Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Eepos on pikk,värsivormis kirjutatud teos,kus räägiti kangelastest ja jumalatest Arhailise luule žanrid- 1)eleegia-kurvatooniline luuletus 2)Jamb-pilkelaul3)meelika.Arhailise luule autorid:Sappho,Aisylos,Homeros
Eeposed on küll omistatud Homerosele, kes olevat olnud pime laulik, kuid on pakutud välja ka seda, et Homeros on ainult „Iliase“ autor ning „Odüsseia“ kirjutas keegi teine; samuti on pakutud välja teooria, et „Iliase“ kirjutas Homeros nooruspõlves, „Odüsseia“ aga vanaduspõlves, sellega seletati kahe teose stiililist erinevust.
Eepos on segunenud müütidega ning ristiusuga

Eeposed on nii kangelaslikud, et lihtrahvast ei ole seal juttu. Hesiodos päästab sellest mustast august.
Eepos – eepika suurvorm, lüüriline luuletus – ŽANRID: lugulaul • värss – luuletuse rida.
Eepose aineseks on Trooja Ilioni teine nimi) sõjaga seotud müüdid, mille tundmist laulik kuulajalt eeldas.

Eepos – ulatuslik värssteos). Homeros oli 8. sajandil elanud arvatavasti pime laulik – aoid.
Eepos – ehk l ugulaul, värsivormiline teos maailma loomisest,jumalate ja kangelaste tegudest.
Eepos on “inimkonna lapsepõlve”, kangelaste ajastu, esiaja kui eepilise mineviku kehastaja.

Eepos – värsivormis pikk jutustav teos, mis põhines müütidel, muistenditel, rahvalauludel.
Eepose süžeesse on põimitud rohkesti kõrvalepisoode, kus sündmustiku kandjaks on mõni kõrvaltegelane.
Eepos – värsivormis laiahaardeline, tegevus ulatuslik, pidulik žanr, peategelane kangelane.

Eepos on kokku pandud Kalevipoja ainelistest muistenditest ja regivärsilistest rahvalauludest.
Eepose nimi on Kalevipoeg. Tegelane, kellessse on koondatud kogu rahva iseloomujooned ja taotlused
Eeposed on reeglina seotud kõnes, neid iseloomustab laiahaardeline ning ulatuslik tegevustik.

Eepos – suur lugulaul, enamasti värsivormiline jutustav teos; laiemas mõttes eepika.
Eepos - pikk värsivormiline jutustav teos mille aineks on vägilaste ja jumalate teod.
Eeposed on oluliseks allikaks Antiik-Kreeka mütoloogia ning eluviisi tundmaõppimisel.

Eepos – lugulaul , värsivormilineteos maailma loomisest ,jumalates , kangelastest
Eepos gilgamešist on maailma kõige vanem lugulaul, mis on kirjapandult meie päevini säilinud.
Eepos - lugulaul muistsetest jumalatest ja kangelatest,tavaliselt värsiriimis.

Eepose allikaks on rahvapärimus. See on teine põhjus, miks eepose maailm on täiuslik.
Eepos on absoluutsete tõdede maailm, milles on hinheline ja hingetu pool.
Eepos on lugulaul, mis on enamasti värsivormiline teos maailma loomisest.

Eepos on realistlik, ülevus puudub, ei kaustata poeetilisi metafoore.
Eeposed - sisu jutustav, maailma loomine, kangelasteod, müstil sündm.
Eepos on pikk jutustava sisuga, enamasti värssides kirjutatud teos.

Eepos - pikk värsivormiline jutustav teod, luule varaseim suurvorm.
Eepose motiive on kasutatud kunstis ja kirjanduses, seda on ka parodeeritud.
Eepose sisu on kahe kuulsa suguvõsa verine võitlus ülemvõimu pärast.

Eepos tähendab ulatuslikku lugu ehk jututsüklit sidumata kõnes.
Eepose teema on Ithaka valitseja Odysseuse jõudmine Trooja sõjast koju.
Eepos on jagatud 24 lauluks“ Ilias sisaldab üle 15000 värsi.

Eepose stiil on ülev. Sel võib olla autor, kuid alati ,pole see teada
Eepose aluseks on Trooja sõja sündmused, mis algasid jumalate tülist.
Eepos on lugu sõjast, kuid teine paralleelne vorm on rahu.

Eepose maailm – rahva kangelaslik minevik, rahva ajaloo maailm.
Eepos - lugulaul jumalatest ja muistsetest kangelastest
Eepos - suur eepiline värssteos Teatron- vaatamispaik

Eepos - lugulaul(tunnused:muinasjumalad,mitte tõene)
Eepos on pühendatud vaid ühele episoodile sõjast.
Eepos - mütoloogial või pärimustel põhinev teos

Eepos - eepika suurvorm, enamasti värsivormiline.
Eepos on lugulaul kangelastest ja rahva ajaloost.
Eepose teema on teatavaks tehtud kohe esimeses värsis.

Eepos - uskumus, rahvuskangelane, kangelastegu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on tuntud kui "Vanem Edda", eristamaks seda 18.saj.Islandi lauliku Snorri Sturlusoni kommentaaridest, nn "Nooremast Eddast".Saksa kangelaseepos oli "nibelungide laul". Bütsants: Lä-Rooma alad langesid 6.saj.ks germaanlaste võimu alla.

Eepos – lugulaul, lüroeepika suurvorm.
Eeposed on kirjutatud vanajoonia murdes.

Eepos - ulatuslik jutustav värssteos
Eepos - "Kalevipoeg" F.R. Kreutzwald
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – pikk, jutustava sisuga teos, kus tegelased on kangelased või mütoloogilised tegelased Näit. Kreeklaste ,,Odüsseia“ ja eestlaste F.R.Kreutzwaldi ,,Kalevipoeg“, soome E. Lönroti ,,Kalevala“, sumeirte ,, Gilgameš“.

Eepos - lugulaul,eposed on kirj.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – Lugulaul, eepika suurvorm, enamasti värsivormiline teos maailma loomisest, jumalate ja kangelaste tegudest, saatuslikest võitlustest, müütilistest või tegelikest ajaloosündmustest, looduskatastroofidest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eeposed on   nö   antiikaja  realism. Mõlemas eeposes kasutatakse heksameetrit – vahelduvad rõhulised ja rõhuta silbid (3 + hingetõmbekoht  ehk tsesuur + 3)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – Homeros (Ilias, Odysseia); Hesiodos (Theogonia, Tööd ja päevad), tragöödia ja Rooma eepika (Eepika (kreeka sõnast epos) on üks ilukirjanduse kolmest põhiliigist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eeposed - Germaanlasde vanim eepos munk 8.saj. „beowulf“(oli götalaste kuningas). Veel üks eepos „Edda“, mis koosneb vanemast Eddast“ ja nooremast“. Vanem-Edda kirjel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - jutustava sisuga pikem eepiline teos, tavaliselt värsivormis, südmusterohke, mahukas, tugeva pärimusliku taustaga lugu müütilistest kangelastest ning nende tegudest
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - lugulaul, enamasti värsivormiline teos maailam loomisest, jumalate ja kangelaste tegudest, saatuslikest võistlustest, müütidest või reaalsetest ajaloosündmustest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - tähendas algselt ulatuslikku luulevormilist jutustavat teost, aga tänapäeval ulatuslikku lugu (jututsüklit) sidumata kõnes 7. romaan-on jutustava proosa suurvorm.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – suur eepiline värssteos, lugulaul, mis kujutab maailma loomist, jumalate ja kangelaste vägitegusid, müütilisi või tegelikke ajaloosündmusi, looduskatastroofe.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on   kirjutatud  regivärsilist   rahvalaulu  vabalt   jäljendavas  vormis,   u.  kaheksandik   värsse  pärineb  ehtsaist   rahvalauludest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on lugulaul, eepika suurvorm, enamasti värsivormiline teos maailma loomisest, jumalate ja kangelaste tegudest, müütilistest ja tegelikest sündmustest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose sisuks on üks episood, mis algab Achilleuse vihaga ja kangelase sõjast loobumisega ning lõpeb troojalaste kõige silmapaistvama kangelase Hektori matustega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on enamjaolt ainult kultuurrahvastel. Me peaksime väärtustama seda, mis meil on, mitte üritama koguaeg teiste pealt ahvida ja asju üle võtta.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose sisuks on Troojast pääsenud valitsejasoo kõrvalharust printsi Aenease (kr Aineias) teekond Latiumi ja võitlused seal, et rajada oma rahvale uus kodu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - ulatuslik, jutustava sisuga värssides kirjutatud teos, mis põhineb rahvalikel kangelaslugudel. Tegelasteks vägilased või muinasjumalad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose süžeesse on põimitud rohkesti kõrvalepisoode, kus sündmustikku kannab mõni kõrvaltegelane. „Kalevipoja“ süžee on paiguti lõdvalt seotud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on kirjutatud ebakorrapärases, enamasti küll 14-silbilistes assoneeruvais ja tsesuuriga 6., 7. ja 8. silbi järel poolduvais värssides.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – see tähendas algselt ulatuslikku luulevormilist jutustavat teost, aga tänapäeval ulatuslikku lugu (jututsüklit) sidumata kõnes.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eeposed on kirjutatud mitusada aastat pärast Trooja sõda ning kui Homeros oli reaalne inimene, võis ta elada umbes 8.-9. sajandil enne

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose sisuks on ainult üks episood, mille raamidesse on koondatud tohutu muistendite ainestik ja esile toodud hulk kreeka ja trooja heerosi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on kirjutatud regivärsilist rahvalaulu vabalt jäljendavas vormis, u. kaheksandik värsse pä¬rineb ehtsaist rahvalauludest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - uskumusega seotud pärimuslik fantastiline jutustus, mis räägib maailma loomisest ja hävingust, inimesest, jumalatest jne

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose aineks on trooja sõjaga seotud müüdid, mille tndmist laulik kuulajatelt eeldas(15700 värssi). 24 laulu, aioolia murde sugemetega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eeposed on tavaliselt küll lood suurtest inimesest, kuid samamoodi võib kirjeldada ajastut ja inimesi ka läbi lihtsa inimese.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eeposed on tekkeloolt kahesugused: 1) rahvaeeposed – tekkelt varasemad, anonüümsed, suuliselt põlvest põlve edasi antud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepose maailm on lugejast distantseeritud, kauge ja kättesaamatu. Romaani teksti seostab Bahtin karnevali- s.o naerukultuuriga.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos ehk lugulaul on enamasti värsivormiline teos maailma loomisest, jumalate ja kangelate tegudest, saatuslikest võitlustest, müütilistest või tegelikest ajaloosündmustest. Kangelaseeposes on kesksel kohal heeros, rahva suurkuju, keda juhivad ürgjõulised tunded – võitlusiha, patriotism, armastus ja viha.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – eepika suurvorm, lüüriline luuletus – komöödia – koomilise lugulaul • värss – luuletuse rida.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos on inimeste fantaasia poolt loodud kus on aluseks müüdid, muistendid, ajaloolised pärimused ja rahvalaulud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - pikk värsivormiline jutustav teos, luule varaseim suurvorm, milel aineks on vägilaste või jumalate teod.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos - lugulaul, ulatuslik enamasti värsivormiline teos maailama loomisest, jumalate ja kangelaste tegudest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – kangelaslugu muinasajast 1 Vahemeri 2 Balkani poolsaar 3 Kreeta 4 Ateena 5 Sparta 6 Olümpose mägi
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – pikk jutustav teos, üldjuhul värsivormiline, põhineb rahvalauludel, müütidel ja muistenditel
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – ulatuslik, jutustava sisuga värssides kirjutatud teos, mis põhineb rahvalikel kangelaslugudel

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eepos – ___________________________________________________________
Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos on ulatuslik värsides kirjutatud jutustav teos , mis põhineb rahvalikel kangelaslugudel (rõh.:vaprust,lojaalsust,inimlikkust) Valm on õpetliku sisuga mõistuluuletus või jutt,mis koosneb sündmustest ja õpetusest(valmimeistrid:kreek.Aisopos;room.Phaedrus)
Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos – pikk jutustav teos, üldjuhul värsivormis, põhineb rahvalauludel, müütidel ja muistenditel . • Polis - linnriik, mis hõlmas linna kpps ümbritseva maa-alaga. • Akropol - polise keskele kaljukünkale ehitatud kindlus.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos on kirjutatud küllaltki realistlikult, võimaliku ja tõenäolise piire ei ületata (nt ilmutab Cidile ennast peaingel Gabriel unes). Eeposes ei rõhutata seisuslikke vahesid.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos – e lugulaul, pikk värsivormiline jutustava sisuga teos, räägib kangelastest ja vägilastest, üleloomulikud sündmused, ülev sõnastus ja kõrge tundetoon.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Eepos on kirjutatud regivärsilises rahvalaulu vormis, umbes üks kaheksandik värsse on algupärased.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Eepos - tunnused (sündmusterohke, mahukas, pärimusliku taustaga), liigid (kunst-, rahvus- ja kangelaseepos), sisu (tülid, kodumaakaitsmine, looduskatastroofid), näited (Ilias, Odüsseia, Kalevipoeg)Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun