Sõnu seletav sõnaraamat

Diameeter on   60   mm   ja   nad   on  paigaldatud   koldesse   sammuga   65   mm.   Et   vähendada   ekraanide   jahutavat  mõju, on nad alumises osas kaetud tulekindla materjaliga. Kõik ekraantorud on  läbimõõduga 120 mm. Nii ekraan kui ka laskuvtorud ühendatakse kollektorite ja  trumliga keevitamise teel. Ekraanpindade kujundamisel tuleb erilist tähelepanu  pöörata   torude   termilisele   paisumisele.
Difusioon – füüsikaline nähtus, mille mõjul erinevad gaasid või gaasi erinevad kontsentratsioonid moodustavad homogeense gaasisegu; Difusiooni teel liigub gaas kõrgemast kontsentratsioonist madalamale – suurema osarõhu poolt madalama osarõhu suunas.
Dependent on each other, and it is necessary to see it as a holistic system whose aim is to achieve TFV goals. There are plenty of IGLC conference papers which analyse the conventional management doctrine and compare it with many other management theories and methods (for example Scrum, LPS, etc.). The result is always more or less the same, as the current management theory is deficient and implicit for the construction industry.

Diskrimineerimine – ld. discriminare– eraldama, lahutama) õiguste vähendamine (ENE); vahet tegema, erinevalt suhtuma, alavääristama (VSL) DISKRIMINEERIMINE ON… 1. RASSILINE JA RAHVUSLIK
Delta t - 7 välisõhk Välispind 0,04 0,4 0,13 -6,87 temp Kivikatus(külm) 0,2 1 0,20 2,2 0,63 -6,24 kihtide tuuletõke 0,0095 0,23 0,04 0,4 0,13 -6,11 vahel vahtpolüstürool 0,3 0,039 7,69 83,5 24,22 18,11 niiskustõke 0,02 1 0,02 0,2 0,06 18,17 kipsplaadid(2x12,5mm) 0,25 0,23 1,09 11,8 3,42 21,59 Sisepind 0,13 1,4 0,41 22,00 siseõhk kontrol R(m2K)/W 9,21 100,00 l U W/m2K 0,11
Delta t - 7 välisõhk Välispind 0,04 0,8 0,23 -6,77 välispind 1, krohv 0,01 4 0,01 0,1 0,04 -6,73 kihtide 0, 0 3 vahtpolüsterool EPS60 0,15 9 3,85 78,3 21,92 15,19 vahel 0, 2 Fibo kergpolokk 0,2 4 0,83 17,0 4,75 19,93 0, 3 Tasanduskrohv 0,02 5 0,06 1,2 0,33 20,26 sisepind Sisepind 0,13 2,6 0,74 21,00 siseõhk R ( m 2 K )/ W 4,91 100,00 kontroll U W / m 2 K 0,20

Din 4108 - 7:2001-08. Thermal insulation and energy economy in buildings - Part 7: Airtightness of buildings, requirements, recommendations and examples for planning and performance. Ehitusseadus, 1937. Emmerich, S.J., Gorfain, J.E., Howard-Reed, C. Air and pollutant transport from attached garages to residential living spaces - literature review and field tests.
Dekoratiivseid jooni on ka 18.sajandi lõpul ehitatud paldiski, võru, kuressaare ja tartu õigeusu kirkiul. 18.sajandi teisel poolel eestis väikelinnadesse ehitatud õigeusu kirkud näitavad, et keisrinna katariina II nõuet, ehitada õigeusu kirkud vene sakraalarhitektuurile omaselt viiekuplilisena, ei täidetud eestimaal ja liivimaal kreisilinnades kuigi rangelt.
Delta t - 7 välisõhk Välispind 0,04 1,3 0,37 -6,63 välispind vahtpolüstürool 0,1 0,039 2,56 85,7 24,00 17,37 kihtide ehituskile 0,002 0,04 0,05 1,7 0,47 17,84 vahel raudbetoonplaat 0,1 2,1 0,05 1,6 0,45 18,29 parkett 0,008 0,05 0,16 5,3 1,50 19,78 sisepind Sisepind 0,13 4,3 1,22 21,00 siseõhk R(m2K)/W 2,99 100,00 kontroll U W/m2K 0,33

Disain – on loomulik, et töötaja soovib ka tööajal viisakas välja näha, kuid maitsed on erinevad ning seetõttu on jalanõude valik Tamrexis lai, et ka nõudlikuma moemeelega ostja leiaks just oma stiilile ja riietusele sobivad turvajalanõud. Jalatseid valmistatakse eri töökeskkondade tingimusi arvestades.
Duktiilsus e. venivus. Tooted: bituumen, kasut teehituses, lisat kautšuk, saad elastsem, mida kasut katusel; bit hapendamisel O-ga kasut ehitusmat tootm; vedelad bit tooted kasut katmiseks; bit vuugiliim soodustab naket; bit kitt kasut pindade väikeste paranduste tegemiseks; bit värvid; bit mastiksid kasut hüdroisol.
Deformatsioonid temperatuuri - ja niiskusevaheldusest; - õhu süsinikdioksiid CO2 ja selle difundeerumisel karboniseerumine; - õhu reostus, muuhulgas väävliühendid (SO2) ja sellest põhjustatud etringiidi tekkimine,ning mitmesugused muud väliskeskkonnast põhjustatud muud soolad (soolmineraalid); - kohalikud keemilised mõjurid;

D37px - 22 63/85 8,65 1,95/1,76 m3 D51EX/PX-22 97/130 12,7-13,1 3045 x 1110/ 2,7 m3 D61EX/PX-15EO 125/168 16,67-18,26 3175 x 1300/ 4,3 m3 D65EX/WX/PX-16EO 164/219 21-23,7 4001 x 1240/ 3,7-5,9 m3 D65EX/WX/PX-17EO 164/219 22,6-22,9 4001 x 1240/ 3,7-5,9 m3 D85EX/PX-15EO 197/264 27,65-28,1 3635 x 1580/ 5,2 m3
Different sub - theories. This is the Transformation-Flow-Value (TFV) model defined by Koskela (2000), where the sub-theories are integrated together in purpose to accomplish a comprehensive theory of production (see chapter 2). Traditional management only focuses on the transformation view, as described below.
Deformatsioonivuugid on selline silla osa, millele saab omaks kõige tõsisem koormus, sest nendel on rataste otsene mõju (väljaarvatud väga väiksed vuugid). Tihtilugu on vuugid projekteeritud piiratud teadmistega nendele mõjuvatest koormustest ning seetõttu tehtud valesid valikuid ning vuugid ei pea vastu.

Diferentsiaalsed graafikud - tööjõu koormuse epüürid (tööjõu ressursid). Integraalsed ehk kumulatiivsed graafikud- finantserimis graafikud(finantsressursid). 89. Mille poolest erinevad võrkgraafikus “töö”, “ootus” ja “sõltuvus”. Töö – vajab aega ja ressursse, pideva joonega nool.
Diribade laius on vähemalt 30 mm ja nad asuvad sängituspinna välisservadel, normnihke- tugevuseks fvk võib võtta vähima järgmistest suurustest: g fvk = fvko + 0,4d, t fvk = 0,05 fb, kuid mitte vähem kui fvko , kus g — kahe mördiriba summaarne laius, t — seina (müüri) paksus.
Dreenitud tingimused - horisontaaljõud mõjub paralleelselt L´-ga iq = iy = 1 - H / (V + A´c´cot ϕ´); ic = (iqNq - 1) / (Nq - 1); - horisontaaljõud mõjub paralleelselt B´-ga iq = (1 - 0,7H / (V + A´c´cot ϕ´))3; iy = (1 - H / (V + A´c´cot ϕ´))3; ic = (iqNq - 1) / (Nq - 1).

Dedvudseade on sõuvõlli laevakerest veetiheda väljaviigu seade ( dead wood, surnud puu ; dedvudi nimetus tuleneb prussidest , millega tihendati puulaeva kiilu ja täävide ühenduskohtade piirkonnad , et sinna ei koguneks vesi ). Dedvudseade koosneb
Durisoli ehitusplokk on mürakindel (sellest ehitatakse maanteede äärde müratakistusseinu) ja tuleohutu materjal (tulelevimiskoefitsient 0). Puitlaastplokk on koos betooniseguga küllalt raske, et ilma tugedeta kindlalt seista – hiljem seob ju betoon.
Dedvudseadme kinnitus - ahtertäävi õun , dedvudtoru, laeva korpus ja ahterpiigi vahesein ,peavad moodustama ühtse jäiga konstruktsiooni, mis on võimeline vastu võtma dedvudseadmele mõjuvad pinged ja vibratsiooni laeva ahtriosas

Deidvudi toru on tugipunktiks sõuvõllile ja tagab ühtlasi sõuvõlli kerest väljumise koha veetiheduse. Deidvudi toru ühendatakse ühe otsaga ahterpiigi vaheseina külge, teise otsaga aga ahterpiigi silma avasse.
Diagonal steel on the job, what was really important was understanding the interrelationship between how that physically installed and then the curtain wall that ultimately had to be installed over the surface of that.
Dumperi manööverdus - ja tühjendusaeg lossimisel (tabelist 2.2): manöövri skeem 2, masin A35 tmt = 0,5 min 10. Määrame dumperi laadimisaja: laaduri L180 tsükli aeg 1 kaevandatavuse klassi pinnasega on 0,58 min (tabel

Depending on the type of housing, it is possible to achieve energy efficiency class C…D ( 121…200 kWh/(m2·a)) upon renovation without spoiling the cultural and environmental value of the building.
Dekoratiivklaasidel on reljeefne pind, mis valtsitakse kuuma klaasimassi klaasi valmistuse käigus. Dekoratiivklaase on saadaval mitmete erinevate mustritega, rohkem ja vähem läbikumavaid, olenevalt mustrist.
Depending on the level of technical expertise of the site personnel and the complexity of the project, it might be necessary to have a full time model manager on the site to coordinate the BIM effort.

Darcy seadus on lihtne vee vooluhulga sõltuvus poorse kihi hüdraulilisest läbitavusest, ristlõikepindalast, rõhu langusest ning veevoolu teepikkusest, nagu eelnevas valemis näidatud.
Darcy seadus on eksperimentaalselt tuletatud võrrand, mis kirjeldab vedelike voolamist läbi poorse keskkonna. Seda kasutatakse peamiselt põhjavee liikumise uurimisel ja kirjeldamisel.
Dokumentatsioonis on kogu info toodud lühidalt, eesmärgiks on manada visioon hoonest, kui tervikust. Eskiisi eesmärk pole anda detailseid kirjeldusi erinevate konstruktsiooni sõlmede vms

Deformatsioonivuugid – kui katusekatte või aluskihi liikumised ületavad deformatsiooni suuruse, mida katusekate talub ilma kahjustusteta, tuleb katusekattes moodustada deformatsioonivuugid
Dreenkiht – aluse all asetseb filtreerivast materjalist või filtreerivast pinnasest kiht, mis juhib vee katendist välja, toimib kevadel reservuaadina, lõikab kapillaartõusu.
Dmax ehk 28...29 cm. Isetiheneva betoonisegu laialivalgumisel moodustub 65...75 cm läbimõõduga betoonikook, millel ei tohi olla mingeid mittehomogeensuse tunnuseid.

Deks 2 - s; määratakse silindritega, mille mõõdud on D = 150 mm (6 tolli) ja H = 300 mm (12 tolli). Vastab ligikaudu betooni tugevusele surutud konstruktsioonis.
Deltaline on eriti sobiv ühesuunalistes kohtades nagu koridorid. Samuti sobib korrigeeritud paneeli suurustega Deltaline suurema ruumi piirdena õhu tagasiringluseks.
Diameeter on mitte vähem kui 50 mm ja nad saavad alguse tsisterni kõige kõrgemast kohast. Risustumise kaitseks on õhutorude ülemised otsad painutatud allapoole.

Difusioonkeevitus - difusioonkeevitus on tahkete materjalide liitmisprotsess mille käigus kuumutatakse kaks või enam liidetavat materajli 50-70%-ni sulamistemperatuurist.
Dreenimata pinnastest on vee eemaldumine väga pikaajaline protsess (nende pinnaste filtratsioonimoodul on väike), järelikult kestab ka ehitise vajumine väga pikka aega.
Dekoratiivkleebis - Dekoorkleebistega lisatud põnevad mustrid, mis muudavad seinad nähtavaks, olles üheagselt turvalisuse suurendajad kui ka sisekujunduselemendid.

Dedvudseade on ahtertäävi sõuvõllisilma ehk sõuvõllikäbi täävtorus olev karpitihendite, jahutus-, määrde-, ja sõuvõlli asendi kontrolli süsteem.
Demonteerimisega – kraanajuhid, ehitustöölised; millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht – elektrik, ehitajad, eriti hoonete renoveerijad.
Diferentsiaalid on varustatud lisaseadmega (diferentsiaali lukk), mis võimaldab diferentsiaali blokeerida, vältimaks ühe vedava ratta läbilibisemist.

Dokumenteerimine – dokumentide mitte koostamine on üldjuhul väiksemate ehitusettevõtjate probleem, mis võib tekitada probleeme kasutusloa saamisel.
Dedvudseadmete ülesanne on vastu võtta sõuvõlli ja sõukruvi staatilised ja dünaamilised koormused ja kindlustada merevee mittetungimine laeva sisemusse.
Dreenasfaltbetoon - eriti suure jääv poorsusega segu tardkivikillustikust, sõelmetest ja sitkest või polümeermodifitseeritud naftabituumenist.

Deformatsioonidest tingituna on liittalad monoliitsetest nõrgemad ja vähem jäigad Tala maksimaalne pikkus on piiratud standardse puitmaterjali pikkusega.
Done on the basis of PPC; i.e., the number of successfully completed tasks is divided by the number of tasks planned for the week.
Dedvud - ehk täävtorust , täävtoru karptihendeist , jahutus- ja määrdesüsteemist ning võlli asendi kontrollimise seadmest.

Dekoratiiv - ehk musterklaasi kasutatakse uste, akende, vaheseinte ja kapiuste valmistamisel ning privaatsust nõudvates kohtades.
Dreenkiht – aluse all asetsev filtreerivast materjalist või filtreerivast pinnasest kiht, mis juhib vee katendist välja.
Duralumiinium on tugevam ja seega saab teda kasutada kandekonstruktisoonides ( tellingud ) Veel tehakse dur al-st lennukikeresid

Detailplaneering on koostatud üliõpilane Tauri Must õppejõu Ülo Amor tellimisel õppeaine „Plaanimine ja teed“ raames.
Dokumentatsiooniga - enne vaadatakse arvutamist puudutav dokument -kontrollitakse kontrollitakse vajaliku dok. terviklikkust.
Drenaaži ehitamine on suur töö. Enne tuleks kontrollida, kas vundamendi niiskuskoormuse vähendamiseks on teisi võimalusi.

Dempferi põhiosaks on kere, mille rumm (1) on jäigalt ühendatud väntvõlliga ja omab seega võlli võnkumise amplituudi.
Duralumiinium - Ehitusel enamkasutatav alumiiniumisulam on duralumiinium, mille tugevus on suurem kui alumiiniumil.
Demag ac40 - http://www.cranex.ee/rent/kraanad/ GROVE GMK 3050 - http://www.laarmann.ee/index.php/kraanad.html

Dokumentaalselt on tõendatud Protan SE katusekatete eluiga pikemaks kui teistel, traditsioonilistel katusekatetel.
Deformatsioonivuukidega on võimalik jagada seinaosad piisavalt väikesteks osadeks, et vähendada pragude tekkimise ohtu.
Diameeter on 300mm • Puutüvi on pehmem kui väliskest • Põhiliselt valmistatakse sellest parketti.

Dekoratiivklaase on saadaval mitmete erinevate mustritega, rohkem ja vähem läbikumavaid, olenevalt mustrist.
Detailplaneering on maaksutusplaan, kus suurem osa maakasutus ja ehitustingimusi antakse planeeringu kaardil.
Dedveit on täislastis transportlaeva veeväljasurve ja tühja laeva veeväljasurve vahe tonnides.

Dekoratiivkrohvideks nimetatakse kõrgekvaliteedilise viimistlusega krohve, mis harilikult värvimist ei vaja.
Devudseadme ülesandeks on võlli toetada ja moodustada veekindel ühendus kohas, kus võll läbib laeva keret.
Drenaažitorusid on kasutatud maaparandustöödel ja ehitusel kohalike drenaažisüsteemide ehitamiseks.

Deformatsioonivuugid on vajalik katta spetsiaalse kautšuk-lindiga. Vuukida ülepahteldamine pole lubatud.
Dreenkihi materjalidena on soovitav kasutada fraktsioneeritud killustiku, kruuskillustiku, kruusa või liiva.
Diferentsiaalsed graafikud - tööjõu koormuse epüürid (tööjõu demonstratsioonimaterjalide koostamiseks.

D10 - niisugune läbimõõt, millest peenemaid osakesi on pinnases 10 % kaalu järgi.
D60 - niisugune läbimõõt, millest peenemaid osakesi on pinnases 60 % kaalu järgi.
Dekoratiivklaasidel on reljeefne pind, mis valtsitakse kuuma klaasimassi klaasi valmistuse käigus.

Dedvudseadme piirkonnas on vaja vähendada peamasina pöördeid ja selgitada välja võimalik põhjus.
Diametraal - tasandisse paigutatakse eriti tugev raamtugi, mis kannab nimetust dokitugi.
Dokumentide kogumit – ehitise perspektiivset mudelit Projekteerimis-ehitustööettevõtu skeem.

Deformatisoon - keha omadus muuta oma kuju ja vormi massi kaotamata (plastsed ja elastsed)
Diffusivity - a situation where gas or liquid will be transmitted through the substance.
Difusioon - veeauru liikumine materjalis kõrgema aururõhuga keskkonnast madalamale.

Distsipliin - Selleks, et ettevõte oleks edukas peab iga tööline sellesse panustama.
Doseering on <2 g/kg kohta tuleb lisandit kasutada dispergeeritult osas seguvees.
Digitaalmõõdistuslaud – eelmise kahe puudus ei pruugi olla kasutatud sama CADi programmi.

Dekoratiivklaase on palju erinevaid toone kirgastest kuni tumedate toonideni välja.
Dolokivi – tihedus 2350-2520 , survetugevus 60 -120 MPa, veeimavus 2-20%
Dba - ga, põhjustab kuulajale osalisele mürahulgale alistumise.

Deformatsioonivuugid on ette nähtud vähendamaks kahjulike pragude teket seintes.
Doseerimine seevastu on lihtsamate vahenditega teostatav ja sobivam ehitusplatsil.
Drenchersüsteemis on vaja käivitada tuletõrje-pump ja avada vajalikud klapid.

Dünaamiline koormus on teisendatud ümber ekvivalentseks staatiliseks koormuseks.
D475a - 5EO 664/890 108,39 6205 x 2610/ 34 m3 Tabel 1- AS BALTEM
Diafragma töö on seotud alati ka nihketugevuse loomisega vastavas kohas.

Dolomiit on enamasti hall, mõnikord sinaka või pruuni varjundiga.
Dekonstrukivism - laiali lammutamine. Vaatab hooneid oma algsetes osades.
Darcy uuring - vee läbimine mitmesuguse terasuurusega liivade vahel.

Digitaalselt on horisontaalid olemas, trükitud kaardil ei pea olema.
Deltaline on eriti sobiv ühesuunalistes kohtades nagu koridorid.

Doseeringud on tavaliselt suhteliselt väikesed, ulatudes 0,2-2%ni.
Deformatsioonide tõttu on σ - ε diagramm müüritise puhul kõverjooneline.
Drenaaž on vajalik maapinnas oleva liigvee eemale juhtimiseks.

Dominandiks on Tähtvere dendropargi poolsel nõlval konsoolselt
Deformatsioon on märgatav, ei põhjusta see veel lae varisemist.

Diiselvasarad – töötavad kahetaktilise diisli põhimõttel.
Duralumiiniumi venivus on lisanditeta alumiiniumist ca 4 korda väiksem.
Density - glass-wool-board-96kg%252fm3.html (21.10.2013)

Deformatsioon - millegi tagajärjel muudab materjal oma kuju.
Dia - gonaalisuunaliste jõudude tasakaalust saame:
Defineerimine on keeruline ja võib põhjustada ülekulu.

Dreenimata tingimustes on kandevõime R = B2( (π + 2)cusc + q´)
Dreenimata tingimustes on arvutuskäik põhimõtteliselt sarnane.

D275ax - 5EO 335/449 49,85 4300 x 1960/ 13,7 m3
Digitaalnivelliirid on kompensaatori, sisearvuti ja mäluga.

D375a - 6 474/636 71,6 5140 x 2270/ 22,0 m3
D155ax - 6 264/354 39,5 4060 x 1850/ 9,4 m3
Dekoratiivklaase on erinevates toonides ja paksustes.

Diafragmas on kaks ava läbilõigatud vahega.
Dreeni - tud ja dreenimata tingimustel.

Detsenraliseeritus on aga selle tähtsustamine.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto