Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Gaas - - Gaasisegu Vedelik vihm, udu aerosool - tahke tolm, suits aerosool - Vedelik Gaas Vaht Vaht Adsorbeerunu Vedelik Emulsioon kolloidlahus d tahke suspensioon kolloidlahus gaas Lahus (vedelike segud) Lahus Tahke Gaas Tahke vaht, Tahke vaht Adsorbeerunu Vedelik gaasimulle Tahke vaht d Tahke sisaldavad Tahked gaas mineraalid kolloidlahus Kristallvedelik Tahke vaht, vedelike ed Tahked tilku sisaldavad lahused, mineraalid segakristallid Segud
Gaasbetoonseintega - välissein 9 80 taldmikuta taldmikuta - sisemine kandesein 13 120 50 taldmikuta Sama, ühekorruseline: 30 või 40 cm paksune keldrisein taldmiku laiusega cm: - välissein 6 60 taldmikuta - sisemine kandesein 10 100 taldmikuta Keldrita, kahekorruseline, 25 cm paksune lintvundament taldmiku 25-cm lint: raudbetoonlagede ja laiusega cm: postid gaasbetoonplokkidest 40*40 cm
Gaas – aine, mis norm rõhul 1 atm ja toatemperatuur(18-23°C) on täielikult gaasilises olekus (ainel pole kindlat ruumi ega kuju). Aur – selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur, nt veeaur (st gaasilises olekus olevad ained, mis tavatingimustes on kas vedelad või tahked, nt vesi (vedel), jood (tahke)).

Gaasi kütteväärtus on soojushulk, mis eraldub 1 normaalkuupmeetri gaaskütuse täielikul põlemisel. Teatud aja jooksul põletatakse kalorimeetris V1 m3 gaaskütust.
Gaas on aine agregaatolek, milles osakesed (aatomid ja molekulid) liiguvad vabalt, olemata püsivas vastasmõjus aine teiste osakestega.
Gaasi olekuvõrrandi - ga pVkm=RT. Korrutame esimest võrrandit kilomooli ruumalaga V km: pVkm=2/3(nVkm)ε→. Teinud ideaalse gaasi olekuvõrrandis asenduse R=N Ak ning arvestanud, et NA/Vkm=n, saame valemi: p=nkT. Kui on tegemist mitme gaasi seguga, on erineva massiga molekulidel erinevad keskmised kiirused, kuid sama keskmine energia.

Gaas - soojuskandjaga Magnox reaktor (Magnesium non-oxidising) ja hiljem rikastatud uraani kütusega täiustatud gaasjahutusega reaktor AGR, mis mõlemad sobisid nii energia- kui ka Pu- tootmiseks. Ühendkuningriigi ja Läänemaailma esimeseks tööstuslikuks tuumajaamaks sai 1956. a. 50 MWe Calder Hall-1 Sellafieldis.
Gaasi molaarruumala - ühe mooli gaasilise aine ruumala; tähis Vm; normaaltingimustel on gaasilise aine ruumala 22,4 dm3/mol.
Gaas - tm täidetud lämmastiku, vesiniku või heeliumiga (iga järgnev madalama temp-i mõõtmiseks). Aur-tm-d põhinevad vedeliku küllastusrõhu sõltuvusel temp-st – nad on tundlikud, aga eksponentsiaalsete skaaladega. Manom vedelik-tm-d täidetud elavhõbeda või orgaanilise vedelikuga.

Gaas on mudel, mis küllalt hästi kirjeldab reaalsete hõrede gaaside käitumist.
Gaasi kulu - W mmH O2 mV C mmHg s mõõturi näit 1 5 100 0.132 26 772 0 2 5 100 0,133 27 772 120 Enne: 3 5 100 0,131 28 772 240 223,970 4 5 100 0,130 28,5 772 360 pärast: 5 5 100 0,126 29,5 772 480 224,654 6 5 100 0,122 30 772 600 vahe: Kesk. 0,129 28 0,684 3C
Gaas käis - ehk kinnasfilter on näha joonisel 3.5. Ventilaator imeb tolmuse gaasi läbi tolmukottide (käiste), mille alumised lahtised otsad on kinnitatud gaasijaotusresti avade külge ning ülemised suletud otsad raputusmehanismiga ühendatud raami külge.

Gaas - vesinik;vesinikku nimetatakse hüdrogeeniumiks (vee tekitamine 2H2+O2=2H2); vesinik ja helium EI reageeri,õhulaevade täitmiseks 6)Keemia kujunemine teaduseks-18.-19.saj. 7)Keemia hariduse kujunemine-19.saj. 8)Tänapäeva keemia-20.-21.saj.
Gaas - gaasiline faas, mille Auruks nim. gaasilist faasi vedeliku pinna kriitilise temperatuuri ületamisel pole lähedal. Gaas- gaasiline faas, mille võimalik gaasi kokku surudes enam kriitilise temperatuuri ületamisel pole vedelikuks muuta.
Gaas b on järelikult O2. Reaktsioonivõrrand on: F2 + 2H2O = 4HF + O2 3) Lilla auru eraldumine viitab joodi osalemisele reaktsioonis, seega C – I 2. Põhireaktsioon toimub metalli ja joodi vahel ning moodustub jodiid.

Gaas - gaas (õhk) gaas-vedelik (soodavesi - CO2 vees) gaas-tahke (H2 pallaadiumis) vedelik-gaas (veeaur õhus) vedelik-vedelik (viin -etanool vees) tahke-vedelik (NaCl vees, merevesi) tahke-tahke (valgevask Cu/Zn)
Gaas - 161, 5 Etaan C2H6 CH3CH3 gaas - 88, 0 Propaan C3H8 CH3CH2CH3 gaas - 42, 2 Butaan C4H10 CH3CH2CH2CH3 gaas - 0, 5 Pentaan C5H12 CH3CH2CH2CH2CH3 vedelik 36, 0 Heksaan C6H14 CH3CH2CH2CH2CH2CH3 vedelik 69, 0
Gaas - tahke (H2 pallaadiumis) Soojushulka, mis eraldub või neeldub teatud koguse lahustatava aine (1 mol) vedelik-vedelik (etanool vees) lahustumisel teatud koguses lahustis nimetatakse lahustumissoojuseks.

Gaas - misel kasutatakse lisametalli (traat, vardad), mille jootmisel toimub kuumutamine gaasileegi abil nagu keemiline koostis peab olema keevitatavale metallile gaaskeevitamiselgi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gaas on veeaur, kuid lisaks talle omavad märkimisväärset mõju ka süsinikdioksiid, metaan, lämmastikoksiidid, freoonid jne. Kuigi inimese poolt atmosfääri paisatava süsinikdioksiidi hulk on võrreldes looduses ringlevate kogustega suhteliset väike, võib sel pika ajavahemiku jooksul olla ometi märgatav mõju (http://kuninga.parnu.ee/?download=Eesti %20kliima.pdf, 2010).
Gaas - maagaas Loodusliku gaasi alla käib- naftagaas "rasvanegaas"- sisaldab küllalt palju raskeid süsivesinikke Kütustekoostis: Tahked ja vedelkütused koosnevad 3põhi osast.

Gaasi algruumala on 15 L, algrõhk 2 atm ja algtemperatuur 27 0 C. Kui gaas surutakse kokku ruumalani 12 L ja tema rõhk tõuseb 3 atm-ni, siis milline on gaasi lõpptemperatuur?
Gaas vedelikus – vaht N: vahukoor, seebivaht, Vedelik vedelikus – emulsioon N: majonees, kätekreem, tahke aine vedelikus – kolloidne suspensioon N: piim, värvid, tint.
Gaas - Kergesti kokku surutavad, ei sõilita kuju ega ruumala, täidavad kogu ruumi, Molekulide vahelised kaugused ületavad molekuli mõõtmeid sadu kordi.

Gaas – osakesed paiknevad hõredalt, osakesed liiguvad kaootiliselt, osakesed mõjutavad üksteist põrkumisel, gaas ei säilita kuju ega ruumala.
Gaas on heelium (He) T=const. M(He)=4g/mol p1=8Mpa=8000000 Pa He moolerisoojus k=1,67 t1=400°C V2;T2;L;Q=? T1=T2=673,15 K p2=0,14 Mpa=140000 Pa
Gaas - os. piknevad hõredalt,korrapäratult,vastastikm, nõrk(ainult põrgetelt),osakesed korrapäratult,põrkest põrkeni mööda sirglõike.

Gaas on homogeenne. Kui segada kahte erinevat gaasi, siis nad segunevaddifusiooni teel nii, et igas ruumipunktis oleks nende suhe ühesugune.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gaasi molaarruumala - Vm - 1 mooli gaasi ruumala standardtingimustes Vm = 22,4 l Osarõhkude (partsiaalrõhkude) seadus (J.Dalton, 1801): gaasisegu üldrõhk (P) võrdub kõikide komponentide osarõhkude (pi) summaga . P = p1 + p2 + … pn = pi Osarõhk - rõhk, mida segukomponent omaks, kui ta (antud t-ril) üksinda täidaks segu koguruumala.
Gaas - kokkusurutav, ei säilita kuju ega ruumala 3. Veeaur on ainus atmosfääri komponent, mille sisaldus õhus pidevalt muutub.

Gaas — ei omanda kindlat kuju ega ruumala ja on lenduv, osakesed pole omavahel seotud ning nende lennutrajektoor on sirgjoon.
Gaas – Molekulid asetsevad korrapäratult, teineteisest väga kaugel, kiirused on tohutultsuured, tõmbejõud ja tõukejõud
Gaas - gaasiline faas, mille kriitilise temperatuuri ületamisel pole võimalik gaasi kokku surudes enam vedelikuks muuta.

Gaas - • täidab kogu ruumi • on kokkusurutav • osakesed on paigutatud korrapäratult • liikumine on korrapäratu
Gaas on õhust raskem ja vajub kanalisse ning kui seal tehnik tööd teeb, siis võivad olla sellel halvad tagajärjed.
Gaas - adsorptsioonikromatograafia (täidis on stats.faas), gaas-vedelikkromatograafia (täidis on kandja stats.

Gaas on madalama põlemissoojusega (maksimaalselt 1000 ckal/m3) ja seda kasutatakse aurukatelde kütmiseks.
Gaasi olekuparameetrid on V, P, T. Võrrand pV=nRT. Biosfääri energeetikaga tegeleb teadus nimega bioenergeetika.
Gaas - vedelik (soodavesi - CO2 vees) siis lahustub ainet rohkem ja protsess on eksotermiline.

Gaas on alati keskkond, mitte juhe - nimetatakse lahendust kustuvaks e. Geigeri lahenduseks.
Gaas –  C1­C5 bensiin – C5­C10 ligroiin – C8­C12 petrooleum – C9 ­ C16
Gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus, st. vedela ja gaasilise oleku vahel on tasakaal.

Gaas - 311 Kaitsevahendid Keevitustarvikud Teraste keevitatavus DEformatsioon keevitamisel
Gaas on aine, mis normaalrõhul ja toatemperatuuril on täielikult gaasilises olekus.
Gaas - või vedelkütuse korral peatatakse kütuse juurdevool solenoidklappide abil.

Gaas – mudelgaas, milles kõik osakesed mono-osakestena, täielikult kokkusurutav.
Gaasi import on suurenenud eriti ajavahemikul 1990-2004, kajastades nõudlust selle järele.
Gaas - 22.04.15 võttis Sm kasutusele läänerindel gaasi- see oli täiesti uudne.

Gaas on aine, mis normaaltemperatuuril ja rõhul on täielikult gaasilises olekus.
Gaas on õhust raskem ja tema lahustuvus vees on väga väike _________ __________
Gaas on õhust raskem ja lahustub (suhteliselt) hästi vees _________ __________

Gaas – Molekulide vaheline kaugus suur ja nad võivad täiesti vabalt liikuda.
Gaas - aurustumine; gaas-vedel-kondenseerumine; gaas-tahke-härmatumine; tahke-
Gaas – Gaas on voolav, kuid erinevalt vedelikust puudub neil kindel ruumala.

Gaasi molaarruumala – kõikide gaaside ühe mooli ruumala normaaltingimustes; Vm=22,4 dm3.
Gaas - asukoht: hõre, kaootiline; liikumine: kaootiline; side: väga nõrk.
Gaasbetoonplokid – Siporex (survetug. 1,7; 2,3 ja 3 MPa, tihedus 0,4 0,45 ja 0,5 T/m3)

Gaas on üks kõige mugavaimaid kütuseid kui ta on lihtsalt kättesaadav.
Gaasi kokkusurumisel ehk komprimeerimisel maht väheneb, temperatuur ja rõhk suurenevad.
Gaasi molekulid on pidevas omavahelises liikumises, mida tuntakse soojusliikumisena.

Gaas – puudub kuju ja ruumala, nad täidavad ruumi/anuma täielikult.
Gaas - Molekulid asetsevad korrapäratult ja on kaootilises liikumises.
Gaasi molaarruumala - ühe mooli gaasi ruumala normaaltingimustel 22,4 l (22,4 dm3).

Gaas - vedelikkromatograafia – tegemist kromatograafia eriliigiga.
Gaas süüda - takse süüteküünlaga ja põletatakse väga lahja seguna.
Gaas on teoreetiliselt molekulide põrkamine vastu toru seintele.

Gaas on piisavalt hajunud, et Paul saaks maski eest ära võtta.
Gaas - gaasiline faas, mille kriitilise faasist tahkesse faasi.
Gaas – Molekulid paiknevad hõredalt,liiguvad kaootiliselt.

Gaas – gaasi ruumala muut on võrdne temperatuuri muuduga
Gaasi molaarruumala - Molaarruumala näitab aine ühe mooli ruumala.
Gaas - sublimatsioon. II liiki: muud oleku muutused.

Gaas – temperatuuri suurenedes lahustuvus väheneb
Gaasi maht on pöördvõrdelises seoses rõhu tõstmisega.
Gaasi molaarruumala - kõkide gaaside molaarruumala on 22,4 dm³!!

Gaas - ekstraktsioon Inertgaasiga läbipuhumisel:
Gaasgangreen on raske ja kudedes kiiresti leviv haigus.
Gaasgangreen on raske haigus, mis võib olla eluohtlik.

Gaasi alg - ja lõppoleku jaoks saame siit võrduse
Gaasi osatähtsus – gaasi tootmine on pidevalt kasvanud.
Gaas - taastumatu, Suure kütteväärtusega.

Gaas – s.o. reaalse gaasi lihtsaim mudel.
Gaas – aine, mis norm rõhlu ja toatemp.
Gaas - Kui temperatuur on üle kriitilise.

Gaas – 39.93% (0.05% 1990-l aastal)
Gaas –  metaan Ei lahustu vees.
Gaas - tolmuudukogud. Tähtede areng.

Gaas - vedelik (soodavesi - CO2 vees)
Gaas - 28% Suure kütteväärtusega.

Gaase on maailmas palju, väga palju.
Gaas - gaas kus mol. Vah. Tõmbej.
Gaas - , vaakumkondensaatoriteks.

Gaas - gaas (õhk) endotermiline.
Gaas on aine korrastamata olek.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gaasi kütteväärtuseks nimetatakse soojushulka dzaulides (kilokalorites), mis saadakse ühe (1) m3 gaasi täielikul põlemisel.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Gaas - aine interaktiivne - vastastikusi mõjutusi arvestavTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun