Sõnu seletav sõnaraamat

Canossas käik – eriti alandaval viisil andestust paluma, aga see omakorda tugevnes paavsti võim, sest ka linnad toetasid paavsti ja paavsti võimu kõrgaeg oli Innocentius III ajal 1198-1216a.
Canossas käimine - Wormsi konkordaat- 1122.aastal sõlmitud kokkulepe, keisri Heinrich V ja paavst Calixtus II vahel,millega lõpetati investituuritüli.
Caesar on tuntud ka ajaloolasena o teoses „Märkmeid gallia sõjast” käsitleb ta lihtsas ja erapooletus stiilis oma vallutussõdu • Sootuks teisiti on kirjutanus Titus Livius o augustuse sõber ja vabariigi pooldaja o „Linna asutamisest alates”  rooma ajalugu romulusest ja rooma rajamisest kuni augustuseni o püüdis esile tuua ajaloost õpetlikku sõnumit o tema meelest on rooma saavutanud oma võimsuse tänu traditsioonilistele voorustele nagu vaprus, patriotism, lihtsus ja distsipliin

Csce –  Euroopa Julgeoleku­ ja Koostöönõupidamine 1973­1975 Helsingis. Eesmärgiks Ida ja Lääne  omavaheliste suhete parandamine. Tänapäeval nimetatakse Helsingis loodus organisatsiooni Euroopa  Julgeoleku­ ja Koostöö Organisatsiooniks (OSCE). Otsused: ­ Mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse ­ Lääs tunnistab II MS järgseid piire ­ Kohustutakse oma riigis järgima inimõigusi ­ Majandus­ ja kultuurialane koostöö
Ca 800 - 600 eKr ühtne kultuuriareaal • Iseloomulik massiivsete linnamägede rajamine (1-6 ha) • Jätkus Kesk-Euroopa ja ka Poola aladele • Pea kõigis linnustes – Sõjapidamise jälgi – Ruumid toidutagavaradele – Ka kalmistutes rikkalike panustega sõjameeeste matused Järeldus: arvestatav varanduslik kihistumine ja konfliktid • Sõltuvalt piirkonnast 5. või 4. Saj eKr linnused maha jäetud • Näide: Biskupin (Poolas) La Tene’i kultuur
Carl schirren - viljakas ajaloolane, publitsist ja ühiskondliku elu tegelane, koostas mitmeid arhiiviallikate kogumikke (n. "Untergang Selbstständigkeit Livlands"), uuris ajalugu - Taani Hindamisraamat, Rootsi aja lõpp, Vene aeg, keskaeg, sh Plettenberg - ja vaidles Samariniga: "Livländische Antwort an herr Juri Samarin". Viimase tõttu saadeti ta maalt välja, pidi asuma ümber Saksamaale, kus jätkas oma tegevust kuni surmani.

Calliope – eepika jumalanna, kinkis inimestele kõige hinnalisema instrumendi – hääle Euterpe – lüürika ja flöödisaatega laulud Erato – armastusluule Poyhymnia – püha luule ja tants Melpomene – tragöödia Thalia – komöödia Clio – ajalugu Terpsichore – tants ja koorilaulud Urania – astronoomia Võrdle, kas saadud informatsioon (nimed, valdkonnad) kattuvad eestikeelse wikipedia informatsioonidga.
Clairvaux bernard on “üks kõrgkeskaja paeluvamaid figuure” (Prinz 2006: 19), kes kuulutati juba 1174. aastal paavst Aleksander III poolt pühakuks (Prinz 2006: 159). Ilma Bernardita oleks Citeaux klooster olnud hingevaakuv ning ilmselt vajunud tähtsusetuks (Tobin 1995: 46). Samal ajal on oluline mitte unustada, et Citeaux kloostri kujunemisel oli väga oluline roll ka asutajaabtidel ning Stephen Hardingul (Prinz 2006:
Constantinus suur - Tema valitsemisajal lõpetati kristlaste tagakiusamine ning hakkas kristlust soosima Theodosius Suur-Ühendas Rooma riigi ida- ja lääneosad lühikeseks ajaks enda võimu alla, kuid pärast tema surma jagunes impeerium lõplikult kaheks sisuliselt teineteisest sõltumatuks osaks – Lääne-Rooma riigiks ja Ida-Rooma riigiks 6. Rooma ühiskond: Varane Rooma ühiskond- Valdavalt oli talupojaühiskond.

Constantinius - Oli vana-rooma keiser 306-336pKr,legaliseeris ristiusu,lasi rajada Konstaninoopoli,võttis ette palverännaku Jeruusalemma,surivoodil lasi end ristida Theodosius Suur-(347-395)viimane vana rooma keiser,kes riigi mõlemad pooled lühikeseks ajaks oma võimu alla ühendas,pärast tema surma 395.aastal jagunes riik lõplikult kaheks teistest sõltumatuks osaks:Lääne-Roomaks ja Ida-R’oomaks
C14 - neks ja H2-ks, mis läheb planeedi taimedesse (taimed assimileerivad normaalset CO2-te ja C14-t). Meie sööme ja sureme ära, seejärel laguneb C14 poolestumisajaga 5730. a C12-neks. C14 ja C12 suhe võimaldab määrata aine vanust (sütt on igal pool). See pole väga täpne (n 1200 +/-50...120 vms). Need tehakse dendroparandustega (n Pulli asulakoht enne 8000 eKr, nüüd 9000 eKr)
Cold war – Külm COLD WAR – Külm COLD WAR – Külm sõda sõda sõda VASTUPANU Metsavennad Metsavennad Metsavennad (Kõige kauem olid nad (Mastaabid ei olnud Kim Philby Kim Philby Leedus, tulid välja nii suured, veidi on (Cambridge kool) – kusagil 53. aastatel) arvuliselt üle Tema oli see, kes 1958 – 59 Berklavs, pingutatud !) tegelikult reetis Eesti Läti asepeaminister.

Colosseum – amfiteater, suurim näide, keskel ovaalis toimusid etendused (gladiaatorite võistlused, kristlastele lasti metsloomad kallale, merelahingu näitlikustamine) 70-82 a pkr. • Traianuse sammas (ca 113 a pkr) – (üksikute keistrite foorumeid mitmeid, paljud hävinud). Selle ümber reljeefid, daaklased (rumeenlased) nende keel romaani keel, lähedane itaalia keelele.
Ca 10500 - 9500 eKr ja 8500-7500 eKr • Taimestikumuutused Põhja-Euroopas: tundra asendub metsaaladega • Muutused suurimetajate koostises: mammut, karvane ninasarvik jt kaovad enamiku Euroopa alalt Suuremad muutused mujal: • Maismaasild Aasiast Põhja-Ameerikasse kaob • Kliima muutub niiskemaks, mh osa Sahara kõrbest kattub taimestikuga Mesoliitikumile on iseloomulik
Circus maximus – Rooma vanim ja suurim tsirkus Circus Maximus oli 600 m pikk ja 150 m lai. Augustuse ajal mahutas ta 60 tuhat pealtvaatajat, pärast hilisemat ümberehitust

Charles vii – Ehkki ta isa Charles VI oli lubanud trooni inglise kuningale Henry V-le, kuulutas Charles isa surma järel end kuningaks ning alustas võitlust Prantsusmaale tunginud inglise vägedega. Kuningaks troonimine võimaldus pärast Jeanne d'Arci juhtimisel saavutatud sõjalist edu (krooniti Reimsis). Aastaks 1453 oli Charles kogu maa inglastest vabastanud.
Christian ackermann - puussepp + Rõngasristid- nt Läänemaal Karuse kirikus või 1640.aastal Sitakoti Matts maetud Kullamaa kirikus + Bastionid- suured muldkindlused kahuriväe kaitsmiseks  Talurahva kultuur + vana: rehielamu; toidulaud ja rahvuspühad + uus: kõrtsid; tubakas jõuab Eestisse; hakkab välja kujunema tänapäeval tuntud rahvariided; torupill Eestisse.
Catulleuse luule on sügavalt isikliku tundekoega  Catulluselt on säilinud mõned pikemad luuletused  Kuulsust tõid talle lüürilised luuletused  Luule õitseaeg saabus Augustuse valitsemisajal  Huvi kirjanduse vastu kasvas ja luule sai Rooma aristokraatia harrastuseks  Kuulsamad luuletajad: Vergilius, Horaties Publius Vergilius Maro (70-19 e.m.a)

Constantinius suur - Rooma keiser,lasi ehitada avalikke hooneid, lubas ristiusul levida, asutas uue pealinna Konstantinoopoli . Vergilius- eepose kirjutaja,Rooma kirjanik, kes kirjutas eepose „Aeneis“. Titus Livius- rooma filosoof ja ajaloolane, kes kirjutas suurteise „Ad urbe condita” („Linna asutamisest alates”), mis käsitleb Rooma linna vanimat aega.
Caesar – alistas Gallia Crassus langes Aasias sõjakäigul, teiste vahel puhkes sõda, Caesar hõivas Rooma, purustas Pompeiuse väe, Pompeius üritas põgeneda, tema toetajad tapsid ta. Caesarist sai Rooma ainuvalitseja, laskis end nimetada diktaatoriks, suur osa nobiliteedist polnud rahul senati võimu langusega, senaatoritest vandenõulased tapsid
Colosseum on ovaalse põhiplaaniga betoonist, tellisest, tuffist, lubjakivist marmoriga kaetud amfiteter, mis mahutas kuni 56 000 pealtvaatajat. Kohad olid jaotatud 4-ja sektorisse: keirtile ja senaatoritele, ratsanikele ja kodanikele, vabakslastutele jäi kõige kõrgem osa. Areeni, mille kõrgust sai muuta, all olid teenindusruumid ja loomapuurid.

Charlemagne - Karl Suur • Sai kuningaks 768 • Frangi riigi hiilgeaeg • 30 aastaga loodi impeerium, mis valitses suurt osa kesk-euroopast • Tugev liit kirikuga • Aastal 800 krooniti Karl keisriks • Karolingide renessans • Käskis arendada ka haridust ning kultuuri, oskamata ise lugeda ja kirjutada • Suri 814 aastal Frankide hääbumine
Cohn - Benditi ja Verhofstadti jaoks on sõna ühtsus rohkem aga seotud ülemvõimuga – nii mainivad nad korduvalt, kuidas vaid tugev ja ühendatud Euroopa, mis üleilmses konkurentsis teistega võrdselt osaleb, on võimeline tagama kodanike jõukuse ning kontinendi demokraatlike, sotsiaalsete ning kultuuriliste saavutuste kaitse.
Company põhitegevuseks on kinnisvaraarendus ja –haldus. Kalev Merchant Services Ltd põhitegevuseks on Kalevi toodangu tutvustamine ja müük USA-s. AS Kalev omab ka 13 kommipoest ning kohvikust koosnevat üle-eestilist jaekaubandusketti. Uuringufirma TNS Emori Eesti ettevõtete maineuuringu põhjal on AS Kalev Eesti mainekaim ettevõte.

Chlodovech – frangi kuningas (481-511). Lasi ristida end koos oma kaaskonnaga, sundis ristiusu peale oma rahvale.
Christian iv on sündinud 12. aprill 1577 – 28. veebruar 1648, ta oli Taani kuningas aastatel 1588–1648. Teda peetakse üheks Taani legendaarseimaks kuningaks, kuna enamiku tema ajast oli Taani veel Skandinaavia tugevaim riik ning kuningas tegi selleks palju ära, et riigi senist seisundit ka säilitada.
Crj - i Talumuuseum Kurgja-Linnutajal on arvatavasti ainuke selletaoline muuseum, kus elu ja olme vabas maastikus on seotud taime-ja loomakasvatusega, kus elu on sajandik seisatanud. Kuid samal ajal elab talu täisverelist elu: toodab piima ning liha, teravilja ja veel paljusid muid põllusaadusi.

Cicero - saavutas kuulsuse hiilgavate kohtukõnedega Maecenas- võttis oma hoole alla noori lootust-andvaid kirjamehi Augustus- soovis kunsti, arhitektuuri ja kirjasõna edenemisele kaasa aidata Vergilius-Kirjutas „Aeneis“ Roomlaste religioon sarnases kreeklaste ja etruskide omale.
Calvin - „Ristiusu õpetus“ Kõige olulisem oli ettemääratuse põhimõte – mille kohaselt oli Jumal ette näinud iga inimese saatuse ( ühed on määratud õndsaks saama ja taevasse minema ning teised hukatusele ja neid ootas põrgu). Kellegi võimuses ei olnud seda muuta.
Cicero kõnedest on säilinud 57 (mõnedel andmetel 30). Kõned on peetud kohtus, senatis ja rahvakoosolekul (mõningaid ei kandnudki ta ette). Sisuliselt jagunevad ta kõned poliitilisteks ja kohtukõnedeks, esimesed on peetud rahvakoosolekul või senatis, teised kohtus.

Corrosion - doctors.org/Biographies/Newton.htm] 4. [http://et.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton] 5. [http://www.hot.ee/hothotrauno/isaac.html] 6. [http://www.obs.ee/~jaak/loengud/esimene_02/loeng3/kolmas.html] 7. [http://www.ttkool.ut.ee/nupuvere/f/varia42.html]
Cimze seminar - valmistati ette kihelkonna koolide õpetajaid.
Christos – salvitu). Peagi hakati ka uskuma, et ta on Jumala Poeg, kelle isa saatis maale rahva patte lunastama. Kuna Jeesus ei pidanud silmas vaid Iisraeli muistse hiilguse taastamist, vaid kõigide Jumalat uskuvate inimestele rahu- ja õnneaega.

Car on its End WTC Bldg # 7 Skyline Before & After Attack God Bless America I am certain that, however great the hardships and the trials which loom ahead, our AMERICA will endure and the cause of human freedom will triumph… by Cordell Hull
Churchill on ise öelnud oma koolitee kohta: “Kõigi mu koolipõlve kaheteistkümne aasta jooksul pole kellelgi korda läinud õpetada mind ainsatki õiget ladinakeelset lauset kirja panema või kreeka keelest midagi peale tähestiku ära õppima.
Clemenceau – Prantsusmaa esindaja Versailles’ rahukonverentsil Lloyd George – Inglismaa esindaja Pariisi rahukonverentsil Nikolai II – Vene keiser, loobus troonist veebruari revolutsiooni tagajärjel Wilhelm II – Saksamaa keiser alates 1888

Calvinismi põhimõte - Ettemääratus e. predestinatsioon.
Carlos i - le (hilisem Karl V). Tal õnnestus leida mõjukaid sõpru, kes toetasid tema plaani leida läänepoolne meretee Vürtsisaarteni ja veensid ka kuningat, kes 22. märtsil 1518 sõlmis lepingu 5 laeva andmise kohta selleks eesmärgiks.
Chamberlain – Inglismaa peaministe, pakkus välja kokkuleppe, et Saksamaa saab osa Tšehhoslovakkiast endale(eesmärk oli vältida terve Tšehhoslovakkia sattumist Hitleri võimu alla). 5) Churchill – enne sõda hoiatas inimesi Saksamaa eest.

Chlodovech – frangi riigi rajaja Karl Martell –pippini järglane, kes võttis tiitliks frangi hertsogi William I (Vallutaja) –normandia hertsog, kes lääne inglismaal toimunud lahingus purustas anglosakside väed ja sai inglise kuningaks
Christian thomasius - kõlblusfilosoof Uskus, et õpetatuse asemel on valgustatuse ülesanne olla haritud ja selle tõttu hakkas Leipzigi ülikoolis loodusõiguse loenguid pidama saksa keeles (varasemalt ladina), mille eest saadeti ta Saksamaalt välja.
Cicero – tegutses Rooma vabariigi viimastel aastakümnetel (70. aastad kuni 43 eKr), saavutas kuulsuse kohtukõnedega. Vabariikliku korra pooldaja, see viis ta konflikti nii Ceasari, Octavianuse kui ka Antoniusega, kelle käsul ta hukati.

C pilge on terav ja halastamatu, alati kindlate isikute pihta. Invektiivid Caesari vastu on poliitilist laadi, mõneski luuletuses rünnatakse anarhistliku kallakuga poeete, pilgatakse mõningaid isikuid nende kõlvatuse ja pahede pärast.
Cohn - Benditi ettepanek moodustamaks föderaalne Euroopa, pole tegelikult kaugelti originaalne ega uus. Siinkohal oleks paslik anda kiire ülevaade sarnastest ajaloolistest üritustest, mis aga siiski jäid ainult ideede tasandile.
Campanella – „Päikeselinn“ Mida uut võrreldes keskajaga? VB hakati hindama inimese keha ja hinge harmoonilist tervikut, võis kritiseerida, keskajal oli pööratud tähelepanu ainult hingele ja et kõik materiaalne on patune.

Charles darwin - evolutsiooniteooria, mis tõestab, et inimene pärineb ahvist ja on arenenud kaasaegseks homo sapiensiks, on suutnud kohaneda erinevate loodustingimustega. Andis teadmise, et inimene ei pärine Jumalast, vaid ahvidest.
Charles i - oli Inglismaa ja Šotimaa kuningas 1625–1649. Ta oli James I poeg ja Charles II ning James II isa. Charles jätkas oma isa alustatud absolutismitaotluslikku poliitikat ning püüdis parlamendi mõju igati vähendada.
Claustrum – suletud paik). Need muutusid populaarseks mõtisklus- ja kirjutuspaikadeks. Aurelius Augustinud oli vajaaja silmapaistvaim kristlik õpetlane, kes nooruses saadud paganlikule õpetusele vaatamata pöördus ristiusku.

Cheopsi püramiid on Egiptuse püramiid, mis on nime saanud Vana-Egiptuse kuninga Cheopsi järgi, kes laskis selle ehitada aastatel 2551-2471 eKr. Cheopsi püramiid asub Egiptuses, Giza platool ja on suurim ja maailma kõrgeim püramiid.
Carl schmidt – füüsikalise keemia rajaja Alexander Schmidt – verefüsioloogia uurija Constantin Grewingk – geoloogia ja arheoloogia asjatundja Werner Zoege von Manteuffel – esimese eduka südameoperatsiooni tegija.
Churchill –  Briti riigitegelane, pea­ ja kaitseminister II ms ajal de Gaulle – Rahvasliku vabastusliikumise juht Prantsusmaal, hilisem president Molotov ­ NSV Liidu välisminister, sõlmis MRP

Colbert - majanduspoliitikat korraldas; oli rahandus ja peakontrolöri ametis; riietus alati musta ja ei naeratanud; merkantilistliku majanduspoliitika üks kõige silmapastvaim esindaja; koostas esimese riigieelarve
Crj on välja andunud mitmeid pedagoogikale tuginevaid õpperaamatuid: aabits, emakeele lugemik, geograafia- ja saksa keele õpik – need laiendasid õpilaste teadmisi ning vähendasid kirikliku õpetuse mõju.
Cellarius e. köögi- ja keldriülem – äärmiselt mõjuvõimas isik kloostris, kes vastutas kogu kloostri söögi- ja joogipoolise ning vastavate nõude , samuti küttevaru ja muu igapäevaeluks vajaliku eest.

Charlie chaplin - (pärisnimega Sir Charles Spencer Chaplin juunior; 16. aprill 1889 London, Inglismaa – 25. detsember 1977 Vevey, Šveits) oli inglise komöödiafilmilavastaja, -stsenarist, -näitleja ja produtsent.
Comninide reform - Proniaarlus De facto Bütsantsi võib pidada feodaalse monarhiaga riigiks Comninide dünastia võimule tulekust, kui de jure muutus feodalism riigi peamiseks ühiskonnakorralduseks Aleksius I
Caesar – ta oli suursugus päritolu ja pidas ennast Romuluse sugulaseks . Ta oli Rooma ülempreester . Ta kuulutas välja korralduse et vaestele tuleb jagada leibaja korraldada uhkeid vaatemänge .

Charles montesquieu – peateos „seaduste vaim“ Charles analüüsis kolme peamist valitsemisvormi mis arvataes oli absolutistlik monarhia, monarhia ja vabariik, ideaalseks pidas konstitutsioonilist monarhiat.
Cicero - oratoor Roomas, konsul, toonane üks silmapaistvamaid riigimehi, antiikõpetlane Titus Livius- Rooma ajaloolane, tegutses Augustuse valitsusajal, „Raamatud linna rajamisest alates“ autor
Cicero kõnedest on kokku säilinud 30 (peetud kohtus, senatis ja rahvakoosolekul). Sisuliselt jagunevad nad poliitilisteks ja kohtukõnedeks, esimesed on peetud rahvakoosolekul või senatis, teised kohtus.

Colosseum – suurim Vana-Rooma vare: rooma kaarehitis on ühendatud Kreeka sambaarhitektuuriga, alumise korruse sambad dooria, teise korruse omad joonia ja kolmanda korruse sambad korintose stiilis.
Chaplin –  oli inglise komöödiarežissöör, stsenarist, näitleja ja produtsent. Pani aluse kino  populariseerimisele pärast sõda, tema tuntuimad filmid on tummfilmid.
Cicero - Tal oli 3 kõnekunsti stiili: madal stiil oma seisukohtade loogiliseks põhjendamiseks, keskmine kuulajate naudingu pakkumiseks ja kõrge kuulajate innustamiseks, ta oli kõnemees.

Caesar –  Caesar alistas Rooma võimule Gallia ja kehtestas oma ainuvõimu. Kleopatra – Egiptuse riigi valitsjanna, kes oli suhtes mitme Rooma riigimehega (Antonius, Caesar)
Caudillo - ks ja riigipeaks“. Franco keelas igasuguse opositsiooni falangistide parteile, taastas katoliku kiriku mõjuvõimu ja tema initsiatiivil astus Hispaania Rahvasteliidust välja.
Constantinus suur - keiser,kes tunnistas ristiusu Rooma riigis lubatuks Milano ediktiga aastal 313. Püha Bonifatius-sakslaste ristija,kes oli Roomast lähtuva misjonitöö innukamaid läbiviijaid.

Cicero on öelnud „Kõige hinnatavam on põllumajandus ― see on vaba mehe väärikas tegevusala” (Tiidus 1997; lk 212). Hinnati kõrgelt kõiksugu teadmisi, mis põlluharimisega
Caesar - Üks Rooma võimekamatest valitsejatest, kes valitses koos Pompeiusega, võitis kodusõja ning hakkas Rooma ainuvalitsejaks, kuid ta tapeti senati istungil, vallutas Gallia.
Charot - hüpnotiseeritavus on psühhopatoloogia märk, teine, et see on täiesti normaalne nähtus, hüsteeria on tegelik tervisehäire, mis tekitab patsiendile tõsist düskomforti

Christoph kolumbus – sündis Genovas, Ameerika avastamine 1492.a.; Hispaaniast väljus 3 laeva – “Pinta”, “Santa Maria” ja “Nina”, jõuti Bahama saarestiku saarele, kokku tehti 4
Csce lõppakt ehk Helsingi deklaratsioon kuulutas, et kõik pärast II maailmasõda euroopas kujunenud piirid on puutumatud. Kõik lõppaktile allakirjutanud kohustusid täitma inimõigusi.
Cao - Bangis kujunes kiiresti suuremaks probleemiks säalasuvate sõjaväeüksuste varustamine toidu, laskemoona ja muu tarvilikuga linnas, kus ei elanud enam ainustki eraisikut.

Clodovech – frangi kuningas, võttis vastu ristisus ja sundis peale ka oma rahvale Justianus I – Bütsantsi keiser, kelle ajal püüti taastada Rooma impeeriumi muistset hiilgust
Cornusier - Dawesi plaan- Ameeria Ühendriikide rahandusminister. Tema ettepanekul kergendati sakslaste reparatsioonikoormat  ning pikendati maksete tasumise tähtaegu.
Caesaraugusta – Zaragoza (Hispaania); Caesaris Verda – Kaiserswerth; Caesaris Praetorium (Kaiserstuhl); Ulpia Noviomagus Batavorum > Nijmegen (Belgia) keiser Ulpius Traianuse nime

Caesar – hävitas Pompeiuse väed, sai Rooma riigi ainuvalitsejaks, lasi nimetada ennast diktaatoriks, tapeti 44. eKr senaatoritest vandenõulaste poolt senati istungi ajal.
Colosseum on maailma suurim amfiteater, mis võis mahutada kuni 50 000 inimest. Keskel asuvat areeni ümbritses metallvõre, mis kaitses pealtvaatajaid raevunud metsloomade eest.
Caracalla edikt – 212. aastal toimunud edikt, mis kiirendas Rooma rahu langemist, tagades kõigile impeeriumi territooriumil elavatele vabadele inimestele Rooma kodaniku õigused.

Cicero - Marcus Tullius Cicero oli Vana-Rooma oraator, riigimees, poliitiline filosoof, jurist ja filosoof. Teda peetakse üheks suurimaks rooma oraatoriks ja kirjanikuks.
Chlodovech - 5 saj tungisid Reini alam- ja keskjooksu aladel elanud frangid kuningas Chlodoveci (481-511) juhtimise lGalliasse ja tõrjusid läänegoodid sealt Hispaaniasse.
Cicero on jäänud ajalukku eeskätt Rooma kuulsaima kõnemehena, u 150 kõnest terviklikult alles 58, nii poliitilisi kui kohtus peetud süüdistus- ja kaitsekõnesid.

Childe – „neoliitiline revolutsioon“, arheoloogiateoreetik Binford, Clarke – uue arheoloogia rajajad tõlgendav arheoloogia – eri suundumuste ühendamiskatse
Champollion – dešifreeris Rosette'i kivil olevad hieroglüüfid 11-aastaselt Hufu, Hafra ja Menkaura (Cheops, Chephrin, Mykerinos) – 26. saj eKr ehitatud püramiidid
Charles montesquieu - tema rajas võimude lahususe teooria e seadusandlik-, täidesaatev- ja kohtuvõim peavad olema eraldi juhi all. Teda peetakse liberalismi üheks isaks.

Clodovech i - Pani aluse Merovingide dünastiale,mis valitses Frangi kuningriiki5-8 saj, 496a võttis vastu ristiusu katoliikluse vormis-head suhted Rooma paavstiga.
Clintoni - vastaste meeleolude ajel tekkis uus populistlik konservatiivide liikumine, mis levis kõigepealt äärmiselt populaarsete raadio talk-show’de kaudu.
Constantinus i – (keiser aastatel 306-337) teenis sõjaväes, võitles edukalt Reini ääres frankide ja alamannidega, hiljem Doonau ääres gootide ja sarmaatidega.

Cormwell - “looda jumala peale,aga hoia püssiroht kuiv“maa aadlik,kuulus puritaanide juurde, suri ootamatult 1685a,sõdurid olid varustatud ja maksti neile.
Cromwell - juhtis ratsaväge- äärmupuritaanlike vaadetega raudkülgseid; independentide juht, hõivas oma vägedega londoni ja korraldas parlamendis puhastuse,
Charles montesquieu – teosed „Seaduste vaim“ ja „Pärsia kirjad“. Ideaalne riigikord konstitutsiooniline monarhia, demokraatia sobivat vaid väikse riigi puhul.

Cassiodorus – veendumus, et kõik tähtis on vanades teostes kirjas ja tarkuse omandamiseks ei tule uurida mitte tegelikkust vaid muistsete kirjameeste töid.
Carl schmidt - füüsikalise keemia üks rajajaid Alexander Schmidt- verefüsioloogia uurija Constantin Grewingh- Baltimaade geoloogia ja arheoloogia asjatundja
Cicero - Marcus Tullius Cicero (3. jaanuar, 106 eKr – 7. detsember, 43 eKr) oli Vana-Rooma oraator, riigimees, poliitiline filosoof, jurist ja filosoof.

Cambrai tankilahing - Edukas polnud ka inglaste rünnak 1917.a novembris- detsembris Cambrai all, uudse taktikana kasutasid inglased suurtükkide asemel rohkem tanke.
Caesarilt on säilinud kaks teost ``Märkmeid Galia sõjast``, mis koosneb 7 raamatust ning on pühendatud Gallia alistamisele, Caesari tegevusele Gallias.
Casari - orjad keda kasut taludes, karolingide ajal ka servicasati. Seisuselt olid siiski jätkuvalt vallasvara osa nagu orjad seda varasemal ajal olid.

Catesby võib - olla algatas vandenõu pärast seda, kui lootus saavutada kõrgem tolerantsus katoliilaste suhtes kuningas James I võimuloleku ajal hääbus.
Colosseum – suurim gladiaatorite areen Rooma betoon – lubjamört kivide sidumiseks Via Appia – kivitee roomast lõunasse (tänapäeval ka kasutatav)
Calvin – tema õpetuse aluseks oli arusaam jumalikust ettemääratusest: Jumal olevat määranud ühed inimesesd õndsaks saama ja teised hukatusse.

Colosseum on suurim amfiteater Roomas (vt. lisad pilt 1), mis mahutab 50 000 pealtvaatajat, sellega oli ta antiikajal maailmas suuruselt kolmas staadion.
Caracella – Rooma keiser, tema edikt al. 212. aastast tagas kõigile impeeriumi territooriumil elavatele vabadele inimestele Rooma kodaniku õigused.
Camillo cavour – liberaalse suuna juht – Piemonte riigi alla ühendamine 1847 ajaleht “Risorgimento” (taasülestõusmine) Piemonte peaminister 1852

Cicero - aegses linnas elava roomlase tavaline argipäev, mil ta ei pea töötama(isegi juhul, kui ta ei ole rikas): Päev algab päikesetõusuga.
Cross - border traffic could be even more active, but the only official border crossing point in town never started to work during the whole day.
Colosseum – kõige suurem amfiteater , mis mahutas u 50 000 pealtvaatajat . Rooma õigus – ulauslik ja hästi korrastatus seaduste kogum Roomas

Cambridge ülikool - XIII sajandi algul ➢ Salamanca- Arstiteadus ➢ Põhja-Euroopa esimene ülikool oli Uppsala ülikool Rootsis, 1477 aasta Ülikoolid:
Cicero – maailm peaks olema harmooniline tervik, kus sõdu pole, konfliktid inimeste vahel peaks saama lahendatud ka muul rahumeelsel viisil.
Creative voice on the verge of madness: emotionally unstable, never making a slightest attempt to hide it. ’madness’ as a part of creative process.

Cambrai lahing – sakslastel õnnestus inglaste läbimurre peatada Caporetto lahing – Itaalia sai lüüa Saksa ja Austria-Ungari vägede käest
Cohn - Benditi ja Verhofstadti ideed tunduvad selles valguses ilmselgelt liiga revolutsioonilised ja Euroopa alustalasid kõigutavatena.
Colosseum – Rooma suurim amfiteater (ringikujuline või ovaalne areen, igas küljes pealtvaatajad), seal toimusid gladiaatorite võitlused

Colosseum – suurim amfiteater, gladiaatorite võitlused Circus Maximus – hipodroom otse keisrilossi kõrval, nõuti leiba ja vaatemängu
Constanius suur - Varane tapeti 30ekr vall O Egipt jätk D ümerkorraldusi, 313 leg ristiusu, keisrir 30ekr-235a too- O muut valits religiooniks.
Carol - Liis Tragel 2014/2015 õ-a Esimesed külakoolid olid madalad talutare meenutavad hooned, väikeste akendega ja õlg katustega.

Charles montesquieu - Poliitiline teos „Pärsia Kirjad“.Peateos „Seaduste vaim“.Ideaalseks riigikorraks pidas konstitutsioonilist monarhiat.
Calvin – prantsuse teoloog • Põgenes Pariisisist tagakiusamise tõttu • Kutsuti juhtima Genfi kommuuni kirikuelu – 23 aastat.
Chambers - were-designed-by-topf-und-sohne-company-who-knew/ Kasutatud materjalid http://www.vho.org/aaargh/fran/livres10/JGrafestho.pdf

Christopher kolumbus – avastas ameerika Vasco de Gema – avastas meretee indiasse Fernau de Magalhäes – jõudis võrtsisaareni lääne suunas.
Communism usa - s kunagi mingit kõneväärset toetuspinda, nende probleemiks tekkis hoopis 1960.aastatel tekkinud mustanahaliste liikumine.
Catholic - forum.com/saints/golden247.htm http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/puehakud/munkluse_rajajad/pFCha_dominicus.p

Cheopsi püramiid on ehitatud kolmes järgus ja igal etapil ehtiati ka uus hauakamber, kuna kuningas soovis, et üks oleks teda alati ootamas.
Cicero – Rooma poliitikaelus saavutas Cicero kuulsuse hiilgavate kohtukõnedega ja paistis silma oma meisterliku keelekasutusega.
Crassus – (115 eKr – 53 eKr) oli Vana-Rooma väejuht ja poliitik, kes surus maha aastal 74 eKr Spartacuse juhitud orjade mässu.

Char tähendab hindu keeles "neli". charmille (< pr.) kõrge hekk, mis on lõigatud nõnda, et tekiks tasane seinataoline pind.
Charlie chaplin on sündinud 16 aprillil 1889 aastal East Street, Walworth, London, Inglismaa. Ta vanemad olid mõlemad meelelahutusäris.
Churchill - oli Inglismaa peaminister, Atlandi harta üks osapool- Hitlerivastasus, Potsdami ja Teherani konverentsides kaasosaline.

Charles i – Charles jätkas oma isa alustatud absolutismitaotluslikku poliitikat ning püüdis parlamendi mõju igati vähendada.
Chaneli moeloomingus on eriline koht lihtsal mustal kleidil, mille loomiseks sai ta inspiratsiooni kloostri orbudekodus kantud vormirõivast.
Counter - productive. Disadvantaged minorities desperately need the odds levelled, but not patronizingly tilted in their favour.

Cambrai - 1917 inglased- sakslased, inglased kasutasid tanke ja suunasid suurtükitule sakslaste kaugemate positsioonide pihta.
Catal hüyük - hiilgeaeg u 6000-7000 ekr. Tekkeajal polnud põllumehed vaid kütid, kes hakkasid loomi kodustama ja põldu harima.
Churchill - kirjutasid alla Atlandi hartale, milles sõnastati sõja eesmärgid ja sõjajärgne maailmakorralduse põhimõtted.

Cicero – humanistide eeskujuks(„Kohustustest“) antiiksed põhivoorused : tarkus , kindlameelsus, mõõdukus , õiglus.
Cato vanem - (Marcus Porcius Cato Vanem) oli Vana-Rooma suurkuju, kes on tuntud samavõrd nii riigitegelase kui ka kirjamehena.
Colosseum on rooma suurim ampfiteater Akvedukt ehk sildveejuhe on sillataoline rajatis, mis kannab üht või mitut veekanalit.

Couse – meenutab varre otsa pandud kööginuga. Gläve – sarnane cousele aga kõrvalharudega, muutub ka paraadrelvaks.
Cassiodorus – kristliku hariduse õpetlane, koostas munkade harimiseks õpiku, jagas kogu õpetuse seitsmeks vabaks kunstiks
Caesar – Vana-Rooma väejuht, poliitik ja kirjanik, võitis kodusõja ning kuulutas end eluaegseks Rooma diktaatoriks

Caesar – Gaius Julius Caesar (13. juuli 100 eKr – 15. märts 44 eKr) oli Vana-Rooma väejuht, poliitik ja kirjanik.
Clodovech – Frangi riigi rajaja, juhtis Saksamaalt pärit frangi hõimu ning vallutas endale sobiva ala riigi loomiseks.
Chavin - 600-300 eKr. Levis Põhja – kesk ja Lõuna Peruus kultus mille austamis objektiks oli üleloomulik kaslane.

Couse - väliskujult meenutab nuga, Lääne-Euroopas on tuntud mitte ainult võitlusrelvana vaid ka ihukaitserelvana.
Clemenceau – Prantsusmaa peaminister1906- 1909, ja uuesti 1917-1920, Pariisi rahu konverents (Versailles’ rahuleping)
Churchill on öelnud: „Chamberlainil oli Münchenis valida sõja ja häbi vahel, ent ta valis häbi ja saab ka sõja.

Colbert - majandusteadlane, merkantilismi rajaja Louis XIV; XV; XVI-prantsusmaa kuningad, absolutismi kõrgperioodil
Caesar germanicuse ehk Caligula. Esimesed uue keisri sammud olid väga vabameelsed, aga õige pea läks ta pea kiitusest segi.
Charles darwin - inglise loodusuurija, kes pani aluse mõjukale evolutsiooniteooriale, esitades loodusliku valiku mõiste.

Chilo on kahepalgeline reetur, kes sellele vaatamata täitis oma kohustusi ja leidis mitmel korral Lygia asukoha.
Colosseum on praegu varemeis ja kuigi üle poole temast on hävinud, on ta ikkagi Antiik-Rooma suurim mälestusmärk.
Constantinius suur - kehtestas usuvabaduse, kuulutas välja uue riigius (ristiusk) ja kehtestas uue pealinna (Konstantinoopol)

Contserto grosso - Solistide grupile ja oskestrile mõeldud teos, suurim meister ja Itaalia helilooja oli Arcangelo Corelli.
Corona triumphalis - võidupärg, kõrgem üksikisiku aumärk, millega autasustati ülemjuhatajaid suurlahingu võitmise eest.
Caixa forum on laia profiiliga uus kultuurikeskus, kus toimuvad nii muusikaetendused, näitused kui ka muud üritused.

Ceausescu – Rumeenia kommunistlik diktaator, rahvaülestõusu käigus kõrvaldati võimult ja hukati koos naisega.
Collingwoodi on kritiseeritud püüde pärast liiga intellektuaalse lähene- misega leida ajaloojõudude motivatsiooni.
Constantius suur - kuulutas välja usuvabaduse tegi riigi ida osa Euroopa ja Aasia piirile pealinna nimega Konstantinoopol.

Carl xii - oli Rootsi kuningas 1697–1718. Ta sai Rootsi kuningaks 15-aastaselt, pärast oma isa - Karl XI surma.
Cha - cha-cha loojaks on peetud Enrique Jorrini ja Euroopasse toojaks Briti tantsuõpetajat Pierre Margoliet.
Christoph kolumbus – 3.08.1492 suundus kolme karavelliga – Santa Maria, Pinta ja Nina – Andaluusiast pikale mereteele.

Constantinus suur – muutis pealinnaks konstantinoopoli, mis oli lähemal rikastele ja kriisist vähem haaratud idaladele.
California look - hõõguv päevitunud nahk ja eredad huuled või karjäärinaistel värvitu huuleläige ja küünelakk.
Chephreni püramiid on mõned meetrid lühem ja väiksem, kuid seotud täht Alninam on samuti ereduse poolest veidi nõrgem.

Cicero – väga tähtis ja kuulus Rooma kõnemees ja kirjanik . Pooldas senati võimu ja vabariiklikku korda .
Catullus on Clodiale pühendanud rohkelt luuletusi, algul rõõmsatoonilisi, hiljem nukraid ja puhuti raevukaid.
Charles i – Inglismaa kuningas, kes tuli võimule aastal 1625. Saatis parlamendi laiali, kiusas taga puritaane.

Chlodovech – Sündis umbes 466 ja suri 511. Alates 481. aastast saali frankide kuningas, Childerichi järglane.
Chralie chaplin - oli inglise komöödiafilmilavastaja, -stsenarist, -näitleja ja produtsent. Tõi maailma tummfilmi.
Cro - Magnoni inimene e Kalapüük! kromanjoonlane (leiukoha järgi) : Cro-Magnoni org Lõuna- Sugukonnad.

Caesar – peale Pompeiuse tapmist sai tema Rooma riigi ainuvalitsejaks, kuid tapeti juba mõni aasta hiljem
Cathedra ehk kateeder) (Tiidus 1997). 16-ndast eluaastast said poisid astuda reetorikooli kõnekunsti õppima.
Cuzco kõrval on teiseks tähtsamaks inkade ehitusmälestiseks üsna hästi ajahambale vastu pidanud Macchu Picchu.

Cheops - Hufu on läinud ajalukku kui Giza platoole maailma suurima ja tuntuima, Cheopsi püramiidiehitaja.
Cheopsi püramiid on ehitatud looduslikust kivist, kus iga plokk on äärmiselt täpselt raiutud ja kohale paigutatud.
Charles i - oli Inglismaa ja Šotimaa kuningas 1625–1649. 1629 saatis Charles parlamendi 11 aastaks laiali.

Chlodovech - ristiusu vastuvõtmine katoliikluse vormis, vallutas kogu Gallia,pani aluse Frangi kuningriigile.
Colombia on esikohal kokaiini tootmises, millest suurem osa viiakse läbi Mehhiko Ameerika Ühendriikidesse.
Colosseumi põhiplaan on ellipsikujuline (188*156 meetrit). Areeni mõõtmed olid 86*54 m. Tema kõrgus oli 48,5 meetrit.

Cento on luuleteos, mis koosneb täielikult teiste autorite värssidest, mida on omavahel kombineeritud.
Cagliostro – Itaaliast pärit 18. sajandi tuntumaid illusioniste ja petiseid, elas aastatel 1743 – 1795.
Churchill – Briti riigitegelane NSV Liidu välisminister, sõlmis MRP- V.Molotov USA president- Roosvelt.

Clemenceau – prantsuse peaminister, W. Wilson – USA president, D-L-George – Suurbritannia peaminister.
Col - lingwood väidab veel, et väline psüühika kirjeldus jätab midagi ära ja ei sobi seetõttu.
Collingwoodi ajaloofilosoofia on säilunud tema loengute üleskirjutuste- na. Osa sellest on säilinud paremini, osa halvemini.

Christos – salvitu). • Jumal saatis oma poja Maa peale, et oma kannatustega inimeste patte lunastada.
Cardo on tänav, mis kulgeb lõunast põhja suunas ja decumanus on tänav, mis kulgeb läänest itta.
Cheopsi püramiid ehk vaarao Hufu püramiid • 137m kõrge • Ta koosneb enam kui 2 miljonist lubjakiviplokist.

Chlodovech – kuulus Franfi kuningas, kelle juhtimisel tungisid frangid Galliasse ja lasti ennast ristida
Cicero loomingul on olnud väga suur tähendus nii renessanssajastule kui ka kogu Euroopa hilisemale kultuurile.
Colosseum - mahutas 50 000 pealtvaatajat, gladiaatorite omavaheliste ja loomade gladiaatorite võitlused.

Colosseum on neljakorruseline. Kolmel alumisel korrusel on välissein ehitatud kaaristuna, igas 80 kaart.
Caporetto - 1917.a oktoobris Caporetto all alanud pealetungi käigus said Itaalia väed raskelt lüüa.
Churchill - Inglismaa poliitik kes mõistis millist ohtu kujutavad endast diktatuurid, ning pani tangid

Cicero kõnedest on säilinud 58 (osa neist katkendeina). Kõned on peetud kohtus, senatis ja rahvakoosolekul.
Clemens vii - oli paavst 1523-1534.Ta oli 219. paavst ja teine paavst, kes pärines Medicite suguvõsast.
Colosseum – Rooma tuntuim amfiteater Circus Maximus – kuulsaim hobukaarikute võidusõidu hipodroom

Courbet on kasutanud ka modernset stiili, mis väljendub punase ja paabulinnusinise toonide selguses.
Char - bagh neljast osast koosnev islami aed. Mõistet seostatakse paradiisiaia kontseptsiooniga.
Chlodovech - Frangi riig irajaja Karl Martell- Pippini järglane, kes võttis tiitliks frangi hertsogi.

Cicerolt on säilinud üle 900 kirja, mis on asendamatud ajalooallikad Rooma vabariigi lõppjärgust.
Constantinus - Vana-Rooma keiser, kes legaliseeris ristiusu ja lasi rajada uue pealinna Konstantinoopoli.
Contrasigilla - kontrapitsat, esialgu müntpitsatid, ühesuurused, kahepoolne, kumbagi poolt hoiti eraldi.

Caesar – alustas poliitilisi tegevusi pärast keiser Sulla surma 78. eKr. 68 ekr oli ta kvestor.
Charles i - 17. Saj valitsenud inglise kunigas, kes rõhutas kuningavõimu sõltumatust parlamendist.
Colosseum - Rooma suurim amfiteater 10. Constantinus Suur – jätkas Diovletianuse ümberkorraldusi.

Crj - i matustele tulid kokku esindajad kogu Eestist, tunnustust avaldasid ka endised vastased.
Campanella – „Päikeselinn“ 3.Kapitalismi kujunemise põhjused, olemus ja uued ühiskonnakihid.
Calvin – 1536. ettemääratus ehk predestinatsioon: Jumal on ette näinud iga inimese saatuse.

Ceausescu - Diktaator Rumeenias, püüdis lämmatada vabaduspüüdlused Poolas ja takisas riikides.
Cheops - pyramide.ch/khufu-pyramid/khufu-numbers.html •http://www.crystalinks.com/gpstats.html
Caesar - Rooma riigi ainuvalitseja, kelle tapsid 44 eKr senaatoritest vandenõulased (Augustuse

Chimu - Chimu kuningriik oli Põhja-Peruu rannikul aastasil 1200-1460 .Selle vallutasid inkas.
Crj - i arvates pidid eestlased senisest aktiivsemalt otsima koostööd Vene keskvõimudega.
Caesar - Rooma väejuht ja poliitik, 48 eKr tõusis Rooma riigi ainuvalitsejaks, tapeti 44 eKr

Chamberlain - Inglismaa Daladier­   Prantsusmaa Hitler­   Saksamaa Mussolini­   Itaalia
Charles ii - t kardeti, et võimule saab katoliiklane James II. Tekivad parteid: toorid ja viigid.
Claude debussy – impressionistlikku muusika rajaja, üks tuntumatest heliloojatest 20.sajandi algul.

Cro - Magnoni inimesed ehk kromanjoonlased olid eluviisilt korilased, kütid ja kalastajad.
Cheopsi püramiid on Egiptuse püramiid, mis on nime saanud Vana-Egiptuse kuninga Cheopsi (Hufu) järgi.
Cheopsi püramiidis on kolm hauakambrit. Hauakambritel olid valeuksed, mis kaunistati palvete ja nimedega.

Colosseum – tuntuim ja suurim amfiteater Roomas,valmis aastal 80,mahutas 50 000 pealtvaatajat
Cicero - Vana-Rooma oraator, riigimees, poliitiline filosoof, jurist ja filosoof 1. saj eKr
Curr on rõhutanud, et külm sõda on etniliste konfliktide puhul väga ületähtsusatud.

Catholic world on the establishment of hospitals and poorhouses, known as the Holy Ghost hospices.
Cicero – hinnatuim antiikõpetlane, tema kaudu saadud info Rooma vabariigi lõpuperioodi
Candidati - lumivalge tooga 9. Mis asi see on ja milleks seda kasutati? (Millal, mis rahvas)

Cicero - rooma üks silmapaistvamaid riigimehi, kõnemees Octavianus ehk Augustus- keiser
Cicero – antiikõpetlane, edukas riigimees ning väga mõjuvõimas oraator ja retoorik.
Counter - culture, rejection of conventions(tava), swinging sixties, sagging(kokkuvajunud)

Crj - i usuvastane hoiak viis ta konflikti 1878. aastal Hurda ja tema poolehoidjatega.
Cateu - Cambresis’s sõlmitud rahuga pandi piir Prantsusmaa ekspansioonile Itaalias.
Cordiale e. Antant. Lepingus jagati mõjusfäärid Aasias ja Aafrikas ning Briti valitsus

Corona castrensis - anti samuti esimesena vaenlase välikindlusesse või välilaagrisse tunginule.
Caesar – Rooma diktaator, üks väejuhtidest kodusõdades Pompeiusega, tapeti 44 eKr
Calmecac – ülikutele: õpetati religiooni, ajalugu ja administreerimist, kirjutamist,

Compiegne – kirjutati alla vaherahuleping 11.nov.1918. Saksamaa tunnistas lüüasaamist
Corps ehk CCC). Sellega püüti kergendada 18 – 25-aastaste noorte meeste olukorda.
Ca 1920 - 1960. a funktsioonid, ruum, materjalid ja moderniseeritud barokk). inimesed.

Cadizi cortes – eesmärk uuesti hispaanias võim enda kätte võtta ning prm välja ajada.
Chaplin - oli inglise komöödiafilmilavastaja, -stsenarist, -näitleja ja produtsent.
Charles chaplin - oli inglise komöödiafilmilavastaja, -stsenarist, -näitleja ja produtsent.

Christfrid gananader – tema teos, mis käsitles soome mütoloogiat, avaldati Beiträge ajakirjas.
Cicero – Rooma riigi tuntuim ja kuulsaim kõnemees, ühtlasi ka konsul ja riigimees
Cro - Magnoni inimene e Kalapüük! kromanjoonlane (leiukoha järgi) : Sugukonnad.

Cheops – loe: heops (nimi Cheops on kreekapärane; vanaegiptuse algkuju oli Hufu)
Css - on keel, milles märgitakse üles XML ja SGML- keelsete failide kujundust.
Caesari nimi - > "keiser". Kuigi senat, magistraadid võimu kaotanud, siiski pol. mõju.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Chlodovech - frankide kuningas 481–511 ja Frangi impeeriumi rajaja; suutis endale leida õiged liitlased, sõlmida tihedad suhted ka Itaalia eliidi ning katoliku kirikuga, sõlmisliidu idagootide kuningaga, Verdune’i leping: Karl Suure pojapojad jagasid Frangi riigi 843 a kolmeks.
Christoph kolumbus – Juudi päritolu, Itaalia meresõitja, kes avastas 12.10.1492 Ameerika.
Chucrhill - inglise peaminister, kes mõistis, et tugevnev natsi-saksamaa on suureks

Colbert - prantsuse majandustegelane, kuningas Louis XIV finantside peakontrolör.
Colosseum on sööbinud ajalukku kui Rooma Keisririigi vägevuse ja julmuse sümbol.
Colosseum - suurim amfiteater(~50000 ini) 80a pKr. Panteon-kõikide jumalate tempel.

Compiegne vaherahu – 22.06.40 Prantsusmaa kapituleerumine Compiegne’i vaherahuga: 2/3 st.
Carl schirren – Balti erikorra säilitamise pooldaja Tartu ülikooli ajalooprofessor.
Castro - tema juhtimisel kukutati Kuuba diktaator, sai ise Kuuba valitsusjuhiks.

Charon on vanakreeka mütoloogias paadimees, kes viib surnuid Hadeses üle jõe.
Clodovech - Saali frankide kuningas aastast 481, hiljem kogu Frangi riigi kuningas.
Constantinius suur - rajas Konstantinoopoli, legaliseeris ristiusu, jätkas ümberkorraldusi

Cordinale ehk “südamlik kokkulepe”. Tegemist ei olnud otseselt liidulepinguga.
Corona vallaris - anti esimesena vaenlase välikindlusesse või välilaagrisse tunginule.
Cuzco - maailma naba linn oli tähtsaim. Selle linna pealike nimetati inkadeks.

Chamberlain – Inglismaa peaminister 30ndatel. Osales Müncheni läbirääkimistel.
Cloaca maxima – suur maa-alune kanalisatsioonisüstee, mis juhtis reoveed Tiberisse.
Corona muralis - müüripärg, mis anti esimesena vaenlase kindlusemüürile tunginule.

Charon - paadimees, viib Hadesesse Acheron- hädane jõgi Styx- jumalate jõgi
Csce - Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, (1973-75), Helsingis.
Charles montesquieu - (1689-1755) valgustusajastu prantsuse poliitiline mõtleja (ideaalne

Cheopsi püramiid ehk vaarao Hufu püramiid (elas 27 saj. e. Kr.) on 137 meetrit kõrge.
Cheopsi püramiid on 137m kõrgune ning koosneb enam, kui 2,25-st miljonist kiviplokist.
Churchiel - Briti riigitegelane, pea- ja kaitseminister Teise maailmasõja ajal.

Cicero sõnul on religioon cultus (religio sünonüüm) deorum - jumalate austamine.
Cobden - Chevalier leping). Protektsionistliku majanduspoliitika tagasitulek.
County stays on Latvian side, the Estonian government decided to create a new Valga

Carl schmidt - füüsikaline keemia, Aleksander Schmidt - verefüsioloogia uurija,
Cloaca maxima – Esimene maailma üks varaseimatest kanalisatsiooni süsteemidest.
Colosseum on maailma suurim amfiteater, mis võis mahutada kuni 50 000 inimest.

Cpsc - Ameerika Ühendriikide jalgratta standard olemusele uusi tingimusi.
Caesar – rooma väepealik, võitis pompeiusr ja kehtestas oma ainuvõimu.
Circus maximus – hipodroom otse keisrilossi kõrval, nõuti leiba ja vaatemängu.

Cromwell on üks kõige enam vaidlusi tekitanud kujusid Briti saarte ajaloos.
Chepreni püramiid on ehitatud kõrgemale kohale, siis seetõttu paistab ka suuremana.
Chiang kaishek – Hiina kindral, kes jätkas peale Sun Yatseni surma tema tööd.

Christoph kolumbus – 1492-1504 neli avastusreisi Kesk-Ameerikasse. Avastas Ameerika.
Circus maximus - Rooma tähtsaim hipodroom, kus korraldati kaarikute võiduajamisi
Coimbra grupp on Euroopa vanimate ülikoolide ühendus, mis asutati 1985. aastal.

Coolidge – USA president, Prosperity ühiskond, Versailles' rahu sõlmija.
Caesar - ta tõusis Rooma riigi ainuvalitsejaks, pärast Pompeiuse surma.
Charles i – (1625-1649) Ajas parlamendi laiali, absolutistlik valitsemine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Charles montesquieu – 1689-1755, teos “Seaduste vaim” – analüüsis 3 peamist valitsemisvormi – absolutistlik monarhia, monarhia ja vabariik – ideaalne konstitutsiooniline monarhia; Võimude lahususe teooria: seadusandlik – parlament, täidesaatev – valitsus, kohtuvõim
Cheops - Egiptuse vaarao 2589-2566 eKr. Suurim pärand Cheopsi püramiid.
Chlodovech - tema valitsusajal võtsid Frangid peaaegu kogu Gallia enda alla.

Christian ackermann - Kõige kuulsam ja produktiivsem Tallinna puunikerdusmeistritest.
Circus maximus – Hobukaarikute võidusõidu hipodroom Vana-Roomas. I suurimaid.
Columbus - 1492 sügisel jõudis ta Ameerikasse, aga ise arvas et Indiasse.

Caesar – Tõusis ainuvalitsejaks Roomas pärast kodusõda Pompeiusega.
Caesar - sai võimu Pompeius -tapeti Crassos - tapeti Kehtestasid korra.
Caesari keelekasutus on selge ja lihtne, kirevust ja sünonüümirohkust on välditud.

Cicero - kuulus kõnemees,poliitik.Nero,Galigula,Tiberius-Rooma keisrid.
Colosseum - impeeriumi suurim amfiteater, mahutas um. 50 000 pealtvaatajat.
Constantinus – Rooma keiser 3.-4. saj Theodosius Suur – Rooma keiser 4.saj

Cristoph kolumbus - esimene eurooplane, kes purjetas üle Atlandi Kesk-Ameerikasse.
Cheiron on kreeka mütoloogias ebatavaliselt arukas ja õiglane kentaur.
Circus maimus - suurim ringrada hipodroom , kus olid kaarikute võiduajamised.

Christoph kolumbus – avastas 1492 ameerika – ta jõudis kariibi mere saartele.
Cicero - väljapaistvaim oraator. Pooldas senati õigusi ja vabariiki.
C rüütelkonnal on täielik õigus oma talupoegade elu ja surma üle otsustada

Campanella – Teose ’’Päikeseriik’’ autor, ideeks oli võrdsus.
Carl peters - Saksa kolonialist Ida-Aafrikas, rajati Ida-Aafrika Kompanii.
Chaironeia lahing – 338 ekr, kreeka linriigid langesid makedoonia võimu alla.

Christian lacroix on moemaailma üks säravamaid ja mõjuvõimsamaid esindajaid.
Christoph kolumbus – Purjetas I üle Atlandi ookeani ja avastas nn Uue Maailma.
Clodovech - oli frankide kuningas 481–511 ja Frangi impeeriumi rajaja.

Columbus - 1942, laevad Santa-Maria, Pinta, Nina, seilas lääne poole.
Chlodovech - vallutas suure osa Galliast ning pani aluse Frangi riigile.
Chlodovech - Frangi riigi rajaja; Tema juhtimisel võeti vastu ristiusk.

Christian ackermann – tallinna meister – puunikerdused kirikutes jm hoonetes.
Churchill - oli Inglismaa peaminister F.Franco-oli Hispaania diktaator
Constantinus suur - 306 -337. Esimesena keisritest suhtus ristiusku pooldavalt.

Constantinus suur - Rooma keiser aastatel 306-327. Suhtus pooldavalt ristiusku.
Corona myrtaea - väeosa piiramisrõngast vabastamise eest antav mirdipärg.
Cadillac v - 16 oli kõige legendaarsem üliluksuslik auto tol ajastul.

Caesar – I Rooma riigi ainuvalitseja, tapeti senati istungi ajal.
Charlesi nimele on jäänud monarhia ajaloo jooksul külge negatiivne maine.
Cristoph kolumbus on üle terve maailma tuntud kui mees, kes avastas Ameerika.

Cammer - Musiquen.Am 3. Dezember 1721 heiratete er Anna Magdalena.
Clausewitz - " Venemaad on lootusetu vallutada kuna ta on liiga suur".
Clemenceau – Elas 1841-1921. Prantsusmaa peaminister, riigitegelana.

Compiegne - i vaherahuga 1918a.Sõda tõi kaasa suure tehnika arengu.
Congress – ANC). Lõuna-Aafrika kommunistlik partei loodi 1921. a.
Cross - dressing, promiscuous, and sexually ambiguous characters.

Christian wolff – saksa filosoof, püstitas filosoofi-valitseja ideaali.
Colosseum - amfiteater- Ümmargune või ovaalne monumentaalne areen.
Constantinus suur – 306-337. Sündmused :  Kuulutas välja usuvabaduse.

Campanella - kirjutas reisikirjelduse riigist kus kõik on võrdsed.
Circus maximus - Tähtsaim hiotroom kaarikat omavaheline võistlus paik.
Charles chaplin – Inglise lavastaja, stenarist, näitleja, produtsent.

Concilium principis – ratsanikes ja senaatoritest koosnev keisri nõukogu.
Chaironeia lahing – 338. eKr. toimus kreeklaste ja makedoonlaste vahel.
Chamberlain – Inglismaa peaminister Tšehhoslovakkia kriisi ajal.

Chamberlain –  Briti poliitik, Müncheni kokkuleppe sõlmija
Chamberlain - Briti peaminister, kes nn müüs maha tsehhoslovakkia
Charles ii – (1660-1685) Sõlmis Breda kokkuleppe ohvitseridega.

Christoph kolumbus - Itaalia meresõitja, kes avastas meretee Ameerikasse.
Constantinus suur – Oli Vana-Rooma keiser 25. juulist 306 kuni surmani.
Caesari teostest on tänapäevani säilinud ainult tema sõjapäevikud.

Castro - heast perekonnast, Mehiks omandas partisani oskused.
Chaos – aegade alguses vormitu segadus pilkases pimeduses.
Chiang dai - chein (Zhang Daqian) (Sotsialistlik realism Hiinas)

Claustrum - suletud kogukond)-inimesed elasid eeskirjade järgi.
Collin - gwood ei ole lahendusega rahul ja pakub oma asemele.
Caesar – Ta oli Vana-Rooma väejuht, poliitik ja kirjanik.

Caesari tegevus on mõjutanud nii proosa kui luule autorite tegevust.
Chaban - Delmas , millele järgneb peaministri vallandamine.
Children - negotiate Brit and Islamic culture, new generation.

Cambrai lahing – 1917 nov-dets . Polnud edukas inglaste rünnaks.
Caudillo - autoritaarsete diktatuuride juhid Ladina-Ameerikas
Corona civica - kaassõduri elu päästmise eest antav tammepärg.

Coronation - 24 June 1509 (aged 17) Issue – Mary I of England
Caracalla edikt – Rooma rahu lagunemise kiirenemine 212. aastast.
Cardopõhja - lõunasuunaline peatee kindlustatud Rooma linnas.

Cheopsi püramiidid on saanud nime Vana-Egiptuse jumala Cheopsi järgi.
Chiefdom - pealik ja tema ühiskond e siis pealiku valitsus.
Clemenceau – Prantsusmaa valitsusjuht Versailles' rahu ajal.

Colbert - 1619-1683 finantside peakontrolör Louis XIV ajal
Colosseum – Amfiteater Termid – sauna-ja kultuurikeskused
Chlamys – lühem üleriie sõjaväelastel ja reisijatel.

Constantinus suur – Oli Vana-Rooma keiser, kes alistas Maxentiuse.
Caudillo – Ladina-Ameerika autoritaarse diktatuuri juht.
Chamberlain - Müncheni konverentsil, Suurbritannia riigimees

Chamberlain – Briti konservatiivist poliitik ja peaminister
Charles südi – Burgundia hertsog 1467-77, Philippe Hea poeg.
Cicero – kuulsaim rooma orator, ladina keele arendaja.

Credo on pidulik usutunnistus, millega lõpeb eelmissa.
Cromwell – 1653 ajas parlamendi ja riiginõukogu laiali.
Cha - cha-cha Ladina-Ameerika tantsude seas teisena.

Chamberlain - Briti poliitik, Müncheni kokkuleppe sõlmija.
Co2 on suurem, pegeldub soojust vähem maailmaruumi.
Collingwoodi arvates on ajaloo mõte mineviku kaasaegses taastamises.

Colosseum – suurim amfiteater, gladiaatorite võitlused.
Colosseum - hiigelkuju,amfiteater Circus Maximus-hipodroom
Chaplin – kuulus tummfilmides näitleja ja lavastaja.

Cheopsi püramiid – suurim Giza püramiididest, kõrgus algselt
Cicero – Vana-Rooma kuulsamaid juriste ja filosoofe.
Corlice operatsioon - 2.mai 1915, Vene kaitseliinidest murti läbi.

Caesar - keiser usu-, hariduse- ja kultuurisõnavara:
Churhill – Briti peaminister 1943-teheran. 1945-jalta
Constantinus suur – Tunnistas Roomas riigis lubatuks ristiusu.

Constitute 50 – 60% of all crops in cultivation worldwide.
Country studies – The United Kingdom Test revision questions
Chlodovech – Frankide kuningas, Merovechi sugukonnast.

Caesar - Vana-Rooma väejuht, poliitik ja kirjanik.
Caporetto lahing - 1917 oktoober, Saksa ja A-U lõid Itaaliat
Choiros tähendab nii siga kui ka naise suguelundit.

Christoph kolumbus - Üritas Indiasse jõuda, sõites läände.
Churchill – vabamüürlasest Suurbritannia poliitik.
Corona rostrata - anti esimesena vaenlase laevale tunginule.

Carter – 1977-81; demokraatliku partei esindaja.
Chester arthur - oli Ameerika Ühendriikide 21. president.
Colosseum - Colosseum mahutab 50 tuhat pealtvaatajat.

Constatinus 306 - 337, pooldas ristiusku, 313 legaliseeriti
Caravaggio mõju on tajutav Georges De La Tour´i Maalides.
Carum carvi ehk harilik köömen Tavaline taim Eestis.

Cattell - reaktsiooniajad, psühhofüüsika, taju.
Check – loodus ise kontrollib rahvastiku arvu.
Chlodovech - Frankide kuningas 5 sajandi lõpupoolel.

Colosseum – gladiaatorite võitlused toimusd seal.
Cro - Magnoni org Lõuna- Kunst! Prantsusmaal.
Cheopsi püramiid on Egiptuse püramiid, mis on nime saanud

Churchill – Suurbritannia peaminister sõja ajal.
Cyrillus kreek – helilooja, dirigent, muusikapedagoog.
Calvin - prantslane kes pooldas protestantlust.

Chamberlain - Inglismaa peaminister enne Churchilli
Charles i – kuningavõim ei sõltu parlamendist.

Christoph kolumbus – juudi päritolu Itaalia meresõitja.
Cao - Bang asub mitte kaugel Hiina piirist.
Cheopsi püramiid on kõige suurim ja kuulsaim püramiid.

Cluny ordu – nimetus tuli Cluny kloostri järgi.
Colbert – Louis XIV ajal tähtsaim riigimees.
Census - kõigi kodanike täpne ülelugemine.

Clodovech - Frankide kuningas Belgia piirkonnas.
Cheopsi püramiid - kuulsaim 140 m. Kõrgune püramiid.

Crowned on 23 June 1509 at Westminster Abbey.
Carmen aleksandrinus - esimene eesti keelne juhuluuletus.

Carr - vajadused - efektiivne käitumine.
Chephren – loe: hefren (vanaegiptuse Hafre)
Cicero on väga kuulus oma kõnede poolest.

Cinqueda pistodal on teramiku laius tagaosas 5 sõrme.
Cloaca maxima – kanalisatsioon, veevärgi algus.
Cromwelli valitsus – Inglismaa kuulutati vabariigiks.

Csu on Baieris tegutsev CDU sõsarpartei
Cassoni on maalitud Itaalia abielu kirstud.
Cher – loe: šeer; Loire’i lisajõgi

Churchill – Eesti entsüklopeedia kirjastus

Charles chaplin – kuulus näitleja ja lavastaja.
Catherine – temaga Henri lapsi ei saanud.

Ceasar –  Rooma esimene keiser.  
Chaplin - maailmakuulsaks saanud koomik

Cimze seminaris on õppinud üsna palju eestlasi.
Cloaca maxima - Rooma kanalisatsiooni süsteem.

Colosseum - ajalooline amfiteater Itaalias.
Caesar - Rooma imperaator ja diktaator.
Charles ii – parlament tuli uuesti kokku.

Clodovech - esimene Frangi riigi kuningas.
Capitol on kõrgeim hoone washingtonis.
Ceres – Demeter oli viljajumalanna.

Chicago on linn, kus seadused ei kehti.
Cicero on kirjutanud ka kreeka keeles.
Cinema – liigutus omnibus - kõigile

Collosseum – amfiteater, mis on tuntuim.
Colosseum – Kuulsaim amfiteater Roomas.
Columbus on kangru perekonnas sündinud.

Chamberlain – Suurbritannia peaminister.
Chappe - 1792 mehhaaniline telegraaf.
Churchill – Suurbritannia peaminister.

Communis – ühine oraator - kõnemees
Caporetto lahing – Itaalia väed purustati.
Carronaggsso on väga rahutu ja seikleja.

Castro - kuuba liider, Kuuba kriis.
Ceres - maa- ja viljakusjumalanna.
Charles fourier – pidas teadust oluliseks.

Colosseum - lisa pilt, aeg, mõõtmed.
Curchill – Sb peaminister 1940-1945

Cerdic – inglaste suur esivanem.
Ceres – Demeter – viljajumal.

Collatinus – esimesteks konsuliteks.
Coronation - 15 January 1559(25 years)
Caesar - caesari lapsenatud poeg.

Caesar - Riigimees ja väepealik.
Cena – VIIMNE ÕHTUSÖÖMAAEG

Cheopsi püramiidis on kolm suurt hauakambrit.
Christos - sellest ka nimi kristus.

Colosseum - Rooma suurim amfiteater.
Calor – soojus nomos - seadus
Chicago on teine USA suurim linn.

Chlodovech - Frangi suurriigi rajaja

Colosseum - suurim vabaõhu teater
Carucage – 12.sajandi lõpust.
Churchill – Briti riigitegelane

Churchill - Inglismaa peaminister

Cosmos – maailm phone - heli
Cooper - i ''nahksukajutud''

Vote UP
-1
Vote DOWN
Chlodovech – frankide kuningas; tema juhtimisel vallutati Gallia; Frangi riik astus ristiusku KARL MARTELLI – Frangi riigi majordoomus, pani piiri araablaste vallutustele Euroopas PIPPIN
Vote UP
-1
Vote DOWN
Chlodovech – frangi riigi kuningas 5.-6. saj, kes võttis vastu ristiusu katoliikluse vormis (see tugevdas ta võimu) tegi pealinnaks Pariisi ja muutis kuningavõimu päritavaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Chlodovech – Frangi riigi esimene kuningas ja selle looja ja tänu temale võtsid frangid vastu ristiusu, millega sai endale kogu katoliikliku kiriku toetuse.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Cannae lahing - 2.08.216 e.Kr • Antiik ajaloo kuulsatest lahingutest • Väga hästi dokumenteeritud • Vastamisi • Hannibal-56000 • Rooma-86000 • Rooma armee täielik häving • Hukkus ligi 80000 sõdurit • Rooma sõjaväe lõpp sellisel kujul • Hannibal pakkus senatile rahu-keelduti
Vote UP
-2
Vote DOWN
Canossas käik – teel Augsburgi peatus paavst Canossa linnuses ja seal astuski Heinrich 1077 patukahetsejana paavsti ette.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto