Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Ego on inimese teadliku Mina keskus, sellest oleneb ka, kuidas inimene ennast sõnastab ja mõistab. Minu jaoks on ego see, kuidas teine inimene hindab ennast, mõnel inimesel nagu öeldakse on liialt kõrge ego. See tähendab seda, et ta arvab endast liiga palju, peab ennast paremaks/kõrgemaks, kui teised on. Teiseks Jungi psühholoogia elemendiks on kompleks,milles peitub emotsionaalsed värvingud.
Ego mehhanismid on taju,mõtlemine,mälu,tundmine,tahe,tema roll on olla vahendaja Idi,reaalsuse ja Superego vahel.Superego on samuti arenenud Idist ja esindab reegleid,norme,väärtusi,mille omandab indiviid sotsialiseerumise käigus;koosneb südametunnistusest ja ideaalsest minast.
Ego - staadiumid: Täiskasvanuna on meil olemas 3 potensiaalset ego-staadiumi - Lapse, Vanema ja Täisealise staadiumid. Lapse staadiumisse kuuluvad meie mitmesugused mälestused ja kogemused lapsepõlvest ja me oleme võimelised neid tänapäeval uuesti kogema.

Egoismi - eetika arvestab vaid oma heaoluga ning ei muretse järeltulevate põlvede pärast (“Pärast meid tulgu või veeuputus”). Enamiku inimeste jaoks on aga vaistlikult selge, et meil on kohustusi tuleviku inimeste ees, ehkki nad ei saa meile samaga vastata.
Egoist on isekas inimene, kes mõtleb ainult iseenda heaolule.
Ego kaitsemehhanismide – esmajoones tõelisust moonutavate kaitsete – kõvalejätmine Metapataloogia Kui metaväärtusi taotlevad kõrgemad vajadused on alla surutud või jäävad krooniliselt rahuldamata, tekib psüühiline bäiritus, millel on iseloomulik sümptomaatika.

Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html) Erich Fromm oma raamatus „ Inimese destruktiivne anatoomia“ liigitab agressiivse käitumise viise vastavalt eesmärkidele: pseudoagressiivsus, kaitseagresiivsus, konformne agresiivsus ja kuritahtlik agresiivsus.
Ego tähendab reaalsust, mõningal määral ka ratsionaalsust ja aru. Ometi ei ole Egol organismi ja Id rahulolevana hoidmine lihtne, sest maailmas on olemas takistused. Teisest küljest jälle tuleb vahest ette objekte, mis eesmärkidele kaassa aitavad.
Ego - ja sooritusorientatsiooniga õpilased tunnevad muret , kuidas näevad neid teised ja kas nad peavad neid võimekaks st otsustama oma võimete üle ja hindama neid ülemäära väliselt jälgitavate ja sotsiaalselt võrreldavate saavutuste põhjal.

Ego - staadiumid Täiskasvanuna on meil olemas 3 potensiaalset ego-staadiumi - Lapse, Vanema ja Täisealise staadiumid. See tähendab et aegajalt võime me käituda nagu laps, võime käituda täiskasvanuna ja võime võtta sisse vanema positsiooni.
Ego - mina (hakkab tekkima, vahendab reaalsust ja alateadvust) tajuda, suhelda, tõlgendada adekvaatselt. Inimene identifitseerib end EGO-ga. EGO reguleerib kohanemist, suhtleb välismaailmaga. Üritab olla moraalne.
Egoismi - eetika arvestab vaid oma heaoluga ning ei muretse järeltulevate põlvede pärast (“Pärast meid tulgu või veeuputus”). Egoismi-eetika ei ole piisav eetikateooria! Meil on kohustusi järeltulevate põlvede

Egoismi paradoks - siit tekib küsimus, et kas egoistil on sõpru, kas ta suudab sõbruneda?? Egoist on omakasupüüdlik, kuid „ Armastus ei otsi omakasu“. Ülim hüve elus on õnn, õnn on sõpruse ja armastusega kaasnev.
Ego – personaalne teadvus – pole nii oluline kui ise, sest isel on olulised ülesanded, nimelt peab ise hoidma tasakaalu: a. Ego ja isikliku alateadvuse vahel b. Ego ja kollektiivse alateadvuse vahel.
Ego ülesanne on tasakaalustada kahte poolt (seda, mis ühiskonnas tuleb ja seda, mis on kaasasündinud). Nii palju kui ühele poole tasakaal on kaldu, siis on tegemist mingisuguse neuroosi või häirega isiksuses.

Ego - identification with things creates attachment to things, obsession with things, which in turn creates our consumer society and economic structures where the only measure of progress is always more.
Ego – on teadvuse tsentrum, mis loob inimese teadlikus elus teatud suundumise, järjepidevuse. Seisab vastu teadvust ähvardavatele faktoritele, takistab alateadvusest asjadel üles kerkida.
Ego ehk Mina - lükkan edasi tarbe rahuldamist - lähtub reaalsusprintsiibist - reguleerib kohanemist - üritab olla moraalne - suhtleb välismaailmaga - teadvustatud osa, oleme ise teadlikud.

Egoism on see, mis takistab meil olla vabad nendest eelnevalt mainitud konseptsioonidest ning eelkõige iseenda ja ka teiste ees. Liigne püüd end kellegagi siduda lämmatab mõlema poole hinge.
Ego on ühiskondliku elu reegleid arvestav ―mina ‖. See tasand ohjeldab ja suunab eelmise tasandi vajadusi, püüdes neid viia kooskõlla reaalselt kujunenud situatsioonidega.
Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html) Kehtestav käitumine on toimimisviis, kus teistega arvestatakse, loobumata seejuures oma huvidest, õigustest ja vajadustest.

Ego - isiksuse psüühiline mina (mõtlemine, täitevvõim) juhindub reaalsuse printsiibist; ülesanne on indiviidi alal hoida, hoolitseda soo jätkamise eest.
Ego - generated emotions are derived from the mind's identification with external factors which are of course, all unstable and liable to change at any moment.
Ego - teadvuse keskmeks ihasid, sündsusetuid unistusi ning püüdlusi PERSONA- isiksus sellisena nagu ta end naudingutele. teistele paista laseb.

Ego ülesanded on tungide kontroll, regulatsioon ja kaitse; reaalsusega suhtlemine, tunnetus, reaalsuse testimine; tegutsemine, suhete loomine ja süntees.
Ego - identiteet: noorukiea ülesanne; seob tervikuks lapsepõlve kogemused, käesolevad muutused ja tulevikunägemuse endast ning suhetest.
Ego - või tuleb märkida, et motivatsiooni üldisuse või valdkonna-spetsiifilisuse koh- soorituseesmärgiga ta on kahesuguseid arvamusi.

Ego - või soorituseesmärgiga ehk väliselt tud, nad koondavad orienteeritud isikud tunnevad eeskätt muret, kuidas näevad neid teised.
Ego kaitsemehhanismid - Eitamine,Projektsioon,Asendamine,Identifitseerumine, Regressioon,Reaktsiooni formatsioon,Ratsionaliseerimine,Huumor,Sublimatsioon.
Ego - orientatsiooniga sportlased, kes ei taju end eriti võimekatena, ei näe spordis palju võimalusi oma üleoleku näitamiseks.

Egoismi on vaja selleks, et aru saada, mis on altruism. Läbi omakasupüüdlike ja isekate tegude mõistame, kuidas meisse suhtutakse
Ego - analüütline: EGO (I); SUPER-EGO (II) surma, elu instinktid * Maailma peab tajuma reaalselt, et kohaneda ja toime tulla.
Egoism on juba praegu noorte hulgas märgatavalt kasvanud, vanaaegne kasvatus ja suhtumine kaob – selles näevad ohtu õpetajad.

Ego - ja sooritusorientatsiooniga õpilased tunnevad muret , kuidas näevad neid teised ja kas nad peavad neid võimekaks.
Ego arhetüüp on “mina arhetüüp”. See annab inimesele järjepidavuse, paneb meid planeerima, analüüsima mingit oma kogemust.
Egoismi definitsioon on sellisel kujul väär, sest küsimus ei ole mitte tahtele allumise faktis, vaid selles, mis on selle tahtmise sisu.

Ego kaitsemehhanismid on tehnikad, millega inimene surub alla oma kired ja impulsid, mis võiksid olla kahjulikud ühiskonnale tervikuna.
Ego ülesanne on luua meie igapäevases elus järjepidavus, suundumus ning tänu temale saame me analüüsida oma elu, kogemusi.
Egoistid on täiesti teadlikud sellest, et on kasulik teha kompromisse me juba heidame naturalistliku lähenemise kõrvale.

Egoismi - eetika teooria järgi peab inimene maksimaliseerima oma „MINA“ ning kõik teod tuleb teha enesehüvides.
Egoism on suursuguse hinge oluline omadus; egoism on usk sellesse, et teised peavad talle alluma ning end ohverdama.
Ego on isiksuse keskus, mis tegeleb adekvaatse suhtlemisega, tajumise, tõlgendamise ja tegutsemisega.

Ego ülesanded on tungide kontroll, regulatsioon ja kaitse; reaalsuse testimine; tegutsemine, suhete loomine ja
Egoism - paratamatu inimlik omadus, mille korral inimene tähtsustab iseennast ja käitub enda huvides.
Ego - teadvuse keskmeks, püüab rahuldada VARI- sisaldab loomainstinkte, on Id meeletuid ihasid.

Ego - Ratsionaalne, naudingut edasilükkav, probleeme lahendav ja ennastsäästev mõttelaad.
Ego on teadvuse tsentrum, mis loob in teadlikus elus teatud suundumise, järjepidevuse.
Ego - ja soorituslikud orientatsioonid ebaedu vältimise motivatsioonilise suundumuse.

Ego - ülesanne on tagada isiksuse ja tema psüühika elusolek,turvalisus ja tervis.
Ego — that part of the personality that separates from the mother, that considers
Ego – Erinevalt teistest arhetüüpidest on see täielikult teadlik arhetüüp.

Ego - rational behavior, motivation, self-identification, conscious decisions
Ego - mina - ei eksisteeri inimeses algusest peale vaid kujuneb ajajooksul.
Ego on hästi toidetud (saab ise otsustada, ei taha teisi enda kõrvale).

Ego on puhver Idi ja välismaailma vahel, lähtudes reaalsusprintsiibist.
Egoism - enesearmastus altruism- teiste heaks toimimine ilma kasu motiivita.
Egoism – igaüks peaks tegema seda, mis tooks enim hüvesid talle endale.

Ego ehk mina, tegutsemine reaalsuse printsiibil, reguleerib kohanemist.
Ego - identiteet on osaliselt püsiv nii ajas kui eri situatsioonides.
Ego - reaalsusprintsiip(mina-arusaam, et erined teistest inimestest)

Ego on juht, kes langetab raskeid otsuseid, mis tekitab ärevust.
Ego ülesanne on indiviidi alal hoida, ka hoolitseda soo jätkumise eest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ego – “mina”. Id – vanemates tõlgetes tähenab see “tema” (see tõlge on suhteliselt ebatäpne), uuem tõlge pakub “miski” (see on täpsem). Freudi meelest isiksus koosneb kolmest komponendist. Kui inimene sünnib, siis on ainult üks komponent.

Ego on kõige olulisem, tähtsuselt järgmine on Superego.
Egoismi paradoks – eesmärgi saavutamiseks tuleks egoismist loobuda.

Ego - kaitse: sisemiste vastuolude vältimine, tasakaal
Ego on ratsionaalne mõtlemine, naudingut edasilükkav.
Ego – mina – mälu, tajud – selles tekib teadvus

Ego on piloot“- oli üks parimaid lauseid etenduses.
Ego on indiviidi arusaam iseendast suheldes teistega.
Ego tugevus - talitab enam moraali , kui teiste surve mõjul.

Ego - identiteet, kui ei, jääb identsus ähmaseks.
Ego on seega alateadvuse kontrollija ja vaoshoidja.
Egoist on see, kes toimib ainult omahuvist lähtuvalt

Ego - psüühika käitumist juhtiv komponents.
Egoism – igaüks peaks järgima ainult omahuvi.
Ego - analüütiline. Childhood and Society.

Egoism - On standard, mis põhineb enesehuvil.
Egoism on siin põhjendatud altruistlikult.
Egoism - Laurent’i ja Thérèse’i suhe.

Ego - koolitus.ee/artiklid_stress.html)
Ego energia - identifitseerumine II Alateadvus
Ego ülesanne on Id ja Superego tasakaalustada.

Ego on mina, Id on tema või miski.
Ego on ratsanik ehk see, kes juhib.
Egoism on õige alus moraalseks eluks.

Ego - Analüütiline lähenemine.
Ego - orientatsiooniga ei leitud.

Ego on Idi ja maailma vahendaja.
Ego - analüütiline (E.Erikson)
Ego on nende kahe vahepealne.

Ego energia – indentifitseerimine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ego tähendab reaalsust, ratsionaalsust ja arukust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ego on vaja selleks, et suhelda reaalsusega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ego ehk mina. Puhas teadvuse kese.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ego – teadlik ja teadvuse kese.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun