Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Digitaaltrükk VS ofsettrükk - sarnased materjalid

kise, digitr, kist, kiga, imalik, muutuvate, lehek, ringile, perioodika, mitmele, reklaam, udlust, tulevasest, unikaalne, kutsed, andmetega, eller, tehnikum, masinad, uavad, pindadele
6
docx

Digitrükk

... Silindril kinnitumata jäänud värvi eemaldamine · 6. Trükikontakt · 7. Silindri pinna puhastamine 17.Millised on digitrüki eelised võrreldes teiste tehnoloogiatega ? 1. Võrreldes traditsiooniliste trükiviisidega on digitaaltrükk operatiivsem. Puudub vajadus filmide, või trükivormide valmistamiseks 2. Tunduvalt väheneb trükiks vajalik paberikulu, kuna digitaaltrükis puudub vajadus trükivormide sissevõtmiseks 3. Trükiste kvaliteet praktiliselt ei erine ofsettrükis saavutatuga. 4. Töötada digitaaltrükimasinatel on tunduvalt...

Tehnomaterjalid - Kutsekool
17 allalaadimist
10
docx

Trükitehnoloogia areng - referaat

...se järgi. Firmadel on enda kasumit silmas pidades 9 mõistlik vaid olla turule meelejärgi ja liikuda arengu ja tehnikaleiutistega ühes sammus. Ülevaade hetkel levinuimatest trükitehnoloogiatest Ofset-trükk – Ofsettrükk on enimlevinud trükitehnoloogia, mille korral värvid kantakse surve all kõigepealt elastsele vahekandjale ja siis paberile või muule sihtmaterjalile. Oftettrükk nõuab küll kvaliteetset trükiettevalmistust ja värvilahutust osafilmidele olles seetõttu digitaaltrükist aeganõudvam....

Trükitehnoloogia - Kutsekool
15 allalaadimist
20
docx

Trükitehnoloogia üldõpingud (trükkalid ja trükiettevalmistajad)

...fsettehnoloogias  Heatset- ajakirjad  Coldset-lehed  Poogen- reklaam 3. Mis on subtraktiivne värvuste lahutamise mudel • Subtraktiivne värvisüsteem on värvuste kirjeldamise viis, mis põhineb valguse neeldumisel. • Subtraktiivse mudeli korral tuleb värvusi ette kujutada kui trükitud põhivärvuste segunemisel tekkivat peegeldavat pinda. Kui valge valgus kohtab läbipaistvat trükivärvi, neeldub osa värvispektrist trükivärvikihis ja see osa, mis ei neeldu, peegeldub tagasi vaatajale. • Põhivärvusi on kolm: C ...

Trükitehnoloogia - Kutsekool
19 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...koosneva armeega rännakutel kaasa kuni 8 000 – 10 000 hobuvankrit, mida vedasid 20 000 – 30 000 hobust. Vahemaa, mille tagant oli mõeldav armeeüksusteni varustust efektiivselt transportida, oli 60–80 miili. Kaugemalt moona vedamisel oleks vedajad selle ise ära tarbinud. Sel põhjusel ei tohtinud tagala moonaladu jääda edasiliikuvast armeest kaugemale kui 80 miili. ...

Logistika alused - Kutsekool
489 allalaadimist
22
doc

KANGATRÜKI tehnoloogia 2015

...avus ja sellest tulenevad ebaühtlane trükipind, värvi levimine ja ebaterav kujutis. Kiudu paisutavad ja värvi kinnitavad abiained on tervist kahjustavad. 2. Siirdetrükk: saab kasutada nii digitaaltrüki, siiditrüki kui maalimise menetlustes. 3. Digitaaltrükk: tehakse nii otse- kui siirdetrüki menetlusel. 4. Põletustrükk. Värvilises põletuspastas sünteetilisi kiude sisaldavatele kangastele. 8 Dispersioonvärve jagatakse rühma...

Ainetöö -
8 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...g käsitleb raamatukogundust kui spetsiifilist teadus- ja arendustegevuse valdkonda infoteaduses. Raamatukoguteadus seostatuna infoprotsessidega raamatukogus. Infoteadus sotsiaalteadusena (1991a): 1) interdistsiplinaarne tasand: kommunikatsioon, süsteemiteadused, kognitiivsed teadused 2) distsiplinaarne tasand: psühholoogia, lingvistika, infoteadus, sotsioloogia, arvutiteadus 3) rakendustasand: raamatukogundus, dokumentalistika, raamatuteadus (lähtub infoteadusest). Infoteaduse iseloomulikud tunnused on järgmised: 1) Infoteadus on interdistsiplinaarne teadus. Seos...

Infoteadus -
242 allalaadimist
11
docx

Ofsettrükimasinate ehitus (eksam)

...reifereid tunnete? 1. Liikumise viisi järgi: Kiikuva liikumisega Rotatsioonliikumisega 2. Poogna haaramise viisi järgi eristatakse: Mehaaniliste haarajatega Pneumaatiliste haarajatega 3. Olenevalt asukohast transporditava poogna suhtes: Ülemised Alumised 4. Konstruktiivselt eristatakse haarajaid olenevalt nende ehitusest: Liikuva peaga Liikumatu peaga Liikumatu võlliga Ektsentrilise võlliga Kuidas toimub trükitud poognate vastuvõtt? Poognate väljatoomiseks vajalik kett-transportöör Kett-transportöör on omapärasteks mehaanilisteks poognate kiiruse vähendamise seadeteks....

trükitehnoloogia - Kutsekool
24 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...i üksiktarbija kui ka kogu ühiskonna elukvaliteedi säilitamine või parandamine, kestva heaolu tagamine. Pikaajalisi ülesandeid (nt kasumi teenimine) lahendatakse jooksvate tarbimisvajaduste rahuldamise kaudu tasakaalustatult ühiskonna perspektiivsete huvidega. Turunduskontseptsioon teostub viie komponendi kaudu, milleks on Kliendivajaduste rahuldamine väljendub ostjaskonna antud kõrges hinnangus pakutavatele toodetele. Konkurentsivõime tõstmine seisneb konkurentide ja nende kavandatud tegevuste tundmises ning ettevõtte jaoks konkurentsieeliste loomis...

Turundus - Tartu Ülikool
397 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

Ajalugu kui konstruktsioon Ajalootekstid ei ole midagi enesestmõistetavat ega ka objektiivset. Millest tuleneb väide, et ajalugu on konstruktsioon, kellegi poolt ülesehitatud käsitlusviis? Allpool on mõned mõtlemisainet pakkuvad märksõnad. 1. uurija distantseeritus, kogemuse erinevus 2. konteksti muutused, tõlgendamise küsimused; võimalikud seosed või üldistused, mille tegelik alus on küsi...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 25 2.4.1.3 Bürokraatia koolkond 26 2.4.2 Juhtimise neoklassikalised teooriad 27 2.4.3 Juhtimise kvantitatiivsed teooriad 30 2.4.3.1 Kvantitatiivne juhtimisteadus 30 2.4.3.2 Operatsioonide juhtimine 31 2.4.3.3 Infosüsteemidega juhtimi...

Juhtimine -
243 allalaadimist
156
pdf

Äriplaani e-kursuse materjal

...ja endine kolhoosi söökla. Tegelikult oleks pidanud juba ettevõtluskeskkonna analüüs selle idee edasiarendamise lõpetama, kuid tegelik analüüs on jäänud tegemata. Soovitused Riskide maandamise eesmärgil tasub tooteid varieerida nii, et nad oleksid atraktiivsed erinevate sihtturgude jaoks. Millele veel mõelda? Julgus eristuda teistest turul tegutsejatest võib tagada konkreetse sihtturu, kes on ettevõttele väga truu ning ei ole nõus asenduskaupadega, mida pakuvad teised ettevõtted turul. 6. KONKURENTS Konkurentide analüüs on üks osa kuuend...

Majandus -
55 allalaadimist
3
docx

Jugatrükk

Jugatrükk Ajalugu Jugatrükk on tilkade suure kiirusega kandmine läbi mikroavade alus-materjalile eesmärgiga luua kujutis. Jugatrüki tänapäevane areng on enam kui paarkümmend aastat. Eelduse aga lõi selleks prantsuse teadlane Feliks Savarta, kes 1833 aastal avastas, et ...

trükitehnoloogia - Kutsekool
6 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...se põhjused 233 30.1 Mõistmisraskuste vältimine . . . . . . . . . . . . . . . 234 30.2 Konventsiooni stabiilsuse suurendamine . . . . . . . . 236 30.3 Kognitiivse jõupingutuse erinevus . . . . . . . . . . . 236 30.4 Kultuuri(evolutsiooni)lised seletused . . . . . . . . . . 237 30.5 Uskumuste püsivus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 30.6 Asendustegevus . . . . . . . . . . . . . ...

Inimeseõpetus -
29 allalaadimist
10
docx

Piirivalve konspekt eksamiks.

PIIRIVALVE KONSPEKT 1. Kes on piirivalveametnik? · Politsei/Piirivalveametnik on riigiametnik, kes vahetult täidab politsei/piirivalvele käesoleva seaduse või muu õigusaktiga pandud ülesandeid. 2. Piirivalve ülesehitus ja juhtimine. · Politsei- ja Piirivalveametit juhib peadirektor. Peadire...

Riigikaitse - Keskkool
45 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

...eidus. Edasi tulevad arvud ja osa 2. Arvud on kesksed kogu matemaatikas ja tegelikult kogu elus. Osas 2 anname lühikese ülevaate sellest, kuidas arvu enda mõiste läbi aegade on muutunud, ning jõuame positiivsete täisarvude 1, 2, 3... juurest lõpuks imaginaararvuni 𝑖 ning kuulsate arvudeni 𝑒 ja π. Edasi räägime, kuidas korrutamist arvu astme mõiste abil ökonoomsemaks teha ning kuidas vahel loeb hoopis arvude vaheline kaugus, mida mõÃ...

Matemaatika -
126 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

... avaldub kas keha liikumisolukorra muutuses või keha deformeerumises. Rahvusvahelises ühikute süsteemis (Si) on jõu ühikuks njuuton. N - jõud, mis põhjustab kehale massiga 1 kg kiirenduse 1 m/sek². Moment ­ jõu ja jõu õla korrutis. Mehaaniline pinge ­ sisejõu intensiivsus lõikepinnal. Elementaarne osa normaaljõust kannab nimetust normaalpinge (-sigma). Põikjõu elementaarne osake on nihkepinge (- tau). Pinge ühikuks on nagu lauskoormuselgi jõu ja pinna jagatis (N/m²=Pa, MPa=10³kN/m²=N/mm²). Koormus- on kehale rakendatud jõud. Lauskoormus joonel antakse tavaliselt...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
248 allalaadimist
54
pdf

Kauba kaitlemine

... Tõstukid olid suutelised tõstma alustele paigutatud kaupu 5­6 m kõr- gusele, mistõttu sai 6­7 m kõrgustes laohoonetes võtta kasutusele 3­4-korruselised laoriiulid. Tõs- tukid võimaldasid kiiresti käsitseda suuri kaubakoguseid ning muutsid ladustamise efektiivseks hea ruumikasutuse abil. Ladudes vähenes kümneid kordi raske käsitsitöö osatähtsus. Kui 1960.­1970. aastatel hakkas läänemaailmas tekkima konkurents, väitis tolle aja turundus- filosoofia, et eelise saab ettevõte, kellel on olemas turupiirkonnas ladu ja kes suudab telli...

Logistika - Kutsekool
45 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

...s 1. Turunduskontseptsioon 4P product, price, place, promotion Turundus on äritegevuse üldsüsteem (total system), mis on loodud, et planeerida, kujundada hinda, toetada sihtturgude vajadusi rahuldavaid tooteid saavutamaks organisatsioonilisi eesmärke palju efektiivsemalt kui konkurendid. 1.2 Turunduse ajalugu Turundusilminguid võib leida juba 19. sajandist. Esimene reklaamiasutus loodi Inglismaal 1800.a. ja USAs 1840.a. (kuulutused, plakatid, vaateaknad jne). Turunduse tegelikuks sünniajaks loetakse 20. sajandi algust ja sünnikohaks USAd (osakonnad ettevõtetes, kur...

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
82 allalaadimist
142
doc

Arvutite riistvara

..............................................................................................................41 5.2. Millest pilt koosneb.......................................................................................................43 5.3. Subjektiivsed väärtused.................................................................................................45 5.4. Ekraani suurus ja hind...................................................................................................45 5.5. Energiasääste, ohutus, kiirguskaitse ja demagneetimine........................

Arvutid - Eesti Mereakadeemia
31 allalaadimist
12
doc

KARTOGRAAFIA

...ujutis. Omadused: 1) erilised matemaatilised seaduspärasused(transformatsioon, projektsioon, mõõtkava 2) sümbolism(leppemärkide kasutamine-vähendamiseks, ruumiliste nähtuste tasapinnaliseks kujutamiseks, mittefüüsiliste nähtuste kujutamiseks) 3) abstraktiivsus ehk üldistatus 2. Mille poolest erineb kaart pildist? 1. Igal kaardil on esile toodud just antud juhul oluline info. Seetõttu on kaardi võrreldes satelliitpildi või aerofotoga palju kergem mõista ja lugeda. 2. Kaardi abil on võimalik saada ülevaate ka selliste nähtuste levikust ja pa...

Kartograafia -
96 allalaadimist
70
pdf

Riistvara ja tehniline dokumentatsioon

...di. Odavamad kaa- merad võimaldavad kuni 3-kordset optilist, kallimad ka kuni 10-kordset optilist suu- rendust. Reeglina on kaameratel olemas välklamp ning sellel reziim punasilmsuse vältimiseks. Pu- nasilmsus tekib põhjusel, et välklambist lähtuvale intensiivsele valgusimpulsile ei jõua sil- maava piisavalt kiiresti reageerida. Välklambi valgus jõuab seega veresooni sisaldava võrk- kestani ning peegeldub sealt objektiivi tagasi, enne kui silmaava piisavalt väikeseks muutub. Kuna pimedas on silmaava suurem, on ka punasilmsuse efekt pimedas tugevam. Samuti on si...

Informaatika - Keskkool
89 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...ja enteraalne ravimite manustamine ........................................................... 804 51.9.1. Perifeerne veenitee ..................................................................................................... 804 51.9.2. Alternatiivsed veeniteed ............................................................................................. 809 51.9.3. Perifeerse veenitee alternatiivid ................................................................................. 810 51.9.4. Veenisisene ravimite manustamine, infusioon ................................

Esmaabi -
215 allalaadimist
16
docx

Jugatrükk

Tallinna Polütehnikum Trükitehnoloogia Jugatrükk Referaat Tallinn 2015 Ajalugu Jugatrüki tänapäevane areng on enam kui paarkümmend aastat. Eelduse aga lõi selleks prantsuse teadlane Feliks Savarta, kes 1833. aastal avastas, et vedeliku til...

Ajalugu - Põhikool
2 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...ne, sest tulenevalt turismiedendajate pühendu- misest välisturgudele sisenemisele, on Pärnu kaotamas Eesti pereturisti segmenti. Lähenemisnurk teemale on Pärnu tingimustes uus, sest varem pole uuritud, kuidas Pärnu eestlaste seas taas atraktiivseks muuta ja millised on võimalused säilitada kuurorditraditsiooni kaasaegses kohalikke elanikke kaasavas võtmes. Magistritöö uurimisprobleem on Eesti siseturisti, sh valdavalt Eesti pereturisti Pärnu külastamise vähenemise põhjuste kohta informatsiooni puudumine. Töö tulemusena soovitakse välja s...

Turundus -
49 allalaadimist
21
docx

Ettevõttemajandus

... Eesti naisettevõtjate olulisemad barjäärid ettevõtlusega alustamisel: 1. Naisi ei võeta tõsiselt 2. Mees julgeb rohkem riske võtta kui naine 3. Raskused ettevõtluse ja koduse elu ühitamisel 4. Enesekindluse puudus Ettevõtlusaktiivsus on kõrgem haritumate ja suurema sissetulekuga naise seas. Töötasustamise põhiprintsiibid Töö hüvitamine: 1. Rahaline (otsene, kaudne) 2. Mitterahaline (meeldiv töö, töökeskkond) · Tasu peab olema õiglane ja vastama töötaja tööpanusele; · Töökohtade hindamise aluseks on ...

Majandus - Tartu Ülikool
100 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...irakenduste tarbeks. Enterprise serverid on nt SQL Server (andmebaaside tarbeks), Exchange (kirjavahetuse jaoks) jne 6. Visual Studio ­ Vahend .NET rakenduste loomiseks. Lisainfot Visual Studio kohta saab Microsoft veebist http://msdn.microsoft.com/vstudio. Visual Studio 2008st on olemas mitmeid versioone. Programmeerimistee alustamiseks ja katsetamiseks on loodud spetsiaalsed tasuta versioonid Visual Studio Express näol. Express versioone on võimalik tõmmata aadressilt http://msdn.microsoft.com/express. Selle kursuse raames on ...

Informaatika -
25 allalaadimist
22
odt

Printerid

...rs per inch märki tolli kohta). Võrdluse võib teha tavalise kirjutusmasinaga mille märgitihedus on 10 cpi. Kuna graafika printimiskiirus on tunduvalt väiksem, siis lisaparameetriks töökiiruse hindamisel on graafikafaili konkreetne iseloom. Printeri efektiivsus graafika väljastamisel sõltub oluliselt ka leheküljel kujutatu iseloomust (raster või vektorgraafika, exceli tabel, foto jne.). Sama kehtib ka värviprindi kohta. Vanemad laserprinterid võimaldavad maksimaalset tekstiväljastuse kiirust 4 lk/min, uuemad 68, kallimad profitööks mõeldud mudelid ku...

Informaatika - Keskkool
51 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...illes on sissesopistused (Ranvier`soonised). Lõpposas akson hargneb. Lihas- rakule ainuomased organellid on müofibrillid. Erütrotsüütide kaksiknõgusus suurendab oluliselt nende pindala, suur pindala tõstab nende efektiivsust hapniku transportijatena. NB! Erinevate rakkude mõõt- med joonisel ei ole proportsionaalsed! 6 SPORDI ÜLDAINED ­ I TASE vahemikku 5­200 m, mõnede neuronite kõige pikema jätke ­ aksoni pikkus võib NB! aga küündid...

Inimeseõpetus -
36 allalaadimist
79
doc

Majandusanalüüs

...de kavandamine; · kuludega seotud normide määratlemine; · kuludega seotud eesmärkide täitmise kontroll. Spetsiifilised eesmärgid: · toodete ja teenuste omahinna ja sobiva müügihinna kalkuleerimine; · materiaalsete ressursside kasutamise efektiivsuse kontroll; · juhtimisotsuste kulukeskse informatsiooniga varustamine; · ettevõtte siseste tulemusüksuste tegevustulemuste kindlaksmääramine ja jooksva majandustulemuse hindamine. 7 Loetletud eesmärkide saavutamiseks ...

Majandus - Tartu Ülikool
808 allalaadimist
3
docx

Organisatsioon ja juhtimine

...märkide ja nende saavutamise teede omavahel seostatud ja üheks tervikuks sulatatud tegevus kava. Strateegiat vajatakse teada kuidas saavutada püstitaud eesmärk mille järgi org-i missioone. Oluline on välja valida strateegia mis viib soovitud tulemuseni kõige efektiivsemalt. Arvestades ka erinevate valikute riski strateegia on küsimus sellest kuidas viia ettevõte sealt kust ta on sinna kuhu tahetakse jõuda strateegia on tegevusele orjenteeritud ta käsitleb seda mida teha millal teha ja kus peab tegema. Konkreetsete sammude planeerimine ja ellu viimiseni jõudmata e...

Tehniline dokumentatsioon - Kutsekool
64 allalaadimist
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

.... Ataõmbetugevus on tunduvalt väiksem kui survetugevus( kivimaterjalid, malm). Muud EM omadused: Keemiline püsivus: võime mitte kaotada omadusi mitmsesuguste keemiliste ainete mõjul.EM võivad kahjustada happed, leelised, soolad, gaasid, jne.Keemiliselt agressiivses keskkonnas tuleb kasutada keemilselt püsivamaid materjale või katta need vastavate kaitsekihtidega. Kiirgustihedus:materjali võime neelata radioaktiivset kiirgust. Materjali kiirguse neelavus on seda suurem, mida suurem on tema mahu mass ja mida rohkem ta sisaldab vesinikku.peamised kiirgusisola...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
177 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...iline intelli- gentsus ehk elutarkus, kunstilised, kehalised ja muusikalised võimed), mis on olulised tulemuse saavutamiseks mingites konkreetsetes valdkondades. Nende kõrval on võetud arvesse ka mittekognitiivseid isiksuse omadusi (stressitaluvus, saavutusmotivatsioon, õpistrateegiad, testiärevus, kontrolli lookus) ning keskkonnast tulenevaid mõjureid (õpiatmosfäär kodus ja koolis, peresuhted, õpetuse kvaliteet, kriitilised elusündmused). ...

Psühholoogia -
77 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

.........................................................................................................................58 Harrison M. Trice & Janice M. Beyer käsitluses on organisatsioonikultuuri tunnusjoonteks kollektiivsus ja sümboolsus (vt. Tabel 16). Kollektiivsuse all mõeldakse seda, et organisatsioonikultuur saab tekkida ja on tekkinud grupi inimeste koos tegutsemise ja jagatud väärtuste tulemusena. Organisatsioonikultuuri sümboolsus viitab, et inimeste arusaam füüsilise keskkona aspektidest on erinev neil, k...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
136 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun