Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Dna - s võivad esineda nukleotiidid: adenosiinfosfaat A, guanosiinfosfaat G, tsütidiinfosfaat C ja tümidiinfosfaat T. RNA-s esineb tümidiinfosfaadi asemel uridiinfosfaat U. Nukleotiidid on komplementaarsed (A-T/U ja C-G). Rakus esinevad nukleotiidid anioonidena, st nad on happed, seda märgib happeanioonile viitav nimetus (adenülaat ehk AMP, guanülaat ehk GMP jne.) Nukleotiidi kolmetäheline sümbol (ATP, GDP jne) viitab N-alusele ja fosfaadijäägi arvule.
Dna - - A=T ja C=G RNA -- A=U ja C=G 25.Mis on DNA põhilised ülesanded? Päriliku info säilitamine ja ülekanne 26.Mis ülesanded on RNA molekulidel? mRNA (informatsiooni-RNA) – toob geneetilise info rakutuumas asuvatest kromosoomidest valgusünteesi toimumise paika tRNA (transport-RNA) – mRNA molekuliga ribosoomidesse saabunud geneetilise info lahtimõtestamine rRNA (ribosoomi-RNA) – kuulub ribosoomide ehitusse ja osaleb valgusünteesis
Dna - desoksuribonukleiinhape, määrab ära sugulised tunnused RNA-ribonukleiinhape. 27. DNA molekuli ehitus? 1)Esimane struktuur-nukleotiidi jääkide hulk ja järjestus DNA üksikahelas (viirustes), 2)DNA sekundaarstruktuur- levinuim esinemisvorm, 3)DNA tertsitaalstruktuur-tekib DNA ja valkude koosmõjul, DNA+valgud=nukleoproteiin. 28. DNA molekuli ülesanded organismis? Päriliku info säilitamine, Täpne ülekanne tütarrakkudele.

Dna – A-G-C-T-A-G- RNA –U-C-G-A-U-C- Eukrüootses rakus sünteesitakse RNA eritüüpide molekulid DNAühel ahelal komplmentaarsuse printsiibi alusel, Seetõttu peegeldab RNA nukleotiidne järjestus komplementaarsusest tulenevalt DNA teatud lõigu nukleotiidjärjestust. RNA sekundaarstruktuur - Üheahelalise RNA aluste komplementaarne paardumine vesiniksidemete abil tekitab sekundaarstruktuuri ehk kujuneb kaksikhelikaalsed alad.
Dna - valk interaktsioonide tuvastamise meetodid: footprinting põhineb asjaolul, et kui valk istub DNA peal, siis ta kaitseb viimast eksonuleaaside aktiivsuse vastu ja EMSA – üldjuhul on DNA fragmentide elektroforeetiline mobiilsus langenud, kui need on valguga kompleksis, mis põhjustab fragmendi geeli asukoha muutust (bänd jääb maha võrreldes vaba
Dna - põhised vähi biomarkerid[muuda | redigeeri lähteteksti] DNA järjestusel põhinevate biomarkerite hulka kuuluvad SNPd, kromosoommutatsioonid, DNA koopiaarvu variatsioonid, mikrosatelliitide ebastabiilsus (MSI) ja mitmete DNA piirkondade metülatsioonimustri muutused.

Dna - kloonimine. Inimese (või muude organismide) suvalisi või kindlaid geene sisaldavaid DNA- fragmente kloonitakse bakterikloonide plasmiidides või pärmseenerakkude kunstlikes kromosoomides. Sel meetodil on loodud inimese genoomi mitmesugused pangad.
Dna - desoksyribonukleiinhape DNA on biopolymeer, mille monomeerideks on desoksyribonukleotiidid. Iga desokyribonukleotiid koosneb fosfaatryhmast, l2mmastikalusest ja desoksyriboosist. DNAs esineb 4 l2mmastikalust: adeniin(A), guaniin(G), tsytosiin(C),
Dna - ahel: Nukleosiid trifosfaatides on fosfaadid seotud C5’-ga. Suhkru aatomite järgi nimetatakse 5’ ja 3’ otsteks. Nukleiinhapped sünteesitakse 5’ otsast alates 3’ suunas nii, et järgmise nukleotiidi vahele tekib fosfodiester side.

Dna on kaksikahelaline. • Nukleoid on organiseerunud ~400 topoloogiliseks domeeniks, kus iga lingu pikkus on ~10 kb. ◦ Toroidne superspiraal – DNA on keeratud ümber valkude (mida on ~10) 46. Eukarüootsete kromosoomide koostis ja struktuur.
Dna - ga on üle genoomi pidevalt seondunud ligikaudu 10 valku, mille hulk varieerub rakus kasvufaas-sõltuvalt. Need valgud muudavad nii lokaalselt kui ka globaalselt kromosoomi struktuuri ja osalevad sel viisil globaalses geeniregulatsioonis.
Dna - sidumise spetsiifikat, pigem soodustab iga monomeeriga seotud aktivatsioonidomäänide alternatiivsete kombinatsioonide teket ning seeläbi mõjutab tekkinud dimeerse transkriptsioonifaktori aktivatsiooniomadusi.

Dna - DESOKSÜRIBONUKLEIINHAPE-molekulid,mille ül on säilitada pärilikku inf ja edasi anda järgmisele rakupõlv konnale.Põlümeer.Kaheajelaline spiraal,sisaldab 4 nämmastkalust:adeniin,guaniin,tsütosiin,tümiin.
Dna - viirused 2. RNA-viirused 3. DNA ja RNA viirused, neil esineb pöördtranskriptsioon – trans[valgu tootmine] selleks, et need viirused paljuneksid, DNA tuleb teha RNAks või vastupidi = retroviirus.
Dna - molekulid, mille ülesandeks on säilitada pärilikku infot ja edasi anda järgmisele rakupõlvkonnale. A-T-T-T-G-C-G-T-A-C-G-C-T RNA-molekulid, mis vastutavad valgusünteesi teostamise eest.

Dna on lahustatud TE* lahuses (TE*, 10 mM Tris-HCl, pH 7,5; 1 mM EDTA-Na 2) kontsentratsiooniga 5 nanogrammi/mikroliiter (ng/μl). HeLa rakuliini kohta vaata - http://www.lgcstandards-atcc.org/
Dna on kaksikahel, struktuuriks on biheeliks 2 DNA ahelat püsivad koos täna komplementaarsusele - Nukleotiidide üksteisele vastavus - A=T ja G=C - Nukleotiidide vahel on vesiniksidemed
Dna - d. Seejuures on kaheahelaline biheeliks Seetottu toimub enne jag,u- paljude fiitisikaliste ja keemiliste tegurite suh- nemist DNA kahekordista- tes ka ise kiillaltki vastupidav.

Dna - d mida parasjagu ei transkribeerita; 2) tihe fibrillaarne komponent, sisaldab sünteesitavat RNA-d; 3) granulaarne komponent, sisaldab formeeruvaid ribosoomi partikleid.
Dna - rakutuumas paiknevates kromosoomides on aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni, see on desoksüribonukleiinhape ehk DNA. Pärilikkuse kandja.
Dna – seondub 9-aluspaarilistele kordustele, tekib DNA topoloogia muutus, see kutsub esile ahelate lahtikeerdumise, et ahel ei katkeks, vajab topoisomeraasi.

Dna - d lõhkuvaid ensüüme on omakorda mitut masti: mõned hakkavad pärilikkusainet viilutama otstest, teised saevad teda väiksemateks juppideks keskelt.
Dna - süntees e replikatsioon? Replikatsioon on madriitsüntees mille tulemusena saadakse ühest DNA molekulist 2 ühesugust nukleotiitse järiestusega DNA
Dna - molekulid on jagatud kahte omavahel seotud ahelasse teineteise ümber, mis kokku keerdudes moodustavad kaksikheeliksi- nimelise struktuuri.

Dna - d on suhteliselt palju raku kohta, kuid bakteri genoom on ~1000 ˣ väiksem eukarüoodi genoomist . DNA moodustab ühe rõngaskromosoomi.
Dna - ga, teine aktivatsioonidomään on kromatiini remodelleerimiskompleksi või mõne muu aktivaatorvaluga seondumiseks (või mediaatoriga).
Dna - seoseline RNA polümeraas kompleksne ja koosneb paljudest subühikutest, transkriptsioonifaktorid homoloogsed eukarüootide omadega.

Dna on keeruka struktuuriga ühend, mis on moodustunud kolme molekuli - lämmastikaluse, desoksüriboosi ja fosfaatrühma – liitumisel.
Dna on kaksikahelas, keritud ümber histoonide nukleosoomideks, sealt edasi kromatiiniks – 30nm fiibriks ja lingudena veel lühemaks.
Dna on koos histoonidega nukleosoomideks organiseeritud: replikatsioonikahvli läbiminekul jaotub nukleosoom ajutiselt kaheks alaosaks.

Dna – promosoomide koostisosa, päriliku info säilitamine ja ülekandmine tüdarrakkudesse RNA – geneetilise info realiseerimine
Dna - Rakkudes tavaliselt kaksikahelalise struktuurina leiduv aine, mis säilitab ja  edastab pärilikku informatsiooni.
Dna - viirused DNA- ja RNA-viirused RNA-viirused sarnased nakkuslikud geneetilised elemendid (satelliitviirused, viroidid, prionid)

Dna – desoksüribonukleiinhape (koosneb desoksüribonukleotiididest) RNA – ribonukleiinhape (koosneb ribonukleotiididest)
Dna on tihedalt kokku pakitud Peas esinevad lõhustavad ensüümid, mis on vajalikud munarakukesta läbimiseks Spermatogenees
Dna on selles konformatsioonis välistele valkude toimele (nukelaasid, transkriptsiooni regulaatorid, etc) ligipääsmatu.

Dna - d 5. Korratakse veel kuumutamise-jahutamise tsüklit, et teha veel 2 koopiat sihtmärgi DNA-d (loeng 6 – meetodid)
Dna – lämmastikaluseid on 4 erinevat: A; T; C; G G≅C; A≈T Komplementaarsus – nukleotiidide vastavus üksteisele.
Dna - l ja RNA-l on geneetiline info suhteliselt hästi kaitstud, kuna on tänu vesiniksidemetele suunatud sissepoole

Dna on kaksikahel. Spiraale ühendavad nukleotiidid, mida on kokku 4 ja nende järjestus on iga liigi puhul erinev.
Dna e. desoksüritoonukleünhape – rakutuumas kromosoomides paiknev aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku
Dna - ga ja seejärejl hakkab polümeraas α seda pikendama moodustades lühikese 5’RNA-3’DNA tütarahela.

Dna - aspartaat 0,3mg/ml, elueerimispuhvriks oli pH=7,4 20mM Tris 0,15M NaCl Kolonn sisaldab: Sephadex G-75
Dna - elusorganismides päriliku informatsiooni säilitav aine, annab edasi järgmise rakupõlvkonnale.
Dna - kannab geneetilist informatsiooni, RNA - kopeerib DNA infot ja viib selle rakus vajalikku kohta.

Dna - aasid, NAD- aasid ja proteaasid on allergeense toimega põhjustades nahalööbeid ja palavikku
Dna on väga tihedalt kokkupakitud, on kogu aeg mehhaanilise surve all. Vaja tagada stabiilsus.
Dna on oluline info kandja, paljud vastused küsimustele sisalduvad inimese DNA molekulides.

Dna - fosfaatrühm(P)-monoos/suhkur(S)-lämmastikualus(N)C,A adeliin,G guaniin,T tsütosiin
Dna - sünteesi mahasurumine nakatatud rakkudes leiab aset 8-12 tundi peale infektsiooni.
Dna - molekulide täpne järjestus annab kodeeritud juhised raku ehitamiseks ja tööks.

Dna - ga seonduvaid valke on laias laastus kahte sorti: struktuursed ja regulatoorsed.
Dna on desoksüribonukleiinhape. DNA sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.
Dna on küll kokku pakitud, ent mitte nii tihedalt kui eukarüootsetel organismidel.

Dna - viiruste paljunemine: Raku nakatamiseks peab viirus esmalt sellele kinnituma.
Dna - s glükogeen polü Maksas tselluloos polü Taimedes maltoos di Linaseemnetes
Dna - süntees - Ehk replikatsioon (e. kahestumine) eelneb rakkude jagunemisele.

Dna ehk pärilikkusaine; proteaasid lammutavad pilbasteks rakus olevad valgud.
Dna on pärilikkuse kandija ning seetõttu peetakse seda üheks elu tunnuseks.
Dna - d saab mitmel viisil replitseerida. PCR – polümeraasi ahelreaktsioon.

Dna - molekulide abil on juba lahendatud keerukaid matemaatilisi probleeme.
Dna - transposoonid – transponeeruvad uude kohta kohe DNA järjestustena.
Dna on lineaarne, otsad on komplementaarsed, kuid pole kovalentselt seotud.

Dna - polümeraas sünteesib mõlema DNA ahelaga komplementaarsed uued DNA
Dna on selles konformatsioonis välistele valkude toimele ligipääsmatu.
Dna - molekulid on keerdunud ja pakitud niidisarnastesse kromosoomidesse.

Dna - d saada, samas liiga palju tsükleid suurendab vigade tõenäosust.
Dna on kromosoomide peamine koostisaine, mis talletab pärilikku infot.
Dna - sõrmejälgede meetodiga saab veel täpsemalt tuvastada inimesi.

Dna on polümeer, mis koosneb desoksüribonukleiinhappejääkidest.
Dna - RNA (transkriptsioon): RNA sünteesiks ei ole vaja praimerit.
Dna – Aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.

Dna - polümeraas täidab tühikud, DNA ligaas seob otsad kokku.
Dna on rakkudes enamasti kaksikahelaline heeliks – biheeliks.
Dna on negatiivse laenguga, tuleb asetada – eletroodi poole.

Dna - viiruse ekspressioon, 4. viiruseline transaktivatsioon.
Dna on lahti harutatud, aga transkriptsioon ei hakka tööle.
Dna – desoksüribonukleiinhape on päriliku info kandja.

Dna - ga ja suunata mingi piirkonna promootori avaldumise.
Dna on hilisema tekkega kuna rna oli väga ebastabiilne.
Dna - d ning tekitasid geneetilisi kahjustusi luuüdis.

Dna - l desoksüribonukleotiid, RNA-l ribonukleotiid.
Dna - 2 ahelat, 1 ahel, rõngas RNA- 1 ahel, 2 ahelat
Dna on geenide ahel, seega on geen üks DNA lõik.

Dna - l ja põhjustab kromoomaalseid mutatsioone.
Dna - l puudub 2'-OH, mistõttu ta on stabiilsem.
Dna – 5 süsinikuline suhkur, desoksüriboos.

Dna on keerdunud ümber histoonide kompleksis.
Dna - ld on tunduvalt rohkem geene kui teisel.
Dna - s peituva informatsiooni realiseerimine

Dna - analüüsiga saab tuvastada isadust.
Dna - viiruste koostises 1 DNA molekul.
Dna - s vabaneb SPFi sidumispiirkond.

Dna - l on võime kahekordistuda.
Dna - ks). DNA liigub rakutuuma.
Dna - viirused – nt. herpes.

Dna on tihedalt kokku pakitud.
Dna - Desoksuribonukleiinhape
Dna - Päriliku info kandja.

Dna on negatiivse laenguga.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun