Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengukandjate liikumise suund (plussilt miinusele). Tegelikult on üldjuhul voolu suund vastupidine, kuna juhtmetes liiguvad negatiivselt laetud elektronid (miinuselt plussile). Elektrivõrguks nimetatakse ühtses süsteemis töötavat seadmete ja elektriliinide kogumit, mis on ette nähtud elektrienergia ülekandmiseks ja jaotamiseks.
Elektrivoolu töö on füüsikaline suurus, mis arvuliselt on võrdne juhi otstele rakendatud pinge, voolutugevuse ja töö tegemiseks kulunud aja korrutisega ning sellega iseloomustatakse nii energia suuruse muutumist kui ka energia muundumist ühest liigist teise (A=UIt, A=I²Rt, A=U²/R*t, kus A=elektrivoolu töö (1J), U=pinge (1V), I=voolutugevus (1A), t=aeg (1s), R=elektritakistus (1Ω)). Mõõdetakse kaudsel teel, kasutades voltmeetrit, ampermeetrit ja kella.
Elektrivoolu tekkimiseks on vajalik vooluring, kus need laengud saaks kestvalt liikuda ja liikumapanevaks jõuks pingeallikas (nimetatakse ka toiteallikaks). Kui voolu suurus ega suund küllalt pika ajavahemiku kestel ei muutu, siis nimetatakse seda alalisvooluks. Elektrivoolu mõõduks on voolutugevus ehk lihtsalt vool, tähiseks I, ühikuks amper (A). Voolutugevus on võrdne ajaühikus (ühes sekundis) juhi ristlõiget läbiva laengu suurusega:

Elektrivool - laetud osakeste suunatud liikumine 1)on olemas vabad laengukandjad 2)Nendele mõjuvad elektrijõud Elektrivoolu suunaks on positiivse laenguga osakeste liikumise sound Galvanomeetriga saab kindlaks teha elektrivoolu olemasolu juhis Ampermeetriga saab mõõta voolutugevust I=q/t; t=q/I; 1A=1C/1s; 1nA=1*10-9A; 1µA=1*10-6A 1mA=1*10-3A; 1kA=1*10 (3A 1C(kulon)= 6,25*10(18 elementaarlaenguga 0,025A=2 mikrokulonit
Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengukandjate liikumise suund (plussilt miinusele). Tegelikult on üldjuhul voolu suund vastupidine, kuna juhtmetes liiguvad negatiivselt laetud elektronid (miinuselt plussile).
Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengukandjate liikumise suund (plussilt miinusele). Elektronid liiguvad juhis tegelikult vastupidises suunas (miinuselt plussile).

Elektrivoolu tekkimiseks on vaja: 1)vabu laenguid ja 2)pinget. Elektrivoolu olemasolu ja tugevust määratakse toimete põhjal: 1)soojuslik- iga juht soojeneb voolu toimel, ülijuhid ei soojene 2)magnetiline -iga vool tekitab magnetvälja 3)keemiline- paljudes ainetes võib el. vool põhjustada keemilisi reaktsioone (lagundada vee) 4)bioloogiline-tekitab närvi ärritusi.
Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengukandjate liikumise suund (plussilt miinusele). Elektromagnetväli
Elektrivoolu tekitamiseks on vaja vooluallikat ehk täpsemini öeldes elektrienergia allikat.

Elektrivoolu mõõtja on ampermeeter. Ampermeeter ühendatakse vooluringi alati jadamisi (järjestikku). Kuivõrd kõiki jadamisi ühendatud vooluringi osi, sealhulgas ka toiteallikas, läbib sama tugevusega vool, siis pole oluline, kas ampermeeter asub skeemis enne või peale tarvitit.
Elektrivool on mitteadekvaatsetest ärritajatest kõige adekvaatsem kuna erutuvate kudede talitlusega kaasnevad alati elektrilised nähtused (biovoolude teke ja levik) Alalisvoolu kasutatakse elektrostimulatsioonil, selle tugevust, toimeaega ja sagedust on kerge doseerida.
Elektrivool - Asetades elektrijuhi elektrivälja hakkab juhis olevatele vabadele laengutele mõjuma elektriline jõud f=qE. See tekitab laengute korrapärase liikumise välja sihis (positiivsed välja suunas, negatiivsed vastassuunas) Seda nim elektrivooluks.

Elektrivool – laengukandjate suunatud liikumine • Juhid – palju vaba laengukandjaid • Dielektrikud – ei oma vabu laendukandjaid • Pooljuhid – juhivad halvasti või ainult teatud tingimustel • Kindlaid piire ainete kolme rühma vahel pole
Elektrivoolu toimed - soojuslik, keemiline, magnetiline.
Elektrivool gaasides – gaasilised ained on normaaltingimustel mittejuhid, sest sisaldavad väga vähe vabu laengukandjaid. Gaas hakkab elektrit juhtima siis, kui ta ioniseeritakse – aatomitest või molekulidest lüüakse välja elektrone.

Elektrivool – osakeste suunatud liikumine El.voolu tigimused: 1)peab olema vabu laegukandjaid 2)neile peab mõjuma jõud(elektriväli) Alalisvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille tugevus ja suund ajas ei muutu.
Elektrivoolu mõõduks on voolutugevus ehk lihtsalt vool, tähiseks I, ühikuks amper A. Voolutugevus on võrdne ajaühikus (ühes sekundis) juhi ristlõiget läbiva laengu suurusega I = q /
Elektrivool on elektronide vool kohast, kus on liiga palju elektrone, kohta, kus on elektrone liiga vähe, just nagu vesi voolab kõrgemast kohast madalamatele tasanditele.

Elektrivoolu mõõduks on voolutugevus, tähis I ja ühik üks amper (1A – SI-süsteemi ühik) Voolutugevus on võrdne ajaühikus juhi ristlõiget läbiva laengu suurusega.
Elektrivool –  laetud osakeste suunatud liikumine – võib tekkida igas  keskkonnas elektrivälja mõjul, kus on olemas „vabu” laenguid.
Elektrivool pooljuhtides – pooljuhid on Arseen, 2.Elektrivool velelikes saab tekkida hapete, aluste ja räni,germaanium,indium. Laengukandjateks soolade vesilahustes.

Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus (tähis I) on füüsikaline suurus, mis kirjeldab ajaühikus elektrijuhi ristlõiget läbinud elektrilaengu Q hulka.
Elektrivool vedelikes – elektrolüütides • Elektrolüüdid (leeliste, soolade ja hapete lahused) juhivad elektrit; lõhuvad aatomid ioonideks.
Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus on füüsikaline suurus, mis võrdub ajaühikus elektrijuhi ristlõike pinnaühikut läbinudelektrilaenguga.

Elektrivool - elektrilaenguga osakeste suunatud liikumist, iseloomustavad füüsikalised suurused: voolutugevus, voolutihedus ja pinge.
Elektrivool on laengute korrastatud (suunatud) liikumine Voolu suunaks loeme kokkuleppeliselt positiivsete laengute liikumise suunda.
Elektrivoolu erivõimsus on võrdeline voolutiheduse ruudu ja eritakistuse korrutisega (või väljatugevuse ruudu ja erijuhtivuse korrutisega).

Elektrivool on elektrilaengute korrastatud liikumine läbi mingi keskkonna. Kui inimese keha satub voolu alla, on ta elektrijuht.
Elektrivoolu toimed on : 1) soojuslik - elektrisoojendusriistades 2) valguslik - elektrilampides 3) mehaaniline - elektrimootoris 4)
Elektrivool - Elektrivool on vabade laengukandjate suunatud liikumine aines elektrivälja poolt avaldatava jõu mõjul.

Elektrivoolu tekkimiseks on vaja *vabade laetud osakeste olemas olu *elektrivälja ,mis tekkida jõu pannes laetud osakesed liikuma.
Elektrivoolu suund on määratud kokkuleppeliselt ning selle suunaks loetakse positiivse laenguga osakeste liikumissuunda.
Elektrivoolu töö – voolu kulgemisel juhis teb elektrijõud laengukandjate liikumist pidurdavate jõudude vastu tööd.

Elektrivool - laengukandjate suunatud liikumine Juhid on ained, milles vabade laengukandjate arv on väga suur.
Elektrivool gaasides - gaasilised ained on normaaltingimustel mittejuhid, kuna nad sisalavad vähe vabu laengukandjaid.
Elektrivool on korrapärane suunatud liikumine, mille suund ühtib positiivsete laengute liikumise suunaga.

Elektrivoolu suund - Elektrivoolu kokkuleppeline suund on positiivse elektrilaenguga osakeste liikumise suund.
Elektrivoolu tekkimiseks on vaja 2 tingimust: vabasid laengukandjaid ja peab olema jõudu, mis need tööle paneb.
Elektrivoolu korral on voolutugevus suurus, mis näitab ajaühikus juhtme ristlõiget läbinud laengu hulka.

Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus (tähis I) on mingit juhti läbinud elektrilaengu Q hulk ajaühikus.
Elektrivool on kahjulik, sest tekitab südamelihastes korrapäratut virvendavat kokkutõmbumist.
Elektrivoolu iseloomustamiseks on voolutugevus. See näitab , kui suur laeng läbib ahaühikus juhi ristlõiget.

Elektrivool vedelikes on positiivsete ja negatiivsete ioonide suunatud liikumine elektrivälja mõjul.
Elektrivool on juhis, kuni juhis olev elektriväli kompenseerib välise elektrivälja.
Elektrivool on välisest elektriväljast põhjustatud elektriliste laengute liikumine.

Elektrivool on laengute suunatud liikumine, ka vastassuundades, nagu elektrolüüdis.
Elektrivool on positiivse või negatiivse elektrilaenguga laengukandjate korrapärane
Elektrivool on positiivse või negatiivse elektrilaenguga korrapärane liikumine.

Elektrivool gaasis – e. gaaslahendus on elektronide ja + ioonide suunatud liikumine.
Elektrivool - vabade lanegukandjate suunatud liikumine elektrivälja mõjul.
Elektrivool metallides on elektronide suunatud liikumine elektrivälja jõudude mõjul.

Elektrivool on võimalik sellistes ainetes, kus leidub vabu laengukandjaid.
Elektrivool on elektrilaengute korrastatud liikumine läbi mingi keskkonna.
Elektrivool – laetud osakeste suunatud liikumine elektrivälja jõudude

Elektrivoolu suunadeks on kokkuleppeliselt loetud positiivsete laengute liikumist.
Elektrivool on resultaat nende ioonide liikumisele (δ elektroonne ).
Elektrivool – laengukandjate suunatud liikumist nim. elektrivooluks

Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengute liikumise suund
Elektrivoolu tugevus on olulisemalt suurem esialgsest elektrivoolu tugevusest.
Elektrivool elektrolüütides on ’+’ ja ’-’ ioonide kindlasuunaline liikumine.

Elektrivool on seda tugevam, mida intensiivsemat toimet ta avaldab.
Elektrivool on nii magnetvälja tekitaja kui ka mõju vastuvõtja.
Elektrivool on vabade laetud osakeste kindlasuunaline liikumine.

Elektrivool on elektriliselt laetud osakeste suunatud liikumine.
Elektrivool on igasugune laengute korrapärane ümberpaiknemine.
Elektrivool – laengukandjate (elektronide) suunatud liikumine.

Elektrivoolu suund – on positiivse laenguga osakeste liikumise suund.
Elektrivool metallides on tingitud vabade elektronide suunatud liikumises.
Elektrivool - nimetatakse laengukandjate suunatud liikumiseks.

Elektrivool - oomi seadus jne. elektrivool on pidevalt olemas.
Elektrivool - vabade laengu kandjate suunatud liikumine, - > +
Elektrivool - elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas

Elektrivool – on vabade, latud osakeste suunatud liikumine.
Elektrivool - nim. laenguga aineosakeste suunatud liikumine.
Elektrivool on elektrilaenguga osakeste suunatud liikumine.

Elektrivool – juht, mida mööda laengukandjad liiguvad.
Elektrivool - elektrotite suunatud liikumine elektrijuhis.
Elektrivool vedelikus – erimärgiliste ioonide suunatud liikumine.

Elektrivoolu toimeks nimetatakse elektrivooluga kaasnevat nähtust.
Elektrivool – vabade laengukandjate suunatud liikumine.
Elektrivool on igasugune laengute korrapärane liikumine.

Elektrivoolu suund on vastupidine elektronide liikumise suunaga.
Elektrivool –  laetud osakeste suunatud liikumine

Elektrivool - laetud osakeste korrapärane liikumine.
Elektrivoolu suund on positiivsete laengute liikumise suund.

Elektrivoolu suund on kokkuleppeline. Elektrivoolu toimed
Elektrivool - laetud osakeste suunatud liikumine.
Elektrivool on laengukandjate suunatud liikumine.

Elektrivool - elektrilaengute suunatud liikumine.
Elektrivool on suuteline mõjutama püsimagnetit.
Elektrivool - vabade laengute suunatud liikumine.

Elektrivool on laengute korrapärane liikumine.
Elektrivool – laengute suunatud liikumine.
Elektrivool on tavaliselt ergastava toimega.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun