Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Essee kirjutamise juhend - sarnased materjalid

autorit, autorite, esitades, kigus, lppu, lesandeks, ksnes, teemaga, ldine
1
doc

Essee kirjutamise juhend

Essee on lühike üldarusaadav teadusliku sisuga kirjutis, mis analüüsib mingit probleemi või situatsiooni läbi autori isikliku lähenemise. Essee ei ole referaat!!! ­ seetõttu ajaloosündmuste ümberjutustus, institutsioonide kirjeldus, erinevate autorite hinnangute refereerimine jms. ei anna üle 13 pu...

Eesti keel - Keskkool
427 allalaadimist
4
doc

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND Arutluse e essee kirjutamise eesmärk on saada teada  mida õpilane teab  kuidas ta mõtleb  kuidas ta oskab oma teadmisi kasutada Arutlus omab ühisjooni arutleva kirjandiga. Arutluse osad on  sissejuhatus. See ei tohi olla liiga pikk ja peab äratama huvi. Mitme teema puhul võib si...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
4
doc

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND Arutluse e essee kirjutamise eesmärk on saada teada  mida õpilane teab  kuidas ta mõtleb  kuidas ta oskab oma teadmisi kasutada Arutlus omab ühisjooni arutleva kirjandiga. Arutluse osad on  sissejuhatus. See ei tohi olla liiga pikk ja peab äratama huvi. Mitme teema puhul võib si...

Eesti keel - Põhikool
2 allalaadimist
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...oostamisel leiad abi: Keeleveebist http://www.keeleveeb.ee (sõnaraamatud õigekirja kontrolliks) Raamatukogude elektroonilisest kataloogist http://ester.utlib.ee Hirsjärvi, S., Remesi, P., Sajavaara, P. (2007). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Ehala, M. (2000). Kirjutamise kunst. Tekstiõpetuse õpik. Künnimees. Roomets, S. (2006). Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. Tallinn. Vija, M., Sõrmus, K., Artma, I. (2008). Uurimistöö kirjutajale. Tartu. 5 2. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID Uurimusliku töö eest võ...

Eesti keel - Keskkool
106 allalaadimist
1
txt

Essee kirjutamine Kuidas kirjutada esseed?

...ellest igesti aru saada. Vtta seisukoht ning peas melda lbi argumendid, millega oma seisukohta testad. Ka mtete pdmiseks saab kodus iseseisvalt valmistuda. Selleks on oluline suur lugemus ja lai silmaring. Kui oled heaegselt paljude teemadega kursis, tulevad mtted teatud esseeteema kohta kui iseenesest. Kui oled teemaga piisavalt mttes td teinud, tuleb hakata neid kirja panema. Selleks vib kasutada nimekirja, mandalat vi mnda muud endale sobivat mtteplaani. Mtted tuleb les kirjutada kriitikameeleta, kirja tuleb panna kik, mis antud teemaga seoses phe tuleb. See aitab erinevai...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
3
pdf

Juhend essee kirjutamiseks

Juhend essee kirjutamiseks. (koostatud Leo Luksi juhendi ja Internetimaterjalide põhjal) Olulisim nõue: tudengilt ei oodata referaati, vaid arutlevat teksti linnaplaneerimise teooria aine raames käsitletud või haakuvatel teemadel. Üheks akadeemilise stiili tunnuseks on viitamine autoriteetidele. Seega ei ole see es...

Kirjandus - Keskkool
67 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...vestus- ja eksamitööd......................................................................18 2.1. Referaat......................................................................................................... 18 2.2. Essee..............................................................................................................18 Eesmärk........................................................................................................19 Mida oodatakse esseelt?..........................................................

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
399 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

..., rõhuv vaikus. epopöa ­ antiikkirjanduses eepos või eepiline poeem. Tänapäeval ulatuslik (paljude tegelastega ning elu mitmekülgselt kujutav) mitmeosaline eepiline teos, romaanisari. Näiteks Anton Hansen Tammsaare (1878­1940) "Tõde ja õigus" I­V. Vt ka romaan. essee ­ mahupiiranguteta vabas vormis arutlus mingil kindlal teemal; isiklikust vaatepunktist lähtuv teadusliku või kirjandusliku sisuga tekst, mida iseloomustab kujundlikkus ning vaimukas sõnastus. Zanrina paikneb essee ilukirjanduse ja teaduslik-filosoofilise traktaadi vahepeal. Essee sünd seostub antiikkul...

Eesti keel - Keskkool
38 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

...ÕUDED....................................10 2. KIRJALIKU TÖÖ LIIGID JA EESMÄRGID NING NENDE KOHT ÕPPEKAVAS.......11 2.1. Seminaritööd..................................................................................................................11 2.1.1. Essee....................................................................................................................................................11 2.1.2. Referaat..............................................................................................................................

Eesti keel - Kutsekool
214 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

... loodus- kui inimkeskkonna) uurimine. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid Essee- lühike probleemirikas kirjutis, probleemkirjutis, vabas vormis mõttearendus mingil konkreetsel teemal. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. Essee kui teaduskirjandi oluline struktuurielement on probleem, mis sõnastatakse sissejuha- ...

Eesti keel -
20 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...st saab uurimistööks materjali? Kui uurimisprobleem ja -küsimused on otsustatud, tuleb mõelda sellele, mis materjalist neile vastuseid otsida. Ilma andmeteta ei ole uurimistööd, sest andmed on tõenduse alus. Andmed ja tõendus ongi see, mis eristab uurimistööd referaadist ja esseest. Ka referaadi kirjutamine on vajalik oskus, mida ei maksa alahinnata ega unarusse jätta. Refereerimine tähendab 3­5 teksti mõtestatud konspekteerimist, kuid see ei nõua uute andmete või isikliku vaatenurga esitamist; tähtis on loetu sisukas ning süsteemne edasiandmine. Uurimistöö tunnused on see...

Eesti keel - Põhikool
60 allalaadimist
8
doc

Inglise keele riigieksami kirjutamise spikker / suur kokkuvõte

Riigieksami teiseks ülesandeks on kas essee või aruandekirjutamine; nõutud pikkuseks on 200 (+/- 10%) sõna. Esseed ja aruannet hinnatakse neljast kriteeriumist lähtuvalt: ülesandetäitmise täpsus, teksti korrasta tus, sõnavara ja grammatika. Essee (Essay) teemad on õppekava teemade põhjal sõnastatudarvamused või väited, mis puudutavad kaas...

Inglise keel - Keskkool
106 allalaadimist
14
docx

9. klassi kirjanduse mõisteid

...tiikkirjanduses eepos või eepiline poeem. Tänapäeval ulatuslik (paljude tegelastega ning elu mitmekülgselt kujutav) mitmeosaline eepiline teos, romaanisari. Näiteks Anton Hansen Tammsaare (1878 -1940) "Tõde ja õigus I-V. Vt ka romaan. 13. Essee - mahupiiranguteta vabas vormis arutlus mingil kindlal teemal; isiklikust vaatepunktist lähtuv teadusliku või kirjandusliku sisuga tekst, mida iseloomustab kujundlikkus ning vaimukas sõnastus. 14. Faabula - teose sündmuste loogiline ajalis-põhjuslik järgnevus. Teose faabulaga...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
22
pdf

Uurimuse vormistamine

... järgmised andmed: õppeasutus (Tallinna Laagna Gümnaasium); autori nimi; töö pealkiri kirjutatakse läbivate trükitähtedega ja paksendatult (kirjastiilis Bold), font 12, kirjatüüp Times New Roman; töö liik (referaat, uurimistöö, ainetöö, essee vm); juhendaja nimi; töö valmimiskoht ja aastaarv (ühele reale, koma ei panda. Näit: Tallinn 2009). 5.2. Sisukord Sisukord koosneb töö jaotiste pealkirjadest ja leheküljenumbritest (vt näidist). Pealkirjade sõnastus sisukorras peab vastama nende sõnastusele uurimistöös. ...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
10
doc

Realism ja naturalism

... Austrias ja Saksamaal. Kui Napoleon langes, jäi sõjaväelaseametist ilma. Selleks ajaks oli kujunenud huvi kirjanduse vastu. Leidis tööd ametnikuna Itaalia väikelinnas. Talle meeldis Itaalia, hindas seda muretust jne. Alguses ei olnud ilukirjandus, vaid pikem esseed, Napoleoni elu, Beethoveni (jt muusikute) elu, Rossini elu, reisikirjad. "Itaalia kroonikad" - sinna kogutud need lühiteosed. "Parma klooster" - ilukirjanduslik, Itaaliast. Kuulsuse sai 1831 ilmunud romaaniga "Punane ja must". LOOMINGUS ISELOOMULIK: Kirest ja armastusest lähtuvalt kirjutas...

Eesti keel - Keskkool
51 allalaadimist
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

KUIDAS KOOSTADA REFERAATI? SISSEJUHATUS Selle referaadi teemaks on ,,Kuidas koostada referaati?" ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süve...

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

... süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb eristada ja võrrelda eri autorite seisukohti, ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. Referaadis tuleb esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus valitud või et- teantud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus, väidete tõestamine ei ole kohustuslik. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole samuti kohustuslik. Essee maht on kas vaba või määratakse õpeta...

Uurimistöö - Keskkool
583 allalaadimist
45
doc

TEKSTID, MIDA LOEVAD MINU EAKAASLASED

...Eesmärgiks pole, et see, kes vaevub lugema, peaks nõustuma, vaid et ta mõtiskleks.11 Tekst on kui teose kude. See, mis on lugeja ees avatud ja valmis lugemiseks. Lugemise tähendus tekib teksti ja lugeja suhtlemise, nendevahelise dialoogi tulemusena. Hermann Hesse oma essees ,,Raamatute lugemisest" räägib kolmest lugemismudelist. Esimene neist ­ raamat juhib, lugeja järgneb. Ainestikku võetakse objektiivselt, tunnustatakse kui tõelust. Teine ­ lugeja järgib oma loomust, temast saab laps ja ta hakkab asjadega mängima, leivast saab mägi, millesse tunnelit puuritakse , voodi...

Eesti keel -
12 allalaadimist
13
doc

Nõuded magistritöö kirjutamiseks

... liigid tulenevad õppekavade nõuetest ja võivad muutuda koos õppekavade muutustega. Jooksvalt täpsustatud nõuded tööde kirjutamiseks kasutatava aja ja tööde mahu kohta leiab õppekavadest ja ainekataloogist. Üldiselt jagunevad üliõpilaste kirjalikud tööd referaatideks, esseedeks ja uurimuslikeks töödeks. Käesolev juhend puudutab uurimuslikke töid. Uurimuslik töö tähendab mingi probleemi püstitamist, seda puudutava kirjanduse ja materjali tundmaõppimist ning probleemile oma lahenduse pakkumist. Uurimuslikku tööd eristab esseest see, et essee jaoks piisab väitest ja arutl...

Kirjandus -
20 allalaadimist
16
docx

SCIENCE AND TECHNOLOGY

... 3. And now, based on the above, write an essay by using con arguments and pro arguments (advantages and disadvantages). Will you follow the essay rules described below. Should the future school become book and paper-free? What is an essay? Essee on väike kirjatükk. Essee peaks algama sissejuhatusega, kus antakse taustinformatsiooni käsitletavast probleemist. Ära tuleks märkida ka vaatenurk, millest probleemi hakatakse käsitlema. Kaks- kolm lauset sobib hästi. Essee peaks koosnema umbes kolmest paragrahvist. Iga paragrahv peaks käsitlem...

Inglise keel - Keskkool
14 allalaadimist
13
doc

Inglise keele Eksam

...examination. We had been studying already for 3 days, when we found out the exact time for the examination 20.Raamatukogu avatakse kell 10 ja suletakse 22. The library is opened at 10 o´clock in the morning and closed at 10 o´clock in the eveing 2. 1.Peter on oma essee kirjutamise lõpetanud, kui teie tagasi jõuate Peter has finished writing his essay, when you get back 2.Selleks ajaks, kui Mary ülikooli lõpetab, oleme Inglismaal elanud juba 4 aastat By the time Mary graduates University, we have been living in England for 4 years 3.Ära helista kell 12-14.Kirj...

Inglise keel - Eesti Maaülikool
151 allalaadimist
8
doc

Väljendusoskus KT (spikker)

... üksteisest erinevalt. Selleks, et autor ja lugeja aru saaksid üksteisest peavad nad vaeva nägema. Lugemisstiilid on ­ kommunikatiivne lugemine (tekstist vahetu info saamine), õpilugemine (pikaajaliste teadmiste hankimine), loov lugemine (tähenduse taasloomine). Mis on essee? Esse on isikupärase mõttemaailma ja keelekasutusega tekst, mis esitab autori nägemuse mingi probleemi või nähtuse kohta, seda teadusliku täpsusega põhjendamata. Kirjatöö tegemise etappid. Millised on kirjatöö tegemise etapid? Eesmärgi ja põhimõttete rakendamine, mõtede püüdmine ja korrastamine, abi- või v...

Eesti keel -
25 allalaadimist
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

...eesmärgid on: - omandada uurimistöö allikatega töötamise ja andmete kogumise kogemusi; - arendada korrektset kirjalikku väljendusoskust; - õppida uurimistööd korrektselt vormistama. Õpilaste uurimistööde peamised liigid on referaat ja uurimus. Ka essees võib leida uurimistöö elemente ning ka seda nimetatakse mõnikord õpilaste uurimistöö liigina. Referaat on lihtsaim uurimistöö, seepärast ongi suur osa õpilastöid referaadid. Referaat koondab ja süstematiseerib olemasolevat infot, uurimus aga esitab uudseid teadustulemusi. Referaat on teatud problee...

Uurimistöö - Keskkool
104 allalaadimist
5
docx

''Kirjutamise kunst'' Martin Ehala küsimustik

Kirjutamise kunst Nimeta mõtete püüdmise vahendeid. Kirjelda neist ühte. Lihtsaim viis mõtete püüdmiseks on koostada nimekiri. Nimekirja koostamine on eriti hea mõtete püüdmise tehnika siis, kui tuleb kirjutada juhendit millegi valmistamiseks või kuhugi minemiseks, koostada katse või eksperimendi ülevaa...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
2
docx

Inglise keele riigieksami vihik 2010 kirjutamise osa

Inglise keele riigieksami vihik Kirjutamine Task 1 You have read the following advertisement in Yes! Student magazine. SUMMER CAMP IRELAND Wanted: young people to work in a summer camp for 12-155-year-old ...

Inglise keel - Keskkool
20 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja vormistamise juhendis“ tutvustatakse õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja vormistamise nõudeid Tartu Emajõe Koolis. Juhendi esimeses peatükis kirjeldatakse õpilasuurimuse olemust ning uurimuse kirjutamisele eelnevaid töölõike. Juhendi teises peatükis on loetletud nõuded õpilasuurimuse ülesehitusele ja konkreetsetele osadele. Kolmandas peatükis kirjeldatakse praktilise töö olemust. Neljandas peatükis on välja toodud nõuded praktilisele tööle ja selle ülesehitusele. Viiendas peatükis vaadel...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
1
docx

Letter and Essay 2008

Dear Mr Roberts I am writing to express my concern about the closing of the art studio and to bring out reasons why the art studio should be left open. Firstly, there are teachers at the studio, who offer tutoring for many artists. Furthermore, there are lots of necessary facilities. In addition, as ...

Inglise keel - Keskkool
418 allalaadimist
2
docx

Alkoholism

...uurenev ajahulk, mis kulub sõltuvusaine hankimisele ja tarvitamisele. Eristatakse psüühilist ja füüsilist sõltuvust. On inimesi, kes on sellest haigusest lugusid kirjutanud. Lugude autorid on kas paranenud alkohoolikud või nende lähedased. Igal juhul on nende lugude kirjutamise idee hoida lugejaid selle haiguse eest. Sõltlased on enamasti stressis ning otsivad tegevust enese lõõgastamiseks. Olin suures stressis ning väsinud oma raskest tööst ja halvast läbisaamisest abikaasaga.Tundsin, et pean leidma midagi, mis mind sellest vabastab. Esialgu proovisin pidutsemist mõ...

Eesti keel - Keskkool
39 allalaadimist
1
doc

"Kirjandus - looming või äri?" Essee

Essee Kirjandus ­ looming või äri? Kirjandus on kirjutamise kunst. Alguse sai see Sumeri eeposest ,,Gilgamesh", mis kirjutati umbes 2700. a. eKr. kaheteistkümnele tahvlile. ,,Gilgamesh" räägib suuresti eesmärgist igavesele elule, kuid praeguse ajastu inimesed on milleg...

Eesti keel - Keskkool
56 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

... Vanapagan. Romanis Vanapagan on mats, Kaval-Ants neg. tegelane. "Kuningal on külm" ('36) - näidend, allegooriline. Oludest ja nende muutumisest ühel suvalisel Euro maal, 30ndate II poole iseloomustus. Fantastiliste novellide kogud "Pöialpoiss" (1923), "Meie rebane" (1932), essee "Hiina ja hiinlased" (1938). Pilet 4 7. ANTIIKTEATER- TEKE, LAVASTUS, KORRALDUSLIK KÜLG. SOPHOKLES ,,KUNINGAS OIDIPUS" Kreeka teater. Esimene dateeritud etendus 534 eKr, lavastaja Thespis. Tekkis tänu Dionysosele, kelle auks peetud pidustu...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
23
rtf

Uurimistöö koostamine

...ii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna) uurimine. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid Essee- lühike probleemirikas kirjutis, probleemkirjutis, vabas vormis mõttearendus mingil konkreetsel teemal. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. Essee kui teaduskirjandi oluline struktuurielement on probleem, mis sõnastatakse Kuressaare G?m...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
198 allalaadimist
24
docx

Uuri ja kirjuta konspekt

...E KÄIK Plaaniline ja eesmärgipärane uurimistöö on eri etappidest koosnev loov protsess. Uurimise käiku saab kujutleda ka viieastmelise süsteemina: 1) teema valimine, 2) teabe kogumine, 3) materjali hindamine, 4) ideede, tulemuste, märkmete korrastamine, 5) artikli, essee, ettekande, uurimuse kirjutamine, kus iga põhietapp sisaldab rea mitmesuguseid tegevusi ja uurija poolt tehtud valikuid. (2004: 57) Uurimistöö algab teema valimisest, mis võib osutuda raskeks tegevuseks, sest uurimise käigus võib selguda, et on vaja teemat muuta. Teema leidmiseks on mitut erin...

Kirjandus -
91 allalaadimist
22
docx

Poeetika

...sõnastusega meeleolupilt. Novellist lühem, mõne lehekülje pikkune, tegevust on vähe või puudub hoopis. Ükkõik kui piiratud poleks miniatuuri kujutlusväli, ta loob oma ainest tervikliku kogupildi. Domineerib lüüriline meeleolu või filosoofiline mõtisklus. Ilukirjanduslik ESSEE - arutlev lühipala. Ei taotle objektiivsust ega teaduslikkust, esitab kirjutaja subjektiivseid seisukohti. Kirjutatud isikupärases stiilis. Ei pea liikuma loogiliselt faktilt faktile. Eesmärk on paeluda lugeja huvi ja vabastada ta mõttestampidest. Hea essee on vaimukas ja tabav. ! Essee kirjutamine n...

Poeetika -
80 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun