Sõnu seletav sõnaraamat

Doktoriin - 1823. aasta detsembris deklareeris uus USA president James Monroe oma läkituses Kongressile, et Ühendriigid on vastu igasugusele Euroopa võimu edasisele laienemisele Ameerikas. Belgia iseseisvumine- Belgia olukord Madalmaade kuningriigis keeleline ja religioosne jaotumine,Ooperirahutused 25.08.1830,Belgia iseseisvumine 04.10.1830,Euroopa ja Belgia revolutsioon; Londoni konverents 1831,Kuninga valimine-Leopold I. 1794 puhkes Poolas ülestõus.
Dateeri EHK MÄÄRATLE AEG JA ISELOOMUSTA  ÜRO on 26. juunil 1945 San Franciscos 51 riigi poolt moodustatud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ja rahvusvahelise koostöö tagamine ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine.
Debussy - prantsuse helilooja, keda peetakse impressionismile alusepanijaks muusikas ja üheks esimeseks modernistlikuks heliloojaksA.Schönberg- juudi soost Austria helilooja, keda võib pidada üheks olulisemaks 20. sajandi muusika uuendajaks nii helilooja, muusikateoreetiku kui ka heliloomingu õppejõunaR.

Dzozer 2668 - 2649 e.Kr • Laiendas riiki lõuna Aswanini • Riigil juba suur jõukus • Esimese püramiidi ehitaja • Astmikpüramiid Saqqara platool • Esimine üleni kivist ehitis maailmas • originaalis väga suur kompleks, mida ümbritses müür • Püramiidi kõrgus 62m;ehitati 19 aastaga Cheops(hufu) 2589-2566 • Laskis ehitada Suure püramiidi • Üks seitsmest maailmaimest-ainuke püramiid • Asukoht Giza platoo • Kõrgus 146.6m;taäna 137,5m • Kaetud valge lubjakiviga.
Dets 1916 – tapeti Rasputin • 1917. a algas rahutustega Petrogradis • 23. veebr (8. märts) - revolutsiooni algus, “Leiba!” “Maha sõda!” • 27. veebr – pealinn on ülestõusnute käes, “Maha tsaar!” • 1.-2. märts – sama teistes suurlinnades • 3. märts – tsaar loobub troonist Eestlaste meeleavaldus Petrogradis Kaksikvõimu aeg I • Revolutsiooni käigus loodud tööliste ja soldatite nõukogud eesotsas Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukoguga.
Disctatus papae - See formuleeri, et vaid rooma kirik on jumalast, vaid rooma kirik yleilme, vaid rooma piiskopp või nimetada teisi piiskoppe, valitsejad peavad tema jalga suudlema jne - Paavst otsustab tekstide kanoonilisuse yle, paavsti yle ei saa kout mõista, rooma kirik ei eksi kunagi - Paavsti vastaseid oli Heinrich 4. - Vaidluskys, kes nim. Saksamaal vaimulikud ametisse – investituurityli - Kui paavst kunni tagandada ävardas, kutsus kunn oma piiskopid kokku, kus paavst nö. Tagandati.

Dominioon - Suurbritannia “valge asumaa”, kes said iseseisvaks, oli oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus Westminister statuut -1931.a. seadus, millega said Suurbritannia kolooniad iseseisvaks Diktatuur -vägivallavõim Laupa liikiumimne -Soome parempoolsete äärmuslik liikumine Koalitsioon -võimul olevate parteide liit Rahvarinne -vasakpoolsetest parteidest moodustatud liit Prantsusmaal 1930.a. Weimari Vabariik -Saksamaa kahe maailmasõja vahel Ahvenamaa neutral.
Demograafiline üleminek on kindlasti vajalik demokratiseerumiseks, riikides kus oli varem ära olnud demograafiline üleminek mindi üle varem ja parema meelega demokraatlikule valitsusvormile. Suremuse vähenemist on vaja demokraatiaks, kuid kuna inimesi on rohkem, siis see on halb autokraatlikule valitsusele, see muudab naiste elu, viib ühiskonna vananemiseni. Mida vanemad on elanikud, seda rohkem püüeldakse demokraatlike ühiskonnavormide poole, vaidlustatakse autoritaarne valitsusvorm.
Despootia ehk valitsusvorm, mille puhul üksainus autoriteet omab riigis absoluutset poliitilist võimu, kuigi tegelikult oli klassikaliselt dispootia kasutusel juba vaaraodega Egiptuses, kus üks mees käsutab ja kasutab kõike ja kõiki ning ülejäänud inimesed on tema orjad.

Doktriin - kõiki riike, kes sõlmisid diplomaatilised suhted SDV-ga, käsitleti SLV poolt vaenulikena ja nendega katkestati igasugused suhted (e SLV pidas ennast saksa rahva ainsaks seaduslikuks esindajaks). Suhteid pingestas veelgi pidev idasakslaste põgenemine “kommunistlikust paradiisist” Lääne-Saksamaale.  13.augustil 1961 alustas SDV ümber Lääne-Berliini müüri (Berliini müüri) ehitamist, millega üritati peatada edasist idasakslaste põgenemist.
Diaz - >meretee indiasse 1486; C.Kolumbus->uue maailma avastamine 1492, VdaGama- >ekspeditsioon jõusid indiasse 1498, FdeMagalhaes->1.ümbermaailmareis Tagajärjed:EUROOPALE:algas maailmavallutus eurooplaste poolt, kaubateede ümberpaiknemine, kulla ja hõbedapuudus, kolonialismi teke, uue maailma avastamine, elanike arvu tõus, inflatsioon. AMEERIKALE: kulla ja hõbeda väljavedu, orjandus, kaubavahetuse elavnemine, indiaani kõrgkultuuride hävinemine.
Dow - Jonesi tööstuskeskmine langes 1968 nov-1970 maini 36%, tööpuudus 1970.a lõpuks 6,6% 1971. Kehtestati kontroll palkade ja hindade üle,majanduslanguse aeg.1973 Jom Kippuri sõja tulemusena araabia maad kehtestasid naftale embargo ja OPEC maad tõstsid hindu 4X, Energiakriisiga kaasnes inflatsiooni kasv 12%-ni, tööpuudus suurenes, seega oli lõppenud enneolematu Usa majandusbuum, mis algas 1948.a, varises kokku Bretton Woodsi rahasüsteem.

Demosthenes – kõnemees, ke spidas Philippos II vastaseid kõnesid Philippos II – Makedoonia kuningas 3. Daatumid Kreeka ajaloo perioodid: Kreeta-Mükeene kultuur 2000-1100ekr; Homerose e tume ajajärk u 1100- 800ekr; Arhailine ajajärk u 800-500ekr; Klassikaline ajajärk 500-338ekr Trooja sõda – 12saj ekr Esimesed olümpiamängud – 776ekr Kreeka-Pärsia sõjad: Maratoni lahing - 490ekr; Termopüülide lahing – 480ekr; Salamise merelahing –
Depp on kõige paremini tuntud rollide eest nagu Ed Wood filmis Ed Wood, Joseph D. Pistone filmis Donnie Brasco, Jack Sparrow filmiseerias Kariibimere Piraadid ja John Dillingerina filmis Populaarsed Vaenlased. Tulunduslikult kõige edukamad filmid on olnud Kariibimere Piraatide saaga, mis tõi sisse 3 miljardit dollarit, Alice Imedemaal 1 miljardi dollariga, Charlie ja Šokolaadivabrik 474 miljoni dollari ja Turist 278 miljoni dollariga.
Defineeri EHK SELGITA MÕISTE, NIMETUS VM JA ISELOOMUSTA  RAUDNE EESRIIE oli Nõukogude Liidu poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala võõrmõjutuste eest mitmesuguste abinõudega, nagu piiride hermeetiline sulgemine, vaba teabevoolu takistamine, salapolitseiline kontroll, tsensuur jm. "raudne eesriie", millega edaspidi hakati nimetama eraldusjoont demokraatlike lääneriikide ja NSVL mõjualuste Ida-Euroopa maade vahel.

Diplomaata – nõuti et sealsed riigipöörded ei tooks kaasa Usa’ga sõlmitud lepingute tühistamist) g. Nobeli seos tänapäevaga – algatas traditsiooni, Nobeli preemiate jagamine igal aastal erinevates valdkondades (füüsika, keemia, kirjanuds jne) h.Too välja 1 sarnasus ja 1 erinevus 20. ja 21. saj alguse vahel (Kas maailm/eesti) – E Eesti kuulus 20.saj alguses Venemaa koosseisu, 20.saj alguses on Eesti iseseisev vabariik.
Diktatuurid lääne - EUROOPAS. ITAALIA JA SAKSAMAA Diktatuuride tekke põhjused 1. nn demokratia kriis – kõikides hädades süüdistati demokraatlikku riigikorraldust, nõuti diktatuuri 2. Esimesena kommunistlik liikumine: soovis kommunistliku diktatuuri, kodanluse hävitamine 3. fašistlik ja natsionaalsotsialistlik liikumine tähtsustasid klassivõitluse asemel rahvuse ühtsust, vaenlaseks rahvuse reeturid, teised rahvad ja kommunistid.
Douglas dc - 3 Kui ohutuse mõõduks võtta hukkunute arv reisijakilomeetrite kohta, siis on lennuk märgatavalt ohutum liiklusvahend kui sõiduauto, rong või buss, kui aga mõõduks võtta hukkunute arv reisi kohta, siis on lennuk neist sõidukitest ohtlikum. Kindlustusettevõtted kasutavad peamiselt hukkunute arvu statistikat reisi kohta, mistõttu lennureisi kindlustamine ongi kallim maapealsete liiklusvahendite kindlustamisest.

Doku - mentide loomisel kasutatud materjalidest ja vormingutest; juurdepääsutingimustest; asutuse, isiku, organisatsiooni või ühiskonna huvigruppide hinnangust dokumendi väärtusele; ning dokumentide säilitamiseks vajalikust ressursist või arhiivi käsutuses olevatest eelarvevahenditest. *Arhiiv võib ühe-liigiliste dokumentide kogumit hinnates säilitamiseks välja valida statistiliselt esindusliku väljavõtu.
Draconi seadustes on see juba sisse kirj( 7 saj), mida aksepteeris ka Solon ( teatud kaitse omavolilise tegevuse eest). Ori võis põgeneda templitesse, kus templisse põgenev ori või assüüli otsides sinna minna, kus ta võis paluda uuele isandale müümist, mida pidi ka isand aksepteerima. Kui keegi teda osta ei tahtnud pidid nad oma iisanda juurde tagasi minema AGA teoreetilisel tasandil ei tohiks neid karistada selle eest.
Dissidentlus –  teisitimõtlemine, kujunes NSVLis stagnatsiooni ajal, Eestis 1960.ndate lõpus  vastupanuks NSVLi võimule NLKP XX KONGRESS – 1956 toimunud NSVLi Kommunistliku Partei kongress, kus Hruštšov pidas 7­ tunnise ettekande pealkirjaga „Isikukultusest ja selle tagajärgedest“ (salastatud kuni 1989). See  vähendas Stalini isikukultust ning vihastas Mao Zedongi

Diktatuurid lääne - Euroopas, Saksamaa ja Itaalia Diktatuuri tekke põhjused: 1. Euroopas hakkas levima demokraatia kriis 2. Kõikides hädades süüdistati demokraatliku riigikorraldust (nõuti diktatuuri) • Kommunistlik diktatuur soovis hävitada kodanlust • Fašistlik liikumine tähtsustas rahvust (üksikisk ei olnud tähtis), vihati teisi rahvaid ja kommuniste • Arengu ja edasiminekuna peeti ainuõigeks diktatuuri
Dulbs – valmis kasutama tuumarelva NSVL vastu, strateegiline lennuväe arendamine • Suured sõnad, väikesed teod – pigem pidurdamisdoktriini jätkumine • Sisepoliitikas polnud samuti erilisi muutusi (ettevõtete tegevusvabadus laienes) • Sõjatööstus kasvas taas, „sõjalis-tööstuslik kompleks” • Lõpuaastatel kriitika – majanduse aeglane areng, suutmatus vastata NSVL väljakutsele
Demootiline keel – 8/7 s. eKr – 5 s. pKr. Kesk- ja uus/hilisegiptuse keelt kasutati vastavalt Keskmise, Uue ja Hilise Riigi ajal ning need olid üsna lähedal rahva igapäevakeelele. Antud keeltes on tänapäevani säilinud kaheteistkümnendast dünastiast (16-14 ss.) kuni Uue Riigi alguseni loodud kirjutised: jutud, kirjad ja äridokumendid, kõik hieraatilises kirjas papüürusele üles tähendatud.

Dekaloog ehk 10 käsku Üldiselt dekaloogist Kümme käsku ehk Moosese seadused ehk dekaloog on kogum Vana Testamendi moraali- ja kultuspõhimõtetest Kolm maailma religiooni – kristlus, judaism ja islam – peavad dekaloogi oma moraali alustaladeks Heebreakeelses piiblis on kümne käsu tekst esitatud kahel korral Kümmet käsku võib õigusega nimetada inimkonna põhivaraks.
Dmitri medvedev on abielus oma kunagise klassiõe Svetlana Medvedevaga ● Neil on poeg Ilja Dmitrevich Medvedev (sündinud 1995) ● Majandusvallas , Medvedev käivitas moderniseerimise programmi, mille eesmärgiks on moderniseerida Venemaa majandust ja ühiskonda , vähendades riigi sõltuvust nafta ja gaasi tuludest ja luues mitmekesine majandus põhinedes kõrgtehnoloogiast ja innovatsioonist.
Diocletianus - Suutis lõpetada segadused Roomas ja korraldas Rooma riiki ümber Theodosius Suur- viimane Rooma valitseja, kes sai ainuvalitsejana valitseda, pärast tema surma lagunes Rooma lõplikult kaheks Justinianus- Temal õnnestus vallutada Põhja-Aafrika ja Itaalia ning teha lõpp sealsetele vandaalidele ja idagootidele, riigi sisekorralduse edendamine, püstitas arvukalt uusi ehitisi

Diktatuur on valitsemisvorm, kus võimul on üks partei ja üks ideoloogia, kodanike demokraatlikke õigusi ja vabadusi piiratakse ning rahval pole mingit võimalust osaleda riigi juhtimises.
Dentist – hambaarst vangid, kelle tööks oli laipade suust kuldhammaste Kaminfeger/Kaminfutter – korstnapühkija/korstnatoit eemaldamine haiged ja nõrgad vangid, kes tuli tappa ja seejärel põletada Durch den Kamin geflogen – lendas läbi kamina krematooriumis tapetud ja põletatud vangid Kapo – peavang töösalgas arvatakse, et termin on tuletatud itaaliakeelsest sõnas
Dietrich damerow – Tartu piiskop 10.Mitmelöövised on valdav osa kirikutest Eesti alal ja too 1 näide sellise kiriku kohta? 3-löövilised, Püha Katariina klooster (Tallinn) 11.Mille poolest on osade Eesti linnade jaoks tähtis Lübecki linn? Osades Eesti linnades oli Lübecki õigus, mis tagas linnaelanikele kindla õigusliku staatuse ja eristas linna ümbritsevatest maapiirkondadest.

Dooria stiil on vanim. Kreeka kunst Vana-Kreeka kunst jagatakse järgmisteks perioodideks: •Arhailine periood ehk vanaaeg 7-6. saj. eKr. (ca 600-480 eKr.) •Klassikaline ehk õitseaeg 5-4. saj. eKr. (ca 480-323 eKr.) •Hellenistlik ehk hiline periood 3-1. saj. eKr. (ca 323 eKr.- 30 pKr.). Templi arhitektuur Kreeka templiarhitektuuris esineb 3 stiili: dooria, joonia ja korintose.
Dalai - laama See tiitel on Tiibeti budistide usujuhi tiitel (Dalai tähendab Tarkuse Ookean ning laama tähendab õpetajat). Usutakse, et dalai-laama on läbi aegade seesama (surnud laama sünnib uuesti lapsena). Praeguse, 14. Dalai-laama kodanikunimi on Tenzin Gyatso (sündis 1935. aastal ning Dalai-laamaks sai 1940. aastal). 1989. aastal anti talle Nobeli rahupreemia.
Diktatuuril on 7 peamist tunnust: 1) võimul on ainult üks ideoloogia ja üks partei 2) juhikultus, 3)piiratakse demokraatlike õigusi ja vabadusi, 4) riigi huvid asetatakse kõrgemale üksikisiku huvidest, 5) rahvast hirmutatakse pidevalt sise ja välisvaenlastega, 6) valmistumine sõjaks ja uute territooriumite hõivamiseks, 7) väljaspoool avalikkuse kontrolli tegutsevad

Donaator – kunstiteose annetaja või tellija; inimene, kes on andnud raha kunstiteose tellimiseks 4. KOLGATA Jeesuse hukkamine toimus Kolgata-nimelisel künkal, mis asus Jeruusalemmast väljas linnamüüri taga. Nimetus Kolgata tähendab "pealuu" ning viitab sellele, et kõrgendik oli ümar ja taimestikust paljas. Johannes väidab, et Jeesus pidi ise oma risti kandma.
Diktaator – määrati ametisse vaid siis kui riiki ähvardas tõsine oht, sai amatis olla kuni pool aastat, sel ajal kuulus talle piiramatu võim, põrast ametiaja lõppu – tegude aruanne ja nende eest vastutamine Rahvatribuunid(10) – kaitsta lihtrahva huve, õigus panna veto(keeld) ükskõik millise riigiorgani otsusele juhul kui oli vastuolus lihtrahva huvidega
Durbe lahing - leedulased lõid orduväe täielikult puruks *1242. kevad Peipsi jääl Jäälahing orduväed piirati ümber, eesti abiväe kadumisel venelaste poolt lõplikult purustati (aleksander nevski juhtimisel). *venelased pidid tunnistama lääne poolset võimu eesti alal, sakslased pidid leppima vallutuste piiridega mis küündisid narva jõe ja peipsi järveni.

Doktorid – üliõpilaste palgatud õpetajad, õppejõud 1214 1209 1200 1218 organisatsioonid – universiteedid, kes juhtisid koolielu rektor – ametlik ülikooli juht Kunstide teaduskond  harudeks kolleegium – õpetajatest koosneb eksamineerimiskogu usu, arsti, õigusteaduskond kantsler – Pariisi ülikooli juht dekaan – õpetajate eesträäkija, juht
Dets 1991 – allkirjastasid Vm, Ukr, Valgevene juhid Valgevenes Belovežjes avalduse NSVL laialisaatmise ja Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) loomise kohta  25. dets 1991 – loobus Gorbatšov ametlikult võimust ja andis üle Jeltsinile  SRÜ-ga liitusid kõik endised liiduvabariigid, va Baltimaad  NSVL laialisaatmisega oli ka külm sõda lõppenud
Demokraatlikud riigid – Island, Iirimaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Šveits, Tšehhoslovakkia autoritaarsed riigid – Portugal, Hispaania, Austria, Ungari, Jugoslaavia, Albaania, Kreeka, Bulgaaria, Rumeenia, Poola, Leedu, Läti, Eesti, totalitaarsed riigid – Itaalia, Saksamaa, Nõukogude Liit/ Nõukogude Venemaa

Dokumendi tähtsus – Peetakse Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks Eesti Vabariigi esimene president, kes ja millal? – K. Päts 1934 Nimetage Eesti presidendid iseseisvumisel? – L. Meri, A. Rüütel, T.H. Ilves Milliste erakondade poolt on moodustunud praegune valitsus – Reformi, rohelised ja sotsid Mitu ministrit on praeguses valitsuses - 14 ministrit.
Doktriin - jõudude tasakaalupoliitika ja heade suhete loomine NSVL ja Hiina RV-ga 1980. algul suhted hakkasid uuesti pingestuma → Reagan alustas kommunistlike riikide nõrgendamist majandusliku väljakurnamise kaudu → suurendati järsult relvastusele minevaid kulutusi, moderniseeriti armeed, Tähesõdade programm, valmistuti tuumarelvarünnaku
Dem tunnused - vabad valimised, kodanikuõigused, vabadused,võrdsus seaduste ees, kohtusüsteemi sõltumatus,ajakirjandus vab.pluralism(arvamuste paljusus)tsiviilkontroll relvajõudude üle. Makartism-kujutas endast senaator Joseph McCarthy algatatud kampaaniat kommunistide või nendega väidetvalt seotudisikute kõrvaldamist avalikest ametitest.

Dionysios – Sürakuusa türann, kes valitses aastatel 406-367 eKr, alistas kõik Kreeka linnad Sitsiilias ja Lõuna-Itaalias ning rajas suure ja võimsa riigi; korraldas linnas suurejoonelisi ehitustöid, soosis kultuuri ja kutsus Sürakuusasse tuntud õpetlasi ning kirjamehi. Oli nn hirmuvalitseja – karm, kahtlustav ja kättemaksuhimuline.
Demosthenes - 4. saj; Vana-Kreeka riigimees; tema kõned on kreeka suursaavutused ning annavad pildi tollasest eluolust ja poliitikast; tuntud Makedoonia-vastane; peale lahingu kaotamist makedoonlaste vastu saadeti pagendusse; üritas sama Aleksander Suure ajal, kuid põrus taas; sooritas enesetapu 17) Kultuur ja vaimuelu klassikalisel perioodil
Detsember 1918 – Punaarmeele 2/3 Eestist + soome vabatahtlikud jaanuar 1919 – punane terror, eestlaste pealetung ( vabastati Narva ja Tartu) aprill 1919 – valimised eesti Asutavasse kogusse juuni 1919 – Landeswehri sõda oktoober 1919 – baltisakslaste võimu kaotus 2. jaaanuar 1920 – Tartu rahu 3. Vabadussõja põhjused ja osapooled.

Domeen – kuninga pärusvaldus Generaalstaadid seisuste esindus Prantsusmaal Hastingsi lahing – hertsog William lõi 1066.a. toimunud lahingus anglosaksid puruks, sai võimu Suur vabaduskiri – selles määrati kindlaks linnade, feodaalide, vaimulike maksud ja õigused Parlament – jagunes kaheks kojaks: ülemkojaks, alamkojaks.
Dateering - 1920 Põhjendus-Eesti Vabariik sai endale Riigikogu b)Sündmus-II põhiseadus Dateering-1934 Põhjendus-ei tea c)Sündmus-Rahvakogu võttis vastu III põhiseaduse Dateering-1938 Põhjendus-ei tea 8. Ülesanne-Miks nimetatakse perioodi 1934-1938 Eestis vaikivaks ajastuks? Nimeta sellele perioodile kolm iseloomulikku joont.
Dissidentlus - 1960 aasta teisel poolel tekkis nõukogude ühiskonnas vastuseks tagurluse pealetungile teisitimõtlemine ehk dissidentlus.

Demokraatia ohud - Harimatu massi võimuletulek -Enamuse türannia -Riigiaparaadi liigne sekkumine ühiskonnaellu -Demagoogide võimalused
Distants - Kogenud võitleja arvestab lahingus oma vastase relvastust, massi ja kiirust ning lähtudes sellest valib ka distantsi.
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim PARIISI RAHUKONVERENTS • istungeid peeti Versailles’ lossis • SUUR NELIK: Wilson (USA president); Lloyd George (Inglismaa peaminister); Orlando (Itaalia peaminister); Clemenceau (Prantsusmaa president) • raskeimad rahutingimused sakslastel

Dinysos on tuntud ka Lüüdia nime Bakchos all, luuderohuga pärjatud, türsosekandja, naiselik aistiorgiate õhutaja, kelle kultusepursked eriti naisi erutasid ja mägedesse kihutasid, elavaid ohvreid nägemuslikus raevus lõhki kiskuma, seega korrastatud patriarhaalsete kreeka kogukondade politseile probleeme tekitades.
Demokraatlik eesti – 1920-1934 Autoritaarne Eesti- 1934-1940 Võrreldus : Põhiseadused – Eesti vabariigi 1920 -1930 lõpp - 1 : 1920 kõige demokraatlikum , 2 : 1934 (vapside põhiseadus , rakendas Konstatin Päts ) , 3 : 1938 (riigikogu 2 kojaline pluss president , peaminister ) , 4 : 1992 ( tugineb esimesele põhiseadusele )
Diskussioonid – keelatakse geneetika; sõjatööstuskompleks; tuumarelva väljatöötamine; raudne eesriie – eraldatus Läänemaailmast, nõukoguliku mudeli rakendamine Idabloki maades ja uutes liiduvabariikides, vene rahva esiletõstmine; välispoliitilised sündmused: Berliini blokaad, Korea sõja algus, VMN loomine.

Delfias kesk - Kreekas) c. Jumalate suhtlemise viisid: • Iga-aastased usupidustused, mis ühendas polise kodanikke (nt Zeusi auks olümpiamängud). • Vereohver kui tähtsaim rituaal – loomade tapmine jumala altaril templi juures – liha küpsetati ja söödi koha peal, jumalale jäid altaritulel sõrad ja saba.
Desarmeerimine - relvade ja relvajõudude vähendamine või kaotamine Saksamaa kokkuvarisemine: • 1917 riigipööre venemaal • Võimule tulnud bolševikud sõlmisid sakslastega vaherahu • Saksamaa aga alustas 1918 alguses uuesti pealetungi, märtsis sõlmiti Brestis rahu, venemaa loobus Ukrainast, Baltikumist.
Dominioon - BRÜ automaatne liikmesriik, millel on oma parlament, valitsus seadusandlus; BRÜ – Briti Impeerium moodustasid Suurbritannia ja temast sõltuvad alad: Aafrika, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna- Aafrika Majanduslik liberalism- seisukoht, mille järgi riigi kontroll majanduse üle tuleb viia

Dateeringust on oluline kaasaegsuse küsimus, nimelt suur osa keskaegseid kirjalikke tekste pole säilinud kaasaegsetes üleskirjutistest vaid hilisemates koopaites, ümberjutustustes, nt keskaegsed läänikirjad (milline mõis aadliperekonnale kuulus), pole meieni jõudnud originaaldokumentidena vaid koopiatena.
Draama – teatrietendus; kasvas välja Dionysosele pühendatud koorilauludest, etendused kuulusid Dionysose auks peetavate pidustuste kavva; etendus oli algul koori ja ühe näitleja dialoog, hiljam lisandus näitlejaid, kuid koor säilitas siiski keskse osa; käsitleti kogu linnriigile olulisi teemasid
Demokraatia vastandiks on diktatuur, mis on mitte millestki piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim.

Denis diderot – üks peamistest encyclopedie koostajatest. Milline oli saksa valgustuse omapära? Saksa mõtlejatele ei olnud omane selline vaenulikkus kiriku vastu ja usu eitamine nagu prantslastele. Leibnitzi filosoofia? Eesmärgiks oli küllus, sest selle tingimustes tahavad kõik inimesed töötada.
Diocletianus – keiser, suutis lõpetada segadused ja riigi uuesti jalule seada (284-305) Constantinus Suur – jätkas Diocletianuse ümberkorraldusi, legaliseeris ristiusu, impeeriumi uus pealinn Konstantinoopol Theodosius Suur – viimane keiser, kes riigi mõlemad pooled oma võimu alla ühendas
Demosthenes - Vana Kreeka oraator ja Ateena riigimees 8.Arhitektuur 3 ehitusstiili : 1) dooria-tugev, stiilne 2) joonia- naiselik, baas all 3) korintos-taimemotiivid Kuulsaimad templid: • Apolloni tempel Delfis • Poseidoni tempel Paestumis • Zeusi tempel Olümpias • Artemise tempel Efesoses

Diplomaatia - Eestil ju varem mingisugust välispoliitikat ei olnud, tuli leida inimesed, kes oleksid sobilikud välispoliitikaga tegelema. Aktiivsest välispoliitikast väikeriikide puhul siiski põhjust rääkida ei ole. Millal Eesti välispoliitikats rääkida saab, on kokkuleppeline küsimus.
Doktriin – sõjaline või poliitiline põhimõte koos sellest tulenevate otsustega  USA lubas abi kõigile rahvastele, keda ähvardas oht võidelda relvastatud vähemusega, keda toetavad välisjõud (Kreeka olukord)  USA Kongress eraldas 400 miljonit dollarit Kreeka ja Türgi toetuseks
Delta – jõe suudmeala, kus jõgi hargneb, sfinks – lõvi keha ja inimese peaga mütoloogiline olend, papüürus – papüürustaime säsist valmistatud kirjutusmaterjal, vaarao – egiptuse kuningas, noom - haldusüksusegiptuses , hierarhia – astmeline süsteem asjade hindamiseks,

Daatum on ka vaieldav, härival kombel langeb kokku türannia kukutamisega Ateenas.
De gaulle - oli korduvalt Prantsusmaa president, toetas Prantsusmaa vastupanuliikumist, ajal mil Pr.maa oli sakslaste mõju all. A.Dubcek- Tsehhoslovakkia kommunistliku partei liider, Praha kevade liberaliseerimisprotsesside autor (1968). Alustas reforme isikuvabaduse kehtestamisega.
Diskuteeritav on ka see, millal sai Liivimaast osa Saksa Keisririigist - vaieldava juriidikaga, nimelt on Saksa keisrid andnud oma toetusürikuid Liivimaa piiskoppidele, kas nad tegutsesid seda tehes Saksa kuninga rollis, millises rollid need keisrid neid dokumente on andnud on vaieldav.

Dubcek – tsehhoslovakkia kommunistide juht • Inimnäoline sotsialism • KP – kodaniku vabadus ja majandusvabadus • August 1968 – tsehhoslovakkiasse viiakse NSVL väed • 1969 • „Brežneri doktriin“ – kui kusagil on kommunist ohus, siis oli NSVL õigus sekkuda
Diktaatoriks ehk füüreriks. Ma arvan, et Prantsusmaal säilis demokraatia, kuna nad lõid Rahvarinne, mis võitles diktatuuriohuga. Inglismaal õnnestus demokraatia säilitada , kuna nende sisepoliitiline elu ei olnud nii kirju nagu Saksamaal, aga ka seal oli võitlus üsna terav.
Dekristianiseerimine – kiriku vastane tegevus ristiusus välja juurimiseks (ajendiks paljude vaimulike revolutsiooniline vastalisus) a) Ülemaaline moraalikultus • Hävitati ususümboleid • Vaimulikud pidid abielluma • Vaimulikud pidid ülal pidama mõnda vaeslast või vanurit.

Digerid – levellerite alamliik, mille rajajaks oli Gerrard Wintanley; digerid plaanisid luua kehvikute koloonia , mis tugineks ühisele tööle ja saaduste kasutamisele; rõhutati liikumise rahulikku iseloomu, vägivallast hoidumist ning teiste omandiõiguse rikkumatust.
Dante alighieri - firenze poeet, suurteose „Jumalik komöödia“ looja(esitas keskajale iseloomulikke ideid renessansile omase inimlikkusega)Thomas More- inglise humanist, tuntuim töö „Utoopia“ oli terav ühiskonnakriitika koos julge nägemusega ideaalsest ühismkonnast.
Demokraatia 1920 - 30.aastatel Demokraatia laienes nii väliselt kui ka siseselt:

Dialektika - arutluskunst. Neli järgmist aga ülemastme egk quadrivium’i: aritmeetika-arvutamisõpetus, geomeetria- ruumilisi kujundeid käsitlev matemaatika haru, astronoomia-täheteadus ja muusika-hõlmas ka kirjandust. Peamised õppetöö vormid olid loeng ja dispuut.
Diktaator – määrati ametisse konsulite ja senati kokkuleppel, kui riiki ähvardas tõsine oht. Ta sai pool aastat valitseda ning talle kuulus piiramatu võim, pärast seda pidi ta oma tegute eest aru andma ja vastutama. Rahvatribuunid – pidid kaitsma lihtrahva huve.
Domineerinud sotsiaal - majanduslikud nõudmised (maaostu ja renditingimuste reguleerimine, mõisa ülemvõimu likvideerimine kohtu vallavalitsuse üle), siis nüüd lisati koolmeistrite (J.Adamsonn, M. Jakobson) algatusel ka rida rahvuslikke taotlusi keele, hariduse ja kiriku alal.

Ddd – desarmeerimine (relvastuse ja relvajõudude likvideerimine või vähendamine), demilitariseerimine (mingil teatud maa-alal kindlustuste ehitamise ja sõjaväe pidamise keelamine), demokratiseerimine (rahvavõimu moodustamine). – Nürnbergi kohtu otsus
Diktatuuri puhul on see, et selle puhul on ka kontroll inimeste mõtteavalduste ja väljendamisvõimaluste üle. 7. Millised muutused toimusid Venemaal 20-30 aastatel? (lk 51-52) Venemaal õhutati maailmarevolutsiooni, taheti muuta kogu maailma võimalikult kommunistlikuks.
Detsember 1822 – 28. september 1895 Pariis) oli prantsuse keemik ja üks mikrobioloogia rajajaist (teised kaks olid Ferdinand Cohn ja Robert Koch). Ta avastas, et käärimine ja roiskumine pole keemilised protsessid, nagu varem arvati, vaid neid põhjustavad mikroobid.

Dawes – USA rahandusminister, tema ettepanekul kergendati sakslaste reparatsioonikoormat ning pikendati maksete tasumise tähtaegu, Ameerika andis Saksamaale reparatsioonide maksmiseks laenu (1924. a Saksale 200 miljonit dollarit, aitamaks Saksamaa jalule)
Diktaator – piiramatu võimuga riigiametnik vanaroomas, seati ametisse kriisiolukordades pooleks aastaks Jaga ja valitse põhimõte – roomlased tegelesid kõigi riikide probleemide ja kokkulepetega eraldi, et vältida nende ühist vastuseisu Rooma riigile
Demokraatlik ateena – algselt oli korraldatud aristokraatsel viisil, kuid demokraatlikuks hakkas muutuma alates 594 eKr, kui Solon kärpis mõnel määral aristokraatia eesõigusi ja avas lihtkodanikele senisest suuremad võimalused riigiasjades kaasarääkimiseks.

Digitaaldokumente on oluliselt lihtsam kas tahtlikult või tahtmatult muuta kui nn traditsioonilisi dokumente (nt paberdokument või heliplaat), seetõttu võib nende autentsuses rohkem kahelda Digitaaldokumendi elukäik ületab tavaliselt riist- ja tarkvara eluea.
Defektne s - täht ning ema suri 32-aastasena, mind ei lastud lasteaiast isa lahkus ning ta pidi enne ära, kui mul s selge elama koos õdede, on. Hääle kohta on vendade Julie, öeldud pigem, et mul on Coco Chaneli Alphonse, Antoinette liiga kõva hääl.
Diktatuur - jõule toetuv võim, ainuvõim riigis Wilsoni 14 punkti- ameerika presidendi tingimused rahulepinguks, tema arvates oleks pidanud olema nn “võitjateta rahu”, teised rigid nendega ei nõustunud ja nõudsid saksamaale väga akrmi karistust

Demokraatia puudumine ehk poliitiliste vabaduste puudumine(ei oldud rahul Nikolai 2.valitsemisega), Vene-Jaapani sõda, milles venelased said lüüa , venestamine ehk rahvuslik rõhumine (kõige tähtsam põhjus eestlastele). Sündmused : 1. 16. oktoobri veretöö.
Da du - Viisid pealinna Karakurumist Pekingisse.
Doominoteooria – oli välispoliitika teooria, mida kasutas USA valitsus, rääkides külma sõja perioodil kuidas ühe riigi või piirkonna kommunismi mõjuvõimu alla sattumisel, võivad sellele järgneda ka teised lähedal asuvad riigid või piirkonnad.

Dušan on sissepoole pöördunud laps, ta ei seltsi nii hästi kui tema vend Amon, keda isa nimetas „elu peremeheks“. Kohalik imaam nägi, et poisid peavad Dušani erakuks, ent neil jääb sellest südamlikkusest, mida andis seltskonnale Dušan.
Dooria – koorilüürika, koori osa tragöödias 4. Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist? Juba II aastatuhande esimesel poolel oli Kreetal rikkalik materiaalne kultuur, kõrgesti arenenud kunst ja kirjaoskus.
Diaz - >meretee indiasse 1486; C.Kolumbus->uue maailma avastamine 1492, VdaGama->ekspeditsioon jõusid indiasse 1498, FdeMagalhaes->1.ümbermaailmareis Tagajärjed: EUROOPALE:algas maailmavallutus eurooplaste poolt, kaubateede ümberpaiknemine,

Dietrich damerow – Tartu piiskop, asus 14. saj lõpus orduvastase rinde etteotsa, temaga liitusid Põhja- Saksa Mecklenburgi hertsog, mõned teised kõrgaadlikud, Leedu suurvürst Vitautas ja Riia peapiiskop, Tartusse saabus abiks ja 500 vitaalivenda.
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim Wilsoni 14 punkti - USA presidendi W.Wilsoni rahukava, mille ta esitas 1918 aasta jaanuaris, arvates, et maailmas on võimalik kehtestada õiglane maailmakorraldus.
Dominiiklased - domini canes ehk issanda koerad.

D3o - Newtonian fluid (löögi korral tugevnev geel). Uued materjalid ja tehnoloogiad võimaldavad Samuti muutusid tänu teeolude lahendus küll kaitses jäävad õhuruumid ning seeläbi väärtushinnangud, mida jälgitakse provintsis.
Diktaator - piiramatu võimuga riigivalitseja, kelle võib ametisse nimetada kuueks kuuks konsul kokkuleppel senatiga (kui riiki ähvardab tõsine oht). • Senat - valitsev riiginõukogu, mis koosneb endistest ja tegevatest magistraatidest.
Diogenes laertios on kirjutanud, et isegi Aristoteles ei pannud paljuks Olümpia ja Pytho mängude võitjate nimekirjade koostamist, ja ühes säilinud raidkirjas avaldavad Delfi võimud talle ametlikku tänu Pytho mängude võitjate nimekirja eest.

Duby on oma raamatus kirjutanud turniiride lõppemise kohta järgmist: “See lõppes, nagu peod ikka, tervete varanduste muretu pillamisega ja rüütlid, nii võitjad kui võidetud, uinusid palju vaesemana, kui nad hommikul olid olnud.
Demokraatlik põhiseadus - 1.dets. 1924.a. kommunistide riigipöördekatse • Parlament - 1917-1919 Maapäev - 1919-1920 Asutav Kogu - 1920-1923 I Riigikogu - 1923-1926 II Riigikogu rahvahääldus algkoolide seaduse muutmiseks, rahvas vastu st umbusaldus
Deserteerumine - ilma loata sõjaväest lahkumine 3.Miks jõudis sõjategevus Eesti aladele alles IMS lõpus? Kuna Venemaa oli osaliselt juba sõjast väljas(taandus) siis pidid sakslased ise kohale tulema ja täielikult Venemaa taanduma ajama.

Dilemma – kuigi mõnede asjadega poldud nõus ei näinud enamik nõukogude inimesi (v.a arvatud näiteks Baltimaad) valitsenud korrale ka mingit alternatiivi, kuna paljudel Nõukogude Liidu elanikel puudusid ka kogemused demokraatiaga.
Dokumentides on käsitletud riigipiiri fikseerimist, julgeolekuküsimusi jm. Eriline tähtsus oli poolte territooriumil asuvate teineteise suhtes vaenulike organisatsioonide keelustamisel ja võõraste sõjaliste struktuuride likvideerimisel.
Daidalos - ehitas laburündi, kuhu Minotaurus suleti Theseus pääses Ariadne abiga laburünti ja tappis Minotauruse Ariadne lõng- juhtnöör Orpheus ja Eurydike- Orpheus armastab Eurydiket kui ta naine sureb varsti pärast abiellumist.

Dekaan - ülikooli teaduskonna juht Trubaduur- poeet ja laulik AASTAD 1240-Batu-khaani juhitud mongolite väed vallutasid kiievi 1380- kulikovo lahing 1385- leedu suurvürst jogaila võttis vastu katoliku usu 1480- ugra jõe lahing
Dissidendid - teisitimõtlejad; „40kiri“ eestlaste kiri ajakirjadele mida ei avaldatud, rõhuti probleemidele (vene ajaloo rõhutamine, eesti keele kasutamise piirangud) plaanimajandus- majanduse määramine ja suunamine riigi poolt
Dubcekt on reformimeelne ning tahtis Tšehhit VLO’st välja tuua ning tahtis läbi viia reforme mis kaotaksid ideolooiglise kontrolli, soovis muuta olukorda riigis vähe demokraatilumaks ja soovis kaotada kommunistliku ainuvõimu.

Defineeri e. selgita mõiste, nimetus vm ja iseloomusta: ● proletaarlane -e. tööline ● palgasõdur - talupoegade vähesuse tõttu hakkas Rooma sõjavägi koosnema palgasõduritest e. vabatahtlikest elukutselistest sõduritest.
Duncan on huvitav just oma julguse poolest, ta ei kartnud erineda, isegi kui teda väga ei hinnatud, jätkas ta oma rida ja aastate jooksul sai ta kuulsaks kogu Euroopas ja nüüdseks, 21. Sajandiks, on ta hinnatud kogu maailmas.
Diktatuur – riigikorraldus, kus enamik võim riigist on koondatud ühe isiku või isikute väikese rühma kätte, totalitaarne diktatuur – riigikorraldus, kus võim on koondunud ühe juhi ja tema sõltlaste kätte = juhikultus,

Djakid - kujunesid seoses prikaaside tegevusega,ametnikkondadest tähtsaim,pärinesid tavaliselt aadlike seast.Vojevoodkonnad-loodi kohaliku halduse tsentraliseerimiseks,moodustati selleks välja valitud linnast koos maakonnaga.
Defineeri e. selgita mõiste, nimetus vm. ja iseloomusta: ● Filosoof - Filosoof oli õpetlane, kes juurdles maailma olemuse üle. Filosoofia on arutlus ja õpetus maailma olemuse ja inimese käitumise üldisematest küsimustest.
Džihaad - islami pühasõda, võitlus uskmatute vastu Šariaat- islami õigus-, usundi-ja moraalinormide kogu , monetarism- majandus-ja poliitika suund, mis peab majanduse arengut määravaks teguriks ringluses oleva raha hulka.

Danelagh – Alfred Suur sõlmis taanlastega 878 kokkuleppe, mille järgi jagati Britannia kaheks osaks (Taani osa on tuntud kui Taani õiguse alana – Danelaw e. Danelagh – seal asusid elama viikingid oma ekspansiooni ajal.
Dwight eisenhower - USA sõjaväelane ja poliitik, liitlasvägede ülemjuhataja IIMSi ajal ning NATO loomisel selle esimene ülemjuhataja ning 34.president • Douglas MacArthur - Ta oli Jaapanile aatomipommi heitmise peamine pooldaja.
Džihaad – püha sõda islami eest ja muu-usuliste vastu Araablased olid vallutustes väga edukad, sest põhjapoolsed riigid Bütsantsi keisririik ja Uus- Pärsia impeerium olid tol hetkel omavahelisest sõjast nõrgestatud.

Demograafilised probleemid - migrantide sissevool, mille tagajärjel eestlaste osakaal vähenes; põliste ja migrantide suhete pingenemine; sisserändajate eelised(korteripol, paremad elu- ja töötamistingimused ; dubleeritud haridussüsteem.
Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel. Parlamentaarsest demokraatiast kõrvale kaldunud riigid võib jagada kahte rühma: autoritaarsed ja totalitaarsed.
Duce - Mussolini (hüüdnimi itaalia keeles Il Duce 'juht'; ) oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 1922–1943 ja seejärel juhtis aastatel 1943–1945 Saksamaa marionettvõimuna Itaalia Sotsiaalset Vabariiki.

Diktatuuri põhjuseks on tööpuudus ja elukalliduse kasv . Tööpuuduse ja elukalliduse kasv süvendas rahva rahulolematust ja aitas lõppkokkuvõttes kaasa sisepoliitilise kriisi tekkele ning autoritaarse diktatuuri kehtestamisele.
Diktaator ehk piiramatu võimuga ametiisik, kes juhtis riiki hädaolukorras (kuni 6 kuud), sel ajal kuulus talle piiramatu võim, kuid peale taandamist pidi ta enda tegude eest aru andma ning ka vajaduse koral vastutama.
Domeen - kuninga maavaldus (vähenes kuna läänistatud maad ei läinud vasalli surma järel enam kuningale tagasi) Feodaalne killustatus- riigi jagunemine iseseisvateks maavaldusteks (nt Frangi keisririik 3.ks 843a.)

Demokraatlik eesti - Sisepoliitiline areng- Demokraatia ja vabariiklik riigikord olid saanud paljude eestlaste paleusuks juba 1905a vabaduse päevadel, kuid realiseeruma hakkasid need ideed alles pärast Veebruarirevolutsiooni.
Diogenes – küünikute – kasinuses elanud filosoofide silmapaistvaim esindaja, kes protestiks asus elama tünni, kus ta väidetavalt elas nagu koer (kreeka k tähendab kyon koera) Diogenes, teatud ka kui küünik.
Direktor - > andis välja raamatu -> lõi Lyoni kooli 1762 -> lõi Alfort’i kooli 1765. Kooli pidi looma, sest veiste katk möllas, hobused sõjaväes haigestusid + sõjakool, mis tõstis hobusearstimise prestiiži.

Dikta - tuuriga kaasneb range kontroll kodanike arvamuse avalduse üle ning sageli toimub inimõiguste rikkumine (ka inimeste represseerimine ja hävitamine). Demokraatia on valitsemisvorm, kus võimul on rahvas.
Diktatuur on valitsemisvorm kus valitsejal ehk diktaatoril on piiramatu võim. Inimestel puudub võimalus oma valikuid teha või oma riigi juhti valida. Kogu võim on koondunud ühe isiku või organisatsiooni kätte.
De facto - tähendab "faktiliselt", "tegelikult", "tõsiasjadele vastavalt"."De facto" on enamasti kasutusel siis, kui peale faktide on vajadus arvestada veel teistsuguste (juriidiliste, näiliste vms) aspektidega.

Det 1941 - Pearl Harbor, Jaapan ründas USA. 1.sept 1939- II maailmasõja algus(saksa väed tungivad poolasse) 6.juuni 1944- Normandia dessant(lääne rinde avamine sakslastele) 8.mai 1945- Saksamaa lahkus sõjast.
Dets riigipöördekatse - korraldas eesti kommunistlik partei,eesmärk oli eesti iseseisvuse hävitamine,fomiter finantseeris kõiki ettevõtmisi,eriti kommunistlikku propagandat,tegevus oli eriti suunatud eesti isesisvuse vastu.
Diktatuur - mitte milleski piiratud, seadusega kitsendamatu, jõule toetuv võim 19. Mis oli sinu arvates sõdadevahelise perioodi kõige iseloomulikum nähtus kirjanduse või kunsti vallas? Põhjenda oma arvamust.

Da gama – esimene eurooplane, kes Euroopast Indiasse purjetas, COLUMBUS – 12. okt, 1492 avastas Ameerika arvates, et jõudis Indiasse, HENRIQUE MERESÕITJA – asutas maailma esimese meresõidukooli, AMERIGO
Domeen - talupoegade haritav maavaldus Lään- sõjateenistuse eest tasuks saadud maa, mille sai vasall /läänimees. Feodaalne hierarhia- eodaalide ametiredel, kus kõrgeim kuningas ja madalaim väikerüütel.
Detsember 1897 – 21. mai 1973) oli Vene Keisririigi ja NSV Liidu sõjaväelane. NSV Liidu marssal Nooruspõlv Ivan Stepanovitš Konev sündis 28. detsembril 1897 Vene Keisririigis Vologda kubermangus Lodeino külas.

Domeen - kuningate maavaldused, vähenesid(läänistatud maatükid ei tulnud neile tagasi) Talupojad olid kohustatud feodaali heaks tööd tegema(teotöö)/andamit maksma, isandal puudus konkreetne kohustus.
Demokraatlike valimistega - mitu kandidaati (varem koguaeg igas ringkonnas ainult 1 kandidaat), pooled säilitas kompartei, pooled kandidaadid esitati rahvaalgatuse alusel; ka Eestist – kandidaadid olid suht seinast seina.
Denikin - Vene sõjaväelane, üks valgekaartlaste relvastatud üksuste Vabatahtlike Armee ja Lõuna-Venemaa relvajõudude juhte Venemaa kodusõjasMahno-Ukraina anarhokommunist, Ukraina revolutsiooni juht.

Diktatuur - Mitte milleski piiratud, seadusega kitsendamatu, jõule toetuv võim.Wilssoni 14 punkti-Võidujoovastuses Antandi riigid soovisid igati saksamaad ja tema litlasi aladada ning neile kätte maksta.
Diplomaatiline võitlus - Selleks kasutati ka rahvusvahelisi organisatsioone 6. Salataaenistuste tegevus-NSVL võimasaimaks salateenistuseks Ringlik Julgeoleku Komitee (KGB). USAs oli suurimaks Luure Kesk Agentuur (CSI).
Daaklased – praeguse Rumeenia piirides üle Doonau jõe paiknenud Daakia riigi elanikud, kelle kuninga väe keiser Traianus aastail 98 –117 pKr raskes võitluses purustas ja Daakiast sai Rooma provints

Dateerimine - kuupäeva määramine Minoiline tsivilisatsioon-kõrgetasemeline ja omapärane tsivilisatsioon, mille kreetalased rajasid, tekkisid saared ja selle ümber linnad ning tekkis ki (keskus-Knossos)
Demokraatial on küll miinuseid, kuid paremat sellest valitsemiskorrast tõesti veel leiutatud ei ole. Ma leian, et üks suuremaid miinuseid demokraatial diktatuuri ees on kohmaksu ja otsuste tegemise aeglus.
De tolly - 1812.a juhatus isamaasõja alguses 1.Läänearmeed ning rakendas aktiivset raandumistaktikat. Mingi aeg juhtis ka 2.Läänearmeed, kuid peale Smolenski lahingut võttis juhtimise üle Kutuzov.

Dirigendi rollis on USA valitsuse juht Woodrow Wilson ja USA esindajaks on onu Sam. 3. Karikatuuri põhimõte seisneb selles, et Versailles rahu ei olnud igavene rahu, II maailmasõda oli sinna sisse kirjutatud.
Dominiiklased - (Ordo Fratrum Praedicorum - Jutlustavate Vendade Ordu), katoliiklik mungaordu, asutas hispaanlasest munk Dominicus (pildil) 1215.aastal. Pidi elama vaesuses, kandsid tumedat kapuutsiga rüüd.
Danegeld – Taanlaste rüüstamisi suudeti tihti ära hoida regulaarse andami ehk taani maksu ehk danegeldi läbi, mida taanlased inglastelt välja pressisid kuningas Aethelred II valitsusajast saadik.

Dekadendid ehk olevat väga “esteetilise” sellise saatuse, mis on tabanud meie rahvast praegu? Härraste juutidega, kes on enamjuhtudel selle esteetilise väljamõeldise leiutajad, võib üldse mitte
Draama huvi on koondunud Elektra, Orestese õe elamustele. Sophokles kujutas inimesi niisugustena nagu nad peaksid olema: ideaalsete polisekodanikena, kellel isiklik on tihedasti seotud ühiskondlikuga.
Drama – tegevus) sai alguse veinijumal Dionysose igakevadistest pidustustest. Kreeka teater koosnes 3 osast: Theotron (kr.k. vaatamise koht) – hoburauakujuline pealtvaatajate koht mäejalamil.

Detsember 1889 – 26. märts 1962  lapsepõlv möödus Läänemaal Võnnu külas (hiljemlat Vormsi saarel ning siis Haapsalus)  Peterburi konservatoorium  Õpingute ajal tutvus Peeter Südamega.
Dementsus - on sümptomite kompleks ehk sündroom, mida iseloomustab peamiselt intellektuaalsete võimete taandareng.IQ alla 70 Lisaks intellektihäiretele on iseloomulik ka mäluhäirete esinemine.
Denikini lõuna - Vm relvajõud alustasid pealetungi apr 1919, saavutasid esialgu samuti märkimisväärset edu, kuigi ka nende rinne oli pikalt välja venitatud ja rünnakusuunad kippusid harali minema.

Diktatuur on plaanimajanduslik riigikord, kus riiki juhib üks partei, võim on koondatud ühele isikule ning puudub võimude lahusus. Seadused juhti ei piira, see on piiramatu, jõule toetuv kord.
De janeiro on April 1990. The fourth time is for having the fastest ticket sales in history, which took place in 1993 when 20,000 tickets for 2 shows in Sydney, Australia sold out in eight minutes.
Dessantvagunid –  eluruum ja magamisasemed Kuulipildujavagunid – mõlemal küljel ja nurkades  luukidega suletavad laskeavad Suurtükivagunid ­ erineva konstruktsiooniga vastavalt 

Dokumenteeritus on oluline nii säilitamise seisukohast (millistes tingimustes on hoitud arhivaale), aga ka näiteks dokumentide autentsuse seisukohast (kuidas teostatud toimingud on dokumente muutnud).
Dualism – maailma valitsevad kaks valitsejat – Jumal ja Lucifer, hea ja halb; usuti, et keha on ajutine ja kaduv, kuid hing on igavene Aadam ja Eeva – esimesed Jumala poolt loodud inimesed
Defineeri e. selgita mõiste, nimetus vm. ja iseloomusta: ● Hellenism - ajajärk A.Suurest kuni 1.saj eX, mil kreeklaste, makedoonlaste ja idamaade kultuur segunes, tekkis hellenistlik kultuur.

Dem - id • Tsentristlik suund - Karl Kautsky eestvedamisel • Anarhistid - eitasid riiki Euroopa rahvad ja riigid Pr.maa Austria- Hispaani Ing.ma Saksama Ungari Itaalia a a a Valitsemine
Demokritos - Tema meelest koosnes maailm tühjuses langevatest ja omavahel põrkuvatest algosakestest-aatomitest. Inimese hing koosneb aatiomitest ja surm tähendab hingeaatomite ahela lagunemist.
Despotism - valitsusvorm, mille puhul üksainus autoriteet - kas üksikisik (vaata. autokraatia) või omavahel seotud rühm inimesi (vaata oligarhia) - omab riigis absoluutset poliitilist võimu.

Dets 1991 – Venemaa, Valgevene, Ukraina ütlesid et Netu NSVL ja nüüd on SRÜ. 25. Dets 1991 – Gorbakal viskab üle ja ta loobub NSV Liidu presidendi ja relvajõudude ülemjuhataja ametist.
Dalai - laama elab Indias, pärast suurt ülestõusu, mille Hiina vägivaldselt maha surus (1959). Sinna põgenes veel palju teisi tiibetlasi, tekkinud on päris suur kogukond Põhja-Indias.
Definitsioonist – õiglane on mitte tekitada kahju sellele, kellelt ise pole kahju kannatanud. Niisuguse õigluse-käsitlusega on tema sõnul vastuolus tunnistaja institutsioon kohtupidamise juures.

Dionysius exiguus - 525.aastal arvestas välja Jeesuse sünniaja, kuigi eksis sellega, kuna Jeesus oli sündinud tegelt 7-4 a.Ekr. Karolingide renessanss Euroopa mandril elavnes kultuur Karl Suure ajal.
Domineerisid – rahulik tasakaal, harmoonia, õrnus, graatsia, leebus, rafineeritud peenus (Sisalikutapja Apollon). Oli esimene, kes alasti naisekeha ilu ja võlu täiel määral oskas esile tuua.
Dareios iii - Jäi sõjas alla Aleksander Suurele, tapeti oma alluvate poolt, Al. mattis ta suurte auavaldustega. 26. Xerxes - Dareiose järglane ja Pärsia kuningas- jumal, kes tungis Kreekasse.

Deklaratsioon - mida kujutasid endast totaalne sõda ja Holokaust, milline oli Saksamaa poliitika vallutatud aladel, mida kujutas endast vastupanuliikumine (lk 116-118); Totaalne ehk kõikehaarav.
Doori - muusike Korintose – hästi rikkalike mõistesminoorne Joonia-sammastel keerud kaunistustega helistik.sambad on lihtsad ja ilma kaunistuseta Pheidias: kes ta oli, tuntumad tööd.
Diktaktuurid lääne - EUROOPAS ITAALIA JA SAKSAMAA AUTORITAARNE JA TOTARITAARNE DIKATATUUR : • Totalitaarne- üritatakse kontrollida inimeste mõtteavaldusi, hirmuvalitsemine, propaganda, juhikultus.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Diktatuur - 1)Vana-Roomas diktaatorivolitused,võim või valitsusaeg;2)mitte milleski piiratud,seadustega kitsendamatu,jõule toetuvvõim,mis väljendab valitseva klassi huve;proletariaadi d.,proletariaadiriiklik võim, kapitalismiltkommunismile ülemineku perioodil. Itaalias kehtestati diktatuur selle pärast et riiki muuta tugevamaks kui ta on ja rahvas ei usaldanud enam demokraatiasse.
Definitsiooni kohaselt on anglikaani kirik (sõltumata asukohamaast) see kirik, mille piiskopid on osaduses Canterbury peapiiskopiga, nii nagu katoliku piiskopid on osaduses Rooma piiskopi ehk paavstiga.
Dominioon – Briti impeeriumi koosseisu kuuluv või Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus (nt Austraalia, Kanada)

Demilitaseerimine - rahvusvahelise lepingu alusel mingil maaalal kindlustuste ehitamise ja sõjaväe pidamise keelamine Spekuleerimine -odavalt ostmise ja kallimalt müümise kaudu vaheltkasu teen.
Demokraa - tiat, mis tänulikult registreeris iga sellise keeldumise korral ja kasutas ära neid varakate klasside meeleolusid, et ajada massid sotsiaaldemokraatlikesse püünisraudadesse.
Dayr al - Bahri – põhja klooster- asub Niiluse läänekaldal Karnaki vastas, looduslikus amfiteatris. Puid täis istutatud õu, mööda kaldteed minnes üles viis avarale poodiumile.

Demokraatlik vabariik - Võim on rahva käes, see tähendab, et kõige suurem võim kuulub rahvakoosolekule, seal langetatakse kõik tähtsamad otsused, Nõukogu ja ametnikud valitakse rahva hulgast.
Demokraatlik valitsemisviis - võim kuulus rahvakoosolekule, kus kõigi kodanike poolt valiti riigiametnikud ja riiki valitseva nõukogu liikmed ning hääletati läbi kõik tähtsamad riigielu küsimused.
Diktatuur on valitsemisvorm mille puhul võim kuulub ühele isikule või kruppile ,kes kasutab seda endale kõige kasulikumal moel elades ise luksuslikku elu, allumata ühelegi seadusele.

Doominoteooria - USA teooria, et kui üks riik langeb kommunismi võrku, võivad järgneda sama rada pidi ka teised lähedal asuvad riigid, st. kui kukub üks, kukuvad ka järgemööda teised.
Diktaktuur – 1inim, ei saa osaleda valitsemis rahavas, juht toetub parteile, karmikäelisus 4. Millal ja kuidas tulid Venemaal võimule kommunistid? 1917, oktoober, oktoobripöördega.
Definitsioonis on väljendatud inimese igakülgne seotus merega, lisaks mere “kasutamisele” on seletusse haaratud ka inimese kognitiivne suhe merega ja teiste merega seotud aspektidega.

Diktaatorlikus riigis on juhil piiramatu võim otsuste üle. Diktaatorit ülistatakse, riigi huvid on inimeste huvidest kõrgemaks tõstetud, tööstuse põhirõhk on sõjalisel ettevalmistumisel.
Dampf - Kraft-Wagen, lühendatult DKW), mis töötas tahkekütusel. Ilus unistus aga lõhkes kui seebimull: rauakolakas oli mõistlikuks liikumiseks liialt raske ja ebaefektiivne.
Doktriin – NSVLil on õigus sekkuda kommunistlike riikide siseasjadesse, kui tekib oht, et õige kommunism on ohus (õigustati NSVLi vägede viimist kommunistlike riikide pinnale.

Dub - tamm. Selle seletuse lükkas kõrvale M. von Taube, kelle arvates mõlemad viitavad vanasaksi sõnale dubba-raiuma. Pealegi kinnituvad kännule pärna-, mitte tammelehed.
Defineerituna on eelkõige sõjaline kuritegu, pommirünnakud, sõjategevus milles kannatavad tsiviilisikud, hirmutamine, konflikti provotseerimine usulisel või poliitilisel eesmäril.
Dualistlik - kahepalgelisus-sokutada teistesse riikidesse riigipöörajaid ja teostada maailma revolutsiooni, arendada ja sobitada häid suhteid suurriikidega  Mingi hetk loobuti

Declared on the late evening of August 20 in 1991. Soon, on 11 September 1988, a massive song festival, called “Song of Estonia”, was held at the Tallinn Song Festival Ground.
Detsember 1946 - 15. juuli 1997) oli Itaalia moekunstnik ja rahvusvahelise moemaja Gianni Versace SpA asutaja, mis toodab tarvikud, lõhnaained, meiki ja sisustusesemeid, samuti riided.
Diktaator – (vabariigi ajal) valiti ametisse riigi tõsise ohu korral kuueks kuuks 12. Diocletianus - 284 .a võimule tulnud keiser, suutis riigis taas kindla korra jalule seada.

Dooria sammas – lihtne ja raskepärane, kapiteeliks lihtne kivi Joonia sammas – saledam ja kergem spiraalsete kapiteelidega Korintose sammas – kapiteeliks lopsakad taimeelemendid
Dik - natsism, kommunism, fašism 10. Mis olid diktatuuride tekkimise põhjused? *uute, kergemini manipuleeritavate ehk suunatavate rahvakihtide kaasamine poliitilisse ellu.
Draamateatrit on 20. sajandi teisel poolel peetud Eesti esindusteatriks, nii et see nimi on seotud teatud ootustega – lavastuste kõrge kunstilise taseme ning traditsioonilembusega.

Demokraadid - Peeter Speek, Pidasid vajalikuks isevalitsusliku riigikorra asendamist demokraatliku vabariigiga-1905.rev.põhjused-Puudusid peamised kodanikuõigused ja demokraatia.
Detsember 1918 - Lätis moodustati Nõukogude ajutine valitsus, mille juhiks sai Peteris Stucks (samalaadne tegelane Viktor Kingissepaga). Lätis algas selle sündmusega vabadussõda.
Diktaatorid - määrati ametisse konsulite ja senati kokkuleppel vaid siis,kui riiki ähvardas tõeline oht. Sai ametis olla kuni pool aastat,sel ajal kuulus talle piiramatu võim.

Dap - sse (mitte seitsmenda liikmena, nagu ta hiljem alati väitis). Tema pealekäimisel nimetati partei ümber Natsionaalsotsialistlikuks Saksa Töölisparteiks (NSDAP).
Dawesi plaan - Ameerika Ühendriikide rahandustegelase ja poliitiku Charles Dawesi juhitud komisjoni koostatud plaan Saksamaalt Esimese maailmasõja sõjavõlgade kättesaamiseks.
Demokraatiaks nimetatakse ühiskonna organisatsioonivormi, mida iseloomustavad rahva määrav osa ühiskonna küsimuste lahendamises ning kodanikuvabaduste ja -õiguste olemasolu.

Demokritos – rajas atomistide koolkonna, väitsid, et maailm tekkis tühjusest, mille sees liiguvad ja põrkuvad algosakesed ehk aatomid, ka inimese hing koosnes aatomitest.
Diktaator - määrati ametisse konsulite ja senati kokkuleppel vaid siis kui riiki ähvardas tõsine oht.Ta sai ametis olla kuni pool a.Sel ajal kuulus talle piiramatu võim.
Džäss ehk džässmuusika (inglise keeles jazz) on muusikastiil, mis tekkis 19. sajandi lõpus USA lõunaosariikides Aafrika ja Euroopa rahvamuusika ristumise tagajärjel.

Desarmeerimiskonverentsid 1932 - 1934: • Ka desarmeerimine (vägede ja relvastuse vähendamine) tõstatus rahvusvahelistes suhetes just 1920.ndate teise poole patsifismivaimustuse kõrgharjal.
Diktatuur – mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim; üksikisiku (diktaatori) või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas
Demosthenes – Vana-Kreeka kõnemees ja riigimees, Ateena kodanik. Tema kõned on omaaegse kreeka kultuuri suursaavutus ning aitavad mõista tollast poliitikat ja kultuuri.

Dets sõjaseisukord – tsaarivalitsus keelas koosolekut, osa sotsialiste vahistati  12.dets algab mõisate põletamine + Kokku rüüstati ca 160 mõisa ja mõned viinavabrikud.
Diktaatorid – aegajalt valiti poliitiselt (vms) keerulistes olukordades diktaatoreid, kes tugevate meetodite ja kindla käega, ainuvõimuga olukorda lahendada üritasid.
Demograafilised probleemid - seisakuaeg tõi kaasa ka elanikkonna vähenemise ning oluliseks probleemiks muutus see, et NL tuumikalade elanikkonna loomulik juurdekasv oli tagasihoidlik.

Diktatuurid lääne - Euroopas. Itaalia ja Saksamaa Diktatuuride tekke põhjused Paljud rahvad lootsid, et üleminek demokraatlikule korrale toob kaasa õitsengu ja kiire arengu.
Dateeri e. määratle aeg ja iseloomusta: ● elas Thales (saj) - 6.saj 1.pool. Thales Mileetosest oli Sokratese-eelne vanakreeka mõtleja ja üks seitsmest targast.
Dateering kesk - Euroopas. Ca 2900- 2400/2300 eKr Iseloomulik: nöörivajutustega keraamika ning võitluskirved (venekirved), millel näha pronksivalu imiteerivaid sooni jm

Demokraatia oludes - tekkis retoorika (kõnekunsti teooria), kuju võtsid tulevase retoorilise proosa eriliigid, ent veel 5. Saj. ei leidnud kõnekunst kirjalikku fikseerimist.
Deomkraatia on ühiskonna organisatsioonivorm, mida iseloomustavad rahva määrav osa ühiskonna küsimuste lahendamises ning kodanikuvabaduste ja –õiguste olemasolu.
Džainism - atomistlik ja dualistlik olemisõpetus, protest kastikorra, sisutute ohvrirituaalide ning preesterkonna ülemvõimu vastu, karma ja taassüü tunnustamine.

Debati tulemused on vältimatult sõltuvad sellest, milliste huvide ja kogemustega juhtuvad olema inimesed, kes debatis osalevad, ja see teeb need tulemused relatiivseteks.
Diktaator – riigi ohtu sattumisel võis konsul senatiga kokkuleppel ametisse nimetada ( kuueks kuuks), piiramatu võimuga, pidi pärast ametiaega vastutust andma.
Danton – revolutsiooni üks juht, kelle eestvedamisel kõlasid 10. augustil Pariisi häirekellad, puhkes rahvaülestõus, mille käigus vallutati kuningaloss.

Demokraadid – 1905.a Eesti Rahvameelne Eduerakonna järglaseks sai Eesti Demokraatlik Erakond (J. Tõnisson, Peeter Põld, Karl-Eduard Sööt) . Vägivalla vastu.
Detsembrini 1954 - ndal viibis Päts Jämejala vaimuhaiglas, kust ta aga liiga suure tähelepanu tõttu kiiresti Kalinini oblasti Buraševo psühhiaatriahaiglasse viidi.
Diktatuur seevastu on täielikult juhikultus ning ühe partei ja ideoloogia ainuõiguslik seisund. Kõik konkureerivad parteid on kas seadusega keelustatud või tõrjutud.

Domesday book – (viimse kohtupäeva raamat) Inglise maarevisjoni protokoll, koostatud kuningas William I Vallutaja käsul 1086 maksustuskorralduste täpsustamiseks.
Demokraatlik erakond – EDE (J.Tõnisson) ning eesti radikaaldemokraatlik erakond ERDE (A.Birk). nende ühinemisel sündis Eesti Rahvaerakond ERE. ERDE sulas kokku EDEga.
Demokraatlikus ühiskonnas on vabad valimised, mitmeparteilisus, pluralism ehk mitmekesisus, opositsioonide olemasolu ning kehtivad kodanikuvabadused, -õigused ja inimõigused.

Diktaatoreid - Hitler, Stalin, Mussolini- kõik nad olid karmikäelised ainuvalitsejad, kes tahtsid ning ka lõid riigi enda äranägemise järgi oma diktatuuriga.
Dmitri mendelejev – Mendelejevi tabel Lev Tolstoi – „Anna Karenina“ Fjodor Dostojevski – „Kuritöö ja karistus“ Anton Tšehhov – „Paks ja peenike“
Duschak on käepidemeta mõõk; käepideme asemel on paraja suurusega auk, kust pisteti näpud läbi; kasutati praktilises võitluses vähe, rohkem õppustel.

Det - sembril 1989). Balti saadikud esindasid rahvasaadikute kongressil Kremlis lääne- likku poliitilist kultuuri ja astusid liitu vene demokraatidega.
Diakon on   kiriku   abivaimulik;  koguduse teenistuses olev vaeste ja haigete hoolekandja. 21) Seletage mõisted: misjönär, katedraal, missa
Defineeri e. seleta mõiste, nimetus vm. ● Polis - (kr.k. linn) oli tüüpiline Vana-Kreeka linnriik, mis koosnes kesksest asulast ja selle lähiümbrusest.

Detsembrimäss – 1825 detsembris toimunud mäss mille ajendas tol ajal toimunud võimukriis. Mässulisi kutsuti dekabristideks ja nad olid salaühingute liikmed.
Diocletanius – Vana-Rooma keiser, kes kärpis senati õigusi, suurendas kodanike vabadusi ja korraldas põhjalikult ümber riigi valitsemist ja sisekorraldust.
Dokumentaal - ja mängufilmid pidid ülistama diktaatoreid ning veenma nende alamaid, et nood elavad maailma parimas riigis, mida juhib maailma parim riigijuht.

Demeter – Zeusi õde, mulla ja vilja jumalana, põllutööde kaitsja, armastav ema. Persephone – Zeusi ja Demeteri tütar, kes lubati Hadesele naiseks.
Demokraatia vormid - Otsene demokraatia *Antiik-Kreeka *Referendum-rahvahääletus -Esindusdemokraatia *Esindajate valimine *Mandaat-valija volitus esindada enda huve
Demokraatliku lääne - Euroopa ja USA vahel tekkis tihedam koostöö, kuna kardeti järjepanu suurenenud Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu edasist pealetungi.

Determinatiivid – seletatavad märgid, kuulusid hieroglüüfide hulka, osutasid, kummal viisil, kas mõiste- või häälikutähisena, tuleks hieroglüüfi lugeda
Dünastia – valitseb tsaar, Nikolai II. Majandus arenes kiirelt, kuid seda eelkõige madala lähtetasemega võrreldes ja tänu väliskapitali sissevoolule.
Domineerimise väike - Aasia vetes, ja purjetas järgmisel aastal koos Pärsia satraabiga Kreekasse, kus taastas Pärsia rahalisel toel Ateena ja Pireuse kindlustused.

Dualistlik lähenemine – ebatäiuslik materiaalne keha ja puhast teadmist sisaldav mõistus/hing Geomeetria suurendab teadmise täpsust läbi mõtlemise ja mõõtmise.
Diktatuurile on iseloomulikud ühe ideoloogia pealesurumine valitseva partei poolt, sõna- ja liikumisvabaduse piiramine keskvõimu poolt ning plaanimajandus.
Danxigi piirkond ehk Poola koridor Eesti, Läti, Leedu olid kõik noored demokraatlikud vabariigid, mis olid saavutanud iseseisvuse esimese maailmasõja käigus.

Deutsche fortschrittpartei – saksamaa esimene partei – Bismarcki võimu all jäi see opositsiooni, kuna partei toetas liberaalset suunda, Bismarck pigem autoritaarset.
Desarmeerimine - Atlandi harta kaheksas punkt - Nad loodavad, et kõik maaila rahvad loobuvad nii praktilistel kui moraalsetel kaalutlustel jõu kasutamisest.
Dissidentlus –  60. aastate teisel poolel tekkis nõukogude ühiskonnas vastuseks tagurluse pealetungile teisitimõtlemine ehk  dissidentlus.

Dix - 40-aastast kampaaniat, parandamaks vaimuhaigete olukorda, reisides osariigist osariiki ning osutades vaimuhaigete ebainimlikule kohtlemisele.
Dominiiklased – kerjusmungad (dominiiklaste ordu liikmed); paljud neist pühendusid pühakirja tõlgendamisele ja mitmetest said keskajal tuntud õpetlased
Dominioon - Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus EV teke - 24. veebuar 1918

Dunkerque operatsioon - britid, prantslased ja belglased Teheran (28. Nov- 1. dets 1943) - osalesid: Churchill evakueerisid oma väed Prantsusmaalt Suurbritanniasse.
Daugavpilsi - Pinski joonel stabiliseerida dessandi Saksamaal polnud õnnestunud Venemaad sõjast välja lülitada, kuid lüüasaamine nõrgestas Venemaad
Defineeri e. sõnasta mõiste või nimetus: 1. Hellas: Kreeklased elasid Balkani poolsaarel ja Egeuse mere saartel, lisaks Väike-Aasia läänerannikul.

Diktaator - määrati ametisse konsulite ja senati kokkuleppel vaid siis kui riiki ähvardas tõsine oht. Ametis oli pool aastat ja oli piiramatu võim.
Dokumentaal - ja mängufilmid pidid ülistama diktaatoreid ning veenma nende alamaid, et neil on just kõige parem riik ka kõige suurepärasem valitseja.
Diaz - portugallane, Aafrika lõunatipp Vasco da Gama – Aafrika idarannik, Hindustani läänerannik P. Cabral – jõudis esimesena Brasiiliasse

Detsember 1924 – korraldas umbes 300 kohalikku enamlast Tallinnas relvastatud riigipöördekatse, rünnates valitsusasutusi, sidekeskusi ja sõjaväeosi.
Diktatuur –  üksikisiku või väikese poliitilise grupi piiramatu võim  ühiskonnas, millega kaasneb poliitiliste vastaste hävimine.
Dmitri mendelejev - oli vene keemik, lõi keemiliste elementide perioodilisussüsteemi, mille põhjal õnnestus tal ette arvata avastamata elementide omadusi.

Doominoefekti ehk kartust, et kommunism levib riigist riiki edasi, kui sellele kohe piiri ei pane. Rahvas ei saanud aru, miks oli nii kaugel vaja sõdida.
Doominoteooria – Eisenhower/teooria mille kohaselt kas või ühe Indo-Hiina ala kaotamine tooks kaasa ka teiste selle regioonide riikidest ilmajäämise.
Downtown – the Long and Short Legs – and close the gates at night, so as to protect the burgers from attacks of the nobility residing on Toompea.

Dreyfus - Prantsuse sõjaväelane, mõisteti 5. jaanuaril 1895 väidetava Saksa spioonina eluks ajaks vangi, kuid 12. juulil 1906 mõisteti õigeks.
Dawesi plaan – 1922-1924. See loodi USA poliitku C. Dawesi poolt ning see pidi aitama Saksamaal tulla välja majanduskriisist ja maksta reparatsioone.
Denatsionaliseerimine – erakätesse 1/3 riigiettevõtteid (raudtee, telekom…) • range rahanduspoliitika • a/ü õiguste kärpimine • maksude alandamine

Desarmeerimine on oluline. Samuti soovivad nad ergutada kõiki võimalikke menetlusi mis võiks vähendada rahu armastavate rahvaste relvastamise koormat.
Devoni - aegsed mered olid domineeritud käsijalgsete poolt, nendesse kuulusid mitmed korallid kes moodustasid hiiglaslikke bioherme või rahusid.
Diktatuur - valitsemisviis, millega kaasneb täielik kontroll inimeste mõtteavaluste ja väljendusvõimalste üle.gestapo- natsi-saksa salapolitsei.

Dominiiklased - domini canes(issanda koerad) mungad olid haritud ja head jutlustajad. Lihtrahvale lähemale pääsemiseks liikusid ringi kerjusmunkadena.
Demokraatilikud ideoloogiad - A.Demokraatlikud: Parempoolsed: Liberaalid-vabadused, vaba turumajandus, Konservatiivid- (asusisd toetama vaba turu reforme) pereesksus.
Desarmeerimine - Saksamaal kaotati sõjaväekohustus ja tal ei tohtinud olla suuri sõjalaevu, allveelaevu, lahingulennukeid, tanke ega raskeid kahureid.

Determinismi seisukohalt on ainult paratamatus ja võimatus kaks kategooriat, millega saab maailma iseloomustada, võimalikkus tuleneb aga inimlikust teadmatusest.
Dets 1924 - 1927 oli Leo Sepp majanduspoliitika juht - väitis, et vabaturumajandus on positiivne, aga täielikku majandusstiihiat ei saa rakendada.
Detsember 1987 – samal ajal tõusis päevakorrale Vabadussõja mälestusmärkide taastamine ning Eesti ajaloo valgete laikude tõepärane käsitlemine.

Diktaator – määrati ametisse riiki ähvardava ohu korral, pooleks aastaks, tal oli piiramatu võim, hiljem andis aru ja vastutas oma tegude eest
Demokraatlikus riigis on inimestel sõnavabadus, trükivabadus, koosolekute ja demonstratsioonide vabadus, südametunnistuse vabadus ja elukoha valiku vabadus.
Danzigi kongress - kuna rõivastustüli sündmused olid rahvusvahelise kaaluga, lahendati tüli suuremal nõupidamisel, mis toimus 1397. aastal Danzigis.

Depends largely on the builders, dramatists, poets, and musicians who During the 1590s, some of the great names of were active during Elizabeth's reign.
Dissidentlus – Teisitimõtlemine, mille eestvedajad olid eelkõige haritlased, kes astusid välja ühiskonnaelu järkjärgulise karmistamise vastu.
Dominioon - Briti impeeriumi koosseisu kuuluv omavalitsusega asumaa(austraalia, kanada) Hiilgav isolatsioon-eraldumise ja erapooletuse taotlemine.

Džihaad - Iga moslem peab usu nimel pingutama (see püüdlikkus) 14.Muhamed: kes ta oli, mida tegi, millal elas, millal kolis Mekast Mediinasse.
Diktatuur on majanduslikult valitseva klassi poliitiline võim teiste klasside üle. Lihtsamalt öeldes valitsemisvorm, kus võimul on 1 partei.
Dissident - teisitimõtleja, erimeelne (Eestis: Mart Niklus, Enn Tarto, Lagle Parek jt.; Venemaal: Aleksandr Solzhenitsõn, Andrei Sahharov jt.)

Damastseeritud relv - Sepp on võtnud teravast ja pehmest rauast materjali, sättinud need punti ning seejärel on need kuumaks aetud ja neid väänatud.
Domeenid - kuninga maavaldused, investituur- vasallisuhte sõlmimise akt, tulevane vasall vandus isandale ustavust ja senjöör andis lääni.
Demokritos - leidis et kõik saab alguse algosakestest-aatomitest. Pythagoras- kolmnurga kaatetite ja hüpotenuusi teoreem.kuulsaim matemaatik.

Dixie kiefer on öelnud, et teiste pommide eest on kaunis kerge ära manööverda, kuid võimatu on ära manööverda pommi eest, mida juhitakse.
Detsember 1889 – 26. märts 1962  Üks viljakamaid heliloojaid, dirigent, muusikapedagoog  Uuris ja kogus rahvaviise Kasutatud allikad 
Diisel - elektri mootoreid • Laevakere kahe kordne • Laevad jagatakse klassidesse, põhinedes jää paksusele, mida on võimalik katki

Diktatuuri tunnusteks on juht, ei kehtind võimude lahususe põhimõte, ei kehtind mitmeparteisüsteem. Veel jagunes diktatuur kaheks erinevaks võimuks.
Diktatuuridega on autoritaarsed lähedasemad antiiksele diktatuurile, kuna neis enamasti sisaldub ajutisuse ja normaalse olukorra taastamise idee.
Daktülilises heksameetris on iga värsijala esimene silp pikk ja moodustab tõusu (arsis); languse (thesis) moodustavad kaks lühikest silpi või üks pikk.

Demobiliseeritud sõjaväelased - Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit oli Vabadussõja veteranidest koosnev Eesti poliitiline organisatsioon aastail 1921–1925.
Detente – ajajärk millal suhtel Lääne riikide ja NSVL suhted paranesid, arg kui lääneriigid tegid NSVL-le mõningaid järeleandmisi
Diocletianus - Vana-Rooma keiser, Tema valitsemisajal muutus Rooma impeerium täielikult monarhiaks, kus keiser hakkas kandma tiitleid isand ja

Dwight eisenhower - Dwight David Eisenhower (14. oktoober 1890 – 28. märts 1969), rahva seas tuntud kui "Ike" oli USA sõjaväelane ja poliitik.
Danzigi kongress - 1397 24. juuni-15. juuli toimus Danzigis kongress Saksa ordu ja Liivimaa opositsiooni vaheliste tüliküsimuste lahendamiseks.
Dawesi plaan - rahandustegelase ja poliitiku juhitud komisjoni koostatud plaan Saksamaalt Esimese maailmasõja sõjavõlgade kättesaamiseks.

Dawesi plaan - Saksamaa ja USA. USA püüab saksamaad abistada, vähendatakse sakslaste reparatsioonimakseid ja pikendatakse nende tähtaega.
Dekabristid - lootsid võimu kukutada, pärisorjuse kaotada, kehtestada kodanikuvabadused. Plaan ei õnnestunud, Siberisse saatmine(lk 117).
Delfi oraakel - uudisteportaal Delfi (Oraaklid on sama vanad kui inimkond ja nende poole pöördutakse tänapäevalgi) Teatrifestival Dionysia

Demeter – viljakuse jumalanna, Hades – allmaailmavalitseja, Dionysos – veinijumal, Hera – abielude kaitsja, Ares – sõjajumal.
Diktaator - Sõjalise hädaohu korral võidi aga nimetada erakorralist võimutäiust omav isik, kellele mõlemad konsulid pidid kuuletuma.
Dogmaatika – uskumine (kr dogma-usk). • Ortodoksne usutunnistus –üleriiklikel kirikukogudel välja kujunenud nö õige usutunnistus.

Doktriin ehk doominoteooria väitis, et kui üks kolmanda maailma riik sattub „kommunismi küüsi“, järgnevad sellele pea ka teised.
Delacroix - Üks nimekamaid romantismiaja maalikunikke . Prantslane, kelle tööd paistavad silma erksate, kontrastsete värvide poolest.
Detective story - traditional, one dimensional, rules that imply ’fair play’. A general tendency of returning to realism, rules, structure.

Diktaator – piiramatu võimuga ainuvalitseja Enamasti haaratakse võim vägivaldselt (kuid ka seaduslikult valitud võim võib moonduda
Diktatuurides on võim koondunud ühe isiku või rühma kätte, seadusi muudetakse oma tahtmise järgi ning rahvas ei osale riigi juhtimises.
Dimensioon - õhk. Mõlemad pooled proovisid ennetavalt teostada rünnakuid ja lahingu alguses liikusid luurelennukid üksteisest mööda.

Domeen – kuninga maavaldus esinduskogu Prantsusmaal XI-XIII saj Kõrgkeskaeg 962 a. Saksa kuningas Otto I lasi end Roomas kuulutada.
Dante - kirjanik ”Jumalik komöödia” inimese püüdlused, kired, mured, jne • Boccaccio - üks itaalia kirjakeele rajajatest.
Demokraatiaid on mitu liiki, näiteks 1).otsene demokraatia – demokraatia võim, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel.

Dominaadiga - imp.võim -> absoluutne monarhia, imperaator polnud enam princeps (esimene) vaid dominus (isand), teda austati nagu jumalat.
Dorpat - Tartu Tallinn 2. Fellin - Viljandi Tartu 3. Reval - Tallinn Pärnu 4. Wesenberg - Rakvere Viljandi 5. Weissenstein – Paide
Delegeerimis - ja representatsioonivõrgu, mis tagas informatsiooni liikumise ja subordinatsiooni. Keskseks printsiibiks oli afiliatsioon.

Demokraatlikus riigis on lubatud inimestel teada mis nende riigis toimub, kuid 100% tegelikult ei tea oma riigist inimene ka demokraatlikus riigis.
Detsember 1991 – Vene Föderatsioon, Valgevene ja Ukraina kirjutasid alla lepingule, millega loodi SRÜ – Sõltumatute Riikide Ühendus.
Dikatatuur on mitte millestki piiratud, seadustega kitsendamatu ja jõule toetuv võim. Diktatuuris on võimul üks juht ja üks partei.

Demokraatias on eeliseks just see et, puuduvad igasugused tsensuurid ning igaüks võib uskuda, pooldada just seda mida tema heaks arvab.
Demokritos – maailm koosnev aatomitest, mis on muutumatud ja püsivad, moodustavad erinevaid ahelaid, surm on mingi ahela lagunemine.
Diderot - filosoof, kes andis välja "Entsüklopeedia", peale selle esimeste köidete hävitamist jätkas illegaalselt väljaandmist

Diktaator - konsulite ja senati kokkuleppel, kui riiki ähvardas oht,pool aastat ametis- piiramatu võim,tegude eest hiljem vastutama.
Dooria sammas – kannelüüridega e. ehisvaokestega tüves ja väga lihtne kapiteel (ülaosa) Aioolia stiil – sile sammas ja liiliakuj.
Defineeritud – see kujunes mingiks üldmõistetavaks lööksõnaks, mis tähendas igasugust kõrvalekaldumist ametlikust ideoloogiast.

Deflatsioonipoliitikat - st.et inflatsiooni pidurdamiseks korjati ringlusest ära raha; vähenenud raha aga mõjus pärssivalt majanduse arengule.
Diktaator – piiramatu võimuga valitseja e autokraat, kes valitseb enamasti teatud kitsa ringkonna (nt partei või sõjaväe) toel.
Defineeri e. selgita mõiste, nimetus vm ja iseloomusta: ● Kapitoolium - kindluse ja templite asupaik, rajati kõrgemale künkale.

Demokraatiaks on aga vaja, et erinevad etnosed suudaks luua koalitsioonivalitsuse. 8. Aafrika sõjad ja kriisikolded iseseisvusperioodil
Demeter on viljajumalanna, vanal ajal tõlgendati teda kui “maa ema”. Ta sai oma venna, Zeusiga tütre, kelle nimeks on Kore.
Dets 1924 – kommunistide läbikukkunud riigipööre, sest eestlased ei läinud nende ideedega kaasa ja jäid oma isamaale truuks.

Detsembrist 1928 – 9. juulini 1929. Tema juhitud valitsuskoalitsioonis olid sotsialistid, kristlik rahvaerakond, tööerakond, asunikud.
Diaz - portugallane, purjetas üle Aafrika lõunatipu esimese eurooplasena(Hea Lootuse neem), võimaldas teed India ookeanini.
Dolmetscher – tõlk Marmelade – moos kapo või valvur, kes „tõlgendas“ juhtnööre vereplekid ja –jäljed pärast peksmist

Diktatuuri puhul on inimeste peadekohal justkui “nui” mis keelab neil ennast vabalt väljendada ja pooldada seda mida nad eelistavad.
Drachenlochi koobas – sein orvas, kus 6 koopakaru koljut, mille koonud koopasuu poole – pidid valitsema mingisugused usulised kujutelmad
Dusega on põhjamaad. Suurimad metropolid Euroopas (suurlinn+äärelinn) on London, Pariis, Essen-Dortmund, Milaano, Barcelona.

Danton - radikaalsema ja demokraatliku suuna esindaja, nõudis surmanuhtlust igaühele, kes hoiab kõrvale isamaa kaitsmisest.
Danton - Rahvapäästekommitee juht, tapeti giljotiiniga, sest tal olid vastuolud Robespierre ja revolutsiooni poolehoidjatega
Diktatuur on riigivõim kus koondunud ühe isiku (diktaatori) või väikese grupi kätte ja võim ei ole avalik ega kontrollitav.

Deklaratsioonis - talupoeg ja tema vara kuulus mõisnikule. Maa kuulus mõisnikule ja talupoja koormised, millel polnud suuruse piiri.
Detsember 1905 – sõjaseisukorra väljakuulutamine kogu Eestis (põletati mõisasid, lõhuti viinavabrikuid, vangistati mõisnikke)
Dominioon – Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus.

Dionüüsiad - Dionysiase auks- (märts, teater) Delfi oraakel- Apolloni auks Demeteri pidustusid ehk müsteeriumid- Demeteri auks
Dzihaad - islamis püha sõda, relvavõitlus uskmatutega; üksikisiku vaimne püüdlikkus, võitlus iseenda ja oma pattudega.
Dünastia – rida samast suguvõsast põlvnenud (omavahel suguluses) ja üksteise järel valitsenud monarhe (riigivalitsejaid)

Danberg - pärimuse järgi taanlastele lahingus võidu toonud punast värvi valge ristiga lipp, milles sai Taani riigi lipp
Dik - tsensuur- kõik kirjutatu käis kontrollist läbi *Ideoloogia- Dem- konservatism, liberalism, sotsiaaldemokraatia.
Dominiiklased - asutati 1215 hispaania aadliku Dominicuse poolt. Kandsid valget rüüd, mille peal oli must mantel- mustad vennad.

Domioon – Briti rahvaste ühenduse autonoomne liikmesriik, millel on oma parlament valitsus kohtusüsteem ja seadusandlus.
Diktatuurirežiime kesk - ja ida-euroopas. Moskva ja lääneriikide vahendajana etendas olulist rolli soome president Urho Kaleva Kekkonen.
Diötsees – piiskopile alluv ala. Dogmaatika – õige uskumine. Ortodoksne usutunnistus – õige usk, õige usutunnistus.

Dolemaios - uskus et maa on universumi keskpunktis Planeedid mõjutavad inimsaatust = astroloogia Tallinn on ka LVR - koluvan
Dante peateos on poeem ,, Jumalik komöödia´´ , mida võib pidada omamoodi kokkuvõtteks kaskaegsete inimeste maailmapildist.
Diktaator – piiramatu võimuga ametnik, kelle määras konsul kokkuleppel senatiga piiratud ajaks, kui riiki ähvardas oht

Diktatuurid lääne - euroopas. Itaalia ja • Liikumise juhiks oli BENITO MUSSOLINI, ta lubas taastada riigis korra,Itaalia võimsuse
Dissidentlus ehk teisitimõtlemine NSV Liidus oli teisiti, st. mitte kommunistliku ideoloogia vaimus mõtlemine ja tegutsemine.
Draama - „Printsess Maleine“. „Sinilind“(püüd ja tahe teistele õnne anda ja selle läbi ise õnnelikuks saada)

Degrellegi on kirjutanud mahuka referaadi just nimelt teemal, kuidas Hitler oli võimeline sakslasi pankrotist välja tooma.
Dekristianiseerimine – kiriku vastane tegevus ristiusus välja juurimiseks (ajendiks paljude vaimulike revolutsiooniline vastalisus)
Demokritos – atomistika koolkonna filosoof, maailm koosnes tühjusest ning sellles liikuvatest ja põrkuvatest algosadest.

Demokritos - väitis, et ümbritsev maailm koosneb lõpmatust arvust üliväikestest jagamatutest osakestest – aatomitest.
Deng xiaoping - üks kauaaegsem Hiina RV riigitegelane, kelle idee oli turumajanduslike põhimõtete rakendamine punases Hiinas
Dionysos - viinamarjakuse-,veini- ja sigivusjumal.Tähtsamad muutused arhailised ajajärgul:Uuteks keskusteks said linnad.

Dominiiklaste ordu - rajas hispaania päritolu aadliseisusest munk Dominicus,kelle nimi oli ordul,nim.ka jumala ustavateks koerteks.
Diktaator - konsulite ja senati kokkuleppel, kui riiki ähvardas tõsine oht.Rahvatribuunid-(10) kaitsesid lihtrahva huve.
Diktatuur – Valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on kas piiramatu või peaaegu piiramatu võim otsuste tegemisel

Diplomaatiline läbikäimine – seda peetakse tavaliselt diplomaatia sünniks: säilinud on dokumente, läbirääkimisi peeti aramea keeles.
Direktooriumi aeg – revolutsiooni taandumine (1795-1799) a) Võimule tulid uusrikkad – revolutsiooni ajal rikastunud inimesed.
Domeen – kuninga maavaldus (vähenes, kuna läänistatud maad ei läinud vasalli surma järel enam kuningale tagasi).

Dude tähtsust — tehnika, töölised21 . Aurumasinaid hakati ikka siis tootma, kui seda juba piisavalt täpselt teha suudeti.
Demokritos - Tema seletuse järgi koosnes maailm tühjusest, ning selles liikuvatest ja omavahel põrkuvatest jagamatutest
Diktatuur - on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.

Dissentlus – 1960 aastate teisel poolel tekkis nõugkogude ühiskonnas vastuseks tagurluse pealetungi teisitimõtlemine.
Divali on tulefestival (okt.-nov), mil valgustatakse kodud küünalde ja lampidega ning tehakse üksteisele kingitusi.
Dadaism - euroopas levis kunstivool, mis pilkas nii konservatiivset kodanlust ja originaalitsevaid kunstnike

Demokritos - kreeka filosoof ja looduseuurija, maailm aatomitest, eetika keskseks õndsus mis saadakse lõbude valimisel.
Diktatuurid lääne - Euroopas: Itaalia ja Saksamaa; 14. Kommunistlik diktatuur Venemaal; 15. Läänemeremaad; 16. Aasia, Aafrika,
Dionysius exiguus – Itaalia munk, 525. a arvestas välja Kristuse sünnidaatumi, eksis veidi kuid tema daatum jäi kasutusele.

Draamateatrit on tihti nimetatud ka staariteatriks, kus töötavad meie parimad näitlejad – tuntud ja armastatud staarid.
Deklaratsioonile – deklaratsioon lähtus Atlandi Hartast  ei sõlmi ühegi teljeriigiga eraldi separaatrahu või vaherahu
Dimitri mendelejev - koostab keemiliste elementide tabeli, mis annab süsteemi maal leiduvatele elementidele ja aitab tuvastada.

Duuma – vanematest druzinnikutest tähestik koosnev nõu andev kogu Letopissid e. kroonikad – teatud sündmuste
Dateeri e. määratle aeg ja iseloomusta: ● Romulus rajas Rooma I - 753 eKr. Latiumi maakonda Tiberi jõe kaldale.
Dateeri e. määratle aeg ja iseloomusta: ● Ceasari ja Pompeiuse vaheline kodusõda - 49 - 48 eKr. Võidab Ceasar.

Del sol ehk Päikese Püramiid ja Huaca de la Luna ehk Kuu Püramiid, mis mõlemad asetsevad Moche jõe alamjooksul.
Demeter - viljakusejumalanna Aphrodite- armastuse- ja ilujumalanna Ares- sõjajumal Dionysos- veini- ja sigivusjumal
Demokritos – tema arvates koosnes maailm tühjuses langevatest ja omavahel põrkuvatest algosakestest – aatomitest.

Diktatuur on mitte millestki piiratud ning seadustega kitsendamatu jõule toetuv võim aga demokraatia on rahva võim.
Diktatuur on ühe isiku või grupi piiramatu võim ühiskonnas, mis kehtestati läbi vägivalla või rahva enda tahte.
Diocletianus - sisekorra ja piiride taastamine,, sõjaväe tugevdamine, senat kaotab tähtsuse, kristlaste tagakiusamine.

Dispuute ehk teaduslikke vaidlusi peeti kõigis teaduskondades, kõige sagedamini aga filosoofia- ja usuteaduskonnas.
De gaulle – Charles de Gaulle, rajas vastupanuorganisatsiooni Vaba Prantsusmaa, seda pärast kodumaalt põgenemist.
Demokraatlik vabariik – rahvavõim, nõukogu ja ametnikud valitakse rahva hulgast, keskne roll valitsemisel on rahvakoosolekul.

Dante alighieri - Dante Alighieri (27. mai 1265 – 14. september 1321 Ravenna) oli itaalia kirjanik ja poliitikategelane.
Demokraatia korral on kõigil võimalus osaleda asjade korraldamises ehk rahva võim. Püütakse kõikide huvidega arvestada.
Detss 1941 - Jaapani rünnak USA suurimale mereväebaasile, mis viis USA sõjaväe pooleks aastaks rivist välja (oli

Diktaator – ..piiramatu võimuga, määrati ametisse konsuli ja senati poolt kriisi olukordades kuni kuueks kuuks.
Diktatuur on valitsussüsteem, kus oluline osa võimust on koondunud ühe isiku või väikese grupi inimeste kätte.
Dionysos – viinamarjakasvatuse,veini ja sigivusjumal,oli kreeka jumalatest ainsana ema poolt inimlikku päritolu.

Dissident – TEISITI MÕTLEJA EESTI HELILOOJAD, DIRIGENDID : ERI KLAS, GUSTAV ERNESAKS, ANTS ÜLEOJA, LYDIA RAHULA.
Doktriin – üldkehtivaks muudetud poliitiliste või sõjaliste põhimõtete kogum; õpetus, poliitiline juhtmõte
Dorpat - tartu, fellin-viljandi, hapsal-haapsalu,narwa- narva, pernau-pärnu, reval-tallinn, weissenstein- paide,

Daniel lerner on arvamusel, et ülejäänud maailm peab võtma üle läänelikud modernismi vaated, et jõuda arenguni.
Dekoratsioonid on hiilgavad, põrdandal marmor ja mosaiigid, värvilistest klaasidest vitraazid, kullaga kaetud võlvid.
Dogmaatika – õige uskumine, millele pööras tähelepanu ristiusk Ortodoksne usutunnistus – õige usu tunnistus

Demilisariseeritud tsoon – maa-ala millel ei tohi olla kindla riigi armeed (Rein’i tsoonis ei tohtinud olla sakslaste armeed)
Doktriin - poliitiline või sõjaline põhimõte või norm koos sellest tulenevate järelduste ja tõlgendustega.
Dongihoteks saamine - paazina alustamine, kannupoiss, 20 a. Löödi rüütliks, tseremoonias kiriklikud ja sõjalised jooned

Družiina – vürsti sõjavägi, tema Novgorodis lähikondlased Kirillitsa – kreeka tähestikul põhinev slaavi
Dualism - maailm on lõhenenud materiaalseks ja vaimseks maailmaks ning inimene on lõhenenud kehaks ja hingeks.
Daimler - Benz AG. 1938 alustati Volkswagen Käfer’i (VW Beetle) tootmist, selle looja oli Ferdinand Porsche.

Dendrokronoloogiline skaala – pikaajaliste mõõtmiste ja võrdluste baasil koostatud puude kasvuringide muutusi kajastav skaala.
Detsember 1919 – 2.veebruar 1920). • Eesti delegatsiooni juht oli Jaan Poska, Vene delegatsiooni juht Adolf Joffe.
Dolores ibarruki - Passionara - vabariikliku valitsuse poolel elav naine, kes kutsus Hispaanlasi Franco vastu võitlema.

Dreyfusi afäär - süüdistati saksamaa kasuks spioneerimises, parempoolsed olid tema vastu vasakpoolsed toetasid teda.
Dawesi plaan - tegi ettepaneku kergendada sakslaste reparatsioonikoormat ning pikendada maksete tasumise tähtaegu.
De gaulle – kindral, lahkus IV vabariigi valitsusjuhikohalt, V vabariigis sai temast suure võimuga president.

Dessant - on sõjaline operatsioon, kus väed maanduvad või maabuvad vaenlase valduses oleval territooriumil.
Diktatuur on põhimõtteliselt demokraatia vastand, kus rahval pole mittemingisugust võimalust kaasa rääkida.
Diktatuur - võim kuulub valitsejale, rahvas ei saa valida Demokraatia-rahvas valib, toetutakse rahva arvamusele

Diktatuuride tekkepõhjused – Pahatihti ei suutnud demokraatia lahendada riikide ja nende elanike ees seisnud raskeid probleeme.
Daytoni rahuleping – Leping, millega loodi siiani kehtiv raamistik Bosnia ja Hertsegoviina valitsemise korraldamiseks*
Defineeri e. Määratle aeg ja iseloomusta ● Trooja sõda (vastaspooled, tulemus) Troojalased vs. kreeklased.

Domineeris liturgia - muusikalissõnaline osa. Missarõivad ja atribuudid olid väga luksuslikud, nagu kiriku sisustuski.
Deist – Jumal on algpõhus, kes lõi Universumi ja loodusseadused, kuid ei ole isikuline ega immanentne.
Dissident – teisiti mõtleja, võimud kiusavad neid Poliitiline sulamisperiood – 1953 peale Staalini surma

Dokumendid on siinkohal tunduvalt usaldusväärsemad. Ajalooallikatesse tuleb alati suhtuda teatava kriitikaga.
Dominiiklaste ordu – Dominicuse poolt loodud ordu, et pöörata paganaid ja ketsereid jumalasõnaga mitte relva toel.
Diktatuur on riigikord ,mis surub peale oma seisukohti, see on seadusega kitsendamatu ja jõule toetuv võim.

Diocletianu vana - Rooma keiser, alates Diocletianusest nimetati keisrit "dominus" ja s valitsemisvormi dominaadiks.
Dissidentlus – Teisitimõtlemine 60ndate NSVL-I ühiskonnas tagurluse vastu, eestvedajad eelkõige haritlased.
Dawesi plaan - laenud saksamaale*Keeld müüa relvi sõdivatele riikidele* jäi kõrvale Hispaania kodusõjast.

Dialoog – autor esitab oma vaateid mõne targa vaidluse kujul vastasega või vestluse näol õpilastega.
Diktaator – Määrati siis, kui riiki ähvardas oht, sai olla kuni 6 kuud ja talle kuulus piiramatu võim.
Diktatuur on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.

Diplomaatiline tegevus - kuningaga olid kaasas ka Saksa-Rooma keisri Leopold I ja Prantsusmaa kuninga Louis XIV saadikud.
Dipülonvaas - (tegelikult pole vaas, sest ei kasutatud anumana) tohutult suur pisikeste kaunistavate sangadega
Direktoorium 1795 - 1799 1795. a. august – Rahvuskonvent võtab vastu uue Põhiseaduse varalise valimistsensusega.

Dissidendid - teisitimõtlejad Eesti Komitee – Eesti kongressi 78-liikmeline tegevorgan, mille esimeheks sai
Domus on rikastele ja tavapopulatsioonile ehitatakse 3,4,5 korrulisi elamuid, millel on vahel ka rõdud.
Dadaism - paroodiline kunstivool, mis pilkas originaalitsevaid kunstnikke ning konservatiivset kodanlust.

Dateerimised - Rahvasterännu algus (al 2. saj), 395. pkr Rooma riigi jagunemine, 476. pKr Rooma riigi langus.
Demos – rahvas ning kratos - võim) on valitsemisvorm, mille tunnuseks on rahva osalemine poliitikas.
Dessantlaevu tormi - iilina. Traallaevad ja kaatrid ei jõudnud veel tuldki avada kui vees hakkasid lõhkema pommid.

Dido on aga meeleheitel ning plaanitseb oma enesetappu, mis tal ka lõpuks mõõga läbi korda läheb.
Dik - majandus riigi kontrolli all *Poliitika.- Dem- mitu parteid, võim on rahval, võimude lahusus.
Dante alighieri on Giovanni Boccaccio ning Francesco Petrarca kõrval üks kuulsamaid itaalia renessansi poeete.

Demeter – Zeusi õde.Musta mulla,viljakuse ja kuldse põlluvilja jumalanna ning põllutööde kaitsja.
Dialoogides on tema vestluskaaslaseks tihti Sokrates ise, kelle ideed on Platon oma suu kaudu edasi kandnud.
Diktaator - sai ametis olla kuni pool aastat, määrati ametisse vaid siis kui riiki ähvardas tõsine oht

Diktaator - piiramatu võimuga riigiametnik Vana-Roomas, seati ametisse kriisiolukordades pooleks aastaks.
Dominioonid sise - ja välispoliitiliselt täiesti suveräänseks, pannes seega aluse Briti Rahvaste Ühendusele.
Dzihaad – moslemi usukohustus, sõja koda, kus pole usuks islam, ning mida peab sõjaliselt parandama.

Dzihhad – püha sõda ( võistlus islamiusu kaitseks ). Araablaste peamine jõud oli kerge ratsavägi.
Dünastia1644 – 1912. Neilgi kordadel polnud põhjuseks mitte müüri, vaid võimul olnud valitsuse nõrkus.
Delacroix - Romantismi aja kunstnik, kelle tööd paistavad silma erksate, kontrastsete värvide poolest.

Demokraatias on lubamatu ebavõrdsus, kuid Kreekas kehtis naisel ja meestel erinevad õigused ja kohustused.
Dik - üks partei, võim on ühel isikul, võimude lahusus puudub. Kultuur- Dem- vaba ajakirjandus.
Doorlased - Arhailine-muistne, vanaaegne Klassikaline-täiuslik Hellenistlik-sõnast hellen ehk kreeklane

Demokraatia plussideks on see, et kodanikud saavad osaleda riigijuhtimises ja neil on mõningaid õigusi ja vabadusi.
Deng xiaoping – Hiina RV juht 1976 - ... , tahtis turumajandusikke põhimõtteid rakendada punases Hiinas.
Desmond tutu on väga võimekas mees, kes suutis võidelda rassismi vastu ning tegeles palju heategevusega.

Diaso - ja vesikulaarfilme ei loeta sobivateks esimeste koopiate (säilituskoopiate) valmistamiseks.
Dietrich damerow - oli Tartu piiskop aastatel 1379–1400. Damerow oli olnud varem keiser Karl IV erasekretär.
Dominiiklased ehk Jumala ustavad koerad rajasid ka omad kloostrid, kes panid samuti suurt rõhku haridusele.

Dominioon - Briti Rahvaste Ühenduse riik, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadused.
Demeter – Zeusi õde, viljakuse- ja põllutööde kaitsja c. Jumalate noorempõlvkond Zeusi lastena
Demokraatia laienemine - Itaalia ja kreeka said demokraatlikuks,alandati valijate vanuse alammäära, ametiühingud.

Diocletianus – Suutis aastakümneid kestnud segadused lõpetada ja riigis taas kindla korra jalue seada.
Dionysius exiguus – arvutas välja Kristuse sünniaja Beda Venerabilis – kirjutas Inglismaa kiriku ajaloost
Dissidendide liikumised - eesmärk NSV L demokratiseerimine. 1964. a oktoobris kukutati Moskvas võimult N.Hruštšov

Dissident - inimene, kes on aktiivselt vastu kehtivale arvamusele või seisukohale, eriti poliitilisele
Doktor - (ladina keeles doctor- õpetaja) õppejõud keskaegses ülikoolis; tänapäeval teaduskraad
Dokumentidele tuginedes on autor nii mõnedki üldlevinud arusaamad ümberlükanud võis siis andnud neile kinnituse.

Dumnuži leinamine - oli häälekas, naised majade katustel südasuvel kisuvad riideid löhki ja raputavad pead.
Dzoser - Egiptuse vaarao 28. saj. algul e.m.a. Ülem-Egiptuse valitseja, kes liitis pärimuse järgi
Demokraatia vastand on diktatuur, mis on mitte millegagi piiratud, seadustega kitsendamata, jõule toetuv võim.

Demosthenes – Ateena bürokraatia pooldaja, kuulsaim kõnemees, pidas Philippos II'st kreeka suurimaks
Devalveermine - rahaväärtuse riiklik langetamine välisvaluutade suhtes, et soodustada väliskaubandust.
Diktatuur – üksikisiku (diktaatori) või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas

Diktatuur - see on totalitaarne ühiskond, kus igasugune omaalgatuslik koondumine on rangelt keelatud.
Diktatuuriks nimetatakse valitsemisviisi, kus juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel.
Doonau - äärse monarhia vastu oli kerge tõsta kogu Ida-Euroopat, eriti aga Venemaad ja Itaaliat.

Demokraatlikud liialdused - presidendi ametikoha puudumine (seadusandlik võim oleks võinud täidesaatva võimu üle
Detsember 245 – 3. detsember 313) oli Vana-Rooma keiser 20. november 283 kuni 1. mai 305. Astus tagasi.
Digitaaldokumentide vastuvõtmisel on dokumendi kirjeldamisel määrav tähtsus, sest vastu võetakse dokumente kui tervikuid.

Diocletianus – Rooma keiser aastast 284, tal õnnestus kehtestada taas kord ja rahu kogu Rooma riigis.
Demokraatia kriis - Demokraatia ei suutnud lahendada riikide ja nende elanike ees seisnud rakseid probleeme.
Desarmeerimine ehk relvastuse vähendamine, regionaalsed ehk piirkondlikud suhted ja inimõiguste kaitse.

Detsentraliseeritus on suurem allüksuste ja alluvate otsustusõigus, vähesem kõrgemaastme juhtide kontroll.
Domeen - maaisand,tulud milest maaisand kattis riigivalitsemise kulud ja isiklikud väljaminekud.
Doomino teooria – kartus, et kommunism levib riigist riiki edasi, kui õigel ajal sellele piiri ei pane.

Dante alighieri - Itaalia kirjanik ja poliitikategelane 18. Martin Luther-Saksa reformatsiooni elluviija.
Demograafia – rahvastikuteadus Ivan IV – Venemaa valitseja Sigismund II August – Poola kuningas
Diktatuur - (hirmuvalitsus)- mitte millestki piiratud, seadustega kitsendamatu jõule toetuv võim.

Dekabristid - Liikumises osalesid riigikorralduse muutmist vajalikuks pidanud Venemaa sõjaväelased
Diktatuuri puhul on tihti tegu inimõiguste rikkumisega. Diktatuuris on paljud asjad inimestele keelatud.
Diktatuurid tekkisid - demokraatia kriisi tõttu 7.Autoritaalses diktatuuris- ebademokraatlik valitsemisvorm.

Dissidentlus - teisitimõtlemine, mis tekkis nõukogude ühiskonnas vastuseks tagurluse pealetungile.
Doktriin – poliitiline või sõjaline põhimõtete kogum koos sellest tulenevate järeldustega.
Družiina - idaslaavlaste hõimuüliku või Vana-Vene vürsti isiklikus teenistuses olev väesalk.

Dadaism – pilkas konservatiivset kodanlust ja ka iga hinna eest originaalitsevaid kunstnikke.
Demokraatlik lääne - Saksamaa kaasati maailmamajandusse ja see aitas Saksamaal tagasi suurriigiks tõusta.
Diana – jahi-, kuu- ja nõidusejumalanna. Vulcanus või Mulciber - tule- ja sepatööjumal.

De ridder - Symoens (1992). " A history of the university in Europe". Cambridge Univesity Press.
Demeter – viljakuse ja viljajumalanna (peale Persephone röövimist lahkus jumalate hulgast)
Diktaator – valiti ametisse vaid siis, kui riiki ähvardas tõsine oht, piiramatu võim 6 kuud

Doktriin - Ameeriklased aitasid Aasia rahvaid, keda ähvardas kommunistide võimu kehtestamine.
Doktriiniks – NL võib sekkuda iga sotsialismileeri riigi siseasjadesse juhul, kui sotsialism on
Dooria sammas on Kreeka sammastest kõige massiivsem, tal on ainult kapiteel ja tüves, baas puudub.

Drektoorium - viis liiget, riigipea ül.(Riiki juhtisid 7 ministrit, kuid nad ei loonud valitsust.
Daimler - Benz ning kõik autod nimetati ümber Merceds-Benz´ideks. Kust tuli nimi Mercedes.
Denikin - Vene sõjaväelane, üks valgekaartlaste relvastatud üksuste Vabatahtlike Armee ja

Detsember 37 - 9. juuni 68), Rooma keiser 54-68, Agrippina Noorema poeg, kelle lapsendas Claudius.
Diktaatorid - NSVL - Stalin kommunistlik partei itaalia - mussolini saksamaa - natsipartei hitler
Diktaatorist kaks - Brežnev ning Stalin, olid valitsemisviisilt sarnased, Hruštšov erines aga neist.

Diktatuur on selline valitsemissüsteem, kus võimu teostamisel puuduvad seaduslikud piirangud.
Dominioon – Briti impeeriumi koloonia(ala), millel on oma valitsus, parlament ja seadusandlus
Dominioon – koloniaalvaldus, millel on oma parlament, valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus

Doominoteooria - teooria, et ühe territooriumi kaotus vastasele toob kaasa ka naaberterritooriumide
Dawesi plaan - ammerika pankur, riigitegelane – 1924a. võttis vastu reparatsioonimaksude kava.
Demokritos – mõtleja, aatomiõpetuse rajaja Sappho – antiikaja silmapaistvaim naislüürik

Demosthenes - Ateena kõnemees ja poliitik, Makedoonia partei ägedaim vastane, mürgitas enese.
Desmond tutu - LAV-I Kirikute nõukogu peasekretär, tema algatusel loodi Ühendatud Demokraatlik
Direktoorium – Seadusandlik korpus valis täidesaatva võimuorgani direktooriumi ehk valitsuse.

Ditüramb - ülistuslaul viljakuse ja veinijumal Dionysose auks Suured dionüüsiad- kevadpeod
Dominiiklased - dominiiklaste ordu liikmed,kes paistsid silma harituse ja sõnaosavate jutlustega.
Duuma – asendas Peeter I oma sõpradest ja usaldusalustest koosneva senatiga, mis muutus

Danzigi kongress - 1397 Saksa ordu ja Liivimaa opositsiooni vaheliste tüliküsimuste lahendamiseks.
Delta - ehk suudmemaa on jõesetete kuhjumise tagajärjel tekkinud mitmeharuline jõesuu.
Dets 1989 - NSVL-i Ülemnõukogu kuulutab Molotov-Ribbentropi salaprotokollid õigustühiseks

Dialoog – ehk kahekõne (kr. k dialogos „vestlus“) on kahe isiku omavaheline vestlus.
Diktaator – piiramatu võimuga riigiametnik V-Roomas,seati ametisse kriisiolukorras pooleks
Diktaator – määrati konsulite ja senati kokkuleppel pooleks aastaks ohu korral (piiramatu

Diktatuurirežiime kesk - ja Ida-Euroopas, asusid lääneriigid selise nõupidamise kokkukutsumist toetama.
Dooria stiil on vanim. Mõjub raskepärasena, sest iseloomulikud on madalad ja jässakad sambad.
Dzeržinski - oli Erakorralise Komitee juht; tema juhtimisel lasti palju süütuid inimesi maha

Diktatuur on riigikord, kus valitseb väike rühm inimesi või üks kindel juht e diktaator.
Dionüüsiad – nädala kestnud pidustused Dionysose auks, teatrikunsti üks põhilisi algusi.
Direktoorium - valgekaartlikud valitsused,kes toimisid imperalistlike interventide käsilastena

Dominiiklaste ordu - Tegutsesid ka Tallinnas, võitlus ketseritega, INKVISITSIOON Frantsisklaste ordu
Danton - rahvapäästekomitee juht, toetus peamiselt Pariisi keste-ja väike kodanlusele
Demostheneselt on säilinud kokku 61 kõnet ja kirja, millest ehtsateks peetakse u neljakümmet.

Desarmeerimine – relvastuse ja relvajõudude likvideerimine või vähendamine; relvistustamine
Diktaator – võidi senati poolt piiratud ajaks määrata, kui riiki ähvardas tõsine oht
Dominiiklaste ordu - mustad vennad, haritud, jutustasid ketserluse vastu, juhtisid inkvisisatsiooni.

Dooria - vanim; madalad ja jässakad sambad, lihtne ja range; kapiteel on tagasihoidlik.
Daaklased – praeguse Rumeenia piirides üle Doonau jõe paiknenud Daakia riigi elanikud.
Daduchos - tõrvikukandja, kes juhtis rongkäiku pühamusse) Neid suguvõsasid oli palju.

Dalai - laama- Tiibeti vaimne ja formaalne juht, keda peetakse Buddha taaskehastuseks.
Dalai laama on avaldanud arvamust, et andestada võib, aga see ei pea tähendama unustamist.
De maistre – revolutsioonikriitik – nimetas pr revolutsiooni satanistlikuks ürituseks.

Deist – ollakse arvamusel et jumal on loonud maailma aga ei sega selle valitsemisse.
Deklaratsioon - mis sätestas, et kõik pärast II MS Euroopas kujunenud piirid on puutumatud.
Demastenes - kõnemees, kes õppis retoorikat mere rannas, sest tal oli väga nõrk hääl.

Demokraatlikus riigis on kõigil valimisõigus, õigus valida omale esindaja ning samuti sõnavabadus.
Demonteerimine – (sõja)tööstus lammutatakse lahti, vabrikutest jäävad alles vaid seinad.
Descartes - soosis teaduse arengut, rõhutas mõistuse ja kriitilise mõtlemise tähtsust.

Descartes - prantsuse filosoof, kes rõhutas mõistuse ja kriitilise mõtlemise tähtsust.
Dharma on seadusekuulekus, kõigi kohustuste, religioossete ja juriidiliste järgimine.
Diktatuur on autokraatlik valitsemiskord, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim.

Diktatuuririigis on autokraatlik valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaailtor on piiramatu võim.
Dominioon – Briti impeeriumi koosseisu kuuluv omavalitsusega asumaa (Austraalia, Kanada)
Dreyfus – Prantsuse armee juudi soost kapten, keda alusetult süüdistati spionaažis.

Darwin - evolutsiooniteooria, looduslik valik, adaptiivsus, individuaalsed erinevused.
Dateeringuid on mitmeid, harilikult peetakse selle kestvuseks 10 000–8000 Lõuna-Euroopas,
De gaulle - Prantsuse sõjaväelane ja riigimees, hiljem valiti Prantsusmaa presidentiks.

Dharma – maailmakord, sanatana dharma – igavene, sadharana dharma – igapäevane,
Diktatuur on ainuvalitsus, kus võim on koondatud ühe isiku või väikese rühma kätte.
Dilemmat analüüsides on loomulik, et õpilane üritab leida võimalust, mis lahendaks kogu olukorra.

Direktiive ehk üldisi suuniseid sisaldasid nõukogude ajal partei (parteiorganite) aktid.
Diskrimineerimine - kellegi õiguste kitsendamine Nt. Lõunaosariikides diskrimineeriti neegreid.
Dissidendid - aktiivselt vastu pol.reziimile.40kiri-katse astuda pol. dialoogi komparteiga.

Dmitri donskoi – Moskva suurvürst, kes 1380 a Doni jõe ääres Kulikovo lahingus mongoleid
Domeen - 15.Inglismaa kaotas peale I maailma sõda juhtuva koha, mis läks AÜ kätte.
Dominikaanid – must rüü, hariduse rõhutamine, võitlus ketseritega >inkvisitsiooni teke

Dominjoon – omavalitsusega valdus (oma parlament, valitsus, seadusandlus, kohtusüsteem
Dalai - laama - „Ülim ookean“ (dalai – ookean) – Tiibeti kõrgeim vaimulik.
Daniel kolpaktši – Inspireeris oma referaadiga „Keskaegne võitlus – Tehnika ja relvad“

Danton – üks jakobiinide juhtidest, Rahvapäästekomitee juht, Robespierre lasi ta
Dessant - USA ja Suurbritannia väed hakkasid sakslasi välja suruma ka Prantsusmaalt.
Diktatuur - üksikisiku või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas.

Diktatuuri olemus on totalitaarne ühiskond, kus igasugune omaalgatuslik koondumine on keelatud.
Dubcek – muudatus: inimnöoline sotsialism), NSVL-ile ei meeldinud tema muudatused.
Danebrog - Taani Kuningriigi lipp (ehk Dannebrog) on üks maailma vanemaid riigilippe.

Delose saarel on üks ühispühamu ja see oli keset merd, ühendades ioonlasi üleüliselt.
Denis diderot – filosoof, tema toimetamisel ilmus 1751.a. entsüklopeedia esimene köide.
Dharma ratas ehk seadmuseratas sümboliseerib Buddha õpetust ja tema vaimset autoriteeti.

Dikatuur - üksikisiku või väikese poliitilise kildkonna piiramatu võim ühiskonnas
Diocletianus – keiser, piiramatu võimuga valitseja, kes toetus arvukale ametnikkonnale.
Doonau - äärsetesse steppidesse, kus tegelesid põlluharimise ja karvakasvatusega.

Danton - Jakobiinide radikaalse suuna esindaja ,alguses juht rahvapäästekomiteel.
Dareios i - Pärsia suurkuningas, tema ajal saavutas Pärsia imp. oma suurima ulatuse.
Demokraatiad on nõrgad. Samal aastal Saksamaa sekkub Hispaania kodusõtta Franco poolel.

Demokraatias on rahval sõnaõigust, neil on õigus valida, toimis mitme partei süsteem.
Didaskolosed – sõjalised instruktorid – jälgisid otseselt sõjalist ettevalmistust.
Domineerivaks silmavärviks on tumepruun. Suu on suhteliselt lai, eenduvad sarnad ja vähene habemekasv.

Doozd – Veneetsia valitseja/hertsog, nimetatud ametisse Bütsantsi keisri poolt.
Damisel on niisugused jõulised metafoorid ja epiteedid, nagu “kamp lurjuseid”,
Danto järgi on ajalugu selline kirjutamisviis, milles ka- sutatakse ajaloolisi lauseid.

Direktoorium – Täidesaatev võimuorgan ehk valitsus, mille valis Seadusandlik Korpus.
Družiina – Vürsti peamine sõjalise, administratiivse ja kohtuliku võimu tagaja.
Dalati ümbruses on ka ühe kuni kahe kilomeetri kõrgusel merepinnast olevaid männimetsi.

Dante alighieri – esitas keskajale iseloomulikke ideid renessansile omase inimlikkusega.
Dateering on vale.. Gebur oli rendikohapidaja, mille eest pidid nad maksma teorenti.
Defineeri e. seleta mõiste, nimetus vm. ● Polüteism: usk paljudesse jumalatesse.

Diakon – preestri abiline, aitasid jagada armulauda ja korraldasid heategevust.
Diele taganurgas on asunud keskaegse hoone köögiosa, mis on pealt kaetud mantelkorstnaga.
Doktriin - Lääne-Saksamaa oluliseim välispoliitiline doktriin peale 1955 aastat.

Dooria - joonia segastiilis – välised sambad dooria, sisemised joonia stiilis.
Dooria - kõige lihtsam, algupärasem, neil puudud baas, kannelüürid e. triibud
Darwin – inglise loodusuurija, kes pani aluse mõjukale evolutsiooniteooriale.

Defineeri e. selgita mõiste, nimetus vm ja iseloomusta: ● Foorum - e. turuplats.
Dementi funktsioon on üsna ühemõtteline- ta on põlluviljakuse jumalanna, kuldne Demeter.
Demilitariseerimine - sõjaväe vähendamine ,relvituks tegemine , sõjategevuse lõpetamine.

Denatsifitseerimine – natsiidealoogiat ei tohtinud olla, natsid tuli uuesti väljaõpetada.
Diktatuur on mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetav võim.
Diktatuurid lääne - Euroopas Paljudes riikides tekis dem. Kriis, kujunesid välja mittedem.

Doktriin – üldkehtivaks muudetud poliitilise või sõjaliste põhimõtete kogum
Domeen - oli senjöörile jäänud maa koos talupoegadega, mida ei läänistata.
Domineerisid mitte - eesti rahvusest sõjaväelased, kes sageli ei tundnud kohalikke olusid.

Dooria - Appolloni tempel, Hera tempel, Poseidoni tempel, Zeusi tempel Olümpias
Drama – tegevus) sai alguse veinijumal Dionysose igakevadistest pidustustest.
De guise – Katoliiklased, kes olid selle kujuneva hakkava absolutismi vastased.

Desarmeerimine ehk relvastuse vähendamine, regionaalsed suhted ja inimõiguste kaitse.
Diderot – entsüklopeedia võim, käsitles teadust ja ühiskonda süsteemselt.
Diktatuurid lääne - Euroopas. (ptk.13) Diktatuuride tekke põhjused • Demokraatia kriis.

Danton – Jakobiin, kelle Robespierre lasi mõrvata, sest ta mõtles teisiti.
Dawesi plaan – Saksamaal vähendati reparatsioonimakseid ja koostati maksegraafik.
Dekaan – õppetöö korraldaja Magister, professor – õppejõud, õpetajad

Desarmeerimis - ja kollektiivse julgeoleku poliitikad olid sisuliselt läbi kukkunud.
Detsember 1941 – Punaarmee vastupealetung Moskva all. Saksa üksused löödi tagasi.
Dialoogide peategelane on Sokrates, kelle suu läbi Platon enamasti oma tõekspidamisi esitas.

Diktaatoritel on erinevad ideed ja eesmärgid, selle vaatamata on neil ühised jooni.
Diocletianus - oli Vana-Rooma keiser 20. november 283 kuni 1. mai 305. Astus tagasi.
Diötsees - piiskopi vaimulik valdus, mis kuulus tema kirikliku võimu piirkonda.

Dateerimise seisukohast on eriti väärtuslikud arhontide nimedega amforad (373–312 e.kr.).
Dehkaani ehk sulase Sõdõkdžani ümberkujunemine eesrindlikuks kolhoosnikuks.
Demilitariseerimine - mingil maaalal sõjaväe ja sõjaväeliste objektide hoidmise keeld.

Diocletianus – sisekorra ja piiride julgeoleku taastamine, sõjaväe tugevdamine.
Diodoros - ütleb et kasutatakse ka atru, kuid Herodotos ütleb et ei kasutata.
Dissidendid – Teisitimõtlejad, ühiskonnaelu karmistamise ja tagurluse tulemuse

Dominiiklased — 12.saj lõpp, rajas dominicus, must kuub, jutlustasid ja kerjasid.
Devalvatsioon – Raha väärtuse muutmine kulla suhtes keskpanga või riigi poolt.
Digitaalsüsteem - andmed lõhutakse üksikuteks tükkideks, mis salvestatakse eraldi.

Diktaatorite - poolne oskuslik rahva ärakasutamine juhtiski diktatuurid võidule.
Direktoorium ehk valitsus, seadusandlikku võimu teostas ikka Seadusandlik Korpus.
Dualism – tegemist ei olnud reeglina ainuvõimul põhinevate süsteemidega.

De gaulle - Rahvusliku vabastusliikumise juht Prantsusmaal, hilisem president.
Demeter - Zeusi õde ja viljakusjumalanna ja vilja, kujutati viljavihkudega.
Digerid - nad asusid omavoliliselt jäätmaid kaevama,äärmuslik liikumine.

Diktatuuriks – n. natsid Saksamaal) Diktatuuri vastandiks on demokraatia (rahva
Dionysos – veini ja viinamarjakasvatuse jumal, ainus, kelle ema oli inimene
Dioskuurid – Kaksikud; Ilusa Helena vennad Kastor ja Polydeukes (lad. Pollux)

Duat on olemuselt taevalik, ei tundu see eriti meeldiva kohana, kus olla.
Dünaamiline – käib ära, esitab erinevaid rolle, deklameerib, mitte ei laula.
Dekabristid - Venemaa aadlikud,kes tegid 1825.a. detsembris riigipöördekatse.

Demokraatia levik on olnud 20. saj. viimase veerandi võimsaim ülemaailmne suundumus
Demokraatia nõrkus - rasketel aegadel ei toimu kiireid muutusi raskuste parandamiseks.
Demokraatias on valimisõigus, inimestel on võimalus osaleda riigivalitsemises.

Demokraatlikud vabaduse - sõnavabadus, trükivabadus, koosolekute vabadus, elukoha valimis
Demokraatlikus riigis on tähtis roll juhikultusel ja keelatud on kõik teised erakonnad.
Demokraatlikus riigis on otsustav võim rahva käes ja kõrgeim võim on jaotatud laiali.

Dets 1916 – valmis põhjarinde juhatus lokaalse tähstusega pealetungikava.
Dets 1916 – Sa tegi katset Tlna taas õhust rünnata, kuid ebaõnnestunult.
Detsembrist 2007 on ta vanim Suurbritanniat ja Rahvaste Ühendust valitsenud monarh.

Dietrich damerow – Tartu piiskop aastatel 1379–1400. Haritud, laia silmaringiga.
Diktatuur – autoritaane ( Eesti läti soome ) Totalitaarne ( natsid, nsvl )
Diodoros – Kreeka ajaloolane, kes uuris etruskide elu ja nende allakäiku.

Direktori bengt - Erik Stenmarki sõnu, et Piht on elus ja teinud esimese avalduse.
Duce - juht, Itaalia diktaator SS-kaitsemalev, hitleri võimu tugisammas
Džihaad - püha sõda; iga võitlusvõimeline moslem on kohustatud osalema.

Danton - jakobiinide radikaalse suuna esindaja, rahvapäästekomitee juht
Detsember 1919 - algasid rahuläbirääkimised Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel.
Die benzin - Auto hatte 0,8 PS (Pferdestärke) und die Reifen waren aus Gummi

Dominating position on the german film market. Production of historical costume ramas.
Drakon - riigiametnik, kes kirjuatas Ateenas, deemose nõudmisel seadused
Duncan – 20. Sajandi algul USA-s tekkinud modern- ehk vabatantsu looja.

Demilitariseerimine – sõjaväestatuse vähendamine, luua riik kus pole sõjaväge.
Demokraatia mõiste - rahva määrav osa ühiskonna oluliste küsimuste lahendamises.
Demokraatlik ateena - 5 saj. eKr sai Ateenast Kreeka tugevaima laevastikuga mereriik.

Diakon – madalaim vaimuliku amet; ta teenib missal, ristib ja laulatab
Diarhia probleem – õige mitme valitseja puhul on näha kaasvalitseja olemasolu.
Dokumendikogumike ettevalmistamine on väga aeganõudev protsess ja selleks on tarvis ettevalmistus.

Duce - juht Itaalias(1925 anti Mussolinile seadustega piiramatu võim)
David rapoport on esile toonud rahvusvahelise terrorismi ajaloos neli perioodi.
De jure – diplomatiliste suhete sisse seadmine, saatkondade asutamine.

De jure - juriidiliselt, õiguslikult de facto - faktiliselt, tegelikult
Demograafiline käitumine - rahvastiku teadlik tegevus seoses sündmiuse ja abiellumisega.
Desarmeerimine – relvastuse ja relvajõudude vähendamine või likvideerimine

Diktatuur - ühe inimese või grupi ainuvõim • demokraatia- rahvavõim
Diktatuur on valitsuskorraldus, kus võim on ühe partei või isiku käes.
Diktatuurriikides – rassiteooriad, teaduslik kommunism Ehitati uusi elektrijaamu

Diplomaatia –  riigi välispoliitiline tegevus oma  huvide kaitsel.
Dominiiklased – Nime on saanud samuti asutaja järgi ja tekkis 13. sajandil.
Dommermuth - Gudrich, Gerold, 2004. Müüdid: Tuntumad Vanakreeka Müüdid.

Dwight eisenhower - rahva seas tuntud kui "Ike" oli USA sõjaväelane ja poliitik.
Džihaadis – pühas sõjas lubas koraan langenuile otsepääsu paradiisi.
Dannebrog – Taani Kuningriigi lipp on üks maailma vanemaid riigilippe.

Demokraatlik vabariik – Vabariik, kus võim kuulus rahvale ning rahvakoosolekutele.
Demos - rahvas, ühe linnriigi kodanikkond/hääleõigusega seltskond
Desarmeerimine - relvastuse ja relvajõudude likvideerimine või vähendamine.

Deutsch - Französische Freundschaft; pr. K. Amitié franco-allemande).
Domeen – kuninga maavaldus; kahanes pidevalt, sest jagas maad välja
Doorlased - kreeka hõimud, kes tungisid Kesk- ja Lõuna-Kreekasse u 1200

Dateeritud - see sama 862 Rjurikovo kutsumise aastana on fiktiivne aasta.
De beers – teemandifirma, mis tootis 90% maailma teemandi ekspordist.
Desarmeerimine - sõjavägede ja -varustuse vähendamine või likvideerimine.

Detsember 1991 – Gorbatšov astus tagasi ja Nõukogude Liit lakkas olemast.
Diktaator - oli juht hädaohu korral, piiramatu võimuga, 0,5 a võimul.
Diktatuurid lääne - Euroopas Tööleht õpiku Lähiajalugu I 13. peatüki juurde

Doktor – õppejõud keskaegses ülikoolis, tänapäeval teaduskraad
Diktaator – tõsise ohu korral 6 kuuks ametisse määratud riigijuht.
Dina on jutustanud oma loo kaua aega pärast sündmuste toimumist.

Direktoorium - Prantsusmaa 5-liikmeline valitsus peale 1795.a põhiseadust
Diötsees – piiskopkond Vikat – mõõtühik heinamaade mõõtmisel.
Dokumenteeritav monoteism on 8.saj-st. Sel ajal tegutsesid mitmed prohvetid, nt Jesaja.

Domineeris mõisamajandus - kuulus peaaegu pool põllumajanduslikust maast XX sajandil.
Dominiiklased – õpetati eestlasi, suhtlesid eestlastega (Tallinn, Tartu)
Džiihaadi - pühas sõjs lubas koraan lengenuile otsepääsu paradiisi.

Džäss - ja rokkmuusika, hipide liikumine ning moodsad kunstivoolud.
Daždbog - Svarogi poeg, kes oli päikese, valguse ja soojuse allikas
De saint - Pierre jt). Kanti “demokraatliku rahu” projekt: konst.

Demeter – Zeusi õde, viljakusejumalanna ja põllutööde kaitsja.
Demokraadid jagunesid – lõuna-osariigid toetasid orjust, põhjaosariigid mitte.
Dendroloogiline skaala on skaala, mis kajastab puude kasvuringide paksuste muutusi.

Denisova inimene on tänapäeva inimesele kaugem sugulane kui neandertallane.
Detsember 1906 – 10. november 1982) oli Nõukogude poliitik ja riigijuht.
Dionysos – veinijumal, ainus inimesest emaga (jumalast isaga) juma.

Dionysos - laps sündis aga uuesti keerukate protseduuride tulemusel.
Dominioonid sise - ja välispol täiesti suverääneteks- alus Briti Rahvaste
Dozer - lasi ehitada Sakara astmikpüramiidi, on ise sinna maetud.

De gauelle – Prantsusmaa vägede juht, hiljem Vaba Prantsusmaa juht.
De jure – juriidiliselt. Nt riigi tunnustamine teise riigi poolt.
Demilitariseeritud tsooni - Prantsusmaa ei julgenud üksi vastuaktsioone vastuvõtta.

Detsembrimäss - Aleksander I suri ootamatult 1825. aasta detsembri algul.
Dialoog – kahekõne; Platoni teosed vestlustena filosoofide vahel
Diktatuur – üksikisiku, väikese grupi või partei piiramaru võim

Domeen - on feodalismis maahärra poolt majandatav maavalduse osa.
Dominiiklaste kerjusmungaordu – ühiskondlikus elus aktiivsemad, „jutlustajad vennad.
Dominioon – Briti impeeriumi koosseisu kuuluv omavalitsusega asumaa

Donatuse pooldajad ehk donatistid. Donatus oli P-Aafrikas tegutsenud preester.
Dandi - eeskujuliku käitumise, kommete ja välimusega noormees.
Demeter – musta mulla,selle sigivue ja võrsuva vilja jumalanna.

Demokraatlik ühiskond - Sõna demoraatia tuleneb kreekakeelsetest sõnadest nagu
Diktaios - Dikte koobas ja mägi, võimalik koht, kus Zeus sündis.

Dominiooniks – hinduistlikuks Indiaks ja islamiusuliseks Pakistaniks.
Dongihoteseisused - rüütlid enamasti olid läänimehed, väike küla vaid.
Draama on tõsise konflikti ning elulise sündmustikuga näidend.

Dadaism – Kiikhobu või isa. Loodi Šveitsis kohvikus Voltaire.
Daladier – Prantsusmaa peaminister Tšehhoslovakkia kriisi ajal.
Demokritos - filosoof,kes arvas et kõik on alguse saanud aatomitest

Demokritos – kõige aluseks on aatomid, millest kujunes ka maailm.
Departemang - suurim administratiivterritoriaalne üksus(maapiirkond)
Desmond tutu – neegervaimulik, LAV-I kirikute nõukogu peasekretär.

Dokumenteeritus - kõik säilitustegevused peaksid olema dokumenteeritud.
Depressioon - ehk majandussurutis on majanduse madalseis ehk surutis
Des enam - vähem kogu ühiskonna tegevust teatud territooriumil.

Descartes - rõhutas mõistuse ja kriitilise mõtlemise tähtsust.
Diderot – etendas väga tähtsat roli valgustusideede levikus.
Dikratuur - jaguneb totalitaarseks ja autoritaarseks diktatuuriks.

Diktatuur – Natsi Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Portugalis.
Doktriin - Saksa LV on ainus Saksa riik ning saksa rahva esinaja.
Dubrovka - Sala kaitsejoonel, kuhu see jäi pidama sõja lõpuni.

Dur - asevalitseja, kõrgem kohapealne riigivõimu esindaja.
Dünastia - valitsejasugu, samast suguvõsast põlvnevad kuningad.
Demeter – Zeusi õde, musta mulla ja võrsuva vilja jumalanna

Demeter – võrusvavilja ja sigivuse ja musta mulla jumalanna.
Dendrokronoloogiline skaala on puude kasvuringide paksuste muutusi kajastav skaala.
Deduktsiooni on tavaks määratleda arutlusena üldiselt üksikule.

Demagogos - rahva juht, käis ka mõne türanni mõistega kokku.
Despootia –  kuninga piiramatu ja omavoliline valitsemine