Sõnu seletav sõnaraamat

Gartner group – CRM on kogu organisatsiooni hõlmav äristrateegia, mis on kujundatud selleks, et optimeerida kasumlikkust, käivet ning klientide rahulolu, organiseerides ettevõtte tegevuse ümber kliendisegmentide, edendades kliendi rahulolu suurendavat käitumist ning ühendades tööprotsesse klientidest kuni varustajateni. Kliendisuhete juhtimine toob kaasa rahulolevad kliendid, kes on parema meelega nõus oma raha jätma enda poolt väljavalitud firmale, kui et lahkutakse konkurendi juurde.
Government - crm.com/governmentcrm.htm ( 11.11.2009 ) Purju, A. Avaliku sektori ökonoomika [WWW] http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/oppematerjal/aseoko.htm ( 09.11.2009) Tõnnisson, K. Avalike organisatsioonide juhtimine [WWW] http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/oppematerjal/pdfid/AOjuhtimine.p df ( 13.11.2009) Ulst, E. Kuidas majandada avalikku sektorit? [WWW] http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/97/11/18/majandus.htm ( 14.11.2009 )
Grupi polarisatsioon - Grupis toimub inimeste esialgsete arvamuste ja kalduvuste võimendumine. Grupi polarisatsiooni tekib ka ühiskondlike konfliktide korral - nt ühinevad siis ühte meelt olevad inimesed ühte gruppi, seeläbi tugenevad aga ka nende poolt jagatud vaated.

Ginger lapid - Bogda, Diversity and Organizational Change, The 1998 Annual: Volume 2 Consulting, Jossy-Bass/Pfeiffer, 1998 - http://www.bogda.com/articles/DiversityandOrgChange.pdf • S. Grogan, B Eshelman, Staffing Strategies For A More Diverse Workforce: Case Examples In Cornell Cooperative Extension, Journal of Extention, February 1998 // Volume 36 // Number 1 // Feature Articles // 1FEA1 - http://www.joe.org/joe/1998february/a1.php
Graafiliselt on selle tulemuseks kergelt langev nõudluskõver, mis üldjuhul peaks olema siiski laugjam kui monopoli nõudluskõver, kuna monopoli toodangule reeglina asendushüviseid on keerulisem leida (vt joonis 28). Joonisel 28 näidatakse pika perioodi tasakaalu olukorda, mis väljendub selles, et pikal perioodil antud turuvormi tingimustes firmad kasumit ei saa. Põhjus on sama, mis täieliku konkurentsi turulgi.
Gmo on geneetiliselt muundatud organism, mille eesmärgiks on hetkel peamiselt tõsta põllumajanduse tootlikkust. Igal aastal satub eestlaste kõhtudesse erinevate toiduainetega sadu tonne geneetiliselt muundatud soja ja maisi. Üleüldse on 70% maailma sojasaagist geneetiliselt muundatud. Kahekümne viiest maailmas kasvatatavast geneetiliselt muundatud taimeliigist levinuimad on soja, mais, puuvill ja raps.

Government - granted Monopoly A government-granted monopoly (also called a "de jure monopoly") is a form of coercive monopoly by which a government grants exclusive privilege to a private individual or firm to be the sole provider of a good or service; • potential competitors are excluded from the market by law, regulation, or other mechanisms of government enforcement.
Greenmail - selline nähtus, kui aktsionäril on piisav osa aktsiatest, hakkab organisatsiooni ründama, nõudes, et see ostaks tema aktsiad ära hinnaga, mis ületab turuhinda, vastasel juhul ähvardab ta aktsiad müüa ülevõtjale (võrdväärne konkurent või tunduvalt võimsam ettevõte) Kui aga ei allu survele, siis võidakse ettevõte kinni panna või maha müüa.
Globaalsed peakorterid on Massachusettsis, Amsterdamis, Montrealis, Hong Kongis ja Mehhikos. 1980. a hakkas Reebok tootma spordiriideid ja aksessuaare k.a laste trenni jalanõusid. 1982 aastal näitas tootja enda pühendumist sporti ja lõi jooksutossud mõeldud vaid naistele. Veidi hiljem hakkas firma laiendama jalanõude tootmist tennise ja aeroobika omadelt

Gruppidele 20 - 50 inimest, ettetellimisel, kestvus 1-1,5 tundi, hind: - täiskasvanud 25 krooni - pensonärid, õpilased 15 krooni - eelkooliealised tasuta - lisaks giiditeenus 100 krooni ühele grupile - täiendavalt võimalik tellida kerge eine (“Punahärra pärastlõunane kõhutäide”, “Parunessi parim osa päevast”) – 40 krooni
Glükosiidi - saponniini - peab olema minimaalses koguses !!*Seesamihalva e. tahhiinihalvaa, päevalillehalvaa, arahhisehalvaa (maapähkel), nakra (india pähklist), kombineeritud halvaa (kakao, vanilliin, rosinaid)!! *Võib olla ka koostises suhkur, siirup, taimerasv, jahu *Idamaised: griljaaž, koshalvaa, kozinak, šerbett
Guidance – FIFG) tõhustas struktuurseid meetmeid kalanduse valdkonnas; 50. Eesti regionaalpoliitika Esimene Eesti regionaalpoliitika alusdokument oli regionaalpoliitika kontseptsioon, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 1994. a.. Eesti regionaalpoliitika korralduslikud põhimõtted järgmised: programmilisus.

Gipüürpits –  pidulik ja selgemustriline. Mustri üksikud osad on ühendatud hõreda võrguga.  Saadakse õhukesel lõuendil, millele tehakse masin­väljaõmblus ja hiljem alus  söövitatakse(?). Pitsist valmistatakse rõivaid, tükitooteid või kasutatakse kaunistusmaterjalidena.
Gry on iooniseeriva kiirguse energiadoosi ehk neeldumisdoosi ja kerma rahvusvaheline mõõtühik (al. 3,5 doos on letaalne). 18. Millistest kiirgusallikatest formeerub inimesele saadav aastane kiirgusdoos D? Ioniseeriva kiirguse poolt ainele ruumielemendis massiga dm üleantud keskmine energia
Gordon - Lintneri (1962) seisukoht — suured dividendid tôstavad aktsia hinda, sest: • dividenditulu väärtustatakse harilikult rohkem, kui tulu kursimuutustest (capital gain); • ettevõtte juhtkond saab kontrollida dividende, aga mitte aktsiate hindu; • investeor usub rohkem dividende.

Geograafiliselt on koduturuks Eesti Vabariik, tegevuse põhirõhk Lõuna ja Kesk-Eestis (Järva, Rapla, Pärnu, Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võrumaa). Vibusporti mõjutab vähesel määral negatiivselt sessoonsus, mis on tingitud klientide tegevuse mahtude vähenemisest talveperioodil.
Grundbergi arvates on olemas kolm mõjutegurit, mis mängivad eriti suurt rolli Eesti ja Rootsi suhetes (Päevaleht, Rootsi-lisa, juuni 1992). Nendeks on Eestit ja Rootsit pea 800 aastat ühendanud ajalooline side, rootslaste soov hävitada viimase poolsajandi vaikimine ning Rootsis elavad eestlased.
Grupi näol on tegemist meediakontserniga, mis suudab suures osas ie kontrollida oma tarne- ja tootmisahelaid, alustades väljaandmisest ning letades trükkimise ja levitamisega. Oma trükkimisvõimsus annab Grupile võimalus hoida kokku kulusid, suurendab Grupi kontrolli trükiprotsessi üle.

Gala - 2015-voitjad ärileht.ee. (15. 01 2003. a.). Kasutamise kuupäev: 28. 11 2015. a., allikas http://arileht.delfi.ee/news/uudised/rakvere-lihakombinaadi-kaubamark-on- roheline-tamm?id=50944058 Äripäev. (19. 12 2014. a.). HKScan müüb oma Eesti munaäri.
Giidi töö on teenindada kliente, mis eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, rõõmsat meelt, koostöövõimet, korrektsust, viisakat käitumist ja välimust . Giid töötab enamjaolt iseseisvalt , mis eeldab distsiplineeritust ning otsustus-ja vastutrusvõimet.
Gentrifikatsioon ehk kesklassitumine on reurbaniseerumisega kaasnev nähtus linnade arengus, on endaga kaasta toonud: linnalise elustiili ehk urbanismi (kesklinna ehk kohvikute, ööklubide elustiil). Seega on linnad kujunenud sotsiaalse ja kultuurilise elu keskusteks.

Gini indeks - lorenzi kõvera ja absoluutse võrdsuse joone ning lorenzi kõvera ja absoluutse ebavõrdsuse joone vahele jäävate pindalade suhe, mis kirjeldab tulude jaotuse ebavõrdsust; mida suurema väärtusega indeks seda ebavõrdsem on tulude jaotus.
Globaliseerumis - ja kapitalismivastased rühmitused; sh rohelised, populistid, sotsid, kommunistid ja anarhistid - pole ühinenud sotsiaalseks jõuks; - suuresti eitavad parteipoliitikat; - ei paku majanduslikku alternatiivi; - on oma eesmärkides lõhenenud.

Gyllembourg - Ehrensvärd’is (Heibergi ema, 1773-1856), kes 18. saj. aatlevas vaimus käsitles novellivormis kodanlikku kaasaega: eriti tuntud on tema teos „Argipäevalugu“ 1828. Kuid siinkohal pole tegu realismiga sõna tõsises mõttes.
Garantii - praktilisus- soov osta otstarbekaid asju -Sobivus ostetud varem asjadega -Universaalsus-püütakse rahuldada erinevaid vajadusi vähemate või isegi ühe tootega Müük ja realiseerimine See on ostule vastupidine funktsioon.
Gha - a gha-a gha-a jalajälg gha-a jalajälg gha-a 2 Lapsed 3652,4 389,1 470,1 4041,5 4122,5 Tudengid 3652,4 389,1 470,1 4041,5 4122,5 Tööealised 8379,1 439,4 616,1 8818,5 8995,2 Pensionärid 5800,9 583,6 535,0 6384,5 6335,94

Globaalne majandussurutis tähendab Eesti jaoks eelkõige nõrgemat välisnõudlust, kuid usalduskriis finantssüsteemis võib oluliselt mõjutada ka säästude liikumist nii riikide ja piirkondade vahel kui ka maailmamajanduses tervikuna.
Gem – Global Entrepreneurship Monitor: … on iga-aastane paljudes maades samaaegselt läbiviidav uuring Mudelid Maad Eesti Läti Leedu ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtjate püüdluste ja hoiakute hindamiseks.
Garantii - iseseisev teistest lepingulistest kupongid. kohustustest sõltumatu jur. is. kohustus maksta võlgniku Laenatud vahendid Kõik kom.pangad võtavad laenu eest lepinguga ette nähtud summa esimesel teatel.

Garantii on kasulik, sest Aitab vähendada lepingust tulenevaid riske; Võimaldab saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist; Aitab vältida ettemakse(te)ga seotud riske; Sobib väga erinevate riskide katmiseks.
Graafikult on näha, et tööealistest inimestest osalevad tööjõus 1998. aastal umbes 65%. 2008. aastal on see määr tõusnud ligi 70 %-ni. Vahepealsetel aastatel kõikus tööjõus osalemise määr 60% ringis.
Graafiliselt kujutatuna tähendab muutus seda ,et nõudluse kõver nihkub esialgsest asendist kõrvale. Kui nõudmise kõver nihkub vasakule, siis nõutakse esialgse hinna eest vähem kaupa ja kui paremale siis rohkem kaupa.

Geograafiline dualism - võivad tööjõu migratsioon, kapitali liikumine ja kaubandus lisaks mahajäänud regioonide arengu pidurdamisel aeglustada ka kogu riigi majanduskasvu Majandusarengu rahvusvahelised aspektid
Grupiakord – normid antakse grupile,Töötajad kontrollivad teineteist, aeglased aidatakse järgi Aja-akord – teatud töö tegemiseks on kindel aeg Raha-akord – teatud tulemuse eest kindel rahasumma.
Garantiid – kas kõik peavad kokkulepetest kinni Firmade liitumine Firmad laiendavad oma tegevust kahel viisil – sisemiselt ja väliselt Liitumine leiab aset siis, kui üks firma teise ära ostab

Graafiliselt - kindel punkt nõudluskõveral. Liikumist piki nõudluskõverat põhjustab sellesama kauba hinna muutus kõikide teiste tegurite samaks jäämisel 2. hind - väärtuse rahaline väljendus.
Gantt diagrammis on jälgitav etapiline edasiliikumine tehtavates töödes ajas ja järjestuses. Tööde algus ja lõpule jõudmine on diagrammis näha kuupäevaliselt(s.o 01.detsember – 17.detsember).
Gaseeritud vesi ehk karboniseeritud vesi (nn "mulliga vesi") on vesi, milles on lahustatud süsinikdioksiidi ning saadud niimoodi kihisev vesi, mis on suurema jao karastusjookide peamiseks komponendiks.

Gentrifikatsioon on linnalise keskkonna uuenemine ja ülesehitamine, mis toimub, kui jõukamad keskklassi elanikud kolivad allakäinud piirkondadesse, tõrjudes välja sealseid alamklassi elanikke.
Gantti diagrammid on aksepteeritavad ja olulised juhtimisvahendid ka tänapäeval, see annab graafilise ajakava planeerimise, kontrolli tehtud töö suhtes ning näitab edusamme projekti etappides.
Garantiimärk – eri isikute kaupu või teenuseid tähistav märk nende kaupade või teenuste ühise omaduse, geograafilise päritolu, tootmisviisi või muu ühistunnuse garanteerimiseks.

Geograafiline dualism – selle korral võiivad tööjõu migratsioon, kapitali liikumine ja kaubandus lisaks mahajäänud regioonide arengu pidurdamisele aeglustada ka kogu riigi majanduskasvu.
Globaalmajandus on ümberkujunemas materiaalsete asjade tootmisest „väärtuse“ toomisele; sageli kasutataksegi sellise muutuse kirjeldamiseks väljendit nagu sümboliline majandus.
Grupi tunnused on väliselt hõlpsasti eristatavad, sest nad on seotud grupi suuruse, moodustamisviisi, kestuse ning liikmete sotsiaal-demograafilise tagapõhjaga ehk kompositsiooniga.

Globaliseerumise poolehoidjad on avaldanud arvamust, et transpordi- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arengu tagajärjel rahvusvaheliste ettevõtete võim järjest kasvab ning riikide võim kahaneb.
Giidiks on isa, kokaks on täditütar ning administrator ja koka abi tuleb leida kas ajalehe kuulutustest või cv-keskusest. Stardiperioon on kusagil aasta või poolteist.
Geograafiline dualismi - korral võivad tööjõu migratsioon,kapitali liikumine ja kaubandus lisaks mahajäänud regioonide arengu pidurdamisele aeglustada ka kogu riigi majanduskasvu.

Graafiliselt - kindel punkt nõud-luskõveral. Liikumist piki nõud- luskõverat põhjustab selle-sama kauba hinna muutus(cet.par.) kõikide teiste tegurite samaks jäädes.
Grupiliikmetel on spetsiifilised ülesanded, kuid neile lisanduvad tegevused, mis tagavad grupiliikmete pingutuste ühendamise, koordineerimise ja probleemide lahendamise.
Gmo ehk geeniliselt muundatud organism on kunstlikult geenide muundamise teel loodud, parandatud või muudetud taimesortide, aga ka loomatõugude üldnimi.

Glükosiidid on taimedes sisalduvad orgaanilised ühendid, milles mingi monosahhariid (enamasti glükoos) või disahhariid on seotud mõne mittesuhkru molekuliga.
Geraniol – Peamine osa on roosiõli, palmarosa õli ja citronella õli. Esineb ka väikestes kogustes geraaniumi, sidrunit ja ka teisi eeterlike õlisid.
Gruusia on üle saanud kroonilisest energiapuudusest renoveerides vanu hüdroelektrijaamu ning tuues sisse uusi värskeid gaasivarusid Aserbaidžaanist.

Gaasitorusid on 21 446 km, vedela kütuse jaoks on torusid 59 km, õlitorusid on 6420 km. Helikopterite jaoks mõeldud lennujaamasid on Suurbritannias 11.
Graafikult on näha, et Islandi majandus on aastate lõikes olnud võrdlemisi ebastabiilne ja hüppeline, kui Kreeka SKT on säilitanud ühtlase taseme.
Galopeeriv inflatsioon - leiab aset, siis kui hinnad alustavad kahe või kolme numbrilist kursimuutust. Inimesed väldivad raha hoidmist, finantsturud närbuvad.

Garantii on müüja kirjalik lubadus selle kohta, mida ta teeb, kui toode on praak või ei tööta korralikult teatud aja jooksul pärast müüki.
Geomeetriliseks reaks nimetatakse rida, mille iga liikme ja temale eelneva liikme suhe q on konstantne: a2 a3 a4 a ' ' ' ... ' i ' ... ' q . a1 a2 a3 ai & 1
Geograafilisse piirkonda on efektiivsem: – Spetsialiseerunud varustajad/tugiettevõtted – Tööjõuturu koondumine – Teadmiste ja oskuste ülekandumine

Gini koefitsent on Rootsil 23 (Eestil 31.4), mis asetab ta ühiskonna tulude jaotuse kohaselt taaskord maailmas riikide edetabelis üsna etteotsa.
Globaalsed turud on kasvanud, ent samavõrd pole arenenud majanduslikud ja sotsiaalsed institutsioonid, mis tagaksid nende turguse tõrgeta arengu.
Gradientvektor on vektor funktsiooni määramispiirkonna mingis punktis, mille koordinaatideks on vastava osatuletise väärtused selles punktis.

Gentrifikatsiooniga on kaasnenud linnaosade renoveerimine – tööstuskvartal asendatakse elamukvartaliga jne. 32. Linnad kui äriteenindusklastrid.
Globaalne ebavõrdus - võtab arvesse ka riigisisest ebavõrdsust, on maailma suurenenud, tingitud riikidevahelisest ebavõrdsusest sellegipoolest.
Graafiliselt on esitatud üldtulemused (15-74 a. elanikkond ning eraldi väljatooduna autojuhid, kes juhivad autot vähemalt kord kuus).

Garant – (garantii esindaja) vastavalt seadusele või lepingule on garantiikohustus seaduse järgselt seotud tolliseadustikuga.
Graafikult on selgelt näha, millistele eelistele enda äri võiks toetuda ning kus oleks veel konkurentidega võrreldes arenguruumi.
Gasellettevõtted – väga kiiresti kasvavad ettevõtted, üle 70% uutest töökohtadest tekib gasellides, kõrgete riskidega ettevõtted.

Glögiklaas - Glögi ei ole peenutsemine jook, vaid vahed enda ülessoojendamiseks, eriti talvel väljas olles nt. seltskonna sisene.
Garanteerimata limiit tähendab seda, et raha kasutamisele on seatud mingid tingimused, näiteks ette teatamine, kui pangal on vabu vahendeid.
Geomeetriliselt on hästi näha et tasakaalupunktist eemaldumine toob kaasa mõne ühiskonnaliikme lisatulu (hinnavaru) vähenemise.

Gmo - toiduaineid, kliima soojenemist, toitu kui strateegilist vara ja mõningaid olulisemaid fakte olukorrast maailmas.
Grupinormid on grupi poolt aktsepteeritud reeglid, mis on kokkuleppelised (kirjutamata reeglid) mis määravad ära sobilikud:
Gini koefitsient on null, kui kõigi leibkondade väljaminekud on võrdsed ja 1, kui kõik väljaminekud on teinud üks leibkond.

Geograafiline lähenemine – reklaam suunatakse just selle maa kasutajale, kes on hetkel lehel, praegusel hetkel on see levinuim moodus.
Garanteeritud limiit tähendab seda, et limiidi piires võib klient vahendeid piiramatult kasutada ilma täiendavate kokkulepeteta.
Geograafilised koordinaadid on 54 00 N ja 2 00 W. Kuna 0- meridiaan läbib Londonit, asub Suurbritannia nii ida- kui ka läänepoolkeral.

Globaalne tootmine – Rahvusvaheline ettevõtte omab välisfiliaale, kus on odavam toota kauba osi, kui seda oleks ühes kohas.
Graafiku konstrueerimiseks on meil vaja saadud võrrandist avaldada (ehk ilmutada) suurus y : 2y ' 40&4 x | :2 40 4 y ' & x ' 20&2x 2 2
Geograafiline laienemine - ettevõte laiendab oma senisel tegevusalal tegevust riigi teistesse piirkondadesse või välisriikidesse.

Gordoni meetod - asjale vaatamine kõikide asjaosaliste silmade läbi- kliendid ja partnerid, konkurendid, firmatöötajad
Grupinormid - teatud reeglid antud olukorras ja antud tingimustes sobivaks käitumiseks- >kooskõlas eesmärkidega.
Gaasivaru on 1,9 triljonit m3. 81% elektrienergiast toodeti soojuselektrijaamades ja 19% hüdroelektrijaamades.

Graafikult on näha, et 2009 aastaks oli inflatsioonimäär peaaegu neljakordistunud võrreldes 2005 aastaga. 10
Garantii – kolmas isik võtab endale kellegi maksukohustuse, kui viimane ei suuda või ei taha seda täita.
Gruusia on teinud selge otsuse pöörata end idast läände ning tegutseb selles sihis täie kindlusega.

Garantii on üks levinumaid riskimaandamise viise nii riigisiseses kui ka rahvusvahelises äritegevuses.
Geomeetriline keskmine - Ruutkeskmine - n Standardhälve – ruutkeskmine hälve, mis on hajuvuse statistiline mõõt.
Globaalne riskiühiskond – rahvusriikide suutmatus kontrollida kõiki protsesse, ebakindluse ja riski poliitmajandus.

Graafiks nimetatakse figuuri, mis koosneb punktidest-tippudest, mis on omavahel ühendatud lõikudega.
Globaliseeruvas maailmas on üha rohkem välissuhtlusega seotud ettevõtteid, kus hea võõrkeelte oskus on hinnas.
Graafilises mudelis on optimaalne tarbimiskomplekt eelarvejoone ja sissetuleku-tarbimiskõvera lõikepunktis.

Globaaldebattide koolkonnad – skeptikud – majanduse regionaliseerumine; rahvusriikide valitsuste rolli tähtsus.
Globaliseerunud internetiajastul on võime lühikese aja jooksul saada ülevaade huvi pakkuvast tootest terves maailmas.
Globaliseerumis - ja kapitalismivastased rühmitused; sh rohelised, populistid, sotsid, kommunistid ja

Graafiline - seisneb oletuste(eelduste) tegemises tingimuste kohta, milles antud teooria kehtib.
Grill - ribid: American BBQ grill-ribi, American grillribi, Mustikamarinaadis ribi, Rakvere
Grill - lihad: Eesti Rahwa grill-liha, Kaukaasia grill-liha, Keefirimarinaadis grill-liha,

Graafiline kirjeldusviis – kahemuutuja- hinna ja koguse- sesost kujutatakse kahemõõtmelises teljestikus.
Grupi suurus on väga varieeruv tunnus, töövõime seisukohalt loetakse parimaks liikmete arvu
Globaliseerumise mõiste - Kogu maailma haarav majandus-, kultuuri-, haridusalaste jm sidemete laienemine.

Galopeeriv inflatsioon - leiab aset, siis kui hinnad alustavad kahe või kolme numbrilist kursimuutust.
Gripp on väga nakkav viirushaigus, mis saavutab talvekuudel sageli epideemia ulatuse.
Gasellettevõtted – väga kiiresti kasvavad ettevõtted (annavad ca 70% uutest töökohtadest)

Graafikult on näha, et hinna tõustes suureneb ka müügiks pakutavate jäätiste kogus.
Generatsioon on motiveeritud eelkõige võimalusest ennast väljendada ja teha karjääri.
Graafiliselt on keskpanga tegevuse mõju inflatsiooni takistamisel kujutatud joonisel 17.

Gordon - Lintner – “varblane-peos”-teooria (“bird-in-the-hand” argument)
Graafikult on näha, kuidas hind teeb madalamaid tippe ja madalamaid põhjasid (joonis
Graafiliselt on see seos määratud elastsus mõõdab kui palju nõudluskõvera kaldega.

Genereerimisel - kui palju müügitulu saadi põhivarasse investeeritud iga krooni kohta.
Grundtvig on rohkem kasvataja ja tegelike ülesannete mees kui ükski romantikuist.
Glasuurialune maal - glasuurialuste värvidega glasuurimata keraamilistele toodetele tehtud

Grupiks – raamatupidamise kuluarvestus ja juhtimisinfoks vajalik kuluarvestus.
Globaaltasand – peavad tagama ettevõttele turupositsiooni globaalses konkurentsis.
Gruusial on mõõdetav hüdroelektri võimekus, kasvav energia varude komponent.

Generalistjuht on näiteks minister, spetsialistjuht näiteks peakokk või Bill Gates
Gnosiofoobia - hirm teadmiste ees (ka epistemofoobia, vt sofo-, didaskaleinofoobia)
Graagikult on näha, et tööpuudus Kreekas on alati olnud suurem kui Islandil.

Gruppide puhul on tarvilik garantiikirja olemasolu, mis tõendab makse sooritamist.
Grogiklaas - on soodaveega segatud alkohoolsete jookide joomiseks(nt. Moijtto)
Gantt on lihtsam diagrammtehnika, projekti ajagraafikute põhitehnikaid.

Gümnaasiumiklassides on kasutatav summa suurem, kui seitsmendas ja üheksandas klassis.
Globaliseerumise mõjud - Globaliseerunud riigid arenevad kiiremini kui suletud riigid.
Grid - meetodiks. Tegemist on kõige levinuma eestvedamise mudeliga.

Glasuuripealne maal - glasuurpealsete värvidega ehk emailidega teostatud maaling.
Grupisisesed – tekib kahe või enama grupiliikme kokkupõrke tagajärjel.
Gut - Trükise PEFC- puit pärineb säästvalt majandatud metsast.

Georgetown - i professori Michael Czinkotaga, ühega raamatu autoritest.
Glasuur - keraamilisi tooteid kattev õhuke ning tihe klaasjas kiht.
Graafik on üldjuhul kõver kumer koordinaatide alguspunkti suhtes.

Grupis on neli liiget, seega sai hinnatud nelja erinevat üritust.
Getty on öelnud: "Leidke oma erialal maailma parim spetsialist.
Geodeesia valdkonnas on tegutsetud alates ettevõtte asutamisest 1991. aastal.

Grupil on konkreetne juht ja ära on jagatud vastutusvaldkonnad.
Gefilus jogurtijook on parim näljapeletaja kui oled teel või Sul on kiire.
Graaf on määratud kahte liiki sümbolitega: tipud ja kaared.

Globaalsel brändil on majanduslik eelis tootmise, tuntuse ja pakendi osas.
Graafikult on visuaalselt näha tööoperatsioonide ajalist kulgu.
Gini indeks - mõõdetakse ebavõrdsuse määra phiskonnas 1) riik

Gazpacho – külm tomatisupp Graavi lõhe – õrn soolalõhe
Geotermaalenergia – maa siseenergia Põhiliselt laamade äärealadel.
Graafik - peegeldab piltlikult muutujate omavahelisi seoseid.

Grogiklaas on soodaveega segatud alkohoolsete jookide joomiseks.
Gratineerima - hauderooga ahjus pruunistumiseni üle küpsetama
Gruusia on läbi ajaloo ebaõnnestunud maksude kogumises.

Gab org - i pideva ja ühtlase tegevuse, ka väliskeskk.
Garneer on kokteililisand, mis ei mõjuta selle maitset.
Graiciunias – mingisugusel tasandil pole juht enam tõhus.

Graafik on lubatud neil ise kokku leppida vabal soovil.
Giid – Giidi ja turismi vahel toimub teenindamine
Gold krediitkaardil on nii krediitkaart kui ka deebetkaart ühes.

Grupeerimine - funktsioonide ja toote/sihtgrupi põhiselt.
Giffenikaup – kui hinda tõsta, siis ostetakse rohkem.
Gruppide kapitaliseeritus on viimastes kvartalites püsinud stabiilne.

Guan hanjing – kirjutas enamasti armastuskomöödiaid.
Guest satisfaction – Eesmärk – 100%-line kliendirahulolu.
G koordineerimine – allüksuste tegevuse kooskõlastamine.

Genofoobia - hirm seksi ees. (vt eroto-, koitofoobia)
Globaalne toot - mine on muutnud riikide eelisseisundeid.
Grill - liha, Punase veini marinaadis grill-liha

Geraskofoobia - hirm vananemise ees. (vt gerontofoobia)
Grupi normid on väga sügavalt omandanud, võib kaot.

Grotius - „isand“- diplomaatia põhimõtted
Gossen - Tarbimisest saadava rahulolu mõõt.
Grupi liikmetel on täielik vabadus otsuste tegemisel.

Garantii andmine on ühekülgsete kohustuste võtmine.
Graafiliselt kujutades on see kindel punkt nõudluskõveral.
Gathered input on the Guidelines from 31 companies.

Gini - indeks- baseerub Lorenzi kõveral.

Grade 51 - 75% of max - fair to good export
Grill - liha tomati-basiiliku marinaadis
Globaalses ühiskonnas on olemas üks universaalne keel.

Gotz - Kozierkiewicz, Skrzeszewska.

Gemini - projekti kosmoselaevadel.
Gantt diagramm – Tegevuste aja diagramm

Galett – küpsis Galluspähkel

Grokk – kuum alkohoolne jook
Gilette on selle toote pakkuja.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Galopeeriv – kiire tempoga inflatsioon; 3. hüperinflatsioon – inflatsioonimäär üle 50% kuus!
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto