Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Assimilatsioon - sünteesiprotsessid (saadakse valke, sahhariide, lipiide, nukleiinhappeid) Sünteesiks vajatakse lähteaineid, energiat(ATP-keemilise energia varu) taimed fotosünteesiks-valgusenergia sahhariidid on esmased ja kõige kiiremini kasutatavad energiaallikad ATP- adenosiintrifosfaat-(ribonukleotiid) universaalne energia talletaja ja ülekandja, toimub kõigi rakkude metabolismis( glükolüüsi, käärimise, hingamise, fotosünteesi käigus) ADP- adenosiindifosfaat GTP-(ribonukleotiid)
Assimilatsioon e. sarnastumine, foneetilise mõjustamise kõige tavalisem vorm assotsiatiivsed e. konnotatiivsed tähendused- kõrvaltähendused atribuut e. täiend- annab oma põhisõnaga tähistatava referendi iseloomustamiseks iseenesesr huvitavat, ent lause struktuuri seisukohast teisejärgulist infot auditiivne foneetika- kuulmist uuriv foneetika
Assimilatsioon ehk sarnastumine .- inimene muudab väljastpoolt tulevat informatsiooni niiviisi, et see sobiks tema olemasolevasse tunnetuskultuuri nt. mäng Akommodatsioon ehk kohandumine . inimene muudab oma tunnetus-struktuure nii, et need oleksid kooskõlas uute kogemustega Inimese raseduse kestuseks viljastumisest kuni sünnini on 40 nädalat.

Assimilatsioon - akommodatsioon. Areng samaaegselt bioloogiline ja keskkonnast sõltuv Kohanemise mehhanismid - adaptatsioon: kuidas organism muudab keskkonda vastavalt vajadusele( Vt. J. Piaget) /in muudab keskkonda läbi kognitiivse tegevuse/ (oluline "biažee" mõjutaja). Üks olulisemaid kaasaegsema psühholoogia alusepanijaid.
Assimilatsiooniefektiivsus – See on see protsent (osa) toidust, mida hangitud toidust õnnestub omastada (= hangitud toidu koguenergia - väljutatud materjali energia). Erinevat toitu söövad organismid on erineva efektiivsusega: • loomtoidulistel, kes toituvad selgroogsetest, võib assimilatsiooni efektiivsus olla kuni
Assimilatsiooni kude – omastab taime rohelistes osades fotosünteesi käigus

Assimilatsioon - organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum 5. ATP-kõigis rakkudes esinev makroergiline ühend 6. autotroof- organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskk-st saadavatest anorgaanilistest ainetest.
Assimilatsiooni koes on palju kloroplaste mis tõttu toimub seal fotosüntees.Talluse ülemisel poolel arenevad suguorganite kandjad arhegooni ja anteriidikandjad.Nende vahel paiknevad arhegoonid (mis on emassuguorgan)ja igas arhegoonis areneb üks munarakk.
Assimilatsioon - nim.kõiki organismis toimuvaid biosünteesiprotsesse ATP-universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõige rakkude metabolismis. moodustunud lämmastikualuse adeniini, riboosi ja kolme fosfaatrühma ühinemisel.

Assimilatsiooni põhiproduktiks on ATP. Lämmastiku, väävli ja fosfori assimilatsiooniks on vaja tekitada karbonaatsete ühenditega kovalentseid sidemeid, erinevalt paljude makro- ja mikrotoitainete katioonidest, mis moodustavad ühendeid lihtsamalt.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Assimilatsioon –  sünteesiprotsessid (vaja täiendavat energiat(fotosünteesis päikeseenergia,  enamasti siiski ATP molekulid), lähteaineid, ensüüme). Selle käigus saadakse organismile vajalikke  ühendeid: sahhariide, lipiide, valge, nukleiinhappeid jt. Lisaks fotosünteesile on olulisteks  assimilatsiooni­protsessideks veel DNA, RNA ja valgu süntees. Raku tasemel anabolism.
Assimilatsioonienergia on neil, kes söövad kõige paremat toitu (lihasööjad). Dendriidisööjad on madala assimilatsioonienergiaga. Selgroogsetel on produktiivsus madal, sest temperatuuri hoidmine on kallis lõbu.

Assimilatsioon – kehaainete moodustamine ⁄ Ainevahetus \ Dissimilatsioon – kehaainete lagundamine Taime keha jaguneb ⁄ \ sümplast apoplast (tsütoplasma) (rakkudevaheline ruum ja rakukestad)
Assimilatsioon – oma kultuurilise identiteedi hülgamine ja domineeriva kultuuri täielik omaksvõtt, enese kultuuri pidamine madalamaks ning domineeriva kultuuri hindamine väärtuslikumana.
Assimilatsioon - organismis toimuvad sünteesiprotsessid, mille käigus saadakse sahhariide, lipiide, valke ja nukleiinhappeid, organismi kõik sünteesiprotsessid moodustavad assimilatsiooni.

Assimilatsioon – organismis toimuvad sünteesiprotsessid, mille käigus saadakse: sahhariide, lipiide, valke, nukleiinhappeid jne. ( vaja on lähteaineid, ensüüme, täiendavat energiat.
Assimilatsioon on reageerimine stimuleerivale situatsioonile kujunenud skeemide vahendusel.Käitumises esinevad nii assimilatsiooni- kui ka akommodatsiooniprotsess alati koos.
Assimilatsiooniorganiks on juur . *Hingamisjuured- paljudel taimedel mis kasvavad hapnikuvaeses keskkonnas nt troopilistes soistes metsades, esinevad erilised hingamisjuured.

Assimilatsioon - biosünteesiprotsess, dissimilatsioon-lagunemisprotsess 25.makroergiline ühend- energiarikas ühend, millega rakk salvestab energiat enda tarbeks.
Assimilatsioonikude – omastab rohelistes osades CO2-te. Algkude – taimekude, mis moodustub pooldumisvõimelistest rakkudest (nendest toodetakse uusi püsikoe rakke).
Assimilatsioon - kaotavad etnilise vähemuse esindajad oma kultuurilise eripära ning võtavad omaks põhirahvuse kultuuri, kombed, keele ja ajalookäsitluse.

Assimilatsiooni - efektiivsus -See on see protsent osa toidust mida hangitud toidust õnnestub omastada = hangitud toidu koguenergia väljutatud materjali
Assimilatsioon - sünteesi reaktsioonid (ATP süntees, valkude süntees, glükoosist slükogeeni moodustumine). Dissimilatsioon- lagunemisreaktsioonid.
Assimilatsioon on sünteesimisprotsess, mille käigus saadakse sahhariide, lipiide, valke, nukleiinhappeid jne vaja lähteaineid, täiendavat energiat

Assimilatsioon – hääliku muganemine, sarnastumine naabruses oleva hääliku või häälikutega – häälik omandab naaberhäälikute omadusi.
Assimilatsioon - Organismis toimuvad sünteesiprotsessid saadakse: sahhariide lipiide valke, vaja: ensüüme nt: fotosüntees, DNA süntees
Assimilatsiooniks nimetatakse protsessi, kus olemasolevate teadmiste ja oskuste struktuuri või skeemi lülitatakse uusi oskusi ja teadmisi.

Assimilatsioon - võõraste kultuuri-elementide ja normide omaksvõtmine ja selle võõra kultuuriga ühtesulamine; üks kultuur kaob.
Assimilatsioon ehk sarnastumine, nt eesti tulnud, olnud; soome tullut, ollut dissimilatsioon alamsaksa rover; eesti röövel
Assimilatsioon - organismis kõik aga eeltingimuseks peab olema sünteesiprotsessid. Selle käigus saadakse valgusstaadium.

Assimilatsioon ehk sünteesiprotsessid on DNA, RNA sünteesimine ja selleks kulub energiat, mis saadakse ATP molekulidest.
Assimilatsiooniproduktiks on tärklis. Pigmentiteks on peamiselt klorofüll, karotiinid ja ksantofüll, mis paiknevad kloroplastides.
Assimilatsioon ehk kultuuriline ühtesulandumine - võetakse omaks põlisrahva kultuur, kombed, keel ja ajalookäsitlus.

Assimilatsioon - millegi süntees, kus lihtainetest moodustatakse keerulisi ühendeid (süsivesikud ja valgud). Assim.
Assimilatsioon on vähemusrahvuste sulanemine enamusrahvusse kas loomulikul teel või vägivallapoliitika tulemusena.
Assimilatsioon - kõik organismis (rakus) toimuvad sünteesireaktsioonid Organismis toimuvad sünteesiprotsessid.

Assimilatsioon – moodustavad organismi kõik Sünteesi protsessid (lihtsamatest-keerukamad ühendid)
Assimilatsioon – sünteesiprotsessid (vaja energiat, ainet, ensüüme). Raku tasemel anabolism.
Assimilatsioon – vähemusrahvuse vabatahtlik või sunnitud sulandumine põhirahvuse hulka.

Assimilatsioon ehk anorgaanilises aines oleva süsiniku sidumine orgaanilise aine koosseisu.
Assimilatsioon on reageerimine stimuleerivale situatsioonile kujunenud skeemide vahendusel.
Assimilatsioon – tegevuse käigus kohatud objektidele kooskõlalise tähenduse otsimine.

Assimilatsioon - väliste keskkonna elementide integreerimist kognitiivsesse struktuuri.
Assimilatsioon – moodustavad kõik organismis toimuvad biosünteesiprotsessid kokku.
Assimilatsioon - millegi süntees, kus lihtainetest moodustatakse keerulisi ühendeid.

Assimilatsiooni - protsessi tulemusena muutus Eesti rahvastik veelgi europiidsemaks.
Assimilatsioon - organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum, kulub energiat.
Assimilatsioon - ehk anabolism - kõik organismis toimuvad sünteesiprotsessid.

Assimilatsioon - sarnastumine, hääliku muutumine naaberhääliku sarnaseks.
Assimilatsioon – üks häälik lähendab teise hääliku laadi oma laadile.
Assimilatsioon – organismi viidud ainete ümber töötlemine ja omastamine.

Assimilatsioon – kõik organismis toimuvad ainete lagundamis protsessid.
Assimilatsioon on tingitud kõneelundite anatoomiast ning kõneinertsist.
Assimilatsioon – sünteesiprotsessid (vaja energiat, ainet, ensüüme).

Assimilatsioon – selle moodustavad organismi kõik sünteesiprotsessid.
Assimilatsioon –  organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum
Assimilatsioon – sarnased häälikud muutuvad üksteisega sarnaseks.

Assimilatsioon on toitainete omastamine, dissimilatsioon ära andmine.
Assimilatsioon on erinevuste sarnastamine, taandamine, samastamine.
Assimilatsioon ehk sarnastumine, toimub keskkonnamõju organismile.

Assimilatsiooni vastand on dissimilatsioon: häälikud muutuvad erinevaks.
Assimilatsioon on kõik organismis toimuvad sünteesiprotsessid.
Assimilatsioon - organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum

Assimilatsioon - sünteesiprotsess, vajalik täiendav energia.
Assimilatsioon – ainete omastamine, uute ainete süntees
Assimilatsioon - Organismis toimuvad sünteesiprotsessid.

Assimilatsioon – organismi kõik sünteesimisprotsessid
Assimilatsioon - organismi kõik sünteesireaktsioonid.

Assimilatsioon ehk sünteesiprotsess. Energia neeldub
Assimilatsiooni - , säilitus-, tugi- ja juhtkudedega.
Assimilatsioon - sünteesimine ATP- energiatalletaja

Assimilatsioon – organismi biosünteesiprotsessid.
Assimilatsioon - kõik sünteesireaktsioonid
Assimilatsioon – sünteesiprotsessid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Assimilatsioon – teise kultuuri omaksvõtmine: keele ülevõtmine, institutsionaalne sulandumine, abielu lõpetab kultuuri omaksvõtu ja inimene hakkab sarnanema ühiskonna tavaliikmega.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun