Sõnu seletav sõnaraamat

Fck on MPa; 200 k 1 2,0 , d on mm-tes; d A sl l 0,02 ; bwd Asl on tõmbearmatuuri pind, mis ulatub vaadeldava lõike taha vähemalt (lbd + d) ula- tuses (vt joonis 6.5); bw on ristlõike minimaalne laius tõmbetsoonis (mm); cp = NEd / Ac < 0,2fcd (MPa); NEd on koormuse või eelpingestuse põhjustatud normaaljõud ristlõikes njuutonites (surve korral NEd > 0). Sunddeformatsioonide mõju normaaljõule NEd võib eira- ta; Ac on betoonristlõike pindala (mm²); VRd,c on njuutonites.
Fck - silindriline normsurvetugevus; fctk 0.05 - alumine normtõmbetugevus (95% tõenäosusega tagatud normtugevus); fctk 0.95 - betooni ülemine normtõmbetugevus (5% tõenäosusega tagatud normtugevus); Betooni arvutustugevused fcd = fck /γc, fctd 0.05 = fctk 0.05 /γc, fctd 0.95 = fctk 0.95 /γc, kus γc - betooni tugevuse osavarutegur:γc = 1,5. Armatuuri normtugevused fyk - normvoolavuspiir (normvoolavustugevus); ftk - normtõmbetugevus.
Fck on MPa; 200 k 1 2,0 , d on mm-tes; d l ly lz 0,02 ; ly , lzon nakkega tõmbeamatuurile vastavad armeerimistegurid suundades y ja z. ly ja lz tuleks arvutada kekmiste väärtustena, võttes plaadi laiuseks posti laiuse pluss 3d mõlemale poole; Eurokoodeks 2 soovitatav väärtus CRd,c jaoks on 0,18/ c; v min 0,035 k 3f ck ja k1 jaoks 0,15. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 109

Fvk0 — müüritise normnihketugevus vertikaalkoormuse puudumisel, fx — müüritise paindetugevus, fxd — müüritise arvutuspaindetugevus, fxk — müüritise normpaindetugevus, Materjalide omaduste arvutusväärtused Materjali või toote mingi omaduse arvutusväärtus leitakse valemiga Xd = Xk / γM, kusγM on materjali või toote omaduse osavarutegur, mis arvestab ebasoodsaid
Fritid on glasuurimassi kõrgtemperatuursel kuumutamisel saadud ja seejärel jahvatatud pulbrid, mis segatakse veega ja kantakse vesisuspensioonina toote pinnale, mille järel toode läbib kuivatusja sellele järgneva põletusprotsessi/5/ . 3.4.13.Tulekindel keraamika (Refractory bricks) Tulekindel on keraamika, millest valmistatud tooted püsivad sulamata ≥1580oC juures.
Fraktsiooniga 4 - 16 mm. Killustiku tugevusmargi määramiseks kasutatakse silindrit diameetriga 150 mm. Jooksvaks kontrolliks võib kasutada silindrit diameetriga 75 mm. Killustiku fraktsioon puistatakse 5 cm kõrguselt lahtikäiva põhjaga metallist silindrisse nii, et peale pindmise kihi tasandamist jääks see silindri servast 15 mm madalamale.

Fibroliit - puidu narmaslaastud+vesi ja mineraalained Tselluvill-(peenestatud makulatuur+antipüreenid)seob ja loovutab niiskust, raskestisüttiv, korduvkasutavus, ei takista hoone loomulikku õhuvahetust ja ei vaja kiledega ümbritsemist, nakkub kõigi teadaolevate materjalipindadega, täidab seinte ebatasasused, hea heli-ja mürasummutaja.
Flex - PLAADID HOMOGEENSE STRUKTUURIGA, HAPRAMAD, PALJU TÄITEAINEID SISALDAVAD PLAADID, SUUREMA KULUMISKINDLUSEGA, SUURUSEGA 25X25 KUNI 30X 30 CM, PAKSUSEGA 2...2,5 mm. KORKPLAADID MUSTRI ANNAB SELLELE PLAADILE NATURAALNE KORK, PEALISPINNAKS KAS VAHATATUD KORK VÕI KAITSEV KILEPIND (0.2...0,5 mm) KATTEMATERJALIDE TÜÜBID
Firma üldkuludeks on näiteks: • ettevõtte halduskulud (kontori ja juhtide palgakulu); • sotsiaalkulu; • peakontorikulu (koolitus, reklaam, esinduskulu) • tehnokulud (eelarvestamine, laomajandus, ettevõtlus- ja tehnoarenduskulu); • finantskulud (ettevõtte kindlustus, kapitali intressid, omaniku tulu, ettevõtte üldrisk).

Fassaadi puhul on nendeks kohtadeks kõik vihmaveetorud, veeplekid, varikatused jne. Välitreppide ja terrassipõrandate üleminek peab olema lahendatud nii, et vesi ei pääseks puitkonstruktsioonini. Varikatuste ühendused seintega peavad olema sellised, et vihma-ja lumesulamisevesi ei voolaks välisvoodri vahele.
Fsw - põikraua tugevus Tabel 2.2 Armatuuri Arvutuslik tugevus (armatuurvarras; lattraud vm.); (terase) tööskeem (Mpa) f sc - püstraua survetugevus; Klass A-1 Klass A-2 Asw - püstraua ristlõikepindala; Põikarmatuur fsw 150 150 t - ristlõike kõrgus.
Füüsilise all on mõeldud eelõige ilmastikutingimusi (külmumine, kuumus, tuul, vesi) ja keemilise all porsumist (reaktsioonid sooladega, mereveega, hapete ja leelistega). Lisaks tuleb veel arvestada betoonis olevate raudstruktuuridega, mis kipuvad roostetama.

Füüsikalised ohutegurid on müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus ja elektromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused,
Finantsanalüüs - Ettevõtte või ettevõtete grupi lähimineviku ja oleviku majandusliku seisundi uurimine, keskendades tähelepanu rahalistes näitajates väljendatud töötulemustele, et lahendada tekkinud probleeme või vältida nende tekkimist.
Fbz - 5.961538 Fbx 8.057692 5.42 Fax 8.057692 5.96 Faz 5.961538 4.01 4.41 Jõud Raamiosa BC N pikijõud 1 9.97 Fcx -1.942308 2 8.06 Fcz 12.03846 3 12.04 Q põikjõud (- pool on positiivne) 1 1.01 2 -5.96 3 12.04 4 -8.06 5 1.94 1 ül

Ficki seadus - seadus kirjeldab aine liikumist ning on rakendatav, et kirjeldada veeauru liikumist materjali poorides: gaasi difusioonivoog kehas on võrdeline gaasi kontsentratsioonide erinevusega kahel pool keha.
Fck - silindriline normsurvetugevus; fctk 0.05 - alumine normtõmbetugevus (95% tôenäosusega tagatud normtugevus); fctk 0.95 - betooni ülemine normtõmbetugevus (5% tõenäosusega tagatud normtugevus);
Fibergum hüdroisolatsioonisüsteem on läbinud põhjalikud katsetused erapooletutes Soome ja Rootsi Riiklikes Tehnilistes Uurimiskeskustes ning süsteemile on omistatud sertifikaat kasutamiseks märgade ruumide hüdroisoleerimiseks.

Fvk0 — nihketugevus survepingete puudumisel lõikepinnal (vastavalt EN 1052-3 või EN 1052-4) või lisaaineid ja lisandeid mittesisaldava põhimördi puhul tabelist 3.5 võetav väärtus; Märkus.
Floc - müüritise tugevus, mis arvestab müüritise laiemat kaasatöötamist; floc = ξf , kus A ξ= 3 < 2 (<1,2); on müüritise tugevdustegur; Aloc A = Aloc + kaasatöötav müüritise pind.
Füüsiline säilitamine tähendab üldjuhul objekti tehnilise korrasoleku (tehnohooldustööd) ja soovitud puhtusetaseme tagamist (heakorratööd), samuti parendamist nign kohandamist muutunud vajaduste järgi.

Fcm - Betooni nõutav surveugevus, N/mm2 RTs - Tsemendi aktiivsus (survetugevus), N/mm2 Ts / V - Tsement – vesitegur A – materjalide kvaliteeti iseloomustav empiiriline keofitsent
Fotovaatlus – seisneb tööprotsessi analüütilises vaatlemises, mille raames pannakse kirja tööd kirjeldavad olulisemad tegevused, selleks kasutatavad vahendid ja kulutatud aeg.
Floatklaas – sula klaasmass tõm välja jahutavatele valtsidele, siis sulatinale, kus vajuvad välja ebatasasused, saad klaaslint, mis lõigatakse või lihvitakse peegli jaoks.

Formaldehüüd on tööstuses laialt kasutatav kemikaal liimide ja pinnatöötlusainete valmistamisel. Seda esineb puitlaastplaatides, kihilistes materjalides, lakkides, tekstiilis,
Fraktsioon 8 - 16 mm Kogu proovi mass m=1 kg=1000 kg Plaatjate ja nõeljate terade mass mp=238,1 g Plaatjate ja nõeljate terade hulk proovis P=mp/m*100=238,1/1000*100=23,8%
Flants - ehk äärikühendustega ning pannakse kokku mitme-suguseid ajutisi konstruktsioone. Poltühendus võib olla kasutusel ka erinevate metallide ühendamisel.

Füüsiline lagunemine - Enamus poorseid materjale allub siiskusest tingitud liikumisele- paisumisele jakahanemisele. See võib põhjustada pragusid ja viimistluskihi koorumist.
Fassaadil on uued lauad paari aasta pärast selgesti näha isegi siis, kui nende profiil on esialgsega sarnane, sest värv ei püsi vanal ja uuel laual ühtemoodi.
Fbx - 10 4 10 Fa 5.961538 Fbz 12.03846 M Paindejõud Cosalfa 0.74 1 6.557692 Sinalfa 0.67 2 9.557692 Jõud1 4.41 3 16.11538 Jõud2 4.01 4 19.07705 5 7 2 ül

Fermideks nimetatakse sõrestikukujulisi kandekonstruktsioone, neid kasutatakse suure sildeavaga hoonetes katuse kanduritena, samuti sildade ja viaduktide puhul.
Fritid on glasuuride kuumutamisel saadud ja ära jahvatatud pulbrid, mis segatakse veega ja kantakse vesilahusena toote pinnale, kuivatatakse ja põletatakse.
Fub - poldi normatiivne tõmbetugevus A - poldi ristlõikepindala keermestamata osa A või keermestatud osa As. γM2 = 1.25 - poldi materjali osavarutegur

Funktsionaalne eluiga - ajavahemik, mille jooksul nii maa kui sellel paikneva ehitise kasutaja saab tegutseda ilma olulisi muudatusi tegemata ehitise kasutusotstarbes.
Flokk - ja samettapeedid- Luksuslikud sametpinnaga tapeedid, kus sametiste kiududega on moodustatud matile või metalselt läiklevale pinnale muster.
Fraktsioon 8 - 16 mm Silindrisse puistatud proovi mass M=352,4 g Kontrollsõela läbinud killustiku mass m1=294 g Muljumiskindlus Dp=294/352,4*100=83,4%

Fassaadi klaas ehk päiksekaisteklaas.Päikeseenergia poolt tekkiva siseruumi õhutemperatuuri tõus ning UV-kiirgus võib kahjustada ruumi interjööri.
Fps - tõkkele pealesõidu takistus ja arvutatakse: 2rh  h2 G1 - ühele rattale langev raskus, r - ratta raadius, h - tõkke kõrgus.
Fassaadplaadid - servapikkus on 200…500mm ja paksus 2…30mm. Neil plaatidel on tagumisel küljel väljaulatuv ribi, mis ulatub müüri sisse.

Ferriit - , martensiit- ning austeniit- Martensiit teras • Martensiit-terase Cr sisaldus on 12 – 18%. Teras on karastatav ning tugev.
Fikseeri - tud hinda, - uhikhindel pohinev leping tahendab kulutusi toomahtude mo6tmisel, - peatoovotja on huvitatud odavate alltoovotjate
Fasaadi - on gla-tud või glamata.Külma>25ts.Mosaiik:väga väikesed,serva pikkus20.50mm.Turust. enamasti kuni 1m2 suuruste vaipadena.

Floatklaas – värvitu/line, kasut aknad, fassaadid, peeglid Karastatud klaas – termiline: klaas kuum 650C jahut kiiresti suruõhuga.
Fvk0 - müüritise algnihketugevus; µ - müüritise hõõrdetegur ( ≈ 0,7); σ0 - garanteeritud vertikaalpinge ankrutasapinnas.
Fajanssplaatide paksus on 3…5mm, tavalisest savist plaatidel 5…7mm. Glasuuriga võib anda plaatidele igasuguse värvuse, sh ka kirjud plaadid.

Fibo plokkidel on avatud struktuur, mis nõuab müra isoleerimiseks, tule tõkestamiseks ja tuule- ja vihmakindlaks tegemiseks krohvimist.
Furgoonautodega on otstarbekas vedada selliseid veoseid, mis on tundlikud ilmasikunähtustele (vihm, lumi, tolm) või välistemperatuurile.
Fenoolftaleiiniga - happesusindikaator, mis aluselises lahuses on roosakaspunase värvusega, happelises või neutraalses lahuses värvusetu.

Filtreerimine - Geotekstiilide omadus võimaldada vedelikel vabal voolata risti läbi nende tasapinna, pidades kinni tahket osakesed.
Fajanssplaatide paksus on 3...5 mm, tavalisest savist plaatidel 5. ..7 mm. Glasuuriga võib anda plaatidele igasuguse värvuse, sh ka kirjud
Floatklaas – Lameklaasi valmistamine: sula klaasimass tõmmatakse vannist otse veega jahutatavatele valtsidele, kus ta jahtub.

Ftv - arvutuslik teljesuunaline tõmbejõud kandepiirseisundis Rtv - vaivundamendi arvutuskandevõime kandepiirseisundis.
Füüsiline vananemine – ehitise põhitarindite tugevuse, töökindluse ja agressiivsetele mõjudele vastupanu järk-järguline kahanemine
Fotol on näha kaks seinaosa vöötala, mis paiknevad lapiti ja nende peal olev serviti asetsev vahelaetalade vöötala.

F12 – alusmüür F12 A001(konkr. elementide tüüp) – projektikohane jaotus konkreetses projektis olev element.
Flex - liist (2700 mm) 18 jm 7 tk Kruvi samm servades 150/200, keskel 300; plaadile 76/62 kruvi Kokku 1140/930 kruvi
Funktsioonideks on energia säästmine, päikesekaitse, mürasummutus, turvalisus ja ohutus ning laialdased disanivõimalused.

F21 – üldehitustööd Panuseklassifikaator. Märatakse numbriga, millele lisanduvad täpsustavad lisanumbrid.
Fassaadi tellised - Fassaadis võib kasutada igasugust tellist, mis on piisavalt põletatud, et kanda normaalseid koormuseid.
Final report - Building of Tomorrow within the program on technologies for sustainable development, Spittal an der Drau.

Fsw on põikarmeerimise (-raua) tugevus, fsc on püstraua survetugevus, As2 on püstraua ristlõikepindala.
Füüsiline eluiga - ajavahemik mille jooksul ehitis konstruktiivselt eksisteerib. Kõige pikem eluea liik ehitise jaoks.
Floatklaas - on alustooteks tervele tööstusele, seda on võimalik töödelda paljudel erinevatel viisidel.

Fuller - “uus kurss“ geodeetilised hooned mille geomeetriast õhkab müstilist vormi- ja elutunnet.
Furnituuriks nimetatakse esemeid, mida kasutatakse ruumide, mööbli, illuminaatorite vormistamiseks.
Fotoelementide abil on lihtne muundada päikesekiirgust elektrienergiaks, kuid energiat nad ei salvesta.

Fermacell on kipskiudplaat, mis on valmistatud kipsist ja vanapaberist ilma sideaineteta.
Foster - Hearst Tower; Jorn Utzon – Sidney opperiteater, Richard Rogers - Channel 4
Finantseerimise allikad On kolm ausat võimalust, kuidas firmad võivad saada raha investeerimiseks:

Field based on laser survey equipment (Total Station) with coordinates from the models.
Füüsikalised ohutegurit on müra, vibratsioon, töökoha sisekliima, kiirgused ja valguse puudused.
Fyd on armatuuri arvutuslik voolavustugevus; NEd arvutuslik normaalsurvejõud.

Fibo plokk - on valmistatud kergtäitematerjalist (kergkruus). Sillused ja korstnad.
Fenoolplastid - halvasti süttivad materjalid, ei talu happeid, kuid onhästi tugev.
Foster weeler – keskel leegitoru, ümber suitsutoru, olemas nii auru- kui kuumavee

Ftaktsioon 0 - 0,8 mm (peenliiv) 2. ftaktsioon 0,64-2,00Inm (keskmin€/jtune liiv)
Funktsionaalsetest osadest – pehmetest istmetest, seljatagustest ja äravõetavatest patjadest.
Fyk - normvoolavuspiir (normvoolavustugevus); ftk - normtõmbetugevus.

Flooride asetus on määratud kaaresammuga, st need asuvad kaartega ühel joonel.
Fosfaatimine - metalli pinnale tekitatakse fosforhappesoolade kiht (must kiht)
Fat kasutuskohad - Viimistluskivina kandvate ja mittekandvate lisaviimistlemiseta

Filter - vahend, mis takistab mittesoovitavate osakeste läbisaamist.
Fyw - seina materjalina kasutatava terase normatiivne voolavuspiir
Finantseerimise hilinemine – tellija hilineb maksmisel ja töövõtja seisatab tööd.

Filtratsioon – õhu liikumine suurema rõhu poolt väiksema rõhu poole
Fliistapeet - uue põlvkonna tapeedid, mis liimimise ajal ei deformeeru.
Funktsioonilt on katuseaken tavaline, ainult et katusel paiknev aken.

Fermideks nimetatakse sõrestikukujulisi kandekonstruktsioone.
Funktsiooniga remonditsehh on projekteeritud kinnistu, suurusega 3538, keskele.
Funktsioonile - näiteks tööstusehitis, elamu, maanteesild jne.;

Fassaadi välisvoodriks on sobivam kuuselaud, immutamise korral aga mänd.
Fck on MPa; Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 98
Fresko – märjale lubikrohvile teostatud seinamaaling.

Fassaadibetooni olukord on üldiselt alates 1979 ehitatud majades üsna
Fe3o4 - magnetiit + Fe2O3 - hematiit ~ 30% - vanaraud

Fibo 5 – plokkidest kõige suurema survetugevusega.
Fassaadidel – fassaadi pind, avasid maha arvestamata.
Fermid - sõrestikukujulised kandekonstruktsioonid

Fck – betooni normtugevus (C16/20), N/mm 2;
Fenool - aldehüül- • ja polüuretaanliimid
Fosfoore on luminofoorlambid ja värvi TV torud.

Freesipuru ks - 0,32 120/600=0,2 0,29*600=174 600 12
Frees - masin, mis purustab vana asfalti.
Funktsionaalne struktuur – min kestus; Q – töömahukus.

Fenoolformaldehüüd - vaikudega kuumalt pressimisel.
Firmale on oskusteave ülimalt oluline.
Festoon on hõre torude kimp katlas.

Fasaadi - on gla-tud või glamata.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fassaadi tuulutamiseks on oluline, et tuulutusvahe oleks avatud nii ülalt kui ka alt. Fassaadi ülaservas piisab 10 mm vahest tuulekasti ja lauaotste vahel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fassaadiplaadid on kergesti paigaldatavad ja hooldatavad.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto