Sõnu seletav sõnaraamat

Bürokraatia – ehk ametnike võim,rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus tugevuse põhjused: • professionaalsus - ametnikud oskavad end poliitikute ja avalikkuse kontrolli eest paremini kaitsta, • arvukus • püsivus
Bürokraatia on administratiivne poliitikat kujundav grupp suures organisatsioonis; 2. Bürokraatia tähendab süstemaatilist administreerimist, mida iseloomustavad spetsialiseerumine funktsioonide järgi, objektiivne ametikoha täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooni nõue, tegutsemine vastavalt kindlaks kujunenud seadustele ja võimuhierarhiale.
Bürokraatia e. ametnikkonna funktsioonid: • Poliitika elluviimine – ministritele valistatakse ette materjale kabinetiistungiks või parlamendikuulamiseks, võetakse osa seaduse ettevalmistamisest • Süsteemi stabiliseerija ja vahekohtunik • Iseenda taastootmine ja arendamine

Bürokraatia - ametnike võim, rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus keskklass- kõrge ametialase kvalifikatsiooni ning stabiilse ja küllaldase sissetulekuga inimeste kategooria ühishüve- kaup/teenus, mida ühiskonnaliikmed tarbivad ilma turu vahenduseta.
Bürokraatia ülesandeks on korraldada inimeste vahelisi suhteid vastavalt võimu teostava inimgrupi poolt antud korraldustele, registreerida kogukonna seisukohalt olulised sündmused, pidada registreid ning nende baasil ette valmistada otsustamiseks vajalikku informatsiooni.
Bürokraatia on juhtimise ratsionaliseeritud ja depersonaliseeritud süsteem, mis kindlustab ettevõtete jms tegevuse maksimaalse täpsuse ja efektiivsuse. Juhtimine on tegevuse juhatamine, lähedane mõistele administratsioon, sest see juhibki

Bürokraatia - ametnike võim, rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus. Ülesanded: poliitika elluviimine , süsteemi stabiliseerija ja vahekohtunik , iseenda taastootmine, arendamine ja inimressursi juhtimine,
Bürokraatia - ametnike võim, rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus. Bürokraatia ehk ametnikkond on kujunenud koos tööstusühiskonna ja heaoluriigiga. Ametnikkond tegelebki riigivõimu otsuste
Bürokraatia ehk ametnikkond Tegeleb riigivõimu otsuste igapäevase täideviimise ehk avaliku haldusega, Peamine ül on poliitika elluviimine Ametnik ei tohi osaleda aktiivselt poliitikas, sest ta on otsuse täideviija

Bürokraatia on täielikult olemas, kuna ka töötukassa peab neid järgima, on olemas selge tööjaotus. Kuid kliente siiski hoitakse ja suunatakse, aidatakse ühtemoodi ei ole olemas
Bürokraatia - valitseb selge tööjaotus, ametkond on professionaalne, puudub võimalus ametikohta osta või pärida, kogu tegevus dokumenteeritakse, igal ametikohal kindlad nõuded.
Bürokraatia on ühiskonna ja riigi juhtimine spetsiaalselt selleks loodud ametnike aparaadi abil. Neid ei valita vaid määratakse ning nad moodustavad ametkondliku hierarhia.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia – koolitatut inimeste grupp, kelle ülesandeks on töö koordineerimine ja kontroll; kui süsteem ja kord; formaalsed ja mitteformaalsed suhted Weberi organisatsioonikäsitlus:(raudne puur)ratsionaal-legitiimne lähenemisviis • Eesmärgid, planeerimine, tööjaotus • rollide sobitamine • Formaalsete reeglite süsteem • Kestvus ja bürokraatia
Bürokraatia - Võimaldab väikesel grupil spetsialistidel juhtida suuri struktuure - nii on võimalik kiiresti tegutseda (sõjavägi). Valitseb selge tööjaotus.
Bürokraatiaks nimetatakse teatud administratiivse korrastatuse mudelit, mis on ellu kutsutud õiguspäraste otsuste ühetaoliseks ellu viimiseks ja kehtestamiseks.

Bürokraatia – tavaliselt mõistetakse selle all hoolimatuid ametnikke ja lõputut paberimajandust. Tegelikult on olemas probleemne ja tõhus bürokraatia.
Bürokraatial on stabiliseeija ja vahekohtuniku funktsioon. Kolmas funktsioon on iseenda ehk ametnikkonna taastootmine, arendamine ja inimressursi juhtimine.
Bürokraatia – Valitsemisele ja juhtimisele spetsialiseerunud sotsiaalne kiht ühiskonnas – riigi, majanduse, ühiskonna jt organisatsioonide ametkond.

Bürokraatia - prantsuse keelest bureau, mis tähendab kalevit või materjali ja kreeka keelest cratos, mis tähendab otsetõlkes võimu ja valitsust.
Bürokraatia - teatud administratiivse korrastatuse mudel, mis on ellu kutsutud õiguspäraste otsuste ühetaoliseks elluviimiseks ja kehtestamiseks.
Bürokraatia tähendab kontorivõimu. Bürokraatlikul asjaajamisel on järgmised tunnused: • Kogu asjaajamine on seotud kindlate reeglitega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia on juhtimissüsteem, mille iseloomulikeks joonteks on pidev pürgimine võimu ja tööfunktsioonide endale allutamise poole, vähene initsiatiiv ja paindlikkus, hoolimatus inimeste vajaduste ja avaliku arvamuse suhtes, tendents jätta otsuste tegemine kõrgematele ametnikele või takistada tegutsemist kantseleilike meetoditega.
Bürokraatiat on väga palju ning ise asju ajades ja puurides on ka võimalik taotleda hüvesid, mis võimaldavad kergemalt hakkama saada.
Bürokraatia - Egalitarsim – riik on ainus, kes otsustab, MTÜsid ei ole. Paternalism – isa – laps suhted, isa teab, mida on vaja.

Bürokraatia on sõltuv kapitalismist, sest see on ratsionaalseim, finantsi pakkuv majanduslik alus, millel bürokraatia saab baseeruda.
Bürokraatia on kindel stiil ja struktuur, mille kaudu administratsioon saab tegutseda ehk administratsioon toimib bürokraatia kaudu.
Bürokraatia ehk ametnikkond Avalik haldus- riigivõimu otsuste igapäevane elluviimine • püsivus=professionaalsus • arvukus

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia - ametnike võim,rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus Bürokraatia funktsioonid: *poliitika elluviimine *süsteemi stabiliseerimine *iseenda taastootmine,arendamine ja inimressursi juhtimine 11.Järelvalveametnike kontrollimise liigid:*sisemine ehk ametkondlik *poliitiline *õiguslik
Bürokraatia ehk ametnikkond.Bürokraatia funktsioonid: poliitika elluviimine, ametnikkonna taastootmine ja arendamine.
Bürokraatia on loodud selleks, et võimalikult täpselt ja ühetaoliselt tagada reeglite ja avaliku huvide täitmine.

Bürokraatia on meie kaaslaseks olnud tuhandeid aastaid, mõjutades ka tänapäeval pea igaühte meist.
Bürokraatia - Ametnikkond tegeleb riigivõimu otsuste igapäevase täideviimisega e avaliku haldusega.
Bürokraatia on viis,kuidas koostatakse seadusi ja viiakse neid ellu - ametiisikute abi Paberimajandus.

Bürokraatia – koolitatud inimeste grupp, kelle ülesandeks on töö koordineerimine ja kontroll.
Bürokraatiaks nimetatakse nägemust, kuidas ühiskonnas kehtestatakse seadusi ja viiakse neid ellu.
Bürokraatia – Tegeleb valitsuse poliitika igapäevase täideviimisega ehk avaliku haldusega.

Bürokraatia – AMETNIKE VÕIM, RANGETE REEGLITE JA HIERARHIA ALUSEL TOIMIV JUHTIMISKORRALDUS.
Bürokraatia – ametnike võim, rangete reeglite ja hierarhia alusel toimiv juhtimiskorraldus
Bürokraatia on võimeline talle antud võimu määratlema, jagama, piirama ja kontrollima.

Bürokraatiale on olulise tähtsusega ka sidetehnilised- ja kommunikatsiooni võimalused.
Bürokraatia on paratamatus (ükski tänapäeva ühiskond ei saaks ilma bürokraatiata
Bürokraatia ül on tagada rangete reeglite ja hierarhia alusel tugev juhtimiskorraldus.

Bürokraatia - tõkestab inimeste omavoli: ametniku ees on kõik inimesed võrdsed.
Bürokraatia – administratiivse korrastatuse mudel, millega tegeleb ametnikkond.
Bürokraatiaks nimetatakse korrastatud ning süsteemset juhtumist ja asja ajamist.

Bürokraatia - paberimajandus/valitsemisele spetsialiseerunud kõrgem seltskond
Bürokraatia on valitsemisele ja juhtimisele spetsialiseerunud sotsiaalne kiht
Bürokraatia – M. de Gournay (1745): ebaefektiivne ametnikevalitsus

Bürokraatia on kujunenud koos tööstusühiskonna ja heaoluriigiga.
Bürokraatia - Väiklane ja pealiskaudne asjaajamine ja suhtlemine.
Bürokraatia – täpne ja efektiivne administreerimise mudel

Bürokraatial on enamiku inimeste jaoks negatiivne tähendus.
Bürokraatial on kalduvus paisuda ja muutuda ebaefektiivseks.
Bürokraatia ehk profesionaalse riigiteenistujate korpuse.

Bürokraatia kriis – võib kujuneda Kujundataks innovaatilisem
Bürokraatia – kõik avalikud suhted formaliseeritakse.
Bürokraatia kasutamine on tihtipeale seotud org arenguetapiga.

Bürokraatia patoloogiad - loomuomased puudused (ebaefektiivsus)
Bürokraatia - ametnike valitsus; ametnikkond

Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia koolkond - koolkonna rajaja Max Weber (Bennis, 1966, viidatud Alas, 2004 järgi). Seisukoht: organisatsioon peaks töötama nagu õlitatud masinavärk.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia hälbed - ametnike võimuiha paneb neid haarama võimalikult suurt otsustusvõimu ja eelarvevahendeid ning vähendama oma tegevuse läbipaistvust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Bürokraatia mudelid on vajalikud, et defineerida alus, kehtestada normatiivne standard ja arendada seletav raamistik.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto