Sõnu seletav sõnaraamat

Esmane kontekst – algne leiukoht, kus ese on pinnasesse jäänud (koordinaadid, asend maastikul jne • Teisane kontekst – algsest leiukohast eemal-datud leiud, mis on uuesti ladestunud (nt erosioon, mineviku või tänapäeva inimtegevus jne) • Leiusituatsioon – millisest pinnasest, seos ladestustega (millisest kihist / sissekaevest /hoonest jne) ja selle ladestuse asend teiste suhtes • Kaasleiud – teised leiud samast ladestusest /hoonest / kontekstist
Esmane ees - märk: Esmane ees-märk: Eesmärgid: osalt struktuuride kujundamine ja struktuuride kujundamine säilitamine, osalt arenda- säilita-mine mine Euroopa Liidu tööstuspoliitika Tööstus on viiendik EL kogutoodangust, 2,6 % on viimase kahe aasta jooksul kasvanud Tööstus pakub kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, mis omakord on hea tööhõive arengule.
Esmane ehk primaarne õigus Siia alla kuuluvad lepingud, mille üheks osapooleks on EL. Näiteks: 1)Asutamislepingud ja neid täiendavad ning muutvad aktid 2)Liikmesriikide liitumislepingud 3)Protokollid, konventsioonid, lisad, asutamislepingute ning liitumislepingute kohta 4)Rahvusvahelised lepingud, mille üheks pooleks on Ühendus või Ühendus ja liikmesriigid

Esmane e. lapsepõlve sotsialiseerumine b. Täiskasvanuea e. teisane sotsialiseerumine c. Ümber- e. resotsialiseerumine Poliitiline sotsialiseerumine on abstraktne ning toimub hiljem, see aitab luua poliitilise süsteemi toimimiseks vajalikku minimaalset ühisosa ning sisendab vaateid, mis varjavad ja kaitsevad valitseva rühma ülemvõimu.
Esmane südameseiskus – äkksurm, mille esmaseks põhjuseks on südameseiskus (tingituna südamehaigusest või verekaotusest). Hingamine muutub agonaalseks ja lakkab hiljem;  esmane hingamisseiskus – äkksurm, mille põhjuseks on hingamisseiskus (näiteks lämbumine). Sellest põhjustatud hüpoksia tõttu tekib mõne minuti jooksul südameseiskus.
Esmane toime on sageli tsütopaatiline (lüüsivad rakud), kuid viirused võivad pikka aega püsida ka latentses faasis (N:HIV). Teised viirused (N: influenza, rõuged) eelistavad ellujäämise strateegiat, kus toimub nakkuse kiire, efektiivne levik infektsiooni akuutses faasis.

Esmane tõrkepõhjus on füüsikaline:1. Materjalide väsimus (44 %); 2. Korrosioon (18 %); 3. ülekoormus (15 %); 4. Korrosioonväsimus (13 %); 5. Kulumine (10 %) Inimlikud allikad Esmane tõrkepõhjus on inimlik viga: 1. Hoolduse vead (34 %); 2. Konstruktsiooni vead (33
Esmane deviantsus – inimene rikub (pool)juhuslikult mingit normi 2. Sildistamine – inimesele riputatakse külge deviandi (kurjategija) silt 3. Teisene deviantsus – inimene võtab talle omistatud sildi omaks ja hakkab ka edaspidi normidevastaselt käituma.
Esmane on ühendada olemasolev (mitte luua uut) Tööd hästi teha on palju viise Iga olukord on unikaalne Üks õige suund + keskkond Kindlate reeglite asemel välis- ja sisemõjutuste analüüs Erinevad tehnikad ja meetodid (plussid ja miinused)

Esmane siht - eestlaste kultuuriühtsuse kujundamine. Liikumise algus-algas rahvusliku agitatsiooniga, mille põhisisuks oli sisendada rahvale, et „ eestlane on olla uhke ja hää” . Hakati käsitlema kui eetilist kohustust.
Esmane - lineaarne, aminohappejääkide hulk ja järjestus, vahetult sünteesijärgselt on selline 2. Teisane - spiraalne, nimetus alfaspiraal; või siksakiline - beetastruktuur, neid molekule hoiavad koos vesiniksidemed.
Esmane hälbimus – norme rikutakse, kuid seda ei panda tähele ning ei oma mõju indiviidi identiteedile Teisene hälbimus – sotsiaalselt määratletud reaktsioonide tüüp, kuidas inimesed reageerivad hälbivale käitumisele.

Esmane - RNA üksikahel- oluline nukleotiidijääkide hulk ja järjestus, esineb nt teatud RNA viirustes 2. sekundaarstruktuur - molekul, kus kaksikahelalised piirkonnad vahelduvad üksikahelaliste lõikudega.
Esmane – asutamislepingud, liitumislepingud ja neid mõlemaid täiendavad või muutvad lepingud, on liikmesriikidele siduv ja kohustav ning seda võib liikmesriigi territooriumil rakendada otseselt.
Esmane energiaallikas – 60% koguenergiast, süsivesikute lõhustumisel - Varuaine – glükogeenina maksas, tärklisena taimedes - Kaitse – taimedes rakutsütoplasma suhkrustamine, kaitseb külmumise eest.

Esmane tähtsus on mõõduka intensiivsusega kestusharjutustel. Tunnuseks on kestev katkestamatu tsükliline tegevus, mille intensiivsus pole niivõrd suur, et lihased jääksid aeroobsesse tööreziimi.
Esmane tulekustutusvahend - Esmane tulekustutusvahend on ühe inimese poolt tule kustutamiseks kasutatav seade või ese, mille kasutamine ei eelda täiendavate isikukaitsevahendite kasutamist ega eriväljaõpet.
Esmane tõlkija – Vincent Scheil 1902.a. prantsuse keelde, temalt pärineb ka koodeksi jaotus 282§. Ta oletas, et sambalt on puudu 35§, viimased on hiljem rekonstrueeritud teiste leidude abil.

Esmane info on vajalik, kui teisesest infost ei piisa turundusotsuste langetamiseks. Esindusliku esmase info suuremahulist kogumist saavad endale lubada muidugi üksnes jõukamad ettevõtted.
Esmane lihalõikus - jaotustükkide lõikamine; 3. Jaotustükkide tükeldamine - tööstuslikuks ümbertöötlemiseks; - spetsialiseeritud tükeldamine; - kombineeritud tükeldamine; - jaemüügiks.
Esmane ohutus - Viskoossus — õli tähtsaim omadus — iseloomustab nõue bensiini käsitsemisel on tuleohutuseeskirjade range õliosakeste omavahelist seotust, s. o. õli voolavust.

Esmane olemine on loodus. Inimese enda evolutsioon on sõltunud sellest, milline on tema vahekord esmase loodusega, kas ja kuidas ta on kohastunud nii füüsilises kui vaimses mõttes.
Esmane olemine on loodus. Inimelu on evolutsiooni üks suurimaid paradokse. Me ei tea siiani ammendavalt, kas inimeseks arenemine oli evolutsiooni juhuslik hälve või seaduspära.
Esmane nägemiskoor - kuklasagara kaudaalses osas, iseäranis selle mediaalses osas (fissura calcarina). Esmane kuulmiskoor - temporaalsagaras, moodustab lateraalvao alumise kalda.

Esmane kogutoodang – autotroofide salvestatud energia, millest osa kulutavad autotroofid ise oma elutegevuses, ülejäänu moodustab esmse puhastoodangu ehk netoproduktsiooni.
Esmane e. lapsepõlve sotsialiseerumine Täiskasvanuea e. teisane sotsialiseerumine Asotsialiseerumine („eemalekasvamine”) Ümber-e resotsialiseerumine
Esmane - epidermis katab kõiki noori taimeosi b. teisene – korp ja kork puude tüvedel, sh. kasetoht D. Põhikoed – õrnadest ümaratest rakkudest.

Esmane on ühendada olemasolev, mitte luua uut. Koolkond leidis, et on olemas palju viise, et teha tööd hästi ja juht peaks olema eelkõige paindlik.
Esmane õigus – aluslepingud Teisesene õigus – määrused, mis tulenevad aluslepingust Delegeeritud õigus – komitoloogia tehtud seadused/määrused
Esmane on ühendada olemasolev, mitte luua midagi uut. See koolkond on paindlikum eeldades, et on olemas palju erinevaid viise hästi tööd teha.

Esmane hälbelisus – norme rikutakse ühel või teisel moel, kuid seda ei panda tähele. Ei mõjuta indiviidi identiteeti ja arusaama endast.
Esmane diferentsiaaldiagnoos on seetõttu niisama suure tähtsusega kui trauma raskusastme õige hindamine, edasise kulu jälgimine ja õigeaegne ravi.
Esmane kliendigrupp on Audru vallas elavad tööealised inimesed , kelle sooviks on saada võimalikult odavat ja kiiret transportteenust.

Esmane ülesanne on tagada kõikidele inimestele ja ettevõtetele juurdepääs neile igapäevategevusteks vajalikele objektidele.
Esmane hälbelisus on selline käitumine, mis ühel või teisel moel rikub normi, kuid seda ei panda tähele või andestatakse.
Esmane rakk – ürgprototsüüt: - Puuduvad leiud, et selline asi võimalik oleks - Eksperimentaalselt ei saa tõestada

Esmane ülesanne on lehekülje indekseerimise soodustamine, mille tulemusena lisavad otsimootorid lehekülje oma andmebaasi.
Esmane etapp on kliendiotsing, mis toimub läbi otseposti sihtrühmale, tutvustusringkonna kaudu, ning andmebaasides.
Esmane preventsioon on pikaajaline tegevus, näiteks kõrge kuritegevusega piirkondades aidatakse perekondi, et parandada ja

Esmane info on uus originaalne info kogumise meetod: küsitluse, vaatluse, eksperimendi või mõne muu meetodiga.
Esmane tuhin on möödas. ‣KUJUNDAJA (KU) Nõudlik, dünaamiline, saab hästi hakkama pingelises olukorras.
Esmane kliendigrupp on noored, kes püüavad teistest erineda ja lähevad kergelt kaasa uudse ja huvitava kaubaga.

Esmane mulje on seda parem, mida maitsekamalt on sekretär riietatud ja kuidas ta oma riideid kanda oskab.
Esmane reaktsioon on tihti: mis meist saab? Samas, vett on võimalik poodidest osta, kasvõi 5 liitrit korraga.
Esmane seisund tähendab seda, kus mingil põhjusel tekib soolestikus mekooniumi väljaliikumise aeglustus.

Esmane ravivahend on elustiili muutus mis tähendab: Soolapiiramist toidus ● Kehakaalu normaliseerimist
Esmane – sisaldab nõustajapoolse osaluse, kuulamise, suhtlemise kliendi sõnumi osas
Esmanestruktuur - nukleotiidijääkide hulk ja järjestus membraanides valgulised transportijad.

Esmane mure on muidugi sobiva hoiukoha leidmine, Ideaalne hoiukoht on soe ja kuiv garaaž.
Esmane s - nukleotiidijääkide hulk, esineb rakus sünteesiptosessides ja viirustes.
Esmane oht on asfaltkatte augud, mis on enamasti üsna sügavad ja teravate servadega.

Esmane - sugulusgrupp: hõim, sugukond, perekond Indiviidi piirid = grupi piirid.
Esmane empaatia e. teistega koos tundmine, Häälestumine e.täie tähelepanuga kuulamine.
Esmane info on vajalik, kui teisesest infost ei piisa turundusotsuste langetamiseks.

Esmane hälbimine – käitumine määratletud hälbiva käitumisena teiste isikute poolt
Esmane tulekustutusvahend on ühe inimese poolt kasutatav tulekustutamiseks ettenähtud vahend.
Esmane uriin on normaalne, päevases uriinis valgu esinemine (alla 1,5 g päevas).

Esmane – asutamislepingud ja neid täiendavad lepingud, õiguslik alus.
Esmane erista - mine nägemis- ja kompimistajus toimub eseme kontuuride põhjal.
Esmane ravi on dieet, kehakaalu kontroll ja füüsilise koormuse suurendamine.

Esmane repolarisatsioon ehk esimene faas on vahendatud mööduvad K+ kanalite avanemisega.
Esmane funktsioon on ikka abielu, kajastades seda nii müütides kui ja riitustes.
Esmane õigus - rahvusvahelised lepingud (asutamislepingud, ühinemislepingud)

Esmane klientuur on Audru valla elanikud, 2007. aasta seisuga 5322 kodanikku.
Esmane asustussüsteem – sidemed asulate vahel tugevamad kui väljapoole kanti
Esmane kokkupuude – kodulehekülg, reklaam, suust-suhu informatsioon, jne

Esmane kriteerium on välja selgitada, millist tuge programmilt eeldatakse.
Esmane - kuuluvad asutuslepingud ja lisad, liitumislepingud.
Esmane kasu on seejuures tellimustsükli aja oluline lühenemine.

Esmane mulje on mulje, mis jääb inimesest paari sekundi jooksul.
Esmane ehk primaarne nägemiskeskus paikneb kuklasagarates.
Esmane tähtsus on mõõduka intensiivsusega kestusharjutustel.

Esmane ülesanne on ennast edasi levitada teistesse arvutitesse.
Esmane tööjaotus – mehed on jahimehed ja naised on korilased.
Esmane uurimine - geograaf Karl Rathlef ja Christian Bornhaupt

Esmane lööbeelement on punetav laik, millest moodustub sõlmeke.
Esmane – suunatud elanikkonnale tervikuna

Esmane töötlemine on niidi või ketrusvabrikud.
Esmane on saada üldine ülevaade.

Esmane ehk primaarne standard ehk
Esmane deviantsus – kogemata rikub norme

Esmane eeldus on väljundi mõõtmine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Esmane prioriteet on koos liikmesriikide poliitika kujundamisega pöörata tähelepanu terviseteguritele ja ennetustegevusele.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Esmane grupp – liikmete vahel on emotsinaalne lähedus

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto