Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Dna - genoomiga viiruste paljunemine (joonis 2.) Raku nakatumine- viirusosake seondub ümbrise koostisse kuuluvate antiretseptorite abil rakumembraanile (1), vabaneb ümbrisest ning kapsiid siseneb rakku (2). Viiruse genoomi ümbritsev kapsiid lagundatakse ja vabanenud DNA liigub tsütoplasmast rakutuuma (3). Paljunemise varaeane staadium- Raku ainevahetuse muutmiseks ja viiruse DNA replikatsiooniks vajalike valkude süntees(4).
Dna - viirused: üksik- ja kaksikahelalised, mõlemad võivad olla kas lineaarsed- või rõngasmolekulid RNA-viirused: üksik- ja kaksikahelalised, mõlemad võivad koosneda ühest või mitmest RNA molekulist On veel üks selts, millel on pöördtranskriptsiooni ensüüm(DNA süntees RNAlt). Pöördtranskriptaas on viiruse toodetav ensüüm, mis võimaldab viirusel rakke nakatada ja end paljundada.
Dna –  desoksüribonukleiinhape ◦ Dna on biopoümeer, mille monomeerideks on desoksüribonukleotiidid ◦ ülesandeks säilitada/ülekanda pärilikkusinfot ◦ on kaheahelaline, mis on omavahel seotud vastavalt komplementaarsusprintsiibile. ▪ Komplementeeritud on: A=T (ühes ahelas A, teises T; vahel on vesinikside) G≡C

Dna on polümeer, mille elementaarlülideks on desoksüribonukleotiidid (lühidalt ka lihtsalt nukleotiidid). Harilikult koosneb DNA adeniinist (A), guaniinist (G), tsütosiinist (C) ja tümiinist (T). Lämmastikaluste vabad hüdroksüülrühmad, aminorühmad ja hapniku aatomid moodustavad kergesti omavahelisi vesiniksidemeid.
Dna on kokku pakitud mitmekümneks linguks, mida hoiab koos RNA. Valkude abil kinnituvad DNA lingud basaalse alaga bakteriraku sisemembraanile, moodustades nukleoidi ala. Eukarüootidel on nukleoomse struktuuriga kromosoomid, mis asuvad rakutuumas ja on tsütoplasmast eraldatud tuumamembraaniga.
Dna - viirused-1) herpesviirused (tuulerõuged, ohatis), 2) adenoviirused, 3)bakuloviirused,4) papilloviirused (soolatüükad). RNA- viirused- 1)gripiviirused, 2)paragripiviirused,3) enteroviirused ja rinoviirused,4) leetriviirus,5) mumpsiviirus, 6) marutõveviirus,7) suu ja sõrataudi viirus.

Dna - deooksüribonukleiinhape. A) desoksüriboos b) monümeriks desoksüribonukletiit c) AGCT (N-alused) 2. RNA- ribonukleiinhape a. Riboos b.menomer, nibonukletiit c. AGCU d) bioaktiivsed ained, väga väike kogus muudab AV: 1) hormoonid 2)vitamiinid 3) ensüümid e biokatolüsaatorid.
Dna - sõrmejälgede meetod, mida nüüd enamasti DNA-profiili määramiseks nimetatakse, on praegu kohtuekspertiisis üha laialdasemat kasutust leidnud isaduse tuvastamisel, kurjategijate paljastamisel ning muudel isiku kindlakstegemist nõudvatel juhtudel.
Dna - põhistele rakkudele eelnes RNA maailm,üleminek DNA võis toimuda alles 8. Geokronoloogiline skaala-on saadud peale seda kui RNA ja valkude baasil oli maailma eripiirk kivitiste järjestuste kujunenud rakutaolised süsteemid,mis olid võrdlemisel.

Dna - püssi puhul taimerakku tulistatakse pisikesi kulla- või volframiosakesi, kuhu on eelnevalt seotud võõras DNA. Jõudnud raku sisse võõr-DNA tuleb see metalliosakeselt lahti ja tungib rakutuumas pärilikkuse ainesse.
Dna - viirused klassifitseeritakse enamasti neis sisalduva DNA koostise järgi üksikahelalisteks DNA-viirusteks ja kaksikahelalisteks DNA-viirusteks. Neid kahte rühma on käsitletakse mõnikord DNA-viiruste kahe seltsina
Dna - molekuli struktuuri avastamine E) J. S. Huxley …… pärandumise seaduspärasuste avastamine F) G. Mendel …… esimene teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria G) C. Darwin H) J. Watson ja F. Crick

Dna - sse kuuluvad desoksüribonukleotiidid sünteesitakse ribonukleotiidi reduktaasi toimel vastavatest ribonukleotiididest. Milline koensüüm varustab sünteesi katalüüsivaid ensüüme elektronidega? NADPH
Dna - ga järjestsspetsiifiliselt seonduvaid valke, RNA polümeraasid, DNA süntetaasid ja proteiinkinaasid. Ensüüm topoisomeraas I ülesandeks on keerata lahti DNA keerd, tehes enne lõike ühte ahelasse.
Dna - replikatsioon ehk dna kahekordistumine 2. ATP- süntees (mitokondritel) 3. Suurenevad rakumõõtmed ja organellide arv. 4. Sünteesitakse ohtralt valke, mida kasutatakse kääviniitide moodustamiseks.

Dna - (vaid üks DNA molekul) ja RNA-viirusteks (üks või mitu RNA molekuli). Peremeesrakust väljaspool ümbritseb iga viiruseosakese genoomi valguline kapsiid, mis annab viirustele iseloomuliku kuju.
Dna - põhistele rakkudele eelnes RNA maailm,üleminek DNA võis toimuda alles peale seda kui RNA ja valkude baasil oli kujunenud rakutaolised süsteemid,mis olid kk isoleeritud lipiidse membraaniga.
Dna – Desoksüribonukleiinhape – Biopolümeer, mille monomeerideks on desoksüribonukleotiidid. Desoksüribonukleotiid koosneb kolmest komponendist: fosfaatrühm, desoksüriboos, lämmastikalus.

Dna - s desoksüriboos ja RNAs – riboos  lämmastikalus fosfaatrühm Raku organellide ehitus ja ülesanded RAKUMEMBRAAN – Koosneb fosfolepiididest mille vahel on valgud ja süsivesikud.
Dna - s on 4 erinevat lämmastikalust: adeniin (A), guaniin (G), tümiin (T) ja tsütosiin (C). RNA sisaldab tümiini asemel uratsiili (U). A ja G on 2-tsüklilised lämmastikalused - puriinid.
Dna - ga on üle genoomi pidevalt seondunud ligikaudu 10 valku, mille hulk varieerub rakus kasvufaas-sõltuvalt. Kõige domineerivamad nukleoidivalgud on HU, IHF, H-NS, StpA, Fis ja Dps.

Dna - komplementaarsus – RNA – geneetiline kood – VALK Geneetiline kood – vastavus, kus mRNA kolm järjestikkust nukleotiidi määravad ühe aminohappe jäägi valgu molekulis.
Dna on biopolümeer, mille monomeeriks on desoksüribonukleoiidid, asub rakutuumas, ülesanneteks on päriliku info säilitamine, on 2 ahelaline, kromosoomide põhiline koostisosa.
Dna on kõigile elusrakkudele omane pärilikkusaine. Inimese organism koosneb hinnanguliselt 100 000 000 000 000 (1 x 1015) rakust. Rakus paikneb DNA rakutuumas ja mitokondrites.

Dna - proov - signaalmärgisega varustatud sünteetiline DNA-lõik, mille spetsiifiline järjestus võimaldab tuvastada mingit mutantset alleeli indiviidi (sh. embrüo) genoomis.
Dna - rõuge, herpes, papilloom 2. RNA - gripp, HIV, marutõbi Tõvestavast objektist - omad viirused on kõigi 5 riigi esindajatel 1. Bakteriviirused ehk faagid 2. Protistide
Dna - ga seonduvate valkude tase (H-NS, IHF, Dps). Need valgud reguleerivad geenide ekspressiooni taset rakus ning kaitsevad DNA-d füüsiliste ja keemiliste atakkide eest.

Dna on koondunud põhiliselt rakutuuma, sest on kromosoomide kõige olulisem koostisosa. DNA säilitab pärilikku infot ning kannab selle täpselt üle raku jagunemisel.
Dna - analüüsi kasutamine annab lisaks võimaluse kindlaks teha ka väga väikesi mikrodeletsioone, mis jäävad allapoole HRB ja valgusmikroskoobi lahutuse piire.
Dna e. desoksüribonukleiinhape on nukleiinhapete hulka kuuluv rakutuumas paiknevates kromosoomides olev aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.

Dna – elusorganismides pärilikku informatsiooni säilitav aine, keemiliselt desoksüriboosist, lämmastikalustest ja fosforhappejääkidest koosnev polümeer.
Dna - viirus – viirus, mille päriliku info kandjaks on DNA. Dominantne alleel – alleel, mille poolt määratud tunnus avaldub heterosügootses olekus.
Dna - analüüsid näitavad, et mari on sugulane Pinot’ perekonnaga, teised spekulatsioonid jälle väidavad, et mari pärineb Liibanoni aladelt.

Dna - sõrmejälgede meetod - molekulaargeneetiline tehnoloogia, mis võimaldab väikesemahuliste DNA-proovide võrdluse abil tuvastada indiviide.
Dna - desoksüribonukleiinhape DNA – Molekul, mis kannab endas kogu pärilikku ehk geneetilist informatsiooni (1944) DNA struktuur (avastamine)
Dna – desoksüribonukleiinhape ,asub rakutuumas , kannab geenilist infot RNA – Ribonukleiinhape , kopeerib ja salvestab DNA infot .

Dna - s sisalduva geneetilise info(nukleotiidijärjestuse) transkriptsioon (RNA vormide biosüntees) mRNA-le. See toimub rakutuumas.
Dna - e desoksüribonukleiinhape, rakutuumas paiknevates kromosoomides on aine,mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.
Dna on kromosoomide (paiknevad rakutuumas) põhiline koostisosa. Vähesel määral esineb neid veel kloroplastis ja mitokondoris.

Dna - Organismi pärilikkusaine, asub rakutuumas, temasse on salvestatud info organismi ja selle järglaste elutalitluste kohta.
Dna - test muutuma nagu alkoholitestiks, enne kui kellegagi ühte heita tuleks kontrollida, ega ei ole tegemist lähisugulasega.
Dna - viirused(herpes,adeus,papilloon jne.) RNA-viirused(punetised,lastehalvatus jm.) DNA- ja RNA viirused(HIV,B-hepatiit jt.)

Dna on madalmolekulaarne aine, mis koosneb viiesüsinikulisest suhkrust desoksüriboos, fosfaatrühmast ja lämmastikalusest.
Dna on tihedalt kokku pakitud ning spermide peas esinevad lõhustatud ensüümid, mis on vajalikud munarakukesta läbimiseks.
Dna on biopolümeer, mille monomeerideks on desoksüribonukleotiidid. DNA nukleotiidides on nelja tüüpi lämmastikaluseid.

Dna on kaheahelaline. Ahelate koospüsimise aluseks on komplemantaarsusprintsiip st.nukleotiidide üksteisele vastavus.
Dna – Aine, mis paikneb rakutuumas paiknevates kromosoomides, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.
Dna - lõik kannab bioloogilist tunnust, mis võiks näiteks teatud põllumajandussordile anda mingi lisaväärtuse.

Dna - d. 3) Tekib spoori alge, mida ümbritseb sein; 4) Edasi toimub membraani kasvamine; 5) Cartexi moodustumine.
Dna - sse on kodeeritud kogu informatsioon, mida rakud vajavad reprodutseerumiseks ja tal on peaosa pärilikkuses.
Dna - ga.  DNA ekspertiisil analüüsitakse mitmeid kindlaid lookusi ja kontrollitakse, kas alleelid on samad.

Dna - profiili määramine - DNA-sõrmejäigede meetodi edasiarenduse automatiseeritud ja kiire tehnoloogia.
Dna - rakutuumas paiknevates kromosoomides olev aine, mis sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni.
Dna - uuringud on näidanud tänapäeva norralaste lähedast sugulust Põhja-Saksamaa elanikega.

Dna on biopolümeer, mille monomeerideks on desoksüribonukleotiidid mis on moodustunud kolme
Dna on vajalik päriliku info säilitamisex muutumatuna ja püsivana aastatuhandete vältel
Dna - viiruste hulgas vaid 1 DNA molekul; RNA- viiruste ehituses 1 või mitu RNA molekuli.

Dna on   biopolümeer,   mille   monomeerideks   on  desoksüribonukleotiidid.
Dna - l on 3 tüüpi järjestusstruktuure: 1) kõrgkordus DNA- need on lühikesed.
Dna - d, mida väljastab doonor ja mis viiakse retsipientrakku nim. eksogenoodiks.

Dna - st taimerakku viia ja seal taime pärilikkusekandjate kogumisse sisestada.
Gmo
Dna nimetatakse nukleoidiks. Bakterirakus on vaid üks rõngakujuline kromosoom.
Dna - desoksüribonukleiinhape, pärandub ainult emaliinipidi, on mitokondrites

Dna - d, kus ühe geeni alleelid olid teise geeni alleelide suhtes vahetunud.
Dna - sõrmejälgede metoodika Võrreldakse 10 või enama lookuse pikkust.
Dna - mikrokiibi tehnoloogia abil kontrollitakse 1400 geeni aktiivsust.

Dna - Pol põhised pürosekveneerimistehnikad: väga kiire ja võimas.
Dna on kromosoomide põhiline koostisosa; säilitab pärilikku infot.
Dna – pärilikkuse kandja, selle esinemine kui üks elu tunnustest.

Dna - polümeraas lõhub ära vesiniksidemed lämmastikaluste vahel.
Dna - pärilikkusaine, mis on rakutuumas paiknevates kromosoomides.
Dna on kromosoomide (paiknevad rakutuumas) põhiline koostisosa.

Dna on polümeer, mille monomeerideks on desoksüribonukleiidid.
Dna on polümeer, mille elementaarlülideks on nukleotiidid.
Dna - RNA dupleksite moodustumine on rakkudes sage protsess.

Dna – kõrgpolümeer, mille monomeerideks on nukleotiidid.
Dna - viirus - viirus, mille päriliku info kandjaks on DNA
Dna - ligaas – mahajääva ahela fragmentide ühendamine.

Dna - ahelate kondenseerumine kom- ja rakk jaguneb kaheks.
Dna – desoksüribonukleiinhape RNA – ribonukleiinhape
Dna - st RNA-ks : DNA: -A-A-C-G-T-T-T- RNA: U-U-G-C-A-A-A

Dna - sõrmejälgede meetodil on palju muidki rakendusi.
Dna - desoksüribonukleiinhape 2. RNA - ribonukleiinhape
Dna - viirused on suurim ja mitmekesiseim viiruste rühm

Dna - info säilitamine ja RNA- info realiseerimine.
Dna – pärilikkuse aine (desoksüribonukleiinhape)
Dna on raamat, kus on kirjas raku geneetiline kood.

Dna - d.; DNA integreerub peremeesraku kromosoomi.
Dna on tuumas. Valgud sünteesitakse ribosoomides.
Dna on paremalepöörduv kaksikahelaline heeliks.

Dna - pärilikkuse kandja, üks elu tunnustest.
Dna - d võib olla 1 molekul, RNA-d lõputult.
Dna on kromosoomide olulisim ehitusmaterjal.

Dna on kromosoomide põhiline koostisosa.
Dna - viiruste koostises on vaid 1 DNA
Dna - analüüsid • Vereanalüüsid

Dna - l oli negatiivne osalaeng.
Dna - desoksüribonukleiinhape.
Dna on Maal kogu elu aluseks.

Dna - s toimuvad mutatsioonidTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun