqqani võrgustik • Lashkar-e-Taiba • Lashkar-e-Islam
Henry 8 - Ta oli anglikaani kiriku pea ja ta võitis paavsti poolehoiu, kuna esines lutherluse vastu oleva terava kõnega.

Henry ii - l oli ka Prantsusmaa süda sees, valitses 34 aastat, millest 13 aastat oli ta Prantsusmaal. Maeti Prantsusmaale.
Hispaania - Ameerika sõja järel liideti Hispaania kolooniad Vaiksel ookeanil, mis võimaldas laiendada kaubandust Aasiaga.
Horos - ehk Horus on vanaegiptuse mütoloogias Isise ja Osirise poeg, keda kujutatakse pistrikuna või pistrikupäisena.

Habsburgide esiletõus – Habsburgid olid teisejärguline krahviperekond, kellel olid võrdlemisi väikesed alad Šveitsis ja Elsassis.
Hariduse tasemelt on Argentina eesrindlikumaid maid Lad.- Ameerikas, ehkki 1960 oli üle 14 a. Vanustest elanikest 8,6 % (1,2 milj.
Hegemoonia - makedoonia partei rikaste orjapidajate oma, juht isokrates, kutsus üle kreekat vallutama ja ründama pärsiat.

Heliotsentriline maailmapilt - on universumi kujutis mille kohaselt Maa koos teiste planeetidega tiirleb ümber maailma keskmes asuva päikese
Hellenism - ajajärk Aleksander Suurest kuni I sajandini eKr, mil pärast Aleksadri vallutusi erinevad kultuurid segunesid.
Hernhuutlased – Pietistlike ideede levitajad Suur reduktsioon- Karl XI alustatud erakätesse antud riigimaade tagasivõtmine.

Hispaania on üks kuivemaid riike Euroopas: Hispaania kaguosa sademetehulk aastas (200–300 mm/m²) on väikseim Euroopas.
Hispaania pärislussõda – Prantsusmaa sõdis piirkonniti: Taani, Poola, Rootsi, Venemaa jt. Inglismaaga ülemvõimu pärast Hispaanias.
Häda on vaid selles, et “õpetamine” asub antud juhul mitte riigi käes, vaid sageli väga alatute jõudude käes.

Hüvesid – liitusid ka need, kellel Vabadussõjaga mingit pistmist ei olnud 10. 1934.a kohalike omavalitsuste valimised.
Hakati nl - s ideaali nägema, Eesti ühiskond oli liiga passiivne nende jaoks, vihkati fašismi ning see sidus neid NLga.
Hauakivile on ka graveeritud sõnad: "Mis elu minule mitte ei andnud, seda andis surm ja kustutas mu janu". Suuremad teosed

Heldus on pseudovoorus, see kes raiskab riigi raha, et muuda inimesi õnnelikumaks, sest raha tuleb maksumaksja käest.
Helme - Tõrva apostliku õigeusu Kristuse sündimise kogudus loodi 19. saj. Kogudus hakkas 20. saj kiiresti kahanema.
Hruštšovkad - tüüpprojekti järgi massiline elamuehitus, mis tegelikult tõi kaasa ka põhimõttelisi muutusi ühiskonnas.

Humanism – renessanssliku maailmavaate keskmeks oli humanism – veendumus, et suurim väärtus on isiksuse vaba areng.
Hyde park – 12. aprill 1945 Warm Springs) oli Ameerika Ühendriikide 32. president (4. märts 1933 – 12. aprill 1945).
Hüpoteesina on siin välja pakutud erandina Otto IV-t, imogoloogilises plaanis oli keisrile oluline olla ka ristisõja juht.

Henri ii - (valitses 1154-1189), pani aluse Plantageneti dünasiale,oli tolleaegse euroopa üks vägevamaid valitsejaid.
Herman samson - Teoloog, esimene Liivima kindralsuperintendent (kirikupea). ○ Luterliku fundamentalismi esindaja Liivimaal.
Hildesheimi leid – 1868.a leidis sõdur Hildesheimi lähedalt Preisimaalt hulga hõbenõusid, seal ka Augustuse ajastu esemed.

Holokaust on vanakreekast pärinev sõna mis tähendab nii elusa kui eluta asjade täielikku hävitamist põletamise teel
Habsburgid – lähtudes arvestustest ja vajadusest; sakslased aga – kergeusklikkusest ja – poliitilisest rumalusest.
Hallstein - sai tuntuks Hallsteini doktriiniga, mis käsitles kõike riigi vaenulikkusega, kes sõlmivad SDV-ga suhteid.

Hallsteini doktriin - Saksamaa välispoliitiline suund, millega SLV ei tunnusta SDV-d, käsitledes end saksa rahva ainuesindajana.
Hatid – hetiitide eellased Anatoolias (2600 – 1900 ekr). Mesopotaamia, Assüüria ürikud nim hetiite hattideks.
Herbert hoover – vabariiklane, USA president 1929-1933. Arvas, et riik ei peaks majandusse sekkuma ja kriis lõppeb varsti.

Hernuutlased – vennastekogudused propageerisid usuvagadust, alandlikkust ja kõlblust, sotsiaalset võrdsust ja vendlust.
Hesiodos – poeet ‘Tööd ja päevad’ [naine vali lähikonnast, tubli ja virk, noor neiu, kes murdeeast väljunud.
Hingeloendus - süstemaatiline andmete kogumine riigi või mingi kindlapiirilise maa-ala elanike arvu, jaotumuse jms kohta.

Hitler on paljudele inimestele meelde jäänud kui suur kõnemees, kes suutis oma kõnedega haarata kaasa laiu masse.
Hoover –  ei  ole riigi asi sekkuda ► 1932 valiti Franklin  Delano Roosevelt ­  majandusellu tuleb 
Huumorimeel on juudi rahva üks elujõulisemaid omadusi. Üheks juudi huumori omapäraks on selle tavatu enesekriitilisus.

Hakkasid ida - ja läänekirik üksteisest eralduma kui Rooma patriarhid hakkasid teistelt patriarhidelt allumist nõudma.
Hea akustikaga on ka ballisaal, kus viimasel ajal on peetud mitmeid kontserte ja saadud kõrgekvaliteedilisi helilindistusi.
Heliaia - 6000 liikmeline vandekohus, mi soli jagatud kümnks 500 liikmeliseks komisjoniks, ülejäänud olid varuks.

Hellenismiperiood 338 – 30 aastat eKr o Makedoonia kuningas Aleksander Suur vallutas Pärsia riigi ja jõudis oma väega Indiani.
Heloodid – Lakoonika ja Messeenia põliselanikud kelle spartiaadid olid alistanud ja orjastanud (spartiaatide orjad)
Hinnangu kriteeriumiks on sealjuures kasulikkus ( to xympheron), st. õigustatuks peab ta selliseid ettekirjutusi, mis on kasulikud.

Hinnanguliselt on Elizabeth II varanduse väärtus 5 miljardit naelsterlingit (1994), mistõttu ta on maailma rikkaim naine.
Hispaania –  10. saj I pool jne. Pidevus keelearengust ja uuendustest mööda vaadata. Keele hääbumine.
Hitler – üks sõja vallapäästjatest, sõja alguses oli võitjapositsioonis ning vallutanud suure osa Euroopast.

Henrique meresõitja - Portugaaalia prints, kes organiseeris ja rahastas meretee otsimist piki Aafrika läänerannikut lõunasse.
Hera on Dionysose peale armukade ning andis poisi Hermesele, kes pidi ta viima nümfide juurde kaugesse Nyssasse.
Hermes - Üks mitmekülgsemaid jumalatest, karjajumal, kaubandus ja teede, ta oli noor ja väle jumalate käskjalg.

Herodotos –  kreeka ajaloolane. Kirjutatud raamat „Historia“ Cicero nimetas teda  „ajaloo isaks“ 
Heloodid ehk orjad olid need, kellel polnud mingeid õigusi ja nad olid kohustatud töötama spartiaatide põldudel.
Herodotos – ajaloolane, kes kirjutas raamatu Kreeka-Pärsia sõdadest „Historia“. Ta ausav nimi oli ajaloo isa.

Hieroglüüfkiri – märkkiri, mille märgid tähistasid tervet sõna või silpe (kasutusel vanaajal Egiptuses, Hiinas jm).
Hold on England was mostly secure, allowing him to spend the majority of the rest of his reign on the continent.
Homeros - pime laulik, keda peetakse eeposte „Ilias“ ja „Odüsseia“. Komöödia-lõbusa sisuga näitemäng.

Homo sapiens ehk pärisinimene jaguneb kaheks: Homo sapiens neanderthalensis ehk neandertallane ja Homo sapiens sapiens.
Hummulis on põllumassiivil põllumaad lähedal ning iseloomulik on katlamaja korsten. Pealegi Laatre on hea näide.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hunnid – Sise-Aasiast, Hiinast põhjas laiuvates steppidest pärit mongoliidne, sõjakas rändkarjakasvatajate hõim, kes 4. sajandi lõpupoolel tungis Ida- ja Kesk-Euroopasse, pannes liikuma germaani rahvad ja seega põhjustades Suure rahvasterändamise; hiinlased rajasid nende eest kaitseks Suur Hiina müüri

Hüperinflatsioon - inflatsioon on riigi kontrolli alt väljunud, kiire hinnatõus, samal ajal kui valuuta kaotab väärtust.
Hüpoteesi üle on palju vaieldud. On nii poolt- kui vastuargumente, aga (IMHO) need on tegelikult rohkem näidete tasemel.
Halbmond – tõenäoliselt mingi sõjakirves aga pole identifitseeritud. Sõjakirve vars tavaliselt juba raudtoru.

Hamburg - Bremeni peapiiskop pühitses Meinhardi piiskopiks ja tegi talle ülesandeks Liivimaa ristiusule toomise.
Haridusreform - kehtestati 4-astmeline ühtluskool:1)maal vallakoolid, linnas elementaarkoolid. 2)kreiskool-igas linnas.
Hellenistlik kultuur – idamaiste mõjutustega Kreeka kultuur, mis Aleksander Suure ajast alates levis Vahemere idaosa maades.

Halastuse mõõde – kurjategijat tappes vabastame ta valedest tungidest ja sellest, et ta oma hinge veel enam kahjustaks.
Heinrich stahl – Esimese eesti keele grammatika koostaja Johann Hornung – Tegi ladinakeelse eesti keelse grammatika.
Hellen - vanaaja kreeklane (sed) , selle nimega eristati kreeklasi kreeka keelt mitte rääkivatest barbaritest.

Hellenistlikult perioodile on iseloomulikud : Kreeka kultuuri ja keele levik ida-maadesse. Ida-maade kultuuri levik Kreeka kultuuri.
Henri petain – Prantsusmaa au Somme’i lahing – tanki esmakasutamine I maailma sõja lõpp Pariisi rahukonverents
Henry tudor – võimule tuli ta enamasti tänu sellele et kõik teised olid surma saanud ning tal ei olnud oponente.

Hetiidi seadustes on toodud välja mitmed väärteod ja selllega kaasnevad karistused kui ka juhtumid, kus süüd ei leita.
Hetiitide avastamine – ajalugu hakati uurima alles 17 saj. Sõna hetiit on mainitud ka VTs, kuid selle tähendust ei teatud.
Hinnangud muutusid - ta leidis, et enamlik pööre toob kaasa anarhia; selle vältimiseks tuleb kuulutada Eesti iseseisvaks.

Holland on detsentraliseeritud unitaarriik, mille valitsus koosneb kuningast ja (Hollandi) ministrite nõukogust.
Haldur - tema viib menetlust läbi, on igapäevane juht, kui on jur isik, siis täidab ka juh liikme kohustusi.
Helifilm sport - Eesti Spordi Kekliit suunas spordiseltside tegevust, uued spordipeod, maavõistlused, osalemine om'il,

Henry ford - konveier A.Einstein-erirelatiivsusteooria. S.Freud-psühhoanalüüs A.Nobel-Nebeli preemia, Dünamiit.
Hera - Zeusi naine ja õde, abielu- ja abielunaiste kaitsja, tema raev jälitas Zeusi armukesi halastamatult.
Herodotos - Esimene ajaloolise proosa esindaja, kelle tööd on säilinud, tegi Kreeka-Pärsia sõdades ise kaasa.

Herodotos – ajaloolane (ajaloo isa), kes avaldas teose „Historia“. Käsitleb peamiselt Kreeka-Pärsia sõdu.
Herodotus on rääkinud loo Astyagese unenäost-endest, et tuleb "hävitaja poeg" (Kyros), kes riigile lõpu teeb.
Hilisem vorm – ridaküla (ahel-, tänav-), ning hajaküla, kuid olenes ka looduslikest- maastikulistest eeldustest.

Hospidal - Haigla, vaestele ja vigastatutele abi andmine Kirjuta kolm põhjust, miks ümbritseti linna müüriga.
Humanism –  sai alguse hiliskeskajal Itaalias. Kujutab endast inimese ja inimlikkuse väärtustamist.
Humanistlik – rahvuskeelte tõus, universaalinimene, inimese keskne, maise elu väärtustamine, looduse seletamine

Hunnide sissetungid - Suur rahvasterändamine - germaanlased - hakkasid võimu haarama - 476 - Lääne-Rooma, vanaaja lõpp.
Hurt on peakangelane, kuid kogujaid on ka rohkem ja hilisemad. Säilitatakse ERM-i Eesti Rahvaluule Arhiivis.
Haagi - e adrakohtunikud-tegelesid põgenenud talupoegade välja andmise ja ülesotsimise ja tagasi toomisega

Haaravad on ka teised revolutsiooni sündmuste ainetel loodud maalid ("Lepeletier de Saint Fargeau", "Bara" jt)6
Hanois on konservatoorium, sümfooniaorkester, rahvapilliorkester, koor ning riiklik laulu- ja tantsuansambel.
Hatšepsut on esimene teadaolev naismonarh ajaloos ning üks tuntumaid Egiptuse naisvalitsejaid Kleopatra kõrval.

Hera – Zeusi abikaasa ja õde ning taeva kuninganna, kreeklased austasid abielu kaitsjana, lemmikloom lehm
Herodotus – Lähema ajaloo sündmusi hakkas esimesena uurima ja üles tähendama Herodotos 5 sajandi keskpaiku.
Hetkeks on selge, et tabada tahetakse tabada ka USA võimukeskust, sest kaaperdatud on ka veel neljaski lennuk.

Hitler – Saksamaa füürer J.A.Chamberlain – Müncheni kokkuleppe sõlmija B.Mussolini- Itaalia diktaator.
Hitler – kes oli, millal ja kuidas ja kus sai võimule, milliseid muutusi korraldas Saksamaal, mida õpetas?
Homerose küsimuses on tekkinud laialdane kirjandus, kuid Homerose eeposte tekkeprobleemi ei saa siiski pidada lahendatuks.

Humanus - inimlik). Humanistid võitlesid harmoonilise inimese eest, tema vabanemise nimel keskaja kammitsaist.
Hääletuskomisjoni liikmed on seda hiljem tunnistanud). Kirov aga tegi ränga vea ja rääkis talle tehtud ettepanekust Stalinile.
Hadrianuse vall – Traianuse valitsusajal ehitatud pikk müür, mis kaitsis riiki väljapool elavate barbarite vastu.

Hans susi – Tallinna linnakooli õpilane, kes tegeles Piibli tõlkimisega, kuid suri enne, kui see valmis sai.
Hansa liit - Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.
Hariduselu – Mingi üle emakeelsele õppele, lihtsustati koolisüsteemi , töötati tühistas kaitseseisukorra.

Hauaehitis – enamasti maa peal 3. Segavariant kahest esimesest, nt maetud maasse aga maa peal veel mingi ehitis
Hellenistlik luule – luulet soosisid eriti Egiptuse valitsejad, kutsudes Aleksandriasse ajastu silmapaistvamaid poeete.
Henri bourboni - kuninga ülemvõim Metsagöösid (partisanid) ja reformatsiooni juhid mida inimene peab juht Genfis.

Hera – Zeusi naine ja ka õde, ning teave kuninganna, keda kreeklased austasid peamiselt abielukaitsjana.
Herder – saksa filosoof, kes pooldas progressi ideed, mille järgi ühiskonna kõrgeim seisun on humaansus.
Hiliskeskaeg - 14.- 15. saj/ 1350-1453. Katkuepideemia põhjustas elanikkonna vähenemise ja majanduslikke raskusi.

Historistlikud tendentsid - klassitsismiga hakati segama ka teiste arhitektuurivoolude elemente, nt barokseid ja renesansslikke.
Hulk lääne - ja idabloki maid, kes olid seni üksteise olemasolu ignoreerinud, alustasid nüüd läbirääkimisi.
Hylos – ‘aine’, zon – ‘elus’). Thales (624-545)- kõige alus on vesi ja kõik saab jälle veeks.

Hansakaubandus - Kaugkaubandust olis raske üksi teha seega tehtigi HANSAKAUBANDUS ehk kambakesi korrladati see ära
Hellenismiperiood – periood Aleksander Suure vallutustest 334.aastast kuni Rooma võimu kehtestamiseni 30.aastal eKr.
Hellenistliku kultuuri on tänapäeval suuresti imetletud, kuna kõik teaduses kasutavad väljendid on pärit sellest ajast.

Herodotos - ajalooisa Sokrates/Platon/Aristoteles-filosoofid Aleksander Suur-Makedoonia kuningas, suurvallutaja
Herodotos – kirjutas raamatu „Historia“. Kõik tema mõtted, uurimused ja avastused on ajaloo algallikad.
Hilissügisel mihkli - ja mardipäeva vahel on HINGEDE AEG. Surnute hinged liikusid siis ringi ja võisid kodu külastada.

Hiljem võnnus ehk Cesis'es. Ordu linnad olid eestis: Viljandi, Paide, Karksi, Uus-Pänu, Kursi, Lihula, Põltsamaa.
Hingeaatomitest - kvaliteetsemad aatomid. Kogu maailma teke on juhuslik. Seetõttu võib universum ootamatult kaduda.
Hitlerjugend - Noorteliit, kuhu kuulusid saksa lapsed, kellele suruti peale Natsionaalsotsialistlikku mõtteviisi.

Holokaust – juutide massiline hävitamine natside poolt Saksamaal ja Saksamaa poolt okupeeritud maades aastai
Homeros –  Väike­Aasiast pärit pime laulik, kes pidavat olema „Odüsseia“ ja „Ilias“ 
Homo sapiens - Tarkinimene (Homo sapiens) kujunes sirgeinimesest arvatavasti umbes 500 000 aastat tagasi Aafrikas.

Humanism - ideoloogia, kus ilmalik haritus ja ilmalikud teadused on vastandiks kiriklikule maailmakäsitlusele
Humanism on alati seotud inimisiksuse omaette väärtuse, tema eluavalduse ja loomingu rikkuse tunnustamisega.
Hurtsiklinnad – Hooveri külad Külade nimetus tuleb Ameerika poliitiku Herbert Hooveri nime järgi, kes aastatel

Hävitatakse kesk - ja lühimaaraketid, asuti vähendama ka tuumarelvastust. NSVL hakkas vägesid Afganistaanist välja
Hävituspataljonid – Nõukogude väeüksused, mis kasutasid põletatud maa taktikat ja tapsid julmalt tsiviilelanikke.
Hammurapi - babüloni riigi rajaja,hammurapi seadused, Nebukadnetsar II-uus-babõloonia valitseja,suur ehitaja

Hansa liit - sinna kuulus tippajal 15.sajandil 200, peamiselt Põhja-Saksamaa linna, ulatus isegi Madalmaadeni.
Harjumaa - Valdemar II saabus 1219.a. Tallinna alla ja võitis sealse lahingu, rajas Tallinnasse kivilinnuse.
Helios – päiksejumal, ilus, kuldsete lokkidega mees, kujutati neljahobusevankril, ümber kuldsed kiired.

Hellenism - kreeka tsilivatsiooni levimine lähis-ida maades, mille kultuur omakorda mõjutab kreeka kultuuri.
Hellenistlik kultuur – sündisid suurlinnas (aleksandria egiptuses, pergamon V.-aasias). Arhitektuuri idamaised mõjud.
Hellesinmi kirjanus - kõige tähtsam oli luule, luule pidi pakkuma naudingud, lu