Sõnu seletav sõnaraamat

Foneetilised muutused - /s/ > /r/ (honos - honoris, esse); diftongid > monoftongid: /ei/ > /i/, /ou/ > /u/, /oi/ > /o/ Kl. lad. k. diftongid: /au/, /ae/, /oe/ 2) Klassikalise ladina keele periood normeeritud lad keele stabiliseerumine, ühtlustumine, keeleinstitutsioonide tekkimine (grammatikad, keeleõpetus). Romaani keeled tekkisid lad keele kõnekeele baasil.
Fraasistruktuurireeglid - moodustavad lause asendusreeglite kaudu (S→NP + VP) ja moodustavad iga lause hargmiku (vt sügissemestri materjali); lõppfaasis on kõik mitteterminaalsed sümbolid asendatud terminaalsetega (lõplikud) (leksikaalsete reeglite abil).
Foon – üks ühik heli jadas Allofoon – sarnaste häälikute perekond Minimaalpaar – kaks sõna, mis erinevad ühe allofooni poolest ja omavad erinevaid tähendusi (kana-kala) Foneetika uurib häälikuid ja nende käitumist kõnevoolus.

Foon on selline et tegelikult eestis ee sellist riiklikku järelvalvet dopinguainet aineid sisaldavate ravimite maaletoomise nende kontrollimise nende salakaubastamise kõige muu üle (.) ee (.) noo on oluliselt vähem kui peaks olema
Foneetika - häälikud • Fonoloogia-häälikute ühendid • Morfoloogia-morfeemid, nende moodustamine ja liitmine sõnadeks • Süntaks – sõnade liitumine suuremateks üksusteks- osalauseteks, lauseteks ja liitlauseteks.
Fonoloogia - häälikulise struktuuri uurimine; uurib lõplikku hulka invariantseid üksusi, mis on piisavad ja tarvilikud uuritavas keeles kõigi erinevateks peetavate sõnavormide, fraaside ja lausete eristamiseks.

Fastsiateks nim. tihekiulist sidekoelist kesta üksikute lihaste ja lihasrühmade vahel. Fastsiad esinevad kohu lihastikku katva pindmise sidekirmena ja üksiklihaseid või lihaste rühmi ümbritseva sidekirmena.
Foneemid e. häälikupere (häälikusüsteemi funktsionaalne üksus; ühine kõigis häälikuvariantides – tajutakse ühe ja sama funktsionaalse häälikuna). Väikseim keeleüksus, abstraktsioon.
Fonograafia – märgid esitavad häälikut: a) tähtkiri (nt ladina ja kreeka tähestik, kirillitsa). Keeled, mis ei märgi kõiki häälikuid (nt araabia) on puudulikud tähtkirjad.

Fonotatsioonielundid e. kõri oma elunditega e. alumine hääleallikas: - kõri (larynx) - kilpkõhred - sõrmuskõhr - pilkkõhred - häälepaelad (plicae vocalis)+häälepilu.
Fonatsioon on hääle tekitamine kõris häälekurdude võnkumisega, mis tekitab põhisageduse (F0). Fonatsioonist sõltub, kas häälikud on helilised või helitud.
Fonoloogia põhiüksus on foneem. Keeles avalduvad foneemid variantidena e allofoonidena 4. Nimetage ja kirjeldage häälduslikke protsesse kolmest aspektist lähtuvalt.

Finiitsed vormid on niisugused pöördsõnavormid, mis võivad lauses iseseisvalt esineda öeldisena ja milles avalduvad pöördsõna morfoloogilised kategooriad.
Fokuseerimine – nt pealkirjas asetatakse esikohale asi, mida tahetakse rõhutada, mis kommunikatiivset lähtepunkti tahetakse rõhutada.
Foneetika - kõneorganite tegevust kõneloome protsessis Artikulaarne foneetika- uurib häälelainet ja sellega edastatud infot.

Frikatiiivistumine – puudutab klusiile, mille puhul õhuvoolutakistus väheneb ja klusiilid muutuvad müraseks, frikatiivide sarnaseks.
Folkloristlikust vaatepunktist on ahelpostitustel hoomatav ühisosa varasematest aegadest tuntud ahel-, kett- ehk õnnekirjade või õnnekettidega.
Foneem - häälik keelesüsteemi üksusena; allofoonide kogum, mis täidab keeles sama funktsiooni; fonoloogia põhiüksus.

Foneem on tähendust eristava funktsiooniga häälik või häälikuühend. Iga foneem realiseerub kõnes mingi häälikuna.
Foneem on abstraktsioon, st kui me ütleme sõna tool, siis tegelikult see sõna ei meenuta kuidagi reaalset eset.
Flektiivne e. sünteetiline keel → isoleeriv e. analüütiline keel (analüütilised v. perifrastilised vormid)

Frege - oli saksa matemaatik, loogik ja filosoof, keda peetakse tänapäeva matemaatilise loogika rajajaks.
Fonoloogia - häälikulise struktuuri uurimine Avatud süsteemid Ainult loomulikud keeled on avatud süsteemid.
Fairclough järgi tähendab kriitilisus sotsiaalseid tavasid ja harjumusi ning nende hulka loeb keelekasutuse alla.

Foneetilised muutused - /s/ > /r/ (honos - honoris, esse); diftongid > monoftongid: /ei/ > /i/, /ou/ > /u/, /oi/ > /o/
Foneetika – häälikuõpetus, hääldusõpetus – teadus, mis uurib kõnesüsteemi allüksuseid –
Foneetika põhiüksus on häälik e segment. Häälikud on väikseimad kuuldeliselt eristatavad hääldusüksused.

Foneetika on ebatüüpiline humanitaarteadus, sest tegeletakse palju statistika, arvandmetega.
Fääri – räägitakse fääri saartel; 48 000 kõnelejat; pärineb Vana-Norra keelest.
Filoloogiat on hakatud vaatama, kui mingisuguse maa ja kultuuri uurimist (laiem tähendus).

Foneemid on keelesüsteemi väikseimad üksused, mille ülesanne on eristada tähendusi.
Foneem - häälikuklassi abstraktsion e invariantne etalon; fonoloogia põhiüksus.
Fiktiivsed kohad on ka need, kui kohanimi on tegelikult olemas, ent mõeldakse midagi muud.

Foneetilist muutust on raske p˜ hjendada, ilmselt on tegu murde o kaudu toimunud moondusega.
Fonotaktika - Sõnastruktuuri reeglistik , millele peavad alluma kõik keele sõnad.
Friisi – vähemuskeel Saksamaal ja Hollandis, umbes 410 000 kõnelejat.

Foneem on abstraktsioon. Segmentaalfoneemid (vokaalid ja konsonandid.
Fääri keel on väga varieeruv, kuid alati saadakse üksteisest siiski aru
Folkloor – W. J. Thoms 1846. Eestis kasutusel esmalt toorlaenuna.

Foneem – keelesüsteemi väikseim tähendust eristav üksus.
Formant on moodustaja; topo- on toponüümist; kohanimeliited.
Fonoloogia – õpetus foneemidest ja nende funktsioonidest.

Fonoloogilised tunnused on binaarsed st neil on reeglina kaks väärtust.
Foneetika – kõneorganite tegevus kõneloome protsessis.
Fonoloogia on keelte häälikusüsteemide tõlgendamine.

Foneetika – e häälikuõpetus, e hääldusõpetus.
Frikatiiv – hõõrdhäälikud j, v, f, s, š, ž

Fertilisatsioon – munarakk ühineb seemnerakuga.
Fonatsioon - ehk mida teevad häälekurrud?
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto