Sõnu seletav sõnaraamat

Baltisaksa kõrgkultuur - seotud Lääne-Euroopaga, mõjutades eestlaste kultuuri b) Eestlaste talupojakultuur – algas selle murenemine ja euroopaliku kultuuri suurenev mõju 2. Akadeemiline haridus – Tartu Ülikooli taasavamine 1802.a. a) Paul I panus : • otsustas riigipiirid kindlalt sulgeda Prantsuse revolutsiooni mässuliikumise eest • keelas oma alamatel õppimise Lääne-Euroopa ülikoolides.
Barbarossa plaan - sakslaste NSV Liidu vastane välksõda 2.5 kuuks kolmel suunal: Armeegrupp Nord pealetung Leningradile Armeegrupp Mitte pealetung läbi Valgevene Moskvale Armeegrupp Süd pealetung Ukrainasse Luftwaffe ülemvõim õhus- hävitati vastase lennuväljad Tankiväed piirasid sisse Punaarmee üksused Punaarmee suured kaotused- 3,5 milj.
Bellingeni katastroof - rohkem kui 8000 aastat e.Kr. Balti jääpaisjärvede vee murdumine Kesk-Rootsi mägedest läbi ookeani, mille tagajärjel langes Läänemere pind umbes 30 meetrit ja Eesti pindala suurenes märgatavalt Kunda kultuur- mesoliitikumi küttide ja kalastajate kultuur 8. aastatuhandest eKr 5. aastatuhandeni eKr praeguse Eesti, Läti, Põhja-Leedu aladel ja Venemaa aladel Eesti naabruses, samuti Lõuna-Soomes. Kammkeraamika kultuur- umbes 3300 aastat eKr Eestisse jõudnud uus arheoloogiline kultuur.

Bakalaureus – vanem üliõpilane keskaegses ülikoolis, kes oli omandanud alama astme õpetuse ja võis juba ise nooremaid õpetada Balti erikord – Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja-järgse Vene riigi koosseisus barbar – kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar-bar); tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest
Budism on alati püüdnud sulanduda kohalikku kultuuri, võttes üle mõisteid kohalikust kultuuriruumist, saades mõjutusi kohalikust religioonist ja õpetustest, ning teiselt poolt mõjutades neid ka ise. Nii võib rääkida Hiina budismist, Jaapani budismist, Tiibeti budismist, Tai budismist, Sri Lanka budismist jne. Seega Buddha õpetus on üks (mis on kirja pandud Tipitaka's) kuid Buddha õpetuse segunedes kohaliku kultuuriga on tekkinud paju erinevaid budismi koolkonde.
Briand - Kollegi pakt – 1928 18. Seleta mõisted: 19. Agressioon – ühe v mitme riigi kallaletung teisele riigile 20. Patsifism – sõjavastasus 21. Isikukultus – füüreri ülistamine 22. Inflatsioon – raha väärtuse langemine 23. Diktatuur – valitsemisvorm, milles juhil ehk diktaatoril on piiramatu võim otsuste tegemisel 24. Mis oli sinu arvates sõdadevahelise perioodi kõige iseloomulikum nähtus kirjanduse või kunsti vallas? Põhjenda oma arvamust.

Benjamin hoff on sama mõtte teisiti sõnastanud ning esitab selle oma raamatus umbes sellisel kujul: "Toimi Puhhi moodi ja kõik saab korda". Milles seisneb siis Hoffi Puhhi-raamatu peamine praktiline sõnum? Toimi kooskõlas enda loomuse ja maailma asjadega, ära ürita maailma kohandada endaga ega ka ennast liigselt maailmaga. Mitte oma olemust ei pea vägistama vastavalt asjadele, nii nagu nad on, vaid tuleb leida mõistlik kompromiss oma loomuse ja maailma vahel.
Balthasar russow - Kirjutas alamsaksakeelse „Liivimaa provintsi kroonika“. Esitrükk 1578. 21. Liivi sõda 1558-1583 Liivi sõja põhjused: Venemaa (Moskva suurvürstiriigi) välispoliitika - allutada Läänemere idarannik, Vana-Liivimaa sõjaline ja poliitiline nõrkus, Rootsi püüd oma mõjuvõimu laiendada ida suunas. Ajend – Tartu maks(üks mark aastas elaniku kohta). Hertsog Magnuse tegevus sõja aastail: 1560. aastal maabus oma sõjasalgaga Kuressaares.
Books on religion, history & philposophy were translated into Anglo-Saxon. Many Latin words came into Anglo-Saxon. Alfred ordered the literate men to help and establish a system of law. He ordered that the old customs & laws should be collected, new laws were added, so a Code of English Law was drawn up. He also ordered the learned men to collect all that was known of the early history of the country & to keep a record of the outstanding events.

Börs – hulgiturg, organiseeritud turg väärtpaberitega või teatud kaupadega 6. Vaata kõrval olevat karikatuuri Rahvasteliidust, mis ilmus 1920ndatel aastatel ning vasta järgmistele küsimustele. Vastamisel toetu ka varem õpitule.
Bakalaureus - (ladina keeles baccalaurius- teadusliku kraadiga isik) vanem üliõpilane keskaegses ülikoolis, oli omandanud alama astme õpetuse ja võis nooremaid õpetada romaani stiil- valitsev arhitektuuristiil Euroopas XI-XII sajandil, kõige selgemaks tunnisjooneks on ümarkaar gooti stiil- valitsev arhitektuuristiil Euroopas XIII-XIV sajandil, Kesk- ja Põhja- Euroopas kuni XV sajandini, kõige selgemaks tunnisjooneks on teravkaar
Briand - Kelloggi pakt 1928 ( • Locarno leppega alanud etappi Euroopa ajaloos on nimetatud ka patsifismi ajastuks (patsifism- maailmavaateline seisukoht, mis eitab igasuguseid (“õiglaseid” ja “ebaõiglaseid”) sõdu ja propageerib rahu säilitamise passiivseid vahendeid). • Maailma poliitikud lootsid nüüd, et sõjad on jäänud minevikku ning on leitud tõhusad vahendid omavaheliste tüliküsimuste lahendamiseks.

Brežnev - stagna aeg, rahulik passiivne aeg, dissidentlus( võideldi nende vastu), stagnatsioon( suur seisak) Sotsialistlike riikide rühmad olid: sõprusühendus, väljaspool sõprusühendust, sotsialistliku orientatsiooniga.
Budism on alati püüdnud sulanduda kohalikku kultuuri, võttes üle mõisteid kohalikust kultuuriruumist, saades mõjutusi kohalikust religioonist ja õpetustest, ning teiselt poolt mõjutades neid ka ise. Nii võib rääkida hiina budismist, jaapani budismist, tiibeti budismist, tai budismist, sri lanka budismist jne. Budism on alati olnud pluralistlik ning aktsepteerinud erinevaid vahendeid Buddha sõna edasi andmisel.
Berliini kriis – 1960 aastal ehitati Berliini müür kuna paljud idasakslased polnud rahul kommunistide valitsemiga Saksa DV ning kombeks oli seega põgenemine Ida-Saksamaale. 1961 ehitati aga selle peatamiseks Berliini müür.

Brüsseli pakt ehk Lääneliit (48)-Sõjajärgse Euroopa esimene sõjalis-poliitiline rühmitus Hallsteni doktriin (55)-SLV(Saksamaa Liitvabariik) ei tunnusta SDV'i(Saksamaa Demokraatlik Vabariik) Kommunistlik riigipööre Prahas(48)-Demokraatlik valitsus kõrvaldati, riigi juhtimine kommunistidele Korea sõda (50-53)-NSVL ja Hiin RV ning USA konflikt endistel Jaapani aladel Kuuba Kriis (62)-USA ja NSVL konflikt Kariibi mere
Barbarite riigid – Frangi riik Gallias Läänegootide riik Hispaanias, 419-711 vallutasid araablased Vandaalide riik – tungivad üle Reini jõe, jõuavad 409 Hispaaniasse, liiguvad sealt edasi Põhja-Aafrikasse, loovad sinna riigi u 430-534 (vallutati Bütsantsi poolt). Langobardide riik Põhja- ja Kesk-Itaalias (suuremas jaos endistel idagootide aladel, mille langobardid Bütsantsilt vallutasid), 568-774 (Karl Suur)
Brest - Litovski rahuläbirääkimised november-detsember 1917.................................................27 Läänerinne 1918-....................................................................................................................... 27 Saksamaa kapituleerumine-....................................................................................................... 28 Tagajärjed.

Bernt notke – Lybecki meister, kelle loominguks on kappaltar Pyhavaimu kirikus, Tema suurejoonelisem maal on „Surmatants“. Michel Sittow - Eesti keskaja kuulsaim maalikunstnik, kelle toid on laiali paljudes maailma muuseumides. Balthasar Russow – Tallinna Pyhavaimu kiriku 6petaja, kes kirjutas alamsaksa keeles „Liivimaa provintsi kroonika“, mis on Eesti keskaja yks t2htsamaid allikaid.
Bush on õõnestamas ÜRO-d." Mandela teatas, et ta toetab tegevust Iraagi vastu ainult siis, kui selle on algatanud ÜRO. Ta kutsus inimesi USA-s ühinema ulatusliku protestiga Bushi vastu ja kutsus maailma liidreid, "Mille ma hukkamõistan on see, et üks võimu, millel on president, kellel puudub ettenägelikkus, kes ei suuda korralikult mõelda, tahab nüüd tõugata maailma holokausti.
Bürgermeistrid – neid oli 2-4, moodustasid midagi juhatuse taolist ̵ Raehärrad – mehed, kellest koosnes raad ̵ rae juures linnafoogt – maahärra, kelle territooriumil raad asus ̵ Sündik - seadusetundja  Gildid ̵ Suurgild ̵ Mustpeade vennaskond ∨ Kaitsepühakuks Mauritsus, kes oli mustlane ̵ Väikegild  Tsunftid ̵ tsunftisundus, tsunftijänes ̵ skraa – tsunfti põhikiri

Briand - Kellogi pakt 1928 1) sõjad kuulutati riikliku poliitika teostamisel ebaseaduslikuks 2) võeti kasutusele agressori termin, see kes sõda alustab on agressor 3) sõjad kuulutati kuritegudeks 4) sõnades räägiti kogu aeg, et sõda ei ole vajalik aga masinad töötasid kogu aeg (töödeldi välja uusi relvi) 5) USA tahtis, et Euroopas oleks rahu, oli huvitatud stabiilsusest.
Bosnia kriis – puhkes austra-ungari ja serbia vahel kahel territooriumil bosnia ja hersogoviina pärast. Serbia pidas neid muistseteks slaavi aladeks, mis peaksid kuuluma serbia koosseisu.
Benefiits - tähtajaline, pärandamisõigusteta; lääh e. feood- vabalt pärandatav; allood- täielikus omanduses maa, ei hõlmanud vasallikohustused; domeen- kuninga maavaldus

Berthold – 1196 Meinhardi surma järel piiskopiks saanud tsistertslane, politiseeris misjoni(ravhale ei meeldinud), sai paavstilt volituse korraldada ristisõja liivimaal.
Bürger - oli isiklikult vaba ja täieõiguslik linnaelanik • Linnakogukonna liikmeks saadi:  linnas sündides  rae otsuse põhjal peale kodanikuvande andmist ja kodanikeraamatusse kirjutamist NB! Linnakodaniku õigused sõltusid:  tööalast (N: jõukad kaupmehed olid privilegeeritumad)  varanduslikust seisundist (N: majaomanikel teatud eesõigused) 3
Borodino - 7. sept 1812 , toimus Borodino külas, Prantslaste võit Leipzigi ehk Rahvastelahing - 6 - 9 okt 1813 Waterloo lahing - Prantsusmaa vs Inglismaa ja Preisimaa , 1815 peale seda saadeti Napoleon vangi Püha Helena saarele Tilsiti rahu - Prantsumaa ja Venemaa vahelini rahu 1807 . Venemaale tegevusvabadus Ida- Euroopas, Prantsusmaale Ida ja Põhja- Euroopas

Benedictuse kloostrid - jõukad munkade kogukonnad, palju maavaldusi; Tsisterlaste ordu-luksusest loobumine, karm füüsilinetöö, kloostrid asustamatta paikades, harisid seal maad; Frantsisklaste ordu- kuulutasid jumalasõna lihtrahva seas nagu Jeesus, vaene elu ja jutlused; Dominiiklaste ordu-nim. Jumala ustavad koerad, ül. Jutustada usu kaitseks, suur rõhk haridusele.
Brahmanism - On aarjalaste varajane usk  Brahmanism oli preestritekeskne ohverdamisreligioon  Preestriteks olid brahmaanid  Usk paljudesse jumalatesse  Eesmärgiks oli säilitada maailma korrastatus ohvritoimingus tekkiva imeväe abil  Ohvrite toojad brahmaanid tõusid peaaegu maapealseteks jumalusteks, sest nende käes oli ohvrite tohutu vägi.
Bruno – kinnitas Koperniku teooriat, süüdistati valeõpetuses, WILLIAM SHAKESPEARE – inglise luuletaja ja näitekirjanik, inglise kirjanduse suurkuju, THOMAS MORE – renessansiaegne humanist, tähtsaim töö „Utoopia“ - terav ühiskonnakriitika koos julge nägemusega ideaalsest ühiskonnast, IGNATIUS LOYOLA – jesuiitide ordu asutaja, IVAN IV

Berthold - 1196-1198 Liivimaa piiskop, korraldas liivlaste vastu ristisõja 1198 aastal, hukkus esimeses lahingus B. von Dreiben-Liivim ordumeister,kes lasi 1343a 4.mail kutsuda Paidesse läbirääkimistele 4Eesti kunni ja siis tappis nad B. Hoeneke- Kroonik, kes viibis kuningate tapmise juures, edastas nähtut moonutatult ja õigustas Ordu käitumist.
Bloomi loos on Kiernani pubi justkui kükloobi koobas, selle külastajad kitsarinnalised (paralleel kükloobiga-üks silm, seega ei näe palju), peatüki lõpus üks „kükloobilik“ külastaja viskab küpsisega Bloomi suunas, aga ei saa pihta; 12.) Kirke- Kirke muutis Odysseuse mehed sigadeks, aga Odysseusel õnnestus samasugusest saatusest pääseda.
Benito mussolini – endine õpetaja ja sotsialist, kellest sai fašistide juht Adolf Hitler – füürer, tema õpetuse põhimõtted aaria rassi ülimuslikkusest ja sakslaste eluruumi laiendamisest olid kirjas raamatus „Mein Kamf” Jossif Stalin – sai kommunistliku partei peasekretäriks võimuvõitluse tulemusena, kui oli oma konkurendid kõrvaldanud

Bio - disain - kiivrite Kiiver ei ole lihtsalt spordivarustus, oluline on ohtlikumaks ning selleks, et tagada inimese ohutus on võetud kasutusele korgist sõjakiivrite või tavaliste mütside kiivri funktsioonist, detailidele kinnitatav naharibadest Rattaspordi kasv suurenes ning profiratturite kõrvale ilmusid ka mudeli konstrueerimise poole.
Birth rate – the number of babies born per 1,000 persons per year – 12 Death rate – the number of people who die per 1,000 persons – 9.9 Natural increase per 1,000 population – 2.1. (USA – 5.5, Brazil – 12.9, Bangladesh – 17,3) The size of population may change mechanically, too – through immigration and emigration. 2. Distribution.
Baasideleping – 28.septembril 1939 sõlmiti Eesti ja NSV Liidu vahel vastastikuse abistamise pakt (nn baaside leping), millega Eesti loovutas Lääne-Eestis ja saartel maid nõukogude sõjaväebaaside loomiseks (25 tuhat punaarmeelast). Mõlemad riigid lubasid hoiduda teineteise vastu suunatud liitudest ning anda sõjalist abi kallaletungi korral.

Berthold - tsistertslane , piiskop pärast Meinhardi . 1196 korraldati tema eestvedamisel lahing praeguse Riia linna alla, kus Berthold ka hukkus.
Berliin - Rooma telg (=Saksamaa + Itaalia liit) 6) 1936 sõlmiti nn. Antikominterni pakt Saksamaa ja Jaapani vahel, varsti ühinesid Itaalia, Ungari, Hispaania jt. Eesmärk oli võidelda Kommunistliku Internatsionaali vastu (=kommunistlike parteide rahvusvaheline organisatsioon, loodi 1919, peakorter Moskvas, eesmärgiks maailmarevolutsioon)
Bosnia - Hertsogoviina (35% serblased, 45% horvaate, 20% bosniakid; bosniakid olid moslemid) 4. Serbia ja Montenegro (66% serblased, 10 % albaanlased, 5% montenegrolased; albaanlased moslemid) 5. Makedoonia (64% makedoonlasi makedoonia keel, õigeusk, kirillitsa, 25% albaanlasi). Järgemööda hakkasid kõik Jugoslaaviast lahku lööma.

Brežnev 1964 - 1981 *tagandas Hruštšovi; esialgu liberaalne; stagnatsioon, majandus käis alla, erilisi muutusi polnud; isikukultus; venestamine, koolides vene keel, asjaajamine vene keeles, ülikoolid venekeelsed *1965 üritas läbi viia majandusreformi, mille järgi ettevõtte edukust pidi hindama rentaabluse, mitte toodangu hulga järgi.
Balti apell - 1979 Balti kett - 23. aug 1989 Eesti saab Euroopa Liidu liikmeks - 1. mai 2004 Eesti saab Euroopa Nõukogu liikmeks - 1944 Eesti võetakse NATO liikmeks - 29. märts 2004 Eestist saab ÜRO liige - 17.sept 1991 EKP KK VIII pleenum - 1950 ETV saadete algus - 1955 EV põhiseaduse jõustumine - 1992 Kolhooside loomise algus - 1946
Battle - of-jutland.com/jutland-gains-losses.htm (08.12.12) http://www.historylearningsite.co.uk/admiral_david_beatty.htm (20.11.2012) http://www.richthofen.com/scheer/scheer10b.htm (20.11.2012) http://www.worldwar1.co.uk/jutland3.htm (21.11.2012) Õun, M. 1995. Lahingud kaugetel meredel 1. Olion 2005. Sõjad: ajalugu kaartidel.

Breznevi doktriin - Saates 1968. a. Varssavi Lepingu Organisatsiooni (VLO) vägesid Tšehhoslovakkiasse, et seal maha suruda “Praha kevadet” ja kõrvaldada võimult reformimeelseid kommuniste, deklareeris L. I. Brežnev, et NSV Liidul olevat sotsialismi kaitsmise nimel internatsionaalne õigus ja kohustus ka edaspidi niiviisi toimida.
Baasideleping – leping, mille alusel nõuti Punaarmee baaside loomist Eestisse Juunipööre (kuupäev) –Nõukogude Liidu poolt Eesti kommunistide abiga korraldatud riigipööre, mille tulemusel sai ametisse Johannes Varese valitsus ja 21. juulil 1940 kuulutati Eesti Vabariigi Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks.
Belgiaga 1923 - 1924 Ruhri piirkonna (Inglismaa ja USA vastuseisu tõttu oldi sunnitud väed välja tõmbama). 1920.aastatel oli Prantsusmaa kõige nõukogude vaenulikum riik, sest kaotati varad, mis olid investeeritud omal ajal Tsaari-Venemaale. Vaenu Nõukogude Venemaa vastu õhutas ka suur Venemaalt emigreerunute kogukond.

Bütsans on antiikkultuuri järjepidevuse säilitaja, sest jätkati umbes samalaadset õpetamist kui oli toimunud antiikajal, kuid seda kohandati, kuid oluliseim ikkagi see et toetuti aniikautorite teostele, need tänapäevani säilinud tänu bütsantsi ümberkirjutustele, need viidi kooskõlla ristiusu põhimõtetega.
Binto mussolini - BENITO Mussolini oli itaalia poliitik, ajakirjanik ja fašistide partei juht, kelle eesmärgiks oli muuta itaalia sama võimsaks, nagu seda oli vanaaja rooma keisririik. Francisco Franco - hispaania kindral, juhtis sõjaväelaste mässu hispaanias. Tema valitsusaeg on tuntud kui Franco diktatuur. 
Baltica - Borussia Danzig (algse nimega Livonia). Hiljem võeti sinimustvalge kasutusele Tartu ülikooli Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna ning pühitseti 4. juunil 1884. Aja jooksul hakkas trikoloor seostuma eesti rahvuslusega ning seda kasutati riigilipuna, kui 24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik.

Bosnia - HERTSOGOVIINA, MAKEDOONIA, TŠERNOGOORIA(MONTENEGRO) • KOSOVO- ELAVAD ALBAANLASED, KUULUTAS END ISESEISVAKS • VOJVODINA- UNGARLASED • FYROM- VARASEM JUGOSLAAVIA VABARIIK MAKEDOONIA POSTSOTIALISTLIKUD MAAD • ENDINE NSVL, IDA-EUROOPA MAAD • PALJU PROBLEEME: 1) MAJANDUSLIKUD, MAHAJÄÄMUS LÄÄNEST
Balti kolmikliit - üksteise abistamiseleping Eesti, Läti, Leedu vahel Balti Liit -sõjaline liit, mis pidi sõlmitama Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola vahel, kuid Poola ja Leedu olid tülis ja Soome ei pidanud ennast baltimaaks Tööerakond -Suurbritannia uus poliitiline erakond, ühendas töölisi, kaitses töölisi.
Barbar – mittehellen, kes räägib arusaamatut keelt Kreeka uus tsivilisatsioon erines Kreeta-Mükeene ajajärgu poolest: • ühiskonna- ja riigikorraldus oli vähem reglementeeritud ja tsentraliseeritud, st lossivalduste asemel tekkinud linnriikides oli vöimalus ka rahval riigi korralduses kaasa rääkida.

Built on the site of a chapel of an Estonian congregation of the preconquest era of the 13 th century. In 2004, a piece of wall dating back to an older period than the 14 th-century church was discovered under the existing church wall, which raised unanswered questions and provided further material for study.
Batu - khaan- vallutas Kiievi, mille tulemusel Vene vürstiriigid langesid mongolite võimu alla Jan Hus- Tšehhi vaimulik, õpetlane ja Praha ülikooli professor, oli vastu paavsti ilmalikule võimule, kritiseeris tugevalt katoliku kirikut, mille tulemusel katolik kirik ta ketseriks nimetas ja sisi hukkas.
Balthasar rossow – Tallinna Pühavaimu Kiriku õpetaja, kroonik Ivo Schenkenberg – Tallinna käsitööliste salga juht, ründas venelasi Sigismund II August – Oli Rootsi päritolu Poola kuningas, Riia Peapiiskopkond andis end täielikult tema valitsemise alla Stefan Batory – 1576 a. Poola kuningaks valitud.

Barbarus - uue valitsuse juht ( nõukogude nõudel moodustatud), pärast juunipööret 6)) O. Tief – EV valitsuse viimane juht 1944 7)) J. Uluots – võttis enda kanda presidendi ülesanded ja määras ametisse valitsuse eesotsas O. Tiefiga 8)) H. Mäe – Saksa okupatsiooni ajal Eesti Omavalitsuse juht
Bartolomeu diaz – Portugali meresõitja, kes esimese eurooplasena sõitis ümber aafrika lõunatipu, tee Indiani oli avatud Christoph Columbus – itaalia meresõitja, kes avastas Ameerika, ise arvas et jõudis Indiasse Vasco da Gama – portugali meresõitja, kes leidis tee Indiani minnes Aafrika lõunatipust
Bhf - i tegevuskavasse kuulus peamiselt põgenike juriidilise olukorra ja julgeoleku eest võitlemine, põgenemise põhjuste selgitamine jne. Peamine tegevusväli oli Saksamaal ja Austrias asuvate Balti põgenike abistamine riiete ja toiduainetega, aga ka kooliraamatute ja kirjandusega varustamine.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Balti erikord - Erikord, mille kohaselt Balti aadlitel ja linnadel olid Vene ajal teatud privileegid: 1)Kehtima jäid Rootsi maksud ja seadused 2)Säilis kirkukorraldus, luteriusk 3) Säilis saksakeelne asjaajamine 4) Säilis tollipiir Venemaaga, tollivaba viljakaubandus Rootsiga 5) Tallinnas ja Riias valitsesid kindralkubernerid (nt. iirlased, rootslased jne.) 6) Maapäevad tegustesid edasi 7) Rüütelkonna suur võim 8) 1730. – 40.-ndatel aastatel koostati aadlimatriklid (aadli suguvõsade nimekiri)
Barokk - kirjandust võib nimetada dünaamilis-pateetiliseks. See on rajatud tugevatele kontrastidele, püütakse ühendada ilu ja inetust, voorust ja pahet, näilikku ja tegelikku jne. Stiil on tihti dramaatiline ja ülepingutatud, kaldutakse äärmustesse nii vooruste kui ka julmuste kirjeldamisel.
Baltisakslaste ümberasumine on saksa rahvusest isikute ümberasumisele pärast 23. augustil 1939 Saksa Kolmanda Riigi ja NSV Liidu vahelise Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist pakti alusel NSV liidu mõjusfääri jäävatest riikidest (Eesti, Läti, Leedu) ja samuti ka Itaaliast ning NSV Liidust aastatel 1939-1941.

Blokaaad 32 - st föderaalsõjaväe üksusest – see tõstis üldist moraali ja tõi kohale selle sõjalise varustuse, mida selles situatsioonis tarvis oli. Vastukäiguks blokeeris Jugoslaavia sõjalaevastik Aadria mere ranniku ja ründasid strateegilise tähtsusega Vukovari linna Doonau kaldal.
Baltisakslased –  vasallkond tervikuna oli algusest peale saksakeelne. Baltisakslased on osa Eesti  segunes ajaloost. • Muinasusu kohta pole kirjalikke allikaid, vaid see pärandus edasi põlvest­põlve • 19. saj lõpul ärkamisaja kirjainimeste teadlik eksitustöö
Bandus - ja tööstusettevõtteid, mille rajamiseks Eesti Pank kergekäeliselt laene andis.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Balthasar russow – Tallinna kroonikakirjutaja ja luterlik vaimulik, "Liivimaa kroonika", mis käsitleb põhjalikult Liivimaa ajalugu 16. sajandil, olles oluline allikas Liivi sõja kohta koos Johann Renneri ülestähendustega Liivimaa ajaloost aastatel 1556–1561 Stefan Batory – 1571–1576 Transilvaania vürst ja alates 1576 kuni surmani Poola (Rzeczpospolita) kuningas, Jam Zapolski vaherahuga sai Stefan enda kätte kogu Vana- Liivimaa lõunaosa, millest hiljem kujunes Liivimaa kubermang.
Botswana betšuaanidel on üksnes vahetevahel ja erakorralistel juhtudel ninbg harilikul tasu eest tegutsevad päevaloitsijad ja palju hirmsamad öönõiad, kelle saatjaks on koduvaimud loomade kujul (harilikult öökull). Öönõiad on üldiselt pahatahtlikud ning võivad ära nõiduda kõiki ja kõike.
Beria märts – juuni: välispoliitikas tahtis parandada suhteid lääneriikidega; märguanne, et Saksamaa võiks ühineda; siseriigis viis läbi amnestia vangilaagrites, mis puudutas karmimaid vange, kuritegevuse kasv; soov anda suure vabaduse liiduvabariikidele (ka Eestile) + iseseisvuse.

Bornhöhe – kirjanik („tasuja“ „Villu võitlused“ „vürst Gabriel e pirita kloostri viimsed päevad“ „tallinna narrid ja narrikesed“) Rändas maailmas ringi, kõrgelt haritud, töötas õpetajana erinevates kohtades, lõpetas kohtuniku tööga, suri rahukohtuniku ametis.
Bränd polo on tuntud tänapäeval kui preppy English – omapärane ilme müüb - ei saanud miljoni dollari impeeriumiks vaid seepärast, kuna Laurenil oli õnne ega et tal oli laitmatu stiilitunnetus, vaid et tal oli kõik ja veelrohkemgi omadusi, mis aitasid tal nii kaugele jõuda.
Batu - khaani eesmärk oli jõuda maalima otsa- viimase mereni • 1237-1240 mongolite-venemaa sõjaretk, mille käigus vene vürstiriigid üksteise järel alistati va Novgorod, Galiitsia ja Volõõnia • Novgorod erines teistest vene vürstiriikidest oma valitsemise poolest.

Bornhöhe – Kirjuras jüriöö ülestõusuga seotud sündmusi romaanis „Tasuja”. S. Vahtre – ajaloolane, kes kirjutas populaarteadusliku raamatu „Jüriöö”. B. Hoeneke – Jüriöö ülestõusust on kirjutanud Bartholomäus Hoeneke oma Liivimaa nooremas riimkroonikas.
Brömsebro rahu – 1645.a sõlmitud rahuga, pidi ka Taani oma Saaremaa alad, Rootsile
Bulgaarias 1935 – 1944, Kreekas 1936 – 1944, samuti Ladina-Ameerika diktatuuridele ja Jaapani militaristlikus režiimis jm. Ka tänapäeval eksisteerib maailma riikides neofašistlikke liikumisi, mille ideoloogia rajaneb rohkemal või vähemal määral traditsioonilisel fašismil.

Beninis on praegu rahvususund väga aktiivne, seal muudeti 1996. a kohalik traditsiooniline usund – vodun – riigiusuks. Umbes 60% riigi elanikkonnast ka järgib seda traditsiooni ning ka ülejäänud 40%, mille moodustavad katoliiklased ja moslemid, respekteerivad seda.
Balti erikord – taastati pärast Katariina II surma Paul I ajal 2. Venemaa poliitika Eesti- ja Liivimaal – määrati kindralkubernere, Katariina II ajal püüti moderniseerida ja olukorda parandada, eriti talupoegadele, nt. kaitseseadused, koolide rajamine jne. Pearahamaks.
Bolševistlik – kommunistlik ideoloogia, juhikultus, tegeliku demokraatia vabaduse ja õiguste mahasurumine. Peale selle viis Stalin riigi industrialiseerimisele, mille käigus loobuti NEP- poliitikast. Kohustuslikuks muudeti plaanimajandus ning toimus kollektiviseerimine.

Bullockiga on Toomas Hendrik Ilvesel lapsed Luukas Kristjan (sündinud 1987) ja Juulia Kristiine (1992). Luukas Kristjan avaldas pärast keskkooli lõpetamist soovi kohe Eesti kaitseväkke aega teenima minna, kuid Eesti kaitseatašee USA-s soovitas tal ülikooli astuda.
Bartolomeu diaz - Alates 1481 aastast saatis Diaz ühe laeva kaptenina Diogo de Azambujat ekspeditsioonil Kullarannikule (Guineasse). Sel ekspeditsioonil rajati Elminasse (Ghana) kaubanduse tugipunkt. Dias oli kuninga õukonna rüütel ja kuninglike ladude järelevaataja.
Berdõšš on Vene aladelt pärit sõjakirves, püssimeeste relv (oli sihtimisel toeks), lai tera (60-70 cm), varre pikkus 170cm. Ratsaniku sõjakirves on 70 cm varrega, tera ühel pool ja teisel pool teravik, mis on tehtud selleks, et saaks raudrüüst läbi lüüa.

Bütsantslased - .................................................. Miks arenes Büstants kiiremini kui lääneeuroopa? V:Soodne geograafiline asend, maksud, kaupmeestelt sadamates tolli, maksude pealt sai raha, mida kasutati kindluse ehituseks ja sõdurite palkamiseks.
Barbarid - kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar-bar); tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest.
Basiilika 3 - 5 lööviline • altar idas, peasissepääs läänes • ristikujuline põhiplaan • jämedad sambad • kodakirikud • ühe lööviga kirikud • eraldi kellatorn (N: Pisa torn) • lame palklagi, silinder ja ristvõlv • portaal – kiriku uks

Barbe - bleue-sinihabe. Fairytale/horror. He invented the fiction film and profounfly influenced specific film genres: • German expressionism(set design) • Surrealism(playfulnessm spontanitym sybolism) • Comedies • d.w. griffith • charlie chaplin
Belle - Isle, kes püüdis 1741 organiseerida Karl Alberti valimist keisriks ning Austria vastast koalitsiooni (idee oli, et Prantsusmaa saab Madalmaade lõunaosa, Baier Böömimaa, ning valdused Itaalias jagatakse Sardiinia ja Hispaania Bourbonide vahel).
Balti erikord - valitsemiskorraks Vene Impeeriumi Balti provintsides 18.-19.sajandil. Balti erikord seati sisse pärast Põhjasõja lõppu, mil Vene riigi võim Baltikumis oli veel ebakindel ja valitses oht nende provintside langemiseks tagasi Rootsi võimu alla.

Budiste on India elanikkonnast 0,8 % (vastupidiselt levinud valearvamusele), džainiste 0,4 %, sikhe 2%, kristlasi 2%, moslemeid 12-13 %, hinduiste 80-81 %. Indias elab ka vähemuskogukondadena parse (zoroastriste), juute, Püha Tooma järgijaid, animiste.
Balti erikord - Venemaa koosseisu kuulunud Eesti-ja Liivimaa provintsi eriseadustele tuginev omavalitsussüsteem, mis erines muu Venemaa omast ning kinnitati pärast Põhjasõda Peeter I ning Eesti- ja Liivimaa rüütelkondade vaheliste kapitulatsioonilepetega.
Brahmana - preestrite kommentaarid, mis suudavad läbi viia religioosse mõttemuutuse: olulised pole jumalused, vaid neile ohverdavad preestrid, sest kui ohvriteenistus õigeid reegleid järgides läbi viia, peavad jumalad tegema nii nagu inimene tahab.

Basileus – Bütsantsi keiser, talle kuulus kogu võim, võimu piirasid veidi riiginõukogu, senat, tsirkuseparteid e. deemosed, talle allus ka kirik – käsutas kirikuvarasid, määras ametisse kõrgemad vaimulikud, kujundas kiriklikku ideoloogiat
Bastard ehk pooleteisekäemõõk. See oli pikk, teramiku pikkus oli umbes 120-140 cm, raske raiemõõk, mida sai kasutada nii ühe kui kahe käega, oma raskuse tõttu suutis ta plaatrüü purustada ning oli oma pikkuse tõttu samuti hobuselt hea
Benefiits – lääni esialgne nimetus,maavaldus ilma pärimisõiguseta Alloo- vasallisuhetest vaba maavaldus investituur– läänistamise protseduur,kus vasall tõotas ustavust oma läänihärrale ja läänihärra lubas vasallile kaitset ja maad

Breznev - osalus Praha kevades, selle tulemusena kehtestas doktriini, et kui Ida- Euroopa riikides on mõni süsteem hädaohus, siis NL-i kohus on seal kord taastada ja Vietnami sõjas toetas Vietnami DV-d, oli NL-i riigijuht kuni 1982. aastani.
Baasnorm on ikka jumalate poolt niimoodi kehtestatud nagu seda tavapäraselt on mõistetud? Protagorase eespool toodud teesi silmas pidades pidi traditsiooniline viis põhjendada baasnormi jumalate tahtega hakkama ilmselt paistma ebapiisavana.
Benito mussolini – vaesest sepa perest pärit mees, kes lubas muuta Itaalia sama võimsaks, kui oli olnud Rooma impeerium Adolf Hitler – läbikukkunud kunstnik, hea kõnemees, sai 1993. a Saksamaa kantsleriks AUTORITAARNE JA TOTALITAARNE DIKTATUUR

Bill clinton – 1992 pesidendiks saanud Demokraatliku Partei kandidaat* George W. Bush – 2000 USA presidendiks saanud vabariiklane* Barack Obama - Ameerika Ühendriikide poliitik, alates 20. jaanuarist 2009 Ameerika Ühendriikide 44. president*
Balti liit – 1920. Aastate algul püüti omariikluse kindlustamiseks luua balti liitu, s.o. sõlmida soome, eesti, läti, leedu ja poola vaheline leping, mille alusel kõik osalised oleksid osutanud üksteisele abi sõjalise rünnaku korral.
Basiilika on tavaliselt pikliku põhiplaaniga, samba või piilariridadega löövideks jaotuv hoone, mille kesklööv on külglöövidest tunduvalt laiem ja nii palju kõrgem, et saab valgust külglöövide katusest kõrgemal olevaist aknaist.

Binto mussolini - itaalia fašist, kelle eesmärgiks oli muuta itaalia sama võimsaks, nagu seda oli vanaaja rooma keisririik Fransicisco Franco - hispaania kindral, juhtis sõjaväelaste mässu hispaanias, peale ta võitu kehtestati riigis franco
Blokk –  riikide või parteide liit × Doktriin – poliitiline või sõjaline põhimõte koos sellest tulenevate järelduste ja tõlgendustega × Ekspansioon – sissetung; oma mõju või riigipiiride laiendamine
Bush on tuntud oma arvukatest kõnedest pärinevatest lingvistiliste vigade poolest ja veidratest ütlustest, mis on paljudes inimestes tekitanud kahtlusi Bushi pädevuse üle. "I know the human being and fish can coexist peacefully.

Bresti rahu - 1917 nov enamlased pöördusid saksa ja tema liitlaste poole ettepanekuga sõlmida vaherahu, saksale esitatud tingimused olid rängad ja soovis uuesti sõjategevust alustada, hõivasid kiirelt Balti riigid ja osa Ukrainast.
Brest - Litovski rahu, 1918-1920 toimus Venemaal kodusõda punaste ja valgete vahel. Punased – kommunistid, valged – parlamentaarse monarhia pooldajad, vabariiklased. Punased võitsid, tänu sellele jäi ka Eesti iseseisvaks.
Barcelona on suuruselt teine linn Hispaanias ning paikneb raudja kiltkivist mäenõlavdel vaatega merelahele. Linn asub Pürenee poolsaare kirdeosas, Pürenee mäestikust ning Hispaania- Prantsusmaa piirist umbes 150km lõuna pool.

Barcelonat on kaua aega peetud muust Hispaaniast erinevaka ning kuigi turistid võivad siin jälgida härjavõistlust või flamenkoetendust, ei ole see tegelikult koht, kus taolist tüüpiliselt hispaanialikke tavasid harrastatakse.
Briand - Kellogi pakt  1928.a. sõlmitud leping, millega kohustuti loobuma sõjast kui rahvusliku poliitika vahendist ning lahendama kõik konfliktid rahumeelselt. Paktile kirjutas alla 15 riiki, hiljem ühines veel 48 riiki.
Bernt notke - Lübecki meister, kelle loominguks on kappaltar Pühavaimu kirikus, Tema suurejoonelisem maal on „Surmatants“. Michel Sittow-Eesti keskaja kuulsaim maalikunstnik, kelle töid on laiali paljudes maailma muuseumides.

Brežnevi doktriin – pärast Praha kevade mahasurumist Nõukogude Liidus kasutusele võetud välispoliitiline põhimõte: NL-il on õigus sekkuda kommunistlike riikide siseellu ja seda juhul, kui kommunistliku partei ülemvõim on ohus.
Budism - (ka buddhism, budalus, buda usk) on Buddha Šākjamuni (Siddhārtha Gautama; arvatavasti 6.–5. saj eKr) õpetus ning selle põhjal Indias tekkinud ja seejärel mujale levinud traditsioon, õpetuste kogum ja kultuur.
Balti kett – 23.08.1989 nõukogude võimu mõjutamiseks ja vabadustahte demonstreeriminseks Leedu, Läti, Eesti ja Balti Nõukogu algatatud massiüritus, mis kujutas endast läbi kolme Balti riigi kulgevat katkematut inimketti.

Ben - ben monumendid – tornid, mis valmistatud kiviplokkidest ja tipud ahenesid püramiiditaoliselt  Püloon – väravaehitis  Sambad – sammaste ülaosa e. apiteel meenutas tihti taimi ja sagedamini papüürust.
Briand - Kelloggi pakt (1928)-relvastuse vähendamise lepe, populaarne Eur-s. Suurriigid suhtusid pakti jahedalt, väikeriigid aga tahtsid kindlasti pakti elluviimist, suurriigid venitasid, lõpuks siiski pakti ei täidetud.
Briand - Kelloggi pakt (kohustuti loobuma sõjast, kui rahvusvahelise poliitika vahendist ja lahendama kõik konfliktid rahumeelsete vahenditega) Eestis tuleb käibele kroon (rahareformi eestvedaja rahandusminister Leo Sepp)

Balti erikord – Erikord Balti kubermangudes, mille kohaselt need säilitavad laialdase omavalitsuse *Kehtestati, sest Venemaa ei saanud vallutatud aladele püsimajäämises kindel olla ja tuli võita baltisaksa aadli poolehoid.
Brussilov – Venemaa kindral; pealetung Galiitsiasse ja murdsid läbi Austria-Ungari kaitseliinist. *F. Ferdinand – Austria-Ungari ersthertsog; tema mahalaskmine Sarajevos oli Esimese maailmasõja puhkemise otsene ajend.
Bioloogiline relv on haigusttekitavad mikroorganismid või nende mürgid või toksiinid, mis leiduvad looduses ja mida võib kasutada sõjalisel eesmärgil või terrorismi vahendina inimeste, loomade või taimede hävitamiseks.

Braddock – üks legendaarsematest raskekaalupoksijatest USA-s, kes suutis ennast suurest majanduskriisist välja rabeleda ning kellest sai lihtrahva ebajumal, kuna ta andis lootust ka teistele, et elus hakkama saada.
Briandi - Kellogi pakti sõlmimine -1928 “vaikiva ajastu” algus Eestis -1934 Genova konverents -1922 Eesti Vabariigi iseseisvumine -24.veeb.1928 Suur ülemaailmne majanduskriis -1929 - 1933 Komiterni loomine -1919
Bacon – empirismi rajaja (isiklik kogemus), I. Newton (füüsika rajaja), Th. Hobbes – ühiskondlik leping – looduslik ja tsivilisatsiooni seisund – Bellum omnium contra omne – kõigi sõda, kõigi vastu.

Barbara mcclintock - ameerika teadlane, üks tunnustatumaid tsütogeneetikuid maailmas Gertrude Belle Elion - USA biokeemik ja farmakoloog (http://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:Ameerika_%C3%9Chendriikide_teadlased, 11.05.
Balkani ps - el kuulutati välja Serbia-Horvaatia-Sloveenia Kuningriik. Rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjuseid 1930- ndatel: poliitilise ja majandusliku iseloomuga, suuresti seotud Versailles' süsteemiga.
Balti erikord - balitsaksa aadli seisuslikel eesõigustel põhinev autonoomne omavalitsussüsteem, kus kohalik võim kuulus rüütelkondadele. Nende juhtida oli kohus ja politsei, luteriusu kirk ja osaliselt ka kool.

Bioloogilised kahjustusprotsessid on esile kutsutud mitmesuguste elusorganismide (bakterid, aktinomütseenid, mikroseened, putukad, närilised jne) elutegevusest, enamikul juhtudel on tegemist keemiliste või mehaaniliste kahjustustega.
Boriss jeltsin - Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik, Venemaa Föderatsiooni esimene president George Bush- Ameerika Ühendriikide poliitik, kes oli 46. Texase osariigi kuberner, Ameerika Ühendriikide 43. president.
Budismi aluseks on tõdemus, et on olemas kannatus(1.tõde kannatusest) ja et sellest kannatusest on võimalik vabaneda – kuna kannatusel on põhjus(2.tõde kannatuse põhjusest). Selleks põhjuseks on janu ehk soov.

Beatrixil on abielust Claus von Amsbergiga kolm poega: * kroonprints (Oranje vürst) Willem- Alexander (sündis 1967) * prints Johan Friso (sündis 1968) * prints Constantijn (sündis 1969) Hollandi Kuninganna
Benediktiinid - munga- ja nunnaordu, millele pani aluse Püha Benedictus Nursiast (480-u. 543). Nad alluvad tänapäevani reegleile, mis Püha Benedictus Nursiast 529. aastal Monte Cassino kloostri tarvis koostas.
Barbar - vanaaja kreeklastel ja hiljem ka roomlastel võõramaalased, kes kõnelesid arusaamatut keelt arhailine periood- Kreeka riigikorraldus aastatel 800 – 500 e.Kr, mil toimus tsivilisatsiooni tõus.

Bermont - avalovi väeüksuste pealetung riiale 08.10.1919 eesti vabariigi väljakuulutamine 24.02. 1918 eesti sai ühtseks rahvuskubermanguks 30.03.1917 vabadussõja algus 28.11.1918 paju lahing 31.01.1919
Baaside leping - Eesti vabariigi ja NSV liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt ehk baaside leping ja selle juurde kuuluv salajane protokoll sõlmiti 1939.a 28.sept Eesti Vabariigi ja NSV liidu vahel Moskvas.
Baltikubermangud - Janis Rainis-osales aktiivselt uut mõtteviisi esindava Dienas Lapa väljaandmisel. Jaan Tõnisson-oli tõusnud eestis 19 saj mõjukamaks rahvuslikuks tegelaseks, andis välja Tartus Postimeest.

Barthalomaus hoenecke – kirjutas kroonika, mille kaudu saame teada palju Jüriöö ülestõusust. Mõni aeg hiljem jõudsid rootslased eestisse, kuid kuuldes, et eesti mõjuvõim on nõrgenenud, läksid nad tagasi.
Briand - Kelloggi pakt-sõjad kuulutati riikliku poliitika teostamise ebaseaduslikuks vahendiks ning agressiivne sõda kuulutati kuriteoks. Paktile kirjutas alla 15 riiki, hiljem ühines veel 48 riiki.
Baaside leping – 24. Septembril esitas Molotov Eesti välisministrile K. Selterile nõude sõmida vastastikuse abistamise pakt, mille kohaselt eesti territooriumil loodaks Nõukogude sõjalaevastiku baasid.

Briand - Kelloggi pakti allakirjutamine 27. VIII 1928. a. oli vaid nende lootuste kulminatsiooniks. Nimetuse sai pakt Prantsuse välisministri A. Briandi ja USA välisministri F. Kelloggi nime järgi.
Brežnevi doktriin - sõjavägede teelesaatmise puhul kuulutas Leonid Brežnev, et NSVL on õigus ja kohustus kaitsta sotsialismi (st nõukogulikku režiimi) kõikjal ja et NSVL kavatseb seda teha ka tulevikus.
Billingeni katastroof – enam kui 8000 a eKr murdsid Balti jääpaisjärve veed Kesk-Rootsi alal Billingeni mägedest põhja poolt läbi ookeani, selle tagajärjel langes Läänemere pind korraga 20-30 võrra.

Bernt notke - kappaltar Pühavaimu kirikus, kõige tuntuim töö aga lõuendile maalitud “Surmatants” – põhiideeks – surma ees on kõik võrdsed 2. Hermen Rode – Niguliste kiriku tiibaltar
Berliin - Rooma telg 1936 (Saksamaa leidis liitlase) Müncheni 1938 (Saksamaa said loa hõivata Sudeedimaa, hiljem kogu Tšehhoslovakkia) [1925 Locarno (piiride puutumatus) – kuid see ei sobi]
Berliini müür - Jagas Saksamaa kaheks:Ida-Saksamaaks ja Lääne-Saksamaaks. Tehti selleks et Ida-Saksamaalt ei põgeneks inimesi Lääne-Saksamaale. Kõik kes üritasid seda teha oli käsk maha lasta.

Buddha õpetusele on olnud kantud kirglikust andumisest, määralise ühiskondliku kurnatuse hinnaga, nagu rööbitisel puhul Koreas 14. sajandil, on mõistetavalt pööranud nad praeguseks teisele teele.
Brežnev – ( 1964-82), uuendused ei õnnestunud, kontrolli karmistamine ühiskonnas, seisak igas valdkonnas, alates 1980a poliitiline,majanduslik ja vaimne kriis, võitles dissidentluse vastu.
Balti apell – 45 Eesti, Läti ja Leedu kodaniku märgukiri ÜRO peasekretärile, et avalikustada MRP koos oma salaprotokollidega, kuulutada pakt kehtetuks ning taastada Balti riikide iseseisvus.

Boccaccio – ’’Decameron’’ L. Valla – kriitiline suhtumine muistsetesse autoriteetidesse ’’Constantinuse kinkeürik’’ N. Machiavelli – uusaegse poliitfilosoofia alusepanija.
Barbarid - võõramaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas ; aja jooksul on selle sõnaga hakatud tähistama madala kultuuritasemega rahvaid ja ka ebakultuurseid ning kultuurivaenulikke inimesi.
Byzantion - Konstantinoopol Circus Maximus – Rooma tähtsaim hipodroom, kus korraldati kaarikute võiduajamisi Divide et impera- Rooma impeeriumi poliitika suhetest vanelaste ja võidetutega.

Basar – basaar Leichenzüchtner – laibaaretaja vangilaagri osa, kus asukad vahetasid väärisesemeid, vangid, kes ei teatanud kaaslaste surmast, sai nii toitu jne topeltportsjoni toitu
Budism - Šaakja rahva seas sündinud printsi Siddhartha Gautama ehk Buddha õpetuse sisu on tihti võetud kokku lühidalt, öeldes, et tema õpetus on kannatusest ja kannatuse lakkamisest.
Briand - Kelloggi pakt, desarmeerimiskonverentside ettevalmistamine) ja konfliktikolded (Ruhri kriis); rahvusvaheliste suhete pingestumine 1930.aastatel (Itaalia agressioon Etioopia vastu,

Barbarossa plaan - sakslaste NSV Liidu vastane välksõda 2,5 kuuks 3 suunal: • a/g Nord pealetung Leningradile • a/g Mitte pealetung läbi Valgevene Moskvale • a/g Süd pealetung Ukrainasse
Bresti rahu - rahuleping, mis kirjutati alla 3. märtsil 1918 Brest-Litovskis Venemaa Nõukogude Vabariigi ja Nelikliidu (Keskriikide) vahel Venemaa Esimesest maailmasõjast väljumise kohta.
Brežnevi doktriin – NSVL võib sotsialismi kaitsta ka relva jõul, kui see osutub vajalikuks. NSVL teatas pärast Praha kevade lämmatamist, et sotsialistlikel riikidel on piiratud suveräänsus.

Baltisakslaste partei – Balti Konstitutsiooniline Partei (Eestimaa kubermangus nimeteti seda parteid Eestimaa Konstitutsiooniliseks Parteiks) – Balti autonoomia,baltisakslaste juhtiv osa, konst.
Brahma on looja jumal;Višnu ülesandeks on maailma säilitamine ja kaitsmine, selleks kehastub avataarana aegajalt maapeal; Šivat seostatakse destruktiivsusega ehk hävitava jõuga.
Bulwer - Lytton (1803-73) Pompeij viimased päevad; Lewis Wallace Ben Hur; Henrik Sienkiewicz (1846-1916) Quo vadis? Antiikaja kunstiteos ärkab ellu ja osaleb uue teadussuuna tekkes.

Briand - Kellogggi pakt – julgeolekusüsteem mis loodi 1828. a ja millega kuulutati sõjad riikliku poliitika teostamise ebaseaduslikuks vahendiks ning agressiivne sõna kuriteoks.
Bütsantsi kunst on peaaegu täielikult seotud religioosse väljendusega ning veelgi spetsiifilisemalt väljendades – kunst on kiriku teoloogia hoolikalt kontrollitud kunstiline väljendus.
Berg - Eesti rüütelkonnapeamees 1802(Eestimaa)-1804(Liivimaa) • Pererahvas 40% Talurahavaseadused: • Vabadikud e. Popsid 20% • Pärisorjuse kaotamin Talurahva koormised.

Berliini müür – 1961 loodud müür Ida- ja Lääne-Saksamaa vahele Uus idapoliitika – 1960. lõpul suhete parandamiseks loodud poliitika Tšehhi, NSVL-i, Poola ja Ida-Saksamaa vahel.
Bond – taluperemees Skandinaavias TING – bondide kohalik koosolek ALLTING – bondide maakondade ühiskoosolekud TRÄÄL – ori DANELAG – Taani õiguse ala Suurbritannias
Bund - otsustati ühendada kõik Vm sotsdem org-d ühtse partei alla, töötada välja partei programm ja põhikiri, panna käima häälekandja, valiti tulevase partei juhtkond.

Bacon - Oxfordi ülikooli professor, rajas kogemusele rajatud teaduse (empiiriline teadus). J.Gutenberg- Trükikunsti leiutaja L. da Vinci- teadlane, kunstik, insener, leiutaja.
Berliini blokaad - NSVL sulges kõik Lääne-Berliini Saksamaa läänetsoonidega ühendavad maismaa- ja raudteed ja Berliini lääneosa sai välismaailmaga ühendust pidada vaid õhu teel.
Barbar - kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste , vähem arenenud rahvaste esindajate kohta; tänapäeval tähistab ebakultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest

Benito mussolini – 1883-1945. oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 1922–1943 ja seejärel juhtis aastatel 1943–1945 Saksamaa marionettvõimuna Itaalia Sotsiaalset Vabariiki.
Bresti rahu - 1917 pöördus venemaa saksamaa poole et sõlmida rahu Bresti-Litovski kindluslinnas. Enamlased lootsid läbirääkimistega venitada kuni Saksamaal puhkeb revolutsioon.
Balti erikord - oli baltisaksa aadli seisuslikel privileegidel põhinev autonoomne omavalitsussüsteem Läänemere äärsetes provintsides Eestimaal, Liivimaal, Saaremaal ja Kuramaal.

Bermondt - AVALOVI AVANTÜÜR (08.10.1919-23.11.1919) Jaanuar 1919 - Vene monarhistidel Berliinis tekkis plaan, koondada vene sõjavangid Saksamaal armeeks ja tuua see Kuramaale.
Bipolaarsus on võimujaotus, kus kaks riiki omavad enamiku majanduslikust, sõjalisest ja kultuurilisest mõjust rahvusvaheliselt või regionaalselt nt USA ja NKL külma sõja ajal.
Berliini kriis on järjekordne tõestus sellele, et Külm sõda on maailmasõda, kuna NSVL kasutas väga jõhkraid meetmeid, et kehtestada enda võimu ning hakata demokraatiale vastu.

Bakalaureus – (ladine keeles baccalaurius – teaduliku kraadiga isik) vanem üliõpilane keskaegses ülikoolis, oli omandanud alama astme õpetuse ja võis nooremaid õpetada.
Balti erikord – mõnes mõttes esimene periood 1783. aatsani on selge, et Venemaa eriti siinsetesse asjadesse ei sekku, kehtima jäävad varasemad õiguskorraldused, privileegid.
Balti erikord - miks kehtestati, sisu, tähendus Eestile • Venemaa vajas kohaliku aadli toetust, et kindlustada oma võimu, seetõttu oli vaja baltisakslaste poolehoid saavutada.

Balti kett on mitmekesise sündmusteahela üks lüli, mille olemust on raske mõista eellugu teadmata. Seepärast on suurt rõhku pööratud ka sellele eelnevatele sündmustele.
Benjamin franklin - Jaanuar 17, 1706 – Aprill 17, 1790). Ta oli poliitik, teadlane, leiutaja, sõdur jne. Teadlasena tegi ta palju avastusi füüsika vallas ja ta avastas ka elektri.
Blau - nii nimetati operatsiooni, mille peaeesmärk oli vallutada Moskva 1942. aastal sakslaste poolt. Seda operatsiooni juhtis armeegrupp Süd eesotsas Fedor von Bockiga.

Briand - Kelloggi pakt-1928 , 15 riiki kirjutasid alla, välistas sõja kui ühevahendi rahvusvahelistes suhetes Locarno konverents-1925- saksamaa saab enda õigused tagasi.
Balti erikord - autonoomia, balti-sakslased ajasid oma kultuuri, mõisnikud sakslased Välispol. 1.ms kiirendas tsaariimpeeriumu lagunemist 1917 veb revoluts kukutati tsaarivõim
Brežnevi doktriin - NSVL Praha vabaduste mahasurumine jõuga (tankidega). NSVL näitas oma võimu püsivust ja pettumuse avalduseks oli dissidentluse (teisiti mõtlemise) tugevnemine.

Berliini blokaad – 1948. aastal asus NSV liit takistama lääneliitlaste juurdepääsu Lääne-Berliini, sest Saksamaa lääneosas korraldati rahareform, mis puudutas ka Berliini.
Bernt notke – Pühavaimu kirikus „Surmatants.“ Balthasar Russow kirjutas alamsaksakeelse „Liivimaa provintsi kroonika,“ mis on Eesti keskaja üks tähtsamaid allikid.
Berliini müür – 1961. Aastal ehitati müür, mis eraldas Lääne-Berliini Ida- Berliinist. Saksa DV piirivalvurid said käsu tulistada kõiki, kes üritavad riigist põgeneda.

Botaanika – T. Lippmaa jne) TÜ kõrval tegutsesid kõrgkoolidena veel Riigi Kunsttööstuskool, Tartu Kunstikool “Pallas” ja 1938.a asutatud Tallinna Tehnikaülikool.
Bermondt - Avalov sattus üsna pea konflikti teiste vene valgete rühmitustega, mistõttu sõltus tema nn. "Läänearmee" täielikult sakslaste 6. reservkorpuse toetusest.
Briand - Kelloggi pakt P väisministri ja USA riigisekretär, kohustuti loobuma sõjast kui rahvusliku poliitika vahendist ning lahendama kõik konfliktsid rahumeelselt.

Bartholomew - the-Great in London. Norman churches and castles had thick walls, huge columns, and round-headed arches. An early type of Norman castle was a motte and bailey.
Berliini blokaad – 1948-49 (kestis 324 päeva) Põhjused: Lääneriigid püüdsid läbi viia rahareformi oma tsoonides; NSVL püüdis oma võimu kehtestada ka Lääne-Berliinis
Baltisakslastest eestihuvilised - estofiilid- uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid ilukirjandust, andsid välja ajalehti ja kooliraamatuid ning asutasid mitmesuguseid teaduslikke seltse.

Baltisakstastest eestihuvilised - estofiilid- uurisid eetsi keelt ja kultuuri, avaldasid ilukirjandust, andsid välja ajalehti ja kooliraamatuid ning asutasid mitmesuguseid teaduslikke seltse.
Blitzkrieg – lightning war, väed liiguvad väga kiirelt  Sitzkrieg – „seisusõda“  Petain – Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, Prantsuse riigipea.
Barbar – mittekreeklane, barbariks kutsusid kreeklased neid inimesi, kes ei osanud kreeka keelt, sest nende jaoks tundusid võõrad keeled kui ühesuguse põrinana.

Barokiks nimetatakse kummalise ja teatraalse väljenduslaadiga ajajärku Euroopa kultuuris aastatel 1600-1750. See termin tähendab itaalia keeles rõõmsat tähendust.
Bartolomeu diaz - Portuali meresõitja, kes purejtas aastatel 1487-1488 esimese eurooplasena ümber Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetati nüüd Hea Lootuse neemeks.
Berliini blokaad - 1948a lõikas NSVL Lääne-Berliini ära välismaailmast, st elektrist, kütusest ning toiduainetest, lootes linna sel kombel põlvili surudaja endaga liita.

Best - practice-politics - sisseharjutud, funktsioneerival poliitikal lasta toimida, peab ka ajahambale vastu pidama; uued vabadused ei tohi nõrgestada ühiskonda.
Bantu tähendab inimest. Nende algne asuala oli Nigeeria ja Kameruni piirialadel. Esimene etapp nende ajaloos kestis 1. sajandini eKr ja tegu oli migratsiooniajaga.
British - civil-wars.co.uk/biog/oliver-cromwell.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell http://www.miksike.ee/docs/referaadid2005/cromwell_kadirosenthal.htm

Blitzkrieg – välksõda (Saksamaa-Poola), iseloomustas Saksamaa kiiret sõjategevust (3 nädalaga Poola kadus). 1)rünnaku ootamatus; 2)2-3 tähtsamat löögi suunda.
Boris godunov - tappis dimitri, et saada võimule Vale-Dmitri-väitis end olevat kadunud dimitri, tegelikult oli poolakas Mihhail Romanov-pani aluse romanovite dünastiale
Breznev – 1977 – 1982 • J. Andropov – 1982 – 1984 • K. Tsernenko – 1984-1985 • Mihhail Gorbatsov – 1985 – 1991 • Boriss Jeltsin – 1991 - 1999

Briand - kellogi pakt-1928 saksa,nsvl.autoritaarsed-itaalia,portugal.itaalia mussolini ajal-ei suudetud tõsta keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.
Baaside leping - 28.september 1939,NSV Liit ja Eesti sõlmisid lepingu, mille kohaset rajatakse Eestisse NSVL sõjaväebaasid, algas baaside ajastu 1939 sügis-1940 kevad.
Bologna ülikool on üheks olulisemaks keskuseks Euroopas semiootika vallas (Tartu ülikooli ja Århusi ülikooli kõrval), selle juhatajaks on pikka aega olnud Umberto Eco.

Balti erikord - Eesti ja Liivimaa kubermangu erilised õigused Vene riigi koosseisus pärast Põhjasõda.- 1918.aastani/Balti-Saksa aadli omavalitsussüsteem Eesti alal.
Benedictus on kujutatud mustvalges abirüüs, peas lamedapõhjaline must mütsike, paremas käes patriarhi rist, vasakus raamat mungaordule reeglite andmise märgina.
Berliini müür - 1961-89 SDV püstitas Ida- ja Lääne-Berliini vahele, et ei põgenetaks Lääne-Berliini. 11. Ida lepingud- 12. Suessi kriis-1956 USA väed Egiptusesse.

Bismarc – Preisi valitsuse juht, koos kuningaga viis läbi sõjaväereformi ja juhtis riigi eelarvet. Tema siht muuta riik suureks ja võimsaks sõjalise jõuga.
Blokaad - tähendab tegevusi, mis takistavad vaenlase territooriumile juurde- või väljapääsu; samuti olukorda, mil juurdepääs territooriumile on tõkestatud.
Briand - KELLOGI PAKT – 1928. aastal allkirjastatud rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks oli sõja kui rahvusliku poliitika edendamise vahendi hukkamõist.

Balthasar russow – Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja, kes kirjutas alamsaksa keeles „Liivimaa provintsi kroonika“, mis on Eesti keskaja üks tähtsamaid allikaid.
Bartolomeu diaz – 1486-1487 jõudis Aafrikka lõunatippu Hea Lootuse neemeni ja tegi kindlaks, et sealtkaudu on ümber Aafrika mandri sõites võimalik Indiani jõuda.
Bastard feodalism – värdjaslik feodalism ehk palgaline leping vormistati ning vasall sai raha mitte maad. Skandinaavias, v.a T aanis, ja Preisimaal polnud feodaalkorda.

Bosnia - Hertzegoviina anti Serbiale ning Serbiast, Montenegrost, Horvaatiast moodustati uus riik Jugoslaavia kuningriik Ülemaailmne majanduskriis 1929-1932/33
Bresti rahu - rahuleping, mis kirjutati alla 3.märtsil 1918. aastal Brest-Litovskis Venemaa ja Keskriikide vahel, Venemaa esimesest maailmasõjast väljumise kohta.
Benediktlased - Püha Benediktuse rajatud munga- ja nunnaordu liikmed, elasid kloostrites;benediktlaste ordu oli tähtsaim munga- ja nunnaordu keskaja esimesel poolel

Bürgermeistrid - rae juhtkond (määrasid, mida juhtkond otsustas) (alati paarisarv)  Sündik- seadusetundja (andis juriidilist nõu)  Istuv raad  Puhkav raad
Balletis on terviklikuks kunstiteoseks ühendatud mitu kunstiliiki: tants, muusika, kirjanduslik süžee ning kujutav kunst lavakujunduse ja kostüümide näol.
Baltisakslased - nende seas oli valgustajaid, kes pooldasid reforme nii majanduses kui ka talurahva olukorra parandamiseks, kuid valdav enamus oli ikkagi selle vastu.

Balti erikord - balti aadli poolehoiu võitmist alustati restitutsiooniga: rootsi valitsusaja lõpul riigistatud mõisate tagasiandmisega nende endistele omanikele.
Belovežje kokkulepped - Jeltsini eestvedamisel Ukraina, Valgevene ja Vene Föderatsiooniga, mille tulemusel NL likvideeriti, Gorba vabatahtlikult pani presidendiameti maha.
Bender on väitnud, et raske on eristada sotsialistlikke ja kapitalislikke riike Aafrikas, lähtudes nende poliitilistest struktuuridest ja arengumudelitest.

Bosnia - Herzegoviinas oli olnud Austria-Ungari võimu all. 1908 teatas Austria-Ungari, et annekteerib endaga Bosnia-Herzegoviina. See ei meeldinud Serbiale.
Barbarossa plaan - 1940. aastal Saksamaal väljatöötatud välksõjaplaani koondnimetus, mis oli mõeldud Leningradi, Moskva ning Donetsi söebasseini vallutamiseks.
Berliini müür - 13. august 1961 – betoonist barjäär, mis eraldas Saksa LV’d Saksa DV’st. uus idapoliitika – 1960 algul – sõlmiti suhete parandamiseks.

Bürgermeistrit on nimetatud kommertsbürgermeistriks (linna kaubanduse ja käsitöö juhtimine). Igal bürgermeistril oli oma sektor, mille eest ta hoolitsema pidi.
Brežnevi doktriin e. piiratud suveräänsuse doktriin – kui kusagil on ohus sotsialismi alused, siis on teistel sotsialistlikel riikidel õigus ja kohustus sekkuda.
Batu - khaan. (Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus) [6]1227. aastal surnud – Vikipeedia- http://et.wikipedia.org/wiki/1227 – 01.05.2011 [7] Levy, Joel.

Berliin - Rooma telg –pani aluse agressorite bloki kujunemisele, Antikomiterni pakt, Teraspakt ja Kolmikpakt (lepingute sisu ja millised riigid liitusid)
Bosnia - Hertsogovina. Tsehhi ja Slovakkia eraldati 1992. aastal sametlahutusega Nende sündmuste järel muutus inimeste suhtumine maailma positiivsemaks.
Breznevi doktriin - NL-i välispoliitika, mis takistas kõigi vahenditega mõne riigi väljaastumist VLO-st. Kui midagi idariikides muudetakse, astub NL selle vastu.

Balti erikord – Iseloomustus: aadlikud said tagasi oma mõisad, luteriusk, saksakeelne asjaajamine, pigem kerged asjaolud, aadlikud käisid koos maapäevadel.
Balti erikord - keiser PaulI tühistas asehalduskorra, taastas enamiku Balti aadli eesõigustest-aadlimatriklid, maanõunike kolleegiumid, silla-ja adrakohtud.
Benito mussolini – Itaalia 1922-1943 Sai 1922 peaministriks, kehtestas ajapikku diktatuuri Kukutati 1943 itaallaste endi poolt, hukati 1945 Tuntumad diktaatorid

Bagdad - araabia maailma keskuseks kuni liideti 1534. a Türgiga 1915.a – Briti väed okupeerisid Iraagi 1958.a – kukutati monarhia Iraagi Vabariik
Balti erikord - Balti erikord sai valitsemiskorraks Vene Impeeriumi Balti provintsides 18.- 19.sajandil. Balti erikord seati sisse pärast Põhjasõja lõppu.
Balti liit – Eesti, Soome, Läti, Leedu ja Poola vaheline leping, mille alusel kõik osalised oleksid osutanud üksteisele abi sõjalise rünnaku korral.

Beduiine on paikseks muuta püüdnud näiteks Iisrael, mis lubab beduiini päritolu araablastel erinevalt araablastest üldiselt teenida Iisraeli armees.
Balkani sõjad - 19. sajandi lõpul - 20.sajandi alguses kujunes suureks konfliktikoldeks Balkani poolsaar; selle põhjuseks oli: Türgi jätkuv nõrgenemine.
Balti provintsiaalseadustik - Balti kubermangude kohalike õigusnormide kogu 1845. a. avaldati (aadlike,linnakodanike, vaimulike seaduslike õiguste ning eesõiguste kogu)

Bandeau - rinnahoidjad ha halter necks (paelaga kaela tagant kinnitatud rinnahoidjad), mis ei pakkunud eriti palju tuge, olid mööduvad moenähtused.
Berliini blokaad – 1948 juunis alanud BB käigus lõikas NL L-Berliini ära välismaailmast, elektrist, toitainetest jms, lootes teda endaga liituma sundida.
Briand - Kelloggi pakti, millega sõjad kuulutati riikliku poliitika teostamise ebaseaduslikuks vahendiks ning agressiivne sõda kuulutati kuriteoks.

Boccaccio põhiteos on 100 novellist koosnev „Dekameron“, milles ta pilkab asketismi ja vaimulike liiderlikkust, kuid jaatab inimlikke rõõme ja naudinguid.
Barokk 17 - 18 saj Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded Absolutism Riigivorm.
Bastill - kindlus Pariisis mida peeti monarhia sümboliks ja mille valluatamisega sai alguse revolutsioon * võimude lahusus- *rahvapäästekomitee-

Becomes world - wide famous for prpagandafilm „battleship potemkin“. . attempted to start a career in hollywood, continued his career in Soviet Union.
Berliini blokaad – 1948. Nõukogude liit lõikas Lääne-Berlini ära välismaailmast ( elektrist, kütusest, toiduainetest) lootes nii linna endaga liita.
Bioloogiline relv on inimestele tuntud juba Egiptusest ja Vana-Kreekast. Juba siis pandi tähele, et on haigusi, mis võivad kanduda ühelt inimeselt teisele.

Blitzkrieg ehk välksõda • Hitleri kava läänerindel vallutada Belgia, Luksemburg ja Holland, et jõuda Lääne liitlaste põhijõudude selja taha.
Briand - kellogi pakt-1928 reformikava(tuleb tõsta sissetulekuid,kõrgemad maksud,soodustada keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.
Baltech - Konsortsiumi (Tallinna, Riia, Vilniuse, Kaunase, Stockholmi, Linköpingi ja Lundi tehnikaülikoolid) raamatukogude koostöögrupi töös.

Berliini blokaad - NSVL tahtis seda linna endaga liita, sellega nägid aga lääneriigid et Stalin ihkab üha rohkem , teda ei ole enam võimalik rahustada.
Brigantiin on tehtud raudplaadiribadest, kus ühel küljel on needid, needitud kas samet- või nahkvesti siseküljele, välja paistavad ainult needid.
Balti erikord – Balti aadli poolehoiu cöitmiseks alustati juba Pöhjasöja ajal restitutsiooniga, möisate tagasiandmisega nende endistele omanikele.

Baltimaid on nimetatu Rootsi riigi viljaaidaks, sest siinsetest sadamatest väljaveetud teravili oli number üks välismaale veetavatest kaupadest.
Benito mussolini - Tekkis väike rühmitus Võitlusliit, millest sai Rahvuslik Fažiztlik partei, eesotsa sai Mussolini, neid hakati kutsuma fažistideks.
Briand - Kellogi pakt – (Usa ja Pr) kohustati loobuma sõjast kui rahvusliku poliitika vahendist ning lahendama kõik konfliktid rahumeelselt.

Baaskurjus - > baasvaenulikkus vanemate vastu à maailma vastu üldiselt; baasvaenulikkuse represseerimine à baasärevus Humanistlik psühholoogia
Balti kett - Balti liiduvabariikide rahvarinnete poolt oragniseeritud protestiaktsioon; osalejaid kuni 600 kilomeetrises inimketis kuni 2 miljonti.
Baltimaad - eestlased+lätlased. Venemaa- ühtne riik, taastati veneriik, keskuseks Moskva, Moskva suurvürsti riik, osa Ukrainast ja Valgevenest.

Barokk – 16.saj lõpus ei vastanud harmooniline ja ilu ülistav renessanss-stiil enam tellijate maitsele ning uudsele arusaamisele maailmast.
Bartolomeu diaz – portugali meresõitja, kes esimese eurooplasena purjetas ümber Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetati Hea Lootuse neemeks.
Biokahjustusi on ühel või teisel määral võimelised esile kutsuma kõik elusorganismid ja biokahjustuste objektiks võivad saada kõik materjalid.

Balti kett on Eesti ajaloo seisukohalt märkimisväärne ja huvitav sündmus, sest muutis oluliselt Eesti ning suuremas pildis ka maailma ajalugu.
Basilard ehk laia teraga pistodast kujunes välja uhkemaid pistodatüüpe - Šveitsi pistoda, millele on iseloomulik rohkete kaunistustega tupp.
Bineeritud võitluses ehk pankrationis, viievõistluses (jooks, odavise, kettaheide, hoota kaugushüpe ja maad- lus) ning neljahobusekaarikute võidusõidus.

Brest - Litovski kindluses rahuläbirääkimised Saksamaaga, venelased venitasid ja 17. veebruar 1918. alustas Saksamaa uuesti sõjategevust.
Breviaar on katoliku vaimuliku esmane käsiraamat, mille sisuks on tähtsamad tekstikatked Piiblist ja kirikuisadelt, samuti kiriklikud hümnid.
Bulgaaria – 1941.a. piirid Teise maailmasõja tagajärjel Balti riigid: Eesti, Läti, Leedu läksid taas NSV Liidu koosseisu Saksamaa lõhenes.

Biokahjustustest on levinumad putukad, hallitusseened. Isektisiitididega töödeldud kogudest eralduvad aurud on peamiseks õhusaaste allikaks hoidlas.
Bresti rahu – Saksamaa alustas 1918. aasta veebruaris Idarindel suurpealetungi, et sundida Venemaad sõlmima rahu Saksamaa esitatud tingimustel.
Briand - Kelloggi pakt, kus kohustati loobuma sõjast, kui poliitika vahendist ja lahendama kõiki konflikte ainult rahumeelsete vahenditega.

Bürenneelased - Hispaanlased ● Kreoolid- koha peal sündinud järeltulijad ● Indiaanlased- kohalik põlisrahvas ● orjad- neegerorjad aafrikast
Bartholomäus hoenecke - "Liivimaa noorem riimkroonika", käsitleb aastaid 1315-1348, alamsaksa keeles, säilinud J. Renneri proosavormiline ümberjutustus.
Bayeux raip - romaani ajastu kuulsaim tekstiili töö. 70m pikk ja 1,2m kõrge lina mis , millele on tikitud normannide vallutus retk inglismaal.

Bulla – paavsti ametlik seisukoht Legaat – paavsti volitatud esindaja, kes ajab paavsti nimel asju teistes maades (nagu välisminister)
Baaside ajastu – tänu Poola allveelaeva Orzeli põgenemisele süüdistati Eestit neutraliteedi rikkumises ja see andis võimaluse ultimaatumiks.
Brüsseli pakti ehk Lääaneliidu sõlmisid 1948 märtsis Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia, Holland ja Luksemburg, et peatada Moskva ekspansiooni.

Buurid - eurooplased, kes olid 18.sja asunud Kapi kolooniasse, põgenesid tagakiusamise eest(nt hugenotid). Neid oli ligi veerand miljonit.
Balti hertsogiriik - oli riik, mille eestimaa, liivimaa, saaremaa ja kuremaa rüütelkonnad kavatsesid rajada praeguse eesti ja läti territooriumile.
Blokaad – riigi eraldamine sõjalise jõuga või majanduslike ja poliitiliste vaheditega, et sundida teda esitatud tingimusi vastu võtma

Brest – Zitovski rahu – Enamlased pöördusid 1017. aastal novembris Saksamaa ja tema liitlaste poole ettepanekuga sõlmida vaherahu.
Bulla – paavsti ametlik seisukohavõtt • Kümnis – kirikuorganisatsiooni ülalpidamiseks kogutav maks, 1/10 maksja sissetulekutest.
Barokk – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded

Berliini blokaad – Saksamaad okupeerivate riikide erineva okupatsioonipoliitika tõttu jäi saavutamata Potsdamis kavandatud poliitiline ühtsus.
Bolševikud ehk enamlased olid Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei koosseisu kuulunud poliitilise voolu esindajad töölisliikumises.
Balti erikord - balitsaksa aadli seisuslikel eesõigustel põhinev autonoomne omavalitsussüsteem, kus kohalik võim kuulus rüütelkondadele.

Bloomsberries - lively evening gatherings, convestations sparkled, discussed their own writing and other writing, painting, love and politics.
Babüloni rippaiad - üks vanaaja seitsmest maailmaimest, ehitati Nebukadnetsar II käsul naise palvel – kunstlik mägi koos roheliste aedadega.
Borodino lahing – 2. Rahvaste lahing - 1813-1814 a. Napoleon loobus troonist ja ta saadeti Elba saarele, mis anti talle eluaegseks valduseks.

Benedictus nursiast on mees, kelle mõju tema eluajal jäi võrreldes teise kahega väikeseks, kuid kelle mõju surma järel on see-eest ülisuur.
Balti apell - 1979 baltlaste (Eesti, Läti, Leedu vabadusvõitlejate, kokku 45 in) ühiskiri, nõuti MRP lisaprotokollide avalikustamist.
Brikolaaž - millegi meisterdamine käepärastest vahenditest (Kilukarbist kaelaehe) Mida sa noorkuu ajal kuu algul teed, teed kuu aega.

Bütsants - Byzantoni järgi hakati ida-Roomat keskajal nimetama bütsantsiks, ametlikult oli riik Rooma keisririik ja sealsed elanikud
Vote UP
-1
Vote DOWN
Balti erikord - balti aadli kohalik omavalitsus Eesti-, Liivi-, Kura- ja Saaremaal 1710-1917. A. Balti erikorra tunnused: saksa keel ametikeelena; balti aadlike privileegid ja ülemvõim; luteri usk; tollipiir Balti kubermangude ja Venemaa ülejäänud osade vahel; ülejäänud Venemaast erinev maksusüsteem; nekrutikohustuse puudumine.
Balti erikord – Baltimaal kuulus võim baltisaksa aadlikele ehk baltimaal oli autonoomne omavalistsusüsteem, mis ei olenenud Venemaast.

Berthold - sai pärast Meinhardi surma piiskopiks, ta hakkas liivlasi jõuga ristiusustama ja suri esimeses ristisõjas Riia lähedal
Balti antant - Aastail 1928-1929 tekkis veel üks idee – luua Põhjariikide blokk (Põhja- Antant). Kõige tulisem pooldaja Tõnisson.
Barbarid – Vana-Kreekas ja Vana-Roomas nimetati barbariteks võõramaalasi, kes rääkisid tundmatut keel, eelkõige germaanlased.

Berliin – Bagdadi raudtee, mis ühendas Berliini Pärsia lahega, ning kavandati nii poliitilistel kui majanduslikel kaalutlustel.
Bernard kangro on avaldanud arbujatest kirjanduslooliste mälestustega põimitud esseekogud "Arbujad" (1981) ja "Arbujate kaasaeg" (1983)
Breda kokkulepe – Breda linnas, peale Cromwelli surma sõlmitud kokkulepe, milles otsustati, et võimule taastatakse Stuartite dünastia.

Balthasar russow – kroonik, kirjutas „Liivimaa provintsi kroonika“(ilmus 1572 Saksakeeles), mis on eesti ajaloo tähtsamaid allikaid.
Barokiajastu hisaanias - Hispaania maalikunsti õitsengu esimeseks kuulutajaks oli El Greco. Selle hüüdnime sai ta oma kreeka päritolu tõttu.
Bartolomeu diaz - oli esimene eurooplane, kes purjetas ümer Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetatakse nüüd Hea Lootue neemeks.

Baer on maetud Raadi kalmistule Tartus, Toomemäel asub tema mälestuskuju. Baeri portree on Eesti kahekroonilisel rahatähel.
Bayezid i – vallutati pärast võitu kristlaste ühendväe üle Nikopolis 1396 Bulgaaria kuningriigilt tänapäeva BV põhjaalad.
Benedictust on nähtud kõigi hilisemate nii keskaja kui ka kaasaja ajaloolaste ja munkade poolt kui lääne munkluse loojat (Knowles

Vote UP
-1
Vote DOWN
Berliini müür – 1960. aastatel puhkes euroopas tõsine kriis, mille takistamiseks sulgesid saksa DV võimud kahe saksamaa vahelise piiri, ehitades müüri, mis eraldas lääne-berliini ida-berliinist. Saksa dv piirivalvurid said käsu tulistada kõiki, kes üritasid riigist põgeneda, selle tagajärjel suri palju süütuid inimesi.
Briand - Kelloggi pakt – 27 august 1928. rahvusvaheline leping, mis taunis sõda kui rahvusliku poliitika edendamise vahendit.
Bulgaari riik - võtab omaks ristiusu, piibel tõlgitakse vana-bulgaaria keelde, sellest areneb välja kirillitsa tähestik (Kyrillos).

Bresti rahu - 1917. a nov pöördusid enamlased Sx ja tema liitlaste poole, et sõlmida vaherahu ning alustada rahuläbirääkimisi.
Baasilistest uskumustest on välja kujunenud lapsepõlves, sealhulgas meie väärtused – näiteks usk ausussesse, töökusesse või vabadusse.
Bagdadis 8 - 13.s. Õukonda kuulusid nt enuhhid, poeedid, õpetlased, muusikud, kunstnikud, tantsijad, levisid aia- ja kirjakunst.

Balti apell – 1979. a nõuti NSVL-t ja lääneriikidelt MRP salaprotokollide tühistamist ning pakti tagajärgede likvideerimist.
Basileus - monarh Teema- sõjaväeringkond Strateeg- väepealik Stratioot- maakaitseväelane Kolleegium- administratiivne organ.
Berliini müür - 1961.august.13. Rajasid Nõukogude sõjaväelased peaaegu ühe ööga Berliini müüsi, mis Lääne-Berliini sulges.

Bild - sunfktide või käsitööliste liit 14)Bernt Notke-saksa maalikunstnik ja skulptor, surmatants- surm tantsib eluga.
Brežnev - Nõukogude Liidu juht alustas majandussuurendustega A.Sahharov-Nõukogude teisitimõtlejate juht, kes oli akadeemik.
Briti strukturalistlik - funktsionaalne koolkond (Raddiffe-Brown) • käsitles vastuolu individualistliku ja kollektiivse lähenemise vahel.

Budism - Budismi eesmärgiks on Buddha Šākjamuni(Siddhārtha Gautama) eeskujul inimestes virgunud meeleseisundi tekitamine.
Baaside leping - EV ja NSVL vaheline vastastikuse abistamise pakt ja selle juurde kuuluv salajane protokoll sõlmiti 1939 a 28 sept.
Bloševikud ehk enamlased kuulutasid avalikult välja punase terrori, mida nad tegelikult olid teostanud võimuletulekust alates.

Brikolaaž - millegi valmistamine käepärastest vahenditest 2 rasedust: - Materiaalne - Vaimne Jäi pohlamarjast raskejalgseks.
Britannia – olid suuremalt jaolt alles riigi ja olid kõrgete kultuuri, jõukate linnadega tsivilisatsiooni tekke staadiumis.
Baltisakslased on omavahel vaidluses selle üle, miks kohapeal on ühtedel nii suur õigus. Debatt toimus 1850-ndatel ja 60-ndatel.

Budistidel on kaks peamiselt palverännaku sihtkohta: Buddha sünnikoht - Lumbini puudesalu; Buddha virgumise koht - Bodhgayas.
Baltisakslastest eestihuvilised – estofiilid – uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid ilukirjandust andsid välja ajalehti, kooliraamatuid.
Barcelona on üks tihedama liiklusega vahemere sadamaid ja siit on regulaarne ühendus rohkem kui 800 sadamaga kogu maailmas.

Berliini vallutamine - 25.aprillil kohtusid põhjast ja lõunast ümber Berliini läinud Punaarmee üksused Elbe jõel liitlasvägedega.
Brandt – (Neljas) Saksamaa Liitvabariigi kantsler, kelle uueks idapoliitikaks oli suhete normaliseerimine Ida-Euroopaga.
Brienne - le-Château sõjakool École Militaire Konsul Konsulisse kuulus ta 11. novembrist 1799 kuni 25. detsembrini 1799.

Briti vastureaktsioon - Bostoni majandus pandi seisma, nõuti kompensatsiooni, keelati koosolekud. Esimene ja Teine Kontinentaalkongress.
Bermonodt - Avalovi saksa ja vene vabatahtlikest koosnevate väeüksuste pealetung Riiale, hõivas Vääna jõe lõunakalda.
Birgitiinid – Pirita klooster Kloostrid andsid eestlastele: raamatukunsti, arhitektuur, aiandus, kroonika, üldkultuurilised

Bütsantsi sisearhitektuuris on tähelepandavad sammaste ja kaarte vahel paiknevad rikkalikult reljeefidega kaunistatud kiviplokid ehk talumid.
Barokk on Euroopas valitsenud kunstistiil, mida iseloomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded.
Bernt notke – Pühavaimu kiriku kappaltar ja maal „Surmatants“. Michel Sittow – Eesti keskaja kuulsaim maalikunstnik.

Broz tito – Jugoslaavia kommunistlik poliitik ja sõjaväelane, 50-60ndail järgis ta positiivse neutraliteedi poliitikat
Bütsantsi tippaeg – Justinianuse I valitsemise aeg, valitses 6. saj. 1) arendas välja tugeva, sõjalisbürokraatliku riigikorra.
Balti erikord – valitsemissüsteem, kus balti aadel ja linnad säilitasid Vene impeeriumi koosseisus laialdase omavalitsuse.

Balti kett – 23 august 1989. aitas teadvustada Baltikumi probleeme rahvusvahelisel areenil Taasiseseisvumine: 20.08.1991
Brežnevi doktriin – NSV Liidul on õigus ja kohustus kaitsta sotsialismi kõikjal ning, et NSVL kavatseb seda teha ka tulevikus.
Bundestagi kõrval on ka nö. parlamendi ülemkoda (Bundesrat, 69-kohaline), mis valitakse liidumaade (Bundesländer) esindajatest.

Balkani sõda – Liit ründas Ottomani Impeeriumit 8. okt 1912 – 30. mai 1913 – Londoni rahuleping. Loodi Albaania riik.
Berliinist läänetsooni - USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa ühisesse tsooni, mis oli liidetud demonstreerimaks nende ühtseid vaateid.
Betoonosas on 1050 trepiastet Teletornis toimunud sündmused ● Aprill 1980a Brigadir Väino Saar hoiab ära katastroofi.

Brahma on loojajumal, isikustatud absoluudi üks versioon, teda üldiselt ei kummardata, sest teda pole mõtet paluda.
Briand - Kelloggi paktile 24. oktoober “must neljapäev” New Yorgi börsil; algab ülemaailmne majanduskriis 1929-
Baaside leping - 28. septembril 1939. aastal Liidule loovutama Karjala maakitsuse ja sõlmis NSVL Eestile nn baaside lepingu.

Balthasar russow - Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja, kes kirjutas kroonika Eesti ajaloost 13.-16. sajandil, k.a Liivi sõda.
Balti erikord – asjaajamiskeeleks jäi saksa keel, valitsevaks jäi luteri usk, riigimõisate restitutsioon ja tollipiir.
Balti erikord - Tartu, Saaremaa, Pärnumaa-Liivimaa kubermang. Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa-Eestimaa kubermang.

Baltisakslastest eestihuvilised - uurisid eesti keelt ja kultuuri, avaldasid ilukirjandust jne. Ülikoolis seati ametisse eesti keele lektor.
Barcelonal on mereühendus Itaaliaga, näiteks saab parvlaevaga sõita Rooma lähedale asuvasse Civitavecchia sadamasse.
Bretton - Woodsi süsteem - fikseeritud valuutakurss, valuutaarvelduste aluseks - USD, millel kindel kulla väärtus.

Bantu nimetus on kunstlik lingivistide poolt tuletatud – see tähendab rahvaid, kes kuuluvad Nigeri kongo keelte gruppi.
Benito mussolini – oli Itaalia peaminister ja diktaator 1922-1943, seejärel juhti Saksamaa marionettvõimuna Itaalia Sots.
Balti erikord - Balti kubermangude laialdane autonoomia (e. omavalitsus) Vene riigi koosseisus kuni 1880-ndate aastateni.

Balti kett - katkematu inimkett Tallinnast Vilniusse andmaks õiguslikku hinnangut MRP-le (660 km, 2 milj osavõtjaga)
Barokk 17 - 18 saj. Klassitsism 18-19 saj Romantism 19- 20 saj. Uuel ajal toimusid muutused kõigis elu valdkondades.
Berliini müür – 1961-1989. Moskvale ei sobinud, et L-Berliin oli väravaks, mille kaudu idasakslased läände valgusid.

Böömi - Määri protektoraat (kõik need alad Saksa riigi koosseisus). Aastaga kadus Euroopa kaardilt kaks riiki.
Baaside leping ehk Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt, sõlmiti 28. septembril 1939 aasta
Balti liit – 5 riigi vaheline tugev majanduslik ja poliitiline koostöö, mis jäi aga loomata erimeelsuste tõttu.

Basileus – keiser, kellele kuulus kogu võimutäius(kõrgem sõjaline, administratiivne, kohtuvõim) Bütsantsis.
Bastionid - linnade kaitseehitised (5-nurksed mullast kuhjatud astangulised kindlustused, mis hoidsid koos müürid.
Bernard montgomery - Briti välimarssal (feldmarssal) ning üks olulisemaid liitlasvägede väejuhte II maailmasõja päevil.

Bond - skandinaavlaste talupere pea. Ting- skandinaavlaste ühiskoosolek (kohalik). Allting- maakonna koosolek.
Boriss jeltsin – Vene Föderatsiooni, NSVL’i suurima liiduvabariigi juht, alates 1991. Vene Föderatsiooni president.
Belli on kutsutud ka kurtide isaks, sest 1868 andis Bell Londonis, Susanna Hullis kõnetunde kurtidele lastele.

Berthold - 1196-1198 Liivimaa piiskop, korraldas liivlaste vastu ristisõja 1198 aastal, hukkus esimeses lahingus.
Berthold - 1196.aastal sai ta liivlaste ristiusustamise etteotsa;1198.aastal tõi ta maale esimesed ristisõdijad.
Border — and neither the Scoti tribe nor the English lived in Britain at the time of the wall's construction.

Brežnevi doktriin - Brežnev kuulutas, et NSVL on õigus ja kohus kaitsta sotsialismi kõikjal ja teeb seda ka tulevikkus.
Budism – religioon, mis rajanes Gautama Buddha õpetusel ja tekkis Indias u 500 aastat eKr hinduismi kõrvale
Balti apell – nõuti MR pakti lisaprotokolli avalikustamist ja kehtetuks tunnistamist koos kõigi tagajärgedega.

Balti hertsogiriik – Sakslastel oli plaan rajada Eestisse ja Lätisse oma riik – enne saab aga saksamaa sõjas lüüa.
Berliini blokaad - juuni 1948-mai 1949-NSVL sulges Lääne-Berliini-Läänetsooni maismaateed, ühendus jäi õhu kaudu.
Briandi – Kelloggi pakt – USA ja Prantsusmaa leping, millega sõda ei tohtinud olla poliitika teostamiseks.

Biokahjustus on materjalide omaduste igasugune ebasoovitav muutus, mis on esile kutsutud organismide elutegevusega.
Bergmann on olnud kirurgiaproffessoriks peale Tartu Ülikooli ka Würzburgi Ülikoolis ja Berliini Ülikoolis.
Buddhistlikus kirjanduses on esitada terviklik lühikokkuvõte kogu Buddhismi hõlmavast arengust, Buddhast kuni tänapäevani.

Barokiajastu itaalias - Andekaim ja mõjukaim barokk-kunstnik oli Michelangelo da Caravaggio tuntud oma sünnikoha järgi.
Barokkkunsti üldiseloomustus - kompositsioon muutus väga mitmekesiseks, renessansi sümmeetrilise paigutuse asendas diagonaalne.
Becket – 1170 lõpus Henry II õukonnast tapsid 4 rüütlit Becketi, oht Henry II satub kirikuvande alla.

Budismi järgijaid nimetatakse koguduseks (pali: saṅgha; sanskr: saṃgha). Algne sangha kujunes Buddha järgijatest.
Bütsantsi keiser ehk basileus oli üks väheseid välitsejaid ajaloos, kellele kuulus suur võim ja hiilgav aupaiste.
Baaside leping – 1939. september, kui sõlmiti vastastikuse abistamine leping ja luua Eestisse Punaarmee baasid.

Balti liit - 1920-1930 aastatel kavandatud Soome-Eesti-Leedu-Poola poliitiline, sõjaline ja majanduslik liit.
Blair on kindlasti maailma viimase aja väljapaistvamaid riigitegelasi, kes on väga karismaatiline isik.
Boriss šeremetjev – 1701.a septembris, tema juhtimisel toodi Vene väed Eestisse ja purustati ka Rootsi väliväed.

Braahman – preester muistses Indias, kuulus kõrgeimasse kasti ja tema ülesanne oli kuulutada jumalasõna
Barokk - maalikunstis kasutati erksaid värve, kujutati ülikuid või Piibli tegelasi rahututes poosides.
Bartholomaus hoeneke - kroonika kirjutaja, kes kirjeldas Jüriöö ülestõusu sündmusi(Liivimaa noorem riimkroonika).

Basileus - Bütsantsi keiser METROPOLIIT - piirkondlik kirikujuht IKOON – kreekakatoliku kiriku pühapilt
Bolševikud e. enamlased. Maapäeva laiali ajanud võeti vastu otsus kuulutada välja lähiajal Eest Vabariik.
Balti riigid - 1941. sõja puhkemist võttist rahvast rõõmuga vastu, lootes iseseisvus Saksa abiga taastada.

Bastard feudalism – termin, mida kasutatakse hiliskeskaja feodaalkorra iseloomustamiseks, põhiliselt Inglismaal.
Bürgermusse - Jaan Tõnissoni juhtimisel, nõudes E alade ühendamist ühtseks rahvuskubermanguks, baltisaks.
Bastion - viisnurkne põhiplaaniga mullast kaitseehitis, ülesanne oli kahuritule andmise võimaldamine.

Bennett on kõige mitmekülgsemalt püüdnud analüüsida, milles seisnevad ÜRO nõrkused ja tugevused.
Berliin - Rooma telg - 1936. aasta sügisel sõlmitud Berliinis Saksamaa ja Itaalia sõjalis-poliitiline
Berliini kriis - 1958-61 Ida- ja Lääne-Berliini vaheline konflikt põgenikega, lõppe müüri püstitamisega.

Berthold - korraldas liivlaste vastu ristisõja , eesmärgiga levitada ristiusku . Langes Ümeralahingus.
Bilda ehk vastukaalukatapult. Väga täpsed heitemasinad, mille viskehoova otsas oli pikk ling kiviga.
Baltisakslastest on peale Eesti taasiseseisvumist pöördunud tagasi ka Eestisse kui oma ajaloolisele kodumaale.

Bashir on koos oma parteiga riiki valitsenud alates 1989. aasta 30. juuni sõjalisest riigipöördest.
Boriss jeltsin - oli Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik, Venemaa Föderatsiooni esimene president 1991-1999.
Braahmanid – preestrid , korraldasid rituaale, hoolitsedes pärimuste säilitamise & edasikandmise eest.

Bremeni torn on Tallinna linnamüüri kaitserajatiste hulka kuuluv neljakorruseline hobuserauakujuline torn.
Bütsantsi kultuuripärandis on antiikkirjanduse kõrval väga oluline Rooma õiguse süstematiseerumine ja edasiarendamine.
Balilla - Mussolini ajal Itaalias tegutsenud noorteorganistasioon, mis oli allutatud riigi kontrollile

Benediktlased - vaimulikud,kes lähtusid Benedictuse reeglist ja pidid oma elu jaotama töö ja palve vahel.
Berliini blokaad - 1948. NSV Liit üritas blokeerida lääneliitlaste kontrolli all olevaid Berliini sektoreid.
Berliini kriis - Korea sõda polnud kõppenud, kui plahvatuslik olukord kujunes välja EU südames Berliinis.

Bure e. Looja. (Allan, 2004, lk 36) Müüdi järgi lõi maailma siiski Odin, pärast Ymeri tapmist.
Balti kett - enneolematu protestiaktsioon, mille moodustas inimkett, mis oli 660km ja osales ~2mln inim.
Baltisakslased on Baltikumi elama asunud ning siin kodunenud sakslased, alati vähem kui 10 % elanikkonnast.

Barbarite riik ehk isa pärandas oma võimu oma poegadele, millepärast tekksid suured tülid poegade vahel.
Bastion - viisnurkne mullast kuhjatud astanguline kaitseehitis, mille muldkeha hoidsid koos müürid.
Briand - Kellogi pakt – kõik tüliküsimused tuli edaspidi lahendada vaid läbirääkimiste teel.

Belavenets on püüdnud värvide valikut ja järjekorda põhjendada varasema Vene merelipu olemasoluga.
Berliini blokaad – NSVL sulges juurdepääsud oma Berliini osasse ja seda osa varustati ainult lennukitega.
Bosnia kriis - 1908-1909;Bosn-Her,Tür,Ser,Aust-Ung;Aust-Ung tahab Bos alasid;Bos-Hert liidetakse Aus-Ung

Brömsebro – 1645 Taani-Rootsi vahel 1. Rootsi võimu kehtestamine Eestis Rootsi jaotas Eesti kaheks.
Bürgermeister - kuulusid rae koosseisu ja olid juhatu-ses(raesse kuulus neid 4). Linnafoogt – maahärra.
Balthasar russow - Pühavaimu kiriku õpetaja, kes kirjutas liivi sõja ajast kroonikat: "Liivimaa provintsi

Balti liit - lootsid selle peale, kuid Poola ja Leedu olid omavahel konfliktis Vilniuse linna pärast.
Banaliteet – mõisniku ainuõigus e. monopol leivaaehjule, veskile jne, kirikuandamid, kohtuandamid.
Bulee - Nõuandev organ, mis valmistas ette küsimused, mis läksid rahvakoosolekule arutamiseks.

Baaside leping - sõlmiti 1939. aasta 28. septembri keskööl Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel Moskvas.
Balsameerima e. palsameerima – surnukeha mitmesuguste vahenditega immutama kaitseks kõdunemise vastu
Balti apell – nõuti MR pakti lisaprotokolli avalikustamist ja kehtetuks pagulasorganisatsioonidele.

Balti erikord – Rootsi valistsusaja lõpul riigistatud mõisate tagastamine nende endistele omanikele.
Blitzkrieg ehk välksõda: 10. mail ründab Saksamaa Belgiat ja Hollandit, sealt edasi Prantsusmaale.
Boriss godunov - pärast Ivan Julma surma riigis võimu haaranud tsaar, keda kahtlustati Dimitri tapmises

Bukagu on läbinud palju muutusi ja tänapäeval erineb bukagu sellest, missugune ta oli vanasti.
Barokk on iseloomulik Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
Barud – ennustajad, kes ennustasid unenägude, looma sisikonna, lindude lennekõrguse järgi.

Bütsantsi kultuur on omapärane vahelüli antiikkultuuri ja tolleaegsete Idamaade ja Lääne-Euroopa vahel.
Balilla –  Mussolini ajal Itaalias noorteorganisatsioon. Kasvatati lapsi fašistlikult.
Balti erikord – erikord Balti kubermangudes, mille kohaselt need säilitavad laialdase omavalitsuse.

Benito mussolini - oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 1922–1943. Juhtis fašistide liikumist.
Berliini kriis – - NSVL kartis, et SDV olemasolu sattub ohtu, kui idaberliinlased põgenevad läände
Briand - Kelloggi pakt - 1928, mõistab hukka sõja kui rahvusliku poliitika edendamise vahendi

Baaside leping ehk „vastastikuse abistamise pakt“ – mis see oli, mis riikide vahel see sõlmiti.
Bastionid – Viisnurksed mullast kuhjatud astangulised kindlustused, mida hoidsid koos müürid.
Beduiin - araabia rändhõimud Araabias ja Põhja-Aafrikas. Kalifaat- araabia riik perioodidel.

Benito mussolini - oli Itaalia peaminister ja diktaator aastail 1922–1943 ja seejärel juhtis aastatel
Bourbonid – Prantsuse revolutsiooni eel ning Napoleoni järel Prantsusmaad valitsenud dünastia
Budismi järgijaid nimetatakse koguduseks (sanskriti k sangha). Algne kogudus kujunes Buddha järgijatest.

Berliini blokaad – 1948. aastal asus NSVL takistama lääneliitlaste juurdepääsu Lääne- Berliini.
Berliini blokaad - 1948-49 toimus pärast Saksade lõhenemist, kui NKL soovis Lääne- Berliini endale.
Basileus - piiramatu jõuga, kes juhib sõjaväge,- kõrgeim kohtumõistja ja kõrgeim usujuht

Benedictus nursiast - (u 480 – u 543) oli itaalia päritolu pühak ja lääne kloostrisüsteemi rajaja.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Berliini kriis – 1961 ehitati Berliini müür, Põhjused: SLV (lääne-skm) ei tunnustanud SDVd iseseisva riigina, mis häiris NSVLi); SDVst põgeneti pidevalt Lääne-Berliini (üle miljoni); SDVd kimbutas tööjõupuudus (puudus positiivne iive); NSVL püüdis endiselt liita idatsooniga lääne-
Berthold - Piiskop, kel oli liivlastega erimeelsused, mistõttu ta Saksamaale tagasi pöördus

Biograafilised materjalid – trükitud teatmikud, nekroloogid, autasude lehed, teenistuslehed, vanglatoimikud.
Bipolaarne maailm - kahepooluseline maailm (mõiste, millega iseloomustati Külma sõja aegset maailma)
Bruegel - “jahimehed lumes” Renessanss 16.saj Püha Peetruse basiilika ja väljak Roomas.

Bulak - Balahhovitšile. Irgoska kõrgendike joon – looduslikult soodne kaitsepositsioon.
Bütsants - Ida-Rooma keisririik ehk riik endise Rooma impeeriumi idapoolsetel aladel 395- 1453
Bakhanaal - joomapidu Prokrestese säng- kõigile ühe suuruse järgi, isikupära arvestamatta

Balti riigid on pärast pikka ning sünget venestamist uuesti iseseisvunud ning rahu säilitanud.
Barbarid – võõramaalased Ühised jumalad ja murdekeeled Ühine võitlus pärslaste vastu.
Barokiajastu flandrias - Esimeen kunstnik oli flaamlane Peter Paul Rubens, kes sündis ja elas Antverpenis.

Baernenschutsin on Nappi termin, Eesti ajalookirjutuses mõnikord mõistetud teisiti kui üldiselt.
Balti erikord – Peeter I poolne lubadus siinsetele aadlikele säilitada kõik eelnev korraldus.
Baltimaad – ”Rootsi viljaait” 5.1.3. Peamiselt talirukis ja oder, vähem kaera ja nisu.

Barbarossa plaan – see nägi ette salajast välksõda NSV liidu vastu, teise riigiga sõtta astub.
Boriss jeltsin – Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik, Venemaa Föderatsiooni esimene president.
Bürgermeister on rae vanema liikme või linnapea ametinimetus. Tsunft-käsitööliste vennaskond.

Balfourdi deklaratsioon – maailmasõja ajal lubasid inglased juutidele nende rahvusliku kodu taastamist.
Balti hertsogiriik - isv. 1918, eralduti venemaast, kreisisaadik Stryk, 19.nov 18' eesti ja läti isv
Bastille - Monarhia sümboliks peetud kindlus Pariisis Louis XVI oli Prantsusmaa valitseja.

Beduiinidel on toidu serveerimiseks nii suur vaagen, et sinna mahub korraga ära terve lammas.
Benediktiinid – musta rüü, oluline on haridus, nende kloostrid kujunesid vaimuelu keskusteks
Berliini müür - 1961 ehitatud müür, mis jagas Berliini kaheks, ida- ja lääneosaks, lammutati

Berthold - peale Meinhardi oli võimul, läks tülli liivlastega ja pöördus saksa tagasi.
Boer – talupoeg). Peamiseks elatisallikaks kujunes neile karja-, eriti lambakasvatus.
Budismis on alles jäänud, et kui inimene sureb siis ta sünnib uuena mingis teises kehas.

Bürokraatlik jäikus - keegi kohapeal midagi ei otsustanud, kõik asjad vaja otsustada suures keskuses.
Balkani püssirohutünn – serblaste iseseisvuse probleemid, Venemaa ja Austria-Ungari huvide ristumine.
Balti liit - 1923 Eesti-Läti kaitseliiduleping (5 riiki liidus: Soome, Eesti, Läti, Leedu,

Baltiaadel – Enamasti saksa päritolu aadel, väike osa oli neid ka rootslasi ja venelasi.
Barcelona on Katoloonia poliitilise, majandusliku, kultuurilise ja akadeemilise elu keskus.
Barocco - eriskummaline, veider). Uut kunst ei saa pidada kehvemaks cinquecento kunstist.

Barokk on õukonnastiil, riietus ja lossid väljendasid valitseja hiilgust ja vägevust.
Basiilikad - kolme lööviga honed(lääned itta).Miks? Kellatornid ehitati hiljem,keskajal.
Berliin – 1960-1961 – Berliini müür, piiri Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel sulgemine

Briand - kellogi pakt-1928 sest kehtestati kuiv seadus kuid inimesed tahtsid ikka alkot.
Briandi - Kellogi pakt nägi ette sõjalisest jõust loobumist riikidevahelistes suhetes.
Brockmann – esimene pulmaluuletus, saksa keeles, kuid sekka ka mõned eesti keelsed read.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Barbarite kuningriigid – Läänegootide riik, Vandaalide riik, Ida-Rooma riik, gepiidide riik, Idagootide riik, Frangi riik, Burgundia riik, Langobardide riik, sueebide riik 3. Bütsantsi territoorium - Bütsantsi riik tekkis 395.a kui Rooma impeerium jagunes lõplikult Lääne- ja Ida-Rooma riigiks.
Barbarite patud – hispaanlastel pole jurisdiktsiooni, nad ei saa karistada sel territooriumil.
Berthold - Kui Meinhard suri, sai Üksküla piiskopiks tsisterlane Berthold 1196. aastal.

Braahman - hinduismis preester või preestri õpilane; kõrgeima, vaimulike seisuse liige
Balti erikord - Siinsetele mõisnikele anti suured volitused: Samad seadused ja maksusüsteem
Barbarossa plaan - Saksa väe edasitungimine pidi toimuma kolme kontrolljoone saavutamise kaupa.

Bastille - 14.-18. sajandil kindlusehitiste kompleks Pariisis, ehitati 100-aastase sõja
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bastille vallutamine - 14. juuli 1789. Pani alguse revolutsioonile Vabariigi väljakuulutamine - Napoleoni riigipööre - Ausetlitzi lahing ehk kolmekeisrilahing - austria , venemaa vs prantsusmaa , Napoleon võidab ( 1805 ) Trafalgari merelahing - Prantsusmaa vs Inglismaa . Inglismaa võit ( 1805 )
Beduiinid on islamiusulised ja peavad oma esivanemaks Aabrahami ja Haagari poega Ismaeli.

Berliin - ROOMA TELG – 1936. a sügisel sõlmitud SM ja IT sõjalis-poliitiline liit.
Bienemann senior - on Tartus väitekirja kaitsnud, pikka aega Tallinna Toomkooli ajalooõpetaja.
Balti erikord on baltisaksa aadli ja linnade laialdane omavaltsus Vene impeeriumi kooseisus.

Balti kett - katkematu L.Walesa- inimkett Tallinnast Vilniuseni V.Havel- (660 km, 2 milj.
Beduiinid – kõrbe elanikud, kes tegelesid põhiliselt karjakasvatused, liikusid ringi
Bismarck austria - Preisi sõja, kus Austria sai hävitavalt lüüa ning kaotas oma ülemvõimu

Boccaccio – kuulsaim teos „Decameron“, mis on kirjutatud katkujärgsetel aastatel.
Bolševikud – rahu, Ajutine Valitsus – sõda võiduka lõpuni, muutus ebapopulaarseks.
Briand - kellogi pakt-1928 sekkumine majandusse,kõrgemad maksud,kaotada ebavõrdsus.

Broca - I kes jälgis käitumuslikku häiret ning seejärel tegi kindlaks koha ajus.
Burial - Westminster Abbey Anne Boleyn Queen consort of England Mother of Elizabeth I
Baer - oli loodus- ja arstiteadlane, kirjeldava ja võrdleva embrüoloogia rajaja.

Balti erikord – Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja järgse Vene riigi koosseisus.
Balti erikord – balti riikides ei kehtinud kõik seadused, elu teistsugusem kui Venemaal.
Barokk - 17. saj keskel valitsev kunsti/moevool; uus arusaamine ilust, vähem ideid.

Bernard clairvaux – keskaja mõjukaim teoloog, vaimuinimene; tsisterlane, õhutas ristiretki.
Budism - tekkis 5-6 sajand eKr; Buddha õpetus- kannatused elus on tingitud ihadest.
Bulee - Vana-Kreeka poliste kõrgeim valitsusorgan, mis koosnes valitud kodanikest.

Balti erikord - Balti aadli ja linnade seisuslikud privileegid Vene impeeriumi koosseisus.
Barbarossa plaan - 22. juuni 1941, plaan, milles räägiti NSVL vallutamisest Saksamaa poolt.
Bojaar – rüütliseisusesse kuuluv kõrgaadlik Venemaal kuni 18. sajandi alguseni

Briand - Kellogi pakt 1928, ÜRO Harta 1945, kuid lubas teatavat laadi kaitsesõja.
Bu yi - Hiina viimane keiser Puyi? pandi uuesti troonile, Jaapani valitsuse poolt.
Bütsants – püsimajäämise põhjused, Justianuse valitsuseg, välisvaenlased ( 8 )

Balti erikord – baltisaksa autonoomse omavalitsuse säilimine ja tugevnemine Vene ajal.
Balti erikord - Venemaa andis baltisaksa aadlikele soodustusi, et neid enda poole võita.
Basmatšide hulgas on meeldejäävamad nende juht Dambõlda ning heausklik kaasajooksik Kuntu.

Benediktlased - Kaotas munkade ühiselu reegli Benedictus,kes rajas kloostrid Itaaliasse.
Berliin - Rooma telg - 1936. aasta sügisel sõlmitud Berliinis Saksamaa ja Itaalia

Biokahjustused - elusorganismide poolt põhjustatud kahjustused objektidel Biokahjustajad:
Bolsevikud - vene enamlased Lenini juhtumis soovisid vägivaldset sotsialismi raamist
Breda – 1660 sõlmiti Bredas kokkulepe Stuartite monarhia taastamine Inglimaal.

Bresti rahu - Eesti ajutise valitsuse taastegevus, Vabadussõda 1918-1920 EV 1920-1940
Brought on by the strain of balancing male self-realization with female abnegation.
Brömsebro - 1645. aastal sõlmitud rahu Rootsi ja Taani vahel, mis lõpetas Taani aja

Baaside leping on MRP salaprotokoll, Talvesõda, Orzeli juhtum, baltisakslaste lahkumine.
Barbarid - võõramaalased.Spartiaadid-Sparta linnriigi täieõiguslikud kodanikud.
Bartolomeo diaz – portugallane, kes 1488 jõudis Hea Lootuse neemele – aafrika tipule.

Bauerbefreiung - protsess, mille käigus Grundherrschaft ja Gutscherrschaft ära kadusid.
Bauernbefreiung 18 - 19 saj. Mõjutatud riigi sekkumisest ja survest, üh moderniseerumisest.
Beduiinidel on kombeks, et mehed võtavad külalisi vastu selleks eraldatud telgiosas.

Berthold - oli piiskop, kes ei jõudnud väga midagi teha ja tapeti liivlaste poolt
Bonum commune – ühishüve, mitte iseenda jaoks, oli saavutatav õigluse vooruse abil.
Brežnevi järglane – Juri Andropov – oli samuti raskesti haige ja suri 1984. aasta algul.

Briand - kellogi pakt-1928 leping,riigis uus kord,aarja rass teistest kõrgemaks.
Bütsantinism – [mai tea mis see on] Hagia Sophia – 537 ehitati Konstantinoopolisse.
Balti erikorra – kõrgaeg, mis kestis kuni asehalduskorra kehtestamiseni 1783. aastal.

Berliini blokaad – NSVL-i katse sulgeda side lääneliitlaste ja Lääne-Berliini vahel.
Briand - kellogi pakt-1928 keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.
Bunge – oluline ka baltisaksa ajaloolasena, mitmete allikakogude väljaandja.

Berliini blokaad - 1948a NSVL –i katse takistada lääneliitlaste juurdepääsu lääne
Berthold - Oli järgmine Liivimaa väejuht aastatel 1196-1198. Suri 24. 08. 1198.
Boccaccio põhiteos on dekameron.Leonardo bruni: 1370-1444, Silmapaistvaim itaalia teadlane.

Bonacieuxiga on probleeme • D’ Artagnan asub teele MIS TOIMUS RAAMATUS VOL. 2
Burgus - väike kraaviga ümbritsetud kindlus, mis levisid hilisantiiksel ajal.
Bürgermeister – üks rae koosseisu kuuluvatest ametnikest, kes moodustasid juhatuse.

Bütsantsi kunstile on ette heidetud jäika kinnipidamist kord omaks võetud kujutuslaadist.
Bach on kirjutanud üle 1000 teose, sealhulgas rohkesti vaimulikku muusikat.
Ballistilised raketid on ligi 10x kiiremad kui hävituslennuk ja 20x kiiremad kui pommitajad.

Balti erikord - autonoomia, balti-sakslased ajasid oma kultuuri, mõisnikud sakslased
Balti erikord – see oli kindel seadustesüsteem, mis eristas Balti riike Venemaast.
Berthold – piiskop pärast Meinhardi, hakkas sõjalise jõuga liivlasi ristima

Bismarcki - vastased poliitilised jõud ei suutnud tema vastu midagi ette võtta.
Budismi tekkimine - Pani aluse 6 ja 5 saj vahetusel eKr-Gautama.Temast sai Valgustatu ehk
Bütsants - Balkani poolsaar, Väike-Aasia, Põhja-Aafrika, Süüria, Palestiina.

Baaside leping - 1939. a 28.sept, vene viis väed eestisse, kaotasime suveräänsuse.
Balti apell - Balti dissidentide ühispöördumine Lääne valitsustele ja ÜROle.
Balti erikord on Baltiriikide valitsemissüsteem, mis oli muust impeeriumist erinev.

Barterkaubandus - kus kõiki kaupu ja teenuseid vahetatakse kaupade ja teenuste vastu.
Boccaccio - „Decameron“, mõjub inimliku elurõõmuna ränga masenduse ajal.
Botswana lipul on värvide järjekord teine – sinine, valge, must, valge ja sinine.

Bremeni torniga on ühenduses Bremeni käik, mis ühendab Uut tänavat Vene tänavaga.
Briand - kellogi pakt-1928 Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Bacon - Preisimaa oleks juba kristianiseeritud, kui neid alla ei surutaks.

Basso contiuo ehk saksa k. Generaalbass mis oli Barokki ajastu muusika alustalaks.
Betti alver – luuletaja – luuleauhind, novelliauhind, tema nimeline muuseum.
Bourbon – Hugenotid, kes olid selle kujuneva hakkava absolutismi vastased.

Bourbonid on tagurlikud ja konservatiivsed ning ei võta valgustusideid omaks.
Briandi pakt - kuulutati riikliku poliitika teostamise ebaseaduslikuks vahendiks.
Briti impeerium – 19. sajandi teisel poolel hakati nii nimetama Inglismaad ja tema

Bubico - piir mille ületamisel tuleb edasi minna Tacitus: Germaania- eesti
Bacon - inglise frantsisklane, kes tegutses nii Pariisis kui ka Oxfordis.
Barbarid – kõikide teiste rahvaste nimetus (kreeklased kutsusid neid nii)

Barokk ehk siis Itaalia keeles barocco tähendab eriskummalist ja veidrat.
Benito mussolini – kes oli, millal ja kuidas ja kus sai võimule, kuidas valitses.
Berliini ida - Berliinist. Kriisid olid külma sõja üheks oluliseks aspektiks.

Bethami ideid on laidetud nende liigne induvidualismi ja raha samastamise õnnega
Bhf - i väljaannet "Humanitas" on levitatud saja tuhandes eksemplaris.
Bosnia - Hertsogoviina puhul algas kodusõda, mis kestis 1992-95. aastani.

Bürokraatlik – iseloomulik organisatsioonile, millel on hierarhiline struktuur
Balti kett - 23 augustil moodustati katkematu inimkett Tallinnast Vilniuseni.
Balti põllud - kivid loobitud hunnikutesse, nende vahemaa paarkümmend meetrit.

Beneluksi maad – 1940.a mais vallutab saksamaa Hollandi, Belgia ja Luksemburgi.
Berthold - tegevus Eestimaal 1196-98a Alustas missiooni, ei saavutanud edu.
Bojaar - jõukam feodaal Rjurik- varjaagide pealik, kes sattus Venemaale.

Bonaparte - 1802. aastal vormistus lõplikult tema isikukultus ja ainuvõim.
Botswana elanikud on 79% ulatuses tswanad ning selle territooriumist on u 80% kõrb.
Brahmana – preestrid, ainsad kirjaoskajad, kirja kui sellist siiski pole.

Briand - kellogi pakt-1928 majandus,inimene töötab ise jõukuse välja.
Börs - väärtpaberite hulgituru United Cigar- suurim firma tollel ajal
Balti liit - 1923 a lõpus kirjutati alla Eesti-Läti kaitseliidu lepingule.

Benediktlased - nimi looja benedictuse järgo, rajas kloostri monte cassinosse.
Benjamin franklin – iseseisvuse eest võitleja ja diplomaat iseseisvussõja ajal.
Bensiinimootor - G.Daimler Mootor, mille kütuseks sobib nafta – Rudolf Diesel

Bersekid ehk karusärgid olid erilised sõjamehed, kes kandsid karusnahku.
Brežnev – kommunistliku partei juht, majanduse ekstensiivne arendamine.
Brežnevi doktriin - 1968 a-ga seotud, Tšehhoslovakkia Praha kevade lämmatamisega.

Bulee ehk nõukogu. Sellesse kuuluvad 500 meest valiti rahvakoosolekul.
Baeri monument on loodud tema 10. surma-aastapäeva Aleksandr Opekušini poolt.
Barbar - kõik mittehellenid, st need kes räägivad arusaamatut keelt.

Berliin – 1955 a andsid Lääneriigid SLV'le täieliku suveräänsuse.
Berliini blokaad - Üks esimesi suuremaid rahvusvahelisi kriise külmasõja ajal.
Berthold – II Liivimaa piiskop, kes pooldas vägivaldset sundristimist.

Between characters - through common experiencee, through dialouge of mind and mind.
Brežnevi 18 - aastane pikkune valitsemisperiood oli täis mitmeid paradokse.
Bulee - nõukogu vana-kreekas Faalanks; hopliit – kreeka lahingurivi

Bulla – paavsti ametlikult dokumenteeritud seisukohavõtt, läkitus.
Bütsantsi kunstiga on mõningases suguluses ka kõrgetasemeline vanaarmeenia kunst.
Billingeni katastroof – 8213 või 9600 eKr. Balti jääpaisjärv ühines ookeaniga.

Bondid – taluperemehed Varjaagid – viikingite nimetus Ida-Euroopas
Brague - ´´Selle pildi vaatamine on kui põleva petrooleumi joomine.
Brest - Litovski rahuleping – Venemaa bolševike ja Saksamaa vahel.

Brümäär 1799 – võim koondus I konsuli kätte, reformis riigi tugevamiseks
Baaside aeg – okt 1939- 17 juuni 1940. 17.06 oli Eesti täielikult NSVL.
Batory - Poola kuningas 1576, kes alustas venelaste vastu pealetungi.

Benefiits – pärandamisõiguseta lään, kasutada ainult teenistusajal
Bockscar - nimelisest B-29-masinast, mida juhtis major Charles Sweeney.
Bourbon – Artois’le (Charles X) – Louis XVI ja Louis XVIII vend.

Briand - KELLOGI PAKT(Pariisi pakt,1928)): patsifimiajastu kõrghetk.
Briti ida - India Kompanii andis India inglise valitsuse kontrolli alla.
Bulak - Balahhovitš. Tartu kaitsmine oleks pidanud olema võimalik.

Bürgermeister - neid oli 4 ja nad moodustasid midagi selle juhatuse taolist.
Bacon - empiirik - vaatlus, loodusnähtuste korduv registreerimine.
Balti liit - sõjaline kaitseliit, kuhu kuulunuks Eesti, Läti ja Leedu.

Barbar - see on inimene greekase eest, kes ei räägi kreeka keeles.
Barbarossa plaan - Saksamaal Hitleri poolt väljatöötatud Elbe jõe ääres.
Bernard kangro – alustas Eestis, kuid põhilised teosed ilmusid paguluses.

Binswenger - Husserli ja Heideggeri ideede rakendamine psühhoteraapias.
Botticelli - oli 15.sajandi lõpu Firenze vararenessanssi maalikunstnik.
Balti liit - 1920. Aastate algu poolel otsautati moodustada balti liit.

Barbarossa - 1940 aastal kinnitatud Hitleri sõjaplaan NSV Liidu vastu.
Bbc - Inglise raadikompanii, British Broadcasting Company, 1923.
Bessemeri konvert - puhus malmist süsiniku välja, millest saadi tugev teras.

Barbarossa – 20.saj. kõige hävitusrohkem ja jõhkraim operatsioon.
Basiilika - hilisrenessanss, autor Bramante, Kupli autor Michelangelo
Bastionid – viisnurksed mullast kuhjatud astangulised kindlustused.

Benefiits – maatükk, mille senjöör oma vasallile kasutada andis.
Berliin - Rooma telg – 1936 – leping Itaalia ja Saksamaa vahel-
Berliini blokaad – Nõukogude sõjavägi sulges kõik teed, mis ühendasid

Bojaar – praegu pole mul küll õrna aimugi kes see olla võiks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Brežnevi doktriin – NSVL takistab edaspidi kõigi vahenditega mõne riigi võimalikku väljaastumist VLO-st. SRP-1 (Strateegilise relvastuse piiramise leping) sõlmimine 1972.a. L.Brežnev+R.Nixon. Lepe hõlmas tuumarelvastuse piiramist mõlemalt poolt 2400 tuumalõhkepeani.
Bütsants - türklasete rünnakutel vähenendu, Balkani ps ja Türgi.

Bakterid on mikroskoopilised, üherakulised, eeltuumsed organismid.
Balti kett – Aitas teadvustada Baltikumi probleeme välismaailmale.
Barbar – kõik mittehellenid, kes kõnelesid arusaamatut keelt.

Bekker – AS Bekkeri Laevatehas, hakati ehitama viit hävitajat.
Bismarck - Saksamaa liidu kantsler, raua ja vere poliitika teostaja
Briandi - Kellogi paktiga lepiti kokku, et enam sõda ei kasutata.

By e - mail. Also I used articles from newspapers and journals.
Baasideleping – leping, mille alusel loodi Eestisse Punaarmee baasid.
Balti hertsogiriik – Saksalaste kava rajada Eestisse ja Lätisse oma riik.

Balti liit - Sõlmida soome,eesti,läti,leedu,poola vaheline leping!
Barbarossa plaan – välksõja plaan Saksamaal rünnata Nõukogude Liitu.
Barokk - kunst § Kadrioru loss on ehitatud Katariina 1-se auks.

Berliin - Rooma-Tokyo telg, riike hakati nimetama teljeriikideks.
Berliini blokaad - 1948- NL lõikas Lääne-Berliini ära välismaailmast.
Berosos - kr.k Babüloonia ajalugu, Egiptuse valitsejad kr. Ajal.

Berthold - tsistertslane, kes sai1196 aastal Üksküla piiskopiks.
Bon - matsuri festivaliga, mis on budistite surnute festival.
Benedictus nursiast - 520.-530.aastatel koostas uue munkade ühiselu reegli.

Blokk - Viljandi, Tartu, aga kummagil ei olnud edu väga suur.
Brest - Litovski rahuläbirääkimised november-detsember 1917
Brežnevi doktriin – NSVL'i õigus ja kohus kaitsta sotsialismi kõikjal.

Buonaparted pärine - Napoleoni isa oli sid itaalia jurist Carlo Buonaparte.
Börsikrahh - börsi must päev, mis toimus 24.10.1929 a. New Yorgis
Balthasar russow – Tallinna Pühavaimu kiriku õpetaja, kroonika autor

Balti erikord – Eesti ja Liivimaa eriseisund Vene riigi koosseisus.
Baltisakslaste seas - hirm, lootusetus, tahtsid eestlastega koostööd teha
Barbarossa plaan – Hitleri kinnitatud välksõjaplaan NSV Liidu vastu.

Barokk - suurejooneline, mänguline, kontraste armastav stiil.
Berliin - Rooma telg - sõjaline liit saksamaa ja itaalia vahel
Berliini olümpia - mängudel osales Saksamaa võistkonnas ka kaks juuti.

Bipolaarne maailm - kahepooluseline maailm peale II MS külma sõja ajal.
Bourbonid - dünastia, mis valitses erinevaid piirkondi Euroopas.

Brandt - Saksamaa liidukantsler, töötas välja idapoliitika.
Briand – Kelloggi (USA riigisekretär) pakti initsiaatoreid.
Briti impeerium – aastail 1920 – 1930 maailma suurim riigiühendus.

Byrgermeister – Kuulusid rae koosseisu, moodustasid selle juhatuse.
Börsi krahh – väärtpaberite hinnad langesid kohutava kiirusega.
Basiilika – Rooma peakirik, mis ülistab Püha Neitsi Maarjat.

Benediktlane - “Mustad kuued”, 6. saj Benedictuse rajatud ordu.
Benediktlased – Oma nime on saanud looja püha Benedictuse järgi.
Bible - history.com/maps/1949-Map-Israel-with-boundaries.jpg

Bosporus - Bagdad). Ehk Türgilt oli vaja luba, saidki loakese.
Briand - kellogi pakt-1928 tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.
Bulla – Paavsti ametlik dokument Parlament – Esinduskogu

Bush – George H. W. 41. USA president aastatel 1989-1993.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Baaside leping - Kui II Maailmasõda hakkas säilitas Eesti täieliku neutraalsuse, aga NSV tahtis iga hinna eest meie aladele sõjaväge tuua, nii toodigi käändeks Poola allveelaev Orzel mille lubamisega Tallinna sadamasse eestlased rikkusid neutraliteedi lepingut.
Balti apell - 1979.a kirj 45 balti teisitimõtlejat sellele alla.

Baltirahvad - ristisõda, väiksed riigid, suurim Liivi orduriik.
Barokk – 17 saj algul sai arhitektuuri peastiiliks barokk.
Bayeux vaip – tänu sellele teame palju normannide vallutusest.

Belotserkovski – Gagarin sattus pöörisesse ja kaotas juhitavuse.
Bermondt - Avalov. Ta nimetas oma väeosa Vene Läänearmeeks.
Bernadotte on aga kuulsaks saanud sellega, et ta valitsis Rootsi

Bessemeri konverter on ülalt avatud sulatusahi, mis meenutab veidi muna.
Bolševikud - ru töölispartei poliitilised esindajad, enamlased
Borodino lahing - 1812a toimunud lahing Venemaa ja Prantsusmaa vahel.

Briti omas on ka see , et see toetub massiivselt põhiseadusele.
Battle - of-jutland.com/jutland-gains-losses.htm (08.12.12)
Beduiinid - Elasid araabia poolsaarel, araba tähendab kõrbe.

Bengali rohelus on väravaks Darjeelingi ja Assami teeistandustesse.
Berliini blokaad - 24.juuni 1948- 12mai 1949 kriis külma sõja ajal.
Bresti rahu - 1918.a sõlmisid Nõukogude Venemaa ja Keskriigid.

Brežnevi valitsemisaega on NSV Liidus nimetatud ka pidulikuks paigalmarsiks.
Buddha õpetus on edasi antud kogumikus ’Tipitaka’ (Kolmikkorv)
Bacchus – Dionysos - veini-, ekstaasi- ja taimekasvujumal

Bayezid ii – tuli võimule oma kuulsa isa mürgitamise teel.
Beginning - clarissa opens a window-a birght morning in June.
Berke - khaani ja Levandi tatarlaste khaani Hulagu vahel.

Berthold – sai peale Meinhardi surma Üksküla piiskopiks.
Bismarck on silmapaistev poliitik ning edukas riigikantsler.
Bosnia sõda on läbi, jagati ära rahvuse järgi, 5 presidenti.

Brakteaadid - ainult ühelt poolt vermitud õhukesed hõberahad
Brigandiin on tehtud raudplaadiribadest, ühel küljel needid.
Bush 2001 - 2009 VB • TEXASEST, NAFTA • ISA OLI PRESIDENT
USA

Bütsants - lakkas olemast (1453), kogu ala Türgi koosseisu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Baaside leping ehk vastastikuse abistamise pakt seisnes selles, et NSVL hakkab nö Eesti valdusi kaitsma. Eestis loodis NSVL sõjalaevastiku paasid, mis asusid Eesti lääneosas, Paldiskis ning Rapla piirkonnas. Baaside lepingule kirjutati alla 28. septembril 1939.
Bacchuse müsteeriumid – Veinijumala auks peetud ohjeldamatud riitused.

Baccus – Dionysus, Saturnus –Kronos, Vesta –Hestia.
Barokk on korrapäratu, emotisonaalne, voolav, maaliline.
Bastet - kassjumalanna Bes- sünnitusjumal, tõi edu ning

Benefiits – lään Karl Martelli ajal, polnud pärandatav.
Bhf - i tegevusalasse on kuulunud ka kirjandustegevus.
Brandt - idapoliitika, saab SLV peaministriks valimistel.

Bürgermeister – saksa õigusega linnades linnapea ametinimetus
Balilla - Fasistliku Itaalia Noorteorganisatsiooni liige.
Balti provintsiaalseadustik - Balti kubermangude kohalike õigusnormide kogu.

Baltisaksa kultuurielu - keskuseks Tartu-seotud ülikooli taasavamisega.
Barbar - võõramaallane, kes kõneles arusaamatut keelt
Baskid on siinsete põliselanike ibeeride järeltulijad.

Benediktlased - munkade elu pidi jagunema töö ja palve vahel.
Benediktlased – tegutsesid püha Benedictuse reeglite alusel.
Basileus - Vana-Kreekas maakonna juhtija, hiljem kuningas

Benefiits – Sõjamehele antud lään (mitte pärandatav)
Benefiits - Karl Martelli ajal sõjameestele antud lään.
Benelux - Belgia, Hollandi ja Luxemburgi ühine nimetus.

Bulla - paavsti ametlikullt dokumenteeritud sõnavõtt
Burne - Jones ja teised, keda hüüti prefaeliitideks.

Balthasar russow - Kirjutas kroonika, mis käsitleb Liivi sõda.
Barbar - võõrmaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas.
Barcelonasse on talle samuti püstatud uhke mälestussammas.

Benito mussolini on 20. sajandi Euroopa ajaloo üks peategelasi.
Berthold - pärast Meinhardi surma sai uueks piiskopiks.
Bojaar – duuma liige üleskirjutis(vene mungad kirj.

Bolševike peakorter on Smolnõis, millest saab revolutsiooni häll.
Brothers - in-law when the king married Harold's sister.
Budismi sümboliks on elu igavest ringkäiku sümboliseeriv ratas

Balti alad on slavofiilide meelest igipõlised Vene alad.
Balti landerswer – Balti-Saksa vabatahtlikud väeosad Lätis.
Baltimaade ajakirjandus - ja kogu kirjastuselu keskuseks kujunes Riia.

Barbarossa plaan – mis oli Hitleri sõjaplaan NSV Liidu vastu
Barokknäiteks on ka Eliisabeti ja Katariina kirikud Pärnus.
Basiilikad – endised kodakirikud ehitati ymber selleks.

Belgiat - 4aug venemaa kuulutas sõja Austria ungarile
Ben - Gurion  oli Iisraeli esimene peaminister.
Benefiits – sellest kujunes pärandatav maa-ala feood.

Bismarcki raua - ja verepoliitika on üks osa imperialismist.
Brümäär – udukuu vihmakuu Floreaal – Termidoor –
Börsikrahh - väärtpaberituru kokkuvarisemine Ameerikas.

Ballett – arenes kõige aeglasemalt ja viletsemalt.
Baskakk – khaani inimesed kes kogusid makse (vist).
Bastille – Kindlus Pariisis, mida kasutati vanglana.

Berliini ida - ja läänetsoonis eraldiolev linnavalitsus.
Vote UP
0