Sõnu seletav sõnaraamat

Chapter 8 - Flexible budgets, overhead cost variances, management control Standard costing is a costing system that traces direct costs to output produced by multiplying the standard prices or rates by the standard quantities of inputs allowed for actual outputs produced and allocates overhead costs on the basis of the standard overhead-cost rates times the standard quantities of the allocation bases allowed for the actual outputs produced.
Cobb - Douglase tootmisfunktsioon on Y = F(K,L,A) = AKαL1-α, 0 < α < 1, kus Y on kogutoodang (reaalväärtuses), K on kapital, L tööjõud, A on tehnoloogiaalane know-how (ka tootmistegurite ühistootlikkus). Kogutoodangu kasv on väljendatav järgmiselt: ΔY/Y = ΔA/A + αΔK/K + (1-α)ΔL/L. Konstantne mastaabiefekt (constant economies on scale): F(zK,zL) = A(zK)α(zL)1-α, F(zK,zL) = zAKαL1-α = zY.
Call – ehk ostuoptsioonannab omanikule õiguse osta kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga (tehinguhind ehk strike price). • Put – ehk müügioptsioon annab omanikule õiguse müüa kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga (tehinguhind ehk strike price). • Tehinguhind – ehk täitmishind ehk rakendushind.

Cash - yield leitakse dividendideks makstud ja aktsiate tagasiostuks kulutatud summa jagamisel ettevõtte turuväärtusega. • Pärast aktsiate tagasiostu võib ettevõte need aktsiad tühistada (ostetud aktsiad lihtsalt nullitakse), kasutada neid juhtkonna optsiooniprogrammi raames või ülevõtmiste korral teise ettevõtte eest maksmiseks.
Chacko andmetel on samuti oluline sihtkoha turundamine kindlatele siht- turgudele ja –rühmadele (nt pereturistid), pakkudes neile vajalikke teenuseid ja tegevusi (Chacko 1997). Sihtkoht kulutaks raha, kui püüaks olla atraktiivne kõigile, kes sinna reisivad, selle asemel peaks sihtkohad selekteerima sobivad sihtrühmad (Kotler et al 2003: 730).
Coase teoreem - *transaktsioonikuludeta maailmas on käsutusõiguste vahetamise (ostu-müügi) teel saavutatav ressursside optimaalne jaotus sõltumata õiguste esialgsest jaotusest . Coase’i teoreem vaid suhteline tõde, kehtides vaid (vähemalt) seal, kus raha on püsiva piirkasulikkusega – iga lisaühik suurendab kasu sama palju.

Capm mudel – (finantsvarade hindamise mudel) mudel, mis väidab, et üksikult väärtpaberilt saadav riskipreemia (täiendav tulu võrreldes riskita väärtpaberiga) on proportsionaalne selle väärtpaberi beetakordajaga. Viimane omakorda mõõdab üksiku väärtpaberi tundlikkust väärtpaberituru kui terviku muutumise suhtes.
Ceteris paribus - eelduse peamine eesmärk on kindlaks teha muutujate X ja Y vastastikune seos, arvestamata seejuures muutuja Z mõju.
Catering - teenusena pakutakse:  kohvipause konverentsidel ja seminaridel,  lõuna- ja teisi eineid,  pidulikke vastuvõtte seminaridel ja konverentsidel,  toitlustamist töökohtades,  peoteenindust kodudes ja erinevates ühiskondlikes ruumides või vabas õhus,  toitlustamist väliüritustel jne.

Chapter 14 - cost allocation, customer-profitability analyses, sales-variance analysis Purpose of allocating indirect costs: 1. To provide information for economic decisions 2. To motivate managers and other employees 3. To justify costs or compute reimbursement amounts 4. To measure income and assets.
Cvsid analüüsides on arukas esitada küsimus: mida inimese senine elu- ja töökäik ütlevad tema kui inimese kohta, kuidas see iseloomustab inimest üldiselt? Kui töölesoovijaid on rohkem kui kümme, oleks mõistlik juba CVdes sisalduva informatsiooni alusel mingi eelnev valik teha.
Chocolate factory on ainuke ettevõte, kes peale toidupoodide müüb oma tooteid ka eraldi Kalevi šokolaadipoodides. AS Fazer’i tooted on kvaliteetsed ja ka kõige kallimad, võrreldes AS Laima ja AS Kalev Chocolate Factory’ga. MÜÜGITOETUSTEGEVUS. MÜÜGITOETUSMEETMETE ANALÜÜS

Coca - Cola 2L pakk 1.11 € 1.05 € 1.27 € Gutta Max mangojook 2L 1.87 € 2.01 € 1.89 € Gutta Max maasikamaitseline 2L 1.84 € 1.98 € 1.86 € Gutta Max mangonektar 2L 1.87 € 2.01 € 1.89 € Gutta Max apelsinijook 2L 1.87 € 2.01 € 1.89 €
Challah - juutide reedeöiste sabatite (sööma aegade) palmikleib, uue aasta puhul ''õnneleib''. Ciabatta - suurepooriline oliivõliga valmistatud leib Itaalias (ETK leib). Foccacia - täisteranisujahust oliivõliga ja ürtidega valmistatud leib Itaalaias.
Cv konsultatsioon - teenus toimub meilivahetuse teel, kus klient edastab oma dokumentatsiooni ja töökoha info, kuhu soovib kandideerida, vastab vajadusel täiendavatele küsimustele, mis on CV korrastamisel olulised ja saab siis soovitused, mis sisse viia.

Cef - d on noteeritud börsidel alates 1920 -st Indeksaktsiad (index-shares) -eesmärgiks järgida teatud indeksi (portfelli) liikumist ; passiivselt juhitud (saab hakkama ka hea arvutiprogramm). Juhtimiskulud on madalad, 0,3-0,5% mahust.
Chapter 3 - Cost-Volume-Profit analysis CVP analysis examines the behavior of total revenues, total costs and operating income as changes occur in the units sold, the selling price, the variable cost per unit, or the fixed costs of a product.
Coca - Cola oli osa lõbusast, stressivabast Ameerika elustiilist ning selle reklaamikeel – õnnelikud paarid drive-in restoranides, muretud emad sõitmas suurte kollaste kabriolettidega jne – peegeldas ajastu vaimu.

Cobden – Chevalier’ leping: tühistati kõik Prantsuse ja UK vahelised kaubanduskeelud ja alandati kõigi kaubaartiklite tollitariife, lisandus enamsoodustusklauslit, mis mõjutas liberaliseerumisele ka teisi riike.
Ccs protsess on võimaluseks ka ehitus- ja projekteerimisettevõtetele Shaw Group ja Fluor Corp. Shaw Group omab kompetentsi puhta kivisöe tehnoloogiate alal, samuti ollakse tegevad metaanivarude kogumisel prügilatest.
Coca - Cola Company …………………………………………………………………..9 Apple ……………………………………………………………....................................10

Cefta - Kesk-Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon • Liikmeteks olid postsotsialistlikud maad • Visegradi lepingu sõlmisid 1991 3 VMN-i maad (vastastiku maj.nõukogu) Tšehhoslovakkia, Poola, Ungari.
Coca - Cola has also launched the EKOCYCLE brand, a stand-alone initiative that encourages recycling and sustainability among consumers through lifestyle products made in part from recycled material.
Copywriter - peamiseks ülesandeks on vastavalt kliendi tellimusele reklaami loominguliste ideede genereerimine koos disaineri ja loovjuhiga ning erinevate reklaammaterjalide (printreklaamid, toote-,

Cmrile on märgitud saatja, saaja ning ka vedaja andmed, kauba nimetus, kogus ja vajadusel koodid, tarnetingimus, laadimise kuupäev, plommi number ja info lisatud dokumentide kohta.
Chapter 21 - capital budgeting and cost analysis Capital budgeting analyzes each project by considering all the lifespan cash flows from its initial investment through its termination.
Catering - teenuseid pakuvad paljud toitlustusettevõtted – restoranid, suurköögid jne. Tegutseb arvukalt catering-firmasid, millel puuduvad statsionaarsed teenindusruumid.

Criteria on which estimate credit status of the enterprise Are certain; • the analysis of balance and the report on profit OÜ SUNMAX by means of financial factors Is lead.
Cvd on esmane informatsiooniallikas, mis võimaldab hinnata eelkõige inimese vastavust formaalsetele kriteeriumidele ja on ühteaegu aluseks intervjuude kavandamisele.
Cum - dividend - tähendab aktsiat koos dividendiga, seega cum-dividend’i kuupäev märgib viimast kauplemispäeva, mil ostetud aktsial on veel õigus dividendidele.

Common law - > tavaõigusele rajanev kultuur - Civil law -> Mandri-Euroopa detailselt töötatud seadusandlus - Teokraatlik ehk tugevasti seotud religiooniga nt Araabia
Catr - Показатель оборачиваемости оборотного имущества (current assets turnover ratio, käibekapitali käibesagedus)
Coca - Cola light). Kahe aasta jooksul sai Diet Coke’ist maailma juhtiv madala kalorisisaldusega jook, mille edu võib võrrelda vaid Coca-Cola enda omaga.

Crm - is saab lihtsalt ülevaate lepingute seisust, nende uuendamise vajadusest ning seoses lepingutega saab talletada m ekülgset itm inform atsiooni.
Cfn – rahavoog aastas, CFl – lõpetav rahavoog, I 0 – projektiga seotud esialgsed kulud, i – investeerija nõutav tulumäär (diskontomäär).
Community dependency on the organisation’s activities;  ability of the organisation to attract further investment into an area; or  the location of suppliers.

Cornell on teenindajad jaotunud nelja tüüpi 1. Sügavkülmik - Agressiivne (sõltuvusse asetav) 3. Kasuta   positiivset   sõnalist   suhtlemist.
Campanella – räägib samuti ideaalsest võrdsusühiskonnast, kus pole eraomandit ega perekonda. Tuletab meelde kirikuriiki, mille eesotsas on paavst.
Captain collins – kanada viski Colonel Collins – burbooni viski *Jack Collins – kalvados, õunabrändi, applejack (pm sama jook, nimetused seadustega

Cobb - Douglase funktsioon  Kapitalitulu ¿ MPK × K=α ×Y ning Töine tulu= MPL× L=( 1−α )×Y α −α  MPL=(1−α )× A × K × L
Chapter 7 - Flexible budgets, direct-cost variances, management control Variance is the difference between actual results and expected performance.
Ce märgistus on kohustuslik nii pakendatud kaalu või mahu järgi vastavalt EL Euroopa siseturul kui ka rahvuslikel turgudel Nõukogu Direktiividele.

Catering - teenust iseloomustab, et  toodete valik on hästi lai;  teenindus on paindlik: eneseteenindus, osaline või täielik teenindus.
Customer journey - klienditeekond, mille kohaselt teenindus jagatakse üksikuteks osadeks ja analüüsitakse iga teenindslüli ning leitakse kitsaskohad
Check - in trepid, et nad saaksid ise uudistada, mida täpselt tehakse selle kõrge vastuvõtuleti taga, kuhu lapsed muidu ei ulatu nägema.

Cola - klauslite kõrvalejätmine jaotab ühtlasi välispidistest varustusšokkidest tingitud reaaltulu kaotused ühiskonnas õiglasemalt.
Cash - settled müügioptsiooni müüja peab tasuma optsiooni tehingusumma, mis kajastab alusvara väärtuse langust alla täitmishinna.
Communication – kommunikatsioon ( m.a. toetus) haridus) 35. Turundusuuringu protsess, erinevad infoallikad, primaarsed ja sekundaarsed andmed.

Chapatti - täisteranisu - või hirsijahust määrimata küpsetusepannil küpsetatud rõngataolised leivad Indias, Pakistanis, Iraanis.
Copolymer – polümeer, mis on saadud kahe(või enama) monomeersed liigid, mitte homopolümeer, kus ainult üks monomeer on kasutatud.
Celler - Kefauveri akt täiendas seadust, hõlmates igasuguseid liitumisi, mis vähendab konkurentsi või loob monopoolse seisundi.

Carpe diem - haara päeva- on vaja minna probleemi tuumani, sest selle peab niikuinii ära tegema, ei tohi ainult äärest näkitseda.
Commitee – IASC) Põhieesmärk: ülemaailmsed standardid finantsaruannete koostamiseks (IAS –International Accounting Standards)
Catering - teeninduse korral viiakse lauad-toolid, katmis- ja serveerimisvahendid ning toidud ja joogid kliendi juurde kohale.

Crustad - serveeritakse tsitrusvilja koore spiraaliga kaunistatud klaasi, kasutatakse aroomiklaasi, peab olema suhkruääris.
Chardonnay - vein on tavaliselt täidlane, suhteliselt kõrge alkoholisisaldusega ja tundub seetõttu mitte päris kuiv olevat.
Cacioppo on olnud tunnistajaks suurtele muutustele ja juba on hakatud lahendama mõningaid ammuseid teaduslikke mõistatusi.

Cournot tasakaal - tasakaalu korral teb A parima valiku lähtudes B tootmismahust- vastastikune väljakujunenud kogutoodang kujundab
Coca - Cola ei ole mitte ainult enimtuntud logo maailmas, vaid sellest on saanud kogu lääneliku elustiili sümbol.
Coca - Cola’t Ameerikale, siis Woodruff kulutas enam kui 60 aastat, tutvustamaks Coca-Cola’t tervele maailmale.

Catering - teenusena pakutakse:  kohvipause, lõunaeineid ja pidulikke vastuvõtte seminaridele ja konverentsidele;
Controlling – strateegilise planeerimise edasiarenduseks on controlling, mis tähendab nii juhtimist kui kontrollimist.
Chuanqi – kevade ja sügise annaalid huaben – Hiina romaani eelkäija, kogumikud, mis hakkasid tekkima 13. saj-l

Cash flows - cash flows over successive years are accumulated until the amount of net initial investment is recovered.
Cia on nõus suhtlema vaid Senati ja Esindajatekoja erikomisjoniga, kuhu liikmeid väga hoolikalt valitakse.
Coca - Cola Classic, Diet Coke jm. Toodangule kulutati nüüd ainult 20% ja turundusele juba 80% ressurssidest.

Coffee in on avatud Tartu Kaubamajas E-P kella 9-21. Tegemist on ühekanalise piiramata teenindussüsteemiga, kus on
Chapter 11 - Relevant costs Managers usually follow a decision model for choosing among different courses of action.
Cobb - douglase funktsioon – seos tootmissisendite ja tootmismahu vahel kirjeldav neoklassikaline funktsioon

Communications - and-corporate-cultures-client-advertising-3baQmZaMyJ 12) Smith, P.R. (1993). Marketing Communications.
Cross - over and convergence of sustainability and financial reporting looks increasingly evident and likely.
Concessions - not a sign of weakness but a signal that you are looking hard for a compromise to suit both parties.

C eestvedamine – püüe ja võime mõjutada järgnejate tegevust eesmärkide saavutamiseks suhtlemise vahendusel.
Car - Коэффициент мгновенной ликвидности (Cash ratio; kohese maksevõime
Controlling on ajaliselt piiritlemata, seega tegeleb ta nii strateegiliste kui operatiivsete protsessidega.

Circulation - inflation/ (kasutatud 6. november 2015. a.). —. „Why Printing Money Causes Inflatsion.
Citral – kahvatukollane vedelik, millel on tugev sidruni lõhn, tekib eeterlike õlide taimedest.
Coca - Cola. Coke’s brand promise of fun, freedom, and refreshment resonates nearly everywhere.

Catering - ettevõtted pakuvad nii iseteenindust, osalist teenindust kui ka täielikku teenindust.
Coaching on osutunud edukaks ja Nordea äritulemused on igal aastal, ka kriisi aastatel, kasvanud.
Controllingu sammud on planeerimine ja kontroll, vajalik info saadakse peamiselt ettevõtte aruandlusest.

Catering - teenuseid pakuvad paljud toitlustusettevõtted – restoranid, suurköögid jne.
Chrisil on absoluutne b. Chrisil on suhteline c. Andil on suhteline d. Andil on absoluutne
Collinsi klaas – mahl, piim, segujoogid, karastusjoogid ÕLLE klaas/ PILSNERI klaas SOURI klaas

Csr on nagu pusle, mis eksisteerib vaid siis, kui iga töötaja on protsessi kaasatud.
Calling – a set of innate talents, abilities, interests, and professional inclinations.
Cartel - an organization of sellers who engage in collusion to control output and price.

Check - kontrollimine, kas tulemused vastavad esitatud nõuetele ja koostatud plaanile;
Cao zhi – Cao Cao poeg, luuletaja, parem kui ta vend Cao Pi, hilisemad luuletused olid
Cash outlays on investments (all incurred at beginning of year) ever put in the money market.

Chapter 22 - management control systems, transfer pricing and multinational considerations.
Coorse sugar - Saab valmistada kodukomme, kasutatakse ka likööride ja maiustuste tootmisel.
Customer relationship - The development of an ongoing connection between a company and its customers.

Catering - teenindusel on kolm etappi: 1. Pakkimine, transport ja mööbli paigutamine.
Controllingu - süsteemi koordineerimisel viiaksegi ellu väärtusorienteeritud juhtimist.
Centrum hotell - kodulehte on võimalik lugeda eesti, inglise, saksa, soome ja vene keeles.

Coca - Cola kui Pepsi kustutavad mõlemad janu ja on teineteist asendavad kaubad.
Calling – teaching and nursing, for example – there are high rates of burnout.
Cao cao – Cao suguvõsa vanim ja esimene luuletaja, kes luuletas sõjaretkedest.

Ceteris paribus on majandusanalüüsis kasutatav eeldus, et kõik muutujad on konstantsed.
Coca - Cola Classic, Diet Coke, Tab, Caffeine-Free Coke, Fresco, Cherry Coke.
Cournot - Nash Model • The Cournot-Nash model is the simplest oligopoly model.

Concierge - teenindus, Platinumi reisiteenindus ja reisiteemalised eripakkumised.
Controllingu põhielementideks on planeerimine, kontroll ja nende täitmiseks vajalike info hankimine.
Coca - Cola, General Electric, Siemens jt jälgivad keskse näitajana EVAt.

Chapter 15 - allocation of support-department costs, common costs, and revenues.
Cobb - Douglase funktsiooni najal on kõigi maade üliõpilased lahendanud
Catering - teenus on toitlustusteenuse pakkumine väljapool ettevõtte enda

Citronellol – lineaarne terpeeni esinev looduslikult tsitrusviljade taimed.
Coleman - sotsiaalne kapital kui vahend mingite eesmärkide saavutamisel.
Cr4 on nelja suurima turul tegutseva ettevõtja kumuleeritud turuosa.

Controllingu ülesanded on piiritletud juhtimise osasüsteemide töö koordineerimisega.
Coca - cola varustab finantsiisivõtjaid kontsentreeritud siirupiga.
Cobb - Douglas`e tootmisfunktsioon kujutab endast astmefunktsiooni.

Coolerid ehk jahutajad Jook on pikk ja külm, inglise keeles jahutajad.
Consequences - of-inflation (kasutatud 7. november 2015. a.). Sepp, Urmas.
Coca - Cola company oli tema üks esimesi ja olulisemaid kliente.

Cherry - ehk dessertveiniklaas - on kangestatud veinide joomiseks.
Catering - teenus siseruumis Foto 8.22. Catering-teenus vabas õhus
Chu ci – Esimene autoriluule žanr, esimene autor oli Qu Yuan.

C muutuvkulud on kulud, mille suurus sõltub otseselt toodangu mahust.
Caricom - Kariibimere ühisturg • Kuulub 14 Kariibimere riiki.
Ceteris paribus - muudel võrdsetel tingimustel; muude tingimuste samaks

Cluster – A NUMBER OF THINGS OF THE SAME KIND, GROWING OR HELD
Customer value – kliendi väärtus ( mite ainult toode) käitumisele.
Campanella - Võrdses ühiskonnas ei ole perekonda ega eraomandit.

Cantillon – Ettevõtja on isik, kes tegutseb riski tingimustes.
Cd intressitase on tavaliselt kõrgem sama tähtajaga võlakirja omast.
Crebbin - Bailey, Jane, Harcup, John W. and Harrington, John.

Ceteris paribus tähendab ladina keeles, et kõik muu jääb samaks.
Cruiser – see inimene on jäänud pidama mingile punktile.
Corr – korrelatsioon COV – koovariatsioon δ1 * δ 2

Crm on meeskonnatöö ja eeldab kõigi panust sellesse.
Coffea robusta on maitselt ja toimelt araabica kohvist tugevam.
Cobben - Chevalieri leping kujutas endast Inglismaa ja

Coca - Cola maitsesse ja soovisid seda tagasi saada.
Corporation taxes – Wordlwide Summaries 2002-2003, New Jersy.
Case - Study: Vaadeldava fenomeni dünaamilisus.

Caipiruva – caipirinha + 10 seemneteta viinamarja,
Collinsid - jääkuubikutel serveeritud fizzed.

Caipirissima – asendame cachaca heleda rummiga.
Coolerid ehk jahutajad Jook on pikk ja külm.

Cao pi – Cao Cao poeg, samuti luuletaja.
Clearing - pankade 5)eksportkaubandus organ.
Ceteris paribus – st tingimuste saamaks jöödes

Coca - Cola, MicroLink, General Motors.

Cift – raha sissevood IRR − sisem.
Coca - Cola; Monopolistlik konkurents.

Coca - cola.ee/ Apple. Kodulehekülg.

Cappuccino – espresso vahustatud piimaga
Check - out – väljaregistreerimine

Cvp analüüs - kulu, maht, kasum analüüs.
Caipiroska – asendame cachaca viinaga.
Constraints - applications/ (30.12.2009)

Chapter 18 - spoilage, rework, scrap.
Chapter 2 - Cost terms and purposes.

Check - in – registreerimine

Vote UP
-1
Vote DOWN
Cobb - Douglase funktsiooni najal on kõigi maade üliõpilased lahendanud aastakümneid optimeerimis- ehk sisuliselt maksimeerimisülesandeid. Valitsused maksimeerivad ühiskonna sotsiaalset heaolu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Cournot mudel - homogenne toodang > ühesugune hind.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto