Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Graafika - ja heliefektid jne. 2)kahjulikud, mis võivad viia tõsiste tõrgeteni arvuti töös 3)väga kahjulikud, mille tööalgoritmi on lisatud kindlad protseduurid, mis võivad viia programmide kaotuseni, hävitada andmed, kustutada arvuti tööks vajaliku informatsiooni 4)mitte kunagi kasulikud
Graafika tehnikad on graafikateose paljundamise viis, ajalooliselt vanimad on puulõige ja vasegravüür.
Graafik on argumendi x väärtustel ümbrusest (a-δ,a+δ) allpool puutujat, mis on tõmmatud punktis f(x) f’ni graafikule * Öeldakse, et f’ni f(x) graafik on nõgus punkits a kui leidub punkti a selline δ-ümbrus, et f’ni f(x) graafik on argumendi x väärtustel ümbrusest (a-δ,a+δ) ülalpool puutujat, mis on tõmmatut punktis f(x) f’ni graafikule * Öeldakse, et f’ni f(x) graafik on kumer hulgal X, kui selle f’ni graafik on kumer hulga X igas

Graafik on parabool:  100  -kui a>0, siis avaneb üles 68. Eksponentfunktsioon -kui a<0, siis avaneb alla y = a x , kus a > 0 ja a ≠ 1 -parabool y=ax2 on sümmeetriline y-telje F-nide y=ax ja y=(1/a)x graafikud on suhtes sümmeetrilised y-telje suhtes x1 + x 2 Eksponent f-ni(y=ax) graafik läbib Haripunkt: H x = 2 punkti(0;1) 57. F-ni mõiste.
Graafik on hüperbool: sx sy -kui võrdetegur a>0, siis sirge asub I,III 46. Sirge üldvõrrand veerandis Ax + By + C = 0 -kui võrdetegur a<0, siis sirge asub II, IV 47. Sirgete lõikepunkt veerandis 55. Lineaarfunktsioon y = ax +b , kus a, b =R Graaik on sirge 56. Ruutfunktsioon y = ax 2 + bx + c , kus a, b, c = R ja a ≠ 0  p  n
Graafik on sirge: X − x1 Y − y1 -läbib kooridnaatide alguspunkti = x 2 − x1 y 2 − y1 -kui võrdetegur a>0, siis sirge asub I,III 44. Sirge võrrandi koostamine telglüikude abil veerandis x y -kui võrdetegur a<0, siis sirge asub II, IV + =1 veerandis

Graafik on sümmeetriline 2 Y – TELJEGA PARAL- x 0 LEELSE SIRGE SUHTES -6 -4 -2 0 2 4 6 -2 Nullkohad on punktides -4  − b + b − 4ac  2  − b − b 2 − 4ac   ;0   ;0   2a   2a  -6    
Vote UP
-1
Vote DOWN
Graafika on tasapinnaline kunstiline kujund, mis luuakse trükkimise abil: 1. Kõrgtrükk – värvi kannavad paberile trükiplaadi kõrgemad osad; materjal puit, linoleum 2. Sügavtrükk – värvi kannavad paberile trükiplaadile sisse kraabitud jooned, siledalt pinnalt pühitakse värv maha; materjal metall nt. Vasegravüür 3. Lametrükk – trükiplaadi pind on tasane, värv kinnitatakse sellele erinevate keemiliste võtete abil
Graafika — kunsti liik, mille aluseks on joonistuse või joonte kasutamine; mitmete graafikatehnikate puhul tehakse joonistus puust, metallist või muust materjalist plaadile, millelt see trükitakse paberile.

Graafik on stabiilne ning sellest võime ka järeldada ,et ei ole olnud suuri sündmusi, mis on mõjutanud suurelt rahvastiku kasvu, väljaarvatud 2006.aasta keskpaigas kui Prantsusmaad tabas siis beebibuum.
Graafika on üks kujutava kunsti põhiliike, millesse kuuluvad joonistus-, joonestus- ja kirjakunst, joonistus- ja paljundustehnikad. Vermeeri kunstis on eriline rahu, suletus ja keskendatus.
Graafik - treppgraafik 0 0 10 20 30 40 x F(x) Saadud rahasumma x 0 0 29,999 0 30 0,028571 39,999 0,028571 40 0,371429 49,999 0,371429 50 0,885714 59,999 0,885714 60 1 70 1 ise lisan

Graafik on näitlikum kui tabel ja lubab kindlaks teha ka mingeid olulisi parameetreid (näiteks maksimumi). Graafikule kantakse katsepunktid koos määramatuse või vearistidega.
Graafik on punktis A=(a,f(a)) sile joon, mille puutuja tõusunurk ei ole π/2. 1. Arvteljeks nimetatakse sirget, millel on määratud nullpunkt, pikkusühik ja positiivne suund.
Graafik nõgus – enamik isendeid sureb noorelt (kalad, kahepaiksed, putukad) Graafik kumer – enamik isendeid elab vanaks Sirge graafik – suremus on kõigis vanusastmetes ühtlane

Graafik on sirge, siis seda pikendades kuni sirge lõikub vertikaalteljega saan lugeda X0 ln(X - X0) = ln(4,315- 0,25) = 1,4 e1,4 = x∞ - x0 ehk x0 = x∞ - e1,4 = 0,2598
Graafika on üks kujutava kunsti kolmest põhiliigist kõrvu maali ja skulptuuriga. Graafika peamised väljendusvahendid on jooned ja must- valged või värvilised pinnad.
Graafika programmides on see nool, tekstitöötlusel- rõht- või püstkriips või vilkuv ruuduke. Kui hiir tõsta üles ja panna teise kohta lauapeal, siis kursor ekraanil muidugi

Graafikakaartide keerukus on tulenev enamasti sellest, et mitmed rakendused (eriti arvutimängud) vajavad kolmemõõtmelise pildi kujutamist, sellised arvutused on väga keerulised.
Graafik on sirge. Isohooriline protsess – V on constant, Valem p1/T1=p2/T2.Tegemist on võrdelise seosega. Kui 1 suureneb siis suureneb teine sama arv kordi.
Graafika – tasapinnaline kunstiline kujund, mis luuakse trükkimise abil *Kõrgtrükk *Sügavtrükk *Lametrükk Igaühel neist on arvukalt alaliike

Graafik p - T teljestikus ühtlaselt kasvav! 89. Lähtudes ideaalse gaasi olekuvõrrandist, leidke seos isobaarilise protsessi oleku kirjeldamiseks.
Graafika on väga väljendusrikas kunstiliik just oma paljude erinevate ja huvitavate tehnikate poolest. Ka madaltrüki tehnika litograafia.
Graafika väljendusvahendiks on joon. Graafikat võib jagada vabagraafikaks ja rakendus graafikaks. Vabagraafikas on kunstnik vaba nii tehnikates kui teemades.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Graafika – vanim liik, mustvalge, tegemiseks kasutatakse kriiti, sütt, pliiatsit • Pastell – maali ja graafika vaheline liik, joonistusvahendiks värviline kriit • Trükigraafika – trükipressi leiutamisega tekkinud kunst (6.saj Hiinas, 15. saj Euroopasse) • Raamatugraafika • Vabagraafika e estamp • Kõva trükk näit.
Graafika on üks kujutava kunsti põhiliike, millesse kuuluvad joonistus- , joonestus- ja kirjakunst, joonistus – ja paljundustehnikad.
Graafikaprogrammid on tavaliselt võimelised importima ja eksportima mitut graafikavormingut, kuid tulemus ei pruugi alati kõige parem olla.

Graafikal on palju tehnikaid, mis jagunevad tõmmise tegemise mooduste järgi kolmeks põhiliigiks: kõrg-, sügav- ja lametrükk.
Graafikakunst on üks sellistest kunstiliikidest, mis on üüratu oma fantaasia poolest ning aina kogub pöördeid oma populaarsuses.
Graafika on tasapinnaline kunstiline kujund, millel on palju erinevaid tehnikaid. Tarbekunsti liigitatakse materjalide järgi.

Graafika suurmeistrid on saksa kunstnik A. Dürer, hollandi kunstnik Rembrandt, hispaania kunstnik F. Goya ja jaapani kunstnik K. Hokusai.
Graafika - kujutava kunsti liik, mille väljendusvahendiks on joon Kunstilisi kujundeid luuakse trükkimise abil.
Graafik on isobaar. Pr füüsik Gay-Lussac avastas 1802 a tempsi ja ruumala vahelise seose jääva rõhu puhul:

Graafik on isohoor Pr füüsik Jacques Charles avastas 1787 rõhu ja tempsi vahelise seose java ruumala puhul:
Graafikakaart on laienduskaart ja seade, mis muundab arvuti mälus oleva kujutise kuvarile arusaadavaks signaaliks.
Graafik on sobiv eriti nendele, kelle elukoht pole Tallinnas, sest firma pakub enda poolt elukohta ja toitu.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Graafikal on palju erinevaid tehnikaid nt.linoollõige,ofort 4)ARHITEKTUUR Arhitektuur on kujutava kunsti haru,mis hõlmab kogu elu keskkonda,mille inimene on loonud (hooned,asulate planeerimine) Arhitektuuri kuuluvad 1.Elamuarhitektuur 2.Tööstusarhitektuur 5)TARBEKUNST On kujutava kunsti kõige vanem haru.
Graafikal on palju tehnikaid, mis jagunevad kolme suuremasse gruppi: kõrgtrükk, sügavtrükk ja lametrükk.
Graafika - piltide trükkimine Trükipressiga tehti esimesena mängukaardid(pole kindel)pühad pildid kaa.

Graafika - väljendusvahendina põhiliselt joont ja pms musta-valget pinda kasutav kujutava kunsti liik
Graafikakunsti tekkelugu on ebaselge. Arvatavasti sai vaselõikus alguse Itaalias (Mantegna) ja puulõige Prantsusmaal.
Graafikakaartitest on kasutatud Nvidia Tesla GPU-d, mis baseerub Nvidia Kepleri arhidektuuriga peal ning CUDA.

Graafik on dunaamiliselt seotud tabeliga, st tabelis olevate andmete muutmisel muutub ka graafik.
Graafikal on väga palju erinevaid tehnikaid, mis igaüks annavad mõnevõrra isesuguse tulemuse.
Graafikaobjektide klassiks on Shape. Kõik lehel asuvad Shape-objektid kuuluvad kollektsiooni (objekti) Shapes.

Graafik ii on algkiirusega v0 = 10 m/s vertikaalselt üles visatud keha liikumise juhtum.
Graafikat nimetatakse estampgraafikaks. Graafika jaguneb veel omakorda 8-ks alaliigiks.
Graafik on illustratiivne, sest empiiriline graafik ei andnud rahuldavaid tulemusi.

Graafika - ja plakatikunsti Mida tähendab kunstnikerühmituse nimi „Les Nabis“?
Graafika – vanim liik, mustvalge, tegemiseks kasutatakse kriiti, sütt, pliiatsit
Graafika on üks kujutava kunsti kolmest põhiliigist kõrvu maali ja skulptuuriga.

Graafika alaliigid on raamatugraafika, karikatuur, kirjakunst, plakat, tarbe- ja vabagraafika
Graafika - “Sõjakoledused“.Inglismaa-William Turner-tüüpiline meremaalija.
Graafik 1 on funktsioonid η, Cos φ1, Ic, I1, ΔU, U2, P1 ja P2 = f(C) Graafik 1

Graafika – ehk videokaart Graafikakaart on arvutit ja monitori ühendav lüli.
Graafika - trükkimise abil loodud 5.tarbekunst-kunstilise tähendusega tarbeese
Graafikakunst – tekid trükkimisel, võib olla must-valge, võib olla värviline.

Graafika - Trükigraafika -Kõrgtrükk -Sügavtrükk -Lametrükk, Joonistused
Graafik u - I karakteristikud Graafik Sisetakistuse sõltuvus voolutugevusest
Graafika – tasapinnaline kunstiline kujund,mis luuakse trükkimise abil.

Graafika – on seadmed, mis lubavad seadmetel pilti kuvada ja töödelda
Graafik on hea. Ollakse kaks nädalat laeval ja kaks nädalat maa peal.
Graafikaks nimetatakse ühetoonilist kunsti, mis ei ole tehtud pliiatsiga.

Graafika - kunstiliik, milles kujutatu paljundatakse trükkimise teel.
Graafik on üldjuhul kõver kumer koordinaatide alguspunkti suhtes.
Graafikaobjektid - MS Drawing abil tehtud kujundid Diagrammid (ChartObjects)

Graafik – adiabaat langeb samast punktist lähtudes järsemini.
Graafik on nihutatud y telje sihis C ühikut ÜLES, kui c > 0 10
Graafik - peegeldab piltlikult muutujate omavahelisi seoseid.

Graafik on sümmeetriline koordinaatide alguspunkti suhtes.
Graafik on juhtudel a > 1 (kasvav) ja 0 < a < 1 (kahanev).
Graafika - kujutava kunsti liik, väljendusvahendiks jooned

Graafika kujund on samuti tasapinnaline nagu maalikunsti korralgi.
Graafika ehk joonekunst: • Kõrgtrükk • Sügavtrükk
Graafik on lubatud neil ise kokku leppida vabal soovil.

Graafika teema on usuline ja õpetlik, kõrggooti mõjutused.
Graafika programmides on see nool, tekstitöötlusel püstkriips.

Graafika - jal. väljendusvõimaluste esiletoomine.
Graafika - tasapinnaline kujund luuakse trükkides
Graafik gf on kinnine, st (Y × X) \ Gf on lahtine.

Graafika on enamasti usuline ja õpetliku sisuga.
Graafikakaart on arvutit ja monitori ühendav lüli.

Graafik on sümmeetriline Y - TELJE SUHTES 10
Graafik 1 - Korrapäraste materjalide tihedused
Graafika on kõik see mis jätab järgi joone.

Graafik on sümmeetriline -6 -4 -2 0 2 4 6
Graafik on punktis A=(a,f(a)) pidev joon.

Graafik on sirge, mis läbib seda xagr.
Graafika on teistest kunstidest hilisem.
Graafik on nihutatud y telje sihis 5

Graafika e. trükikunst Kunstiajalugu
Graafikat nimetatakse estampgraafikaks
Graafika on paberile trükitud pilt.

Graafika - , audio- ja videofaile.
Graafika - peene joonegam särav.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Graafikadisainer on isik, kes loob kursuse jaoks vajaliku graafika (näiteks banner, animeeritud illustratsioonid), nõustab sisu spetsialisti teksti graafilise disaini, teksti ja graafika paigutuse ning värvide valiku alal.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Graafika – kujutava kunsti liik, mille peamised väljendusvahendid on jooned ja must-valged või värvilised pinnad.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun