Sõnu seletav sõnaraamat

Fašism - fasces (võimusümbol) 1922 Mussolini pooldajate “ marss Rooma” -> Vittorio Emmanuel III nimetas ta peaministriks -> mõne aastaga kehtestati piiramatu diktaatorivõim- * mitte fašiistlikud parteid keelati * parlament kaotas mõju * kontroll majanduse, hariduse, armee, politsei ja ajakirjanduse üle *streigid keelati – totalitaristlik riigikord Hitleri võimuletulek- 1924-1929 -> natside populaarsus väike.
Formaalsed – hääletati ühe kandidaadi poolt  Osalusprotsent üle 99%  Saadikute arvu kasv (1947 – 100, 1980 – 285)  Saadikute roll tähtsusetu – polnud kutselised Julgeolekuorganid  Pärast sõda:  NKVD (siseasjade rahvakomissariaat) – ühiskondliku korra tagamine  NKGB (julgeoleku rahvakomissariaat) – riiklik julgeolek, luure ja vastuluure  1954. aastast:  Siseministeerium - miilits  KGB (Riikliku Julgeoleku Komitee) Võõrsõjavägi  Pärast sõda – 120 000
Figuurid on reljeefidel madalad ja raskepärased, egiptuse poosis; keha ülemine osa on en face, muu osa on profiilis; näod on ilmetud, maskisarnaselt tardunud  Uudne on reljeefikäsitlus kõrgreljeefina  Varane näide arhitektuuriga seotud skulptuurist on ka artemise templi viilugrupp Korfu saarelt  Huvitavad on siküoonlaste varakambi metoobid Delfis  Puisemad, puuskulptuuri stiili täpselt imiteerivad on mõned Lakoonikas leitud hauareljeefid, mis on erandlikult valmistatud marmorist.

Faalanks - Faalanks oli jalaväe formatsioon, mis on tuntud peamiselt kasutamise tõttu Vana- Kreekas. Faalanksis olevad sõdurid (Vana-Kreekas hopliidid) reastusid üksteise kõrvale, nii et nende kilbid moodustasid tiheda seina ja esimesed sõdurite read suunasid oma odad ettepoole.
Fotokeemiliselt on kõige aktiivsem ultravioletne ning violetne kiirgus (380 ... 420 nm). Violetne kiirgus kahjustab paberit ligikaudu 20 korda rohkem võrreldes näiteks sinise - rohelise kiirgusega (lainepikkusega ligikaudu 500 nm). Kollakas - punast valgust (550 - 750 nm) neelab tselluloos vähe ning samuti on sellise lainepikkusega valguse kvantide energia suhteliselt väike ning ei vii märgatavatele füüsikalis - keemilistele muutustele. Valguse kahjustav toime: • intensiivsus
Feodaalse vana - Liivimaa võimusuhted keskajal: mõisahärruse sünd - Esialgu olulised andamid (maksud): Pärast Jüriöö ülestõusu 1343 hakkas teokohustus juurduma ja kujunes abiteost nädalateoks - 15.saj II poolel hakkasid hollandlased vahendama Vana-Liivimaa vilja Lääne-Euroopasse: umbes 1450-1550 hoogne mõisate asutamine - Tänapäeva seisukoht (Ligi, Tarvel, Kahk): Tegelikule mõisamajandusele üleminek toimus Põhja- Baltikumis alles varauusajal umbes

Friedrich ll - Preisi kuningas(1740-1786),tema ajal muutus Preisi sõjavägi L-Euroopa tugevaimaks, propageeris kartulikasvatust, keelustas piinamised, kehtestas usuvabaduse, valgustatud valitseja, erinevalt oma isast ta ei kogunud armeed vaid ka kasutas seda.
Finlandiseerumine – Soome Nõukogude Liidu poole vaatamine, 63.1964 külastas Eesti Soome president Urho Kaleva Kekkonen 64.Hinnangud Kekkoneni Eesti visiidile Osad peavad tunnustuseks Nõukogude Liidu okupatsioonile, teised toetuseavaldusena Eestile 65.3 tunnust et Soome on tööstusriik 1.eriti kasvas metallitööstuse tähtsus, selle toodang jõudis ka välisturule 2.infrastruktuuri rajamine 3.ühineti EFTAga ja sõlmis leppe Euroopa majandusühendusega.
Franz ferdinand – oli Austria ertshertsog, tema tapmine oli ajendiks I maailmasõjale • Erich Luddendorf – saksa vägede ülemjuhataja I maailmasõjas • Paul von Hindenburg - Saksamaa sõjaväelane ja riigitegelane, president aastatel 1925–1934. • Philippe Petain - Prantsusmaa sõjaväelane ja riigipea aastail1940–1944. • Vladimir Lenin - Venemaa bolševikejuht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, NSVL esimene valitsusjuht ja leninismi rajaja.

Foogtid - Haldusüksused Eestimaa hertsogkonnas, mida juhtis foogt Rootsi ala halduskorraldus: Kubermangud- maakonnad Saaremaal oma asehaldur, rüütelkond, kirikuvalitsus(konsistoorium) ning Eesti– ja Liivimaast erinev maksusüsteem.
Fresko - niiskele krohvile maalitud pilt Constantinus Suur-keiser, kes lubas ristiusu 395-Rooma riigi jagunemine kaheks Ida ja Lääne Rooma Suur rahvasterändamine-4-6saj p.Kr, Hunnide survel liikusid germaanlased Rooa riigi
Finlandiseerumine - Soome koostöö NL-iga iseseisvuse säilitamise nimel Soome 1990. aastatel Järsk muutus, vabaks saamine Hirm NSV Liidu ees Välispoliitika muutumine Sidemed lääneriikidega paranesid 1995. liitus Soome Euroopa Liiduga Euro vastu võtmine Urho Kaleva Kekkonen Soome ja muu maailm Koostöö tugevdamine teiste põhjamaadega 1956. aastal liitus Põhjamaade Nõukoguga ja ÜRO-ga Osales aktiivselt ÜRO töös

Feodalism – ühiskonda korraldav normistik, lääniisanda ja vasalli suhted, sõjaliste teenete eest andis isand vasallile kaitset, toetust, annetas maavalduse; killustatus, konfliktid; ühiskonna struktuuris oratores, bellatores, laboratores – preestrid, sõdurid ja talupojad, orje polnud; katoliiklik külaühiskond, valdavalt kirjoskamatud, kuid neil oli kultuur – suulised pärimused.
Frantsisklased - nimi looja franciscuse järgi, rõhutati äärmis alandlikkust, truudus katoliku kirikule ja paavstile; Dominiiklased, nimi rajaja dominicuse järgi, hariduse väärtustamine, Rekongista:ususõda, tagasivallutus—pürenee ps-i vallutamine araablaste poolt kristlastele, mis kestis ~700a. Lõpp:1497 langes granda,sh mauride viimane valitseja kukutati, ja algas kristlaste võim.
Fasces – nahkrihmaga kokkuseotud vitsakimp, millesse oli pandud kirves; vanarooma võimu sümbol) – marurahvuslik poliitiline ideoloogia, mida viisid ellu 1921. a. Benito Mussolini loodud Rahvuslik Fašistlik Partei Itaalias (võimul 1922–1943) ja Adolf Hitleri poolt 1920. a. loodud Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei (võimul 1933–1945) II maailmasõja eel ja ajal.

Fašismi tunnusjoonteks on äärmuslikult natsionalistlik; populistlik valitsemisvorm koos juhikultusega , riikluse ; poliitika ja ühiskondliku tegevuse samastamine, riigivälise poliitilisuse võimalikkuse eitamine, poliitiliste sümbolite laialdane tarvitamine ning otseste valimiste asemel rahvaesinduste loomine . Weimari vabariigiks nimetatakse Saksamaal perioodi alates 1919 kuni 1933 aastani.
Foniikialased - kaubandus, kalapüük, maade avastamine Riiklus: monarhia, diktatuur, linnriigid-Sumeris, Foniikias, ühtne riik-Egiptus, Babüloonia, Heptiidi, suurriigid- Hetiidi, Assüüria, Pärsia Valitsemine: absolutistlik – valitseja võim oli piiramatu (vaarao, keiser, kuningas) ERANDID! Foniikia – kuningas oli sõjapealik- kindlustas linna, kaupmehed kõige tähtsamad.
Finlandiseerumine - ehk soometumine oli poliitiline protsess Soomes, mille käigus pärast vaherahu sõlmimist Teises maailmasõjas Soome, iseseisvuse säilitamise nimel ja hiljemmajandusliku kasu nimel tegi tihedat koostööd NSV Liiduga, hoidudes vastandumistest NSV Liidu ja sotsialismileeri riikidega (SDV, Poola, Tšehhoslovakkia), hoolimata oma ametlikustneutraliteedipoliitikast.

Fürstenberg - eelviimane Liivi ordu maameister 1557–59.Fürstenbergi ordumeistriks oleku ajal muutus Liivimaa olukord üha raskemaks, venelased nõudsid Tartu maksu, selle tasumatajätmise järel algas Vene-Liivi sõda Frederik IV-Taani ja Norra kuningas 1699-1730 Friedrich Gustav Arvelius- Õhutas oma teoses(1782) kuulekust mõisnikule ja kiitis talurahva alandlikku meelt.
Friedrich i - (Friedrich III) Ta sai end kuningaks kuulutada seetõttu, et tema Preisimaa-valdused asusid väljaspool Saksa-Rooma riigi piire ja esialgu pidigi ta saama kasutada kuninga tiitlit vaid Preisimaa kohta, kuid vaikselt laiendas ta selle nimetuse ka Brandenburgile ning niiviisi tekkinud Preisimaa kuningriigist sai peagi üks Euroopa sõjaliselt võimsaimaid riike.
Foiniiklased - head meresõitjad, rajasid kolooniaid (Kartaago), tähestiku loojad, purpurvärv 2) Egiptus a) Ajaloo põhietapid: • Vana riigi aeg (3000 a eKr) 27-21 saj. eKr • Keskmise riigi aeg 20-17 saj. eKr • Uue riigi aeg 16-11 saj. eKr b) Üldiseloomustus: Egiptuse tsivilisatsioon kuulub primaarsete tsivilisatsioonide hulka ehk see tekkis iseseisvalt.

Feodalism on Euroopale omane olnud feoodidele (läänid) tuginev aadlist sõjameeste elukorraldus.Saratseenid olid muhameedlased ja vihkasid kristlasi ja neil oli suur ülekaal kreeklaste kaitseväe ees Karl Suur (oli Frangi riigikuningas alates 768 (kogu riigi valitseja alates 771) ja Rooma ehk Frangi keiser alates 800. Ta oli sõjaliselt äärmiselt edukas.
Fosforiidikampaania – protestiliikumine eestis aastatel 1987-1988. Eesmärgiks oli võitlus NSV Liidu plaani vastu rajada uus fosforiidikaevandus MRP-AEG – Molotov Ribbentropi pakti sisu ja tagajärgede avalikustamiseks loodud grupp (Lagle Parek, Tiit Madisson), 1987.august Eesti Muinsuskaitse Selts – organisatsioon Eesti ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitseks,
Faalanks – spartalaste lahingurivi, kus sõdalased kiivrit, rinnakaitset, suurt ümmargust kilpi, oda ja lühikest mõõka kandes rivistusid mitmesse viirgu

Finantseeritavateks objektideks on infosüsteemid,lennuväljad,sadamad jms.Ja neid projekte rahastatakse NATO ühiskassa kaudu,millesse Eesti teeb makseid nii nagu ka teised NATO liikmesriigid . NATO põhimõtteks on investeerida just neisse liikmesriikide projektidesse mille järgi on eelkõige vajadus just NATO´l, aga mille rahastamine ületab kõik asukohariigi võimalused.
Fosforiidikampaania - 1987.a toimus rahva esmakordne aktiviseerumine seoses NSVL keskvõimude kavaga hakata Virumaal kaevandama fosforiiti, mis oleks võinud tekitada Kirde-Eestile väga tõsiseid keskkonnakahjustusi ning uue migratsioonilaine Eestisse (kus niigi põliselanikest eestlaste osakaal pidevalt vähenes). Balti kett-23. augustil1989 toimus Balti kett.
Fosforiidikampaania - 1986. Aasta lõpp taheti rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus MRP-AEG- 1987. aasta augustis loodi esimene poliitiline ühendus Eesti Muinsuskaitse Selts- EMS 1987. aasta lõpul loodud esimene demokraatlikel põhimõtetel tuginev massiorganisatsioon Eestimaa laul- 1988 septembri massiüritus lauluväljakul, kus oli kohal 300 tuhat inimest

Feood – lään, mida võis pärandada Valitseja ehk süserään – läänistab talle kuuluvaid maaalasid läänikondlastele, oma asevalitsejatele.
Feodaalse vana - Liivimaa võimusuhted keskajal: - formaalselt kuulus Püha Saksa-Rooma Keisririigile - piirkondlik ülemvõim kuulus kas: 1. Saksa Ordu Liivimaa harule/ Liivi Ordule või 2. Piiskoppidele & kloostritele või 3. Linnriikidele (Hansalinnade kodanlusele) - Ordul ja piiskoppidel oli vasalle: Läänimehed-mõisnikud: aadliseisuse algus.
Fölkersahm - Ruhja parun, tahtis üleminna kapitalistlikule majandamisel, rahrendile ja põldudel palgatöölistele Friedrich Reinhold Faehlmann- Arst, lõi 1838 Õpetatud Eesti seltsi, lõpetas Kalevipoja, hiljem sai TÜ eesti keele lektor Gotthard Kettler-Liivi ordumeister 1559–1562 ja Kuramaa hertsog 1562–1587, vallutas Rõngu linnuse.

Figuuri s - kujuline puusapaine Maalikunst • seinamaal – figuurid • sarnane romaani stiilile sarnanevad Egiptuse • tahvelmaal – kunstile tiibaltaritele • voogav riidevoldistik • taust sinine või kuldne N: Tallina Niguliste ja Oleviste • väänlev ornamentidega kirikutes on tahvelmaalidega raamistik tiibaltarid
Figuuri s - kujuline puusapaine Maalikunst • seinamaal – • sarnane romaani figuurid sarnanevad stiilile Egiptuse kunstile • tahvelmaal – • voogav tiibaltaritele riidevoldistik • taust sinine või N: Tallina Niguliste ja kuldne Oleviste kirikutes on • väänlev tahvelmaalidega tiibaltarid ornamentidega raamistik
Formgiven - av-charles-ray-eames http://www.slideshare.net/rohekaskollane/stiiliajalugu2#btnNext http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Gugelot http://books.google.ee/books/about/Berliner_Portr %C3%A4tisten_1820_1850.html?id=e-roygAACAAJ&redir_esc=y Raamat “ilus maja, kaunis ruum “ kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani.

Formaal - juriidiliselt oli Eesti vabariigi riigipea kollektiivne amet, aga sisuliselt võib täita, et Eesti Vabariigi Asutava Kogu juhiks oli August Rei. Asutava Kogu esimeseks tähtsaks dokumendiks 19. mail valminud seletus EV riiklikust rippumatusest - välismaa vajas tõestamist, et EV loomise taga seisab rahva tahe.
Ford – oli USA president aastatel 1974 kuni 1977. Ford oli samuti vabariiklane, nagu Nixon’gi. Ta oli kaval, et rahvast enda poole meelitada, kuulutas ta oma sõnu kõikjal, et : “ pikk rahvusvaheline õudusunenägu on läbi “ . Jimmy Carter – oli USA president aastatel 1977 kuni 1981. Carter oli demokraat.
Feenid – Iirimaa iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liikmed 19. sajandil feodaal (läänimees) – feoodi ehk lääni saaja, kes andis selle eest isandale truudusvande, kohustudes seega isanda kutsel väesalga eesotsas sõjateenistusse ilmuma; valdav osa keskaegsetest ülikutest Lääne-Euroopas olid

Feodalism - ühiskonna korraldus,kus valitses vasalliteet-senjoori-vasalli suhted,mõisamaj,pärisorjus,katoliku kirik Feodaalsuhete kujunemine: aluse pani Karl Martelli sõjaväereform; et luua raskeratsavägi,anti sõjameestele maa koos talupoegadega,kellelt kogutud maksude eest sai soetada vajaliku varustuse.
Familie – perekond kommunistlikud vangid kasutasid seda väljendit Speckjäger – peekonikütt ebaseaduslike kommunistlike rühmituste kohta vang, kes katsus vältida kurnavat tööd või varastas toitu, vangilaagri sees ja väljaspool vangilaagrit kes tegi kõik, et ellu jääda, kuid ei aidanud kaasvange
Ferdinand – A-Ungari troonipärija; temale tehtud atentaat sai sõja ajendiks G. Princip – tappis F. Ferdinandi (alaealine, mõisteti eluaegseks) P. von Hindenburg – kindral, Sks armee eesotsas E. Luddendorff – Sks kindral, staabiülem Hindenburg ja Luddendorff suutsid koos vene väed taanduma sundida.

Familia - perekond (Rooma ühiskonna alglüli) Diötsees- kiriku piirkond, piiskopkond Genus- sugukond Metropoliit-suurema ja tähtsama diötseesi peapiiskop Populus Romanus- Rooma rahvas Sinod-kirikukogu,et arutada tähtsaid usu-ja kirikuasju Res publica- vabariiklik korraldus Dogmaatika- usutõdede kogum
Föderalism - osariigid eesotsas kuberneriga Demokraatlik partei Vabariiklik partei Rajati lõuna orjapidajate parteina Rajati Põhju töösturite, farmerite, haritlaste Pooldas orjuse pidamist parteina Võimul kuni 1861 Pooldas orjuse kaotamist (abolitsionistlik) Taas võimul 1913 Esimest korda võimul 1861
Forselius – õpetajate seminari praktilise töö korraldaja Heinrich Stahl – esimese eesti keele grammatika koostaja 1637, sest oli vaja Piibel eesti keelde tõlkida Johan Hornung – eesti keele grammatika ladina keeles 1693 – vana kirjaviis Johan Skytte – Tartu Ülikooli asutaja, kindralkuberner

Filoloogia - keelearmastus Filosoofid püüavad maailma seletada Sakratele ei meeldinud demokraatia, kui inimene teab mis on hea ja õige , siis ta ka käitub vooruslikult. Saksatese meelest oli vaja filosofeerida selleks, et mõista , mis on hüve ja milles seisneb voorus. Ta ei kirjutanud ühtegi teost.
Filosoofi elu on aga eelistatud, sest tema praktiseerib tarkuse voorust kõige täiuslikumalt. Tema on tarkuse saavutanu, kes mõtleb maailma üle oma teadmiste valguses. Temal on jumala-sarnane elu. Poliitika eesmärgiks, nagu inimesegi, on õnn. Poliitika peab tagama inimesele õnneliku elu võimalikkuse.
Frantsiskaanlusse – tõelisse vaesusse, jagamisse ja teenimisse. Gildid olid huvitatud ärilisest võidust ja ei kannatanud seda, et naised lõid hinnad alla ega tahtnud kaubitsemisega teenida rohkem kui oli tarvis tagasihoidlikuks toimetulekuks ja väikeseks varaks, millega sai aidata vaeseid ja haigeid.

Füs isik - p-ga väljakuulutamisega automaatselt kohaldub ärikeeld- § 91 lg 1- Füüsilisest isikust võlgnik ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist.
Frantsisklaste ordu - rajas jõuka kaupmehe poeg Franciscus Põhja-Itaalias.Võitis palju pooldajaid ning sooviti anda ametliku vormi (olid tuntud ka kui hallid vennad).Dominiiklaste ordu-rajas hispaania päritolu aadliseisusest munk Dominicus,kelle nimi oli ordul,nim.ka jumala ustavateks koerteks.
Found on   the   site   indicate   that   deposits   contain   human   bone  material from as early as 3000 BC, when the initial ditch and bank were first dug. Such  deposits   continued   at   Stonehenge   for   at   least   another   500   years.

Fordile on ette heidetud, et tema ajal USA kirjutas alla Helsingi lõppaktile (sellega kinnitati riigipiirid). Pärast Fordi sai presidendiks demokraat Jimmy Carter (1977-81). Tema üritas USAs ellu viia energiareformi – vähendada sõltuvust naftas ja vähendada energia kasutust.
Franz ferdinand – Austria-Ungari troonipärija ertshertsog, kes tapeti üliõpilase Gavrilo Principi poolt 28. juunil 1914. F. F oli Serbias väga vihatud, kuna ta kavandas Austria- Ungari muutmist kaksikmonarhiast kolmikmonarhiaks, lisades sellesse Austria ja Ungari kõrval ka Horvaatia.
Friedrich ii – keelas piinamised, kehtestas usuvabaduse, merkantilism, edendas kartulikasvatust näljahädadest üle saamiseks, lasi kaotada pärisorjuse, lasi rajada uusi külasid ja talusid, tugevdas sõjaväge ja kasutas seda Austria pärilussõjas, vallutas Austrialt ära Sileesia.

Feodaal - vasall, kuningas- feodaal, senjöör, benefiits- maavaldus,mis polnud omand ega ka pärandatav, feood- maavaldus, mis on omand ja ka pärandatav, allood- täielikus omanduses olev maavaldus, lään- vasallile kasutamiseks antud maatükk koos seal elavate talupoegadega.
Feodalism – Vasalliteet, keskaja tunnus, ühiskonna süsteem, mis tugineb, keskaja feodaalsuhetel Seisuslik ühiskond (seisused ja nende roll) – Need kes sõdisid ja need kes pidasid sõdijaid ülal, vasalli sõjaliste teenete eest andis lääniisand talle nii kaitset kui ka
Fukuyama - „elavad ja surnud tsivilisatsioonid“, kokku on 23 • Huntington - tsivilisastioonide kokkupõrge, kuid see pole igavene Tsivilisatsioonide tunnused ja tekke põhjused • Tunnused - väga arenenud kirjaoskus, põlluharimine, kunstiteosed, käsitöö, kirjandus.

Filmikompaniile sisse on näitlemise juures mõistsin, et tegelikult on tõi." eneseväljenduse paljudel siiski veel "Kas te olete oma eluga võimalus, mis mul raskem elu ja ma loodan täiesti rahul?" kontoritöö juures veel kunagi oma emaga Pr. Collins: "Hetkel olen arvatavasti puuduks.
Feodalism – Ühiskonnakorraldus, mis kujunes 1. at teisel poolel Lääne-Euroopas, mida iseloomustavad: põhjalikult reglementeeritud sõltuvussuhted; valitseva seisuse samastamine sõjameeste seisusega; poliitilise võimu killustatus; sellest lähtuv maaomandi killustatus.
French - speaking Normans • The lords and the barons • English-speaking Saxons • The peasants • Cow, pig, sheep – the living animals • Anglo-Saxon origin • Beef, pork, mutton – the animal you eat • French origin • Implication: only the Normans ate meat

Fischer - kuulsaim kindralsuperintendent Rootsi ajal, kes pööras suurt tähelepanu rahvakoolide rajamisele, rahva kirjanduse väljaandmisele ja Liivimaa kiriku organisatsioonilisele kindlustamisele. A.T.Helle - Jüri kirikuõpetaja, kes tõlkis täielikult piibli 1739.a
Feodaal - absolutistlik kord oli nõrgenenud . • Riikides tehti poliitilisi ümberkorraldusi, et ennetada järgmiseid revolutsioone . • Tehti rahvale mitmeid sotsiaal-majanduslikke järeleandmisi . • Rahvas sai kogemusi, kuidas revolutsioone läbi viia Pilet nr 7
Filisoofia - *inimeste mõttemaailm ja filosoofide vaated muutusid *filosoofid arutlesid rohkem inimest kui üksikisikut puudutavate probleemide üle *otsiti vastust küsimusele, kuidas inimene võiks saatuse heitlikkusest ja elu raskustest hoolimata saavutada õnne ja

Filosoof - võttis kasutusele Pythagoras Termopüülide lahing-480a eKr, – pärslased võidavad; kuningas Leonidas ja 300 spartalast Maratoni lahing 490 e.Kr-kreeklased võidavad Chaironeia lahing- makedoonlased,kreeklased,338 eKr. Kreeklased lüüs, Demosthenes
Foiniiklased - Foniikia linnad asusid rannikul, meresõitjad Sealkandis on linnalised asulad tõusnud esile 3a.t. Keskus oli Byblos/Bubal. Oluline linn Egiptlaste jaoks (seedripuud). Linnad arenesid, 22. saj oli väike tagasilangus, aga siis oli jälle tõusuteel.
Friedrich ii – Sitsiilia (a. 1208 / pärast isa surma 1198) ja Saksa kuningas (a. 1212). Lõi Sitsiilias tugeva tsentraliseeritud riigi (huvitus rohkem Itaaliast), aga Saksamaal jättis vürstidele faktilise sõltumatuse. Võitles Lombardia linnade ja paavstiga.

Fürstenberg - oli eelviimane Liivi ordu maameister aastatel 1557–1559.Fürstenbergi ordumeistriks oleku ajal muutus Liivimaa olukord üha raskemaks, venelased nõudsid üha tungivamalt Tartu maksu ning selle tasumatajätmise järel algaski Vene-Liivi sõda.
Fosforiidikampaania – 1986.aasta lõpus selgus, et Moskva kavatseb rajada Eestisse uusi fosforiidikaevandusi. Rahvas oli aga selle vastu, ning tunnetades ühtekuuluvust sundis protestiga (nn fosforiidikampaaniaga) poliitikuid ideest loobuma Laulev revolutsioon –
Franz ferdinand - Austria ertshertsog ja troonipärija 1896-1914, tema mahalaskmine Sarajevos oli Esimese maailmasõja puhkemise otseseks ajendiks Gavrilo Princip-Bosnia äärmuslane, kes tappis 28. juunil 1914 Austria-Ungari troonipärija Franz FerdinandiA.

Fond 957 – Välisministeerium Fond 978 – Piirivalve Talitus Fond 1604 – Eesti–Läti Segakomisjoni Eesti Delegatsioon riigipiiri kindlaksmääramiseks looduses Fond 1826 – Piirivalve Valitsuse Valga jaoskond Fond 3084 – Valga Linnavalitsus
Foorumeid – toredaid ja sammaskäikudega väljakuid 2. Avalikke hooneid – terme,basiilikaid,staadione jne 3. Võidu- ehk triumfikaari võidukate väejuhtide auks keiser Augustus jättis tellistest Rooma asemele endast järele marmorist pealinna.
Fölkersahm - Ruhja parun, tahtis üleminna kapitalistlikule majandamisel, rahrendile ja põldudel palgatöölistele Georg Friedrich Parrot-Taasavatud (1802)Ülikooli 1. rektor, sõprus Aleksander I-ga tagas Ülikoolile autonoomia ja rahalise toetuse.

Formaalne autunne on nii tugev, et eksimine etiketi vastu, nagu veel tänapäevalgi paljude Idamaa rahvaste puhul, haavab nagu tappev solvang, sest see kummutab tolle omaenda kõrge ja puhta elu kauni illusiooni, mis ei pea vastu varjamatule tegelikkusele.
Frantsisklased - rikkas ja haritud assisi franciscus loobus heast elust ja rajas kerjusmunga ordu. Neil ei võinud olla mingit omandit, elatusid kerjamisest ja tegelesid jutlustamisega ringi rännates. Olid lihtsad harimatud ja rahva poolt armastatud.

Fiktiivne – jutustus sündmustest, mis leidsid aset enam – vähem nii. Normatiivne tekst – kui palju normi sisaldab? Keskajal kirjutamine vaimuliku töö. 13. - 14. sajandi tekstid põhiliselt vaimulike poolt kirjapandud, ladina keeles.
Fiskaalid – õiguskorda tundvad inimesed, pidid seisma riigi huvide eest, revisjonide jälgimine jne. Tolliametnikud (tollid olid üks olulisematest sissetulekuallikatest). Tollikontorid tekivad Tallinnasse, Narva, Pärnusse, Kuressaarde.
Feodaal - ehk vasalliteedi ehk läänisuhted rajanesid vasalli ja senjööri kokkuleppel, mille alusel tuli senjööril tasuks sõjalise teenistuse eest anda vasallile maad, kui vasall aga teenistusest lahkus, pidi ta maa tagastama.

Feodalism – keskaegne hierarhiline ühiskonnakord, kus valitsejad ja suurfeodaalid andsid oma vasallidele kasutamiseks maavaldusi – lääne Feodaalne killustatus – olukord riigis, kus keskvõim on nõrk, vasallid aga iseseisvad.
Feodaal e. Läänimees – Feoodi e. Lääni omanik *Senjöör – suurfeodaal kes läänistas maad *Vasall – feodaal, kellele läänistati maad *Investituur – Toiming mille käigus vandus tulevane vasall oma isandale truudust.
Feodaalne hierharhia E. LÄÄNIPÜRAMIID Tipus oli kuningas, kes läänistas maad hertogidele, parunitele, krahvidele ja markiidele Nad läänistasid omakorda maad väikevasallisdele, kogudes neilt makse sõjaväe mundri jaoks, alludes ise oma

Forseliuse kasvatus - õppetööd kergendas asjaolu, et seminaristid tulid taluperedest, kus tolle aja kasvatus rajanes vanemate rangel autoriteedil, valitses kindel kodukord, rahulik elurütm ning tööjaotus nooremate ja vanemate vahel.
Foch - Antanti väejuht Wilhelm II- Saksamaa keiser V.I. Lenin- bolševike juht Aleksander Kerenski- Venemaa ajutise valitsuse juht Lavr Kornilov- Venemaa sõjavägede ülemjuhataja, kuulutati mässajaks ja arreteeriti.
Führer - juht (diktaator). Kolmas riik - natsliku Saksamaa nimetus, mis lähtub arusaamast, et esimene riik oli Püha Rooma riik, teine 1870. aastal ühendatud Saksa keisririik ja kolmas Hitleri juhitav Suur-Saksamaa.

Focult on samuti õuduszanri viljeleja , kuid mõtiskleb selle üle, mismoodi meie poolt kasutatud mõisted mõjutavad valitsemisvorme ja kuidas eliit süstib meisse väärtusshinnanguid,mille kaudu üh mõjutatakse.
Feodaalaristokraatia – kasutati ideoloogiana katoliiklust, mis pidi põhjendama traditsiooniliste suhete säilitamist– juhtis perekond Guise, eesotsas armee ülemjuhataja Francois de Guise’i ja tema vend Charles de Guise.
Finlandiseerumine – Soome pidas oma poliitikas silmas eelkõige NSVLi ja NSVLi huve). Jugoslaavia (mis oli NSVLi mõjusfääris) otsustas USA abi vastu võtta ja see tingis, et tema majanduslik areng oli parem kui teistel.

Freja - viljakusjumal, Loke-saatana osa 12.Suurbritannia rahvad 1)Keldid-10-15saj ekr rändasid Pr aladelt SB-sse. Paari saj jooksul asustasid kogu SB. Isaj eKr alistas Caesar keldid Pr ja nim provintsi Galliaks.
Frankide õigus ehk "saali õigus". Chlodowech I ei olnud ainus Frangi riigi kuningas, vaid seda valitsesid veel ka team poeg Karl Martell, pojapoeg Pippin Lühike, pojapojapoeg Karl Suur ning Karl Suure poeg Ludvig Vaga.
Forselius - Eestis rahvakooli algataja, kelle pingutuste viljana hakkas taas levima lugemisoskus Boriss Šeremetjev-juhtis Põhjasхja Narva lahingus (1700) ratsaväge (5000)ja oli Vene vägede juhataja Baltimaal.

Feodalismile on omaseks peetud selliseid tunnuseid: isiklike suhete tähtsus senjööride ja vasallide vahel, maa kui peamine sotsiaalmajandusliku kindluse alus ning sõjameestest aadelkonna juhtiv roll ühiskonnas.
Füürerit saanud – kui perekonnanimi Hitler meenutab oma kõlalt “muinasgermaani saagasid ja Wagnerit”, siis perekonnanimi Schickelgruber on raskesti hääldatav ning poleks massides nii laia populaarsust leidnud.
Film on väga täpselt ja korrektselt koostatud, esile on toodud kõik, mis väärib kajastamist. Ideaalselt on omavahel põimitud tolleaegne poliitiline olukord ja eestlaste vaimne tahe saavutada vabadust.

Frottola – rahvusliku laulutüübi nimetus  Lihtsas vormis salmilaul  Tihti oli olemas ka refrään  Domineerib ülemise häälemeloodia  Teised olid saatehääled mida võis ka pillidega mängida
Finnide - soomlaste-vendide-liivlaste ja neid alistanud germaanlaste-slaavlaste vahel. See oli ka Euroopa vanima tsivilisatsiooni, mis ulatus Briti saartelt kuni Volga jõeni, lõplik kaotus ristiusu maadele.
Friedrich ii – Vana Fritz, suhtus eitavalt parlamenti ja esindusorganitesse, reforme peab läbi viima valitseja, monarh toetus ametnikkonnale, talurahvapoliitika – uued külad ja talud ning uued maakoolid.

Fischer - kuulsaim kindralsuperintendent Rootsi ajal , kes pööras suurt tähelepanu rahvakoolide rajamisele, rahva kirjanduse väljaandmisele ja Liivimaa kiriku organisatsioonilisele kindlustamisele.
Filippo paulucci – kindralkuberner, kes paistis silma diktaatorliku valitsemisega, tema surus läbi talurahvareformid (pärisorjuse kaotamine). 2. Barclay de Tolly – Baltisakslasest Vene armee ohvitser.
Faktoriks on jõudude ‘rahvusvaheliseks tugev ainult tasakaalu politseinikuks’. impeeriumi mehhanism. tsentrumis, sellele järgneb dominiooni vöönd, seejärel impeeriumi hegemoonia piirkond.

Francois - Poncet, Andre 1949. Saadiku suveniirid Berliinist, lk 128 Hiir, Kati -Natsirežiim ja selle füürer - http://miksike.ee/docs/referaadid/hitler.htm (06.10.08 Kershaw, Ian 1999. Hitler.
Falklandi sõda - argentiina soov liita endaga suurbritanniale kuulunud falklandi saared. Läbirääkimiste asemel aga thatcher saatis falklandile laevastiku ja brittide dessant vallutas saared tagasi.
Faktitõed on aga väited konkreetsete faktide kohta – näiteks Praegu sajab vihma – või üldistused faktide alusel (st induktiivsed järeldused) – näiteks Vesi keeb saja kraadi juures.

Friederik ii - oli Taani kuningas ja Norra kuningas 1559– 1588. Et kindlustada Läänemerel Taani ülemvõimu, sekkus ta Liivi sõtta ja alustas Rootsi-vastast Põhjamaade seitsmeaastast sõda.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fosforiidikampaania - 1987.a toimunud NSVL kampaania hakata Virumaal kaevandama fosforiiti, mis oleks võinud tekitada Kirde-Eestile väga tõsiseid keskkonnakahjustusi ning uue migratsioonilaine Eestisse* Laulev revolutsioon – 1988 a kevad-suvel Eestis toimunud sündmused, mille tulemusena toodi taas välja rangelt keelatud sinimustvalge eesti lipp, millest sa vabadusvõitlust innustav sümbol*
Frederik iv - Taani kuningas; 1700. aasta suvel vallutasid Taani väed osa rootslaste valdusi Saksamaal; Rootsi vägede kiire liikumine Kopenhaageni alla sundis aga Taanit kohe rahu sõlmima.

Fasism - äärmuslik diktatuurivõim 24.Fascio di combattimento-Võtlusliit, sinna kuulusid töötud ja sõjaväelased 25. Mustsärklased – itaalia fasistid, kes kandsid musti särke.
Filosoof – kreeka k „tarkuse armastaja“; muistses Kreekas õpetlane, kes juurdles maailma olemuse üle foorum – turuplats Roomas, rajati parast küngastevahelise soo kuivendamist
Fašism - on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, kultuurilistele ja rassilistele tunnustele tugineva, ühe isiku juhtimise all olevat sõjaliselt tugeva riigi loomist.

Ferdinand foch – Prantsuse armee liitlasvägede ülemmarssal, kes aitas välha mõelda compegnie vaherahu, lõi sakslased tagasi viimases lahingus pariisi külje all, marne lahingus.
Fernando ii - lt hiljem Hispaania (ühes selle meretaguste valdustega Ameerikas, mis Karli ajal kiiresti suurenesid) ja Napoli (Sitsiilia) kuningriigi, mis hõlmas Itaalia lõunosa.
Franklin roosevelt – 1932.a. USA presidendiks, innustas rahvast elu paremaks muutma, hakkas riigis teostama reforme, koostas New Deal’i ning see toimis ja USA väljus majanduskriisist.

Feodaalkorra juured on Rooma riigis, kus hakati üha enam orjade asemel kasutama rentnike „colonite” tööjõudu, kes kinnistati maakülge, ning nad hakkasid sulanduma ühte orjadega.
Föd - suurem keskvõimu tähtsus, osariikidel väiksem suveräändsus, Washingotn, Hamilton- koostas föderalistide partei, John Adams, 19.saj alguses läks partei laiali.
Freytags post - Zeitung”. Mina arvan ,et Rootsi aeg ei olnud hea ,ega halb ,kuna talupoegadel ja üldse inimestel oli väga raske elu ,kuid samas arenenes märgatavalt haridus .

Fuhrig - i sõnadele „ 17-nda sajandi teiseks pooleks oli Sileesiast saanud oluline majanduslik sammas Habsburgide monarhias, suuresti oma tekstiili tööstuse tugevusele.
Feodaalide seiklus - ja saamahimu ajendas neid sageli vastastikustele röövretkedele ning põhjustas kodusõdu, see nõrgendas kuningavõõimu ja suurendas poliitilist ebastabiilsust.
Fructidor – puuviljakuu). Nädal asendati dekaadiga (ühes kuus 3 dekaadi), iga päev numereeriti (primedi, duedi, tridedi jne.). Uusaastapäevaks sai vabariigi sünnipäev.

Fašism on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, rassiliste ja kultuurilistele tunnustele toetava rahvusliku ühtsuse loomist, mis üldiselt nendega ei piirdu.
Feodaalne killustamatus – keskvalitsus on nõrk ja riigivõimu teostavad monarhiga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad. Alluti ainult neile, kellele oli antud truudusevanne.
Feodaaltsivilisatsioon – katoliiklus ja feodalism; katoliiklaseks olemine väga tähtis, vaenulikud teiste uskude vastu, Jumala ja saatana, valguse ja pimeduse võitlus kõigi hinges;

Francois quesnay - Louis XV ihuarst, füsiokraat, tema sõnul kehtisid majanduses püsivate ja muutumatute seaduste kõrval ajastust ja ühiskonnast sõltuvad kirjutatud seadused.
Faehlmann on maetud Tartu Jaani kalmistule. 1838. aastal asutati tema eestvedamisel Õpetatud Eesti Selts, kus ta tõstis esile eesti rahva vaimumaailma ja keele rikkust.
Friedrich ii - Armee kasvas 2,5 korda,juurutas armees range distsipliini,ohvitseride piiramatu võim sõdurite üle,sõjavägi mobiilseks,loodi väli ja ratsasuurtükivägi.

Feodaalau – vallutaja au, millest saab järk-järgult õigluse ja usu eest seisja ja nõrgemate kaitsja au. Uusaegne aadliau – võrdse väärikuse taotlemine (duell)
Fosh - Liitlasvägede ülemjuhataja kindral I MS-s. Mustafa Kemal (miks tähtis Türgi ajaloos? õ lk 64)- 1923. aastal sai Türgi Vabariigi esimeseks presidendiks.
Fosforiidikampaania - 1987. a. kevadel puhkenud võitlus fosforiidikaevandamise vastu Virumaal; oli esimene sündmus edasiste sündmuste jadas, mis viis Eesti taasiseseisvumiseni

Feodaalne killustatus - ajajärk varakeskajal Euroopas, kus puudusid tugeva keskvõimuga riigid ja riigivõimu teostasid monarhiga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad.
Fortran on vanim assemblerist kõrgema taseme kohustusliku süntaksiga programmeerimiskeel, mis on eriti sobiv matemaatilisteks arvutusteks, mida loodi 1957.aastal.
Friedrich ii – Oli viimane võimas Püha Rooma keiser ja valitses aastail 1220-1250. Friedrich sai hästi läbi islamiusuliste valitsejatega, eriti Egiptuse sultaniga.

Filippo paulucci - 1812-1829 kindralkuberner, viis küllalt kindlakäeliselt ellu keskvalitsuse poliitikat ning talurahvaseaduse läbisurumine oli paljuski just tema teene.
Fosforiidikampaania - 87-88 protest Moskva vastu rajada Virumaale uusi kaevandusi Laulev revolutsioon- 88 aastal toimunud lauluüritused lauluväljakud, isamaalised laulud jne
Fasism - poliitiline ideoloogia, mis taotleb kindla rassilistele ja rahvuslikele tunnustele tugineva, ühe isiku juhtimise all sõjaliselt tugeva riigi loomist.

Feodalism on ühiskonda korraldav normistik, mis reguleeris lääniisanda ja vasalli suhteid, mida iseloomustas põhimõte, et üks kristlane teise orjaks ei sobi.
Finpro - eksportorganisatsiooni ja soome ärimeeste ühendustega, on saatkonnal tihedad koostöösidemed. Soome kultuuril on Eesti kultuurielus oma kindel koht.
Friisoilerid – Orjandusvastane liikumine Plantaator – Istanduse omanik Abolitsionistid – Orjandusvastane liikumine Dekabristid – Detsembrimässust osavätjad

Feodossi kossoi – esitas seisukoha, et Jumalat tuleb kummardada vaimus, mitte aga välistes vormides, eitas kõiki kultusevorme ja nimetas kirikuid ebajumalakodadeks.
Fragmentaarsusest on võimalik mitmete lüürikute loomingu laadi säilinud luuletuste varal iseloomustada. Monoodiline lüürika vastab enam nüüdisaegsele lüürikale.
Frederik iv - Taani ja Norra kuningas 1699-1730 Boriss Šeremetjev-juhtis Põhjasõja Narva lahingus (1700) ratsaväge (5000)ja oli Vene vägede juhataja Baltimaal.

Friedrich ii - 1740-86 Joseph II - 17(61/)80-90 Maria Thereisa - 1740-80 Agraarpoliitika Talurahvapoliitika – teotöö Teotöö piiramise patent (3 mahu piiramine.
Fuku - "Ajaloo lõp ja viimane in"dem annab kõigerohk võimal rahuld in tunnustust,aren viib ükskord dem-ni mil edasi eiminda.areneb maj,teh,olme a ajalugu
Fašism - ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, kultuurilistele, rassistilistele tunnustele tugineva, ühe isiku juhtimise all olevat sõjaliselt tugevat riiki

Fašism on juhikultust, sõda ja rahvastevahelist vaenu propageeriv äärmuslik poliitiline diktatuur, kus pole ruumi mõttevabadusel ega vabal ajakirjandusel.
Fetiš on teatud määral selle omaniku teener – vaim, mis on meelitatud materiaalsesse objekti, kus ta peab täitma kas üksikisiku või kogukonna käske.
Feodaal - läänimees Mõiste feodalism tekkiski vasalliteedisuhete loomisel, andes domeenist(kunagi maa) maid vasallidele/senjööridele investituuri kaudu.

Frantsisklaste ordu - rajas jõuka kaupmehe poeg Franciscus Põhja-Itaalias.Võitis palju pooldajaid ning sooviti anda ametliku vormi (olid tuntud ka kui hallid vennad).
Feodalism - igal valitsejal oli täielik võim oma elanike ja territooriumi üle. Jaapan on olnud kõige puhtamal kujul feodaalne riik maailmas, läbi aegade.
Franco suguvõsas on ka Portugali kuningaid mis tegid tema perekonnast tõsiseltvõetava grupi.1926.aastal sai temast Hispaania üks kõige noorematest kindralitest.

Fašism - marurahvuslus Rosvelti UUS KURSS- reformida kava, riik hakkas majandust suunama, hädaabi tööd,vanurite toetamine, kontroll pankade üle, uued
Filosoofiliste uuringute - õpingute keskuseks ning sai eeskujuks hilisematele Euroopa ülikoolidele. Seal kasvas ja küpses Platoni suurima õpilase Aristotelese geenius.
Forselius - 1684 asutas tartu lähedale õpetlaste seminari, 86 koostas aabitsa, 88 hukkus meretormis, tema seminaritevuse jooksul sai õpetuse 160 poissi.

Frantsisklaste kerjusmungaordu – ühiskondlikus elus aktiivsem, „Hallid vennad“ – riietuse järgi. Dominiiiklased ja frantsisklased rändasid ja kuulutasid jumalasõna.
Feodaal - absolutistliku korra poliitilistele, usulistele ja õiguslikele ideedele *koondas oma aja eesrindlikke inimesi, kes poleks muidu kokku saanud.
Fašistid - inimesed, kes kehtestasid riigis diktatuuri ja kuulutasid oma eesmärgiks muuta Itaalia sama võimsaka nagu seda oli vanaaja Rooma keisririik

Feodaal - e läänikorraks nimetatakse seega isanda / maahärra (senjööri) ja tema sõjamehest sõltlase (vasalli) kokkulepetel põhinevat süsteemi.
Fiskaaldokumendid – maksude kehtestamiseks läbiviidud revisjonide protokollid, vakuraamatud; agraar-, asustus-, koormiste-, rahvastiku- ja kohaajaloo allikad.
Franco - Hispaania riigipea, Mussolini-Itaalia peaminister,Ribbentrop-saksa poliitik, Churchill-Suurbritannia peaminister, Gaulle-Prantsuse riigimees.

Fucker – Lõuna – Saksamaa kaupmees (alamsaksa keeles). Kirikud keelasid protsendi võtmise, sest aja pealt ei või teenida kuna aeg on Jumalast.
Futurism - Tehnika areng ja selle kajastamine on väärtuslikum kui inimhinge probleemid Futurismile on omane vanade kultuuritraditsioonide hülgamine.
Fotograafid on värvilisi kujutisi jäädvustada püüdnud sellest ajast saadik, kui mustvalge fotograafi 1850-ndail aastatel laiemalt kasutusele võeti.

Faalanks - sõjaväe lahinguformatsioon, raskerelvastusega jalameeste võitlusrivi, sõjameded olid rivistunud üksteise taha, pikkadesse viirgudesse
Faalanks – kreeka lahingurivi, jalavägi paigutati pikkadesse sirgetesse ridadesse üksteise selja taha, liikus rütmiliste vilepillihelide saatel
Fennid - üks võimalikust versioonist eestlaste esmamainimisest, kus eestlasi arvati rooma allikates põhiliselt soomlasi tähistanud rahva hulka

Feodaalide seiklus - ja saamafimu põhjustas kodusõdasid, selle tagajärjel nõrneges kuningavõim ja suurendas poliitilist ebastabiilsust Lääne- Euroopas.
Feodaalne hierarhia – feodaalide klassi/seisuse alluvussüsteem, kus kõrgematel astmetel on jõukamad suurfeodaalid e. senjöörid ja madalamatel vasallid.
Foorum - kui linna sümboolne keskus,sai piduliku ilme,olid ka keiserlikud foorumid,ehitati hipodroome, templeid, kõigi jumalate tempel panteon.

Forselius - talurahva hariduse algataja eestis, kes rajas seminari, mille eesmärgiks oli talurahvakoolide õpetajate ja köstrite ettevalmistamine.
Foorum - rahva kogunemiseks määäratud väljak, mida ümbritsesid tähtsad majad; seal oli kohus ning see oli linna poliitiline ja ärikeskus.
Föderaal - liidusse puutuv, liidu-; föderatiivne ▪. Föderaal+ liidu-: föderaal+kantsler, föderaal+valitsus, föderaal+võim , liidu piirkond

Fašismi - ja sõjaohu väljendusega on seotud aastakümne lõpu kuulsamad teosed Prantsusmaa  Looduslähedase kunsti hulka kuulus ka naivism.
Ferdinand sannamees on 11. novemberil 1895. Arulas Otepää kihelkonnas sündinud ja 25. jaanuaril 1963. aastal meie seast Tallinn lahkunud Eesti skulptor.
Fiedel castro – tuli kuubal relvastatud riigipöörde tulemusel võimule 1950 aastate lõpul ning asus kehtestama riigis kommunistlikku diktatuuri.

Fašistid – 1921, baliti parlamenti ning seejärel tegi Benito Mussolini oma toetajatega marsi Rooma ning seejärel nimetati ta peaministriks.
Felix mendelssohn - Bartholdy muusikast kui juudi muusikast või Heinrich Heine raamatutest kui juudi kirjandusest. Mõlemad esindavad Euroopa kultuuri.
Feodalism – läänikord (kitsamas mõistes). Läänisuhe oli lepinguline – mõlemal oma õigused ja kohustused, mille rikkumisel vasallisuhe

Feodalism on suhteliselt vastuoluline mõiste, millega tavaliselt iseloomustatakse keskaegse Euroopa ühiskondlikku ja majanduslikku korraldust.
Filosoofid - Sokrates ja Nietszche- kõik kolm kuulutasid üksikisiku vabanemist, keset traditsioonikindlat ühiskonda(kohustustest ja tavadest).
Faraday - inglise füüsik ja keemik, kes arendas elektromagnetismi teooriat ja elektrokeemiat. Leiutas elektrigeneraatori ja elektrimootori.

Faunuse majast on leitud väärtuslikke maale ja mosaiike (näiteks Aleksander Suure lahing), Müsteeriumide villast ja Vettiuste majast seinamaale.
Folkloori puhul on tegu teadlikult kogutud materjaliga, mida koguti ja kuidas koguti sõltus sellest, kuidas kogujad endale minevikku ette kujutasid.
Francis bacon - filosoof ja riigitegelane, ründas Aristotelese filosoofiat, väitis et teadmiste allikaks on inimese meeled, kogemus, eksperiment.

Feast - Additional reading: http://www.catholic-forum.com/saints/golden291.htm (The Life of Saint Edward the Confessor, The Golden Legend)
Feodaalide seisuselt on ära võetud võim, nad on seotud kuningavõimuga nii, et nad kuuluvad kuninga õukonda ja nende puhtus sõltub valitseja armust.
Filoosoofia - juurdlemine maailmaprobleemide üle (nt. Jumala osa maailmas jms.) Esimesed filosoofid tegelesid füüsilise maailma seletamisega.

Füürer - Saksamaa, Duce-Itaalia, NEP-Uus majanduspoliitika, Gestapo- Vene salapolitsei, Antsisemitism- Juudi viha, Fašism- iseloomu nõue.
Feodalism keskajal – võib määratleda, kui ühiskonda korraldavat normistikku, mis reguleeris kahe vaba inimese, lääniisanda ja vasalli suhteid.
Fulco – Prantsusmaa munk, määrati 1167. a Eestimaa piiskopiks 64. munk Nicolaus – Norra Stavangeri kloostris elav eestlasest munk.

Fosforiidikampaania - rahvas tunnetas ühtekuuluvuse jõudu ning sundis protestiga (nn. fosforiidikampaania) ametkondi kaevanduse rajamisest loobuma.
Francois - Marie Arouet Voltaire (1694-1778) oli prantsuse filosoof, kirjanik, ajaloolane ja üks Euroopa valgustusliikumise juhtkujudest.
Franz ferdinand – Aus-Ung troonipärija 28.juuni 1914 tapeti Bosnias (Sarajevo) Herz Herzog Franz Ferdinand Must käsi Sarajevo atendaadi taga.

Feodaalne killustatus – riigisüsteem, kus keskvalitsus on nõrk ja riigivõimu teostavad monarhiaga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad
Filmi sisu on sellest kuidas eestlastelt taheti ära võtta iseseisvus ning kasutada neid ära. Eestlasi tahtsid hävitada Liivi Ordulased.
Faehlmann – esimestest eesti haritlastest, estofiil, ülikooli eesti keele lektor, tema eestvedamisel loodi 1838 Õpetatud Eesti Selts.

Forselius - Rajas 1684 seminari, kus õpeats välja 4 aastat koolmeistreid ja köstreid, kes asusuid hiljem õpetama talurahvakoolidesse
Feodaalid - ülikusuguvõsad: krahv ja hertsog, suured pärusmaad, mida vasallidele läänistasid, ise ei pruukinud anda vasallivannet.
Feodaaltsivilisatsiooniks nim. keskaega, sest sel perioodil kujunesid välja feodaalsuhted mis olid keskaja riigi- ja majanduskorralduse põhialusteks.

Figuur on lapsemeelseks tehtud, mis on tunnuslik Mesopotaamia kultuurile. Figuurikäsitlus annab teosele raskepärase ja range ilme.
Forcelius - rajas õpetajate seminari, 2talve. Piiblikonverentsid- üksmeele saavutamiseks keeleküsimustest ja piibli välja andmiseks
Francesco petrarca - poeet. „Africa“ .Giovanni Boccaccio- Kuulsaim teos „Decameron“, mõjub inimliku elurõõmuna ränga masenduse ajal.

Feminism - naistele meestega võrdseid õigusi taotlev liikumine, naisliikumine,segunes kunstis ja moes romantilisuse ja nostalgiaga.
Forseliuse seminar - rajati Bengt Gottfriend Forseliuse poolt, mille eesmärgiks oli talurahvakoolide õpetajate ja köstrite ettevalmistamine.
Friedrich ii – Preisimaa kuningas, kes oli rahva teenimisele tõepoolest keskendunud, omamata nõunikke ning tehes ise pidevalt tööd.

Faehlmann on kirjutanud väga palju ja väga erinevaid kirjutisi alates üksikutest luuletustest kuni proosade ja kunstmuistenditeni.
Fassaadid on harmooniliselt liigendatud horisontaalsete simsside ja aknaridadega. Eriti suurejooneline on esikülge krooniv peasimss.
Feodaalne killustumus – riigisüsteem, kus keskvalitsus on nrk ja riigivõimu teostavad monarhiga vasallisidemes olevad kohlikud võimukandjad.

Fašism – Poliitiline õpetus mis väärtustab ainult oma rahvust, on rassistlik, juhi kultusele ja militarismile orienteerutud.
Feodaal - absolutistliku Prantsusmaa valitsemiskorra kriis jõudis tema ajal haripunkti ning viis Suure Prantsuse revolutsioonini.
Film on kronoloogiline ülevaade Mousekewitzite, juudi hiireperekonna elust ja põnevatest seiklustest Ameerikasse rändamisel.

Firenze – Firenzeses tahaksin ma külastada Palazzo Vecchiot mis on massiivne romaani stiilis sakmelise parapetiga kindluspalee.
Foorum - linna ja impeeriumi sümboolne keskus, mill nabrusse rajasid Caesar, Augustus ja Traianus veel oma keiserlikud foorumid.
Forselius – õpetas koolmeistreid välja, alustas talupoiste tasuta õpetamist, 1684 oli Tartus tema rahvakooliõpetajate Seminar.

Friedrich ii ehk Friedrich Suur 24. jaanuar 1712 Berliin – 17. august 1786 Potsdam oli Preisimaa kuningas 1740. aastast kuni surmani.
Formeeriti põhja - Läti brigaad, mille koosseisus oli 2 jalaväepolku, 3 suurtükipatareid, partisanipataljon ja kaks ratsaväeeskadroni.
Frantsisklaste ordu – rajas jõuka kaupmehe poeg Franciscus Põhja-Itaaliast, kes loobus isa pärandusest vaese elu ja jutlustamise kasuks.

Feodaalid ehk vasallid. Senjöörid olid maaomanikud, ning nende valduses oli nii poliitilinevõim, kohtuvõim kui ka haldusvõim.
Feodaalkord ehk läänikord Läänikord- igal maahärral oli oma sõjavägi, müntisid raha, suhtlesid iseseisvalt teiste riikidega.
Föderatsioon - liit; liitriik , alamüksuste (föderatsiooni subjektide) ühendus, mille osadel on mõningad iseseisva riigi tunnused

Feood - suurfeodaalilt väikefeodaalile antud maa-ala. Araabia tähestik- koosnes ainult konsonantidest; võeti üle Indiast.
Füürer - ehk Hilter, saksamaa diktaator Aarja rass- Kolmas reich- SS- kaitsemalev, füürerile alluvad relvastatud rühmitused
Franz ferdinand – Austria-Ungari troonipärija ertshertsog, tapeti Sarjevos 28. juuni 1914 – see oli maailmasõja puhkemise ajend.

Filosoofid – mõtisklesid millised voorused teevad inimesest hea kodaniku, kuidas peaks riik kodanikes neid voorusi kasvatama.
Fotomaterjalid on materjalid, mida kasutatakse fotokujutiste tekitamiseks, valgustundlikuks aineks on enamikul juhtudel hõbesoolad.
Fabliood - värsivormilised lühilood, mis pilasid erinevaid inimtüüpe ja eri ühiskonnakihtide ning elukutsete esindajaid.

Feodaalkorras on maaomanikud (mõisnikud, kirikud, riigid) ning sõltuvad talupojad, kus talupojad teevad maaomanike heaks tööd.
Filosoofia ülesanne on aidata teadust: analüüsida ja korrastada mõistete süsteemi, mida loodusteadlased oma uurimistöös kasutavad.
Frederik neljas - Taani kuningas, Rootsi valdusi soovis vallutada; Rootsi väed tungisid Kopenhaageni ning sundisid vaherahu tegema.

Fläpparid - vabameelsed neiud -,panid asjale ounkti,ja õige pea olid need,kes muutusele vastu seidid,pigem eramd kui reegel.
Fra angelico – loodust jäljendavad kunsti võtted, lüüriline meeleolu, oli esimesi, kes maalis pilvi; oli sügavalt usklik.
Fransisklased - 12.saj lõpp, rajas franciscus assists, riietuseks oli jämepruunikas või hall vöötatud kareda nööriga kuub.

Füsiokraatia – Valgustusideoloogid rõhutasid, et inimühiskond peab oma elu paremaks korraldamiseks võtma eeskuju loodusest.
Fernao magalhaes - Hispaania teenistuses portugaallane,tegi ümbermaailmareisi 1519- 1522.Tapeti pärismaalaste poolt Filipiinidel.
Feodalism e. LÄÄNIKORD - ühiskonnakord, kus maa oli läänistatud feodaalidele ja seda harisid neist sõltuvad talupojad

Fosfkamp - rahvaprotest uue fosforiidikampaania vastu 1986. MRP-AEG-Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp.
Feodaal ehk läänimees oli keskajal feoodi ehk läänimaa saaja, kes vastutasuks kohustus teenima maaisanda sõjaväes.
Fasist - itaalias võimule tulnud rahvuslik fašistlik partei, parempoolne ideoloogia rahutused rahvuse osatähtsust .

Friedrich on võitnud vähemalt minu sümpaatia, sellise tugeva ja õigalse valitsejana, kes tõi palju kasu oma riigile.
From 1377 - 1485 the Royal Houses of Lancaster and York became Kings of England in the Middle Ages and ruled the English.
Futurism - Itaalia sai iseseisvaks teistest EUroopa riikidest hiljem ning seal oli seega ka uue ja vana kontrast suurem.

Focuses on the psychological and moral growth of the protagonist from youth to adulthood), but in the modernist style.
Frantsisklaste ordu – hallid vennad, mõjutasid usuelu Naiskloostrid ravisid epideemiate ja ka tavaliste haiguste puhul inimesi.
Fašismi on erineval alusel laiendatud ka rahvussotsialismile ning teistele taolistele liikumistele ja ideoloogiatele.

Figuuride käsitluslaad on monumentaalne: seisavad otsevaates, endassesulgunult, keha peidetud jäikadesse riietesse, näod tõsised.
Forselius harju - Ristil Aru kirikumõisa ruumides oma esimese kooli kohalike eesti ja rootsi rahvusest poiste koolitamiseks.
Faktoriks oli – jällegi mõneti paradoksaalselt – sõjatööstus, mis sai ohtralt tellimusi ja tootis suuri kasumeid.

Franz ferdinand - Austria-Ungari ertshertsog, kes tahtis muuta riigi kaksikmonarhia kolmikmonarhiaks ning oli I MS ajendiks.
Friedrich nietzsche – uus vaade kreeka tragöödiale Antiikaja tegelased ja kujundid saavad aluseks ideede ja mõtete ajaloos.
Forselius –  rajas Tartu lähedale piiskopimõisa – Koolmeistrite & köstrite ettevalmistamise seminari

Friedrick ii ehk Friedrich Suur elas aastatel 1712- 1789. Friedrick II oli Preisimaa kuningas 1740.aastast kuni surmani.
Fosforiidisõda – rahvas korraldas protestimarsse ja rattaretki Ida-Virumaal uute fosforiidi kaevanduste rajamise vastu.
Friedrich nietzsche – uus vaade kreeka tragöödiale Eesti: Hugo von Hofmannsthali Oidipus ja sfinks (Anna Haava eestindus).

Felix dzeržinski – tema süda jäi seisma, kui pidas kirglikku kõnet opositsiooni vastu KK juulipleenumil 1926. aastal.
Funktsionalistlik interpretatsioon on sellel arvamusel, et Holocaust tuli altpoolt, bürokraatiast ja mitte ülevaltpoolt käsuna Hitlerilt.
Fašism - 1920.1940. aastatel Itaalias tekkinud poliitiline liikumine, mida juhtis duce (juht) Benito Mussolini.

Fear - economic difficulties-aid from usa.intrusion of American lifestyle and mass-culture. Consumer society.
Franz ferdinand - Austria troonipärija von Schlieffen- Saksamaa välksõja plaani autor H.P. Petain- Prantsuse väejuht
Faraday - Inglise teadlane kelleavastused panid 19. sajandi esimesel poolel aluse nüüdisaja elektrotehnikale.

Fašism - juhikultust, agressiivset natsionalismi ja sõjakat antikommunismi propageeriv poliitiline liikumine.
Fašistide välispoliitika - 6. Itaalia ja Saksamaa suhted, lepingud- Saksamaa ja Itaalia koostöö tihendes 1930.a teisel poolel.
Feodaalomand - > maa-ala oli läänistatud ning läänistaja võis selle tagasi võtta (maal oli kui mitu omanikku).

Feodalism ehk läänikord oli Euroopale omane elukorraldus, mis hakkas välja kujunema 8. sajandil Frangi riigis.
Filmitegijale on väga suur väljakutse proovida filmiga edasi anda sotsiaalseid ja ajalooliselt olulisi sündmuseid.
Fraatria — koosneb kahest või enamast klannist, kes loevad end seotuks, kuigi ei pruugi seda tegelikult olla.

Fransisco franco - Hispaania väejuht, kes valitses Hispaaniat diktaatorina 1939. aastast kuni oma surmani 1975. aastal.
Frederik ii - ga. Kuningas ostis piiskopkonna 30 000 taalri eest ja andis selle üle oma vennale hertsog Magnusele.
Fascio tähendab itaalia keeles ühendust või liitu Võitlusliit loodi Itaalia muutmiseks võimsaks riigiks.

Fašism - autoritaarne liikumine ja ideoloogia, mis valitses Itaalias 1922–1943 Benito Mussolini juhtimisel.
Figuurid on kujutatud väga loomuliku liikumisega ning kehad on täis energiat, mis purskab välja nende ihust.
Film 50 - datel oli tugeva surve all, kunstiväärtusega filme ei loodud kuna kunstiväärtus oli väga nõrk.

Filmi põhitegevus on suunatud 2. Maailmasõja lõpuaastaile ning tegevuse kohaks on Berliini tänavad ja Hitleri punker.
Foiniikia on antiikaja riik, keskusega Vahemere idarannikul, kus praegu asuvad Süüria, Liibanon ja Palestiina.
Feodaalne killustatus – riigisüsteem, kus keskvalitsus on nõrk ja riigivõimu ülesandeid teostavad peamiselt vasallid.

Feodaalsuhted – Vasallis said maavalduse saamisega õiguse koguda talupoegadel makse ja mõista nende üle kohut.
Feodalism - ühiskonda korraldav normistik, mis reguleeris kahe vaba inimese, läänisanda ja vasalli suhteid.
Filo - soofias imetakse tavaliselt ühest teemast mingi aja jooksul kõik mahlad välja 3.1. NARRATIIV 35

Findlandiseerumine – Soome hakkas vaatamata NSV liidule ajama oma riigi asja, mis tegelikult NSV liidule ei meeldind.
Fosforiidikampaania – 1987, rahvas tunnetas ühtekuuluvuse jõudu ning sundis ametkondi kaevanduse rajamisest loobuma.
Franco – rahvakaitsefunda väejuht, astusid välja vabariiklaste vastu ja algab Hispaania kodusõda 1936

Frankide õigus ehk "saali õigus". Tüüpiline barbarite riik - valitseja pärandas oma riigi kõikidele poegadele.
Frantsisklased - e. minoriidid (Ordo Fratrum Minorum - Väiksemate Vendade Ordu) esimene ja tuntuim rändmungaordu.
Feodaalne hierarhia - feodaalide järjestamine tähtsuse järgi, kus ülemisel astmel on valitseja ja alumisel rüütel

Ferdinard - 28. juuni 1914. Tema mahalaskmine Sarajevos oli Esimese maailmasõja puhkemise otseseks ajendiks.
Fhilique - t tunnistati st Püha Vaim on nii Isast kui Pojast, söödi nii hapendatud kui hapendamata leiba.
Faalanks - tüüpiline Kreeka lahingurivi, mis liikus rütmiliste vilepillihelide saatel vaenlastele vastu.

Filosoofiakooli - Akadeemia. 12) Aristotelesoli -vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.
Faehlmanni - Kreutzwaldi ühistegevusena rahvaluule baasil, mida oli kogutud ja kirjanduslikult töödeldud.
Falklandi sõda – saar Atlandi ookeani lõunaosas, mis on olnud tüliküsimuseks Inglismaa ja Argentiina vahel.

Felipe ii - katoliku kiriku kaitsja, tema käsul saadeti maalt välja juudid ja araabia päritolu elanikud.
Figuurid on grupeeritud nii, et jääb mulje, nagu ei saaks piinajad Kristuse kallal vägivalda tarvitada.
Franz ferdinand – Austria - Ungari ertshertsog ja troonipärija, kelle mõrva peetakse I maailmasõja ajendiks.

Föderatism – riikide ühinemise põhimõte, mille järgi mitu riiki moodustavad liitriigi (föderatsiooni)
Föderalism – riikide ühinemise põhimõte, mille järgi mitu riiki moodustavad liitriii (föderatsiooni)
Feood – vasallile kasutamiseks antud maatükk koos seal elavate talupoegadega, mis oli pärandatav.

Foiniiklased - maailma esimene tähestik, hetiidid- raua töötlemine, ratta leiutamine -sõjavanker, kaarik
Fosforiidisõda – see oli esimene suurem ettevõtmine kõigil inimestel korraga, ühtekuuluvustunne oli suur.
Frimäär - külmakuu Vantoos - tuulekuu õitsemiskuu kuumakuu Prerial - heinakuu Früktidoor – viljak.

Fulco - u 1167 Eestimaa piiskopiks määratud Prantsumaalt pärist munk, külastas 1170 paiku Eestit.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fašism on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, rassilistele ja kultuurilistele tunnustele toetava rahvusliku ühtsuse loomist, mis üldiselt nendega ei piirdu. Algses tähenduses on see autoritaarne liikumine ning ideoloogia, mis valitses Itaalias 1922–1943 Benito Mussolini juhtimisel.
Feodaaltsivilisatsiooni tunnuseks on vasalliteet ehk läänikord ehk feodaalsuhted Feodaalsuhete pandi alus 8 saj Frangi riigis.

Fidel castro on olnud minu arust suur ja tugev riigipea kes on võidelnud oma riigi eest nagu oma elu eest.
Filosoofidel on lihtne rikkaks saada, kui nad tahavad, kuigi nad ei ole tegelikult selle asja peal väljas.
Fosforiidisõda - teadlaste juhitud kampaanial uute fosforiidikaevanduste rajamise vastu Kabala- Toolse kanti.

Francisco pizarro – Karl V – Saksa keiser, keda toetasid rahaliselt kaupmehed jakob ja anton Fugger, et teda
Friedrich i - ks. Armastades luksust ja toredust lõi ta õukonna, kus töötasid teadlased ja kunstnikud.
Fantastilisust on välditud. Peategelane ei ole kaval ori, orjad esinevadm aga nad ei olek õige tähtsamad.

Feodaalide seiklus - ja saamahimu ajendas neid sageli vastastikustele röövretkedele ning põhjustas kodusõdu.
Filosoofid on need, kes näevad riigi tõelisi huve, kuna on võimelised tabama asjade tõelist olemust.
Frantsisklased – kerjusmungad (frantsiskaani ordu liikmed), pidid olema vaesed ja hankima elatist kerjates

Fantastilised näokatted – herilased, konnad jne. Lisaks eelnevalt loetletud eelistele esines maskidel üks puudus.
Feenide liikumine - seadis eesmärgiks Inglismaast sõltumatu vabariigi loomise relvastatatud võistluse abil.
Fašism - äärmuslik diktatuurivorm Itaalias, mida iseloomustab juhikultus, militarism ja rassism.

Filosoofi elu – eelistatud – filosoof on see, kes kõige täiuslikumalt praktiseerib tarkuse voorust.
Forselius – õpetas talupoegi lugema, lõi seminari, kus koolitati uusi köstreid ja koolmeistreid.
Frantsisklased - frantsisklaste ordu liikmed,kes olid rahva hulgas väga populaarsed tänu oma lihtsusele.

Faalaks – kreeka tüüpiline lahingurivi, mis paigutati üksteise seljataha pikkadesse ridadesse
Fašism - äärmuslik diktatuurivorm Itaalias, mida iseloomustab juhi kultus, rassism, militarism.
Feodaalkorra kujunemine - Feodalism kui termin tuleneb läänikorraldusest, kus senjöör annab vasallile lääni.

Feodalism - Isanda e senjööri ja tema sõjamehest sõltlase e vasalli suhtel põhinev feodaalkord.
Filoloogia - doktorikraadi. Töötas üle Eesti nii kodu- kui ka gümnaasiumiõpetajana ja pastorina.
Feng shui on iidne Hiina ruumikorralduse meetod, mille eesmärk on saavutada harmoonia keskkonnaga.

Filosoofid - valitsejad. Nemad juhtigu riiki ja korraldagu kasvatust, mille peaksid saama ka naised.
Filosoofide patriarh - oli kirjanik, poeet, dramaturg, jurist, ajaloolane, metsanduses ja ökoloogias asjalik.
Frantsisklasi on umbes 17 000, nad kannavad hallikaspruuni, sooja kliimaga maades ka valget ordurüüd.

Friedel – abielusuhe meeldivuse alusel, ei too kaasa varanduslikke tehinguid perekondade vahel.
Feodaalide seiklus - ja sõjahimu ajendas neid vastastikkudele röövretkedele, mis põhjustasid kodusõdu.
Feodaaltsivilisatsioon – ala, kus religiooniks on katoliiklus ja ühiskondlik korraldus põhineb feodalismil.

Feood on kõrgematelt valitsejatelt haldamiseks, valdamiseks ja kasutamiseks antud kinnisvara.
Fides - austus, kuulekus ja abi kõigis olukordades, kliendid olid seotud oma patrooniga selle
Fariza ongarsõnova on seisnud naise õiguste eest ühiskonnas, kirjutanud avameelselt erootilis armulaule.

Filosoofid – Descartes, Voltaire, Rousseau, Diderot’, Leibniz, von Herder, Montesquieu, Locke.
Francisco pizarro – väikeaadik, kes jõudis oma laevaga pärast ränki vintsustusi Ecuadori rannikule.
Franklin pierce – Astus ametisse 1853, lahkus ametist 1857. Oli Ameerika Ühendriikide 14. President.

Faehlmann –  ülikooli eesti keele lektor J.Köler – maalikunstnik P.Karell – arst
Faehlmann – juba ülikoolis arstiks õppides koondas enda ümber eesti tudengite sõpruskonna.
Filosoofia ajaloos on traditsiooniks kõnelda just Sokratesega seoses “antropoloogilisest pöördest”

Futurism – Futurum, tahtis minevikule selga pöörata, väljendada masinate elu, ehitusbuumi.
Finlandiseerumine – oli poliitiline protsess Soomes, mille käigus Soome tegi koostööd NSV liiduga.
Ford t - fordi mudel, mis sai kättesaadavaks keskmise sissetulekuga perele euroopas

Frej – viljakusjumal, tema poole pöörduti nii põllusaagi- kui ka lapsesaamismuredega.
Frontera - kahe tsivilisatsiooni rajamaa,mis tähendas ühtlasisajanditepikkust sõjategevust.
Faalanks – Kreeka lahingurivi, mis liikus rütmiliste pillihelide saatel vastu vaenlastele.

Feodaal – oli keskajal feoodi saaja, kes vastutasuks kohustus teenima maaisanda sõjaväes
Filosoof - matemaatik Rene Descartes (1596-1650) tõstis eile ratsionalismi, briti empiristid
Fosforiidikampaania – Moskva kava rajada Eestisse uued fosforiidikaevandused. (1987)Rahavas protestis.

Frantsisklased ehk Minoriidid (Frateres Minores – vähemad vennad) Asutajaks Franciscus Assisist.
Franz ferdinand – A-U troonipärija, kes tapeti 28. juunil 1914 Sarajevos Serbia terroristi poolt.
Fennid – Eestlasi arvati rooma allikates põhiliselt soomlasi tähistanud fennide hulka.

Faalanks – raskerelvastusega jalameeste võitlusrivi . Üksteise taga pikkade viirgudena.
Fašism on mitmete ajastute vältel paljudes riikides esinenud väga erinevates vormides.
Figuraalmaali ainestik on nagu varemgi tihti laenatud mütoloogiast ja eeposest, samuti tragöödiatest.

Foorum –  küngastevahelisse orgu rajatud, sillutatud turu­ ja koosolekuplats.
Friedrich ii ehk Friedrich Suur (Preisi kuningas 1740-1786) kuulus Hohenzolerite dünastiasse.
Farnese härg – grupp, mille autoriteks peetakse vendi Apolloniost ja Tauriskost Trallesest.

Feodaalne killlustatus - olukord, kus iga feodaal on oma maal ise peremees ega hooli kuninga käskudest
Filmitööstus on laias laastus jagatud mitmesse perioodi ning antud kirjatükk keskendub neist
Filosoofi elu on aga eelistatud, sest tema praktiseerib tarkuse voorust kõige täiuslikumalt.

Flaamenid - hoolitsevad pühamute ja rituaalide eest Pontifex Maimus- riigi ülempreester.
Foorum - turuplats 2.Rooma linna Tekkimine: Pärimuse järgi rajas Rooma linna Romulus.
Franz nyenstede - Riia bürgermeister, teda uurib põhjalikult ka Raik, kirjutas kah Poola ajal.

Faehlmann – arstiharidusega TÜ eesti keele lektor, 1838 Õpetatud Eesti Seltsi asutaja
Fennoskandia – Ida-Karjala; Koola ps; Skandinaavia ps. Skandinaavia ja soomeugrilaste ala.
Friedrich ii - le andma üle kirja, milles preisi saadik soovitati tungivalt tagasi kutsuda.

Friedrich ii - ga tegi Peeter kohe rahu, andes lepingu tingimuste dikteerimise preislastele.
Fulco - Prantsusmaalt pärit munk, kes pühitseti eestimaal piiskopiks 1167. a paiku.
Fulco - Prantsusmaalt pärit munk, kes pühitsesti 1167. aasta paiku Eesti piiskopiks

Feodaal ehk maaomanik? Talupoegadel tekkis huvi rohkem toota ja võimalus raha koguda.
Feodaaltsivilisatsioon - religiooniks oli katoliiklus ja ühiskondlik korraldus põhines feodalismil.
Filippo paulucci - oli Itaalia päritolu Austria sõjaväelane 1807–1830 Venemaa teenistuses.

Flaamenid – konkreetsete jumalate pühamute ja rituaalide eest hoolitsevad preerestid.
Foorum – turuplats Roomas , mis rajati pärast küngastevahelise soo kuivendamist .
Frangid - Galliasse anglod ja saksid - Britanniasse Vandaalide riik Aafrikas (429-534)

Fašism on selgesti eraldatav mitte üksnes poliitilise korrana, vaid ka doktriinina.
Filosoofina on Voltaire mõjustatud peamiselt Locke`i, Newtoni ja inglise deistide poolt.
Foederatsiooni - luuakse-euroopas&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3440]. 7. Teder, Allan.

Frantsisklaste ordu – nimetus on jõuka kaupmehe poja Fransiscuse järgi, kes selle ordu rajas.
Franz ferdinand - Austria-Ungari troonipärija, kes 28. juunil 1914 aastal mõrvati Sarajevos
Föderalistlik tee - Euroopa riigid moodustavad liidu, kus riikide valitsused teevad koostööd.

Faehlmann - oli eesti kirjamees ja arst, Faehlmann oli eesti eepose mõtte algatajaid.
Faehlmann on kirjutanud oode, valme, lühijutte, müüte ja kogunud Kalevipoja aineid.
Feodaalühiskond - riigi ja majandusliku korralduse aluseks on feodaalsuhted ehk vasalliteet.

Film on the streets, how they are coming from factorys and called this actuality.
Formaal - juriidiliselt ei ole sellist ühendust nagu Liivimaa kunagi eksisteerinud.
Francesco petarca – pärast antiikaega, esimene poeet keda loomingu eest avalikult pärjati.

Franco – Peatas Hispaania kodusõja ning kehtestas fašistliku diktatuuri riigis.
Fašism - diktatuurivorm Itaalias, iseloomustas, juhikultus, militarism ja rassism.
Figuurid ise on pikaks venitatud ja kangetes poosides. Näoilmed on karmid ja pidulikud.

Fln - i ja tema tegevust toetasid mitmed riigid, ühingud ja mõjukad inimesed.
Foch – Prantsuse väejuht; tänu temale ei karistatud sakslasi veel karmimalt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fragmenteerumine ehk killunemine. Fragmenteerumine tähendab seda, et Lääne ühiskonna liikmetel on võimalik elu peavoolust kas üksinda või grupiti irduda ja sulguda mingisse oma maailma , suheldes arvuti kaudu näiteks ainult vormelisõidufanaatikute või jututubade vestluskaaslastega.

Franz ferdinand – Austria-Ungari troonipärija, kelle mõrvast sai alguse I maailmasõda.
Faehlmanni loomingul on selle vähesusest hoolimata eesti kirjanduse rajamises keskne tähtsus.
Fennid – Eestlasi võidi ka fennide hulka pidada, kes oli tegeligult soomlased.

Feodaalne au ehk rüütliau seisnes algselt väliste hüvede omamises, feodaalvaldused.
Filipika on äge kõne, mida peetakse kellegi süüdistamiseks või paljastamiseks.
Fellahhid – araablastest põlluharijad, kes elasid ooasides ja kasvatasid datleid

Feodaalne killustatus – väikeste feodaalvalduste süsteem, mis ei moodustanud ühtset riiki.
Feood - e. lään on maavaldus, mis Isand andis sõjateenuste eest vasallidele.
Fokstrott ehk inglisepäraselt foxtrot on pärit eelmise sajandi alguse Ameerikast.

Ford - relvastusalaste piirangute läbirääkimised NSVL Bush sen-lagunes NSVL
Frangid – germaani hõimurühm, kes asusid 3.saj Ekr Reini jõe paremal kaldal.
Frantsisklased – hall rüü; tuntuim on Franciscus; kerjusmungad; järgisid Jeesukest.

Faehlmanni kunstmuistendid – panid aluse rahvusmütoloogiale, Vanemuine ja Ilmarine, Endla järv.
Feood – vabalt pärandatav maatükk ning senjööri kinnitust polnud vajagi.
Fossiilkütused on aga piiratud ressurss ning globaalse soojenemise peamine põhjustaja.

Freud - Austria psühhiaater ning psühhoanalüüsi teooria ja meetodi rajaja.
Fertile - viljakas Copper mine - vasekaevandus Poor soil – väheviljakas muld
Folklooritegevust – võimalust tantsida, laulda ja musitseerida, ühist vaimsust tunda.

Francois - Marie Voltaire – „Filosoofilised kirjad“. Valgustatud monrahia.
Feodaal –  läänimees ehk vasall, Lääne­Euroopa keskaegsed ülikud
Filosoofi elu – on eelistatud, sest ta praktiseerib kõige täiuslikumalt voorust.

Franco - Hispaania kindral, kes juhtis sõjaväelaste mässu, mis kasvas üle
Fascia - ühtsuses peitub jõud benito Mussolini - fašistliku partei liige.
Filosoofid on maailma erinevalt seletanud, kuid mitte muutnud seda, ütles Marx.

Fosforiidisõda 1986 - 1987. Taheti rajada hiidtehast, mille üle ENSV-l puuduks kontroll.
Fosforiit – merelise tekkega settekivim, lähteaine väetiste valmistamiseks.
Funtsionistlik tee - mõningad rahvuslikud ülesanded antakse teistele liikmesriikidele.

Faehlmann – õppis ülikoolis arstiks; hiljem sai temast eesti keele lektor.
Fatah – lõppeesmärgiks on rahu saavutamine ja kahe erineva riigi teke.
Fašism - tuleneb itaalia keelsest sõnast fasces, mis tähendab vitsakimpu.

Feood – 9.-10.saj, vabalt pärandatav, senjööri kinnitust polnud vaja.
Forselius - ainuke õpetaja koolmeistrite ja köstrite seminaril 1684. aastal.
Frantsisklased - kerjus munga ordu, mille rajas rikas ja haritud Assisi Franciscus.

Faktide valik on iga Napoleoni kohta koostatud raamatu puhul raskeks probleemiks.
Filosoofi elu – eelistatud, kõige täiuslikumalt praktiseerib tarkuse voorust.
Franco on küll Hitleri ja Musolini liitlane, aga sõtta otseselt ei astu.

Franklin 11 - aastasena 14-aastaselt saadeti ta Grotoni ikooli Massachusettsis.
Frej – rahu,jõukuse ja viljakuse jumal, pärines Vaanide perekonnast.
F hegel on öelnud: "Ajaloost õpime me seda, et inimene ei õpi ajaloost.

Faalanks - jalaväe lahingurivi, kus sõjamehed rivistusid mitmesse viirgu.
Feodaal – isik, kes omas feoodi e. Maavaldust, mida on talle pärandatud
Faktoriks – talupoegade töö pärisorjadena polnud piisavalt efektiivne.

Felipe ii on tihti kirjeldatud kui sünget, kinnist ja umbusklikku inimest.
Feodaal - e. Läänimees on maaisand, valitseva klassi esindaja keskajal.
Fookia - Tähtsaim linn Delfi, kus asus Delfi Oraakel, Apolloni templis.

Foorum - turu- ja koosolekuplats Katoliiklik- kogu kristlaskonda hõlmav
Friedrich ii – Friedrichit peetakse parimaks näiteks valgustatud monarhist.
Fatalism on laialt levinud ja tagab lohutust pakkuva taganemisvõimaluse.

Feodaal - absolutislik Prantsusmaa 17. sajandi II poolel ja 18. sajandil
Fischer - Liivima kindralsuperintendent, Liivimaa keskne kirikutegelane.

Frantsisklaste klooster — see kujutas endast arvatavasti kivist kaitseehitist hilisema
Frejat - valguse ,elu ja kasvamise jõude sümboliseerivat kolmainsust.
Friedrich ii - Preisimaa valitseja 1740-1786- usuvabadus, uued manufaktuurid.

Füürer - diktaator 10.NSVL- Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit.
Farm - talund (inglise kultuuri maades); majandi loomakasvatusüksus
Fašistid - Rahva ühtlus, tugev võim mõju kasvas peale I maailmasõda.

Fašistide toetajatest on töölised. - 1921.a. liberaalide ja fašistide valimisliit.
Foorum - linna ja kogu impeeriumi sümboolne keskus, oli pidulik koht.
Foorum - turuplats Hatšepsut oli Egiptuse naisvaarao 18. dünastiast.

Fovism - Nende joonistus oli tinglik, kuid värvid puhtad ja kõlavad.
Francesco petrarca - oli Itaalia humanismi suurkuju, silmapaistev poeet, teadlane.
Friedrich ii - piiras teotöö mahtu, nõuti talupoegadelt vähem tööaega.

Faraday - galvonomeeter, elektrigeneraator Joseph Henry- elektrimootor
Ferdinand foch - Prantsusmaa marssal (1918) Briti feldmarssal (1919) ja Poola
Forseliuse pärand on vaieldamatult Eesti haridusloo üks liikumapanevaid jõude.

Franco –  Hispaania diktaator, vabariikliku valitsuse kukutaja
Föderaalvõimu pädevauses on riigikaitse, välispoliitika, rahandus ja maailmakaubandus.
Feood – lään, mida saab vabalt pärandada ilma senjööri loata

Fichte – Astus välja avalikult Saksamaa uuenemise eest, filosoof.
First man on the moon 1969. Earth too small-US/USSR fighting for space.
Flööt – valmistatud kotka luust; leitud 2008; umbes 35 000 a vana

Foeniilaste päritolu on üldiselt tänaseni kaheldav- millal ja kust nad saabusid.
Franktsisklased - Rooma katoliku ja Anglikaani kiriku vaimuliku ordu liikmed.
Frantsisklased - kerjusmungad, pidid olema vesed ja hankima elatist kerjates

Fresko – niiskele krohvipinnale maalitud pilt; vastav maalitehnika
Friedrich ii - viis läbi palju reforme, millega kindlustas merkantilismi.
Feodaalne killustatus – riigivõimu funktsioonide jagunemine eri võimude vahel.

Feood - suurfeodaalilt vasallile antud maavaldus (sama mis lään)
Filosoofiateaduskond ajaloo - keeleteaduskonnaks ja füüsika- matemaatikateaduskonnaks.
Flöödimängijaga – tema suurim hüve on pilli võimalikult hästi mängida.

Fakulteet - 1445 tekkis trükikunst, pedell-ülikooli politsei ülem.
Feodaalvaldus - > kõrgkeskajal au internaliseerumine (karakteriomadused)
AU
Finlandiseerumine – nii kutsuti lääneriikides Soome vaateid NSVL-i suhtes

Fiskaalpoliitika järjekindlus on siirderiikide stabiilsuse üheks olulisemaks näitajaks.
Francois - Poncet, Andre 1949. Saadiku suveniirid Berliinist, lk 128
Fennid - Fennideks nimetati rooma allikates põhiliselt soomlasi.

Feodaaliganditega – kogukondlik maakasutus – põllumajandus ei arenenud.
Florese saar – kääbusinimesed 80000 aastat tagasi – kõige vanem.
Foneetilist täiendit ehk sõnade mõistmist hõlbustavaid lõpukaashäälikuid.

Francois - Marie Voltaire oli kõige kuulsaim prantsuse valgustaja.
Funktsionalism - Tekkis vajadusest pärast sõda elukeskkonda uueks luua.
Füs isik - p varaks muutub see, millele saab pöörata sissenõuet.

Felippe ii – tema valitsusajal jõudis Hispaania oma võimu tippu.
Fennid - Rooma geograafid ja ajaloolased nimetasid nii soomlasi.
Feood - oli vabalt päritav ja polnud vaja senjööri kinnitust

Franco – Hispaania diktaator, kehtestas Hispaanias diktatuuri.
Feood e. LÄÄN - maa, mille eest tuli tasuda väeteenistusega
Filoloog wolf on aga arvanud, et laulud on loodud eri laulikute poolt.

Fort sumter - koht kus kodusõda Thomas J. “Kivimüür” Jackson.
Fotomaterjalide säilitamisel on keskkonnatingimuste osatähtsus määrava iseloomuga.
Frej - Pärines Vaanide perekonnast mitte Aasode perekonnast.

French - speaking monarchy, aristocracy and clerical hierarchy.
Füsiokraadid - põhimõte, et riigi sekkumine majandusse on lubamatu.
Felix dzeržinski – Punast terrorit juhtinud Erakorralise Komitee juht.

Feodalism – feoodidele tuginev aadlist sõjameeste elukorraldus
Film on 1 minut ja 40 sekundit pikk ja sisaldab 700 kaadrit.
Film on 51 minutit pikk ega mahu tervikuna ühte koolitundi.

Filmitööstus on karm äri. avatumaks inimeseks, seda väga soovinud.
Faalanks – lahingurivistus üksteise taga pikkade viirgudena.
Faehlmann on kõige pessimistlikum, on veidi närviline inimene.

Faktiliselt on see meie algupärase näitekirjanduse esimene teos.
Figuurid on reljeefidel kujutatud realistlikumalt kui gootikas.
Film on juba pikka aega olnud tähtsaim meelelahutus kanal.

Filoloogia - Filoloogia on teadus, mis uurib keelt ja kirjandust.
Frankfurdi parlament – 1848 – ülesaksamaaline parlament – Rahvuskogu
Frantsisklane - ristiusu tõdede õpetaja ja jutlustaja vaeste seas.

From valga - Mõisaküla railway almost 90% was lost to Latvians.
Filosoof on õigustatud juhtima kogu ühiskonda, arvas Platon.
Filosoofikool – grammatika, retroorika, filosoofia, õigusteadus.

Frangud - Germaani hõimud, 4-5 saj tungisid L-Rooma aladele.
Fašism - tekkis Itaalias a.)1922 Itaalia Berito Mussoliini.
Filosoofilised probleemid on mõttetud, kuna need eksivad keele loogika vastu.

Friedrich ii – (1740-1786) Nooruses hellik ja kultuurihuviline.
Filosoovidel on tõelised teadmised, nad näevad asjade olemust.

Foogtkond - haldusüksus Liivi orduriigis, mida juhtis foogt.
Fransisklased – hallid vennad, kerjusmungaordu (Tallinn, Tartu)
Feood – suurfeodaalilt alamfeodaalile antud maavaldus.

Filmikunst - 1920 a. lisati must-valgetele filmidele ka heli.
Flandria linnad - riidetootjad.Lambavilla toodi Inglismaalt, Hisp.
Foorum - linna sumboolne keskus, turu ja koosoleku plats.

Foorum - Rooma linna keskne osa, koosoleku- ja turuplats.
Forselius - ta korraldas õpetajate seminari Tartu lähedal.
Freud - teadvuses represseeritud traumaatiline sündmus.

Friedrich iii – Tark (1486-1525). Saksi hertsog ja kuurvürst.
Frontera ehk maa, mis on kord ühe käes, kord teise käes.
Fulco - Pr. pärit munk, kes pühitseti Eesti piiskopix.

Funktsioone - talupojad peitsid end oma varaga vaenlaste eest.
Futuristlik tekst on fragmentaarne, keeruline, võõristust tekitav.
Faalanks - lahingurivi kus tähtsal kohal on odade pikkus

Fašism – marksi ideoloogia, suunatud töölisklassile.
Feodaalne killustatus – riigi jagunemine iseseisvateks maavaldusteks.
Finlandiseerumine – NSV Liidu sõbraliku välispoliitika ajamine.

Flandria - üritasid vabaneda prantsuse kuninga võimu alt
Foorum - Rahva kogunemisväljak, Rooma linna keskne osa.
Foorum - Vana-Rooma poliitilise ja kohtuliku elu keskus.

Forselius – Harju-Madise ja Risti rootslase pastori poeg.
Fosforiidikampaania - protest,mis sundis kaevanduse rahamist loobuma.
Fraas - “ma unistan“ sai võitlusmotoks kongressis.

Freja - Freji naine,kes oli eeskätt viljakusjumalanna.
Friedman – monetarist, konservatiive maj. pol teoreetik.
Friis on tavaliselt kogu ulatuses kaetud reljeefidega.

Füsiokraatia - Valgustusideoloogid rõhutasid ,et inimühisk.
Faehlmann - http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Robert
Feodaal - sõjamees, kes sai tasuks oma teenistuse eest

Fjodorov 103 - 107;120-127 Adamson 57-61;64-65 Laar 77;80-82
Franco on sündinud Ibeeria ranniku linna El Ferrolis.
Füsiokraatia - Nõudsid feodaalide ehk omanike maksustamist.

Foiniikia - kitsas riba mere ja Liibanoni mägede vahel.
Forselius – Õpetab välja terve lennu koolmeistreid.

Fotodel on toodud vaikiva ajastu juhtivad poliitikud.
Francisco pizarro - Hispaania konkistadoor, kes vallutas Peruu.
Friis on sammastele toetuva ülemise osa kaunistus.

Fronde - võimude vastu liikumine aastatel 1648-1653
Fulco - Eestimaa piiskop, prantsusmaaltpärit munk,
Feodaalne hierarhia - feodaalide järjestamine tähtsuse järgi.

Franciscus assisist - "Jumala kerjus"rajas frantsiskaanide ordu.
Faalanks - Vana-Kreeka sõjaväeüksus, lahingurivi.
Feminism 60 - datel Teise maailmasõja aegne USA plakat

Feood – maavaldus mis anti sõjateenistuse eest
Ford – 1974-77; vabariiklaste partei esindaja.
Forselius - õpetas talupoisse, 1684 asutas seminari.

Fuggerid – suguvõsad, mis tegelesid pangandusega.
Felipe v - Baieri hertsogkond, Kastiilia(Hispaania)
Feodaalne au ehk rüütliau Paralleelne kirstliku auga.

Foorum - nõupidamiste koht, mälestuseks ehitati
Füsiokratism - oluliseks saavad kaubandus ja tööndus.

Fašism tähendab samuti oma lähedaste hoidmist.
Figuurid on pikaks venitatud ja kangetes poosides.
Flourens - eemaldas aju osi ja jälgis käitumist.

Francisco franco on palmariaanliku katoliku kiriku pühak.
Francois - Marie Voltaire „Tagasi loodusesse!“
Friedrich ii - l tekkisid mitmed konfliktid paavstiga.

Feodalism – senjööri ja vasalli vaheline suhe.

Fosforiidikampaania - protest fosforiidi kaevandamise vastu.
Fotograafia - selle vallas tehti olulised avastused.
Fragmendid - tsitaadid varasemate autorite teostes.

Feood - maa, mille eest tuli käia sõjaväes
Figuurid on väga individualistlikult teostatud.
Film on minu arvates heaks õppematerjaliks.

Filosoofidel on kosmoloogias antiteoloogiline hoiak.
Frej - skandinaavlaste kolmas tähtis jumal.
Füürer - Saksamaal kutsuti Hitlerit führeriks

Faalanks - Kreeka sõjaväeüksus, lahingurivi.
Father - Thomas Boleyn, 1st Earl of Wiltshire
Filosoofid - tlamatine (targad). Kõrgetasemeline

Foorum - turu ja koosoleku plats Vana-Roomas.
Frej – rahu, jõukuse ja viljakuse jumal.
Faisal - i nõunik ning Allenby usaldusisik.

Feood - lään, maa mis anti sõjameestele.
Fiat - Fabrica Italiana Automobilo Torino.
Forselius – oli koolmeistrite väljaõpetaja.

Forselius - talurahva hariduse algataja Eestis.
Forseliuse tegevuseajast on teada 41 talurahvakooli olemasolu.
Franz ferdinand - oli Austria-Ungarija troonipärija.

Friedrich ii – oli vaimustatud valgustusideedest
Fassaad on üldjoontes säilinud praeguseni.
Feodaalid –  ühiskonnaliikmete kaitsmine.

Feodaalne killustatus – kuninga võim muutub tugevamaks.
Feood – maavaldus, mida võib pärandada
Filosoofia ajalugu on inimliku kultuuri ideede ajalugu.

Filosoofia rajaja on Sokrates , Platon , Aristotheles.
Foiniikia – meresõitjad/kolooniate rajamine

Foorum - kogu impeeriumi sümboolne keskus.
Freeholders – ida-Inglismaa aladel neid palju.
Füürer - saksa keeles juht, Hitler nimetus.

Feodaalne killustatus - kuningas jaotas maa feodaalidele.
Feodalism on vana korra ühiskonna korraldus.
Filosoofia sõnastamine on ise juba filosoofiline küsimus.

Foiniiklaste ajast on teada vaid hajutatud tekstidest.
Fossiilid on haruldased ja raskesti leitavad.
Foto hans - Eberhard Brossok, SMF SM 3901: 21

Francois - Marie Aroute Voltaire (1694-1778)
Füürer - Juht , diktaator , ainuvalitseja.

Fatah – Palestiina vabastus liikumine.
Feood – pärandamisõigusega maavaldus
Fetishism - teatud olendite pühaks pidamine

Filosoofid – Sokrates, Platon, Aristoteles.
Forselius - Piiskopimõisa seminari õpetaja
Frantsisklased – Nime on saanud asutaja järgi.

Faehlmann on maetud Tartu Jaani kalmistule.
Faehlmann – Sai TÜ eestikeele lektoriks.
Foorum – pidulik välisilme, turuplats

Forselius – koolmeistrite ettevalmistaja.
Fra – Inglise- ja Ameerikavastasus.

Faalanks - kreeklastele omane lahingurivi

Fašism – Rahvusliku ühtsuse loomine.
Fiversioonid - soldade ja teede õhkulasmine.
Foorum - linna ja imp. keskus, pidulik.

Francis bacon – inglise materialismi rajaja.
Faktiline – näiteks kiri, mis saadeti.
Fenomeniks on olnud väliseesti kirjandus.

Feodaalid - kaitsta riiki vaenlaste eest.
Foiniikiaks ehk tänapäevasel liibanoniks.
Fosforiidisõda 1971 – 1989. Tallinn, 1999, lk 21.

Friis - kaunistav riba templi alaosas

Fronde – võimude vastu tegutsemine.
Faabiuslased - õppisid sotsialismi tundma.

Fellin – Viljandi Reval – Tallinn
Fhaehlmann - oli eesti kirjamees ja arst.
Filosoofia vana - Kreekas 9. oktoober 2009. a.

Flaami - , letseburgi keel) keelteks.

Francesco petrarca - poeet. „Africa“ Giovanni
Frantsisklased - Viljandis, Tartus, Rakveres.
Fresko - seinamaaliliik ja –tehnika

Faraday - elektrigeneraatori leiutaja
Faun - maarahva ja karjuste jumal.
Feodaal e. LÄÄNIMEES - feoodi saaja

Feodalismil on kitsam ja laiem tähendus:
Fichte – tahte-, ja valikuvabadus.

Filosoofiline küsimus on küsimus oleva ühtsusest.
Firenzele - on katse unistust mängida.
Foiniikia - kreeklased-purpurmaa- teod.

Fresko – seinamaaliliik ja-tehnika
Fabliool - värsivormiline lühilugu.

Firadausi - rahvuseepos “šahname”

Fulco – tsitsertlaste ordu munk
Faalanks – Vana-Kreeka lahingurivi

Faalanks – kreeklaste lahingurivi

Forselius - Eesti kirja-ja koolimees.
Freyr – rahu, rõõm, viljakus.

Füül - hõim, üks haldusüksus.
Frantsisklased - Hallid, pruunikad kuued.

Friedrich wilhelm – (1640-1688) valitseja.
Felix moor – tuntuim raadiohääl.
Fenomen – teadvustatud kogemus.

Foorum - turu-koosolekuplats v-r
Frantsisklased - viljandi tartu rakvere.

Frontoon – kolmnurkne katuseviil
Futhark – ruunikirja tähestik.

Filosoofiaks ehk tarkuse armastuseks.

Frej – Vaanide perekonnast.

Futurism - Bella “Jalutav koer.

Fiaal – kaunistavad tornid.
Foto hans - Eberhard Brossok, SMF

Franco – Hispaania diktaator

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fašistlik itaalia – milles avaldus totalitarism? 185-189 • Fašistid e mustsärklased ründasid töölismiitinguid, purustasid töölisparteide, sotsialistide ja hiljem ka kommunistide hooneid, tapsid töölisaktiviste.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fashism - poliitiline ideoloogia, mis taotleb rahvuslikele, kultuurilistele ja rassilistele tunnustele tugineva, ühe isiku juhtimise all olevat sõjaliselt tugeva riigi loomist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Fanarioodid – Konstantinoopolis Fanari linnaosas elavad rikkad kreeklased, tänu jõukuse ja haridusele omasid kõrgeid ametikohti ja eesõigusi Osmanite(Türgi) riigis.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fašistlik arhitektuur - totaalse võimuga riikides ehitatakse väga võimsaid ja suurejoonelisi ehitisi,sageli klassitsistlikus stiilis,et näidata juhi vägevust .
Vote UP
-2
Vote DOWN
Fašism on selgesti eraldatav mitte ainult poliitilise korrana, vaid ka doktriinina. Fašism, teostades kriitikat nii enda kui teiste suhtes, omab iseseisva lähtekoha ja suhtumismõõdupuu - ja seega ka teostamise lähtekoha - mitmete probleemide ees. Fašism ei usu igavese rahu võimalust ega sellest tulevat kasu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord - kuningale kuulus võim kogu kuningriigis, ta jagas aadlikele/feodaalidele maid ja tiitleid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord – religiooniks oli katoliiklus ja ühiskondlik korraldus põhines feodalismil
Vote UP
-1
Vote DOWN
Folkloorne süžee on seal antud kirjanduslikus vormis, väga põnev on lugu Amorist ja Psychest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Feenid – Iirima iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liikmed 19. sajandil

Vote UP
-1
Vote DOWN
Fetišism on termin, mida kasutatakse nii suurte kui ka väikeste objektide puhul.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Flaamenid - konkreetsete jumalate pühamute, rituaalide eest hoolitsejad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Füürer - saksa keeles juht- füürer ehk diktaator – ainuvalitseja .

Vote UP
-1
Vote DOWN
Frantsisklaste ordu – Jõuka kaupmehe poja poolt loodud ordu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord - seleta lahti, kuidas toimus feodaalkord.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Feodaalkord – Martell andis oma ratsaväele maatükke kasutada, hiljem hakati sellist maatükki nimetama feoodiks ja selle valdajaks feodaaliks. Naturaalmajanduse tingimustes oli maatükkide jagamine sobivaim viis tasuda sõjameestele teenistuse eest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord - Põhines senjööri ja vasalli suhtel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord - kord, kus on maaomanikud ja talupojad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Feodaalkord - vasalli ja senjööri vaheline suhe.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto