Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Auru parameetrid on seega tunduvalt madalamad kui kütuse põletamisel põhinevates aurukateldes, mistõttu soojusenergia muundamine elektrienergiaks toimub sellises tuumaenergiaplokis suhteliselt madala kasuteguriga – 25…30 %. Kui arvestada, et tuumaelektrijaamas muundub elektrienergiaks vähemalt 25 % soojusenergiast, on 1 MWd saamiseks vaja ligikaudu 4 g uraani 235U ehk 0,6 kg looduslikku uraani. Põletuskütuselektrijaamades tuleb sama koguse elektrienergia saamiseks põletada umbes 8 t kivisütt.
Aurud on gaasilises olekus olevad ained, mis tavatingimustes on kas vedelad või tahked (vesi(vedel) ja (jood(tahke)). Kui muuta temperatuuri ja rõhku, siis on võimalik viia gaase ja aure vedelasse ja sealt edasi tahkesse olekusse ( temperatuuri alandatakse ja rõhku tõstetakse ja vastupidi). Sellest järeldub, et neil on sulamis-, tahkumis-, keemis-, ja veeldumistemperatuur.
Aur - on selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur. 24. Gaaside omadused- kõige iseloomulikum omadus on nende kokkusurutavus ja võime paisuda; ei ole kindlat kuju, nad täidavad anuma võttes selle kuju; gaasi ruumala ühtib anuma ruumalaga, milles ta asub; ruumala sõltub temperatuurist ja rõhust.

Aurora australis on peaaegu identne Aurora Borealis’ga, kuid seda saab näha hoopis lõunapoolsetel laiustel näiteks Antarktikas, Lõuna-Ameerikas, Uus-Meremaal ja Austraalias. (Wikipedia 2013) Arvetsades Maa magnetpooluse asetsemist suurtel laiustel, on virmalised keskmiselt jälgitavad 60 kraadisel või kõrgematel laiustel.
Aur on selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur, nt veeaur (st gaasilises olekus olevad ained, mis tavatingimustes on kas vedelad või tahked, nt vesi (vedel), jood (tahke)). Gaaside kõige iseloomulikumaks omaduseks on nende kokkusurutavus ja võime paisuda.
Aurelius augustinus – kelekasutus oli Cicero klassikaline keel, tema teostest: autobiograafiline „Pihtimused“, kaalukam teos „Jumala riigist“ (kristlaste käitumisest Roomas, kuidas peab käituma). Hieronymus – tõlkis „Vulgata“, tõlkis sisutruult (Cicero põhimõtte järgi.

Aur tähendab seda, et veemolekulid on õhumolekulide vahel ja auru me palja silmaga ei näe. Udu koosneb veepiiskadest ja see pole enam aur! Udu on üks asi ja aur on hoopis midagi muud, ära aja neid segamini! Õhus ei saa olla kunagi meelevaldne kogus veeaur.
Aura jaffa on mahlakas, õrnalt karboniseeritud karastusjook, mis sisaldab 5% naturaalset apelsinimahla ja turgutuseks veel C- vitamiini, mis aitab organismil tõhusa antioksüdandina tõrjuda mürkaineid, toetab naha elastsust ning aitab kiirendada ainevahetust.
Aurud - gaasilises olekus olev aine, mis tavatingimustes eksisteerib ka vedelas või tahkes olekus (nt: veeaur, jood J 2). Kõiki gaase ja aurusid on võimalik viia rõhu tõstimse ja temperatuuri alandamisega vedelasse ja tahkesse olekusse.

Aur on ka gaasilises olukus aine, kuid kriitilisest madalam temp 131. Milline on aurustumissoojuse tähendus? Milline on ühik? on soojushulk, mis on tarvis anda ühele vedeliku kilogrammile selle aurustamiseks jääval temperatuuril.
Auru niiskus on madal ja keskrõhukatelde auru soolasisalduse põhiline allikas (madala rõhu juures soolad aurus ei lahustu). Kui katlal on ülekuumendi, siis katla trumlist väljunud aur kuivab selles ning soolad sadestuvad ülekuumendisse.
Auru eritootlikus - auru kogus kg-des, mis toodetakse katlas ühel ruutmeetril küttepinnalt 1h jooksul (kg/m2h) 6.kasutegur - auru tootmiseks kulutatud soojushulga suhe selleks küttekoldes ära põletatud kütusest eraldunud soojushulgaga (%)

Aura - koorekastmes), trepang(trepangiga pitsa), meduus(tsillimarinaadis meduus)karbid (Siidriga aurutatud rannakarbid), hai(suitsetatud hailiha) kalmaarid(kalmaarišnitsel), austridRöstitud austrid), vaal(vaala salaami)
Aur on küllastunud, kui …….. . 6. Küllastanud auru olukorras sama aja jooksul vedelikust lahkunud ja sinna tagasi pöörduvate molekulide hulk on ……… . 7. Igal vedelikul on oma keemistemperatuur.
Aurelius augustinus ehk Augustinus Hippost (13. november 354 Tagaste, Numiidia – 28. august 430 Hippo Regius) oli mõjukas keskaja/hilisantiigi kristlik õpetlane, õigeusu ja katoliku kiriku pühak, teoloog ja filosoof.

Aur on mürgine Õhust raskem Reageerib halvasti veega 20 °C vee juures saab 100g vees lahutsada 6,9g Lahustub orgaanilistes lahustites Eluohtlik annus võib olla juba 20ml Klorometüüleeter (CH3OCH2Cl)
Auru rõhk on torus 10 kPa. Katse vältel loeti 5-minutiliste vahedega soojusvoomõõturi näit, termopaaride termopinged ja nende külmliidete temperatuur. Tulemused kanti tabelisse 1
Aur – selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur (veeaur) CO 2 balloon – balloonis vedel, välja tuleb aur, kolvis gaasina

Aurud on väga mürgised ja tuleohtlikud. Võrreldes teiste veeldatud gaaside erikaaluga (umbes 0,5 kg/l) on vinüülkloriidi erikaal 0,97 kg/l, lähedane vee erikaalule.
Aurtöödeldud riis - kestas toorriisiterad aurutatakse, enamik vitamiinidest ja mineraalainetest läheb tera sisemusse, hiljem eemaldatakse väärtusetu kest ja kuivatatakse terad.
Aurukatel on keeruline reguleerimisobjekt, sest paljud füüsikalised parameetrid, mis iseloomustavad katla tööd, on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist vastastikku.

Aur on selline aine gaasilises olekus, mis on tavatingimustes kas vedelas või tahkes olekus ning mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur, nt veeaur.
Aurignac - Solutre kultuuri kuuluvad ka esimesed kunstialged. Vanimaks liigiks näib olevat skulptuur täisplastiliselt või reljeefselt kujutatud inimkujukeste näol.
Aurignac - Solutré kultuur levis Lääne-Euroopas Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Tšehhis jm. Sel ajal hakkasid ilmnema lokaalsed väiksemad kultuuripiirkonnad.

Auramine - veeringe teiseks lüliks on auramine, mis toimub kogu aeg nii maa kui veekogude pinnalt ning vähesel määral ka liustikelt ja taimede elutegevuse kaudu.
Auramine on suurem seal, kus maapind on ajutiselt veega üleujutatud või põhjavesi on maapinna lähedal, kust ta jõuab kapillaartõusuga kergesti maapinnale.
Aurujahutis on vaja ülekuumendatud auru temperatuuri alandada sedavõrd, et ülekuumendi viimasest astmest väljumisel oleks auru temperatuur nominaalne.

Aurelius augustinus ehk Augustinus Hippostoli oli mõjukaim hilisantiigi kristlik õpetlane, õigeusu ja katoliku kiriku pühak ning Kiriku doktor.
Auru eritootlus on veetorukateldel 2-3 korda kõrgem, kui leektorukateldel seoses parema soojusvahetusprotsessiga vee ja põlemisgaaside vahel.
Auru ülekuumendus - temperatuuri regulaator saab signaali ülekuumendatud auru temperatuurilt ja muudab aurujahutisse sissepritsitava vee kogust.

Aura keskus on väga populaarne Pihkva ja Peterburi turistide seas; ka Wilde pubi ja Püssirohukelder on isegi kaugemal kui Eestis tuntud.
Aurukatel – Peategelane, asendamatu masin, mis on ostetud masinaühingu poolt, sest üks talu endale sellist masinat osta ei jaksaks.
Aurik - jäämurdja Suur Tõll ex. Tsaar Mihhail Fjodorovits 1914 - 1917, ex Väinamöinen 1918 - 1922, ex. Volõnets 1917 - 1918,

Aur on kaks erinevat agregaatolekut, soojendamise käigus tekib t2 = 110 0C vahepeal veel kolmas agregaat olek – vesi.
Aurelius augustinus – sündis Aafrikas, 19a jõudis religiooni juurde inspiratsioon piiblist, esimesena ühendas ristiusu ja Platoni
Vote UP
-1
Vote DOWN
Auruerijuhtivus on näitaja, mis iseloomustab materjali veeaurujuhtivust, see näitab mitu mg veeauru voolab ühe tunni jooksul läbi materjali 1m2 suuruse pinna, kui kihi paksus on 1 m ja aururõhkude erinevus kihi vastaskülgedel on 1 Pa, ühik mg/mhPa. Auru-erijuhtivusele avaldab mõju materjali temperatuur ja niiskus.

Aura taandumine on tema jaoks positiivne protsess. Nt kontserdil(kui rituaal) on aura, kuid kodus muusika kuulamisel pole.
Auramissoojus l on soojushulk, mis on vajalik ühe vedeliku massiühiku aurustamiseks selle vedeliku keemistemperatuuril.
Auramine on suurem seal, kus maapind on ajutiselt veega üle osatähtsusega kloriidid, sulfaadid, karbonaadid.

Aurignac - 40-35 000 a.t. - kätekujutised, pisiplastika, ebaselged koopajoonised, inimfiguurid loomamaskides
Auramine on suurem seal, kus maapind on ajutiselt veega üleujutatud või põhjavesi on maapinna lähedal.
Aurudeks nim. selliseid gaasilises olekus aineid, mille keemistemperatuur on kõrgem toatemperatuurist.

Auru rõhk on toatemperatuuril niivõrd väike, et ei mõjuta praktiliselt õhurõhu lugemi väärtust.
Auramine on väike ja igikelts ei lase veel ära imbuda, siis muld on ka suvel pidevalt liigniiske.
Aurud – gaasilises olekus olevad ained, mis tavatingimustes on kas vedelas või tahkes olekus.

Aur on selline aine gaasilises olekus, mille keemistemperatuur on kõrgem kui toatemperatuur.
Auramine on ookeani pinnalt üldiselt väga suur, eriti ekvaatoriaalsetel ja troopilistel aladel.
Aur on väikeste veepiiskade kogum, mis on nähtamatu, puutub õhuga kokku ja jahtub.

Auramine on väike, olles enamvähem tasakaalustatud otseselt merre langevate sademetega.
Aura on kunstiteose kultusväärtus sõnastatuna aegruumilise tajukategooriates.
Aureri kanal – ainuke loomaliik, kellel see esineb, juhitakse eritised kehast välja.

Aureus on tüüpiline nahamikroob, kes põhjustab ka nahamädanikke ja vistrikke.
Auramise vältimiseks on oluline, et korgid oleksid tihedalt suletu mõjutab temperatuur vähe.
Aurochs – la symbole de Rakvere  En 2009 on a construit Rakvere AQVA h ôtel

Aur on küllastunud, kui kondenseerumis - ja aurumisprotsessid on võrdsed.
Aura kadumine - Kunstiteos saab osaks päriselust, kui see kaotab oma ehtsuse mudeli.
Aur on õhust raskem ja võib moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

Aurelius augustinus – sõnastas oma teostes ristiusu põhitõed, kuulsaim teos „Jumala
Auramisudu - suhteliselt sooja veekogupinnal, mille temp 8-20 õhutemp kõrgem.
Aurukatel - Ta pugib puid häbematul kombel, aga töö üle ei saa nuriseda.

Aur – gaas sellistes tingimustes, kus teda saab ka vedelaks muuta.
Aureus on kõige patogeensem liik, põhjustades erinevaid infektsioone.
Auramine on tasakaalus, ehk mulda imbuv sametevesi ei ulatu põhjaveeni.

Aur – kriitilisest temperatuurist madalama temperatuuriga gaas.
Aurud on värvuseta, õhust raskemad ja levivad maapinna lähedal.
Auruhüdro – või gaasiturbiiniga, sisepõlemis-või diiselmootoriga.

Aura – epilepsiahoo/migreenihoo tekkest märku andev aisting
Auramisudu - esineb suhteliselt sooja veekogu pinnal, mille temp.
Auramine on kõige suurem, teistel on märgatavalt väiksem.

Aur – vedeliku pinna kohal olev gaasiline keskkond.
Auram - toimub koguaeg nii maa kui veekogude pinnalt.
Auramine on väike, sademed aga intensiivsed ja kestvad.

Auramine on väike ja igikelts ei lase veel ära imbuda.
Aurud on mürgised. 9) Alkaanide keemilised omadused.

Aur – Aine gaasilises olekus, mille keemis temp.
Auruga keetmisel on nende valmimise aeg veega keetmisest pikem.
Auramine on jahedal suvel väike ja nii on vett palju.

Aurmine – on vedela aine minek gaasilisse olekusse.
Aurelius augustinus - sõnastas oma teostes ristiusu põhitõed.
Aur - Gaasiline faas vedeliku pinna lähedal.

Aurik — umbes kolm miili linnakesest allpool.
Aurujõuseadmetes on enamikul 17.Faasimuutuse diagrammid.
Auramine – vee üleminek gaasilisse olekusse.

Aur – vesi – jää = kondenseerumine.
Auru rõhk on 1455 °C juures 1,8×10–6 mmHg.
Aur on gaas, mis eraldub vedelikust.

Aurik - 1807.a, leiutas Robert Fulton.
Aura jaffa – karastusjookidest mahlasem.

Aura - on benjamini põhimõiste.
Aural on ka autoriteedi tähendus.
Auramine on suurem kui sademete hulk.

Aureus - katalaaspositiivne bakter.
Aura - kui hoolid kvaliteedist.
Auru tasakaalurõhuks ehk lihtsalt auru rõhuks.

Aura on midagi kokkuleppelist.
Auramist on vähem, kui sademeid.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun