Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Emotsioonid - apertseptsioon Taju liigid Isikutaju tähendab teise inimese tajumist, mõistmist ja hindamist. Isikutaju mehhanismid on stereotüpiseerimine, identifitseerimine, empaatia, projitseerimine Ruumitaju võimaldab hinnata ruumisuhteid ja orienteeruda ruumis, inimene tajub maailma kolmemõõtmeliselt Liikumistaju annab infot objektide liikumise kohta Ajataju annab teavet aja kulgemise kohta Illusioon on eksitaju ehk tegelikkuses eksisteerivate objektide või nähtuste moonutatud tajumine
Emotsioonid on Emotsionaalne tuimus ülevoolavad Toodab pakilisust ja Toodab abitust ja hüperaktiivsust lootusetust Energia kadu Motivatsiooni, ideaalide ja lootuse kadu Viib ärevushäireteni Viib üksinduse ja depressioonini Põhiline kahju on Põhiline kahju on füüsiline emotsionaalne Võib enneaegselt tappa Elu ei tundu väärt Keda läbipõlemine ohustab?  Tugevalt motiveeritud ja kõrge saavutusvajadusega inimesi, kellel on oma tulemustele kõrged ootused.
Emotsioonide näo - ja kehaväljendused – Olulist infot selle kohta, mida inimene tunneb või üle elab, annavad ka näo-ja kehaväljendused (Miimika, žestid, poosid). 5) Emotsionaalsed seisundid – Emotsiooni tekkekiiruse , tugevuse ja kestuse alusel eritatakse järgmisi emotsionaalseid seisundeid :  Meeleolu – Mõjutab inimese mõtlemist, käitumist, tegevust jne...Suhteliselt nõrga seisundina kujuneb ta enamasti üsna aeglaselt, aga võib püsida kaua.

Emotsioonid on ahelprotsess, millega kaasnevad keerukad muutused mitmesugustes inimorganismi valdkondades ja millel on nii bioloogiline alus kui ka sotsiaalne ja kultuuriline komponent. Erinevad teoreetilised suunad peavad teatud komponenti emotsioonide tekke ahelas olulisemaks, kui teist (füsioloogilise kallakuga uurijad peavad oluliseks emotsiooni füsioloogilisi avaldusi, kognitiivse suuna esindajad mudelit, mille vahendusel maailma tajutakse).
Emotsioonid on seotud keele maagilise funktsiooniga: nõidumine, loitsimine, tervendamine, needmine, vaimudega suhtlemine vihmaloits Inimesel on väga tugev enesesisendusvõime Kujutlused võivad tegelikkuses realiseeruda * paine või häda võib sõltuda mõtlemisest – saan hakkama, ei oska… - šamaani lausutud loits aitab vabaneda * sugestiivne ja emotsionaalne needus võibki täide minna
Emotsioonid on mitmetahulised, kogu keha haaravad protsessid, millega kaasnevad muutused nii inimese füsioloogias, subjektiivses kogemuses kui ka käitumuslikus väljenduses; 3. Emotsioone on võimalik kirjeldada kas laiaulatuslike mõõtmete (nt üldised positiivsed ja negatiivsed emotsioonid) või üksikute spetsiifiliste kategooriate (nt kurbus, rõõm, viha) kaudu.

Emotsioonid - kommertsreklaamid) 4. Hoiakute/maine kujundamine – panna mingi bränd meie teadvuses kas heade või halbade asjade „kasti“, reklaam püüab teha asja automaatselt heaks 5. Imidžikujundus – brändi omadused kvalifitseeruvad mulle ( iPhone – jõukus, innovaatilisus, ilu – kui mul on, olen mina ka) Võimalusel rakendatakse kõikide meelte tööd.
Emotsioonid on protsessid, mis haaravad kogu keha: higistamine, miimika, silmad Nendega kaasnevad: muutused inimese füsioloogias Emotsioone võib kirjeldada üldise modaalsuse alusel (positiivsed, negatiivsed) või üksikute kategooriate kaudu (rõõm, kurbus, viha , üllatus jne) Emotsiooni ilmnemine kas pidurdab või aktiveerib inimese tegevust
Emotsioonid on protsessid, mis haaravad kogu keha: nendega kaasnevad • Muutused inimese füsioloogias • Muutused subjektiivses kogemuses • Käitumise muutused Emotsioone võib kirjeldada üldise modaalsuse alusel (positiivsed, negatiivsed) või üksikute kategooriate kaudu (rõõm, kurbus, viha , üllatus) Emotsionaalse käitumise osad.

Emotsioonid on protsessid, mis haaravad kogu keha:  Nendega kaasnevad: muutused inimese füsioloogias,  Emotsioone võib kirjeldada üldise modaalsuse alusel (positiivsed, negatiivsed) või üksikute kategooriate kaudu (rõõm, kurbus, viha , üllatus jne)
Emotsioonid on meie õpetajad ja me peame õppima neid jälgima ning kuulama. Nad on meiega seni, kuni oleme õppinud end nendega mitte samastama või neid alla suruma, kuni lõpetame ennast nendega sidumast ja neile enam valulikult ei reageeri.
Emotsioonid - motivatsioon-tahe-tegutsemine 9. Gagne ja Driscolli motivatsioonimudel(TOER) Vaimne jõupingutus eeldab õpimotivatsiooni ja õpetamise planeerimine peakski alguse saama motivatsioonilise seisundi esilekutsumise kavandamisest.

Emotsioonid on möödapääsmatud ja lapsele saab see saatuslikuks siis, kui need emotsioonid hakkavad kuhjama ja seega ei tohiks keelata emotsioonide väljaelamist või ei õpita nendega ümberkäima ja neid ei osata kasutada.
Emotsioonid – intensiivsus, polaarsus, kestus Emotsioonid hindavad, ergutavad/pidurdavad aktiivsust, suunavad tähelepanu, stimuleerivad mälu, väljendavad isiku suhtumist ja eelistus ning on kommunikatsioonivahendiks.
Emotsioonide väljendumine on bioloogiliselt determineeritud või kultuurirelativistlik?”; „Kas ja kuivõrd on emotsioonide väljendumine tahteliselt kontrollitav?” ning „Millised on emotsiooni väljendumise mehhanismid?”.

Emotsioonid e. tundmused kaasnevad praktiliselt kõikide tunnetusprtsessidega, kuivõrd nad kujutavad endast subjektiivset hinnangut objektiivsetele nähtustele indiviidi vajaduste rahuldamise seisukohalt lähtudes.
Emotsioonid on tähtsad Emotsionaalse intelligentsuse (EQ) gurud nagu Daniel Goleman ja Jeanne Segal väidavad, et enamik tavalisi inimesi ei ole piisvalt ettevalmistatud efektiivselt emotsioonidega toimetulekuks.
Emotsioonid on ju inimese arengu tagatiseks ja mõistuse käivitajaks. Ja ilmselt keegi ei kahtle selles, et emotsioonid on meie heade ja halbade tegude peamiseks põhjuseks ning tervise ja haiguse allikaks.

Emotsioonid on protsessid, mis seisnevad inimese isiklikus suhtumises ja väljendusviisis teda ümbritseva keskkonna ja tema kogemuste vastastikusel mõjul, ja mis toovad kaasa teatud üleelamisi.
Emotsioonide asemel on oluline mõistus ja mõistuspärasus – ratsionalism . Ratsionalism avaldus ka tollase filosoofia arengus – René Descartes „Cogito, ergo sum“ – mõtlen, järelikult olen.
Emotsioonid on liialt summutatud, on selle tulemuseks igavus ja kaugus; kui aga liiga äärmuslikud ja pealetükkivad, siis muutuvad nad patoloogiliseks (depressioon, ärevus, raev, maniakaalne

Emotsioonid on erinevad näiteks häbi, süü, piinlikkus ja uhkustunne omavad olulist eneseregulatsiooni funktsiooni andes meile tagasisidet meie endi mõtete, kavatsuste ja käitumise kohta.
Emotsioonid on kas positiivsed või negatiivsed ning need võivad tekkida kas pärast kauba soetamist või ostu sooritades, kus näiteks kauba pakend tekitab tarbijas mingisuguse emotsiooni.
Emotsioonide juhtimine on tõenäoliselt integreeritult seotud võimega Emotsioonide mõistmine 15 fookusseerida emotsioonidega laetud keskkonna märguandeid, et häälestada emotsioonide mõistmist.

Emotsioonid on laiaulatuslikud reaktsioonid, sest nad on seotud inimese bioloogilise, psühholoogilise ja sotsiaalse poolega ning need tekivad lähtuvalt inimese eesmärkidest.
Emotsioonid on mitmetahulised, kogu keha haaravad protsessid, millega kaasnevad muutused nii inimese füsioloogias, subjektiivses kogemuses kui ka käitumuslikus väljenduses.
Emotsioonid on meile kasulikud ning nad täidavad mitmeid ülesandeid nagu: hindamine, motiveerimine, tähelepanu suunamine, mälu stimuleerimine ning suhtumise väljendamine.

Emotsioonid on ahelprotsess, millega kaasnevad keerukad muutused mitmesugustes inimorganismi valdkondades ja millel on nii bioloogiline alus kui ka sotsiaalne ja kultuuriline
Emotsioonid - erinevad kultuurid maailmas väljendavad neid ühte moodi (6). Näo tagasiside hüpotees- organism püüab seda emotsiooni käivitada, mis emotsioon on näol.
Emotsioonide vastuvõtmine — the ability to detect and decipher emotions in faces, pictures, voices, and cultural artifacts - including the ability to identify one’s own emotions.

Emotsioonid on väga võimsad, inimese üle võimust võtnuna, võivad nad hakata inimese käitumist juhtima ning inimene ise võib kaotada selle üle kontrolli.
Emotsioonid e. tunded Emotsioon - afekti ja meeleoluga seotud kompleksne subjektiivne elamus koos psüühiliste, somaatiliste ja käitumuslike komponentidega.
Emotsioonide häired – tugevat, kuid lyhiajalist meeleolude kõikumist, näiteks rõõmu, viha, meeleheite, põlguse avaldumist, nimetatakse afektiks.

Emotsioonid - see aga tundmuse läbielamise konkreetset vormi, kus situatiivse tundmuse omadused on ilmekalt või selgelt välja kujunenud.
Emotsioonide üleskütmiseks on veel kasutatud väidet, et rahvas sipleb meediavalede võrgus ja ei suuda pahatihti enam üldse orienteeruda, kus tõde,
Emotsioonide kasutamine — the ability to harness emotions to facilitate various cognitive activities, such as thinking and problem solving.

Emotsioonid ajus - limbiline süsteem - talamus, hüpotalamus, ka amügdala *enesestimulatsiooni katse rottidel Olds ja Milner, 1953
Emotsioonid on ka lateraliseerunud: õnnetunne seostub vasaku ning hirm, viha ja vastikustunne parema poolkera aktivatsiooniga
Emotsioonid on oma vahel seotud ning tantsu ja liikumise kaudu on võimalik luua oma emotsionaalset ja füüsilist tervist.

Emotsioonid üleval – kaine mõtlemine võimatu. Võib ähvardada kohtuga vms.) • Kauplemine (Palub võimalust edasi jääda.
Emotsioonid on inimese psüühilised seisundid, mis avalduvad psühholoogilise, motoorse või verbaalse reageeringuna.
Emotsioonide mõistmine — the ability to comprehend emotion language and to appreciate complicated relationships among emotions.

Emotsioonide avaldumine - emotsioonid avalduvad inimeste näoväljendustes, hääletoonis kui ka muus emotsionaalses käitumises.
Emotsioonide areng - H. Harlow katsed ahvidega (1950) *kontaktivajadus - lateralisatsioon *rõõmus vs kurb nähu (Öhman)
Emotsioonid – e tundmused on psüühilised seisundid, mis on tingitud teatud sündmustets või mälestustest.

Emotsioonid on olemas, kultuuriliselt universaalsed ja väga halvasti ümberõpitavad - Ekmani elektrijuhtivus.
Emotsioonide segunemine - mure sünnituse pärast, väsimus, sest magamine on ebamugav ja soov, et rasedus juba lõpeks.
Emotsioonid on kohased, kuid kui tegemist pole paheks muutumisega, jääb ta mõistus selgeks, ta ei lange.

Emotsioonid – kehaline harjutamine maandab psüühilised pinged, parandab meeleolu, enesetunnet ja und.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emotsioonidega toimetulek on peaaegu pidev töö, eriti vabal ajal üritame oma meeleolu valitseda. Aju ehitus tingib selle, et meil puudub sageli kontroll selle üle, millal emotsioon meid jalust rabab, nagu ka selle üle, missuguse emotsiooniga on tegemist, kuid emotsiooni kestust saame mingil määral reguleerida.
Emotsioonide baasmõõtmed – mis on miinimumarv, mille abil enamus peamistest tundeelamustest saame ära liigitada.

Emotsioonid - Vastsündinu eristab ja on võimeline jäljendama õnnelikku, kurba ja imestunud nägu.
Emotsioonid on seotud mõtlemise ja loomingulise tegevusega, ning annavad värvingu kogu meie elule.
Emotsioonid - alt-üles töötlus (Gibson 1966), mille kohaselt tajume tähti, millest moodustuvad

Emotsioonid on koguaeg aktiivsed ning bilansist välja minnes tekib tung millegi/kellegi vastu.
Emotsioonid – sisemised psüühilised protsessid (viha, armastus, kadedus, süütunne jne)
Emotsioonid on inimestele ülimalt olulised- seepärast tuleks neid ka tõsiselt võtta.

Emotsioonid on olulised inimestevahelises kommunikatsioonis ning inimeste mõjutamises.
Emotsioonid on alati kiiremad kui mõistus, mille tulemuseks on hulk väärtoimingid.
Emotsioonide kandjaks on neid läbi elav inimene ja seetõttu on tundmused alati subjektiivsed.

Emotsioonid on tundlikud. Mees peab sellisel perioodil olema mõistlik ja toeks.
Emotsioonid on üldjuhul samasugused, kuid inimestel on need pigem kultuursemad.
Emotsioonid – nim inimese poolt läbielatud suhtumist maailma ja iseendasse.

Emotsioonid on tõelised, nende taga on ajukeemia, millele organism reageerib.
Emotsioonide teooriad - James ja Lang- motoorne/füsioloogiline raktsioon  emotsioon.
Emotsioonid on positiivsed ning tagasiastumis ja vastandlikud on negatiivsed.

Emotsioonid on niivõrd tugevad, et neid ei suuda elektroonikaga asendada.
Emotsioonid on viis, kuidas tõlgendada olukorda lähtuvalt eesmärkidest.
Emotsioonide reguleerimine – võimendamine või ära hoidmine (sõltuvalt kultuurist).

Emotsioonid on psüühiline võre, mis paneb emotsioonid kindasse vormi.
Emotsioonid on väärt tööriist, mis ütleb meile kohe, mida mõtleme.
Emotsioonid on esiplaanil, ratsionaalne mõtlemine jääb tahaplaanile.

Emotsioonid on kõikjal meie ümber, eelkõige muidugi meie endi sees.
Emotsioonid on sündmustest või tegevusest saadud vahetut elamused.
Emotsioonid – protsessid, mis kutsuvad esile muutused organismis.

Emotsioonid on vajaduste omamoodi subjektiivseks väljendajaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Emotsioonid on mitmetahulised, kogu keha haaravad protsessid, millega kaasnevad muutused nii inimese füsioloogias, subjektiivses kogemuses kui ka käitumises. Emotsioone on võimalik kirjeldada kas laiaulatuslike või üksikute spetsiifiliste kategooriate kaudu.
Emotsioonide avaldumine - Inimese näoväljendused, hääletooni muutumine.

Emotsioonid on ka hea indikaator normi ja tervise hindamiseks.
Emotsioonid on tihedalt seotud keele maagilise funktsiooniga.
Emotsioonid - tunded, meeleolud • Tervislikust seisundist

Emotsioonid - afektiivne, vegetatiivne, miimiline komponent
Emotsioonide eiramine - emotsioonidele jäetakse ebaadekvaatne roll.
Emotsioonidega mängimine - Ähvardus peidetakse reeglina ridade vahele.

Emotsioonid on aga seotud paljude objektide ja ideedega.
Emotsioonid – ahastus, hirm, iha, ja eredamad värvid.

Emotsioonid on omased nii inimestele kui loomadele.
Emotsioonide kujundamisel on oluline roll biokeemilistel ainetel.
Emotsioonid on moraalse tegevuse kesksed aspektid.

Emotsioonid on indiviidi kaasasündinud omadused.
Emotsioonide asemel on oluline mõistus ja ratsionalism.

Emotsioonid on ehtsad, neid ei saa vahetada.
Emotsioonid on otseselt seotud käitumisega.

Emotsioonid on vajalikud isiksuse kasvuks.
Emotsioonid - intensiivsus - polaarsus

Emotsioonide otsimist - leidmist sugugi paljuks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun