Sõnu seletav sõnaraamat

Barbituraat on uinuti, mida kasutatakse väga harva ka unehäirete ja raskekujulise langetõve korral. Pärast ärkamist oli näha mõnede sümptomite langust.
Barbarossa plaan - sakslaste NSV Liidu vastane välksõda 2.5 kuuks kolmel suunal: Armeegrupp Nord pealetung Leningradile Armeegrupp Mitte pealetung läbi Valgevene Moskvale Armeegrupp Süd pealetung Ukrainasse Luftwaffe ülemvõim õhus- hävitati vastase lennuväljad Tankiväed piirasid sisse Punaarmee üksused Punaarmee suured kaotused- 3,5 milj.
Barokktrio - pilliansambel, mille koosseisus on 2 meloodiapilli, ja basso continuo 12. Mis vahe on soolokontserdil ja concerto grossol? soolokontsert - instrumentaalmuusika liik, kus vaheldumisi mängivad solist(id) ja ansambel või orkester concerto grosso- instrumentaalmuusika liik, kus vaheldumisi mängivad väike ansambel (concertino) ja suurem ansambel (concerto grosso) 13. Millest koosneb süit? Süit- eri karakterites tantsude, aga ka lihtsalt instrumentaalpalade tsükkel.

Barokk - kirikute ülesehitus: pikergune hoone, siseruum moodustas avara saali, külglöövid asendatud kabeliteridadega, valgusallikaks aknad kupli allosas, valgus koondunud idaossa, vahel põhiplaan ühtseisesse põimunud ovaalidest Barokk-kiriku siseruum: suur tähtsus kaunistavatel skulptuuridel ja maalidel, laemaalidel kujutatud arhitektuuridetaile, raske eristada tõelisi ja maalitud detaile, kaunistused peidavad enda alla kiriku konstruktiivse süsteemi.
Barbituraadid - amobarbitaal, pentobarbitaal, tsüklobarbitaal, allobarbitaal jne. 2. Bensodiasepiinid - flunitrasepaam, diasepaam, nitrasepaam, oksasepaam jne. 3. Meprobamaadid Tavaliselt on ülalnimetatud gruppidesse kuuluvad ravimid eri värvuse ja suurusega tabletid või kapslid, mida müüakse erinevate kaubanduslike nimetuste all, näiteks Estimal, Librium, Valium, Rochypnol jne. Eriti ohtlikud on nad koosmõjus alkoholi või teiste narkootikumidega.
Barokkorkester - nelja häälne orkester Johann Sebastian Bach 1685-1750: lemmikpillid orel ja viiul; ei kirjutanud oopereid; teosed: „H-moll missa“ „Matteuse passioon“ „Dokaata d-moll“ HTK vihik- hästi tempereeritud klaviir Händel: oratoorium „Messias“ („Halleluuja“- inglise keeles) orkestrisüit: „Veemuusika“ „Tulevärgimuusika“- kuninga tellitud süit, milles võisid olla ainult sõjaväepillid (puhk. löök.

Barokk - balleti tekke ajastu Barokk oli Euroopa kirjanduses ja kunstis hilisrenessansist valgusajani valitsenud stiilisuund. Eelkõige oli barokk maades,kus feodaalsuhted ja katoliku kiriku võim oli tugevam, nagu Hispaania ja Itaalia Alates 15.sajandi lõpust on lavastatud tantsuetendusi,mida esitati Itaalia õukondades ballide ja bankettide ajal meelelahutusena,kuid balleti sünnimaaks arvatakse olevat siiski Prantsusmaa.
Barbarid - sisserännanud rahvas 2. Stiil- käekiri 3. Kaanonid- reeglid 4. Koloriit- pildi värviline kogumulje 5. Aatrium- lahtise laega ruum 6. Stilisatsioon- loodusvormide lihtsustamine 7. Basiilika- kohtu-ja ärihoone 8. Ornament- reeglipäraselt korduvad elemendid 9. Tsikuraat- astmiktorn 10. Obelisk- neljatahuline püramidaalne sammas 11. Idealiseerimine- loodusvormide parandamine 12. Sarkofaag- surnukirst
Barbarite riigid – Frangi riik Gallias Läänegootide riik Hispaanias, 419-711 vallutasid araablased Vandaalide riik – tungivad üle Reini jõe, jõuavad 409 Hispaaniasse, liiguvad sealt edasi Põhja-Aafrikasse, loovad sinna riigi u 430-534 (vallutati Bütsantsi poolt). Langobardide riik Põhja- ja Kesk-Itaalias (suuremas jaos endistel idagootide aladel, mille langobardid Bütsantsilt vallutasid), 568-774 (Karl Suur)

Barokk - Hispaania, Itaalia, Saksamaa kontrastid, vastandid ja äärmused Teatraalsus ja dramaatislised situatsioonid Fantaasia, mäng Metafoorsus ja sümbolid Erakordsed kangelased Tunded ja kirg Pessimism ja skeptilisus Segadus ehk reeglite eiramine Juhuslikkus Mitmemõtteline, mänglev Kirjanduses lemmikkujunditeks-elu kui unenägu, kui teater, kui vangla jne. Lope da Vega draama “Sevilla täht”(1623)
Barokk - Maailm on lõhestatud ja kaootiline ,Vastandite ja kontrastide kunst – nt. ilus põimub inetuga, mütoloogia argisega, pateetika pilaga ,Vastandati näilikku tegelikuga Levis kujund maailmast kui absurdsest näitelavast ja haihtuvast illusioonist ,Võrreldes renessansi elujaotusega on barokk skeptiline ja pessimistlik Väga emotsionaalne empiiriline teadmine (kogemusel põhinev, tunnetuslik)
Barbar – kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar- bar); tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded

Barbar – võõramaalane, kes kõneles tundmatut keelt f) Ateena Mereliit – mereliit, mis tekkis Pärsia sõdade ajal, kuhu kuulusid ka vaesed kodanikud g) Peloponnesose Liit – e Ahhaia Liit oli Peloponnesose linnriikide liit; poliitiline ja sõjaline vastasleer Makedooniale h) Peloponnesose soda – Peloponnesose liidu ja Ateena mereliidu vaheline soda.
Barbara E. Kahn ja Elizabeth G. Miller väidavad, et tarbijad reageerivad positiivselt imaginatiivsetele värvinimetustele, mis ei ole tingimata otseselt kirjeldavad; et mitmetähenduslikud värvinimetused loovad müügiedu kaupade puhul, millede tarbimis- või lisandväärtus põhineb meelte tööl või emotsioonidel nagu nt. toit, mood, ...
Barokkstiili – (neo- või pseudo-)  Tallinna Kaarli ja Jaani kirik – romaani või gooti stiil  Teatrite , pankade jt esindushoonete stiiliks valiti barokk  Lihtsustus Prantsuse revolutsiooni järel  Meestel frakk ja püksid  Naistel lihtsa lõikega õhukesed kleidid  Romantismiajal lai seelikuosa ja korsett  Pere tähtsus.

Barokk - kunstist kasvas välja uus stiil- rokokoo, mille lühike, ent hiilgav õitseaeg haaras umbkaudu aastad 1730- 1780. Erinevalt baroki raskepärasest toredusest oli rokokookunst kergem, õrnem, mänglevam. Stiili nimetus tuleb prantsuskeelsest sõnast rocaille, mis tähistab rokokoo- kunstis armastatud merekarpi meenutavat kaunistust.
Bardid – Lõid mütoloogilisel ainestikul ülistuslaule Tänapäeva on jõudnud 18.saj šotlane James Macpherson „Ossiani laulud”’
Barokkorkester – keelpillid + klavessiin, dirigenti pole vaja Klassikaline e. väike sümfooniaorkester – keelpillid ülekaalus, viisi mängivad puupuhkpillid; dirigent olemas, aga roll pole tähtis Romantiline e. suur sümfooniaorkester – puhkpillid ülekaalus, viisi mängivad vaskpuhkpillid; dirigent on tähtis, kuna orkester on suur

Bar association – advokatuur 292. attorney – advokaat 293. vested – tagastud 294. council of attorneys – advokaatide nõukogu 295. the most progressive ones – kõige uuenduslikum 296. independent corporation – sõltumatu korporatsioon 297. to graduate from – lõpetama (ülikooli) 298. holding a position – ametit pidama
Barillet - Dechamps. Avaraid metsaparke rajati igasse linna külge: lõunasse Bois de Vincennes, läänes Bois de Boulogne jne. Haussmann oli nende parkide rajamise üle eriti uhke: ”need haljad paigad mis toovad tervist ja pikendavad elu oma soodsa mõjuga,” ”ja pakuvad töölistele ja nende peredele puhkust ja rõõmu.
Barokkheliloojad - Johann Sebastian Bach ja Georg Friedrich Händel Johann Sebastian Bach Georg Friedrich Händel Lapsepõlv ja (21. märts 1685 Eisenach – 28. (23. veebruar 1685 Halle – 14. aprill eluaastad juuli 1750 Leipzig) 1759 London) • Bachi isa ja kõik onud olid • Ta ilmutas varakult huvi professionaalsed muusikud.

Barbera - Itaalias üks levinumaid; sügav rubiinpunane värvus, mõnusalt küps kirsisus, mahlane happelisus ja madal tanniinsus Cabernet Franc – Prantsusmaalt pärit; üks Bordeaux veinide peamine koostisosa; keskmise täidlusega, küpsete punastate marjade ja selgelt tuntava kuivatatud ürtide aroomi ning maitsega,
Barocco –  portugali keeles  ebakorrapärane pärl ­ kasutati  juveelikunstis, itaalia keeles eriskummaline 18.saj  pilkenimi 17.saj arhitektuurile, 19.saj kunstiajastu  üldnimetuseks Barokk on tõesti eriskummaline: ülepakutud, rõhutatult  kaunistuslik , efektne            
Barbar – mittehellen, kes räägib arusaamatut keelt Kreeka uus tsivilisatsioon erines Kreeta-Mükeene ajajärgu poolest: • ühiskonna- ja riigikorraldus oli vähem reglementeeritud ja tsentraliseeritud, st lossivalduste asemel tekkinud linnriikides oli vöimalus ka rahval riigi korralduses kaasa rääkida.

Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris aastatel 1600-1750. See oli väliselt toretsev ja elu nautiv. Kõik loomulik näis barokiaegsele inimesele pigem tühine ja põlastusväärne, aga ka hirmutav, sest tavaline elu paistis toovat üksnes häda ja viletsust.
Barbarus - uue valitsuse juht ( nõukogude nõudel moodustatud), pärast juunipööret 6)) O. Tief – EV valitsuse viimane juht 1944 7)) J. Uluots – võttis enda kanda presidendi ülesanded ja määras ametisse valitsuse eesotsas O. Tiefiga 8)) H. Mäe – Saksa okupatsiooni ajal Eesti Omavalitsuse juht
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barokk on muusika ajaloos umbes 1600-1750 väldanud ajajärk, mis hõlmab nn generaalbassiepohhi (tähendust ei tea). Tol ajal asendusid polüfoonia (mitme iseseisva meloodia üheaegne kõlamine muusikas) homofooniaga (mitmehäälsus, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad talle harmoonilise saate), kontrapunkt (üldine polüfooniaõpetus, samaaegsete meloodiate kooskõla muusikas) harmooniaga ja keskaegsed helilaadid mažoorminoorsüsteemiga ( mažoor – helistik,

Baromeetriline aste – Kõrgemale tõustes õhurõhk väheneb , sest õhurõhku määrav ühikulise ristlõikega õhusamba kaal väheneb .( kui tihedus ei muutu on rõhu valem p=roo*g*h) . Baromeetriliseks astmeks nimetatakse kõrgusvahemikku , mille ulatuses on vaja tõusta et õhurõhk muutuks ühe ühiku võrra.
Bartolomeu diaz – Portugali meresõitja, kes esimese eurooplasena sõitis ümber aafrika lõunatipu, tee Indiani oli avatud Christoph Columbus – itaalia meresõitja, kes avastas Ameerika, ise arvas et jõudis Indiasse Vasco da Gama – portugali meresõitja, kes leidis tee Indiani minnes Aafrika lõunatipust
Barokk - kirjandust võib nimetada dünaamilis-pateetiliseks. See on rajatud tugevatele kontrastidele, püütakse ühendada ilu ja inetust, voorust ja pahet, näilikku ja tegelikku jne. Stiil on tihti dramaatiline ja ülepingutatud, kaldutakse äärmustesse nii vooruste kui ka julmuste kirjeldamisel.

Barter - vahetushind 14. bruto- maha arvamata, kogukulu 15. börs- kapitalistlikes maades väärtpaberite ja kaupade turg 16. boutique (butiik)- sortimendi sihirühmale või kaubamärgile arienteeritud ja mitte eriti suure müügipinnaga kauplus, mis tüübina kuulub spetsialiseeritud kaupluste hulka
Barokk - vastandite kunst, teoses lähtuvad mitmed vastandid, opositsioonid: ratsionaalsus/irratsionaalsus, illusioon/tegelikkus, kultuur/loodus, riik/üksikisik. 24. Iseloomustage lühidalt barokiajastu kunstnikku Keerulises poliitilises olukorras kasutati ühe inimese mõjutamise vahendina kunsti.
Barokk - kirjandus on rajatud teravatele kontrastidele (põimunud on ilu ja inetus, pateetika ja pila), eelistab dramaatilisi olukordi ja erakordseid kangelasi, kaldub äärmustesse nii vooruste kui ka julmuste ja õuduste kujutamisel, stiil on sageli iseäratsev, raskepärane ja ülepingutatud.

Barde 2000 - Käskudele ja kontrollile põhinev regulatsioon, Majanduslikud vahendid, Vastutus ja kahjude hüvitamine, Informatsioon, Vabatahtlikud regulatsioonid, Planeerimine: maakasutus, tsoneerimine . Stewart 2007 KKP instrumendid (vahendid): käsu ja kontrolli ( õiguslik regulatsioon),
Barokiajastu - uuenduste ajastu, vokaal- ja instrumentaalmuusika väljakujunemise ajastu Mõiste “barokk” tähistab kunsti- ja muusikastiili 16. sajandi lõpust 18. sajandi keskpaigani. Sõna ise on pärit portugali keelest, kus “barroco” tähendab ebakorrapärast, lopergust pärlit.
Barokiajastu lõpu on raske määratleda, küll aga võib määratleda ajalised piirid 1. 1580-1630 varane periood, uute väljendusvahendite ja vormide tekkimine 2. 1630-1680 keskmine periood, piirkonniti erinevate stiilide väljakujunemine 3. 1680-1740 hiline periood, ajastu žanride kõrgaeg

Barokk - kiriku siseruum  Suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel  Dekoratiivsem iseloom gooti stiili omadest  Laemaalidel sageli arhitektuuridetailid – tõeline + illusioonid  Kirev mass peidab enda alla kiriku konstruktiivse süsteemi (nt taheti peita puitlagesid)
Barokk - kirikute ülesehitus: Pikergune hoone, Ei jagunenud löövideks, ainult üks suur saal, Valgusallikateks aknad kupli alumises osas ning Valgus koondus idaossa (kooriruumi). Barokk kirikute eeskujuks oli jesuiitide ordu emakirik II Gesu, mille kujundas Giacomo da VIGNOLA.
Barjääriks on seaduslikud piiranud(nt. patendid) ja majanduslikud piirangud(firma suurus) • Kontroll mõne sisendi või tehnoloogia üle(nt vajaliku ressursi ainuomandus) Monopol on hinnakujundaja ning ta saab ise hinda reguleerida,seetõttu ongi monopoli nõudlus ka turunõudlus.

Barokk - korrapäratu ja ümmargune pärl(Barocco). Eriskummaline, tujukas ja veider (Itaaliast) 17. sajandil(natukene 18. sajandi algul), Eestisse jõudis Barokk 1640. aastatel Puudus ühtne kunstivool, kuna igal maal oli Barokk’il erinev stiil ja jõudis erinevatel aegadel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barokk - kunst eelkõige ülistabki kiriku, kuningate ja õukondade hiilgust ja vägevust. Neis riikides, kus tähtsat rolli mängis kodanlus (Holland, Inglismaa, osalt Prantsusmaa), esines barokk palju tagasihoidlikumal kujul (seda nimetatakse: baroki klassitsistlik suund).Barokk-kunstile on omane: rahutus, dünaamilisus (liikuvus), kirglik tunneteväljendus, emotsionaalsus, elavad liigutused, otsitud poosid nii maalikunstis kui skulptuuris. Barokk-kunst sündis Itaalias.
Baroki maalilis - dünaamiline suund, mis levis eeskätt nendes maades, kus absolutism oli tihedas liidus katoliiklusega (Itaalia, Austria, Flandria, Hispaania)  vanaklassitsism e baroki klassitsistlik suund, mis võttis otseselt eeskuju antiikkunstist ja Palladio loomingust.

Barokk – kirik on tavaliselt pikliku põhiplaaniga, säilitatakse kuppel, mille aknad on ruumi tähtsaimaks valgusallikaks; sellest tulev valgus kontsentreerub kiriku ruumi tähtsamasse, idapoolsesse ossa, aidates sellega tugevasti kaasa ruumi ühtsuse toonitamisele.
Barokk eestis – Narva ehitised, eeskuju, 18.saj barokk Eestis, Kadrioru loss – iseloomusta üldiselt, stukkkaunistused, park Eestis peamiselt baroklik realism, eeskuju eelkõige madalmaadest näiteks Narva raekoda, Narva stiiliühtse ilme lähtekohaks oli hollandi barokk.
Barbarus on eksperimenteerivas luules kaalukamaid juhtumeid, aga kui nurgelistest meestest kedagi veel kõrvale panna, siis muidugi noor Erni Hiir (“Ohverdet konn”). August Alle Hiir hakkas hiljem ajastu nõuetega kaasa võnkuma ja see muutus isegi tragikoomiliseks.

Bartertehing on otsetehing, kus kaupu või teenuseid vahetatakse raha kasutamata – tehakse vahetuskaupa. Bartertehinguid tehakse eelkõige majanduskriisi või kõrge inflatsiooni tingimustes; samuti selliste partneritega kauplemisel, kellel puudub konverteeritav valuuta.
Barcelona om - il 50m vabaujumises 31. ja 100m vabaujumises 32. ning 4x100m kombineeritud teateujumises 15. koha, 1996 a. Atlanta OM-il tuli 50m vabaujumises 26. ja 100m vabaujumises 22. kohale, 2000 a. Sydney OM-il 50m vabaujumises 29. ja 100m vabaujumises 43. kohale.
Bartolomeu diaz - Alates 1481 aastast saatis Diaz ühe laeva kaptenina Diogo de Azambujat ekspeditsioonil Kullarannikule (Guineasse). Sel ekspeditsioonil rajati Elminasse (Ghana) kaubanduse tugipunkt. Dias oli kuninga õukonna rüütel ja kuninglike ladude järelevaataja.

Barocco – portugali keeles ebakorrapärane pärl - kasutati juveelikunstis, itaalia keeles eriskummaline 18.saj pilkenimi 17.saj arhitektuurile, 19.saj kunstiajastu üldnimetuseks Barokk on tõesti eriskummaline: ülepakutud, rõhutatult kaunistuslik , efektne
Barbarid - kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar-bar); tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest.
Barokk - arhitektuuri iseloomustab suurejooneline pidulikkus ja teatraalne monumentaalsus, iseloomulikud on tugevasti eenduvad ja taanduvad pinnad, - risaliidid, karniisid, frontoonid, pilastrid, ovaalid, orvad jõulised voluudid, rikkalik skulptuurne dekoor .

Barokki muusikaajaloos on juhtunud nii mõndagi ja saavutustes on väga silma paistvad tegurid tänapäevagi. Barokki erinevad žanrid ja vormid, selle stiilid ja palju häid muusikuid, kes on saavutanud tähelepanu, mingi erakordse tööga ja sellega on pääsenud ajalukku.
Barry kehakesed - X-kromosoomi kondenseerumine toimub praktiliselt kõikides emaslooma somaatilistes rakkudes ning see on nähtav rakutuumas tumeda, tuuma membraani läheduses paikneva struktuurina, mida nim. Barr'i kehakeseks; moodustuvad inaktiivsest X kromosoomist.
Barbe - bleue-sinihabe. Fairytale/horror. He invented the fiction film and profounfly influenced specific film genres: • German expressionism(set design) • Surrealism(playfulnessm spontanitym sybolism) • Comedies • d.w. griffith • charlie chaplin

Barrok – ebakorralise kujuga pärl (barocco) 4. elu kui unenägu, harmoonialt ja tasakaaluselt rahutuse, ebasüsmmeetria ja 5. De La Barca 6. 17-18 sajand prantsusmaal 7. cogito ergo sum – „ ,õtlen, järelikult olen olemas“ 8. kardinal richelieu
Bartolini - Mair 1990: 216-218). Kui Bartolini ja Mair nägid, et nii sotsiaalseid, kui poliitilisi lõhesid hakkasid postindustriaalses ühiskonnas korraldama organisatsioonilised ja institutsionaalsed jõud, siis Knutsen ja Scarbrough nägid asja teisiti.
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Flandrias Click to edit Master text styles Anthonis van Dyck (1599­1641) –  Second level Inglismaa kuningas Charles I jahil ● Third level U 1635 ● Fourth level Fifth level 226 x 207 cm ●

Baroki kirjandus on nii sisult kui vormilt rajatud teravatele kontrastidele, eelistab dramaatilisi situatsioone ja erakordseid kangelasi, kaldub äärmuslikkusse, stiil on sageli iseäratsev ja ülepingutatud. Mingeid reegleid peale oma fantaasia ei tunnistata.
Barokk – tähtsamad esindajad, prantusse, inglise, saksa(10), uus stiil, taandub acapella koorimuusika ja asemele tuleb monoodia, tähtsaim žanr aaria, basso continuo ajastu, 2. Aaria – ühehäälne saatega laul, 3. Kantaat – vok. Instr.
Barona on toiminud peale Eesti ja Soome aastaid Venemaal, Poolas, Rootsis ja Norras. Pikaajaline töö valdkonnas, suur kontaktide hulk ja innovatiivne kandidaatide arhiivisüsteem võimaldab leida sobivaid inimesi vastavalt kliendi vajadusele.

Barhehadin hispocket - g) ^ a d m e l t e d ! W h e n h e t h o u g h t a b o u t i t , h e r e a l i s e d g ) w h a t h a d h a p p e n e d onlyto findthatit Theradarwavescomingfromthemachine 10)tha hichhe hadbeenstanding nextto hadmeltedhischocolate.
Barokk - kunsti sünnimaaks sai Itaalia, kus asus varareformatsiooni vaimne keskus – Rooma. Looduslähedane vormikõne oli sügavalt juurdunud Euroopa kunstikeskkonnas. Kunstnikud lähtusid elust ja püüdsid seda tõepäraselt kujutada.
Barokk - kiriku siseruum o Suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel o Laemaalidel kujutatakse arhitektuuridetaile • Barokk-kiriku välisilme o Tähtsad kuppel ja läänefassaad o Läänefassaadi ülemine korrus kitsas, alumine laiem.

Bar - ^ a d m e l t e d ! W h e n h e t h o u g h t a b o u t i t , h e r e a l i s e d g ) w h a t h a d h a p p e n e d only findthatit to Theradarwavescomingfromthemachine 10)tha hichhe hadbeen standing to hadmelted chocolate.
Barbaarneperiood 1937 - 1946 Tegem on sõja aastatel ist Click to edit Master text styles Second level m aalitud piltidega, milles ● Third level leiavad väljenduse ● Fourth level üm britsevate inimeste hirmud ● Fifth level ja kannatused.
Barcelona on suuruselt teine linn Hispaanias ning paikneb raudja kiltkivist mäenõlavdel vaatega merelahele. Linn asub Pürenee poolsaare kirdeosas, Pürenee mäestikust ning Hispaania- Prantsusmaa piirist umbes 150km lõuna pool.

Barcelonat on kaua aega peetud muust Hispaaniast erinevaka ning kuigi turistid võivad siin jälgida härjavõistlust või flamenkoetendust, ei ole see tegelikult koht, kus taolist tüüpiliselt hispaanialikke tavasid harrastatakse.
Barokk - kunst taotleb rahutust ja liikuvust, vormide mitmekesisust ja kontrastsust, millega käsikäes käib ülekuhjamine, vormide moonutamine nende ilmekuse tõstmise otstarbel, nende raskepärasus ja mõõtmete kolossaalsus.
Barbeque - Toidu, enamasti liha aeglane küpsetamine madalal temperatuuril selleks ettenähtud ahjus. Tänu ahjus paiknevale veevannile valmib toit niiskes ja suitsuses keskkonnas ning on õigesti valmistatult mahlane ja maitsev.

Barokk - kunst eelkõige üldistab kiriku, kuningate ja õukondade hiilgust ja vägevust. Neis riikides, kus tähtsat rolli mängis kodanlus (holland, inglismaa, osalt prantsusmaa), esines barokk palju tagasihoidlikumal kujul.
Barbiturates - sedative hypnotics  Such as:  Thiopental (PentothalTM)  Allobarbital  Phenobarbital  Replaced by benzodiazepines (Xanax, Valium) in routine medical practice • Less dangerous in overdose and addiction
Barokk - kunsti tundeküllast jõudu kasutas rooma-katoliku kirik, püüdes suurendada rahvahulkade usutunnet. Seda kunsti soosisid ka isevalitsejad, kes leidsid selles suurepärase vahendi oma võimu ja suuruse näitamiseks.

Barokk kunsti - ja muusikastiilina sündis 16.sajandil Itaalias, kus kujunes enamik ajastu muusikažanritest. Mõiste „barokk“ on aga kujunenud portugalikeelsest sõnast barocco, mis tähendab ebakorrapärast, lopergust pärlit.
Barbera – Põhja-Itaalia Piemonte piirkonna viinamarjasort, mis on järjest enam moodi läinud ja pakub sisukat veini hoopis mõistlikuma hinna eest Syrah – Rhône’i oru põhjaosast kui tema hinnaline naaber Nebbiolo.
Barthes - „Autori surm“ (1968): tekst koosneb paljudest kirjutustest, mis pärinevad eri kultuuridest ja lugeja on see ruum, kus liituvad kõik tsitaadid, ta kogub ühele väljale kokku kõik, millest kirjutatu koosneb.

Barokkajastu – Kestis kuni XVIII saj. keskpaigani • Klassitsismiajastu – Algas XVIII saj. keskpaigast ja kestis umbes 1820. aastani Klassitsism on kunstide suund, mis rõhutab vaimset selgust, lihtsust ja vormitäitust.
Barokk - kunstile on iseloomulik ka taltsutamatu tunnete avaldamise püüd, kire, paatose ja ilmekuse toonitamine; barokk on ju osalt sündinud vastureformatsiooni vaimust, mis taotles usulise entusiasmi elustamist.
Barbara mcclintock - ameerika teadlane, üks tunnustatumaid tsütogeneetikuid maailmas Gertrude Belle Elion - USA biokeemik ja farmakoloog (http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Ameerika_%C3%9Chendriikide_teadlased, 11.05.

Barokk kunsti - ja muusikastiilina sündis 16. sajandi Itaalias, kus kujunes enamik ajastu muusikažanritest (kunstis arenes barokk enim Prantsusmaal) ning Itaalia oli kõigis muusikavaldkondades Euroopale eeskujuks.
Barokk - kontsert oli tavaliselt 3-osaline (kiire-aeglane-kiire) teos solisti(de)le ja orkestrile. Kiiretes osades vahelduvad orkestri- ja soololõigud, aeglases osas mängib solist meloodiat orkestri saatel.
Barbie - ja Bratz nukud, sest need paistavad väikeste tüdrukute seas väga populaarsed olevat ja mind huvitas, milline nende valik hetkel on ja kas nad on kuidagi ka kasulikud lapsele, kes nendega mängib.

Baroretseptorid aordis - vererõhk, vaenitusretseptorid kopsudes- higamise regulatsioon, venitusretseptorid soolestiklu seinas, venitusretseptorid kusepõies, kemoretseptorid veresoontes:o2, co2, pH, glükoos, aminohapped.
Barbar - vanaaja kreeklastel ja hiljem ka roomlastel võõramaalased, kes kõnelesid arusaamatut keelt arhailine periood- Kreeka riigikorraldus aastatel 800 – 500 e.Kr, mil toimus tsivilisatsiooni tõus.
Barbecue - ahjus, grillimiseks, praadimiseks ning ribadena wokiroogadesse panekuks. Puhas tailiha ja tõeliselt hõrk suutäis! • Peekon – mahlane, pekist ja tailihast läbikasvanud kondita küljeliha.

Barokk - kirikute ülesehitus o Pikergune hoone o Ei jagunenud löövideks, ainult üks suur saal o Valgusallikateks aknad kupli alumises osas o Valgus koondus idaossa (kooriruumi) • Eeskujuks Il Gesu.
Barokk - draama (Calderón Elu on unenägu, Suur maailmateater; Tirso de Molina Sevilla pilkaja ja kivist külaline; ka valimik Hispaania pärand: Calderón Nähtamatu daam, Armastusega ei tehta nalja)
Barthalomaus hoenecke – kirjutas kroonika, mille kaudu saame teada palju Jüriöö ülestõusust. Mõni aeg hiljem jõudsid rootslased eestisse, kuid kuuldes, et eesti mõjuvõim on nõrgenenud, läksid nad tagasi.

Barokkile on iseloomulikd jooned tundeküllasus, jõulisus, emotsionaalsus, dünaamiline energia, lopsakas dekoratiivne külluslikkus ning musitseerimisrõõm. Barokk süvendas inimese elutunnetamist.
Baron nashor - Müütiline elukas kellel on 13500 elu (tapetakse 5-kesi), lisaks 500 kullale annab ka kogu meeskonnale juurde 20% füüsilist tugevust, 15% maagilist oskust ja kiiremat elude taastamist.
Bar - Kohba ülestõusu (132-135) mahasurumise järel keelas keiser Hadrianus juutidel Palestiinas elamise, provints sai uue nime - Syriae Palaestina, Jeruusalemm nimetati Aelia Capitolinaks.

Barokk on ka vastandite ühendamine (ilus põimub inetuga jne) Ajastu kriis ja moraali laostumine tõid kirjandusse ja kunsti maise elu tühisuse ja kaduvuse. Barokis levis skepsis ja pessimism.
Barbadoses kesk - Ameerika ja Kariibi noort meistrivõistlustel pronksi tulemusega 7.39, kuid pidi pettuma Jamaicas Kindstonis peetud noorte maailmameistrivõistlustel, mitte jõudmise pärast finaali.
Bartholomew on kirjeldanud 4 erinevat kiindumusstiili vastavalt nende aluseks olevatele seesmistele mallidele. Need mallid määravad ära selle, kuidas mõistetakse ennast ja teist nendes suhetes.

Barbarid - võõramaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas ; aja jooksul on selle sõnaga hakatud tähistama madala kultuuritasemega rahvaid ja ka ebakultuurseid ning kultuurivaenulikke inimesi.
Barüon - raske, hüperon - üli, väga), kuid selline jagamine ei peegeldanud füüsikaliselt olulisi (st sisulisi) erinevusi osakeste vahel (nimetused on küll jäänud, kuid nende sisu on
Barbarossa plaan - sakslaste NSV Liidu vastane välksõda 2,5 kuuks 3 suunal: • a/g Nord pealetung Leningradile • a/g Mitte pealetung läbi Valgevene Moskvale • a/g Süd pealetung Ukrainasse

Barokk - kunstile omane: • Rahutus • Dünaamilisus (liikuvus) • Kirglik tunnteväljendus • Emotsionaalsus • Elavad liigutused, otsitud poosid nii maalikunstis kui sklulptuuris
Barokkorkester - kaks võrdse tähtsusega viiulirühma, harmooniatäiteks vioolade rühm ja basso continuo, mida mängiti vastavalt vajadusele mitme pilliga, nt. Tšello, kontrabass, fagott jm.
Barokkmuusika on minu arvates inimeste meeleolulise, tunnete ja rõõmu valmistamiseks mõeldud, seda ei naudita nagu muusikat, vaid nagu näidend, kus on palju naljakat ja meeleolu tekitavat

Barokk - kunstile on omane: 14 rahutus 15 dünaamilisus (liikuvus) 16 kirglik tunneteväljendus 17 emotsionaalsus 18 elavad liigutused, otsitud poosid nii maalikunstis kui skulptuuris
Barokk on   stiil,   mis   oli   iseloomulik  17.  ning   osalt  16.  ja  18.   sajandi  Euroopa  arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Barokk - Baroque- Barroco- Барокко Jätkab renessansspoeetika traditsioone Antiikautorite kõrval on autoriteediks Scaliger Martin Opitz Buch von der deutschen Poeterey (1632)

Barokk on stiil, mis oli iseloomulik 17.ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele. Baroki stiil arenes välja Itaalias.
Barbarus - kirjutas aja verisest näost ja veristest jalgadest, mis inimest tallavad(’’Laul enesest’’).J.Kärrner- kirjutas ajast-süüfilisest, mis uuristab aju(’’Haigel
Barcelona südamikuks on kahtlemata vana gooti linnaosa El Barrio Gotico, mis kannab seda nime tänu rohketele XIII kuni XV sajandi ehitistele. Barrio Gotico asub La Rambla ja Via Laietana vahel.

Barokk - kirikus sai määravaks siseruum, mis ei jagunenud löövideks nagu keskajal, vaid moodustas ühe avara saali. Peamised valgusallikad olid kiriku idaosas asetsevad aknad.
Barbaritel - nagu roomlased neid kutsusid - puudus aga arusaam aiakunsti esteetilistest väärtustest ning loomulikult ka arenenud aiahoolduse oskused ja tehnilised eeldused selleks.
Barbar - kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste , vähem arenenud rahvaste esindajate kohta; tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest

Barokk –  Maalikunst Maalikunst Flandrias Peter Paul Rubens (1577­1640) – Helene  Click to edit Master text styles Fourment karusnahkses keebis Second level
Barjäärriff – vallrahu, üksteisele kinnitunud merepõhja organismide (korallid, lubivetikad, käsnad jt.) lubiskelettidest moodustunud piklik, vallitaoline merepõhjakõrgendik.
Barocco – it.k. (>portugali keelest) – korrapäratu poolümar pärl Eesti keeles oleks „eriskummaline“ Itaalia barokk • Barokis on väga olulisel kohal suured tunded.

Barokktrio - Oli ansamblikoosseis barokkajastul,millesse kuulus kaks meloodiapilli(tavaliselt viiulid). 4. Ooper- vokaalsümfooniline suurteos, solistidele, koorile ja orkestrile.
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Prantsusmaal Claude Lorrain (1600­1682) – Maastik  Click to edit Master text styles lisaki ja Rebeka pulmaga Second level
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Hollandis Pieter de Hooch (1629­1684) – Noor  naine joomas Click to edit Master text styles 1658 Second level Third level

Barterkaubandus on kaupade ja teenuste vahetamine ilma raha vahetamine, ilma raha vahenduseta; vahenduseta; c) barterkaubandus on tehingud suurte kauplusekettide ja hulgiladude vahel.
Barokk - klassitsism, säilivad antiigi ja renessanssi taotlused, maalikunst domineerib, El Greco, Diego Velazquez, Murillo, Hispaania skulptuuris värviline puuskultuur.
Barokkehitised on väga rikkaliku dekooriga • Sellist barokilikku arhitektuuri nimetatakse Venemaal Narõškinite stiiliks • Narõžkinid oli edukas Venemaa bojaarisuguvõsa

Bartholomew - the-Great in London. Norman churches and castles had thick walls, huge columns, and round-headed arches. An early type of Norman castle was a motte and bailey.
Barokk - kunstist. 1819. aastal esines THEODORE GERICAULT [teodoor þerikoo] (1791-1824) maaliga "Meduse`i parv", mida võib pidada uue voolu esikteoseks Prantsusmaal.
Barokk kunsti - ja muusikastiilina sündis 16. sajandi Itaalias, kus kujunes enamik ajastu muusikažanritest ning Itaalia oli kõigis muusikavaldkondades Euroopale eeskujuks.

Barrier extsts - v rh ereby perm itt ing m o istu re-lad en , weste rly winds sp n ng ing from warm ocea n ic waters to di st ribute pr ecipitation uniform­ ly across Europe.
Barbar – mittekreeklane, barbariks kutsusid kreeklased neid inimesi, kes ei osanud kreeka keelt, sest nende jaoks tundusid võõrad keeled kui ühesuguse põrinana.
Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris aastatel 1600-1750. See termin tähendab itaalia keeles rõõmsat tähendust.

Barona kontsern on alati valmis oma klientide vajadusi kaardistama, leidma kliendile parima lahenduse ja pakkuma kvaliteetset teenust, mis aitab lahendada tööjõu probleeme.
Bartolomeu diaz - Portuali meresõitja, kes purejtas aastatel 1487-1488 esimese eurooplasena ümber Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetati nüüd Hea Lootuse neemeks.
Barokkarhitektuuri sünnikohaks on Rooma.Kõigepealt avaldus uus stiil kirikuehituses.Kirikufassaad oli kahekorruseline,seda kroonis kolmnurkne viil ning katsid korintose stiilis poolsambad.

Barokk - kunst elas eelkõige rikastes õukondades. Õukond elas jõudeelu, kunsti tarbiti palju, õukonnapidustustel esinemine sai ajapikku prof muusikute tööks.
Barokk - kiriku läänefassaadi iseloomulikud tunnused: Kahekorruseline, korruseid ühendavad voluudid Palju üle võetud renessansist –antiiksed sambad, viilud.
Barokk - OOPER: õukondlik laateos, eriline tähelepanu on dekoratsioonidel, häälel, lavakujundus pidi tõeline olema(aiad, lossid jne). Muusika oli esmatähtis.

Barokk - kunst on tundeküllane, jõuline, äge, täis rahutust ja tormlemist. Barokile ei ole omane mõistuspärasus, vaid pigem rõhumine inimese tundemaailmale.
Bartolomeo rastrelli - tema kavandi järgi Peterburis Talvepalee (praegune Ermitaaži muuseum). 8. Kadriorg-suveloss Peeter I naise Katariina jaoks, sellest ka kvartali nimi.
Bartolomeu diaz – 1486-1487 jõudis Aafrikka lõunatippu Hea Lootuse neemeni ja tegi kindlaks, et sealtkaudu on ümber Aafrika mandri sõites võimalik Indiani jõuda.

Barokkmaalile on veel iseloomulik, et paiguti pääsevad selles piiramatult valitsema realism ja naturalism, mis ei põrka tagasi inetuse ja vulgaarsuse kujutamisest.
Barbied on võimelised muutuma ja kaasas käima noorte tüdrukute moemaitsega ning nii kajastavad erinevate ajajärkude nukunurgad täpselt tollast riidemoodi.
Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris. See tekkis Itaalias, kus tekkis ka palju selle ajastu muusikažanre.

Barokkooperile on iseloomulik rikkalik ja toretsev lavakujundus, suured esinejate koosseisud(umbes 200 lauljat), uhked kostüümid ja keeruliste kaunistustega aariad.
Barokk - kunstist kasvas välja uus stiil- rokokoo, mille lühike, ent hiilgav õitseaeg haaras umbkaudu aastad 1730- 1780. Rokokoo oli kergem ja mänglevam.
Barokseid kujundusvõtteid – itaaliapäraseid terrasse, hollandipäraseid kanaleid, prantsuspärast telgsümmeetrilist teedevõrku ja parterpeenraid, venepärast lillevalikut.

Barbarossa plaan - 1940. aastal Saksamaal väljatöötatud välksõjaplaani koondnimetus, mis oli mõeldud Leningradi, Moskva ning Donetsi söebasseini vallutamiseks.
Barokkile on iseloomulikd jooned tundeküllasus, jõulisus, emotsionaalsus, dünaamiline energia, lopsakas dekoratiivne külluslikkus ning musitseerimisrõõm.
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Hispaanias Diego Velázquez 1599­1660 – Sevilla  Click to edit Master text styles Veemüüja Second level

Barokktrio — kaks meloodiapilli (kõige tüüpilisemalt viiulid, kuid miks mitte ka flöödid, plokkflöödid, oboed või segakoosseisud) ja basso continuo.
Barokkskulptuur – kuulsaim meister LORENZO BERNINI *rahutud, liikuvad massid, vaatlemiseks igast küljest „Apollon ja Daphne“, „Püha Teresa ekstaasis“
Bar up on top of the the selected artwork, you can choose 1 from dark brown bar in the Colors menu, above the current color the New column in the list.

Barbie - maja, rõivad, vahendid soengute tegemiseks jne. Barbie on naiseliku ilu ideaal, laps saab tema peal katsetada erinevaid soenguid ja rõivaid.
Barofiilsed mikroobid on enamasti ka psührofiilid (külmalembesed), sest nende normaalses elupaigas (ookenisüvikud) on lisaks kõrgele rõhule ka madal temperatuur.
Barokk - kunst, mis toetus eeskätt meeltele ja tunnetele suutis edukamalt köita laia publikut kui rohkem mõistuse poole pöördunud kõrgrenessanss.

Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris aastatel 1600-1750. See oli väliselt toretsev ja elu nautiv.
Barüon on kvarkidest koosnev liitosake, mille barüonlaeng on 1 või (antibarüonidel) –1. Barüon on hadron ja koosneb tavaliselt kolmest kvargist.
Barokiajastul on Baldasare Longhena, kelle meistriteos, ühtlasi barokkarhitektuuri tippsaavutusi üldse on 1631a. alustatud Santa Maria della Salute kirik.

Baroki sünnimaa on Itaalia, kus tegutses Firenze Camerata – poeetide, kunstnike ja muusikute aristokraatlik ring, kus uuriti vanakreeka luulet ja draamat.
Barokk - ajastu maalid koosnesid paljudest detailidest ja olid seetõttu raskesti mõistetavad. Kunstiteoste kujutati ajaloosündmusi ja kangelasi.
Barokk 17 - 18 saj Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded Absolutism Riigivorm.

Barokk on stiil, mis oli iseloomulik 17. ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Barri kehake e. Sugukromatiin, emasimetajate keharakkude tuumas paiknev struktuur, mis tavaliselt asub tuuma perifeerias tihedalt vastu tuumamembraani.
Barokk - kirikud Kasutatud allikad Barokk 17.sajandi iseloomustamiseks Mõiste pärit portugali keelest (barocco), tähistas korrapäratu kujuga

Barokk – 16.saj lõpus ei vastanud harmooniline ja ilu ülistav renessanss-stiil enam tellijate maitsele ning uudsele arusaamisele maailmast.
Bartolomeu diaz – portugali meresõitja, kes esimese eurooplasena purjetas ümber Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetati Hea Lootuse neemeks.
Barokk - kunst on oseselt välja kasvanud renessansist, mille puhul ei võeta kasutusele uusi elemente, vaid lähtutakse vanadest motiividest.

Barbituraadid on suuremates kogustes mürgised,nii barbituraatide kui bensodiasepiinide puhul kujuneb kiiresti välja organismi kõrgenenud taluvus.
Bartholomäus hoenecke - "Liivimaa noorem riimkroonika", käsitleb aastaid 1315-1348, alamsaksa keeles, säilinud J. Renneri proosavormiline ümberjutustus.
Barokkkunsti sünnimaaks on Itaalia. Kirik ja paavst, õukond soovisid et kust oleks esinduslik, tore, sest see pidi sümboliseerima usu ülevust ja jõudu.

Barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
Barotrauma — veega seotud õnnetused Base Excess — baasteadmised laborianalüüsidest (Baxter-)Parklandi valem — põletused (combustio)
Barokk - kunsti iseloomustavad järgmised märksõnad: rahutus, liikumine, lopsakus (küllus), liialdused, toretsevus, ülirohke dekoor.

Barokk - kunstist. 1819. aastal esines Theodore Gericault maaliga "Meduse`i parv", mida võib pidada uue voolu esikteoseks Prantsusmaal.
Barterkaubandus on allhanke tööde tegemine suurtele firmadele; b) barterkaubandus on kaupade ja teenuste omavaheline vahetamine otse, ilma raha
Barjäär e. levimistõke – geoökoloogias kahjulike ainete liikumist pidurdav kultuurmaistu maastikuelement (näit. põllukaitsepuistu.

Barokk on jätnud paljude maade rahvakunsti sügavama jälje kui hilisemad stiilid- nt. rahvariietes on barokiaegne ametlik mood sageli
Barrid - veealused liivavallid - tombolo – saare ja maismaa vahele kuhjatud setted - karbonaatse kompensatsiooni sügavus ~3,5-4,5 km
Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaasiga ajajärku Euroopa kultuuris aastatel 1600-1750. See sai alguse Itaaliast.

Barokktrio – kaks meloodiapilli ja basso continuo Itaalia orkester – kaks võrdse tähtsusega viiulirühma , vioola ja basso continuo.
Barbi on samaväärne teiste suurte nimedega nagu Coca-Cola või Marlboro, sest ta on suutnud võita mitmete põlvkondade südamed.
Barbie on 9. märtsil 1959. aastal müügile paisatud ning kohese müügiedu ning turu tipp- positsiooni haaranud moeikoonist nukk.

Barokk - kunsti tellis põhiliselt kirik, sest vastureforamtsiooni tõttu sooviti, et kunst sümboliseeriks usu ülevust ja jõudu.
Bara brith – a loaf of bread • Words with double “l” (Llymru – porridge dish) • Eisteddfod – a competitive arts festival
Barack obama on õppinud Columbia ülikoolis New Yorgis politoloogiat ning saanud doktorikraadi õigusteaduse alal Harvardi ülikoolist.

Barbarid – Vana-Kreekas ja Vana-Roomas nimetati barbariteks võõramaalasi, kes rääkisid tundmatut keel, eelkõige germaanlased.
Barjäärideks on seaduslikud piirangud (nt patendid) ja majanduslikud piirangud (nt firma suurus, mis võimaldab tehnoloogiat täiustada.
Barokiajastu hisaanias - Hispaania maalikunsti õitsengu esimeseks kuulutajaks oli El Greco. Selle hüüdnime sai ta oma kreeka päritolu tõttu.

Bartolomeu diaz - oli esimene eurooplane, kes purjetas ümer Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetatakse nüüd Hea Lootue neemeks.
Barokk - Narva ajalugu algab pärast 1659. aastal aset leidnud suurt tulekahju, millest jäi puutumata vaid linnus ja kolm maja.
Barokkarhitektuuri sünnikohaks on Rooma. Kui renessanssajastu arhitektuur on ülevaatlik ja harmooniline, siis barokki on võrreldud tuule või mässava

Barokk - kunsti iseloomustab liikuvus, mitmekesisus, kontrastide armastamine, ülekuhjumine, vormi moonutamine, ekspressiivsus.
Bardid – keldi jutuvestjad, kes lõid ise mütoloogilisel ainestikul ülistuslaule jumalatele, kangelastele ja valitsejatele
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Hispaanias El Greco ­ Viienda Pitseri Avamine Click to edit Master text styles

Barokkstiil on pärit Itaaliast ja sealjuures on olulisimad tõuked stiili arenguks andnud Veneetsia koolkond ja Firenze Camerata.
Barcelona on üks tihedama liiklusega vahemere sadamaid ja siit on regulaarne ühendus rohkem kui 800 sadamaga kogu maailmas.
Barhaan – ehk kaarluide on poolkuukujuline luide, mis asetseb valitsevate tuulte suunaga risti ja kumerusega vastu tuult.

Barokk - Stiil, mis oli iseloomulik 17. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Baromeetriline niveleerimine on suhteliselt ebatäpne - 03 meetrit tasandikel (pigem siiski üle ühe meetri), mäestikes 2 meetrit ja rohkemgi.
Bartel löwenklau — istus oma koopa suu ees madalal puupingil, toetas selga vastu mäeseina ning hoidis käed ristis põlve ümber.

Barbaara - väljamõeldud pruut Ilmarile ta klassikaaslaste poolt Ellen Rehepapp- Ilmari naine Jüri Säävel- Ilmari poeg.
Barokk - kirikud on seest nii kaunid, et tollasel lihtsurelikul võis tõesti tekkida tunne, et ta on paradiisi sattunud.
Barokkiooperile on iseloomululik suursugune lavakujundus, suur esinejate koosseis, uhked kostüümid ja keerulised lavakujundused.

Bartokiga on Euroopa helikunstis seotud ka üks kvalitatiivselt uus nähtus, nimelt rahvamuusika ühendamine kunstmuusikaga.
Barokk on Euroopas valitsenud kunstistiil, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded.
Barokk - kultuur oli rahutu, dünaamiline, liialdatud ja teatraalne, mis on vastand renessasi harmoonilisele muusikale.

Barokk - kiriku fassaad-kahekorruseline, kroonis kolmnurkne viil ning katsid korintose stiilis poolsambad ja pilastrid.
Barokk on ka vastandite ja kontrastide kunst: mütoloogia võib põimuda meelelisusega, ilus inetuga, pateetika pilaga.
Barokkmaalikunstnikud - sageli kujutati igasuguseid võitlus-, hukkamis- ja röövimisstseene. Ebatavalised poosid ägedad liigutused.

Bartolomeo cristofor - Haamerklaver. heliloojad: claudio monteverdi, gaetano donizetti, instrumentaal: antonio Vivaldi, luciano berio
Bar - mitzva *poisi täisealiseks saamine(13) või tüdruku(12) *kui see läbitud peab laps järgima juudi eluviise
Barokk – Hilisrenessansist valgustuseni valitsenud stiilisuund , vastandite ühtsus , kõrge , madalama seostamine .

Barokk - kunstiteoses väljenduvad kõikvõimalikud äärmuslikud emotsioonid (afektid) - pinge, viha, ekstaas, kurbus
Barthes – Raamat „Armunute diskursus“ uurib armastuse ilmnemist keeles ja tekstina ja vallutava kirena lugejates.
Bartermajandus – majandussüsteem, kus hüviseid vahetatakse üksteise vastu ja üldine ekvivalent ning vahetusvahed puudub

Barcelonal on mereühendus Itaaliaga, näiteks saab parvlaevaga sõita Rooma lähedale asuvasse Civitavecchia sadamasse.
Barokk – ebakorrapärane pärl *kohtusid vana ja uus ühiskond, väimulik ja ilmalik koorilaul, vokaal ja instrum.
Barokk kirjanduses on rajatud teravatele kontrastidele, ● Kirjanduse lemmikkujundid - elu kui unenägu, teater, laat, vangla.

Barristerid ehk advokaadid kes võivad klienti esindada kohtus ja neid saab valida õigusmõistmisega seotud ametitesse.
Barokk - arhitektuur Pariisis Tagasihoidlik barokk, eeskuju renessansi traditsioonidest ning antiikarhitektuurist.
Barokk 17 - 18 saj. Klassitsism 18-19 saj Romantism 19- 20 saj. Uuel ajal toimusid muutused kõigis elu valdkondades.

Barokkstiili – tšurrigerismi 17 saj. lõpp-18 saj- ülevoolav dekoor,rikkalik ornament ja fantaasiaküllane kujundus.
Barthes - prantsuse kirjanduskriitik ja semiootik, tähtsaim teos on ehk „Mütoloogiad“. Ta on uurinud müüti.
Barbiton – väiksem kui lüüra, väga pikkade harudega, oli ainus keelpill, mida kasutati Dionysose pidustustel.

Bargain – soodus ost familiar – tuttav, harjumuspärane, familiaarne boiling hot – tulikuum fans – fännid
Barokk on kunstistiil mis väljendus esmakordselt Euroopas 16. sajandi alguses ning lõppes umbes 1750. aastatel.
Bar mitsva - Bar mitsva on juudi päritolu perekondades tähtis üleminekuriitus, millega poisist saab täiskasvanu.

Barbara streisand on üks maailma kõige kaubanduslikum ning edukaim naismeelelahutaja tänapäevases meelelahutus ajaloos.
Barokk stiil on pärit Itaaliast. Sõna “barokk” tuleneb portugali keelest ja tähendab tõlkes lopergust pärlit.
Barokk on vastandite kunst: ilus võib põimuda inetuga, väline näotus sisemise õilsusega, pateetika pilaga.

Barokk – portugali keeles iseäralik, korrapäratu , eestikeeles eriskummaline, Barokk saab alguse Itaaliast.
Barokktrio – barokkmuuika kõige tavalisem pilliansambel, mis koosnes kahest meloodiapillist ja basso continuost.
Bardid - muistsed keldi poeedid, esitasid muusika saatel ülistuslaule jumalate , valitsejate, kangelaste auks

Bardid – vanade keltide rändlaulikud, kes esitasid muusika saatel ülistuslaule valitsejaile ja sangareile.
Barjäär on samuti kinnitatud perliidiga täidetud vineerkastide külge, mis moodustavad teise isolatsioonikihi.
Barokk - kunsti tundeküllast jõudu kasutas rooma-katoliku kirik, püüdes suurendada rahvahulkade usutunnet.

Baromeetriline aste - vahemaa meetrites, mille võrra on vaja tõusta või laskuda, et õhurõhk muutuks ühe ühiku võrra
Barbaritele on despootlik valitsemine seaduspärane valitsusvorm ja neil ei ole vabadusi, vaid kohustus kuuletuda.
Barbizoonlased - kunstnikud, kes elasid Barbizoni külas Fontainebleau metsa ääres ja maalisid otse vabas looduses.

Baroki tekkimispaik on Rooma. Selle lähtekohaks on Michelangelo ehitised oma jõulise, iseka ja vägivaldse vormikõnega.
Barokk - kunstnik ei teadnud, et ta on barokk-kunstnik, tal puudus teadmine uude kunstiajastusse kuulumisest.
Bardoline katuseplaadid - valmistatakse klaaskiust, bituumenist, kaltsiumkarbonaattäidisest ja värvilisest mineraalkattest.

Barokiajastust on pärit ka tänapäeval kasutatav nimetus primadonna, millega tähistatakse ooperi naispeategelast.
Barokiks nimetatakse 17. sajandil Euroopas valitsenud kunstivoolu ja seda iseloomustab äärmine mitmekesisus.
Barokse ilme on säilitanud ja tänaseks kenasti restaureeritud ja eksponeeritud Palmse, Sagadi ja Maardu mõisad.

Barbied on muutunud avaliku elu tegelasteks, keda võib usaldada, sest nad ei kaota oma nooruslikkuse sära.
Barokiajastu itaalias - Andekaim ja mõjukaim barokk-kunstnik oli Michelangelo da Caravaggio tuntud oma sünnikoha järgi.
Barokk on omane katoliku kirikuga maadele seega Itaalia, Hispaania , Madalmaade lõunaosa (ehk Flandria) ja

Barokkkunsti üldiseloomustus - kompositsioon muutus väga mitmekesiseks, renessansi sümmeetrilise paigutuse asendas diagonaalne.
Barokk muusikas – homofoonia (mitmehäälsus), ilmalik muusika, vokaalmuusika, instrumentaal, prelüüd, kantaat.
Barjäär on Riia, Turu ja Vabaduse pst ristmik, mida saab ületada Vabaduse puiesteelt ning Turu tänavalt.

Barokk - maalikunstis kasutati erksaid värve, kujutati ülikuid või Piibli tegelasi rahututes poosides.
Bartholomaus hoeneke - kroonika kirjutaja, kes kirjeldas Jüriöö ülestõusu sündmusi(Liivimaa noorem riimkroonika).
Bartolomeus on nahatöötlejate ja närvihaigete kaitsepühak, Firenze soola- ja juustukaupmeeste kaitsepühak

Bariaatriline kirurgia on võimaluseks neile, kellele elustiili muutmine ja ravimite kasutamine väga vähe kasu toovad.
Barn - et barn barn-en 17 2. Omastav vorm moodustatakse käändelõpu –s lisamisega põhikäändele.
Barokk on vastandite kunst: ilus vs kole, väline näotus põimus sisemise õiglusega, pateetika pilaga.

Barokk - kunst Eestis (1630/1650-1775) Võime jagada kaheks, 17. Saj põhjamaine variant, tuli Rootsist.
Bar - mitzvah – („käsu poeg“) juudi poiste usulises mõttes meheks saamise üleminekuriitus.
Barbarite riik ehk isa pärandas oma võimu oma poegadele, millepärast tekksid suured tülid poegade vahel.

Barokk - skulptuuri kuulsaimaks meistriks oli Lorenzo Bernini- väljendusvahendiks rahutud, liikuvad
Barokk kirjanduses on rajatud teravatele kontrastidele, püütakse ühendada ilu ja inetust, voorust ja pahesid.
Bartertehing on otsetehing, kus kaupu või teenuseid vahetatakse raha kasutamata – tehakse vahetuskaupa.

Barbeque - Toidu, enamasti liha aeglane küpsetamine madalal temperatuuril selleks ettenähtud ahjus.
Bardoon - > meloodiaga kaasa helisev kindla kõrgusega heli, mis on seotud pillidega. Bardoonpillid.
Barks is on trees. Trees are part of nature, and nature is beautiful , so yeah thanks for compliment.

Barocco tähendab itaalia keeles eriskummalist ning loss oli selle stiili arhitektuurne lemmikžarn.
Barokk muusikas – homofoonia, Jackob Peri, Monteverdi, Händel, Bach, ilmalik muusika vokaal, tanstusüit.
Barokk - kirik, raekoda, vana hansakvartal ja Alster, Euroopa suurim linna piirides asuv merelaht.

Barokk - kontsert oli tavaliselt 3-osaline (kiire-aeglane-kiire) teos solisti(de)le ja orkestrile.
Barokkstiil on eeskujuks jõukamatele baltisaksa mõisnikele oma mõisate ehitamises, näiteks Palmses.
Barry lord – rahvusvaheline muuseumiekspert Kanadast), kes andis tehtud tööle positiivse hinnangu.

Barbara – Neitsi ja märter, kuigi ta loo usutavus on kaheldav, mingi teema välguga igaljuhul.
Barlett – esimesi psühholooge, kes uuris mälu talitlust konstruktivistlikelt positsioonidelt.
Barocco – it. keeles eriskummaline, veider, portugali keeles ebareeglipärane, poolümar pärl.

Barokk on iseloomulik Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Barokk –  Maalikunst Maalikunst Prantsusmaal Nicolas Poussin (1594­1665) – Arkaadia 
Barokk – Euroopa kunstis umbes 1580-1750 valitsenud stiil; hilisbarokki nimetati ka rokokooks.

Barokne – iseäralik, korrapäratu Baroki tunnustele vastas vaid Portugali kunst Kirik ja kunst
Barud – ennustajad, kes ennustasid unenägude, looma sisikonna, lindude lennekõrguse järgi.
Barocco - barokk, pärit portugali keelest, mis tähendab ebakorrapärast poolümmargust pärli.

Bar - rett, and J. Reykowski (Eds.), The practice of social influence in multiple cultures.
Bardid - lõid mütoloogilise sisuga muusika saatel ülistuslaule jumalatele või kuningatele.
Barokk on vastandite ja kontrastide kunst, mitmemõtteline. See on skeptiline ja pessimistlik.

Barokk - kirik Santa Maria della Salute- märk sellest, et hakkame jõudma Piazza San Marcole.
Baroki kunstiteosed on keerukad, mõnikord meelega välja venitatud, taotledes ebapoportsionaalseid vorme.
Barokk – 17.saj - Maalikunstis valitsevad tumedamad toonid, kujutatava ümarus ja keerukus.

Barokklik - Klassitsism (rohkem Klassitsism). Protestantlikud maad-Põlatakse uhkust ja rikkust.
Bar - On, D. (1992) “Semantic Verificationism, Linguistic Behaviorism, and Translation.
Bar on ourselves. One of the marks of superior people is that they can manage themselves.

Barocco tähendab kummalist,tavatut. Barokiajastut iseloom. Dynaamilisus,rahutus, liialdused.
Barokk on maaliline. tema kujud ei ole endassesuletud, vaid lasevad tunda ümbrust ja ruumi.
Barokkmuusika helikeel on eriskummaline, ülepaisutatud, rõhutatult kaunistuslik, efektne ja emotsionaalne.

Barbarid – võõramaalased Ühised jumalad ja murdekeeled Ühine võitlus pärslaste vastu.
Barokiajastu flandrias - Esimeen kunstnik oli flaamlane Peter Paul Rubens, kes sündis ja elas Antverpenis.
Barokk - kirikule oli iseloomulik detailsus ja dünaamiline, rahutu ning maaliline fassaad.

Bar - ni 3 −1 VH := 2496cm pe := 11.5bar n := 5500min K := 2 n Peff := VH ⋅ pe⋅ K
Bar - mitzvah – päev, kus religiooses mõttes saab poisist mees ja tüdrukust naine.
Barbarossa plaan – see nägi ette salajast välksõda NSV liidu vastu, teise riigiga sõtta astub.

Barokk - kunsti inimene oli rõhutatult maine, lopsakate kehavormidega, pingul musklitega.
Barokk - kunst eelkõige ülistabki kiriku, kuningate ja õukondade hiilgust ja vägevust.
Barokk - kerkis esile samuti Itaalias 16. saj lõpul, algul oli see juveelikunsti nimetus.

Barbarid vooga - sid üle Kolosseumi, ja võib-olla voogasid veeuputuse lained üle püramiidide.
Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris.
Barokk - meeldejääv toretsus ja dünaamiline; ere näide - toimib Rubens ja Caravaggio.

Baron - Cohen jt olid esimesed, kes kasutasid Sally-Anne’i vääruskumuste ülesannet.
Barbera — laialdaselt levinud mari Piemonte, Lombardia, Alba, Asti ja Pavia piirkonnas.
Barcelona on Katoloonia poliitilise, majandusliku, kultuurilise ja akadeemilise elu keskus.

Bardid - laulikud, kes esitasid muusika saatel ülistuslaule valitsejaile ja sangareile.
Barocco - eriskummaline, veider). Uut kunst ei saa pidada kehvemaks cinquecento kunstist.
Barokiajastu - uuenduste ajastu, vokaal- ja instrumentaalmuusika väljakujunemise ajastu Essee

Barokk on õukonnastiil, riietus ja lossid väljendasid valitseja hiilgust ja vägevust.
Barokk pessimistlik - skeptiline. Barokk oli valitsev kunstisuund 17. sajandi Itaalias ja Hispaanias.
Baromeetriline - määratakse õhurõhu mõõtmisega; erinevatel kõrgustel on erinev õhurõhk.

Barüüt – BaSO4, tsölestiin – SrSO4, anhüdriit – CaSO4 , kips – CaSO4*2H2O jne.
Barbar — 1) antiikajal mittekreeklane või mitteroomlane; 2) jäme, harimatu inimene.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barbarite kuningriigid – Läänegootide riik, Vandaalide riik, Ida-Rooma riik, gepiidide riik, Idagootide riik, Frangi riik, Burgundia riik, Langobardide riik, sueebide riik 3. Bütsantsi territoorium - Bütsantsi riik tekkis 395.a kui Rooma impeerium jagunes lõplikult Lääne- ja Ida-Rooma riigiks.

Barbarite patud – hispaanlastel pole jurisdiktsiooni, nad ei saa karistada sel territooriumil.
Bar - Or (1983) jaotab liikumisaktiivsust vähendavad haigusseisundid kahte gruppi.
Barbarossa plaan - Saksa väe edasitungimine pidi toimuma kolme kontrolljoone saavutamise kaupa.

Barjääre on organismis veel vere ja kehaõõnevedelike ning vere ja silmavedeliku vahel.
Barokiajastust on ka tänapäeval kasutatav nimetus primadonna, kes on ooperi naispeategelane.
Bartertehing - kaupde ja teenuste vahetamine ilma raha vahenduseta 2.Eesti rahandussüsteem.

Bartoki loomingustiil on sulam rahvamuusika lätetest ning modernistlikust kompositsioonitehnikatest.
Bar - Tal 8{ 1. Saxe (Eds.), Social psychology of education: Theory and research.
Barbarism – toorlaenud võõrkeelest, mis pole meie keelde kohandatud, nt cool, okay.

Bardoo – FRA pun. ja valge vein, mis on nime saanud L-FRA Bordeauxʼ linna järgi.
Barokk - 17. saj keskel valitsev kunsti/moevool; uus arusaamine ilust, vähem ideid.
Baranka - rõngaskuivik, rõngel džungel - troopika või lähistroopika tihnik või

Barbarossa plaan - 22. juuni 1941, plaan, milles räägiti NSVL vallutamisest Saksamaa poolt.
Barokk on jätnud paljude maade rahvakunsti sügavama jälje kui hilisemad stiilid.
Barokkdraamale on omane näiliku ja tegeliku, keha ja hinge, ajaliku ja ajatu vastandamine.

Barthesi järeldus on see, et mis on argimüütide loogika, kõike seda mis on konstrukeeritud.
Barbecue - (barbeque) on küpsetusviis madalal temperatuuril spetsiaalses BBQ-ahjus.
Bardid – nemad esitasid muusika saatel ülistuslaule valitsejaile ja sangareile.

Barocco — «странный», порт. perola barroca — «жемчужина
Barokiajastu muusika – kas vaimulik või ilmalik? G.F.Händel'i ja J.S.Bach'i loomingu näitel
Barokk on väga ekstravagantne, erivärvi kaunistused, kuld, väga suurejooneline.

Barbarid - võõramaalased.Spartiaadid-Sparta linnriigi täieõiguslikud kodanikud.
Barcelona - asub otse Vahemere kaldal ja on tuntud oma suurlinnaliku atmosfääriga.
Barocco – eriskummaline, portugali keeles ebareeglipärane poolümmargune pärl.

Barokk - kunsti sünnimaa, seal asus vastureformatsiooni vaimne keskus – Rooma.
Bartolomeo diaz – portugallane, kes 1488 jõudis Hea Lootuse neemele – aafrika tipule.
Bar - i. Plunžeri, hülsi tolerantsid väga väikesed – vahetatakse ainult

Barokk - kunst ongi tundeküllane, jõuline, äge, täis rahutust ja tormlemist.
Barokk - teatraalse ja ekstsentrilise väljenduslaadiga ajastu Euroopa kultuuris
Barokk - kirikute eeskujuks oli juba 16. sajandil ehitatud Il Gesu kirik Roomas.

Bariton - Meeshääl või vaskpuhkpill Modulatsioon – Ühest helistikust teise
Bariton on meeshääle keskmine ulatus, mis vastab ligikaudu metsosoprani omale.
Barokiajastu - kas ilmalik või vaimulik? Barokiajastul tegutses mitmeid heliloojaid.

Barokk on tõesti eriskummaline: ülepakutud, rõhutatult kaunistuslik, efektne
Barreering on kaitsetehnika, mis seisneb ründaja ja kaitsja mõõkade ristamises.
c
Barjäär - tõkketara režissöör-filmi või näidendi lavastamist juhtiv isik

Barterkaubandus - kus kõiki kaupu ja teenuseid vahetatakse kaupade ja teenuste vastu.
Barokiajastul - koosmäng – suuremaid kiriklikke teoseid häältele ja pillidele.
Barokk - kontsert oli tavaliselt 3-osaline teos solisti(de)le ja orkestrile.

Barokkmuusika on barokiajastul (17. sajand kuni 18. sajandi I pool) loodud muusika.
Barocco – tuleneb Portugali keelest , mis tähendab ebakorrapärast pärli
Barokk – 16. sajandi teisel poolel Itaaliast alguse saanud kultuurisuund.

Barokk - 16. sajandi lõpul kerkis Itaalias esile uus kunstistiil - barokk.
Barbarid – kõikide teiste rahvaste nimetus (kreeklased kutsusid neid nii)
Barcoli meetod on eelkõige mõeldud komposiitmaterjalide kõvaduse määramiseks.

Barokk - kirikute eeskäijaks sai jesuiitide ordu emakirik II Gesu Roomas.
Barokk ehk siis Itaalia keeles barocco tähendab eriskummalist ja veidrat.
Barokkdraamades on oma koht lüürikal ja huumoril, tegelased väljendavad tundeid.

Bargain - an agreement or contract establishing what each party will give.
Barokk - portugali keeles tähendas korrapäratut poolümmargust pärlit.
Barokk - oma hoo, kire, tunnete ning isegi ülepaisutuste ja liialdustega

Baraki naine on Turandoti teenija ema ja lobises välja, et Barak teab kõike.
Barlow on leidnud Marsilt kraatrid, kust see meteoriit võiks pärineda.
Barokk – 17.saj. kunstistiil – mõnevõrra ulatub ka 18. sajandisse.

Barokkmaal hispaanias on kantud eriliselt sügavast, tõsisest ja kuidagi fanaatilisest
Baroksed laemaalid - mida ja kuidas kujutati? Maalides taotleti piltliku ruumimõju.
Bartermajandus – toodete ja teenuste vahetamine ilma rahata, kaup kauba vastu.

Barbar - kõik mittehellenid, st need kes räägivad arusaamatut keelt.
Barokk - kirikute eeskujuks sai jesuiitide ordu emakirik Jeesuse kirik.
Barokk - kiriku siseruumis oli suur tähtsus skulptuuridel ja maalidel.

Barokk on sündinud Itaalias, kui riik oli killustatud väikeriikideks.
Barokk - kunst sai selle tõttu erilise tähenduse katoliku usu maades.
Barokk stiili - ja ajastumõistena: o Kinnistis stiilimõistena 19.saj lõpus.

Barrack – barakk, kasarmu isolated – isoleeritud, teistest eraldatud
Barranko - voolava vihmavee tekitatud sälkong vulkaanikuhikute nõlvadel
Barrister on jurist, kellest mõeldakse põhiliselt kui esindajast kohtus.

Bartnerkaubandus tähendab kaude ja teenuste vahetamist raha otseselt kasutamata.
Barye – animalist, eelistab kujutada loomi liikumises ja võitluses.
Baritonid - Rauno Elp, Väino Puura, Aare Saal, Rene Soom, Jassi Zahharov

Barkocy - Gallagher, G. A., T. M. Arthur, M. Rivera- and M. Koohmaraie.
Barokk - stiilis ehitatud loss oli Bavaaria valitsejate suveresidents.
Barokk - ajastul pöörasid rikkad oma välimusele suurt tähelepanu.

Barokkmuusikale on iseloomulik hoogsus, emotsionaalsus, liikuvus, suursugusus.
Barokne - hilisrenessansi kunstistiilile omane (tujukas, ülekuhjatud)
Baroretseptorid – osalevad vererõhu regulatsioonis, andes infot piklikajju.

Bar mitsva – (12. Aastane ) 28. Kuidas juudid kutsuvad abielulepingut?
Barbar - see on inimene greekase eest, kes ei räägi kreeka keeles.
Barbarossa plaan - Saksamaal Hitleri poolt väljatöötatud Elbe jõe ääres.

Barbaruse luuletused on läbimõeldult ja eriliselt ülesehitatud, konstrueeritud.
Barbecue – grillpidu, ka võib olla BUFFET – tüüpi koosviibimine
Barbie ümber on aja jooksul tasapisi kasvanud terve Barbie- asjade maailm.

Barcelona on väga ilus linn, kus elab rohkem inimesi kui eestis kokku.
Barbaarne - metsik,toores, harimatu ressurss-tagavara,abivahendid,raha
Barbarossa - 1940 aastal kinnitatud Hitleri sõjaplaan NSV Liidu vastu.

Barbarus – püüab luulesse tuua teaduse ja tehnika terminoloogiat.
Barokilik klassitsism – toetuti antiikkunsti eeskujudele, kindlad vormitunnused.
Barokk - teost metafoorsus või ka allegooria ja sümbolite rohkus.

Barokk - kiriku välisilmes olid tähtsad kuppel ja läänefassaad.
Barbarossa – 20.saj. kõige hävitusrohkem ja jõhkraim operatsioon.
Barcelona on Kataloonia pealinn, elanike arvult Hispaania teine linn.

Bareljeef - skulptuur, kus kujutis asetseb pinnalähedase kõrgendina
Barocco on pärit portugali keelest ja tähendab lopergust pärlit.
Barrikaad - kaitsetõke revulutsioon-pööre,murrang(ühiskonna elus)

Barbar – kõik mittehellenid, kes kõnelesid arusaamatut keelt.
Barezzi – aitas metseenina muusika arengule jõudumööda kaasa.
Bariton - keskmise kõrgusega meeshääl Intelligent – haritlane

Barokk - kunsti puhul tuleb mainida ka selle suurt rahvuslikkust.
Barokk – kunst pöördub vaataja meelte poole, mõjub tunnetele
Barokkarhidektuurile on iseloomulik vormide ülekuhjamine ja nende moonutamine.

Barbarossa plaan – välksõja plaan Saksamaal rünnata Nõukogude Liitu.
Barbiton – lüüra väiksem variant, pikkade (sirgete) harudega.
Barney ross on palgasõdur, kellele ei ole ükski ülesanne võõras.

Barok - rahutu poliitiline elu, usu sõja, absoluutne monarhia.
Barokk - kunst § Kadrioru loss on ehitatud Katariina 1-se auks.
Barokk - kunsti lopsakate värvikirevate taimornamentide mõjul.

Barokkdraamas on tegelastel tunded, oma koht on lüürikal ja huumoril.
Barterkaubandus on tehingud suurte kauplusekettide ja hulgiladude vahel.
Bartertehing – kaupade ja teenuste vahetamine ilma raha kasutamata.

Barbarossa plaan – Hitleri kinnitatud välksõjaplaan NSV Liidu vastu.
Barhaanid - liiguvad tuulega edasi • Luited • Püramiidluited
Bariaatrilisest kirurgiast on küll palju kasu, kuid kaasnevad ka suuremad riskid.

Barokk - suurejooneline, mänguline, kontraste armastav stiil.
Barter – sama väärtusega toodete või teenuste vahetamine.
Bartertehing on tehing, mille korral vahetatakse hüviseid omavahel.

Barbarism – vahendsõna Kõiv – kask Pürgima – püüdlema
Barbi - Katrin Lõhmus Karina Karu Peategelase iseloomustus
Barokk - kirik on ühtlasi tavaliselt pikliku põhiplaaniga.

Barokk – 17 saj algul sai arhitektuuri peastiiliks barokk.
Barokkskulptuur - Skulptuurid hoogsad, rahutud, maalilised, liikuvad.
Bar - mitsva- juudi poisi täisealiseks saamise rituaal.

Barbara broccoli – Tootja ka paljudele eelmistele Bond'i filmidele.
Barokk on 17. sajandi kirjandusvool Hispaanias ja Itaalias.
Barokk on 17.-18. sajandil olnud barokkajastu muusikastiil.

Barokktrio - kolm häälerühma, pille võis olla palju rohkem.
Barokiaegse torni on saanud: Niguliste kirik,Toomkirik, Raekoja torn.
Barokk - kunst sai alguse 16. sajandi lõpupoole Itaalias.

Barokk - kultuuri aeg on iseloomustatud kui kriisiajastut.
Bariton on tenorist madalam ja bassist kõrgem meeshääl.
Barokk on aeg, kui hollandlastest saavad tulbikasvatajad.

Barokk on korrapäratu, emotisonaalne, voolav, maaliline.
Barbar - võõramaallane, kes kõneles arusaamatut keelt
Barokkaltarid - altaril suured raamid, keskel väiksem maaling.

Bar - Hillel (ed.), Pragmatics of Natural Languages.
Barokk - ajajärk 1600-1750. Väliselt tore ja ilutsev.
Barokk - kunst tundub liialdatud ja äärmuseni viidud.

Barokklik realism – Holland, Põhja-Saksamaa, Skandinaavia maad.
Barokkooperis on valdavad soolonumbrid, harvem kasutati koore.

Barter - vahetustehing (kaup kauba vastu); vahetuskaup.
Barter - on kaupade ja teenuste vahetamine ilma rahata.
Barterkaubandus on allhanke tööde tegemine suurtele firmadele;

Barbar - võõrmaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas.
Barbie - nuku juurde kuuluvad mitmesugused atribuudid.
Barcelonasse on talle samuti püstatud uhke mälestussammas.

Bartermajandus – Bartertehing -st kauba vahetust kauba vastu
Bartertehing – Toodete ja teenuste vahetamine ilma rahata.
Bartertehing – kaupade ja teenuste omavaheline vahetamine.

Barbarossa plaan – mis oli Hitleri sõjaplaan NSV Liidu vastu
Barkocy - Gallagher, T. nation intervention processes.
Barokknäiteks on ka Eliisabeti ja Katariina kirikud Pärnus.

Barbecue - ameerikapärane nimetus õues grillimisele.
Baroki kunst on riikide alusel jaotatud üldiselt kolmeks:
Barokk on pilkenimi, mis tähendab lopergust pärli.

Barokk kunsti - ja muusikastiiline tekkis 16.-18. sajandil.
Barnack - saksa optiline inseneer, täpsus mehaanik.
Barokk – 1600-1750 a Euroopas levinud kunstistiil

Barokk - kunst elas eelkõige rikastes õukondades.
Barokk – 17. sajand, Hispaania, Itaalia, Saksamaa
Barokk – järkab renessansspoeetika traditsioone.

Barokk - kirik jätab rahutu ja dünaamilise mulje.
Barbaarne – metsik, toores Immuunne – tõvekindel
Barjääri – neerutuubulite harva seeninfektsioonid.

Barokk - kunst omandas igal maal pisut omanäolise
Barokk - Kadrioru loss(Michetti), kirikud Pärnus.
Barokk – tähendab ebakorrapärast pärli, stiil

Barrelhouse – klaverit kasutati löökpillipäraselt.
Bartholomäus hoeneke – kroonik, kes pani kirja Paides juhtunu.

Bariton – keskmine meeshääl, koomilised rollid
Barokiajastu lõppu on muusikaloos hoopis raskem määratleda.
Barokk - kunsti sünnimaaks sai jällegi Itaalia.

Barokk - kirjandus sai valdavaks samuti Itaalias.
Barba – Taani teatriantropoloogia kooli juht.
Barcelonal on väga oluline koht Euroopa majanduses.

Bariton – tenori ja bassi vahepealne meeshääl
Barokk - stiil valitses üldiselt XVII sajandil.
Barokk - kirikus sai t aas määravaks siseruum.

Barokk - kompleksina välja 1770-80tel aastatel.
Barokkrõivastuse arengut on otstarbekas vaadelda kolme perioodina:
Barbarid - madalama arengu tasemega naaberrahvad.

Barcelona on tähtis sadamalinn Vahemere rannikul.
Barcelos – Keraamika laat neljapäeva hommikuti
Barokk - kirikud on valguseküllased ja avarad.

Bartolomeu diaz - Aafrika lõunatippu, Hea Lootuse neem.
Barbarossa plaan - välksõjaplaan venemaa vallutamiseks
Barokk - 17.sajandi keskel valitsev kunstivool

Barokk 1600 - 1750 Itaalias= ebakorrapärane pärl.
Barokiaeg on värvilise puuskulptuuri õitseaeg.
Barokkaedadesse – jugapuu on ka selleks igati sobiv.

Bartertehing – üldiselt sama, mis vahetusleping.
Baroki sünnimaaks on Itaalia ja baroki keskuseks Rooma.
Barokk - kultuur oli dünaamiline ja rahutu.

Barokk on tundeküllane, jõuline ja liikuv.
Barokk - kiriku fassaad oli kahekorruseline.
Barokkrõivastus on mõjutanud ka eesti rahvarõivaid.

Baromeeter - kasutatakse õhurõhu mõõtmiseks.
Barbizoni koolkond – Millet, T.Rousseau, Dupre, Corot

Barokk on virtuoosse soololaulu kuldajastu.
Barokkarhitektuur - Barokkarhitektid austasid antiiki.

Barbarossa plaani – piirata ja purustada Punaarmee.
Bark – psühhoakustilise skaala ühik.
Barokk - kirikule sai määravam siseruum.

Barokktrio - viiul, vioola, tšello(basspill).
Baroklikke elemente on väga paljude maade rahvariietes
Barbara streisand on lindistanud 35 stuudio albumit.

Barcoli - materjali surutakse teraskoonus.
Bariton on ka maheda tooniga vaskpuhkpill.
Barokiajastu klaviiri - ja oreli-, aga ka koorimuusikas.

Bareljeef – skulptuuriliik, madal reljeef
Barokk on mitmemõtteline ja mänguline.

Barokk - kunsti sünnimaaks sai Itaalia.
Barokkmuusika on rikkalikult kaunistatud, isel.
Bariton - keskmise kõrgusega meeshääl

Barokk - skulptuur hoogne ja maaliline.
Barokk 17 - 18. sajandi I pool (1600-1750)
Barokkskulptuurid on hoogsad, rahutud, maalilised.

Baramante – Peetri kiriku arhitektidest

Barbera levik on kõige laialdasem Piemontes.
Bareeringutel on algasendist lähtuvad nimed.
c
Bariton on meeshääle keskmine ulatus.

Barokk - antiigist teemad ja tegelased
Barokkstiilis piibli - ja mütoloogiaainelisi maale.

Barry kehake - XX olemasolul 1 Barry kehake.
Barbara on olnud abielus kahel korral.
Barbara kruger – postmodernistlik kunstnik.

Barokk on skeptiline ja pessimistlik.

Barokk on rehvalikum, kui renessanss.
Baromeeter - seade õhurõhu mõõtmiseks
Barrel – tünn dimple – põselohk

Bark – haukuma diary – päevik

Barrid - veealused vallid, maasäär
Barokkajastu - 17saj-18.saj esimene pool.

Barter - vahetustehing, vahetuskaup
Bar mitsva – lepingu pojaks saamine.
Barbitos – lüürataoline keelpill

Barcelona – 1,508 miljonit elanikku
Barco - anum Moto – mootorratas
Baristad espresso - põhiste jookide pinnale.

Baroki tunnuseks on ovaal ja ovaalsed aknad.
Barokk - kirikud on kuppelkirikud.
Barokk – näiteks kadrioru loss.

Barokkstiil on alguse saanud Itaaliast.
Barbecue - , suitsu- või praeahju.
Barbecue - ja grillimisvarustusest.

Barbie on nagu ajastu rollimudel.
Barca – praam Metro – metroo

Bariton - jassi Zahharov,rauno elp
Barokk – Itaalias ja Hispaanias
Barokk – ebakorrapärane pärl.

Barokk on välis ja rokokoo sise.
Barokkmuusikaheliloojaid on Georg Philipp Telemann.

Barokktrio - Kõige levinum ansambel.

Bar - to-anti-roll bar clamp.
Bard - Smaugi tapja,Oru tõust

Barokk - kunst tärkab Itaalias.
Barokk - kunst sündis Itaalias.

Barrelit päevas ehk 44 miljardit aastas.

Barbarid - Sisserännanud rahvas


Barokk - kirikute ülesehitus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bardid –  rändlaulikud, kes esitasid muusika saatel ülistuslaule jumalate,  valitsejate ja kangelaste auks. Looming kandus põlvest põlve edasi suuliselt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barjäärimeetod e. mehaanilised kaitsevahendid Mehaanilisteks kaitsevahenditeks loetakse 1. kondoom (meeste, naiste)

Vote UP
-1
Vote DOWN
Barbaarsus EHK KULTUURI PUUDUMINE RAHVUSLIK VAIM(-SUS) KULTUURILINE RELATIVISM 22 Kultuurilised ämbrid 1
Vote UP
-2
Vote DOWN
Barokk kirjandus on rajatud teravatele kontrastidele (põimunud on ilu ja inetus, pateetika ja pila), eelistab dramaatilisi olukordi ja erakortseid kangelasi, kaldub äärmusesse nii vooruste kui ka julmuste ja õuduste kujutamisel, stiil on sageli iseäratsev, raskepärane ja ülepingutatud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bardeerimine - lahja liha pekiviilude (peekoniviilude) sisse keeramine või nendega

Vote UP
-1
Vote DOWN
Baromeetriline nivelleerimine – on kõrguse määramine õhurõhu kaudu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Barbaarsus – tehnoloogiline mahajäämus.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Barbituraatide korral on vaatamata organismi harjumisele ravimiga olemas maksimaalne piir, millest alates hakkab avalduma aine toksiline mõju.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Barcelona paviljon - Saksa paviljon maailmanäitusel (Mies van der Rohe, 1929) Less is more – materjalide ehtsus ja strukturaalne tervik
Vote UP
-3
Vote DOWN
Barbaarsus – inimese tegevus, tallamine, lõhkumine, okste murdmine, liikide korjamine.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto