Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link
Autotroofid - sünteesivad eluks vajalikke orgaanilisi aineid ise. Kasutavad selleks anorgaanilisi ühendeid (rohelised taimed, protistid). Ainevahetuse üldtüübilt kas kemotroofid ehk kemosünteesijad (kasut. redokreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat) või fotolototroofid ehk fotosünteesijad (kasut. valgusenergiat). Kemosünteesijad - bakterid, kes toodavad orgaanilist ainet anorgaanilistest ühenditest, kasutades keemilist energiat.
Autotroof on organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest süsinikuühenditest (tavaliselt on selleks süsihappegaas). Taimed, tsüanobakterid, protistid (vetikad). Autotroofne toitumine, mille käigus suudab organism lihtsatest anorgaanilistest ühenditest kehavälise energiaallika kaasabil sünteesida eluks vajalikud orgaanilised ained iseseisvalt.
Autotroofid – organismid, kes sünteesivad eluks vajalikke orgaanilisi aineid ise • Kasutavad orgaaniliste ainete sünteesiks lihtsaid anorgaanilisi ühendeid (süsinikdioksiid, vesi, ammoniaak, mineraalsoolad) • Ainevahetuse üldtüübilt on autotroofid kas kemotroofid (saavad energiat mineraalühenditest) või fotolitotroofid (saavad energiat Päikese valguskiirgusest)

Autotroofid – organismid, kes kasutavad oma elutegevuseks valgusenergiat (fotosünteesijad) või readoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat (kemosünteesijad, näiteks raua- ja väävli bakterid) ehk autotroofid sünteesivad ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest.
Autotroof on organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest; selleks kasutatakse ka valgusenergiat (fotosünteesija) või redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat (kemosünteesija). Autotroofide põhisosa moodustavad rohelised taimed.
Autotroofne organism – (isetoituv), mis valgusenergia abil valmistab anorgaanilistest ühenditest (süsihappegaasist, veest ja mineraalsooladest) endale orgaanilisi toitaineid, eeskätt süsivesikuid (suhkrut ja tärklist), valke, vitamiine (rohelised klorofülli sisaldavad taimed, purpurbakterid ning sinirohevetikad)

Autotroof - organism, kes valmistab ise elutegevuseks vajalikku org ainet (fotosünteesijad, kemosünteesijad) Calvini tsükkel- fotosünteesi pimedusstaadiumi tsükliline reaktsioonide jada, mille käigus seotakse CO 2 ning kasutatakse valgusstaadiumi reaktsioonides moodustunud NADPH2 ja ATP molekule
Autotroof –  organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast  saadavatest anorgaanilistest ainetest. Selleks kasutatakse kas valgusenergiat (fotosünteesija) või  redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat (kemosünteesija)
Autotroofid on suutelised fikseerima CO2, heterotroofid mitte. Organismid, kes saavad oma energia fotosünteesist, on fototroofid; keemilistest ühenditest energiat saavad organismid on kemotroofid (litotroofid saavad anorg. ühenditest, organotroofid orgaanilistest ühenditest).

Autotroofid – organismid, kes sünteesivad eluks vajalikke orgaanilisi aineid ise Kasutavad orgaaniliste ainete sünteesiks lihtsaid anorgaanilisi ühendeid (süsinikdioksiid, vesi, ammoniaak, mineraalsoolad) Rohelised taimed, mõningad bakterid ja protistid 10
Autotroofid - Organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ained väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest, kasutavad valgusenergiat. Autotroofid on enamik taimi, bakterite hulgas on tsüanobakterid ja protistide seas
Autotroofid on organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest(valgusenergia, keemiline energia). Kemosünteesijad kasutavad valgusenergia asemel keemilist energiat.

Autotroofid – sünteesivad ise eluks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest (H2O, CO2), kasutades peamiselt valgusenergiat (fotosüntees) või ka redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat.
Autotroofne organism – isetoituv organism, mis valgusenergia abil valmistab anorgaanilistest ühenditest (süsihappegaasist, veest ja mineraalsooladest) endale orgaanilisi toitaineid, eeskätt süsivesikuid (suhkrut ja tärklist), valke, vitamiine.
Autotroofid - organismid, kes kasutavad valgusenergiat, või redoksreakstoonidel vabanevat keemilist energiat (kemos.) Heterotroofid- organismid, kes saavad elutegevuseks vajaliku energia toidus sisaldava orgaanilise aine oksüldatsioonil.

Autotroof - organism, kes valmistab ise orgaanilist ainet anorgaanilisest, kasutades välist energiat. Autotroofid sünteesivad ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest.
Autotroof - Heterotroof- Nimetage üks autotroofne liik: Nimetage üks heterotroofne liik: 2. Millised nimetatud protsessidest kuuluvad sünteesi-, millised lagundamisprotsesside hulka? Kandke tabelisse protsessi ees olev täht.
Autotroofid - organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud org. Ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorg ainetest, selleks kasutavad nad valgusenergiat või redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat.

Autotroof – organismid, mis eluks vajalikke orgaanilisi aineid (sahhariide, lipiide, valke, vitamiine) võivad ise lihtsaist ühendeist (süsinikdioksiidist, veest, mineraalsooladest, ammoniaagist) sünteesida.
Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid  väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest süsinikuühenditest (tavaliselt on  selleks süsihappegaas). 
Autotroofid – e.produtsendid, organismid, mis eluks vajalikke orgaanilisi aineid võivad ise lihtsaist ühendeist sünteesida.Selleks saavad nad energiat kas mineraalühendeist või päikesekiirgusest.

Autotroofid - toodavad eluks ise orgaanilist ainet – organismid, kes kasutavad oma elutegevuseks valgusenergiat (fotosünteesijad) või redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat.
Autotroofsuse - , optimumi-, miinimumiseadus, toitainete tagastamise seadus, viljavahelduse seadus, kasvutegurite kompleksuse seadus, idanemiskeskkonna mõju seadus (üldbioloogiline seadus)
Autotroof - organism, kes sünteesib ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ained väliskeskkonnas leiduvatest anorgaanilistest ainetest valguse-või keemilise energia abil

Autotroof – organismid, mis eluks vajalikke orgaanilisi aineid võivad ise lihtsaist ühendeist (süsinikdioksiidist, veest, mineraalsooladest, ammoniaagist) sünteesida.
Autotroofne organism on isetoituv organism, valmistab valgusenergia abilanorgaanilistest ühenditest endale orgaanilisi toitaineid, eeskätt süsivesikuid, valke, vitamiine.
Autotroof – organism, kes eluks vajalikud orgaanilised ained suudab ise sünteesida lihtsatest anorgaanilistest ühenditest kehavälise energiaallika kaasabil.

Autotroofid - Organismid, kes sünteesivad vajalikke orgaanilisi aineid väliskeskkonnas saadvatest anorgaanilistest ainetest – Nt taimed ja mõned bakterid.
Autotroofid – on organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnastsaadavatest anorgaanilistest süsinikuühenditest.
Autotroofid - organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest.

Autotroofid e. produtsendid e. isetoitjad on organismid, kes suudavad eluks vajalikke orgaanilisi aineid ise lihtsatest ühenditest sünteesida.
Autotroofsed organismid – organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest.
Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest.

Autotroof – ehk produtsent – ehk tootjad on organismid (autotroofid), kes anorgaanilistest ainetest sünteesivad orgaanilisi aineid.
Autotroofid e. süsinikdioksiidist ja veest orgaanilise aine tootjad (taimed); 2. heterotroofid e. valmis orgaanilise aine tarbijad.
Autotroofid – organismid, kes ise sünteesivad esmase orgaanilise aine väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ühenditest.

Autotroofsetel bakteritel on kirjeldatud karboksüsoomid, mis sisaldavad ribuloosdifosfaadi karboksülaasi ja osalevad CO2 autotroofses sidumises.
Autotroof – organis m, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast kasutatakse ATP energiat.
Autotroofid on organismid, kes sünteesivad ise orgaanilist ainet, kasutades selleks valguse või keemiliste ühendite energiat.

Autotroof - organism, kes ise sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid anorgaanilistest süsinikuühenditest
Autotroofid on organismid, kes sünteesivad elutegevuseks tarvilikud orgaanilised väliskeskkonna anorgaanilistest ainetest.
Autotroof – organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorg.

Autotroof – organism, kes suudab eluks vajalikud orgaanilised ained ise sünteesida kehavälise energiaallika kaasabil.
Autotroofid - organismid, kes on võimelised päikeseenergiat kasutades moodustama anorgaanilistest ainetest orgaanilisi.
Autotroofid - organismid, kes sünteesivad eluks vajalike orgaanilisi ühendeid lihtsatest anorgaanilistest ühenditest.

Autotroof – organism, kes sünteesib ise endale eluks vajalikud orgaanilised ained (vesi, mineraalsoolad) (nt taim)
Autotroof - elusolend , kes sünteesib anorgaanilist ainest endale elutegevuseks ise vajalikke orgaanilisi ühendeid
Autotroofsed taimed - võtavad keskkonnast anorgaanilisi ühendeid ja sünteesivad päikeseenergia abil orgaanilisi ühendeid.

Autotroof – organism, kes sünteesib eluks vajaliku väliskeskkonnast pärit anorgaanilistet süsinikuühenditest
Autotroof - sünteesib väliskeskkonnast org . ainetest . Heterotroof-saavad en. Toidust org. aine oksüdatsiooil.
Autotroofne - valmistatakse toitaineid süsihappegaasist päikesevalguse kaasabil fotosünteesireaktsiooni käigus.

Autotroofid - sünteesivad ise lähteainetest toitaineid, kasutades kas valgusenergiat või keemilist energiat.
Autotroofid – organismid, kes toodavad orgaanilist ainet fotosünteesi käigus päikese valgusenergia abil.
Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud org. ühendid välisKK-st saadavatest anorg.

Autotroofne – suur osa organismidest mis kujutasid algse struktuuri on välja surnud  Heterotroofne -
Autotroof – organism, kes sünteesib ise anorgaanilistest ainetes orgaanilisi aineid(fotosünteesijad)
Autotroof - organism, kes valmistab ise orgaanilist ainet anorgaanilisest, kasutades välist energiat

Autotroofid – organismid kes suudavad ise fotosünteesi käigus sünteesida omale orgaanilisi aineid.
Autotroof – sünteesib elutegevuseks vajalikud org. ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorg.
Autotroofid – ise sünteesivad orgaanilisi aineid raku siseselt anorgaanilistest komponentidest.

Autotroof – organismid , mis väliskeskkonnast hangitud anorgaanilistest ainetest toituvad
Autotroofid – Need kes endale ise orgaanilist ainet sünteesivad: taimed (fotosünteesivad)
Autotroofideks nim. baktereid kes sünteesivad orgaanillisi aineid anorgaanilistest ühenditest.

Autotroofideks nimetatakse selliseid organisme, kes sünteesivad endale ise orgaanilise aine.
Autotroofsuse seadus - ainult rohelisel taimel on olemas fotsosünteesivõime, et toota org ainet.
Autotroofid on organismid, kes toodavad orgaanilist ainest päikese valgusenergia abil.

Autotroofid - rohelised taimed Saavad esmase orgaanilise aine fotosünteesiprotsessis.
Autotroof - organism, mis sünteesib elutegevuseks vajalikud org. Ühendid anorg.
Autotroofid - organismid, kes sünteesivad eluks vajalikke orgaanilisi aineis ise.

Autotroofid – toodavad fotosünteesi teel või organismis toimuvate keem. reakt.
Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud väliskeskkonnast
Autotroofideks nimetatakse rohelisi taimi, mis on energeetiliselt isemajandavad.

Autotroof –  sünteesib anorgaanilisest ainetest orgaanilist ainet
Autotroofid – Toodavad ise orgaanilis aineid anorgaanilistest ainetest.
Autotroof – Fotosünteesivad, saavad energiat fotosünteesides.

Autotroofid – väliskeskkonnast saadavaid anorgaanilisi ühendeid
Autotroofid - organismid, kes sünteesivad valgusenergia arvelt.
Autotroofid - rohelised taimed,kes oskavad fotosüsteesida.

Autotroof - sünteesib väliskeskkonnast org. ainetest.
Autotroof — heterotroof—heterotroof—heterotroof
Autotroofid – põhiosa moodustavad rohelised taimed.

Autotroofsed – fotosünteesivad, toodavad toitaineid.
Autotroofsed bakterid - ehk Autotroofsed protistid Produtsendid
Autotroofid – TAIMED! Tsüanobakterid ja vetikad.

Autotroofsus on põhiliselt puutaolisel kasvuvormil.
Autotroof - sünteesib ise orgaanilisi ühendeid

Autotroof - organism,mis sünteesib eluteg.
Autotroofid – rohelised taimed, bakterid.
Autotroofid e. orgaanilise aine tootja

Autotroofid – taimed, heterotroofid-Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun