Sõnu seletav sõnaraamat

Ekstraktiiv - kcal proteiin rasv Söödas aineid lahja veiseliha 119 18,9 3,6 0 lehma udar 164 10,5 12,3 0,4 veise vats, lahja 83 12,6 2,7 0,4 trahhea 86 8,6 4,3 2 tursapead 75 13,8 0,9 1,1 tursa selgroog 65 13,3 0,6 0 nisu 244 7,8 1,2 48,1 hapendatud kapsas 13 0,8 0 2,3 söödapärm 251 35 1,5 19,5 kalaõli 884 0 95 0 7. Emashõberebane, kehamass 8kg= 480kcal=4,8 asöödaportsjonit 8. 1-le loomale 4,8 portsjonit päevas ja karjale : 1800*4,8= 8640 portsjonit Sööda kogus
Ekstraktiivained ehk lahustuvad ained • Tunnuseks on nende lahustuvus vees ja/või orgaanilistes lahustites • Kuuluvad väga erinevatesse orgaaniliste ühendite Klassidesse METALLIDE REAGEERIMINE HAPETEGA _ Metallide pingerida: Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au _ Esimesse rühma kuuluvad metallide reaktsioonid hapetega (lahjendatud H2SO4 ja mistahes kontsentratsiooniga HCl), kus oksüdeerija - happevesinikioonid - redutseerub vabaks vesinikuks.
Ekstravertsus – (realistlikum, seltsivam, agressiivsem, välismaailmaga tegelev) väsivad vaimsete ülesannete täitmisel kiiremini, otsivad erutavamaid mõjureid (seltskond, kohv, tegevus) taluvad halvemini magamatust, neile mõjub alkohol ebasoodsamalt – nii suhteliselt madal ajukoore toonus langeb veelgi alkoholi toimel, mis põhjustab enesekontrolli liigset alanemist. Ekstravertide ajukoore tüüpiline erutustase on keskmisest madalam.

Ekstraheerimine ehk ainete väljalahustamine on tahkete või vedelate ainete segust ühe või mitme komponendi eraldamine selektiivse lahustuvuse alusel, nt määratakse toiduainetes jt materjalides rasvu viimaste väljalahustamises vastavate lahustitega (dietüüleeter, bensiin); asfaltbetoonis määratakse bituumeni sisaldus viimase väljalahustumisega bensiisnis.
Ekstravertsusega inimesed on reserveeritud, sõltumatud teistest inimestest ja naudivad keskmisest enam üksiolemist ja iseseisvat tegutsemist; • Sotsiaalsus näitab inimese positiivset või negatiivset orienteeritust teistele inimestele, mis väljendub vastavalt altruismis, kaastundlikkuses ning abivalmiduses või skeptilisuses ning egotsentrilisuses.
Ekstravertsus – realistlikumad, seltsivamad, konventsionaalsemad, agressiivsemad, pigem välismaailmaga tegelevad isikud seevastu väsivad vaimsete ülesannete täitmisel kiiremini, otsivad erutavamaid mõjureid, taluvad halvemini magamatust, alkohol mõjub ebasoodsamalt, erutustase on keskmisest madalam.

Ekstravert - tsüklotüümne; armastab tegutseda koos teistega, tal on palju sõpru/tuttavaid, ei talu üksindust(püknik). Temperamendi ja iseloomu omavaheline seos: Iseloomu väljakujunemise aluseks on temperamendi eripära ja siia kuuluvad emotsionaalsed ja tahtelised omadused.
Ekstraktor - spetsiaalne seade, mis liigub tower-tüüpi laos siinidel riiulite ja töökoha vahel, siirdades nendele tooteid ja tagastades riiulite töökohale 19. elektriseadmete paneel- sisaldab kaitsmeid ja kontakte, millele on hoolduse ajal hõlbus juurde pääseda
Ekstranetiks nimetatakse intraneti laiendust väljapoole läbi Interneti, et võimaldada valitud (vastava sihtrühma) klientidele, hankijatele ja oma firma ringiliikuvatele töötajatele juurdepääsu firma konfidentsiaalsetele andmetele ja rakendusprogrammidele.

Ekstravertsus - intravertsus Eysenck leidis,et ekstraverdid on sotsiaalselt avatud,sest armastavad teiste inimestega suhelda ja neil on rohkem sõpru ning tuttavaid.Neile meeldib jagada oma kaaslastega mõtteid ja tundmusi ning nad armastavad põnevust.
Ekstraversioon – introversioon Ekstraversioon tähendab tema järgi seltsivust ja impulsiivsust, entusiasmi, muretust, enesekindlust, suhtlemisjulgust, domineerimis soovim optimismi ja stiimulinälga – püüdu leida innustavaid väli särritajaid.
Ekstravertsus – (realistlikum, seltsivam, agressiivsem, välismaailmaga tegelev) väsivad vaimsete ülesannete täitmisel kiiremini, otsivad erutavamaid mõjureid (seltskond, kohv, tegevus) taluvad halvemini magamatust, neile mõjub alkohol

Ekstravertne - [tsüklotüümne-selline inimene armastab teguitseda koos teistega,tal on palju sõpru ja tuttavaid ning ei talu üksindust(koleerik ja sangviinik ning püknik]pöördunud rohkem välismaailma kui oma sisemaailma poole.
Ekstraktsioon - kahe vastastikku mittelahustuva vedeliku (reovee ja ekstragendi) segus lahustunud aine jaguneb nende vahel vastavalt oma lahustuvusele (jaotusseaduse alusel).Saab kasutada rasvhapped, fenoolid jt eraldamiseks.
Ekstraheerimine ehk mingi komponendi või osa väljatõmbamist või väljaeraldamist süsteemist (nt. Diklorometaani eraldamine kohvist või teest, seda on vaja, et eraldada kohvilt või teelt mõru või isegi ärritav maitse.

Ekstratsellulaarne vedelik – moodustab 20% kehamassist; siia kuuluvad ka veri ja lümf; vere koostisest (elektrolüütide sisaldus) saab määrata vee ja elektrolüütide ainevahetuse häirete olemasolu; veri moodustab 5% kehamassist.
Ekstravertne – pöördunud rohkem välismaailma,kui sisemaailma poole,paistab silma suhtlemisoskuse ja isesesivusega,rohkesti sõpru,räägib meeleldi tunnetest,armastab naeru,nalju ja vaheldust,teda ei saa usaldada.
Ekstrapüramidaalne düsartria – kaasliigutused(nt tõstab kätt ja silm tõmbleb vms- tikid). Selle kahjustuse puhul tekib kogelus (tekib kramp, kordus, sujuvuse kahjustus) 3. (C) Ruumitasand: liigutuste sihipärasuse reguleerimine.

Ekstraversioon tähendab tema järgi seltsivust ja impulsiivsust, entusiasmi, muretust, enesekindlust, suhtlemisjulgust, domineerimissoovi ja stiimulinälga – püüdi leida innustavad välisärritajaid.
Ekstrakapsulaarne ekstraktsioon – selle operatsiooni käigus tehakse kornea serva väike lõige, ning eemaldatakse selle kaudu kõigepealt läätse ähmastunud sisu ja siis eemaldataakse älejäänud osa läätsest.
Ekstratsellulaarseteks tlr - ideks on TLR1:2, TLR2, TLR4,TLR5, TLR2:6, retseptoreid stimuleerivad erinevad PAMP-id (pathogen associated molecular patterns), nt TLR5 aktiveerub flagelliini seondades.

Ekstradiegeetiline - heterodiegeetiline (1. astme jutustaja, kes jutustatava maailma osa ei ole); Ekstradiegeetiline –homodiegeetiline (1. astme jutustaja, kes on jutustatava maailma
Ekstraverdid – head suhtlejad, elavad, hästi kohanevad, pealiskaudsed, tahavad endast head muljet jätta, ei meeldi üksindus, võib olla puudulik enesekriitika võime.
Ekstravertsus – intorvertsus – (Extraversion-Introversion) – suhtlemise aktiivsus Sotsiaalsus, aktiivsus, elamustejanu, domineerimine, riskeerimine, kehtestavus.

Ekstraverdil on   loomupärased   eeldused   tööks   juhtivatel   ametikohtadel,  organisatsiooni   ülesehitamisel   ning   selle   käivitamisel.
Ekstraktoris on ekstraheeritav proov teatud aja kontaktis ekstrahendiga. Selle aja möödudes eraldatakse ekstrakt ja proov võetakse ekstraktorist välja.
Ekstravert - aktiivne,kiireloomuline,lõbus,avatud,jutukas,eisolvu kiiresti,vastupidine introverdile,kes on endassetõmbunud, vaikne ja solvub kiiresti.

Ekstravert - kaotab kontakti oma sisemaailmaga, hüsteeria, seksuaalelu häireid, bipolaarsus; Intro- kaotab välismaalimaga, sundnähud, skisofreenia
Ekstravert – Pöördunud välismaailma poole,suhtleja,seltsiv,palju sõpru,teda ei saa alati usaldada,sest võib kogemata välja rääkida.
Ekstraktsioon on mingi komponendi eraldamine vedelast materjalist, kasutades teist vedeliku (lahustit), mis esimesega ei segune hästi kokku.

Ekstraverdid - otsivad ergutavaid mõjureid, sensoorsetele stiimulitele vähem vastvõtlikud (vajavad stiimulite vaheldust, valu taluvus.
Ekstraneti - VPN: mõeldud klientide ja partnerite turvalise ühenduse tagamiseks firma arvutivõrgu neile mõeldud osadega.
Ekstraverdid - realistlikumad, agressiivsemad, seltsivamad, välismaailmale orienteerunud, väsivad vaimsete ül täitmisel.

Ekstraktimis - , teisendus- ja laadimisfunktsioonid andmeaitade ning tervet ettevõtet hõlmava andmeintegratsiooni jaoks.
Ekstra - funktsionaalsed elemendid, Funktsionaalile lisaks, saavd olulisemalt tähtsamaks meie tööstaatusele.
Ekstrasüstoolia on seda sagedasem ja tõsisema tähendusega, mida raskem on südamehaigus või südamepuudulikkuse aste.

Ekstrapoleerimine – vaatlustega hõlmatud osa põhjal tehtud järelduste üldistamist vaatlusega mittehõlmatud osale
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstrapüramidaalnähud –   varane düskineesia (keele, näo, ülajäsemete kontrollimatud liigutused), ravim-parkinsonism (akineesia, hüpomiimia, lihaspinge, tegevustreemor), akatiisia 18; hilisdüskineesia •  Mäluhäired •  Suukuivus, kõhukinnisus, nägemishäired; higistamine •  Kehakaalu suurenemine
Ekstrasüstoolia ehk südame lisalöögid on südamevatsakeste üksikud kontraktsioonid mingi põhirütmi foonil.

Ekstravertsus – vaba ja soe (rõõm kontakti saavutamise üle)  Positiivsus  Emotsionaalne stabiilsus
Ekstraheerimine – vesilahuse korduv loksutamine teise lahustiga – ainete puhastamise ja eraldamise meetod.
Ekstralingvistilisi vahendeid – źestid, ilmed), hääli ja paralingvistilised vahendid – intonatsioon, toon, tämber.

Ekstra - või intratrsellulaarses ruumis põhjustab vee või elektrolüütide ümberpaiknemise.
Ekstrakromosomaalne dna ehk peamiselt plasmiidid – olemasolu pole obligatoorne bakteri funktsioneerimiseks.
Ekstrakt – e. tõmmis on ainete segust ekstraheerimisel väljaeraldatud komponentide lahus.

Ekstravertsus - seltskondlikkus, aktiivsus, jutukus ning kalduvus kogeda positiivseid emotsioone.
Ekstra - embrüonaalsed koed: amnion e vesikest; koorion; rebukott; allantois e kusekott.
Ekstraverdid on aktiivsed, hästi kohanevad, optimistlikud, entusiastlikud ja seiklushimulised.

Ekstraverteeritus - introverteeritus- kas reageeritakse rohkem völiskeskkonnale või sisemaailmale.
Ekstrahheerimine - ainete eraldamise viis mis põhineb nende lahustumisel erinevates keskkondades.
Ekstratselulaarne signaaliülekanne e. transmissioon sisaldab signaali teket ja selle liikumist signaali vastuvõtva

Ekstravertsed introverdid – loov inimene on sageli omaette ja viibib kujutluste kõrgemates sfäärides.
Ekstravertsus on seotud populaarsusega kaaslaste hulgas ja enda poolt hinnatud aktiivsusega.
Ekstra - embrüonaalsed koed (lootekestad) - koorion, amnion, rebukott, allantois.

Ekstravertsusest – introvertsusest ja emotsionaalsest stabiilsusest – neurootilisusest.
Ekstra - kreemiks on ekstraktne ekstrakt ekstreemset ekseemist.“(Aspel,1989)
Ekstradiegeetiline - heterodiegeetiline (1. astme jutustaja, kes jutustatava maailma osa

Ekstradiegeetiline – homodiegeetiline (1. astme jutustaja, kes on jutustatava maailma
Ekstravert on elav, hea suhtleja, hea kohaneja, vajab seltskonda, pealiskaudne.
Ekstrakt – toiduvärv • Sambucus spp (erinevad leedripuu liigid) Annatto

Ekstrapoleerimine - olemasolevate faktide, protsesside pinnalt tuleviku etteaimamine.
Ekstrasüstol – väljaspool normaalselt kokkutõmmete korral tekkinud süstol.
Ekstrapüramidaalsed kõrvalnähud on tavalised, seetõttu kasutada võimalikult väikesi annuseid.

Ekstravert - suhtleb palju, reageerib kiirelt, aktiivne, tegutsemishuviline
Ekstravertne inimene on pöördunud rohkem välismaailma kui oma sisemaailma poole.
Ekstraktiivained - osalevad liha maitses ning puljongi kvaliteedis ja maitses.

Ekstravert – pööratud rohkem välismaailma kui oma sisemaailma poole
Ekstrakt - valad vett juurde ja saad jälle ämbritäie keelekastet.
Ekstrapoleerimine – trendi retrospektiivne ja/või perspektiivne leidmine n

Ekstra - ja introvertidel on ka alajaotus. Kummalgi 4 alatüüpi.
Ekstravert on   uuendusmeelne,   mitmekülgne   ja   ettevõtlik.
Ekstratsellubaarselt ehk väljaspool rakku asuvad viirused on soikeseisundis.

Ekstravert e - 1,3,9,11,14,17,19,22,25,27,30,35,38,41,43,46,49,53,57,
Ekstra - ja introvertseteks jagas ta vaimselt terveid inimesi.
Ekstravertsus - introvertsus, eurootilisus, emotsionaalne stabiilsus.

Ekstravert on   abivalmis,   taktitundeline,   kaastundlik.
Ekstraktsioon on meetod lahustunud ainete segude lahutamiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstravert on   sõbralik,   lahke,   kohanemisvõimeline   realist,   keda   loomupäraselt  tõmbab inimeste poole. On eelarvamusteta, lahtise peaga, salliv. Võtab asju nii nagu nad on ning  seetõttu   suudab   pingeid   maandada.

Ekstraheerimine tähendab lahusti abil aine eraldamist segust.
Ekstraversioon – psüühilise energia suunatus väljapoole.
Ekstravertsus on seotud sotsiaalsuse, osalemise, jutukusega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstravertne – • Pöördunud välismaailma poole • Suhtleja • Seltsiv • Palju sõpru • Teda ei saa alati usaldada sest võib kogemata välja rääkida Emotsionaalselt stabiilne – • Püsivad tunded • Muretud • Kindlad • Usaldusväärsed
Ekstra - eraldi ekstrasüstol (südame vahelöök)
Ekstravertsus – tendents eelistada inimesi üksiolekule

Ekstralingvistilised – hääle tugevus, artikulatsioon, tempo
Ekstravertsus - seadumus koguda positiivseid emotsioone.

Ekstraheerimislahusti on oma olemuselt tehnoloogiline abiaine.
Ekstrasüstol — elektrokardiogamm ja EKG-monitooring
Ekstravert on keskendunud rohkem välismaailmale.

Ekstravertidel on kalduvus kaotada elu sisemaailmaga.
Ekstraktide valmistamisel on tuntuimaks tooraineks sidrunikoor.
Ekstraktiivained on seedetegevust ergutava toimega.

Ekstraverdil on hüsteeria, seksuaaleluhäired.
Ekstravertsus – aktiivne, kehtestav, jutukas,
Ekstravertidel on kalduvus agressiivsusele.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstrakt – toiduainest pressimise, leotamise või keetmise teel Furšett – see on enne ürituse algust serveeritav suupistete ja saadud kontsentreeritud vedelik.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstrakt on kaks erinevat asja: vanilli ekstrakti kasutatakse toitude maitsestamiseks, vanilli absoluuti aga lõhnades.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstraktsioon – Kulla maaki purustavad ja peenestavad masinad. Kui maak on peenestatud tolmuks, segatakse see

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstrapoleerimiseks nimetatakse sõltuva tunnuse väärtuste hindamist väljaspool seose määramispiirkonda.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ekstravertne inimene on rohkem pööratud välismaailma poole, hea suhtleja ja seltsiv.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Ekstrapoleerimine - ühe saaklooma omadusi üldistatakse samastele objektidele asümmetriliselt (peak-shift - ajajooksul muutuvad värvused loomadel nt lepatriinul) Mõni värvus jääb paremini meelede ja ununeb aeglasemalt.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto