S천nu seletav s천naraamat

Celsiuse skaala on omavahel seotud j채rgmiselt: o o T 궅 K 궆=t 궅 C 궆굛273,15궅 C 궆. (1.7) USA-s ja ka paljudes teistes riikides kasutatakse temperatuuri m천천tmiseks Fahrenhaiti skaalat, mis on Celsiuse skaalaga seotud j채rgmiselt: o 5 o t 궅 C 궆= 궅t 궅 F 궆닋32궆. (1.8) 9 Fahrenhaiti skaala 100 kraadi vastab ligikaudu keha normaaltemperatuurile 36,6oC. USA-s kasutatakse tehnikas ka Rankine'i skaalat, mis on Kelvini skaalaga seotud j채rgmiselt: t 궅 o R 궆=1,8땯T 궅 K 궆. (1.9)
Cgs - cm,g Perioodiks T nimetatakse aega, mille jooksul piki ringjoont liikuv keha teeb 체he a kiirendus ringi (j천uab tagasi l채htepunkti). F j천ud m mass P철철rdliikumisel nimetatakse perioodiks aega, mille jooksul p철철rlev keha teeb . 1.2.2.Raskusj천ud ja keha kaal Keskt천mbekiirendus (normaalkiirendus) v채ljendab ringliikumisel kiiruse Maa k체lget천mbe m천jul liiguvad k천ik vabalt langevad kehad Maa pinnale kiirendusega suuna muutumist ajas.
Carnot - soojusmasinate teooria looja, kes t천estas, et maksimaalne kasutegur冠max= T1-T2/ T1x 100%, kus T1- soojendi ja T2- jahuti temperatuur (K). T철철 valem- Kui gaas t천ukab kolbi pindalaga S teepikuuse s v천rra, siis tehtud t철철 A=Fs. Kuid j천ud= r천hkpindala ehk F= pS. Saame A= pSs. Kuid Ss=봙 (ruumala juurdekasv). Seega A= p봙. Seega gaas v천i aur teeb seda rohkem t철철d, mida suurem on r천hk ja mida rohkem gaas v천i aur paisub.

Celsiuse skaala - 100-kraadine temperatuuriskaala, mille p체sipunktid on j채채 sulamispunkt (0 쨘C) ja vee keemispunkt (100 쨘C). Celsiuse temperatuuriskaalaga m천천detud temperatuuri (t) ja absoluutset temperatuuri (T) seob valem t = T 273,15. Celsiuse skaala n채ited: 273,15 째C on absoluutne null 0 째C on j채채 sulamistemperatuur +100 째C on vee keemistemperatuur.
Columbi seadus - Kahe laetud keha vahel m천juv j천ud on v천rdeline kummagi keha laenguga ja p철철rdv천rdeline kehade vahekauguse ruuduga K n채itab seda kui kaks 1c suurust laengut, mis on teineteisest 1m kaugusel m천jutavad j천uga 9*109. Dielektriku dielektriline l채bitavus n채itab, mitu korda on elektriv채lja tugevus homogeenses materjalis v채iksem v채ljatugevusest vaakumis.
Columbi seadus - 2 punktlaengut q1 ja q2 m천jutavad teineteist j천uga, mis on v천rdeline nende lengute korrutisega ja p철철rdv천rdeline laengutevahelise kauguse r ruuduga ehk F=k(q1*q2)/r짼. k=9,0*10(9) Nm짼/C짼. ja kuna see k on suur arv, siis v천ib v채ita et elektromagnetiline vastastikm천ju on v채ikeste kehade puhul suurem gravitatsioonilisest vastastikm천just.

Celsiuse skaala on nime saanud Rootsi f체체siku ja astronoomi Anders Celsiuse j채gi. 1742. aastal v천ttis ta kasutusele soojuspaisumisel p천hineva termomeetri, mille skaala on jaotatud kraadideks ja neid kraade t채histatakse s체bmboliga 째C.Celsiuse poolt leiutatud skaalaga termomeetril oli vee keemispunkt v천etud 0 kraadiks ja j채채 sulamispunkt oli -100 kraadi.
Carnot ts체kkel on idealiseeritud soojusmasina t철철ts체kkel, mis koosneb kahest isotermaalsest ja kahest adiabaatilisest protsessist:
Coriolise j천ud (tingitud maakera p철철rlemisest) p천hjustab p천hjapoolkeral veemasside (ka 천humasside) p철철rdumise liikumissuunast paremale (l천unapoolkeral vasakule). Kui pinnaveekihtide liikumine oli tingitud tuulest, siis liigub vesi ca 45 kraadi tuule suunast paremale (p천hjapoolkeral) v천i vasakule l천unapoolkeral.

Carnot ts체kkel on idealiseeritud soojusmasina t철철ts체kkel, mis koosneb kahest isotermaalsest ja kahest adiabaatilisest protsessist:Isotermaalne paisumine temperatuuril TH soojuse juurdeandmise t천ttu adiabaatiline paisumine isotermaalne kokkusurumine temperatuuril T C (soojuse 채raandmine). Adiabaatiline kokkusurumine.
Carbon - 14 atom (the "parent") emits radiation and transforms to a nitrogen-14 atom (the "daughter"). This is a random process on the atomic level, in that it is impossible to predict when a given atom will decay, but given a large number of similar atoms the decay rate, on average, is predictable.
Clapeyron - Clausius 쨈e v천rrand n채itab, kuidas sulamis- v천i aurumistemperatuur s천ltub r천hust Kui enamasti, n채iteks metallide puhul, on aine tihedus tahkes olekus suurem kui vedelas ehk dp/dT>0, siis vee puhul kehtib Clapeyron-Clausius 쨈e v천rrand dp/dT<0. J채채 tihedus on v채iksem kui veel.

Clapeyroni - Mendelejevi v천rrand) on Isobaarilises protsessis gaasi r천hk ei muutu, v천rrand, mis seob ideaalse gaasi p=const. Ruumala muutumisel saab r천hk olekuparameetreid, kui see gaas on konstantseks j채채da ainult siis, kui muutub ka tasakaaluolekus. Ideaalse gaasi olekuv천rrand temperatuur.
Can - bus t철철tati v채lja 1983ndal aastal Intel'i ja Robert Bosch'i korporatsioonide poolt eesm채rgiga lihtsustada autode erinevate osade omavahelist "suhtlemist". PLIP alarmid saavad t철철ks vajalikud impulsid analoogsignaalide abil (enamasti kasutatakse selleks keskluku v천i ohutulede
Chicago pile - 1 2. detsembril 1942.a oli Fermi juhitud t철철r체hm Chicago 체likooli staadioni trib체체nialuses ruumis valmis k채ivitama tuumareaktorit Chicago Pile-1. Reaktori k체tus uraanitablettides Neutroneid aeglustas grafiit Kontrollvardad kaadmiumist, indiumist ja h천bedast.

Creation - - Loomine jmt.) kuni naljakateni v채lja (Jurassic Quark -- viide tuntud filmile "Juuraajastu Park", Hubble Bubble -- Hubble'i Mull jne). V천itjaks osutus aga... F. Hoyle'i poolt ligi 40 aastat tagasi pandud vana nimi -- konkursi korraldajad leidsid selle olevat parima.
Coulombi seadus ehk eletrostaatika p천hiseadus: kaks laengut m천jutavad teineteist j천ududega, mis on v천rdeline laengute F-laengutevaheline j천ud (N) absoluutv채채rtuste korrutisega ja p철철rdv천rdeline laengutevahelise q1 ja q2-laengute abs.v채채rtused (C), kauguse ruuduga.
Cgse absoluutne elektrostaatika m천천t체hikute s체steem selle s체stemi aluseks on q 땯q Coulomb셢 seadus v천rdetegur k=1 F = 1 2 2 체hik 1CGSEq r SI laengu 체hikuks 1C kulon, 1C = 3 땯10 CGSE q , e =1,6 땯10 +19 C , kui voolutugevus 9

Celsius 1701 - 1744 0뿦 j채채 sulamine ja 100뿦 vee keemine G.D.Farenheit 1686-1736 32뿦F j채채 sulamine, 212뿦F vee keemine R. de Reaumur 1683-1757 0뿦R, 80뿦R W.Thomson (lord Kelvin) 273 K 373 K Soojuspaisumine K천ik kehad soojenedes paisuvad.
Coriolise j천ud (tingitud maakera p철철rlemisest) p천hjustab p천hjapoolkeral veemasside/천humasside p철철rdumise liikumissuunast paremale (l천unapoolkeral vasakule). Seismilised lained on lained, mis levivad Maa sisemuses v천i piki selle pinda.
Colulumbi seadus - Kaks punktlaengut q1 ja q2 m천jutavad teineteist j천uga, mis on v천rdeline nende laengute korrutisega ja p철철rdv천rdeline laengute vahelise kauguse ruuduga. F=k 쨌 q1쨌q2/r2 J천ud on suunatud piki laenguid 체hendavat sirget.

Cgpm - il nime SI- s체steem (SI on l체hend prantsuskeelsetest s천nadest Syst챔me international d셵nit챕s rahvusvaheline m천천t체hikute s체steem). Suurbritannias peaks 체leminek SI- s체steemile l천ppema 2009. aastal.
Coulumbi seadus f체체sika seadus, mis 체tleb, et kaks punktlaengut q1 ja q2 m천jutavad teineteist j천uga F, mille moodul on v천rdeline laengute absoluutv채채rtuste korrutisega, ja p철철rdv천rdeline laengute vahelise kauguse ruuduga.
Columbi seadus - Kahe laetud keha vahel m천juv j천ud on v천rdeline kummagi keha laenguga ja p철철rdv천rdeline kehade vahekauguse ruuduga K n채itab seda kui kaks 1c suurust laengut, mis on teineteisest 1m kaugusel m천jutavad j천uga

Ckal kalorimeetri sisemise anuma ja segaja materjalide erisoojus t0 vee, kalorimeetri ja segaja 체hine temperatuur t vee, kalorimeetri, segaja ja metalli 체hine temperatuur p채rast metallsilindri vettelaskmist
Ch3coo - 59. Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks? Vee ioonkorrutiseks nimetatakse vesilahuses eksisteerivate vesinik ja h체droksiidioonide kontsentratsioonide korrutist, mis kindlal temperatuuril on j채채v suurus.
Codata on 2002. aastal soovitanud kasutada Avogadro ligikaudse v채채rtusena arvu 6,0221415 횞 1023 짹 0,0000010 횞 1023. Avogadro arv on saanud nime 19. sajandi alguse itaalia teadlase Amedeo Avogadro j채rgi.

Corrosion - doctors.org/Biographies/HallBio.htm http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/electrochem/heroult-hall.html http://www.ifa.ukf.net/hallcell/hall.htm http://www.oberlin.edu/giving/gp_hall.html
Camera obscura - valgustihe kamber, mille 체hes seinas on v채ike 체mmargune ava. Kui ava ees paikneb mingi valgust kiirgav v천i peegeldav ese, siis tekib ava vastas olevale seinale selle 체mberp철철ratud kujutis.
Clausiuse s천nastusel on ka teine variant: soojus ei saa minna iseenesest k체lmalt kehalt kuumemale ehk ei ole v천imalik niisugune protsess, mille ainsaks tulemuseks on soojuse 체lekandumine k체lmemalt kehalt kuumemale.

Coptercam - mehitamata lennutehnika arenduse ja valmistamisega; m체체vad helikopter autopiloote Ace One, Ace Waypoint ja Wookong; min piirangud, v천imalik kinnitada foto- video-termokaamera.
Cacl2 ga t채idetud U toru 4. Metallstatiiv 5. Gaasim천천teb체rett klaassilindri ja nivoopudeliga 6. Elavh천bedatermomeeter m천천tepiirkonnaga 0...50 뿃C 7. Kolmek채iguline kraan
Coulumb s - kaks punktlaengut m천jutavad teineteist j천uga, mis on v천rdeline nende laengute absoluutv채채rtuste korrutisega ning p철철rdv천rdeline nende laengute vahelise kauguse ruuduga.

Clausius - Clapeyron셢 v천rrandiga (l채hemalt k채sitletakse n채iteks atmosf채채rif체체sikas) on k체llastav aurur천hk e s seotud mingi l채hedase taustolekuga e s 0 , T0 j채rgmisel kujul
Carnot ts체kkel on k천ige efektiivsem protsess soojusenergia t철철ks muundamisel ja vastupidi (kasulik t철철 oleneb ts체kli kujust) ja on ideaalne seet천ttu, et t철철tab p철철ratava ts체kliga.
Coriolisi j천udu on p체체tud rakendada isegi liustike liikumisele troogides (j채채kulutuslikud ehk eksaratsioonilisi orud, kus liustikud liiguvad), sest 체ks pool on teinekord rohkem kulutatud.

Comptoni hajumine on p천hiline protsess gammakiirgusel. Selle kvantidel on energia vahemikus 100 keV kuni 10 MeV Suurema energia puhul selle protsessi t천en채osus v채heneb kiiresti.
Charoni koostis on meile teadmata, aga tal on madal tihedus, mis n채itab, et ta v천ib olla sarnane Saturni j채istele kuudele (s.o. Rhea). Tema pind on arvatavasti kaetud j채채ga.
Cubewanod need on taevakehad, mis moodustavad peamise transneptuuni objektide v철철 (TNO). Nad tiirlevad m철철da stabiilset, t채isringile l채hedast orbiiti m철철da.

Camera obscura - le asetati ava ette l채채ts (objektiiv), mis projekteerib kujutise pimekambri ava vastasseinale fotoplaadile, filmile v천i fotoelektrilisele maatriksile.
Columbi seadus - kaks seisvat punktlaengut m천jutavad teineteist vaakumis j천uga, mis on v천rdeline nende laengute absoluutv채채rtuste korrutisega ja p철철rdv천rdeline
Coulumbi seadus - Kaks punktlaengut m천jutavad teineteist j천uga, mis on v천rdeline nende laengute absoluutv채채rtusega ja p철철rdv천rdeline laengute vahelise ruuduga.

Caulombi seadus - kahe elektrilise punktlaengu vastastikm천ju on v천rdeline nende laengute moodulite korrutisega ja p철철rdv천rdeline nende vahelise kauguse ruuduga.
Ceres on P채ikeses체steemi suurimaid Lisa 2.Asteroid 443 Eros tiirleb Marsi ja Maa Asteroide l채bim천천duga 930 km vahel ja seda on p천hjalikult uuritud.
Coriolisi j천ud on niinimetatud massij천ud, mis on v천rdeline liikuva keha massiga jaei s천ltu keha kujust, pindalast ja teistest teatud faktoritest.

Callisto k천ige tumaedama pinnaga, k천rge pinna temperatuuriga, koosneb j채채st ja veest, pind kaetud kraatritega, s채rab kui kalliskivi
Cis - trans- geomeetrilised isomeerid: Isomeerid on molekulid, millel on sama aatomite koostis, kuid nende erinev ruumiline paigutus.
Coulombi seadus - 2 punktlaengut m천jutavad 11 j천uga, mis on v천rdeline nende langute korrutisega ja p철철rdv천rdeline nende kauguse ruuduga.

Cmos sensor on digitaalne seade, kus valgus muudetakse pingeks igas pikselis kohapeal ja mis annab tulemuse kiiremini kui CCD sensor.
Cos on perioodiline funktsioon perioodiga T 2 땯 1 t + 2 T= = t +T = 0 0 0 + 0 (t + T ) = 0t + 2 +
Coulombi seadus - kahe laengu vahel m천juv j천ud on v천rdeline kummagi laengu korrutisega ja p철철rdv천rdeline kehade vahekaugusega.

Cranwell - is.Idee teostamiseks kulus tal 9 aastat ning 12.04.1937 sooritas ta edukalt esimese katselennu reaktiivmootoriga.
Comptoni efekt valguse levimis suuna ja lainepikkuse muutumine p천rkumisel elektronidega v천i teiste elementaarosakestega.
Cosmos - es rakendatakse t철철le gravitatsioonil채채tsed, mis on ainuke kindel vahend, musta aine omaduste uurimiseks.

Celsius on kasutusel igap채evaelus ning Kelvin kuulub SI-s체steemi. Rohkem pole t채nap채eval selliseid skaalasid vaja.
Ct t - Li^ ct a\., . o u, t z^lu'- -tei L-cf l"af>l^,--1"- y-L-.{-a""n 0 V@-r&)!- +,a-e .rtJ"+g-'.) J v cl,,j.svt C
Coulombi seadus on elektrostaatika p천hiseadus mis v천imaldab m채채rata kahe punktlaengu vahel m천juva elektrij천u suuruse.

C2h2oh - 278 161 CH3COOH -487 160 CH3COOC2H5 -481 259 H2O -286 70 0 닋1 늽 H =닋481닋286+ 487+278=닋2 kJ mol
Concort - i.TU144 oli samuti reaktiivmootoriga reisilennuk kuid kahjuks l천petati selle kasutamine 80-date l천pus.
Charon on ka Pluuto k천ige suurem kaaslane, ta l채bim천천t on 1,207 km. Pluuto teised kaaslased on Nix ja Hydra.

Cnscs maglcrr - iilias irduktsiooflig:r d - o.gl f O.Zi _ O.2E asuuasjuhtrues on vool tugevrsega 5A- Lcirlke, millirr.
Celsiuse skaalal on nendeks vee tahkumistemperatuur (0째C) ja vee keemistemperatuur (100째C). Viimane s천ltub r천hust.
Crookesi toru on klaastoru, kus katoodi ja anoodi vahele rakendatakse k천rge pinge, et siis j채lgida gaaslahendust.

Cid on mootori t철철maht kuuptollides; RPM p철철rete arv, mille juures maksimumv천imsus saavutatakse,
Carot tsikkel - 1)takt-isotermiline protsess,soojendajalt saadud soojushulk kulub paisumisel gaasi t철철ks.
Charoni tiirlemisperiood on kuus p채eva ja 체heksa tundi. Charoni keskmine kaugus planeedist on 19 700 kilomeetrit.

Charon on nimetatud m체toloogilise isiksuse j채rgi, kes vedas surnuid 체le Styxi j천e Hadesesse.
Clapeyroni v천rrand v천imaldab leida lihtsa seose, kergesti m천천detavate makroskoopiliste suuruste vael.
Carrot Kasutegur 管=T1-T2/T1닕100% Pilet 14.3 횥l: Liikumishulga j채채vuse seaduse kohta.

Clermont - Ferrand Haridus Haridus oli kodune ja Blaise'i puhul suunatud esialgu keeltele.
Co allikateks on 2005 aastani ikka veel transport ning selle k천rval tahkete k체tustega k체tmine.
Callisto pind on 채채rmiselt kraatriterohke ja v채ga vana, j채채koores v천ib m채rgata kraatreid.

Cassini misiooniks on uurida Saturni m체stilisi kuusid, r천ngaid ja keerulist magnetilist keskkonda.
Cern - Euroopa suurim keskus, mis asustati 1954 ja asub Prantsusmaa ja Sveitsi piiril.
Charlesi seadus isohoorilise protsessi korral on gaasi r천hu ja absoluutse t suhe j채채v.

Callisto avastas Galileo Galilei 1610, neid v천ib n채ha tavalise prismabinokliga.
Celsiuse skaala on Fahrenheiti skaalaga seotud j채rgmise valemiga: 1 째C *(9/5) - 32 = 1 째F
Callistol on v채ga palju kraatreid, suurim neist on 3000km l채bim천천duga Valhalla.

Callisto on k천ige tumedam Jupiteri suurkuudest. Tume pind neelab h채sti soojust.
Callisto l채bim천천t on umbes 99% Merkuuri l채bim천천dust, samas mass vaid umbes kolmandik.
Clavius soojus ei saa iseeenesest 체le minna k체lmemealt kehalt kuumemale.

Callisto on k천ige tumedam Jupiteri suurkuudest (albeedo 0,2). Tema p채evane
Curie temperatuur - temperatuur, millest k천rgemal aine magnetilised omadused kaovad.
Cam - pardakaamera Maast ja v채ljakeritud traadist piltide tegemiseks;

Cgs - s체steem kirjeldab magnetj천ude analoogiliselt elektrij천ududega
Castor on 49,8 vagusaasta kaugusel Maast ning see avastati 1978. aastal.
Co2 t천ttu on tohutu kasvuhooneefekt ja seet천ttu on pinna temp 480 kraadi.

Cartesuise kordinaadistik on idealiseeritud taustsysteem, kus on kolm ristuvat sirget.
Coulombi seaduses on tegemist punktlaengutega, j천ud m천juvad sirgjooneliselt.
Callisto on suuruselt kolmas planeedi kaaslane p채ikeses체steemis.

Cd plaati on v천imalik kirjutada suurema kiirusega kui maha lugeda.
Coulombi seadus - ehk elektrostaatilise vastasm천ju kvantitatiivne seadus
Comins on kirjeldanud tagaj채rgi, mis ilmneksid Kuu puudumisel.

Cape york on samuti 체ks suurimaid maailmas ja kaalub 58,2 tonni.
Crioodiga i - l,kiiatr raskrrs v6nh rna, k:ri t:. l,aela I ol pike.
Cal - sh,1gvee 1kr.v천rra.termod체nI- soojusn채h. Teooria.

Coriolisi efektile on v채listuumas konvektsioonivoolud spiraalse kujuga.
Crj - .'lt nu"u''i{--fi t6'o6 ' VAHELDT]WOOL, LAINED.
Corrosion - doctors.org/Biographies/Newton.htm] (02.02.08)

Callisto - k천ige tumedam, neelab h채sti soojust.
Callisto on k천ige tumedam Jupiteri suurkuudest.

Callisto on planeet Jupiteri 체ks kaaslastest.
Cartesiuse ehk Descartes셢 ristkoordinaadistik
Cdhs - satelliidi p천hiline pardaarvuti;

Carnot masin on teoreetilise t채htsusega mudel.
Cooperil on ametlik marsikulguri juhiluba.
Celsiuse temp j채채 sulamine/vee j채채tum.

C v - isohooriline soojusmahtuvus.

Ceres - v채ikeplaneet e. asteroid.
Ciu - i& Iuj,-l l^ {-'-.:,:L'(

Vote UP
-1
Vote DOWN
Coriolisi efekt on n채iline j천ud, mis tekib p철철rlevas (mitteinertsiaalses) tausts체steemis ja kallutab liikuvaid objekte oma esialgsest suunast k천rvale.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta 체les lahtrisse(v채hemalt 3 t채hte pikk).
Leksikon p천hineb AnnaAbi 천ppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 m천istet) p천hineb annaabi 천ppematerjalidel, seet천ttu v천ib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord v천id teenida kuni 10 punkti.

Suvaline m천isteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 p채evane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 p채eva mureta

5.85궗

3.9궗

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto