SÔnu seletav sÔnaraamat

Dispositiivsuse pĂ”himĂ”te - vastavalt VÕS §-le 5 vĂ”ib seaduses sĂ€testatust vĂ”lasuhte poolte vĂ”i lepingupoolte kokkuleppel kĂ”rvale kalduda, kui seaduses ei ole otse sĂ€testatud vĂ”i sĂ€tte olemusest ei tulene, et seadusest kĂ”rvalekaldumine ei ole lubatud vĂ”i kui kĂ”rvalekaldumine oleks vastuolus avaliku korra vĂ”i heade kommetega vĂ”i rikuks isiku pĂ”hiĂ”igusi.
Digesta ehk Pandectae (rooma juristide kirjutiste pĂ”hjal koostatud Ă”iguse kogumik, mis pĂ”hines rooma juristide esitatud tĂ”lgendustel) – koostati 530-533, koosneb 50 raamatust, tĂ€htsamad autorid Ulpianus ja Paulus; 3. Codex Justinianus (Rooma keisrite - Hadrianusest Justinianuseni - antud seaduste kogumik) – koosneb 12 raamatust, tekst on nii kreeka- kui ka ladinakeelne; 4. Novellae (uued seadused ja korraldused). Koostati pĂ€rast 534-556. Mitteametlik ja kirjutatud kreeka keeles.
DĂŒssotsiaalne isiksus – hoolimatus teiste tunnete suhtes, vastutustundetud, sotsiaalsete normide eiramine, vĂ”imetus pĂŒsisuheteks, madal frustratsioonitaluvus, agressiooni ja vĂ€givalla vallandumise lĂ€vi, vĂ”imetus tunda sĂŒĂŒd ja Ă”ppida kogemusest, kalduvus ennast Ă”igustada, sĂŒĂŒdistada teisi.

Deklaratiivsed kanded on kĂ”ik kanded, mille osas seadus ei rĂ”huta, et nad on konstitutiivsed (nt juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, kohtuotsuse alusel tehtavad kanded, kanded pĂ”hitegevusala kohta). Osadel deklaratiivsetel kannetel on tĂ€hendus heausksete kolmandate isikute jaoks (nt juhatuse liikme kanne ja sellega seotud esindusĂ”igus). 3.2. Äriregistri sisu Äriregister koosneb kolmest osast (§ 36): 1. registrikartoteek; 2. Ă€ritoimikud ja 3. registritoimikud.
DistsiplinaarĂŒleastumine ehk distsiplinaarsĂŒĂŒtegu on tööÔigusrikkumine, mis seisneb töölepingu seadusega kehtestatud kohustuste sĂŒĂŒlises tĂ€itmatajĂ€tmises, tööl joobnuna viibi- mises, tööandja usalduse kaotamises vĂ”i (mĂ”nel töötajate kategoorial) vÀÀritu teo toimepanemises. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse kohaselt on distsiplinaarkaristused 1) noomitus, 2) rahatrahv, 3) palga maksmise peatamisega töölt kĂ”rvaldamine ja 4) töölepingu lĂ”petamine.
Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ĂŒhe aasta jooksul, arvates karistuse mÀÀramise pĂ€evast, mÀÀratud uut distsiplinaarkaristust. Kustutamine: Tööandja vĂ”ib distsiplinaarkaristuse kustutada ennetĂ€htaegselt. Karistuse ennetĂ€htaegse kustutamise vormistab tööandja kirjalikult. 28. Töötajate varalin/materiaalne vastutus, sisu tingimused (1) Tööandjal on Ă”igus mÀÀrata rahatrahvi mitte ĂŒle töötaja kĂŒmnekordse keskmise pĂ€evapalga.

Dualistlik mudel - selle mudeli kohaselt tuleb KOV ĂŒlesannete osas eristada: 1) omavalitsuslikke ĂŒlesandeid (OV-likud ĂŒlesanded kuuluvad KOV omapĂ€devus ehk olemuslikku pĂ€devusse) 2) riiklikke ĂŒlesandeid (riiklikud ĂŒlesanded pannakse KOV-le seadusega ja nad kuuluvad ĂŒlekantud pĂ€devusse) 2.2. Ülesannete liigitus pĂ”hiseaduses § 154 lg 1: kohaliku elu kĂŒsimused – kohaliku elu kĂŒsimuste otsustamisel ja korraldamisel on KOV-l universaalpĂ€devus.
Diskretsionaarsest ehk suvahaldusest. Kirjanduses kasutatakse selle tĂ€histamiseks samuti mĂ”istet seadusvaba haldus (die gesetzfreie Verwaltung). PĂ”hiliselt puudutab see faktilist ehk materiaalset haldustegevust (teede ja sildade ehitamine ja remont, parkide rajamine jne.) Seadusvabast haldusest saab siiski rÀÀkida ĂŒksnes tinglikult ja seda selles tĂ€henduses, et vastavad toimingud ei ole konkreetse seaduse poolt otseselt determineeritud.
Demokraatia pĂ”himĂ”te - legitimatsioon (rahvas valib, teeb ja toimetab) - legitimatsioon ei ole tĂ€htajatu, pidevalt kĂ€ib selle uuendamine - enamuse Ă”igus otsustada - avaliku halduse teostamine on piiritletud pĂ”hiseaduse ja seaduste raamidega (§ 3 vĂ”imu teostatakse PS ja sellega kooskĂ”las olevate seaduste alusel) - kodanike arvamusega arvestamine (nende vahetu mĂ”ju haldusotsustuste tegemisel). RahvahÀÀletused, kĂŒsitlused ja algatused.

Desensibilisatsioon – Ă”petatakse pingelises olukorras sĂ€ilitama rahu, lihaseid lĂ”hvestama ning selle kaudu oma seksuaalset tungi alla suruda; kognitiivne restrukturiseerimine – pedofiile sunnitakse tegema otsekohseid otsuseid, et neid oleks vĂ”imalik vaidlustada (grupiteraapia); ohvritele kaasa tundma harjutamine – vastavasisuliste filmide vaatamine ja kirjanduse lugemine, et pedofiil teaks, mis tunne on ohvril.
Direktiivil on rida lisasid:  Lisa I – loetletud projektid, mille puhul keskkonnamĂ”ju hindamine on kohustuslik  Lisa II – loetletud projektid, mis kuuluvad keskkonnamĂ”ju hindamise objektide hulka juhul, kui liikmesriigid leiavad selle vajaliku olevat  Lisa III – tuuakse vĂ€lja hindamisel arvesse vĂ”etavad kriteeriumid Liikmesriikide valikuĂ”iguse tĂ”lgendamine on tekitanud olulisi probleeme.
Definitsioone on palju. Raymond Williams (1988) on eristanud kolme versiooni: 1. ideloogias on mingile klassile vĂ”i rĂŒhmale omane uskumuste sĂŒsteem 2. ideoloogia on ebateaduslik uskumuste sĂŒsteem – vÀÀrmĂ”tlemine vĂ”i vÀÀrteadvus, mida vĂ”ib pidada tĂ”e vĂ”i teadusele pĂ”hineva teadmise vastandiks 3. ideoloogia on tĂ€henduste ja aadete loomise ĂŒldine protsess Ükski neist versioonidest pole veatu.

DoktrinÀÀrsel tĂ”lgendamisel on aga vĂ€ga suur veenev jĂ”ud riigiaparaadi töötajatele, eriti siis, kui tĂ”lgendajad on tunnustatud teadlased, kes on veenvalt oma seisukohti pĂ”hjendanud, avaldanud sellekohaseid artikleid juhtivates juriidilistes ajakirjades ja raamatutes vĂ”i teinud oma seisukohad teatavaks teaduslikel konverentsidel, kus need on leidnud ĂŒldist heakskiitmist ka juhtivate praktikute poolt.
Diplomaat on saanud ahvardusi mitme nĂ€dala jooksul – mingisugune ekstremistide grupp kavatseb mingit vĂ€givalda tema vastu toime panna, sest neile ei meeldi selle riigi mĂ”tted jne. Diplomaat C teatas riigi A, kus ta viibib, kĂ”ikidest Ă€hvardustest. Ka riigi A luure on saanud infot selle kohta, kes on need isikud jne. Nad teavad ka kĂ”iki detaile, mida nad tahavd teha diplomaadiga.
Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles selle juhil (diktaatoril) on mitte millegagi piiratud, jÔule toetuv ja seadustega kitsendamata vÔim. Diktaatoril puudub vastutus oma tegude moraalsetele ja eetilistele tagajÀrgede eest. Autoritaarne diktatuur (piirdutakse vÔimu koondamisega liidri vÔi kitsa oligarhia kÀtte ning muudesse eluvaldkondadesse sekkutakse vÀhe.

Diapasooni - Ă”iguse staatilist ning dĂŒnaamilist kĂ€sitlust, mille kohta on esitatud mitmeid eri teooriaid. SĂ”ltuvalt sellest, kuidas kehtivuse probleemi kĂ€sitletakse - staatilise Ă”iguspildi ja suletud sĂŒsteemi idee lĂ€htekohast kuni Ă”iguse dĂŒnaamilise kĂ€sitluseni, vĂ”ib esile tuua loomuĂ”iguslikud, positivistlikud, realistlikud ja normativistlikud teooriad.
Durkheim – deviantsuse teooria – enesetapu ĂŒheks pĂ”hjuseks on anoomia (reguleerimatus – normi ei ole vĂ”i norm on vale/mĂ”ttetu  kaldutakse kĂ”rvale vĂ”i koostatakse vĂ€ikse seltskonnaga oma normid; oht omakohtu tekkimiseks). Selle nĂ€htuse olemust selgitades ta rĂ”hutas, et inimeste elu reguleerimisel on tĂ€htis roll sotsiaalsetel ettekirjutustel.
Defensi estis – ( defendo, defendi, defensum, defenere) Defensus, defensa, defensum sum/es/est. Defensi, defensae, defensa sumus/estis/sunt. Perf.

DistsiplinaarsĂŒĂŒtegusid on 3: *töötaja poolne kohustuste sĂŒĂŒline rikkumine, sinna hulka kuulub ka joobes olek töö juures *Usalduse kaotamine(kui töötaja pĂ”hjustab puudujÀÀgi vĂ”i vara riknemise, hĂ€vimine vĂ”i ta seab ohtu vara hĂ€vimise) *VÀÀritu tegu – avalikus teenistuses ametnikel, kehtib ka Ă”petajate, kasvatajate ja pedagoogide kohta.
Dividends – dividendid 659. sale of state assets – riigivarade mĂŒĂŒk 660. gifts – kingitused 661. foreign aid – vĂ€lisabi 662. donations – annetused 663. outlay- kulutus 664. money to live on – ĂŒlalpidamisraha 665. statement – aruanne 666. hire-purchase company – jĂ€relamaksufirmad (?) 667. stock – aktsia/aktsiakapital
Dekreetidega rĂ” - like kĂŒsimuste lahendamine on lubatav kui dekreet pĂ”hineb demokraatlikus korras vastu vĂ”etud K-l ja on antud K-i raames. Erinevates Ă”iguskordades kasutatakse dekreedi asemel vahel ka teistsugust terminoloogiat. Prantsuse presidendi seaduse jĂ”uga ĂŒldakte nimetatakse nt ordonantsideks, Vene presidendi omasid ukaasideks.

Deklaratsiooni - keskkonnamĂ”jude hindamise kehtestamine- rĂ”hitati, et kui komisjon teeb ettepanekuid, millel on mĂ€rkimisvÀÀrne mĂ”ju keskkonnale, kohustub ta korraldama keskkonnamĂ”ju uuringuid 4) EÜ asutamislepingule lisatud protokoll nr 33 loomade heaolu kohta- loomade tunnustamine aistimisvĂ”imeliste olenditena.
Direktor on ĂŒhest kĂŒljest tĂ€iesti traditsiooniliste ĂŒlesannetega asutuse juht, kes kavandab, organiseerib, tegeleb eestvedamise ja kontrolliga: ta teeb tööplaane, vastutab vanglale pĂŒstitatud eesmĂ€rkide tĂ€itmise ning eelarve sihipĂ€rase ja otstarbeka kasutamise eest ning tegeleb vangla halduskĂŒsimustega.
Dispositiivne reguleerimismeetod on omane eraÔiguse harudele: tsiviilÔigusele, perekonnaÔigusele jt. Munitsipaalsuhete Ôigusliku reguleerimise iseloom tuleneb asjaolust, et munitsipaalÔigus kuulub haldusÔiguse eriossa (munitsipaalÔigus kitsamas mÔttes). SeepÀrast on tema reguleerimismeetodiks haldusÔiguse reguleerimismeetodid.

Delegeeritud Ă”igusaktid on muud kui seadusandlikud aktid ning need on ĂŒldkohaldatavad, mis tĂ€iendavad vĂ”i muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Delegeeritud Ă”igusakt jĂ”ustub alles siis, kui Euroopa Parlament ja nĂ”ukogu ei ole esitanud seadusandlikus aktis mÀÀratud tĂ€htaja jooksul vastuvĂ€iteid.
DistsiplinaarĂŒleastumine ehk distsiplinaarsĂŒĂŒtegu on riigiteenistuja vĂ”i kohaliku omavalitsuse teenistuja poolt teenistuskohustuste sĂŒĂŒline tĂ€itmata jĂ€tmine vĂ”i mittenĂ”uetekohane tĂ€itmine, sealhulgas teenistuses joobnuna viibimine, ametiasutusele sĂŒĂŒline varalise kahju tekitamine vĂ”i vÀÀritu teo toimepanemine.
Diskursiteooriast lÀhtuvalt on raske, kui mitte vÔimatu, nÀha sidet ja suhet Ôiguse teooria ning Ôiguse sotsioloogia ja Ôiguse filosoofia vahel s.t Ôiguse sotsioloogia ja Ôiguse filosoofia puhul ei ole tegemist juriidiliste distsipliinidega, vaid nende aladega peaksid tegelema kas filosoofid vÔi sotsioloogid.

Depersonalisatsioon - - kehaskeemihĂ€ire – ei taju Ă”igesti kehaosade asetust ja proportsioone.
Diskretsioon on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist (otsustusdiskretsioon) vĂ”i valida erinevate otsustuste vahel (valikudiskretsioon). Diskretsiooni kasutamine peab olema kooskĂ”las volituse piiride, kaalutlusĂ”iguse eesmĂ€rgi ning Ă”iguse ĂŒldpĂ”himĂ”tetega.
Distsiplinaarsunniga on tegemist juhtudel, kui neid kohaldatakse erisĂŒsteemide alusel, erireziimides (vangla, arestimaja). Nendes asutustes kehtivad distsiplinaarreeglid nende suhtes, kes ei allu nt arestimaja sisekorranĂ”uetele, kes ei tĂ€ida vangistusseadusest isikutele tulenevaid nĂ”udeid.

Deprivatsioon – olukord, kus laps vĂ”i ka erandjuhul tĂ€iskasvanu elab vĂ€ljapool inimkontakte ja ei saa adekvaatset informatsiooni ĂŒmbritseva keskkonna kohta (pimekurdid). Kui nad hiljem ĂŒhiskonda satuvad, ei jĂ”ua nende arengutase kunagi jĂ€rele teiste inimeste arengutasemele.
DekontsentratsioonisĂŒsteemi sisuks on iseseisvate haldusotsuste tegemise Ă”iguse ĂŒleandmine keskorganitelt kohapealsetele organitele. 1.2. Kohaliku halduse organiseerimise tĂŒĂŒbid On tavaks eristada kohaliku halduse nelja pĂ”hitĂŒĂŒpi: föderalism, omavalitsus, detsentralisatsioon, tsentralisatsioon.
Demokraatlikule Ă”igusriigile on iseloomulik, et Ă”igust mĂ”istab demokraatlikel pĂ”himĂ”tetel kujundatud ja tegutsev kohus, kes Ă”igusemĂ”istmisel on sĂ”ltumatu, on lahutatud tĂ€idesaatvast vĂ”imust, allub ainult seaduse nĂ”uetele ja vastavalt pĂ”hiseadusele peab moodustama ĂŒhtse kohtusĂŒsteemi.

Domineeriv diskursus on vahend, mille kaudu tavakohased ideoloogiad on konstrueeritud ja taas-konstrueeritud. 6. Kahtluse alla pannakse oletus, et neutraalsete ja objektiivse teaduslike meetodite abil saab avastada „Reaalsust“, mis on objektiivne ja muutumatu igal ajal ja igas kohas.
Dispositsioon - vajalik kĂ€itumine (Ă”igused ja kohustused) Normi element, mis nĂ€itab, kuidas peab Ă”igussubjekt kĂ€ituma hĂŒpoteesi tingimuste olemasolul, SANKTSIOON- riiklik mĂ”jutusvahend, mida rakendatakse dispositsiooninĂ”uete eiramise eest hĂŒpoteesi tingimuste olemasolul.
Delikt on sĂŒĂŒtegu. See tegu, mis pannakse toime vĂ”ib seisneda kas ĂŒhest teost vĂ”i mitmetest kĂ€itumisaktidest. Kas ĂŒks tegu neelab vĂ”i ei neel samal ajal toime pandud kuritegu? 2 isikud peksid 3. 1 nendest vĂ”ttis pĂŒstoliga sarnast asja ja Ă€hvardas tapmisega.

Definitiivsed ehk seletavad Ôigusnormid on ka KarS § 350 (sÀtestab tÀhtsa isikliku dokumendi mÔiste), KarS § 160 (sÀtestab valimise mÔiste) jne. Deklaratiivne Ôigusnorm mÀÀratleb seaduse reguleerimisala vÔi eesmÀrgi ning peaks sisaldama Ôiguslikku ideoloogiat.
Dilemmal on kaks sarve ning neist tuleb ĂŒks valida, kusjuures kahe sarve vahele jÀÀmine on ohtlik. Arutlustes vĂ”ib jĂ€tkuvalt kasutada ka traditsioonilisi dilemmasid, ent siis tuleb rĂ”hutada, et eeldused vĂ€ljendavad alternatiivi, mitte kattuvaid valikuvĂ”imalusi.
Divec – uurimistulemustena tuli vĂ€lja, et tegutses osaliselt panga nime all. Tegevusloa taotlemise juures pĂ”himĂ”tteliselt need dokumendid ja plaanid ja nĂ€gemused, mida tuleb esitada on vĂ€ga pĂ”hjalikut, kirjas § 131 seda on oluliselt tĂ€iendatud ja muudetud.

DaktĂŒloskoopiaekspertiis – sĂ”rmejĂ€ljed d.ballistika ekspertiis (relvad) e.kĂ€ekirjaekspertiis f.kohtumeditsiiniline ekspertiis 38.tĂ”kendid kriminaalmenetluses 1)allkiri elukohast mittelahkumise kohta Ei vĂ”i lahkuda enda elukohast ilma kooskĂ”la saamata kauemaks kui 1 ööpĂ€ev.
Dun - koodiga mĂ€rgistatud tooted on mĂ”eldud realiseerimiseks ainult hulgikaubandusvĂ”rgus, jeakaubanduses kasutatavad skannerid DUN-koode ei loe. Kui nĂ€iteks firma tahab mĂŒĂŒa jaekaupluses hulgipakendit, peab ta selle mĂ€rgistama uue EAN-13 koodiga.
Definitsioone on vÔimalik korrektselt liigitada mahulisteks (ekstensionaalseteks) ja sisulisteks (intensionaalseteks). Ekstensionaalsed definitsioonid pÔhinevad termini ekstensiooni (mahu) kasutamisel, intensionaalsed termini intensiooni (sisu) kasutamisel.

Dispositsioon on selline Ôiguslik tagajÀrg, kus isikud on kohustatud vÔi Ôigustatud millekski. Sanktsioon on aga selline Ôiguslik tagajÀrg, kus nÀhakse ette vÔimalikud karistuse mÀÀrad ja vahendid, kui isikud ei kÀitu Ôigusnormile vastavalt.
Dekaanil on Ôigus ainet Ôpetava instituudi direktori/keskuse juhataja nÔusolekul pikendada arvestuse sooritamise tÀhtaega teoreetilist laadi Ôppeainetes vÔi juhul, kui praktilise tööga seotud tööosa on sooritatud, kahe semestri vÔrra.
Draama - vÔi muusikalisi draamateoseid; koreograafiateoseid ja pantomiimiteoseid; muusikateoseid tekstiga vÔi ilma tekstita; kinematograafiateoseid, millega vÔrdsustatakse kinematograafiale analoogsel viisil valminud teosed; joonistus-,

DetermineeritudhaldusĂ”igusnormidega - >jur.faktid->on sĂ€testatud Ă”igusnormi hĂŒpoteesis HaldusĂ”igussuhete tekkimise, muutumise ja lĂ”ppemise alused: Jur.faktid: ‱ SĂŒndmused-asjaolud, mis oma tekkepĂ”hjuste ja kulgemisprotsessi poolest ei sĂ”ltu inimese tahtest.
Dispositsioon on Ôigusnormi selline osa, milles mÀÀratakse konkreetne tegu vÔi tegevusetus, mis tunnistatakse Ôigusrikkumiseks. Karistusliku Ôigusnormi element on sanktsioon st seaduses ettenÀhtud karistus dispositsioonis toodud teo eest.
Dogmaatiline seos tĂ€hendab seda, et objektiivne Õ konstrueerub alati teatud doktriinidest lĂ€htuvalt, teatud dogmaatika on Sesse sisse konstrueeritud ning rakendades saab seda lahti konstrueerida. Õlik seos tĂ€hendab seda, et S on töövahendiks.

Dispositsioon - nĂ€itab, kuidas peab Ă”igussubjekt kĂ€itua hĂŒpoteesi tingimuste olemasolul ehk keelab vĂ”i lubab miskit (nt : alkoholi jooves ei tohi sĂ”idukit juhtida ) TĂ€ielik Ă”igusnorm - on olemas hĂŒpotees, dispositsioon vĂ”i sanktsioon.
Demokraatia printsiip tĂ€hendab eelkĂ”ige seda, et ĂŒksnes rahva poolt valitud ja seetĂ”ttu ka demokraatlikult legitimeeritud parlament on Ă”igustatud vastu vĂ”tma olulisi otsuseid, mis sĂ€testavad kodanike jaoks ĂŒldist tĂ€htsust omava regulatsiooni.
Dialektisilne materialism – tuntud kolmiklĂ”ige : kapitalism (tees), proletariaadi diktatuur (antitees) klassideta ĂŒhiskond ning ĂŒhtlane Ă”nn kĂ”igile (sĂŒnstees). 15. ÕIGUSFILOSOOFILINE LIBERALISM Rudolf von Ihering (1818-1892) eesmĂ€rk ja vĂ”itlus.

Detsentraliseeritud kontrolli on pĂ€dev teostama kogu kohtusĂŒsteem (angloameerika mudel), tsentraliseeritud sĂŒsteemi korral teostab kontrolli ĂŒksnes spetsiaalselt selleks moodustatud organ, nĂ€iteks konstitutsiooniline kohus (kontinentaal-Euroopa mudel).
Demokratiseerimine vaid on massipĂ€rasus. ‱ Demokraatia kui teaduse ese a. Politoloogia – erinevad valitsemissĂŒsteemid, demokraatia taustakĂŒsimused, toimimisviisid on siin esiplaanil b. Empiiriline sotsiaalteadus – avaliku arvamuse kĂŒsitlus.
Diskretsiooni puhul on haldusorgan kohustatud taotluse menetlusse vĂ”tma, selle kĂ€igus hinnatakse tĂ€iendavalt asjaolusid, haldusorgan peab kaaluma isiku poolt esitatavaid asjaolusid ja siis kas Ă€ra ĂŒtlema vĂ”i nĂ”ustuma ja seda pĂ”hjendama.

Diplomaatias tĂ€hendab seda Ă”igust vabalt valida liitlasi, lepingupartneried jne. Diskreditsioon on iseloomulik ka haldusele, nĂ€iteks valib kohaliku omavalitsuseĂŒksuse administratisoon oma Ă€ranĂ€gemise jĂ€rgi tĂ€navatele nimesid.
Delicta publica - kuriteod, mis rikuvad riigi huve,mida jĂ€litatakse riigiorganite poolt ja arutatakse kriminaalkohtus, kus nende eest mÀÀratakse karistus  Delicta privata-Ă”igusrikkumised,mis riiaad ĂŒksikute eraisikute huvisid.
Deliirium – algus Ă€ge , kulg pĂ€eva jooksul lainetav SĂŒmptomid 5 valdkonnas: - teadvuse ja tĂ€helepanuhĂ€ired -tunnetusprotsesside hĂ€ired - psĂŒhhomotoorsed hĂ€ired - une-Ă€rkvelolekutsĂŒkli hĂ€ired -emotsionaalsed hĂ€ired

DistsiplinaarsĂŒĂŒteod on teenistuse-, töö- vĂ”i muu Ă”igussuhte SĂŒndmus. Tegu (Ă”iguspĂ€rane, Ă”igusvastane). Juriidiline fakt kaudu organisatsiooniga seotud isiku poolt toime pandud on asjaolud, mis toovad kaasa Ă”igusliku tagajĂ€rje.
Deklaratsioon - http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l %27homme_et_du_citoyen_de_1789 Magna Charta - http://et.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta William Doyle „The Oxford History of the French Revolution.
DetsentralisatsioonisĂŒsteemiga on tegemist siis, kui kĂ”rgeim riigivĂ”imu esindaja annab otsustamisĂ”iguse ĂŒle iseseisvatele Ă”igussubjektidele, halduse kandjatele, kelle organid ei asu ĂŒhtses hierarhilises sĂŒsteemis riigihaldusorganitega.

DĂ” puhul on mÀÀrav kahju tekitaja sĂŒĂŒ. Leidub ka erandeid, kus lepingulise vastutuse tekkimsie eelduseks on sĂŒĂŒ ja DÕ Ă”iguse puhul, kus sĂŒĂŒ ei ole vastutuse eeldus (riski- ja tootja vastutus)  NĂ”ude ulatus.
De iure – kehtiva Ă”iguse kohaselt, juriidiliselt De facto – faktiliselt, tegelikult, tĂ”siasjadele vastavalt 10. Ă”igluse ja vĂ”rdsuse kontseptsioonid Ius distributiva - jaotav Ă”igus Ius commutativa -vĂ”rdsustav
Devolutsioon - unitaarriik muutub liitriigiks ehk föderatsiooniks, allaheitmine (alistumine): suverÀÀnne riik tunnistab teise riigi ĂŒlemvĂ”imu ( inkorporeerimine teise riigi koosseisu). 65. Riigi territooriumi mĂ”iste.

Dekaloog – kĂŒmme kĂ€sku ii. Lepinguraamat iii. PĂŒhadusseadused 2. Moosese raamat- Lepinguraamt ja Dekaloog 3. Moosese raamat- PĂŒhadusseadused 17.-26. pt VT-s on 635 positiivset kĂ€sku ja 248 negatiivset kĂ€sku.
DistsiplinaarsĂŒĂŒteod on kohustuse töötajapoolne sĂŒĂŒline tĂ€itmama jĂ€tmine vĂ”i mitte nĂ”uetekohane tĂ€itmine, samuti tööl joobnuna viimimine.Samuti on ta sĂŒĂŒline tegu, mille tĂ”ttu töötaja kaotas tööandja usalduse.
DistsiplinaarsĂŒĂŒteod e. distĂŒleastumised seiseneeb tööleppingui seadusega kehtetstaud kohustuste mitte tĂ€itmine töökohal joobununa viibides tööandja uslduse kaotamises vĂ”i mĂ”ne kategooria töötajal vÀÀritu teo eest

Diplomitöö kirjutamisel on kasutatud jĂ€rgmiste kodumaiste autorite töid: Lembit AuvÀÀrt, Eduard Raska, JĂŒri Saar; vĂ€lisautoritest on kasutatud jĂ€rgmisi: L.V. Frank, D.V. Rivman, Patterson, Beron R., Richardson D. ja teisi.
Dissonantsi ehk tunnetusliku vastuolu teooria: kui inimene on pandud situatsiooni, kus ta peab alluma talle tema sisemiste normidega vastuolus olevatele vÀlistele normidele, siis muutub ka tema sisemine suhtumine.
Dispositiivsus on omane pĂ”hiliselt vĂ”laĂ”igusele (mitte nt perekonna- vĂ”i asjaĂ”igusele). Teisalt rakendub dispositiivsuse printsiip laiemalt kui ĂŒksnes lepinguĂ”iguses ja ei ole vÔÔras ka nt ĂŒhinguĂ”igusele.

Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv mitte ĂŒle 10 kordse keskmise pĂ€evapalga, töölt kĂ”rvaldamine palga maksmise peatamisega mitte ĂŒle 10 jĂ€rjestikkuse graafikujĂ€rgse tööpĂ€eva, töölepingu lĂ”petamine.
Dispergent - pindaktiivsete ainete segu, mida kasutatakse naftareostuse tÔrjel orgaanilise lahusti koosseisus nafta merevees lahustamise tÔhustamiseks, et vÀhendada nafta ja vee vahelise piirpinna pinevust
Despootia – vanades idamaades  tĂŒrannia – antiikmaades  absoluutne monarhia – keskajal Euroopa riikides TĂ€napĂ€eval esineb absoluutne monarhia mĂ”nedes Araabia maades (Saudi Araabia, Kuveit).

Deliktistruktuur - lĂ€htutakse finalistlikust kĂŒsitlusest, mis omakorda tĂ€hendab seda, et kui kĂ”igil kolmel astmel esineb sĂŒĂŒ, siis on tegemist Ă”igusvastase teoga (koosseisupĂ€rasus, Ă”igusvastasus, sĂŒĂŒ)
Dokumendid on   ka   ametlikud   ja   isiklikud   kirjad,   kohtulahendid   teistes   kohtuasjades   ning   menetlusosalise   poolt  kohtule esitatud eriteadmistega isikute arvamused. 
Desotsialiseerimise mĂ”te – mida vĂ€hem on informatsiooni selle inimese kohta, kelle ĂŒle hakatakse kohtu mĂ”istma ja selle inimese kohta, kelle peale esitati hagi, on Ă”iglasem on kohtuotsus, mis vastu vĂ”etakse.

Dogmaatiline seos tÀhendab seda, et objektiivne Ôigus konstrueerub alati teatud doktriinidest lÀhtuvalt, teatud dogmaatika on seadusesse sisse konstrueeritud ning rakendades saab seda lahti konstrueerida.
Diskreditsiooni teostamisel on administratsioon olukorras, kus ta peab ĂŒhelt poolt arvestama seaduse eesmĂ€rki ja teiselt poolt konkreetseisd elulisi asjaolusi, et leida ĂŒksikjuhtumile sobiv ja Ă”iglane lahendus.
Dekreete - seda pÔhjusel, et parlament sisevastuolude tÔttu polnud enam suuteline operatiivselt s-i vastu vÔtma. Riigivanemale sellise dekreediÔiguse andmine oli vastuolus 1920. aasta PSga.

Delikti mĂ”iste - Õiguserikkumiseks e deliktiks vĂ”ime nimetada igasugust seadusega Ă”igusvastaseks mÀÀratletud tegu, mis pĂ”hjustas tagajĂ€rjena ebaĂ”igluse ning toob kaasa juriidilise vastutuse.
Deduktsioon - mĂ”ttekĂ€ik, milles ĂŒldiste teadmiste pĂ”hjal tuletatakse midagi konkreetsema juhu kohta. D on arutlemise viis, kus jĂ€reldus tehakse paljude erinevate andmetete (faktide) alusel.
Demokraatia printsiip – PS par 1, demokraatia vĂ€ljendub legitimatsioonis, enamuse Ă”igus otsustada, avaliku halduse teostamine on piiritletud PS ja seaduste raamidega, kodanike arvamuste arvestamine.

Destruktiivne dilemma on vĂ€hem kasutusel ning kuna ÂŹq √ ÂŹs = ÂŹ(q & s), on destruktiivset dilemmat sageli vĂ”imalik lammutada kaheks modus tollens’iks, mis on omavahel konjunktsiooniga seotud.
Deduktsioon – arutlusmeetod, millega liigutakse ĂŒldiselt ĂŒksikule Milles seisnevad induktiivse ja deduktiivse arutluse eripĂ€rad? Teooria peab olema kontrollitud teadusliku meetodiga.
DeliktivĂ”ime on isiku Õigusaktideks ei ole; juhendid, selgitused ehk kommentaarid, vĂ”ime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud ringkirjad ja tsirkulaarid, deklaratsioonid.

Diskrimineerimise eemaldamine on oluline eeldus, kui me tahame et inimesed saaksid iseseisvalt valida oma karjÀÀri, arendada oma professionaalseid oskusi ning saada adekvaatset raha oma saavutuste eest.
Delegatsiooninorm on nt kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse (KOKS) § 44 lg 2 norm: volikogu esimees korraldab vajadusel arutusele tulevate kĂŒsimuste ettevalmistamist volikogu poolt.
Dokumendi sĂ€tted on vĂ€ga ĂŒldised, mistĂ”ttu jĂ€tavad palju mĂ€nguruumi ja peaksid olema seetĂ”ttu riikidele vastuvĂ”etavad, eelkĂ”ige peetud silmas Aasia riike, Araabia religiooni tĂ”ttu.

Domineerimine – kĂ”ik tahavad vĂ”ita, aga kĂ”ik ei saa kui ĂŒritame domineerimislahenduseni jĂ”uda, siis vaja vĂ€lja selgitada, kes on vĂ”itjad ja kes on kaotajad, nt ĂŒks pool taganeb
Distsiplinaar - ja mĂ”ned tsiviilĂ”iguslikud sanktsioonid ‱ Ă”igusttaastavad on ĂŒldjuhul tsiviilĂ”iguslikud sanktsioonid 9. TSIVIILÕIGUSE JA RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Direktiivid – EL Ă” akt, mis on lr suhtes, kellele ta on suunatud saavutatava tulemuse seisukohalt siduv, kuid jĂ€tab vahendite vormi ja meetodite valiku siseriiklikele organitele.

Deklarandil on vÔimalik kaupu deklaratsiooni esitamise tolli-asutuses vÔi muus tolliasutuses vÔi tolli mÀÀratud paigas esitada vÔi need kontrollimiseks kÀttesaadavaks teha.
Dispositsioon – Normi element, mis nĂ€itab, kuidas peab Ă”igussubjekt kĂ€ituma hĂŒpoteesi tingimuste olemasolul, missugune kĂ€itumine on talle lubatud, keelatud vĂ”i kohustuslik.
Dekreetseadus — ĂŒlima Ă”igusliku jĂ”uga dekreet, mis konkureerib seadustega (vĂ”ib muuta, asendada seadust). Seda tavaliselt ei loeta kokkukuuluvaks demokraatlike reĆŸiimidega.

Delegeeritud avalik - Ôiguslike funktsioonide tÀitmine, saab vastutust omistada riigile ka juhul, kui riik ei protestinud eraisiku kÀitumise vastu vaid soodustas eraisiku kÀitumist.
DeliktivĂ”ime – isiku vĂ”ime kanda iseseisvalt juriidilist 1. Ă”igusnorm lĂ€htub riigist, seetĂ”ttu kannab ta autoritaarset vastutust toimepandud Ă”igusrikkumise (delikti) eest.
Desotsialiseerimine – isiku vĂ€ljarebimine sotsiaalsest kontekstist, tema isoleerimine ĂŒhiskonnast (isik, kes on vanglas, psĂŒhhiaatriahaiglas). Vajavad hiljem resotsialiseerimist.

Diskretsioon – NB! tuletada meelde Mida intensiivsem on riive isikuvabadustele, seda ĂŒksikasjalikumalt selle asjaoludest teada tahetakse (pĂ”hjalik faktiline motivatsioon)
Distsiplinaarkaristus on tegelikult iga ettevÔtte sisemine asi ning karistusseadustik sellega ei tegele, kuid kuna selline karistusliik on olemas, peame tÀhtsaks selle Àra mainida.
Diskretsioon - kaalutlusÔigus Olemus: kaalutlusÔigus e diskretsioon on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsuste tegemist vÔi valida erinevate otsuste vahel.

Direktiivid on suunatud liikmesriikidele ja nende mĂ”te on abstraktne reegel s.t kirjeldab juhtumit vĂ”i tegu ĂŒldiste tunnuste ĂŒhtlustada liikmesriikide seadusandlust.
DeliktivĂ”ime – isiku vĂ”ime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandid Ă”igusrikkumise eest; nt karistusĂ”iguslik deliktivĂ”ime saabub eestis isikule tema 14a
Domeeninimi - Interneti aadressi kasutamise reeglid mÀÀrab harilikult tippdomeeni valdaja, kuid alati tuleb lÀhtuda kaubamÀrgi-, Àrinime- ja konkurentsiÔigustest.

Demokraatlik riik on loodud kui ideaal, kristlus humanismi vormis, kus tunnustatakse ĂŒhist inimeseks olekut ning kus antakse inimestele formaalsed ja poliitilised Ă”igused.
Diskrimineerimine tööturul on ĂŒsna tavaline asi. VĂ”ib öelda et see on ebavĂ”rdne kohtlemine töötajatele kellel on sama kogemus ja oskused, aga erinevad rahvus, nĂ€havĂ€rv, sugu.
Digesta on esmajÀrguliseks ajaloolise vÀÀrtusega Ôigusallikaks, kuna see sisaldab infot paljude juristide tööde sisu kohta, mida kuskil mujalt enam ei leia.

Dispositsioon — normi loogilise struktuuri element: kui on niisugune olukord, siis on niisugune tagajĂ€rg, mis vĂ”ib seisneda kas Ă”igustuses, kohustuses vĂ”i keelus.
Durkheimi arvates on inimkÀitumisel kaks vormi: need kes ei hooli millestki, et eesmÀrgini jÔuda ja need, kes jÀgivad iga hinna eest reegleid ja ei jÔuagi eesmÀrgini.
Demokraatia printsiip on sÀtestatud ka pÔhiseaduse §s 1, mille kohaselt Eesti on iseseisev ja sÔltumatu demokraatlik vabariik, kus kÔrgeima riigivÔimu kandja on rahvas.

Dilmah - Must tee Tea trader must tee Teekanne puuvilja sweet kiss tee tetley roheline lahtine tee english tee breakfast remiers roheline tee hiina young hyson
Diskretsioon e. KaalutlusÔigus annab Ôiguse haldusorganil seaduse eesmÀgist olenevalt ise otsustada tagajÀrgede suhtes,rakendada vÔi mitte vÔi rakendada mitut.
DeliktivÔime on isikuvÔime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust, toimepandud Ôigusrikkumise eest.Algab 14.eluaastast. Juriidiliselt algab rasedus 12 nÀdalast

Dvd - l, veebilehekĂŒlgedel ja muude andmekandjate kaudu nii Eestis, Euroopa Liidu liikmesriikides kui mujal seitsme aasta jooksul kohtuotsuse tegemisest.
Denonsseerima ehk lepingust vĂ€ljuma on rahvusvahelise-Ă”iguslik toiming, millega riik lĂ”petab ĂŒhepoolselt rahvusvahelisest lepingust talle tulenevad kohustused.
Direktiivid on suunatud liikmesriikidele ja nende mĂ”te on Õigusnormi struktuuri all mĂ”istetakse Ă”igusnormi sisemist ĂŒhtlustada liikmesriikide seadusandlust.

Defineerida lĂ”ppude - lĂ”puks ainult ĂŒhe spetsiifilise vahendi kaudu, mis sellele, nagu ĂŒldse igale poliitilisele ĂŒhendusele, omane on: fĂŒĂŒsilise vĂ€givalla kaudu.
Detsentraliseerimine – volituste ĂŒleandmine keskusest sĂ”ltumatule iseseisvalt otsustavale ĂŒksusele (omavalitsusele). Mudelid – duaalne sĂŒsteem ja ĂŒhendsĂŒsteem
Distsiplinaarsanktsioonid –  Karistused distsiplinaarsĂŒĂŒtegude, st töölepingu seaduses ettenĂ€htud sĂŒĂŒtegude eest. 4) Varalised  ehk tsiviilĂ”iguslikud 

DaktĂŒloskoopiaekspertiis – sĂ”rmejĂ€ljed d. ballistika ekspertiis (relvad) e. kĂ€ekirjaekspertiis f. kohtumeditsiiniline ekspertiis Eksperdid – erivĂ€ljaĂ”ppega isikud
Diodotus on sunnitud ateenlastele valetama, et ta on motiveeritud linnahuvist, mitte omahuvist). 2) Ateenlaste ja meloslaste dialoog jÔust ja Ôiglusest.
Dubais – aastavahetusel 2 aastat tagasi, kus ĂŒks turist Inglismaalt lĂ€ks politseisse, et teda oli vĂ€gistatud ĂŒhes naisteruumis luxhotellis Dubais.

Direktiivid – kĂ”ige olulisemad Ă”igusaktid ELi liikmesriikide seadusandluse lĂ€henemisel , neid loetakse ka liidu sotsiaalpoliitika ĂŒheks pĂ”hiallikaks.
Decretum gratiani - 1140.a. 2. Liber extra - 1234.a 3. Liber sextus – 1298 4. Clementinae - 1317 5. Collectio Viginti Extravagantium 6. Extravagantes Communes
Denotatiivne tÀhendus on see osa sÔna (termini) tÀhendusest, millest sÔltub, millistele objektidele ta on rakendatav ehk milliste objektide kohta ta vÔib kÀia.

Determinisim – faktorid asuvad inimesest vĂ€ljas, sotsiaalses keskkonnas; inimene sarnaneb robotile, mis mingil viisil reageerib vĂ€listele mĂ”jutustele.
Detsentraliseerimine – riigil ei ole otstarbekas ise kĂ”iki funktsioone tĂ€ita, selleks ta annabki lĂ”pliku otsustusvĂ”ime ĂŒle iseseisvatele Ă”igussubjektidele.
Dilemma olukord on selline, kus kahju tekitaja kÀitumine asetab kannatanu sellisesse olukorda, kus ta peab otsustama, kuidas kÔige mÔistlikumalt kÀituda.

Dare ehk midagi andma tĂ€hendas Max Kaseri arvates algselt kviriitliku omandi ĂŒleandmist. Facere tĂ€hendab midagi tegema ehk kohustust tĂ€itma.
Definitsiooni andmisest on hoidunud ka Euroopa InimĂ”iguste Kohus (EIK), soovides tagada mĂ”iste vĂ”imalikult paindlikku tĂ”lgendamist muutuvates ĂŒhiskonnaoludes.
DistsiplinaarsĂŒĂŒtegu on kohtuniku sĂŒĂŒline tegu, mis seisneb ametikohustuste tĂ€itmata jĂ€tmises vĂ”i mittekohases tĂ€itmises, samuti kohtuniku vÀÀritu tegu.

Dekoratiivkunsti - ja fotograafiateoseid, aga ka ĂŒldsusele avatud muuseume ja nĂ€itusesaale, milles on eksponeeritud kujutava kunsti ja fotograafiateosed.
Dvrc - or.org/domestic/violence/resources/C61/]. 7. MĂ€rts 2009 a 49. World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children World.
Deskriptiivsed koosseisutunnused on mÔisted, mis on vÔetud kas tava- vÔi ka juriidilisest keelest ja mis kirjeldavad reaalses maailmas olemasolevaid asju ja nÀhtusi.

Desorganiseerimine – kĂ”rge kuritegevusega ĂŒhiskonnas on probleemiks nĂ”rkade sidemete olemasolu erinevate sotsiaalsete gruppide ja ĂŒksikisikute vahel.
Delegatsiooni edasivolitamine ehk nn. subdelegatsioon mÀÀruste andmiseks ei ole ĂŒldreeglina lubatud, vĂ€lja arvatud juhud, kui seadus seda expressis verbis lubab.
Dispositsioon on haldusĂ”igusnormi struktuuri keskne lĂŒli, mis mÀÀrab Ă€ra kĂ€itumisreegli, mida norm ette kirjutab, keelab, lubab vĂ”i soovitab.

Dos – kaasavara on vara, mille naine abielludes kaasa toob, et aidata mehel kanda temal lasuvat kohustust lapsi ja naist ĂŒleval pidada.
Demokraati tÀhendab vÔimu teostamist rahva osalusel ja oluliste juhtimisotsuste tegemist vÔimalikult ulatuslikult ja kooskÔlastatud alustel.
Diktaator - erakordne magistraat, kes kutsuti ametisse siis kui riigi olemasolu oli ohus vÔi vÀlise vaenlase vÔi sisemiste rahutuste tÔttu.

Dos – kaasavara, mille naine abielludes kaasa toob, naise surmaga jÀÀb mehele, mehe surmaga naisele, mehe sĂŒĂŒl lahutus – naisele.
Dekreet on riigipea Ôigusakt ja selle juriidiline jÔud sÔltub riigipea Ôiguslikust seisundist, mis on kindlaks mÀÀratud pÔhiseaduses.
Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui töötajale ei ole ĂŒhe aasta jooksul, arvates karistuse mÀÀramise pĂ€evast, mĂ€ratud uut distsiplinaarkaristust.

Die staatsanwaltschaft – Organ der Judikative oder Exekutivbehörde? – Die Stellung der Ankla- gebehörde und die Gewaltenteilung des Grundgesetzes.
Dilemma on kahe alternatiiviga tingiv-liigitav sĂŒllogism54. Neljast traditsioonilise loogika pĂ”hireeglist ei kuulu klassikalise loogika
Direktiiv on saavutatava tulemuse seisukohalt siduv, see antakse vÀlja mingi eesmÀrgi saavutamiseks. Selle eesmÀrgi mÔttes on ta siduv.

Die staatsanwaltscaft – Organ der Judikative oder Exekutivbehörde? – Die Stellung der Anklagebehörde und die Geweltenteilung des Grundgesetzes.
Vote UP
-1
Vote DOWN
DeliktivĂ”ime – isiku vĂ”ime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud Ă”igusrikkumise eest 40. Teo ja sĂŒndmuse vahe - Teod on muutused, mis toimuvad inimese tahtel, (lepingu sĂ”lmimine, kuriteo toimepanemine). SĂŒndmused on aga muutused, mis toimuvad sĂ”ltumata inimese tahtest (tulekahju, inimese loomulik surm, ĂŒleujutus).
Distsiplinaarkaristused on noomitus ja see peaks olema kirjalik, sest suulist noomitust ei saa lugeda distsiplinaarkaristuseks antud seaduse mÔistes.

Diplomaatiline immuniteet on saatkonnatöötajal (ka saatkonna tehnilistel töötajal ja nende perekondadel jne). Loomulikul seda ei ole autojuhtidel.
Direktiiv - annab riigile kohustuse saavutada kindel eesmÀrg AGA tÀitmisega kaasneb meetmevaliku vÔimalus, mida mÀÀrus ei luba.
DĂŒnaamiline – uurib ka muutumist ajas: kas ja kuidas uue tasakaaluseisundini jĂ”utakse, seega on oluline ka tasakaalustumisprotsess.

Daphne on kĂ€esoleva kaasuse kontekstis isik, kes ĂŒĂŒris ĂŒhe oma majadest teisele isikule Erosele kasutamiseks kaheks aastaks.
Digestad on klassikalise ajastu juriidilise kirjanduse kokkuvÔtteks, vÀljavÔtteid on kÔige enam Ulpianuse ja Pauluse teostest.
Diplomaat on riigiametnik, kes on volitatud esindama pÀritoluriiki teise riigi vÔi muu rahvusvahelise Ôiguse subjekti juures.

Deduktsioon – jĂ€relduste liik, kus ĂŒldiste teadmiste pĂ”hjal öeldakse midagi vĂ€hemĂŒldise vĂ”i konkreetse ĂŒksikjuhu kohta.
Diskrimineerimine tÀhendab seadusvastast eelistamist ja Ôiguste piiramist isiku teatud omaduste vÔi temaga seotud asjaolude alusel.
Distsiplinaarmenetluse for - maalse algatamise instituut koormaks pÔhjendamatult algatajat ning vÀhendaks sisuliste asjadega tegelemise aega.

Desotsialiseerimine – ĂŒhiskonnast vĂ€ljarebimine, mis seondub sotsialiseerumise/sotsialiseerimisega ja sotsiaalse informatsiooniga.
Distsiplinaar karistus on jÔus aasta alates karistuse mÀÀramise pÀevast kui töötajale pole mÀÀratud uut distsiplinaar karistust.
Definitiivsed Ôigusnormid on mittetÀielikud Ôigusnormid, kus defineeritakse seaduse tekstis sisalduvaid mÔisteid juriidilistehniliselt.

Dvd - d, audioraamatud jne. Need on kehalised andmekandjad, millel on talletatud need mittemateriaalsed vÀÀrtused.
Delegeerida e. ĂŒlesandeid edasi anda, nii fĂŒĂŒsilisele isikule (nt.notar, kohtutĂ€itur) kui ka juriidilisele isikulehal).
Dumping – eksporditakse kaupa tootmiskuludest odavama hinnaga vĂ”i mĂŒĂŒakse kaupa vĂ€lismaal odavamalt kui kodumaal.

DistsiplinaarĂŒleastumine ehk distsiplinaarsĂŒĂŒtegu on tööÔigusrikkumine, mis seisneb töölepingust tuleneva kohustuste rikkumises.
Definitiivsed normid ehk seaduskeel mÀÀratlused seletavad lahti seaduses /Ôigustloovas aktis kasutatavate terminite tÀhendusi.
Dekreete on kolme liiki lÀhtuvalt tema Ôiguslikust jÔust: dekreetseadused, erakorralised dekreedid, hÀdadekreedid.

Demokraatlik legitimatsioon tÀhendab seda, et kogu riigivÔim peab lÀhtuma rahvast, st. toimuma rahva otsesel vÔi kaudsel heakskiidul.
Diplomotöö hĂŒpoteesiks on vĂ€ide, et kuritegelikkuse ennetamine on palju tulemuslikkum kui kuritegelikkuse resultaadega töötamine.
Diplomaat on riigiametnik, kes esindab pÀritoluriiki mÔne teise riigi ees vÔi mÔne rahvusvahelise subjekti juures.

Durkheimi jÀrgi on leping koostöö juriidiline vÀljend. Lepingu vormi vÔib vaadata sotsiaalse solidaarsuse indikaatorina:
Demokraatlikule riigikorraldusele on tunnuslik riigivÔimu jaotumine selle erinevate harude vahel koos samaaegse vÔimude tasakaalustamisega.
Dispositiivsuse pÔhimÔte on privaatautonoomia vÀljenduseks eraÔiguses ja seda on kÀsitletud ka kui lepingu- vÔi tehinguvabadust.

DatĂŒloskoopia on trassoloogia haru, mis uurib naha papilaarkurrustiku ehitust ja selle jĂ€lgede kasutamist tĂ”endamisel.
Dekreedid on Ôigustloovad aktid e Ôiguse allikad; neid vÔtab vastu haldusorgan; neil on spetsiifiline kehtejÔud.
Deklarant on isik, kes esitab tollideklaratsiooni enda nimel, vÔi isik, kelle nimel tollideklaratsioon esitatakse.

Demokraatlikule riigikorrale on tunnuslik riigivÔimu jaotumine selle erinevte hrude vahel koos samaaegse vÔimude tasakaalustamisega.
Diskrimineerimisaluste kataloog on avatud: "muude asjaolude tÔttu" vÔimaldab vÀlistada ebavÔrdset kohtlemist ka mistahes muul alusel.
DistsiplinaarsĂŒĂŒtegu on kohtuniku sĂŒĂŒline tegu, mis seisneb ametikohustuse tĂ€itmata jĂ€tmises vĂ”i mittekohases tĂ€itmises.

Dekreedid on Ôigustloovad e Ôiguse allikad, mida vÔtab vastu haldusorgan ja millel on spetsiifiline kehtejÔud.
Direktiivid – liikmesriikide seadusandluse lĂ€hendamine, ei ole vahetult kohaldatavad, kohustuslikkus hĂ”lmab akti
Dispositsioon - nĂ€itab, milline peab olema inimeste kĂ€itumine, kui nad on sattunud hĂŒpoteesis kirjeldatud olukorda.

DistsiplinaarsĂŒĂŒtegu – töötaja poolne oma töökohustuste mittetĂ€itmine vĂ”i ebaĂ”ige ehk mittenĂ”uete kohane tĂ€itmine.
Demokraatlikes riikides on tagasikutsumine ette nĂ€htud harva, nĂ€iteks Ühendriikide mĂ”nedes osariikides munitsipaaltasandil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Demokraatlik riik on oma tegevuses piiratud: 1. Konstitutsioonist 2. Rahvusvahelistest lepingutest 3. Rahvusvahelise Ă”iguse ĂŒldtunnustatud pĂ”himĂ”tetest ja normidest Poliitika – ĂŒhiskonna ja riigi toimimist korraldav sihiteadlik ja jĂ€rjekindel tegevus, milles osalevad mitmesugused huvirĂŒhmad ja institutsioonid.

Dogmaatika Ă”ppimine tĂ€hendab tuupimist. Dogmaatikas ei vaielda asjade ĂŒle, on nagu on! Dogmaatikas pole kohta Ă”iglusel.
Dokumentaalseks tÔeniks on iga dokument, milles sisaldav informatsioon omab vastavate asjaolude tÔenamisel olulist tÀhtsust.
Dualistlik – Leiab, et tsiviil ja Ă€riĂ”igus on 2 erinevat asja TSIVIILÕIGUSE MÕISTE ÕPI ÄRA ROOMA ÕIGUSES

Dworkini jurist - Herakles oli vÔimeline igal raskel juhul (hard case) leidma ainuÔige lahenduse (one right answer).
Demokratiseerimine - protsess, milles antakse avalik-Ă”iguslikud ĂŒlessanded seadusega iseseisvatele institutsioonidele.
Dualistlikes sĂŒsteemides on kaubandusĂ”iguse ja tsiviilĂ”iguse jaoks eraldi koodeksid, unistlikes kĂ€sitletud ĂŒhes koodeksis.

Deklaratsioon on tollaegse Prantsusmaa vÀlisministri Robert Schumani 9. mail 1950. aastal esitatud deklaratsioon.
Distsiplinaarvastutus – jĂ€rgneb distsiplinaarĂŒleastumisele ja kohaldatakse töölepingukohustuste mittetĂ€itmise eest.
DeliktivÔime on isiku vÔime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud Ôigusrikkumise (delikti) eest.

DeliktvÔime on isiku vÔime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud Ôigusrikkumise (delikti) eest.
Direktiivi kohaselt on ettevĂ”tte ĂŒleminekuga tegemist, kui lĂ€heb ĂŒle majandusĂŒksus, mis sĂ€ilitab oma identiteedi.
Desotsialiseerimine - protsess, mille kÀigus inimene pannakse varasema sotsialiseerumisprotsessi tulemustest loobuma.

Dispositsioon – lepingupooled vĂ”ivad ise kokku leppida, mistahes asjas, kui see ei lĂ€he seadusega vastuollu.
DistsiplinaarsĂŒĂŒteod on riigi teenistujate, KOV teenistujate poolt teenistuskohustustega seotud sĂŒĂŒline ĂŒleastumine.
Distsiplinaarvastutus – tööandjal on Ă”igus ja vĂ”imalus valida distsiplinaarkaristus – tal on distsiplinaarvĂ”im.

DoktrinÀÀrseks tÔlgendamiseks nimetatakse teadlaste poolt individuaalselt vÔi kollektiivselt antud normatiivaktide tÔlgendust.
Demokraatlikule komponendile on sĂ”navabadusel ka eneseteostuslik kĂŒlg- enesevĂ€ljendamine on ĂŒks vĂ”imalus ennast teostada.
Depressiivne luul – inimeste vÀÀrtuste, omaduste, vĂ”imete hindamine tegelikkusele mittevastavalt negatiivsena.

Distsiplinaarsanktsioonid on karistused distsiplinaarsĂŒĂŒtegude, st töölepingu seaduses ettenĂ€htud sĂŒĂŒtegude eest.
Distsiplinaarvastutus – jĂ€rgneb distsiplinaarĂŒleastumises ja seda kohaldatakse töödistsipliini rikkumise eest.
Descartes - interaktiivne dualism- vaimuelu nÀhtused on sÔltumatud ajutegevusest, kÀivad kooskÔlas.

DoktrinÀÀrseks tÔlgendamiseks nimetatakse teadlaste poolest ainuisikulist vÔi kollektiivset normatiivaktide tÔlgendamist.
Domeeninimede puhul on olemas rahvusvahelised apellatsioonikohtud (nt The WIPO Arbitration and Mediation Center).
Dualism – paralleelselt on riiklik ja eelriiklik Ă”igus, riiklik ja mitteriiklik Ă”igusemĂ”istmine.

Dimitri on oma abikaasa Erna seadusjÀrgseks pÀrijaks koos teise jÀrjekorda kuuluvate sugulastega.
Dispositiivsuse pÔhimÔte - kohtunik tugineb otsuse tegemisel ainult poolte poolt esitatud tÔenditele ja asjaoludele.
Distantsi tĂ”ttu on lihtne öelda, et kohus tegi rumalusi ning et Sokrates oli vÀÀrtuslik ĂŒhiskonna liige.

Delmas - Marty M. European Criminal Procedures – Great Britain : Cambridge University Press 2002
Digestade ehk pandektide nime all kirjapandud kujul pÀrandati see edasi jÀrgmistele pÔlvkondadele.
Distsipli - naarkolleegiumi Ôigust kustutada distsiplinaarkaristus ennetÀhtaegselt ei ole piiratud.

Diskrimineerimine on otsene, kui ĂŒht isikut koheldakse halvemini, kui teist (tema rahvuse, rassi...)pĂ€rast
Deduktsioon - jĂ€reldamine ĂŒldiste teadmiste pĂ”hjal ĂŒksikjuhu kohta; ĂŒksiku tuletamine ĂŒldisest.
Demokraatlikes riikides on deputaadi tagasikutsumise Ôigust kastutatud USA mÔnes osariigis munitsipaaltasandil.

Delikti ĂŒldkoosseis tĂ€hendab nende eelduste kogumit, mille esinemise korral tekib deliktiline ĂŒldvastutus.
Diskreditsiooniveaga on tegemist ka juhul kui admisnistratsioon seob ennast kitsendavalt halduseeskirjadega.
Doktriin — mingi ĂŒldine seisukoht, millest peetakse kinni teatud eesmĂ€rgi saavutamise jaoks.

Dajate huve on kahjustatud. PS! Siin eeldatakse alati seda, et kahjustatakse vÔlausaldajate huve.
Departemangu esinduskoguks on generaalvolikogu. Departemangu tÀidesaatvaks organiks on generaalvolikogu esimees.
Diplomaatilisteks auastmeteks on suursaadik ja saadik. Diplomaatiline auaste antakse presidendi otsusega eluaegselt.

Direktiiv on Ôigusakt, milles sÀtestatakse eesmÀrk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama.
Dispositiiv - normiadressaatide kÀitumist korraldavat Ôigusnormistikku nimetatakse eraÔiguseks;
Dokumendid – arved, kauba saatelehed, teostatud tööde vastuvĂ”tmise aktid, teenuste osutamist

Deduktsioon on meile korrektsed eeldused ning need tulenevad enesestmÔistetavatest aksioomidest.
Defineeritud selleks on tegelikkuses piiritlemata asja osa, mille suurust vÀljendatakse murdosana asjast.
Digestad on jaotatud viiekĂŒmneks raamatuks, need omakorda tiitliteks, milledel on pealkirjad.

Distants - lĂŒhemaid vahemaid ĂŒlehinnatakse, pikemaid alahinnatakse, avaruses ĂŒlehinnatakse.
DeliktivĂ”ime – isiku vĂ”ime kanda iseseisvalt juriidilist vastutust toimepandud Ă”igusrikkumise
Demokraatlikus ĂŒhiskonnas on vĂ”imu omandamine, kasutamine ja vaheldumine vaba poliitilise vĂ”istluse tulemus.

Direktiivid - direktiive annab Euroopa NÔukogu vÔi tema delegatsiooni alusel Euroopa Komisjon.
Diskretsioon on omane nii haldusefunktsiooni teostamisel kui ka teiste funktsioonide teostamisel.
Dispositsioon on selline Ôiguslik tagajÀrg, kus isikud on kohustatud vÔi Ôigustatud millekski.

Dispositsioon - milline peab olema inimese kĂ€itumine, kui nad on sattunud hĂŒpoteesis kirjeldatud
DistsiplinaarsĂŒĂŒtegu ehk distsiplinaarĂŒleastumine on töötajapoolne töösisekorra sĂŒĂŒline rikkumine.
Doktriinid - mitu tĂ€hendust - teoreetiline Ă”petus, teooria, Ă”ppelause, poliitiline sĂŒsteem.

Distsiplinaarvastutus on tööÔigusrikkumine, mis seisneb töölepingust tuleneva kohustuste rikkumises.
Dilloni reegel on kĂ”ige laiemalt tsiteeritav KOV-ga seonduv konstitutsiooniline kohtunikuĂŒtlus.
Distsiplinaarkaristuse mÀÀramist on uus sĂŒĂŒtegu ja selle eest vĂ”ib töötajale mÀÀrata distsiplinaarkaristuse.

Dokumendil on kohustuslikud rekvisiidid ja vastavale dokumendiliigile omased lisarekvisiidid.
Deputaat on seotud ainult enda sĂŒdametunnistuse, konstitutsiooni ja parteidistsipliiniga.
Dies nefasti - pÀevad millal ei ole lubatud teatud protsessi menetlus ja tegingute sÔlmimine

Delikt - igasugune Ôigusvastane tegu, mis pÔhjustas ebaÔiguse ja toob jur vastutuse.
Detailplaneeringud on linna ĂŒldplaneeringu tĂ€psustatud osad, mille kinnitab samuti linnavolikogu.
Diplomaatilisel teel - rahulike moodustega / Relvade teel- teisiti ei saada Õiguskaitse printsiibid.

Dualist - dualistlik suund, arvavad et tsiviilÔigus ja ÀriÔigus on tÀiesti erinevad
DeliktivÔime on isiku vÔime kanda juriidilist vastutust toimepandud Ôiguserikkumise eest.
Des on sÀtest otsene kohust, et liikmesriigid ei tohi taluda rikkumisi ja direkt.

Direktiivid on tÀitmiseks kohustuslikud nendes liikmesriikides, kellele need on suunatud.
Disc - tuleneb sÔnade Dominance, Inducement, Steadiness, Compliance esitÀhtedest.
Diskrimineerimine on kaudne, kui vĂ€liselt neutraalne sĂ€te, seab ĂŒhe isiku halvemasse olukorda

Distsiplinaar - vÔi haldusvastutus). Mitte kÔik haldusÔigusnormid ei sisalda sanktsioone.
Dokumentidel on tÀhtsus kÀsundiandja huvide kaitsmisel, mitte aga vÀhem kui kolm aastat.
Demokraatliates on tĂ€napĂ€eval ĂŒldine, vĂ”rdne, salajane ja perioodiliselt korduv valimine.

De spinoza - loomuÔigus on inimese loomulik vÔim, mida saab piirata vaid teine vÔim.
Digitaalallkiri on tavalise allkirja analoog digitaalsel kujul oleva info allkirjastamiseks.
Dispositiivsed normid – kehtestavad reeglid juhuks, kui pooled ei ole jĂ”udnud ise kokkuleppele.

Dispositiivsuse pm – subjektidel on Ă”igus teisiti kokku leppida, kui seadus on ette nĂ€inud.
Direktiiv on tÀitmiseks kohustuslik nendes liikmesriikides, kellele see on suunatud.
Diskursus on praktilise ÔiguspÀrasuse (Ôigsuse) vÔi tÔe protseduuriline teooria.

Dokumendis kajastatu on Ôige ja tÀielik ning vastupidist, nÀiteks dokumendi vÔltsitust, peab
Deduktiivne arutlus on arutlus, mille eelduste tÔesust peetakse jÀrelduse tÔesust tagavaks.
Deputaat on seotud ainult oma enda sĂŒdametunnistuse ja fraktsiooni distsipliiniga.

Dies fasti - pÀevad millal lubatud teatud protsessi menetlus ja tegingute sÔlmimine
Dissens on see, mis sisaldab tÀiendavaid tingimusi ja kokkulepped ei kattu veel.
Dualism – selle kĂ€sitluse kohaselt on kaubandusĂ”igus iseseisev kaubandusharu.

Damnum emergens - vahetult tekkinud kahju st .antud isiku varanduse tegelik vÀhenemine.
Direktiiv – suunised, riik kohaldama teat aja jooksul, rakendama riigi seaduses.
Digesta - kui sisaldas nii tsiviilÔigust kui ka ediktidega kujundatud Ôigust.

Dispositsioon - Ôiguslik tagajÀrg, mis on iseloomulik regulatiivsele Ôigusnormile.
Dokumenteerimisfunktsioonile on tÀnapÀeval lisandunud ulatuslik Ôigusliku nÔustamise funktsioon.
Dualistlik kĂ€sitlus – leiab, et Ă€ri- ja tsiviilĂ”igus on kaks eraldi seisvat Ă”igusharu.

Dare – ; facere – Obligatsiooni objektiks vĂ”ib olla mitmesugune samme.
Dedictii - vÀlismaalased, kelle Ôiguslik seisund oli halvem kui peregriinidel
Digitaalallkirja on vÔimalik lisada arvutis olevatele failidele ID-kaardi ning vastava

D50lru0kvjhwhsgdhcj6 - _fDtP0dJ1M2ypri&sig=AHIEtbQIJCbNgyWVDcc7vEEW8XUXbfKqNQ (20.01.2013)
Depolarisatsioon - mÔjutuste toimel sise- ja vÀliskeskkonna vaheline mÔju vÀheneb.
Desse - keskkonna, majja sots faktorid peavad kajastuma ĂŒhtsetes otsustes.

Diskursus on ’tĂ”epĂ€ratu’, kui ĂŒkski loetletud tingimustest on tĂ€itmata.
Dispositiivsuse pÔhimÔte - Poolte Ôigus/vÔimalus teisiti kokku leppida kui seadus sÀtestab.
Dispositsioon – NĂ€itab Ă€ra kĂ€itumise sisu ilma seda lĂ€hemalt iseloomustamata.

DeliktiĂ”igus - LepinguvĂ€liselt tekitatud kahju hĂŒvitamist reguleeriv instituut.
Direktiiv on mÀÀruse kÔrval Euroopa Liidu kÔige olulisem Ôiguslik vahend.
Dispositsioonid on laialt kasutusel eraÔiguses ja on lepinguvabaduse vÀljenduseks.

Dekreediga on tegemist ĂŒksnes siis, kui tal on seadusega vĂ”rdne Ă”igusjĂ”ud.
Deliktistruktuur on leidnud Eesti jurisprudentsis palju rÔhutamist ja mitte asjata.
DiskontomÀÀr – intressimÀÀr, millega keskpank annab kommertspankadele laenu.

Dementsus – raske kognitiivsete funktsioonide(mĂ€lu, intellekt) kahjustus.
Demokraatlikes riikides on valimised vabad, sellepĂ€rast seda sĂŒsteemi eriti ei kasutata.
Derivatiivne - uue riigi teke mÔnele teisele riigile kuulunud territooriumile.

Diferentseerimisest - - olukorra kÀsitlemine teistmoodi on objektiivselt Ôigustatud.
Direktiiv - EL Ôigusakt, millega sÀtestatakse liikmesriikidele eesmÀrgid.
DistsiplinaarsĂŒĂŒtegu – Seisneb tööÔiguslpeingust tulenevate kohustuste rikkumises.

Delegatsioon – nagu vĂ€itis Virginia resolutsioon –, vaid Ameerika rahvas.
Doktriinid on ka tÀitsa olemas, koht, kus teooria ja praktika kokku saavad.
Definitsioonid - (ld definitio) on mÀÀratlus, mÔiste pÔhilise sisu avamine.

Disjunktsioon on vÀÀr parajasti siis, kui ta mÔlemad operandid on vÀÀrad.
Dvrc - or.org/domestic/violence/resources/C61/]. 7. MĂ€rts 2009 a. 25
Deliktistruktuuri jĂ€rgi on sĂŒĂŒtegu koosseisupĂ€rane, Ă”igusvastane ja sĂŒĂŒline tegu.

Diplomaatiliste au - ja teenistusastmete andmist reguleerib VĂ€listeenistusseadus.
Direktiiv on paindlikum, annab vÔimaluse valida kuidas tÀita eesmÀrki.
Distsiplinaas sĂŒĂŒtegudeks on KĂ”ik töötaja seaduslike kohustuste sĂŒĂŒlised rikkumised.

Dekreet on materiaalses mĂŽttes seadus, kuid formaalses mĂŽttes mitte.
Derogatiivsed inimÔigused on need, millest riik eriolukorras vÔib ajutiselt ka loobuda.
Dekreet – riigipea annab ĂŒldaktitena vĂ€lja dekreete ehk seadlusi.

Diskursuse teooria on Ă”igsuse kui ka ÕpĂ€rasuse, tĂ”e protseduuriline teooria.
Dispositiivsuse pÔhimÔtet on vÔimalik vaadata koos menetlusökonoomiaga, st pooltel on
Dauner - Lieb, T. Heidel, G. Ring). BGB. Band 1. Allgemeiner Teil.

Dividendide jaotamise – kellele, kui palju ja millal – otsustab ĂŒldkoosolek.
Direktiiv on nÔrgem kui mÀÀrus, siduv neile, kellele on suunatud.
Dividend on firma omanike tuluosa, mida nad rahas vÀlja vÔtavad.

Dualistlik – riigi(sisene) Ă”igus ja RVÕ on kaks eraldi sĂŒsteemi
Dokumendiks on deklaratsioon, mille notar tÀidab iga aasta lÔppus.

DĂŒnaamilisus – teatud liikuvus ja suhtelisus, samas jĂ€rjepidevust.
Decreta - lahendused ĂŒksikute vaidlus, eritikohtuasjade puhul.
Deebetkirje – negatiivse mĂ€rgiga, nĂ€itab ressursside kasutamist

Dos - kaasavara on vara, mille naine abielludes kaasa toob.
Dualistlik – Leiab, et tsiviil ja Ă€riĂ”igus on 2 erinevat asja.
Dualistlik sĂŒsteem – eraĂ”igus, erahuvid ja avalik Ă”igus, avalik huvid.

Debitor – deebitor, vĂ”lgnik; kohustatud pool obligatsioonis
DeliktivĂ”ime on isiku vĂ”ime vastutada sĂŒĂŒlise kĂ€itumise korral.
DeliktivÔime tÀhendab vÔimet aru saada oma teo Ôigusvastasusest.

Demokratiseerumusest rÀÀkides on kindlasti esikohal valimisÔiguse pidev laienemine.
Dispositsioon – subjekti Ă”igused ja kohustused antud tingimustel.
Digitaalallkirja abil on tuvastatav seos dokumendi ja allkirjastaja vahel.

Diskretsiooninormid – haldusorganitele on jĂ€etud teatud otsustusruum.
Deflaator – vĂ€ljendab nominaalse ja reaalse SKP erinevust.
Dekretaal on allikate hierarhias kÔrgemal astmel kui kaanon.

Deliktid ehk Ă”igusrikkumised jagunevad kahte suurde rĂŒhma:
Disputationes - ĂŒĂŒksikute juriidiliste probleemide analĂŒĂŒsid.
Demokraatia pr – eeldab kokkulepet ja vĂ€hemustega arvestamist.

Durkheim - eraomand pÀrineb on religioossetel uskumustel.
Damnum – rahatrahv, kahju, kahjum; asja kahjustamine

Definitiivsed normid – Ă”iguskeele mÀÀratlused; seletavad normid.
Diskretsioonihalduses on haldusorganitele antud iseotsustamise Ôigus.
Distsiplinaarvastutus - kohaldatakse töödistsipliini rikkumise eest.

Dominium – omandiĂ”igus, omand, vara, vĂ”im, autoriteet
Doonoritele on puhkeaeg, selleks ajaks kui ta loovutab verd.
Direktiiv – paneb paika eesmĂ€rgi, mis tuleb saavutada.

Dopamiim - tÀhelepanu suunamine vajalikele objektidele.
Dilmah - ceylon orange pekoe(large leaf tea)(purutee)
Domineerib anglo - ameerika Ă”igusperekonna Ă”igussĂŒsteemides.

Dominium directum - otsene omand  Dominium utile-kaudne omand
Deliktid on Ôigusrikkumised, mille eest karistatakse.

Dokumentide loetelu on vajalik: ‱ Ametikirjade indekseerimiseks

Dispositsioon – kĂ€itumise sisu Sanktsioon – karistus.
Distsiplinaar - ja mÔned tsiviilÔiguslikud sanktsioonid.
Declarations – saab vaada, milliseid riigid on teinud.

DeliktivÔime on vastutusvÔime nt kahju tekitamise eest.
Descartes – Prantsuse filosoof 16-17 saj. SEADUSED:
David grimm - balti-sakslane. Berliinis Ôppinud mees.

Depressiivses faasis on loiud, apaatsed, neil on raske Ôppida.
Definitiones - juriidiliste institutsioonide mÔisted.

DeliktvĂ”ime on vastutada sĂŒĂŒlise kĂ€itumise korral.
DetermineeritudhaldusÔigusnormidega - >jur.faktid->on sÀtestatud Ôigusnormi
Direktiiv – liidu sotsiaalpoliitika pĂ”hiallikas.

Dispositiivsed tunnused on antud tÀielikult selles Ôigusnormis.
Definitsioonist on olnud vaidluskĂŒsimusteks pikal ajal.
Digitaalallkiri on vÔrdsustatud omakÀelise allkirjaga.

Dividendimaksjal on maksukohustus, mitte dividendisaajal.
Dokumentaalne tÔend on esitatud vastavalt seaduse nÔuetele.
Deklaratiivne teooria – tekib sĂ”ltumatult tunnustamistest.

Demokraatlik vabariik on nt Kreeka, kus vÔim kuulus rahvale.
Dogmaatika kohaselt on vaid Jumal ise primaarne ja igavene.
Domineerimise kĂŒsimus – tuleks leida domineerimislahendused

Demokraatlikul viisil – vĂ€ljendab enamiku valijate tahet.
Deontoloogiline eetika - vÀÀrtustab tegu, mitte tagajÀrge.
Detailselt on sÀtestatud vastutus varguste eest.

Dies incertus - kui ei tea, millal tÀhtpÀev saabub
Dispositsioon - peab nÀitama Ôigused ja kohustused
Deebitor on kohustatud seda tervikuna tÀitma.

Digiallkiri on vÔrdsustatud tavalise allkirjaga.
Diskretsiooninormide puhul on isikutele sisustatud nÔudeÔigus.
Diskretsioonivolitus – otsustus vĂ”i valikudiskretsioon.

Distsiplinaarkolleegium – igast kohtu astmest 5 kohtunikku.
DoktorinÀÀrne ehk Ôpetus (teadlaste tÔlgendamine.
Dominaadi ehk absoluutse monarhia aeg (284-565)

Deklareeritud avalik - Ôiguslikku subjektiivset Ôigust.
Dilmah - ceylon orange pekoe,large leaf tea
Dispositsioon - jÀrgnev tÀhistus loengumapis: D.

Donatio – mehe kingitus abiellumise puhul.
Deklaratiivne – tunnustamine ei saa riiki luua.
DeliktivĂ”ime on isiku haldusjaotused ĂŒksustes.

Dispositsioon on ÔiguspÀrase kÀitumise esitus

Deduktsioon on liikumine ĂŒldiselt ĂŒksikule.
Demokraatia vÀljendus on konstitutsioonilised Ôigused.
Demokraatlik legitimatsioon - Seadustamine vÔi Ôigustamine.

Depressioon – pikaajaline ja sĂŒgav langus.
Dogmaatikal on teatud seos Ôiguspoliitikaga.
Dokumendiplangid on elektroonilisel kujul arvutis.

Durkheimi arvates on kuritegevus normaalne nÀhtus.

Dividendi maksmine – makstakse puhtast kasumist.
Dekreetseadused - asendab tÀielikult seadusi.
Detsembril 2009 on nĂ”ukogul kĂŒmme koosseisu.

Demokraatia struktuur on ĂŒles ehitatud sama moodi.


Ditaatorlikud riigid - ĂŒhiskond on riigikeskne.
Deklaratiivne teooria on tÀnapÀeval valitsev.

Dekreedid on materiaalsed seadused.
Direktiivist erinevalt on otsus tervikuna siduv.


Direktiivide puhul on aga mÔned erisused.
Doktriin – erakordne olulisus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Deebitor on kohustatud tÀitma 1 osa kohustusest) ja solidaarne obligatsioon (iga kreeditor vÔib nÔuda kohustuse tÀitmist terves ulatuses kÔigilt deebitorilt). Varanduslikud ja mittevaranduslikud.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Deduktsioon - loogilise ĂŒksiku v. erilise tuletamine ĂŒldisest, jĂ€reldamine konkreetse ĂŒksikjuhu kohta ĂŒldise pĂ”hjal 2. Milline on teadusliku tunnetuse koht tunnetusteede sĂŒsteemis ning millised on selle eelised ja puudused? Teaduslik tunnetus vĂ”imaldab teadmisi mÔÔta ning tagada nende kindluse ja usaldusvÀÀrsuse. Teaduslik tunnetus on tĂ€pne, Ă”ige, töökindel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Dekriminaliseerimine - peab olema vĂ€he kĂ€itumisviise, mille puhul on vaja riigi sekkumist inimeste kĂ€itumisse. Riigi roll on passiivne, ĂŒhiskonnal on vabad kĂ€ed.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Detsentraliseerimine tĂ€hendab lĂ”pliku otsustusĂ”iguse ĂŒleandmist iseseisvatele Ă”igussubjektidele ning ta sisaldab endas olulisi demokraatlikke vÀÀrtusi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Derealisatsioon – ruumitajuhĂ€ired – tajutakse moonutatult objekti ruumilisi suhteid vĂ”i
Vote UP
-1
Vote DOWN
Deskriptiivne keel tÀhendab kirjeldavat kÔneviisi, preskriptiivne aga mÀÀravat kÔneviisi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Dispositiivsuse pÔhimÔte tÀhendab menetlusosaliste Ôigust kÀsutada oma menetlusÔigusi.

Vote UP
-1
Vote DOWN
DiferentsihĂŒpotees ehk varalise kahju hĂŒvitamine rahasumma maksmise teel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Dworkin on aga seisukohal, et printsiip aheldab otsustusruumi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Deposiitraha – pankadesse hoiustele paigutatud raha.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Deposiit – kogus, mis on hoiule antud, hoius
Vote UP
-3
Vote DOWN
Dekontsentratsioon – volituste delegeerimine vĂ”imuhierarhia ĂŒhelt tasandilt madalamale (kontroll jÀÀb
Vote UP
-3
Vote DOWN
Dispositsiooni pĂ”himĂ”te – kĂ”ige omasem pĂ”himĂ”te.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta ĂŒles lahtrisse(vĂ€hemalt 3 tĂ€hte pikk).
Leksikon pÔhineb AnnaAbi Ôppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mÔistet) pÔhineb annaabi Ôppematerjalidel, seetÔttu vÔib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord vÔid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mÔisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 pÀevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 pÀeva mureta

- Olen tingimustega nÔus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto