Facebook Like
Küsitlus
Add link

Georg simon ogm - sarnased materjalid

likool, simon, elin, iisaku, rdeline, uurimist, voolutugevus, postimees, ajavahemikus, elektriahelas, rgneb, pakutud, petaja, juhendaja, lukksepp, seej, saades
9
ppt

Georg Simon Ohm - Esitlus

Georg Simon Ohm (16.märts 1789 ­ 6.juuli 1854) Lapsepõlv · Ta sündis Püha Rooma Keisririigis (tänapäevane Saksamaa), Erlangeni linnas. · Georg kasvas üles protestantlikus peres. Pere · Georgi'i isa oli Johann Wolfgang Ohm, kes oli lukksepp ja...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
5
doc

G.S. Ohm / Ohmi seadus

Georg Simon Ohm Ohmi seadus Järeldusele pinge ja voolutugevuse võrdelisuse kohta jõudis 1862 aastal oma katsete tulemusi üldistades sakslasest kooliõpetaja G.S. Ohm. Nende katsete tegemine nõudis suurt osavust. Ohmil polnud ei volti-ega ampermeetrit. Pinget mõõtis ta ...

Füüsika - Keskkool
80 allalaadimist
32
pdf

Alalisvool

...tuda. Söel ja elektrolüütidel on takistuse temperatuuritegur negatiivne. 11 1.7 Ohmi seadus Vool juhtmes on võrdeline pingega juhtme otstel. Võrdeteguriks on juhtivus I =GU Sellele järeldusele tuli saksa füüsik Georg Simon Ohm (1787­1854) oma katsete tulemusena, kui ta 1826. aastal uuris elektrijuhtivust. Seda seaduspärasust nimetatakse tänapäeval Ohmi (loe: oomi) seaduseks ja sõnastatakse enamasti nii: Voolutugevus ahela osas on võrdeline sellele ahelaosale rakendatud pingega ja pöördvõrdeline ahelaosa ...

Füüsika -
1 allalaadimist
32
pdf

Põhjalik ülevaade alalisvoolust

...tuda. Söel ja elektrolüütidel on takistuse temperatuuritegur negatiivne. 11 1.7 Ohmi seadus Vool juhtmes on võrdeline pingega juhtme otstel. Võrdeteguriks on juhtivus I =GU Sellele järeldusele tuli saksa füüsik Georg Simon Ohm (1787­1854) oma katsete tulemusena, kui ta 1826. aastal uuris elektrijuhtivust. Seda seaduspärasust nimetatakse tänapäeval Ohmi (loe: oomi) seaduseks ja sõnastatakse enamasti nii: Voolutugevus ahela osas on võrdeline sellele ahelaosale rakendatud pingega ja pöördvõrdeline ahelaosa ...

Füüsika - Kutsekool
4 allalaadimist
21
docx

Loodusteadused 2017/2018 eksamipileti vastused

...imuma panemiseks kasutatakse alalisvoolu. Tööstuses on elektrolüüs oluline samm eraldamaks lihtaineid looduslikest materjalidest, näiteks maakidest, elektrolüütilise raku abil. 10) 3. Ohmi seadus on üks elektriahelate põhilisi seadusi. See seadus on saanud nime saksa füüsiku Georg Simon Ohmi (1789­1854) järgi, kes selle 1826. aastal sõnastas. Ohm seadus määrab kindlaks pinge U, voolutugevuse I ja takistuse R vahelise seose: 4. Helilaine on aines levivad mehaanilised (aineosakeste paiknemise ning sellega seotult rõhu või sisepingete) võnkumised. Inimkõrvaga kuuldavaks...

Füüsika - Eesti Mereakadeemia
1 allalaadimist
39
docx

Elekter ja magnetism

...uurus on mahtuvus. 1745. aastal valmistasid E.J. von Kleist ja P. van Musschenbroek teineteisest sõltumatult esimese kondensaatori, mida tuntakse kui leideni purki või kleisti pudelit. 17. Ohmi seadus Ohmi seadus on üks elektrivoolu põhiseadusi. See on saanud nime saksa füüsiku Georg Simon Ohmi (1789­1854) järgi, kes selle 1827 sõnastas. Vooluahelat läbiva elektrivoolu tugevus (I) on võrdeline selle lõigu otste potentsiaalide vahega (U) ja pöördvõrdeline lõigu takistusega (R). , kus · I on juhis kulgeva ja vooluahelat läbiva voolu tugevus, mida mõõdetakse n...

Füüsika - Keskkool
92 allalaadimist
12
ppt

Ohmi seadused

Ohmi seadused vooluringi ja vooluringi osa kohta Juuru Gümnaasium 2009 Georg Simon Ohm (16. märts 1789 ­ 6. juuli 1854 ) Väljapaistev saksa füüsik. Ohm avastas voolutugevuse sõltuvuse pingest vooluringi osas ja voolutugevus...

Füüsika - Keskkool
146 allalaadimist
26
doc

Alalisvool

... Elektrivoolu tugevus Voolu suunaks loetakse positiivselt laetud osakeste liikumise suunda. Seade, millega saab mõõta voolutugevust nimetatakse ampermetriks. 2. VOOLUTUGEVUSE SÕLTUVUS PINGEST. OHMI SEADUS Georg Simon Ohm (17871854) ­ sakslane kooliõpetaja. Märkas, et kui muuta pinge, siis muutub ka voolutugevus. Järeldus: Mida suurem on pinge, seda suurem ka voolutugevus. Ohmi seadus vooluringi osa kohta: Voolutugevus vooluringi lõigus on võrdeline kõigu otstele rakendatud pingega ja pöörd...

Füüsika - Keskkool
123 allalaadimist
24
docx

Elektrivool

...I=5A Lahendus Q=N*L-N= 1/E T=1min=60s Et i= 1/t ­ Q=1*T E= 1,6*10 -19 C N=? N=187,5*10 5.Ohmi seadus vooluringi osale Uurinud ainete elektrihuhtivust , avastas saksa kooliõpetaja ja füüsik Georg Simon Ohm (1787- 1854)1826.a elektrivoolu ühe põhiseadustest : Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega I=G U Võrdetegurit G selles seoses nimetas Ohm aine elektrijuhtivuseks . Kaasajal eelistatakse juhtivuse asemel suurust , mis on juhtivuse pöördsuurus 1 / G) . Seda suur...

Füüsika -
4 allalaadimist
3
docx

Elektrovool

...l. Takistuse ühik Takistuse ühikuks on oom (). Takistus üks oom on selline takistus, mille korral voolutugevusel üks amper (1A) tekib pingelang üks volt (1V). Takituse ühik on oma nime saanud Georg Simon Ohmi (17891854) järgi, kes oli üks silmapaistvamaid teadlasi elektrofüüsikas. Millest sõltub juhi takistus? 1) Juhi ainest 2) Juhi pikkusest 3) Juhi ristlõike pindalast 4) Juhi temperatuurist Paralleelne või jadaühendus? Autoaudios on takistavateks elementideks kõlarid ning tavaliselt o...

Füüsika - Keskkool
18 allalaadimist
6
docx

Ohmi seadus

Referaat Ohmi seadus Liia Brovarets Pk13 Ohmi seadus On üks elektriahelate põhilisi seadusi. See seadus on saanud nime saksa füüsiku Georg Simon Ohmi (1789–1854) järgi, kes selle 1826. a sõnastas. Ohm seadus määrab kindlaks pinge U, voolutugevuse I ja takistuse R vahelise seose: See teadlane avastas voolutugevuse, pinge ja takistuse vahelise sõltuvuse vooluringi osas ning samuti need sõltuvused kogu suletud vooluringis....

Füüsika - Põhikool
2 allalaadimist
2
docx

Ohmi seadus

Ohmi seadused on saanud oma nime nende avastaja, tuntud saksa füüsiku Georg Simon Ohmi(1789-1854) järgi. See teadlane avastas voolutugevuse, pinge ja takistuse vahelise sõltuvuse vooluringi osas ning samuti need sõltuvused kogu suletud vooluringis. Lisaks sellele tegeles G.S Ohm ainete eritakistustega ning suutis kindalaks määrata seosed juhi mõõtmte ja juhi elektritakist...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
13
doc

Elektri avastamise ajalugu

...ema avastus sai ka alguseks neurofüsioloogiale. Alessandro Volta ­ Avastas, et elektrilaeng võib tekkida kahe metalli ja elektrolüüdi vesilahuse kontaktis. 1799. aastal demonstreeris enda konstrueeritud keemilist vooluallikat. Georg Simon Ohm ­ saksa füüsik. Avastas elektrivoolu põhiseaduse, mis määrab seose voolutugevuse, juhi otstele rakendatud pinge ja juhi takistuse vahel. Tegi kindlaks, millest sõltub juhi takistus. James Prescott Joule ­ inglise füüsik, kes oli üks energia jäävuse seaduse avasta...

Füüsika - Põhikool
57 allalaadimist
36
ppt

Miljonimäng- Füüsika

... 3 $300 50:50 2 $200 1 $100 A: Hans Christian B: Andres Celsius Oersted C: Georg Simon Ohm D: Michael Faraday © Mark E. Damon - All Rights Reserved Congratulations! Congratulations! You've Reached the $32,000 Milestone! © Mark E. Damon - All Rights Reserved...

Füüsika - Põhikool
8 allalaadimist
3
doc

Füüsika miljonimäng

...line b) amorfne c) rõhkne d) tahke 7. Mis on Paskal? a) rõhu ühik b) pinge mõõtevahend c) taevakeha d) energia tähis 8. Milline neist ei sobi mehaanika jaotusesse? a) kvantmehaanika b) klassikaline mehaanika c) reaalne mehaanika d) hüdromehaanika 9. Kes neist ei ole füüsik? a) Georg Friedrich Händel b) Isaac Newton c) Georg Simon Ohm d) Hans Christian Ørsted 10. Mis on kiirgus? a) reostaat b) radiatsioon c) deklaratsioon d) mikrofon 11. Kuidas nimetatakse keha osakeste vastastikuse asendi muutust? a) deformatsioon b) kontsentratsioon c) atraktsioon d) difusioon 124. Kui...

Füüsika - Põhikool
13 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...onda kritiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimselt tsivilisatsiooni, kuid tsivilisatsioon ise etendas tema meelest kultuuri materiaalset külge. See oli nagu kultuuri väline osa. Kultuuri all hakati mõistma kõike loominguga seonduvat nagu näiteks haridus, teaduse saavutused, filos...

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...tiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimselt tsivilisatsiooni, kuid tsivilisatsioon ise etendas tema meelest kultuuri materiaalset külge. See oli nagu kultuuri väline osa. Kultuuri all hakati mõistma kõike loominguga seonduvat nagu näiteks haridus, teaduse saavutused, fi...

Üldpsühholoogia -
49 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...ndab? ja Kust sa tead? Esimene nõuab iga väite ja küsimuse puhul filosoofilist analüüsi, teine aga oma väidete põhjendamist. Analüütilise ja kontinentaalse mõttetraditsiooni erinevused. Filosoofia ja kultuur. Saarinen, Esa 1997 Rakendusfilosoofia. Vikerkaar 3 Wright, Georg Hendrik von 2001 Intellektuaalne autobiograafia. Raamatust Filosoofia, loogika ja normid, lk 9 30 Mis on esteetika? eetika, moraalifilosoofia, moraali ja kõlblusõpetuste süsteem. E. uurib hea ja halva, õige ja vale, õigluse ja teiste selliste mõistete olemust, päritolu ja seoseid. E. toetub ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
371 allalaadimist
32
pdf

Alalisvool

...tuda. Söel ja elektrolüütidel on takistuse temperatuuritegur negatiivne. 11 1.7 Ohmi seadus Vool juhtmes on võrdeline pingega juhtme otstel. Võrdeteguriks on juhtivus I =GU Sellele järeldusele tuli saksa füüsik Georg Simon Ohm (1787­1854) oma katsete tulemusena, kui ta 1826. aastal uuris elektrijuhtivust. Seda seaduspärasust nimetatakse tänapäeval Ohmi (loe: oomi) seaduseks ja sõnastatakse enamasti nii: Voolutugevus ahela osas on võrdeline sellele ahelaosale rakendatud pingega ja pöördvõrdeline ahelaosa ...

Elektrotehnika - Keskkool
168 allalaadimist
138
pdf

Elektrotehnika alused

...tuda. Söel ja elektrolüütidel on takistuse temperatuuritegur negatiivne. 11 1.7 Ohmi seadus Vool juhtmes on võrdeline pingega juhtme otstel. Võrdeteguriks on juhtivus I =GU Sellele järeldusele tuli saksa füüsik Georg Simon Ohm (1787­1854) oma katsete tulemusena, kui ta 1826. aastal uuris elektrijuhtivust. Seda seaduspärasust nimetatakse tänapäeval Ohmi (loe: oomi) seaduseks ja sõnastatakse enamasti nii: Voolutugevus ahela osas on võrdeline sellele ahelaosale rakendatud pingega ja pöördvõrdeline ahelaosa ...

Mehhatroonika - Kutsekool
64 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...onda kritiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimselt tsivilisatsiooni, kuid tsivilisatsioon ise etendas tema meelest kultuuri materiaalset külge. See oli nagu kultuuri väline osa. Kultuuri all hakati mõistma kõike loominguga seonduvat nagu näiteks haridus, teaduse saavutused, filoso...

Teadus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

... Iseenesest ei ole see veel midagi enneolematut – vähendatud kvint vastab ju tritoonile, millel ka akadeemilises muusikas (nt Hindemithi, Bartoki, Stravinski jt loomingus) on tähtis roll olnud. Esimeseks suuremaks eraldumiseks euroopaliku harmoonia “diktatuurist” loetakse George Russelli süsteemist välja kasvanud modaalse mängulaadi mõjulepääsu 1950. aastatel. Selle termini all mõistetakse mängulaadi, kus mängija ei määratle oma improvisatsioonides harmooniat mitte enam harmooniastruktuuri pidevalt muutuvate akordide abil, vaid neile sobib iga akord, mis vastab a...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...evad filosoofia ja kunsti küsimuste üle. On selline ülim. On armastust, on õnnelikku ja õnnetut armastust. Läbivas positiivselt ülistavas võtmes. Kirjutas luuletuse, varakristlased tõlgendasid seda kui Jeesus kristuse sünni ettekuulustamisena. Tema teine teos on ‘’Georgica’’ mis räägib põllutööst. Annab ülevaatliku pildi maailma kujutamisest, kuidas viinamarju jm kasvatada. Augustusel tuli mõte, et rahvast maale tagasi elama panna tulekski luuletada karjaeelust ja põllutöödest. Kõige mahukam teos on ‘’Aeneis’’ mille peategelaseks on Aeneas. Seda on nimet...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
13
doc

"Mis on inimene?" Cassireri põhjal

Filosoofia - Keskkool
99 allalaadimist
72
docx

Eesti-ajaloo suur üldkonspekt

...da esndajad ka vähemjõukamatest kihtidest.  Eesti ja Liivimaal kehestati ühte pearahamaks.  Maksealuse elanikkonna arvele võtmiseks hakati korraldama perioodilisi hingeloendusi. Positiivsed määrused  Torma kirikuõpetaja Johann Georg Eins V Schwarzenberg kritiseeris feodaalset mõisamajandust kus ebaproduktiivset ja perspektiivitut, mis vajab põhjalikke uuendusi. Eins pidas vajalikuks kaotada pärisorjus ja viia talupojad väheviljakalt teorendilt üle majanduslikku ettevõtlikust soodustavale raharendile.  ...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
19
docx

Tartu linna ajalugu

... jalakäijate silda: Ingli- ja Kuradisild. Toomemäel asub ka Toomemäe ohvrikivi, mille autentsus ja päritolu on teadmata. Monumentidest paiknevad seal Kristjan Jaak Petersoni, Villem Reimani, Karl Ernst von Baeri, Ernst Bergmanni ja Friedrich Robert Faehlmanni kujud, samuti Friedrich Georg Wilhelm Struve mälestusmärk ning ülikooli raamatukogu esimese direktori Karl Morgensterni aia, nn Area Morgensterniana tähis. Toomemäest üle vallikraavi jääb Kassitoome park, kus kunagises linna kruusa- ja liivakarjääris paikneb Kassiorg ehk Toomeorg. Tänapäeval tegutseb toomkiriku restaureeritud osas...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
23
docx

Pilved, tuli ja äike

...itegelane Benjamin Franklin tegi 1752. aastal riskantse katse, saates tuulelohega äikesepilve siidnööri, mille otsas oli raske uksevõti. Kui nöör niiskus ja uurija lähendas käe võtmele, hüppas sellele säde. Paljud teised katsetajad ei olnud nii õnnelikud, nagu näiteks Pärnust pärit Georg Wilhelm Richmann, keda välgulöök tabas laboratooriumis. Sellest, et välk on ohtlik loodusnähtus kõneleb ka tõik, et USA meteoroloogiateenistuse andmetel hukkus Ühendriikides ajavahemikul 1940-1991 välgutabamuse läbi 8316 inimest. 21 KOKKUVÕTE Antud töö täitis oma eesmärgi ­ selgitada pilvede, t...

Füüsika -
24 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

...i hoonet näha, seda ka talle näidatakse, peaaegu 40 hoonet. Seepeale küsis too: "Milline neist on ülikool?" Filosoof peab märkama lisaeeldusi, mis tunduvad iseenesestmõistetavad, kuid tulenevad konteksti tundmisest, mitte aga väidetest enesest. David Hume (1711-1776): Kui John on Georgile 10 naela kartuleid tarninud, 1 nael 2 senti, siis nendest kahest tõest ei järeldu veel kuidagi, et Georg peaks John'ile ka midagi maksma. FILOSOOFIA neljas interpretatsioonis TEADUSELE TOETUV: Tugineb teadusliku uurimise tulemustele. Iga teadus algab filosoofiana ja lõpeb oskusena. Teadus on analüütilin...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
19
doc

Tehnika ajalugu

...e suuremal hulgal kaevandama hakati, ühinesid kaevurid kompaniideks. Ühised sissetulekud jagati osadeks. Järjest rohkem raha nõudsid masinad. Sedamööda, kuidas sahtid sügavamaks muutusid, tõusis pumpade ja tõstukite tähtsus. Selleaegseid kaevandusmasinaid on kirjeldanud Georg Bauer (1494-1555), keda rohkem tuntakse Agricola nime all, oma kuulsas raamatus ,,De re metallica" (1556). Üleminek kivisöele Keskajal alanud rauaahjude kõrguse ja mahu ning õhutõmbe suurendamine viis sulametallide saamiseni. Algul oldi hädas toorraua puhastam...

Tehnikalugu - Keskkool
83 allalaadimist
5
docx

Sissejuhatus infotehnoloogiasse eksami sooritamiseks

...ramm oleks oleks olnud võimeline arvutama Bernoulli numbrite järjestust/jada. Tänu sellele tööle on Lovelace'le kingitud esimese arvutiprogrammeerija tiitel. 1979ndal aastal anti kaasaegsele programmkeelele tema auks nimi Ada. Morse 1837: elektritelegraaf, Wheatstone 1857: perfolint George Boole, de Morgan Loogika (lausearvutuse) alused 1847-1854 Matemaatilise algebra ideede kasutamine loogika jaoks: Loogika algebra:1*A = A, 0*A = 0, A+0 = A, A+1 = 1,A+B = B+A, A*B = B*A, A*A = A Enimkasutatud tehted on: & (ja e. konjunktsioon) V (või e. disjunktsioon) - (ei e. eitus) => (järeldus e. im...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
300 allalaadimist
46
doc

Elektroonika Alused

...e vooluahel, kus vool on võrdeline rakendatud pingega. i=g*v kus g on juhtivus. Lineaarse ahela takistus ei tohi muutuda ( R = const) Ohmi seadus. Vool juhtmes on võrdeline pingega juhtme otstel. Võrdeteguriks on juhtivus: I=g*v Sellele järeldusele tuli saksa füüsik Georg Simon Ohm (1787-1854) oma katsete tulemusena, kui ta 1826. aastal uuris elektrijuhtivust. Seda seaduspärasust nimetatakse tänapäeval Ohmi (loe: oomi) seaduseks ja sõnastatakse enamasti nii: Voolutugevus ahela osas on võrdeline sellele ahelaosale rakendatud pingega ja pöördvõrdeline ahelaosa ta...

Elektroonika alused - Kutsekool
105 allalaadimist
278
doc

ESTONIAN SYMPHONIC MUSIC. THE FIRST CENTURY 1896-1996.

.... Petersburg), established an acting studio to cater for the demands of young and qualified actors. In search for contemporaneity of ideas and their artistic realisation influences came from the West. Most recognisable of these was German Expressionism (Hugo von Hofmannstahl, Georg Kaiser and others). The repertoire became more diverse comprising both classics (often getting expressionistic and impressionistic staging), and more realistic popular plays and representations of Estonian rural and urban life. The social-critical trend was stressed by the Töölisteater (Tallinn Work...

Inglise keel -
2 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

...ttu järgmises peatükis). Hollandi aia propageerimisega tegeles Madalmaades diplomaadina tegutsenud Sir William Temple, kes oma paljudes esseedes imetles hollandi aiakunsti. Barokiajal valitsesid Inglismaal kuninganna Mary ja tema vend William (1688-?), kuninganna Anne (1702-1714) ja Georg I (1714-27). Inglise barokkaia areng kulges oma teed, arendades üpriski vanu muruplatsimotiive. Modelleeritud aeda valitsesid muruparterid, mida ääristasid lilleistutused, puud, skulptuurid või potililled. Esines ka puhtalt prantsuse broderiipartereid. Kergemini võtsid inglased prantslastelt üle al...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
32 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun