Otsingule "energia säästmine" leiti 14 faili

Formaat: Tase:
energia säästmine on otseses seoses kokku hoitud raha ning meid ümbritseva keskkonna puhtusega.
Energia säästmine
22
odt

Energia säästmine

3 1. Energia liigid.........................................................................................................................4 2. Energiaallikad...

Füüsika - Keskkool
28 allalaadimist
Säästmine ja ostuhullus
5
doc

Säästmine ja ostuhullus

Üks 60-vatine elektripirn kasvatab kuu jooksul ööpäev läbi põledes keskmiselt 45-kroonise arve. • Televiisorid, raadiod ja muud seadmed võtavad ooterežiimil olles aasta jooksul paraja peotäie kroone. Ja oma sõna ütlevad elektriarvesse ka külmkapid. Külmkapi õige temperatuur on +5 ja sügavkülmal –18 kraadi. Iga sellest kõrvalekalduv kraad tarbib ligi viis protsenti enam energiat . • Lisaks saab veel kokku hoida suitsetamise pealt, iganädalaste kõrtsis käikude või kodus napsutamiste pealt. • Määra igaks nädalaks summa, mida võid eri väljaminekute puhul kulutada; kontrolli iga nädal eelarve täitmist, vajaduse korral tee muudatusi. • Vali soodsaimad teenusepaketid, sh sellised, mille hinda saad ise mõjutada. • Pese pesu ja küpseta nädalavahetusel ja öisel ajal, kui elekter on odavam. • Ära osta...

Majandus - Keskkool
16 allalaadimist
Elektri säästmine
1
doc

Elektri säästmine

• Vihmavee kogune paaki ja kasutan • Tühja tuba ei valgustata Selleks piisab vaid oma igapäevaste kastmiseks käitumisharjumuste muutmisest. • Kasutan säästpirni • Televiisor, raadio lülitatan täiesti Kodumasinatest võtab k...

Füüsika - Põhikool
31 allalaadimist
SÄÄST ja SÄÄSTMINE
10
pptx

SÄÄST ja SÄÄSTMINE

SÄÄST ja SÄÄSTMINE plumsugar16 Säästlikkus pole niivõrd KASULIK kuivõrd KASUMLIK äri Harry Tuul NÄIDE 1: TAASTU VENERGIA Ebaselge eesmärk: - Säästa energiat - Vähendada energiakulusid - Toota energiat säästvalt - Saavutada kõike korraga TARBIJA MAKSAB PEALE! Taastuvenergia kui TU LU S ÄRI Riiklikud regulatsioonid ja subsiiduimid LOOGIKAVIGA Säästetakse loodust,sest: Kallis hind sunnib vähem tarbima Tegelikkus: Kõrgem hind ei tähenda väiksemat tarbimist Taastuvenergia arendamine + üleminek säästlikele...

Majandus -
4 allalaadimist
Energiasäästutund
1
doc

Energiasäästutund

Väikesed tulukesed ja lamibikesed elektriseadmete küljes mis näitavad kas aparaat on puhkeasendis, väjalälitatud vms. imevad 2-3W voolu tunnis ja et säästupirnid kasutavad 70-80% vähem energiat kui tavalised höögniidiga pirnid ning nende eluiga on 8-15 korda pikem kui seda on tavalistel pirnidel. Jäätmetest...

Uurimistöö - Keskkool
25 allalaadimist
Metsade sääst
29
doc

Metsade sääst

Tänasel päeval on metsast saadav tulu kas palk vineeripak või halvemal juhul paberipuu. Neile kes vähegi metsandusega tegemist on teinud teavad et kasvava puu tihusid ei ole võimalik samastada müügiks mineva toodandu hulgaga. Kogu oma ajaloo vältel on inimkond otsinud võimalusi, kuidas hankida erinevatest ökosüsteemidest piisavalt eluks vajalike ressursse: toitu, kehakatet, peavarju, energiat ja muid materiaalseid hüvesid. See on vältimatult tähendanud sekkumist looduslikesse protsessidesse. Tasakaalu leidmine oma erinevate nõudmiste ja ökosüsteemi suutlikkuse vahel neist nõudmistest tulenevale survele vastu panna on olnud tõsine probleem kõikidele tsivilisatsioonidele läbi aegade. Tabavad on 20.sajandi keskpaiku kirja pandud Kaarma vanataadi Andrei Metsa sõnad:” Metsa varal see inimese elu keik on. Kui poleks met...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
Tarbimise mõju globaalsel tasandil
2
doc

Tarbimise mõju globaalsel tasandil

Tarbimise mõju globaalsel tasandil Tarbimise, eelkõige säästva tarbimise küsimus on viimastel aastatel üha suuremaks küsimuseks osutunud. Kas ikka kõik inimesed teavad, et tema tarbimisharjumused ei mõjuta mitte ainult tema ümbrust, vaid avaldavad kaudselt mõju kogu maailma keskkonnale? Keskkonnaorganisatsiooni WWF hinnangul võib maailma ökosüsteem selle sajandi kesk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
129 allalaadimist
Metsandus ja kalandus
2
doc

Metsandus ja kalandus

Parasvöötme okasmetsa ja ekvatoriaalse vihmametsa võrdlus : Metsade majandamine – tegevusala, mis hõlmab kõik tööd metsade istutamisest(külvist) kuni puidu raieküpseks saamiseni. Metsaga tegutsemine Arenenud riikides – puidu saadused, tooraine, mööbel, ehitusmaterjalid, paber. Arengumaades – põllumaa tegemiseks, energia saamine, söögi tegemine, eksportimiseks, töötlematta. Puitu veetakse välja sealt kus seda on palju, Venemaa, Kanada, Brasiilia, Kongo, Indoneesia. Ümarpuit – palgid ( kõige rohkem toodab USA) 55% raiutavast puidust kasutatakse kütteks, 15 paberi tootmiseks ja ülejäänud puutoodete valmistamiseks. Metsa kaitse : Mets on varjupaik lugematutele liikidele. Ilma maapinda kaitsva metsata erodeerib vooluvesi mägistes piirkondades...

Geograafia - Keskkool
94 allalaadimist
Kaitsekord-Loodusvarad-Looduse mitmekesisus
19
doc

Kaitsekord, Loodusvarad, Looduse mitmekesisus

Peaaegu 95% maarahvastikust ja üle poole maakera haritavast maast asub arenguriikides. Seal on rahvastiku surve haritavale maale suurem kui mujal maailmas. Läänemaised harimisvõtted on arengumaade toiduprobleemi lahendamisel osutunud tulututeks, eriti paljudes Aafrika maades. Praegu pöördutakse tagasi tavakohaste põlluharimisviiside juurde, sest mehhaniseeritud ja energiamahukas põllumajandus on liiga kallis ning koormab tugevasti keskkonda. Ent ka vanad harimisviisid alati päästa, sest sageli pole need tõhusad ning ei võimalda toita kasvavat rahvastikku. Omaette probleem on viljast biokütuse tootmine. Juba praegu tehakse maailmas nii palju biokütust, et selleks kulutatud teraviljaga saaks toita miljoneid inimesi, biokütuste tootmist on aga kavas veelgi laiendada. Mullastiku vaesumine Pärast teist maail...

Keskkonnaökoloogia - Keskkool
33 allalaadimist
Kuidas säästa energiat
18
ppt

Kuidas säästa energiat?

• Lülitage välja tühjas toas põlev lamp • Uute elektripirnide paigaldamisel eelistage säästupirne või valgusdioode (LED-e) • Küttekulude vähendamiseks laske vajadusel uuenda küttesüsteem, täiustada hoone soojustust ja ventilatsioonisüsteemi ning vahetage vanad aknad energias äästliku- mate vastu. Valgusdioodid ja säästupirnid. • Valgusdioodid - 30-60 millivatti elektri- energi...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
Vee reostumine
16
doc

Vee reostumine

Jakob Westholmi Gümnaasium Vee saastumine Bioloogia referaat Tallinn 2010 1 Sisukord Sissejuhatus............................................................................................................................ 3 Vee seisund ja tarbimine kogu maailmas................................................................................ 4 Mis o...

Bioloogia - Põhikool
75 allalaadimist
Raiskamine võtab tulevikult võimalused
1
doc

Raiskamine võtab tulevikult võimalused

On ju teada, et praegune loodusvarade raiskamine jääb alla uute varade tekkimise ajale. Maavarade, nagu põlevkivi, nafta ja maagaasi kujunemine võtab enda alla miljoneid aastaid, kuid siiski priiskame loodusvarade kasutamisega. Alternatiiviks oleks rohkem kasutada lõputut vee-, päikese- ja tuuleenergiat, mille töötlemisel ei paisku keskkonda heitgaase, mis omakorda tekitaks uusi probleeme. Raiskamine kui tarbeasjade liigtarvitamine püstitab järgmise probleemi – keskkonna saastatuse. Inimesed kui reklaamiohvrid ei mõtle ostlemise ajal poekorvi asetatu vajalikkuse üle vaid tulevad selle peale alles siis, kui neil tõesti ostetut vaja ei lähe. Likvideerimise tulemusel jõuavad need aga loodusesse ning mõjuvad reostavalt. Ka suured teh...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
Jäätmed ja looduskeskkond
11
pptx

Jäätmed ja looduskeskkond

Jäätmed ja looduskeskkond Sisukord Mis on jäätmed? Jäätmete taaskasutus Prügisorteerimine Säästev eluviis Mis on prügila? Tulevik prügiveos Kasutatud kirjandus Mis on jäätmed ? Jäätmed  Ohtlikud jäätmed Olmejäätmed Taaskasutatavad jäätmed Biolagunevad jäätmed  Jäätmete taaskasutus Milleks taaskasutatakse ? Energia säästmine Väheneb kahjulik mõju keskkonnale Prügisorteerimine Korraldus Ümbertöötlus Ohtlike jäätmete hoiustamine Sorteerimine tekkekohas Säästev eluviis Kuidas säästa: Toidu varumine & valmistamine Kokkuhoidmine kütmisel Riiete ja jalanõude rohkus Vee korduskasutus tööstuses Mis on prügila? Prügila on… jäätmekäitluskoht, kus jäätmetekitaja ladestab jäätmed ...

Keskonnaohutus - Kutsekool
8 allalaadimist
KORDAMINE MAJANDUSEKSAMIKS
8
odt

KORDAMINE MAJANDUSEKSAMIKS

• Kahaneva tootlikkuse seadus: kui püsivate tootmisressurssidele nt hoonetele lisada ühe enam muutuvaid tootmisressursse nagu nt tööjõud, hakkab mingil hetkel lisa ehk piirprodukt vähenema. • Püsikulud – jäävad samaks, vaatamata ettevõtte tegevusele • Muutuvkulud – muutuvad ettevõtte tootmismahu muutusega. Nt energia , vesi, elekter. • Mastaabisääst – keskmise tootmiskulu alanemine suurema tootmise tagajärjel. • Kuidas tootlikkus kasvab: inimressursi kvaliteet, juhtimise kvaliteet, kliendi rahulolu, tähelepanu kvaliteedil,töötajate kaasamine, ühine visioon, põhivarade hulk, tehnoloogilised muutused. • Tootmise muutustega muutuvad ka kulud. • Püsikulud + Muutuvkulud ehk kogukulud X PEATÜ...

Arendustegevus - Keskkool
13 allalaadimist
T e a t a   v e a s t