Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Freud - i psühhoanaluutiline motivatsioonimudel lähtub instinktiivsetest tungidest ( seksuaal- voi surmatung), mis otsivad pingelahendust otseses voi kaudses vormis. Motivatsioon on oma olemuseslt konfliktne: alalteadlikud tungid juhinduvad naudinguprintsiibist. Satuvad vastuollu teadvusliku kontrolliga, mis lähtub reaalsuse printsiibist. 2.2. K.Lewin. sõnastas väljateooria ja muutis isiksusliku lahenemise katseliselt uuritavaks distsipliiniks.
Freud ise on väitnud, et tema filosoofia esindab uut „Koperniku revolutsiooni“. Just nagu Kopernik oli näidanud, et Maa ei ole universumi keskpunkt ning Darwin tõestanud, et inimene ei ole loomariigi isand ega käskija, vaid ainult üks osa sellest, nii väidab ka Freud olevat end tõestanud, et teadlik mõtlemine, või Mina, ei ole „oma majas peremees“, nagu on eeldanud ratsionalistid ja kartesiaanlikud filosoofid.
Freud – unenäod kaitsevad und, kuna enamus teadvustamata tunge on ebamoraalsed ja ei laseks magada Ludwig Strümpell – me ei oska unenägusid ajaliselt paigutada, küsimus, miks me nii palju mäletame Õppimise teooria – Jouvet – unes mängitakse läbi geneetiliselt sisestatud käitumismustreid, uued mälujäljed kinnistuvad

Freudi järgi on meeste põhiline soov seksida oma emaga ja ära tappa oma isa, samas aga ta tahab, et see kogemus oleks originaalne (teistele see pole lubatud). Tostojevski tappis oma isa või vähemalt arvas, et ta seda tegi, Freudil on õigus, sest me ei tea täpselt, kas ta seda tegi, kuid ta süüdistas alati ennast.
Freudi kohaselt on elujõud ajendatud JUNGI kohaselt on elus muudki peale seksuaalsusest ja aluseks olev alateadvus ei seksuaalsuse, mis on osa suuremast sisalda midagi peale tunnete ja kõiksusest, mis on aluseks isiksuse mõttekogemuste ning frustratsiooni, mis kujunemisel ja pidevale mõtte otsimisele.
Freud on mõjutanud mitte ainult 19. sajandi lõppu, vaid ka kogu 20. sajandit oma psühhoanalüüsiga. Freud tegeles inimese alateadvuse uurimisega, ta tõi esmakordselt esile, kui suur tähtsus on sellel inimese kujunemises ja käitumises – alateadvus on mootor, mis käivitab inimese teod.

Freudi kohaselt on eriti suur osa sellest seotud seksuaalsuse ja agressiivsusega, näiteks allasurutud vaen oma vanemate vastu, Elektra kompleks ehk tütre seksuaalne huvi isa vastu, eriti aga Oidipuse kompleks ehk lapse alateadlik seksuaalse taustaga kiindumus vastassoost vanemasse.
Freud – „süütundega kurjategijad” – inimesed, kes soovivad, et nad tabatakse ja et neid karistatakse, sest nad tunnevad end süüdlasena oma „normi eiramise soovi” pärast ja nad on veendunud, et vanglakaristus suudaks neid mingil määral ihast võõrutada.
Freud – lahendamata konfliktide mõju käitumisele; seksuaaltungi rõhutamine; psühhoseksuaalse arengu etapid ja fiksatsioon • Tunnusjoonte lähenemine (trait theories) – inimest saab iseloomustada stabiilsete tunnusjoonte kombinatsiooniga.

Freudi järgi on huumoril oluline koht psühholoogiliste asendus- e. substitutsioonimehhanismide hulgas, mille kaudu inimene teisendab oma sotsiaalselt vastuvõetamatud agressiivsed impulsid vastuvõetavateks ja saab need niimoodi välja elada.
Freudi arvates on kahte liiki teadvustamatust: selline, mis on võimeline teadvusesse jõudma ja selline teadvusest väljatõrjutud teadmine, mis iseenesest ja lihtsalt niisama pole võimeline teadvusesse jõudma.
Freudism – psühhoanalüüsi tuntuim variant, mille järgi on inimest ajendavaks jõuks tungid (määravaiks eluinstinkt, mis samastub põhiliselt suguinstinktiga ja surmainstinkt ehk hävitamise instinkt)

Freudi arvates on inimene sünnihetkel biseksuaalne, kuid see enamasti asendub monoseksuaalsusega (hetero, homo). Ühiskond piirab alati normide, käskude, keeldudega üksikisikute seksuaalsust.
Freud - (psühhoanalüüsi isa 1856 -1939) Psühhoanalüütiline lähenemine • Id, EGO, Superego • teadvuse 3 taset • kaitsemehhanismid • Freud`i psühhoseksuaalne arenemine
Freudi ennast on mõjutanud prantsuslane Charcót, kes demonstreeris, kuidas inimese mitteteaduslik psühholoogia mõjtab inimest ühel moel, aga inimene annab sellele eri tõlgendusi.

Freudi järgijad on leidnud, et enesekindlus, eneseväärtustamine ja inimene on endaga rahul, siis see on eelduseks heade suhete loomiseks (seal, kus olen võrdväärne partner, tegija).
Freudi teooria - inimese panevad käituma 2 tungi – sugutung ja surmatung (agressiivsustung- hävitav). Neid ei pooldata väga, kuna on kaasasündinud aga ka elu jooksul õpitud.
Freud - teadvustamatuse printsiip (Das Unbewusste)- kui suurt osa teadvusest on võimalik teadvustada- kõik mis on teadvuses, on võimalik tähelepanu pöörata.

Freudeism - tekkis 20.sajandi alguses, alusepanijaks austria psühhoterapeut Sigmund Freud(1856- 1939). Freudi järgi on inimest ajendavaks jõud tungid(instinktid):
Freud - alateadvus kujundab valdavalt isiksust, dünaamilisus, konflikt; lapseea seksuaalsus ja alateadlikud motiivid; psühhoseksuaalse arengu staadiumid
Freudism – Inimest ajendavaks jõuks on tungid (instinktid). Kaks peamist: eluinstinkt, mis samastub sugutungiga ja surmainstinkt ehk hävitamise instinkt.

Freudi teooriates on alateadvus inimese psüühika tähtsaim osa ja unenäod peegeldavad selles toimuvat ja näitavad inimese tõelisi soove ja tegude ajendeid.
Freudi käsitlus – inimest paneb tegutsema põhiliselt 2 instinkti (tungi), seksuaalinstinkt/loomistung, hävitav tung/agressiivsusinstinkt; soov hävitada.
Freudi järgi on seksuaalkäitumine sageli mudeliks kogu tema muule reageerimisviisile maailmas, seksuaalsus on keskne inimese käitumist mõjutav tegur.

Freud - me võime vaidlustada, kuna minapilt ei ole terviklik- teadlik paljudest mina tuuma asjadest ja in. tuum jääb in. kättesaamatuks.
Freudi isiksuseteooria – Psühhoanalüüsi kohaselt koosneb isiksus kolmest funktsionaalsest osast, Teisiti öeldes on inimesed kolm motiveerivat jõudu.
Freud on puidulõikeinstrumentide tarvis välja töötanud spetsiaalsed kõvasulami tüübid, mida valmistatakse Freud’i oma tehastes.

Freudi teoorias on agressiivsuse alged peidus alateadvuses. Adleri õpetusest tulenevalt võib agressiivsus olla võimutungi kaasnähtuseks.
Freudi põhiidee on see, et kultuur pidurdab inimese instinktide järgi elamist, kultuur takistab käituda nii, nagu instinktid käsivad.
Freud on rääkinud, et lapsed, kes on hästi ja turvaliselt hoitud on tulevikus ka enesekindlamad ning kohanevad kiiremini.

Freudi õpetus on peale psühholoogia ja psühhoteraapia mõjutanud ka kirjandust ja teisi kunste ning kogu 20. sajandi kultuuri.
Freud - Psühhoanalüüsi teooria kohaselt on enamik inimese käitumisest määratud psüühikasiseste jõudude poolt.
Freudi meelest on need mõlemad pidevalt omavahel segunenud- igas julmusaktis on enamasti ka mingi annus seksuaalsusrahulolu.

Freudistlik lähenemine - kõik meie unenäod või enamus neist on ,,sooviunenäod”, st. meie unenäod on meie alateadlikud soovid.
Freudi järgi on instinkti eesmärgiks organismis koguneva ärrituse taseme alandamine, mille tulemuseks on rahulolutunne.
Freudi tõlgendus – 4-/5aastasel poisslapsel saab ema tema ihade objektiks, isas näeb rivaali, allasurutud soov isa tappa.

Freud – inimese käitumist saab ära määrata kahe erineva instinkti järgi: seksuaal- ja agressiivsus tung.
Freud on valinud oma arenguteooria aluseks seksuaalsuse ehk seksuaaltungi kui ainsa inimest motiveeriva jõu
Freud - mäng võimaldab vabaneda hirmudest L. Peller- rollimängud- vabanemine hingelistest probleemidest.

Freud on öelnud: „Inimest juhivad hirm, nälg ja sugutung.“ Neid mõjutas ka pärilikkuse avastamine.
Freudi alateadvusteooria – lammutas arusaama inimesest, kui mõistuslikust ja oma tegusid reguleerida suutvast olendist.
Freudi järgi on imikul kogu keha erootiliselt erutuv, alles hiljem taandub see nauding üksnes suguelundeisse.

Freudistide determinismi ehk põhjuslikkuse, eeldades, et inimene on spontaanne, iseennast määratlev ja loov isiksus.
Freudi järgi - Inimene ripub suguelundite küljes!!! Arendas analüütilise psühholoogia suuna.
Freudi arvates on une sümbolite seas palju niisuguseid, mis tähendavad alati ühte ja sedasama.

Freudi järgi on inimesel kolm strukturaalset elementi: Miski (Id), Mina (Ego), Ülimina (Super-
Freud - alateadvusse surutud seksuaaltung; Alder- tung valitsemisele või allumisele.
Freud on loonud sümboliteooria ja sürrealistid püüavad seda muuta realistlikuks.

Freudi kohaselt on isiksuse keskmes see osa teadvusest, mida inimene endale ei teadvusta.
Freud - Austria psühhiaater ning psühhoanalüüsi teooria ja meetodi rajaja.
Freud — neuroosid — hüsteeria Jung — psühhoosid — (kinnis) ideed

Freud - vajaduste rahuldamine inimese jaoks on potentsiaalne vau allikas.
Freud – revolutsiooniline figuur; näitas, et meie mõistus ise ei ole
Freudistlik psühholoogia – Aadu Hint “Kuldne värav”, korduvad freudistlikud viited.

Freud – teadvustamatus (ID), eelteadvus (Ego), teadvus (Super-Ego)
Freud - jagab inimpsühhika kahte ossa, teadvus ja mitte teadvus.
Freudenthal - asutas soomerootsi partei, mis oli väga intellektuaalne.

Freud - seksuaalsus ei alga suguküpsusega,vaid sünnihetkest.
Freud on öelnud, et religioon võrdub lapsepõlve neuroosiga.
Freud - Inimesed püüavad ennast kaitsta ärevuse eest.

Freud - teadvuses represseeritud traumaatiline sündmus.
Freudil on selline arvamus, et naistel on peenise kadedus.
Freud - pani aluse psühholoogiale ning alateadvusele.

Freudistlik lähenemine – suletud uksed kirjeldavad mehe alateadvust.
Freudi meelest on need mõlemad pidevalt omavahel segunenud.

Freud on tõmmanud paralleele ühiskonna arenguga.
Freudi arvates on kõigil sisemine konflikt, ebanormaalsed.

Freudi arenguteooria – 1) Prelatentne periood (sünd - 6/7a)
Freudi arvates on sümbolitel enamasti kindel tähendus.
Freudki toetus - laiemalt, kogu alateadvust haaravatena.

Freud on öelnud, et oli oma ema lemmik laps.
Freudi põhitees - „soovide täitumine on iga unenäo
Freudi ideed on selles artiklis lahti kirjutatud.

Freud – Dream Symbols Freud: Criticisms
Freud - Vahel sigar ka on lihtsalt sigar.
Freudi järgi on unenägu allasurutud soov või

Freud – Marcuse kommenteeris seda.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun