Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

"h ire" - 35 õppematerjali

1
txt

Ladina keele põhivormid

venis-c.venire-c.veni-c.ventum-mber piirama debeo-debes-debere-debui-debitum-kohustatud olema dico-dicis-dicere-dixi-dictum-tlema do-das-dare-dedi-datum-andma duco-ducis-ducere-duxi-ductum-juhtima eo-is-ire-ii-itum-minema facio-facis-facere-feci-factum-tegema fero-fers-ferre-tuli-latum-kandma fugio-fugis-fugere-fugi-fugitum-pgenema habeo-habes-habere-habui-habitum-omama invenio-invenis-invenire-inveni-inventum-leidma iubeo-iubes-iubere-iussi-iussum-kskima lego-legis-legere-legi-lectum-lugema libero-liberas-liberare-liberavi-liberatum-vabastama mitto-mittis-mittere-misi-missum-saatma occupo-occupas-occupare-occupavi-occupatum-hivama paro-paras-parare-paravi-paratum-valmistama pono-ponis-ponere-posui-positum-paigutama pugno-pugnas-pugnare-pugnavi-pugnatum-vitlema puto-putas-putare-putavi-putatum-arvama recipio-recipis-recipere-recepi-receptum-vtma relinquo-relinquis-relinquere-reliqui-relictum-maha jtma scribo-scribis-scribe-scripsi-scritum-kirjutama specto-spectas-spectare-spectavi-spectatum-vaatama supero-superas-superare-superavi-superatum-vitma venio-venis-venire-veni-ventum-tulema video-vides-videre-vidi-visum-ngema voco-vocas-vocare-vocavi-vocatum-kutsuma ago-agis-agere-egi-actum-tegema,toimima audio-audis-audire-audivi-auditum-kuulama capio-capis-capere-cepi-captum-haarama circumvenio-c.venis-c.venire-c.veni-c.ventum...

Uurimistöö - Keskkool
49 allalaadimist
32
pdf

Levimuusika

09.06 Koidu Ilmjärv Levimuusika ajalugu 2 SISUKORD 1. Mis on levimuusika. lk. 3 2. Lööklaul ehk hit, evergreen . lk. 5 3. Folkmuusika. lk. 6 4. County ja western. lk. 7 5. Tin Pan Alley popmuusika. lk. 9 6. Muusika ja äri. lk. 11 7. Rhythm and blues. lk. 12 8. R ock’n’roll. lk. 14 9. 50-ndate aastate lõpp Ameerika popmuusikas. lk. 17 10. 60-ndate aastate mustade popmuusika- soul lk. 18 11. Briti 60-ndate aastate...

Muusika - Põhikool
70 allalaadimist
57
pdf

Füüsika 5-nda kt variandid

b N;,";, ...T."..S-cg.ff x,,,"ur, .....F.t].-n... VONKUMISFi ja LAINED 05. detsernber2005 . .. l.1. Harmoonj ,eit ionk va punkti v6nke[lnplitrrud orr 8 cm, nurksagedu,s 4 s-1, alffaas 2.3. ir4iiii.rata::iie ounl<tikiirus hetkel.kui tema hd,lveon-0.6 cm. 2. Mii:ira.tapccli in lul(riivsus,ieades,et selleaktiivtalcstuson 20 oomija 50 Hz r agedrxega amplit.:rdpii ge teki;e.b ,100 -Do,)lis3-amlriseamplituudigarahelduwoc,ru- .. .. -,t-.t kaal vtni as;,ar:lag cm pik:mirk. I,Iillise r of ia rrpul,atira.kus, nLiLll: ' ^umrorp-; l,eriordiguh: ,-1,r rsk:tsvorrkunrrr, l<rrita asakaahnlvdli.rviia? z:.,Ar'.|utaiie.:-,"stst]".iainc le.,irljskiirus veesntumelarts,$teiiui-...

Füüsika - Eesti Maaülikool
207 allalaadimist
5
doc

Magnetväli

MAGNETVÄLI §12. Voolude vastastikmõju Liikumatud laengud tekitavad enda ümber elektrivälja ning ühe laengu väli mõjutab teist laengut ja vastupidi. Need jõud on määratud Coulomb'I seadusega. Elektrilaengute vahel võivad mõjuda ka teistsuguse olemusega jõud. Kiniitame kaks painduvat juhti vertikaalselt ja ühendame nende ühed otsad vooluallikaga (joonis 1 ­ A, B, C). Kuna juhtides pole voolu, siis nadd ei mõjuta teineteist (joonis A). Kui juhtide vabad otsad omavahel ühendada, siis läbivad neid vastassuunalised voolud ja juhid tõukuvad teineteisest eemale (joonis B). Kui ühendada juhid nii, et neid läbivad samasuunalised voolud, siis nad tõmbuvad (joonis C). Kahe ristuvad vooluga juhtide vahel jõud ei mõju. Vooluga juhtide liikuvate laengute vastasikmõju nimetatakse magnetiliseks vastastikmõjuks. Jõude, millega vooluga juhid üksteist mõjutavad nimetatakse magneetilisteks jõududeks. Kui laengud ümbritsevas ruumis esineb elektt...

Füüsika - Keskkool
79 allalaadimist
115
pdf

Student World Atlas (Maailma atlas)

) Nile Africa Mediterran ean Sea 4,1 60 Am azo n South Am erica Atlantic Oce an 4,000 Ch ang (Yangtze) Asia East China Sea 3,964 M ississippi-M iss o u ri N o rt h Am eri ca Gul f of Mexico 3,710 Major Deserts Name Continent Area (sq. m i.) Sa hara Africa 3,500 ,000 Gobi...

Geograafia - Keskkool
95 allalaadimist
11
pdf

Elektroonika komponendid

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Täiskasvanukoolituse osakond KEE-007 Konspekt Elektroonika komponendid Juhendaja J. Kuus Tallinn 2007 Igas elektriseadmes on takistid. R=U/I Xl=2L ­ Hz, L ­ H ( Xc=1/2C (reaktiivtakistus) C ­ F(faradites) Joonis 1. TAKISTID Takistite liigitus: 1. Takistuse muutumise seaduspärasuse järgi liigitatakse: 1. lineaartakistiteks (Lineaartakistit läbiv vool (I) on võrdeline pingega (U).) 2. mittelineaartakistiteks: mittelineaartakistite takistus sõltub välismõjuritest: pingest(U) varistoridel, temperatuurist termotakistitel, valguskiirgusest fototakistitel. 2. Kasutusotstarbelt ning ehituselt jagunevad takistid: 1. püsitakistiteks, mille taskistus on kindla suurusega ja lubatud takistuse hälbe...

Elektroonika - Kutsekool
60 allalaadimist
6
docx

Ladia keele arvestus

Verbid - are accuso, avi, atum, are süüdistama appello, avi, atum, are nimetama, kutsuma condemno, avi, atum, are süüdi mõistma obligo, avi, atum, are siduma, kohustama iudico, avi, atum, are õigust v. kohut mõistma, otsustama libero, avi, atum, are vabastama, vabaks mõistma nego, avi, atum, are eitama do, dedi, datum, are andma veto, tui, titum, are keelama - ere caveo, cavi, cautum, re hoolitsema, abistama (st mitmesuguste juriidiliste aktide jaoks sobivate näidiste koostamine, eraisikute abistamine tehingute sõlmimisel); määrama debeo, bui, bitum, re võlgnema habeo, bui, bitum, re omama prohibeo, bui, bitum, re keelama, takistama iubeo, iussi, iussum, re käskima possideo, sedi, sessum, re valdama, oma valduses pidama video,...

Õigus - Tartu Ülikool
73 allalaadimist
12
docx

New-Zealand

Misso Keskkool New Zealand Precis Compiler: Maiki Joakit Instructor: Mailis Teppo Misso 2011 New Zealand is an island country in the south-western Pacific Ocean comprising two main landmasses (the North Island and the South Island), and numerous smaller islands, most notably Stewart IslandRakiura and the Chatham Islands. The indigenous Mori language name for New Zealand is Aotearoa, commonly translated as land of the long white cloud. Population (1998): 3,801,000.New Zealand is notable for its geographic isolation; it is situated about 2,000 kilometres (1,200 mi) southeast of Australia across the Tasman Sea, and its closest neighbours to the north are New Caledonia, Fiji and Tonga. During its long isolation New Zealand developed a distinctive fauna dominated by birds, a number of which became extinct after the arrival of humans and the mammals they introduced.The majority of New Zealand's population is of European descent; the indigenous Mori are the largest minority. Asians and non-Mori Polynesians are also significant minority groups, especially in urban areas. The...

Inglisekeelne geograafia - Keskkool
5 allalaadimist
19
pptx

Olulisemad algloomade poolt põhjustatud haigused ja nende tekitajad

Olulisemad algloomade poolt põhjustatud haigused ja nende tekitajad Toksoplasmoos Seletus Toksoplasmoos on rakusisese alglooma Toxoplasma gondii poolt põhjustatud parasitaarne haigus, mis saadakse kassidelt ning enamikul juhtudel vaevuseid ei põhjusta. Ülevaade Toxoplasma gondii on kogu maailmas esinev loomade parasiit, kelle peamiseks peremeesorganismiks on kaslased. Inimestel on toksoplasma kõige enam levinud latentne ehk vaevuseid mittepõhjustav parasiit. Toksoplasmoos on põhiliselt kasside väljaheidetega leviv nakkushaigus, millesse nakatumine on ohtlik raseduse ajal ning immuunpuudulikkusega inimestel. Tekkepõhjused ja mehhanismid Nakatumine toimub... ü Kokkupuutel kassi roojaga saastunud pinnase, käte...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist
10
odp

Prantsusmaa powerpoint

La is ukra a d id : 4 4 °5 5 ° N, 5 °7 E. Üm b rits e va d : Atla nd i o o ke a n, Va h e m e ri, La Ma nc h e vä in, Bre ta g ne p o o ls a a r, Ke s km a s s iv (m ä e s tik) . Ee s tis t jä ä b : 1 8 6 3 km ka ug u s e le . Aja va h e o n P ra nts us e ja Ee s ti va h e l 2 tund i. Piirid,suurus P ra nts us m a a l o n nii m a is m a a kui m e re p iir. Na a b e rriig id :Be lg ia , Luks e m b urg , S a ks a m a a , S ve its ,S uurb rita nnia , Ita a lia a lia , Mo na c o , And o rra ja His p a a nia . P ind a la : 5 4 7 0 3 0 km ² P ind a la p o o le s t kuulub s uurte riikid e h ulka . (4 7 .ko h a l) Loodus P inna m o o d : e na m ja o...

Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist
15
docx

PORTFELLITEOORIA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Kristo Tõnissoo AÜEP2 PORTFELLITEOORIA Miniuurimus Juhendaja: dotsent Arvi Kuura Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Miniuurimuse teemaks sai valitud portfelliteooria kuna viga mida tihti investeerimist alustades tehakse, on see, et pannakse kõik panused ühele väärtpaberile või samasse sektorisse - mõni aktsia tundub sedavõrd hea potentsiaaliga, et investor paigutab suure osa oma rahast selle ühe aktsia alla. Kuigi see võib tunduda hea teenimisvõimalus, tähendab see ka ülikõrget riski. Turgudel võib alati ilmneda tegureid, mida ka parim investor ei oska ette näha. Uurimuse eesmärk on anda kokkuvõtlik lühiülevaade portfelliteooriast ja selle põhiprintsiipidest.Teooria kohaselt on võimalik koostada kõige efektiivsem (vähima riskiga) portfell oodatava tootluse saavutamiseks. Enne Markowitzi portfelliteooriat oli investeerimise pea...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
69 allalaadimist
57
pdf

Füüsika kontrolltöö nr. 5 - VONKUMISED ja LAINED

b N;,";, ...T."..S-cg.ff x,,,"ur, .....F.t].-n... VONKUMISFi ja LAINED 05. detsernber2005 . .. l.1. Harmoonj ,eit ionk va punkti v6nke[lnplitrrud orr 8 cm, nurksagedu,s 4 s-1, alffaas 2.3. ir4iiii.rata::iie ounl<tikiirus hetkel.kui tema hd,lveon-0.6 cm. 2. Mii:ira.tapccli in lul(riivsus,ieades,et selleaktiivtalcstuson 20 oomija 50 Hz r agedrxega amplit.:rdpii ge teki;e.b ,100 -Do,)lis3-amlriseamplituudigarahelduwoc,ru- .. .. -,t-.t kaal vtni as;,ar:lag cm pik:mirk. I,Iillise r of ia rrpul,atira.kus, nLiLll: ' ^umrorp-; l,eriordiguh: ,-1,r rsk:tsvorrkunrrr, l<rrita asakaahnlvdli.rviia? z:.,Ar'.|utaiie.:-,"stst]".iainc le.,irljskiirus veesntumelarts,$teiiui-...

Füüsika - Eesti Maaülikool
67 allalaadimist
309
pdf

Upstream intermediate b2 teacher's book

;P ulJbijlg lsBN 978-1-8432s-569-7 Illllll]ililil]t llll ||||rl 9 x781843x255697x Conlenls UNI T1 househol d & appl i ances; dw el l i ngs ln Searchof the Perfect My Home is my chores;colours& rooms;home H ome(mul ti pl choi e ce) Castle(pp. 5-19) safety TheCharmingPast:Blarney Castle- DunnottorCastle OJ E UNI T2 facialfeatures; feelings;stagesin A DreamComeTrue While there's life,...

Inglise keel - Keskkool
221 allalaadimist
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

Danziger Selle asja tegemisel olid abiks Nele, Käsper, Rait, Risto, Raigo, Triin, Reet, Gert, Raimo Kristiina, Andre, Marius, Ene ja mina ise ka. ESIMENE OSA POLIITILISE MAAILMA TUNDMISEST 1. PEATÜKK Poliitika ja teadmised POLIITIKA Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitika kohta on välja öeldud järgmised definitsioonid: Poliitika on võimu teostamine/kasutamine Poliitika on väärtuste avalik jaotamine Poliitika on konfliktide lahendamine Poliitika on võistlus indiviidide ja gruppide seas oma huvide teostumiseks. Poliitika on selle määramine, kes saab mida, millal ja kuidas Kõik need definitsioonid kannavad ühist mõtet, et poliitika tegeleb võimu, huvide ja väärtustega, ehk siis asjadega millel on avalikku tähtsust. Ala, millega poliitika tegeleb...

Riigiteadused - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist
309
pdf

Inglise keele õpik

;P ulJbijlg lsBN 978-1-8432s-569-7 Illllll]ililil]t llll ||||rl 9 x781843x255697x Conlenls UNI T1 househol d & appl i ances; dw el l i ngs ln Searchof the Perfect My Home is my chores;colours& rooms;home H ome(mul ti pl choi e ce) Castle(pp. 5-19) safety TheCharmingPast:Blarney Castle- DunnottorCastle OJ E UNI T2 facialfeatures; feelings;stagesin A DreamComeTrue While there's life,...

Inglise keel - Keskkool
127 allalaadimist
1
docx

Ladina keel: Indicativi passivi tabel

INDICATIVI PASSIVI I re II re III ere i IV ire esse act Praesens or e-or or i-or i-or sum praesens + -ris -ris e-ris e-ris i-ris es -tur -tur i-tur i-tur i-tur est -mur -mur i-mur i-mur i-mur sumus -min -min i-min i-min i-min estis -ntur e-ntur u-ntur i-u-ntur i-u-ntur sunt Imperfectu -ba-r -ba-r ba-r i-ba-r i-ba-r eram m -b-ris -b-ris b-ris i-b-ris i-b-ris ers praesens + -b-tur -b-tur b-tur i-b-tur i-b-tur erat -b-mur -b-mur b-mur i-b-mur i-b-mur ermus -b-min -b-min b-min i-b-min i-b-min ertis -ba-n...

Ladina keel -
9 allalaadimist
8
pdf

London

London Eye The EDF Energy London Eye is a giant 135metre tall Fer r is wheel situated on the banks of the River Thames in the Br itish capital. The Tower of London Tower of London, is a histor ic castle on the north bank of the River Thames in central London, England. St Paul's Cathedral St Paul's Cathedral is an Anglican cathedral dedicated to Paul the Apostle. It sits at the top of Ludgate Hill, the highest point in the City of London, and is the seat of the Bishop of London. Shakespeare's Globe Shakespeare's Globe is a reconstr uction of the Globe Theatre which was destroyed by f ire in 1613. The theatre was opened to the public in 1997. Westminster Abbey Westminster Abbey is a large, mainly Gothic church in Westminster, located just to the west of the Pala...

Inglise teaduskeel - Põhikool
9 allalaadimist
72
doc

KALAKASVATUSE eriala kordamisküsimused

Akvakultuuris kasvatatavad organismid, nende toodangu maht ning levik maailmas. a. 2011 andmetel : vees elavad loomad (va kalad) 780 tuh tonni; veetaimed 21mln tonni; peajalgsed 3 tonni; vähilaadsed 6mln tonni; merekalad 1mln tonni; magedavee kalad 40 mln tonni; molluskid 14 mln tonni. Kõiki kokku kasvatati Aafrikas 1,5mln tonni; Ameerikas 3 mln tonni; Aasias 76 mln tonni; Euroopas 2,7 mln tonni, Okeaanias 0,2 mln tonni. 2. Eestis kasvatatavad veeorganismid, nende toodangu maht ja väärtus aastas. a. Müügiks kasvatatavad: Vikerforell ca 800 tonni (10mln kr); karpkala 70 tonni (ca 2mln kr); siberi ja vene tuur 30 tonni (); angerjas 30 tonni (ca 2mln kr); jõevähk 1 tonn (); teised kalaliigid paarsada kilo ().Need on 2009 aasta andmed. b. 2011 ­...

Kalakaubandus -
39 allalaadimist
28
docx

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia Ajalooline traditsioon · Latiumi maakond, latiinid (Latini) · Latiini maakonna keskus oli Rooma linn. · Ladina keel ­ lingua Latina · 753 eKr Rooma rajamine · 476 pKr Lääne-Rooma riigi lõpp · 3.sajandil algas Rooma riigi suurenemine · Hakkasid toimuma sõjakäigus väljapoole Itaalia piire peale 3.sajandit pKr · Kontinentaal õigussüsteem baseerum Rooma õigusel, käib manrdiosa kohta · Anglo-Ameerika õigussüsteem ehk case law õigussüsteem, veidi teistsugune terminoloogia Ladina kirjakeele areng 1. Kirjanduskeelse ladina keele aeg 6-3 sajand eKr. · Roomlased kõnelesid sel ajal kreeka keeles. · Hauakirjad. Raidkirjadega kivi lapis niger. · Esimene kirjapandud seadus ladina keeles! 451-450 eKr Leges duodecim tabularum (12 tahvli seadused) 2. Arhailine ehk eelklassikalise ladina keele aeg 240-281 eKr. Ladina keele ha...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
132 allalaadimist
10
pptx

Ireland and the UK

Ireland and the UK Anne­Mai Runtal Ireland and UK  UK (United Kingdom) Ireland • Capital: Dublin • Capital: London • Area: 70,282 square kilometres • Area: 243,610 square kilometres • Population: 3.8 million • Population: 63,181,775 • Offical lagunges: Irish, English • Offical lagunges: English • National symbol: the shamrock • National symbol: The Eagle Ireland and UK Ireland And UK Differents • Ireland is a big island to the west of  great Britain.England is a country on  Great Britain. • Ireland­euro, UK­dollar • There is a greater proportion of  Catholics in Ireland than in England.  • England is ruled by a Monarch,  Ireland is a Republic.  Commo...

Inglise keel - Põhikool
1 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun