Sõnu seletav sõnaraamat

Generaalstaadid – pr. k. les États Généraux [lezetaa žene´roo] – kolme seisuse (aadel + vaimulikud + muu rahvas) esindajate kogu, mida prantsuse kuningad kriisiaegadel kokku kutsusid; paraku on meie ajalooõpikutes kasutusel kohmakas laensõna; selle parem vaste olnuks ehk Seisuskogu (seisuskoda); ainsaks õigustuseks on ehk see, et sarnane seisuskoda käis koos ka Madalmaades (Staaten Generaal), kust see termin meie keelde on ka üle võetud.
Germaanlased on indoeurooplased, nende hõimkond jagunes kolmeks ida, lääne ja põhjagermaanlased. Peamine elulaad: liikuv, tegeleti küttimisega ja algelise põlluharimisega (alepõllundus), põhimõtteline võrdsus, tähtsamaid asju otsustati rahvakoosolekul, tähtis roll oli hõimupealikel (hertsog). Hiljem moodustavad hõimupealikud kuningale nõu andva seltskonna.
Gotthard kettler – oli Liivi ordumeister 1559–1562 ja Kuramaa hertsog 1562–1587, Sigismund II August – 1529. aastast Leedu suurvürst, sai Poola kuningaks 1548 hertsog Magnus – Taani kuningriigi prints, Saare-Lääne ja Kuramaa piiskop ning Liivimaa kuningas 1570–1577, Magnus oli Taani kuninga Christian III poeg ja kuningas Frederik II

Gorbatšovi võimuletulek – 1989. 2) EV iseseisvuse taastamine – 20. august 1991. 3) Vene vägede lahkumine Eestist – 31. august 1994. 4) Rahareform – 1992. 5) Eesti saab NATO liikmeks – 29. märtsist 2004. 6) Eesti saab EL-i liikmeks – 2004. 7) Praeguse põhiseaduse vastuvõtmine – 03.07.1992. Oska järjestada Eesti taasiseisvumisprotsessis toimunud sündmusi 4. Milliseid muudatusi tõi endaga kaasa Gorbatšovi võimuletulek (majanduses, välispoliitikas, ühiskondlikus elus, sisepoliitikas)? 1) Majandus.
Gallia – põhiliselt tänapäeva Prantsusmaa ala, mille piirideks olid: • Reini jõgi ja Alpid • Vahemeri ja Pürenee mäed • Atlandi ookean ja Põhjameri b. Gallia ajaloo 4 etappi: KELTIDE ROOMA MEROVINGIDE KAROLINGIDE GALLIA GALLIA GALLIA GALLIA Aeg Kuni 1. saj 1 saj kesk- 5. – 8. saj 8. – 10. saj. keskpaik eKr paik eKr – 3. saj pKr Valitsemise ∙ Gallialased – ∙ Rooma ∙ Frangi riigi ∙ Heristali Põhitõed 4 iseseisvat provints rajaja Pippini keltide ja ladina Chlodovech.
Generaalstaadid – 1614, seisuste esindus: vaimulikud, aadel, kolmas seisus (talupoegi polnud), eesmärk: regendi võimu vähendamine; vastuolud aadlike ja III seisuse vahel – III seisus tahtis fundamentaalseadusi, et aadel määratletaks kui sõjaline seisus, keda kasutatakse välissõdades, keelustada aadliliigad, lammutada nende kindlused, eesmärgiks kuningavõimu sõltumatus aadlist ja vaimulikest, generaalstaatide korrapärast kokkukutsumist; aadel nõudis õiguste laiendamist; kokku tulid 1789

Gerhard fink - Kes on kes antiikmütoloogias (lk.58) 5. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17146/rein_kaarina.pdf?sequence=1 (detsember 2013, lk 15) 6. Artur Cotterell, Rachel Storm - Maailma Mütoloogia entsüklopeedia (lk.21, 26, 27, 31) 7. Gordon Cheers, Margaret Olds - Maailma müüdid ja legendid (lk.42-43, 118) 8. http://et.wikipedia.org/wiki/Cheiron (detsember 2013) 9. http://teedelt.wordpress.com/2009/08/25/2006-kreeka-asklepiose-juures/ (detsember
Germaani ss - Soomuskorpus taandusid Narva suunas ning ülejäänud armee Pihkva suunas oli Narva suunas taanduvate vägede juhtimine armee staabist võimatu. Seepärast moodustati Narva suunas taanduvatest vägedest jalaväekindral Otto Sponheimeri juhtimisel "Sponheimeri Grupp". Vastavalt Sponheimeri päevakäsule 31. jaanuarist 1944 pidi Peipsi järvest Krivasoo külani kaitse sisse võtma LIV armeekorpus ja sealt edasi kuni Narva laheni III. Germaani Soomuskorpus.
Gaza tsoon on umbes 40 km pikkune ning 8...15 km laiune ala, mis piirneb Iisraeli, Egiptuse ja Vahemerega ning moodustab koos Jordani Läänekaldaga Palestiina omavalitsusega ala. Kuni 1967. aastani haldas seda Egiptus. Kuuepäevases sõjas hõivas Gaza tsooni Iisrael.

George brown – Liivimaa kindralkuberner, keskne tegelane uue Balti poliitika (asehalduskorra) läbiviimisel, tahtis kergendada talurahva olukorda ja arendada haridust. Andis 1765.a välja positiivsed määrused: 1) Talupoeg sai õiguse vallasvarale 2) Talupoeg võib maksude ülejäägi turustada 3) Koormisi piiratakse 4) Mõisniku kodukariõigust piiratakse Karl XII – Noor Rootsi kuningas Barclay de Tolly – Baltisaksa kindralkonna kõige silmapaistvam esindaja.
Glasnost või - maldas kõigest avalikult kõnelda ja vene ajakirjanduses arutleti aastail 1988–1989 elavalt venelaste rõhumise üle Nõukogude Liidus, mida justkui kinnitasid majandus- teadlaste arvutused liiduvabariikidevahelise kaubavahetuse ning väliskaubanduse saldo kohta maailmaturu hindades, mis summaarselt oli Venemaa suhtes ülejäägiga ligi 31 miljardit rubla, liiduvabariikidel, v.a Turkmeenia, oli aga bilanss negatiivne.
Geschichte - schweiz.ch/reformation-switzerland-calvin.html • http://www.scribd.com/doc/2452217/ajalugu-16-saj-sveitsi-protestantlik-liikumine • http://www.tlogical.net/biozwingli.htm • http://et.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Zwingli • http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Calvin • http://en.wikipedia.org/wiki/English_Reformation • http://www.boisestate.edu/courses/reformation/france/16thc.shtml

Green knight – duell) • Kohustused Jumala ees (Püha Graali legendid) • Kohustused naiste ees (Lancelot ja Guinever) Varauusaegne au ja duellid Aadliau demilitariseerumine • Noblesse de robe vs noblesse d’èpée • Õukondlik ideaal „honette homme“ – aus mees, pidi täitma peenet reeglite süsteemi, olema väga täpne ja hoolikas selles, kuidas kohtleb oma kaasaadlikke.
Gulag - i I näidislaager rajati Põhja-Vm-l, Valge mere Solovetsi saartele, kus oli juba vanadest aegadest paiknenud klooster, Põhja-Vm kõige suurem, nüüdseks oli suletud, mungad minema kihutatud, kogu kloostrikompleks kohandati pol vastaste kinni pidamiseks. Sinna hakati kõigepealt saatma pol kinnipeetuid, esialgu olid kinnipidamistingimused suhteliselt inimlikud.
Geruusia – vanemate nõukogu  Strateeg – väejuht (10) (30)  Bulee – nõukogu (500)  Efoorid (5)  Heloodid – maaorjad  Metoik – sisserännanud Ühiskonnakihid  Perioigid mittekodanikud  Spatriaadid – Sparta (enamus käsitöölised) kodanikud Asukoht  Lakoonika maakonnas  Atika  Peloponnesuse ps  Kesk-Kreeka  Lõuna-Kreeka

Generaalstaadid - >rahvuskogu(kolmanda seisuse poolt)->liitusid teised seisused->rahvuskogu kuulutamine Asustavaks koguks->bastille vallutamine(tagandati vanad ametnikud, kuninga absolutism oli lõppenud)-> „inimeste ja kodaniku õiguste deklaratsiooni“(tagas põhilised inimõigused, omand on püha ja puutumatu)->pärisorjuse, kirikukümnise, tsunftikorra ja seisuste
Gulag - ist kujunes tohutu monstrum, olid terved laagrite kompleksid ja piirkonnad, ühte piirkonda võis kuuluda mitukümmend üksteisest lahus seisnud laagrit jne. Suur Terror ei pannud tegelikult alust laienemisele, olulisem oli kulakluse kui klassi likvideerimine- need miljonid, kes kulaklust likvideerides välja saadeti, panid aluse GULag-i laienemisele.
Gild –  linnade kaupmehi ühendav organisatsioon Hansa Liit – on lepingu põhjal seotud linnadevaheline kokkulepe, et nad pidid  ühendama oma sõjaväed ja kindlustama kaubavooride korraliku kaitse. Koosolekud  toimusid Lüübekis. Liitu kuulusid 80 linna. Eesti linnadest olid Tartu, Tallinn, Pärnu ja 

Georges clemenceau – Prantsusmaa peaminister, Versailles’i lepingu üks läbiviija • Kemal Atatürk – Türgi president, riigi rajaja • Benito Mussolini – Fašištliku liikumise juht Itaalias, 1922 peaminister, 1925 diktaator • Josef Pilsudski – kindral, kes viis Poolas läbi sõjaväelise riigipöörde ,Aastatel 1926–1935 Poola diktaator.
Gladiaator – elukutselised võitlejad, kes pealtvaatajate meelelahutuseks võitlesid üksteisega ja metsloomadega, mõnikord elu ja surma peale.
Geneetika rajamine - on aidanud kaasa paljude haiguste rajamiseks 15. Mis oli sinu arvates 20. saj. algusele kõige iseloomulikum nähtus kirjanduse või kunsti vallas. Põhjenda ekspressionism, mis juugendliku estetismi ja suurejoonelise harmoonia asemel seadis esikohale autori isiklike, enamasti närviliste tundmuste ja elamuste väljendamise.

Gestapo – sala- ja julgeolekuteenistused saksamaal 7. Kes olid ja millega on ajalukku läinud need isikud: Franklin Delano Roosevelt – USA 32. president, lõi ’’New Deal’’ ja tõi maailma majanduslangusest välja Adolf Hitler – oli saksamaa poliitik/diktaator ja Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAP) juht.
Geenius - maokujuline kaitsevaim,igal perel, perekonna püsimine. Jumalad kreeka-rooma: zeus-jupiter,ares-mars,hera-juno,Neptunus- poseidon,pluto-hades,demeter-ceres,persephone-prosepina,athena- minerva,Apollon-apollo,artemis-diana,hermes-mercurius,aphrodite- venus,dionysos-bacchus,kronos-saturnus,bestia-vesta. Riik ja religioon.
Gulag - ülemaailma sunnitöölaagrite süsteem NKVD- riikliku julgeoleku, siseturvalisuse: korrakaitse-, elanikkonna poliitilise järelvalve-, massiterrori- kui ka luureorganisatsioon ja kinnipidamisasutuste valve ning majandusliku rakendamise eest vastutanud ametkond TŠEKAA-Punaste erakorraline komitee, mis juhtis terrorit.

Gaius octavianus – Samas selgus, et Caesar oli testamendiga lapsendanud ja oma peamiseks pärijaks kuulutanud õetütre poja, suhteliselt tagasihoidlikust plebeisuguvõsast pärit 19-aastase Gaius Octaviuse, kes nüüdsest sai tuntuks Gaius Julius Caesar Octavianuse nime all. Titus Livius – Ajaloolane, Livius kirjutas Rooma ajaloo.
Germain rahuleping – Austriaga 10.09.1919; Neuilly rahuleping – Bulgaariaga 27.11.1919; Trianon rahuleping – Ungariga 04.06,1920; Severes’i rahuleping – Türgiga 10.12.1920 -> viimane ei jõustunud). Rahulepingutega vähendati kaotatud riikide territooriumi ning pandi neile majanduslikke, poliitilisi ja sõjalisi kohustusi.
Georadar – saadab laineid maasse (Veibri kalmistu uurimine). Probleem on selles kuidas neid tagasi saabuvaid laineid ja nende poolt loodud kujutisi arvutis tõlgendada. Tehti katse – Tartu lähedal Veibris oli paar aastat varem leitud üks kiviaegne matus – suhteliselt pinna lähedal, mitme inimese katkendlikud luud.

George browne - Riia kindralkuberner(1783-92), Balti poliitika elluviija, püüdis reglementeerida kõiki eluvaldkondi, püüdis Eesti talurahva olukorda kergendada, samuti kooliharidust edendada Garlieb Merkel-Baltis kirjanik ja aktivist üks esimesi estofiile,kirjeldas oma raamatus1796talupoegade maj ja õigusliku seisundit.
Generaalstaadid ehk 1789 kogunes Prantsusmaal rahvaesinduskogu 2. 14. Juuli 1789 Bastilles’i vallutamine 3. Ei hukatud kuningat jakobiinide võimu ajal 4. Kontinentaalblokaad - , keelatud eks. Imp. 5. Rev. Õgib oma lapsi 6. 9. Nov 1799 napoloeni riigipööre,rev. lõpp 7. Direktooriumiaeg 8. Usurpaator,ise haaras võimu.
Georges clemenceau - Prantsusmaa peaminister, kes võttis osa Pariisi rahukonverentsist Mustafa Kemal- Türgi president, kes alustas koos rahvaga ülestõusu, et tühistada leping David Lloyd George- Suurbritannia peaminister, kes osales Pariisi rahukonverentsil Miklos Horthy- Ungari valitseja Josiff Stalin- NSV liidu liider

Gladiaatorid – mõõgavõitlejad, võitlesid omavahel, võeti üle etruskidelt, kes lasksid matuserituaalidel orjadel või surmamõistetutel elu ja surma peale võidelda, võitlused toimusid amfiteatrites; võideldi metsloomadega, omavahel; kahevõitlus, ühel kiiver, kilp, rinnakaitse, mõõk, teisel võrk ja terav
Gooti kirikul on vähem torne kui romaani kirikul, aga dekoor on rikkalikum, sest on palju skulptuure ja ehistornikesi.
Gladiaator – orjaseisuses või vaba elukutseline vüitleja, kes esines Vana-Roomas ppetud avalikel mängudel

Geffrye - museum.org.uk Victoria & Albert Museum (Inglismaa): www.vam.ac.uk/nal/guides/wallpapers/index.html Whitworth Gallery (Inglismaa): www.whitworth.manchester.ac.uk/ Musee Papier Peint Rixheim (Prantsusmaa): www.museepapierpeint.org Deutsches Tapeten Museum Kassel (Saksamaa): www.museum-kassel.de
Georgi žukov - Georgi Konstantinovitš Žukov (vene Георгий Константинович Жуков; 1. detsember 1896 Strelkovka – 18. juuni 1974 Moskva) oli Nõukogude riigitegelane ja väejuht, Nõukogude Liidu marssal, neljakordne Nõukogude Liidu kangelane, Mongoolia Rahvavabariigi kangelane.
Gerold dommermuth - Dudrich kirjutab temast vägagi ülevaatlikult ning põhjapanevalt järgmist: „ Ta ei ole enam „nooruk“ ja ei ole veel päris mees, tal on väga hea välimus, atleetlik kehaehitus, ta on sportlik, tervisest pakatav, iseteadlik, osavõtmatu, intensiivse ja pisut arrogantse silmavaatega.

George washington on sündinud 22. Veebruar 1732 (tollal kasutusel olnud Briti kalendri järgi 11. veebruar 1731.Oli ühendriikide esimene president pärast konstitutsiooni jõustumist aastatel 1789–1797. George Washington pärines Virginia jõuka plantaatori perekonnast, kuid jäi juba 11-aastaselt orvuks.
Groznõist - oli teine osa, varem oli esimese osa välja andnud, oli Stalinile väga meeldinud, teise osaga juhtus äpardus, suur juht leidis, et selles on Gerassimov Ivan Julma näidanud õigustamatult iseloomutu ja mitte otsustava tegelasena ja samuti ei andvat film õiget ettekujutust opritšninast.
Grenzstein – „Olevik“ 1870. aastal loeti „Kalevipoega“ EÜS 1884. aastal sini-must-valge lipu pühitsemine Otepää kirikus Villem Reiman - karskusseltside tegevus 1888.aastal rahvaluule suurkogumine – J.Hurt, „Vana kannel“ 1891. aastal I Eesti päevaleht „Postimees“ K.A.Herman

Gregorius vii – paavst 1073-1085, 1077 sundis keiser Heinrich IV Canossas tunnistama paavsti ülimuslikkust ja paluma kirikuvandest vabastamist • Paavsti üle ei saa keegi kohut mõista, ainult tema võib kohtuotsuseid muuta • Paavst võib tagandada keisreid, vürstid peavad suudlema paavsti
Germaanlased - Reini jõest itta, slaavlased-dnepri ja doonao vahele, baltlased-läti ja leetu.
Gooti kunst12 - 15saj. Arhitektuur: teravkaar, roidvõlv, tugikaar ja-piit, vähem torne, skulptuur- realistlik, figuurid pikemad ja saledamad; maalikunst-tahvelmaal, värvil virtraažidcanterbury Saja aastane sõda1337-1453. pr võtsid tagasi ingl poolt vallut alad, ingl jäi 1 ala- calais.

Genova konverents – tuldi kokku, et arutada mis edasi; saksat ja venet ei oodatud sinna;saksa ja vene jalutasid minema, sest tundsid et neid tõrjuti -> läksid Rapallosse ja tegid seal Rapallo lepingu  Äärmusliikumised  1919 Komintern – venelased moodustasid; komparteisid ühendav.
Generaalstaadid - seisuste esindused Notaablite Kogu - kuninga määratud isikute kitsas ring Pariisi parlament - kohtuasutused, mis pididkuninga antud seadusaktid registreerima gallikaani kirik - Pr rahvuslik kirik, mis allus Rooma paavstile, kuid korraldas siseelu iseseisvamalt kui teised
Germain - en-Laye) oli Prantsusmaa kuningas 1610. aastast kuni surmani, Henri IV ja tema teise abikaasa Maria de' Medici poeg, Austria Anna abikaasa, Louis XIV isa. Aastani 1614 valitses regendina tema ema, seejärel mõjutas Louis'd tema soosik Charles d´Albert, hertsog de Luynes.

Geenius – igal perel olev maokujuline kaitsevaim, edendas soojätkamist Pontifekside kolleegium – tähtsaim 16-liikmeline preestrite kolleegium Pontifex maximus – riigi ülempreester (suurim pontifex) Augurid – riigi poolt määratud preestrid, kes tegelesid ennustamisega
Gorbatšov - Fondi eelnimetatud dokumentide ja materjalide kogumikes on roh- kesti andmeid Balti küsimuse sagedase arutamise kohta kõige kõrgemates sfää- rides. See tänuväärne ja mastaapne materjal ootab põhjalikumat süvenemist ning kõrvutamist ajastu muude tõenditega.
Gregoriuse reformid – kiriku sisene uuendusliikumine, mille eesmärgiks oli vabastada kirik ilmaliku võimu mõju alt ning vähendada vaimulike ilmalikke huve, keelates eelkõige simoonia ja perekonnaelu. Taotleti ka distsipliini tugevdamist ja jumalateenistuse tähtsuse tõstmist.

Grupile ehk nn Eesti Julgeolekupolitseile ning selle juhile major Ain-Ervin Merele4. Laagri komandandiks määras a-E. Mere Aleksander Laagi5, komandandi adjutandiks Ralf Gerretsi6. Laagri valvemeeskond koosnes Saksa julgeolekupolitsei teenistusse asunud eestlastest.
Garlieb merkel – kirjeldas Liivimaa talupoegade majanduslikku ja õiguslikku seisundit 1796.a. Saksamaal ilmunud raamatus „Lätlased, eriti Liivimaal filosoofilise sajandi lõpul”, mille otsekohene ja avameelne käsitlus avaldas Euroopa lugejale sügavat mõju.
Geneetiline eksimus — tekke põhjus- tega ei saa kõike seletada3 . Juhul, kui mineviku abil olevikku mõista ei saa, siis milleks ajalugu üldse vaja on? Juhul, kui isegi üritada minevikusünd- muste abil olevikku seletada, siis on see potentsiaalne konflikti allikas.

Georgi orden – seda anti ainult ohvitseridele kangelastegude eest sõja ajal (IV astet anti kuni 1855. aastani ka 25-aastase teenistuse eest, aga siis kaotati selline autasu) ja oli olemas veel lihtsam, nn sõdurite Georgi, mis olemuselt kujutas enesest medalit.
Germaanlased - • tänapäeva sakslaste, inglaste ja skandinaavlaste esivanemad • elasid hõimudena • põlluharimine, karjakasvatus, raudesemed • roomlastega sõdinud ammusest ajast, enamasti lüüa saanud • Rooma riigi nõrgenedes alustasid rüüsteretki
Graafikud – mitmed maalikunstiga tegelevad kunstnikud tegelesid ka graafikaga - Kaljo Põllu (graafikaseerija „Kodalased“ sellest pilt „Päikesevaene“), Viive Tolli – töötas välja oma isikupärase stiili, tegi palju lasteraamatute graafikaid.

Gestapo - Riiklik salapolitsei 40.Hitleri välispoliitika: • Hakati valjult rääkima Versaillesä rahulepingu tühistamist • Seati sisse üldine väeteenistuskohustus • Loodi armee Wehrmacht • Mindi toetama kindral Francoti Hispaania kodusõjas
Gootika - on peamiselt arhitektuuristiil, kuid ka interjööri disainis on talle omased märkimisväärsed erisused võrreldes teiste stiilidega, omaenda ja mitte millegagi võrreldav nägu : hiiglaslikud aknad, värvilised vitraažid ja värviefektid.
Gustav klimt – väga väljapeetud, ehk ka kuulsaim juugendkunstnik, Viinis töötanud Gustav Klimt, kelle juugendarhitektuuri suurejoonelisi näiteid leidub kõigis Euroopa suuremates linnades eesotsas Pariisi, Viini ja Brüsseliga, sh Helsingis ja Riias.

Gandhi –  olulisim rahvajuht Indias, kes pooldas iseseisvuse saavutamist vägivallata.  Tema  eestvedamisel algas 1930. aastal allumatusekampaania (inglise kaupade boikot, alkoholi  mittetarvitamine, soolaretk mere äärde)
Gorbatšovi aeg ehk perestroika 1985-1991 1985. aastal Nõukogude Liidu juhiks saanud Mihhail Gorbatšov alustas 1987. aastal kriisis oleva riigi päästmiseks perestroika ja glasnosti kampaaniat, millega lubati inimestel kritiseerida ka kehtivat režiimi.
George washington – USA esimene president ning Kongressi ülemjuhataja Thomas Jefferson – Iseseisvusdeklaratsiooni autor ning Virginia advokaat Louis XVI – sai kodanikunimeks Louis Capet, Prantsusmaa kuningas, kellelt rvolutsiooni käigus võeti võim

Gustavo - Carolina pääses Põhjasõja käigus 1708. aastal toimunud Tartu elanikkonna küüditamisest. Pärnusse kolinud ülikool sai seal tööd jätkata 1710. aastani, mil ta suleti seoses linna kapituleerumisega Põhjasõjas Vene vägedele.
Gladiaatorite – elukutseliste orjadest mõõgavõitlejate võitlused: • Amfiteatrid – ringikujulised gladiaatorite areenid (suurim oli Colosseum 50 tuhande pealtvaatajaga). • Võitles elu ja surma peale – võidetu saatuse otsustas publik.
Gallia – põhiliselt tänapäeva Prantsusmaa ala, mille piirideks olid: Reini jõgi ja Alpid Vahemeri ja Pürenee mäed Atlandi ookean ja Põhjameri Gallia ajaloo 4 etappi: KELTIDE GALLIA ROOMA MEROVINGIDE KAROLINGIDE GALLIA GALLIA GALLIA

Gaiast on sündinud partenogeneetiliselt ehk ilma meheliku sekkumiseta Uranos (Taevas), Pontos (Meri) ja Oroi (Mäed). Uranos oli Gaia esmasündinu ja temast suurem. Uranos ümbritses Gaiat ning hõlmas oma lõpmatu haardega kogu kosmose.
George i – 1714. Hannoveri dünastia esimene esindaja Robert Walpole – peaminister, tema võimu ajal kindlustusid parlamentlikud traditsioonid Thomas Hobbes – inglise filosoof, kes väitis et kuningavõim pole jumalast, vaid rahvast.

Grigori romanov – Leningradi parteijuht 2. Viktor Grišin – Moskva parteijuht (alates 1967. a) 3. Mihhail Gorbatšov 1984. a 2. poolest alates hakkas KGB soosima Gorbatšovi, seetõttu oli tal väga hea informatsioon olukorrast riigis.
Georg dehio - kunstiajaloolane (üks pilt ta tööst ka wikipedias: Pontigny põhiplaan?)  Arnold Hasselblatt - kultuuriajaloolane, sh TÜ ajalugu, samuti toimetas ajalehti, nagu Bienemanngi, ka EW ajal vist tegutses, vb LW-s 11

Gerald brenan on öelnud oma teoses „Hispaania labürint” järgmist: „Normaalolukorras moodustuvad Hispaanias väikesed, üksteise suhtes vaenulikud või ükskõiksed vabariigid, mida hoiab koos lõdvalt seotud föderatsioon.
Gorbatšov – sai võimule 1985 o NSVL vajadus muutuste järele (lääneriikidest ollakse maas, kauba puudus) o 1985 Perestroika – sotsialistliku ühiskonna ümberkujutamine (eestis „uutmine“)  Võitlus alkoholismiga.
Gulag on ka üldiselt Nõukogude sunnitöölaagrite kohta kasutatav üldnimetus ja Gulag on üldmõistena saanud laiemalt tuntuks eelkõige pärast Aleksandr Solženitsõni teose "Gulagi arhipelaag" ilmumist 1973. aastal.

Gümnaasion – spordiväljak ja sinna juurde kuuluv pesemis ja riietusruum – “alastioleku koht”. Hiljem muutus tähtsaks hariduskeskuseks Hetäär – “kaaslanna”, vabade elukommetega kunstihuviline vallaline naine.
Gregooriuse laul on sajandeid kujunenud ja levinud suulise traditsioonina, vajamata noodikirja. Varakristlikul ajastul oli kristlastel võimalik üle võtta kreeklaste piisavalt täpne ja käepärane noodikiri, seda aga ei tehtud.
Gestapo - oli Saksamaa riigivõimu poliitiliste, ideoloogiliste ning rahvuspoliitika (kommunistid, juudid, homoseksuaalid, mustlased jne) vastaste genotsiidi, tapmise ning tegevuse kontrolli teostav salapolitsei aastatel

Gregorius suur - kloostri kord, misjonärid, kiriku laul (Gregoriuse laul) 7 sakramenti- kirikliku kombestikku kuuluvad tegevused-ristimine, leeritamine, laulatamine, viimne võidmine, piht, armulaud, vaimulikuks pühitsemine.
Gulag – vangilaagrite peavalitsus • Juhtis sunnitöölaagrite tegevust terves riigis • Laagrite põhimõte – tagada odav tööjõud rasketööstusele • Korraga võis vangilaagrites olla kuni 5% elanikkonnast
Gauss on olulise panuse andnud paljudesse teaduse valdkondadesse, sealhulgas arvuteooria, statistika, matemaatiline analüüs, diferentsiaalgeomeetria, geodeesia, geofüüsika, elektrostaatika, astronoomia ja optika.

Generaalstaadid - seisuste esinduskogu Prantsusmaal Asutav Kogu - pidi koostama Prantsusmaale põhiseaduse ja panema aluse uuele riigikorrale Inimese ja Kodaniku õiguse deklaratsioon - kõigile inimestele võrdõiguslikkus ja
Gondola 1508 – 1580), Michelangelo Roomas (arhitektuur, skulptuur, maal). Barokk: Reaktsioon renessanssile: kristluse rõhutamine, orienteerus prantsuse aristokraatlikule maitsele, juhindus klišeedest (kulunud väljend).
Geenius - igal perel olemasolev maokujuline kaitsevaim. Pontifekside kolleegium – 16st pontifeksist ehk preestrist koosnev rühmitus, mida juhtis pontifex maximus. Pontifex maximus – kõrgeim ülempreester riigis.

Glasnost – avalikustamispoliitika ja sõnavabaduse avardumine NSV Liidus 1980.aastate teisel poolel Uut moodi mõtlemine välispoliitikas – Poliitilise elu liberaliseerimine ja kontaktide tihendamine muu maailmaga.
George washington - oli Ameerika Ühendriikide esimene president pärast konstitutsiooni jõustumist aastatel 1789–1797.George Washington pärines Virginia jõuka plantaatori perekonnast, kuid jäi juba 11- aastaselt orvuks.
Gulag - ülemaailmne sunnitöölaagrite süsteem Laupua liikumine-rahvuslik-parempoolne, mis tekkis soomes vastukaaluks kommunistlikele erakondadele. Selle mõjul suruti kommunistid Soome poliitikaelust kõrvale.

Globaalprobleemid – ülemaailmsed probleemid, mille lahendamisest sõltub kogu inimkonna edasine käekäik gooti stiil – valitsev arhitektuuristiil Euroopas 13.-14. sajandil, kõige selgemaks tunnusjooneks on teravkaar
Gild - keskaegne ametiühendus -kaistes oma liikmete huve -korraldas seltsielu -pakkus vajadusel abi ja toetust -hoolitseti leskede ja orbude eest *Gildidest oli tähtsaim linna kaugkaupmehi ünedav Suurgild.
Gooti kirikud on sageli ohtrate raidkivikaunistustega, võib näha erinevaid ristikulehe,õite ja pungade motiive, rosette, väikesi ehitornikesi, muinasjutulisi koletisi ja loomulikult ka piiblitegelasi ja pühakuid.

Grenzstein – „Olevik“ • 1870.a loeti „Kalevipoega“ – EÜS (Eesti Üliõpilas Selts) • 1884.a lipu pühitsemine (5.juuni) • Villem Reiman – Kolga-Jaani kirikuõpetaja, karskusseltside tegevus.
Georges clemenceau – PR peaminister, kutsuti PR „tiigriks“. Esindas PR huve Pariisi Rahukonverentsil(SM peab kõige eest maksma ja nõrgenema), kuulus „suurde nelikusse“, mis otsustas rahulepingu tingimused.
Grünthal - Ridala. Vähemal määral on sellega seotud olnud ka Anton Hansen Tammsaare. Kaastöid tegid kunstnikud Nikolai Triik, Kristjan Raud ja Konrad Mägi, kelle kujundused illustreerivad väljaandeid.

George washington – (22. veebruar 1732 Fredricksburg, Virginia – 14. detsember 1799 Mount Vernon, Virginia) oli Ameerika Ühendriikide esimene president pärast konstitutsiooni jõustumist aastatel 1789–1797.
Graveerima piltkirjamärke – nn hieroglüüfkirja (sootuks erinevat Egiptuse hieroglüüfidest). Sujuva arengu tsivilisatsiooni suunas katkestas Mandri-Kreekat ja Anatoolia lääneosi tabanud langus 23. – 21. sajandil.
Gulag - vangilaagrite süsteem Siberi osas Ameerika õitseng- 1920a Ameerika majanduslik edu, laenud saadi suure % tagasi Westministeri statuut-dokument millega senised dominioonid said suveräänsuse.

Gümnaasion – spordiväljak ja pesemis- ning riietusruumid; sporditi alasti; meeste ja noorukite kogunemispaik, seal hakkasid tarkust jagama kuulsad õpetlased, mõni gümnaasion oli ühtlasi hariduskeskus
Gild – kaupmeeste või käsitööliste organisatsioon linnas ,,Gilgameš“ – muistne sumeri eepos kuningas Gilgamešist, kes oli pooljumal, poolinimene; arvatavasti vanim kirjandusteos maailmas
Gotthard kettler – oli Liivi ordumeister 1559– 1562 jaKuramaa hertsog 1562–1587. • Heinrich Stahl pani aluse eesti keele vanale ortograafiale, • Johan Skytte - oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane.

Genotsiid - inimeste massiline hävitamine nt küüditamine. 1915-17 viisid türklased massimõrva armeenlaste suhtes läbi, see on tänapäevalgi probleemiks, sest türgi ei tunnista seda genotsiidiks.
Gps - i kasutamine andis võimaluse maksimaalse efektiivsusega kavandada pealetungi: teati kus nad on ja kus vaenlased on. 23. veebruaril alustasid ameerika merejalaväelased rünnakut Kuveidile.
Galkins - isiksuse ja mina psy. Ei saanud phd. Hume, Titchener – “mina” pole võimalik vaadelda Calkins: inimene on teadlik minast, seega on “mina” olemas ja selle suhteid ning osasid saab

Gaia – Maa-ema, kes sünnitas kõigepealt Taeva (Uranos) ja koos said nad sajakäelised (hekatonheirid), kükloobid (‘sõõrsilmad’ – neil oli 1 ümmargune silm keset laupa) ja titaanid.
Gilgameš - on akkadi eepos, mis räägib Gilgameši, Sumeri poolmüütilise valitseja, kangelastegudest. Ka sumeritel olid lood Gilgamešist, kuid nad polnud sellisel kujul ühtseks eeposeks seotud.
George browne - Riia kindralkuberner, kellest sai keskne tegelane Katariina II Balti poliitika ellu viimisel. Püüdis eesti rahva olukorda kergendada (nn.positiivsed määrused), samuti kooliharidust

Gallid – keldi hõimud P-Itaalias gladiaatorid – ld k “mõõgavõitleja”, orjaseisuses või vaba elukutseline võitleja, kes esines Vana- Roomas peetud avalikel mängudel amfiteatrites
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Gild - käsitöötsunftide ühendus Gildid ja tsunftid kontrollisid tootmist, kehtestasid reegleid kvaliteedile, määrasid kindlaks hindu ja keelasid toota neil, kes tsunfti ei kuulunud.

George browne - Riia kindralkuberner(1783-92), Balti poliitika elluviija, püüdis reglementeerida kõiki eluvaldkondi, püüdis Eesti talurahva olukorda kergendada, samuti kooliharidust edendada
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- alla,juutide kiusamine,teisitimõtlejate vangistamine(ta suutis saksa majandust sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Gulag - ülemaaline sunnitöölaagrite süsteem ● NSDAP – Natsionaalsotsialistliku saksa töölispartei, kuhu koondusid maailmasöja tulemuste ja Weimari vabariigiga rahulolematud.

Gerdpärnu - Jaagupis. Keskkooli lõpetamise järel siirdus Kanter õppima Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgemasse Majanduskooli ärijuhtimise erialale ning sai diplomi 2001. aasta juunis.
Glasnost - 1985. aastal Nõukogude Liidus Mihhail Gorbatšovi poolt ellu kutsutud avalikustamispoliitika* Rahvasaadikute Kongress - Nõukogude Liidu viimane kõrgeim riigivõimu organ*
Gruppidesse ehk seisustesse. Usuti, et iga seisus oli tekkinud jumala kehaosadest. Preestrid ehks braahmanid olid tekkinud jumala suust kuna nende ülesandeks oli kuulutada jumala sõna.

Giljotiin – auväärne meditsiinidoktor Joseph Ignace Guillotin [gijo´tä(n)] ei ole giljotiini leiutaja, kuigi selle tapariista nimi on tuletatud tõepoolset tema perekonnanimest.
Grenzstein – arvas, et rahvuslik liikumine on ajalooline eksimus, seda ei tohiks toimuda, eestlastel kui väikerahval pole üksi tulevikku, peaks sulanduma tulevikurahva venelastega.
Gallipoli - 1915.a. üritasid inglased oma kontrolli alla saada Musta mere ja Vahemere vahelisi väinasid, saates selleks Dardanellide suudmes asuvale Gallipoli poolsaarele dessandi.

Gulag - Ülemaailmne Sunnitöölaagrite Süsteem.Siberis surid paljud ! Stalini jaoks kujunes GULAG oluliseks  vahendiks nõukogude rasketööstuse ülesehitamisel.
Gild - kutseorganistasioon ( võis olla ka usuline või poliitline) Kanuti gild- peamiselt sakslastest käsitöölistele Oleviste gild- peamiselt eestlastest käsitöölistele
Gladiaator – ladina k „mõõgavõitleja“; osalesid veristel võitlustel avalikel vaatemängudel, mida peeti selleks ehitatud amfiteatrites ja mis olid Roomas kõrges hinnas

Germaanlased - goodid(ida-ja lääne), burgundid, vandaalid, saksid, langobardid, frangid, anglid 3.Lääne-Rooma langes rahvasterändamise käigus, 476 viimase keisri kukutamine.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Gläve on pikavarreline relv, teravikud on igal pool (eesküljel, tagaküljel); kõrvalteravike funktsioon oli kindlasti löömine, aga ka pareerimine, kui teravik on kumer.

Geotsentriline maailmapilt – Ptolemaios – maa on universumi keskpunkt Heliotsentriline maaimapilt – Kopernik – maa tiirleb koos teiste planeetidega ümber päikese + ümber oma telje.
Giordano bruno – itaalia õpetlane • Uskus kindlalt, et Kopernikul oli õigus, teisalt aga väitis, et Päikesesüsteem pole kaugeltki ainus, vaid üks paljudest maailmadest.
Geruusia – suursuguste spartiaatide vanemate nõukogu viis efoori, kes kontrollisid kuningate jt ametnike tegevust lõplikud otsused võeti vastu spartiaatide koosolekud

Grigori rasputin – Venemaal moraali laostumise sümbol, “pühamees”, kelle erakordne mõju keisriperekonnale kahandas monarhia autoriteeti ka keisri ustavate toetajate seas.
Gulag - idesse sunnitööle (Stalin ühendas halva kasulikuga: pani vaenlased riigi heaks tööle). Pärast sõda oli NSVL saavutanud hea välispoliitilise positsiooni.
Giza püramiidid on kõige monumentaalsemad püramiidid, mis ehitati 26. sajandil eKr. Egiptuses oli väga väljaarenenud ehituskunst, mis tagas püramiidide ja templite ehitust.

Greenpeace – Nixon/ rahvusvaheline keskkonnakaitseorganisatsioon, mis loodi 1971. a Vancouveris Kanadas, võitlemaks Ameerika Ühendriikide tuumakatsetuste vastu Alaskas.
Galileo galilei - astroloog, alustas teleskoobi abil esimesena taevavaatlusi, rõhutas meelelisi kogemusi ja eksperimendi tähtsust, avastas vabalangemise seadused ja inertsi.
Gild – ametiorganisatsioon Kaupmehed moodustasid suurgildi (kristlik). Vallalisi kaupmehi ja kaupmeheselle ühendas Mustpeade Vennaskond (suured, vanad kaupmehed.

Glasnost – avalikustamine, mis pidi tähistama Kremli juhtide suuremat valmisolekut tõtt kuulata/rääkida. Tsensuuri lõdvendus peale 1986 Tšernobõli katastroofi.
Gaiast on sündinud partenogeneetiliselt ehk ilma meheliku sekkumiseta Uranos (Taevas), Pontos (Meri) ja Oroi (Mäed). Uranos oli Gaia esmasündinu ja temast suurem.
Georges clemenceau - c a)Suurbritannia peaminister, b)Saksamaa keiser, Nikolai II -f c)Prantsusmaa peaminister, d)USA president, W.Taft -d e)Soome kindralkuberner, f)Vene keiser

Germaanlased – Rooma keisririigist põhja pool Euroopa kesk- ja idaosas elanud rahvad; tänapäeva sakslaste, inglaste, hollandlaste ja Skandinaavia rahvaste esivanemad.
Gild - kaitsesid oma liikmete huve, korraldasid nende seltsielu ja pakkusid häda korral abi ja toetust Hansa Liit- hansa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.
Giordano bruno - loodusfilosoofia, astronoomia • Paracelsus- arstiteadus • Andreas Vesalius- anatoomia, tegi anatoomiaõpiku • Galileo Galilei- astronoomia, teleskoop.

George washington – oli iseseisvussõjas väejuht Thomas Jefferson – koostas iseseisvusdeklaratsiooni 3. 1789. a põhiseadusega presidentalismi ja föderalismi kujunemine:
Globaliseerumisvalmidust – maailmakodanikuks saamise soovi, sõpru, isikuvabadust, uuendusmeelsust, madalamalt rahvuskultuuri, sugulasi, traditsioone, erialatööd ja kohusetunnet.
Germain - en-Laye) oli Prantsusmaa kuningas 1610. aastast kuni surmani, Henri IV ja tema teise abikaasa Maria de' Medici poeg, Austria Anna abikaasa, Louis XIV isa.

Genotsiid on kuritegu, mis on suunatud mõne rahvusliku, etnilise, rassilise või religioosse rahvusgrupi vastu eesmärgiga see osaliselt või täielikult hävitada.
Gulag - i asumisele või tapeti paljud endised Lenini kaasmõtlejad ning oblastite ja rajoonide prateifunktsionärid, kes võisid kujutada ohtu Stalini võimule.
Gestapo - Hitleri võimu tugisambale SS’ile allunud riiklik salapolitsei, mis jälitas ja arreteeris teisitimõtlejad ning viis nad seejärel koonduslaagritesse

Gulag - üleliiduline vangilaagrite süsteem sotsialistlik realism-Sotsialistlik realism oli Stalini ajal Nõukogude Liidus ainus ametlikult lubatud kunstivool.
Göösid – madalmaade vabadusvõitlejad Hispaania vastu XVI saj. teisel poolel Võitmatu armaada – 1588. aastal Inglismaa poole purjetanud Hispaania laevastik.
Generaalstaadid – Seisuslik esinduskogu, kuigi generaalstaatidest ei kujunenud välja sellel perioodil tõelist parlamenti, aitasid nad kaasa keskvõimu tugevdamisele.

Generaalstaadid –  seisuste esinduskogu            | RAHVUSKOGU    III seisus            |  ASUTAV KOGU    III seisus + aadlikud
Gladiaator - orjaseisuses või vaba elukutseline võitleja, kes pealtvaatajate meelelahutuseks võitlesid üksteisega, metsloomadega, mõnikord elu ja surma peale.
Glasnost ehk avalikustamine. Selle all mõeldi infovabadust, teabe kättesaadavust kõigile, arvamuste vabadust ning 20.sajandi ajaloosündmuste ümberhindamist.

Galileo galilei – itaalia astronoom,kes arvas samuti, et Maa liigub ümber oma telje ja ümber Päikese.Ta suri pagenduses, kuid tal võimaldati uuringuid jätkata.
Garnisonid – jagatud väeosad, et neid paremini majutada ja toitlustada • Rõhutas aktiivse kaubandusbilansi tähtsust • Keelas importkangaste kasutamise.
Gaasisõda 44 - 45 -22 aprill 1915 kasutasid sakslase Ypreˇi juures kaasi esimest korda sakslased erilist edu ei saavutanud sellega -kasutusele tulid kaasimaskid

Generaalstaat - Prantsusmaal 1614 kokkukutsutud seisuste esindused Richelieu(suri 1642)- 1624 sai Prantsusmaa ministriks, keda võis lugeda tegelikuks valitsejaks
Generalstaatide ehk kolme seisuse esinduse kokkukutsumine Louis VI poolt Revolutsioon sai alguse 5.mail 1789. aastal Basteille[bastii] kindlus-vangla vallutamisega.
Gooti skulptuur – realismisuunaline areng, isikute portreed(harva), figuurid pikemad ja saledamad, tihedate voltidega rõivas mille alt võis paista ka kehavorme.

Gaige kaifang - majandusreformide ja avatud uste poliitika Üks välispoliitilisi prioriteete Hiina rahvusvahelise positsiooni tugevdamine ja suhete parandamine.
Galileo galilei – enda valmistatud pikksilmaga avastas Jupiteri kaaslased, järeldas, et ka Maa pöörleb ümber oma telje ning ühtlasi tiirleb ümber Päikese.
Generaalstaadid - kutsus kokku Philippe neljas, kelle oli vaja maksude kehtestamiseks alamate nõusolekut(esindatud kõik seisused:vaimulikud, aadlikud, linlased),

Goebbels on kirjutanud pärast seda, kui olid Katõnist taandunud, enda päevikusse (tõlkige ise, kui huvitab) "Unfortunately we have had to give up Katyn.
Göbdeli tepe - Türgis- oli suur pühamu, mis koosnes ringi kujulised moodustised plus katused, rituaalsetel eesmärkidel kultuurikeskus,hõimu suur pühamu.
Geruusia - muid juhtimisülesan deid täitev vanemate nõukogu (üle 60-aastased). Viis efoori kontrollisid kuningate ja teiste võimukandjate tegevust.

Globaliseeumine – rahandusarutused ja kaubandusfirmad kasvasid kokku, tööstus muutus järjest rahvusvahelisemaks Ühiskondlikd liikumised 20. sajandi algul
Glasnost – Avalikustamine, lõdvenes tsensuur, inimestel oli rohkem sõnaõigust, ajalehed olid olulised. Isegi õnnetusjuhtumid jõudsid lehtedesse.
Gleb lebedev – Väga oluline viikingite mõõkade uurija, Peterburi Ülikooli arheoloogiaprofessor ning tema oli viikingite üks põhiuurijaid Venemaal.

Genova konverents - 1922: NSVL, DE+lääne dem riigid;Majandus ja rahandusprobleemid;Lõpuks jõuavad DE ja NSV kokkuleppele, Rappallos sõlmiti DE-NSV leping
Gallia - põhiliselt tänapäeva Prantsusmaa ala, mille piirideks Reini jõigi ja Alpid, Vahemere ja Pürenee mäed, Atlandi ookean ja Põhjameri.
Generaalstaadid - üldine maaseisuste esinduskogu.(üle 150a polnud koos käinud). Kokku tuli 1200 saadikut, 1/4 aadlike, 1/4 vaimulikke, 1/2 kolmasseisus.

Gestapo - riiklik salapolitsei, allus SS-ile Aaria rass- saksa rahvus, mida hitler pidas teistes paremaks ja ta tahtis seda säilitada iga hinnaga.
Gestapo - oli Saksamaa riigisisene poliitiline politsei (salapolitsei) aastatel 1933–1945. 14. SS- Natside partei sõjaväestatud organisatsioon.
Gild – keskaegne ametiühendus kaitses oma liikmete huve korraldas seltsielu pakkus vajadusel abi ja toetust hoolitseti leskede ja orbude eest

Gladiaator - elukutseline võitleja, kes pealtvaatajate meelelahutuseks võitles teiste gladiaatorite või metsloomadega, mõnikord elu ja surma peale
Vote UP
-1
Vote DOWN
Generaalstaadid – Philippe Ilus nõudis prantsuse vaimulikelt maksude maksmist, paavst keelas selle ära. Oma rahvalt toetuse saamiseks kutsus Philippe 1302 kokku seisuste esinduse ehk generaalstaadid. Esimese seisuse moodustasid vaimulikud, teiseks olid aadlikud – ilmalikud feodaalid alates suurtest senjööridest ja lõpetades väikerüütlitega.
Gari ülestõus - aeg: 1956a. Põhjused: 1. erinevus Lääne-euroopa ja Ida-Euroopa aregus suurenes (Austria eeskuju). 2. VLO baaside rajamine Ungarisse.

Gild – kaupmeeste või käsitööliste tsunftide seisuslik ühing, mis kaitses oma liigmete õigusi ja eesõigusi , korraldas ühisüritusi.
Gilotiin - on masin, mis on mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks giljotineerimise ehk giljotiini abil pea maharaiumisega direktoorium,- valitsus
Glasnost – avalikustamine; perestroikale iseloomulik nähtus, mida iseloomustas tsensuuri nõrgenemine ja ühiskonna probleemide avalik arutelu.

Garlieb merkel – Liivimaa koduõpetaja, kes kirjutas 1796.a raamatu, milles esitatud otsekohene ja avameelne käsitlus Liivimaa talurahva olukorrast.
Genealoogia - Põhitegijaks Georges von Wrangell, kes toimetas asja nimega Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik Miitavis (Jelgava). 13
Gnoseoloogia — tunnetusteooria, filosoofia distsipliin, mis käsitleb tunne- tust ning selle võimalikkust, suhet reaalsusega, allikaid, meetodeid

Gladiaatorite võitlusi on peetud alates 264 aastast eKr. Esimesed võitlused Roomas peeti Forum Boariumil Marcus ja Decimus Brutuse vahel nende isa matustel.
Gorbatšov - NSVL president, kes püüdis laveerida reformimeelsete ja vanameelsete jõudude vahel, säilitades sotsialismi ja NSVL terviklikkus.
Goebbels - Saksamaa poliitik, üks Adolf Hitleri lähimaid kaastöölisi, üks natsionaalsotsialismi aja mõjukamaid ja tuntumaid poliitikuid.

Grant - Uniooni vägede armee juhataja sõja lõufaasis, vastu kolonel Lee’le lõunast. 1865 Virginia rahu- hukkus 620-700 tuhat inimest.
Gaollism on poliitiline filosoofia, mis on tuletatud de Gauelle’i vaadetest, kuid ei piidru ainult gollistlike parteide või Prantsusmaaga.
Guderianiga nõukogude - Saksa ühisparaadi Brestis Poola jagamise puhul, ütleb: "...Me sõlmisime sakslastega lepingu, kuid see ei tähenda meile midagi.

Geise - Rich kehtestab riigis troonijärgluse senioraadi printsiibil, mis asendab senise germaanlaste pärimiskorra: vana- pärib trooni.
Generaalstaadid – vaimulike, aadlike ja linnakodanike esinduskogu kesk- ja varauusaegsel Prantsusmaal Oranje Willem- Oranje prints, Nassau krahv.
Gnu project - 1984 Richard Stallmann – tasuta operatsioonsüsteem, kõik GNU produktsiooni saab kopeerida, saata teistele ning teha muutusi.

Granaadiheitja - ja 14. tankitõrjekompanii. 4. mail 1944 oli JR 200s 1973 eestlast ja 361 soomlast, viimastest 67 ohvitseri ja 165 allohvitseri.
Gümnaasion - spordiväljak ja sinna juurde kuuluv pesemis ja riietusruum – “alastioleku koht”. Hiljem muutus tähtsaks hariduskeskuseks
Gorlice - Positsioonisõja tõttu läänerindel pidid Saksa väejuhid oma plaane ümber tegema, 1915. Koondati peamised jõud idarindele.

Gorbatšov ida - Euroopa kommunistlikele riikidele võimaluse valida demokraatlikud valitsused ja 1991. aastal lagunes NSV Liit 15 vabariigiks.
Gierek – Poola kommunist, poliitik, riigijuht; kava majandusarengu kiirendamiseks ja tööstuse moderniseerimiseks Lääne laenudega
Gooti skulptuuridele on Nii ornament- kui figuraalsed kujutised olid iseloomulik figuuride eraldatus üksteisest, mis võimaldab neid stiliseeritud.

Georgi zukov - Tema juhtimisel purustati Jaapani vägi 1939 Halhin-Goli lahingus, 8. mai 1945 kirjutas alla Saksamaa kapitulatsiooniaktile.
Gotthard kettler - oli Liivi ordumeister 1559–1562 ja Kuramaa hertsog 1562–1587. Karl IX- 1604. aastal troonile pääsenud Rootsi kuningas.
Garlieb merkel - Baltisaksa kirjanik ja aktivist üks esimesi estofiile, kirjeldas oma raamatus1796 talupoegade maj ja õigusliku seisundit.

Gild - kaupmeeste/käsitööliste organisatsioon keskkajal(koosnes linna kodanikest),otsustas usuliste ja poliitiliste asjade üle
Geomeetria - Kuna egiptlased ehitasid palju templeid ja püramiide, oli neil vaja kolmnurga, ringi ja silindri ning püramiidi ruumala.
Gilgameš – Sumeri poolmüütiline valitseja, Gilgameši eepose nimikangelane (Sumeri kuningate loendi järgi linna Uruki valitseja)

Guzzanti sõnul on see "väljaspool mõistlikku kahtlust". Tõendid leiti hiljuti avanenud Saksa DV ja Bulgaaria salateenistuse arhiividest.
Geruusia – vanemate nõukogu 30 liiget 5 Efoori – kõrgemad riigiametnikud, kes kontrollisid kuningate ja teiste võimukandjate
G forselius - forseliuse seminar, kirikuõpetaja perest, hukkus 1688 • Anton Thor Helle- tõliks Eesti keelde esimese eesti piibli.

Gaddafi sisering on öelnud, et ta pidi jääma hoonete kõige alumisele korrusele, kuna ei suutnud ronida rohkem kui 35 sammu kõrgusele.
Genotsiidi mõistet on kasutatud ka armeenlaste tapmise kohta Türgis 1915. a, 1990. a-tel endises Jugoslaavias ja Rwandas toimunu suhtes jm.
Goodid - Idagermaani hõim, kes elas algusaegadel Wisła jõe suudmel ning asustas 2. sajandist Sküütiat, Daakiat ja Pannoniat

Gallid – Itaalia põhjaosas, Po jõe orus, ning teisel pool Alpe Prantsusmaal elav hõim (mõisted: Cisalpina ja Transalpina)
Gandhi ise on öelnud: "Ma pean oma religiooni tähtsamaks kui oma kodumaad, eelkõige olen ma hindu ja alles seejärel rahvuslane.
Gruppidesse - kui töönormid täideti, siis saadi toiduportsjon kätte, kui normid jäid täitmata, siis toiduportsjone vähendati.

Giordano bruno – itaalia õpetlane,ke oli Kopernikuga nõus,kuid samas arvas, et Päikesesüsteem pole ainust paljudest maailmadest.
Gulag – vangilaagrite süsteem Stalini surnukeha tõstetakse Mauseleumi (Moskvas vist) Lenini kõrvale, kust ta 1961 välja
Gameed – kivinikerdus ehk lüptika (2kihiline kivi, osa kõrgemast hele,alumine madal tume) Gameo klaas – kihiline klaas.

Germaanlased - Germaanlased olid Lõuna-Skandinaaviat ja Reini ning Visla vahelist Kesk- Euroopa ala asustanud indoeuroopa hõimud.
Georges clemencaeau - Prantsusmaa peaminister nõudis, et purustatud Saksamaa maksaks maailmasõja aastail tekitatud kõigi kahjude eest.
Gulag - vangilaagrite võrgustik, seda vajas Stalin NSVL käigushoidmiseks. Peamised ressursid suunati sõjatööstusesse.

Galileo galilei - (1564-1642) heliotsentriline maailmapilt (päike on kõige keskel) sellest sai alguse jumala eituse kiire areng.
Gap - system.org/~history/Biographies/Galileo.html http://et.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei http://www.google.ee
Geruusia - suursuguste spartiaatide vanemate nõukogu.Valiti viis efoori,kes kontrollisid kuningate ja sõjaväe tegevust.

Giacomo balla - Vaimustus modernsetest maalitehnikatest, püüdis oma maalidel jätta mulje liikumisest, helidest ja valgusest.
Giljotiin – masin, mis on mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks giljotineerimise ehk giljotiini abil pea maharaiumisega.
Glasnost –  ( vene k. ’avalikustamine’) Salastatuse vähendamine ühiskonnas ja sõnavabaduse  avardumine.

Gollist – nimetati Prantsusmaa presidendi Charles de Gauelle’i pooldajaid, keda peeti vastupanuliikumise kangemaseks.
Gorba ise on oma mälestustes öelnud, et tema üks suurimaid vigu oli see, et ei suutnud ette näha rahvusprobleemi teket.
Gutenberg - keskaja suurim kultuuri saavutuseks trükikunsti leiutamine( 1445) esimene trükitud teos Euroopas 1456 piibel.

Gutilaste aeg on poliitilise killustatuse aeg. U 2120 purustas Uruki valitseja Utukhegal gutilased ja ajas nad Sumerist välja.
Glasnost ehk avalikustamine, mis pidi tähistama Kremli juhtide senisest suuremat valmisolekut tõtt kuulata ja kõnelda.
Gorbatšovi abid on oma endisele tööandjale üldiselt lojaalsed ka praegu ja kriti- seerivad teda oma mälestustes mõõdukalt.

Generaalstaadid - vaimulike aadlite ja linnakodanike esindus koda kesk ja vara uusajal prantsusmaal Puritaan inglise kalvinist
Genova konverents – 1922. a. Seal otsiti lahendust I maailma sõjale järgnenud rahvusvahelise elu ja kaubandus probleemidele.
Gladiaatorid – olil vöimalus rikastuda ja end vabaks osta Perekond ja kasvatus Mehele kuuluv vöim üle terve perekonna.

Gennadi janajev - oli Nõukogude Liidu poliitik, asepresident 1990-1991. Lennart Meri Vaino Väljas Lagle Parek Tiit Madisson
Germaanlased on rahvaste tipp12 . Hegel ei kutsu- nud küll otsesõnu tapma, aga tema loogikas on selleks eeldused olemas.
Gioconda naeratus on seotud tema ootepõnevil piidleva pilguga: naeratus mõjub külgetõmbavalt, külm pilk eemaletõrjuvalt.

Glasnost – avalikustamine, s.t. hakati rääkima tõeselt riigi probleemidest, püüti rahvale mitte enam valetada.
Glasnost – avalikustamine, 1985. aastal Nõukogude Liidus Mihhail Gorbatšovi ellu kutsutud avalikustamispoliitika.
Generaalstaatide valimised – finantskriisi lahendamiseks ja rahva rahulolemattuse vaigistamiseks kutusti generaalstaadid taas kokku.

Gent - calvini usutunnistuse järgi elamise eeskuju, Genfis tehti palju humanistlike põhimõtete elluviimiseks.
Gallid – rahvas, kes elas Po jõe tasandikul Itaalias ja ka teisel pool Alpi mägesid, tänapäeva Prantsusmaal
Genova konverents – 1922. Konverents, kus otsiti lahendusi ilmasojajärgse rahvusvahelise elu ja kaubanduse probleemidele.

Gerrard winstanley - digerite liikumise juht, olid rahumeelsed; hakkasid üheskoos ja võrdselt elades harima jää k/t maid.
Gild - on keskaegne või keskajast pärinev kutseorganisatsioon, harvem usuline või poliitiline organisatsioon
Giza püramiidid on püramiidide grupp Giza platool Kairo linnast kagus.Püramiidide hulgas on Menkaura, Hafra ja Hufu Suur

Gentry - inglismaal on aadel maksustatud, kohanes uute nõudmistega ning sekkus majandustegevusse. (lambafarmid)
Geografike hyfegesis – leiutas koonilise kaardiprojektsiooni, algusmerdiaaniks Kanaari saarte (Õnnelikud saared) meridiaan.
Geto - linnaosa kus on sunnitud elama vähemusgrupid sotsiaalsetel, majanduslikel või õiguslikel põhjustel.

Giordano bruno – uskus Kopernikut ja väitis et Päikesesüsteem pole kaugeltki ainus vaid üks paljudest maailmadest.
Gallie arust on asju, millest aru saa- miseks sobib just jutustus kõige paremini, aga igatahes erineb see teadusest.
Groza plaan – algseks osaks koostöö Sks-ga,et hoida teda sõjas Eur riikidega + majanduslik ja sõjaline toetus.

Gulag – nn Glavnoje Upravlenije Lagerei – sunnitöölaagrite peavalitsus NL’s. Koosndulaagrite süsteem.
Geneetika areng – Eestis Tartus on geenipank . Tuuma energia kasutamine – Tuumarelvad ( neg ) , Tuumajaamad ( pos )
Glasnost - alates 1986. Aastast alguse saanud avalikustamine, sõnavabaduse laienemine, salastatuse vähenemine.

Gloria – valitseja eesmrägiks peaks olema riigilie suure kuulsuse ja au toomine, kaasneb riigi õitsenguga.
Georg forsten – oli uusaja rahvusvaheliste suhete, skandinavistika ja Lääne- Euroopa kultuuriajaloo spetsialist.
Gregorius suur – paavst, kes lisaks usuasjade korraldamisele tegeles ka poliitiliste ja majanduslike probleemidega.

Gaeli liiga - 19. sajandi lõpus Iirimaal tekkinud organisatsioon, mis võitles rahvuskultuuri säilitamise eest.
Gratia – patronaazhisuhted ja mõjukus – leida omale mõjukas heategija, kes aitab üles poole pürgida.
Generalplan ost - 16. juulil 1941 tutvustas Hitler riigi ja sõjaväe kõrgemale juhtkonnale tulevast idapoliitikat.

George stephenson - leiutas veduri, mis pani aluse raudteeliiklusele James Watt- konstrueeris universaalse aurumasina.
Giordano bruno - Itaalia õpetlane. Jumal ja loodus on üx. Vaidlustas põha kolmainsuse, hinge surematuse. Galileo
Glasnost suuren - das massiteabevahendite rolli ühiskonnas, juhatades ühtlasi sisse poliitilise liberaliseerimise.

Gulag - oli 1930. aastal loodud NKVD peavalitsus, mille alluvusse kuulusid vangilaagrid Nõukogude Liidus.
Generaalstaadid – seisuste kogu • Viimati oli kokku kutsutud 1614 • Eesmärk oli lahendada majanduslik kriis
George browne - iiri päritolu Riia kindralkuberner, kes sai Balti uue poliitika elluviimisel keskseks tegelaseks

Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Giuseppe mazzini – revolutsioonilis-demokraatlik suund – vabariik 1831 võitlusorganisatsioon “Noor-Itaalia”
Gleiwitzi vahejuhtum – (linn Saksa-Poola piiril) Hitleri poolt lavastatud juhtum, rt leida põhjus Poola ründamiseks.

Geneetika rajamine - kuna uute teaduste avastamine võimaldas inimesi kergemini ravida, sai teha erinevaid uuringuid.
Gümnaasion – „alastioleku koht“ * 1-2 üle keha heidetud riidelappi - spordiväljak ning sinna kuuluvad
Germani rahuleping - Rahuleping Austriaga Trianoni rahuleping- Rahuleping Ungariga Austriast sai iseseisev vabariik.

Greece - athens.com/ Hestia tähtsus Paljud hellenid palusid Hestial toitu õnnistada, kui lauda istuti.
Gulag –  Venemaal ulatuslik vangilaagrite süsteem. Sunnitöölaagrid. Kulakud, intelligendid.
Gavrilo princip - Bosnia äärmuslane, kes tappis 28. juunil 1914 Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi.

Genin - ninjad olid jaapani ühiskonna põhjakiht, keda vangi langemise korral piinati ja tükeldati.
Griphopitecus - üks esimesi inimahve Euroopas (asustusala Väike-Aasiast Türgini). Pole tänapäeva inimese
Geruusia ehk vanemate nõukogu koosne 30-st üle 60-aastased spartalasest, kes andsid kuningatele nõu.

Gottorpi - osa. See liidendati ametlikult Taaniga 1721. Muidu jäi kõik nii, nagu oli olnud enne sõja
Gaulle - Prantsuse kindral, kes moodustas Prantsusmaa vabastamise järel 1944. a. Ajutise Valitsuse.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.

Gilgameš – sumeri poolmüütiline Uruki valitseja, peamiselt tuntud omanimelise eepose kangelasena.
Gotthard kettler - oli Liivi ordumeister 1559–1562 ja Kuramaa hertsog 1562–1587, vallutas Rõngu linnuse.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.

Gild – jõukate kaupmeeste ühendus tsunft – käsitööliste ühendused 27. 16 saj. alguses.
Gulagi argipelaag – raamat, mis räägib NSVL vangilaagritest, autor kogus infot sadade kaasvangide käest.
Gorgias - ka olevat pole olemas, ainult taju on. tõde pole võimalik leida, sest inimesed tajuvad

Gestapo - oli saksamaa salapolitsei 1933.1945 • millised muudatused toimusid majanduse arengus,
Gokstadi laev – suurim viikingite laev, mis pärineb aastast 900. Suuremad linnad : Birka ja Sigtuna.
Generaalstaadid – vaimulike, aadlike ja linnakodanike esinduskogu kesk- ja varauusaegasel Prantsusmaal

Genius – mehe kaitsevaim • juno – naise kaitsevaim, soodustas abielu ja lastesünnitamist
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Gildid – kaitsesid liikmete huve, korraldasid seltsielu ja pakkusid abi ja toetust, kui vaja.

Gildid – kaupmeheeste ühing Tsunftid – linnakäsitööliste ametiühendused / kullassepad.
Guomindang on see sama jõud, kes tulevikus moodustab vastasleeri veel üsna eos olnud komparteiga.
Gurin - Loovi hinnanguil küüditati juunis 1941 Eestist Nõukogude Liitu umbes 350-400 juuti.

Giuseppe garibaldi – “Noor-Itaalia” tähtsaim juht Põgenik Lõuna-Ameerikas Asutas Itaalia Leegioni
Gotthard kettler - oli Liivi ordumeister 1559–1562 ja Kuramaa hertsog 1562–1587 Liivi sõja alguses.
Gymnasium - õppeasutus 16-18 aastastele poistele, kus õpiti spordialasid, muusikad, kõnelemist

Gümnaasion – spordiväljak ja sinna juurde kuuluvad pesemis- ja riietumisruumid, kus olid alasti
Gorbatšov - Nõukogude Liidu president, kes püüdis mässulisi Balti liiduvabariike vaos hoida.
Gorbatšov 1985 - 1991 *1988 sai Gorbatšovist Presiidiumi ülem *1989 toimus rahvasaadikute kongress.

Gerontokraatia 1980 - 1985 1979. aasta lõpuks olid NSV Liidu kaua ameti solnud juhid jõudnud raugaikka.
Gerontokraatia – valitsejad olid oluliselt vanemad, kui enamik riigi täiskasvanud elanikkonnast.
Geruusia - 30 liikmeline vanemate nõukogu lakooniline kõne - lühike, täpne ja selge kõne

Glasnost - avalikustamispoliitika ja sõnavabaduse avardumine NSV Liidus 1980. aastate teisel
Geenius – maokujuline kaitsevaim, kes edendas soojätkamist ja tagas perekonna püsimise.
George stephenson - 1814, aastal katsetati tema leiutatud vedurit, mis arendas kiirust 6,5 km tunnis.

Germaanlased – elasid Rooma riigist väljaspool Rein & Doonau – elasid nende tagustel aladel
Guarda - costaseid, kes aastatel 1713 – 1731 hõivasid keskmiselt 10 Briti laeva aastas.
Generaalstaadid – Condle nõudis regendilt seisuste esinduse e. generaalstaadide kokkukutsumist.

Gild - selts, vennaskond- kaupmeeste ja käsitööliste ametiühendus keskaja linnades.
Geenius - perekonna kaitsevaim Vana-Rooma religioonis,edendas soojätkamist ja elujõudu.
Gerontokraatia – valitsustegelased olid kõik väga vanad ning seega ka väga halva tervisega.

Gestapo – Suursaksa Riigi Julgeoleku Peaameti riigisisene poliitiline politsei aastatel
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gulag - Ülemaailmne sunnitöölaagrite süsteem, kus vvalitsesid ebainimlikud tingimused ja seal suri massiliselt vange, Stalini jaoks kujunes GULAG oluliseks vahendiks nõukogude rasketööstuse ülesehitamisel  Isikud: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Ernst Röhm, Heinrich Himmler,
Gailit on veel algaja, stiil abitu, kubiseb klizeelikest sümbolistlikest sümbolitest.

Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- itaalia taset majanduses ega kuskil mujal.
Goote – nn läänegoodid – asus Balkanile, kus neil puhkes konflikt Rooma riigiga.
Grenzteini näol on tegemist andeka ja tubli inimesega. Tegemist suhteliselt alalhoidliku lehega.

Gutenberg –  Euroopa trükikunsti leiutaja. Trükkis esimese raamatu – Piibli.
Geograafiliselt - ristiusk toodi läänest, see oli hea, sest see päästis meid venestamisest.
Gorbatšovi detsent - raliseerimise ja föderaliseerimise poliitika hävitas nõukogude unitarismi.

Gregorius vii – korraldas ümber poliitilise süsteemi, keisrid ja kuningad hakkasid alluma
Gavrilo princip – vandenõulasest üliõpilane, kes tappis 28. juunil 1914 Franz Ferdinandi.
Geomeetriline ornament – meander - (merelainet kujutav ornament). Keraamikat valmistati pöörleval

Grünthal - Ridala. Vähemal määral on sellega seotud olnud ka Anton Hansen Tammsaare.
Gaas - 22.04.15 võttis Sm kasutusele läänerindel gaasi- see oli täiesti uudne.
Gestapo – riiklik salapolitsei, mis allutati SS-le Majanduse riiklik reguleerimine.

Glasnost – ehk avalikustamine oli 1985. a Gorbatšovi poolt ellu kutsutud poliitika.
Georg dehio - põhiline Balti kunstiajaloo äss, põhilise osa elust tegutses Saksamaal.
Gild – käsitööliste ühing, tähtsaim linna kaaugkaupmehi ühendav Suurgild.

Gild - suurem käsitööliste organisat-sioon(Kanuti ja Oleviste gild, Toomgild).
Gavrilo principi - Serbia terroristliku salaorganisatsiooni liige, kes tappis F. Ferdinandi.
Gooti kunst12 - 15saj. Arhitektuur: teravkaar, roidvõlv, tugikaar ja-piit, vähem torne,

Gosplan – riiklik plaanikomitee, mis andis ka Balti riikidele viisaastaku plaane.
Gregorius suur – Esimene paavst, kes üritas oma ametikohta poliitiliselt ära kasutada.
Gulagi arhipelaag – vangilaargite saarestik, sest need olid kõikjal üle Nõukogude Liidu.

Georg simmel – uuris selle moodsa maailma arengukeskkonda, raamistikku ja väärtusi.
George browne – iiri päritolu Vene armee kindral ja riigitegelane, Katariina II aegne
Graafika alaliigid on raamatugraafika, karikatuur, kirjakunst, plakat, tarbe- ja vabagraafika

Gregorius 7 - mes(1073-1085)oli kõige olulisem ja mõjukam toonaste paavstide hulgas.
Gulag on ka üldiselt Nõukogude sunnitöölaagrite kohta kasutatav üldnimetus.
Gagaku on tüüpiline õukonnamuusika, mis toodi Hiinast Jaapanisse 8. sajandil.

Garlieb merkel – teose „Lätlased, eriti Liivimaal, filosoofilise aastaaja lõpul“
George browne - Riia kindralkuberner, keskne tegelane uue Balti poliitika elluviimisel.
Gladiaatorite mängud - orjad või surmamõistetud võitlesid elu ja surma peale amfiteatrites.

Glasnost – avalikustamine 1986 toimub nsvl tšernobolis tuumareaktori plahvatus.
Gorbatšovi õn - netuseks olid läänes võimul teistsugused liidrid kui 1950. aastatel.
Göösid - Madalmaade vabadusvõitlejad Hispaania vastu XVI sajandi teisel poolel.

Gaulle - Prantsusmaa eesotsas seisnud kindral, kes moodustas Ajutise Valitsuse.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- rahuajastu 1929-Usa majanduskriis.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.

Gooti arhitektuur on insenertehnilise väljakutse tulemus, kõrval kasutati ka ristvõlvi.
Gregorius suur - tegeles usuasjadele lisaks poliitiliste ja majanduslike probleemidega.
Gregorius vii - 1073-1085 Rooma paavst,kes võitles muutuste eest-Gregoriuse reformid.

Gregorius vii – Tema oli paavst ja ta rõhutas kiriku ja paavstivõimu sõltumatust.
Geneetiline ajalookirjutus — teadmisi saadakse nähtuste tekkest, kuidas arenes ja mida kujutas.
Germaanlased – Reini, Visla, Doonau ja Põhja- ja Läänemere vahele jääval alal

Gouvernements - Gymnasiumis zu dessen 350 jährigem Jubiläum am 6. Juni 1881, Reval
Graafika - trükkimise abil loodud 5.tarbekunst-kunstilise tähendusega tarbeese
Gregorius suur - paavst, tegeles lisaks ka poliitiliste ja majanduslike probleemidega.

Gröönimaa - Erik Punane Põhja-Ameerika- Left Eriksson Island ,põhjamere saared.
Gymnasion – „alastioleku koht“ . Sprdiväljak koos puhke- ja olmeruumidega.
Gümnaasion - (alastioleku koht) spordiväljak koos riietumis- ja pesemisruumidega.

Gümnaasion – spordiplats koos pesemis-, riietumis ja puhkeruumidega Vana-Kreekas
Galileo galilei – itaalia astronoom, kes langes inkvisitiooni tagakiusamise ohvriks.
Gigantomahhia – gigandid võitlesid olümplaste+Heraklese vastu; paisati maa alla.

Giovanni boccaccio – kuulsaim teos “Decameron”, kirjutatud katkujärgsetel aastatel
Gorbatšov – I NSV Liidu president, käis tippkohtumisel Reaganiga Reykjavikis.
Gaeli alamrühm — 4. saj e kr Ogami kirjasüsteemi abil kirjutatu, vana Iiri- keel.

Gaps - places in a text- require reader’s imagination, thinking ability.
Georges clemencaeau - nõudis,et purustatud Saksamaa maksaks kõik sõjas tekitatud kahju
Glossies - aluspesu ja selle imitatsioonid muutsid loomuliku figuuri ülimaks.

Gutenberg – leiutas trükikunsti, trükkis kõige esimese raamatu – Piibel.
Gümnaasiumid - muutusid 8 klassilisteks ning seal pandi õhku keeltele ja ajaloole
Germaanlastest maha - hõimud) rüüsteretkede piirkonda Kiievi jäetud ala Elbest idas.

Gestapo – lühend sõnadest Geheime Staatspolizei – riiklik salapolitsei
Gootide - roomlaste teineteisemõistmist takistasi ka relvastatud vastuolud.
Gulag - Laagrite Peavalitsus Nõukogude sunnitöölaagrite kohta kasutatav

Gavrilo princip - (25. juuli 1894 – 28. aprill 1918) oli Bosnia äärmuslane, kes
Geniaalsus on määratud avalduma, samamoodi nagu seeme on määratud idanema.
Geomeetria - ehitustöödeks vajalik teadmine Kirjanuds- „Sinuhe jutustus“

Grigori rasputin on Siberis sündinud väidetavalt ebainimlike võimetega ravitseja.
Gaasikambrid – maskeeritud duširuumideks, vee asemel tuli segistitest gaasi.
Gassendi - vaatluspõhine teadvus - monism - kõik mis liigub, eksisteerib.

Gild - Käsitöötsunftid moodustasid Väikegildi, kaupmehed Suurgildi.
Gladiaator – mõõgavõileja,kelle veriseid võitlusi roomlased armastasid.
Gorgias on tuntud nihilistlike väidete poolest: Mitte midagi pole olemas.

Galiitsias austria - Ungari-vastast pealetungi enne tähtaega, see toimus 4. juunil.
Gavilo princip - atendaadis põhisüüdlane; Ferdinand ja tema naine said surma.
Generaalstaadid ehk seisusliku esinduskogu, kes aitasid keskvõimu tugevdamisele.

Giljotiin – Mehaaniline tapariist, millega tapeti Louis Capet (Louis XVI)
Gümnaasion - spordiväljak ja sinna juurde kuuluv pesemis- ning riietusruum.
George washington - Virginia plantaator, kelles sai regulaararmee ülemjuhatajaks.

Gestapo - riiklik salapolitsei, mis allus SS-ile Nürnbergi kogunemised-
Gregorius xii - teostas kalendrireformi, mis on aluseks Gregoriuse kalendrile.
Gustav v - es esimese kroonitud riigipeana külastas 1929. aastal Eestit.

Galileo galilei - (1564-1642) ta oli itaalia astronoom, matemaatik ja füüsik.
Galliakased on 4 iseseisvat keltide hõimu . Juhtideks oli keldi preestrid.
Geenius - perekonna kaitsevaim Metseen- rikas kunsti ja kultuurisoosija

Geenius - kes edendas soojätkamist ja tagas selle perekonna püsimise.
Geront ehk „vanake“ - vähemalt 60.aastane mees ( eluaegne amet ).
Geruusia - üle 60 aastased liikmed, vanemate nõukogud juhtis ka riiki.

Gestapo - oli Saksamaa riigisisene poliitiline politsei (salapolitsei)
Gladiaator - orjaseisus v vaba elukutseline võitleja-avalikudel mängudel
Gori – 5. märts 1953 Moskva lähistel) oli Nõukogude Liidu juht.

Greif on koletis, kellel on lõvi keha ning kotka pea, samuti tiivad.
Gümnaasion – alasti olemise koht, spordiplats + riietus- ja puhkeruumid.
Galileo ettekääne – mis, nagu pärast selgus, vastas tõele – oli ebasoosiv.

Gladiaator – Ori, kes võitles amfiteatris, oli võimalus vabaks saada.
Gondola 1508 – 1580), Michelangelo Roomas (arhitektuur, skulptuur, maal).
Gulag - NSV liidu Siseasjade Rahvakomisarriaadi Laagride peavalitsus

Geomeetria – põhines peamiselt ehitustöödeks tarvilikel teadmistel.
Generaalstaadid – kesk- ja varauusaegne seisuslik esinduskogu Prantsusmaal
Geomeetria - Geomeetria on matemaatika haru, mis tegeleb ruumisuhetega.

Gild – kaupmeeste selts Käsitööliste töökojas töötasid :
Gregorius vii – eestlastel muinasaeg Vaimlik võim on ilmalikust suurem.
Generaalstaadid – seisuste esinduskogu, pidid kinnitama kuninga otsuseid.

Georgi žukov - 8. mai 1945 kirjutas alla Saksamaa kapitulatsiooniaktile.
Gilgameš on murtud murest sõbra kaotamise tõttu . Enkindu matused.
Gladiaatorid – mõõgavõitlejad, traditsioon võeti üle etruskitelt.

Gorgias – V saj. e. Kr. Sitsiilia saarel elanud tuntud kõnemees.
Geenius – maokujuline vaim, kees edeendss abielu ja soojäkamist
Geto – täielikult või peaaegu täielikult suletud linnaosa.

Gild – suurkaupmeeste ühendus (suurgild), tsunftide ühendus
Goethe 1749 - 1832 Iphigenia Taurises (1787), luulesari Rooma eleegiad
Graham bell - leiutab telefoni, aitab edastada infot pika vahemaa taha

Gulag - i asumisele või mõisteti mahalaskmisele ka kommuniste.
Gustave courbet - prantslane – 1819-1877 silmapaistev realismi esindaja.
Geenius – maokujuline abielu kaitsev ja soojätku edendav vaim.

Geenius - maokujuline kaitsevaim,igal perel, perekonna püsimine.
Gladiaatorite – elukutseliste orjadest mõõgavõitlejate võitlused:
Glasnost – avalikustamine ja saladuste vähendamine ühiskonnas.

Gracchus – reform, püüdsid taastada elujõulist talupoegkonda.
George washington on sündinud 22. veebruaril 1732. a. Virginia osariigis.
Gild - kaupmeeste või käsitööliste organisatsioon linnas.

Gilgameš on maailma vanim eepos ja tuntuim vanade idamaade eepos.
Gristeljö - generaalstaadid saatis laiali, hugenotid saatis laiali
Gulaag - töölaagrite süsteem Nõukogude Liidus ( nt: vangid)

Gulag - vangilaagrite võrgustik- majanduse käigushoidmiseks.
Gestaapo - salapolitsei, kellel oli info kõigi ja kõige kohta.
Gild - tsunftide katuseorganisatsioon, eesotsas oli odermann

Gild - kaupmeeste või käsitööliste kutseühing keskajal.
Gloss – märkused koodeksitele (õigustele), ääremärkus.
Guglielmo marconi - oli itaalia insener, keda peetakse raadio leiutajaks.

Gavrilo princip – 17- aastane serblane, kes tappis Franz Ferdinandi.
Gestaapo - salapolitsei.miks tekkisid maffiad- internatsionaal.
Gravitas - tõsius hoiak mis välistab igasuguse kergemeelsuse.

Gladiaatorid - mõõgavõitlejad, lasti orjadel surmani võidelda.
Gustavi ehk Põhjamaa Lõvi võidud tegid Rootsist suurriigi.
Georges washington – riiditegelane ja väejuht, USA esimene president

Germaanlus on meile vähemalt vallutades ikka ka andnud midagi.
Geruusia - 30-liikmeline vanemate nõukogu Sparta linnriigis.
Gestapo - agressiivne natsliku Saksamaa riiklik salapolitsei

Glasnost - avalikustamispoliitika ja sõnavabaduse avardamine
Globaalsed org - id on huvitatud sellest, et kõik sinna kuuluksid.
Gerilja – vabadusvõitlus pr ülevõimi vastu Hispaanias.

Gladiaator – osalesid veristel võistlustel vaatemängudel .
Göösid - olid Madalmaade vabadusvõitlejad Hispaania vastu
Garderoobist ehk jagasid ohtralt ka mitmesugust informatsiooni.

Geto – linnaosa, kus elavad ühest rahvusest inimesed
Glasnost – avalikustamispoliitika, lubati kritiseerimist.
Gooti – teravkaar,roidvõlv, tugipiidad ja tugikaared.

Gümnaasion - Spordiväljak, koos pesemis- ja riietusruumidega
Gümnasion - spordiväljak koos riietus- ja pesemisruumidega.
Gallia - tänapäeva Prantsusmaa, mille Caesar vallutas.

Geenius - maokujuline abielu kaitsja, soojätku edendaja.
Giovanni boccaccio – „Decameron”. Oli samuti Itaalia kirjanik.
Gotthard kettler – Viimane Ordu meister, sai Kuramaa hertsogiks.

Gotthard kettler - Liivi ordumeister 1559-1562 ja Kuramaa hertsog.
Granulatsioon – väikeste kuulikeste asetamine eseme pinnale.

Gümnaasiumid - kubermangulinnad 10-12 Piimakarja sünd Eestis.
Gallia – roomlaste nimetus gallide(keltide) asualale.
Geneetika ehk pärilikkuseõpetuse ja biotehnoloogia alal.

Generaalstaadid - vaimulike,aadlike ja linnakodanike esinduskogu
Geomeetria - ruumilisi kujundeid käsitlev matemaatika haru
Gild – sinna kuulusid ühe linna käsitöötsunftid

Gild – keskaegne usuline ja poliitiline kutseühing
Globaliseerus - riigid olid üksteisest üha enam sõltuvuses.
Gogoli jutustused on kogutud kogumitesse õhtuti Dikana lähistel.

Gorbatšov - peasekretär(1985-1989) hiljem NSVL president.
Galenos - 129 – umbes 200 Vana-Rooma arst ja anatoom.
Gild - suurem organisatsioon mis koosnes tsunftidest

Gilgameš – igavene elu Tähestik on pärit Foiniikiast
Globaal probleemid - inimtegevuse ja looduse vastuolude tagajärg.
Gotthard kettler – kuramaa hertsog Karl IX – Rootsi kuningas

Gustav ränk — Vana Eesti Rahvas ja kultuur — Stock 1949
Gümnaasiumid - asutati kubermangulinnades (saksa/ vene keel)
Galileo galilei - oli itaalia astronoom, filosoof ja füüsik.

Gallipoli poolsaar - inglaste Türgivastane dessant kukkus läbi.
Gaulle – Vabadusliikumise juht Pr, hiljem president
Geotsentriline - Maakeskne st. Maa on keskpunkt ja liikumatu.

Gerold dommermuth - Gudrich „Müüdid” 2. www.wikipedia.org
Gladiaator – mõõgavõitlja, esines avalikel mängudel
Gallikalism – kuninga võim on paavsti võimust suurem.

Gestapo – salapolitsei Saksamaal, millele allus SS.

Goal - to safeguard peace and stability in Europe.
Gran dolina – 800 000 a vanad luukillud ja tööriistad
Gulag – ülemaailmne sunnitöölaagrite süsteem.

Gulag - ülemaailmne sunnitöölaagrite süsteem.
Gennadi janajev – RESK’i esimees, NSVL’i asepresident.
Geomeetria - teati ehitustöödeks tarvilikke teadmisi.

Germaanlased – elasid Musta mere ja Skandinaavia vahel.
Gladiaatorid – elukutselised orjadest mõõgavõitlejad
Gümnastika – spordiharjutused. Keskne koht hariduses.

Gladiaatorid – võitlesid kas omavahel või loomadega.
Guevara legendil on ka tumedam pool, mis tihti varju jääb.
Gaius mucius - roomlane, kes läks etruskide laagrisse.

Gallia - Frangi riigi alad, praegune Prantsusmaa.
Geruusia - 30-liikmeline vanemate nõukogu Spartas.
Gestapo – riiklik salapolitsei, mis allus SSile.

Gild - käsitööliste ja ja kaupmeeste ühing.
Gild - kaupmeeste või tsunfide organisatsioon.
Giovanni boccaccio – 14. sajandil Itaalias elanud kirjanik.

Gladiaator - elukutseline võitleja Roma amfiteatris.
Gulag - Vangilaagrite süsteem Nõukogude Liidus
Geenius ehk maokujuline vaim, kes kaitses abielu.

Geomeetria – Geomeetriat oli vaja ehitustöödeks.
Gild - kaupmeeste või käsitööliste ühing.

Gilgameš on õnnetu, kuid lepib oma surelikkusega.
Guomindang - moodustati Guomindang ehk rahvuspartei.
Gild on vastastikuse abi ja toetuse ühendus.

Gild - suurem käsitööliste organisatsioon.
Graniidipangast sarkofaag on laiem, kui sissepääs hauakambrisse.
Gailit on isegi seda raamatut taga häbenenud.

Gallid - ühed esimestest rahvastest Itaalias.
Geograafilise asendiga - Rootsi Baltikumivalduste keskpunktis.
George browne - Iiri päristolu Riia kindralkuberner.

Germaani hõime - saksid, mis suudeti ka ristiusustada.
Geto - juutidele eralatud linnaosa piirkond.
Gerontide nõukogu – seal olid mehed üle 40. eluaasta.

Gild – tsunftide ühendus, n. Kanuti gild
Gulag - vangilaagrite võrgustik NSV Liidus.
Genotsiid – vägivald mingi inimrühma vastu.

Gild - kaupmeeste või tsunftide ühendus.
Gilgameš - mesopotaamia tuntuim kirjandusteos
Giljotiin - uudne tapamasin(pea võetakse maha)

Gordioni sõlm – needus, raiu sõlm lahti, julgus.
Guomindang - valitsus – Rahvuslik rahvapartei.
Generaalstaadid - seisuste esinduskogu Prantsusmaal.

Giza püramiidid on seitsme maailmaime seas esikohal.
Gulag - ist likvideeriti selle amnestiaga.
Gulagi arhipelaag - vangi ”saarestik” laagritele.

Geto on terve nädal olnud isoleeritud.
Gild – keskaegne ametiorganisatsioon
Gildid - kaupmehi ühendavad ühendused.

Gothard kettler - viimane Liivi ordu ordumeister.
Gratia – patronaazhisuhted ja mõjukus
AU
Gulag - n.liidu surmalaagrite süsteem.

Genotsiid – rahvuse teadlik hävitamine.
Gestapo - riiklik salapolitsei Saksamaal
Gestapo - Saksamaa riiklik salapolitsei.

Gigantomahhia - jumalate võitlus hiiglastega.
Giordano bruno – kinnitas Koperniku teooriat.
Goldmanis – patriootliku kõne pidamine.

Goodid lääne - Rooma keisri ja algas keskaeg.
Gramham bell - 1876. aastal leiutas telefoni.

Gramma – üleskirjutusradio - kiirgan
Gustav ränk — I TÜ etnograafia professor.

Göthe - inimeses pinged ja konfliktid.
Gümnastika – sport. kehalised harjutused.

Gild - kaitsesid oma liikmete huve.

Grünthal - Ridala, Petrarca, Montaigne.
Guru – Sanskriti keeles õpetaja.
Gröönimaa ida - Asulasse. VIIKINGITE LAEVAD

Gaia - maa, selle luuleline vorm.

Generaalstaadid - seisuste esinduskogu Prnts
Georgi – kollase-musta triibuline

Gulag - Koondus laagrite süsteem.
Gulag - vene vangilaagritesüsteem
Gaius gracchus – vend Tiberius Gracchus.

Geotsentriline – maakeskne maailmavaade.
Gild – kaupmeeste kutseühing.

Gladiaator – elukutseline võitleja.
Gulag – vangilaagrite süsteem.
Gustaviana - Tartu ülikooli uus nimi.

Gall - frenoloogia I üldistus.
Garibaldi - Itaalia vabadusvõitleja

Grapho – kirjutan rector - juht

Gendi - saabumine-ja-lahkumine/
Geomeetria - püramiidid ja templid.
George browne – Riia kindralkuberner.

Gestapo – riiklik salapolitsei.
Gilgamesh on allilma kohtumõistja.
Giuseppe verdi on kirjutanud 26 ooperit.

Gktšp - le Liidu päästmisega.
Georgius - Jüri – Karjakaitsja
Gid atoni - vastast kihutustööd.

Gild – kaupmeeste ühendus.
Gild – ametialane ühendus.

Gild – Kaupmeeste rühmitus
Goltz – poliitiline kindral.

Geruusia – Sparta võimu organ
Gestapo - Riiklik salapolitsei.

Gregoriuse koraal - 1häälne kirikulaul.
Gulgang - laagrite peavalitsus.

Gurin - Loov. Juudina Eestis.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gild –  kaupmeeste organisatsioon Oleviste gild – Tallinnas töötavad eestlastest käsitöölised Toom gild – toompeal tegutsevad eestlastest käsitöölised Kanuti gild – sakslastest käsitöölised

Vote UP
-1
Vote DOWN
Geruusia - 30-liikmeline vanemate nõukogu Sparta linnriigis 10.iseloomusta Spartalaste kasvatussüsteemi Oli riigi range kontrolli all ja peamine siht oli arendada sõjameheomadusu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gladiaator – orjaseisuses või vaba elukutseline võitleja, kes esines avalikel mängudel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Goelro - Venemaa elektrifitseerimise plaan, mis töötati välja Lenini käsul.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gorlice operatsioon - sakslased tungisid Riia- Daugavpils-Pinski jooneni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gildid - Suurim kangkaupmehi ühendav gild oli Suurgild.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Georg brown - Liiwimaa Kindral-Kuberner, kes esimesena püüdis talupoegade olukorda Katariina II ajal

Vote UP
-5
Vote DOWN
Gorbatšovi koduarest - RESK’i korraldus isoleerida Gorbatšov Krimmist
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto