Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

ettevõtluse alused probleemid trendid nissid - sarnased materjalid

incoterms, klauslid, tarnega, tarneklauslid, seminaris, autorite, kantud, sooritada, ühegi, hilisemad, toimumist, piisab, defineerib, ulatuse, kaubanduskoda, sooritamine, ülevaatlik
35
docx

Ettevõtluse konspekt

...n vaja mõista meid ümbritsevat majanduselu. Ettevõtluse ja majanduse põhimõistete ja ­seoste tundmaõppimine on nagu uue keele, majandusliku kirjaoskuse omandamine. Ülesanne 1. Kirjelda enda tegemisi ühe päeva jooksul. Millised on erinevad valikuvõimalused nende tegevuste sooritamiseks? Milline on Sinu valik? Hinda, kui mitmeid majanduslikke otsuseid päevas teed. Täida järgnev tabel. aeg tegevus Valikuvõimalused valik valiku põhjendus RATSIONAALNE MAJANDUSLIK KÄITUMINE Ratsionaalne majanduslik...

Ettevõtlus -
33 allalaadimist
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis-...

Ettevõtlus -
59 allalaadimist
13
doc

ETTEVÕTLUS - JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS JA PÕHIMÕTTED

... tootega, ostukäitumine, ostukavatsused; 2. Turu-uuringud: turupotentsiaali mõõtmine, turuosa hindamine, turukarakteristikute määramine, olemasolevate toodete nõudluse prognoosimine, turgude arengutrendide analüüs, turgude segmentimine; 3. Tooteuuringud: tooteidee leidmine, uue toote testimine, toote tuntuse ja maine uuringud, brändi loomine ja testimine, prooviturustus, konkureerivate toodete uuring, pakendiuuringud; 4. Hinnauuringud: hinnaelastsus, alternatii...

Ettevõtlus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
84 allalaadimist
69
docx

TÖÖSTUSKAUBAÕPETUS

...stjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja. Garantii andmine müüdavatele toodetele ei ole kohustuslik. Garantii ajal tekkinud probleemide ja tarbija pretensioonidega peab tegelema otsene müüja. Kodumasinate puhul võidakse probleemide lahendamine edastada seadmete esindustele või maaletoojatele. Enne kodumasina soetamist peaks tarbija täpsustama, kuidas on kodumasina võimalike garantiiprobleemide lahendamine organiseeritud. Kaub...

Ettevõtlus -
99 allalaadimist
56
docx

ETTEVÕTTE RAHANDUSE KORDAMINE I KT

...asumi maksimeerimine olla eesmärgiks pikaajalises perspektiivis. Soovituslikult saab kasumi maksimeerimine olla eesmärgiks lühiajalises perspektiivis. 19. Aastakümneid tagasi arvati, et ettevõtte juhi esmaseks ülesandeks ning seega ettevõtluse eesmärgiks on kasumi maksimeerimine. Aastakümneid tagasi arvati, et finantsjuhi esmaseks ülesandeks ning seega finantsjuhtimise eesmärgiks on kasumi maksimeerimine. 20. Horisontaalanalüüsi tehes võrreldakse erinevate aastate näitajate rahalisi ja/või protsentuaalseid muutusi eelneva a...

Ettevõtte rahandus - Eesti Maaülikool
103 allalaadimist
18
docx

Innovatsioon

...misprotsesside loomist ei saa pidada innovatsiooniks enne, kui neid on rakendatud ettevõtte tegevuses. Uute ideede loomine ja kasutuselevõtt hoiab ettevõtteid elus pideva uuenemise ja kasvamise protsessi kaudu. Seega on innovatsioon tänapäevases ettevõtluses pigem vajadus kui võimalus. (Omel, 2008) Oluline roll majandus- ja innovatsiooniedu saavutamisel on riigil. Riik kui majanduskasvu edendaja on ajalooliselt olnud rahva juhtija ”õige äri juurde”, suhtelise eelise looja ”õiges äris”, infrastruktuuri olemasolu ja kättesaadavuse tagaj...

Ettevõtemajandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
82 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

.... Igaühel on õigus tervise kaitsele. Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Pärimisõigus on tagatud. Kodu on puutumatu. Igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda j...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
156 allalaadimist
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

...valmistamiseks tehinguid. kasutatavate materjalide ja energia kulu, tootmistööliste palk koos maksudega Raamatupidamise korraldamise kohustus on ettevõtte juhil. Võimalused: (tükitöölistel hulgale), pakendi kulu jms. Kaubandusettevõttel ­ edasimüügiks ostetud · oma raamatupidaja/raamatupidamisosakond, kaupade kulu. ...

Ettevõtlus -
93 allalaadimist
5
doc

Äriplaan - FIE Ilona Krobeni

Eesti Maaülkool Majandus- ja sotsiaalinstituut FIE Ilona Krobeni Äriplaan MST 1.807 Põllumajanduse ettevõtluse põhikursus Haava talu Sirgu küla Luunja vald Tartu maakond 622...

Põllumajanduse ettevõtluse... - Eesti Maaülikool
209 allalaadimist
12
pptx

Reisisoovitus - Saksamaa väikelinn Boppard

Reisisoovitus Kolm retke Boppardis Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ettevõtluse Õppetool 2011 1. Retk mäeharjale CClilcikckicioconn totoadaddppicitc uturere Mä...

Turismiettevõtlus -
4 allalaadimist
9
docx

Maaettevõtluse arvestuse/eksami konspekt

...µtja - iseloomulik investorile, kes on teinud ettevõtte, või tegutseb üksikisikuliselt. Ta otsib kohti, kuhi paigutada oma raha, näiteks kasvavatesse aksiatesse või krüptorahasse. Professionaal-ettevõtja - iseloomulik ettevõtjale, kes tegutseb ettevõtlusega igapäevaselt. 6. Ettevõtluse olemus, ettevõtlusprotsess, selle erinevad definitsioonid, kes on ettevõtja, mis on tema isepärased tunnused? Ettevõtlus - uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga viia ellu oma äriidee, seejuures täites seotud osapoolte huvid. Ettevõt...

Ettevõtte majandusõpetus - Eesti Maaülikool
27 allalaadimist
5
docx

Huvitav ettevõte

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Ettevõtluse õppetool Merle Hermat HUVITAV ETTEVÕTE Referaat Dotsent Juhan Teder Ta...

Ettevõtlus -
42 allalaadimist
6
docx

Ettevõtluse konspekt

...amise motiivist/tõukejõust. Millised need grupid on ning mille poolest nad erinevad. 1) ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada tajutud ärivõimalusi 2)sundettevõtjad, kes on hakanud ettevõtjaks, kuna teised töövõimalused puuduvad või on mitte rahuldavad 61. EL riikide ja USA elanike eelistused palgatöötaja ja ettevõtja karjääri suhtes ­ mida eelistatakse rohkem (Eurobaromeeter 2009). EL võrdselt Hiina ettevõtja pigem LKorea ettevõtja pigem Jaapan töötaja Usa ettevõtja 62. Peamised motiivid ette...

Ettevõtlus -
135 allalaadimist
26
docx

ETTEVÕTJA OLEMUS. ETTEVÕTJA EESTIS

.............................................................................. 4 Eneseteadlikkus............................................................................................... 4 Ettevõtlusega alustamine..........................................................................5 Idee..................................................................................................................... 6 Äriideedel on erinevad tekkepõhjused...................................

Ettevõtlus - Sisekaitseakadeemia
28 allalaadimist
8
doc

Ehitusfirmade ja – ettevõtjate tegevuse maksustamine.

...uses sätestatud ulatuses. Juriidilise isiku puhul maksustatakse tulumaksuga seaduses sätestatud tingimustel:  Töötajatele tehtud erisoodustused  Kingitused, annetused, vastuvõtukulud  Dividendid ja muud kasumieraldised  Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed Sotsiaalmaks Kui teiste maksude eest otsest vastutasu pole ette nähtud, siis sotsiaalmaks on riiklikuks pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Sotsiaalmaksu maksab tööandja järgmis...

Ettevõtlus -
4 allalaadimist
1
doc

Ettevõtluse Kontrolltöö 1

Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Seaduses võib ette näha ka teisi äriühinguid. Äriühing kantakse äriregistrisse. Äriühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. Kontsern-Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodust...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
51 allalaadimist
1
docx

Ettevõtluse kontroll töö 1

Kontrolltöö nr 1 0,5 tähendab, et vastus on pooleldi õige. Äriühing- on äritegevuse eesmärgil loodud eraõiguslik juriidiline isik. Kontsern- moodustab emaettevõte koos tütarettevõtetega on kahest või mitmest firmast koosnev majanduslik tervik, kus emafirmal on üksi või koos sama kontserni kuuluvate fir...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
40 allalaadimist
8
doc

Ettevõtluse õiguslik – organisatsioonilised vormid. Ehitusettevõtluse areng

Loeng 3: Ettevõtluse õiguslik – organisatsioonilised vormid. Ehitusettevõtluse areng. Ettevõtja võib valida oma vajaduste ja võimaluste järgi sobiva ettevõtlusvormi: aktsiaseltsi, osaühingu, täisühingu, usaldusühingu, tulundusühistu või olla füüsilisest isikust ettevõtja. AKTSIASELTS Nagu osaüh...

Ettevõtlus -
5 allalaadimist
15
pdf

Ettevõtlus

...hk keskkonnamõjude hindamine (KMH) piirdub planeeritava tegevusega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude prognoosimisega. Nii on KMH uute kinnisvara arendusprojektidega seotud detailplaneeringute puhul vältimatu kaaslane. Prioriteetseteks keskkonnaprobleemideks on: Välisõhu saastamine ja õhu saastatus linnades, mis mõjutavad negatiivselt inimeste tervist, ökosüsteeme ja ehitisi; - tööstus- ja militaarobjektide jääkreostus, mis ohustab põhja- ja pinnavett ning rikub maastikku; Põhjaveevarude mitteotstarbekast kasutamisest ja saastamisest tingitud põhjavee ...

Ettevõttlus - Keskkool
51 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

Õiguse alused 1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE RIIGI PÕHIMÕISTED 1.1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE Ürgkogukondliku korra ajal teostas sugukonnas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pea...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
422 allalaadimist
1
docx

Ettevõtluse mõisted

ETTEVÕTJA ­ füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuse osutamine on talle püsivaks tegevuseks. Seaduses sätestatud äriühing. ÄRIÜHING ­ on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. KONTSERN ­ emaettevõtja koos tütarettevõtete...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
17 allalaadimist
6
rtf

ETTEVÕTLUSE KT KÜSIMUSED

Ettevõtluse kontrolltöö kordamisküsimused (2014/2015) 1.Kuhu kantakse kõik äriühingud, kuhu kõik FIEd? äriregistrisse 2.Milline on käibemaksukohuslase piir? Käibemaksukohuslased on ettevõtted, kelle aastakäive ületab 16 000 eurot (alates kalendriaasta algusest) ja sellele lisaks omal...

Ettevõtlus - Keskkool
27 allalaadimist
15
pdf

Ettevõtlusvormid: Pangandus

...te igapäevase majandustegevuse eest. Eelised · Osanike või aktsionäride piiratud vastutus; · Võimalus kaasata ärisse suuremat kapitali; · Omandiõiguse lihtne üleandmine, ilma äriühingu tegevust häirimata; · Paremad võimalused valida kogenud juht, eriti aktsiaseltsis; · Võimalus äriühingu kapitali suurendada osanike või aktsionäride juurdevõtmisel; · Piiramatu eluiga, suurem stabiilsus; · Sobivus nii suur- kui ka väikeettevõtetele; · Spetsialiseeritud juhtimine, sest omand ja juhtimine võivad olla lahutatud; ...

Ettevõtlus -
13 allalaadimist
5
doc

Ettevõtluse KORDAMISKÜSIMUSED

...eda ka teatavat osatootlikkust (tööviljakus ehk töö tootlikkus, materjalitootlikkus, energiatootlikkus, põhivara tootlikkus jm). 14. Juhtimise SWOT maatriksi eesmärk S- strengths (tugevused), W- weakness (nõrkused), O- opportunities (võimalused), T ­ threats (ohud) SWOT ­ maatriks saadakse S-W-O-T- tegurite kombineerimise teel. Maatriks näitab kuidas saab väliseid ohte ja võimalusi firmasiseste tugevuste ja nõrkustega seostada, et tekiks neli strateegilist alternatiivi. 15. Juhtimise mõiste on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärgi...

Ettevõtlus -
31 allalaadimist
6
pdf

Saue valla ettevõtluskeskkonna analüüs (PEST analüüsil)

...iljonit eurot, millest kolmandik tuli ekspordist. Kui üritada analüüsida Saue valla ettevõtluskeskkonda tehnoloogilisest aspektist lähtuvalt, võib öelda, et Saue valla poliitilise juhtkonna väljavaated selles osas on üsna ambitsioonikad. Ettevõtluse edendamisel soovitakse põhirõhk panna kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele. Saue valla ettevõtete tegevusalasid vaadates hakkab silma, et ravimite valdkonnas ja apteekide tegevusega on seotud üksjagu palju ettevõtjad. Just pigem kõrgtehnoloogia valdkonnas toimetajaid ja innovaatlisi la...

Ettevõtemajandus -
28 allalaadimist
9
odt

Ettevõtte rahastamine

...laenu või pakkuda osalust loodavas ettevõttes. Äripartnereid võib otsida sarnase tegevusalaga välisettevõtete seast. Teavet võimalike äripartnerite kohta leiab ettevõtjaid ühendavatest organisatsioonidest. Mõned ettevõtjad kellel on head rahalised võimalused uutesse ettevõtetesse investeerimisel on asunud tegutsema äriinglitena. Äriingliks nimetatakse jõukat ja varasema ärikogemustega eraisikut, kes investeerib peamiselt mõnes konkreetses, talle tuntud valdkonnas tegutsevatesse alustavatesse ettevõtetesse. Äriinglitega sarnased tegelased on riskik...

Ettevõtte rahandus - Keskkool
47 allalaadimist
13
docx

Äriplaan

... Nõrkused - Originaalsus - Uus ettevõte turul - Entusiasm - Suur konkurents - Hea asukoht - Vähesed juhtimisoskused Võimalused Ohud - Saada tuntud turismiobjektis - Põrumine suure konkurentsi tõttu - Tõusta oma valdkonna tippude hulka - Pankrot 7. Toode/teenus. Kirjelda ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Meie tooteks on erinevad küpsetised ning kondiitritoot...

Ettevõtlus - Kutsekool
71 allalaadimist
5
odt

NICE`I LEPING

EESTI ETTEVÕTLUS KÕRGKOOL MAINOR Ettevõtluse instituut Turismiettevõtluse eriala EV-2-Q-E-kur Maarja Oder ...

Ettevõtlus -
11 allalaadimist
16
docx

KOKKUVÕTE KARL MARX´I „KAPITALIST“

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond Orvi Rea EP1 KOKKUVÕTE KARL MARX´I „KAPITALIST“ Referaat Juhendaja: Liina Käär Pärnu 2013SISUKORD Sissejuhatus.................................................................................

Ettevõtlus -
13 allalaadimist
18
rtf

FIE- esitluse materjal wordis

...ses võib sätestada tegevusalasid, milleks on vaja tegevusluba või millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja (äriseadustik (edaspidi ÄS) § 4 lg-d 1 ja 2). http://www.rmp.ee/ettevotlus/fie/16382 -1., 4. SLAID 2.SLAID FIE TUNNUSED Ettevõtluse korraldamisele on muu hulgas iseloomulikud järgmised tunnused: FIE otsustab ise, kuidas, kellele, kus ja millal ta oma teenust osutab; FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad); töö tegemiseks võib FIE palgata teisi isikuid, st FIE ...

Ettevõtlus -
4 allalaadimist
2
docx

RESSURSS JA VARA

RESSURSS JA VARA Ma valin ettevõtte ,,Kilpkonna Trahtr" kuna see asub väikeses linnas siis see on lahti ainult suvel, kuna talvel see jääb kaugele ja keegi eriti seal ei käi, seal pakutakse väga head toitu, joogid, värsked salatid ning sel korraldatakse suvel erineva...

Ettevõtlus - Kutsekool
10 allalaadimist
2
doc

ETTEVÕTLUS EKSAMI vastused

Ettevõtja on o Füüsiline iskik, kes pakum oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks Fransiis on o Leping fransiisiandja ja fransiisivõtja vahel o Lubab frantsiisivõtjal kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. Äriidee on idee, mille realis...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
90 allalaadimist
3
docx

Ettevõtluskeskkond Eestis

...konna alla kuuluvad majanduse avatus, valitsemise efektiivsus, finantsturgude toimimine, tehnoloogiline areng, infrastruktuuri arengutase, juhtimisoskused, tööjõu paindlikkus ja seadusandlus. Ettevõtlustingimused on näiteks finantsvõimalused, valitsuspoliitika, valitsuse programmid, haridus ja täiendkoolitus, teadus- ja arendustegevuse kasutamine, ärikeskkond ja seadusandlus, kultuurilised ja sotsiaalsed normid ja ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu. Ettevõtluse tähtsus ja roll majanduses põhineb järgnevatel aspektidel...

Ettevõtluskeskkond - Kutsekool
60 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun