Sõnu seletav sõnaraamat

Essentsialistlik ehk morfoloogiline kontseptsioon väidab, et liigid erinevad üksteisest morfoloogiliste (laias mõttes - siia kuuluvad ka näit. biokeemilised, füsioloogilised jt.) tunnuste poolest; need olevat nii vajalikud kui ka piisavad liigi eristamiseks (kuigi ei tarvitse kõigil ontogeneesi astmeil esineda). Oma äärmuslikul kujul esineb see kontseptsi- oon tüpoloogilise liigikontseptsioonina: isendid peavad vastama liigi "tüü- bile"; kõrvalekalded sellest kujutavad ebatüüpilisi isendeid.
Esseisti - publitsistina, saades kirjanduse uuendajate peamiseks juhiks ja võimulähedast kriitikute peksupoisiks. Tema 1958. aastal ilmunud esikkogu “Söerikastaja” järgi loetakse uue perioodi algust eesti luules, sellele järgnesid eraldi väljaandes satiiriline poeem, kolm luulekogu ja valikkogu. pärast seda on Kross siirdunud jäägitult proosasse ja teeninud nimelt sealt oma püsivad meriidid.

Essentsiaalsed – üks ei asenda teist, mõlemat on vaja suurendada, et parandada kasvu (näiteks lämmastik ja valgus). • Täielikult asenduvad – ühte vähendades ja teist suurendades jääb kasv samaks(näiteks anda kanale otra või nisu, ikka sama). Komplementaarne – kaks ressurssi koos annavad parema tulemuse kui üks ressurss üksinda.
Essee pealkiri on "Noored ja edukus", kuid edukusest endast siin esseest juttu polnudki järelikult on teema käsitlus puudulik.
Essee teemaarendused on väga hästi välja toodud ning üksteisest hästi eraldatud, kuigi mõnes lõigus on lugedes näha kordamisi ning osad lõigud on liiga informatiivsed – ühe teema/probleemi kallal puudutatakse probleemi liiga vähem, võiks rohkem pühenduda ühte teemasse kui panna mitu mõtet ühte lõiku kokku.

Esseistina on Semper suure eruditsiooniga käsitlenud kirjandust, teatrit, kujutavat kunsti, muusikat jm. (nt. kogumikud “Näokatted", 1919 ja “Meie kirjanduse teeed", 1927). J. Semperi “Kalevipoja rahvaluule-motiivide analüüs" (1924) on ainulaadne, psühhoanalüüsil põhinev stiiliuurimus.
Esseesid - „Essays in persuasion”, „Essays in biography”- ning ka raamatuid: „Treatise on proability”, „Tract on monetary reform” ja „General theory of employment, interest and money”. Samaaegselt asus ta tööle ka kindlustusfirma juhatajana ning alustas tegevust börsil.
Essentsiaalsed – üks ei asenda teist, mõlemat on vaja suurendada et parandada kasvu(näiteks lämmastik ja valgus). Täielikult asenduvad – ühte vähendades ja teist suurendades jääb kasv samaks(näiteks anda kanale otra või nisu, ikka sama).

Essentsialismi on sageli toetatud viidetega bioloogilistele väidetele (näiteks, et mehe ja naise ajud on erinevalt ülesehitatud); seetõttu on essentsialistlikud väited sageli sotsiobioloogilise taustaga või seotud vastavate mõttekoolkondadega.
Essays on poetry: The Advancement and reformation of Modern Poetry, The Grounds of Criticism in Poetry – offer analyses of processes of poetic creation and explore the idea of creativity based in passion and emotion.
Ess on kahe või mitme strateegia tasakaaluline segu Sel juhul tasub ühtedel isenditel käituda üht-, teistel teistmoodi, sest iga strateegia tasuvus sõltub negatiivselt tema esinemissagedusest populatsioonis.

Essc – European Society of Soil Conservation, Euroopa mullakaitseselts FAO – Food and Agriculture Organisation, ÜRO Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsioon, mis asutati 1945. aastal keskusega Roomas.
Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, 1961). Goffmani järgi on sellised institutsioonid peale vangla psühhiaatriahaiglad, kloostrid ja sõjaväe väljaõppekeskused.
Esseed on põhiliselt poliitiliste ning majanduslike sisudega, kuid sisaldavad ka esteetilisi teemasid armastusest, abielust, polügaamiast ja Vana-Kreeka ja Vana- Rooma demograafiast.

Essa liikmed on kihlveofirmadest vaid Betclick, Bet-at-Home, Bwin, Digibet, Expekt, Goldbet, Interwetten, PartyGaming, Sportingbet, StanJames, Stanleybet, Unibet ja Ladbrokes.
Essays on the Nervous System [R. Bellairs cell body terminal branches of and E.G. Gray, eds.]. Oxford, UK: axon make synapses on Clarendon Press, 1974.) target cells
Essu tall – Essu küla, Haljala vald; ühe pere tall, kus kogu perekond ratsutab; tegeletakse hobusekasvatusega ning tehakse ka aegajalt mõni ratsavõistlus.

Essees on küll palju tähelepanu pööratud meeleavadusele, kuid autor ei jõua kuidagi selle mõjuni. See tõttu jääb kogu teema arendus poolikuks.
Essee põhisõnumiks on väide, et traditsiooniline abielu on kaotanud oma senise tähenduse ning Eesti riik peaks laiendama oma e- teenuste võrgustikku.
Esseistina on ta suure eruditsiooniga käsitlenud kirjandust, teatrit, muusikat, kujutavat kunsti jm. (nt. “Näokatted”, “Meie kirjanduse

Vote UP
-1
Vote DOWN
Esserid – sotsialistid-revolutsionäärid, kes olid liikmed Sotsialistide-Revolutsionääride Parteis, mis oli 20.sajandi alguspoolel tegutsenud partei Venemaal 21. II nõukogude kongress – võimu ülemineku enamlastele vormistanud kongress 26. 10. 1917, mis moodustas esimese nõukogude valitsuse ehk Rahvakomissaride Nõukogu.
Esseelaadsed arvamused on intervjuude ja kirjeldavate lugudega võrreldes formaadilt lühemad ning ei ole tavaliselt eraldi alalõikudeks jagatud.
Esseistid on Anton Hansen Tammsaare (1878–1940), Johannes Semper (1892–1970), Valmar Adams (1899–1993), Jaan Kaplinski (1941).

Esseistlikest töödest on oluline kogumik "Vanad ja vastsed poeedid" (1921). Visnapuu oli tuntud ka kui kirjanduselu aktiivne organisaator.
Essential sequen - optimized to minimize fat tissue damage and tial steps for the manufacture of dry and batter temperature increase.
Ess - Model (http://www.essmodel.com/) A UML modeling tool which also extracts class diagrams from existing Java code.

Essent - sialistlik liigikontseptsioon oli valitsev ajal, millal liike peeti muutu- matuiks ja/või jumala poolt looduks.
Esseel on olemas selge ülesehitus ja hästi eristatavad sissejuhatus, kokkuvõte ja teemakäsitluse pidepunktid.
Essents – on lõhna- ja maitseainete kontsentreeritud lahus, mida lisatakse küpsetistele ja magustoitudele.

Esseistika on arutlev, mõtisklev, loogilist ja argumenteeritult esitatud mõttearendust kasutav kirjandusliik.
Essentsialism tähendab seisukohta, et iga asja teatud omadused on paratamatud, sest tulenevad asja olemusest.
Esseel on 8 teemaarenduse punkti, mis on kahe lehekülje pikkuse essee kohta selgelt liiga palju.

Essees on ajastule omaselt tsiteeritud palju rooma antiikautoreid ja sobitatud neid uue ajastuga.
Esse puhul on tegemist sooritustesti eriliigiga, kus tööproduktiks on terviklik kirjalik sõnum.
Essees on uuritud ja vaadeldut maastikuarhitektuuri ja pärandkultuuri seoseid üksteisega.

Essee keelekasutus on vabam, emotsionaalsem, “ilukirjanduslikum” kui referaadis või uurimuses.
Essentsiaalsed mikrobioelemendid – (mikromineraalid) Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Mo, V, Ni, F, Cr, Se, Si, Sn, B, As
Essentsialism – usk ainulaadselt naiselikku olemusse, mis on kultuuriliste tingimuste taga.

Essay on Criticism. Insist that nature is the true model and standard for writing.
Essen aufwärmen – toitusoojendama – Zum Essen aufwärmen benutzt man eine Mikrowelle.
Essees on kirjutatud ka sellest, kuidas on pärandkultuuri üritatud hävitada.

Essentsõli värvus on seotud selle toimega olles kas soojendav, jahutav või antiseptiline.
Essentsiaalsed – lämmastiku juurdeandmine taimele ei asneda süsiniku puudujääki;
Essee kirjutamiseks on andnud autorile tõuke ühiskonna liigne meele mõnude tarvitamine.

Ess korral on kõigi strateegiate tasuvus võrdne Kimalaste toitumiskäitumine.
Essee kirjutamine on tõhus vahend üliõpilaste ainealase teadlikkuse ning teadusliku
Esse ülesehitus on hea. Talle on loomulik mina-vorm, mis on tekstis täitsa olemas.

Esseega on kirjand vähem kujundlik ja ei tõsta autori arvamust esile.
Essays discussions on current matters, often in highly ironic and refined style.
Esseed on tõstnud ta kahekümnenda sajandi prominentsemate hulka.

Essay on education, I propose to say no more about common sense.
Essen – lasi välja kuulutada sõjaks valmisoleku seisukorra.
Essentsialism – selline mõttevool, mis leidis, et asjadel on olemus.

Esso - aktiivne ning armas. Mõtles kõik enne tegemist läbi.
Ess on usaldusväärne pikaajaline rasestumisvastane vahend.
Esseenid - Hassidism - Haskala - Saduserid - Seloot - Variserid

Essees on subjektiivsus, autori seisukoht tähtsaim element.
Esseenid – mood uue koguduse, nim ennast valgusepoegadeks.
Essents – vürtsi või maitseaine kontsentreeritud lahus.

Essees on olulisel kohal argumendid ja argumenteerimine.
Essees on nii negatiivseid külgi, kui ka positiivseid.
Essays on Art and Literature, Polity Press, Cambridge.

Essee ülesehitus on loogiline ja teksti osad on omavahel seotud.
Essees on kesksel kohal autori nägemus antud teemast.
Ess - tasakaalu korral on kõigi tasuvus võrdne

Essay - 911.com/samples/quantitative-research.htm)
Esseerid - Venemaa revolutsionäärid - sotsialistid.
Essee teema – tegelik maailm vs ettekujutatav maailm.

Essenov on tänaseks paljude proosaraamatute autor.
Essentsialistlik käsitlusviis – nähtusi saab kirjeldada objektiivselt.

Essays on Terminology. Amsterdam: John Benjamins.
Essays on Definition. Amsterdam: John Benjamins.
Esseenide vaated on tugevasti mõjutanud varast kristlust.

Ess korral on kõigi strateegiate tasuvus võrdne
Essee pealkiri on asjakohane ja vastavuses sisuga.
Essental - oluline to re-dial-uuesti valima

Essemer ehk toomasteras 3. elektriteras.
Esseenid – tugev opositsioon templiga.
Esseesid on eristatud pikkuse järgi.

Essentsialism - küsimus asjade olemusest.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto