Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Diktatuur - jaguneb autoritaarne ja totalitaarne Autoritaarne riik - isiku v institutsiooni ebademokraatlk valitsemine; inim- ja kodanikuõiguste piirangud, mis lähtuvad diktatuuri püsimise vajadustest; tänapäeva maailmas sageli ajutise iseloomuga Totalitaarne riik - isiku v institutsiooni hirmuvalitsus, mis väljendub riigivõimu täielikus kontrollis kõikide eluvaldkondade üle; tavaliselt ühe ideoloogia keskne ja väga agressiivne sise- ja välisvaenlaste vastu.
Diktatuurid lääne - Euroopas, Saksamaa ja Itaalia Diktatuuri tekke põhjused: 1. Euroopas hakkas levima demokraatia kriis 2. Kõikides hädades süüdistati demokraatliku riigikorraldust (nõuti diktatuuri) • Kommunistlik diktatuur soovis hävitada kodanlust • Fašistlik liikumine tähtsustas rahvust (üksikisk ei olnud tähtis), vihati teisi rahvaid ja kommuniste • Arengu ja edasiminekuna peeti ainuõigeks diktatuuri
Diktatuur on valitsemisvorm, kus võimul on üks partei ja üks ideoloogia, kodanike demokraatlikke õigusi ja vabadusi piiratakse ning rahval pole mingit võimalust osaleda riigi juhtimises.

Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles selle juhil (diktaatoril) on mitte millegagi piiratud, jõule toetuv ja seadustega kitsendamata võim. Diktaatoril puudub vastutus oma tegude moraalsetele ja eetilistele tagajärgede eest. Autoritaarne diktatuur (piirdutakse võimu koondamisega liidri või kitsa oligarhia kätte ning muudesse eluvaldkondadesse sekkutakse vähe.
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim PARIISI RAHUKONVERENTS • istungeid peeti Versailles’ lossis • SUUR NELIK: Wilson (USA president); Lloyd George (Inglismaa peaminister); Orlando (Itaalia peaminister); Clemenceau (Prantsusmaa president) • raskeimad rahutingimused sakslastel
Diktatuur - ? Absoluutne monarhia - ? Põhiseaduslik demokraatia - ? Kui demokraatlikus riigis on RAHVAS kõrgeima võimu kandja, siis kuidas rahvas võimust osa saab? Riigi kolm võimu – millised on kõigi kolme ülesanded – seadusandlik võim – parlament; täidesaatev

Diktatuuri puhul on see, et selle puhul on ka kontroll inimeste mõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle. 7. Millised muutused toimusid Venemaal 20-30 aastatel? (lk 51-52) Venemaal õhutati maailmarevolutsiooni, taheti muuta kogu maailma võimalikult kommunistlikuks.
Diktatuur - jõule toetuv võim, ainuvõim riigis Wilsoni 14 punkti- ameerika presidendi tingimused rahulepinguks, tema arvates oleks pidanud olema nn “võitjateta rahu”, teised rigid nendega ei nõustunud ja nõudsid saksamaale väga akrmi karistust
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim Wilsoni 14 punkti - USA presidendi W.Wilsoni rahukava, mille ta esitas 1918 aasta jaanuaris, arvates, et maailmas on võimalik kehtestada õiglane maailmakorraldus.

Diktatuur – riigikorraldus, kus enamik võim riigist on koondatud ühe isiku või isikute väikese rühma kätte, totalitaarne diktatuur – riigikorraldus, kus võim on koondunud ühe juhi ja tema sõltlaste kätte = juhikultus,
Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel. Parlamentaarsest demokraatiast kõrvale kaldunud riigid võib jagada kahte rühma: autoritaarsed ja totalitaarsed.
Diktatuuri põhjuseks on tööpuudus ja elukalliduse kasv . Tööpuuduse ja elukalliduse kasv süvendas rahva rahulolematust ja aitas lõppkokkuvõttes kaasa sisepoliitilise kriisi tekkele ning autoritaarse diktatuuri kehtestamisele.

Diktatuur - õigusvastane valitsemisvorm 11.autoritaarne riik-valitsemine on ühe isiku käes totalitaarne riik - võim kuulub sõjaväele või ainuparteile 12.siirderiik - ülemineku riik,kus viiakse ellu demokraatlikke
Diktatuur on valitsemisvorm kus valitsejal ehk diktaatoril on piiramatu võim. Inimestel puudub võimalus oma valikuid teha või oma riigi juhti valida. Kogu võim on koondunud ühe isiku või organisatsiooni kätte.
Diktatuur - Mitte milleski piiratud, seadusega kitsendamatu, jõule toetuv võim.Wilssoni 14 punkti-Võidujoovastuses Antandi riigid soovisid igati saksamaad ja tema litlasi aladada ning neile kätte maksta.

Diktatuur on plaanimajanduslik riigikord, kus riiki juhib üks partei, võim on koondatud ühele isikule ning puudub võimude lahusus. Seadused juhti ei piira, see on piiramatu, jõule toetuv kord.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur - 1)Vana-Roomas diktaatorivolitused,võim või valitsusaeg;2)mitte milleski piiratud,seadustega kitsendamatu,jõule toetuvvõim,mis väljendab valitseva klassi huve;proletariaadi d.,proletariaadiriiklik võim, kapitalismiltkommunismile ülemineku perioodil. Itaalias kehtestati diktatuur selle pärast et riiki muuta tugevamaks kui ta on ja rahvas ei usaldanud enam demokraatiasse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur - on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.: *Autoritaarne - Diktatuuri vorm, mis tugineb rahvuslikule ühtsusele ja konservatiivsetele väärtustele. 1)Hispaania 2)Eesti 30-tel *Totalitaarne - Diktatuuri vorm, millega kaasneb range kontroll kodanike mõtteavalduste ja väljendusvõimaluste üle. 1)Põhja-Korea

Diktatuur on valitsemisvorm kus võim kuulub üksikisikule või mingile väiksele grupile mafiamehed! RIIK JA RIIGIVORMID Riik on universaalne, eraldi seisev, politiline üksus.
Diktatuur on selline režiim, mille puhul valitseja võim on piiramatu ja toetub mitte rahva enamuse tahtele, vaid kitsamale poliitilisele või professionaalsele ringkonnale.
Diktatuur – mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim; üksikisiku (diktaatori) või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas

Diktatuurid lääne - Euroopas. Itaalia ja Saksamaa Diktatuuride tekke põhjused Paljud rahvad lootsid, et üleminek demokraatlikule korrale toob kaasa õitsengu ja kiire arengu.
Diktatuur – õigusvastane valitsemisvorm, mille puhul üks isik (diktaator) või isikute grupp on võimu monopoliseerinud ning kasutab seda õiguslike piiranguteta
Diktatuur - õigusvastane valitsemisvorm, kus võim on monopoliseeritud ühe isiku (diktaatori) või isikutegrupi poolt, kes kasutavad seda õiguslike piiranguteta

Diktatuur –  õigusvastane valitsemisvorm, mille puhul üks isik või isikute grupp on  haaranud võimu ja kasutab seda õiguslike piiranguteta.
Diktatuur seevastu on täielikult juhikultus ning ühe partei ja ideoloogia ainuõiguslik seisund. Kõik konkureerivad parteid on kas seadusega keelustatud või tõrjutud.
Diktatuur - ainuvalitsus, sõjavälise riigipöörde teel võimule tulnud režiim.Autoritaarneriik-isiku või institutsioon ebademokraatlik valitsemine.

Diktatuur on võim, mis on mittemilleski piiratud, seadustega kitsendamatu ning joule toetuv. Sellele iseloomulikuks jooneks on inimõiguste rikkumine.
Diktatuur –  üksikisiku või väikese poliitilise grupi piiramatu võim  ühiskonnas, millega kaasneb poliitiliste vastaste hävimine.
Diktatuur - valitsemisviis, millega kaasneb täielik kontroll inimeste mõtteavaluste ja väljendusvõimalste üle.gestapo- natsi-saksa salapolitsei.

Diktatuur on majanduslikult valitseva klassi poliitiline võim teiste klasside üle. Lihtsamalt öeldes valitsemisvorm, kus võimul on 1 partei.
Diktatuuri tunnusteks on juht, ei kehtind võimude lahususe põhimõte, ei kehtind mitmeparteisüsteem. Veel jagunes diktatuur kaheks erinevaks võimuks.
Diktatuur - õigusvastne valitsemisvorm mille puhulüks isik või grupp on haaranud võimu ja kasutab seda õiguslike piiranguteta.

Diktatuur – POSITIIVNE: Raskes majanduslikus olukorras on diktatuuri puhul tihti kergem negatiivsest situatsioonist välja tulla.
Diktatuuri puhul on inimeste peadekohal justkui “nui” mis keelab neil ennast vabalt väljendada ja pooldada seda mida nad eelistavad.
Diktatuur on riigivõim kus koondunud ühe isiku (diktaatori) või väikese grupi kätte ja võim ei ole avalik ega kontrollitav.

Diktatuur –  totalitarismi edasiarendus, kus kogu võim kuulub ühele inimesele, mitte väikesearvulisele eliidile.
Diktatuur tähendab tänapäeval sellist valitsemise vormi, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.
Diktatuurid lääne - euroopas. Itaalia ja • Liikumise juhiks oli BENITO MUSSOLINI, ta lubas taastada riigis korra,Itaalia võimsuse

Diktatuur - õigusvastane valitsemisvorm, mille puhul isik või isikud on haaranud võimu ja kasutatakse seda piiranguteta.
Diktatuur – Valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on kas piiramatu või peaaegu piiramatu võim otsuste tegemisel
Diktatuur - on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.

Diktatuur on mitte millestki piiratud ning seadustega kitsendamatu jõule toetuv võim aga demokraatia on rahva võim.
Diktatuur on ühe isiku või grupi piiramatu võim ühiskonnas, mis kehtestati läbi vägivalla või rahva enda tahte.
Diktatuur on valitsussüsteem, kus oluline osa võimust on koondunud ühe isiku või väikese grupi inimeste kätte.

Diktatuur – totalitarismi edasiarendus, kus kogu võim kuulub ühele inimesele, mitte väikesearvulisele eliidile.
Diktatuur – diktatuur tugineb jõul, Autoritaarne riik - Isiku või institutsiooni ebademokraatlik valitsemine.
Diktatuur – ................................................................................................161

Diktatuur on põhimõtteliselt demokraatia vastand, kus rahval pole mittemingisugust võimalust kaasa rääkida.
Diktatuur - võim kuulub valitsejale, rahvas ei saa valida Demokraatia-rahvas valib, toetutakse rahva arvamusele
Diktatuur on riigikord ,mis surub peale oma seisukohti, see on seadusega kitsendamatu ja jõule toetuv võim.

Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.
Diktatuur – üksikisiku (diktaatori) või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas
Diktatuur - see on totalitaarne ühiskond, kus igasugune omaalgatuslik koondumine on rangelt keelatud.

Diktatuur tähendab valitsusvormi, kus võim kuulub kas üksikisikule või mingile väikesele grupile.
Diktatuur - (hirmuvalitsus)- mitte millestki piiratud, seadustega kitsendamatu jõule toetuv võim.
Diktatuuri puhul on tihti tegu inimõiguste rikkumisega. Diktatuuris on paljud asjad inimestele keelatud.

Diktatuur on selline valitsemissüsteem, kus võimu teostamisel puuduvad seaduslikud piirangud.
Diktatuur – mittedemokraatlik valitsemiskord, võimu haaratakse tavaliselt sõjalise pöörde
Diktatuur on riigikord, kus valitseb väike rühm inimesi või üks kindel juht e diktaator.

Diktatuur on autokraatlik valitsemiskord, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim.
Diktatuur on ainuvalitsus, kus võim on koondatud ühe isiku või väikese rühma kätte.
Diktatuur – valitsemisvorm mille puhul on võim koondunud ühe grupi või isiku kätte.

Diktatuur - üksikisiku või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas.
Diktatuuri olemus on totalitaarne ühiskond, kus igasugune omaalgatuslik koondumine on keelatud.
Diktatuur on mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetav võim.

Diktatuur – üks isik on haaranud võimu ja kasutab seda õiguslike piiranguteta.
Diktatuurid lääne - Euroopas Paljudes riikides tekis dem. Kriis, kujunesid välja mittedem.
Diktatuuri juhiks on diktaator. Diktatuur jaotatakse autoritaarseks ning totalitaarseks.

Diktatuur – autoritaane ( Eesti läti soome ) Totalitaarne ( natsid, nsvl )
Diktatuur – isiku või institutsiooni ebademokraatlik või hirmuvalitsus.
Diktatuur - ühe inimese või grupi ainuvõim • demokraatia- rahvavõim

Diktatuur on valitsuskorraldus, kus võim on ühe partei või isiku käes.
Diktatuur – üksikisiku, väikese grupi või partei piiramaru võim
Diktatuur – autoritalne riik – isiku ebademokraatlik valitsemine.

Diktatuur – Natsi Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Portugalis.
Diktatuur – ühe inimese või väikese rühma piiramatu võim
Diktatuuri riigis on võim koondunud ühe isiku või partei kätte.

Diktatuur - sõjalisel teel saadud võim, juhib diktaator.
Diktatuur - mitte milleski piiratud, jõule toetuv jõud.
Diktatuur – diktaatoril (valitsejal) piiramatu võim.

Diktatuur on aga jõulisem ja robustsem valitsemisvorm.
Diktatuur tähendab piiramatut ja vägivaldset võimu.
Diktatuur - valitseja piiramatu võim ja autoriteet.

Diktatuur – mittedemokraatlik riigivalitsemiskord.
Diktatuur on ühe inimese või ringkonna valitsus.

Diktatuurid lääne - Euroopas. Itaalia ja Saksamaa näitel.
Diktatuur - autoritaarne riik, totalitaarne riik.
Diktatuur - totalitaarne,autoritaarne diktatuur.

Diktatuur – isikukultus, kontrollib eraelu.
Diktatuur on piiramatu, jõule toetuv võim.
Diktatuur – piiramatu ja vägivaldne võim


Diktatuur on siiski väga julm võim.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadusega kitsendamatu, jõule toetuv võim 19. Mis oli sinu arvates sõdadevahelise perioodi kõige iseloomulikum nähtus kirjanduse või kunsti vallas? Põhjenda oma arvamust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur on valitsemisvorm mille puhul võim kuulub ühele isikule või kruppile ,kes kasutab seda endale kõige kasulikumal moel elades ise luksuslikku elu, allumata ühelegi seadusele.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur – õigusvastane valitsemisvorm, mille puhul üks isik (diktaator) või isikute grupp on haaranud võimu ja kasutab seda õiguslike piirangutetaTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun