Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link
Eros - põhineb füüsilisel külgetõmbel, seal on kirg tähtis, välimus enda ja partneri oma, romantiline, kirg on oluline, sümbolid, väga tugev emotsionaalne väljendus, emotsionaalselt tundlik, Erosed jäävad silma, neis on midagi, mis jääb silma, nad ei pruugi olla ilusad, aga midagi neis tõmbab vastassugupoolt, üldiselt neil pole raske partnerit leida.
Erosioon - lammorg, sälkorg, moldorg; põhja- ja küljeerosioon • Setete transport • Setete kuhjamine e. akumulatsioon-delta, kuhjetasandik jõe suudmealal Delta suurus ja kuju oleneb: jõe vooluhulgast ja kantud setete hulgast, suudmeveekogu põhja ja lainetuse iseloomust ning hoovuste ja tõusu-mõõna esinemisest.
Erosioon – vooluvee kulutav tegevus (jagatakse pinnaliseks erosiooniks ja lineaarseks erosiooniks). 21. Litosfäär – maakera suhteliselt kivimiline kest, mis hõlmab maakoore ja vahevöö ülemise osa (tükeldab laamadeks). 22. Astenosfäär – litosfääri alune osaliselt üles sulanud kivimitega vöönd.

Eros – füüsiline välimus oluline, erootika • ludus – mängulisusel oluline roll • storge – eelistatakse luua kiindumussuhet, mis kestab kaua • mania- nõudlik omada sooviv, kontrollimine • agape – altruistlik • pragma – otsitakse sobivate tunnustega partnerit: religioon, vanus, töö
Eros - meeleline armastus mehe ja naise vahel, filadelfia – venna- või õearmastus, armastus kristlaste vahel, ligimesearmastus ja agape (agaape) – heategudele suunatud ennastohverdav kristlik armastus, varakristlikult ka “armastussöömaaja” tähenduses.
Erosioon on peamiselt tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne,mis viib mulla viljakuse vähenemisele ning maa erosiooni tundlikkuse suurenemisele ehk kõrbestumisele. Mis on probleemi põhjusteks? * Paduvihmadest ja üleujutustest tekkivad vooluveed

Eros ise on armastus ilusa vastu, järelikult ihaldab ta seda, millest endal puudus on. Siit võib välja lugeda, et Eros on inetu ning ei olegi mingi ideaalne jumal, vaid hoopis deemon, kes asetseb kõige keskel ning täidab ruumi inimeste ja jumalate vahel.
Erosioon on küll looduslik nähtus, kuid inimene võib oma tegevusega sellele tublisti kaasa aidata. Eriti tundlikud on klimaatilised piirialad ja mägede nõlvad, erosiooni kiirendavad liigkarjatamine, metsade maharaiumine ja väärad maaharimisviisid.
Eros - armastus esimesest silmapilgust • LUDUS- mänguline armastus • STORGE- sõprusel põhinev armastus • MANIA- armastus, mis paneb partnerist sõltuma • PRAGMA- praktiline, mõitsusel tuginev • AGAPE- kõike andev isetu armastus

Eros - seotus, füüsiline meeldimine ja eneseavastamine ning rahulolu oma lähedase suhte üle. Peetakse oluliseks välist veetlust, seksuaalsust, seda armastuse stiili iseloomustavad kirglikus ja emotsionaalsed läbielamised.
Eros on armastus kauni vastu, inetu vastu aga mitte, sellest järeldub,et Eros ei ole kaunis, sest ta ihaldab seda, millest ta ise puudust tunneb, järelikult Eros ei ole jumal, kuna jumalad on üliõnnelikud ja ülikaunid.
Erosioon ehk voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära http://www.jkalpiklubi.ee/fotod_alpinismist/l kandub. aviin/010176.jpg Kasutatud materjal

Eros on jumalate ja inimeste vahel selgitajaks ehk vahendajaks – ta annab jumalatele teada inimeste palved ja ohvrid, inimestele aga jumalate käsud ja hüvitused ohvrite eest.
Erosioon on peamiselt tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne, mis viib mulla viljakuse vähenemisele ning maa erosiooni tundlikkuse suurenemisele ehk kõrbestumisele.
Eros - oli Aphrodite ja (tavaliselt) Arese poeg ning palju mдnglevam tegelane, kes oma isemeelsuses lõi meelelise armastus ning vхis olla ьhteaegu nii julm kui kaval.

Erosioon - mille tagajärjel kantakse ära mulla ülemised kihid,vihmavesi. Deflatsion-mille tagjärjel kannab suurvett aladelt ära viljakad mullakihte tuul.
Erosioon – ehk uuristus on voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära kandub ( vahemereline vöönd )
Erosioon - pinnase ärakanne vooluvee poolt(tugev vihmasadu, lumesulavesi) kui vesi ei suuda maapinda imbuda, kallakpindadel, hõreda taimestikuga aladel.

Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud lühilainelist päikesekiirgust, kuid ei lase mulla ja setete ärakanne maailmaruumi tagasi pikalainelist
Eros – tema poeg, keda kasvatas Aresega ii. Hephaistos – abikaasa iii. Ares – Armuke/armastus iv. e. Adonis; f. seos Inanna ja Dumuziga.
Erosioon ehk mullastiku looduslik ärakanne on üks peamisi tegureid. Mullaosakesed kanduvad ära mööda maapinda liikuva vee või tuulte mõjul.

Erosioon – ehk uuristus on tuule (deflatsioon ehk ärakanne) ja vooluvete poolt põhjustatud kivimite, setete või mulla kulutus ja ärakanne.
Erosioon - ... Uuristamine, vooluvete kulutav tegevus, mille tagajärjel uhutakse ära kivimeid*, setteis* ja mulda*. Aitäh, vaatamast!!! =D
Erosioon on aga kasvav probleem ja liiva aina väheneb, mistõttu tulevikus on üha enam vaja liiva randadesse juurde tuua teistest paikadest.

Erosioon on Tansaanias olnud alati aktuaalseks ohuks, kuna Tansaania vihmaperiood on küll lühike, kuid väga intensiivne. 9. Metsamajandus
Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud mulla ja setete ärakanne Kõrbestumine- protsess, mille käigus viljakad alad muutuvad kõrbeks.
Erosed on üldselt targad, õpivad kähku, väga järjekindlad, pettub, aga läheb ikka edasi, on väga elujõulised ja uudishimulikud.

Erosioon - Uuristamine, vooluvete, tuule, liustike, lainete jm. kulutav tegevus, mille tagajärjel kantakse ära kivimeid, setteid, mulda
Eros – elutung (seksuaalsus) ja Thanatos – surmatung (agressiivsus). Kui inimesel on tungidega kaasnevad erinevad probleemid.
Erosioon - mulla ärakanne veega  Deflatsioon-tuulekanne  Keemiline degradatsioon  Füüsikaline degradatsioon Kõrbestumine

Erosioon – protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise voolutee, tuule vms. abil.
Erosioon - mullastiku looduslik ärakanne, mida põhjustavad paduvihmad, vooluveed, tuul, õhutemperatuuri suuremad kõikumised jm.
Erosioon ehk uuristus on voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära kandub.

Eros on armastus kauni vastu, nii et Eros peab olema paratamatult filosoof, filosoofi koht on keskel, targa ja nõmeda vahel.
Eros on eelkõige armastus kellegi vastu ja tema armastuse objektiks osutub too, millest/kellest enim puudust tuntakse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erosioon - mulla ja setete ärakanne tuule ja vee poolt ( suured paduvihmad, mis tekitavad ajutised vooluveed) . 1. VEE - EROSIOON - eriti intensiivne järskudel nõlvadel ( mäestikes) NT. MÄESTIKES ja ka VAHEMERELISE kliimaga aladel, kus erosiooni soodustanud inimtegevus( metsad hävitatud, intensiivne põlluharimine.

Erosioon – mulla ärauhtumine voolavate vetega või tuule ärauhtumine tuulega (deflatsioon). Eluuvium ja deluuvium.
Eros on Aphrodite ja Arese poeg .Teda kujutati peamiselt tiivulise lapse või noorukina, vibu ja nooltega käes.
Eros – armastusjumal, Aphrodite ja Arese poeg, kujutati tiivulise lapse ja noorukina koos vibu ja nooltega.

Eros on aga armastus kauni vastu, nii et Eros peab paratamatult olema filosoof, filosoofi koht on aga keskel.
Erosioon – uuristumine, vooluvete kulutav tegevus, mille tagajärjel uhutakse ära kivimeid, setteid ja mulda
Eros on seksuaalne armastus, füüsiline kirg või füüsiline lähedus, mille eesmärk on saada rahuldus.

Erosioon on siis tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne , mis viib mulla viljakuse vähenemisele.
Erosioon – protsessi käigus kulutatakse ära murenemisel tekkinud materjal ning haaratakse edasikandesse.
Erosioon – Seal esineb nii lagedaid alasid kui ka mägiseid alasid, mis põhjustavad eri liiki erosiooni

Erosioon on protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.
Erosioon e. vooluvete kulutav tegevus Vooluvete erosiooni toimel kantakse veermina edasi ca 16 bilj.
Erosioon – uuristus, voolava vee kulutus, mille tagajärjel kandub ära kivimeid, setteid, mulda.

Eros on armastus esimesest silmapilgust (kirglik, romantiline). Ludus on mänguline armastus.
Erosioon - tahkete osakeste ja lahustunud komponentide füüsikaline eemaldamine (kivist/settest)
Erosioon – kantakse ära lahustumatud kivimiosakesed, soodustatakse lahustumise jätkumist.

Eros - tema nooled sütitasid inimeste ja jumalate südametes armastuse (vibu ja nooled)
Eros - seotus, füüsiline meeldivus ja eneseavamine, kirglikkus ja eneseavastamine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erosioon – ehk uuristus on tuule (deflatsioon ehk ärakanne) ja vooluvete poolt põhjustatud kivimite, setete või mulla kulutus ja ärakanne. Kuna kõigepealt kantakse ära mulla pindmised orgaanilist ainet sisaldavad ja peenemad mineraalosad, siis mulla viljakus väheneb oluliselt.

Erose vanemateks on tark isa ja nõme ema, selles tuleneb, see et Erost peetakse filosoofiks.
Erosioon – äge limaskesta pindmine defekt, mis ei läbi tunica muscularis mucosat
Erosioon – tahkete osakeste ja lahustunud komponentide füüsikaline eemaldamine.

Erosioon on maapinna kulutamine, uuristamine, lihvimine vee, tuule ja jää poolt.
Erosioon - taimestiku kadumise tõttu, ei ole mullas juuri, mis mulda koos hoiaks.
Erosioon - see on pinnase ära kanne, tuule, vooluvee ja jää raskusjõu toimel.

Erosioon – pinnase ärakanne liustike, lainete, tuule ning voolava vee tõttu.
Erosioon - mullaosakesed paigutuvad maapinna kõrgematelt osadelt madalamatele.
Eros on vanakreeka mütoloogias armastuse jumal, Aphrodite ja Arese poeg.

Eros on kõige noorem ja kõige õrnem jumal, lisaks veel nõtke kehaga.
Eros on võimas deemon, kes on vahendajaks inimeste ja jumalate vahel.
Erosioon – mullaosakeste ümberpaigutumine vee, tule või inimese abiga.

Eros on armastaja. Eros ihaldab tarkust ja ilu, kuna need on hüved.
Erosioon on maapinna uuristamine ja lihvimine vee, tuule ja jää poolt.
Erosioon – e uuristus on pinnaseosakeste ärakanne tuule ja vee poolt.

Erosioon - maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.
Erosioon - Mulla, setete ja kivimite ärakandumine vee ja tuule toimel.
Erosioon - pinnase ärakanne tuule, liustike, voolu- ja vihmavee mõjul

Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud mulla ja setete ärakanne.
Erosioon - Mulla uuristamine ja lihvimine tuule, vee ja jää poolt.
Erosioon - mulla ja setete ära kandmine tuule ja vooluvete mõjul.

Erosioon – uuristamine, vooluvete pinnamoodi kulutav tegevus.
Erosioon - muldade ärauhtumine nõlvade tuule ja vee mõjul
Erosioon – pinnase ärakandumine tuule või vee tõttu.

Eros on jumala Porose ja sureliku naise Penia poeg.
Erosioon - pinnase ärakanne tuule või vooluvee poolt.
Eros on armastuse jumal, Aphrodite ja Arese poeg.

Erosioon on mulla ära kandumine tuule või vee poolt
Eros on vanakreeka mütoloogias armastuse jumal.
Erosioon – mullaosakeste ärakanne vee ja tuulega.

Eros - see on armastus esimesest silmapilgust.
Eros – füüsiline, intensiivsed emotsioonid
Eros – Aphrodite poeg, laskis armunooli

Eros – armastus esimesest silmapilgust.
Eros – erootilise armastuse kaitsejumal
Eros – instinktid, mis on seotud eluga.

Erosioon - uhtumine(ärakandmine voolu poolt.
Erosioon on loonud ebatavalised pinnavormid.
Eros – armastusjumal (Aphrodite poeg)

Eros - jumal, noor, ilus ja tiivuline
Eros on vanakreeka armastuse jumal.
Eros – Aphrodite poeg, tiivuline

Eros - Vana-Kreeka armastusjumal.
Erosioon – vee ja tuuleerosioon.

Eros on midagi vahepealselt.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun