Sõnu seletav sõnaraamat

Etnolingvistiline vitaalsus - mingi keelt kasutava rühma võime säilitada oma keelt Etnolingvistilise vitaalsuse mõiste võeti kasutusele 1970ndate keskel, tähistamaks rühma võimet „käituda eristuva ja aktiivse kollektiivse üksusena gruppidevahelistes suhetes”. Mida kõrgem on rühma vitaalsus, seda enam on ta võimeline eristuma ja toimima kollektiivselt, mida madalam on vitaalsus, seda suurem on oht, et rühm lakkab olemast ja selle liikmed assimileeruvad teistesse rühmadesse.
Enamasti 1 - 2 tundi ja temas eristatakse nelja perioodi: a) profaas – profaasi kestel ilmuvad kromatiinisõmerate asemele kromosoomid, raku vastaspoolustele rännanud tsentrosoomidest väljuvad peened kiud moodustavad mitoosikäävi ning sama faasi lõpul tuumake ja tuumamembraan kaovad.
Eitusvormid on liitvormid, milles eitust väljendab eitussõna ei või ära. Eitussõna ei kasutatakse kindlas, tingivas ja kaudses kõneviisis, nt ei ela, ei elaks, ei elavat, eitussõna ära kasutatakse käskivas ja möönvas kõneviisis, nt ära ela, ärgu elagu.

Erineva bakteri - ja 20 ainurakse looma liigi, kes kõik toituvad veise poolt alla neelatud söödast. Piltlikult öeldes, lehma söötes toidame eelkõige tema vatsas elavaid mikroobe ning mida paremini elavad mikroorganismid, seda paremini tunneb ennast ka lehm.
Enneminevik on kindla kõneviisi minevikuaeg, mis väljendab seda, et sündmushetk eelneb minevikulisele vaatlushetkele (st tegu on mineviku minevikuga), nt Näostki võis näha, et Mari oli kõvasti tööd teinud.
Eesti omadus - või asesõnad ühilduvad peasõnaga arvus ja käändes (neis kauneis metsis). Ühildumine suurendab teate liiasust ja seega aitab kaasa paremale arusaamisele ka halvemates suhtlussituatsioonides.

Elisioon – (ld elīsio ‘väljatõukamine’) vokaalide kadu kahe sõna piiril, s.t sõna lõpp- või algusvokaali ärajätmine, kui järgnevatest sõnadest üks lõpeb ja teine algab vokaaliga.
Eespoolsus – labiaalsus või dentaal-alveolaarsus, [pidevus] – suus ei ole täielikku sulgu, [lateraalsus] – õhk voolab välja piki keelekülgi, [sisisevus], [helilisus], [larüngaalsus].
Eventually went on to control most of India by conquest or treaty with the Indian princes. India became the ‘jewel in the Crown’. By 1770 the first British Empire had reached its largest extent.

Eespurihambad e. premolaaril (dentes premolari) asetsevad kihvadest tagapool ning taimtoidulistel on neid 12. Purihambad e. molaarid (dentes molari) on hammastest kõige tagumised.
Etümoloogia on sõnade päritolu uurimisega tegelev keeleteaduseharu, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.
Ele - vandi kujutis esineb ka m¨ rkides ( ) a . Etteteadmine laseb oletada et on seotud mingi tegevusega, kus kasutati elevanti , aga vastavaid n¨ iteid a

Eesti k on rühmanimed perekonnanimi, liignimi, sugunimi, väärnimi, sugukonnanimi (roomlastel eelkõige, aga ka teistel rahvastel kui üks nime arenguetapp).
Emaskusiti on lühike torujas organ, mis põiekaelast sisemise kusitisuudme kaudu suundub taha- üles, avanedes tupe ja tupeesiku piiril ventraalselt.
Eesti murre – võru, tartu, mulgi; Põhja-eesti – saarte, lääne-, kesk- ja idamurre; rannikumurre) Sotsiolekt on sotsiaalse grupi keel.

Enesekindlusvõte – kui toodet kiidetakse taevani ja väidetakse enesekindlalt midagi absurdset, lootes, et tarbija ei kahtlusta valetamises.
Eesnimede hulk on suur, aga perekonnanimede hulk väike: sagedasemad on Zhang, Li, Wang ja Zhao – neid kannavad miljonid inimesed.
Enamikule inimestele on ebaselge võimu ja keelekasutuse seos, kuigi keel on võimus keskmes, sest võimulolijad räägivad ja kirjutavad.

Emassuguorganiteks on paariline munasari, munajuha ehk emakatõri ja emakasarv ning emakakeha, emakakael, tupp, tupeesik ning häbe.
Erika on algselt keegi, kes on Oskariga võrreldav, kes asub sellessamas reaalsuses, mitte kättesaamatus kauguses.
Esimeses näitelauses on näha, kuidas adverbist ja modaalpartiklist põhimõtteliselt on saanud lühenenud vorm põhimõtselt.

Eesmagu ehk proventrikulus koosneb kolmest üksteisele järgnevast kambrist: vatsast,võrkmikust ja kiidekast.
Ette partikli - de (Rosa Espinozast saab Vilfredo Las Rocasega abielludes Rosa Espinoza de las Rocas).
Eesvokaalidel on üksteisega suhteliselt lähestikku teine ja kolmas formant.

Eva lootsar on avaldanud ka hulgaliselt lastekasvatuse teemalisi artikleid.
Eripärane on ka see, et araabia keeles kirjutatakse paremalt vasakule.
Euroopa keeled on peaaegu kõik nominatiiv-akusatiivsed, erand: baski keel.

Eesvokaalidel on kõrgem teise formandi sagedus, tagavokaalidel madalam.
Erinevad häälikud on fonoloogilises opositsioonis, st nad on eri foneemid.
Epigraafilised allikad - pealis-ja raidkirjad esemetel, hoonetel, hauakividel.

Emakas on emassuguorgan, kus toimub loote arenemine ja kasv.
Erp – aju elektrofüsioloogilise aktiivsuse mõõtmine.
Ena on saanud mudeli ja vormi ¨ uldisema t¨ henduse.

Erinevates käsitlustes on keele kõnelejaskonda määratletud erinevalt.
Eva lootsaril on väga tähtis koht Eesti eelkoolipedagoogikas.
Elektromüograafia – lihaste töö uurimine elektromüograafiga.

Euroopa keeled on peaaegu ainult nominatiiv-akusatiiv keeled.
Ekstensioon on elavad, surnud ja veel sündimata eeslid.
Eri keeltes on erinev hulk fonoloogilisi kategooriaid:

En bil – üks auto; bilen – konkreetne auto.
Eitus – ebakaine, purjus, mittekaine

Elusaine osakestena on rakkudele omane ainevahetus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto