Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Difusioon – gaasiliste osakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt kontsentratsioonilt madalamale, energiat pole vaja Osmoos – lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalama kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse, energiat pole vaja.
Difusioon – molekulide suvaline ehk spontaanne liikumine, mille tulemusena aineosakeste kontsentratsioon erinevates anuma või ruumi punktides on lõpuks sama.
Difusioon – füüsikaline nähtus, mille mõjul erinevad gaasid või gaasi erinevad kontsentratsioonid moodustavad homogeense gaasisegu; Difusiooni teel liigub gaas kõrgemast kontsentratsioonist madalamale – suurema osarõhu poolt madalama osarõhu suunas.

Difusioon – gaasiliste ainete liikumine läbi membraani kõrgemast kontsentratsioonist madalamale. Osmoos: lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalamalt kõrgemalt.
Difusioon on osakeste liikumine sealt, kus neid liiga palju on, sinna, kus neid on vähem (kontsentratsiooni vähenemise suunas). Brown’i liikumine on nähtus, mis kujutab endast vedelikus või gaasis hõljuvate mikroskoopiliste osakeste korrapäratut liikumist.
Difusioon - gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt konsentratsioonilt madalama suunas, kuni tasakaalustumiseni. Osmoos- lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalamalt konsentratsioonilt kõrgema suunas, kuni tasakaalustumiseni.

Difusioon on osakeste spontaanne liikumine kõrgema kontsentratsiooniga piirkonnast madalama kontsentratsiooniga piirkond ; teineteisega kokkupuutuvate ainete iseeneslik vastastikune segunemine aineosakeste korrapäratu soojusliikumise tulemusena.
Difusioon – teineteisega kokkupuutuvate ainete vastastikune segunemine aineosakeste korrapäratu soojusliikumise (Browni liikumise) tulemusena (ilma mehhaanilise sekkumiseta). Difusiooni intensiivsus sõltub molekulide kineetilisest energiast.
Difusioon - aine või energia ülekandumine kõrgema kontsentratsiooniga piirkonnast madalama kontsentratsiooniga piirkonda • Soojusjuhtivus - soojusenergia kandumine kuumemalt kehalt külmemale kehale aineosakeste vastasmõju tagajärjel.

Difusioon - (enkult. vastasvõiste) elementide omavahelike segunemine (difusionismi voolus püüti kõike ära seletada difusiooni kaudu; areng on toimunud ühes kohas ja kõik on laenud) Kõik kultuurid ongi tegelikult üks suur segu.
Difusioon on molekulide liikumine kõrge kontsentratsiooniga alalt madala kontsentratsiooniga piirkonda soojusliikumise tõttu, kestab kontsentratsioonide ühtlustumiseni. Difusioonil põhineb aine passiivne transport läbi membraani.
Difusioon – gaas (osakesed saavad liikuda vabalt), vedelik, tahkis (ei toimu, osakesed ei saa oma asukohta muuta). Soojusjuhtivus – tahkis (võtab 1s rohkem soojust ära ning osakesed on kõige tihedamalt koos), vedelik, gaas.

Difusioon – mööda konsentratsioonigradienti ( vesi, gaasid, etanool, glütserool jt. väikse molekuliga polaarsed ained) abistatud difusioon – läbi valgumolekulidest moodustunud kanalite konsentratsioonigradiendi suunas.
Difusioon - on gaaside liikumine läbi membraani kõrgema kontsentratsiooniga keskkonnast madalamale. OSMOOS- on molekulide liikumine läbi membraani madalama kontsentratsiooniga lahusest kõrgema kontsentratsiooniga lahusesse.
Difusioon tähendab protsessi, millega uued ideed, teod, tehnoloogia, arusaamad ja teised kultuuriartiklid levivad isikult isikule, ühiskonnale. Nt tule kasutuselevõtmine, rauast tööriistad, põlluharimismeetodid.

Difusioon – aine või energia ülekandumine kõrge kontsentratsiooniga piirkonnast madala kontsentratsiooniga piirkonda, soojusvahetus – energiaülekanne ühelt kehalt teisele tööd tegemata,
Difusioon on aineosakeste soojusliikumisest põhjustatud iseeneslik protsess, mis viib kontsentratsioonide ühtlustumiseni. See toimub kiiremini gaasides, aeglasemalt vedelikes ja kiireneb temp.
Difusioon - aineosakeste soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib Molekulvõre- sõlmpunktides elektriliselt neutraalsed molekulid, seotud kontsentratsioonide ühtlustumisele süsteemis.

Difusioon on osakeste soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib selle aine kontsentratsiooni ühtlustumiseni ruumis; gaasi korral sõltub osakeste suurusest, polaarsusest.
Difusioon - Ainete iseeneslik segunemine. Nt:Lõhnaõli pudeli avamine. Lõhn levib ruumis, sest lõhnava aine molekulid segunevad õhuosakestega ja liiguvad korrapäratult.
Difusioon on aine liikumine läbi membraani piki kontsentratsiooni gradienti, ilma lisaenergia rakendamiseta kuni kontsentratsioonide ühtlustumieni kahel pool membraani.

Difusioon on protsess, mille tagajärjel lahustunud aine osakesed ja lahusti liiguvad suurema konsentratsiooniga lahuseosast väiksema konsentratsiooniga lahuseosasse.
Difusioon on selline transpordimehhanism, kus gaasid(või siis vesi, etanool, glütserool jt.) liiguvad mööda konsentratsioonigradienti kõrgemalt madalama suunas.
Difusioon - Gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt kontsentratsioonilt madalamale kuni kontsentratsioonide võrdustumiseni. Energiat pole vaja.

Difusioon - erinevate ainete iseenestik segunemine Ovaal- ellips ( s= H −kujutise kõrgus h−eseme kõrgus ) Sulamise ja tahkumise vältel temperatuur ei muutu.
Difusioon – ainete iseeneslik segunemine N: vesi, gaasid, etanool b)aktiivse transpordi teel Rakud vajavad täiendavat energiat, mis saadakse ATP molekulidest.
Difusioon on soojusliikumisest tingitud protsess, mille käigus ained kanduvad kõrgema kontsentratsiooniga piirkonnast madalama kontsentratsiooniga piirkonda.

Difusioon –  Aine molekulide liikumine energiat kulutamata sealt, kus  aine kontsentratsioon on kõrgem, sinna, kus kontsentratsioon on 
Difusioon - soojusliikumisest tingitud iseeneslik aineosakeste liikumine kõrgema kontsentratsiooniga aladelt madalama kontsentratsiooniga aladele.
Difusioon on soojusliikumisest tingitud isevooluline ioonide, molekulide või dispergeeritud osakeste kontsentratsioonide ühtlustumine süsteemis.

Difusioon on aeglasem nimelt seetõttu, et vedelikul on suurem tihedus ning väiksem teepikkus, mille molekul läbib keskmiselt põrgete vahel.
Difusioon on kultuurielementide levik, mis tähendab protsessi, millega uued ideed, teod, tehnoloogia, arusaamad levivad isikult isikule.
Difusioon - vool ja triivvool on välise energia (pinge, kiirguse jne) puudumisel võrdsed ja vastassuunalised ning nende summa on null.

Difusioon – (1) aine molekulide liikumine sealt, kus nende kontsentratsioon on suurem, sinna, kus nende kontsentratsioon on väiksem.
Difusioon – ühe aine liikumine (jaotumine) läbi teise aine, vähendamaks konsetratsioonie erinevust erinevate ruumiosade vahel.
Difusioon – ainete iseeneslik segunemine 8. Soojuspaisumine on nähtus, kus keha soojenedes paisub ja jahenedes tõmbub kokku.

Difusioon – molekulide kaootilise liikumise tõttu toimuv ainete segunemine. See toimub nii gaasides vedelikes kui tahkistes.
Difusioon – energia või aine ülekandumine kõrge kontsentratsiooniga piirkonnast madalama kontsentratsiooniga piirkonda.
Difusioon – O2, CO2 a.ii. Osmoos – H2O a.iii. Tp. Kanali kaudu - glc b. Aktiivne – vajab energiat b.i. Nt. Tp, valgud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Difusioon on gaaside liikumine läbi membraani kõrgema kontsentratsiooniga keskkonnast madalama kontsentratsiooniga keskkonda OSMOOS on molekulide liikumine läbi membraani madalama kontsentratsiooniga kekskkonnast kõrgema kontsentratsiooniga keskkonda ENSÜÜM on valk, reguleerib rakkudes toimuvate reaktsioonide kiirust
Difusioon on osakeste spontaanne liikumine kõrgema kontsentratsiooniga piirkonnast madalama kontsentratsiooniga piirkonda.
Difusioon – aineosakeste soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib konsentratsioonide ühtlustumisele süsteemis.

Difusioon – väikesed molekulid (CO2, O2) Molekulid on piisavalt väikesed, et liikuda fosfolipiidide peade vahele.
Difusioon - uhutakse 70-90ºC veega läbi, saame suhkruvedeliku 6. Suhkru mahla puhastamine- sisaldab 15% suhkrut.
Difusioon – aine või energia ülekandumine kõrge kontsentratsiooniga alalt madala kontsentratsiooniga alale.

Difusioon – Protsess, kus uued ideed, arusaamad ja tehnoloogia levib ühest piirkonnast või kultuurist teise.
Difusioon - soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib kontsentratsioonide ühtlustusemine väikeses ruumis.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Difusioon - aineosakeste soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib kontsent- i ≈ ν = 3 (Na 2SO 4 → 2 Na+ + SO42– ) ratsioonide ühtlustumisele süsteemis (∆S > 0) Cm ≈ CM = 2.0 mol/L Lahustes põhjustab osakeste liikumise kõrgema kontsentratsiooniga aladelt madalama kontsentratsiooniga aladele.

Difusioon – molekulide ja ioonide jaotumine mingis keskkonnas (nt vesi, õhk) piki kontsentratsioonikallakut.
Difusioon on osakeste soojusliikumisest tingitud protsess, mis viib selle aine konts-i ühtlustumiseni ruumis.
Difusioon on soojusliikumisest tingitud isevooluline ioonide, nim ekstinktsiooniks ehk optiliseks tiheduseks.

Difusioon - aine või energia ülekandumine kõrge kontsentratsiooniga piirkonnast madala kontsentratsiooniga
Difusioon - gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt madalamale kuni tasakaalustumiseni.
Difusioon – AINE VÕI ENERGIA ÜLEKANDUMINE KÕRGE SISALDUSEGA PIIRKONNAST MADALAMA SISALDUSEGA PIIRKONDA.

Difusioon on selline transpordimehhanism, kus ainete transport toimub mööda kontsentratsiooni gradienti.
Difusioon - vahetus kokkupuutes olevate ainete aeglane segunemine aineosakeste soojusliikumise tõttu
Difusioon – teistest kultuuridest üle võetud innovatsiooni või kultuurinäidiste jm uurimine.

Difusioon – gaasilise aine molekulide liikumine suunas, kus antud gaasi osarõhk on väiksem.
Difusioon – ainete segunemine Keha ruumala ja pikenemine on võrdelised temperatuuri muuduga.
Difusioon on ainete segunemine,kus ühe aine molekulid tungivad teise aine molekulide vahele.

Difusioon - nähtus, mille sisuks on erinevate ainete segunemine soojusliikumise tagajärjel.
Difusioon ehk kultuurielementide levik  on   üks   tähtsamaid   muutuste   tekitajaid.
Difusioon on aine juhuslik ruumiline liikumine kõrgemalt madalama kontsentratsiooni suunas

Difusioon - ühe aine molekulide tungimine soojusliikumisel teise aine molekulide vahele
Difusioon on pöördumatu protsess ja on üks süsteemi energia dispersiooni allikatest.
Difusioon - väikeste gaasimolekulide liikumine rakku või rakust välja (CO2, O2, N2)

Difusioon - veeauru liikumine materjalis kõrgema aururõhuga keskkonnast madalamale.
Difusioon - gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt madalamale.
Difusioon - seisneb ühe aine molekulide tungimises teise aine molekulide vahele.

Difusioon – ainete kandumine raku ühest otsast teise toimub difusiooni teel.
Difusioon – molekulide kaootilise liikumise tõttu toimuv ainete segunemine.
Difusioon - ainete iseeneslik segunemine, taimed saavad kasvamiseks vajalikke

Vote UP
-1
Vote DOWN
Difusioon – soojusliikumisest tingitud iseeneslik aineosakeste liikumine kõrgema kontsentra-tsiooniga aladelt madalama kontsentratsiooniga aldele Sedimentatsioon: Suurte osakeste korral raskusjõud põhjustab dispergeeritud osakeste väljasadenemise dispersioonikeskkonnast.
Difusioon – aineosakeste liikumine madalama kontsentratsiooniga piirkoda.
Difusioon - gaasiliste osakeste liikumine läbi membraani, kõrgemalt kons.

Difusioon on tegelikult toiduvalmistamise juures väga tavaline nähtus.
Difusioon - Yhe aine molekulide tungimine teise aine molekulide vahele.
Difusioon on ainete segunemine molekulide soojusliikumise tagajärjel.

Difusioon - ainete segunemine molekulide soojus liikumise tulemusena.
Difusioon – erinevate ainete segunemine soojusliikumise tagajärjel
Difusioon - leiab vedelikes tunduvalt aeglasemalt aset kui gaasides.

Difusioon – passiivne protsess, kõikides taimedes esineb osmoos.
Difusioon - ainete iseenesest segunemine soojusliikumise tõttu.
Difusioon on seda kiirem, mida hõredamad on segunevad ained.

Difusioon on ühe aine järkjärguline hajumine teises aines.
Difusioon – läbimine (gaasiliste aineosakseste liikumine)
Difusioon – ühed monokristallid tungivad teiste vahele.

Difusioon – soojusliikumisest kogunevad Ag+ lähedusse.
Difusioon – Komponentide jaotumine tasakaaluliselt.
Difusioon - nähtus, kus ained segunevad üksteisega?

Difusioon — anatoomia ja füsioloogia alused
Difusioon on tugevalt sõltuv temperatuurist.
Difusioon – ainete segunemine iseenesest.

Difusioon on ainete iseeneslik segunemine.
Difusioon – sõltub temperatuurist.

Difusioon on kahesuunaline protsess.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Difusioon on ühe aine molekulide tungimine teise aine molekulide vahele (kirjeldamiseks kontsentratsioon). Soojusjuhtivus on kindla suunaline soojuse levik keskkonnas kõrgema temperatuuriga piirkonnast madalama temperatuuriga piirkonda omavaheliste põrgete tulemusena (kirjeldamiseks soojushulk ja temperatuur). Sisehõõre on keskkonnas (vedelikus ja gaasis) liikuvale kehale mõjuv takistusjõud.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun