Otsingule "asenduskodud" leiti 11 faili

Formaat: Tase:
Orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste hoolekanne Eestis
8
docx

Orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste hoolekanne Eestis

a. sotsiaalministri poolt kinnitatud lastekodude põhimäärusega, mille järgi lastekodu koos kohaliku omavalitsusega on kohustatud tegema tööd selles suunas, et laps võiks tagasi minna koju või et talle leitakse eestkostja, hooldaja või lapsendaja. (Kõiv, 2003) Kuid nüüd, mitmeid aastaid hiljem on riigil ikka veel suund asenduskodude arendamisel. Riigikontrolli aruandes on välja toodud, et kuigi riigi strateegiliseks eesmärgiks on olnud pakkuda lastele võimalikult perelähedast hoolekannet, mis on üldiselt lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse, siis tegelikkuses on kasuperede osakaal laste asendushoolduses hoopis vähenenud. Riigikontrolli 2009. aasta aruandes on välja toodud, et 2008. aastal panustas riik lastekodus hooldamisele 191,5 miljon...

Sotsiaaltöö alused - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
Laste hoolekanne Eestis
12
doc

Laste hoolekanne Eestis

Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab KOV volikogu.. 7 Kas laste hoolekanne on tõhus? Psühholoogilisest aspektist vaadatuna peetakse lapsele parimaks väikses koosluses kasvamist. Asenduskodudes on kolm korda rohkem lapsi kui hooldusperedes, kuigi perekonnas hooldamine on lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse. Asenduskodus hooldamine on riigile ka mitu korda kallim, kui see on hooldusperedes, sest asenduskodudes on ettenähtud suur hulk kasvatajaid. Kuna rahastamine aluseks on pearahasüsteem, siis on asenduskodud huvitatud võimalikult paljude laste asenduskodusse võtmisest. Ka kohalikul omavalitsusel on lihtsam...

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
95 allalaadimist
Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
24
pptx

Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Argo Lillepalu Tallinna Majanduskool 2011 Tervishoiu ajalugu 1990. reformid; 2000 – 2003 õigusaktide läbiviimine; 2004 rahvusvaheliste strateegiate ettevalmistamine; 2005. E-tervise programm. Eestlase peamised terviseprobleemide põhjustajad: Suitsetamine; Vähene füüsiline aktiivsus; Alkoholi tar...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
21 allalaadimist
Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu
2
docx

Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu

Igas ühiskonnas on lapsi, kellel puudub ema, isa või keegi lähedane inimene, kes tema eest hoolitseks, mistõttu on nad sunnitud elama lastekodus. Mõnikord on küll vanemad olemas, kui neil puudub huvi, oskused, tahtmine või võimalused last kasvatada. Aastast 2007 nimetatakse lastekodusid Eesti asenduskodudeks . Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt võib lugeda, et asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Kuid kas asenduskodu on lapsele koduks või lihtsalt kohaks kus olla? Eelnevast selgus, et rahuldab asenduskodu rahuldab vaid esmased vajadused, milleks on täis kõht, soe tuba ja riided seljas. Ku...

Sotsioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
Reformierakonna valimisplatvormi analüüs
8
docx

Reformierakonna valimisplatvormi analüüs

Jõukohane töökoht tagab puuetega inimesele elukvaliteedi tõusu ja suurema võimaluse aktiivselt osaleda ühiskonnas. 7.Investeeringute suurendamine hoolekandeasutustesse. Kvaliteetse hoolekandeteenuse osutamise eelduseks on ajakohane keskkond. Selleks renoveerime nii riiklikud erihooldeasutused kui asenduskodud tänapäevasteks peremaja tüüpi küladeks, kus abivajajatele saab pakkuda parimat hoolitsust. 8.Igale vajajale võimalikult võrdväärse abi tagamine. Sõltumata sellest, kus inimene elab, peab igaüks teadma, et talle tagatakse kindlal tasemel sotsiaalabi. 9.Võimaluste loomine paindlikumaks ja kvaliteetsemaks elukorralduseks pensionipõlves. 4. SUHTUMINE SOTSIAALSESSE...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
13 allalaadimist
Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu
2
docx

Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu

Igas ühiskonnas on lapsi, kellel puudub ema, isa või keegi lähedane inimene, kes tema eest hoolitseks, mistõttu on nad sunnitud elama lastekodus. Mõnikord on küll vanemad olemas, kui neil puudub huvi, oskused, tahtmine või võimalused last kasvatada. Aastast 2007 nimetatakse lastekodusid Eesti asenduskodudeks . Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt võib lugeda, et asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Kuid kas asenduskodu on lapsele koduks või lihtsalt kohaks kus olla? Eelnevast selgus, et rahuldab asenduskodu rahuldab vaid esmased vajadused, milleks on täis kõht, soe tuba ja riided seljas. Ku...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
Lastekodu
11
doc

Lastekodu

Tegelikkuses pole võimalik, et kõik sobivad 100% ja sõel peab olema tihedam. • Enamus peredel on lapsendamise toimingute tegemisel tugevad emotsioonid. Seetõttu ei jõua nendeni oluline informatsioon lapse kohta, mis hiljem lapse kohanemisel peres võib tekitada küsimusi ja probleeme. • Kohtunike tase on ebaühtlane, nõudmised peredele ja ametnikele on erinevad. • Asenduskodudes elavate laste kohtuprotsessid on pikad. Lapse jaoks on iga päev hindamatu väärtusega ja seetõttu peab olema asenduskodu ajutine variant. Vanematelt võetakse kohustused ja neile jäävad õigused- see pole lapse (nõrgema) huvides. • Lapsendaja peredel puuduvad vajalikud teadmised psühholoogias- probleemide äratundmine on raske ja abi saamiseks pöördutakse liiga hilja (kui probleemid on juba liiga suured). • Õdede- vendad...

Suulise ja kirjaliku... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
10 allalaadimist
Kolme vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ametijuhend
3
docx

Kolme vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ametijuhend

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST13 KÕ1 Irina Vassiljeva KOLME OMAVALITSUSE SOTSIAALTÖÖTAJA AMETIJUHENDI ANALÜÜS Õppejõud: Anu Var...

Sotsiaaltöö -
18 allalaadimist
Sotsiaalhoolekanne
4
pdf

Sotsiaalhoolekanne

Milliseid hoolekande teenuseid vajaks tänavalapsed , kelle elust on tehtud antud video? https:www.youtube.comwatch?v=XJ39fZWkgnM&feature=fvwrel Lapsed vajaksid eelkõige turvatunnet, mis kõigil tänavalastel puudub. Neil peaks olema koht, elamiskõlblik koht elamiseks. Turvakodud on varjant, mis kindlasti lapsi aitaks. Lisaks lapsendamisvõimalusedasenduskodud noortematele lastele. Kindlasti vajavad need lapsed ka haridust, huvitegevusi et nende tulevik oleks helge ja nende laste elu poleks nii kurb. Nad vajavad turvatunnet ja lähedust, tunnet et keegi neist hoolib. Kes vajavad ema ja lapse varjupaiga teenust Õnnelik perekond on tavaliselt iga inimese unistuseks. Leida endale armastav kaaslane ning saada endale kõigearmsamad lapsed. Aga tihtilugu ei ole kõigi...

Sotsioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
Lastekodulapsed Eestis
5
docx

Lastekodulapsed Eestis

Vähe on neid, kes suudavad omal jõul edasi minna ja end arendada, suurem osa vajab siiski kedagi, kes neisse usuks ja tugiisik on selleks suurepärane inimene.” Naise sõnul on kõige kurvem see, kui asenduskodu noortele õpetataksegi abitust ja rõhutatakse, et oma tausta tõttu on nad justkui teisel pulgal nii tööturul kui koolis. “Kui käisin asenduskodudes külas, selgus ühes väikelinnas, et lapsed said rõivapoest riideid soodsamalt, kui ütlesid, et on asenduskodust pärit. Kauplusel oli asenduskoduga tõesti selline kokkulepe, aga miks mitte teha seda diskreetselt — miks üldse õpetada noorele, et kuna ta tuleb asenduskodust, siis peavad tal olema mingid eelised ja privileegid? Miks me ei taha neile õpetada, et nad on võrdsed kõigi teistega?“ Täna panustab Merlin iga päe...

Alternatiivpedagoogika - Keskkool
5 allalaadimist
Lastekodulapsed Eestis
12
docx

Lastekodulapsed Eestis

Vähe on neid, kes suudavad omal jõul edasi minna ja end arendada, suurem osa vajab siiski kedagi, kes neisse usuks ja tugiisik on selleks suurepärane inimene.” Naise sõnul on kõige kurvem see, kui asenduskodu noortele õpetataksegi abitust ja rõhutatakse, et oma tausta tõttu on nad justkui teisel pulgal nii tööturul kui koolis. “Kui käisin asenduskodudes külas, selgus ühes väikelinnas, et lapsed said rõivapoest riideid soodsamalt, kui ütlesid, et on asenduskodust pärit. Kauplusel oli asenduskoduga tõesti selline kokkulepe, aga miks mitte teha seda diskreetselt — miks üldse õpetada noorele, et kuna ta tuleb asenduskodust, siis peavad tal olema mingid eelised ja privileegid? Miks me ei taha neile õpetada, et nad on võrdsed kõigi teistega?“ Täna panustab Merlin iga...

Perekonna õpetus - Keskkool
4 allalaadimist
T e a t a   v e a s t