Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Add link
Barokk - Hispaania, Itaalia, Saksamaa kontrastid, vastandid ja äärmused Teatraalsus ja dramaatislised situatsioonid Fantaasia, mäng Metafoorsus ja sümbolid Erakordsed kangelased Tunded ja kirg Pessimism ja skeptilisus Segadus ehk reeglite eiramine Juhuslikkus Mitmemõtteline, mänglev Kirjanduses lemmikkujunditeks-elu kui unenägu, kui teater, kui vangla jne. Lope da Vega draama “Sevilla täht”(1623)
Barokk - Maailm on lõhestatud ja kaootiline ,Vastandite ja kontrastide kunst – nt. ilus põimub inetuga, mütoloogia argisega, pateetika pilaga ,Vastandati näilikku tegelikuga Levis kujund maailmast kui absurdsest näitelavast ja haihtuvast illusioonist ,Võrreldes renessansi elujaotusega on barokk skeptiline ja pessimistlik Väga emotsionaalne empiiriline teadmine (kogemusel põhinev, tunnetuslik)
Barokk - kunstist kasvas välja uus stiil- rokokoo, mille lühike, ent hiilgav õitseaeg haaras umbkaudu aastad 1730- 1780. Erinevalt baroki raskepärasest toredusest oli rokokookunst kergem, õrnem, mänglevam. Stiili nimetus tuleb prantsuskeelsest sõnast rocaille, mis tähistab rokokoo- kunstis armastatud merekarpi meenutavat kaunistust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Barokk on muusika ajaloos umbes 1600-1750 väldanud ajajärk, mis hõlmab nn generaalbassiepohhi (tähendust ei tea). Tol ajal asendusid polüfoonia (mitme iseseisva meloodia üheaegne kõlamine muusikas) homofooniaga (mitmehäälsus, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad talle harmoonilise saate), kontrapunkt (üldine polüfooniaõpetus, samaaegsete meloodiate kooskõla muusikas) harmooniaga ja keskaegsed helilaadid mažoorminoorsüsteemiga ( mažoor – helistik,
Barokk - kirjandus on rajatud teravatele kontrastidele (põimunud on ilu ja inetus, pateetika ja pila), eelistab dramaatilisi olukordi ja erakordseid kangelasi, kaldub äärmustesse nii vooruste kui ka julmuste ja õuduste kujutamisel, stiil on sageli iseäratsev, raskepärane ja ülepingutatud.
Barokk - kiriku siseruum  Suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel  Dekoratiivsem iseloom gooti stiili omadest  Laemaalidel sageli arhitektuuridetailid – tõeline + illusioonid  Kirev mass peidab enda alla kiriku konstruktiivse süsteemi (nt taheti peita puitlagesid)

Barokk - kirikute ülesehitus: Pikergune hoone, Ei jagunenud löövideks, ainult üks suur saal, Valgusallikateks aknad kupli alumises osas ning Valgus koondus idaossa (kooriruumi). Barokk kirikute eeskujuks oli jesuiitide ordu emakirik II Gesu, mille kujundas Giacomo da VIGNOLA.
Barokk - korrapäratu ja ümmargune pärl(Barocco). Eriskummaline, tujukas ja veider (Itaaliast) 17. sajandil(natukene 18. sajandi algul), Eestisse jõudis Barokk 1640. aastatel Puudus ühtne kunstivool, kuna igal maal oli Barokk’il erinev stiil ja jõudis erinevatel aegadel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barokk - kunst eelkõige ülistabki kiriku, kuningate ja õukondade hiilgust ja vägevust. Neis riikides, kus tähtsat rolli mängis kodanlus (Holland, Inglismaa, osalt Prantsusmaa), esines barokk palju tagasihoidlikumal kujul (seda nimetatakse: baroki klassitsistlik suund).Barokk-kunstile on omane: rahutus, dünaamilisus (liikuvus), kirglik tunneteväljendus, emotsionaalsus, elavad liigutused, otsitud poosid nii maalikunstis kui skulptuuris. Barokk-kunst sündis Itaalias.

Barokk – kirik on tavaliselt pikliku põhiplaaniga, säilitatakse kuppel, mille aknad on ruumi tähtsaimaks valgusallikaks; sellest tulev valgus kontsentreerub kiriku ruumi tähtsamasse, idapoolsesse ossa, aidates sellega tugevasti kaasa ruumi ühtsuse toonitamisele.
Barokk – tähtsamad esindajad, prantusse, inglise, saksa(10), uus stiil, taandub acapella koorimuusika ja asemele tuleb monoodia, tähtsaim žanr aaria, basso continuo ajastu, 2. Aaria – ühehäälne saatega laul, 3. Kantaat – vok. Instr.
Barokk - kiriku siseruum o Suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel o Laemaalidel kujutatakse arhitektuuridetaile • Barokk-kiriku välisilme o Tähtsad kuppel ja läänefassaad o Läänefassaadi ülemine korrus kitsas, alumine laiem.

Barokk - kunst taotleb rahutust ja liikuvust, vormide mitmekesisust ja kontrastsust, millega käsikäes käib ülekuhjamine, vormide moonutamine nende ilmekuse tõstmise otstarbel, nende raskepärasus ja mõõtmete kolossaalsus.
Barokk - kunsti tundeküllast jõudu kasutas rooma-katoliku kirik, püüdes suurendada rahvahulkade usutunnet. Seda kunsti soosisid ka isevalitsejad, kes leidsid selles suurepärase vahendi oma võimu ja suuruse näitamiseks.
Barokk - kunstile on iseloomulik ka taltsutamatu tunnete avaldamise püüd, kire, paatose ja ilmekuse toonitamine; barokk on ju osalt sündinud vastureformatsiooni vaimust, mis taotles usulise entusiasmi elustamist.

Barokk - kontsert oli tavaliselt 3-osaline (kiire-aeglane-kiire) teos solisti(de)le ja orkestrile. Kiiretes osades vahelduvad orkestri- ja soololõigud, aeglases osas mängib solist meloodiat orkestri saatel.
Barokk - kirikute ülesehitus o Pikergune hoone o Ei jagunenud löövideks, ainult üks suur saal o Valgusallikateks aknad kupli alumises osas o Valgus koondus idaossa (kooriruumi) • Eeskujuks Il Gesu.
Barokk - draama (Calderón Elu on unenägu, Suur maailmateater; Tirso de Molina Sevilla pilkaja ja kivist külaline; ka valimik Hispaania pärand: Calderón Nähtamatu daam, Armastusega ei tehta nalja)

Barokk on ka vastandite ühendamine (ilus põimub inetuga jne) Ajastu kriis ja moraali laostumine tõid kirjandusse ja kunsti maise elu tühisuse ja kaduvuse. Barokis levis skepsis ja pessimism.
Barokk - kunstile on omane: 14 rahutus 15 dünaamilisus (liikuvus) 16 kirglik tunneteväljendus 17 emotsionaalsus 18 elavad liigutused, otsitud poosid nii maalikunstis kui skulptuuris
Barokk on   stiil,   mis   oli   iseloomulik  17.  ning   osalt  16.  ja  18.   sajandi  Euroopa  arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.

Barokk on stiil, mis oli iseloomulik 17.ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele. Baroki stiil arenes välja Itaalias.
Barokk - kunstist. 1819. aastal esines THEODORE GERICAULT [teodoor þerikoo] (1791-1824) maaliga "Meduse`i parv", mida võib pidada uue voolu esikteoseks Prantsusmaal.
Barokk - kiriku läänefassaadi iseloomulikud tunnused: Kahekorruseline, korruseid ühendavad voluudid Palju üle võetud renessansist –antiiksed sambad, viilud.

Barokk - OOPER: õukondlik laateos, eriline tähelepanu on dekoratsioonidel, häälel, lavakujundus pidi tõeline olema(aiad, lossid jne). Muusika oli esmatähtis.
Barokk - kunstist kasvas välja uus stiil- rokokoo, mille lühike, ent hiilgav õitseaeg haaras umbkaudu aastad 1730- 1780. Rokokoo oli kergem ja mänglevam.
Barokk - kunst, mis toetus eeskätt meeltele ja tunnetele suutis edukamalt köita laia publikut kui rohkem mõistuse poole pöördunud kõrgrenessanss.

Barokk - ajastu maalid koosnesid paljudest detailidest ja olid seetõttu raskesti mõistetavad. Kunstiteoste kujutati ajaloosündmusi ja kangelasi.
Barokk on stiil, mis oli iseloomulik 17. ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Barokk – 16.saj lõpus ei vastanud harmooniline ja ilu ülistav renessanss-stiil enam tellijate maitsele ning uudsele arusaamisele maailmast.

Barokk - kunst on oseselt välja kasvanud renessansist, mille puhul ei võeta kasutusele uusi elemente, vaid lähtutakse vanadest motiividest.
Barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
Barokk - kunsti iseloomustavad järgmised märksõnad: rahutus, liikumine, lopsakus (küllus), liialdused, toretsevus, ülirohke dekoor.

Barokk - kunstist. 1819. aastal esines Theodore Gericault maaliga "Meduse`i parv", mida võib pidada uue voolu esikteoseks Prantsusmaal.
Barokk on jätnud paljude maade rahvakunsti sügavama jälje kui hilisemad stiilid- nt. rahvariietes on barokiaegne ametlik mood sageli
Barokk - kunsti iseloomustab liikuvus, mitmekesisus, kontrastide armastamine, ülekuhjumine, vormi moonutamine, ekspressiivsus.

Barokk - kirikud on seest nii kaunid, et tollasel lihtsurelikul võis tõesti tekkida tunne, et ta on paradiisi sattunud.
Barokk on Euroopas valitsenud kunstistiil, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded.
Barokk - kultuur oli rahutu, dünaamiline, liialdatud ja teatraalne, mis on vastand renessasi harmoonilisele muusikale.

Barokk – Hilisrenessansist valgustuseni valitsenud stiilisuund , vastandite ühtsus , kõrge , madalama seostamine .
Barokk - kunstiteoses väljenduvad kõikvõimalikud äärmuslikud emotsioonid (afektid) - pinge, viha, ekstaas, kurbus
Barokk – ebakorrapärane pärl *kohtusid vana ja uus ühiskond, väimulik ja ilmalik koorilaul, vokaal ja instrum.

Barokk on vastandite kunst: ilus võib põimuda inetuga, väline näotus sisemise õilsusega, pateetika pilaga.
Barokk – portugali keeles iseäralik, korrapäratu , eestikeeles eriskummaline, Barokk saab alguse Itaaliast.
Barokk on omane katoliku kirikuga maadele seega Itaalia, Hispaania , Madalmaade lõunaosa (ehk Flandria) ja

Barokk - maalikunstis kasutati erksaid värve, kujutati ülikuid või Piibli tegelasi rahututes poosides.
Barokk - skulptuuri kuulsaimaks meistriks oli Lorenzo Bernini- väljendusvahendiks rahutud, liikuvad
Barokk - kirik, raekoda, vana hansakvartal ja Alster, Euroopa suurim linna piirides asuv merelaht.

Barokk on vastandite ja kontrastide kunst, mitmemõtteline. See on skeptiline ja pessimistlik.
Barokk - kirik Santa Maria della Salute- märk sellest, et hakkame jõudma Piazza San Marcole.
Barokk – 17.saj - Maalikunstis valitsevad tumedamad toonid, kujutatava ümarus ja keerukus.

Barokk on maaliline. tema kujud ei ole endassesuletud, vaid lasevad tunda ümbrust ja ruumi.
Barokk - kunsti inimene oli rõhutatult maine, lopsakate kehavormidega, pingul musklitega.
Barokk - kunst eelkõige ülistabki kiriku, kuningate ja õukondade hiilgust ja vägevust.

Barokk on õukonnastiil, riietus ja lossid väljendasid valitseja hiilgust ja vägevust.
Barokk - 17. saj keskel valitsev kunsti/moevool; uus arusaamine ilust, vähem ideid.
Barokk on jätnud paljude maade rahvakunsti sügavama jälje kui hilisemad stiilid.

Barokk - kunsti sünnimaa, seal asus vastureformatsiooni vaimne keskus – Rooma.
Barokk - kunst ongi tundeküllane, jõuline, äge, täis rahutust ja tormlemist.
Barokk on tõesti eriskummaline: ülepakutud, rõhutatult kaunistuslik, efektne

Barokk - kontsert oli tavaliselt 3-osaline teos solisti(de)le ja orkestrile.
Barokk - kirikute eeskäijaks sai jesuiitide ordu emakirik II Gesu Roomas.
Barokk – 17.saj. kunstistiil – mõnevõrra ulatub ka 18. sajandisse.

Barokk - kirikute eeskujuks sai jesuiitide ordu emakirik Jeesuse kirik.
Barokk - kiriku siseruumis oli suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel.
Barokk on sündinud Itaalias, kui riik oli killustatud väikeriikideks.

Barokk - ajastul pöörasid rikkad oma välimusele suurt tähelepanu.
Barokk - teost metafoorsus või ka allegooria ja sümbolite rohkus.
Barokk - kiriku välisilmes olid tähtsad kuppel ja läänefassaad.

Barokk - kunsti puhul tuleb mainida ka selle suurt rahvuslikkust.
Barokk - kirik on ühtlasi tavaliselt pikliku põhiplaaniga.
Barokk on 17. sajandi kirjandusvool Hispaanias ja Itaalias.

Barokk - kunst sai alguse 16. sajandi lõpupoole Itaalias.
Barokk on aeg, kui hollandlastest saavad tulbikasvatajad.
Barokk – 1600-1750 a Euroopas levinud kunstistiil

Barokk - kunst elas eelkõige rikastes õukondades.
Barokk – 17. sajand, Hispaania, Itaalia, Saksamaa
Barokk – järkab renessansspoeetika traditsioone.

Barokk - kunst omandas igal maal pisut omanäolise
Barokk - Kadrioru loss(Michetti), kirikud Pärnus.
Barokk – tähendab ebakorrapärast pärli, stiil

Barokk - kunsti sünnimaaks sai jällegi Itaalia.
Barokk - kirjandus sai valdavaks samuti Itaalias.
Barokk - stiil valitses üldiselt XVII sajandil.

Barokk - kirikus sai t aas määravaks siseruum.
Barokk - kirikud on valguseküllased ja avarad.
Barokk - kultuur oli dünaamiline ja rahutu.

Barokk on tundeküllane, jõuline ja liikuv.
Barokk on mitmemõtteline ja mänguline.
Barokk - skulptuur hoogne ja maaliline.

Barokk - kirikud on kuppelkirikud.
Barokk – Itaalias ja Hispaanias
Barokk – ebakorrapärane pärl.

Barokk - kunst tärkab Itaalias.
Barokk - kunst sündis Itaalias.


Barokk - kirikute ülesehitus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun